Folder Puur Plantaardige Olie - Partij voor het Noorden - Provincie ...

provinciegroningen.nl

Folder Puur Plantaardige Olie - Partij voor het Noorden - Provincie ...

‘Koolzaadolie te koop; mag dat?’

Stel: u heeft een dieselauto en u laat deze geschikt maken om te rijden op

koolzaadolie. U kent een boer die koolzaad verbouwt en de koolzaad aan

huis kan persen tot koolzaadolie (dat kan namelijk met een betrekkelijk

eenvoudige pers). Dan kunt u voor een prikkie uw tank vullen bij deze boer!

Maar mag dat?

Waarom zou koolzaadolie als brandstof niet langs de weg verkocht mogen

worden? Er staan wel vaker borden langs de weg, waarop streekgebonden

producten te koop worden aangeboden. Zo zie je ‘aardappelen te koop’,

maar dat kunnen ook uien, wortelen of eieren zijn. Daarnaast wordt ook

melk weer op deze manier te koop aangeboden. Het contact tussen

producent en consument is hierbij het meest direct, vaak met financieel

voordeel voor beiden.

Dat je niet zomaar op koolzaadolie van de boer of uit de supermarkt mag

rijden, heeft te maken met accijnzen die de Nederlandse staat op

motorbrandstoffen wil heffen. Door soepeler met deze accijnzen om te

springen, zou de Nederlandse overheid het gebruik van koolzaadolie als

brandstof kunnen bevorderen. In deze brochure laten we zien om welke

redenen de overheid dit zou moeten doen.

Koolzaadolie te koop; waarom moet dat?

De meeste menselijke activiteiten (productie, mobiliteit of recreatie) hebben

een belasting van het milieu en onze directe leefomgeving tot gevolg. In

bijna alle gevallen gaan deze activiteiten ook gepaard met het gebruik van

energie.

Zeker in het geïndustrialiseerde deel van de wereld wordt energie bijna

uitsluitend opgewekt met fossiele energiedragers: steenkool, aardgas en

aardolie.

Maar liefst 93 % van de totale energiebehoefte van Nederland wordt door

fossiele brandstoffen gedekt. Voor het vervoer geldt zelfs dat 100% van de

benodigde energie wordt verkregen uit fossiele brandstoffen, met name uit

aardolieproducten. Dit geldt ook voor de flinke hoeveelheden

smeermiddelen die in de diverse voertuigen worden gebruikt. Aardgas, dat

ook voor transport gebruikt wordt, is eveneens een fossiele brandstof.

4

More magazines by this user
Similar magazines