28.02.2014 Views

Handleiding FSW Onderwijszalen Beeld - Universiteit Leiden

Handleiding FSW Onderwijszalen Beeld - Universiteit Leiden

Handleiding FSW Onderwijszalen Beeld - Universiteit Leiden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Handleiding</strong> <strong>FSW</strong> <strong>Onderwijszalen</strong><br />

<strong>Beeld</strong><br />

Geen beeld op de PC-monitor?<br />

• Druk op een willekeurige toets op het<br />

toetsenbord van de PC om het uit eventuele<br />

slaapstand te halen<br />

• Zet het beeldscherm aan door op de aan-knop in<br />

de rechterhoek van het beeldscherm te drukken<br />

(foto 1)<br />

• Zet de vaste PC aan door de aan-knop op de<br />

computer in te drukken (foto 2)<br />

Geen beeld op het projectiescherm?<br />

Bij gebruik van een vaste PC:<br />

• Kijk of de PC aanstaat en beeld geeft<br />

• Druk eenmaal op de aan-knop van<br />

de afstandsbediening van de beamer en wacht 10<br />

seconden (foto 3)<br />

• Druk op de afstandsbediening van de beamer op<br />

de “source” of “input” knop (foto 4)<br />

• Druk op de “PC/Laptop switchknop” (foto 5)<br />

Bij gebruik van een laptop:<br />

• Kijk of de laptop aanstaat en beeld geeft<br />

• Sluit de laptop aan op de beamer met de vgakabel<br />

(foto 6)<br />

• Druk op de “PC/Laptop switchknop” (foto 5)<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong><br />

6


<strong>Handleiding</strong> <strong>FSW</strong> <strong>Onderwijszalen</strong><br />

Geluid<br />

Geen geluid?<br />

• Controleer eerst of de versterker aanstaat.<br />

Schakel de aan-knop van de versterker om,<br />

tenzij het rode lampje “power” al brandt. Draai<br />

de knop van de versterker onder “VOLUME”<br />

rechtsom om het volume te verhogen (foto 1)<br />

1<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong><br />

Bij gebruik PC:<br />

• Klik in Windows in de rechterhoek van de<br />

startbalk op de volumeknop. Controleer of<br />

“mute” niet aangevinkt staat (foto 2)<br />

• Draai de knop van de versterker onder “PC”<br />

rechtsom om het volume te verhogen (foto 3)<br />

2<br />

3<br />

Bij gebruik laptop:<br />

• Plug de audiokabel die naast de computer hangt<br />

in de koptelefoon-uitgang van uw laptop (foto 4)<br />

• Draai de knop van de versterker onder “Laptop”<br />

rechtsom om het volume te verhogen (foto 3)<br />

4<br />

Bij gebruik microfoon<br />

• Zet de microfoon aan door de schakelaar op de<br />

microfoon naar “ON” te zetten (foto 5)<br />

• Draai de knop van de versterker onder<br />

“MICROFOON” rechtsom om het volume te<br />

verhogen (foto 6)<br />

5<br />

6


<strong>Handleiding</strong> <strong>FSW</strong> <strong>Onderwijszalen</strong><br />

Overig<br />

Internet op een laptop<br />

• Verbind uw laptop met de ethernet-kabel in het<br />

lokaal. Deze hangt naast de computer (foto 1)<br />

• Voor Wi-Fi, bezoek de helpdesk ISSC<br />

1<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong><br />

DVD afspelen<br />

• Voer de DVD in de DVD-drive van de PC<br />

• Open VLC player via Start > Programs ><br />

Videolan > VLC media player<br />

• Klik in het “Media” menu op “Schijf openen” en<br />

klik dan “Starten” aan om de DVD af te spelen<br />

(foto 2)<br />

2<br />

PC gebruiken zonder ULCN-account<br />

Op de PC’s in de onderwijszalen kunt u inloggen<br />

met een lokaal account:<br />

• In het inlogscherm van Windows vult u voor<br />

gebruikersnaam en wachtwoord “beamer” in.<br />

Bij “ log on in” selecteert u het account waar<br />

“(this computer)” achter staat


<strong>Handleiding</strong> <strong>FSW</strong> <strong>Onderwijszalen</strong><br />

Contactgegevens<br />

Voor hulp met software, netwerk en PC<br />

Helpdesk ISSC<br />

1e etage naast Servicedesk<br />

071-527 8888<br />

maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 u.<br />

helpdesk@issc.leidenuniv.nl<br />

<strong>Universiteit</strong> <strong>Leiden</strong><br />

Voor hulp met beeld en geluid<br />

Audiovisuele dienst <strong>FSW</strong><br />

kamer 1B17<br />

071-527 3410<br />

maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 u.<br />

AVDienst@fsw.leidenuniv.nl<br />

Heeft u vragen over ICT en Onderwijs (Blackboard, stemkastjes,<br />

weblectures en video-conferencing)?<br />

ICT & Onderwijs<br />

kamer 1C04<br />

071-527 6019<br />

maandag t/m donderdag 09.00-17.00 u.<br />

ICTO@fsw.leidenuniv.nl<br />

Voor overige hulp:<br />

Receptie Noodnummer: 071-527 3701<br />

Receptie Algemeen: 071-527 3600/3700<br />

Servicedesk: 071-527 8989

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!