19/22/26/32/42 SL738G DIGITAL reeks - Toshiba-OM.net

toshiba.om.net

19/22/26/32/42 SL738G DIGITAL reeks - Toshiba-OM.net

19/22/26/32/42

SL738G

DIGITAL reeks


Inhoudsopgave

Veiligheidsmaatregelen................................ 3

Installatie en belangrijke informatie............ 4

De afstandsbediening................................... 6

Batterijen plaatsen, effectief

bereik van de afstandsbediening............. 7

Externe apparatuur aansluiten.................... 8

REGZA-LINK aansluitingen........................ 11

Een HDMI- of DVI-apparaat

aansluiten op de HDMI-ingang................... 13

Een HDMI-apparaat aansluiten............... 13

Een DVI-apparaat aansluiten.................. 14

Een computer aansluiten........................... 16

Een computer met HDMI-aansluiten...... 16

Bedieningsorganen..................................... 18

Inschakelen.............................................. 19

De afstandsbediening gebruiken........... 19

De bedieningselementen op

het zijpaneel gebruiken........................... 19

De aanraaksensor gebruiken................. 19

De televisie afstemmen.............................. 20

Eerste instelling....................................... 20

De programma’s instellen.......................... 21

Automatisch scannen............................. 21

Scan bijwerken........................................ 22

Enkele RF-scan........................................ 22

Favoriet netwerk selecteren................... 22

Analoog handmatig scannen................. 23

Kanalen overslaan................................... 23

Kanalen sorteren..................................... 24

Kanaal bewerken .................................... 24

Kanaal decoderen................................... 25

Anal. kanaal fijn afstemmen .................. 25

Kanalenlijst wissen................................. 25

Algemene interface................................. 26

TV opnieuw instellen............................... 26

Automatisch uitschakelen...................... 26

Algemene bediening................................... 27

Programmaposities selecteren.............. 27

Tijdweergave............................................ 27

Stereo en tweetalige uitzendingen........ 27

Menu Snelle toegang.............................. 27

Bediening van het geluid............................ 28

Geluidssterkte......................................... 28

Balans, Laag, Hoog................................. 28

Omgevingsgeluid.................................... 28

Stable Sound ® .......................................... 28

Laagversterking....................................... 28

Laagversterking Niveau.......................... 28

Audio-omschrijving................................. 28

Visueel gehandicapt................................ 29

Geavanceerde geluidsinstellingen........ 29

Breedscherm............................................... 30

Het beeld bedienen..................................... 32

Beeldstand............................................... 32

Brightness, Contrast,

Kleur en Tint............................................. 32

Scherpte .................................................. 32

Verlichting instellen................................ 32

Kleurtemperatuur.................................... 32

Filmstand................................................. 33

DNR........................................................... 33

MPEG NR.................................................. 34

CTI............................................................. 34

Aangepaste helderheid........................... 34

Actieve verlichting.................................. 34

Blauw scherm.......................................... 34

3D Colour Management.......................... 34

Base Colour Adjustment......................... 35

HDMI RGB-bereik.................................... 35

H./V.positie............................................... 36

ClearFrame............................................... 36

PC............................................................. 36

Timerbediening............................................ 37

Tijdzone.................................................... 37

ID van land & streek................................ 37

Tijd............................................................ 37

Slaaptimer................................................ 38

Ingangsselectie en AV-verbindingen......... 38

Ingangskeuze........................................... 38

Selectie van het ingangssignaal............ 39

REGZA-LINK bediening.............................. 40

Bediening van de apparatuur................. 40

1


Keuze invoerbron.................................... 40

Doorgangscontrole................................. 41

REGZA-LINK-menu's.................................. 41

Eenknopsbediening................................ 41

System Standby...................................... 41

System Audio Control............................. 41

PC Link..................................................... 42

Enable REGZA-LINK............................... 42

Automatisch inschakelen....................... 42

Auto Standby........................................... 42

Amplifier Control..................................... 42

Speaker Preference................................. 42

Media Player................................................ 43

Enter Media Player.................................. 43

Photo Multi-View...................................... 43

Diavoorstelling weergeven..................... 44

Muziekbestanden bekijken..................... 44

Muziek afspelen....................................... 44

Voorkeuren................................................... 45

Analoge ondertitels................................. 45

Digitale ondertitels.................................. 45

Type van ondertitel.................................. 45

Audiotalen................................................ 45

Audiokanaal............................................. 45

Auto Format............................................. 46

4:3 uitgerekt............................................. 46

Instelling op het zijpaneel....................... 46

Spelstand................................................. 46

Kinderslot.................................................... 46

Kanaalblok............................................... 46

Tijdsinterval blokkeren........................... 47

Programma blokken................................ 48

Ingangsblokkering.................................. 48

Beeldschermvergrendeling.................... 50

Fabrieksstandaard.................................. 50

Digitale informatie op het scherm

en Programmagids...................................... 50

Informatie................................................. 50

Gids.......................................................... 51

EPG-timer................................................. 51

Software upgrade en

systeeminformatie...................................... 51

Automatisch downloaden....................... 51

Automatisch installeren.......................... 52

Handleiding OAD..................................... 52

System Information................................. 52

Tekstdiensten.............................................. 53

De taal instellen....................................... 53

Tekstinformatie........................................ 53

Bedieningsknoppen................................ 53

Vragen en antwoorden................................ 54

Specificaties en toebehoren...................... 56

Licentiegegevens voor televisies

van Toshiba.................................................. 57

Exhibit A................................................... 58

Exhibit B................................................... 58

Opmerkingen............................................... 60

2


Veiligheidsmaatregelen

Deze apparatuur is ontworpen en gefabriceerd

om te voldoen aan de internationale

veiligheidseisen maar, zoals bij alle elektrische

apparatuur, is zorg vereist om zeker te zijn

van de beste resultaten en veiligheid. Lees

onderstaande punten voor uw eigen veiligheid.

Ze zijn van algemene aard, van toepassing op

alle elektronische consumentenproducten en

sommige punten zijn wellicht niet van toepassing

op het artikel dat u zojuist hebt aangeschaft.

Luchtcirculatie

Laat meer dan 10 cm ruimte rondom de televisie

voor voldoende ventilatie. Hiermee verhindert

u oververhitting en mogelijke schade aan het

toestel. Vermijd verder stoffige plaatsen.

Schade door warmte

Er kan schade ontstaan als het toestel in direct

zonlicht staat of bij een verwarmingselement.

Vermijd plaatsen met extreem hoge tempersturen

of vochtigheid. Zet het tostel op een plaats waar

de temperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (94°F)

blijft.

Netvoeding

De netvoeding voor deze apparatuur is

220-240V ˜, 50/60Hz. Gebruik nimmer een

gelijkspannings- of andere spanningsbron. Pas

op dat het toestel niet op het netsnoer staat.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde kabel.

Verwijder de netstekker NIET. Er zit een speciaal

filter in om radiostoring te verhinderen. Dor het

te verwijderen verslechtert u de prestaties. In het

VK is de stekker goedgekeurd door ASTA of BSI

volgens BS1362.

Vervang de stekker uitsluitend door een

exemplaar van het juiste type en monteer het

deksel van de zekering weer.

RAADPLEEG BIJ TWIJFEL EEN BEVOEGDE

ELEKTRICIEN.

Doe dit

LEES de bedieningsinstructies voordat u probeert

de apparatuur te gebruiken.

ZORG ervoor dat alle elektrische verbindingen

(waaronder de netstekker, verlengsnoeren en

verbindingen tussen de apparatuur) in orde zijn

en overeenstemmen met de instructies van de

fabrikant. Schakel het apparaat uit en neem de

stekker uit het stopcontact voorat u verbindingen

maakt over verandert.

RAADPLEEG de leverancier als u twijfelt over

de installatie, bediening of veiligheid van het

apparaat.

INSTELLING

WEES voorzichtig met glazen panelen op de

apparatuur.

VERWIJDER DE VASTE BEHUIZING NIET. U

ZOU ZICH DAARMEE BLOOTSTELLEN AAN

GEVAARLIJKE EN ONDER ELEKTRISCHE

SPANNING STAANDE ONDERDELEN.

DE NETSTEKKER DIENT OM DE VERBINDING

TE KUNNEN VERBREKEN EN MOET DAAROM

BINNEN BEREIK ZIJN.

Doe dit niet

BLOKKEER de ventilatieopeningen van de

apparaat niet met voorwerpen zoals kranten,

tafelkleden, gordijnen enz. Oververhitting

veroorzaakt schade en verkort de levensduur van

de apparatuur.

STEL elektrische apparatuur niet bloot aan

druip- of spatwater, zet geen voorwerpen met

vloeistoffen, zoals vazen, op de apparatuur.

ZET GEEN hete voorwerpen of open vlammen,

zoals een kaars of nachtlampje, op of in de buurt

van de apparatuur. Een hoge temperatuur kan

het plastic smelten en tot brand leiden.

MAAK GEEN tijdelijke standaard en zet de poten

NOOIT vast met houtschroeven. Om de volledige

veiligheid te verzekeren, gebruikt u steeds de

door de fabrikant aanbevolen standaard, beugel

of poten met de bevestigingsmiddelen volgens de

instructies.

LAAT de apparatuur niet ingeschakeld zonder

toezicht, tenzij uitdrukkelijk aangegeven is dat

hij geschikt is voor gebruik zonder toezicht of

als hij een standbystand heeft. Schakel uit door

de stekker uit het stopcontact te nemen en zorg

ervoor dat de familie weet hoe dat moet. Het

kan nodig zijn voor gehandicapten speciale

voorzieningen te regelen.

GEBRUIK de apparatuur niet als u twijfelt over

de normale werking of als de apparatuur op enige

wijze beschadigd is – schakel de apparatuur uit,

neem de stekker uit het stopcontact en raadpleeg

de leverancier.

WAARSCHUWING – een te hoog geluidsniveau

in een oortelefoon of hoofdtelefoon kan het

gehoor beschadigen.

VOORAL – Laat NOOIT iemand, vooral kinderen,

tegen het scherm duwen of slaan of iets in gaten,

gleuven en openingen steken.

Twijfelt u wat u moet doen, neem dan GEEN

risico met elektrische apparatuur, van welke

soort dan ook – uw veiligheid is van het grootste

belang.

Nederlands

3


Nederlands

INSTELLING

Installatie en belangrijke informatie

Waar installeren

Zet de televisie uit de buurt van direct zonlicht en sterke

verlichting. Zachte indirecte verlichting is het best om

Stevige montage

comfortabel naar de televisie te kunnen kijken. Gebruik

gordijnen of blinden om te verhinderen dat de zon op het

scherm schijnt.

Haak

Zet de televisie op een stabiele, vlakke ondergrond die

het gewicht van de televisie kan dragen.

Voor model 26/32/42SL738G: Voor extra veiligheid kunt

u de televisie aan de ondergrond of de muur bevestigen,

Bovenaanzicht

zoals in de afbeelding, met een stevige riem.

Zijkant

De lcd-panelen zijn gefabriceerd met een zeer hoge

precisie, maar het is mogelijk dat op sommige schermdelen een beeldelement ontbreekt of permanent

verlicht is. Dit duidt niet op een storing.

Zet de televisie op een plaats waar er niet tegen geduwd kan worden, want door druk kan het scherm

breken of beschadigen. Pas ook op dat geen kleine voorwerpen in de gleuven en openingen van de

behuizing worden gestoken.

Montage op de muur mag alleen geschieden door een bevoegde technicus. Gebruik daarbij uitsluitend

de door de fabrikant aanbevolen muurbeugel.

Let op

UITSLUITINGSCLAUSULE

Toshiba is in geen omstandigheden aansprakelijk voor verlies en/of schade aan het product indien dit

is veroorzaakt door:

i) brand;

ii) aardbeving;

iii) ongeval;

iv) opzettelijk misbruik van het product;

v) gebruik bij onjuiste omstandigheden;

vi) verlies en schade die is ontstaan terwijl het product onder beheer van een derde was;

vii) verlies of schade door een fout van de eigenaar of onachtzaamheid bij het opvolgen van de

instructies in de handleiding;

viii) verlies of schade die direct is ontstaan door misbruik of storing van het product terwijl het werk

gebruikt in combinatie met andere apparatuur;

Verder is Toshiba in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade en/of andere schade, inclusief, maar

niet beperkt tot het volgende: verlies van inkomsten, bedrijfsonderbreking, verlies van opgenomen

gegevens, ongeacht of dat is ontstaan door normaal gebruik of misbruik van het product.

• De digitale ontvangst van deze televisie werkt alleen in de landen die zijn opgesomd onder "Land" in het

menu "INSTELLING". Afhankelijk van het land of de streek zullen sommige functies van de televisie niet

beschikbaar zijn. Ontvangst van toekomstige extra diensten kan met deze televisie niet gegarandeerd

worden.

• Blijft een stilstaand beeld van een 4:3-uitzending, tekstdienst, kanaalidentificatielogo, computerbeeld,

videospel menu e.d. langere tijd op het scherm, dan kan het inbranden. Het is in dat geval aan te bevelen

helderheid en contrast te verminderen.

• Zeer langdurig, continu gebruik van een 4:3-beeld op een 16:9-scherm kan resulteren op een blijvend

beeld langs de randen van het 4:3-beeld. Dit is geen defect van de lcd-televisie en wordt niet gedekt

door de garantie van de fabrikant. Geregeld gebruik van andere schermverhoudingen (bv: uperlive) en

variëren van de helderheid van het "zijpaneel" (als dat op het model beschikbaar) kan een permanent

beeld verhinderen.

4


SYMBOOL

SYMBOOLDEFINITIE

INSTELLING

GEVAARLIJKE SPANNING: Het symbool van de bliksemflits met

de pijlkop binnen een gelijkzijdigde driehoek is bedoeld om de gebruiker te

waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "GEVAARLIJKE

SPANNING" in de behuizing van het product die voldoende sterk kan zijn om

een risico te vormen voor elektrische schokken.

Nederlands

INSTRUCTIES: Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige rechthoek is

bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor belangrijke bedienings- en

onderhoudsinstructies in de documentatie die bij het apparaat zijn geleverd.

WAARSCHUWING: om de verspreiding van vuur te voorkomen, moet u

kaarsen of andere opven vlammen altijd uit de buurt houden van dit product.

5


Nederlands

INSTELLING

De afstandsbediening

Eenvoudig overzicht van de afstandsbediening.

2

3

4

7

8

10

14

16

18

20

1

5

6

9

12

11

13

15

17

19

1 Aan/Standby

2 Ingangsselectie van een externe bron

3 Stilstand beeld

4 Oproepen van tekstdiensten in de analoge

modus of interactieve diensten in digitale

modus

5 In- en uitschakelen van de ondertitels

6 Stereo/tweetalige uitzendingen

7 Cijferknoppen

8 Audio-omschrijving in-/uitschakelen

9 Hiermee kunt schakelen tussen de ATV- en

DTV-modus

10 Veranderen van de geluidssterkte

11 Veranderen van het programma

12 In de televisiestand: Om scherminformatie

In tekstmodus: Toegang tot indexpagina

13 Geluid dempen

14 Menu's voor snelle toegang

15 Menu's afsluiten

16 Programmagids tonen

17 Terug naar vorig niveau van het scherm op

het menu

18 Menu op het scherm tonen

19 ▲, ▼, ◄, ►: Omhoog, omlaag, naar links of

naar rechts in het menu op het scherm

OK: Bevestigen van de selectie

20 Kleurknoppen: knoppen voor tekstbesturing

Verborgen tekst laten zien

Een gewenste pagina vasthouden

Tekst vergroten

Bij weergave van het normale beeld:

Toont de klok op het televisiescherm.

In de teletekstmodus: Omschakelen

tussen Teletekst en het normale beeld

6


Batterijen plaatsen,

effectief bereik van de

afstandsbediening

INSTELLING

Nederlands

Open het deksel

van het batterijvak

en zorg ervoor dat

de batterijen er in

de juiste richting

in worden gelegd.

Geschikte batterijen

zijn AAA, IEC R03

1,5V.

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen

door elkaar en gebruik geen verschillende

batterijtypes. Verwijder uitgeputte batterijen direct

om te verhinderen dat er zuur in het batterijvak

lekt. Verwijder ze volgens de instructies op

pagina 60 van deze handleiding. Waarschuwing:

batterijen mogen niet worden blootgesteld aan

bovenmatige hitte zoals zon en brand.

De afstandsbediening presteert minder bij een

afstand van meer dan tien meter of vanaf een

hoek van meer dan 30 graden van het midden

van de televisie. Wordt het bereik minder dan is

het tijd om de batterijen te vervangen.

7


LOCK

UNLOCK

Nederlands

INSTELLING

Externe apparatuur aansluiten

Voordat u externe apparatuur aansluit, zet u alle netschakelaars uit. Is er geen netschakelaar, neem

dan de stekker uit het stopcontact.

19/22SL738G:

 *een decoder kan een

digitale satellietontvanger

zijn of een andere compatibele

decoder.

Netvoeding

RGB/PC

media recorder

decoder*

1

PC/HDMI 1

(AUDIO)

2

Digital

Audio

(1)

(3) COMPONENT

Y P B/C

B P R/C

R

L AUDIO R

26/32SL738G:

 *een decoder kan een

digitale

satellietontvanger zijn of een

andere compatibele decoder.

media recorder

Netvoeding

decoder*

1

(1) (2)

OPMERKING:

SCART1 : (1)

(INGANG/TELEVISIE-UITGANG)

SCART2 : (2)

(INGANG/TELEVISIE-UITGANG)

2

PC/HDMI 1

(AUDIO)

Digital

Audio

Y P B /C B P R/C R L AUDIO

(4) COMPONENT

R

RGB/PC

8


42SL738G:

INSTELLING

Nederlands

 *een decoder kan een

digitale satellietontvanger

zijn of een andere compatibele

decoder.

media recorder

Netvoeding

decoder*

HDMI 1/2/4

1

(1) (2)

OPMERKING:

SCART1 : (1)

(INGANG/TELEVISIE-UITGANG)

SCART2 : (2)

(INGANG/TELEVISIE-UITGANG)

2

4

PC/HDMI 1

(AUDIO)

(4) COMPONENT

Y P B/C

B P R/C

R L AUDIO R

Digital

Audio

RGB/PC

Y P B/C

B P R/C

R L AUDIO

(5) COMPONENT

R

OPMERKING: SCART1 kan een Canal+ -decoder ondersteunen.

Antennekabels: - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sluit de antenne aan op de ANT-aansluiting op de achterzijde van de televisie. Gebruikt u een

decoder en/of mediarecorder, dan is het belangrijk dat de antennekabel wordt aangesloten via de

antenneaansluiting op de decoder en/of de mediarecorder op de televisie.

SCART-kabels: - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verbindt de IN-en UIT (IN/OUT) gang van de videorecorder of de TV-aansluiting van de decoder met

de televisie. Sluit de SAT-aansluiting aan op de MEDIA REC-aansluiting van de decoder.

Voordat u Auto Scan start zet de u de decoder en de mediarecorder op Standby.

De grammofoonaansluitingen langs de COMPONENT VIDEO-INGANGEN zijn geschikt voor het linkeren

rechter audiosignaal.

De grammofoonaansluitingen langs de VIDEO-INGANG zijn geschikt voor het linker- en rechter

audiosignaal. U vindt deze aansluitingen aan de zijkant van de televisie. (Zie pagina 18.)

SPDIF (Optical Digital Audio Out) Wanneer een digitaal audiosignaal wordt gekoppeld aan de ingang

die is geselecteerd voor de weergave, zal digitale audio beschikbaar zijn op de SPDIF-aansluiting van

uw thuisbioscoopsysteem.

HDMI ® (High-Definition Multimedia Interface) is voor gebruik met een DVD, decoder of elektrische

apparatuur met digitale audio- en video-uitgang. Het is bedoeld voor de beste prestaties met 1080p

hoge definitie videosignalen maar is ook geschikt voor VGA-, SVGA-, XGA-, WXGA-, SXGA-, 480i-,

480p-, 576i-, 576p- en 720p-signalen.

OPMERKING: Hoewel deze televisie geschikt is voor het aansluiten van HDMI-apparatuur, is het

mogelijk dat sommige apparatuur niet goed functioneert.

9


Nederlands

INSTELLING

REGZA-LINK beheert de basisfuncties van aangesloten audio/video-apparatuur via de

afstandsbediening van de televisie.

Een uitgebreid assortiment externe apparaten kan worden aangesloten op de achterzijde van

het televisietoestel. Raadpleeg daarom de relevante handleidingen van de extra apparatuur.

Schakelt de televisie automatisch over naar externe apparatuur, ga dan terug naar normale

televisieontvangst door op de knop van de programmapositie te drukken. Om terug te gaan naar de

externe apparatuur, drukt u op om te selecteren.

10


REGZA-LINK aansluitingen

De basisfuncties van de aangesloten audio/video-apparatuur kunnen worden bediend met de

afstandsbediening van de tv als een REGZA-LINK compatibel apparaat is aangesloten.

19/22SL738G:

Achterkant TV

19SL738

22SL738

INSTELLING

Nederlands

1

2

AV-versterker

Afspeelapparatuur

HDMI in

HDMI out

HDMI out

Afspeelapparatuur

HDMI out

26/32SL738G:

Achterkant TV Zijkant TV

26SL738

32SL738

HDMI 3

1

2

AV-versterker

Afspeelapparatuur

HDMI in

HDMI out

HDMI out

Afspeelapparatuur

HDMI out

11


Nederlands

INSTELLING

42SL738G:

Achterkant TV Zijkant TV

42SL738

HDMI 1/2/4

HDMI 3

1

2

4

AV-versterker

Afspeelapparatuur

HDMI in

HDMI out

HDMI out

Afspeelapparatuur

HDMI out

OPMERKING 1: Aangeraden wordt voor een goede werking om alle audio- en videoapparaten aan

te sluiten met HDMI-kabels welke zijn voorzien van het HDMI logo ( ). Als verschillende

apparaten zijn aangesloten, werkt de optie REGZA-LINK mogelijk niet goed. Gebruik na aansluiting

van de apparaten de REGZA-LINK menu's om de gewenste opties in te stellen. Ook de aangesloten

apparatuur moet worden ingesteld. Zie voor details de gebruiksaanwijzing van elk aangesloten

apparaat.

OPMERKING 2: De optie REGZA-LINK gebruikt CEC technologie zoals is vastgelegd in de HDMIstandaard.

Deze optie is beperkt tot modellen die REGZA-LINK van Toshiba bevatten. Maar Thoshiba

is niet aansprakelijk voor de werking hiervan. Zie de individuele handleidingen voor informatie over

compatibiliteit.

12


INSTELLING

Een HDMI- of DVI-apparaat aansluiten op de HDMI-ingang

Met de HDMI-ingang van de televisie ontvangt u digitale audio en ongecomprimeerde digitale video

van een HDMI-bron of ongecomprimeerde digitale video van een DVI-bron (Digital Visual Interface).

Deze ingang is geschikt voor HDCP (High-Bandwidth Digital- Content Protection) in digitale vorm van

een elektronisch apparaat dat voldoet aan EIA/CEA-861-D–compliant [1] (zoals een settopbox of dvdspeler

met een HDMI- of DVI-uitgang). Zie pagina 17 voor de geschikte videosignalen.

OPMERKING:

• Sommige oude HDMI-apparatuur werkt misschien niet goed met de nieuwste HDMI-televisie

doordat er een nieuwe standaard is aangenomen.

• Ondersteunde audio-indelingen: Lineair PCM, bemonsteringsfrequentie 32/44,1/48kHz

Nederlands

Een HDMI-apparaat aansluiten

Sluit een HDMI-kabel (connector van type A) aan op de HDMI-aansluiting.

Voor een goede werking wordt een HDMI-kabel met het HDMI-logo (

) aanbevolen.

• Een HDMI-kabel is voor video en audio. Er is dus geen aparte analoge audiokabel nodig (zie

afbeelding).

19/22SL738G:

Achterkant TV

19SL738

22SL738

1

2

HDMI-apparaat

HDMI-kabel

(niet meegeleverd)

HDMI-uitgang

26/32SL738G:

Achterkant TV Zijkant TV

26SL738

32SL738

HDMI 3

1

2

HDMI-apparaat

HDMI-kabel

(niet meegeleverd)

HDMI-uitgang

13


Nederlands

INSTELLING

42SL738G:

Achterkant TV Zijkant TV

42SL738

HDMI 1/2/4

HDMI 3

1

2

4

HDMI-apparaat

HDMI-uitgang

HDMIkabel

(niet

meegeleverd)

Om HDMI-video te bekijken, drukt u op

om de juiste stand te selecteren.

Een DVI-apparaat aansluiten

Gebruik een verloopkabel van HDMI naar DVI (HDMI-connector type A) voor de HDMI1-aansluiting en

audiokabels voor de PC/HDMI1-audioaansluiting (zie afbeelding).

• De aanbevolen lengte voor de verloopkabel van HDMI naar DVI is 2m.

Een verloopkabel van HDMI naar DVI is alleen voor video.

• Er is dan ook een aparte analoge audiokabel nodig.

19/22/26/32SL738G:

Achterkant TV

19SL738

22SL738

PC/HDMI 1

(AUDIO)

26SL738

32SL738

19SL738

22SL738

26SL738

32SL738

Audiokabel voor

verbinding van HDMI

met televisie

(niet meegeleverd)

PC/HDMI 1

(AUDIO)

1

2

1

2

DVI-apparaat

Verloopkabel van HDMI naar DVI

(niet meegeleverd)

14


42SL738G:

Achterkant TV

42SL738

INSTELLING

Nederlands

HDMI 1/2/4

PC/HDMI 1

(AUDIO)

1

Audiokabel voor

verbinding van HDMI

met televisie

(niet meegeleverd)

4

2

Verloopkabel van HDMI naar DVI

(niet meegeleverd)

DVI-apparaat

OPMERKING: Om er zeker van te zijn dat het HDMI- of DVI-apparaat goed gereset wordt, is het aan te

bevelen deze procedures te volgen.

• Schakelt u de elektronische componenten in, begin dan met de televisie en schakel daarna het

HDMI- of DVI-apparaat in.

• Schakelt u de elektronische componenten uit, begin dan met het HDMI- of DVI-apparaat en

schakel daarna de televisie uit.

[1] De compliantie met EIA/CEA-861-D dekt het verzenden van ongecomprimeerde digitale video

met een hoge bandbreedte, wat gestandaardiseerd is voor de ontvangst van videosignalen met een

hoge definitie. Aangezien deze technologie verder ontwikkeld wordt, kan het gebeuren dat sommige

apparaten niet goed werken met uw televisietoestel.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde

handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

15


Nederlands

INSTELLING

Een computer aansluiten

Met de HDMI-verbinding kunt u op de televisie kijken naar het beeld van de computer en het

geluid van de computer horen op de luidsprekers van de televisie.

Een computer met HDMI-aansluiten

Sluit u een computer aan op de HDMI-aansluiting van de televisie, gebruik dan een verloopkabel van

HDMI naar DVI en analoge audiokabels.

Sluit u een computer aan op een HDMI-aansluiting, gebruik dan een HDMI-kabel (connector type A).

Aparte analoge kabels zijn niet nodig (zie pagina 13).

19/22/26/32SL738G:

Achterkant TV

19SL738

22SL738

26SL738

32SL738

1

1

2

2

Computer

Verloopkabel van

HDMI naar DVI

(niet meegeleverd)

19SL738

22SL738

PC/HDMI 1

(AUDIO)

26SL738

32SL738

PC/HDMI 1

(AUDIO)

Audiokabel tussen computer en

televisie (niet meegeleverd)

42SL738G:

Achterkant TV

42SL738

HDMI 1/2/4

1

Computer

Verloopkabel van

HDMI naar DVI

(niet meegeleverd)

4

PC/HDMI 1

(AUDIO)

2

Audiokabel tussen computer en

televisie (niet meegeleverd)

Onder “Acceptabele computersignalen via HDMI/D-SUB-aansluitingen” op pagina 17 leest u welke

signalen van de computer bruikbaar zijn.

16


Acceptabele videosignalen via HDMI-aansluitingen

INSTELLING

Indeling Resolutie Vernieuwingsfrequentie H. frequentie Pixel Clock

VGA 640 x 480

480i 720 x 480

60,000Hz 31,500kHz 25,200MHz

59,940Hz 31,469kHz 25,175MHz

72,809Hz 37,861kHz 31,500MHz

75,000Hz 37,500kHz 31,500MHz

60,000Hz 15,750kHz 27,000MHz

59,940Hz 15,734kHz 27,000MHz

576i 720 x 576 50,000Hz 15,625kHz 27,000MHz

480p 720 x 480

60,000Hz 31,500kHz 27,027MHz

59,940Hz 31,469kHz 27,000MHz

576p 720 x 576 50,000Hz 31,250kHz 27,000MHz

720p 1280 x 720

1080i 1920 x 1080

1080p 1920 x 1080

Acceptabele computersignalen via HDMI/D-SUB-aansluitingen

60,000Hz 45,000kHz 74,250MHz

59,940Hz 44,955kHz 74,176MHz

50,000Hz 37,500kHz 74,250MHz

60,000Hz 33,750kHz 74,250MHz

59,940Hz 33,716kHz 74,176MHz

50,000Hz 28,125kHz 74,250MHz

60,000Hz 67,500kHz 148,500MHz

59,940Hz 67,433kHz 148,352MHz

50,000Hz 56,250kHz 148,500MHz

24,000Hz 27,000kHz 74,250MHz

23,976Hz 26,975kHz 74,176MHz

Indeling Resolutie Vernieuwingsfrequentie H. frequentie Pixel Clock

VGA

(alleen voor D-Sub)

640 x 480

SVGA 800 x 600

XGA 1024 x 768

WXGA-

1280 x 768

SXGA- 1280 x 1024

59,940Hz 31,469kHz 25,175MHz

72,809Hz 37,861kHz 31,500MHz

75,000Hz 37,500kHz 31,500MHz

56,250Hz 35,156kHz 36,000MHz

60,317Hz 37,879kHz 40,000MHz

72,188Hz 48,077kHz 50,000MHz

75,000Hz 46,875kHz 49,500MHz

60,004Hz 48,363kHz 65,000MHz

70,069Hz 56,476kHz 75,000MHz

75,029Hz 60,023kHz 78,750MHz

59,995Hz 47,396kHz 68,250MHz

59,870Hz 47,776kHz 79,500MHz

74,893Hz 60,289kHz 102,250MHz

1360 x 768 60,015Hz 47,712kHz 85,500MHz

60,020Hz 63,981kHz 108,000MHz

75,025Hz 79,976kHz 135,000MHz

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken

van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

OPMERKING 1: De invoersignalen van de pc worden alleen ondersteund door de "HDMI 1"-aansluiting..

OPMERKING 2: Alleen een ondersteund pc-signaal toont de juiste resolutie op het tv-scherm.

Nederlands

17


Nederlands

INSTELLING

Bedieningsorganen

Alle noodzakelijke instellingen van de televisie zijn mogelijk met de afstandsbediening.

De knoppen op het toestel zelf kunnen worden gebruikt voor sommige functies.

OPMERKING: GEMEENSCHAPPELIJKE INTERFACE (CI)

De gemeenschappelijke interface is voorzien voor een CAM-module (Conditional Access Module).

Neem contact op met een serviceprovider voor details.

19/22SL738G:

DVB

COMMON

INTERFACE

CI-kaart

Aan/Uit

Programma omhoog

Programma omlaag

VIDEO-INGANG

R

L

R

AUDIO

L

Geluidssterkte omhoog

Geluidssterkte omlaag

Menu

Video

(2)

Ingang

VIDEO

USB

USB

Hoofdtelefoon

IR-SENSOR

GROENE LED – Timer aan/EPG-timer aan

26/32SL738G:

RODE LED – Standby

GROENE LED - Ingeschakeld

DVB

COMMON

INTERFACE

CI-kaart

Aan/Uit

Programma omhoog

Programma omlaag

R

R

Geluidssterkte omhoog

VIDEO-INGANG

L

(3) AUDIO

L

Geluidssterkte omlaag

Menu

Video

VIDEO

Ingang

USB

USB

Hoofdtelefoon

HDMI 3

HDMI 3

IR-SENSOR

GROENE LED – Timer aan/EPG-timer aan

RODE LED – Standby

GROENE LED - Ingeschakeld

18


42SL738G:

DVB

COMMON

INTERFACE

INSTELLING

Nederlands

CI-kaart

R

R

VIDEO-INGANG

L

(3)

AUDIO

L

Video

VIDEO

USB

USB

Hoofdtelefoon

HDMI 3

HDMI 3

IR-SENSOR

GROENE LED -

Timer aan/EPG-timer aan

AANRAAKSENSOR

RODE LED – Standby

BLAUW LED - Ingeschakeld

Inschakelen

Zorg voordat u de tv inschakelt dat u de

antennekabel aansluit en selecteer de tv als de

ingangsbron.

Brandt de RODE LED niet, controleer dan

of het toestel op het lichtnet is aangesloten.

Verschijnt er geen beeld, druk dan op van de

afstandsbediening. Dit kan even duren.

Om de televisie in de modus Standby te zetten,

drukt u op van de afstandsbediening. Om naar

de televisie te kijken drukt u weer op . Het kan

een paar seconden duren voor er beeld komt.

De afstandsbediening

gebruiken

Om de televisie in gebruik te nemen werkt

u met de menu's op het scherm. Druk op de

afstandsbediening op om de menu's op te

roepen.

Het menu op het scherm verschijnt als een

lijs met vijf onderwerpen. Elk symbool wordt

geselecteerd door te drukken op ◄ of ► van

de navigatiering van de afstandsbediening. De

bijbehorende opties verschijnen dan daaronder.

Op de opties te gebruiken drukt u op en van

de navigatiering zodat u op en neer gaat. Met ,

◄ ef ► maakt u een keus. Volg de instructies op

het scherm. De functies van elk menu worden in

de handleiding uitgebreid beschreven.

19

De bedieningselementen op

het zijpaneel gebruiken

Uverandert de geluidssterkte met – +.

U verandert de programmapositie met .

Druk op MENU en , , of om de opties

van geluid en beeld te veranderen. Druk op

MENU om af te sluiten.

Om de externe ingang te selecteren, drukt u

op . Druk daarna op om door de lijst te gaan

tot de gewenste ingang geselecteerd is, zoals

beschreven op pagina 38.

Raadpleeg altijd de handleiding van de

aangesloten apparatuur voor de volledige details.

De aanraaksensor gebruiken

Om de aanraaksensor op de televisie te

gebruiken, raakt u met uw vinger de indicator op

de aanraaksensor aan.

Tik op –

+om de geluidssterkte te veranderen.

U verandert de programmapositie door op

te tikken.

Druk op MENU en op – + of op om

de opties van geluid en beeld te veranderen.

Druk op MENU om af te sluiten.

Om de externe ingang te selecteren, tikt u op

om door de lijst te gaan tot de gewenste

ingang geselecteerd is, zoals beschreven op

pagina 38.


Nederlands

DE TELEVISIE AFSTEMMEN

De televisie afstemmen

Voordat u de televisie inschakelt zet u de decoder

en de mediarecorder, als die aangesloten zijn, op

Standby.

Zorg dat u de antennekabel aansluit en selecteer

de tv als de ingangsbron.

Om de televisie in te stellen, drukt u op de

knoppen op de afstandsbediening die beschreven

zijn op pagina 6.

4

Druk op ▲ of ▼ om het land te kiezen en

druk daarna op ► om naar de volgende

stap te gaan.

Eerste instelling

Kies het land:

Land

Verenigd Koninkrijk

Italië

Nederland

Zweden

Bulgarije

Griekenland

Rusland

Eerste instelling

Terug Selecteren Volgende EXIT Afsluiten

Sluit de televisie aan op de netvoeding en

druk op de knop . Het scherm Eerste

instelling verschijnt bij het eerste gebruik.

Druk op om de eerste instelling te

starten

Eerste instelling

Welkom bij de wizard

voor de eerste instelling.

Druk op [OK] om de

wizard te starten.

Welkom

Om kanalen te scannen drukt u op ►.

Eerste instelling

Sluit eerst de

antenne/Kabel aan.

Nu kanalen scannen?

Slaat u deze stap over,

dan kunt u in het

televisiemenu kanalen

scannen.

0%

Kanaal scannen

Scannen

Scan overslaan

Terug Selecteren Volgende EXIT Afsluiten

OK Volgende

Druk op ▲ of ▼ om een taal te kiezen en

druk daarna op ►.

Eerste instelling

Kies de taal:

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

Ελληνικά

Български

Taal

Er wordt gezocht naar alle beschikbare stations.

De schuifbalk verplaatst zich langs de lijn

naarmate het zoeken voortgaat.

De eerste instelling is nu voltooid. Druk op

om de wizard af te sluiten.

Eerste instelling

Gefeliciteerd!

De instelling is voltooid.

Druk op [OK] om de

wizard te voltooien.

Voltooid

Terug Selecteren Volgende EXIT Afsluiten

Druk op ▲ of ▼ om te kiezen tussen de

modus Home (Thuis) en Store (Opslaan)

(voor normaal thuisgebruik, selecteert u

Home (Thuis)) en druk vervolgens op ►.

Als de modus Home (Thuis) is

geselecteerd, wordt de beeldmodus

Standaard geselecteerd.

Eerste instelling

Kies [Opslaan] als u

deze tv in een winkel

wilt laten spelen.

[Thuis] wordt aangeraden

voor standaard thuisgebruik.

Modus energiebesp.

Thuis

Opslaan

Terug

OK Afsluiten

OPMERKING 1: Slaat u deze stap over, dan kunt

u in het televisiemenu kanalen scannen.

OPMERKING 2: De tijd wordt automatisch

ingesteld door de uitzending, maar kan maximaal

-12 uur vooruit of terug worden gezet met de

Tijdzone in Tijd instellen. (Zie pagina 37.)


LET OP

Het menu Fabrieksstandaard is op elk moment

toegankelijk met de functie Kinderslot in het menu

INSTELLING.

Terug Selecteren Volgende EXIT Afsluiten

20


De programma’s instellen

OPMERKING: Is het kanaalblok geactiveerd, dan

is een wachtwoord van vier cijfers nodig om in het

menu INSTELLING naar het submenu Kanalen

te gaan.

Automatisch scannen

Met Automatisch scannen wordt de televisie

geheel opnieuw afgestemd. U kunt hiermee de

kanaallijst bijwerken.

Het is aan te bevelen af en toe een

Automatische scan uit te voeren om ervoor

te zorgen dat nieuwe diensten toegevoegd

worden.

OPMERKING: Alle huidige programma’s en

instellingen, zoals geblokkeerde programma’s,

gaan verloren.

DE TELEVISIE AFSTEMMEN

4 Druk op ▼ om Kanalen te markeren en

daarna op ► of om dit vast te leggen.

INSTELLING

Land

Nederland

OSD-taal

Nederlands

Kanalen

Automatic Power Down

Aan

Location

Home

Software upgrade

Kinderslot

TV opnieuw instellen

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Selecteer Automatisch scannen en druk

op .

Nederlands

Druk op MENU en daarna op ◄ of ► om

INSTELLING te selecteren.

INSTELLING

Land

Nederland

OSD-taal

Nederlands

Kanalen

Automatic Power Down

Aan

Location

Home

Software upgrade

Kinderslot

TV opnieuw instellen

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▼ om Land te markeren en

daarna op ◄ of ► om te selecteren.

OPMERKING: Om de informatie van de

uitzending correct te ontvangen moet het juiste

land worden ingesteld.

Druk op ▼ om OSD-taal te markeren en

daarna op ◄ of ► om te selecteren.

Kanalen

Automatisch scannen

Scan bijwerken

Analoog handmatig scannen

Favoriet netwerk selecteren

Kanaal overslaan

Kanaal sorteren

Kanaal bewerken

Kanaal decoderen

Anal. kanaal fijn afstemmen

Kanalenlijst wissen

OK Scannen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op Cancel (Annuleren) om niet te

veranderen of op om de Automatische

scan te starten.

Vorige inst. gaan verloren. Annuleren voor

annul.wijzigingen, OK voor start auto scannen.

OK

Cancel

Voor de optie Land van Finland,

Duitsland, Zwitserland, Noorwegen,

Zweden, Denemarken of Overige, is de

optie Scanmodus beschikbaar als de

Radiomodus in het INSTELLING-menu is

ingesteld op Kabel.

• Scanmodus: De opties zijn Vol, Snel

en Geavanceerd. De Snelscan is een

vereenvoudige versie van de Volledige scan

bedoeld om sneller resultaat te leveren, en is

alleen beschikbaar voor de optie Land voor

Finland of Overige.

21


Nederlands

DE TELEVISIE AFSTEMMEN

Alle kanalen scannen.

Scanmodus

Startfrequentie (KHz)

Automatisch scannen

Geavanceerd

362000

0%

Eindfrequentie (KHz) 362000

Modulatie

Auto

Symboolsnelheid (Ksym/s)

6900

Netwerk-ID

100

Scannen

Selecteren EXIT Afsluiten

OPMERKING: De opties Startfrequentie,

Eindfrequentie, Modulatie, Symboolsnelheid

en Netwerk-ID zijn alleen beschikbaar voor de

modus Geavanceerd.

Druk op ▼ om Scannen te markeren

en daarna op ► of om het scannen

te starten. Druk op RETURN om dit te

annuleren of op Afsluiten om het scannen

te stoppen.

Scan bijwerken

Nieuwe kanalen zoeken die niet in de

programmalijst staan.

Druk op MENU en daarna op ◄ of ► om

INSTELLING te selecteren.

Druk op ▼ to markeren Kanalen en druk

op ► of .

Selecteer Scan bijwerken en druk op

om het scannen te starten.

Scan bijwerken

Enkele RF-scan

Scan enkele RF-kanalen. U kunt de signaalsterkte

en de signaalkwaliteit controleren.

Selecteer Kanalen uit het menu

INSTELLING.

Markeer Enkele RF-scan en druk op ► of

op om in te voeren.

Druk op ◄ en op ► om het RF-kanaal te

selecteren en druk daarna op om met

scannen te beginnen.

Enkele RF-scan

Eén RF-kan. scannen (alleen digitaal)

0%

Startfrequentie (KHz)

474000

Modulatie

Auto

Symboolsnelheid (Ksym/s)

6875

Signaalsterkte

0

OK Scannen RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar

voor DVB_C en DVB_T.

Favoriet netwerk selecteren

Als er meer dan twee netwerken zijn gedetecteerd

na het uitvoeren van Automatische scannen in

het menu Kanalen, kunt u het gewenste netwerk

selecteren.

Selecteer Kanalen uit het menu

INSTELLING.

Markeer Favoriet netwerk selecteren en

druk op ► of op om door te gaan.

Toestand: Bezig met scannen..

Digitale kanalen: 0 Analoge kanalen: 0

0%

RETURN Annuleren EXIT Afsluiten

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar

voor DVB_T.

Kanalen

Automatisch scannen

Scan bijwerken

Enkele RF-scan

Favoriet netwerk selecteren

Kanaal overslaan

Kanaal sorteren

Kanaal bewerken

Kanalenlijst wissen

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

22


Druk op ▲ of ▼ om het voorkeursnetwerk

te selecteren en druk daarna op om dit

in te stellen.

Favoriet netwerk selecteren

Kies het favoriete netwerk:

TVBS-netwerk

Oslo og Akershus

4

DE TELEVISIE AFSTEMMEN

Voer met de cijferknoppen 0~9 de

Startfrequentie in. Druk op ▲ of ▼ om

te kiezen tussen Omhoog scannen of

Omlaag scannen en druk op ► of om

het scannen te starten. Druk op Exit om

het scannen te stoppen.

Analoog handmatig scannen

Nederlands

Analoge kanalen zoeken

OK Selecteren EXIT Afsluiten

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar

voor de optie Land van Noorwegen, en met

invoerbron DVB_T.

Analoog handmatig scannen

De televisie kan handmatig worden afgestemd

met Analoog handmatig scannen. Bijvoorbeeld,

als de televisie niet kan worden aangesloten op

een mediarecorder/decoder met een SCARTaansluiting

of om een station op een ander

Systeem af te stemmen.

Druk op MENU en daarna op ◄ of ► om

INSTELLING te selecteren.

Druk op ▼ om Kanalen te markeren en

daarna op ► of .

Selecteer Analoog handmatig scannen

en druk op ► of om te bevestigen.

Startfrequentie (MHz) 45.00

Omhoog scannen

Omlaag scannen

OK Omhoog scannen RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar

voor de modus Analoge TV.

Kanalen overslaan

Om te verhinderen dat sommige programma’s

bekeken worden, kunt u de programmapositie

overslaan. De afstandsbediening moet dan

worden weggelegd, want de kanalen blijven

toegankelijk met de cijferknoppen. U kunt de

programma’s dan op de gebruikelijke wijze

bekijken met de knoppen op de televisie, maar de

overgeslagen kanalen worden door de televisie

niet getoond.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

Kanalen te markeren en druk op ► of

om te selecteren.

Kanalen

Automatisch scannen

Scan bijwerken

Analoog handmatig scannen

Favoriet netwerk selecteren

Kanaal overslaan

Kanaal sorteren

Kanaal bewerken

Kanaal decoderen

Anal. kanaal fijn afstemmen

Kanalenlijst wissen

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

INSTELLING

Land

Nederland

OSD-taal

Nederlands

Kanalen

Automatic Power Down

Aan

Location

Home

Software upgrade

Kinderslot

TV opnieuw instellen

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

23


Nederlands

DE TELEVISIE AFSTEMMEN

Druk op ▼ om Kanaal overslaan te

markeren en druk op ► of om te

selecteren.

Kanalen

Automatisch scannen

Scan bijwerken

Analoog handmatig scannen

Favoriet netwerk selecteren

Kanaal overslaan

Kanaal sorteren

Kanaal bewerken

Kanaal decoderen

Anal. kanaal fijn afstemmen

Kanalenlijst wissen

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▲ of ▼ om de kanalen te

selecteren die u wilt overslaan en druk op

om te bevestigen.

Kanaal overslaan

1 Analoog BBC1

Kanaal sorteren

1 Analoog BBC1

2 Analoog -----

3 Analoog -----

4 Analoog -----

5 Analoog -----

6 Analoog -----

7 Analoog -----

8 Analoog -----

9 Analoog -----

10 Analoog -----

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Kanaal bewerken

Verander de nummer en de naam van het kanaal.

Selecteer Kanalen uit het menu

INSTELLING.

Markeer Kanaal bewerken en druk op ►

of om te selecteren.

Druk op ▲ of ▼ om het kanaal te

selecteren dat u wilt bewerken en druk op

om het scherm "Kanaal bewerken" te

openen.

4 Verander het Kanaalnummer met

de cijferknoppen 0~9. Verander de

Kanaalnaam door met de cijferknoppen

0~9 cijfers en letters in te voeren.

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

De overgeslagen programma’s zijn niet

bereikbaar met P en P of met de

knoppen van de televisie, maar nog wel met de

cijferknoppen van de afstandsbediening.

Kanalen sorteren

Verandert de volgorde van de programmalijst.

Selecteer Kanalen uit het menu

INSTELLING.

Markeer Kanalen sorteren en druk op ►

of om te selecteren.

Druk op ▲ of ▼ om het eerste kanaal

te selecteren dat u voor sorteren wilt

gebruiken en druk daarna op om dit te

markeren. Druk nogmaals op ▲ of ▼ om

het tweede kanaal te selecteren en druk op

om de posities om te wisselen.

Naam van netwerk:

Kanaalnummer:

Kanaalnaam:

Frequentie

Kleursysteem

Geluidssysteem

Kanaal bewerken

D/K

1

-----

175.25

Auto

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: De opties Frequentie,

Kleurensysteem en Geluidssysteem zijn alleen

beschikbaar voor de modus Analoge tv.

Aan de nummertoetsen op de afstandsbediening

zijn de volgende tekens toegewezen. Gebruik de

lettertekens om tekst in te voeren. Door meerdere

24


malen op de nummertoets te drukken, verandert

het tekstteken; druk op ◄ om het vorige teken te

wissen.

Nummer Teken

1 A B C 1

2 D E F 2

3 G H I 3

4 J K L 4

5 M N O 5

6 P Q R 6

7 S T U 7

8 V W X 8

9 Y Z 9

0 + - . 0

Kanaal decoderen

Kanaal decoderen wordt ondersteund door

Canal+ (betaald televisiekanaal); maar het

kanaal zendt ook ongecodeerde programma’s uit.

Deze ongecodeerde programma’s kunnen gratis

bekeken worden.

Selecteer Kanalen uit het menu

INSTELLING.

Markeer Kanaal decoderen en druk op ►

of om te selecteren.

Druk op ▲ of ▼ om het kanaal te markeren

en daarna op om in te stellen.

Kanaal decoderen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Analoog

Analoog

Analoog

Analoog

Analoog

Analoog

Analoog

Analoog

Analoog

Analoog

BBC1

RTP1

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar

voor de modus Analoge TV.

Anal. kanaal fijn afstemmen

Is de ontvangst slecht, dan kunt u hiermee

nauwkeurig afstemmen.

DE TELEVISIE AFSTEMMEN

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

Kanalen te markeren en druk op ► of

om te selecteren.

Druk op ▼ om Anal. kanaal fijn

afstemmen te markeren en druk op om

te selecteren.

Markeer en druk op om het kanaal te

selecteren.

4 Druk op ◄ of ► om de frequentie in te

stellen. Met ◄ verlaagt u de frequentie en

met ► verhoogt u de frequentie.

Anal. kanaal fijn afstemmen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BBC 1

RTP1

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

175.25 MHz

687.25 MHz

55.85 MHz

209.25 MHz

223.2 MHz

572.3 MHz

590.25 MHz

623.25 MHz

759.2 MHz

10 -----

772.2 MHz

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Kanalenlijst wissen

Deze optie wist alle tv-kanalen als de lijst met

kanalen niet leeg is.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

Kanalen te markeren en druk op ► of

om te selecteren.

Druk op ▼ om Kanalenlijst wissen te

markeren en daarna op ► of om dit

vast te leggen.

Kanalen

Automatisch scannen

Scan bijwerken

Enkele RF-scan

Favoriet netwerk selecteren

Kanaal overslaan

Kanaal sorteren

Kanaal bewerken

Kanalenlijst wissen

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Het scherm Kanalenlijst wissen verschijnt.

Druk op om nu te wissen.

Nederlands

25


Nederlands

DE TELEVISIE AFSTEMMEN

Vorige inst. gaan verloren. Cancel voor

annuleren wijzigingen, OK om door te gaan.

OK

Cancel

Algemene interface

Met deze functie kunt u naar gecodeerde

betaaldiensten kijken. Bevindt het module

zich in de CI-gleuf, dan hebt u toegang tot het

menu van het module. Om een module en een

smartcard te kopen, raadpleegt u de leverancier.

Functie met de gemeenschappelijke interface zijn

misschien niet toegankelijk, afhankelijk van de

uitzendomstandigheden in uw land.

Automatisch uitschakelen

De tv schakelt zichzelf automatisch uit (standby)

na ongeveer 4 uur als u de toetsen op de

afstandsbediening of op het bedieningspaneel

van de tv niet hebt aangeraakt.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

Automatic Power Down (Automatisch

uitschakelen ) te markeren.

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

Druk op MENU en daarna op ◄ of ► om

APPLICATIONS te selecteren.

Druk op ▼ to markeren Algemene

interface en druk op ► of .

APPLICATIONS

Media Player

Tijd instellen

Slaaptimer

Uit

Algemene interface

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op om de CI-kaart te selecteren en

de modulegegevens te bekijken.

TV opnieuw instellen

Selecteert u TV opnieuw instellen dan worden

alle televisie-instellingen naar de oorspronkelijke

fabriekswaarden gezet, behalve Land, OSD-taal,

en Kanalen.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

TV opnieuw instellen te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Selecteer OK om te bevestigen of

selecteer Cancel om af te sluiten.

26


Algemene bediening

Programmaposities

selecteren

Om een programmapositie te selecteren gebruikt

u de cijferknoppen op de afstandsbediening.

Programmaposities kunnen ook geselecteerd

worden met P P .

Om informatie op het scherm te tonen,

bijvoorbeeld de programmapositie, de ingang of

stereo/mono,

drukt u op . Druk nogmaals om te annuleren.

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Menu Snelle toegang

Het menu voor snelle toegang geeft u gemakkelijk

toegang tot enkele opties, zoals Beeldstand,

Beeldgrootte, Slaapstand, REGZA-LINK en

Media Player. Druk op de knop Quick (SNEL)

om het menu Snelle toegang te openen en

gebruik ▲ of ▼ om de optie te selecteren.

Snelle toegang

Beeldstand

Beeldgrootte

Slapen

REGZA-LINK

Media Player

Standaard

Breed

Uit

Nederlands

Tijdweergave.

Met de functie voor de tijdweergave kan de

huidige tijd (tekstservice) worden weergegeven

op het televisiescherm.

Druk op op de afstandsbediening terwijl

u naar een normale tv-uitzending kijkt om de

tijdweergave van de zender weer te geven. Deze

tijd blijft ongeveer 5 seconden op het scherm.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar

voor Analoge tv en is mogelijk niet in alle gevallen

beschikbaar.

Stereo en tweetalige

uitzendingen

Wordt er uitgezonden in stereo of tweetalig,

dan verschijnt het woord Stereo of

Dubbel op het scherm op het moment dat de

programmapositie veranderd wordt. Na een paar

seconden verdwijnt het. Is de uitzending niet in

stereo, dan ziet u het pictogram Mono.

Stereo… Druk op om Stereo of Mono om

te selecteren.

Tweetalig… Tweetalige uitzendingen komen

niet zo veel voor. Bij zo'n uitzending verschijnt

het pictogram Dubbel. Kies het gewenste

programmanummer. Als Dubbel verschijnt,

drukt u op om Dubbel1, Dubbel2 of Mono

te selecteren.

27


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Bediening van het geluid

Geluidssterkte

Geluidssterkte

Druk op of om de geluidssterkte in te

stellen.

Geluid dempen

Druk eenmaal op om het geluid uit te

schakelen en nogmaals om het weer in te

schakelen.

Balans, Laag, Hoog

Druk op MENU en op ◄ of ► om GELUID

te selecteren.

Balans

Laag

Hoog

Omgevingsgeluid

Stabiel geluid

Laagversterking

Laagversterking Niveau

Audio-omschrijving

Visueel gehandicapt

Geavanceerde audio

GELUID

Uit

Uit

Aan

Normaal

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▼ om Balans, Laag of Hoog te

markeren. Druk op ◄ of ► om de instelling

te wijzigen.

Omgevingsgeluid

Deze functie verrijkt (verhoogt en verdiept) de

geluidskwaliteit.

Druk in het menu GELUID op ▼ om

Omgevingsgeluid te selecteren.

Druk op ◄ of ► om de functie Aan of Uit

te schakelen.

0

0

0

50

Stable Sound ®

Stabiel geluid vermindert het verschil

in geluidssterkte tussen de kanalen. De

geluidssterkte blijft daardoor constant als u een

ander kanaal kiest.

Druk in het menu GELUID op ▼ om

Stabiel geluid te selecteren.

Druk op ◄ of ► om de functie In of Uit te

schakelen.

Laagversterking

Laagversterking verhoogt de geluidsdiepte op

de luidsprekers van de televisie. Het verschil is

alleen merkbaar bij geluid met veel lage tonen.

Druk in het menu GELUID op ▼ om

Laagversterking te markeren.

Druk op ◄ of ► om de functie In of Uit te

schakelen.

OPMERKING: De functies Omgevingsgeluid en

Laagversterking zijn alleen beschikbaar voor het

geluid van de in de tv ingebouwde luidsprekers.

Laagversterking Niveau

Na het instellen van Laagversterking op Aan in

het menu GELUID kunt u het niveau instellen.

Druk in het menu GELUID op ▼ om

Laagversterking te markeren.

Druk op ◄ of ► om de instelling te

wijzigen.

Audio-omschrijving

Audio-omschrijving is een extra functie waarin

aan visueel gehandicapten uitleg wordt gegeven

over de acties op het scherm, lichaamstaal,

uitdrukkingen en bewegingen. U kunt hiermee het

soort uitleg kiezen.

Druk op MENU en daarna op ◄ of ► om

GELUD te selecteren.

Druk op ▼ om Audio-omschrijving te

markeren en op ◄ of ► om te kiezen

uit Normaal, Hardhorend en Visueel

gehandicapt.

OPMERKING: Druk op de afstandsbediening op

de knop AD om de audio-omschrijving Aan of Uit

te schakelen.

28


Hardhorend: Deze functie geeft uitleg en dove

en hardhorende televisiekijkers.

Visueel gehandicapt: Deze functie geeft

een beschrijving van zichtbare elementen,

waardoor televisieprogramma’s, documentaires,

thuisvideo’s en andere visuele media toegankelijk

worden voor mensen die blind of visueel

gehandicapt zijn.

Visueel gehandicapt

Staat de audio-omschrijving op “Visueel

gehandicapt”, dan kunt u de geluidssterkte van

de audio-omschrijving instellen.

Druk op MENU en daarna op ◄ of ► om

GELUD te selecteren.

Druk op ▼ om Audio-omschrijving

te markerenen daarna op ◄ of ► om

Visueel gehandicapt te selecteren.

Druk op ▼ om Visueel gehandicapt

te markeren en druk op ► of om te

selecteren.

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Geavanceerde

geluidsinstellingen

De Geavanceerde geluidsinstellingen helpen

bij het maken van een geavanceerde ervaring

met omgevingsgeluid met een diepe rijke bas uit

stereogeluidsbronnen. Het geluid van uw tv klinkt

nu voller, rijker en breder.

Markeer Geavanceerde audio in het menu

GELUID en druk op ► of op om de instellingen

voor Geavanceerde audio in te voeren.

Geavanceerde audio

PC / HDMI1 Audio

PC

HDMI1 Audio

Auto

Lip Sync

Aan

SPDIF-type

PCM

Nederlands

4 Controleer of de optie Luidspreker uit is

ingesteld op Aan. Druk op ▼ om de optie

Geluidssterkte te markeren en druk op ◄

of ► om het volume aan te passen.

Luidspreker uit

Geluidssterkte

Visueel gehandicapt

Aan

20

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

• PC/HDMI1 Audio Geluid van een

aangesloten pc ontvangen.

• HDMI1 Audio Als de aangesloten HDMIbron

geen digitale audio ondersteunt, moet

u de audiokabel in PC/HDMI1 (Audio)

achterop de tv steken en de instelling HDMI1

Audio gebruiken. Selecteer een alternatieve

instelling als er geen geluid is.

• Lip Sync: Activeert een timing-instelling

voor audio/video-weergave waardoor HDMIapparaten

automatisch nauwkeurig kunnen

synchroniseren. Alleen beschikbaar voor

HDMI-bron.

• SPDIF-type: Stuurt een digitaal audiosignaal

naar het externe audiosysteem. De opties

zijn PCM, Dolby digitaal of Uit.

29

Gefabriceerd onder licentie van Dolby

Laboratories.

"Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn

handelsmerken van Dolby Laboratories.


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Breedscherm

Afhankelijk van de uitzending kunt u een programma op verschillende manieren bekijken.

Standaardstand

Deze instelling is beschikbaar als u

HDMI gebruikt als videobron. Het toont

het beeld zonder overscan

Breed

Deze instelling gebruikt u als u kijkt naar

een breedscherm-dvd,een breedschermvideoband

of een uitzending op 16:9 (indien

beschikbaar). Doordat er veel verschillende

beeldverhoudingen zijn (16:9, 14:9, 20:9 enz.)

kunnen er zwarte balken boven en onder het

scherm zichtbaar zijn.

Film

Kijkt u naar alle films en videobanden met side panel

format, dan elimineert deze instelling de zwarte balken

langs de randen van het scherm door in te zoomen en

het beeld zonder vervorming te selecteren.

4:3

Deze instelling gebruikt u voor een

klassieke uitzending met 4:3.

Super Live

Deze instelling vergroot een beeld van 4:3

door het horizontaal en verticaal uit te rekken

tot het beeld gevuld is, waarbij de proporties

in het midden van het beeld behouden blijven.

Er treedt enige vervorming op.

Type ondertitle

Kijkt u naar een CinemaScope-uitzending

met ondertitels, dan wordt het beeld met

deze instelling wat hoger gepositioneerd

zodat alle tekst zichtbaar blijft.

Ondertitel

30


14:9

Deze instelling gebruikt u als u kijkt naar een

uitzending op 14:9.

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Nederlands

PC Wide

Gebruik deze instelling voor een pc aangesloten

via HDMI of een RGB/PC terminal bij de

ontvangst van een pc-signaal. Deze instelling

toont het beeld zonder iets af te snijden.

PC Normal

Gebruik deze instelling voor een pc

aangesloten via HDMI of een RGB/PC

terminal bij de ontvangst van een pc-signaal.

Deze instelling toont het beeld zonder iets te

vervormen of af te snijden.

Punt voor punt

“Punt voor punt” is een n iet-schalende

weergave. Afhankelijk van de indeling

van het invoersignaal wordt het beeld met

zijpanelen en/of balken bovenaan en onderaan

weergegeven (bijvoorbeeld VGA-invoerbron).

Druk op SNEL om het menu Snelle toegang te openen, druk op

Snelle toegang

of om de Beeldverhouding te selecteren en druk op .

Als beeldverhouding kunt u kiezen uit Breed, Film, 4:3, Super

Beeldstand

Live, Type ondertitel, 14:9, Standaardstand, PC Wide, PC

Beeldgrootte

Normal, en Punt voor punt.

Slapen

Het gebruik van de speciale functies om de grootte van

REGZA-LINK

het getoonde beeld te tonen (d.w.z. het veranderen van de

Media Player

verhouding tussen hoogte en breedte) voor vertoning in het

openbaar of voor commerciële doeleinden kan een inbreuk zijn op het auteursrecht.

Beschikbare beeldgrootte

Schermstand SD (maximaal 480p) HD (maximaal 1080p) Computerstand

Breed Ja Ja Nee

4:3 Ja Ja Nee

Super Live Ja Nee Nee

Film Ja Nee Nee

Type ondertitel Ja Nee Nee

14:9 Ja Nee Nee

Standaardstand Ja (alleen bij HDMI) Ja (alleen bij HDMI) Nee

PC Wide Nee Nee Ja

PC Normal Nee Nee Ja

Punt voor punt Nee Nee Ja

31

Standaard

Breed

Uit


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Het beeld bedienen

Beeldstand

U kunt het beste beeld krijgen door de

vooringestelde waarde te selecteren

in de beeldstand, afhankelijk van de

programmacategorie.

Beeldstand

Druk op MENU en op ◄ of ► om BEELD

te selecteren.

Druk op ▼ om Beeldstand te markeren

en op ◄ of ► om te selecteren uit Store,

Dynamisch, Standaard, PC, Film of

Gebruiker.

Brightness

Contrast

Kleur

Tint

Scherpte

Achtergrondlicht

Beeldgrootte

Kleurtemperatuur

Geavanceerde video

BEELD

Standaard

Breed

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: De modus Store is alleen

beschikbaar als de Location in het menu

INSTELLING is ingesteld op Store.

Brightness, Contrast,

Kleur en Tint

50

100

50

0

50

100

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Brightness, Contrast, Kleur of Tint te

selecteren.

Druk op ◄ of ► om uw voorkeur in te

stellen.

Scherpte

Deze functie verhoogt of vermindert de scherpte

van het beeld. Het beeld toont scherpe randen

als u de scherpte verhoogt.

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Scherpte te selecteren.

Verlichting instellen

Door de Achtergrondlicht in te stellen krijgt u

een helderder beeld.

Druk op MENU en op ◄ of ► om BEELD

te selecteren.

Druk op ▼ om Achtergrondlicht te

markeren en druk op ◄ of ► om de

waarde in te stellen.

BEELD

Beeldstand

Standaard

Brightness

50

Contrast

100

Kleur

50

Tint

0

Scherpte

50

Achtergrondlicht

100

Beeldgrootte

Breed

Kleurtemperatuur

Geavanceerde video

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Kleurtemperatuur

Kleurtemperatuur verbetert de ‘warmte’ of

‘koelte’ van het beeld door de warme en blauwe

tinten te veranderen.

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Kleurtemperatuur te markeren en druk op

► of om te selecteren.

BEELD

Beeldstand

Standaard

Brightness

50

Contrast

100

Kleur

50

Tint

0

Scherpte

50

Achtergrondlicht

100

Beeldgrootte

Breed

Kleurtemperatuur

Geavanceerde video

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ◄ of ► om uw voorkeur in te

stellen.

32


Druk op ◄ of ► om te kiezen uit Koel,

Middel, Warm of Gebruiker, afhankelijk

van uw voorkeur.

Kleurtemperatuur

R-versterking

G-versterking

B-versterking

Kleurtemperatuur

Gebruiker

0

0

0

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

DNR

DNR (Digitale ruisreductie) maakt het mogelijk

de schermrepresentatie van een zwak signaal te

verzachten zodat er minder ruis is.

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om NR te markeren en daarna

op ► of om dit vast te leggen.

Druk op ▲ of ▼ om DNR te markeren en

druk op ◄ of ► om Laag, Middel, Hoog,

Auto of Uit te selecteren.

Nederlands

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: R/G/B-versterking: Verhoogt of

vermindert de hoeveelheid rood, groen of blauw

in het beeld.

DNR

MPEG NR

NR

Auto

Laag

Filmstand

Een bioscoopfilm heeft gewoonlijk 24 beeldjes

per seconde terwijl een dvd of softwarefilm 25

of 30 beeldjes per seconde heeft. Het verschil

kan geflikker veroorzaken terwijl u een film op

televisie bekijkt. Door de Filmstand in te stellen

wordt het beeld geconverteerd, wat resulteert in

soepele bewegingen en een betere beeldkwaliteit.

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te invoeren.

Druk op ▼ om Filmstand te markeren en

druk op ◄ of ► om Aan of Uit te kiezen.

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Geavanceerde video

Filmstand

Aan

NR

CTI

Auto

Aangepaste helderheid

Actieve verlichting

Aan

Blauw scherm

Uit

3D Colour Management

Uit

Base Colour Adjustment

ClearFrame

7

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

33


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

MPEG NR

Als het ontvangen MPEG-signaal korrelige

ruis bevat afhankelijk van de compressie en

conversie, kan de ruis met deze functie worden

beperkt.

Druk in het menu BEELD op ▲ of ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

DNR

MPEG NR

Druk op ▲ of ▼ om NR te markeren en

daarna op ► of om dit vast te leggen.

Selecteer MPEG NR en druk op ◄ of ►

om te kiezen uit Laag, Middel, Hoog en

Uit.

NR

Auto

Laag

Actieve verlichting

Is de actieve verlichting ingesteld, dan wordt de

verlichting automatisch bijgesteld bij donkere

beeldscènes.

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om Actieve verlichting te

markeren en druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

Blauw scherm

Selecteert u Blauw scherm, dan wordt het

scherm blauw en wordt het geluid gedempt als er

geen signaal wordt ontvangen.

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om Blauw scherm te markeren en

druk op ◄ of ► om Aan of Uit te selecteren.

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

CTI

Verbeterde kleurovergangen (CTI) houdt in dat

de randen rondom gekleurde objecten op het

scherm gedetecteerd en verscherpt worden.

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Geavanceerde Video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Selecteer de CTI en druk op ◄ of ► om

Auto of Uit te selecteren.

Aangepaste helderheid

Automatisch instellen van de helderheid en het

contrast na analyse van het ingangssignaal.

Deze functie verrijkt de kleuren en de diepte van

het beeld.

Druk in het menu BEELD op ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om Aangepaste helderheid

te markeren en druk op ◄ of ► om uw

voorkeuren in te stellen.

3D Colour Management

Wanneer 3D Colour Management

is geselecteerd, komt de functie

"Basiskleuraanpassing" beschikbaar.

Druk in het menu BEELD op ▲ of ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▲ of ▼ om 3D Colour Management

te markeren.

Geavanceerde video

Filmstand

Aan

NR

CTI

Auto

Aangepaste helderheid

Actieve verlichting

Aan

Blauw scherm

Aan

3D Colour Management

Uit

Base Colour Adjustment

ClearFrame

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

7

34


Base Colour Adjustment

Met Instellen basiskleuren kunt u de individuele

kleuren instellen naar uw persoonlijke voorkeur.

Dit kan handig zijn bij gebruik van een externe

bron. Deze instelling is alleen mogelijk als

Kleurbeheer ingeschakeld is.

Markeer Geavanceerde video in het

menu BEELD. Druk op ▲ of ▼ om 3D

Kleurbeheer te markeren en druk op ◄ of

► om Aan te selecteren.

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

voor het aanpassen van de instelling te

openen.

Base Colour Adjustment

Hue Saturation Brightness

Red

0 0 0

Green

0 0 0

Blue

0 0 0

Yellow

0 0 0

Magenta

0 0 0

Cyan

0 0 0

Terugzetten

Nederlands

Geavanceerde video

Filmstand

Aan

NR

CTI

Auto

Aangepaste helderheid

Actieve verlichting

Aan

Blauw scherm

Uit

3D Colour Management

Uit

Base Colour Adjustment

ClearFrame

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▲ of ▼ om Base Colour

Adjustment te markeren en druk op ► of

.

Geavanceerde video

Filmstand

Aan

NR

CTI

Auto

Aangepaste helderheid

Actieve verlichting

Aan

Blauw scherm

Uit

3D Colour Management

Aan

Base Colour Adjustment

ClearFrame

Aan

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▲ of ▼ om een optie te selecteren

en druk vervolgens op om het venster

7

7

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

4 Druk op ◄ of ► om Hue, Saturation

of Brightness te selecteren en druk

vervolgens op ▲ of ▼ om de instellingen

naar wens aan te passen.

OPMERKING: Om de originele

fabrieksinstellingen opnieuw in te stellen,

selecteert u Terugzetten en drukt u op .

HDMI RGB-bereik

Stelt automatisch het signaal in voor het volledige

RGB-bereik. Als Limiet is geselecteerd, is het

uitvoerbereik van het RGB-signaal 16 tot 235. Als

Vol is geselecteerd is het uitvoerbereik van het

RGB-signaal 0 tot 255.

Druk in het menu BEELD op ▲ of ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▲ of ▼ om HDMI RGB-bereik

te markeren en druk op ◄ of ► om Auto,

Vol, of Limiet te selecteren.

OPMERKING: Als de HDMI-verbinding

geschikt is voor 1080p en/of de tv is geschikt

voor verversingsfrequenties hoger dan 50 Hz

of ondersteunt Diepe kleuren, is een kabel

Categorie 2 nodig. Conventionele HDMI/DVIkabels

werken met deze modus mogelijk niet

goed.

35


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

H./V.positie

Stelt de horizontale en verticale positie van het

beeld in.

Druk in het menu BEELD op ▲ of ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om H./V.positie te markeren en

druk op ► of om te selecteren.

Geavanceerde video

Filmstand

Aan

NR

CTI

Auto

Aangepaste helderheid

Actieve verlichting

Aan

Blauw scherm

Uit

3D Colour Management

Aan

Base Colour Adjustment

ClearFrame

7

H.positie

V.positie

H./V.positie

0

0

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Gebruik ◄ of ► om Laag, Middel, Hoog

of Uit te selecteren.

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▲ of ▼ om H. positie of V. positie

te markeren en druk op ◄ of ► om in te

stellen.

OPMERKING: Bij computerinvoer is V. positie

niet lineair. Met andere worden, stelt u V. positie

in, dan verandert de waarde op het OSD met 2 of

een grotere waarde, afhankelijk van de kalibrering

van de televisie.

OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar

voor model 42SL738G.

PC

De PC-instelling is alleen beschikbaar als de

invoerbron PC is en uw tv een computersignaal

ontvangt.

Druk in het menu BEELD op ▼ om PC

te markeren en druk op ► of om te

selecteren.

Selecteer Auto instellen voor

automatische instelling of druk op ◄ of ►

om de H.positie, V.positie, Fase of Klok

met de hand in te stellen.

ClearFrame

De optie ClearFrame verdubbelt de

beeldsnelheid tot 100 beelden per seconde of

100 Hz.

Druk in het menu BEELD op ▲ of ▼ om

Geavanceerde video te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Auto instellen

H.positie

V.positie

Fase

Klok

PC

5

0

9

127

Druk op ▼ om ClearFrame te markeren en

daarna op ► of om dit vast te leggen.

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

36


Timerbediening

Tijdzone

Selecteert u een Tijdzone, dan wordt de tijd van

de televisie ingesteld op de gegevens van de

tijdzone en GMT (Greenwich Mean Time), zoals

ontvangen met het uitgezonden signaal. De

tijd wordt automatisch door het digitale signaal

ingesteld.

Markeer Tijd instellen in het menu

APPLICATIONS en druk op ► of om

Tijdzone te selecteren.

Tijdzone

ID van land & streek

Tijd

Tijd instellen

As-zender

Land streek 1

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Tijd

De tijd wordt automatisch gelijkgezet als er een

digitaal signaal wordt ontvangen. (U kunt de klok

alleen handmatig gelijkzetten als de televisie

geen DTV-signaal ontvangt.)

De tijd moet correct worden ingesteld om

de timer-functie in/uitschakelen te kunnen

gebruiken.

Markeer Tijd instellen in het menu

APPLICATIONS en druk op ► of om te

selecteren.

APPLICATIONS

Media Player

Tijd instellen

Slaaptimer

Uit

Algemene interface

Nederlands

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ◄ of ► om de Auto

synchronisatie Aan of uit te schakelen.

Druk op ◄ of ► om te kiezen tussen uw

eigen plaats of “As-zender".

ID van land & streek

Deze optie is alleen beschikbaar voor de optie

Land van Spanje of Portugal en de Tijdzone is

ingesteld op As-zender.

Auto synchronisatie

Datum

Tijd

Timer

Inschakeltimer

Uitschakeltimer

Tijd

Aan

2011/01/01

19:22:30

Uit

00:00:00

00:00:00

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

37

Als u Auto synchronisatie Uit zet, kunt

u de Datum en Tijd handmatig instellen

door op ▲, ▼, ◄ en ► te drukken

om de positie te selecteren en op de

nummertoetsen 0~9 om de gegevens in te

voeren.

4 Druk op ▲, ▼, ◄ en ► om de

Inschakeltimer/Uitschakeltimer de

selecteren.


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Auto synchronisatie

Data

Tijd

Timer

Inschakeltimer

Uitschakeltimer

Tijd

Aan

2011/01/01

19:22:30

Beide ingeschakeld

00:00:00

00:00:00

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Ingangsselectie en AVverbindingen

Definiëren van de ingangen en uitgangen zodat

de televisie de aangesloten apparatuur herkent.

Zie pagina 8 for beeld van de aanbevolen

aansluitingen op de achterzijde.

De meeste mediarecorders en decoders zenden

een signaal door de SCART-kabel om de televisie

om te schakelen naar de juiste ingang.

Gebeurt dat niet, druk dan op de knop om een

externe bron te kiezen tot het beeld van de

juiste bron getoond wordt.

De Inschakeltimer zet de televisie op een

vooringesteld tijdstip aan.

De Uitschakeltimer zet de televisie op een

vooringesteld tijdstip uit.

Slaaptimer

De televisie kan worden ingesteld om zichzelf na

een vooraf ingestelde tijd uit te schakelen.

Druk op ▼ om Slaaptimer te markeren in

het menu APPLICATIONS.

Druk op ◄ of ► om te kiezen uit Uit, 10,

20, 30, 40, 50, 60, 90 of 120 minuten.

APPLICATIONS

Media Player

Tijd instellen

Slaaptimer

Uit

Algemene interface

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: Om de Slaaptimer te annuleren,

kiest u Uit in de instelling hierboven.

Ingangskeuze

Gebruik de ingangsselectie als de televisie niet

automatisch omschakelt.

Druk op . Een lijst met alle aangesloten

externe apparatuur wordt weergegeven.

Druk op ▲ en ▼om te markeren en op

om te selecteren.

19/22SL738G:

Hoofd

TV

1

2

3C

HDMI 1

HDMI 2

PC

42SL738G:

Hoofd

TV

1

2

3

4C

5C

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

HDMI 4

PC

26/32SL738G:

Hoofd

TV

1

2

3

4C

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

PC

HDMI ® toont apparatuur die is aangesloten op de

HDMI-ingang aan de achterzijde van de televisie.

Dit geeft de beste prestaties met 1080p-signalen

van hoge definitie.

38


Selectie van het

ingangssignaal

Hiermee specificeert u het type van het signaal

dat op de SCART-ingang achterop de televisie is

aangesloten. Zie de instructies van de fabrikant

voor de aangesloten apparatuur.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

SCART te markeren en daarna op ► of

om te selecteren.

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

26/32/42SL738G:

• Druk op ▲ of ▼ om SCART 1 te

selecteren en druk op ◄ of ► om te

kiezen uit Auto, Gemengd, RGB,

Samengesteld of S-Video.

• Druk op ▲ of ▼ om SCART 2 te

selecteren en druk op ◄ of ► om te

kiezen uit Auto, Samengesteld of

S-Video.

Nederlands

SCART

OSD-taal

INSTELLING

Nederlands

SCART 1

SCART 2

Auto

Auto

SCART

Automatic Power Down

Aan

Location

Home

Software upgrade

Kinderslot

TV opnieuw instellen

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

19/22SL738G:

Druk op ◄ of ► om te kiezen uit Auto,

Gemengd, RGB, Samengesteld, of

S-Video.

Controleer de signaaluitgang van de dvd-speler of

het daarmee compatibele apparaat en selecteer

de juiste instelling voor de “SCART-ingang”.

SCART

SCART

Auto

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

39


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

REGZA-LINK bediening

Deze functie gebruikt de CEC-technologie

(Consumer Electronics Control) en maakt het

beheer van Toshiba REGZA-LINK -compatibele

apparatuur mogelijk via de afstandsbediening van

de televisie.

OPMERKING: Niet alle producten van Toshiba

ondersteunen op dit moment REGZA-LINK.

Bediening van de apparatuur

De modus REGZA-LINK op de afstandsbediening

van de tv maakt de bediening van aangesloten

REGZA-LINK apparatuur mogelijk.

Om de invoerbron van REGZA-LINK te bedienen,

moet u eerst de apparatuur selecteren met de

invoerkeuze van REGZA-LINK, vervolgens de

modus op de afstandsbediening op REGZA-LINK

zetten en daarna op een knop drukken.

De beschikbare functies zijn afhankelijk van de

aangesloten apparatuur. Mogelijk zijn niet alle

toetsen van de afstandsbediening beschikbaar.

Zie de handleiding voor elk aangesloten

apparaat.

OPMERKING: De opties van de televisie

die door de aangesloten apparatuur kunnen

worden bediend, zijn: Standby, Volume, Kanaal,

Geluid dempen, Display information (informatie

weergeven), numerieke knoppen en Vorig

programma.

Keuze invoerbron

Als apparatuur is aangesloten die de CEC

technologie ondersteunt, verschijnt het pictogram

van REGZA-LINK in de lijst met invoerbronnen

waarin een keuze van individuele apparaten

mogelijk is.

Het pictogram REGZA-LINK verschijnt

automatisch achter apparatuur waarbij

REGZA-LINK is gedetecteerd. Druk op ▼

om de invoerbron te markeren die met een

REGZA-LINK-pictogram is gemarkeerd.

Hoofd

TV

1

2

3

4C

HDMI 1 REGZA-LINK

HDMI 2

HDMI 3

PC

Druk op ►. Een tweede keuzescherm

verschijnt met alle aangesloten REGZA-

LINK-apparatuur.

4 Druk op ▲ of ▼ om een invoerbron

te markeren en druk op om deze te

selecteren.

OPMERKING 1: Als de televisie is ingeschakeld,

duurt het een paar minuten voordat het REGZA-

LINK-pictogram in de lijst verschijnt, als een

HDMI cable wordt verwijderd, duurt het een paar

minuten voor het logo verdwijnt.

OPMERKING 2: Als de HDMI-kabel van de

aangesloten apparatuur wordt gewijzigd, of de

HDMI-instellingen voor het apparaat veranderen,

kan Enable REGZA-LINK in het instelmenu van

REGZA-LINK mogelijk weer moeten worden

ingeschakeld.

OPMERKING 3: Als de REGZA-LINK-invoerbron

is geselecteerd, kan sommige REGZA-LINKapparatuur

automatisch inschakelen.

De volgende functies zijn afhankelijk van de

aangesloten apparatuur. Zie voor informatie over

het gebruik de handleiding van de aangesloten

apparatuur.

Druk op . Een lijst met alle modi en alle

aangesloten externe apparatuur wordt

weergegeven.

Hoofd

TV

1

2

3

4C

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

PC

40


Doorgangscontrole

Met de optie Doorgang kunt u het aangesloten

REGZA-LINK-apparaat met de afstandsbediening

van de televisie bedienen.

Duk op ▲ of ▼ om REGZA-LINK in het

menu Snelle toegang te selecteren en druk

op OK. Het bedieningspaneel verschijnt.

Als twee of meer REGZA-LINK-apparaten

met de televisie zijn verbonden, verschijnt

een keuzemenu. Markeer het apparaat

dat u wilt bedienen en druk op om dit te

selecteren.

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

REGZA-LINK-menu's

Door de optie Enable REGZA-LINK in het

instelmenu van REGZA-LINK te activeren, kunt u

individuele opties van REGZA-LINK activeren.

Eenknopsbediening

De functie van REGZA-LINK schakelt

automatisch de televisie in die op standby stond

en selecteert de invoerpoort van de televisie voor

eht aangesluiten audio/video-apparaat door dit in

te schakelen of door af te spelen vanaf het audio/

video-apparaat.

Nederlands

GUIDE

MENU

EXIT

RETURN

OPMERKING: Deze optie is afhankelijk van de

aangesloten apparatuur en de instelling op de

televisie.

System Standby

MENU

ROOT CONTENTS TOP DVD

Druk op de toets van de afstandsbediening

van de televisie die door het

bedieningspaneel wordt aangewezen.

OPMERKING: De beschikbare functies zijn van

het aangesloten apparaat afhankelijk, niet alle

externe functies zijn mogelijk beschikbaar. Zie

de handleiding voor de aangesloten apparatuur.

Deze optie schakelt automatisch de aangesloten

apparatuur in standby als de televisie in standby

gaat en omgekeerd de televisie in standby als

de aangesloten apparatuur in standby gaat. Dit

wordt ingesteld in het instelmenu voor REGZA-

LINK.

OPMERKING: Deze optie is afhankelijk van de

aangesloten apparatuur en de instelling op de

televisie.

System Audio Control

Met de optie Speaker Preference kan de

afstandsbediening van de televisie het volume

instellen of dempen van de luidsprekers die via

een AV-versterker met de televisie zijn verbonden.

Controleer of de aangesloten AV-versterker en

REGZA-LINK-apparatuur zijn geselecteerd

als invoerbron en dat Speaker Preference is

ingesteld op Amplifier in het instelmenu van

REGZA-LINK.

OPMERKING: Als de AV-versterker is

ingeschakeld, de invoerbron gewijzigd of het

volume aangepast, wordt het geluid via de

luidsprekers van de AV-versterker weergegeven,

ook al zijn de luidsprekers van de tv geselecteerd.

Schakel de tv uit en weer in om het geluid uit de

luidsprekers van de tv te laten klinken.

De volledige functie werkt mogelijk niet en is

afhankelijk van de gebruikte versterker.

41


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

PC Link

Automatisch inschakelen

Deze optie stelt automatisch de geschikte

breedbeeldformaten en beeldvoorkeuren in bij

aansluiting op een REGZA-LINK PC.

OPMERKING: Deze optie is afhankelijk van de

aangesloten apparatuur.

Enable REGZA-LINK

Als Enable REGZA-LINK is ingesteld op On,

kunnen hiermee de andere functies worden

ingeschakeld.

Druk in het menu PREFERENCES op ▼

om REGZA-LINK Setup te selecteren en

druk op ► of .

PREFERENCES

REGZA-LINK Setup

Teletekst

Audiokanaal

Auto Format

4:3 uitgerekt

Zijpaneel

Spelstand

Stereo

Uit

Uit

1

Uit

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▼ om Enable REGZA-LINK, te

markeren en druk vervolgens op ◄ of ►

om Aan of Uit te selecteren.

REGZA-LINK instellen

Enable REGZA-LINK

Aan

Automatisch inschakelen

Aan

Auto Standby

Aan

Amplifier Control

Aan

Speaker Preference

TV Speakers

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Met de instelling Automatisch inschakelen kan

de tv automatisch worden in- of uitgeschakeld

als een REGZA-LINK-apparaat wordt in- of uit

geschakeld.

Druk in het REGZA-LINK Setup menu

op ▼ om Automatisch inschakelen te

markeren.

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

Auto Standby

Als Auto Standby is ingeschakeld, worden

door het uitschakelen van de tv automatisch

alle aangesloten REGZA-LINK-apparaten

uitgeschakeld.

Druk in het REGZA-LINK Setup menu op

▼ om Auto Standby te markeren.

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

Amplifier Control

Als Amplifier Control is ingeschakeld, maakt

REGZA-LINK mogelijk dat een aantal van de

versterkeropties met de afstandsbediening van

de tv worden bediend.

Druk in het REGZA-LINK Setup menu op

▼ om Amplifier Control te markeren.

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

Speaker Preference

Met deze optie kan de audiovoorkeur worden

ingesteld op tv-luidsprekers of de luidsprekers

van de AV-versterker. Met de optie AV Amplifier

kan het geluidsvolume worden ingesteld met de

afstandsbediening van de tv.

Druk in het REGZA-LINK Setup menu op

▼ om Speaker Preference te markeren.

Druk op ◄ of ► om TV Speakers of

Amplifier te selecteren.

42


Media Player

Enter Media Player

Met Media Player kunt u foto's (JPEG-bestanden)

en muziek (MP3-bestanden) die op een USBopslagapparaat

zijn opgeslagen, weergeven.

(Er is geen verbinding gegarandeerd voor alle

apparaten.)

Markeer om Media Player te openen Media

Player in het menu APPLICATIONS en

druk op ► of .

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Photo Multi-View

Met deze weergavemodus kunnen alle

afbeeldingen in een geselecteeerde map

tegelijkertijd worden bekeken, met miniaturen in

een raster. De aanvankelijk gemarkeerde positie

is de afbeelding linksboven in het raster.

Open Media Player. Druk op ▲, ▼, ◄ of

► om een map te selecteren en druk op

. Alle afbeeldingen in de map verschijnen

in het Multi View-raster.

100MSDCF DSC00166.J... 2048:1536 01/02

Photo

Nederlands

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

APPLICATIONS

Media Player

Tijd instellen

Slaaptimer

Uit

Algemene interface

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

DSC0016 ...

Menu

Grootte Sorteren Browser

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▲ of ▼ om Foto of Muziek te

markeren en druk op ; de Media Player

verschijnt. U kunt ook het menu Snelle

toegang gebruiken.

Media Player

Photo

Music

OPMERKING 1: De Media Player verschijnt ook

als de USB flash drive geen afbeeldingen bevat.

OPMERKING 2: Schermmenu's verschijnen niet

zolang de Media Player gebruikt wordt.

OPMERKING 3: MP3 is de MPEG Layer-3-

audiocoderingstechnologie die in licentie is

verleend door Fraunhofer IIS en Thomson.

OPMERKING 4: De maximale dikte van de USBflash

drive mag niet groter zijn dan 9 mm.

Druk op ▲, ▼, ◄, of ► om door de

afbeeldingen te bladeren. Als er teveel

afbeeldingen voor het scherm zijn,

verschijnt na het indrukken van ◄ op de

afbeelding linksboven de vorige pagina,

waarbij de afbeelding rechts onderin

wordt gemarkeerd. Of druk op ► op de

afbeelding rechtsonder om de volgende

pagina te tonen met de markering op de

afbeelding linksboven.

Als er meer dan één pagina met

afbeeldingen in de map aanwezig is,

navigeert u door op P en P te

drukken door de pagina's.

Druk op RETURN om de huidige map te

verlaten. Druk op EXIT om terug te keren

naar de laatste bekeken bron.

• Menu: Voer een menu-optie in. De opties

zijn: Sorteren, Media Type en Minigrootte.

• Grootte: Geeft aan of de Multi View wordt

weergegeven in de miniatuurgrootte Klein,

Middle of Groot thumbnail size.

• Sorteren: Geeft aan of de fotobestanden

worden gesorteerd op Bestandsdatum of

Naam.

• Browser/Menu: Geeft aan of u met

miniaturen of een lijst door de foto's bladert.

43


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Diavoorstelling weergeven

Alan.Parsons... 01 - A Dream... 00:04:14 01/02

Music

Deze weergavemodus toont alle afbeeldingen

in een geselecteerde map als diavoorstelling die

automatisch afspeelt.

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

Druk in het Multi View-raster op ▲, ▼,

◄, of ► om een foto te markeren. Druk

op De diavoorstellng geeft nu alle

afbeeldingen in de geselecteerde map

weer.

Druk op P en P om de volgende

of vorige foto te tonen. U kunt de

afbeeldingen ook draaien en informatie

weergeven.

Druk op Afsluiten om terug te keren naar

de laatste bekeken bron

• Menu: Selecteer de afspeelmethode. De

opties zijn: Pauze, Herhalen, Willekeurig,

Duur, Effect, en informatie weergeven.

• Duur/draaien: Druk in de afspeelmodus

om de weergaveduur voor de volgende te

selecteren. De opties zijn: Kort, Gemiddeld

en Lang. Druk in de pauzemodus op een

foto om deze te draaien.

• Effect Druk hier in de afspeelmodus op om

het afspeeleffect te selecteren: De opties

zijn: Geen, Oplossen, Naar rechts vegen,

Naar links vegen, Omhoog vegen en

Omlaag vegen.

• Afspelen/pauzeren: Indrukken om tijdens

het afspelen te pauzeren. Indrukken om

tijdens de pauze af te spelen

Muziekbestanden bekijken

Met deze weergavemodus kunnen alle

muziekbestanden in een geselecteeerde map

tegelijkertijd worden bekeken, met miniaturen in

een raster. De aanvankelijk gemarkeerde positie

is de afbeelding linksboven in het raster.

Open Media Player. Druk op ▼ om

Muziek te markeren.

Media Player

Photo

Music

Druk in Media Player op ▲, ▼, ◄ of ► om

een map te selecteren en druk op . Alle

muziekbestanden in de map verschijnen in

het Multi View-raster.

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

Menu

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

01 - A Dr ...

Grootte Sorteren Browser

Druk op ▲, ▼, ◄, of ► om door de

muziekbestanden te bladeren. Als er

teveel muziekbestanden voor het scherm

zijn, verschijnt na het indrukken van ◄ op

het bestand linksboven de vorige pagina,

waarbij het bestand rechts onderin wordt

gemarkeerd. Of druk op ► op het bestand

rechtsonder om de volgende pagina te

tonen met de markering op het bestand

linksboven.

Als er meer dan één pagina met bestanden

in de map aanwezig is, navigeert u door op

P en P te drukken door de pagina's.

4 Druk op RETURN om de huidige map te

verlaten. Druk op EXIT om terug te keren

naar de laatste bekeken bron.

• Menu: Voer een menu-optie in. De opties

zijn: Sorteren, Media Type en Minigrootte.

• Grootte: Bepaalt de grootte van de

miniatuur: Klein, Gemiddeld, of Groot.

• Sorteren: Bepaalt het sorteren van de

muziekbestanden op Naam, Genre, Artiest

of Album.

• Browser/Menu: Geeft aan of u

met miniaturen of een lijst door de

muziekbestanden bladert.

Muziek afspelen

De optie Muziek speelt MP3-bestanden af die op

een USB-opslagapparaat staan.

Druk in het Multi View-raster op ▲, ▼, ◄,

of ► om een muziekbestand te markeren.

Druk op om alle muziekbestanden in de

geselecteerde map af te spelen.

Druk op om te pauzeren; druk nogmaals

om weer af te spelen. Druk op Afsluiten

om terug te keren naar de laatste bekeken

bron.

44


OPMERKING 1: Tijdens het afspelen van de

muziekbestandne kunt u de afspeelmethoden

selecteren: Herhalen, Willekeurig, Alleen audio,

of de Info van het muziekbestand weergeven.

OPMERKING 2: MP3 is de MPEG Layer-3-

audiocoderingstechnologie die in licentie is

verleend door Fraunhofer IIS en Thomson

Voorkeuren

Analoge ondertitels

U kunt de ondertitels in- en uitschakelen terwijl u

naar de televisie kijkt.

Teletekst

Ondertitel

Markeer Ondertitels in het menu

PREFERENCES en druk op ► of

selecteren.

PREFERENCES

REGZA-LINK Setup

Audiokanaal

Stereo

Auto format

Uit

4:3 uitgerekt

Uit

Zijpaneel 1

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

om te

Druk op ▲ of ▼ om Analoge ondertitels

te selecteren en druk op ◄ of ► om te

kiezen uit Aan, Dempen, en Uit.

Ondertitel

Analoge ondertitel

Aan

Taal van digitale ondertitels

Engels

Taal van digitale ondertitels 2e Engels

Type van ondertitel

Normaal

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: Hebt u de Analoge ondertitels

ingesteld op “Dempen” dan worden analoge

ondertitels op het scherm getoond en tegelijk de

luidspreker uitgeschakeld.

45

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Digitale ondertitels

U gebruikt de Digitale ondertitels als de

ondertitels in twee of meer talen worden

uitgezonden. Zijn er geen ondertitels in een

geselecteerde taal, dan wordt de standaardtaal

getoond.

Markeer Ondertitels in het menu

PREFERENCES en druk op ► of om

te selecteren.

Druk op ▲ of ▼ om de Taal van

digitale ondertitels of Taal van digitale

ondertitels 2e te selecteren en druk op ◄

of ► om de taal te bevestigen.

OPMERKING: Als de taal in de Taal van digitale

ondertitels niet beschikbaar is, wordt de Taal

van digitale ondertitels 2e getoond.

Type van ondertitel

U kunt voor het Type van ondertitels kiezen

tussen Normaal en Gehoorgestoord. Kiest u

"Gehoorgestoord" dan tonen de ondertitels

extra diensten voor doven en hardhorenden met

een extra uitleg.

Markeer Ondertitels in het menu

PREFERENCES en druk op ► of om te

selecteren.

Druk op ▲ of ▼ om het Type van

ondertitel te selecteren en druk op ◄ of

► om Normaal of Gehoorgestoord te

selecteren.

Audiotalen

Met deze functie kunt u een programma of

film bekijken in een taal naar keuze, mits er

verschillende talen worden uitgezonden.

Druk in het menu PREFERENCES op

▼ om Audiotaal of Audiotaal 2e te

selecteren.

Druk op ◄ of ► om een optie te

selecteren.

OPMERKING: De optie V.O. is alleen

beschikbaar als het Land in het INSTELLING

menu is ingesteld op Frankrijk.

Audiokanaal

Wordt er uitgezonden in stereo of tweetalig,

dan verschijnt het woord Stereo of Dual op het

scherm op het moment dat de programmapositie

veranderd wordt. Na een paar seconden verdwijnt

het. Is de uitzending niet in stereo, dan ziet u het

woord Mono.

Nederlands


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Druk in het menu PREFERENCES op ▼

om Audiokanaal te markeren.

Druk op ◄ of ► om Stereo, Dubbel1,

Dubbel2, of Mono te selecteren.

Auto Format

Ontvangt de televisie een breedbeeld en

Auto Format is ingeschakeld, dan wordt het

beeld automatisch als breedbeeld getoond,

onafhankelijk van de eerdere instelling van de

televisie.

Druk in het menu PREFERENCES op ▼

om Auto Format te markeren.

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

4:3 uitgerekt

Is 4:3 uitrekken ingeschakeld, dan wordt het beeld

automatisch uitgerekt tot een breedbeeldindeling.

Markeer 4:3 uitgerekt in het menu

PREFERENCES en druk op ◄ of ► om On of

Off te selecteren.

OPMERKING: 4:3 uitgerekt is alleen

ingeschakeld als Auto Format is ingesteld op

Aan.

Instelling op het zijpaneel

Met het Zijpaneel worden de banden aan

weerszijden van het scherm donkerder of lichter

als de beeldverhouding 4:3 of 14:9 wordt gebruikt.

Dit verhindert dat het beeld op het scherm

inbrandt en bovendien kijkt u comfortabeler bij

heldere of donkere omstandigheden.

Druk in het menu PREFERENCES op ▼

om Zijpaneel te markeren.

Druk op ◄ of ► om 1, 2, of 3 te selecteren.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar in

de DTV-modus.

Spelstand

De Spelstand helpt de video-response voor

spelen te versnellen.

Druk in het menu PREFERENCES op ▼

om Spelstand te markeren.

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

OPMERKING: De optie Spelstand is niet beschikbaar

voor de DTV/ATV-ingang.

46

Kinderslot

Deze functie blokkeert kanalen en programma’s

die u niet wilt zien of waarvan u niet wilt dat de

kinderen ze zien.

Er is een wachtwoord nodig om toegang te

krijgen tot deze functie. Het door de fabriek

ingestelde standaardwachtwoord is “0000”.

OPMERKING: Zijn Kanaal blokkeren, Programma

blokkeren en Ingangsblokkering geactiveerd,

dan moet u het viercijferige wachtwoord opgeven

voordat u in SETUP naar het submenu voor de

kanalen kunt gaan. Na het automatisch scannen,

worden alle kanaalblokkeringen gewist.

Kanaalblok

Deze functie blokkeert kanalen die u niet wilt zien

of waarvan u niet wilt dat de kinderen ze zien.

Markeer Kinderslot in het menu

INSTELLING en druk op ► of om te

selecteren.

INSTELLING

Land

Nederland

OSD-taal

Nederlands

Kanalen

Automatic Power Down

Aan

Location

Begin

Software upgrade

Kinderslot

TV opnieuw instellen

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Wachtwoord

Geef het viercijferige wachtwoord op.

Kinderslot

RETURN Terug EXIT Afsluiten


Druk op ▼ om Kanaal blokkeren te

markeren en druk op ► of om te

selecteren.

Kinderslot

Kanaal blokkeren

Programma blokken

Ingangsblokkering

Wachtwoord veranderen

Beeldschermvergrendeling

Uit

Fabrieksstandaard

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

INSTELLING

Land

Nederland

OSD-taal

Nederlands

Kanalen

Automatic Power Down

Aan

Location

Begin

Software upgrade

Kinderslot

TV opnieuw instellen

Nederlands

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Geef het viercijferige wachtwoord op.

4 Druk op ▼ om de kanalen te markeren

die u wilt blokkeren en druk op om te

bevestigen.

Wachtwoord

Kinderslot

Kanaal blokkeren

1

4

6

9

10

1

12

14

24

31

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

Digitaal

TF1

TV4 Stockholm

M6

W9

TMC

NT1

NRJ12

TV4 Film

TV4 Fakta

PARIS PREMIERE

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▼ om Tijdsinterval blokkeren te

markeren en druk op ► of op om dit te

openen.

Tijdsinterval blokkeren

Deze functie blokkeert kanalen die u niet wilt zien

of waarvan u niet wilt dat de kinderen ze zien

tussen een vooraf ingestelde tijdsinterval.

Markeer Kinderslot in het menu

INSTELLING en druk op ► of om te

selecteren.

Kinderslot

Kanaal blokkeren

Tijdsinterval blokkeren

Programma blokken

Ingangsblokkering

Wachtwoord veranderen

Beeldschermvergrendeling

Fabrieksstandaard

Uit

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

4 Druk op ▼ om Blokkeertype te markeren,

druk op ◄ of op ► om de dag te selecteren

en gebruik de cijfertoetsen om de

tijdinterval in te voeren die u wilt blokkeren.

47


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Blokkeertype

Starttijd

Eindtijd

Tijdsinterval blokkeren

Geen

00/00/00

23:59:59

Leeftijd

Programma blokken

Geen

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Programma blokken

Hierdoor kunnen kinderen bepaalde

televisieprogramma’s niet zien, afhankelijk van de

ingestelde waarde.

deze functie werkt volgens de informatie van het

zendstation. Heeft het signaal geen informatie,

dan werkt deze functie niet.

Markeer Kinderslot in het menu

INSTELLING en druk op ► of om te

selecteren.

Geef het viercijferige wachtwoord op.

Druk op ▼ om Programma blokken

te markeren en druk op ► of om te

selecteren.

OPMERKING: Deze functie werkt met

programma’s waarbij een leeftijdsgrens wordt

meegestuurd.

Ingangsblokkering

Met deze functie kunt u bepaalde externe

ingangsignalen blokkeren.

Markeer Kinderslot in het menu

INSTELLING en druk op ► of om te

selecteren.

Geef het viercijferige wachtwoord op.

Druk op ▼ om Ingangsblokkering

te markeren en druk op ► of om te

selecteren.

Kinderslot

Kanaal blokkeren

Programma blokken

Ingangsblokkering

Wachtwoord veranderen

Beeldschermvergrendeling

Fabrieksstandaard

Uit

Kinderslot

Kanaal blokkeren

Programma blokken

Ingangsblokkering

Wachtwoord veranderen

Beeldschermvergrendeling

Fabrieksstandaard

Uit

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

4 Druk op◄ of ► om de Leeftijd in te stellen

tussen 4 en 18 of selecteer Geen om deze

functie uit te schakelen.

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

4 Druk op ▲ of ▼ om de ingang te markeren

die u wilt blokkeren en druk op om te

bevestigen.

48


19/22SL738G:

1

2

3

4

5

6

7

TV

1

2

3C

HDMI 1

HDMI 2

PC

Ingangsblokkering

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Wachtwoord wijzigen

Verander het 4-cijferige kinderslotwachtwoord.

Het standaardwachtwoord is 0000.

Markeer Kinderslot in het menu

INSTELLING en druk op ► of om te

selecteren.

Geef het viercijferige wachtwoord op.

Druk op ▲ of ▼ om Wachtwoord

veranderen te markeren en druk op ► of

om dit vast te leggen.

Nederlands

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

26/32SL738G:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TV

1

2

3

4C

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

PC

Ingangsblokkering

Kinderslot

Kanaal blokkeren

Programma blokken

Ingangsblokkering

Wachtwoord veranderen

Beeldschermvergrendeling

Fabrieksstandaard

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

4 Typ het nieuwe wachtwoord van 4 cijfers

en voer het ter bevestiging nogmaals in.

Uit

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

42SL738G:

Wachtwoord veranderen

Nieuw wachtwoord

Wachtwoord bevestigen

Ingangsblokkering

1 TV

2 1

3 2

4 3

5 4C

6 5C

7 HDMI 1

8 HDMI 2

9 HDMI 3

10 HDMI 4

OK Instellen Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

RETURN Terug EXIT Afsluiten

49


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Beeldschermvergrendeling

U kunt de bedieningsknoppen op de televisie

blokkeren met Beeldschermvergrendeling. Met

deze functie kan de televisie alleen nog maar met

de afstandsbediening bediend worden.

Markeer Kinderslot in het menu

INSTELLING en druk op ► of om te

selecteren.

Geef het viercijferige wachtwoord op.

Druk op ▼ om

Beeldschermvergrendeling te markeren

en druk op ◄ of ► om de functie Aan of

Uit te schakelen.

Digitale informatie op het

scherm en Programmagids

De informatie op het scherm en de

programmagids geven toegang tot

programmadetails voor alle beschikbare kanalen.

6

Informatie

Druk op en het informatiescherm

verschijnt met details van het programma

dat u momenteel bekijkt.

1 2 3 4 5

1 Kanaaltitel

D+ AD English

10:52 Fri, 10 April

Kinderslot

Kanaal blokkeren

Programma blokken

Ingangsblokkering

Wachtwoord veranderen

Beeldschermvergrendeling

Fabrieksstandaard

Uit

7

8

9

Nu Titel huidig programma

10:00 - 11:00

Volgende Titel volgend programma

11:00 - 11:45

SD 16:9 AD 18 Amusement 8 mins left

Informatie huidig programma weergeven ......

Veranderen EXIT Afsluiten

10 11 12

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

OPMERKING: Staat de

Beeldschermvergrendeling “Aan”, dan kan de

televisie worden uitgeschakeld met de knoppen

op de televisie of de afstandsbediening, maar

inschakelen kan alleen met de afstandbediening.

Fabrieksstandaard

Selecteert u Fabrieksstandaard dan worden alle

instellingen van de televisie gereset, inclusief de

opgeslagen kanalen, zodat de televisie weer is

zoals bij het verlaten van de fabriek.

Markeer Kinderslot in het menu

INSTELLING en druk op ► of om te

selecteren.

Geef het viercijferige wachtwoord op.

Druk op ▼ om Fabrieksstandaard

te markeren en druk op ► of om te

selecteren.

1 Servicetype

2 Overslaan

3 Kanaalblok

4 Signaalsterkte

5 Huidige tijd en datum

6 Audio-informatie

7 Huidig programma en starttijd

8 Volgend programma en starttijd

9 Informatie over gebeurtenis

10 Informatie huidig programma

Schakelen tussen de programmalijst Now

11

(Nu) en Next (Volgende)

12 Het informatiescherm afsluiten

Druk weer op

te sluiten.

om het informatiescherm

Vorige inst. gaan verloren. Cancel voor

annuleren wijzigingen, OK om door te gaan.

OK

Cancel

50


Gids

Selecteer de gids op het scherm met de

knop GUIDE. Het gidsscherm verschijnt

met details van het programma en de

gebeurtenis waarnaar u nu kijkt. Dit kan

een paar ogenblikken duren.

Druk op ◄ of ► voor informatie over

andere gebeurtenissen die gepland zijn

voor het geselecteerde station.

Voor details van andere momenteel

beschikbare programma's drukt u op ▲

en ▼ om op en neer te gaan door de

programmalijst.

OPMERKING: Een opname kan alleen goed

gemaakt worden als de mediarecorder is

ingesteld op dezelfde tijd als de televisie. Zie

voor het opnameproces de handleiding van de

opneemapparatuur.

EPG-timer

De EPG (Elektronische Programmagids)

ondersteunt acht reeksen timers. U kunt

een timer instellen of verwijderen voor een

bepaald programma in de gids. Is de televisie

ingeschakeld en wordt de timer actief, dan

verschijnt er een dialoogvenster om u eraan te

herinneren dat het programma spoedig begint.

Staat de televisie in stand-by op het moment

dat de timer actief wordt, dan komt de televisie

tot leven met uitgeschakelde verlichting,

uitgeschakelde luidspreker en afgestemd op het

gekozen kanaal.

De tijd moet goed ingesteld zijn om deze functie

te kunnen gebruiken. Alle ingestelde timers

worden gewist als u een nieuwe kanaalscan

uitvoert.

Druk op de knop om de timer in het

geselecteerde programma in te stellen of

te annuleren.

Een indicator verschijnt bij de

detailgegevens als de timer ingesteld is.

Druk op de BLAUWE knop om naar de

pagina met programmatimers te gaan.

OPMERKING: U kunt de tijd handmatig opgeven

in het menu / Timer/Tijd OSD-menu.

Na de instelling zal de klok in de televisie

mogelijk niet overeenkomen met de tijd in de

EPG-programmagids. De EPG-programmagids

let op de met het programma uitgezonden tijd en

kan niet worden ingesteld.

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Software upgrade en

systeeminformatie

Automatisch downloaden

Met deze functie kan uw tv automatisch nieuwe

software tijdens de uitzending downloaden.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

Software Upgrade te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om Automatisch downloaden

te markeren.

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

Software upgrade

Automatisch downloaden

Uit

Automatisch installeren

Uit

Handleiding OAD

System Information

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Nederlands

51


Nederlands

BEDIENINGSORGANEN EN KENMERKEN

Automatisch installeren

Met deze functie kan uw tv automatisch nieuwe

software installeren.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

Software Upgrade te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om Automatisch installeren

te markeren.

Druk op ◄ of ► om Aan of Uit te

selecteren.

Software upgrade

Automatisch downloaden

Uit

Automatisch installeren

Uit

Handleiding OAD

System Information

Volg de instructies op het scherm om de

software upgrade te voltooien.

Over Air Download

Besig met scannen.

Annuleren

System Information

EXIT Afsluiten

Gebruik deze optie om de versie van de

geïnstalleerde software te controleren.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

Software Upgrade te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om System Information te

markeren.

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Handleiding OAD

Deze optie maakt het mogelijk dat de software

van uw tv automatisch wordt bijgewerkt.

Druk in het menu INSTELLING op ▼ om

Software Upgrade te markeren en druk

op ► of om te selecteren.

Druk op ▼ om Handleiding OAD te

markeren en druk op ► of om te

selecteren.

Software upgrade

Automatisch downloaden

Uit

Automatisch installeren

Uit

Handleiding OAD

System Information

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ► of om de systeeminformatie

weer te geven.

Software upgrade

Automatisch downloaden

Uit

Automatisch installeren

Uit

Handleiding OAD

System Information

Service-pagina

TOSHIBA

2010

V1.19B 20100203

Signaalsterkte 100

Signal Quality

GOOD

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Het scherm Over-Air Download verschijnt.

RETURN Terug EXIT Afsluiten

52


OPMERKING: In de modus DTV bevat deze

servicepagina extra diagnostische informatie,

zoals de signaalsterkte, signaalkwaliteit,

middenfrequentie, modulatie enz.

Tekstdiensten

Deze televisie heeft een tekstgeheugen van

meerdere pagina’s. Het laden hiervan duurt een

paar ogenblikken.

De taal instellen

U kunt de teleteksttaal kiezen.

Teletekst

Ondertitel

Druk in het menu PREFERENCES op ▼

om Teletekst te markeren en druk op ► of

om te bevestigen.

PREFERENCES

REGZA-LINK Setup

Audiokanaal

Stereo

Auto Format

Uit

4:3 uitgerekt

Uit

Zijpaneel 1

OK Enter Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

Druk op ▲ en ▼ om de opties te selecteren

en op ◄ en ► om de taal te kiezen.

Teletekst

Taal van digitale teletekst

Engels

Taal van decodeerpagina WEST-EUROPA

Tekstinformatie

TEKSTDIENSTEN

De eerste tekstpagina is de indexpagina.

Een willekeurige tekstpagina is bereikbaar door

het driecijferige paginanummer op te geven met

de cijferknoppen of door op een gekleurde knop

te drukken. Ook kunt u naar de volgende pagina

gaan met P en naar de vorige met P .

Bedieningsknoppen

Dit is een beschrijving van de functies van de

tekstknoppen op de afstandbediening.

De index- of startpagina tonen:

Druk op om naar de index- of startpagina

te gaan. Welke dat is, is afhankelijk van de

uitzending.

Verborgen tekst tonen:

Om de oplossing te zien van puzzels en raadsels,

drukt u op de knop .

Een gewenste pagina vasthouden:

Soms is het gewenst een tekstpagina vast te

houden. Druk op zodat bovenaan het

scherm verschijnt. De pagina blijft op het scherm

staan tot u weer op de knop drukt.

Grotere letters tonen:

Druk een keer op om de bovenste helft van de

pagina te vergroten en nogmaals om de onderste

helft te vergroten. Druk voor de derde keer om

weer de normale grootte te zien.

Omschakelen tussen Teletekst en het

normale beeld:

Geef het paginanummer op en druk op

. U ziet het normale beeld. De televisie geeft

aan wanneer de pagina aanwezig is door het

paginanummer bovenaan te tonen.

De subpagina wordt automatisch getoond.

Nederlands

Selecteren RETURN Terug EXIT Afsluiten

53


Nederlands

PROBLEMEN OPLOSSEN

Vragen en antwoorden

Hieronder staan de antwoorden op de meestvoorkomende vragen.

Q

Waardoor

A

Q

Waardoor

A

Druk

Q

Waardoor

A

Q

Waardoor

A

Q

Waardoor

A

Q

Waardoor

A

Q

Waardoor

A

Q

Waardoor

A

is er geen geluid en beeld?

Controleer of de televisie niet in standby

staat.

Controleer de netstekker en alle

netverbindingen.

is er verkeerd geluid of geen geluid in

de DTV-stand?

op om zeker te weten dat de

optie voor slechthorenden niet geselecteerd

is.

verschijnt een afgespeelde videoband of

dvd niet op het scherm?

Zorg ervoor dat de Media Recorder of dvdspeler

op de televisie aangesloten is zoals in

pagina 8 en selecteer de juiste ingang door te

drukken op .

is er een goed beeld maar geen geluid?

Controleer alle kabelverbindingen.

is er beeld maar geen geluid?

Controleer of de geluidssterkte niet omlaag is

gedraaid en dat het geluid niet gedempt is.

is het beeld van de mediarecorder of

dvd-speler in zwartwit?

Controleer of de juiste ingang gekozen is,

S-VIDEO of AV. Zie AV verbindingen op

pagina 38.

kan verder nog een slecht beeld

ontstaan?

Interferentie of een zwak signaal. Probeer

een ander televisiestation. Analogue Manual

Scan (Analoog handmatig scannen kan het

probleem oplossen.

werkt de afstandsbediening niet?

Controleer of de batterijen in orde zijn en op

de juiste manier geplaatst zijn.

Q

Waardoor

A

Verwijder

Q

Waardoor

A

Q

Waardoor

A

Q

Waardoor

A

staat er permanent een bericht op het

scherm?

het bericht met .

zijn er problemen met de analoge tekst?

Goed prestaties en tekst zijn afhankelijk van

een goed uitgezonden signaal. Hiervoor is

meestal een dak- of zolderantenne nodig. Is

de tekst onleesbaar of verward, controleer

dan de antenne. Ga naar de indexpagina

van de tekstdienst en zoek de handleiding.

Hiermee wordt de werking van de tekst

gedetailleerd uitgelegd.

zijn de vier gekleurde tekstnummers

zichtbaar, maar verder geen tekst?

De tekst is geselecteerd terwijl u naar

een externe bron keek, zoals dvd of

mediarecorder. Er verschijnt dan geen tekst

op het scherm en er kan een vak verschijnen

met de informatie dat er geen tekst

beschikbaar is. Selecteer een uitzendend

kanaal en druk op voor de toegang.

werken de apparaten niet goed die op

HDMI zijn aangesloten?

Gebruik kabels met het HDMI-logo

(zie pagina 13).

Sommige oude HDMI-apparatuur werkt niet

goed met de laatste HDMI-televisieproducten,

doordat er een nieuwe standaard is.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia

Interface zijn handelsmerken of geregistreerde

handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de

Verenigde Staten en andere landen.

Q

Waardoor verschijnen de digitale ondertitels, die

ik geselecteerd heb, niet op het scherm?

Er worden momenteel geen ondertitels

uitgezonden.

A

Q

Waardoor

A

is er geen digitale tekstservice?

Het digitale programma waar u naar kijkt

zendt geen digitale tekst uit. Probeer een

ander digitaal programma.

54


Q

Wat

A

Q

Waardoor

A

Q

Omdersteunt

A

Q

A

Q

Waarom

A

Q

A

kan er worden gedaan als het door de

gebruiker gedefinieerde wachtwoord vergeten is?

Gebruik het universele wachtwoord 1276 en

wijzig dit vervolgens naar het nummer van uw

keuze.

schakelt de televisie spontaan uit?

Is er in de televisiestand geen videi-invoer,

dan schakelt de televisie na ongeveer 15

minuten uit om energie te sparen.

deze televisie de DPMS?

Deze set is uitgerust met een functie om

energie te sparen. Deze ondersteunt de

standaard VESA Display Power Management

Signaling (DPMS). Dat betekent dat de

monitor aangesloten moet worden op een

computer die VESA DPMS ondersteunt. Om

de DPMS-stand af te sluiten, drukt u op de

knop van de afstandsbediening zodat de

televisie weer inschakelt.

Waardoor verschijnen er vreemde tekens in de

informatie op het scherm?

Zorg er voor dat het juiste “Land” is ingesteld.

werken de REGZA-LINK-apparaten niet?

Wanneer het aangesloten REGZA-LINKapparaat

niet correct werkt nadat u de

instellingen van het apparaat hebt gewijzigd,

schakelt u de televisie uit en koppelt u de

voedingskabel los. Sluit de kabel vervolgens

opnieuw aan en schakel de televisie in.

Koppel de HDMI-kabel van het REGZA-LINKapparaat

los en sluit deze opnieuw aan.

Waarom is het REGZA-LINK-logo nog steeds

zichtbaar wanneer het apparaat is losgekoppeld?

Als het REGZA-LINK-apparaat is

losgekoppeld, verdwijnt het logo na ongeveer

één minuut.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Nederlands

55


Nederlands

INFORMATIE

Specificaties en toebehoren

• Deze televisie voldoet aan de hieronder beschreven specificaties.

• Ontwerp en specificaties kunnen worden veranderd zonder kennisgeving.

DVB-T uitzendsysteem

en -kanalen

Uitzendsysteem en -kanalen

VK UHF 21-68 PAL-I UHF UK21-UK69

Frankrijk

VHF 05-10 (VHF

01-05)

UHF 21-69

Duitsland VHF 05-12

UHF 21-69

Oostenrijk VHF 05-12

UHF 21-69

Zwitserland VHF 05-12

UHF 21-69

Italië

Spanje UHF 21-69

Nederland VHF 05-12

UHF 21-69

Zweden VHF 05-12

UHF 21-69

Finland VHF 05-12

UHF 21-69

Griekenland VHF 05-12

UHF 21-69

PAL-B/G

SECAM-L

SECAM-D/K

VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2)

UHF 21-69

Video-ingang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Externe verbindingen

UHF E21-E69

VHF E2-E12, S1-

S41

UHF F21-F69

VHF F1-F10, B-Q

UHF R21-R69

VHF R1-R12

Antenne Ingang 75 Ohm

Component Ingang Grammofoonklinken Y, P B /C B , P R /C R

Grammofoonklinken

Audio L + R

Composiet Ingang Grammofooningangen Vídeo

Grammofoonklinken

Audio L + R

SCART Ingang/Uitgang 21-pins SCART Auto, Gemengd,

RGB,

Samengesteld,

S-video/

Televisieuitgang

PC Ingang D-sub RGB

HDMI Ingang HDMI ®

PC/HDMI

Audio

Ingang R3,5mm stereo Audio L + R

Digitale audio Uitgang S/PDIF Optisch

USB-poort Interfaceversie: USB 2.0

USB-klasse:

Massaopslag

Bestandssysteem: FAT12, FAT16 en FAT32

Dikte USB-flash

drive:

Hoofdtelefoon Uitgang

9 mm (max.)

R3,5mm stereo

Stereo

Grootte van het

zichtbare scherm

(cm) (diagonaal)

Nicam

Systeem met 2 draaggolven

Model 19 47,0

22 54,8

26 66,1

32 80,0

42 106,7

Beeld 16:9

Geluiduitgang

(met 10%

vervorming)

Energieverbruik

als opgegeven in

EN60065:2002

Standby (bij

benadering)

Afmetingen

(H x B x D mm)

(bij benadering)

(inclusief standaard)

Model 19 3W + 3W

22 3W + 3W

26 5W + 5W

32 10W + 10W

42 10W + 10W

Model 19 40W

22 46 W

26 60 W

32 73 W

42 145 W

Model 19 0,5W

22 0,5W

26 0,5W

32 0,5W

42 0,5W

Model 19 342,8 x 469,9 x 188,0

22 379,3 x 538,1 x 211,3

26 442,6 x 645,1 x 205,2

32 518,5 x 775,4 x 208,2

42 668,5 x 1004,7 x 284,5

Gewicht (bij Model 19 4,0 kg

benadering)

22 5,5 kg

(inclusief standaard)

26 7,0 kg

32 11,5 kg

42 20,5 kg

Bedrijfsconditie Temperatuur: 5º ~ 35º

Vochtigheid: 20 - 80% (niet condenserend)

Toebehoren

Afstandsbediening

2 batterijen (AAA, IEC R03 1,5V)

Handleiding

56


Licentiegegevens voor televisies van Toshiba

INFORMATIE

Nederlands

De software in digitale televisies van TOSHIBA bestaat uit meerdere onafhankelijke

softwarecomponenten. Elk van deze componenten draagt auteursrecht van TOSHIBA of

een andere partij.

De digitale televisies van TOSHIBA gebruiken softwarecomponenten die gedistribueerd

zijn als freeware onder licentie of met auteursrecht van een derde partij (hierna aan te

duiden als een “EULA”). Sommige EULA's eisen dat de broncode van het gebruikte

component openbaar wordt gemaakt als voorwaarde voor het distribueren van de software

in executeerbare vorm.

U kunt de softwarecomponenten die onderworpen zijn aan zulke EULA-eisen vinden op de

volgende homepage:

URL: http://tesc.toshiba.co.uk/Web/Website.nsf/ContentFrameSet?OpenFrameset

Verder zijn sommige softwarecomponenten die u vindt in een digitale televisie van TOSHIBA

voorzien van software die oorspronkelijk gemaakt of ontwikkeld is door TOSHIBA. Deze software en

bijbehorende documenten dragen het auteursrecht van TOSHIBA en zijn beschermd door de wetten op

het auteursrecht, internationale verdragen en andere wetten. De softwarecomponenten die geheel door

TOSHIBA gemaakt of ontwikkeld zijn, zijn niet onderworpen aan EULA's en de broncode hiervan is niet

beschikbaar.

De garantie die Toshiba biedt bij een digitale televisie is de enige garantie. Geen andere garantie wordt

geboden voor de softwarecomponenten die onderworpen zijn aan EURAs.

Sommige softwarecomponenten die gedistribueerd worden onder EULA's worden aan de gebruiker

beschikbaar gesteld mits ze geen auteursrecht of garantie dragen van TOSHIBA of een andere partij.

Deze softwarecomponenten krijt de gebruiker kosteloos in licentie en deze is dan ook niet gedekt

door enige garantie binnen het bereik van de geldende wetten. Deze softwarecomponenten worden

geleverd "zoals ze zijn", zonder enige garantie, expliciet noch impliciet. “Garantie” is hier inclusief, maar

niet beperkt tot, een impliciete garantie voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Alle risico's die verbonden zijn aan de prestaties van deze softwarecomponenten zijn voor rekening

van de gebruiker. TOSHIBA is niet aansprakelijk voor de kosten van reparatie of correctie en andere

incidentele kosten die verband houden met een defect in een van deze softwarecomponenten. Tenzij

de geldende wetten of een schriftelijke overeenkomst anders specificeren, kan een persoon die de

software verandert of opnieuw verspreidt met toestemming van de houders van het auteursrecht of

gebaseerd op eerder genoemde licenties, niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan

door het gebruik van dergelijke softwarecomponenten. Hetzelfde geldt zelfs als de houders van het

auteursrecht of derde partijen op de hoogte zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. “Schade”

is hier normale, speciale, incidentele en indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van

gegevens of nauwkeurigheid ervan; verlies door fouten van de gebruiker of derden; en incompatibiliteit

met andere software). Lees elke EULA voor de details over de gebruiksvoorwaarden die gelden voor

deze softwarecomponenten.

Onderstaande tabel toont de softwarecomponenten die geïnstalleerd zij in digitale televisies van

TOSHIBA en die onderworpen zijn aan EULA's. De gebruiker moet de toepasselijke EULA's nauwkeurig

lezen voordat hij deze softwarecomponenten gebruikt. De EULA's staan in de oorspronkelijke tekst

(Engels) zoals ze geschreven zijn door de respectievelijke partijen, andere dan TOSHIBA.

Voorgeïnstalleerde software

FreeType

ICU

EULA

Exhibit A

Exhibit B

57


Nederlands

INFORMATIE

Exhibit A

Delen van de software zijn auteursrecht © The FreeType Project (www.freetype.org).

Alle rechten voorbehouden.

Exhibit B

ICU Licentie - ICU 1.8.1 en later

AUTEURSRECHT- EN TOESTEMMINGSAANTEKENING

Auteursrecht © 1995-2006 International Business Machines Corporation en andere

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt zonder kosten toestemming gegeven aan iedere persoon om een kopie van deze software

te verwerven met de bijbehorende documentatiebestanden (de "Software"), zonder beperking met de

Software te werken, inclusief het onbeperkte recht om de Software te gebruiken, kopiëren wijzigen,

mengen, publiceren, verspreiden en/of kopieën ervan te verkopen en andere personen toestemming

te geven zo te handelen, mits de hierboven genoemde auteursrechtaantekening voorkomt in alle

kopieën van de Software en dat zowel de auteursrechtaantekening en deze toestemming zich in de

documentatie bevinden.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HIJ DAAR LIGT", ZONDER ENIGE GARANTIE,

EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN

VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUK OP DE

RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL IS DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT IN

DEZE AANTEKENING AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE AANSPRAAK, NOCH VOOR ENIGE

SPECIALE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE DIE ONTSTAAT DOOR

VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN, HETZIJ DOOR ACTIE VOLGENS HET CONTRACT,

ONACHTZAAMHEID OF ANDERE HANDELING, ONTSTAAN UIT OF IN VERBINDING MET HET

GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SOFTWARE.

Behalve zoals vermeld in deze aantekening zal de naam van een auteursrechthouder niet worden

gebruik om mee te adverteren of op andere wijze de verkoop van de Software te stimuleren zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder.

ICU Licentie - ICU 1.8.1 en later

AUTEURSRECHT- EN TOESTEMMINGSAANTEKENING

Auteursrecht © 1995-2006 International Business Machines Corporation en andere

Alle rechten voorbehouden.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "ZOALS HIJ DAAR LIGT", ZONDER ENIGE GARANTIE,

EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN

VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUK OP DE

RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL IS DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT IN

DEZE AANTEKENING AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE AANSPRAAK, NOCH VOOR ENIGE

SPECIALE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE DIE ONTSTAAT DOOR

VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN, HETZIJ DOOR ACTIE VOLGENS HET CONTRACT,

ONACHTZAAMHEID OF ANDERE HANDELING, ONTSTAAN UIT OF IN VERBINDING MET HET

GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SOFTWARE.

58


INFORMATIE

Nederlands

DVB is een geregistreerd handelsmerk van het DVB-project

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde

handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Gedrukt op kringlooppapier. 100% chloorvrij.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Alle rechten voorbehouden.

Reproductie, geheel of gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming streng verboden.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland

Specificaties kunnen worden veranderd zonder kennisgeving.

59


Nederlands

INFORMATIE

Opmerkingen

Voor uw eigen informatie

Het scherm en de behuizing schoonmaken…

Schakel de televisie uit, maak het scherm en de behuizing schoon met een zachte, droge doek. We

adviseren geen polijst- of oplosmiddelen op het scherm of de behuizing te gebruiken aangezien ze

schade zouden kunnen veroorzaken.

Verwijderen…

De volgende gegevens zijn alleen voor landen in de EU:

Verwijderen van producten. De doorgestreepte afvalcontainer betekent dat het product apart

van het huisvuil ingezameld moet worden. Geïntegreerde batterijen en accu's kunnen met

het product worden weggeworpen – ze worden in het recyclingcentrum gescheiden.

De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt is gekomen.

Door mee te doen met aparte inzameling van producten en batterijen, helpt met de juiste afvoer van

producten en batterijen en dus met het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de

gezondheid

Voor meer gedetailleerde informatie over de inzamelings- en recyclingprogramma's in uw land, neemt

u contact op met de plaatselijke autoriteiten of de winkel waar het product gekocht is.

Verwijderen van batterijen en/of accu's.

De doorgestreepte afvalcontainer betekent dat batterijen en accu's apart van het huisvuil

ingezameld moeten worden.

Bevat de batterij of accu meer dan de opgegeven hoeveelheid lood (Pb), kwik (Hg) en/

of cadmium (Cd) dan is gedefinieerd in de Batterijrichtlijn (2006/66/EC), dan staan de

chemische symbolen voor lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) onder de doorgestreepte

afvalcontainer. Door mee te werken aan aparte inzameling van batterijen, helpt u met de juiste afvoer

van producten en batterijen en dus met het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de

gezondheid.

Voor meer gedetailleerde informatie over de inzamelings- en recyclingprogramma's in uw land, neemt

u contact op met de plaatselijke autoriteiten of de winkel waar het product gekocht is.

60

More magazines by this user
Similar magazines