BKB0005 Primaire Processen

rsm.nl

BKB0005 Primaire Processen

BKB1016 Wetenschapsleer

coördinator: prof. dr. J. van Oosterhout 3 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit hoorcolleges en responsiecolleges.

Het verdient zonder meer aanbeveling om alle hoorcolleges goed te volgen, aangezien de

hoorcollegestof ook tentamen stof is!

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Argumenteren, Theorie keuze, Filosofische fundering aanbrengen en

Academische integriteit.

Opdrachten

Naast het tentamen moeten voor deze cursus 3 essayopdrachten worden gemaakt. De

opdrachten bestaan uit het schrijven van een opstel (essay) naar aanleiding van een

aantal richtvragen. De inhoud van deze opdracht wordt bekend gemaakt via Blackboard

(BB) op het moment dat de betreffende stof ook in hoorcolleges is behandeld. De

opdracht moet individueel worden gemaakt en weer via BB ingeleverd.

Je dient je via SIN-Online aan te melden voor het maken van de opdrachten. De

inschrijving is open van 5 september 2012 tot en met 16 september 2012.

Per opdracht kan maximaal 1 punt van het eindcijfer worden verdiend op een schaal van

1-10. De 3 opdrachten gezamenlijk tellen dus voor 30% mee in het eindcijfer voor deze

cursus. De beoordeelde opdrachten kunnen worden ingezien op de hieronder gegeven

tijdstippen. Let er op dat je je voor inzage moet inschrijven via SIN!

Spreekuur

Voor inhoudelijke en organisatorische zaken: direct vóór of na het hoorcollege of op

dinsdag bij Prof. dr. J. van Oosterhout. Voor informatie over cijfers, gelieve contact zoeken

met Janneke Post-Suijker (jpost@rsm.nl) op 010-4081405 en niet met de docent!

Literatuur

T. van Willigenburg (2012) Introduction to the Philosophy of the Management

Sciences Utrecht: Kant Academy (let op: nieuwe druk!)

Reader met artikelen:

de meeste artikelen zijn beschikbaar via links of op Blackboard.

Toegang tot deze artikelen heb je uitsluitend via het VPN network van

de EUR!

Een enkel artikel dient wellicht tijdens de cursus te worden aangeschaft

via het secretariaat van de vakgroep (T7-26)

6

More magazines by this user
Similar magazines