Views
4 years ago

Brochure Horeca - Favv

Brochure Horeca - Favv

18 Tarieven en de

18 Tarieven en de validatie van uw autocontrolesysteem (ACS) Tarieven Categorie al naargelang van het aantal personen dat u in dienst hebt Toepassing van de tarieven Geen tewerkgestelde personen 1-4 tewerkgestelde personen 5-9 tewerkgestelde personen 10-19 tewerkgestelde personen 20-49 tewerkgestelde personen 50-99 tewerkgestelde personen ≥ 100 tewerkgestelde personen Heffing met bonus 43,84 € 43,84 € 70,26 € 124,13 € 228,81 € 465,42 € 859,79 € Heffing zonder bonus 175,36 € 175,36 € 281,02 € 496,52 € 915,22 € 1861,68 € 3439,16 € Als de activiteit enkel aan een registratie onderworpen is: forfaitaire heffing van 58,10 € Als u in 2012 een horeca-activiteit hebt opgestart waarvoor een toelating vereist is: basisheffing van 87,68€ Als u een door een Certificerings- en keuringsinstelling (OCI) gecertificeerd of door het FAVV gevalideerd autocontrolesysteem hebt, ziet u bij “Heffing met bonus“ in bovenstaand rooster het bedrag van uw heffing. Indien uw autocontrolesysteem niet gevalideerd is, zijn de bij “Heffing zonder bonus” vermelde bedragen van toepassing. De gegevens over de status van uw autocontrolesysteem worden automatisch door de certificerings- en keuringsinstellingen (OCI) aan het FAVV doorgegeven. Het FAVV houdt hiermee rekening om het bedrag van uw heffing te berekenen. Het minimale basistarief (87,68€) geldt voor alle nieuwe operatoren die in 2012 een onder de controle van het FAVV vallende activiteit hebben opgestart. De heffing van 58,10€ geldt voor operatoren die enkel een of meer activiteiten beoefenen die aan registratie onderworpen zijn, dat wil zeggen: die geen andere activiteit beoefenen waarvoor een toelating of erkenning van het FAVV vereist is (zie p. 10). Meer informatie over de autocontrole en over de registraties, toelatingen en erkenningen vindt u op de website van het FAVV www.favv.be, in de rubriek “Beroepssectoren”. U vindt daar ook de contactgegevens van de certificerings- en keuringsinstellingen.

Enkele bijzonderheden De status van uw autocontrolesysteem is op 31 december 2011 op basis van de van de OCI ontvangen informatie afgesloten. De heffing kan alleen worden verminderd voor horecazaken waarvan de activiteit aan een toelating onderworpen is. Operatoren die hun vestigingseenheid in 2011 hebben opgestart, hebben een jaar de tijd om hun autocontrolesysteem te laten valideren en in 2012 vermindering op de heffing te krijgen. Zij moeten niettemin hun aangifte invullen. Wie zijn activiteit heeft aangevat voor september 2011 krijgt zijn factuur vanaf september 2012. Operatoren die een activiteit hebben opgestart tussen september en december 2011 krijgen hun factuur vanaf januari 2013. Zelfstandige dienstverleners (koks, kelners...) die hun prestaties alleen bij een of meer operatoren uit de horeca beoefenen, betalen de forfaitaire heffing van 58,10€ voor 2012. Tarieven en validatie van het ACS 19

Foodweb - Favv
brochure - Nrc
Brochure