Plezier in bewegen - CombiCare

mediqcombicare.nl

Plezier in bewegen - CombiCare

ER GAAT EEN

RUST ROEST

BIJ PARKINSON

EN MS

WERELD OPEN

.CC

MIJN PAPA

KAN HEEL WAT!

nieuws van CombiCare/juni 2010

Plezier in

bewegen


Stomazorg

Urologie & continentiezorg

Wond- en huidzorg

Coloplast ontwikkelt producten en diensten die het leven makkelijker maken voor mensen met een fysieke aandoening. We richten ons op stomazorg, urologie, continentie zorg

en wond- en huidzorg. Daarbij werken we nauw samen met mensen die onze producten gebruiken. Dit helpt ons om producten te ontwikkelen en oplossingen te bieden die

aansluiten op de persoonlijke behoeftes van onze klanten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coloplast, telefoonnummer: 0800 022 98 98.

Het Coloplast logo is een geregistreerd merk van Coloplast A/S. © 2010-01

All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Esther Nierop catheteriseert

vanwege een incomplete

dwarslaesie:

“Ik gebruik SpeediCath Compact

van Coloplast. Die heeft mijn

leven een stuk gemakkelijker

gemaakt. De SpeediCath

Compact is klein, handig en, het

grote voordeel, je kunt hem overal

gebruiken, want je hebt geen

water nodig. Ik stop de catheter

zo in mijn broekzak en niemand

merkt er iets van dat ik moet

catheteriseren.

Zo zorgt dit hulpmiddel er voor

dat ik ook voor anderen een

‘gewone’ vrouw ben, met wat

beperkingen, maar allerminst

zielig.”

SpeediCath ® Compact

De kleinste oplossing voor de grootste vrijheid.

De SpeediCath Compact catheter is met een lengte van 7 centimeter afgestemd op de

vrouwelij ke plasbuis. Jarenlange ervaring heeft bewezen dat SpeediCath Compact uw blaas

effectief en veilig leegt. Voor vrouwen die behoefte hebben aan een iets langere catheter is er nu

SpeediCath Compact Plus. Met 2 cm extra het perfecte alternatief voor SpeediCath Compact.

Meer informatie of een testpakket kunt u aanvragen bij Coloplast Care via het gratis

telefoonnummer 0800 - 022 98 98.

Ik wil graag meer informatie over de

SpeediCath Compact (Plus)

Ik wil graag een proefpakket SpeediCath

Compact (Plus). Neem contact met mij op

Naam Voorletter

Adres

Postcode Woonplaats

Coloplast BV

Postbus 1111

3800 BC Amersfoort

E-mail: nlcare@coloplast.com

Telefoon: 0800-022 98 98

www.coloplast.nl

Telefoon Geboortedatum / /

Email

Reden van catheteriseren: MS Dwarslaesie Spina Bifi da

Anders, nl

Ik geef Coloplast BV toestemming mijn gegevens te verwerken conform de Wet bescherming Persoonsgegevens. Coloplast kan uw gegevens gebruiken om

te informeren naar uw ervaringen en om u informatie over over producten en services toe te sturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet

versterkt aan derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door contact op te nemen met Coloplast Care.

.CC0310


INHOUD

VRAAG! 4

KIJK – MARTINI ZIEKENHUIS

GRONINGEN: RUST ROEST 6

PRODUCT 9

@ – NEBAS 11

LIJF – ALANT VROUW: ER GAAT EEN

WERELD OPEN 12

VRIJE TIJD – AANGEPASTE (TOP)SPORT 14

SCHIJNWERPER – EDITH EKKERMAN

EN CAROLA MC DONALD 17

VERENIGING – SPINADAG 2010 19

THUIS – GERRIT DIJKSTRA KAN

HEEL WAT! 20

JONG – HET VER SCHOPPEN

MET STRAATVOETBAL 22

PROEVEN – IJS VAN ZALIGE

ZOMERKONINKJES 23

GELEZEN 24

PUZZEL 25

DOEN – ACTIEVE ZOMER 26

INFORMATIE – VAKANTIETIPS 29

COLOFON 31

COLUMN 31

GEACHTE LEZERS,

Vooraf

In dit zomernummer treft u weer diverse artikelen aan over

continentieproblemen ten gevolge van bepaalde aandoeningen

en hoe daar mee om te gaan. Daarnaast veel aandacht voor

bewegen, óók wanneer u een handicap heeft. Behalve dat het

goed is voor lijf en leden, helpt het ook om uit een sociaal isolement

te komen. Met name wanneer de sluitspier van de blaas of

de kringspier rond de anus niet meer goed functioneert, kan het

gemakkelijk gebeuren dat u de deur niet meer uit gaat. Naast

hulpmiddelen kan ook door fysiotherapie en soms operatief ingrijpen

de functie worden hersteld. Dus, ga niet bij de pakken

neerzitten maar kom voor uzelf op en laat u goed informeren.

Vergoeding van de hulpmiddelen zoals absorberende verbanden,

(condoom)katheters en been- of nachtzakken zitten in

het basispakket. Wel is het zo dat zorgverzekeraars van een

leverancier verwachten dat onnodig of onnodig duur verbruik

wordt voorkomen. Eén van onze klanten in de rubriek “Vraag!”

verwijst hier ook naar. Sinds de zorgverzekeraars verantwoordelijk

zijn geworden voor het budget dat gemoeid is met de

hulpmiddelen neemt het aantal richtlijnen weer toe. Zo moeten

wij een zogenaamd zorgplan bijhouden waarin we het gebruik

van materialen verantwoorden. Passend materiaal, maar niet

duurder dan nodig. CombiCare heeft alle merken en soorten

op voorraad en onze gespecialiseerde verpleegkundigen zullen

u graag bijstaan in het maken van de juiste keuze.

Op voorspraak van de zorgverzekeraars en de fabrikanten

van absorberende producten zal in 2011 de vergoeding voor

matras beschermers en onderleggers zeer worden beperkt.

In de meeste gevallen zult u deze zelf moeten aanschaffen.

Op dit moment heeft UVIT al besloten om deze regel in te

voeren er van uitgaande dat goed passend materiaal geen

lekkage veroorzaakt. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar

moeten eerst worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar.

Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u verder informeren.

Wij wensen u een mooie zomer toe.

Eric Geurts

directeur

Eric Geurts

Directeur

.CC - - JUNI 2010 3


Vraag!

WILT U REAGEREN OP EEN BRIEF OF HEEFT U

ZELF EEN VRAAG? SCHRIJF DAN EEN BRIEF

GEACHTE REDACTIE, (100601)

Ik spoel mijzelf dagelijks rectaal, zo heb ik geen last

meer van incontinentie. Dit geeft me weer veel vrijheid.

Vorige week had ik diarree; toen zei de verpleegkundige

dat ik niet mocht spoelen. Klopt dat?

Mevrouw A. te G.

Geachte mevrouw A.,

NAAR DE REDACTIE VAN .CC ONDER

VERMELDING VAN HET BRIEFNUMMER. DE

REDACTIE ZAL UW BRIEF DAN DOORSTUREN

OF PLAATSEN IN EEN VOLGENDE UITGAVE.

Uw verpleegkundige heeft inderdaad gelijk. Als u diarree

heeft, zijn uw darmen van slag. De ontlasting wordt niet

ingedikt en verlaat uw lichaam sneller dan normaal. Dit

kan bijvoorbeeld gebeuren als u iets verkeerds heeft

gegeten of als u een buikgriep heeft. Spoelen heeft dan

geen zin, omdat de diarree toch blijft komen. Bovendien

moeten uw darmen weer tot rust komen. Zorg dat u voldoende

drinkt om uitdroging te voorkomen en eet voldoende

vezels; u zult dan sneller herstellen. Wanneer de

ontlasting weer normaal is, , kunt u ggaan spoelen p zoals u

gewend was.

Rian Ligthart

Specialistisch verpleegkundige

verpleegkundige

4 .CC - JUNI 2010

GEACHTE REDACTIE, (100602)

Ik ben 26 jaar, heb al geruime tijd een katheter en draag

een opvangzak op mijn bovenbeen. Nu is dat over het

algemeen goed te doen, maar ’s zomers wil ik ook rokjes

en jurkjes dragen. Vorige zomer heb ik dat maar niet

gedaan, omdat de katheterzak onder de rok uitkomt of

je ziet de zak door de stof heen zitten. Ik vind dat erg

vervelend. Is daar een oplossing voor?

Mevrouw P. te H.

Geachte mevrouw P.,

Bij het dragen van rokken en jurken zou de Belly Bag een

oplossing kunnen zijn. De Belly Bag is een urine-opvangzak,

die op de buik wordt gedragen en waar de katheter aan

wordt gekoppeld. De Belly Bag werkt als volgt: door te

bewegen wordt er druk opgebouwd in de buikholte en

dus ook op de blaas. Door die druk stroomt de urine

omhoog de zak in.

Paul Kager

Specialistisch verpleegkundige

GEACHTE REDACTIE, (100603)

Ik ben b 42 jaar en een fanatiek sporter. Nu heb ik

dde

e laatste tijd tijdens het hardlopen last van een

b bbeetje

urineverlies. Ik vind dat heel vervelend

e een

eigenlijk schaam ik me ervoor. Mijn moeder

d ddeed

mij de suggestie om u eens te schrijven

v vvoor

advies.

Me Mevrouw e K. te B.

Geachte mevrouw m K.,

Het is een heel h veel voorkomend verschijnsel dat vrouwen

boven de 40 4 jaar bij inspanning een paar druppels urine

verliezen. Dit D

is een vorm van stressincontinentie. U hoeft

zich daar eecht

niet voor te schamen. Uw bekkenbodem


wordt namelijk onder invloed van hormonen wat slapper

en zodoende is de plasbuis minder goed afgesloten.

Mogelijk heeft u deze klachten ook bij lachen, niezen en/of

tillen. Ik adviseer u om contact op te nemen met uw huisarts

en u door te laten verwijzen naar een bekkenbodemfysiotherapeut.

U zult dan oefeningen krijgen om uw

bekkenbodem te trainen en weer sterk te maken. Voor

advies omtrent een licht urineabsorberend opvangmateriaal

kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice.

Loes van der Ham

Specialistisch verpleegkundige

GEACHTE REDACTIE, (100604)

Ik ben al jaren klant van CombiCare en bestel inlegverbanden,

omdat ik soms een beetje ontlasting verlies. Het

dragen van deze verbanden geeft mij zekerheid. Onlangs

kreeg ik van de huisarts antibiotica voorgeschreven.

Na een paar dagen kreeg ik hiervan enorme diarree.

Heel vervelend, zeker omdat ik toen extra last had van

ontlastingverlies. Ik heb toen CombiCare gebeld met de

vraag of ik wat extra materialen kon bestellen. De klantenservicemedewerker

was heel aardig en behulpzaam,

maar vroeg mij wel het ‘hemd van het lijf’ over de reden

van mijn extra bestelling. Mag ik vragen waarom deze

medewerkster mij zoveel vraagt, ik ben toch gewoon

verzekerd voor de incontinentiematerialen?

Mevrouw S. te R.

Geachte mevrouw S.,

Zorgverzekeraars hebben CombiCare gemachtigd om

volgens een vastgesteld behandelplan materialen te

leveren aan klanten. Dit behandelplan is afkomstig van

artsen of verpleegkundigen. Dankzij een eenmalige

machtiging van de verzekeraar behoren herhalingsrecepten

tot het verleden. Dat is prettig voor de klant,

want klanten bestellen soms voor de rest van hun leven

materialen. CombiCare stelt van alle klanten een zorgplan

op en houdt dit bij. De bestellingen van de hulpmiddelen

worden hierin geregistreerd. Doet zich - net als in uw

situatie - een probleem voor en is het advies een ander

product te kiezen of tijdelijk meer producten te gebruiken,

dan wordt dit inclusief de onderbouwing genoteerd in

het zorgplan. Wanneer de zorgverzekeraar deze informatie

zou opvragen, en dat gebeurt steekproefsgewijs,

biedt dat inzicht in de reden van het (meer)verbruik van

hulpmiddelen en de kosten die dit met zich meebrengt.

Claudia Kattevilder

Specialistisch verpleegkundige

Vraag!

PRODUCTEN

UITPROBEREN…

KAN DIT ZOMAAR?

In ons magazine treft u regelmatig aantrekkelijke

advertenties voor diverse producten aan. Veel klanten

willen deze dan ook graag proberen. Een opmerking

die wij regelmatig terug horen is dat als men dan

met CombiCare belt, toch de vraag volgt of dit

wel is overlegd met de eigen specialist of verpleegkundige.

Veel mensen vinden dit vreemd, zij geven

aan dat het immers in ons blad staat en dat het raar

is dat ze het niet zomaar mogen bestellen.

Daarom een korte uitleg waarom wij bovenstaand

beleid hebben.

CombiCare geeft leveranciers inderdaad de gelegenheid

om te adverteren in haar blad. Het staat u

uiteraard vrij om producten te proberen, maar het

beleid van CombiCare is wel om dit zo veilig mogelijk

te doen en in overleg met uw behandelend arts

of uw specialistisch verpleegkundige. Immers, zij

zijn goed op de hoogte van uw specifieke situatie.

Misschien is een nelatonkatheter of anaaltampon,

als voorbeeld, niet geschikt voor u. Daarom raden

wij altijd aan om het gebruik van nieuwe producten

eerst af te stemmen met uw specialist, huisarts of

specialistisch verpleegkundige. Uiteraard kunt u

ook altijd overleggen met één van de specialistisch

verpleegkundigen van CombiCare.

Barbara Muller

Manager binnendienst

.CC - JUNI 2010 5


Kijk

‘ Rust roest’

bij Parkinson en MS

MARIE MARGREETH HEMMELDER EN MARGA BERGHUIS WERKEN

BIJ DE POLIKLINIEK NEUROLOGIE VAN HET MARTINI ZIEKENHUIS IN

GRONINGEN. ONDANKS DE VERSCHILLEN TUSSEN PARKINSON EN MS

BLIJKEN ER TAL VAN OVEREENKOMSTEN IN DE BENADERING VAN DE

ZIEKTEN. BIJVOORBEELD HET STIMULEREN VAN BEWEGING. “JUIST

DOOR TE BEWEGEN, KUN JE FUNCTIES BEHOUDEN DIE JE NOG HEBT”,

ALDUS DE VERPLEEGKUNDIG CONSULENTEN. “DAARNAAST KUN JE

ER DEELS VERMOEIDHEIDSKLACHTEN MEE OVERWINNEN.”

In Nederland lijden naar schatting

50.000 mensen aan de ziekte van

Parkinson. Deze ziekte ontstaat in

de hersenen. Een groepje zwarte

kerncellen maakt de stof dopamine

aan; een zogenaamde neurotransmitter

die nodig is om bepaalde delen

van de hersenen goed te laten samenwerken.

Bij mensen met de ziekte

van Parkinson sterven deze cellen

langzaam af. De resultaten zijn een

verminderd vermogen om te plannen,

organiseren en bijvoorbeeld auto te

rijden. Ook de normale soepelheid

in de bewegingen vermindert door

een te hoge spierspanning. Dit leidt

tot traagheid, houterigheid en

soms tot een voortdurend trillen van

lichaamsdelen.

AANSTURING VAN DE BLAAS

“De ziekte heeft ook effect op de

toiletgang”, vertelt Marie Margreeth

Hemmelder, die in het Martini Ziekenhuis

mensen met Parkinson begeleidt.

“Vanwege een verkeerde aansturing

komt het signaal dat de blaas vol

is heel snel en heftig, waarbij we

spreken van aandrangincontinentie.

Patiënten proberen zich naar het

toilet te haasten, maar zijn vaak door

de andere lichamelijke beperkingen

niet op tijd om een natte broek te

voorkomen.”

Marga Berghuis: “Hetzelfde probleem

geldt voor mensen die aan MS

6 .CC - JUNI 2010

(Multiple Sclerose) lijden. Maar daarnaast

komen bij MS-patiënten ook

andere continentieproblemen voor.

De signalen dat de blaas vol is of dat

de kringspier zich moet ontspannen,

kunnen niet goed doorkomen. Of er

kan een restje urine in de blaas achterblijven,

omdat het signaal dat de

blaas leeg is te vroeg komt waardoor

het gevaar van een urineweg infectie

dreigt. De kans dat één van alle

genoemde blaasproblemen bij MSpatiënten

voorkomt is 90 procent.”

Eén op de duizend mensen in Nederland

lijdt aan MS. Er ontstaan ontstekingen

in de myelinelaag - de laag

rondom het zenuwstelsel - die de

cellen in de hersenen en het ruggenmerg

beschadigen. Net als bij een

beschadigde stroomdraad kan een

beschadigde zenuw signalen niet

goed doorgeven. Hierdoor ontstaan

klachten zoals krachtsvermindering

in delen van het lichaam, pijn, coör-

Marie Margreeth Hemmelder is

42 jaar en getrouwd met Mark.

Zij woont in het Friese Grou en

heeft twee zoons van 12 en 13

jaar oud. Haar vrije tijd vult zij

in met zingen, wandelen, lezen,

shoppen, zeilen en sporten.

Marie Margreeth Hemmelder

en Marga Berghuis


“ Gelukkig zijn er

tal van producten

toegesneden op

het ondervangen

van incontinentie”

dinatieproblemen, een verminderd

concentratievermogen en geheugenstoornissen.

Maar ook tintelingen,

dubbelzien, slikproblemen of blaasproblemen.

De heftigheid van de

klachten en de tijd die de klachten

aanhouden verschillen per keer en

per patiënt. Maar ook omdat het

altijd een verrassing is waar deze

ontstekingen optreden, is het verloop

bij elke persoon verschillend.

ONDERVANGEN VAN BEPERKINGEN

MS en de ziekte van Parkinson zijn

chronische ziekten die verergeren

naarmate de tijd verstrijkt. Onder

invloed van medicijnen is het wel

mogelijk de snelheid van verslechtering

te vertragen. Om de schubs

(een periode met verslechtering) bij

MS te verminderen, kan medicatie

worden gegeven maar voor klachten

wordt ook symptoommedicatie

voorgeschreven. In het geval van

de ziekte van Parkinson worden er

medicijnen toegepast die de hinderlijke

verschijnselen van de ziekte wel

sterk verminderen, maar het blijft

symptoombestrijding.

“Gelukkig zijn er producten verkrijgbaar

die zijn toegesneden op het

ondervangen van problemen met

darmen en blaas”, vindt Marie

Margreeth Hemmelder. “Bijvoorbeeld

katheters, absorberend materiaal en

anaaltampons. Oplossingen die

mensen in staat stellen om problemen

onderweg of ’s nachts tot een minimum

te beperken. Wat dat betreft

zijn we blij dat CombiCare altijd

meedenkt over oplossingen. Wij

leggen de persoonlijke situatie van

Marga Berghuis is 50 jaar en

getrouwd met Lammert. Zij

woont in het Drentse Norg en

heeft ook een eigen praktijk

als pedicure en voetreflextherapeute.

Haar vrije tijd vult

zij in met zingen, wandelen,

fietsen en motorrijden.

Kijk

de patiënt dan voor aan de klantenservice,

verpleegkundige of rayonmanager.

Zij weten waar zij over

praten en blinken uit door juist de

kleine aanwijzingen en tips. Nadat de

klant bijvoorbeeld een proefpakket

toegestuurd heeft gekregen, kan hij

of zij later zelf de verandering in de

bestelling doorgeven. We hoeven

nooit bang te zijn dat iemand door

een beperkt assortiment een product

misloopt dat voor honderd procent

aansluit op de behoefte.”

Parkinson en MS leiden beiden tot

bewegingsproblemen. Het is daarom

opvallend dat patiënten met deze

aandoeningen juist worden gestimuleerd

om te bewegen. Marga Berghuis:

“Rust roest. Het is juist aan te

raden om te bewegen, de spieren

in conditie te houden. Maar ook de

algehele conditie is van belang voor

een snel herstel na een schub. Door

middel van gedoseerd bewegen

of sporten kun je deels de aan MS

gekoppelde vermoeidheidsklachten

overwinnen. Wel onder begeleiding

van een fysiotherapeut: bij een te

grote trainingsintensiteit zou je een

terugval zelfs in de hand kunnen

werken.”

OEFENTHERAPIE LOONT

Marie Margreeth Hemmelder sluit

zich volledig aan bij het advies van

haar collega. “Speciaal voor patiënten

met de ziekte van Parkinson zijn er

oefentherapeuten die zich bij mensen

thuis, in sportscholen of aparte

praktijkruimten richten op beweging.

Door te bewegen, kun je alle

functies die je lichaam nog heeft

zolang mogelijk in stand houden.

Je ziet bij Parkinson-patiënten vaak

een typische houding, waarbij zij

voorovergebogen lopen. Dit compenseren

zij door iets door de

knieën te zakken. Dit loopt erg

moeilijk en zij struikelen en vallen

dan ook vaak. Door de bewegingvrijheid

en souplesse die je met

oefenen tot stand brengt, kun je ook

het vallen en kwetsuren die daaruit

voortvloeien tegengaan.”

.CC - JUNI 2010 7


Omdat we onderscheid maken,

bieden we u meer bescherming en comfort

Voor mannen Voor vrouwen

Door de speciaal

gevormde beenopening,

een uitstekende pasvorm

voor meer discretie en

minder kans op lekkage

Optimale bescherming

waar mannen het juist

nodig hebben

Wilt u meer informatie of een gratis probeerverpakking

bel dan met 0800 8400 840 of kijk op www.depend.nl

Optimale bescherming

waar vrouwen het juist

nodig hebben

Ovaalvormige

beenopening geeft een

uitstekende pasvorm

voor meer discretie en

minder kans op lekkage

Mannen en vrouwen zijn nou eenmaal anders gebouwd

Alleen al vanwege de pasvorm dragen vrouwen ander ondergoed dan mannen. Daarom heeft Depend nu pants

speciaal gemaakt voor mannen en voor vrouwen. Dit betekent een veel betere pasvorm omdat het speciaal op uw

lichaam is gesneden en de absorptie daar zit waar het nodig is. Door deze slimme innovatie bieden wij u optimale

bescherming en comfort terwijl het de dunste Pant ooit is.

® Wettig gedeponeerd handelsmerk Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2009 KCWW


MEDECO CO

Medeco introduceert t dde MOL

- wasbare

onderlegger. De MOL onderlegger

is langdurig te gebruiken,

heeft een maat van 85 x 90 cm.

en bevat instopstroken, waardoor

verschuiving wordt voorkomen.

De groene bovenzijde van het product

is heel zacht en laat urine direct

door, zodat het vocht snel wordt

opgenomen en direct een extra

droog gevoel ontstaat. Extra zekerheid:

de blauwe beschermzijde laat

geen vloeistof door, zodat er geen

lekkage in bed kan plaatsvinden.

De absorptiecapaciteit van de MOL

wasbare onderlegger is 2.600 ml.

Het product kan op 60 graden - en

indien nodig op 90 graden - worden

gewassen. Het mag ook in de droger,

maar niet worden gestreken.

ASTRA TECH

Product

Nieuw: LoFric® Sense. Pure eenvoud in openen en

gebruik. LoFric Sense is de nieuwe vrouwenkatheter

van Astra Tech. De verpakking heeft een uitermate

vrouwelijke uitstraling en is ook nog eens zeer discreet.

Niemand ziet dat het om een katheter gaat. De coating

is eenvoudig te activeren, de verpakking is gemakkelijk

te openen en bovendien is de katheter direct klaar voor

gebruik. De coating heeft dezelfde eigenschappen als

de vertrouwde LoFric katheters. Door haar ontwerp en

totale lengte van 15 cm. is LoFric Sense bedoeld voor

alle vrouwen die via de plasbuis katheteriseren. Vanwege

het ergonomische handvat is LoFric Sense ook zeer

geschikt voor vrouwen met een verminderde handfunctie.

Vanaf nu te verkrijgen in de charrièrematen CH 08 tot

en met CH 14.

COLOPLAST

Het Conveen Catheterventiel® kan

worden aangesloten op alle verblijfskatheters

om zo de katheter tijdelijk

af te sluiten. Het katheterventiel heeft

een siliconen uiteinde en hefboomkraantje

voor de aftap. Het Conveen

Catheterventiel kan ook worden

gebruikt tussen katheter en urineopvangzak.

Het katheterventiel is

latexvrij en steriel.

MEDECO

IQCath: gemakkelijk en veilig. Met de uiterst flexibele en

bolvormige tip glijdt de katheter zonder weerstand door de

urinebuis. De hydrofiele coating en de afgeronde ogen voorkomen

dat het slijmvlies en de urinebuis geïrriteerd raken.

Voor bepaalde producten kunnen extra machtigingen nodig zijn. Informeer bij uw eigen continentieverpleegkundige of dit product voor u geschikt is.

.CC - JUNI 2010 9


Vrouwen zijn niet allemaal hetzelfde.

LoFric ® Sense is de nieuwe katheter die

medische- en leefstijlvoordelen combineert

om bij een breder scala van behoeften

van vrouwen te passen. Met een

katheterlengte die volledige lediging

mogelijk maakt en met een aantrekkelijke

verpakking, activering en hanteerbaarheid,

zorgt LoFric Sense voor veilig en

comfortabel katheteriseren waar en

wanneer dan ook. Ontdek alle voordelen

van LoFric Sense.

Voor meer informatie:

www.lofricsense.nl

Vraag nu een

proefpakket aan

via 0800 -363 22 08 of info.nl@astratech.com

Astra Tech Benelux B.V., Postbus 656, 2700 AR Zoetermeer, Nederland.

NL Tel.: (079) 360 19 50, Fax: (079) 362 37 48,

BE Tel.: (03) 232 06 15, Fax: (03) 213 30 66, www.lofricsense.nl

Veilig – volledige lediging,

comfortabel en bewezen veilig

voor lange-termijn gebruik.

Hygiënisch – voor, tijdens en na

gebruik.

Gemakkelijk – functioneel

ontwerp van opbergen tot

weggooien.

Slim ontwerp en

veilig katheteriseren.

Verkrijgbaar in CH 08 t/m 14.

© 2009 Astra Tech AB. All rights reserved. 76794-NL-0912


© 2009 Astra Tech AB. All rights reserved. 76794-NL-0912

www.nebas.nl

VOOR WIE

Nebas is de website van Gehandicaptensport Nederland.

Deze organisatie creëert en waarborgt sport- en bewegingsmogelijkheden

voor mensen met een handicap.

Het uitgangspunt: sport draagt bij aan het welzijn van

mensen. Iedereen, ook mensen met een handicap, moet

de mogelijkheid krijgen om te sporten. In een normale

sportomgeving als dat kan, maar ook met speciale aanpassingen

als het moet. Naast het plezier en de gezondheid

hebben mensen er profijt van in het dagelijks leven.

Door het sporten leert u nieuwe mensen kennen, wordt

u actief betrokken bij een vereniging en kunt u zich

helemaal uitleven op uw eigen niveau. Sporten draagt

bij aan een grotere zelfwaardering en zelfstandigheid.

SPORTEVENEMENTEN

U kunt wekelijks sporten bij een vereniging. Op een vast

tijdstip of via een individueel trainingsschema. Daarnaast

worden er heel wat één- of meerdaagse evenementen

georganiseerd. Ook voor mensen met een beperking.

Sportevenementen van uiteenlopende aard, zowel op

recreatief als op topsportniveau. Men kan bijvoorbeeld

kennismaken met nog niet eerder beoefende of relatief

onbekende takken van sport, als deelnemer of als toeschouwer.

Of er nu wordt gestreden om de hoogste eer

of om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten.

De site bevat links naar evenementenkalenders voor

handbiken, hockey, rolstoelbasketbal en -tennis.

@

ACTIVITEITENNIEUWS

Via de website biedt Gehandicaptensport Nederland

mensen met een handicap ook andere activiteiten of

zelfs een hele vakantie aan. Bijvoorbeeld zeilen met de

catamaran Beatrix of de klipper Lutgerdina. Of zeilen,

kanoën, roeien, windsurfen en waterskiën vanaf het watersportcentrum

Robinson Crusoe. Alle accommodaties zijn

rolstoeltoegankelijk en er kan gebruik worden gemaakt

van aangepast vaarmateriaal. Verder worden er op de

website allerlei andere actualiteiten getoond die te

maken hebben met het werkgebied van de organisatie.

Bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking en georganiseerde

symposia.

ORGANISATIE

Gehandicaptensport Nederland bestaat uit een aantal

uiteenlopende organisatieonderdelen: als eerste de

Adviesgroep. Deze wil als kennisexpert op het gebied

van sport de belangen behartigen van mensen met een

handicap. Dit doet zij zowel binnen de wereld van de

sport als door samen te werken met diverse organisaties

binnen het onderwijs, de zorg en revalidatie. Daarnaast

is er de Sportbond. Deze zorgt voor ondersteuning van

lidorganisaties, organisatie van nationale en internationale

competities, kampioenschappen, toernooien en uitzendingen.

De Watersport-tak van de organisatie biedt

actieve watersport voor zowel mensen met een chronische

aandoening als mensen met een lichamelijke, zintuiglijke

of verstandelijke handicap. Verder is Gehandicaptensport

Nederland uitvoerend en mede-adviserend op het gebied

van classificaties van sporters met een handicap.

.CC - JUNI 2010 11


Lijf

VEEL CONTINENTIEPROBLEMEN BIJ VROUWEN KOMEN VOORT UIT DE

BEKKENBODEM. VANWEGE VERSLAPTE OF JUIST TEVEEL AANGESPANNEN

SPIEREN. MAAR HOE CONTROLEER JE DIE SPIEREN NU PRECIES?

“VIA EEN INWENDIGE ‘PROBE’ (EEN SENSOR DIE IS AANGESLOTEN OP

EEN BEELDSCHERM) ZIEN MENSEN BIJ ONS VOOR HET EERST HOE ZIJ

DE BEKKEN BODEM KUNNEN AANSPANNEN EN ONTSPANNEN”, ALDUS

CONTINENTIEVERPLEEGKUNDIGE MARIA SCHEERDER VAN ALANT VROUW.

“ER GAAT DAN VAAK EEN WERELD VOOR HEN OPEN.”

“ Het zal er wel bij horen”

Stressincontinentie is één van de

meest voorkomende vormen van

incontinentie. Het is urineverlies bij

drukverhogende momenten zoals

niezen, hoesten, lachen, tillen, sporten

of vrijen. Onderzoek wijst uit dat

één op de vier vrouwen boven de

35 jaar er last van heeft, in meer of

mindere mate. Veelal begint het na

de eerste bevalling en lopen mensen

soms meer dan tien jaar met klachten

rond zonder actie te ondernemen.

‘Het zal er allemaal wel bij horen’,

is de gedachte. Totdat het echt

hinder lijk wordt en men via een

promotiecampagne, een speurtocht

op internet of de huisarts verneemt

dat er iets aan te doen is.

“Je kunt er zelfs veel aan doen”,

weet Maria Scheerder. Zij werkt bij

Maria Scheerder van Alant Vrouw

12 .CC - JUNI 2010

Alant Vrouw, een zelfstandig behandelcentrum

voor bekkenbodemproblemen

in Bilthoven. In 2009

ontving zij met haar collega’s maar

liefst 1.600 nieuwe patiënten, die uit

verschillende delen van het land

naar het centrum werden verwezen.

Na de oprichting in 2002 heeft

Alant Vrouw vorig jaar zelfs besloten

een tweede vestiging in Amsterdam

te openen. Zij vervolgt: “Eerst

onder zoeken we de medische

voorge schie denis en alle relevante

omstandigheden rond het urineverlies.

Hierna volgt een urodynamisch

onderzoek om te kijken naar

de blaasfunctie. Wanneer het inderdaad

stress incontinentie betreft,

kunnen we het urineverlies met

fysiotherapie aanpakken. Maar dan

is het wel van groot belang voor de

patiënt om eerst te weten hoe de

bekkenbodem werkt.”

WERKING BEKKENBODEM

Op navraag legt zij het graag aan

ons uit. “De bekkenbodem bestaat

uit spieren en banden die de buikinhoud

ondersteunen, waaronder

de blaas. Normaal zorgt een stevige

bekkenbodem dat de urinebuis

wordt dichtgedrukt. Verslapt de

bekkenbodem, na bijvoorbeeld een

bevalling of een operatie, dan is er

geen stevige ondergrond meer.

De slappe bekkenbodem veert mee

en bij plotselinge drukverhoging,

zoals bij lachen of sporten, zullen

de bekkenbodemspieren er niet meer

in slagen om de urinebuis perfect

PERSOONLIJK

Maria Scheerder (1949) is getrouwd en heeft

twee dochters. Haar man is medisch tech nisch

adviseur bij het UMC Utrecht en haar dochters

zijn radioloog en orthopedisch chirurg. In augustus

wordt zij oma.

Nevenfuncties

Zij neemt deel aan het overleg van het Regionaal

Incontinentie Forum Utrecht (RIFU). Als gespecialiseerd

verpleegkundige geeft zij presentaties

op symposia in binnen- en buitenland.

Vrije tijd

De resterende vrije uurtjes vult zij graag in met

tennis, bridge, beeldhouwen en skiën.


“Eén op de vier

vrouwen boven

de 35 jaar heeft

last van stressincontinentie”

dicht te drukken. Ongeacht of de

blaas vol of lichtgevuld is, kan wat

urineverlies optreden.”

“Aan de andere kant spant een aantal

vrouwen de spieren juist teveel

aan”, benadrukt Maria Scheerder.

“En wanneer bekkenbodemspieren

altijd tot een maximum zijn gespannen,

veren zij niet mee met de blaas.

De blaas stuitert op een harde ondergrond.

Bij plotselinge drukverhoging

zullen de gespannen spieren af en

toe een steekje laten vallen, genoeg

voor opnieuw wat urineverlies door

de plasbuis. De juiste coördinatie van

de bekkenbodem is dus erg belangrijk:

ontspan ning waar mogelijk en

voldoende aanspanning waar nodig.”

CIRKEL DOORBREKEN

Het lijkt een vicieuze cirkel. Sporten

kan de bekkenbodem verstevigen

en daarmee stressincontinentie

verhelpen, terwijl stressincontinentie

juist op kan treden bij sporten. Je wilt

graag bewegen, maar komt thuis

met een natte broek. En train je de

bekkenbodem teveel, dan werkt dat

stressincontinentie opnieuw in de

hand. Hoe kun je die cirkel doorbreken?

Maria Scheerder: “Met fysiotherapie.

In ons team zitten naast een

uroloog, gynaecologen en gespecialiseerd

verpleegkundigen onder anderen

twee fysiotherapeuten die

mensen begeleiden. Het begint

met een indruk krijgen van de plasgewoonten.

Zet iemand druk achter

het plassen? Dat is niet goed. Op

het toilet moet de bekkenbodem

zich juist ontspannen, terwijl de

blaas zich aanspant. En op het

spannen van de blaas kun je geen

invloed uitoefenen. Je moet dus

weten hoe je de bekkenbodemspieren

spant en net zo belangrijk: hoe je

ze ontspant. We hebben daar oefeningen

voor, waarbij vrouwen op een

skippybal plaatsnemen. Door met

de vingers te voelen of via een inwendige

‘probe’ kun je waarnemen

wat er van binnen gebeurt. De resultaten

zie je op een beeldscherm. Zo

kun je de spieren doelgericht gaan

trainen met oefeningen.”

MEDISCHE INGREEP

Alle persoonlijke inspanningen ten

spijt, zal het bij een bepaalde groep

vrouwen om uiteenlopende redenen

niet lukken om de stressincontinentie

Via urodynamisch onderzoek

wordt de blaasfunctie bekeken

op deze manier te verhelpen. Alant

Vrouw kan dan besluiten om een

medische ingreep uit te voeren.

Bijvoorbeeld een verzakkingoperatie.

Of door een zogenaamde ‘tension

free vaginal tape’ te plaatsen (het

zogenaamde TVT-bandje is een

draagbandje voor de urinebuis, dat

via de vagina wordt aangebracht).

Dit gaat via de dagbehandeling in

het EMC Bosch en Duin, waar ook

een mogelijkheid is voor één overnachting.

Maria Scheerder: “En

wanneer het uiteindelijk niet lukt om

stressincontinentie voor honderd

procent te verhelpen, kun je uiteenlopende

continentiematerialen

toepassen. Meestal kom je dan toch

uit op absorberende verbanden. Zelf

werken we graag via CombiCare, de

leveringen verlopen prima. Via het

Extranet bestellen we het materiaal

en de volgende dag wordt alles netjes

afgeleverd. Het assortiment is

enorm groot en we hebben regelmatig

contact met de rayonmanager

over vergoeding door de zorgverzekeraar.

We willen graag dat alles

goed voor de patiënt wordt

geregeld.”

Alant Vrouw, het behandelcentrum voor bekkenbodem problemen in Bilthoven

Lijf

.CC - JUNI 2010 13


Vrije tijd

Aangepaste

(top)sport

“Aan

goalball,

handbiken

of wheelchair

rugby

kunnen

ook

mensen

zonder

beperking

meedoen”

ZO’N 30.000 MENSEN MET EEN HANDICAP OF CHRONISCHE AANDOENING SPORTEN

OF BEWEGEN REGELMATIG. INDIVIDUEEL OF IN EEN TEAM, IN VERENIGINGSVERBAND

OF WANNEER HET HEN ZELF UITKOMT. SOMMIGE SPORTEN ZIJN SPECIAAL

ONTWIKKELD VOOR EEN SPECIFIEKE DOELGROEP, MAAR VELE SPORTEN KUNNEN

DOOR IEDEREEN WORDEN BEOEFEND. PLEZIER, ONTSPANNING EN PRESTATIE

VORMEN DE RODE DRAAD.

Net zoals bij iedereen, staan voor mensen met

een beperking ontspanning en plezier in de

sport centraal. Daarnaast zijn er sporters die

tot het uiterste gaan en topprestaties leveren.

Zij bestrijden elkaar op nationaal of internationaal

niveau om de hoogste eer. Hoogtepunt in

de topsport zijn de Paralympische Spelen,

waar zowel sporters met een lichamelijke als

met een visuele handicap aan deelnemen.

Ook eens in de vier jaar worden de Deaflympics

georganiseerd voor mensen met een auditieve

handicap. Sporters met een verstandelijke

handicap kunnen deelnemen aan Special

Olympics evenementen. Dit zijn breedtesportevenementen

waaraan alle sporters met een

verstandelijke handicap kunnen meedoen,

ongeacht het prestatieniveau.

TERMINOLOGIE AANGEPASTE SPORTEN

Bij rolstoeltennis is meteen duidelijk dat het gaat

om tennis voor mensen die rolstoelgebonden

zijn. Maar wat wordt bedoeld met LG-hockey

of ID-voetbal? Vaak geeft de term aan om welke

doelgroep het gaat, maar dat is niet altijd het

geval. Aan zitvolleybal kunnen bijvoorbeeld

mensen met uiteenlopende beperkingen

meedoen, zolang hun hand- en armfunctie in

14 .CC - JUNI 2010

redelijke mate aanwezig zijn. Maar ook mensen

zonder beperking kunnen aan deze volleybalvariant

deelnemen. Zo zijn er meer sporten

voor mensen met een beperking waaraan

mensen zonder beperking kunnen meedoen

zoals bijvoorbeeld goalball, handbiken of wheelchair

rugby. Het zijn uitstekende gelegenheden

voor sportieve integratie.

De G-sporten vormen een categorie waarin

sporters nét even meer aandacht krijgen.

Regels worden bijvoorbeeld iets duidelijker

en eenvoudiger uitgelegd. Over het algemeen

gaat het in G-sporten om sporters met een

verstandelijke beperking. Maar dat hoeft niet!

Bij G-voetbal zijn bijvoorbeeld ook sporters

met een lichamelijke beperking actief. De toevoeging

ID staat voor Intellectual Disability.

Deze toevoeging wordt vooral gebruikt voor

de nationale selecties van takken van sport

waaraan sporters met een verstandelijke beperking

deelnemen. ID-atletiek, ID-voetbal en

ID-zwemmen zijn hiervan voorbeelden. Sommige

takken van sport bieden activiteiten voor sporters

met één bepaalde beperking, andere sporten

zijn geschikt voor mensen met uiteenlopende

beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn:


• LB-atletiek, L

voor sporters met een

llichamelijke

beperking

• EE-hockey,

voor sporters in een

elektrische rolstoel

• H-hockey, voor sporters in een

handbewogen rolstoel

• LG-hockey, voor sporters met een en n

lichamelijke beperking die niet

afhankelijk zijn van een rolstoel

• Rolstoeltennis, voor rolstoelgebonden sporters

• CP-voetbal voor sporters die ten gevolge van

een hersenbeschadiging (cerebrale parese) in

meer of mindere mate motorische problemen

hebben

DOORONTWIKKELDE SPORTEN

Voor verschillende takken van sport zijn er

aparte rolstoelcompetities; bijvoorbeeld basketball,

tennis en hockey. Iets minder bekend is

boccia: een vorm van jeu de boules. Het rolstoeldansen

kent twee vormen, te weten duo

dansen en combi dansen. Bij duo dansen betreft

het twee rolstoelgebruikers en bij combi dansen

danst de rolstoelgebruiker met een staande

partner. Sommige takken van sport zijn speciaal

voor een doelgroep doorontwikkeld. Zoals

goalball: een teamsport op een volleybalveld

voor mensen met een visuele beperking, waarbij

iedere speler een afgeplakte skibril draagt.

Of handbiken: het fietsen op armkracht. Het

wheelen is een atletiekvorm voor atleten met

een motorische beperking. Wat hardlopen is

voor de reguliere atleet, is wheelen voor de

rolstoelatleet. Wheelchair rugby wordt gezien

als dé teamsport voor mensen met een motorische

beperking aan benen én armen. Het is

een combinatie van rolstoelbasketbal, ijshockey

en American football en wordt gespeeld op

een basketbalveld met een volleybal.

PARALYMPISCHE SPELEN

De Paralympische Spelen zijn het belangrijkste

topsportevenement ter wereld voor topsporters

met een lichamelijke en/of visuele beperking.

Het evenement komt voort uit de International

Wheelchair Games, die in 1948 voor het eerst

werden georganiseerd in het Britse Stoke

Mandeville. Het was Sir Lutwig Guttman, een

neuroloog uit Engeland, die op deze manier

probeerde de kwaliteit van het leven van de

gewonden uit de Tweede Wereldoorlog te verbeteren.

Deze eerste games vielen samen met

de Olympische Spelen, die dat jaar in Londen

werden georganiseerd. Vier jaar later, in 1952,

kreeg het evenement ook echt het internationale

karakter dat de naam al weergaf. Naast

deelnemers uit Groot-Brittannië namen er ook

Nederlandse sporters deel aan de wedstrijden.

Het was het begin van de internationale Paralympische

beweging. In 1960 werd voor de

eerste maal een officiële verbinding gemaakt

met de Olympische Spelen. Direct na afloop

van de reguliere Spelen in Rome namen vierhonderd

sporters met een handicap uit 23

landen deel aan deze Paralympische Spelen,

waarbij zoveel mogelijk de regels van de

Olympische Spelen werden nageleefd. Er

stonden acht sporten op het Paralympische

programma waarvan handboogsport, zwemmen,

schermen, rolstoelbasketbal, tafeltennis

en atletiek telkens zijn teruggekeerd.

NOC*NSF

De Paralympische Spelen worden iedere vier

jaar gehouden in hetzelfde gastland en in dezelfde

steden als waar de Olympische Spelen

plaatsvinden. De eerste Paralympische Winterspelen

werden georganiseerd in Zweden in 1976.

In datzelfde jaar werden de Paralympische

Spelen toegankelijk voor sporters met verschillende

handicaps, zoals een verstandelijke

of visuele handicap. De NOC*NSF draagt zorg

voor de voorbereiding en uitzending van de

Nederlandse Paralympische ploeg.

Zoals het bovenstaande toont, is er een interessant

aanbod van sporten voor mensen met et

een chronische aandoening of handicap. Op

hoog niveau, maar ook meer alledaags. Voor

iedereen is wel een sport voorhanden die de

kans biedt om, binnen de grenzen van wat

mogelijk is, lekker actief bezig te zijn.

Vrije tijd

ZOMERSPORTEN

• Atletiek

• Bankdrukken

• Boccia

• CP-voetbal

• Goalball

• Handboogsport

• Hippische sport

• Judo

• Roeien

• Rolstoelbasketbal

• Rolstoelrugby

• Rolstoeltennis

• Sportschieten

• Tafeltennis

• Wielrennen

• Zeilen

• Zitvolleybal

• Zwemmen

WINTERSPORTEN

• Alpineskiën

• Biatlon

• IJssleehockey

ssleehockey key

• Langlaufen anglaufe ufen

.CC - JUNI 2010 15


SCA0020 adv. TENA Men B to C excl. Coupon A4 NL.indd 1 09-03-2010 09:45:23


Edith Ekkerman en

Carola McDonald

1

WIE BENT U?

Edith: “Ik ben senior verpleegkundig consulent continentie-

en stomazorg bij kinderen. Ik ben al twintig jaar

werkzaam in VU medisch centrum in Amsterdam en

sinds negen jaar verpleegkundig consulent.”

Carola: “Ik ben senior verpleegkundig consulent spina

bifida en continentiezorg bij kinderen. Ook ik ben al

twintig jaar werkzaam in VU medisch centrum. Sinds

negen jaar verpleegkundig consulent op het gebied van

spina bifida en sinds anderhalf jaar tevens op het gebied

van continentie.”

2

WANNEER KUN JE BIJ EEN KIND SPREKEN OVER IN-

CONTINENTIE, TEN OPZICHTE VAN REGULIER LUIER-

GEBRUIK OF BEDPLASSEN?

“Als een kind door een aangeboren aandoening, ziekte,

of soms door onbekende oorzaak incontinent is van

urine en/of ontlasting. Afhankelijk van de aandoening

varieert de ernst van de incontinentie. Soms is er iets

aan te doen; bij urine-incontinentie kun je bijvoorbeeld

door middel van een operatie of plas-training goede

resultaten behalen. Bij fecale incontinentie wordt vaak

gestart met darmspoelen om het kind schoon van ontlasting

te krijgen en te houden.”

3

WAT VINDT U HET ALLERLEUKSTE ONDERDEEL

VAN UW WERK?

Carola: “Het patiëntencontact. Evenals de contacten met

ouders en de artsen. De diversiteit van het werk spreekt

mij persoonlijk heel erg aan en ik leer elke dag weer.”

Edith: “Ik vind de eerlijkheid van kinderen heel leuk. Zij

winden nergens doekjes om! Het is een ‘kick’ om goed

samen te werken met een kind en hem of haar op een

zo prettig en leefbaar mogelijke manier om te laten

gaan met incontinentieproblemen.”

4

WAAR HOUDT U ZICH BUITEN HET WERK HET

LIEFST MEE BEZIG?

Carola: “Met mijn gezin. Daarnaast luister ik erg graag

naar muziek.”

Edith: “Ik ben graag buiten bezig en houd van wandelen,

tennis, tuinieren en schilderen.”

Carola McDonald en Edith Ekkerman

5

6

7

Schijnwerper

WAAR DROOMT U VAN?

“Na afgelopen winter met al die kou en sneeuw dromen

wij beiden van een lange zomer met mooi, zonnig weer.”

WELKE VRAAG HOOPT U NIET VAN ONS TE KRIJGEN?

“Een persoonlijke vraag, privézaken.”

WELKE VRAAG ZOU U WILLEN DAT WIJ STELLEN EN

WAT IS DAAROP UW ANTWOORD?

“Zijn jullie tevreden met jullie werk? Jazeker, we zijn

tevreden. Zeker nu wij sinds een jaar samenwerken. Voorheen

werkten we ieder apart. Nu we onze krachten hebben

gebundeld, staan we samen sterk en zijn we beter

bereikbaar voor zowel patiënten als zorgverleners.”

.CC - JUNI 2010 17


Veel pluspunten

voor wie de

beste keuze in

katheters wil…

De twee merken met de meeste pluspunten in katheterisatie, iQcath en Curion CuriCat zijn ieder uniek,

maar hebben ook veel met elkaar gemeen. In de eerste plaats staan ze beide garant voor veiligheid,

gemak en comfort. Bovendien zijn ze beide ontwikkeld door medegebruikers, die als geen ander weten

welke pluspunten belangrijk zijn.

De bolvormige fl exibele tip van de iQcath maakt deze katheter uniek en zorgt ervoor dat de katheter

altijd de weg van de minste weerstand kiest, waardoor de kans op beschadigingen tot een minimum

wordt gereduceerd. De bewezen extra gladde coating van Curion CuriCat zorgt ervoor dat de katheter

bijzonder veilig en gemakkelijk ingebracht kan worden.

Kijk op www.curion.nl voor meer informatie over iQcath, CuriCat en zelf-katheterisatie. Of neem contact op

met onze gratis informatielijn van ons Customer Care Centre: 0800-022 82 82.


De organisatie van de Spinadag 2010

was in handen van Carola McDonald.

Zij speelde het klaar om gezelligheid

en informatieverstrekking hand in

hand te laten gaan. “Samen met een

aantal ouders hebben we dit mooie

evenement vorm kunnen geven.

De dag is bedoeld als verwenmoment

voor patiënten en ontmoetingsplaats

voor hun ouders. Aan alle goede

reacties af te lezen is die opzet

geslaagd”, meldde de verpleegkundig

consulent na afloop.

Eén van die reacties kwam bijvoorbeeld

van moeder Patricia Herni:

“Deze dag was voor ons hele gezin

leuk. Natuurlijk staan de kinderen

centraal, zij hebben genoten van het

grote aanbod aan activiteiten. Voor

ons als ouders is de dag informatief

en we hebben met andere ouders

RUIM 82 KINDEREN EN 86 OUDERS BELEEFDEN EEN INFORMATIEVE MAAR

VOORAL LEUKE DAG IN VU MEDISCH CENTRUM. PATIËNTEN NAMEN SAMEN MET

HUN BROERTJES EN ZUSJES DEEL AAN DIVERSE CREATIEVE WORKSHOPS EN

SPELLETJES. MET ALS MUZIKALE AFSLUITING EEN SPETTEREND DJEMBE-

OPTREDEN. OUDERS KONDEN TIJDENS PRESENTATIES - OVER ONDER ANDERE

HET NIEUWE ‘SPINA SPREEKUUR’ EN DE PUBERTIJD - VRAGEN STELLEN EN

ERVARINGEN UITWISSELEN.

Geslaagde verwendag

voor kinderen

met spina bifida

van gedachten kunnen wisselen.

Kortom: voor herhaling vatbaar!”

INFORMATIEF

Diverse presentaties passeerden de

revue. Onder andere over het Mitrofanoff

stoma en de Stichting MEE.

Deze stichting ondersteunt mensen

die leven met een beperking en staat

hen kosteloos terzijde bij vragen op

het gebied van onderwijs, opvoeding,

wonen, werken, sociale voorzieningen,

inkomen, vervoer en vrije tijd. Ook

CombiCare was vertegenwoordigd,

in de persoon van specialistisch

verpleegkundige Loes van der Ham.

Zij verzorgde een presentatie over

CombiCare en was zeer te spreken

over de organisatie van het evenement.

“Er heerste een gemoedelijke,

gezellige sfeer. Je kon zien dat vele

bezoekers elkaar kenden, zij komen

er waarschijnlijk al jaren achtereen.”

Opvallend was volgens Loes van der

Ham de ruimte voor eigen inbreng

van ouders tijdens de presentaties.

“Er werden ter plaatse over en weer

ervaringen uitgewisseld, bijvoorbeeld

over de hoeveelheid te gebruiken

spoelvloeistof bij darmspoeling.

Inhoudelijk zat het programma uitstekend

in elkaar. Het was zeer interessant,

er was een strakke planning

en de organisatie verdient echt een

compliment”, aldus Loes.

Vereniging

SPINA BIFIDA

Spina bifida ofwel ‘open rug’ is

een aangeboren afwijking, waarbij

de ontwikkeling van de ruggenwervels

en het ruggenmerg

afwijkend is. Kinderen met spina

bifida hebben een complex ziektebeeld

en kampen vaak met

verlammingsverschijnselen, een

waterhoofd, continentieproblemen,

groei- en leerstoornissen.

Ook kunnen zij verstandelijke

beperkingen hebben. Spina bifida

komt in Nederland voor bij 4,5

op de 10.000 geboorten.

Bron: VU medisch centrum

.CC - JUNI 2010 19


Thuis

GERRIT DIJKSTRA KREEG IN 2004 EEN ONGELUK TIJDENS ENS HET WIEL-

RENNEN. DRIE MAANDEN LATER ONTWAAKTE HIJ UIT EEN COMA MET

EEN HOGE DWARSLAESIE. GELUKKIG GEEN VOLLEDIGE DWARSLAESIE,

WANT NA EEN LANGE REVALIDATIE HEEFT DE INMIDDELS 26-JARIGE

SPORTFANAAT OP PURE WILSKRACHT ZIJN ACTIEVE LEVEN WEER

KUNNEN OPPAKKEN. ZIJN BEPERKINGEN ACCEPTEERT HIJ TOT OP

ZEKERE HOOGTE. MAAR ZEG HEM DAT HIJ IETS NIET KAN EN GERRIT

BEWIJST HET TEGENDEEL.

“ Papa heeft misschien

een beperking…

maar hij kan wel wat!

Dat hij het ongeluk overleefde mag een wonder heten.

Een vier ton zware tractor met zanddumper reed met

het volle gewicht over Gerrit Dijkstra heen. Toen hij ontwaakte

in het UMC Groningen werd hem verteld dat zijn

rug en nek waren gebroken. Hij had een dwarslaesie en

zou volgens de artsen nooit meer kunnen lopen. In eerste

instantie voelde hij zijn benen inderdaad niet. Totdat zijn

been per ongeluk van het bed afgleed en hij na enige

tijd de kou voelde optrekken.

Gerrit’s door veelvuldig sporten gevormde imposante,

bijna twee meter lange gestalte was na drie maanden in

het ziekenhuisbed in gewicht gereduceerd van 110 naar

45 kilogram. Hij deed aan wielrennen, vechtsporten,

voet bal en krachttraining. Als afgestudeerd klinisch

chemisch analist wilde hij eigenlijk juist het leger in,

waarnaast hij een carrière als marathonschaatser ambieerde.

“En toen was ik ineens een ‘bonkenrekje’, zoals

we dat hier in het noorden noemen”, kijkt Gerrit terug.

“Na een jaar revalideren kon ik weer staan en lopen met

hulpmiddelen. Ze zeiden dat ik niet meer kon fietsen en

niet meer kon zwemmen. Dat was voor mij een enorme

stimulans om door te gaan en het tegendeel te bewijzen.

En dat is gelukt! Inmiddels kan ik dat weer, zij het met

hulpmiddelen.”

20 .CC - JUNI 2010

HULPMIDDELEN

Tijdens het revalidatieproces was er ook aandacht voor

de darm- en de blaasfunctie. Hij gebruikt een anaalkatheter

om de darm te spoelen en een eenmalige

blaaskatheter om de blaas te legen. “Hierdoor kwam

ik in contact met CombiCare”, legt hij uit. “Ik ben daar

zeer tevreden over. En ik ben blij dat al die hulpmiddelen

er zijn, want zonder deze zou ik niet kunnen sporten.

Ik doe aan rolstoelrugby bij de RSR Quad Fighters

Noord Nederland, waarmee we strijden om het Nederlands

kampioenschap. Ik zit ook in het Nederlands team.

Vlak voor de wedstrijden katheteriseer ik mezelf, dan

ben ik drie uur droog. Verder doe ik aan handbiken en

rolstoelbasketbal. De materialen worden steeds beter

en handiger. Neem nu het verharde stukje slang bovenaan

de katheter, een uitstekende vinding. Ik heb een

progressieve dwarslaesie, mijn handfunctie is beperkt

en gaat langzaam achteruit. Probeer hem dan maar eens

in te brengen in ‘de kleine man’… Door botox injecties

in de blaas heb ik inmiddels geen condoomkatheters

meer nodig, een behandeling die ik lotgenoten zeker

aanraad in overweging te nemen. Je moet dan wel

altijd katheteriseren, maar weet dan zeker dat je blaas

leeg is. Ik ben nu af van die steeds terugkerende blaasontstekingen.”


Het is een understatement om te zeggen dat zijn leven

na het ongeluk is veranderd. “Ik studeer nu voor bewegingsagoog.

Mijn doel is om iedereen aan het sporten

te krijgen. Via ‘(s)cool on wheels’ zal ik mijn verhaal

vertellen aan kinderen op basisscholen. Het toont dat

je met wilskracht en inzet een groot deel van wat je

kwijt bent terug kunt krijgen. Je moet vechten voor je

welzijn en geluk. Ik zal je het belangrijkste voorbeeld in

mijn leven geven: Een arts vertelde me dat de kans nihil

was dat ik ooit nog kinderen zou krijgen. Na twee weken

samenwonen bleek mijn vriendin Anna in verwachting

te zijn. Onze zoon Sander is nu twaalf weken oud! Ik heb

de arts inmiddels gebeld om hem het goede nieuws

mee te delen.”

ALPE D’HUEZ

Die motivatie om het tegendeel te bewijzen, lijkt voor

Gerrit Dijkstra een grote drijfveer te zijn om de grens

van het bereikbare op te zoeken en te verleggen. En

het krijgen van een kind heeft hem bepaald niet milder

gemaakt. Het meest recente voorbeeld is het plan om

met drie personen, die lijden aan een spierziekte of een

dwarslaesie, per handbike de Alpe d’Huez in Frankrijk te

beklimmen. Gesteund door de sponsoring van Windkr88

willen de drie mannen rond begin september afreizen

Thuis

“ Ze zeiden dat ik niet

meer kon lopen,

fietsen of zwemmen.

Dat was de stimulans”

om dit huzarenstukje als eersten op deze manier tot

voltooiing te brengen. De sky is the limit, zo lijkt het.

Maar wat volgt daarna? “Ik wil proberen om Nederlands

kampioen handbiken te worden”, luidt het gedecideerde

antwoord. “En hopelijk naar de Paralympics te gaan.

Dat is ons als Nederlands team bij het rolstoelrugby

helaas net niet gelukt, door een samenloop van omstandigheden.”

Tot slot heeft hij nog wel tips voor andere mensen met

een dwarslaesie: “Praat erover. Praat met je specialist

over problemen en zoek, bijvoorbeeld via de website

van CombiCare, naar producten die mogelijk een oplossing

bieden. Ik zat in het televisieprogramma ‘Je zal het

maar hebben’ van BNN. Dat heeft mij zelf ook geholpen.

DDoor

de confrontatie op te zoeken heb ik het ‘afscheid

mmoeten

nemen van marathonschaatsen’ een plaatsje

ku kunnen geven. Daar had ik het voorheen erg moeilijk

mmee.

Ik zou zeggen: accepteer je beperkingen en

sc schaam je er niet voor. De mensen zien je er echt niet

an anders door. Zelf heb ik ook veel steun en tips gekregen

va van andere rolstoelrugbyers. Sporten is overigens

so sowieso fijn! Je kunt er je energie in kwijt en je wordt

fit fitter. Het is goed voor je lichaam en voor je sociale

co contacten. En het maakt mij - volgens mijn vriendin -

ee een prettiger mens om mee samen te leven.”

.CC .C - JUNI 2010 21


Jong

Met

straatvoetbal

kun je het ver schoppen

EIGENLIJK ZIJN ALLE GROTE VOETBALSTERREN OP STRAAT BEGON-

NEN. TIJDENS DE PAUZES EEN BALLETJE TRAPPEN OP HET SCHOOL-

PLEIN EN ’S AVONDS MET VRIENDJES OP EEN TRAPVELDJE IN DE

BUURT. RAFAEL VAN DER VAART VINDT HET NOG STEEDS HET MOOI-

STE DAT ER IS! MAAR OOK ISMAÏL AISSATI, ROBIN VAN PERSIE EN

RUUD VAN NISTELROOY BEGONNEN OOIT ALS KLEIN JONGETJE

MET VOETBALLEN OP STRAAT. NU SCHITTEREN ZIJ WEKELIJKS IN

DE INTERNATIONALE STADIONS.

Met een bal en wat jassen als doel

kom je volgens Ruud van Nistelrooy

al een heel eind. “Spelen in de kleine

ruimte is goed om je techniek te

ontwikkelen”, zegt hij. “Tackles ontwijken,

schijnbewegingen; ik heb het

allemaal op straat geleerd!’’

Ook Royston Drenthe had vroeger

niet meer nodig. Mede dankzij al die

uren voetballen op straat schopte hij

het tot Jong Oranje en Real Madrid.

“Alle jongens en meisjes op straat

willen winnen en wat moois laten

zien. Dat is ook mijn mentaliteit.”

Zelf groeide Royston op in Rotterdam,

waar veel op straat wordt gevoetbald.

“Elke dag voetbalde ik op

straat, urenlang. Iedereen had z’n

vaste team; maatjes onder elkaar.

Ik speelde daar bijvoorbeeld met

Gianni Zuiverloon, die nu ook in Jong

Oranje speelt. Maar er kwamen ook

veel jongens een balletje trappen die

al profvoetballer waren zoals Orlando

Engelaar, Iwan Redan, Robin van

Persie, Nourdin Boukhari en Mounir

El Hamdaoui. Die kunnen ook echt

geweldig voetballen op straat!”

OFFICIËLE TOERNOOIEN

Je kunt natuurlijk altijd zelf een team

maken en je tegenstanders uitkiezen.

Maar diverse organisaties houden

officiële straatvoetbaltoernooien.

Zelfs onze landelijke voetbalbond

22 .CC - JUNI 2010

KNVB. In een groot aantal wijken

van steden door heel Nederland

kunnen jongens en meisjes tot en

met 12 of 13 jaar meedoen aan voorrondes.

Met een grote landelijke

finale op De Dam in Amsterdam.

Op deze manier hoopt de KNVB

ook jongens en meisjes te bereiken

die nog niet bij een club spelen.

Jong Oranje-coach Foppe de Haan

is een groot voorstander van straatvoetbal.

“Je status bevechten op

straat, dat zie je bij jongens als

Royston heel duidelijk terug. Je ziet

ook aan zijn techniek en de manier

waarop hij beweegt dat hij veel op

straat heeft gevoetbald. Hij reageert

goed op onverwachte situaties,

wat je op straat wel leert. Hoe vaak

stuitert de bal niet raar op door

een stoeprandje of een loszittende

tegel? Als Royston Drenthe in zijn

jeugd achter de computer had

gezeten in plaats van op straat een

balletje te trappen, dan had hij nu

niet bij Jong Oranje en Real Madrid

gespeeld”, zegt Foppe de Haan.

“Dat is wel duidelijk!”

DE CRUYFF

FOUNDATION

BRENGT JEUGD

IN BEWEGING

Voormalig topvoetballer en

-coach Johan Cruijff beseft dat

sport niet alleen leuk en gezond

is, maar onmisbaar voor de ontwikkeling

van elk kind. Met sport

kun je volgens hem niet vroeg

genoeg beginnen. “Je krijgt

maar één lichaam, daar moet je

de rest van je leven mee doen!”

De Johan Cruyff Foundation richt

zich dan ook op kinderen en sport,

in het bijzonder kinderen met een

handicap. Door spon soring van

evenementen, straatvoetbaltoernooien

en het aanleggen van

voetbalveldjes (Cruyff Courts) in

de wijken.

Bronnen: KNVB,

Johan Cruyff Foundation


Foto: Christel Boon

OP EEN ZOMERSE DAG GAAT ER NIETS BOVEN ZELFGEMAAKT IJS VAN

HEERLIJK ZOETE ZOMERKONINKJES. KIES DAGVERSE AARDBEIEN DIE

PAS WORDEN GEPLUKT ALS ZE HELEMAAL ROOD ZIJN. ZE ZITTEN

DAN VOL MET VRUCHTENSUIKERS EN RUÍKEN ZELFS ZOET! LOOPT HET

WATER U AL IN DE MOND? U HEEFT NIET SPECIAAL EEN IJSMACHINE

NODIG, DUS U KUNT ZO AAN DE SLAG!

IJs van zalige

zomerkoninkjes

Bij dit recept zonder eieren en met houdbare melk

hoeft u zich niet druk te maken om salmonella. En u

bent een stuk sneller klaar dan wanneer u rauw ei en

rauwe melk gebruikt. Het ijs smelt wel wat sneller zonder

ei, maar wie zal dit roomijs niet achter elkaar naar

binnen lepelen?

BENODIGDHEDEN

(voor ca. 4 personen)

• 200 ml. houdbare melk

• 200 ml. slagroom (ongeklopt)

• 250 gram aardbeien (voor garnering 1 doosje extra)

• 70 gram poedersuiker

• 1 eetlepel citroensap

Proeven

BEREIDING

• Was de aardbeien en verwijder de kroontjes.

• Wrijf de aardbeien door een zeef of pureer ze met

een staafmixer.

• Meng de aardbeienpuree met de poedersuiker

en citroensap.

• Roer de melk en room erdoorheen. Klop het op voor

een luchtiger resultaat.

• Giet het mengsel in een plastic bak en plaats deze in

de vriezer. Laat een uur staan.

• Zorg ervoor dat de ijskristallen niet te groot worden:

haal het mengsel uit de vriezer, klop het met een

mixer los en plaats het weer terug. Herhaal dit nog

tweemaal. Laat het ijs daarna rusten.

• Zet het ijs een half uur voor gebruik in de koelkast.

• Schep bolletjes van het ijs en serveer in schaaltjes,

eventueel gegarneerd met extra aardbeien.

.CC - JUNI 2010 23


Flexicare Discreet Urinebeenzakken

Onzichtbare kwaliteit voor een comfortabel en zorgeloos gevoel.

Comfortabel

Veilig

Discreet

Gelezen

JOE SPEEDBOOT

HET H BOEK JOE SPEEDBOOT IS EEN AANRADER

OM O TE LEZEN EN HEEFT EEN BIJZONDERE

SCHRIJFSTIJL. S

HET IS PRACHTIG HOE TOMMY

WIERINGA W DE VERSCHILLENDE PERSONAGES

BESCHRIJFT. B

HET VERHAAL GAAT OVER

VRIENDSCHAP, V

VERRAAD EN OVERLEVEN.

Schrijver Tommy Wieringa

Uitgever De Bezige Bij, Amsterdam, 2005

HET VERHAAL

Fransje Hermans ontwaakt na lange tijd uit een coma,

na te zijn overreden door een grasmaaier. De 14-jarige

Fransje kan alleen zijn rechterarm nog bewegen, verder

is hij verlamd en kan hij nauwelijks praten. Een tijdje nadat

Fransje zijn leven heeft opgepakt, komt Joe Speedboot

in zijn woonplaats Lomark wonen. Tussen Frans en Joe

ontstaat een hechte vriendschap.

Op zijn vijftiende gaat Fransje in het tuinhuis achter zijn

ouderlijk huis wonen. Hier schrijft hij elke dag op wat er

allemaal gebeurt en wie hij allemaal heeft gezien. Zo

schrijft hij tientallen dagboeken. Na enige tijd komt ook

24 .CC - JUNI 2010

Antwoordcoupon 2010/03

Ja, ik wil graag een proefverpakking ontvangen van de Flexicare Discreet:

q 350 ml: m 6 cm / m 30 cm OF

q 500 ml: m 6 cm / m 30 cm / m 60 cm (op maat knipbaar)

Naam:

Adres:

Postcode/plaats:

Telefoon:

Stuur de coupon naar: Of stuur een e-mail naar: Of bel met:

Huikeshoven Medical info@huikeshovenmedical.nl 0344 - 651444

Antwoordnummer 332 (Vermeld bovenstaande

4000 VB Tiel gegevens in uw e-mail)

het meisje Picolien Jane (PJ) in Lomark wonen. Ze komt

uit Zuid-Afrika en alle vrienden van Fransje zijn verliefd

op haar, ook Fransje zelf.

De vrienden van Fransje willen zelf een vliegtuig bouwen.

Ze beleven allerlei avonturen en na een lange tijd lukt

het om het vliegtuig te laten vliegen. Fransje gaat ook

een keer mee en vindt het aan de ene kant beangstigend,

maar aan de andere kant geweldig.

Na het schoolexamen gaat Fransje in het familiebedrijf

werken. Zijn vrienden gaan allemaal op kamers in een

andere stad. Alleen Joe komt weer terug naar Lomark.

Joe heeft vaak bijzondere ideeën, en deze keer komt

hij met het idee dat Fransje armworstelaar kan worden.

De rechterarm van Fransje is namelijk heel sterk en

hij vindt het werk in het familiebedrijf niet meer leuk.

Hij gaat dan ook meedoen aan wedstrijden en wint een

armworsteltoernooi. Tijdens één van de wedstrijden

krijgt Joe een relatie met PJ, het meisje uit het dorp,

terwijl Fransje lijdzaam moet toekijken. Wanneer Joe

er niet is, verblijft PJ vaak bij Fransje en mag zij al zijn

dagboeken lezen. Fransje en PJ krijgen een verhouding

met elkaar. Uiteindelijk trouwt zij echter met Christof,

een andere vriend van Fransje.


VAN LINKS NAAR RECHTS:

2 onbepaald voornaamwoord - 4 Amerikaans

eiland - 6 dagtekenen - 8 zacht en

veel vet bevattend - 9 puntig staafje - 11

Japans bordspel - 12 teleurstellend - 13

wagen (Engels) - 15 gezonde bezigheid -

17 Turks vleesgerecht - 19 heilige - 20

verwonding - 21 in orde - 22 getijde - 24

leemte - 26 Denemarken (internet) - 28

eerste man - 29 vrucht - 31 mispunt - 35

vlaktemaat - 36 liefdegod - 37 deel van

een station - 38 gelofte - 40 kerel - 42

lidwoord - 43 wijze van optreden - 44

vogel - 47 visgerei - 49 noot - 51 voor -

52 Ierland (internet) - 54 onvoltooid - 56

rustig tijdverdrijf - 57 gezonde activiteit

- 60 vakantie-“bezigheid” - 63 deel van

een schip - 64 thans - 65 Afrikaanse rivier

- 66 diepe afkeer - 67 slee - 68 deel

van Sumatra - 69 vordering - 71 weekdier

- 73 Oostenrijkse wintersportplaats

- 75 gerecht vol vitaminen - 78 vogel -

79 Europese hoofdstad - 80 Raad van

Arbeid - 82 fijn weefsel - 83 de dato - 84

persoonlijk voornaamwoord - 86 vlaktemaat

- 88 dier dat de slee van de kerstman

trekt - 90 Engelse titel - 93 beroep

- 96 noot - 97 beroep - 100 plaats in

Frankrijk - 101 respect - 102 kleur - 104

oude Italiaanse munt - 105 zoom, plooi -

107 tot afscheid - 108 rivier op Sumatra -

110 echtgenoot - 111 adjudant - 113 zonder

uitgesproken smaak.

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:

1 gezonde activiteit - 2 middagvoorstelling

- 3 dwaas - 4 knaagdier - 5 boom - 6

noot - 7 plaats in Frankrijk - 8 werkschema

- 10 in de buurt - 11 Guadeloupe (internet)

- 14 deel van een mast - 15 grote

plaats - 16 radon - 17 kosten koper - 18

smekend verzoek - 19 vorstentitel - 21

holte onder de arm - 23 sportattribuut -

24 vriendelijk - 25 boom - 26 bewijs van

bevoegdheid - 27 theater in Amsterdam

Puzzel

- 28 asparagine - 29 plezierig - 30 elektrisch

geladen deeltje - 32 kleur - 33

boerderijdier - 34 sierplant - 38 vogelproduct

- 39 boom - 40 planeet - 41 slot

- 43 behoeftig - 45 telwoord - 46 wiel -

47 plaats in België - 48 deel van het oor

- 50 sierplant - 51 soepgroente - 53

plaats in Overijssel - 55 hevig - 58 buitendijks

land - 59 grond om boerderij -

60 watersport - 61 muurholte - 62 plaats

in Drenthe - 66 klier in de buik van mannetjesvis

- 68 prijzig - 70 ruimteschild -

72 schijngestalte van de maan - 73

avondpartij - 74 ondernemingsvorm - 76

Rijkstelegraaf - 77 groet - 81 president

van Iran - 85 dun - 87 vaartuig - 89

spoedig - 91 voorzetsel - 92 tweegevecht

- 93 Kaapse ezel - 94 elektromagnetische

eenheid - 95 ochtendgewaad -

98 Europeaan - 99 hert - 100 Polen (internet)

- 103 ik - 106 ontkenning - 109

bevestiging - 112 inhoudsmaat.

Hartelijk dank voor alle kaarten

en berichten met het antwoord

van de puzzel in

.CC uitgave C&R, december

2009. “Erop

uit in Gouda” was

de juiste oplossing

van de puzzel.

Hier volgen de

prijswinnaars.

1e prijs, een

cadeaubon

t.w.v.

€ 25,00:

B.F.M. Verlangen

uit L.

2e en 3e

prijs, een cadeaubon

t.w.v.

€ 10,00:

J. Kaan uit H. en

TH.J. Kroes uit D.

Alle prijswinnaars:

van harte gefeliciteerd!

De oplossing van deze

puzzel kunt u sturen naar de

redactie van .CC uitgave C&R.

o.v.v. oplossing puzzel, Postbus

468, 2800 AL GOUDA.

De sluitingsdatum is 23 juli 2010.

.CC - JUNI 2010 25


Doen

HHet

et

Oerolfestival

De Onnoembaren van Jellie Schippers.

Bron: Geert Geert Snoeijer

Vanwege het gevarieerde aanbod en de vrolijke,

dynamische sfeer is het Oerolfestival in juni absoluut

een aanrader. Dit Terschellingse festival trekt

jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers en heeft jaar

in jaar uit vele grote namen op het programma.

Het eiland dient als podium én als inspiratiebron

voor beeldend kunstenaars, theatermakers en muzikanten.

De zestig verschillende locaties waar deze

kunstuitingen allemaal te bewonderen zijn, variëren

van boerenschuur tot boothuis en van de open

lucht tot een oude bunker. Ook kroegen, tenten en

verschillende festivalterreinen bieden artiest en

bezoeker de ruimte. Oerol betekent zoveel als ‘overal’.

Niet alleen brengt het festival mensen overal op

het eiland samen - op een boot, in de duinen, in het

water (zie foto), onderweg van de ene naar de andere

voorstelling – het daagt de artiesten uit hun grenzen

te verleggen. Daarnaast is het voor veel mensen

aantrekkelijk zoveel tijd in de buitenlucht door te

brengen. Bezoekers worden gestimuleerd zelf ook

in beweging te komen: hen wordt aangeraden een

fiets te huren, doordat niet alle voorstellingen met

het openbaar vervoer te bereiken zijn. Het Oerolfestival

verenigt natuur met cultuur en beweging

met bewondering.

26 .CC - JUNI 2010

Actieve

Het

Openluchtmuseum

Wie al eens het Openluchtmuseum in Arnhem heeft

bezocht, weet dat het geen gewoon museum is. Er

zijn geen zalen met tentoonstellingen. Maar daarom

zeker niet minder interessant. Het Openlucht museum

is vierendertig hectare grond met huizen, boerderijen

en bedrijfjes uit Nederland. Een museum over de

cultuur van het dagelijks leven van gewone mensen,

altijd ingericht rond een maatschappelijk thema. Sinds

afgelopen seizoen is dat thema immigratie. Waar het

vorig jaar draaide om Nederlandse emigranten, die in

hun nieuwe thuisland natuurlijk ook immigranten zijn,

draait het dit seizoen om mensen die zich in ons land

hebben gevestigd. Er wordt geen chronologisch

geschiedenisverhaal uit de doeken gedaan. Bezoekers

krijgen een beeld van de immigratie door de twintigste

eeuw heen door de verschillende verhalen, die immigranten

zelf vertellen in zeven minuten durende

minidocumentaires. Bovendien is er een gloednieuw

Chinees restaurant te bezichtigen; nagemaakt van het

origineel in Rotterdam, ter gelegenheid van de

Chinese viering van hun honderdste jaar in Nederland.

Overigens is het geen restaurant waar echt gedineerd

kan worden; dat kan bij diverse andere horecagelegenheden

in het park. De verschillende migrantenverhalen

geven veel stof tot nadenken en helpt bepaalde

actuele thema’s in een breder verband te zien.

Daarnaast is het museumpark een zeer geschikte

locatie om lekker rond te wandelen.

Restaurant Nanking in Rotterdam, jaren 1950.

Bron: Collectie Gemeentearchief Rotterdam


zomer

Le Grand

Départ 2010

De Tour de France beleeft dit jaar zijn aftrap in het

centrum van Rotterdam. Het is veertien jaar geleden

sinds Le Grand Départ in Nederland plaatsvond, in 1996

in Den Bosch, best bijzonder dus. De stad pakt dan ook

groots uit om de start van dit grote sportevenement te

vieren. Hoewel het startschot pas zaterdag 3 juli wordt

gegeven, wordt het evenement donderdag 1 juli al

officieel geopend. Het thema is New Energy, geheel in

lijn met de inzet van de stad voor duurzame energie en

kiezen voor een gezondere manier van reizen: de fiets.

Alle wielrenners worden die donderdag welkom geheten,

er is live entertainment en ter afsluiting een feest. Vrijdag

is het parcours de hele dag open en zaterdag is het

dan zover: de proloog van de Ronde van Frankrijk.

Het parcours begint en eindigt op het Zuidplein. Het is

ongeveer negen kilometer lang en voert de renners langs

de mooiste plekjes van de stad. Zo is ondermeer het

Luxor theater en de complete skyline van de stad te

zien met de maar liefst zes bruggen die de stad telt.

Zondag keert de rust in de stad weer terug met het

vertrek van de wielrenners in de eerste etappe. Ze starten

vanaf de Erasmusbrug en rijden dan via Zeeland richting

Brussel. Het hele evenement is bij te wonen.

Kijk voor meer informatie op

www.tourdefrancerotterdam.nl.

De

Meijetuin

Doen

De Meijetuin is omgeven door water en groen.

Midden in het Nieuwkoopse Plassengebied is deze

romantische tuin te vinden voor een adempauze

tijdens het fietsen, een ontspannende boottocht

over de plassen of een wandeling langs de meest

uiteenlopende bloemen, planten en de beeldentuin.

De tuin is zo ingericht dat er alleen bloemen en

planten groeien die ook in het natuurgebied te

vinden zijn. De eigenaren van de tuin laten dit zien

door op aanvraag met een fluisterbootje over de

plassen rond te varen en uitleg te geven over de

plaatselijke flora. Veel mensen kennen de Nieuwkoopse

Plassen al wel, maar deze boottocht voert

ze langs de smalste kreekjes en kleinste eilandjes

waar ze zelf niet zo snel zouden komen uit angst te

kunnen verdwalen. Het verblijf in de tuin kan worden

veraangenaamd met een ‘afternoon tea’. Vanaf het

terras heeft de bezoeker overzicht over bijna de

gehele tuin. Maar wie verrast wil worden, kan de

avontuurlijke route nemen over het gehele terrein.

Overal staan tweezitsbankjes verdekt opgesteld,

de romanticus komt onvermijdelijk in de bezoeker

naar boven.

De Meijetuin is geopend op zondagen van

11.00 uur tot 18.00 uur en op reservering.

Het adres is Meije 211 in Zegveld.

.CC - JUNI 22010

27


E-MAIL

Uw gegevens worden door Coloplast

conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt.

E-MAIL

Uw gegevens worden door Kimberly-

Clark conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt.

TELEFOONNUMMER

TELEFOONNUMMER

POSTCODE WOONPLAATS

POSTCODE WOONPLAATS

ADRES

ADRES

NAAM VOORLETTERS M/V

Stuur deze bon naar:

Coloplast

T.a.v. Coloplast Care

Antwoordnummer 40

3800 VB Amersfoort

NAAM M/V

Stuur deze bon naar:

Depend® Consumentenservice

T.a.v. Janny Krijgsman

Antwoordnummer 2345

6710 VB Ede

U wilt toch ook optimale pasvorm en bescherming daar waar nodig?

Daarom zijn er nu pants speciaal gemaakt voor mannen en voor

vrouwen.

■ meer informatie over SpeediCath voor vrouwen

■ meer informatie over SpeediCath voor mannen

■ gratis Coloplast Care Nieuws ontvangen

Ik ontvang graag een Depend probeerverpakking van

■ de nieuwe Depend Pants voor Mannen in de gecombineerde maat S/M

■ de nieuwe Depend Pants voor Mannen in de gecombineerde maat L/XL

■ de nieuwe Depend Pants voor Vrouwen in de gecombineerde maat S/M

■ de nieuwe Depend Pants voor Vrouwen in de gecombineerde maat L/XL

Ik wil graag:

Coloplast

Kimberly-Clark

Depend® Pants voor Mannen en Pants voor Vrouwen

JOHN HOEYMANS AFGETREDEN

ALS BESTUURSLID BIJ DE V&VN,

AFDELING CV&V

Tijdens het jaarlijks symposium van de CV&V heeft

het bestuur afscheid genomen van John Hoeymans

als bestuurslid. Vanaf de oprichting, van wat toen

nog de VNIV heette, nu bijna 20 jaar geleden is John

actief geweest voor de Vereniging van Continentieverpleegkundigen.

Zijn enthousiasme, zeer uitgebreide

vakkennis en tomeloze inzet zijn al die jaren

een betrouwbare factor geweest voor het bestuur en

de vereniging. Als dank hiervoor is hij benoemd tot

erelid van de CV&V.

E-MAIL

Uw gegevens worden door SCA

conform de Wet Bescherming

Persoonsgegevens verwerkt.

TELEFOONNUMMER

POSTCODE WOONPLAATS

ADRES

NAAM VOORLETTERS M/V

Stuur deze bon naar:

TENA

Antwoordnummer 369

2900 VB Capelle a/d IJssel

TL-N-CC-10-23-C

■ TENA Lady Mini en TENA Lady Mini Plus; voor licht verlies van urine

■ TENA Lady Normal en TENA Lady Extra; voor wat zwaarder verlies

van urine

■ TENA Men; speciaal aangepast aan de wensen van de man

■ TENA Pants Discreet; voor meer draagcomfort bij zwaarder verlies

van urine

Ik wil graag een proefpakket ontvangen van:

SCA Hygiene Products


Vakantietips

INFORMEER ALTIJD BIJ UW REISORGANISATIE OF

LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ WELKE MATERIALEN

U IN WELKE HOEVEELHEDEN IN DE HANDBAGAGE

KUNT MEENEMEN. DIT KAN PER LAND VERSCHILLEN.

EXTRA VOCHT INNEMEN

Bij warm weer is het belangrijk om extra te drinken om uitdrogen

te voorkomen. Drink minimaal 1,5 liter water per dag.

DRINKBAAR WATER

Informeer of u het water kunt drinken op de plaats van

bestemming. Als het water niet drinkbaar is, is het beter om

flessen water te kopen. Let op: de flessen dienen verzegeld

zijn. Pas ook op met ongekookte groenten. Het is aan te

raden fruit altijd te schillen en als u een ijsje wilt eten, neem

dan liefst een ijsje dat verpakt is.

BAGAGE

Helaas raken koffers wel eens kwijt. Verdeel

daarom uw materiaal over verschillende koffers

en ook over uw handbagage. Mocht u uw

koffer(s) kwijtraken, dan bent u de eerste dagen

in ieder geval verzekerd van materiaal.

EXTRA MATERIAAL MEENEMEN

Neemt u, vooral als u naar een warm m land

op vakantie gaat, voldoende materiaal aal

mee. Wij adviseren u 1,5 keer meer materi- mmateri

aal mee nemen dan u normaal verbruikt. rruikt.

Door temperatuursverschillen, mogelijk eelijk

meer transpiratie en ander voedsel kan

het verbruik van materiaal hoger zijn. n.

KATHETERVENTIEL

Gebruikt u een verblijfskatheter

met beenzak?

Wellicht is een katheterventiel

voor u de oplossing.

Met dit kraantje kunt u

regelmatig de blaas ledigen

op het toilet. Voordat u dit

ventiel gaat gebruiken, dient

u eerst te overleggen met

uw huisarts of specialist.

BEENZAKHOUDERS

Tijdens warme dagen

kan een been- of kuitzak

in combinatie met beenbandjes

minder comfortabel

zijn. Wellicht is een

beenzakhouder voor u

een oplossing. Deze

houders zijn gemaakt

van katoen of voorzien

van een katoenen laag.

KATHETERSETS

Een katheterset is

een katheter met geïntegreerde

opvangzak.

Voor mensen die op

vakantie of een dagje

op stap gaan, kan een

set een praktische

maar vooral prettige

en hygiënische oplossing

zijn.

Informatie

BESCHERMENDE CRÈME

Indien u last krijgt van uitslag

of irritatie van het incontinentiemateriaal,

door bijvoorbeeld

warm weer, dan kan een huidbeschermende

crème deze

uitslag of irritatie verhelpen.

Helaas wordt een huidbeschermende

crème bij continentieproblemen

niet vergoed.

Daarom krijgt u als vaste klant

van CombiCare 15% korting op

de verkoopprijs.

P.S.: het is niet mogelijk om niet

gebruikte tubes te retourneren.

ANDER MATERIAAL

Als u een dagje uitgaat, kunt u

ook dunner en flexibeler urine

absorberend incontinentiemateriaal

gebruiken. Als u sport,

fietst of op een andere manier

actief bent, zit een ‘Pull-up’

broekje soms prettiger dan een

incontinentieslip. Let op dat u de

maximaal toegestane hoeveelheid

producten niet overschrijdt.

.CC - JUNI 2010 29


NIEUW

Zolang de voorraad strekt een

handig reistasje bij een monsteraanvraag

voor de katheters

Actreen ® Lite Cath

Simpel de beste keuze

Gebruiksvriendelijk

De katheter is steriel en voorzien van glijmiddel

Beschermfolie is met 1 vinger te verwijderen

Het “No Touch“ concept

Geen rechtstreeks contact met de katheter

Interesse?

Informeer vrijblijvend via 0412-67 25 04 naar de mogelijkheden

die wij voor u hebben in ons complete assortiment.

B. Braun Medical B.V. · Postbus 659 · NL-5340 AR OSS · Tel. 0412 67 25 04 · info.bbmnl@bbraun.com · www.bbraun.nl


.CC

.colofon

.CC is een uitgave van medisch speciaalzaak

CombiCare BV en verschijnt

2x per jaar.

.CC uitgave C&R wordt verspreid in een

oplage van 26.000 en wordt gratis toegezonden

aan onder andere: klanten van

CombiCare, continentie- en retentieverpleegkundigen,

ziekenhuizen, abonnees

en zorgverzekeraars

Redactie .CC

L. van der Ham

L. Kok

M. Koster

P. Kuil

S. van Tiggelen (eindredactie)

Redactieadres

.CC

Postbus 468

2800 AL Gouda

info@combicare.nl

Ingezonden brieven en advertorials worden

geplaatst buiten verantwoordelijkheid

van de redactie.

Externe redactie

Beentjes Teksten, Alphen aan den Rijn

Abonnementen administratie

Postbus 468

2800 AL Gouda

Advertentie exploitatie

CombiCare BV

Postbus 468

2800 AL Gouda

Tel. 0182 - 62 24 44

Plaatsing van advertenties ter

beoordeling van de redactie.

Advertenties kunnen zonder opgaaf

van reden geweigerd worden.

Vormgeving en druk

VerheulCommunicatie.com,

Alphen aan den Rijn

VOOR INFORMATIE,

BESTELLEN OF VOOR

VRAGEN OVER UW

BESTELLING KUNT

U GEBRUIK MAKEN

VAN ONDERSTAANDE

TELEFOONNUMMERS:

Continentie- en

retentiezorg

0800 – 023 78 35

(gratis)

Stomazorg

0800 – 8009

(gratis)

Klantenservice

algemeen

0182 – 611 777

Kantoortijden

08.30 uur – 17.15 uur

CombiCare BV

Postbus 468

2800 AL Gouda

Antwoordnummer

10056

2800 VB Gouda

Internet

www.combicare.nl

PRETTIGE WEDSTRIJD

Column

Sporten maakt iets in mensen los. Uitzonderingen daargelaten is

sporten gezond voor lijf en leden, maar het is veel meer dan dat.

De energie die het stadion vult tijdens een spannende wedstrijd is

overweldigend. Genoeg om wekelijks duizenden mensen naar de

tribunes te lokken en miljoenen Nederlanders op zondagavond aan

de buis te kluisteren. Genoeg om de halve wereldbevolking kleine

oogjes te bezorgen, omdat zij tot diep in de nacht de Olympische

winterspelen in Canada wilden meebeleven. Waar komt dat gevoel

toch vandaan, die primitieve strijdlustigheid wanneer je club of je

landgenoten ten strijde trekken?

Ik heb het ook en kan er niets aan doen. Twintig jaar geleden stond

ik zelf wekelijks tussen de lijnen, als een briesende stier te wachten

op het eerste fluitsignaal. Eén wedstrijd staat mij nog helder voor de

geest, waarin wij de landskampioenen met één punt verschil wisten

te verslaan. Ons publiek explodeerde in een oorverdovend gejuich.

Samen met de vrijgekomen stoot adrenaline bracht mij dat in de

hoogste staat van euforie die ik, met mijn afkeer van verdovende

middelen, ooit zal bereiken.

Zo heel af en toe ondervind ik weer bijna hetzelfde gevoel. Bijvoorbeeld

wanneer mijn zoontje vrij voor het doel komt te staan. Ik ben

dan zo’n vader die zich vreselijk moet inhouden aan de zijlijn, omdat

ik weet hoe averechts mijn goedbedoelde aanmoedigingen werken

(eigenwijs joch, het is alsof je jezelf een spiegel voorhoudt!). Dat

neemt echter niet weg dat ik apetrots op hem ben. Net zo trots als

wanneer het Nederlands elftal scoort of als we de gouden medaille

binnenhalen. Bij sport is het alsof je wordt aangesloten op een

collectieve energie. Maar dan één waar je al je rivaliteit in kwijt kunt.

Naast je frustratie, agressie, en legio andere negatieve gevoelens.

Wat overblijft – na een mooie prestatie – is pure trots en een weldadige

ontspanning van de geest. Of het nu op hoog niveau is of

op laag niveau, in teamverband of alleen. Prettige wedstrijd!

Marco Beentjes

Externe redacteur .CC

.CC - JUNI 2010 31


De producten van Hollister zijn er om het leven makkelijker te maken. Dat is ook

precies wat Advance en Advance Plus doen. Deze catheters met geïntegreerde

gel maken het mogelijk om altijd en overal te catheteriseren. Water of andere

hulpmiddelen zijn daarbij niet nodig. Verspreiding van bacteriën wordt voorkomen,

doordat men de catheter niet hoeft aan te raken. Vanuit de verpakking wordt de

catheter steriel in de plasbuis gebracht.

Daarbij heeft Advance Plus nog een extra: de geïntegreerde urineopvangzak van

1500 ml. Bij het catheteriseren is dus zelfs een toilet niet meer nodig. Legen en

vasthouden gaat bovendien heel eenvoudig met het praktische handvat van de

Advance Plus.

Wilt u meer weten over het gemak van onze catheters of een proefpakket

aanvragen? Bel dan het gratis servicenummer, 0800 – 52 303 52, of kijk op

de website: www.hollister.nl.

Makkelijker leven

met Advance en Advance Plus van Hollister

Tel: (033) 45 01 000

klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl

More magazines by this user
Similar magazines