27.09.2013 Views

Programma 2012 - Gemeente Waasmunster

Programma 2012 - Gemeente Waasmunster

Programma 2012 - Gemeente Waasmunster

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Zetel van de Seniorenraad Vergaderingen:<br />

Seniorenraad<br />

Sociaal Huis<br />

Molenstraat 41<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 052/25.13.00<br />

Voor alle informatie alsook de uitnodiging<br />

voor de Algemene Vergadering<br />

zie rubriek “ Seniorenraad”<br />

in de Vierschaar kroniek.<br />

Contactpersonen:<br />

Alle leden van het Dagelijks Bestuur<br />

en alle leden van de Raad van Bestuur.<br />

Ons Dagelijks Bestuur komt samen om 14u00 op:<br />

12/01 14/06 13/12<br />

09/02 09/08<br />

08/03 13/09<br />

12/04 11/10<br />

10/05 08/11<br />

Onze Raad Van Bestuur komt samen om 15uur op:<br />

09/02/<strong>2012</strong> 11/10/<strong>2012</strong><br />

12/04/<strong>2012</strong> 13/12/<strong>2012</strong><br />

14/06/<strong>2012</strong><br />

19/01/<strong>2012</strong>: Algemene Vergadering<br />

29/03/<strong>2012</strong>: Hoogendonck “Vlaanderen Zingt”<br />

31/05/<strong>2012</strong>: Sporteldag <strong>Waasmunster</strong><br />

25/08/<strong>2012</strong>: Petanquetornooi Buurthuis<br />

23/10/<strong>2012</strong>: Provinciale Seniorensportdag Deinze<br />

13/12/<strong>2012</strong>: Algemene Vergadering<br />

Seniorenraad<br />

ING Bank<br />

377 - 0155235– 72<br />

Volgende socio—culturele organisaties<br />

zijn vertegenwoordigd in onze Raad<br />

van Bestuur:<br />

A.C.V. 50 plussers, KVLV Sombeke, Liberale<br />

Vrouwen, NEOS, OKRA, Ziekenzorg CM,<br />

Werk van den Akker, Nationale Strijdersbond, S-<br />

Plus, Gezinsbond<br />

<strong>Programma</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

Bij Decreet erkende<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke Adviesraad


Dagelijks Bestuur<br />

Voorzitter:<br />

Antoon Belsack<br />

Durmedal 4<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.:052/ 46.44.60<br />

GSM: 0496/51.17.15<br />

E-mail: antoon.belsack@telenet.be<br />

Ondervoorzitter<br />

De Neve Cecile ( KVLV Sombeke)<br />

Gentstraat 9 bus 1<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 052/ 22 51 10<br />

Ondervoorzitter<br />

Rossaert Marcel (OKRA)<br />

Sousbeekstraat 87<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

09/ 349.60.94<br />

Administratief medewerker<br />

Heyvaert Jeanne<br />

Grote Baan 306<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 09/348.42.12<br />

Schatbewaarder<br />

André De Baere (Ziekenzorg)<br />

Groenselstraat 71<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 09/348.42.19<br />

Secretaris<br />

Renon Soetens (Neos)<br />

Weverstraat 22<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 03/776.64.09<br />

Raad van Bestuur<br />

Bruggeman Christiane (Ziekenzorg)<br />

Dommelstraat 42<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 052/46.23.17<br />

De Clercq Roger (NSB)<br />

G.Gezellelaan 55<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel: 052/46.08.42<br />

De Cock Irene (Gezinsbond)<br />

Groenselstraat 33<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel: 09/ 348. 74.58<br />

De Schuyter Gaby ( S-Plus)<br />

Schrijbergstraat 204<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel: 03/ 775. 26. 70<br />

Elewaut Frans (Werk van den Akker)<br />

Groenselstraat 40<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 09/348.90.26<br />

Geens Carla ( Liberale Vrouwen)<br />

Mereldreef 4<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.:03/ 772.37.31<br />

Hofman Liliane<br />

R. Bocklandtstraat 8<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 052/46.25.82<br />

Ketels Roger (ACV 50+)<br />

Hollandsemolen 2<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 052/46.20.57<br />

Van Kerschaver Roger<br />

Frank Baurstraat 61<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 0479/379 469<br />

Schepen<br />

Dierick Agnes<br />

Wareslagedreef 37<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 052/46.05.60<br />

Voorzitter OCMW<br />

Du Tré Michel<br />

Sousbeekstraat 101<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel.: 09/ 348.21.58<br />

Seniorenconsulent<br />

Maarten Bogaert<br />

Molenstraat 41<br />

9250 <strong>Waasmunster</strong><br />

Tel: 052/25.13.95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!