17.09.2013 Views

O ntdek, beleef, verzam e l e n w in ! - UiT in regio Kortrijk

O ntdek, beleef, verzam e l e n w in ! - UiT in regio Kortrijk

O ntdek, beleef, verzam e l e n w in ! - UiT in regio Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ontdek, beleef, verzamel en win!


Met de Museumpas kan je terecht in deze musea:

MOEN

Heemkundig Museum

ANZEGEM

Slagersmuseum

WAREGEM

Be-Part, Platform voor actuele kunst

IZEGEM

Nationaal Borstelmuseum

Nationaal Schoeiselmuseum

ROESELARE

Wielermuseum

WERVIK

Nationaal Tabaksmuseum

MENEN

Jukeboxmuseum

www.uitinregiokortrijk.be/musea

www.toerisme-leiestreek.be

HARELBEKE

Museum Peter Benoit

Archeologisch museum

Museum voor Pijp en Tabak

DEERLIJK

Museum René De Clercq

WIELSBEKE

André Demedtshuis

KORTRIJK

Broelmuseum

Vlasmuseum

Kortrijk 1302

Vlaams Filmmuseum Huis van Beeld en Geluid

MACHELEN

Roger Raveelmuseum


Ontdek je verleden

met de Museumpas

Het heden begrijp je door het verleden te leren kennen. In de Leiestreek

vertellen kleine en grote musea hun verhaal.

Presentaties van internationale kunst met roemrijke namen, vertellingen

over kleine ambachten en het leven van alledag. Groot en klein, kriskras door

elkaar. Zoals het leven dus. Kiezen hoeft niet, combineren mag.

Loop eens langs met de Museumpas. Beleef, verzamel en ontdek je

geschiedenis.

Verzamel 5 stickers bij je bezoek aan deze musea en maak kans op vakantiecheques

van Vlaanderen Vakantieland of manden vol streekproducten.

De Museumpas is een intiatief van de Musea van de Leiestreek, Toerisme

Leiestreek, de Provincie West-Vlaanderen en Overleg Cultuur Regio Kortrijk

(UiT in Regio Kortrijk).

De actie start op de MuZeumZondag van 6 maart en loopt tot de MuZeum-

Zondag van 11 september 2011. Alle deelnemende musea zijn dan ook gratis

toegankelijk.

Heemkundig Museum . Moen

Het leven langs het kanaal

Dit museum presenteert het leven in het dorp Moen, aan de

hand van een gereconstrueerde woonkamer, klaslokaal, kruidenierswinkeltje.

In 2011 staat het Kanaal Bossuit-Kortrijk

centraal.

Moenplaats 10 - 8552 Moen

056 64 58 97

Slagersmuseum . Anzegem

Van vlees en bloed

Het slagersmuseum van Omer Gardin toont hoe slagers

werkten in de twintigste eeuw. Slachten, uitbenen en versnijden.

Kapblok, pekelpot en vleesmolen staan voor je klaar.

‘t Hof ter Wilgen - Gijzelbrechtegemstraat 29 - 8570 Anzegem

056 68 79 14


Be-Part, Platform voor actuele kunst . Waregem

Buiten de lijntjes

Be-Part toont het nieuwste op het gebied van beeldende

kunst, en kiest voor durf en dialoog. Naast de tentoonstellingen

besteedt Be-Part veel aandacht aan artists-inresidence.

Westerlaan 17 - 8790 Waregem

056 62 94 10

www.be-part.be

Nationaal Borstelmuseum . Izegem

Zeg nooit zomaar borstel tegen een borstel

In de 19de eeuw ontpopte Izegem zich tot de hoofdstad van

de borstel. Van elke soort, elke maat. Dit museum toont de

rijke geschiedenis van een dagelijks gebruiksvoorwerp.

Baron de Pélichystraat 5 - 8870 Izegem

051 31 64 46

www.musea.izegem.be

Nationaal Schoeiselmuseum . Izegem

Zeg me welke schoenen je draagt en ik zeg je wie je bent

Het label ‘Izegemse schoenen’ stond overal borg voor luxe en

kwaliteit. Het Schoeiselmuseum start bij de Egyptenaren en

vertelt hoe vandaag het ambacht voortleeft.

Wijngaardstraat 9 - 8870 Izegem

051 31 64 46

www.musea.izegem.be

Wielermuseum . Roeselare

Grote coureurs op West-Vlaamse wegen

Het staaltje technisch vernuft waar de hedendaagse renner

mee fietst lijkt in niets meer op de vierkante voertuigen van

weleer. Maak kennis met legendes uit het wielrennen.

Polenplein 15 - 8800 Roeselare

051 26 87 40

www.wielermuseum.be


Nationaal Tabaksmuseum . Wervik

Van tabak telen tot tabak pruimen

De regio Wervik werd in de 20ste eeuw de belangrijkste

Belgische streek voor tabaksteelt. 4.200 collectiestukken vertellen

je het verhaal. Snuiven, kauwen, pijpen en publiciteit.

Koestraat 63 - 8940 Wervik

056 95 24 25

http://toerisme.wervik.be

Jukeboxmuseum . Menen

De site Roussel aan een oude Leiearm huisvest het nieuwe

Jukeboxmuseum. Maak kennis met jukeboxen, singles en

radio’s uit de periode 1926-1950. Open vanaf april 2011.

Wervikstraat 192 - 8930 Menen

0499 53 76 25

056 64 58 97

www.jukeboxmuseum.be

Museum Peter Benoit . Harelbeke

Als geluid je oren streelt...

Hier duik je onder in het Vlaamse muziekleven uit de 19de

eeuw. Vijf vrouwen vertellen het verhaal van Benoits leven,

van zijn jeugd in Harelbeke tot zijn periode in Antwerpen.

Markstraat 55-57 - 8530 Harelbeke

056 73 34 70

www.harelbeke.be/toerisme

Archeologisch museum . Harelbeke

Een vlugge reis doorheen de tijd

De vroegste stukken dateren van 9000 voor Christus. Ga op

reis naar steentijd, naar de Romeinen naar de 18de eeuw.

Maak kennis met de opgravingen in de Kollegewijk.

Marktstraat 100 - 8530 Harelbeke

056 73 34 70

www.harelbeke.be/toerisme


Museum voor Pijp en Tabak . Harelbeke

Van oogst tot verpakking

Hier kom je alles te weten over het gebruik en verwerken

van tabak. Met een tabakskamer, snuifkamer en een zolder

vol machines.

Marktstraat 100 - 8530 Harelbeke

056 73 34 70

www.harelbeke.be/toerisme

Museum René De Clercq . Deerlijk

Vader van Tineke van Heule

In het geboortehuis van deze dichter en componist is de tijd

blijven stilstaan. Een tijd waarin van elektriciteit en comfort

geen sprake was.

René De Clercqstraat 8 - 8540 Deerlijk

056 72 86 70

www.renedeclercq.be

André Demedtshuis . Wielsbeke

Kunst, natuur en architectuur

Deze oude pastorie werd verbouwd tot een ontmoetingsplaats,

gewijd aan het werk van schrijver André Demedts. Let

op: dit museum is in het voorjaar gesloten voor verbouwingen.

Sint-Bavostraat 19 - 8710 Sint-Baafs-Vijve

056 67 32 70

www.wielsbeke.be

Broelmuseum . Kortrijk

Ze hebben allemaal iets met Kortrijk

In het statige herenhuis op het Buda-eiland krijg je

beeldende en toegepaste kunst te zien die vijf eeuwen

overbrugt. Roelandt Savery, Louis Robbe en hedendaags

werk uit de regio.

Broelkaai 6 - 8500 Kortrijk

056 27 77 80

www.broelmuseum.be


Vlasmuseum . Kortrijk

Over roten en zwingelen

Het vlas maakte van de Leie de Gouden Rivier. Het Vlasmuseum

evoceert dit belangrijk sociaal-economisch verhaal.

Historische taferelen wisselen af met hoogtechnologisch

textiel.

Etienne Sabbelaan 4 - 8500 Kortrijk

056 21 01 38

www.vlasmuseum.be

Kortrijk 1302 . Kortrijk

De identiteit van de Vlaming

Onder het motto ‘één dag - zeven eeuwen’ flitst Kortrijk 1302

je terug naar de Guldensporenslag. Maliënkolders, zwaarden

en goedendags. De veldslag en de herinnering.

Begijnhofpark - 8500 Kortrijk

056 27 78 50

www.kortrijk1302.be

Vlaams Filmmuseum / Huis van Beeld en Geluid . Kortrijk

Van pellicule tot digitale video

Dit museum bezit een uitgebreide collectie toestellen voor

het registreren, monteren en projecteren van films. Maak er

kennis met de Vlaamse filmgeschiedenis.

Nedervijver - 8500 Kortrijk

056 22 23 26

www.vlaamsfilmmuseumenarchief.be

Roger Raveelmuseum . Machelen

Eigentijds en tijdloos

Roger Raveel bouwde zijn ruime oeuvre op aan de oevers

van de Leie. In het museum vind je honderden schilderijen,

tekeningen en objecten. Eigentijds en tijdloos.

Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen-Zulte

09 381 60 00

www.rogerraveelmuseum.be


MuZeumZondagen

6 Maart 2011 en 11 september 2011

expo’s / rondleidingen /

/ gratis naar previews en films /

/ concerten / demonstraties

gratis toegang in

Heemkundig Museum Moen . Slagersmuseum Anzegem . Be-Part Waregem . Nationaal Borstelmuseum

Izegem . Nationaal Schoeiselmuseum Izegem . Wielermuseum Roeselare . Nationaal

Tabaksmuseum Wervik . Jukeboxmuseum Menen . Museum Peter Benoit Harelbeke .

Museum voor Pijp en Tabak Harelbeke . Museum René De Clercq Deerlijk .

Broelmuseum Kortrijk . Kortrijk 1302 Kortrijk . Vlasmuseum Kortrijk .

Vlaams Filmmuseum Kortrijk . Roger Raveelmuseum Machelen

Alle info op www.uitinregiokortrijk.be/musea en www.toerisme-leiestreek.be

Verantwoordelijke uitgever: Christine Depuydt - André Devaerelaan 62 - 8500 Kortrijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!