Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv

operator, zijnde de

operator, zijnde de meststoffenfabrikant omgevormd tot een meststof of bodemverbeterend middel. Mogelijkheid 2: het dierlijke bijproduct dat bij een erkend VO 1069/2009-bedrijf verwerkt wordt, voldoet aan de vereisten van het KB 7/1/1998 maar het product wordt niet als meststof verkocht volgende operator, zijnde de meststoffenfabrikant wijzigt de etikettering zodat het als meststof verkocht kan worden en/of mengt het product met andere grondstoffen tot een samengestelde meststof. Mogelijkheid 3: het dierlijke bijproduct dat bij een erkend VO 1069/2009-bedrijf verwerkt wordt, voldoet aan de vereisten van het KB 7/1/1998 en het product wordt geëtiketteerd als meststof het erkend VO 1069-bedrijf is tevens de meststoffenfabrikant en dient dan zowel over een erkenning als verwerker als meststoffenfabrikant te beschikken (beiden bij de Gewesten). Het onderstaande schema is van toepassing voor de afgewerkte meststoffen/bodemverbeterende middelen die vervoerd worden binnen België en naar België. Bij vervoer van meststoffen/bodemverbeterende middelen naar een andere Lidstaat, dient de operator zich te informeren over de interpretatie van de wetgeving van de betrokken Lidstaat. M:\PCCB\S0_STAFF\THEMA\CONTRIBUTE\documents pour INTERNET\Circulaire - Documents\Swillens\Engrais_amendements_sous_produit_animaux\2012- 04-11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 6

Erkend VO 1069/2009- bedrijf of erkend 1069/2009 opslagbedrijf Dierlijk afval diermeel :voldoet niet aan KB 7/1/1998 Vb. geen 70% door doorgang zeef 1 mm En geen 90% door doorgang 2 mm Erkend VO 1069/2009- bedrijf dierlijk afval diermeel voldoet aan KB 7/1/1998 Erkend VO 1069/2009- bedrijf = meststoffenfabrikant enkelvoudig product of samengesteld product * Bv. dierlijk afval diermeel voldoet aan KB 7/1/1998 Diermeel Diermeel in of als meststof Erkende 1069/2009 Meststoffenfabrikant Enkelvoudig en gemengd product Erkende 1069/2009 Meststoffenfabrikant mengingen Opslag Erkend VO 1069/2009 -bedrijf Erkende 1069/2009 Meststoffenfabrikant Enkelvoudig product ander etiket Diermeel als meststof NPK-meststof die diermeel bevat NPK-meststof die diermeel bevat Diermeel als meststof NPK-meststof die diermeel bevat Diermeel als meststof OPMERKING: 1. het woord “meststof” kan steeds worden vervangen door bodemverbeterend middel (compost, digestaat, …) 2. het woord “diermeel” is een voorbeeld voor de verzameling van dierlijke bijproducten die in of als meststof kunnen gebruikt worden. 3. dit schema is de Belgische interpretatie. Bij vervoer naar andere lidstaten dient de operator zich te informeren over de interpretatie van de betreffende lidstaat 4. alle bedrijven zijn in het groen omrand, zij moeten allen erkend zijn door de Gewesten. M:\PCCB\S0_STAFF\THEMA\CONTRIBUTE\documents pour INTERNET\Circulaire - Documents\Swillens\Engrais_amendements_sous_produit_animaux\2012-04- 11_version_2\2012_04_11_Omzendbrief_MeststoffenBmTDBP_V02_NL_02_04_2012.doc 7

Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv
PCCB/S1/LSW/575349 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de procedure en de ...
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Omzendbrief betreffende de controle op de radioactieve ... - Favv
Omzendbrief voor de operatoren die houder zijn van ... - Favv
Omzendbrief betreffende gezondheidsclaims voor ... - Favv
Omzendbrief van 03/07/2012 - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het verblijf en de vestiging van de ...