02.09.2013 Views

Buurtkrant maart 2004 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant maart 2004 - Boschveld Beweegt

Buurtkrant maart 2004 - Boschveld Beweegt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hiernaast ziet u een<br />

stukje <strong>Boschveld</strong>.<br />

Herkent u het?<br />

Weet u waar deze<br />

foto genomen is?<br />

Doe dan mee aan<br />

de prijsvraag en<br />

maak kans op een<br />

prijs van 10 euro!<br />

Zie verder pagina 3<br />

Prijsvraag: waar is dit?<br />

Jaargang 1, nummer 2/ <strong>maart</strong>-april <strong>2004</strong><br />

......•••••....•..••..•............•..•.........••.•••.••...................••.............. ~<br />

OP 9 MAART <strong>2004</strong> OM 19.30 UUR IS ER IN HET BUURTHUIS<br />

VERKIEZING VAN HET BESTUUR VAN DE WIJKRAAD<br />

: ALLE BEWONERS VAN BOSCHVELD KUNNEN ZICH NOG OPGEVEN VOOR DE VERKIEZING<br />

·<br />

·<br />

TOT VOORZITTER, PENNINGMEESTER OF SECRETARIS!<br />

KANDIDATEN KUNNEN ZICH TOT 1 MAART <strong>2004</strong> MELDEN<br />

IN DE WIJKPLAA TS AAN DE COPERNICUSLAAN.<br />

·~ .<br />

a ••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••• -<br />

·


OPVOEDINGSONDERSTEUNING IN DE WIJKWINKEL<br />

oer Tineke van Asseldonk, Ik werk sinds <strong>maart</strong> 1999 als opvoedingsondersteuning in de wijk<br />

ed. Voorheen was ik een bekend gezicht bij peuterspeelzaal Sinbad. Bij het halen en bren-<br />

'an de kinderen dronken we koffie of thee en maakten een praatje over de opvoeding van de<br />

De peuters zijn verhuisd naar de basisschool en daarmee<br />

zie ik ook de ouders minder. Mensen die me kennen weten<br />

me wel te vinden en weten dat ze met elke opvoedingsvraag<br />

naar me toe kunnen komen, maar een heleboel ouders<br />

weten dat niet en dat vind ik jammer. Ik ben er tenslotte<br />

voor alle ouders in de wijk <strong>Boschveld</strong>, die graag advies<br />

over, en ondersteuning met de opvoeding willen.<br />

Vanaf donderdag 15 april heb ik wekelijks een spreekuur in<br />

de Wijkwinkel. Ik ben er elke donderdagmorgen van 9.15<br />

uur tot 10.15 uur.<br />

Voortaan kunt u op het spreekuur een beroep op mij doen. Indien nodig maken we een vervolgafspraak.<br />

Daarnaast geef ik regelmatig een cursus "Opvoeden zo", of een andere thema bijeenkomst<br />

over opvoeden. Ik heb regelmatig contact met de basisschool en peuterspeelzaal.<br />

Een paar voorbeelden van moeders die ik spreek:<br />

• "Ik wil gewoon even praten over de kinderen, dat is al genoeg"<br />

• "Sinds dat jij vertelde ik dat ik hem op tijd uit bed moet halen voor de speelzaal en niet moet<br />

laten slapen gaat het steeds beter".<br />

• "Hij is erg blij als ik hem een complimentje geef voor het opruimen van zijn speelgoed. n<br />

• "Het was fijn dat je mee wilde gaan naar het gesprek op school. n<br />

Ik vind het fijn je binnenkort te ontmoeten op het spreek uur. Loop gerust eens binnen voor een<br />

praatje over je kinderen!<br />

Tineke van Asseldonk, Opvoedingsondersteuning Stichting Divers, 073-6275678<br />

NEDERLANDSE TAALLESSEN<br />

et als vorig jaar organiseert Divers 1 keer in de week taal-<br />

• emalessen en 3 keer in de week Nederlandse lessen. Deze<br />

essen zijn speciaal bedoeld voor 'Oudkomers' die kinderen oneer<br />

de 18 jaar hebben. 'Oudkomers' zijn mensen die vóór 1998<br />

a" ft het buitenland naar Nederland zijn gekomen.<br />

-,e essen zijn gratis en er is ook gratis kinderopvang geregeld. In de les wordt over verschillende<br />

:;"'::lerwerpen gepraat. Je leert er wat je kan zeggen als je naar de dokter moet. De cursisten leren<br />

-e e zinnen maken en een gesprek te houden .<br />

• e- ,e iemand die mee wil doen? Of wil je zelf mee doen? Bel dan: 073-6275674.<br />

-'? e Stienstra


STICHTING LEERGELD<br />

LAAT ÀLLE KINDEREN MEEDOEN<br />

In steeds meer gezinnen is het moeilijk om kinderen<br />

mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs<br />

het betalen van de schoolkosten is voor veel mensen<br />

niet meer op te brengen. Soms kunnen mensen wel een beroep doen<br />

op de bijzondere bijstand, maar dit geld krijgt men pas veel later terug.<br />

Stichting Leergeld kan in veel gevallen hulp bieden door een renteloze<br />

lening of een gift te verstrekken, maar ook in natura. Natuurlijk is het<br />

de bedoeling dat in eerste instantie de daarvoor bedoelde voorzieningen<br />

worden aangevraagd.<br />

Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om<br />

samen de aanvraag te bespreken en eventueel te helpen met het invullen<br />

van een formulier. Ook kunnen mensen terecht op het spreekuur<br />

dat wij houden op dinsdagmiddag in Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong> en Wijkwinkel<br />

De Kiek.<br />

Voor wie is het bedoeld?<br />

• schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar;<br />

• van wie de ouders een laag inkomen hebben;<br />

• die wonen in de gemeente Den Boseh;<br />

• en die de kosten niet, of maar gedeeltelijk kunnen betalen voor<br />

school, sportclub, vereniging of kindervakantiewerk.<br />

Hoe aan te vragen: Folders liggen in de Wijkwinkels en vaak ook op<br />

school. Spreekuur in Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>: elke dinsdagmiddag van<br />

14.00 tot 15.00 uur. Afspraak ook te maken via de Wijkwinkel.<br />

Diny van den Dungen- Vermeulen (Coördinator stichting Leergeld<br />

's-Hertogenbosch) tel. 073 - 69 19774 (vrijdag 10.00 tot 12.00 uur)<br />

PRIJSVRAAG: WIN 10 EURO!<br />

Stichting Leergeld kan in<br />

veel gevallen hulp bieden<br />

door een renteloze<br />

lening of een gift te<br />

verstrekken!<br />

.- Op de voorpagina van deze krant staat een foto. Weet u waar die is gemaakt?<br />

Dan kunt u TIEN EURO winnen! Stuur uw oplossing naar het redactieadres: p/a<br />

Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>, Copernicuslaan 275, 5223 EG, 's-Hertogenbosch. Onder<br />

de goede inzendingen wordt een prijs verloot. Inzenden voor 12 april!<br />

Vermeld duidelijk:<br />

• Uw naam, adres (ook de postcode) en telefoonnummer;<br />

• Zo nauwkeurig mogelijk de plaats. Zet er bijvoorbeeld bij 'ter hoogte van nummer' of 'op de hoek<br />

van', of 'gezien vanaf'.<br />

De foto op de voorpagina van de vorige buurtkrant werd genomen aan het einde van de Copernicuslaan,<br />

aan de achterzijde van de flat met nummers 41 tot en met 87. Mieke Mosink stuurde de<br />

juiste omschrijving in en zij heeft de prijs van 10 euro inmiddels ontvangen. Gefeliciteerd!<br />

3


'TJ{UUkske<br />

Monique van de Heuvel, 23 jaar, <strong>Boschveld</strong>se<br />

sinds 21/2 jaar: "Op vakantie gaan, dat zou ik<br />

doen. Een weekendje Rome, een trektocht door<br />

Spanje ... "<br />

4<br />

Wendy van Nimwegen, 21 jaar,<br />

geboren en getogen <strong>Boschveld</strong>se:<br />

"Iets leuks voor de kleine kopen,<br />

kleren voor iedereen èn<br />

iets leuks voor in huis."<br />

Meneer en Mevrouw<br />

Habibovic, 46 en 44<br />

jaar, <strong>Boschveld</strong>ers sinds<br />

7 jaar: "Een schotel, mèt<br />

montage erbij, dat komt<br />

precies uit!" en "Ik zou<br />

iets voor in huis kopen,<br />

'n meubel, 'n kleed ... en<br />

ik heb er al een op het<br />

oog!"<br />

Tekst: Anneke Mol<br />

Foto's: Arthur Evadgian<br />

Zomaar de straat op. Pen, papier en fototoestel mee.<br />

"Mag ik u wat vragen? Het is voor de <strong>Buurtkrant</strong>!"<br />

'~at ZOU 11 doen met € 500?"<br />

Marlon, 12 jaar,<br />

<strong>Boschveld</strong>er<br />

sinds 8 jaar:<br />

"... nieuw huis<br />

kopen!"<br />

Dhr. Van den Broek, 19<br />

jaar, <strong>Boschveld</strong>er sinds 6<br />

maanden: "De bank bijvullen,<br />

of ja, krediet bijvullen ... n<br />

Mevrouw Heinrichs, 71 jaar. <strong>Boschveld</strong>se<br />

sinds 36 jaar: "Kopen wat ik nog hard nodig<br />

heb, want van de AOW kan je niet rondkomen.<br />

Tsja, kopen zou ik niks, maar verven en behangen,<br />

da's hard nodig." Af .7~'"


Bouza, 35 jaar, <strong>Boschveld</strong>er<br />

sinds 5<br />

maanden: "Bankstel<br />

kopen; hard nodig!"~,<br />

Robert, 24 jaar, geboren en getogen<br />

<strong>Boschveld</strong>er: "Op "n spaarrekening<br />

zetten! Ik ben niet echt materialistisch<br />

of zo ... "<br />

Mevrouw van Esch, 63 jaar, 80schveldse<br />

sinds 18 jaar: "Lekker op<br />

vakantie gaan naar de Canarische<br />

Eilanden, daar is het nu het mooist.<br />

Goed idee?"<br />

Hoissaine, 34 jaar; <strong>Boschveld</strong>er<br />

sinds 8 jaar: "Ehm, dat ligt eraan of<br />

ik ze 's morgens of 's middags<br />

krijg ... 's morgens zou ik naar Marokko<br />

of Spanje gaan, "s middags<br />

naar de gokkast of Pistache ... "<br />

"Watzou U doen. met e 500?"<br />

Adere, 30 jaar, <strong>Boschveld</strong>er<br />

sinds 8 jaar: "Gewoon<br />

lachen en het gezellig<br />

maken!"<br />

Bnere, 34 jaar, <strong>Boschveld</strong>er sinds 8 jaar:<br />

"Naar sauna, gezellig en lachen!"<br />

Mevrouw Roelofs, 60 jaar.<br />

<strong>Boschveld</strong>se sinds 38<br />

jaar: "Ik ben pas klaar met<br />

de schoonmaak, alles<br />

nieuw gekocht en dat kost<br />

wel wat meer! Dus nu heb<br />

ik alles al ... "<br />

Dhr. Boujamaa, 35 jaar,<br />

<strong>Boschveld</strong>er sinds 10<br />

jaar: "Boodschappen!"<br />

5


ALAAF? GAAF!<br />

Carnaval is oorspronkelijk<br />

een lentefeest. Het is<br />

een katholiek feest en<br />

wordt in veel landen ter<br />

wereld gevierd. Hier in<br />

Nederland wordt het<br />

feest voornamelijk in het zuiden van het<br />

land gevierd, van zaterdag tot en met dinsdag.<br />

Den Bosch wordt dan omgedoopt tot<br />

Oeteldonk. Maar viert iedereen wel carnaval?<br />

We vroegen een paar kinderen van de basisschool<br />

<strong>Boschveld</strong> wat zij doen met carnaval.<br />

© Christ, 12 jaar en rooms-katholiek: "Ik vier<br />

carnaval op school en met familie in de Patio,<br />

alle vijf de dagen. Carnaval is TOF!!! Hoe ik<br />

me verkleed? Nou, met een wit schort met<br />

opdruk en stickers."<br />

© Melike, 8 jaar, Turkse en moslim: "Carnaval<br />

vier ik alleen op school. Thuis niet, want<br />

mijn familie doet niet aan carnaval vanwege<br />

ons geloof. Wij hebben wel een ander feest<br />

waarbij we ons mooi aankleden; het schapenfeest.<br />

Ik vind wel leuk om carnaval op school<br />

te vieren, met mijn prinsessenjurk aan."<br />

6<br />

© Jeremy, 10 jaar en rooms-katholiek:<br />

"Ik vier carnaval op school en met familie in de<br />

stad, bijvoorbeeld verkleed als zanger Eminem<br />

naar het Oetelpaleis. Of griezelig, met<br />

het screammasker op en een zwarte cape<br />

om."<br />

© Fouad, 11 jaar en van Marokkaanse afkomst:<br />

"Ik vind het leuk om carnaval op school<br />

te vieren want er worden dan leuke spelletjes<br />

gespeeld. Ik verkleed me niet en mijn familie<br />

doet ook niet aan carnaval vanwege hun<br />

moslimgeloof, maar ik vind het wel leuk om<br />

naar de optocht in de stad te gaan kijken. Wij<br />

hebben wel andere feesten waarbij we ons<br />

mooi aankleden. Eén zo'n feest heet het<br />

Suikerfeest, dan krijg ik mooie nieuwe kleren,<br />

geld en snoep. n<br />

Je ziet, niet alle mensen vieren carnaval, maar<br />

iedereen houdt van een feestje!<br />

<strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> wenst alle bewoners<br />

van <strong>Boschveld</strong> alvast een fijne, leuke, dolle, te<br />

gekke carnaval <strong>2004</strong> toe.<br />

Monique Dupont<br />

ACTIVITEITEN IN DE WIJKPLAATS<br />

Maandag: 10.00 - 12.00<br />

Dinsdag: 10.00 -12.00<br />

Woensdagmiddag:<br />

Vrijdag: 10.00 - 12.00<br />

Koffie-inloop<br />

Koffie-inloop<br />

Vrijdag: 10.00 -12.00 Computerles<br />

Kinderinloop, groep 5 - 8<br />

Koffie-inloop<br />

Vrijdagmiddag: Kinderinloop, groep 1 - 4<br />

De Wijkplaats, Copernicuslaan 89, tel. 073-621 88 11


Ouderkindcentrum •dubbel & dwars'<br />

't I'<br />

Wat betekent het Ouderkindcentrum (OKC) voor jou?<br />

Deze 'vraag stelden we aan de vrouwen die dagelijks leiding geven in het centrum.<br />

"Het is een plek waar je ondanks alle drukte van het leven, samen de rust en<br />

de kracht kunt opbouwen om te groeien. "<br />

"Gezelligheid, humor, wijsheid, samen blijven praten, samen dingen doen, tijd<br />

maken voor je kinderen, leren. ': Dit zijn de woorden die gebruikt worden om<br />

het centrum te beschrijven.<br />

Iedereen is welkom om eens binnen te lopen en de sfeer zelf te proeven, gewoon<br />

eens te kijken of mee te doen met een activiteit, het kan altijd.<br />

8 Maart: !! Internationale vrouwendag !!<br />

Natuurlijk vieren we ook dit jaar weer de internationale vrouwendag. Het thema<br />

waar we dit jaar voor gekozen hebben is 'levensloop'.<br />

We hopen alte vrouwen van <strong>Boschveld</strong> deze dag te zien in ons centrum, voor<br />

allerlei leuke en soms ook leerzame activiteiten. Voor kinderen tot 4 jaar is er<br />

kinderopvang.<br />

Onze nieuwe activiteiten:<br />

~ Kinderkookcafé<br />

Kinderen leren op een leuke manier koken en kunnen daarna gezamenlijk<br />

genieten van hun kookkunst. Het doel is te leren samenwerken.<br />

~ Volksdansen voor vrouwen<br />

Dansen leren uit een ander cultuur, tevens kan het een ontspanning en<br />

ontmoetingsplaats voor alte vrouwen zijn. Beweeg mee met het OKC!<br />

~ Cursus 'opkomen voor jezelf<br />

Vind je het moeilijk om 'nee' te zeggen en je eigen menig te geven, geef<br />

je dan op voor deze assertiviteitstraining.<br />

~ Naaicursus<br />

Vind je het leuk om kleding te maken of kleding te herstellen? Loop eens<br />

gezellig binnen!<br />

~ Cursus 'omgaan met spanningskiachten'<br />

Heb je last van stress, voel je je vaak moe of heb je bijvoorbeeld vaak<br />

hoofdpijn en wil je leren hoe je hier mee om kan gaan? Sluit je dan aan bij<br />

je bondgenoten.<br />

~ Alleenstaande moeders met kinderen<br />

Woon je met je kinderen in de wijk <strong>Boschveld</strong> en vind je het leuk om samen<br />

met je kind(eren) activiteiten te doen??? Denk mee met het OKC!<br />

~ Arabisch voor beginners<br />

Leren lezen en schrijven in het Arabisch. Ook voor Nederlandse vrouwen.<br />

~ Inloop Creatief<br />

We hebben nog plaats voor nieuwe mensen. Met de hele groep beslissen<br />

we welke creativiteit we gaan doen.<br />

8 Maart<br />

Internationale<br />

Vrouwendag!<br />

7


" Ouderkindcentrum 'dubbel & dwars' . ,d...<br />

't ft,<br />

Met de deur in huis?<br />

Een verslag van het congres voor islamitische vrouwen op 13 december 2003.<br />

Het was de eerste keer dat dit congres werd gehouden en het was de eerste keer voor Nadia Eggadiqch<br />

en Sunar Kahveci-Duran dat zij zoiets bezochten. Als afgevaardigden van het OKC 'dubbel &<br />

dwars' treinden zij naar Doorn.<br />

"Eerst een eind reizen en dan al die vrouwen". Druk dus en ook indrukwekkend. Vooral omdat het de<br />

hele dag ging over Huiselijk Geweld. Met lezingen, workshops en toneel. En veel pers van radio en<br />

TV! Want Huiselijk Geweld krijgt veel aandacht van de media. Gelukkig maar! "Want we moeten met<br />

respect voor elkaar samenleven, vooral binnen het gezin" aldus Nadia.<br />

Sunar was vooral verrast door de cijfers: één op de vijf vrouwen kent iemand die slachtoffer is of<br />

heeft zelf geweld achter de voordeur meegemaakt. "Kijk eens om je heen, niemand praat erover,<br />

maar het komt echt veel vaker voor dan ik had gedacht!'<br />

Op de vraag wat zij het interessantst hadden gevonden, antwoordden zij beiden: "Het toneelstuk van<br />

Funda Mujde. Op een grappige manier liet zij zien dat allochtonen en autochtonen e/kaars bedoelingen<br />

heel gemakkelijk verkeerd begrijpen. Gelukkig bleven Opa en zijn buurvrouw Zeliha met elkaar<br />

praten, ondanks de misverstanden!"<br />

Sunar en Nadia waren het met elkaar eens: "Geweld voorkomen kan alleen als je blijft praten met<br />

respect voor elkaar. "<br />

8<br />

Gezocht<br />

• Vrijwilligers voor de huiswerkbegeleiding.<br />

Vindt u het leuk om schoolkinderen te begeleiden bij het maken van hun huiswerk?<br />

Dat kan, op maandag- en dinsdagmiddag van 3 uur tot 5 uur.<br />

• Tegels voor 'Inloop creatief'<br />

Heeft u tegels over en wilt u ze kwijt? Wij kunnen ze goed gebruiken.<br />

We komen ze graag bij u ophalen!<br />

• Diepvrieskist/-kast.<br />

Heeft u een diepvrieskist/-kast over?? Wij kunnen hem goed gebruiken!<br />

Heeft u interesse of wilt u iets kwijt?<br />

Laat het ons weten!<br />

Bel 073-6275671<br />

OKC<br />

Edisonstraat 15


Ouderkindcentrum 'dubbel & dwars'! , _<br />

"tActiviteitenoverzicht<br />

van het OKC 'dubbel & dwars'<br />

Dag: Tijd: Activiteit: Kosten:<br />

Maandag 8.30 - 9.00 Koffie/theeinloop € 0,25 per kopje<br />

Maandag 9.00 -11.45 Kinderopvang € 1,20 per keer<br />

Maandag 9.00 -12.00 Kookgroep Gratis<br />

Maandag 9.30 -12.00 Naaicursus € 10,00 per maand<br />

Maandag 12.00 -13.00 Gezonde lunch € 1,25 per keer<br />

Maandag 13.00 -15.00 Intercultureel vrouwencafé € 0,25 per kopje<br />

Maandag 13.00 -15.00 Arabische les Gratis<br />

Maandag 15.00 -17.00 Kinderkookcafé Gratis<br />

Maandag 15.00 - 17.00 Huiswerkplek Gratis<br />

Maandag 18.30 - 20.30 Inloop creatief € 2,50 per keer<br />

Dinsdag 8.30 - 9.00 Koffie/theeinloop € 0,25 per kopje<br />

Dinsdag 9.00 -11.45 Kinderopvang € 1,20 per keer<br />

Dinsdag 9.00 -11.30 Taalthema Gratis<br />

Dinsdag 9.00 -12.00 Opkomen voor jezelf Gratis<br />

Dinsdag 12.00 -13.00 Gezonde lunch € 1,25 per keer<br />

Dinsdag 13.00 -15.00 Marokkaanse inloop € 0,25 per kopje<br />

Dinsdag 15.00 -17.00 Huiswerkplek Gratis<br />

Dinsdag 15.00 -17.00 Kinderkookcafé Gratis<br />

Woensdag 8.30- 9.00 Koffieltheeinloop € 0,25 per kopje<br />

Woensdag 9.00 -11.45 Kinderopvang € 1,20 per keer<br />

Woensdag 9.00 -11.30 Somalische inloop € 0,25 per kopje<br />

Woensdag 9.00 -12.00 Omgaan met spanningskiachten Gratis<br />

Woensdag 13.00 -15.00 Vrouwen fiets les Gratis<br />

Woensdag 20.00 - 21.30 Volksdansen voor vrouwen € 15,00 per maand<br />

Donderdag 8.30 - 9.00 Koffie/theeinloop € 0,25 per kopje<br />

Donderdag 9.00 -11.45 Kinderopvang € 1,20 per keer<br />

Donderdag 9.30 -12.00 Dreumesgroep Gratis<br />

Donderdag 12.00 -13.00 Gezonde lunch € 1,25 per keer<br />

Donderdag 13.00 - 15.00 Turkse inloop € 0,25 per kopje<br />

Donderdag 13.15 -15.00 Computercursus voor beginners € 22,50 voor de hele cursus<br />

Vrijdag 8.30 - 9.00 Koffie/theeinloop € 0,25 per kopje<br />

Vrijdag 9.00 - 11.45 Kinderopvang € 1,20 per keer<br />

Vrijdag 9.45 - 11.45 Taalthema Gratis<br />

Vrijdag 9.00 - 12.00 Opkomen voor jezelf Gratis<br />

Vrijdag<br />

18.00 - 22.00<br />

Alleenstaande moeders met kin-<br />

Gratis<br />

(1x per maand) deren (laatste vrijdag van de maand)<br />

Zaterdag 10.00 -13.00 Volksdansen voor kinderen € 10,00 per maand<br />

9


JAN VAN 'T ERVE WINNAAR 'KORPSAWARD'<br />

Jan van ft Erve heeft de 'korpsaward' verdiend<br />

voor zijn goede functioneren als buurtcoördinator<br />

van <strong>Boschveld</strong>-Deuteren. "Hij speelt een belangrijke<br />

en inspirerende rol in de pilot voor de gehele<br />

gemeente Den Boseh, waarin samen met meerdere<br />

partners wordt gewerkt aan een concreet<br />

integraal veiligheidsplan. In de wijk ben je echt<br />

het gezicht van de politie geworden. Ook bewoners,<br />

die eigenlijk de moed al hadden opgegeven,<br />

hebben vertrouwen in jouw aanpak en het gevoel<br />

dat er nu iets gedaan wordt aan veiligheid en<br />

leefbaarheid in hun wijk. Ook team-intern timmer<br />

je flink aan de weg voor 'jouw' buurtzorggebied<br />

en word je als persoonlijkheid zeer gewaardeerd<br />

Foto: Henk van Esch<br />

door jouw inspirerende aanpak", aldus het jury- Jan van 't Erve (links) ontving de award uit handen<br />

rapport. van Erik Akerboom, de kersverse korpschef van de<br />

regiopoUtie Brabant Noord.<br />

Nancy de Goey<br />

HANDJE HELPEN?<br />

STRAATCONTACTPERSOON<br />

In de wijk zijn 10 mensen straatcontactpersoon. Deze mensen melden<br />

bijvoorbeeld kapotte lantaarns of andere verlichting, zwerfvuil of grof<br />

vuil, kapotte of scheef liggende stoeptegels, onveilige situaties en ga<br />

zo maar door. Zij geven dat dan door bij de Wijkwinkel. De eigen<br />

naam en de naam van de persoon die vervuilt hoeven niet genoemd<br />

te worden. De telefoontjes die de straatcontactpersonen plegen worden<br />

vergoed.<br />

De straatcontactpersonen komen regelmatig bij elkaar en houden soms een gezellige lunch<br />

Er zijn ook cursussen te volgen op communicatiegebied enzovoorts.<br />

Er is nog behoefte aan een straatcontactpersoon voor het gebied ten noorden van de Kamerling Onnesstraat<br />

(Voltastraat, Amperestraat, Röntgenstraat, Lorenzstraat). Het is makkelijk als u in een van<br />

deze straten woont, maar ook bewoners uit andere delen van <strong>Boschveld</strong> zijn heel welkom.<br />

Heeft u belangstelling? Dan kunt u contact opnemen met Irene Diepstraten of haar medewerkers van<br />

de Wijkwinkel (Copernicuslaan 275, tel. 073 - 627 36 10)<br />

Ria Dupont<br />

10


JONG EN OUD ZINGEN IN DE WESTHOEK<br />

Steunpunt De Westhoek aan de Van Leeuwenhoekstraat staat al jaren<br />

bekend als een plek waar de bewoners van <strong>Boschveld</strong> die ouder zijn dan<br />

55 jaar kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Ook worden er<br />

• in De Westhoek spreekuren en cursussen georganiseerd. Het nieuwste<br />

initiatief van het Steunpunt is een maandelijkse Liederentafel, waar bij<br />

hoge uitzondering ook jongere bewoners van de wijk aan kunnen deelnemen.<br />

"Sinds september organiseren we iedere derde dinsdag van de maand een liederentafel, " legt Tineke<br />

Lemmens van het Steunpunt uit. "Iedereen is dan welkom om gezamenlijk uiteenlopende liederen te<br />

zingen. De Liederentafel duurt iedere keer van twee tot vier uur 's middags.". Voor bewoners die niet<br />

zo goed bij stem zijn worden er voldoende andere activiteiten georganiseerd. "Die activiteiten zijn wel<br />

uitsluitend bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder," vertelt mevrouw Lemmens.<br />

Maandag<br />

09.45 - 10.45 uur Engelse les<br />

11.00 -12.00 uur Engelse les<br />

19.00 - 22.30 uur Open Inloop: Rikken - Jokeren -Biljarten<br />

elke 3 e dinsdag 14.00 -16.00 uur Liederentafel (voor jong en oud)<br />

van de maand<br />

Woensdag 9.30 -12.00 uur Open Bridge inloop<br />

Donderdag<br />

10.00 -12.00 uur Biljartles<br />

13.30 - 16.30 uur Open inloop: Kaarten- Biljarten<br />

19.00 - 22.30 uur Om de week: Bingo, Competitie Kaarten - Biljarten<br />

Vrijdag 10.00 -12.00 uur Biljart<br />

Zaterdag Geen activiteiten<br />

13.30 -16.30 uur Open inloop<br />

Zondag 13.30 -16.30 uur Open inloop<br />

Ook worden er verschillende cursussen gegeven door het Seniorengilde en zijn er taallessen voor<br />

allochtonen. Daarnaast is er elke 1 e dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur een spreekuur<br />

Bijzondere bijstand I WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten)<br />

In Steunpunt de Westhoek vinden ook seizoensgebonden activiteiten plaats, bijvoorbeeld met carnaval<br />

of tijdens de Kerst.<br />

Steunpunt De Westhoek<br />

Van Leeuwenhoekstraat 2<br />

Telefoon: 073 - 6220731 of 6891033.<br />

11


Ballet, countrydansen en kaarten in<br />

Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

In Buurthuis <strong>Boschveld</strong> wordt er heel wat afgedanst. Iedere maandag kunnen<br />

liefhebbers van Country zich uitleven tijdens het Countrydansen. Daarnaast is<br />

er op iedere dag vanaf 16.00 uur behalve op de vrijdag ruimte voor allerlei<br />

soorten ballet. Klassiek, jazz of modern, jong of oud, iedereen is welkom.<br />

Ook kaartliefhebbers hoeven niet te wanhopen. Op verschillende dagen in de<br />

week kunnen zij hun hart ophalen met diverse kaartspelen.<br />

Dagelijks vanaf 16.00 uur<br />

(behalve vrijdag)<br />

Woensdag 19.30 - 22.00 uur<br />

Donderdag 20.00 - 22.30 uur<br />

Diverse soorten ballet<br />

Kaarten: Rikken en Jokeren<br />

Kaarten: Klaverjassen<br />

Voor meer informatie: Buurthuis <strong>Boschveld</strong>, Edisonstraat 11, tel. 6210552<br />

Samen Doen<br />

Allerlei leuke activiteiten voor ouders en hun kind(eren).<br />

Elke vrijdagmiddag in Buurthuis <strong>Boschveld</strong>.<br />

We hopen jullie dan te zien!<br />

Elke vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur kun je samen<br />

met je kind meedoen aan allerlei leuke activiteiten. Zo zullen we<br />

de ene keer gaan knutselen, de andere keer misschien iets met<br />

dans of toneel, of noem maar op.<br />

De deelname is gratis.<br />

Dus lijkt het je leuk om een keer met ons mee te doen?<br />

Kom op vrijdagmiddag om 13.30 uur langs bij Buurthuis <strong>Boschveld</strong>!<br />

Voor vragen:<br />

Kitty Lauwers, Opvoedingsondersteunster Divers, ~ 073- 6275683 of<br />

Debby Damen, kinderwerkster Divers, f!!f' 073- 6275673<br />

12


?/?Zes :BosckveÎáVrtlf/en 7/7<br />

•••<br />

Deze keer stelden we de zes vragen ze aan: Mieke Mosink (25)<br />

1. Hoe {arre woon je af in 'Boscfrvefd?<br />

Twee jaar. Ik woon al wat langer in Den Bosch. Nu zo'n zeven<br />

• jaar. Ik kwam hier onder meer naar toe vanwege mijn studie.<br />

... 7'7<br />

... 7'7<br />

Nancy de Goey<br />

2. Wat doeje voor de buurt?<br />

Eerlijk gezegd niet zo heel veel. Behalve wonen dan.<br />

Eigenlijk ben ik niet echt actief bezig in de wijk .<br />

3. Wat zou je vinnen de wijk willen. veranderen?<br />

Er zouden wel wat meer speelplaatsen voor kinderen mogen zijn. Ik heb zelf<br />

een zoontie van drie jaar. Dan kan hij nog meer buitenspelen. Er wordt wel<br />

veel voor de kinderen georganiseerd, dat wel.<br />

... 7'7<br />

7'7<br />

•••<br />

... 7'7<br />

4. Wat zou er volqens jou behouden. moeten<br />

vfijven?<br />

Als straks de wijk verandert, vind ik dat de sportkooi zeker<br />

moet blijven staan. Is toch hartstikke leuk?!<br />

5. JliS' je 2.000 euro zou winnen om iets voor de 6uurt te<br />

doen; waar zou je dat dan. aan besteden?<br />

Oei, moeilijk. Ik zou eerst uitzoeken waar behoefte aan is. Maar ik zou zeker<br />

. iets voor kinderen, ouderen of alleenstaande ouders willen doen.<br />

... 7'7<br />

6. JlliS' iemand' zou VTQ[Jenwaar je woont, hoe zou je Boschveiä dan.<br />

omschrijven?<br />

Een wijk met veel verschillende culturen, waar het prettig wonen is.<br />

DAAR LUSTEN DE HONDEN GEEN BROOD VAN<br />

Er zijn de laatste tijd veel klachten binnengekomen bij de HBV (Huurdersbelangenvereniging)<br />

Beter Wonen West 1, van mensen die wonen<br />

in de Westhoek aan de Van Leeuwenhoekstraat.<br />

Op het grasveld onder aan de flat laat men de hond uit, met als gevolg<br />

dat er overal hondendrollen liggen en er stankoverlast is tijdens<br />

de warme dagen. Ook op het veldje naast de mooie speeltuin laat men de hond uit. Niemand zit erop<br />

te wachten dat hun kind of kleinkind met hondenstront aan de schoenen binnen komt gelopen.<br />

Honden horen aangelijnd te zijn en uitgelaten te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. Dus de<br />

hondenuitlaatplaatsen. Hondenbezitters, neem een voorbeeld aan de wijk Deuteren. Daar wordt veel<br />

gebruik gemaakt van een hoog omheind hondenuitlaatveld. De dieren kunnen niets aan de overlast<br />

doen, het baasje is verantwoordelijk. Het heeft alles met mentaliteit te maken.<br />

Dus petje af voor de hondenbezitters die met schep en zakje hun viervoeter uitlaten!<br />

Ria Dupont<br />

13


Klassieke muziek in<br />

Buurthuis <strong>Boschveld</strong><br />

Mozart en Bartók uitgevoerd in een buurthuis? Toegankelijker<br />

kan klassieke muziek haast niet zijn.<br />

Kamerorkest Musica Oucis Brabantiae trok in januari<br />

vijf Bossche aandachtswijken in, om zo de bewoners<br />

in hun eigen omgeving kennis te laten maken<br />

met 's werelds beroemdste composities. Zo ook in<br />

<strong>Boschveld</strong>.<br />

Foto: Gerard de Rooy<br />

De middelste schuifwand in de grote zaal van Buurthuis <strong>Boschveld</strong> is opzij geschoven om plaats te<br />

maken voor een groot podium met daarvoor zachte matten en lange rijen met stoelen. Dit alles om<br />

ruimte te bieden aan de tientallen ouders met kinderen die worden verwacht. En die verwachting<br />

blijkt te kloppen, ruim voor aanvang van het concert zijn haast alle stoelen bezet. Als het concert dan<br />

eindelijk begint, zijn zelfs de vensterbanken in beslag genomen om nog snel een zitplaatsje te be-<br />

machtigen.<br />

;,<br />

Ceremoniemeester Peer de Graaf legt na een kort welkomstwoord uit hoe de avond .<br />

verder zal verlopen. Iedereen heeft inmiddels een klein programma in de hand gedrukt<br />

gekregen waarop alle namen staan van de stukken die straks voorbij komen. Na een<br />

hard applaus voor zowel de kamerorkestleden als dirigent Alexandru Lascae schuiven<br />

de kinderen nog wat onwennig over de koude matten.<br />

Onverstoord begeleidt de dirigent met zijn stokje de eerste klanken van Mozart's 'Eine kleine Nachtmusik'<br />

en ook de ceremoniemeester maakt met zijn lange armen theatrale bewegingen om de kinderen<br />

voor zich te winnen. En dat lukt. Na een aantal nummers begrijpen de kinderen waar het hier om<br />

gaat. Luisteren naar onbekende muziek, die daardoor niet persé saai hoeft te zijn. Daar zorgt Peer<br />

de Graaf wel voor. Ieder nieuw muziekstuk luidt hij in met een spannend verhaal. Wanneer hij Don<br />

Quichot in het leven roept en assistentie krijgt van een jongetje uit de zaal, zijn alle kinderen om.<br />

Iedereen zingt, springt en zwaait mee op de klanken van het kamerorkest. Voor Ehsan (6) kan de<br />

avond helemaal niet meer stuk; hij mag het laatste muziekstuk samen met Lascae dirigeren.<br />

'Lawaaiig'<br />

De ceremoniemeester dept met een doek zijn bezwete voorhoofd af. De Graaf is opgelucht dat de<br />

avond goed verlopen is. Peer is met name blij met de 'heerlijke samenwerking' tussen hem en dirigent<br />

Lascae. Ook Lascae is hier heel opgetogen over: "En ik vond het een beetje lawaaiig, maar dat<br />

hoort er gewoon bij."<br />

Het project 'Muziek in de wijken' is een initiatief van Marc Versteeg, directeur van<br />

Musica Oucis brabantiae. "Het idee om de wijken in te trekken speelde al langer",<br />

aldus Versteeg. "Ik wilde graag de wijkbewoners op zo'n laagdrempelig mogelijke<br />

manier actief kennis laten maken met klassieke muziek. Om zo nieuwsgierigheid op<br />

te wekken, zodat zij daar een kritische houding aan over houden." Met grote tevredenheid<br />

ziet hij het publiek de zaal verlaten. "Ik hoorde na afloop een jongetje tegen<br />

zijn buurman zeggen: 'Ik vond er hele leuke liedjes bij zitten'. Nou dan is de doelstelling<br />

toch honderd procent geslaagd!"<br />

Nancy de Goey<br />

14


Verkeer(d)!<br />

Ik schrik me regelmatig te pletter. . e<br />

Zo ook op dinsdag 4 november 2003. Ik liep met mijn kleindochter in de buggy<br />

onder de stationstunnel, op weg naar het centrum. Tientallen fietsers reden<br />

over de stoep. Nét voor ze bij ons aankwamen, gingen ze op het fietspad<br />

rijden en nadat ze ons gepasseerd waren reden ze weer vrolijk op de stoep<br />

verder.<br />

Steeds meer mensen, zowel ouderen als jongeren, rijden de stationstunnel<br />

aan de verkeerde kant binnen, tegen het verkeer in dus. Ze rijden niet alleen<br />

over het fietspad maar ook over de stoep!<br />

Deze personen zijn zich er blijkbaar niet van bewust dat ze een gevaar voor<br />

zichzelf én voor anderen zijn; ooit is hierdoor zelfs al een dodelijk ongeluk<br />

veroorzaakt! Hierbij viel een bromfietser, omdat hij schrok van een fietser die<br />

aan de verkeerde kant reed. De bromfietser viel heel ongelukkig met zijn<br />

hoofd op de stoeprand en overleed aan de gevolgen daarvan.<br />

Samen met de HBV (Huurdersbelangenvereniging) Beter Wonen West 1 wil<br />

ik dit onderwerp onder de aandacht brengen. Hier ligt een taak voor overheid,<br />

ouders, scholen en natuurlijk de betreffende personen zelf.<br />

Ria Dupont<br />

BUURTKRANTBOSCHVELD?<br />

Een gevaar voor<br />

zichzelf én voor<br />

anderen!<br />

Wil je voor de <strong>Buurtkrant</strong> foto's maken? (We hebben een digitale camera!)<br />

Wil je de <strong>Buurtkrant</strong> vormgeven en opmaken?<br />

(Je kunt gebruik maken van de PC!)<br />

Wil je voor de <strong>Buurtkrant</strong> een artikel schrijven? (De redactie verwelkomt<br />

je graagl)<br />

Tips, ideeën, meer weten? (Loop even binnen bij de Wijkwinkel of bel:<br />

073 - 627 36 101)<br />

COLOFON: <strong>Buurtkrant</strong> <strong>Boschveld</strong> is een bewonersinitiatief, ondersteund door Divers, organisatie<br />

voor welzijnswerk. Redactie: Monique Dupont, Arthur Evadgian, Nickie de Gier, Nancy de Goey,<br />

Anneke Mol. De redactie is te bereiken via Irene Diepstraten, Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>, tel. 073 - 627<br />

36 10. Kopij (altijd voorzien van naam, adres en telefoonnummer): bij voorkeur per e-mail naar<br />

buurlkrant.boschveld@zonnet.nl. of naar Wijkwinkel <strong>Boschveld</strong>, Copernicus/aan 275, 5223 EG 's-<br />

Hertogenbosch. Kopij voor het volgende nummer (mei / juni) kunt u tot 12 april indienen. De redactie<br />

behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Oplage: 1600 ex.<br />

---~--~==~~---------------------_._- --<br />

15


Hq lieve kids!!!<br />

De vorige keer stond er op deze pagina een recept van een lekkere appel koek.<br />

Nu gaan we niet bakken, maar KNVTSELEN!!!Ook leuk, toch?!<br />

Je hebt alleen nog kleurpotloden of verf, lijm, een schaar en een w.c.rolletje nodig.<br />

Wat moet je doen?<br />

Kleur of verf de tijger in. Knip daarna de onderdelen uit. Het lijf (de rechthoek) plak je om het w.c.rolletje.<br />

Daarna plak je het ovaal aan een uiteinde van het w.c.rolletje. Hieraan bevestig je de kop. Daarna plak je de<br />

poten en staart erop.<br />

En... je hebt een tijgerrrrrrr<br />

Veel succes!<br />

Als je het niet helemaal begrijpt, kom dan gerust langs om te vragen of je komt hem op woensdag- of<br />

vrijdagmiddag (tijdens de inloop) in De Wijkplaats maken!!!<br />

Groetjes, Arianna Baars<br />

16<br />

Deze kinderpagina is gemaakt door de Wijkplaats

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!