klik hier - Stad Kortrijk

kortrijk.be

klik hier - Stad Kortrijk

van preetjes molen

tot vlaskaai

buurtkrant Centrum Overleie

december 2013 | jaargang 15 | nummer 11

v.u. Philippe De Coene Budastraat 27 8500 Kortrijk 056 24 48 00


in dit nummer

Voorwoord 2

Vrijwilligers buren voor buren

Bakfiets | oproep 3

Interview met Aura 4-5

Van mensen en dingen 6

De Overleiestraat 7

VC Mozaïek 8

De Brug 9

Winternoodplan

Minimale levering aardgas 10

Kalender 11

Groepsaankoop groene energie 12

Tikwerk: Surinx Achilles, Erik Verbeurgt,

Evelien Vandenbussche, Luc Vandierendonck

Katrien Verlinden, Mieke Lintermans, Filip

Lecluyse

Lay-out: Emmanuelle Kovacs

De buurtkrantronde: Amsterdams

Poortje, Brugsesteenweg (oneven nrs tot ‘de

Samenkomst’), Brugsestraat, Burgemeester

Schinkelstraat, Burgemeester Vercruysselaan,

Diksmuidekaai, Doornstraat, Fabriekskaai,

Garenstraat, Gasstraat, Graaf de Smet de

Naeyerlaan, Herdersstraat, Izegemsestraat (tot

kruispunt Weverstraat), Jacob Vandervaetstraat,

Kapelstraat, Kleine Iepersestraat, Kollegestraat,

Koning Albertpark, Koningin Elisabethlaan,

Koninginnelaan, Kortrijksestraat (vanaf nr. 269

en 292), Meensesteenweg, Meensestraat,

Mosselbank, Molenstraat, Moorseelsestraat

(tem. nr. 146-141), Nijverheidskaai, Noordstraat,

Overleiestraat, Pater Vandeputteplein,

Pottenbakkershoek, Proosdijstraat,

Rekollettenstraat, Roterijstraat, St.-Amandslaan,

St.-Amandsplein, St.-Annabeluik, Stadelaan,

Vandammebeluik, Velghes Poortje, Vercruysses

Poortje, Verkorenhof, Vlasbloemstraat, Vlaskaai,

Watermolenstraat, Weversstraat.

Adres:

Buurtwerk Overleie

Overleiestraat 45 | 8500 Kortrijk

056 27 73 86

mieke.lintermans@kortrijk.be

centrum.overleie@kortrijk.be

Beste buurtbewoner,

Van harte welkom in je nieuwe buurtkrant. Het is meteen de laatste voor 2013.

Juist: er is alweer een jaartje voorbij. De tijd vliegt snel. Enorm snel, zelfs…

Zoëven vernam je het al op de frontpagina: zondag 22 december vind je het

beste van Overleie en Pius X in het voormalige politiecommissariaat aan de

Sint-Amandslaan. Onder het motto ‘Het Kleinste Shopping Center van de Wereld’

willen het comité Leie Noord en stad Kortrijk de bezoekers in contact

brengen met tal van plaatselijke initiatieven, zoals 40 unieke winkeltjes, een

winterbar, eetstandjes, modeshows, de mini-ondernemingen van het Guldensporencollege,

de tentoonstelling David Barbe en diverse verrassingsacts.

De bakfiets, die Cera recent aan Centrum Overleie schonk, vormt voor Mieke

Lintermans en Christine Picarelle (pagina 3) alvast een handig werkinstrument

voor het project ‘soep met babbeltjes’, waarvoor beide collega’s verantwoordelijk

zijn. De bakfiets zal ook de kinderwerking en andere activiteiten ten goede

komen. Een dikke merci, Cera!

“Wanneer zullen wij dat nog eens doen?” Met deze vraag toonden de gasten

van het centrum deeltijdse vorming Aura (foto) hun enthousiasme tijdens

hun hulp aan de voorbereiding tot de Halloweenhappening, die het buurtwerk

Overleie op donderdag 31 oktober jongstleden aan het minigolfterrein in het

Astridpark organiseerde. Het vraaggesprek met coördinator Ludo Lemahieu en

lesgevers Nancy Degrande en Johan Verbrugghe, dat wij op de pagina’s 4 en 5

publiceren, toont aan dat Aura en Centrum Overleie elkaar sterk waarderen,

en dat samenwerking tot puike resultaten kan leiden.

Voorts lanceren wij in het decembernummer van ‘Van Preetjes Molen tot Vlaskaai’

een oproep tot nieuwe vrijwilligers voor het project ‘Buren voor Buren’.

Met zijn rubriek ‘Van Mensen en Dingen’ blijft onze vriend Achilles M. Surinx

trouw op post. Ook verneem je meer bijzonderheden over de handwerkgroep,

de heraanleg van de Overleiestraat, de school voor buitengewoon onderwijs

De Brug, de activiteiten in VC Mozaïek en Centrum Overleie, de kortmarkt van

14 en 15 december in De Magneet (Vlaanderenkaai of Minister Liebaertlaan)

en de mogelijkheid tot groepsaankoop van goedkopere groene energie.

Tot slot lanceren stad en OCMW Kortrijk onder het motto ‘Zorg voor wat warmte

in de koude donkere dagen’ een warme oproep naar alle Kortrijkzanen om

alert te zijn voor buurtbewoners die tijdens de sneeuw- en ijzeldagen geïsoleerd

dreigen te geraken. Samen met jullie allemaal bundelen wij graag al onze

krachten om elke inwoner vlot de winter door te helpen.

Centrum Overleie

zoekt vrijwilligers

BUREN VOOR BUREN

Taakomschijving:

75-plussers bezoeken in de wijk Overleie

Tijd vrijmaken voor een babbel

De werking van Centrum Overleie bekendmaken

Vrijwilligersbijeenkomsten bijwonen

Ondersteuning bieden bij contactnamiddagen

Beperkte toelichting geven over het bestaande

thuiszorgaanbod

Moeilijkheden signaleren

Profiel

Kennis:

Kennis van het project Buren voor Buren

Kennis van sociale kaart (thuiszorg) of bereid zijn

de vorming rond dit thema te volgen

Kennis van de werking van het Centrum Overleie

Kennis van de Nederlandse taal

Vaardigheden:

Zich kunnen inleven in andermans situatie

Goed kunnen luisteren

Verantwoordelijk kunnen handelen

Kunnen signaleren

Attitudes:

Afspraken respecteren

Stiptheid

Discretie

Een respectvolle houding

Samenwerken met andere vrijwilligers en medewerkers

De missie en de visie van het de organisatie ondersteunen

Uurrooster

In afstemming met uw beschikbaarheid

In overleg af te spreken

Contactgegevens

Katrien Verlinden

Centrumleider Centrum Overleie

Overleiestraat 45, 8500 Kortrijk

056/27.73.81

Cera schenkt bakfiets aan

Centrum Overleie

Eind oktober was dan het zover, de bakfiets werd eindelijk netjes afgeleverd

in Centrum Overleie.

De bedoeling is dat deze fiets vooral wordt gebruikt voor het project

“soep met babbeltjes” waarvoor Mieke Lintermans en Christine Picarelle

verantwoordelijk zijn. In ruil voor een “babbel” krijgen de wijkbewoners

een tas soep. Hun komst wordt aangekondigd met een kaartje.

Mieke en Christine zijn blij met de nieuwe aanwinst geschonken door

Cera, want dit betekent dat ze mobieler en vlotter hun ronde kunnen

afwerken. De bakfiets zal ook gebruikt worden voor andere activiteiten

zoals de kinderwerking. Een super aanwinst!

OPROEP

Wij zoeken voor de handwerkgroep allerhande handwerk

materiaal; breiwol, haakkatoen, borduurgaren en borduurstof,

smirnatapijten, … maar ook maasnaalden, breinaalden,

haakpennen enz.

Deze materialen mogen binnen gebracht worden in

Centrum Overleie tijdens de openingsuren !

De beste wensen voor 2014! En altijd welgekomen, dat weet je…

Team CENTRUM OVERLEIE en Filip LECLUYSE

Groeten van de Handwerkgroep


Centrum Overleie dankt de mensen van Aura voor medewerking aan Halloweenhappening

“Wanneer zullen wij dat nog eens doen?”

De Halloweenhappening, die het

buurtwerk Overleie op donderdag

31 oktober aan het minigolfterrein

in het Astridpark organiseerde, verliep

in nauwe samenwerking met de

jongeren en begeleiders van het centrum

deeltijdse vorming Aura. Maar

ook in de buurttuin zijn de mensen

van Aura niet zonder verdiensten.

”Samen met hun leerkrachten metselden

de jongeren van Aura in de

tuin de plantbakken. Voor de Halloweenactiviteit

zorgden zij voor

extra decoratie, zoals de kleine

spookjes en de spinnenwebben,”

verwoorden verantwoordelijke

Katrien Verlinden en buurtwerkster

Mieke Lintermans van Centrum

Overleie hun waardering voor

het centrum Aura, gelegen aan de

Meensesteenweg 35 in Kortrijk. Een

reportage ter kennismaking.

Coördinator Ludo Lemahieu (53) is

al 30 jaar actief binnen de vzw Oranjehuis,

waar het centrum deeltijdse

vorming Aura deel van uitmaakt.

“Jaarlijks passeren hier ongeveer 150

jongeren tussen de 15 en de 18 jaar.

Zij krijgen hier nieuwe kansen om hun

schoolse opleiding via individuele opvolging

verder te zetten. Wij werken

met kleine groepjes, waarin de individuele

mens steeds centraal staat,”

aldus Ludo.

“Spinnen en spookjes…”

Van haar kant is Nancy Degrande

(43) sinds zeven jaar lesgeefster-begeleidster

houtbewerking en klusjes

bij Aura. Daar staat zij ook in voor

het voortraject verbouwingen. Onder

haar aansturing hielpen de gasten van

Nancy mee aan het Halloweenproject

van Centrum Overleie.

“Wies Vandenbulcke is de zoon van

An Timperman van Centrum Overleie.

Hij werkt hier bij Aura als coach,” vertelt

Nancy. “Hij vroeg mij of ik het zou

zien zitten om met onze jongeren iets

te maken rond de Halloweendecoratie

voor de minigolf. Ik hapte onmiddellijk

toe, omdat ik met dergelijke

projecten goede ervaringen heb. In

De Nieuwe Lente in Heule maakte ik

enkele jaartjes geleden met enkele

van onze gasten een aantal volksspellen.

Dat project was toen heel

geslaagd.”

“Naar mijn gasten toe lanceerde ik

het voorstel van Centrum Overleie

rond Halloween. Wij begonnen met

zaken rond Halloween op de computer

op te zoeken. Hoe je bijvoorbeeld

een spinnenweb maakt. Alle deelnemende

jongeren zetten hun ideeën

op papier. Lesgeefster Lindsay Cottenie

van Algemene Vorming zocht mee

dingen op. In de cursus klusjes maakten

wij met drie jongeren een tiental

spinnenwebben, plus kleine spinnen

voor elk web. Wij maakten ook acht

spookjes. Bovendien sneden wij acht

pompoenen uit en kerfden er de nodige

gezichtjes in.”

“Iedereen heel

content…”

“In het atelier heerste een goede

sfeer,” getuigt Nancy Degrande. “Echt

tof… De jongeren waren er trots op

dat het grote publiek hun realisaties

zou zien. “Wanneer zullen wij

dat nog eens doen?”, vroegen zij

spontaan. Voornamelijk dan omdat

het hun ideeën waren. Voor de Halloweenhappening

plaatsten wij de

resultaten van het werk buiten op

de binnenkoer van Aura. De reacties

van alle anderen – coaches zowel

als lesgevers en andere jongeren –

waren unaniem positief…”

“Moestuinbakken zijn voor onze

gasten iets blijvends…”

Johan Verbrugghe (50) is bij het centrum deeltijdse vorming Aura lesgever bouw. Hij

stuurt tevens het voortraject verbouwingen en het brugproject bouw aan. Johan coördineerde

het metselwerk voor de moestuinbakken in de buurttuin. Dit gebeurde in het

voorjaar van 2013. “Over de middag kregen wij in Centrum Overleie soep, en mochten wij

onze boterhammen opeten…”

“Wij kregen vanuit De Heerlijkheid van Heule een aanvraag van Stan Van Mierlo, van De

groene Brigade,” blikt Johan terug. “In overleg met Aura, gingen wij met een aantal jongeren

de moestuinbakken metselen in de buurttuin. Daar stonden al moestuinbakken, maar

het waren er te weinig. Wij metselden er tien bij, met de materialen die onze collega’s her

en der gratis hadden bekomen. Wij werkten er ruim zeven dagen aan: van de funderingen

over het plaatsen van de stenen tot de afwerking van de moestuinbakken. Onze jongeren

amuseerden zich enorm. Want het waren werkjes die zij niet moesten afbreken, dit in

tegenstelling tot het schoolse programma hier in Aura waarbij zij alles dat zij maakten,

weer moeten demonteren.”

“Met andere woorden: die moestuinbakken zijn voor hen iets blijvends,” besluit Johan

Verbrugge. “En daar waren zij ook heel trots op. Met recht en reden overigens, want zij

presteerden heel mooi werk, dat hun zelfvertrouwen en hun geloof in eigen kunnen een

extra boost gaf. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. Want ook ik ben om velerlei

redenen de samenwerking met het buurtwerk van Centrum Overleie heel genegen…”

“Wegens vakantie waren wij niet

op het Halloweenevent aanwezig.

Maar Wies was er wel en vertelde

ons achteraf dat iedereen heel

content was. Wies had ook een affiche

mee met daarop het logo van

Aura. Het deed ons deugd aan het

hart dat wij er iets over hoorden. Ik

bracht de positieve boodschap over

naar de jongeren. Op hun gezichten

las ik dat zij blij waren en dat dit op

hun zelfbeeld een positief effect

had.”

“Samenwerking biedt

meerwaarde”

“Vanuit Centrum Overleie mogen

zij ons weer vragen,” besluit Nancy

Degrande. “Samenwerken met de

buurt biedt altijd meerwaarde. Van

Centrum Overleie kregen wij mooie

dankbetuigingen. De dankwoorden

zijn echter wederzijds. Een dikke

pluim voor Overleie…”

Filip LECLUYSE

Van Preetjes Molen tot Vlaskaai - december 2013 - blz 4 Van Preetjes Molen tot Vlaskaai - december 2013 - blz 5


van mensen en dingen

WINTER IN DE STAD – December is de

donkerste maand van het jaar. Door

de schuine stand van onze aarde kennen

we vier seizoenen. In de winter

staat de zon het verst van ons af. In

2013 begint de winter op 21 december

(18u11). Sneeuw, ijzel, vrieskou …

Er zijn er die daarvan houden, maar

de meeste mensen denken daar wellicht

anders over. We moeten ons

wapenen tegen … zorg dragen voor

onze gezondheid, ons kunnen verwarmen,

enz. Stad en OCMW doen

in onze stad een warme oproep om

alert te zijn voor buurtbewoners die

het in bar winterweer moeilijk hebben.

Ik weet dat Overleienaars een

hart hebben voor elkaar. In Centrum

Overleie kun je overigens steeds terecht.

Zij zullen je helpen of doorverwijzen.

Toch heeft ieder seizoen ook

zijn betere kanten. Zo zijn er in december

de feestdagen van Kerstmis

en Oudejaaravond. De Stad Kortrijk

heeft voor een mooi programma gezorgd

tussen 7 december 2013 en 5

januari 2014 (voorgesteld in het Astridpark

als ‘Winter in Kortrijk’). Wie

het stadscentrum niet te ver vindt,

kan genieten van o.a. de feeërieke

kerstverlichting, het sfeervol winkelen,

een kerstmarkt, animatie in het

winkel- wandelgebied. Op zaterdag

4 januari 2014 mogen we klinken op

het nieuwe jaar op de Grote Markt.

Ook op Overleie maakt men er het

beste van. Hou het maar in het oog

en je zult verrast worden! Cadeautjes

onder de kerstboom en geschenkjes

op Oudejaar. Niemand is er ongevoelig

voor. Ik ben al blij met een mooi

boek bijvoorbeeld. De beste roman

die ik dit jaar heb gelezen was ‘Stoner’

(John Williams). Het levensverhaal

van een Amerikaanse professor.

Ze zeggen (en ik beaam) dat het

onwaarschijnlijk mooi geschreven is,

dat Stoner een weinig opzienbarende

man met een weinig opzienbarend leven

was. Zoals jij en ik dus. In oktober

was het boek al aan zijn zevenentwintigste

druk (1e druk september 2012).

Een ander boek dat me de komende

vier herdenkingsjaren 2014-18 zal

vergezellen is: ‘Oorlog zonder einde’

(Herman Van de Vijver). Keuze te

over. Ook voor kinderen… bijv. ‘Atlas’

(Aleksandra & Daniel Mizielinski): Een

wonderbaar boek vol ontdekkingen

en verhalen uit de hele wereld.

En waarom niet eens gezelschapsspelen

(die trouwens weer in zijn!) voor

jong en oud.

* * *

OP WANDEL DOOR OVERLEIE (3)

– Weg van het Albertpark (vroeger

Leiepark) en het Leiemonument wandelen

we weer naar de Leie, stroomafwaarts

naar de wijk Pius X. We volgen

de Guido Gezellewandeling tot aan

de St.-Elooisdreef. Het is best mogelijk

dat Guido Gezelle tijdens zijn Kortrijkse

periode (1872-1899) hier gewandeld

heeft. Hij was onderpastoor

van de Onze-Lieve-Vrouweparochie.

De St.-Elooisdreef is de eerste straat

links van de wijk Pius X, die ongeveer

3.000 inwoners telt. Vroeger was de

dreef een aanvoerweg voor het roten

van het vlas. Tot 1950 was het een

aardeweg die de naam ‘Couckensdreve’

droeg (naar de daar gelegen

hoeve ‘Coucke’s hof’). De hoeve werd

in 1933 omgebouwd tot de plechtstatige

woning ‘Rootershof’’, zoals

de gedenkplaat in de gevel aangeeft.

Verder wandelend komen we aan de

hoek met de Parkietenlaan. Daar bevindt

zich een opvallende en in ere

gehouden veldkapel. Ze werd daar

door de familie Steverlynck gebouwd

uit dankbaarheid nadat er in 1940

een vliegtuigbom terechtkwam voor

het ‘Rootershof’’, maar … niet tot ontploffing

kwam. De bom bevindt zich

nu nog op deze plaats in de door de

volksmond genoemde ‘bovenkapel’.

Verder in de St.-Elooisdreef staat de

Pius X-kerk uit 1958-1959, een zaalkerk

zonder toren, al waren er ooit

wel plannen. Via de Parkietenlaan

komen we aan de Leopold III-laan en

slaan we rechts af tot aan de Antoon

Van Dycklaan waar we links afslaan

(Antoon Van Dyck, Vlaamse barokschilder

1599-1641; in de Kortrijkse

Onze-Lieve-Vrouwekerk kunnen we

van deze schilder het altaarstuk ‘De

Kruisoprichting’ bewonderen). Het

eerste gedeelte van de Leopold IIIlaan

werd aangelegd in 1939-1940.

Het tweede gedeelte kwam er pas

in 1962. In deze omgeving staan een

aantal prachtige villawoningen. De

Antoon Van Dycklaan is een rustige

woonstraat. Na een goede 200 meter

bemerken we aan onze rechterkant

het ‘Rubenspleintje’. Goed om even

te verpozen. (Met nog steeds mijn

dank aan ‘Magazine de Luxe 2013 en

‘De Geschiedenis van Kortrijk’) …

* * *

FIETSROUTE MARCEL KINT – Ook in

de wintertijd zijn er mooie dagen om

eens een deugdelijke fietstocht te

maken. Probeer dan een keer deze

fietsroute. Je kunt op ieder punt van

het parcours starten en dus ook …

aan de Fietsfabriek Marcel Kint in de

Proosdijstraaat (21).

Je kunt 30 km lang floreren tussen

Zwevegem en Kortrijk. Heerlijk! Er is

het lichte glooiende landschap en er

is de letterlijke en figuurlijke verbinding

met de levensgeschiedenis van

Marcel Kint, de langst regerende Wereldkampioen

ooit – de Zwarte Arend.

Stap in de schoenen van een onvergetelijke

Flandrien en geniet van deze

zeer toegankelijke fietsroute. Het parcours

kan in beide richtingen gereden

worden.

- Haal de mooie folder over deze fietsroute

bij de Dienst Toerisme of kijk op

het internet …

En… als toegift twee uitspraken van

Overleienaars: (1) ‘Een bezopen

vrouw is een engel in bed!’ en (2)

‘Deze dag is de eerste dag van de rest

van je leven!’ … Draag mekaar in lief

en leed. Blije feesten en een goed

jaareinde!

- TOT DE VOLGENDE KEER! ( A.M.S.) -

de overleiestraat

Op donderdagavond 14 november werden de bewoners en de handelaars van de Overleiestraat ingelicht over de heraanleg van

de Overleiestraat. Bij de ontwikkeling van de straat werd rekening gehouden

met de suggesties van de gebruikers.

• De Overleiestraat blijft een 2-richtingsweg.

• De rijwegbreedte wordt beperkt tot ca. 6m. Overbodige asfaltvlaktes worden zo vermeden.

• Door de rijwegbreedte te beperken wordt de zone 30 ondersteund.

• De continuïteit van de boordsteen versterkt het as-gevoel.

• Brede en obstakelvrije voetpaden.

• Vlotte fietsverbinding richting Astridpark

• Materialen sluiten aan bij deze in de Leiestraat en Budastraat.

In het kader van het stadsvernieuwingsproject Overleie wordt de

Overleiestraat prioritair aangepakt. Deze straat, de centrale handelsas

van Overleie, vormt het ontbrekende deel van de noord- zuid- as.

De Overleiestraat wordt aangepakt naar een concept uitgewerkt door

Jordi Farrando in 1995. De basisidee hierbij is dat alle straten op deze

as eenzelfde aanpak krijgen. Zo wordt de rijwegbreedte beperkt tot

de noodzakelijke ruimte waardoor extra ruimte ontstaat voor voetgangers.

Bepaalde looplijnen worden hierdoor versterkt. Ook materialen

sluiten op elkaar aan. De basisideeën werden verder uitgewerkt ifv de

opmaak van een technisch plan.

Vanaf januari starten de nutsmaatschappijen hun job. Rond maart wordt gestart met de heraanleg van de straat. Deze duren tot

eind september 2014.

Contact projectleider Anastasia Pimenova – Directie Mobiliteit en Infrastructuur – 056/27 83 00 – anastasia.pimenova@kortrijk.be

Van Preetjes Molen tot Vlaskaai - december 2013 - blz 7


een greep uit

de activiteiten

in vc mozaïek

‘UPV-lezing’ De strafuitvoeringsrechtbank

aan het werk.

Een blik op de beslissingsprocessen en –praktijken achter de

gesloten deuren van deze rechtbank.

Met Dra. Veerle Scheirs, Vrije Universiteit Brussel

Sinds 1 februari 2007 nemen in België strafuitvoeringsrechtbanken

beslissingen over de voorwaardelijke invrijheidstelling

van veroordeelden met een straftotaal van meer dan

drie jaar vrijheidsberoving. Echter is er tot op heden weinig

geweten over hoe het er achter de gesloten van deze rechtscolleges

aan toegaat. Hoe komen de beslissingen tot stand?

Op welke manier werken de verschillende leden van de

rechtbank samen en welke criteria spelen een belangrijke rol

in de besluitvorming? In deze uiteenzetting beschrijft Veerle

Scheirs de resultaten van een doctoraatsonderzoek naar de

beslissingsprocessen- en –praktijken van deze rechtscolleges.

Datum: dinsdag 10 december 2013

Uur: 14.30 uur

Organisator: UPV Kortrijk

Plaats: Mozaïek (Overleiestraat 15a, Kortrijk).

‘…en de zevende dag is er het woord’

met Christiaan Raes en Friends (poëzie

en interactieve communicatie)

Datum: zondag 15 december 2013

Uur: 11 uur

Organisator: HVV/HV Kortrijk

Plaats: Mozaïekcafé (Overleiestraat 15a, Kortrijk).

Laatstezondagconcert: seasons greetings

met special guest ‘Jopie Jonkers’

Datum: Zondag 22 december 2013

Uur: 19 tot 22 uur (deuren open om 18.30 uur)

Organisator: Superior Dance Band en Mozaïek

Plaats: Mozaïek grote zaal (Overleiestraat 15a, Kortrijk).

Inkom: € 8/concert (gratis voor de leden van de Superior

Jazz Club)

Nacht zoekt dak

Een nacht zonder dak, kan jij het aan? Het is zeker het proberen

waard!

Datum: zondag 26 december 2013

Uur: 8 uur

Organisator: Polyfinario

Plaats: Mozaïek grote zaal (Overleiestraat 15a, Kortrijk).

Vrijzinnig centrum Mozaïek

Overleiestraat 15 A 8500 KORTRIJK tel : 056/37.16.15

De Magneet stelt voor: Kortmarkt, de

warmste creatieve indoor kerstmarkt.

Op Kortmarkt vind je meer dan 60 standhouders: kunstenaars,

ambachtslieden, ontwerpers en andere gepassioneerde

creatievelingen. Je vindt er sjaals, keramiek, wenskaarten,

juwelen, kinderkledij, meubels, manden, boekjes,

bloemsierkunst en nog veel meer. De bedoeling van Kortmarkt

is om lokale creatieve mensen de kans te bieden om

hun werk aan een breed publiek voor te stellen. Op deze

kerstmarkt zijn er natuurlijk ook diverse eet- en drankstandjes

met pannenkoeken, jenever, streekbiertjes, warme dranken

zoals soepjes en diverse koffie’s enz. Zoveel creatievelingen

samen zorgen voor een bruisende totaalsfeer, vol

inspiratie en gezelligheid. Kortom, Kortmarkt is een plaats

voor een breed publiek, op een ongewone locatie, dat originele

cadeautjes zoekt.

Kortmarkt vindt plaats in De Magneet. Dit is in de oude

site van Bruynooghe's koffie in Kortrijk tussen de Minister

Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai, op wandelafstand van

het centrum. De Magneet is sinds juni dit jaar een nieuw

initiatief dat ruimte wil creëren waar mensen elkaar kunnen

ontmoeten, experimenteren, ideeën uitwisselen, inspiratie

opdoen en nieuwe dingen proberen. Een 15-tal individuen

en organisaties hebben er een permanent atelier waar ze

aan hun diverse creaties kunnen werken.

Kortmarkt vindt plaats op zaterdag 14 december van 14 tot

20 uur en zondag 15 december van 11 tot 18 uur.

Adres: Vlaanderenkaai 9,

ook ingang via Minister Liebaertlaan 24.

Meer info: www.demagneet.eu.

de brug

11.11.11. - Ik kook van woede …

De Brug, de school voor buitengewoon onderwijs, verscholen achter de voorgevel van de Zusters van Heule in de Rekollettenstraat,

een vrijdag in oktober.

Geen mens die weet hoezeer de kinderen kookten van woede.

Geen kat die zag hoe bedrijvig er werd gesneden, geboterd en gestoofd.

Met voorbedachten rade.

100 leerlingen, 20 juffen, 2 meesters.

Messen, potten, pannen, snijplanken.

Pakken prei, stengels selder, bollen uien, emmers water, heel veel pompoenen.

Hoe toon je aan de wereld dat je kookt van woede, dat honger een onrecht is?

Hoe maak je de wereld wakker, hoe maak je de mensen alert?

Kan je je voorstellen dat een school zich bewust wordt van het feit dat op kleinschalige basis ook sensibiliseren zijn nut heeft?

Op 25 oktober sloegen we dus de handen in elkaar, en maakten onze eigen 11-11-11 campagne. Kleinschalig, maar doeltreffend.

Onze kinderen, met een mentale beperking, kregen in die week een heus pakket over ontwikkelingshulp en alles wat daarmee

samengaat. Kwestie dat wij gemotiveerd aan de slag konden, met achtergrondinformatie.

De straat werd uitgenodigd om aan te schuiven aan onze soeptafel, maar dat was eigenlijk geen succes. Laat ons eerlijk blijven. Ieder

had zijn bezigheden, temeer dat alles overdag doorging, en niet ’s avonds wanneer de meeste mensen zich kunnen vrijmaken.

Onze directeur ging dan met de soepkan aanbellen in de straat en dat had wel succes!

Hoedanook, de kinderen hebben zich in de geest van de 11.11.11.-campagne verdienstelijk gemaakt en op hun manier de honger

in de wereld aangeklaagd.

Een kleine gemeenschap met nu nog kleine mensen, wordt straks volwassen en neemt hopelijk zijn verantwoordelijkheid. Ieder op

zijn manier, in zijn habitat, met zijn kennis en kunde.

Van Preetjes Molen tot Vlaskaai - december 2013 - blz 8 Van Preetjes Molen tot Vlaskaai - december 2013 - blz 9


ZORG VOOR WAT WARMTE IN DE KOUDE DON-

KERE DAGEN …

activiteiten in centrum overleie

10 december

Centrum Overleie is uitzonderlijk gesloten

Stad en OCMW Kortrijk doen een

warme oproep naar elke Kortrijkzaan

om alert te zijn voor buurtbewoners

die tijdens sneeuw- en

ijzeldagen geïsoleerd dreigen

te geraken. Oudere mensen die

slecht te been zijn, mensen met

een beperking, mensen die zich in

een kwetsbare situatie bevinden,

komen minder het huis uit omdat

het te koud, te glad of te donker

is. Samen met jullie bundelen we

de krachten om elke inwoner vlot

de winter door te helpen.

Als buur, familielid of vriend even

aanbellen en polsen of je ergens mee

kan helpen, het kan genoeg zijn om

grotere problemen te voorkomen.

Je kan er een medemens mee uit de

nood helpen, en als het niet nodig is,

dan kan een praatje slaan soms ook al

wonderen doen.

Wanneer er zich toch een probleem

voor doet, waar je zelf niet onmiddellijk

een oplossing voor weet, dan kan

je tijdens de kantooruren (van 9 tot

17u) het meldpunt van de stad contacteren

op 1777 of via meldpunt@

kortrijk.be. Buiten de kantooruren

kan je om dringende redenen, zoals

steeds, terecht op het noodnummer

101 van de politie.

Je kan er acute problemen melden

waarbij personen mogelijk gevaar lopen

en die je zelf, of met de directe

omgeving, niet kan oplossen. Het

meldpunt zoekt dan, samen met jou,

naar een passende oplossing. Het

kan dan gaan over het bezorgen van

maaltijden, hulp bij sneeuwruimen,

boodschappen doen of regelen van

vervoer. Ook wie enkel nood heeft

aan een bezoekje om even niet alleen

te zijn, kan dat laten weten.

En je hoeft niet te wachten tot de

koude en sneeuw in alle hevigheid

toeslaat. Ben je moeilijk te been en

heb je geen steun van buren, familie

of vrienden? Of ken je iemand in

je buurt die zich in dergelijke situatie

bevindt? Dan kan je dit nu al laten

weten bij het meldpunt 1777. Een

medewerker of vrijwilliger van het

lokaal dienstencentrum uit je buurt

neemt dan alvast contact met je op

om te kijken welke ondersteuning

er tijdens winters weer voorzien kan

worden. Bij langdurige barre weersomstandigheden

bellen we degenen

die hier nood aan hebben regelmatig

zelf op om zo nodig bij te sturen.

Als iedereen alert is voor zijn buur en

overbuur, dan zorgen we met zijn allen

voor een warm Kortrijk in de komende

koude maanden.

minimale levering

aardgas

Wie zijn aardgasbudgetmeter niet kan opladen, kan vanaf 1 december

tot 1 maart opnieuw terecht bij het OCMW voor financiële

steun in het kader van de ‘minimale levering aardgas’.

Vanaf 1 december 2013 kunnen personen, die van oordeel zijn

niet over de middelen te beschikken om hun budgetmeter gas op

te laden, zich tot het OCMW wenden om hun budgetmeter voor

aardgas op te laden, en dit tot 1 maart 2014. Bij extreme weersomstandigheden

kan deze periode verlengd worden. Aan de minimale

levering voor aardgas gaat een sociaal onderzoek vooraf.

11 december

Vanaf 14 uur, gezondheidsspecial: notenkoekjes.

Vanaf 16 uur, uitstap Kerstmarkt Brugge, vooraf inschrijven,

kostprijs 5 euro

12 december

Vanaf 14 uur, handwerkgroep, inschrijven niet noodzakelijk,

gratis

17 december

Vanaf 9 uur, mogelijkheid tot consultatie pedicure na afspraak

(info en tarief balie Centrum Overleie)

Vanaf 14 uur, contactnamiddag 75+: volksspelen, inschrijven

noodzakelijk, kostprijs 3 euro + eventuele vervoerskost

18 december

Vanaf 14 uur, kinderwerking: kerstkransen maken, inschrijven

in Centrum Overleie, kostprijs 3 euro

Vanaf 14 uur, crea: kerstkransen maken, inschrijven noodzakelijke,

kostprijs 3 euro

19 december

Vanaf 11.30 uur, maaltijd: stoofvlees met frietjes, inschrijven

noodzakelijk, kostprijs 5 euro/volwassene en 2 euro/

kind

Vanaf 14 uur, handwerkgroep, inschrijven niet noodzakelijk,

gratis

23 december

Vanaf 14 uur, kinderwerking: schaatsen, inschrijven noodzakelijk,

kostprijs 5 euro

24 december

Centrum Overleie gesloten in de namiddag

25 december

Centrum Overleie gelsloten

27 december

Vanaf 14 uur, kinderwerking, bezoek aan Kinepolis, inschrijven

noodzakelijk, kostprijs 5 euro

30 december

Vanaf 14 uur, kinderwerking: kaarsen maken, inschrijven

noodzakelijk, kostprijs 2 euro

31 december

Centrum Overleie gesloten in de namiddag

1 januari

Centrum Overleie gesloten

3 januari

Vanaf 14 uur, kinderwerking: nieuwjaarsfeest, inschrijven

noodzakelijk, kostprijs 2 euro

7 januari

Vanaf 9 uur, mogelijkheid tot consultatie pedicure na afspraak

(info en tarief balie Centrum Overleie)

Vanaf 14 uur, gezondheidsconsultaties, inschrijven niet noodzakelijk,

gratis

8 januari

Vanaf 14 uur, kinderwerking, inschrijven noodzakelijk

9 januari

Vanaf 14 uur, handwerkgroep, inschrijven niet noodzakelijk,

gratis

10 januari

Vanaf 14 uur, kookles: appelbeignets en oliebollen, inschrijven

noodzakelijk

“De vrijwilligers en

de medewerkers van

Centrum Overleie

wensen jullie een fijne

eindejaarsperiode!”.


SCHRIJF JE IN VOOR DE GROEPSAANKOOP

TUSSEN 1 DECEMBER 2013 EN 31 JANUARI 2014

De wijk- en dienstencentra begeleiden je bij het vrijblijvend intekenen op de actie

voor goedkopere groene energie. Wil jij ook minder betalen voor je gas en elektriciteit,

neem dan je laatste EINDAFREKENING mee naar het buurthuis of dienstencentrum

uit je buurt. In december en januari verwelkomen we je graag elke voormiddag

(9 -12 uur) op volgende dagen en in volgende centra:

• Maandagvoormiddag in het Achturenhuis;

• Dinsdagvoormiddag in de Zonnewijzer, Centrum Overleie, Lange Munte en

De Vlaskapelle Bissegem;

• Woensdagvoormiddag in de Condé;

• Donderdagvoormiddag in Seniorenacties Kortrijk-Zuid en Venning;

• Vrijdagvoormiddag in ’t Cirkant Marke en de Zevenkamer Heule

v.u. Philippe De Coene | Budastraat 27 - 8500 KORTRIJK | 056 24 48 00

Hou rekening met de sluitingsmomenten tijdens de kerstperiode!

Ben jij een regelmatige e-mailgebruiker, dan doe je dit het beste zelf.

Surf naar www.samengaanwegroener.be en bemerk zelf hoe gemakkelijk dit

digitale voorintekenen verloopt.

Openingsuren Centrum Overleie:

maandag:......... 9-12 u .............13.30-17.30 u

dinsdag:............ 9-12 u..............13.30-17.30 u

woendag:..................................13.30-17.30 u

donderdag:....... 9-12 u..............13.30-17.30 u

vrijdag:............. 9-12 u..............13.30-17.30 u

VIND OVERLEIE LEUK

www.facebook.com/overleie

Centrum Overleie is een samenwerkingsverband tussen

PIRAMIDE

Versterkt welzijn

More magazines by this user
Similar magazines