LaproCare® Colo- en ileostoma helpt pancaking ... - CombiCare

mediqcombicare.nl

LaproCare® Colo- en ileostoma helpt pancaking ... - CombiCare

Positieve

resultateN

huidbrug

voor verledeN,

hedeN eN

NederlaNdse

stoma vereNigiNg

.CCnieuws

van CombiCare/september 2009

toekomst

staat hoog

aaNgesChreveN

De R in

de maand


Het meest fl exibele en

huidvriendelijke 2-delige systeem!

NIEUW!

Colo Ileo Uro

Antwoordummer 332 www.marleneurope.eu

4000 VB Tiel info@marleneurope.eu

Telefoon 0344 - 65 14 22

Aanvraag gratis Gemini proefpakket:

Dhr./mevr.:

Adres: Postcode:

Plaats: Tel.:

Colo/Ileo/Urostoma: Vlak/Convex:

• De unieke

“AquaTack foamplak”

is bijzonder

soepel, heeft een

uitstekende hechtkracht

en is zeer

huidvriendelijk.

• Het “EZ-Guide

systeem” helpt

u het zakje

gemakkelijk

aan te brengen

op de plak (zie

afbeeldingen).

• Het praktische

kijkvenster op het

zakje biedt u

de mogelijkheid

om nog eens extra

te controleren.

• De combinatie

van deze unieke

eigenschappen

zorgt voor een

ongekend hoog

draagcomfort.

Ervaar de kwaliteit!


iNhoud

vraag! 4

kijk – Onze wens is nazOrg

VOOr patiënten 6

ProduCt 8

lijf – resultaten huidbrug

dubbellOOps stOma 12

iNformatie – 10e eCet

COngres pOrtO 14

sChijNwerPer – marja prins 17

vereNigiNg – nederlandse stOma­

Vereniging hOOg aangesChreVen 19

aCtueel – grip Op griep 21

vrijetijd – Fiets erOp uit! 22

doeN – zeeland zien en dOen 24

joNg – jOngelui? 27

ProeveN – mOsselen 29

thuis – VOOr Verleden,

heden en tOekOmst 30

Puzzel 33

ageNda 35

gelezeN 35

@ – www.pOuCh.nl 37

ColofoN 39

ColumN 39

Voorwoord

eric geurts

Directeur

geaChte lezer vaN .CC,

Nagenietend van een mooie zomer lijkt ook de herfst

goed te beginnen. De temperatuur blijft nog steeds

rond de 20 graden hangen met soms zelfs uitschieters

naar 24 graden of meer. De voorplaat van dit nummer

laat u alvast een beetje genieten van de prachtige

herfstkleuren, die binnenkort een wandeling in het bos

tot een sprookje zullen maken. Als het even kan moet

u hier beslist van gaan genieten.

In dit nummer treft u weer diverse artikelen aan die wellicht

voor u van belang kunnen zijn. De rubriek “vraag en

antwoord” blijkt veel mensen met een stoma te helpen bij

het oplossen van kleine of grotere ongemakken. en dat is

precies waar het om gaat. mensen met een stoma weer

midden in het leven te plaatsen. Gewoon doen waar u zin

in hebt. Deze keer staan er ook artikelen in van mensen

die veel voor de stomazorg doen of gedaan hebben. eén

van deze mensen wil ik nog wel even apart vermelden.

marja prins van het Haga ziekenhuis in Den Haag. een

vrolijke levenslustige vrouw die veel mensen met een

stoma gedurende bijna 20 jaar met raad en daad heeft

bijgestaan. Haar niet aflatende energie en kritische houding

heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de

stomazorg in Nederland en Den Haag in het bijzonder.

Namens combicare en misschien ook wel namens velen

van u, wil ik haar daarvoor hartelijk bedanken.

Nu het einde van het jaar in zicht komt, krijgen wij regelmatig

vragen over de beschikbaarheid van de stomahulpmiddelen

in het nieuwe jaar. Ik kan u daarover melden dat

er geen plannen zijn om de regelgeving te veranderen.

Dat betekent dat ook in 2010 de noodzakelijke hulpmiddelen

beschikbaar zijn. Veel goed werk wordt hiervoor

ook gedaan door de patiëntenvereniging en ik sluit me

dan ook van harte aan bij de oproep van Ria smeijers,

oud voorzitter van de Nederlandse stomavereniging, om

lid te worden. Veel leden betekent meer zeggenschap.

Namens alle medewerkers van combicare

wens ik u veel leesplezier.

eric Geurts

.cc - septembeR 2009 3


Vraag!

wilt u reagereN oP eeN brief of heeft u

zelf eeN vraag? sChrijf daN eeN brief

Naar de redaCtie vaN .CC Nieuws oNder

vermeldiNg vaN het briefNummer. de

redaCtie zal uw brief daN doorstureN

of PlaatseN iN eeN volgeNde uitgave.

geaChte redaCtie, (090901)

Ik krijg mijn stomaplak zo moeilijk van mijn buik. Hard

trekken kan niet, anders ben ik bang dat ik mijn huid

stuk maak. Veel water gebruiken lukt niet zo, het duurt

allemaal zo lang en de plak wordt dan erg smeuïg.

Heeft u een tip?

mevrouw r. te z.

Geachte mevrouw R.,

Als water niet afdoende helpt, kunt u gebruik maken

van doekjes of spuitbusjes die een stof bevatten die

de plak direct laat loskomen van de huid. er zijn een

paar mogelijkheden; WAD 50: Welland remover doekjes

en WAs 50: Welland remover spuitbus.

De doekjes haalt u over de rand van de plak, die

dan los komt. met de spuitbus spuit

u een klein beetje op het randje en

de plak laat vanzelf los. Verder

zou ik u willen adviseren

om de huid na het gebruik

van removermiddelen

goed te reinigen met water.

Paul kager

specialistisch verpleegkundige

geaChte redaCtie, (090902)

De heer J. stelde zijn vraag telefonisch aan de specialistisch

verpleegkundige van combicare.

“Ik heb een brief gekregen dat de stomazakjes die ik al

17 jaar gebruik, niet meer worden geleverd. Ik kom al jaren

lang niet meer bij de stomaverpleegkundige, kunt u

mij een zakje adviseren?”

Geachte heer J.,

Het is voor stomadragers altijd vervelend om zo’n bericht

te horen. Immers, het hebben van goed opvang-

4 .cc - septembeR 2009

materiaal is essentieel om je zeker te voelen. soms

stopt een fabrikant met een bepaald soort stomazakje,

omdat er betere en modernere materialen voor in de

plaats zijn gekomen. In uw geval gaat het om een zakje

met een zogenaamde zinkoxyde kleeflaag. Deze huidplakken

kleven heel sterk, maar zijn minder huidvriendelijk.

De nieuwere zakjes hebben bijna allemaal

een hydrocolloid kleeflaag die huidvriendelijker is.

We hebben voor u twee soorten zakjes uitgezocht om

te proberen. brengt u ons vooral op de hoogte als deze

zakjes niet bevallen. Het kan zijn dat de nieuwe zakjes

door het verschil in kleeflaag vaker verwisseld moeten

worden dan u gewend was.

jolanda smelt

specialistisch verpleegkundige

geaChte redaCtie, (090903)

een stomaverpleegkundige uit één van de Nederlandse

ziekenhuizen stelde deze vraag via de verpleegkundigenlijn

van de combicare klantenservice.

“mevrouw m. heeft een ileostoma en heeft huidproblemen.

Ze is, na veel geprobeerd te hebben, erg tevreden

over de Ultra max plak van marlen. echter, ze heeft last

van huidirritaties precies onder de plak. er ontstaat een

rode jeukende afdruk op de huid. Ik heb Duoderm extra

thin onder de plak gedaan en verschillende huidbeschermende

middelen gebruikt om een barrière te

maken. De huidirritatie ontstaat echter nu precies onder

de contouren van de plak van de Duoderm. Welke alternatieven

zijn er nog voor mevrouw m.?”

Geachte verpleegkundige en mevrouw m.,

bij contactallergie treedt overgevoeligheid op voor een

bepaalde substantie. Wanneer de huid hiermee herhaalde

malen in aanraking komt, ontstaat een allergische reactie.

De verschijnselen verdwijnen weer na het verbreken van

het contact tussen huid en allergeen. De behandeling bestaat

dan ook uit het wegnemen van de oorzaak en het

behandelen van de jeuk en de huid irritatie. eventueel kan

een dermatoloog uitzoeken waar de patiënt allergisch


voor is. U heeft samen al allerlei barrièrecrèmes en huidbeschermers

geprobeerd. Ik adviseer om eventueel een

transparante folie onder de huidplak te doen, omdat het

lijkt alsof er overgevoeligheid is voor hydrocolloïd. probeer

dit eerst uit op een ander stukje huid op de buik, om

te zien welke reactie dit geeft. Het blijft experimenteren

om uit te zoeken wat mevrouw wel kan verdragen.

jeannette koch

specialistisch verpleegkundige

geaChte redaCtie, (090904)

Ik heb regelmatig last van vacuüm trekken van het

stomazakje. De ontlasting zakt dan niet naar onder.

Heeft u hier een oplossing voor?

mevrouw j. te a.

Geachte mevrouw J.,

Normaal gesproken voert het

filter van het stomazakje de

darmgassen af. Indien het

geïntegreerde filter ver zadigd

is, dus niet meer werkt, bolt

het stomazakje op en moet

verwisseld worden terwijl dit

nog niet nood zakelijk is. De Osto eZ-Vent is een slim

gemaakt ventieltje dat u op het zakje kunt plakken.

Door het ventieltje laat u op eenvoudige wijze de overtollige

lucht ontsnappen en heeft u geen last meer van

het bolle zakje. De Osto eZ-Vent wordt geleverd in

zakjes van tien ventieltjes inclusief tien alcoholdoekjes

en een aanbrenginstructie. De zorgverzekeraar vergoedt

dit product.

loes van der ham

specialistisch verpleegkundige

geaChte redaCtie, (090905)

Ik heb sinds 1992 een continent ileostoma. Het valt mij

op dat ik in uw blad zelden een echt artikel vind over

deze stomadragers. terwijl er toch genoeg items zijn om

over van gedachten te wisselen. Ikzelf heb altijd angst

als ik bij een ander naar het toilet ga. “Ik wil niet op mijn

knietjes bij een ander naar de wc, dus doe ik de trucjesdoos

maar weer open.” Ook heb ik altijd vlekken op mijn

buik, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Graag zou ik

willen weten hoe anderen hiermee omgaan?

mevrouw P. te w.

Geachte mevrouw p.,

Vraag!

Dank voor uw reactie en u heeft gelijk, er werd in

ons blad .cc tot nu toe minder aandacht besteed aan

stomadragers met een continent ileo- of urostoma.

bij deze doe ik een oproep aan mede-stomadragers

om op uw vraag te reageren. Geeft u ook aan welke

onder werpen interessant zijn voor continent ileo- of

urostomadragers om over te lezen. Afhankelijk van de

reacties zullen we dan in één van de volgende uitgaven

ook aandacht geven aan deze vormen van stoma’s. mail

uw reacties naar verpleegkundigen.info@combicare.nl

onder vermelding van redactie .cc.

Claudia kattevilder

specialistisch verpleegkundige

tiP voor stomadragers

Als stomadrager kent u vast

wel het verschijnsel dat uw

buik de ene dag dikker is

dan de andere dag. Of dat

uw stomazakje net iets meer

ruimte nodig heeft. Dan is

het makkelijk om een riem te

gebruiken die ‘traploos’

strakker of minder strak te

stellen is (zie ook foto). Dankzij deze gesp heeft u

een riem zonder gaatjes en zit uw broek nooit te los

of te strak. Deze riemen zijn in alle reguliere winkels

te verkrijgen.

.cc - septembeR 2009 5


kijk

‘Onze wens is nazorg te

kunnen verlenen aan patiënten

riaN ligthart, siNds eeN jaar sPeCialistisCh verPleegkuNdige bij

CombiCare, wooNt oP zo’N tieN miNuteN afstaNd vaN gelre ziekeNhuizeN,

loCatie aPeldoorN. toCh komt er vaN af eN toe eveN koffie

driNkeN met haar oud-Collega’s oP afdeliNg a6 weiNig tereCht.

toeN riaN hoorde vaN het bezoek vaN .CC Nieuws aaN het haar

‘oude ziekeNhuis’ wist ze ééN diNg zeker: daar wilde ze bij zijN.

Zo is het clubje van drie weer even

compleet. Aan tafel zitten, naast

Rian, ellen eikelboom en Joke

boots, beiden verpleegkundigen

met aandachtsveld stoma. Ze

werken op afdeling A6 chirurgie

(gastro-, entero-, oncologie) waar

ze patiënten met maag-, darm- of

longziekten verplegen. Daarnaast

zijn ze gespecialiseerd in stomazorg

en draaien, samen met collega

Robin ponstein die nu met vakantie

is, de stomapoli. Over een ding zijn

ellen en Joke het roerend eens: ze

hebben ontzettend veel geleerd

van Rian.

ellen eikelboom en Joke boots geven

op diverse manieren invulling

aan hun taken op het gebied van

stomazorg.

Joke boots: “een belangrijk onderdeel

zijn de gesprekken met patiënten

die van hun arts te horen hebben

gekregen dat ze een colo- of

ileostoma krijgen, hetzij tijdelijk,

hetzij definitief. De patiënten komen

hiervoor naar de stomapoli op

woensdag. We bereiden ze voor, zodat

ze weten wat ze na de operatie

kunnen verwachten. Zo’n gesprek

duurt al snel anderhalf uur.” Ook

houden ze gesprekken met patiënten

die onverwacht een stoma hebben

gekregen.

goed iNformereN

“elk intakegesprek verloopt weer

anders,” vertelt ellen. “sommigen

patiënten zijn helemaal voorbereid,

hebben van alles op internet opgezocht.

Of ze kennen weer iemand in

hun omgeving die een stoma heeft.

terwijl anderen absoluut niet weten

wat ze moeten verwachten. Dus, per

keer bepaal je hoe je iets brengt,

wanneer je wat zegt.”

De verpleegkundigen ervaren deze

voorbereidingstijd als heel nuttig en

weten dat de patiënten het prettig

vinden. “We stellen ze vaak ook gerust,”

weet Joke boots. “er komen

mensen naar de poli met zulke nare

beelden over wat een stoma is. Dan

zijn ze zichtbaar opgelucht als je ze

goed informeert. en iedereen wil

weten wat ze nog kunnen met een

stoma. Weer zo’n moment waarop

je ze geruststelt, want met een

stoma kun je in de meeste gevallen

nog zo ontzettend veel.”

Op de vraag of de patiënten na het

intakegesprek nog eens terugkomen

op de stomapoli, bijvoorbeeld

na de operatie, of als ze een aantal

maanden thuis zijn, geeft ellen antwoord.

“Nee, de nazorg wordt ge-

6 .cc - septembeR 2009

daan door stomaverpleegkundigen

van Vérian (thuiszorgorganisatie in

de regio, red.). We voeren alleen

controles uit zolang de patiënt nog

in het ziekenhuis is of weer komt te

liggen en wij hiervan op de hoogte

zijn gebracht. Dat is op zich ook

heel prettig. We kennen de patiënt

al en kunnen hem of haar bij deze

controles nogmaals informatie geven

en vragen beantwoorden.”

ellen en Joke geven aan het wel

leuk te vinden om een gedeelte

van de nazorg op zich te nemen.

“De patiënt herstelt uiteindelijke

thuis het beste van zijn of haar ziekte,”

vervolgt ellen. “We zijn heel benieuwd

hoe het hen verder vergaat

als ze meer in beweging komen. De

komende tijd gaan we uitzoeken

wat voor ons de mogelijkheden

zijn qua nazorg.”

CoNtaCt met PatiëNteN

Voor Rian Ligthart was het verplaatsen

van nazorg naar de thuiszorg

één van de redenen waarom ze het

na 22 jaar in Gelre Ziekenhuizen

voor gezien hield en de overstap

maakte naar combicare.

“Ik heb het hier ontzettend naar

mijn zin gehad en heb veel geleerd,”

vertelt Rian. “maar naast het werk

op de afdeling en het verzorgen van

opleiding maakten juist het contact

met patiënten en nazorg het extra

aantrekkelijk. toen daar steeds minder

tijd voor kwam en nazorg zelfs

weg viel, merkte ik dat ik toe was


aan een nieuwe uitdaging. De contacten

met combicare waren (en

zijn nog steeds) goed en toen er

een vacature was voor een specialistisch

verpleegkundige heb ik meteen

gereageerd. mijn huidige baan

biedt me alle mogelijkheden om

met stomadragers bezig te zijn.

bovendien wist ik dat ellen en Joke

heel goed de zorg aan (toekomstige)

stomadragers kunnen ver -

lenen en mij daarvoor niet langer

nodig hadden. Ze zijn enorm gegroeid

in het vak.”

ellen lacht en zegt: “en wij wisten

dat we haar altijd mochten bellen.

maar, dat is tot nu toe nog niet

nodig geweest.”

miNi-voorliChtiNg

ellen, Joke en Robin hebben een

eigen werkwijze opgesteld. Zo houden

ze op de stomapoli patiëntenbesprekingen

aan de hand van

casussen, geven ze lessen, voorlichting

en coachen ze collega-

verpleegkundigen en leerlingen.

Daarnaast zijn ze voor het hele

ziekenhuis aanspreekpunt als het

gaat om stomazorg. bijvoorbeeld

wanneer een patiënt is opgenomen

die een stoma heeft. Als zich problemen

voordoen of het aanwezige

personeel niet goed raad weet met

de stoma, kunnen ellen, Joke of

Robin worden opgeroepen.

sinds afgelopen voorjaar weten

ellen en Joke ook waar Rian werkt,

want ze bezochten samen met een

groep verpleegkundigen het kantoor

van combicare in Waddinxveen.

De groepsfoto die toen is

gemaakt, ligt tijdens dit gesprek

op tafel.

“Dat was een leuk bezoek. We zijn

heel hartelijk ontvangen en kregen

een uitgebreide rondleiding. Natuurlijk

hebben we de klantenservice

gezien en het magazijn. Het geeft

je meer inzicht in hoe combicare

werkt,” beschrijft Joke het bezoek.

Over combicare gesproken: Rian

heeft nog een afspraak met een

klant in Nieuwegein en moet nu

toch echt weg. Ook de lunchpauze

van ellen zit erop. Het is tijd om

weer aan het werk te gaan.

elleN eikelboom

“Ik woon samen met mijn vriend; alweer 5,5 jaar. Ik ben

sportief ingesteld, volleybal graag en doe dat in competitieverband.

tijdens de vakantie in Italië hebben we canyoning

gedaan. een combinatie van abseilen, klimmen, springen en

zwemmen. echt fantastisch. en Italië heeft de mooiste canyoninglocaties

van europa.”

joke boots

“Ik ben getrouwd en we hebben een

dochter van 14 jaar. Ik houd ook van

sporten, bijvoorbeeld rennen en steps

op de sportschool. Wij zijn dit jaar

naar Italië op vakantie geweest, maar

we gaan ook graag naar Frankrijk,

waar mijn broer een bed&breakfast

runt in de provence. Het laatste boek

dat ik heb gelezen? De eenzaamheid

van priemgetallen, van paolo

Giordano.”

kijk

riaN ligthart

“Getrouwd en een zoon van

14 jaar. We hebben dit jaar gekampeerd

in het moezelgebied.

Had ik eindelijk tijd om eens lekker

te lezen: Australië op blote

voeten van marlo morgan. en

verder zijn we al bijna twee jaar

ons huis aan het verbouwen.

Het is helemaal op de schop

gegaan. Nu komt het einde

echt in zicht.”

.cc - septembeR 2009 7


product

CoNvateC iNtroduCeert de

Natura® low Pressure adaPtor

vaNaf hedeN is dit iNNovatieve

ProduCt ook besChikbaar

voor de NederlaNdse

stomadragers.

De Natura® Low pressure Adaptor

vermindert de druk op de gevoelige

post-operatieve buik

• Door de verhoogde flens is er

tussen de huidplaat en het zakje

ruimte voor uw vingers

• Voorkomt verspilling: na herstel

van de buik is de Adaptor niet

meer nodig

• Is te gebruiken in combinatie

met alle varianten Natura® huidplaten

en zakjes

• Is verkrijgbaar in de maten 45,

57, 70 en 100 mm.

1. breng eerst de Natura® Low

pressure Adaptor aan op de Natura®

huidplaat

abri-saN sPeCial

2. plaats daarna de Natura® huidplaat

met Low pressure Adaptor

op de huid

3. Klik vervolgens het Natura® zakje

op de Natura® Low pressure

Adaptor

Abena introduceert Abri-san special, speciaal voor

fecale incontinentie. Abri-san special is een inlegger

met een dubbele functie: het opvangen van ontlasting

en indien nodig het absorberen van urine. De inlegger

is voorzien van een ademende folie en sterke elastieken

waardoor lekkage wordt geminimaliseerd.

artikelnummer artikelomschrijving

verpakkings -

eenheid

300200 Abri-san special 28 stuks

8 .cc - septembeR 2009

De Natura® Low pressure Adaptor

is met name geschikt voor postoperatief

gebruik in het ziekenhuis,

maar kan desgewenst natuurlijk

ook door stomadragers in

de thuissituatie worden gebruikt.

Voor bepaalde producten kunnen extra machtigingen nodig zijn. Informeer bij uw eigen stomaverpleegkundige of dit product voor u geschikt is.


laProCare®

Nieuwe geNeratie stomazakjes vaN laProlaN b.v.

Onder de naam laproCare® biedt Laprolan b.V. een eigen merk moderne en technisch

hoogwaardige 1-delige stomazakjes aan. Uniek is daarbij de keuze uit 3 verschillende

huidplaten.

De Comfort huidplaat is gemaakt van een zachte, soepele hydrocolloïd en geschikt voor de

normale huid. Als de huid rondom de stoma gevoelig, geïrriteerd of zelfs beschadigd is, biedt

de sensitive huidplaat van alginaat de beste oplossing.

tenslotte is er de Flexible huidplaat van een

transparante huidfolie die naadloos aansluit op

de contouren van de stoma en de plooien van

de huid. Zo blijft de stomapatiënt vrij van lekkage.

De colo- en ileostomazakjes hebben tevens

een microglide® binnenzijde, die het hinderlijk

plakken van de ontlasting aan de binnenzijde

van het stomazakje helpt voorkomen, het

zogenaamde ‘pancaking-effect’. Alle stomazakjes

zijn voorzien van een kijkvenster en

hebben een anatomische pasvorm.

bbraun stopt met het toevoegen

van de Ileo Gel tabletten in de verpakkingen

van de Almarys twin+

ileozakjes, Almarys Optima ileozakjes

en de softima zakjes.

er zijn diverse redenen voor deze

verandering

• De Ileo Gel tabletten worden

vervangen door Ileo Gel+ sachets

• Een algemene vraag naar kleinere

verpakkingen

• Regelmatig verzoek om deze

urihesive striP

De Urihesive strip van convatec is opnieuw beschikbaar.

Deze dubbelzijdig klevende strip is te gebruiken

bij de behandeling van urinaire incontinentie om een

condoomkatheter te fixeren.

artikelnummer artikelomschrijving

G3915 Urihesive strips

12 x 1,5 cm

niet toe te voegen, omdat deze

niet gebruikt worden

Wijzigingen hebben geen betrekking

op artikelnummers van bovengenoemde

producten.

De “losse” verpakkingen Ileo Gel

tabletten van 30 stuks worden

vervangen door Ileo Gel+ sachets.

De Ileo Gel+ sachets zijn verkrijgbaar

per 45 stuks onder bestelnummer:

005012K.

verpakkingseenheid

15 stuks

product

moderma

flex uro

hollister moderma flex uro met

flexibele PlakraNd. laNgere

draag tijd eN meer bewegiNgsvrijheid.

Hollister, producent van opvangsystemen

voor stoma- en continentiezorg, heeft

onlangs een belangrijke introductie doorgevoerd

in het uitgebreide leveringsprogramma.

met het oog op extra gebruiksgemak

en een langere draagduur

ontwikkelde Hollister moderma Flex uro

met een flexibele plakrand: een welkome

aanvulling op het 1-delig opvangsysteem

moderma Flex.

.cc - septembeR 2009 9


Gemak!

Welland 2-delig

Gemak,

dankzij het simpel

en zonder druk aan-

brengen van het zakje zakje

op de huidplaat!

Bezoek onze website

voor meer informatie.

www.welland.nl

Ja, graag ontvang ik proefmateriaal van:

0 Colostomie 2-delig Flair 0 Colostomie 2-delig Flair Convex

(bij een normaal stoma) (bij een diepliggend stoma)

0 Ileostomie 2-delig Flair 0 Ileostomie 2-delig Flair Convex

(bij een normaal stoma) (bij een diepliggend stoma)

Naam Dhr/Mevr

Adres

PC•Plaats•Provincie

Telefoon

E-mail

CC0909

U wordt geheel vrijblijvend gebeld voor een persoonlijke instructie van het

materiaal. Vergeet daarom a.u.b. niet uw telefoonnummer te noteren.

Stuur dit antwoordformulier gratis op in een envelop naar:

Welland Nederland BV Antwoordnummer 4553 6920 ZX Duiven

(Postzegel niet nodig.)

Uw gegevens zullen door ons uiterst zorgvuldig (en enkel) worden gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te houden van

onze nieuwe ontwikkelingen. Desbetreffende gegevens zijn alleen toegankelijk voor speciaal daartoe aangewezen personeel

van Welland. Het spreekt voor zich dat uw data zeer vertrouwelijk worden behandeld en onder geen enkele voorwaarde

verstrekt worden aan derden. U hebt altijd het recht op toegang tot, verificatie van en/of opzeggen van uw persoonlijke

gegevens welke wij verzamelen en in ons bestand opslaan. Indien u daartoe aanleiding ziet, verwijderen wij uw gegevens uit

onze databank, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Voor dergelijke verzoeken en/of vragen kunt u tijdens

kantooruren contact opnemen met Welland Nederland B.V.: 026-3190170 of (gratis) een brief sturen naar Antwoordnummer

4553, 6920 ZX te Duiven.

bij een normaal

stoma

bij een diepliggend

stoma


coloplast heeft naast het uitgebreide assortiment

sensura urineopvangsystemen een breed aanbod accessoires

die oplossingen bieden voor elk moment

van de dag.

U kunt hierbij denken aan

• assura sense Uro microzakje (voor een ongestoorde

nachtrust in combinatie met de nachtzak)

• assura Uro nachtzak

• assura Uro minicap (voor tijdens sporten of intieme

momenten)

De artikelnummers blijven ongewijzigd, u kunt uw producten dus gewoon als

voorheen blijven bestellen.

ongewijzigd

artikelnummer

14204 assura sense Uro microzakje,

2-delig, flensmaat 40 mm

14205 assura sense Uro microzakje,

2-delig, flensmaat 50 mm

14206 assura sense Uro microzakje,

2-delig, flensmaat 60 mm

2807 assura Uro minicap,

2-delig, flensmaat 40 mm

2808 assura Uro minicap,

2-delig, flensmaat 50 mm

21365 assura Uro nachtzak,

2 liter, slang 120 cm

huidige omschrijving Nieuwe omschrijving

flair aCtive xtra

Coloplast Uro microzakje,

2-delig flensmaat 40 mm

Coloplast Uro microzakje,

2-delig flensmaat 50 mm

Coloplast Uro microzakje,

2-delig flensmaat 60 mm

Coloplast Uro minicap,

2-delig, flensmaat 40 mm

Coloplast Uro minicap,

2-delig, flensmaat 50 mm

Coloplast Uro nachtzak,

2 liter, slang 120 cm

wellaNd NederlaNd bv iNtroduCeert Nieuw 1-delig

Colostomiezakje flair aCtive xtra

een nieuw 1-delig colostomiezakje, welke de

stomadrager een grote

mate van vrijheid zal geven.

De zakjes worden gekenmerkt door:

• Zekerheid, dankzij de huidvriende lijke,

flexibele huidplaat

• Comfort, dankzij een vernieuwd filter voor

langdurig en intensief gebruik

• Gevoel, dankzij de ritselarme zijdezachte

tissue, welke snel opdroogt na het zwemmen

en/of douchen

• Gemak, wanneer gekozen wordt voor de

product

Deze zomer voert Coloplast een aantal wijzingingen

door in dit assortiment.

De merknaam wijzigt van assura (sense) in

Coloplast.

De kleur van het zachte laagje op het microzakje en

de minicap wordt beige in plaats van wit.

Het materiaal van het zachte laagje wordt vervangen

door een betere kwaliteit, namelijk die van sensura.

mogelijkheid om het binnenzakje door

het toilet te spoelen

Als de stomadrager ervoor kiest om het

binnenzakje door het toilet te spoelen, is

met één simpele handeling het buitenzakje

te scheiden van het binnenzakje. Op de

website www.welland.nl is een uitgebreide

instructiefilm te zien. De Flair Active Xtra

is verkrijgbaar in een beige midi en een

beige maxi uitvoering, zowel in uitknipbare

als diverse voorgestanste maten.

.cc - septembeR 2009 11


lijf

positieve resultaten

huidbrug bij

dubbelloops stoma

iN het medisCh sPeCtrum tweNte

(mst) krijgeN PatiëNteN met

eeN dubbellooPs stoma geeN

PlastiC brug meer om de stoma

te oNdersteuNeN, maar eeN

huidbrug. de PatiëNteN zijN

zeer Positief over deze aaNPak.

roNNy kooP, Nurse PraCtitio-

Ner Chirurgie eN dr. lutke holzik

besChrijveN de teChNiek die

hiervoor wordt gebruikt. het

team iN het mst bestaat Naast

roNNy kooP ma-aNP uit het ChirurgeNteam

met oNder aNdere

dr. j.m. klaase, dr. m. lutke holzik,afdeliNgsstomaverPleegkuNdige

ria oPlaat éN jaNiNe

kole eN agNes weerNiNk, vaN de

stomaPolikliNiek.

De aanleg van een dubbelloops stoma

- tijdelijk of blijvend - is een behandeling

die voorkomt bij bijvoorbeeld

een obstructie van de darmen.

Vlak na de operatie worden deze

dubbelloops stomata nog een aantal

dagen ondersteund, meestal door

een plastic brug. echter, in de tien

dagen na de operatie kan deze plastic

brug voor belemmering van de

stomaverzorging zorgen. Voor het

herstel en de zelfredzaamheid van

de patiënt is het juist fijn om snel te

starten met het aanleren van de stomaverzorging.

bijvoorbeeld oefenen

met het aanbrengen van de plak.

met een plastic brug kan juist het

vervangen van de plak pijnlijk zijn,

omdat de huidplak onder het plastic

staafje moet worden geplakt. Ook

moet de plastic brug na tien dagen

worden verwijderd.

Ruim twee jaar geleden vond Ronny

Koop het artikel van milner 1 uit 2003

op internet waarin de voordelen van

het gebruik van een zogenaamde

huidbrug werden beschreven. Koop

legde het artikel voor aan chirurg

Lutke Holzik, die besloot de techniek

toe te passen. met succes.

Ronny Koop: “De huidbrug zorgt ervoor

dat er geen beperkingen zijn in

de direct post-operatieve periode.

er is dan ook geen plastic brug

12 .cc - septembeR 2009

Vlnr: Ronny Koop, Nurse practitioner chirurgie/gastro-enterologie, Ria Oplaat,

stomaverpleegkundige, en dr. m. Lutke Holzik, specialisatie abdominaal oncologisch

chirurg in opleiding.

de huidbrug

geeft geen

beperkingen

meer nodig. De patiënt is meteen

in staat de stomaverzorging aan te

leren. We zijn inmiddels twee jaar

verder en in onze kliniek wordt de

huidbrug vaak gebruikt. We leggen

per jaar enkele tientallen stomata

aan. met het stijgend aantal patiënten

dat is voorbehandeld met radiotherapie

en daardoor een tijdelijk

dubbelloops stoma ontvangt, verwacht

ik dat het aantal zal stijgen.”

teChNiek

Hoe werkt een huidbrug bij een

dubbelloops stoma? Ronny Koop:

“De plaats van de stoma wordt voor

de operatie bepaald. Aan het eind

van de operatieprocedure maakt de

chirurg op die plaats een opening.

Dat is de opening waardoor de stoma

naar buiten komt. Deze zal niet

uit een ronde cirkel bestaan, maar


uit twee halve cirkels met een ‘bruggetje’

van huid daartussen (afbeelding

1). Wanneer de stoma naar buiten

is gebracht, kan de huidbrug

weer worden gesloten, middels

hechtingen (afbeelding 2). De huidbrug

voorkomt dat de stoma weer

terug in de buikholte schiet. Overigens

worden de hechtingen gezet

met oplosbaar hechtmateriaal.”

geeN ComPliCaties

stomaverpleegkundigen Ria, Agnes

en Janine zijn ook zeer positief over

de huidbrug “In onze kliniek worden

tegenwoordig bijna alle dubbelloops

stomata ondersteund door middel

van een huidbrug,” zegt Ria Oplaat.

“er hebben zich tot nu toe nog geen

complicaties voorgedaan, zoals het

terugschieten van de stoma in de

buikholte, ontstekingen of een breuk.

De patiënten geven aan het prettig

te vinden dat zij zich al zo snel na de

operatie zelf kunnen verzorgen.”

Janine Kole noemt nog meer voordelen

van de huidbrug: “De stomadrager

met een plastic brug moet

na tien dagen terugkomen op de

poli om de brug te laten verwijderen.

Dat is met de huidbrug niet

meer nodig. Ook liggen stomadragers

steeds korter in het ziekenhuis.

Zeker als het herstel goed gaat,

worden ze binnen een week al ontslagen.

Dan is het juist een voordeel

als de patiënt meteen na de opera-

Ronny Koop, Nurse practitioner, en Janine Kole, stomaverpleegkundige.

tie leert de stoma de verzorgen. Ze

zijn eerder zelfredzaam. en, met een

huidbrug kan de patiënt elk gewenst

stomamateriaal gebruiken,

zowel één- als tweedelig.”

Niet verkeerd

Ronny Koop beschikt verder niet

over informatie of de huidbrug ook

in andere ziekenhuizen in Nederland

wordt toegepast. “Ook op internationaal

niveau heb ik geen cijfers over

hoe vaak de techniek wordt gebruikt.

er is na dat ene artikel van

milner in 2003 ook weinig meer

Afbeelding 1 Afbeelding 2

lijf

over het gebruik van de huidbrug bij

een dubbelloops stoma gepubliceerd.

Overigens is het niet verkeerd

om de plastic brug te gebruiken,

hoor. Zeker niet. maar de huidbrug

is vooral aangenamer voor de

stomadrager in die eerste dagen na

de operatie.”

wie meer informatie wil over het

gebruik van de huidbrug kan

mailen naar r.koop@mst.nl.

1) milner c.s et. al (2005) the skin bridge loop

colostomy. Journal of tech. coloproctology

10:137-138.

voordeleN vaN de huidbrug bij

dubbellooPs stoma

- Gelijk beginnen met oefenen stomaverzorging is met huidbrug mogelijk.

stomadrager is sneller zelfredzaam.

- Gebruik van eendelig of tweedelig stomamateriaal is mogelijk.

- eerste post-operatieve bezoek aan de stomapoli hoeft niet perse na tien

dagen plaats te vinden, omdat er geen brug hoeft te worden verwijderd.

- minder pijn in de post-operatieve periode.

- minder drukplekken/wondjes dan bij plaatsing plastic brug.

.cc - septembeR 2009 13


informatie

Ook combicare nam deel aan het

congres. Namens de organisatie waren

Nicoline Zaeyen, Jolanda smelt

en Liesbeth Kok aanwezig. De reden

dat combicare het congresbezoek

ondersteunt, is omdat zij de stomazorg

in Nederland op een nog hoger

niveau wil brengen en de uitwisseling

van kennis en kunde stimuleert. Naast

het officiële programma was er ook

ruimte voor ontspanning. een impressie

van de presentaties en posters.

PreseNtaties

aNNette vaN duijveNdijk,

stomaverPleegkuNdige,

albert sChweitzer ziekeNhuis,

dordreCht

In het Albert schweitzer ziekenhuis

Dordrecht is een retrospectief onderzoek

gedaan onder 200 patiënten

bij aanleggen en opheffen van

een ileostoma. Hiervoor zijn de complicatieregistraties

van de chirurgen

en stomaverpleegkundigen samen-

14 .cc - septembeR 2009

het tweejaarlijks eCet CoNgres voor stomaverPleegkuNdigeN

voNd dit jaar voor de tieNde keer Plaats, vaN 14 tot eN met

17 juNi. de orgaNisatie koos als loCatie de historisChe stad

Porto iN Portugal. NameNs CombiCare wareN NegeN ver-

PleegkuNdigeN uit diverse ziekeNhuizeN aaNwezig, die eeN

PreseNtatie verzorgdeN of oNderzoekeN eN/of

iNitiatieveN vaNuit huN ziekeNhuis besPrakeN.

10 e eCet Congres

in historisch porto

gevoegd. Zo ontstond een objectiever

inzicht in de werkelijkheid. Het

onderzoek wijst onder meer uit dat

de huidige voorlichting over aanleggen

en opheffen van een ileostoma

niet conform de werkelijkheid is en

zal moeten worden aangepast.

iNeke ruisseN, stomaverPleegkuNdige,

ijssellaNd ziekeNhuis,

CaPelle a/d ijssel

transanale endoscopische microchirurgie

(tem) maakt een buikoperatie

overbodig. Deze nieuwe techniek

is speciaal ontwikkeld voor de verwijdering

van goedaardige tumoren

(adenomen) uit het rectum. Door de

technische mogelijkheden bij tem

kan de tumor heel precies worden

weggesneden. Het is (nog) niet

mogelijk om deze techniek toe te

passen bij rectumcarcinomen.

De toepassing van de tem techniek

zal ervoor zorgen dat een stoma

minder vaak noodzakelijk is; zeker

als deze techniek kan worden uit-

gebreid naar rectumcarcinomen.

een positieve ontwikkeling voor de

patiënt, maar ook een ontwikkeling

die gevolgen kan hebben voor de

praktijk van de stomaverpleegkundige.

mariaNNe deN hertog, stomaverPleegkuNdige,

siNt aNto-

Nius ziekeNhuis, NieuwegeiN

marianne hield een praktijkpresentatie

over stomavarices. Ze deed dit

aan de hand van een casus uit haar

ziekenhuis en een overzicht van de

mogelijke verpleegkundige interventies.

jolaNda smelt, sPeCialistisChe

verPleegkuNdige, CombiCare

Jolanda hield namens combicare

een presentatie over stomavarices.

Hier is met name het theoretische

gedeelte van deze complicatie besproken.

Wat is stomavarices, hoe is

het te herkennen en diagnosticeren.

Ze zette ook de mogelijke behande-


lingen op een rijtje, van conservatief

tot aan de meer moderne technieken.

tIps wordt beschreven als veelgebruikte

behandeling van deze

mogelijk ernstige complicatie.

Posters

Coby akkermaNs, stomaver-

PleegkuNdige, lieveNsberg

ziekeNhuis, bergeN oP zoom

coby Akkermans behandelde de

casuïstiek van een patiënt met een

urinestoma, die kampte met ernstige

lekkage ten gevolge van overgewicht

en immobiliteit.

Paula mourik, verPleegkuNdig

sPeCialist urologie, olvg,

amsterdam

In 2005 is binnen de unit urologie

een verpleegkundige functie gecreëerd

om blaaskankerpatiënten

die net hebben vernomen dat ze

een urinestoma krijgen, op te vangen.

Verpleegkundig specialisten

kunnen een belangrijke rol spelen

in het proces dat de patiënt doormaakt.

De tijd, aandacht en de specifieke

kennis zijn voor patiënten

heel waardevol.

Cor steeNvoordeN, stomaverPleegkuNdige,

gemiNi

ziekeNhuis, deN helder

De chirurg en de stomaverpleegkundige

in het Gemini Ziekenhuis

willen het aantal gevallen van parastomale

hernia flink terugdringen.

sinds 2008 krijgen risicopatiënten

postoperatief een breukband. sinds

2009 worden alle stomapatiënten

preventief ondersteund, om zo een

mogelijke parastomale hernia te

voorkomen.

rietje klieviNk, stomaverPleegkuNdige,diaCoNesseNhuis,

utreCht

Hoe mIp meldingen worden gebruikt

om de kwaliteit van de

stomazorg op de Ic te verbeteren.

informatie

Rietje beschreef met haar poster

hoe een mIp melding – een patiënt

incident rapport – effect kan hebben

op de behandeling van patiënten

in het ziekenhuis. Ze omschreef

de effecten van een dergelijke

melding in haar instelling.

wilma vaN der meer, CoNti-

NeNtieverPleegkuNdige,

eN mieke bolmer, stomaverPleegkuNdige,

refaja

ziekeNhuis, stadskaNaal

presentatie van de polikliniek voor

coloncare en proctologische zorg.

De patiëntengroep en problematiek

worden beschreven en hoe dit te

behandelen. Hierbij ligt de nadruk

op de rol van de verpleegkundigen

als centrale persoon. Ook beschrijven

zij enkele resultaten.

combicare bedankt Annette, coby,

cor, Ineke, marianne, mieke, paula,

Rietje en Wilma voor hun inzet!

.cc - septembeR 2009 15


De ileostomiezakjes van EuroTec

met vernieuwde sluiting

Ileostomiezakjes met klittenbandsluiting zijn er in

veel varianten en zijn niet meer weg te denken.

Voortbouwend op de ervaringen van eindgebruikers

heeft EuroTec een nieuwe generatie van ileostomiezakjes

met klittenbandsluiting ontwikkeld.

Ze zijn verkrijgbaar als 1-delige ILEOMATE

zakjes en 2-delige COMBIMATE zakjes.

SoftSafe sluiting

Een ultradun nieuw ontwikkeld klittenband zonder haakjes

combineert comfort met optimale zekerheid daarom noemen

wij het de ‘SOFTSAFE’-sluiting.

‘Fingerpocket’

Met de unieke ‘Fingerpocket’, een hoesje waarin één of twee

vingers gestoken kunnen worden, kan het zakje uiterst gemakkelijk

en hygiënisch worden geleegd en schoongemaakt.

Gore-tex staaf lter

Ieder ‘SOFTSAFE’ zakje is standaard uitgevoerd met een

lang werkend staaf lter, dat gemiddeld 24 uur werkt en

voorzien is van een Gore-tex ltermembraan om doorlekken

of afgeven van het lter te voorkomen.

Groot assortiment

Alle zakjes zijn leverbaar in X-Large, Large, Medium en

Small, met of zonder handig zichtvenster. De 1-delige

ILEOMATE SoftSafe zakjes zijn verkrijgbaar met kant en klare

stomaopeningen van 13, 22, 25, 28, 32, 35, 38, 45 en 52 mm

die nog verder uitknipbaar zijn. De 2-delige COMBIMATE

SoftSafe zakjes zijn leverbaar met flensmaten 38, 45, 57 en

70 mm. Met de uiterst flexibele en rekbare Combimate

SuperSoft en SoftFlex plakken vormen ze een perfecte combinatie.

Ze passen trouwens ook uitstekend op de Natura

plakken van ConvaTec en de Tandem plakken van Hollister.

Antwoordcoupon (zonder postzegel opsturen naar EuroTec, Antwoordnummer 960, 4700 BN Roosendaal, bellen mag ook)


Dhr. Mevr. .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................ Tel.: .........................................................................................................................

Postcode: .................................................. Plaats: ..................................................................................................................................................................................................................


Colostoma Ileostoma Urostoma Stomadiameter*: .............................. mm.

Openen en sluiten van het zakje gaat heel gemakkelijk.

Men sluit het zakje door de onderzijde

vijf maal op te rollen. Aan het einde zit een zeer

zachte en soepele ‘klittenband’ sluiting.

Door de ‘Finger Pocket’ kan het zakje gemakkelijk

en hygiënisch worden geleegd.

Natura en ConvaTec zijn gereg. handelsmerken van E.R. Squibb & Sons inc., Tandem en Hollister zijn geregistreerd handelsmerken van Hollister inc.

* De echte maat van de stoma, niet de ensmaat en niet de opening in de klee aag.


1-delig systeem 2-delig systeem, ensmaat: ................... mm Merk: ...............................................................................................................................


EuroTec

BV.

vlakke klee aag bolle klee aag

Postbus 1579

4700BN Roosendaal


Stuur mij uw gratis stoma zakboekje

Telefoon : 0165-551226

Fax :

0165-541656

Stuur mij vrijblijvend monsters toe

Internet : www.eurotec.nl

Email : info@eurotec.nl

CCN2 7-9


1wie beNt u?

“Ik ben marja prins. Ik ben getrouwd met boy, woon in

Hoek van Holland en we hebben twee zoons: evert en

coert. Ik werk in het HagaZiekenhuis te Den Haag (locatie

Leyenburg). De laatste jaren als wondverpleegkundige,

maar 18 jaar lang heb ik ook stomazorg gedaan.

Dit najaar neem ik afscheid met een symposium.”

2

hoe kijkt u terug oP de aChterliggeNde

jareN?

“Ik heb dit werk sinds 1989 met heel veel plezier

gedaan. eerst alleen en de laatste acht jaar samen

met Jose van steveninck. twee jaar geleden is ons

Leyenburg ziekenhuis gefuseerd met het Rode Kruis

ziekenhuis en sindsdien heten we HagaZiekenhuis.

Dat betekende ook dat we ineens met vier stomaverpleegkundigen

waren. In goed overleg besloten we

de stoma- en wondzorg te splitsen, zodat Jose en ik

ons helemaal konden richten op wondzorg.”

3

oP 9 sePtember 2009 Neemt u afsCheid.

waarom via eeN symPosium?

“Het leek mij een leuk idee, omdat we door de jaren

heen iedere twee jaar zelf symposia organiseerden,

naast de symposia van de Wcs (Woundcare consultant

society), waar ik ook bij betrokken was. De sprekers

zijn mensen waar ik al die jaren mee heb samengewerkt.

Zowel in het ziekenhuis als daarbuiten.”

4

wat viNdt u het allerleukste oNderdeel

vaN uw werk?

“Wanneer we een open wond, waarmee een patiënt

soms al jaren rondloopt, binnen een paar weken dicht

krijgen. Dat geeft een enorme kick! met name het onderzoek

vooraf en het opzetten van een behandelplan

zijn leuke onderdelen van het werk.”

5

waar houdt u ziCh buiteN het werk het

liefst mee bezig?

“Ik ben onder andere docent wondzorg voor Wcs

cursisten. Ook verzorg ik nascholing voor huisartsen

en scholingen in samenwerking met Nursing. In de

afgelopen jaren heb ik veel lezingen gegeven in binnen-

en buitenland en diverse artikelen gepubliceerd. In de

tijd die overblijft lees ik veel en speel bridge. Zeker drie

keer per jaar ga ik op reis, zodoende heb ik al vele

uithoeken van de wereld gezien. Japan bijvoorbeeld,

een heel bijzonder land. We hebben daar zelfs op de

bonnefooi een ziekenhuis bezocht om eens te kijken

hoe het eraan toe gaat.”

6

7

8

schijnwerper

waar droomt u vaN?

“Ik droom vaak over een moeilijk geval op het werk.

soms krijg ik ‘s nachts een goede ingeving... maar je

bedoelt waarschijnlijk iets anders? Ach, ik ben een

gelukkig mens, met een fantastische echtgenoot,

twee heerlijke kinderen, lieve schoondochters en

leuke vriendinnen. Ik heb dus niets te wensen!”

welke vraag zou u willeN dat wij stelleN

eN wat is daaroP uw aNtwoord?

“Wat me is opgevallen in het werk met het verstrijken

der jaren. Dat zijn twee dingen: ten eerste tonen we

steeds minder respect naar elkaar. Iedereen zegt maar

jij en jou, ook tegen oudere mensen. Dat irriteert me

wel eens. Verder valt me op dat nog maar weinig mensen

bereid zijn om iets binnen het vakgebied te doen

buiten werktijd. maar ja, het zal wel binnen de hele

tijdsgeest passen.”

welke vraag hooPt u Niet vaN oNs te

krijgeN?

“Wat ik ga doen als ik niet meer werk… Dat weet ik namelijk

niet. Ik blijf nog wel les geven, maar in de tijd die

overblijft? soms ben ik bang dat ik me zal vervelen, ik

kan moeilijk stilzitten en wil altijd wat doen. Ik ga dan

ook met een dubbel gevoel weg, want ik heb nog

steeds erg veel plezier in mijn werk.”

.cc - septembeR 2009 17


Dansac Accessories

Extra Zorg

Dansac Accessoires - soms heeft de huid

extra hulp of bescherming nodig

Bij Dansac zijn we erop gericht unieke opvangzakjes en

huidplaten te ontwikkelen met optimale eigenschappen om

uw kwaliteit van leven te bevorderen.

Individuele verschillen kunnen er echter toe leiden dat er

behoefte bestaat aan speciale verzorgende producten. In deze

Dansac heeft een uitgebreid aanbod van accessoires

voor extra verzorging.

Skin Crème Een vochtinbrengende crème voor onder het stoma-

opvangmateriaal.

Skin Lotion Om de huid rondom de stoma schoon en zacht te maken.

Pasta Om de huid te egaliseren bij huidplooien en littekens.

GX-tra ringen Voor extra zekerheid en tegen lekkage.

Nodor geurneutralisator Om geurtjes te voorkomen.

Mijn stomamaat is: mm. Naam m/v:

Ik heb een:

Colostoma Ileostoma Urostoma

Ik wil graag geïnformeerd worden over nieuwe producten.

(Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt)

Stuur deze antwoordcoupon in een ongefrankeerde

enveloppe naar:

Dansac – Antwoordnummer 423 – 3800 VB Amersfoort

www.dansac.nl

speciale situaties bieden we naast de stoma opvangsystemen

speciale verzorgende producten, de Dansac Accessoires,

welke het dagelijkse leven comfortabeler en veiliger maken,

en hulp bieden in problemen als lekkage, geïrriteerde huid,

droge huid, onaangename geurtjes etc.

Ja, ik wil graag meer informatie ontvangen over de Dansac Accessoires! Neem contact met mij op.

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

E-mailen kan ook: info@dansac.nl.

Bellen kan ook: 0800-3824111 (gratis)

Dedicated to Stoma Care

P12b-60-700 05/09 © Dansac www.lindegaard.dk


viCe-voorzitter eoa ria smeijers:

‘nederlandse stoma vereniging

staat hoog aangeschreven

oNlaNgs kwam ria smeijers (60 jaar), viCe-voorzitter vaN

de euroPese stomavereNigiNg, bij eeN aNesthesist die haar

vroeg of ze al eeNs geoPereerd was. o ja, reageerde ze eN

wees Naar haar buik. als joNge vrouw vaN begiN twiNtig

had ria Colitis ulCerosa. iN 1977 kreeg ze eeN darmdoorbraak

eN werd met sPoed geoPereerd. ze kwam bij zoNder

dikke darm eN reCtum eN met eeN stoma. iN 1984 was zij ééN

vaN de eerste dertig NederlaNders die eeN CoNtiNeNt stoma

kregeN. dus ja, ze was wel eeNs eerder geoPereerd.

Ria smeijers zal niet beweren dat de

eerste tijd met een stoma makkelijk

was. Integendeel, ze was nog zo

jong en in die tijd bleek informatie

schaars.

“In het ziekenhuis kreeg ik bezoek

van een lid van de Nederlandse stomavereniging,”

blikt Ria terug. “Dat

gaf me hoop. Deze vrouw had immers

ook een stoma en bewees dat

je er gewoon mee kon functioneren.”

Na een periode van herstel, zocht

Ria smeijers contact met de regionale

afdeling Gelderland/Overijssel,

bezocht zelf patiënten met een stoma

en werd actief in het bestuur.

“Ik kon zoveel goeds doen in de vereniging

dat ik er heel enthousiast

voor werd. Zo maakte ik eigenlijk

carrière, want na Gelderland/Overijssel

volgde het voorzitterschap

van de afdeling Noord-Holland en

uiteindelijk een bestuursfunctie in

het dagelijks bestuur van de Nederlandse

stomavereniging.”

Het voorzitterschap kon niet uitblijven

en dat volgde dan ook in 1998.

Ria smeijers: “Ik had het geluk dat

de organisatiestructuur van de Nederlandse

stomavereniging stond als

een huis. Ik kon meteen op een hoog

niveau doorpakken en werd gesteund

door deskundige bestuursleden.

samen met onze leden hebben

we nog actie gevoerd in Den Haag,

tegen de voorgestelde normering

van hulpmiddelen door minister els

borst. Fabrikanten van stomamaterialen

en ook combicare hebben ons

gesteund. tegenwoordig zit ik samen

met els borst in het bestuur

van de Nederlandse Federatie van

Kankerpatiëntenverenigingen.”

smeijers heeft ook de aandacht

voor jonge stomadragers gestimuleerd.

Ook zijn brochures gemaakt

over stoma en seksualiteit en stoma

en zwangerschap, die bovendien in

het engels zijn vertaald. Ze spreekt

met diep respect over marc bekkers,

die na haar aftreden in 2006, de

eerste directeur van de Nederlandse

stomavereniging zou worden, maar

helaas vorig jaar geheel onverwacht

overleed.

sChrijNeNde tafereleN

Ria smeijers ziet met trots toe hoe

de positie van stomadragers blijft

verbeteren. Dankzij de stomavereniging,

maar ook door de grote medische

kennis, lotgenotencontact en

beschikbaarheid aan materialen. “en

de mogelijkheid om te kiezen. Zoals

combicare is georganiseerd, dat is

prima. Ik bestel er zelf ook altijd de

katheters voor mijn continent stoma.”

sinds 2006 is Ria smeijers vicevoorzitter

en penningmeester van

de european Ostomy Association

(eOA). “Wist je dat de europese sto-

Vereniging

mavereniging er in 1992 mede op

initiatief van Nederland is gekomen?

Ook de Internationale stomavereniging

(IOA) is in Nederland opgericht.

In 1975, op het stadhuis in Weesp.

Op europees- en wereldniveau maken

veel stomadragers nog schrijnende

taferelen mee. ’s Nachts

rechtop blijven zitten met linnen

lappen op je buik, of een huishoudhandschoen

in plaats van een stomazakje

om je ontlasting in op te

vangen. Die verhalen hoor ik van

tsjechen, Russen en noem maar op.

Dat verander je niet door er een paar

keer stomamaterialen heen te sturen.

De gezondheidszorg in die landen

moet worden aangepakt. In Litouwen

bijvoorbeeld heeft een chirurg,

samen met een aantal enthousiaste

patiënten, zich het lot van stomadragers

aangetrokken. Dat heeft er toe

geleid dat tegenwoordig in het hele

land stomamateriaal beschikbaar is.”

Voor 2012 staat het volgende europese

congres op de agenda, dat in

de Oekraïne wordt gehouden. Ria

smeijers is er volop mee bezig.

“Door het juist in zo’n land te organiseren,

zetten we ook daar de stomazorg

op de kaart.”

Persoonlijk

mensen helpen en zaken regelen,

dat is wat Ria smeijers het

liefst doet. samen met haar man

doet ze veel vrijwilligerswerk,

onder meer in de gevangenis.

Naast haar werk voor de eOA

volgt zij ook een studie theologie

(oecumenisch). In september,

het begin van haar laatste

studiejaar, loopt ze stage in een

verpleegtehuis. “Dat lijkt me ook

zo boeiend. Ik kijk ernaar uit.”

.cc - septembeR 2009 19

Foto door: Kes Klare


STOMAZAKJES MET UNIEKE

MICROGLIDE ® BINNENZIJDE

Het kan gebeuren dat ontlasting

ter hoogte van de stoma

hinderlijk blijft kleven aan het

stomazakje. De ontlasting

neemt de vorm aan van

een pannenkoek, in het

Engels ‘pancaking’ genoemd.

Speciaal voor de nieuwe

LaproCare stomazakjes is

de MicroGlide binnenzijde

ontwikkeld. Dit is het poreuze

micro membraan dat pancaking

helpt te voorkomen.

PROEFVERPAKKING MET

GRATIS TEFAL KOEKENPAN

Wilt u zelf ervaren hoe het

unieke MicroGlide membraan

werkt? Vraag dan een gratis

proefpakket aan. Omdat

pannenkoeken heel lekker zijn,

ontvangt u als attentie van ons

een Tefal pannenkoekenpan.

JANTINE BRUINSMA

‘Jarenlang had ik last van klevende

ontlasting bovenin mijn

stomazakje. Sinds ik het nieuwe

stomazakje van LaproCare

gebruik, heb ik daar gelukkig

helemaal geen last meer van.’

LAPROLAN B.V.

Antwoordnummer 9025

6640 ZX Beuningen

T (024) 677 78 00

F (024) 677 77 81

E info@laprolan.nl

I www.laprolan.nl

I www.laprocare.nl

LaproCare ®

Colo- en ileostoma

helpt

pancaking

voorkomen

VRAAG EEN PROEFVERPAKKING AAN EN ONTVANG GRATIS EEN TEFAL KOEKENPAN

IK HEB EEN: COLOSTOMA ILEOSTOMA DIAMETER STOMA: MM

NAAM : MAN VROUW

TEL.:

ADRES:

POSTCODE EN PLAATS:

U kunt bellen, e-mailen of deze coupon opsturen (een postzegel is niet nodig). .CC-09


grip Op griep

u kuNt Nooit helemaal voorkomeN dat u besmet raakt. wel kuNt u de

kaNs oP besmettiNg verkleiNeN. het griePvirus versPreidt ziCh vooral

via de luCht door PrateN, hoesteN of NiezeN. het miNisterie vaN volksgezoNdheid,

welzijN eN sPort heeft eeN overziCht vaN maatregeleN

oPgesteld om besmettiNg te voorkomeN.

vermijd CoNtaCt

met meNseN met

grieP.

moet u in de directe

omgeving van een

grieppatiënt zijn?

Doe dat dan zo kort mogelijk en was na het bezoek

uw handen.

was regelmatig

uw haNdeN met

water eN zeeP.

Het virus kan op uw

handen komen als

u een voorwerp aanraakt

of iemand een

hand geeft. Was daarom regel matig uw handen. Droog

daarna uw handen goed af.

gebruik eeN

PaPiereN zakdoek

bij hoesteN,

NiezeN of sNuiteN.

Gebruik een papieren

zakdoekje of tissue om

in te hoesten of te niezen. Gooi het papiertje daarna

meteen in de vuilnisbak.

raak zo miN mogelijk

uw moNd, Neus

of ogeN aaN.

Het virus kan op uw

handen komen als u

een voorwerp aanraakt

of iemand een hand geeft. Via uw handen kan

het virus in uw ogen, neus of mond komen.

actueel

hoe kuNt u besmettiNg voorkomeN?

Heel Nederland is in de ban van de mexicaanse griep.

Via de website van het ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en sport hebben we de volgende richtlijnen en

maatregelen gevonden.

Vermijd contact met mensen met griep.

Moet u in de directe omgeving van een grieppatiënt zijn? Doe dat dan zo kort mogelijk

en was na het bezoek uw handen.

Was regelmatig uw handen

maak regelmatig

sChooN.

met water en zeep.

maak harde oppervlak-

Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp aanraakt of iemand een hand geeft.

Was daarom regelmatig uw handen. Droog daarna uw handen ken en goed voorwerpen

af.

zoals keukenapparatuur

en deurklinken

regelmatig Gebruik schoon. een papieren Doe dit met zakdoek een normaal schoonmaakproduct.

bij hoesten, niezen of snuiten.

Gebruik een papieren zakdoekje of tissue om in te hoesten of te niezen. Gooi het papiertje

daarna meteen in de vuilnisbak.

blijf thuis eN blijf

uit de buurt vaN

Raak zo min mogelijk uw aNdereN mond, als u

neus of ogen aan. grieP hebt.

Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp Het aanraakt virus of iemand wordt een hand via geeft. de

Via uw handen kan het virus in uw ogen, neus of mond lucht komen. verspreid. U kunt

andere mensen besmetten door te hoesten,

niezen en praten. U voorkomt besmetting van andere

Maak regelmatig schoon.

mensen door zo min mogelijk contact

Maak harde oppervlakken en voorwerpen zoals keukenapparatuur en deurklinken regelmatig

met schoon. hen Doe dit te met hebben. een normaal schoonmaakproduct.

volg de iNformatie

oP radio,

Blijf thuis en blijf uit de buurt tv, iNterNet eN

van anderen als u griep hebt. iN dagbladeN.

Het virus wordt via de lucht verspreid. U kunt andere mensen Via internet, besmetten door radio, te hoesten,

niezen en praten. U voorkomt besmetting van andere mensen door zo min mogelijk contact

met hen te hebben.

televisie en dagbladen

krijgt u informatie over wat u verder kunt doen om

besmetting Volg de informatie te voorkomen. op Op radio, de website tv, www.grieppandemie.nl

internet en vindt in u dagbladen.

actuele informatie over Nieuwe

Influenza A (H1N1).

Via internet, radio, televisie en dagbladen krijgt u informatie over wat u verder kunt doen om

besmetting te voorkomen. Op de website www.grieppandemie.nl vindt u actuele informatie

over Nieuwe Influenza A (H1N1).

ZO HOUDEN WE

GRIP OP GRIEP

Meer informatie: bel 0800 - 1100, of kijk op www.grieppandemie.nl

.cc - septembeR 2009 21


Foto: Dominic Verhulst.

Vrije tijd

Fiets erop uit!

dat de beste uitviNdiNg oP het gebied vaN

fietseN iN NederlaNd – toCh fietslaNd Nummer

1 – Nu uitgerekeNd is gedaaN door eeN

belg! de vlaamse mijNbouwiNgeNieur hugo

bolleN bedaCht het kNooPPuNteNsysteem,

eeN maNier vaN bewegwijzereN, iN aaNvaNg

voor gebruik iN de belgisChe mijNeN. mijNwerkers

voNdeN aaN de haNd vaN geNummerde

bordjes huN weg door de eiNdeloze gaNgeN.

toeN er steeds meer mijNeN sloteN eN

het toerisme groeide, bleek dat het systeem

ook boveNgroNds Prima werkte: voor fietsers.

heel belgië eN eeN overgroot deel vaN

NederlaNd is iNmiddels iN kaart gebraCht.

Fietsroutes zijn niet nieuw natuurlijk. er zijn vele tientallen

kaarten en boekjes te koop bij VVV’s en boekhandels

met de meest uiteenlopende routes. Voordeel is de

extra informatie die kan worden gegeven over bezienswaardigheden

die u onderweg tegenkomt. een nadeel

blijft toch altijd weer hoe de kaart of het boekje zo handig

mogelijk al fietsend te kunnen lezen. bovendien

moet u de hele route uitrijden; er zijn geen uitbreidingen

of afkortingen aangegeven.

Nee, dan het knooppuntensysteem: dat biedt u alle vrijheid.

Hoe het werkt? Heel eenvoudig. Alle mooie fietspaden

en lokale wegen zijn in kaart gebracht en vormen

samen een netwerk. In dat netwerk zijn genummerde

knooppunten aangebracht, meestal op een

plaats waar twee of meer fietspaden of wegen van een

22 .cc - septembeR 2009

netwerk elkaar kruisen. Op elk knooppunt vindt u een

kaart van het gebied waarop ze te zien zijn. Genummerde

bordjes leiden u van knooppunt naar knooppunt.

Volgt u geen speciale route? Dan kiest u steeds de richting

die u op wilt. De onderlinge afstanden tussen de

knooppunten worden vermeld, zodat u weet hoelang u

onderweg bent. Wanneer u wel een vaststaande route

volgt, wordt u steeds weer de juiste kant opgestuurd.

met dit systeem kunt u zonder boekje of beschrijving

op pad, of met uitsluitend een blaadje waarop u de

volgorde van de knooppunten heeft genoteerd:

31 – 19 – 16 – 2 – 18 – 73 – 24 om maar wat te noemen.

kies het juiste zadel

Het zelf kunnen bepalen van de lengte van de route

maakt het knooppuntensysteem ook bijzonder prettig

voor fietsers die van tevoren niet precies weten hoe

lang ze het volhouden. Wie immers een operatie aan

darmen of anus heeft ondergaan, zal fietsen niet altijd

als fijn ervaren. Zadelpijn is een vervelende spelbreker.

Nu is er tegenwoordig wel veel mogelijk om zadelpijn

te voorkomen. Naast goed passende onder- en bovenkleding,

speelt het type zadel een grote rol. Zadels verschillen

in lengte, breedte, zijn vlakker of ronder naar de

zijkant toe, zijn harder of zachter, met of zonder gel en

ga zo maar door. Het is belangrijk dat u zich een zadel

laat aanmeten, dat goed bij uw lichaam past. een te

zacht zadel is niet goed. Dat zit aanvankelijk heel lekker,

maar knelt al snel pezen en bloedvaten af. Lange tijd

werd het gelzadel als uitkomst gezien. maar ook daar

ondervinden fietsers pijnlijke hinder van, veroorzaakt


zeelaNd, Platte vaN

sChouweNroute

afstand: 41 km

met deze route ontdekt u historische

poorten,

fraaie dorpjes en het Zeeuwse polderlandschap.

Het startpunt is Zierikzee, de

monumentenstad. Het bekendste monument

is de st. Lievens monstertoren, ook

wel de Dikke toren genoemd. Verder zijn

de Nobelpoort, de Noordhavenpoort, de

Zuidhavenpoort en het maritiem museum

Zierikzee ook bezienswaardig. Via de

Zuidhavenpoort maakt u een ommetje

langs Zierikzee, waarna de reis de polders

in gaat langs de dorpjes schuddebeurs en

Noordgouwe naar brouwershaven. De

route gaat over de dijk langs de Grevelingen,

gevolgd door

een rit door de polders naar de Oosterschelde.

Hier begint u aan het laatste deel van de

route: langs de Oosterschelde – met in

de verte de Zeelandbrug – via het havenkanaal

terug naar Zierikzee.

door broeierigheid. er zijn inmiddels allerhande zadeldekjes

te koop, die voor verkoeling zorgen. Het laatste

zadelnieuws rept over een zadel waarbij alleen de twee

zitbeentjes de last van het lichaam dragen. Laat u dus

goed voorlichten bij uw fietsenspeciaalzaak.

Omgekeerd werkt het knooppuntensysteem natuurlijk

ook: heeft u goede benen, geen zadelpijn en nog lang

geen zin om te stoppen? Dan plakt u heel eenvoudig

nog een aantal kilometers aan uw route!

Vrije tijd

gelderlaNd, wijNroute groesbeek

afstand: 30 km

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de smaak en kwaliteit van

Nederlandse wijn? breng dan een bezoek aan hét wijndorp

van Nederland: Groesbeek. Op Wijnhoeve De colonjes zijn

in 2001 de eerste wijnstokken geplant en met succes. Groesbeekse

wijnen vallen regelmatig in de prijzen. Inmiddels hebben

vijf agrarische ondernemers het voorbeeld van De colonjes

gevolgd. In totaal is nu tien hectare grond rondom

Groesbeek beplant met wijnstokken en er zijn nog enkele

hectares in aanplant. De Wijnroute Groesbeek brengt u langs

verschillende wijngaarden. sommige zijn vrij toegankelijk,

andere hebben vaste openingstijden. behalve van de

wijngaarden kunt u tijdens het fietsen natuurlijk ook genieten

van het prachtige heuvellandschap.

Noord-hollaNd, oNtdek het laNd vaN

leeghwater

afstand: 29 km

Op ongeveer 30 km van Amsterdam vindt u Het

land van Leeghwater in het Nationaal Landschap

Laag Holland. Het Land van Leeghwater is geboren

uit de strijd tegen het water. Het telt maar liefst twee

Unesco werelderfgoederen: de droogmakerij beemster

en de stelling van Amsterdam, een voormalige

verdedigingslinie. Verder biedt Het Land van Leeghwater

u dijken, polders, vaargebieden, molens,

stolpboerderijen, streekproducten, vooral kaas, en

vele karakteristieke dorpjes. Dit uitzonderlijk mooie

gebied in Noord-Holland kunt u met de fiets ontdekken.

De route gaat onder meer door dorpjes als

Grootschermer en middenbeemster en door de

prachtige polders. U kunt onderweg interessante

musea bezoeken zoals de museum molen en museum

betje Wolff.

Ga voor meer informatie over deze en

nog veel meer fietsroutes naar www.lekkerfietsen.nl

.cc - septembeR 2009 23


doen

zeelaNd is bij uitstek zo’N ProviNCie waar u vaN alles kuNt doeN. zomers

staat zeelaNd voor straNd, vakaNtie eN oNtsPaNNiNg, maar het hele jaar

door kuNt u ziCh hier Prima vermakeN. bezoek bijvoorbeeld historisChe

Plekjes iN stedeN als middelburg, veere eN zierikzee, met huN moNumeNtale

gebouweN eN Pittoreske straatjes. wist u dat zeelaNd maar liefst 33 musea

heeft? bijvoorbeeld het zeeuws museum iN middelburg eN het zeeuws maritiem

muzeeum iN vlissiNgeN. ook zijN er veel leuke attraCties voor joNg eN

oud, zoals het waterPretPark deltaPark Neeltje jaNs, de abdijtoreN laNge

jaN iN middelburg eN zeelaNd iN het kleiN iN miNiatuur walChereN. eN Natuurlijk

zijN er talloze aCtiviteiteN voor watersPorters, waaroNder duikeN.

zeeland

duikeN iN zeelaNd

met 25 schitterende duiklocaties is de Oosterschelde

een must voor duikers. Onder het wateroppervlak

schuilt een rijkdom aan planten en dieren. Het water

staat in open verbinding met de Noordzee en is daarom

onmiskenbaar zout, maar wel mooi helder. sportduikers

kunnen zo optimaal genieten van een verrassende

onderwaterwereld met meer dan 250 diersoorten!

Door de temperatuurverschillen in het water kent

de Oosterschelde onderwaterseizoenen. elk met een

eigen charme. Je ontdekt er mosselvelden vol vissen,

krabben en kreeften. maar ook zeekokeranemonen,

sponzen, slangsterren en zeewier. De zeearm wordt

ook wel de kraamkamer van de Noordzee genoemd.

Door de verraderlijke stromingen is de Oosterschelde

geen water voor beginners. Daarvoor moet u bij de

Delta zijn: het Grevelingenmeer en het Veerse meer

zijn uitstekend geschikt voor introductieduiken. Iemand

zonder enige duikervaring kan hier kennismaken

met de unieke onderwaterwereld. er zijn verschillende

duikcentra waar u een introductieduik kunt boeken.

Kijk voor meer informatie op www.vvvzeeland.nl.

24 .cc - septembeR 2009

zien en doen

Neeltje jaNs

bestaat 30 jaar

Op 14 juli 1979 werd het eerste informatiecentrum op

Neeltje Jans in gebruik genomen. Wanneer geïnteresseerden

in die tijd het informatiecentrum wilden

bezoeken, ging de reis met een bus over de noodbrug

van schouwen-Duiveland naar het eiland

Neeltje Jans. Daarna stapte een gids in de bus en

vertelde over het achtste wereldwonder. De bouw

van de stormvloedkering is inmiddels geroemd en

bekritiseerd. Dit alles werd geregeld door Rijkswaterstaat,

zodat de belastingbetaler kon zien waar al dat

geld voor de Deltawerken naartoe ging. De belangstelling

vanuit binnen- en buitenland was enorm.

Inmiddels is er wel wat veranderd. Het park is getransformeerd

van bezoekerscentrum naar themapark

rond de Deltawerken. er zijn zeehondenshows

en er is een prachtig zeeaquarium, waarin het onderwaterleven

van de Noordzee en de Oosterschelde

wordt getoond. maar, het belangrijkste onderdeel

blijft toch altijd nog de stormvloedkering zelf.

Openingstijden van Deltapark Neeltje Jans: dagelijks

tot en met zondag 8 november 2009 van 10.00 tot

17.30 uur. Kijk op www.neeltjejans.nl

Foto’s van www.neeltjejans.nl


ezoek mosseldorP

yerseke

Yerseke is van origine een landbouwdorp, maar is

tegenwoordig wereldwijd bekend om haar mosselen.

Juist vanwege de mossel- en oestercultuur bezoeken

liefhebbers van vis en zeevruchten dit Zeeuwse dorp

op Zuid-beveland. Van half juli tot begin april varen

de mosselkotters dagelijks uit om mosselen te vissen

in de Oosterschelde. De vangst gaat via de mosselveiling

naar een mosselverwerkend bedrijf, waar ‘het

zwarte goud’ wordt klaargemaakt voor de verkoop.

Het gaat er bijzonder aan toe op de mosselveiling,

die jaarlijks zo’n 50 miljoen euro omzet. Van de

mosselvangst wordt met een emmer een monster

genomen. Deze mosselen worden gekeurd op grote

en kleur en daarna ter plaatse gekookt. Juist het

gekookte product wordt beoordeeld zodat de

inkopers precies weten wat de klant uiteindelijk op

het bord krijgt.

Gaat u naar Yerseke, dan kunt u onder leiding van

een VVV-gids het bekende mosselbedrijf van de

Koninklijke prins en Dingemanse bezoeken. Ook een

bezoekje aan de veiling of een rondvaart langs de

mosselbanken zijn mogelijk. Ook als u niet van vis

houdt, is het leuk een kijkje te nemen bij de bedrijvigheid

in het dorp.

Kijk op www.rondleidingenyerske.nl voor de

mogelijkheden.

foto Nederlands Visbureau

doen

zeeuws maritiem

muzeeum

vlissiNgeN

De zee is bepalend voor de identiteit van Zeeland. Het

is daarom dat het Zeeuws maritiem muZeeum de zee

als uitgangspunt neemt en haar speurtocht naar de rol

van de zee voor de Zeeuwen wil delen met het publiek.

Het huidige muZeeum opende haar deuren in

het najaar van 2002 voor het publiek en is de erfopvolger

van het stedelijk museum Vlissingen. Dat werd

opgericht in 1890 en is één van de oudste musea in

Nederland. Hierdoor beschikte het muZeeum bij de

start al over een indrukwekkende collectie. U kunt hier

bijvoorbeeld de schatten uit het gezonken VOc-schip

De Rooswijk bekijken. Of foto’s van fotografe pauline

van Lynden, getiteld ‘Donkere palissaden’. In deze

tentoonstelling zijn bijzondere foto’s te zien van de houten

palen die Zeeland al vijfhonderd jaar beschermen

tegen de zee. Nieuw is vanaf 5 september tot en met 7

februari 2010 de tentoonstelling waarin het panorama

van de geschiedenis van manhattan te zien is. Vanuit

Vlissingen zijn 25 speciaal gemaakte doeken verscheept

naar Amerika. 25 Amerikaanse kunstenaars hebben een

moment uit de geschiedenis van manhattan gekozen en

verbeelden dit op doek. Hiermee is een unieke doorkijk

in de geschiedenis ontstaan. Deze tentoonstelling

is zowel in Vlissingen als in New York te zien.

Kijk voor meer informatie op www.muzeeum.nl

Foto van www.muzeeum.nl

.cc - septembeR 2009 25


In 1492 ontdekte Columbus Amerika per toeval.

In de 20e eeuw ontdekten wij de pastaring met

Eakin Healthcare bv

Lingewei 9, 4004 LK Tiel

[ t ] 0344-652351

[ f ] 0344-652317

www.eakin.nl

info@eakin.nl

stoma & wond

opzet.

Ontdek in de 21e eeuw wat huidbescherming

De pastaschijf vormt een

beschermende ‘jas’ rondom

uw stoma en vermindert zo

aanzienlijk de kans op lekkage.

voor u kan betekenen.

Pastaschijven van Eakin:

• optimale huidbescherming; vormt een ‘jas’

rondom uw stoma

• vermindert de kans op lekkage aanzienlijk

• te gebruiken onder uw stomazakje

• kneedbaar; neemt de vorm van uw lichaam aan

• flexibel

• volledig vergoed

• verkrijgbaar in groot en klein formaat

Proefmateriaal aanvragen?

Vul de antwoordstrook in en

stuur deze gratis naar ons op.

U ontvangt dan tevens een

leuke attentie!

Eakin Healthcare bv,

Antwoordnummer 309,

4000 VB Tiel

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Email:

Kruis uw gewenste

maat van de

Geheel naar individuele

wensen te vormen, te kneden

of te rollen.

ontdek eakin ® CC209

pastaschijf aan

Dhr.

48 mm doorsnede 98 mm doorsnede

Mevr.


jongelui?

hoezo jong en lui?

iN NederlaNd waait het bijNa altijd. beN je eeN faN vaN vliegereN? daN zit je

hier goed! ook als je wat ouder beNt eN liever wilt kitesurfeN. dat is ook

gewooN vliegereN, maar daN iN eeN hele Nieuwe dimeNsie.

maak je eigeN

vlieger

Het is niet erg moeilijk om je eigen vlieger te maken.

Alles wat je ervoor nodig hebt, is in de doe-het-zelfzaak

te krijgen:

• Ronde staven van 4 mm doorsnee:

1x 78 cm en 2x 38 cm (kunststof of hout)

• 1 Aluminium buisje (5 cm lang, inwendig rond

4 mm)

• Plastic strook voor de staart (circa 3,5 meter)

• 1 Stevige, grote vuilniszak

• Nylon metselkoord

• Plakband

• 1 Spijker van 4 mm doorsnee

werkwijze:

Houd de spijker in een hoek van 90 graden op het

aluminium pijpje en sla erop met een hamer (tekening

1). Het pijpje zal aan de uiteinden een klein

stukje omhoog buigen en wordt hiermee het perfecte

middenstuk. bind het pijpje aan de lange staaf

vast met een stukje van het koord, op 20 cm van het

uiteinde (tekening 2). steek de korte staafjes in

beide uiteinden. Knip de vuilniszak op maat (zie

tekening 3). maak een gaatje op de kruising van het

middenstuk. Vouw de uiterste hoekpuntjes om het

uiteinde van de staafjes en plak ze vast met plakband.

Verstevig alle hoeken van de vlieger met

plakband. steek het koord door het gaatje in de vuilniszak

en bind het om het aluminium middenstuk.

bevestig de plastic strook als staart. Veel plezier!

tekening 1 tekening 2 tekening 3

kitesurfeN

jong

stefan van der Kamp

Het is al jaren achter elkaar de snelst groeiende watersport.

Wist je dat er in Nederland ongeveer 10.000

mensen kitesurfen? In deze sport sta je op een surfplank

en laat je jezelf voort trekken door een kite, de

engelse naam voor vlieger. met de juiste techniek ga je

erg snel en kun je ook enorm hoog springen!

maar voor het zover is, moet je eerst leren omgaan met

het materiaal. De ‘bar’, een soort stang waar vier of vijf

lijnen voor de vlieger aan vast zitten, en de plank waar je

op staat. Je zal niet de eerste zijn die na een val onderweg

zijn plank kwijt raakt! Fun en veiligheid staan voorop

en daarom kun je maar beter een paar lessen nemen.

lesProgramma

De meeste lesprogramma’s kennen drie stappen. Kijk

voor een overzicht van gecertificeerde kitesurfscholen

op www.nederlandsekitesurfvereniging.nl. Om zelfstandig

en veilig heen en weer te kunnen varen, heb je gemiddeld

drie lessen nodig van vier uur. Het ligt er een

beetje aan of je sportief bent en ervaring hebt met bijvoorbeeld

snowboarden, windsurfen of powerkiten.

stap 1

Op het strand leer je het vliegeren zelf onder de knie te

krijgen. Je leert hoe de kite in elkaar zit en hoe je aan

de ‘noodrem’ kunt trekken. Daarna wordt het tijd voor

een nat pak! Je doet dezelfde oefeningen, maar nu laat

je je voortslepen door het water. Heel misschien ben je

aan het eind van de les al toe aan je eerste waterstart.

stap 2

Nu leer je met de plank omgaan. Hierna ben je in staat

om helemaal zelf je vlieger op te laten, met plank en

vlieger in het water te gaan, de plank aan je voeten te

krijgen en een waterstart te maken.

stap 3

Je leert starten en varen in twee richtingen, de vlieger

oplaten vanuit het water en goed inschatten wat wel en

niet kan. Ook leer je wat je moet doen als op je zee

bent en het niet lukt. Je bent klaar om zelfstandig en

veilig aan de slag te gaan! Nu maar flink oefenen……….

.cc - septembeR 2009 27


KNEEDBARE

technologie

Minimum inspanning, Meer flexibiliteit


proeven

mosselen op z’n Vlaams

meteen maar even een misverstand

uit de wereld helpen:

het mosselseizoen begint niet in

september, of zoals velen denken,

als de R in de maand komt. Het

mosselseizoen loopt van juli tot

mei. mosselen zijn weekdieren, die

vooral in de kustgebieden leven.

De voorplanting vindt in het voorjaar

en de zomer plaats. Verse

mosselen zijn al verkrijgbaar vanaf

de tweede helft van juli. De vangst

gaat bijna het hele jaar door tot

de tweede helft van april in het

jaar daarop. slechts drie maanden,

van half april tot half juli, moet u

zich tevreden stellen met diepgevroren

mosselen of conserven.

kokeN met mosseleN

mosselen hebben een zilte, friszoete

smaak en kunnen op veel

manieren worden bereid. Al is de

klassieke wijze van klaarmaken

met witte wijn, prei, ui, wortel en

selderij natuurlijk het bekendst.

Wij hebben voor u een heerlijk

recept gevonden voor mosselen

op z’n Vlaams.

bereidiNgstijd

10 tot 20 miNuteN

iNgrediëNteN (4 PersoNeN)

4 kilo verse mosselen

1 prei

1 ui

3 worteltjes

1 klein bosje bladselderij

2 eetlepels slaolie

3 dl witte wijn

een halve theelepel gedroogde tijm

50 g boter

bereidiNgswijze

• Was de mosselen.

• snijd de prei, de ui en de worteltjes in stukjes en hak de bladselderij klein.

• Verhit de olie in een grote diepe pan en bak hierin de prei, de ui en de

worteltjes 3 minuten op een hoog vuur.

• Voeg de wijn, de bladselderij, de tijm en de mosselen aan de pan toe. Verdeel

de boter erover.

• Doe het deksel op de pan, breng het geheel aan de kook en kook de mosselen

5 tot 8 minuten tot ze allemaal openstaan en gaar zijn.

• schud de mosselen tussentijds even op. Verwijder mosselen die niet zijn

opengegaan.

Op z’n Vlaams serveren met frietjes en sausjes naar keuze.

Wijntip: muscadet sur Lie, frisse en lichte witte wijn.

mosseltiPs vóór het kookProCes

• Alle mosselen met gesloten schelpen en een normaal gewicht zijn goed.

• Gooi ongewoon zware mosselen (met gesloten schelp) weg. Het zijn

‘zandmosselen’ of ‘slikmosselen’: schelpen die alleen vol vies zand zitten.

• tik een paar keer met de bolle kant van een lepel op mosselen die open

zijn, als de schelp dan niet sluit, dat duurt wel even, is de mossel dood en

kunt u hem niet eten. Weggooien dus.

• Ook kapotte mosselen moet u altijd meteen weggooien.

.cc - septembeR 2009 29


thuis

Voor verleden,

heden en toekomst

hij beklom tweemaal aChterelkaar de

alPe d’huez iN zuid-fraNkrijk eN haalde

daarmee geld oP voor de kwf kaNkerbestrijdiNg.

als eerste sPoNsor beNaderde

heNdrik westerbeek, siNds ruim twee jaar

stomadrager, CombiCare met het verzoek

hem te steuNeN. als tegeNPrestatie bood hij

aaN zijN verhaal te deleN met lezers vaN

.CC, uitgave stoma. begiN juli oNtviNg de

redaCtie zijN alPe d’huzes dagboek dat hij

sPeCiaal bij hield. “missChieN geeft mijN

verhaal aNdere stomadragers moed.”

Donderdag 4 juni 2009. Daar staat hij dan, onderaan de

Alpe d’Huez, racefiets aan de hand. Klaar voor de

beklimming van de berg die door veel Nederlandse

tourliefhebbers liefkozend de ‘Hollandse berg’ wordt

genoemd. Vandaag zou Hendrik Westerbeek (55 jaar)

hem tweemaal beklimmen, tijdens het sponsorevenement

Alpe d’HuZes, met als doel geld in te zamelen

voor KWF Kankerbestrijding.

Dit jaar is een groot deel van het geld bedoeld voor

onderzoek naar revalidatie na kanker. Dat daar nog te

weinig begeleiding in is, heeft Westerbeek aan den lijve

ondervonden. begin 2007 werd bij hem endeldarmkanker

geconstateerd. Na vijf bestralingen volgde een

operatie om de tumor weg te halen. Helaas moest ook

de sluitspier worden verwijderd en kreeg Westerbeek

een stoma. Zijn fysieke herstel na deze operatie heeft

hij grotendeels zelf vormgegeven.

“Als je zoiets overkomt, wil je zo snel mogelijk weer

worden wie je was voor je ziek werd. Ik was een actief

sporter en wilde weer op mijn oude niveau komen.

Opvallend was dat ik maar moeilijk hulp kreeg om dit te

bereiken. Ook artsen waren toch wat huiverig, merkte

ik. Uiteindelijk heb ik veel steun gehad aan mijn sportmaatjes;

de jongens.”

tien maanden na zijn operatie schaatste hij een persoonlijk

record tijdens de Alternatieve elfstedentocht

op de Weissensee: 7 uur en 44 minuten.

uit het dagboek:

‘Ik heb besloten om mee te doen aan Alpe d’HuZes.

Ik wil proberen een mooie som geld in te zamelen voor

het onderzoek naar revalidatie na kanker. Samen met

1.200 andere fietsers. Ik heb een team gevonden waar-

30 .cc - septembeR 2009

in ik kan meedoen. Ik ontmoette ze tijdens een spinning

marathon in Nieuwegein. We spraken af elkaar

opnieuw te zien op 2 juni 2009 aan de voet van de

Alpe d’Huez.’

“mijn leven met een colostoma is niet zo gek veel

veranderd,” zegt Westerbeek, in het dagelijks leven

secretaris van de Raad van bestuur van het Kadaster.

“Ik ga gewoon naar het toilet en vervang vervolgens

mijn geleegde stomazakje. Ik gebruik Ileostomazakjes

van Welland, omdat die kunnen worden geopend voor

ontluchting of verwijdering van de inhoud in het toilet.

mijn materiaal bestel ik altijd bij combicare. Uitstekende

service, altijd betrouwbaar.”

Wel heeft hij, op aanraden van een arts, zijn eetgewoonten

aangepast. “Ik ben vegetariër geworden.

Ook drink ik bijna geen koffie en melk en zelden alcohol.

Ik heb er geen spijt van. De nieuwe leefgewoonte

heeft mede bijgedragen aan mijn herstel.”

uit het dagboek:

‘In de buurt van Lyon bel ik mijn teamgenoten dat we er

aankomen. Na Grenoble gaan we de bergweg op richting

Alpe d’Huez en La Grave. Mijn teamgenoten zijn

nog niet terug van het golfen en Jansje (mijn vrouw) en

ik besluiten de Alpe d’Huez met de auto op te rijden.

Het is een hele uitdaging om dit met de fiets te moeten

doen! In de buurt van onze woonplaats Apeldoorn zijn

leuke klimmetjes te vinden, maar dit is andere koek!

Morgen zal ik weten of ik de berg op kan fietsen.’

“mijn stoma weerhoudt mij er niet van om te werken, te

sporten of op vakantie te gaan. Ik wil er wel meteen aan


toevoegen dat ik geluk heb gehad. De tumor kon goed

worden verwijderd en de stoma is geen belemmering

voor mij, mede dankzij de inzet en deskundigheid van

anderen. Zoals de chirurg, die de operatie heeft uitgevoerd

en combicare die mijn stomamaterialen tijdig

levert. Ik zou stomadragers echt willen adviseren in

beweging te komen. Gewoon, wandelen of fietsen op je

eigen niveau. Het houdt je lichaam in ‘shape’. Ik weet

nog precies het moment waarop ik merkte dat mijn

lichaam zich herstelde: ineens zat mijn sportbroek weer

strak om mijn benen. mijn spieren groeiden weer!”

uit het dagboek:

‘Dinsdag 2 juni beklim ik voor het eerst de Alpe

d’Huez, als training. In totaal wil ik de berg driemaal

op: een rit voor het verleden, voor het heden en voor

de toekomst. Vandaag rijd ik voor het verleden. Na een

paar bochten vind ik de goede tred. Het eerste deel

van de klim is al direct erg zwaar, ook de laatste kilometers

gaan steil omhoog. De hele klim van circa

13 kilometer gaat het omhoog. Er zijn geen plaatsen

om even uit te rusten. In ongeveer 1 uur en 45 minuten

haal ik de eindstreep. Best emotioneel.’

eindelijk: 4 juni, Alpe d’HuZes. Gekleed in de speciale

‘Opgeven is geen optie’ wielerkleding maakt Hendrik

Westerbeek zich op voor de bijzondere dag. sommige

renners zijn al even na vijf uur ’s morgens gestart.

Hendrik begint zijn rit voor het heden om half negen.

Persoonlijk

Hendrik Westerbeek is

getrouwd met Jansje

bruinenberg. samen hebben

ze twee dochters en twee

kleindochters. een kleine,

maar zeer hechte familie,

zegt Westerbeek. Naast sport

en werk bekleedt hij diverse

bestuursfuncties bij stichtingen

en verenigingen die

eigenlijk allemaal gerelateerd

zijn aan het werk van het

Kadaster. De basis van dit

werk is het bieden van

rechtszekerheid aan eigenaren

en gebruikers van grond

en gebouwen. Westerbeek

heeft veel internationale ervaring

en ziet deze rechtszekerheid

als een belangrijk middel

voor verbetering van economische

omstandigheden van

mensen.

uit het dagboek:

‘Er is een mooie sfeer onderweg naar boven. In elke

bocht word ik aangemoedigd. Er staan namen op de

weg geschreven. Ik rijd in dezelfde tijd naar boven als

mijn trainingsrit. Op de top word ik met muziek en

mooie woorden binnengehaald. Ik drink wat en begin

aan de afdaling. Met 40-50 km per uur ben ik snel

beneden langs de meer dan twintig bochten van de

Alpe d’Huez.

Bij de tweede rit zijn de omstandigheden veranderd,

het is erg warm geworden en dat maakt het klimmen

zwaar. Deze keer bereik ik de finish na 1 uur en 55

minuten. Ik ben heel tevreden, dat ik twee keer achtereen

de Alpe d’Huez ben opgefietst. Blij dat ik heb

meegedaan en mijn doel heb bereikt.’

Hendrik Westerbeek heeft al € 1.850,- aan sponsorgeld

bij elkaar verdiend. In oktober wordt het definitieve

bedrag bekendgemaakt. De totale organisatie hoopt

op 6 miljoen euro.

Het zijn intensieve dagen geweest in Zuid-Frankrijk. De

sfeer onder de deelnemers en toeschouwers is fantastisch,

beschrijft Hendrik Westerbeek. Het zijn allemaal

mensen met een passie voor fietsen én kankeronderzoek.

Volgend jaar weer? “Als ik gezond ben en in de gelegenheid,

is de kans groot dat ik er weer bij ben, ja.”

kijk voor meer informatie of donaties op

www.opgevenisgeenoptie.nl.

thuis

.cc - septembeR 2009 31


Handig van Coloplast!

Coloplast maakt het leven voor mensen

met een stoma graag makkelijker.

Niet alleen met goede producten maar

ook door deskundig advies én handige

serviceproducten.

Neem bijvoorbeeld het “Bijdehandhaakje”:

• In iedere toiletruimte uw jas of tas ophangen

om eenvoudig uw stoma te verzorgen.

• Makkelijk mee te nemen, past in iedere tas.

• Op ieder glad oppervlak te bevestigen

zónder bevochtigen.

• Kan maar liefst 11 kg dragen.

Met het “Bijdehandhaakje” kunt u altijd

uw jas en tas hygiënisch ophangen!

Ik ontvang graag een Bijdehandhaakje.

Ik heb een colo-/ileo-/urostoma*.

Ik gebruik een 1-delig/2-delig systeem van het merk:

________________________________________________________

* doorstrepen wat niet van toepassing is

en een gratis abonnement op ‘Coloplast Care Nieuws’

Meer weten over Coloplast producten?

Bel onze medewerkers van Coloplast Care op het gratis nummer:

0800-022 98 98 of bezoek onze website: www.coloplast.nl

Deze bon in een gesloten envelop (zonder postzegel) sturen naar:

Coloplast Care, Antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort.

Naam: Voorletter(s): M/V

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Deze gegevens worden door Coloplast verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. U kunt te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de

verwerking door Coloplast van uw gegevens.

CC0909


puzzel

van links naar rechts: 1 eetbare paddestoel - 8 opperste

der Griekse goden - 10 vogel - 11 brandbaar koord -

14 boom - 15 buitenhuis - 17 engelse titel - 18 de onbekende

- 19 enkelvoudige stof - 21 Franse N.V. - 22 klein

kind - 23 opschik - 24 gerecht - 26 monnikskleed -

28 luchtig gebak - 30 lekkernij - 32 hevig - 33 tuinkamer

- 36 vochtig - 38 gelofte - 40 leeuw (astrologie) -

41 kunstproduct - 43 jong dier - 45 klaarblijkelijk -

48 steuntouw - 50 kaartterm - 52 bewaarplaats - 53 plaats

- 56 boom - 58 slot - 60 europeaan - 62 toespraak -

64 bloedvat - 66 speelkaart - 67 laan - 70 rijgsnoer -

71 ten bedrage van - 72 Nederduits - 73 lijfwacht -

76 hevig - 79 steen - 81 schraal - 83 boom.

van boven naar beneden: 1 wedstrijdbeker - 2 verlaagde

toon - 3 plaats in Duitsland - 4 stengel - 5 niets uitgezonderd

- 6 oude lengtemaat - 7 ongebonden - 8 toonbank

van een café - 9 telwoord - 12 muurholte - 13 schop -

15 voedsel - 16 positieve elektrode - 19 boom - 20 voorzetsel

- 22 bolgewas - 23 volksoverlevering - 25 overzetvaartuig

- 27 dun - 28 kleur - 29 plaats in Noord-brabant -

31 Italiaanse deegwaren - 34 bijbelse figuur - 35 strafwerktuig

- 37 indien - 39 lidwoord - 41 etage - 42 baardje

- 44 sierplant - 46 op grote afstand - 47 drinkbakje -

49 verbond - 51 deel van het gelaat - 52 deel van een trap

- 54 lofdicht - 55 dat is - 56 de oudere - 57 vlaktemaat -

59 dierengeluid - 61 verdikte huid - 63 titel - 65 verwoesting

- 66 bewaker van een kudde - 68 geliefde van Zeus

- 69 zwemvogel - 74 herkauwer - 75 in orde - 76 vuur,

brand - 77 gestold vleesnat - 78 groente - 80 europese

Unie - 82 en andere.

Hartelijk dank voor alle kaarten en berichten met het

antwoord van de puzzel in .cc nieuws van combicare –

april 2009. ‘De kip of het ei’ was de juiste oplossing van

de puzzel.

Hier volgen de prijswinnaars.

1e prijs, een cadeaubon t.w.v. € 25,00: W.e. de Jager

uit H. 2e en 3e prijs, een cadeaubon t.w.v. € 10,00:

F. van den Assem uit U. en c. möhlmann uit A.

alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd!

De oplossing van de kruiswoordpuzzel kunt u sturen

naar de redactie van .cc nieuws van combicare, o.v.v.

oplossing puzzel, postbus 468, 2800 AL GOUDA.

de sluitingsdatum is 13 november 2009.

In bijgaand diagram is een aantal cijfers geplaatst. Aan

u de taak om in alle andere vakjes een cijfer in te vullen,

zodanig, dat op elke horizontale regel, op elke verticale

regel en in elk van de negen blokjes van 9 cijfers waaruit

het diagram is opgebouwd alle cijfers van 1 tot en met 9

éénmaal voorkomen.

.cc - septembeR 2009 33


Zin in een leuk & leerzaam dagje uit?

Bent u benieuwd hoe uw stomahupmiddelen worden gemaakt? Kom dan eens

een kijkje nemen op een van de open dagen bij EuroTec, de enige fabrikant van

stomahulpmiddelen in Nederland. Wij maken in Roosendaal honderden stomaproducten,

allerlei stomaplakken, 1- en 2-delige stomazakjes en stoma-accessoires.

Wat is er allemaal te doen op de Open Dagen van EuroTec?

U en uw eventuele partner krijgen een volledig verzorgde dag aangeboden met

een uitgebreid warm buffet op ons overdekte marktplein. U kunt zich opgeven

door onderstaande coupon ingevuld op te sturen voor één van

onze open dagen. Aanmelden via E-mail kan ook. Als u tevens uw type

stoma en hulpmiddel aankruist, dan doen wij ons best om u in een

groep met gelijkgestemden te plaatsen.

Het programma (10.30 u - 15.00 u):

Kennismaking met de mensen achter EuroTec.

Een rondleiding door het bedrijf.

De lm ‘EuroTec in Beweging’.

En een workshop met simpele oplossingen

voor moeilijke problemen die het leven met

een stoma gemakkelijker kunnen maken.

Het overdekte marktplein

Antwoordcoupon

(zonder postzegel opsturen naar EuroTec BV, Antwoordnummer 960, 4700 VB Roosendaal)


Hr. Mevr. Voorletter(s): .................................................................. Naam: ......................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................. Tel: ........................................................................................

Postcode: .............................................. Plaats: ..........................................................................................................................................
Colostoma Ileostoma Urostoma Stomadiameter*: .............................. mm.

* De echte maat van de stoma, niet de ensmaat en niet de opening in de klee aag.1-delig systeem 2-delig systeem, ensmaat: ................... mm Merk: ................................................................................................................................vlakke klee aag bolle klee aag


Ik wens graag uitgenodigd te worden voor een volledig verzorgde Open Dag bij EuroTec.

Ik zal reizen per trein / auto / anders (doorhalen wat niet gewenst is).

Bellen of E-mailen kan natuurlijk ook: 0165-551226 of info@eurotec.nl

CCN 7-9


eursageNda

jubileumavoNd rolliNg stars

datum Zaterdag 3 oktober 2009

tijd 19.30 uur – 22.00 uur

(zaal open om 19.00 uur)

Plaats sporthal Aetsveld in Weesp

regiobijeeNkomst NederlaNdse

stoma vereNigiNg

datum Dinsdag 13 oktober 2009

tijd 18.00 uur – 22.00 uur

Plaats medisch spectrum twente in Hengelo

regiobijeeNkomst NederlaNdse

stoma vereNigiNg

datum Vrijdag 30 oktober 2009

tijd 13.30 uur – 17.00 uur

Plaats Diaconessenhuis Leiden

gelezen

laNdelijke bijeeNkomst NederlaNdse

stomavereNigiNg

datum Zaterdag 7 november 2009

agenda

tijd Aanvang 10.15 uur (zaal open)

Plaats technische Universiteit in

eindhoven

regiobijeeNkomst NederlaNdse

stoma vereNigiNg

datum Donderdag 12 november 2009

tijd 14.00 uur – 16.30 uur

Plaats medisch centrum Alkmaar

ziekeNhuis survivalgids- wegwijs iN de wereld

vaN de witte jasseN

Wie naar het ziekenhuis moet, betreedt

een heel andere wereld: een

maatschappij in een maatschappij,

met haar eigen wetten en regels.

een bezoek aan het ziekenhuis is als

een reis naar een vreemd land, die

nogal tegenvalt ook. Het eten is er

anders, je kent de mensen niet en

ze spreken je taal niet. bellen naar

huis is nogal duur, je moet op je

spullen letten, je moet

televisiekijken of een krant kopen om iets van het

thuisfront mee te krijgen, je hotel is niet zoals in de

folders en er zijn weinig leuke dingen te doen.

Of je nu naar het ziekenhuis moet voor een poliklinische

afspraak of voor een langer verblijf, deze survivalgids

biedt volop informatie over de wereld waarin de witte

jassen het voor het zeggen hebben. serieuze informatie

over onder meer onderzoeken, opname en second

opinions. maar ook herkenbare en vaak hilarische

stukjes over ziekenhuisbureaucratie, de beste wachtkamerstrategieën,

onnavolgbare artsenhumor en de

onbegrijpelijke logica van de routesystemen. De gang

naar het ziekenhuis blijft een noodzakelijk kwaad,

wordt verwacht

maar met deze gids verveel je je in elk geval niet

tijdens je reis.

Als je dit boek hebt gelezen, weet je wat je rechten zijn

en wat je kunt verwachten. Je weet waar je op moet

letten. Je bent niet zomaar een patiënt, maar een goed

voorbereide reiziger met een handboek onder de arm.

Je beïnvloedt je eigen behandeling.

Auteur Yvonne prins

Illustraties Djanko

€ 17,95

Uitgeverij scriptum

IsbN 978 90 5594 581 8

maak kaNs oP eeN gratis exemPlaar

Uitgeverij scriptum heeft 10 exemplaren van de

Ziekenhuis survivalgids ter beschikking gesteld aan

de lezers van .cc, uitgave stoma. Wij verloten deze

10 exemplaren onder degenen die hierin geïnteresseerd

zijn. meeloten? stuur een briefje naar de redactie van

.cc stoma, postbus 468, 2800 AL Gouda. Of mail naar

info@combicare.nl.

.cc - septembeR 2009 35


CCstomaNieuws – hol 362 - 09/09

e­mail

uw gegevens worden door eakin

healthcare conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e­mail

uw gegevens worden door hollister bv

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

teleFOOnnummer

teleFOOnnummer

pOstCOde wOOnplaats

pOstCOde wOOnplaats

adres

adres

naam VOOrletters m/V

stuur deze bon naar:

eakin healthcare bv

afdeling klantenservice

antwoordnummer 309

4000 vb tiel

naam VOOrletters m/V

stuur deze bon naar:

hollister bv

antwoordnummer 397

3800 vb amersfoort

ik gebruik nu: ________ mijn stomamaat is: ________ mm

zo ontdekt u wat huidbescherming voor u kan betekenen!

n 48 mm doorsnede

n 98 mm doorsnede

moderma Flex (1­delig) n colostoma n ileostoma n urostoma

Conform 2 (2­delig) n colostomie n ileostomie n urostoma

huidplak n standaard n met flexibele plakrand

n moderma Flex ovaal n aF300℗ filter

ontdek huidbescherming.

vraag het proefpakket aan en ontvang een leuke attentie.

stuur mij meer informatie over:

eakin healthcare

hollister

e­mail

uw gegevens worden door welland

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

e­mail

uw gegevens worden door dansac

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

teleFOOnnummer

teleFOOnnummer

pOstCOde wOOnplaats

pOstCOde wOOnplaats

adres

adres

naam VOOrletters m/V

stuur deze bon naar:

welland Nederland bv

afd. klantenservice

antwoordnummer 4553

6920 zx duiveN

naam VOOrletters m/V

stuur deze bon naar:

dansac

t.a.v. klantenservice

antwoordnummer 423

3800 vb amersfoort

u wordt geheel vrijblijvend gebeld voor een persoonlijke instructie van het materiaal.

Vergeet daarom a.u.b. niet om uw telefoonnummer te noteren.

mijn stomamaat is: ________ mm

n de sprong nieuwsbulletin

n monster(s) Flair active Xtra, doorspoelbaar colostomiezakje

n monster(s) welland adhesive remover

(om stomamateriaal snel te verwijderen)

n colostoma n ileostoma n urostoma

n 1­delig n 2­delig

n novalife 2­delig doorspoelbaar (colostoma)

ik ontvang graag gratis:

ik wil graag een proefpakket ontvangen

welland nederland

dansac


website:

www.pouch.nl

site: www.PouCh.Nl. eeN iNformatieve site

over de PouCh, die oNder aNdere bij PatiëNteN

met de darmziekte Colitis ulCerosa

wordt aaNgelegd, Nadat de dikke darm is

verwijderd. de website voorziet ook iN

lotgeNoteNCoNtaCt vaN PouChdragers.

opvallend: een drukbezocht forum met medewerking

van twee topchirurgen – Dr. consten van het meander

Ziekenhuis Amersfoort en prof. dr. bemelman van het

Amc in Amsterdam – en stomaverpleegkundige Noor

Koster uit het meander Ziekenhuis Amersfoort, die bereid

zijn om de moeilijke vragen rondom de pouch en de stoma

te beantwoorden.

voor wie: Of je nu nog de dikke darm hebt met de bijbehorende

problematiek en een pouch overweegt, een

pouch hebt waarmee je een fantastisch leven hebt of

een definitief stoma omdat de pouch teveel problemen

gaf... iedereen is welkom.

Voor patiënten met de ziekte colitis Ulcerosa is het

mogelijk hun dikke darm te laten verwijderen (colectomie).

Vroeger werd automatisch een dunne darm stoma

aangelegd, maar sinds 1974 is een pouch ook mogelijk.

een pouch is een inwendig ‘reservoir’ gemaakt van de

dunne darm, die de functie van de dikke darm zoveel

mogelijk probeert na te bootsen. een voordeel van een

pouch is dat hij kan worden aangesloten op de endeldarm.

Zodoende blijft de ontlasting langs de natuurlijke

weg komen. Omdat er meerdere operaties noodzakelijk

zijn, krijgt de patiënt in veel gevallen ook met een tijdelijk

stoma te maken.

de iNitiatiefNemer vaN www.PouCh.Nl

ben heeft ruim zeven jaar colitis Ulcerosa gehad: een

ontsteking van het dikke darmslijmvlies waarbij een

deel of de hele dikke darm is aangetast. Na veel problemen

besloot hij in 2001 zijn dikke darm te laten

verwijderen en koos vervolgens voor het aanleggen

van een pouch. Om meer te weten te komen over het

leven na een colectomie, zocht hij tevergeefs op internet

naar meer informatie over de pouch. Over ervaringen

van patiënten die hem waren voorgegaan.

Natuurlijk kon zijn arts hem vertellen over de operatie

en de voordelen van een pouch, maar hij wilde het

@

Op www.pouch.nl staat duidelijke informatie over

verschillende darmziektes en uitleg over darmonderzoek.

Veel aandacht is er voor de operaties waarbij de

pouch wordt aangelegd. Vivian Förster (pouchdrager

en verpleegkundige) en Iris Kronenburg (pouch drager)

zijn er als schrijvers van de meeste pagina’s op

www.pouch.nl, heel goed in geslaagd de informatie

voor iedereen begrijpelijk te maken. bovendien zijn

de pagina’s voorzien van verhelderende illustraties

en gecontroleerd door Dr. consten van het meander

Ziekenhuis Amersfoort.

Het is niet alleen een lofzang op de pouch. De nadelen,

zoals ontstekingen, pijn, soms wel tot 20 keer per dag

naar de wc, komen vooral naar voren in het forum. Hier

bespreken pouchdragers hoe ze in het dagelijks leven

met de pouch functioneren. Ook voor patiënten die

toch liever voor een stoma kiezen, is er ruimte en

begrip. Zeker de rubrieken met vragen aan de chirurgen

en de stomaverpleegkundigen zijn zeer informatief.

Voor wie een pouch een optie is, is het zeker aan te

raden even wat tijd door te brengen op deze site en

het forum.

liever horen van ervaringsdeskundigen. Zij hadden

immers antwoorden op zijn vragen. Hoe zwaar is de

operatie? Is de pouch een levensverbetering? moet

ik mijn leven aan de pouch aanpassen? moet ik met

een pouch nog steeds vaak naar de wc?

tot zijn verbazing was er nauwelijks (Nederlandstalige)

informatie beschikbaar. Dat liet hem niet meer

los. samen met andere pouchdragers bouwde hij een

website: www.pouch.nl. sinds 2007 kan iedereen hier

terecht voor meer informatie over de operatie en om

ervaringen te delen met andere pouchdragers.

.cc - septembeR 2009 37


e­mail

uw gegevens worden door Convatec

conform de wet bescherming

persoonsgegevens verwerkt.

teleFOOnnummer

pOstCOde wOOnplaats

adres

naam VOOrletters m/V

stuur deze bon naar:

Convatec

t.a.v. Customer service

antwoordnummer 10060

3440 tb woerdeN

ik heb een colostoma / ileostoma / urostoma*

*doorhalen wat niet van toepassing is

n de Convatec nieuwsbrief

n informatie over producten

n 1­delig n 2­delig

n proefpakket kneedbare techonologie tm

met gratis pleisterdoosje (op = op)

ja, ik ontvang graag gratis:

Convatec

sNel eN makkelijk oNliNe

materialeN bestelleN oP

www.CombiCare.Nl

Onze website

www.combicare.nl

is helemaal vernieuwd

en werkt

nu nog prettiger.

eén van de voordelen

is dat u

voortaan heel

eenvoudig uw

materialen online kunt bestellen. Dit kan op

elk moment van de dag, of nacht! precies

wanneer het u uitkomt. Wanneer u ’s avonds

of ‘s nachts bestelt, wordt de bestelling op de

eerstvolgende werkdag verwerkt. Levering

vindt zodoende een werkdag later plaats.

Natuurlijk blijft de vertrouwde klanten service

bestaan, voor wie het prettig vindt om de

bestelling telefonisch te plaatsen. Ook schriftelijk

bestellen per reguliere post blijft natuurlijk

mogelijk.

38 .cc - septembeR 2009

iN Nood? bel het

CombiCare NoodNummer

combicare is van maandag tot en met vrijdag

bereikbaar van 08.30 tot 17.15 uur voor al uw

bestellingen en vragen. toch kunnen zich

situaties voordoen buiten kantoortijden, waarin u

ons nodig heeft. schroom dan niet om ons te

bellen op het speciale noodnummer. U vindt het

noodnummer op uw servicecard en het staat

vermeld in de welkomstbrief, die u ontvangt

wanneer u bij ons klant wordt.

iN NoodgevalleN is CombiCare

’s avoNds, ’s NaChts eN iN de weekeNdeN

bereikbaar.

De dienstdoende medewerker neemt vanuit huis

uw telefoontje aan en bespreekt met u wat er

aan de hand is. Heeft u materiaalpech of een

plotseling te kort aan materiaal en kunt u niet

wachten tot de volgende dag of tot na het weekend,

dan verzorgt de medewerker een spoedlevering.

Heeft u een medisch probleem, dan stelt

de medewerker u in verbinding met één van

onze specialistische verpleegkundigen.

De naam zegt het al: dit nummer is alleen te

gebruiken in geval van nood. Wat verstaan wij

onder nood?

• Lekkage of andere problemen die niet kunnen

wachten tot de volgende werkdag.

• U heeft geen materiaal meer, omdat uw

bestelling nog niet binnen is.

• U heeft geen materiaal meer, omdat u

vergeten bent op tijd te bestellen.

Het noodnummer is niet bedoeld voor het

doorgeven van ‘gewone’ bestellingen.

Via de website kunt u wel dag en nacht

gewoon uw bestelling doorgeven.


.CC

.colofon

.cc is een uitgave van medisch

speciaalzaak combicare bV

en verschijnt 3x per jaar.

.cc, uitgave stoma wordt verspreid in

een oplage van 27.500 en wordt gratis

toege zonden aan onder andere: klanten

van combicare, stomaverpleeg kundigen,

zieken huizen, chirurgen, continentieverpleegkundigen,

abonnees en zorgverzekeraars

redactie .CC

c. Kattevilder

L. Kok

m. Koster

p. Kuil

s. v. tiggelen

N. Zaeyen (eindredactie)

redactieadres

.cc

postbus 468

2800 AL Gouda

info@combicare.nl

Ingezonden brieven worden

geplaatst buiten verantwoordelijkheid

van de redactie.

externe redactie

beentjes teksten, Alphen aan den Rijn

abonnementen administratie

postbus 468

2800 AL Gouda

advertentie exploitatie

combicare bV

postbus 468

2800 AL Gouda

tel. 0182 – 62 24 44

plaatsing van advertenties ter

be oordeling van de redactie.

Advertenties kunnen zonder opgaaf

van reden geweigerd worden.

vormgeving en druk

Verheulcommunicatie.com,

Alphen aan den Rijn

VOOR INFORMATIE, BESTELLEN OF

VOOR VRAGEN OVER UW BESTELLING

KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN ONDER-

STAANDE TELEFOONNUMMERS:

Stomazorg

0800 – 8009 (gratis)

Continentie- en retentiezorg

0800 – 023 78 35 (gratis)

Klantenservice algemeen

0182 – 611 777

Kantoortijden

08.30 uur – 17.15 uur

CombiCare B.V.

postbus 468

2800 AL GOUDA

Antwoordnummer 10056

2800 Vb GOUDA

Internet

www.combicare.nl

vliegereN oP

hoog Niveau

Column

Ik hou van de nazomer. De omslag van de lange, zwoele zomeravonden

naar lekker uitwaaien op het strand. Het bos verandert langzaam van

kleur, van groen naar rood en bruin, met een zilveren glans. De jassen

worden weer tevoorschijn gehaald, de kans is immers groot dat je een

najaarsbui op je hoofd krijgt. massaal zoeken mensen de beschutting

van hun warme huiskamer. Ik niet. Ik blijf liever nog even buiten spelen.

tja, iets anders kan ik het niet noemen, ondanks dat ik inmiddels van

middelbare leeftijd ben. Het zal het kind in mij zijn, dat nooit helemaal

is weggegaan. en mijn zoons vinden dat helemaal niet erg. “Ja papa,

zullen we met de vlieger naar het strand gaan?”

Daar aangekomen, blijken we niet de enige ‘vliegeniers’ te zijn. boven

het strand tilt een stevige bries menig zelfgemaakt kunstwerk tot grote

hoogte. tussen de schuimkoppen op zee scheert een grote groep kitesurfers

over het water, voortgetrokken door de wind. Nog verder op zee

werpen de catamarans en zeilboten een sproeinevel op, die gelijk door

de wind wordt opgepakt en hun linea recta om de oren wordt geslingerd.

Het spel met wind en water is in volle gang. Nederland op zijn best.

mijn zoon van vijf staat met blote voetjes in de branding, ademloos te

kijken naar het spektakel. Op vijf meter naast hem lijkt een kitesurfer

bijna het strand op te glijden. Hij roept, en ik herken hem! Het is een

goede vriend van mij, die al jarenlang een stoma heeft. Na een lange

periode van ernstige ziekte en herstel kan hij weer lekker sportief bezig

zijn. Het stomazakje veilig weggeborgen achter zijn wetsuit. Hoog in de

lucht laat hij zijn vlieger een kwartslag draaien. De wind komt er vol onder

en tilt hem, met plankje en al, metershoog de lucht in. met een grote

boog laat hij mijn zoon onder zich en landt aan zijn andere zijde in de

branding. Om er vervolgens met een luide strijdkreet weer vandoor te

gaan, zijn rechterhand hoog opgeheven ten teken van groet. Het is

prachtig om te aanschouwen! Al het leed op de wereld gaat op dit

moment aan hem voorbij. Hij geniet, en wij van hem. Hij heeft het kind

in hem hervonden. Hij vliegert, en hoe! mijn zoon draait zich om met

rode wangen en een lach van oor tot oor. “Zag je dat? papa, dat was

écht cool!”

marco beentjes

externe redacteur van .cc

.cc - septembeR 2009 39


Nieuw!!!

Moderma Flex

uro met exibele

plakrand

Meer bewegingsvrijheid

bij 1- en 2-delig gebruik

Moderma Flex- en Conform 2 uro

exibele plakrand voor extra gemak

Moderma Flex en Conform 2 hebben inmiddels bij u als gebruiker van de Hollister

stomaproducten een uitstekende reputatie opgebouwd. Dat is geen wonder, want door

onze aandacht aandacht voor voor detail, is er een passende oplossing voor elk stoma. Zo biedt de

exibele plakrand u extra exibiliteit tijdens het sporten of een gebogen werk houding

én de zekerheid van een goede hechting en huidvriendelijkheid. Opnieuw hebben we,

met het oog op uw welzijn, een belangrijke verbetering doorgevoerd: meer

bewegingsvrijheid door Moderma Flex- en Conform 2 uro met exibele plakrand!

Wilt u precies weten hoe dat zit? Vraag dan een proefpakket

aan met de antwoordkaart in dit magazine. U kunt ook gratis

bellen naar de klantenservice van Hollister, (033) 450 10 00,

of een kijkje nemen op onze website: www.hollister.nl.

Hollister bv

Postbus 2662

3800 VB Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000

klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl

More magazines by this user
Similar magazines