Magazine De Luxe 2013: Pius X - Overleie - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Magazine De Luxe 2013: Pius X - Overleie - Stad Kortrijk

Kortrijk LEIE NOORD

Magazine

de luxe

PIUS X - OVERLEIE

2013


Voorwoord

Voilà. De tiende editie van de Zondagmatinee

komt er aan. Toen in 2004

enkele enthousiastelingen wat meer

leven in de Overleise brouwerij wilden

brengen, kwam het idee van een rommelmarkt

bovendrijven. De initiatiefnemers

wilden echter niet zomaar een

rommelmarkt organiseren maar wilden

iets creëren dat jong en oud van welke

gezindte ook samenbracht. Daarenboven

was het de bedoeling om ook de lokale

“commerce” in de kijker te plaatsen.

Een jaarlijkse handelsactie op Overleie

en later ook op Pius X, was hiermee

geboren. Deze unieke combinatie van

aandacht voor lokale handel met zeven

zondagen waar ontmoeting en sfeer de

hoofdtoon voeren, vormen de basiselementen

van de Zondagmatinee.

Misschien klinkt het een beetje pretentieus,

maar de Zondagmatinee heeft

ongetwijfeld mee geholpen om Overleie

opnieuw een zeker elan te geven.

Met respect voor het volkse en daarbij

aandacht voor het kwaliteitsvolle, heeft

de Zondagmatinee menigeen kunnen

begeesteren.

Talrijk zijn intussen de anekdotes over

allerhande grappige voorvallen en om

deze tiende editie luister bij te zetten,

willen de organisatoren een soort “best

of” presenteren. Er werd dus naarstig in

de grabbelton van negen jaar Zondagmatinee

gegraaid en een uitgebreid

programma kwam uit de bus. Zo wordt

op zondag 23 juni, op bijna algemene

vraag, de krotekedul opnieuw geserveerd.

Dit en veel meer kan je in deze

programmabrochure vinden. Tevens

werd ter gelegenheid van deze tiende

editie een Matineewandeling ontwikkeld.

Deze wandeltocht van een goede

vijf kilometer leidt je door bekende en

minder bekende hoekjes van Overleie

en Pius X.

Tot slot wil ik de vele talrijke medewerkers

en sympathisanten, alsook de stad

Kortrijk, die samen dit initiatief mogelijk

maakten, bedanken. Sommigen van het

eerste uur hebben ons spijtig genoeg

verlaten. Toch blijven we ze indachtig.

Daarom oprechte dank aan iedereen die

met zijn steun en inzet de Zondagmatinee

mee vorm heeft gegeven.

De coördinator

Guido Gheysen


De “ Rommelmarkt”

Hoofdattractie van iedere Zondagmatinee is en blijft de rommelmarkt.

Deze grijpt plaats op het Sint-Amandsplein en de

directe omgeving zoals de Kapelstraat en de Sint-Amandslaan.

Dit jaar worden deze rommelmarkten georganiseerd op volgende

zondagen : 26 mei, 2 – 9 - 16 - 23 - 30 juni en 7 juli.

Iedere Zondagmatinee heeft een hoofdthema waarrond heel

wat activiteit wordt ontwikkeld die de talrijke bezoekers kan

boeien. De thema’s die dit jaar bespeeld worden zijn verder in

deze brochure te vinden.

Muziek en gepaste randanimatie zijn dus vaste ingrediënten

op de Zondagmatinee. Tevens worden er geregeld lokale

handelaars in de kijker geplaatst. Bij zonnig weer is het daarenboven

gezellig toeven op de uitgebreide terrassen van het

Sint-Amandsplein.

Een bezoek aan de Zondagmatinee is gratis maar om deel

te nemen aan de rommelmarkt wordt een kleine bijdrage

gevraagd van € 5 voor een ruimte van 4 op 3 meter. Vanaf 6

uur kunnen de deelnemers aan de rommelmarkt hun waren

tentoon stellen en met de verkoop starten. De rommelmarkt

eindigt om 13 uur.

Wie zich voor deelname aan de rommelmarkt wil inschrijven

kan dit, vooraf in Taverne Schinckel in de Rekollettenstraat.

Dit kan tijdens de openingsuren, namelijk iedere dag

vanaf 16 u 30 uitgezonderd de woensdag en op weekenddagen

van 11 tot 13 uur en vanaf 16u30, of tijdens één van de

zondagmatinees.


Deze brochure

Samenstelling :

Guido Gheysen,

Dank aan de stad Kortrijk en de

talrijke sponsors.


Overleie erkend als Vlaams

stadsvernieuwingsproject

Nu zowel de Leiewerken als de vernieuwingsoperatie van

het Buda-eiland met de opening van de Budafabriek hun

eindfase bereiken, is de tijd rijp om voluit in te zetten op de

revitalisering van Overleie. Na het Buda-eiland en K in Kortrijk

is Overleie het 3e grote stadsproject dat de erkenning van

Vlaanderen krijgt. De Vlaamse Regering voorziet 2,5 miljoen

steun bovenop de 10 miljoen geplande investering door de

Stad Kortrijk. Daarnaast is er een aanzienlijke investering vanuit

de school St-Amand en diverse private partijen. Hierdoor

kan Overleie de komende jaren een echte impuls krijgen en

verder uitgroeien tot een aantrekkelijke en levendige stadsbuurt.

Overleie heeft dan ook heel wat troeven: een divers woningpatrimonium,

een eigenzinnig karakter, de ligging aan

de vernieuwde Leieboorden, talrijke voorzieningen, het

dorpskarakter, het Astridpark,… Overleie heeft anderzijds

te kampen met een verouderd woningpatrimonium en een

achteruitgang van het commerciële weefsel.

De vrijgekomen terreinen langs de Leie bieden een uitzonderlijke

kans om de wijk kwalitatief te versterken met een

aanzienlijk aanbod nieuwe woningen. Er wordt ook volop

ingezet op nieuwe verbindingen voor fietsers en voetgangers

met een aaneenschakeling van pleintjes en groenzones.

Daarnaast vormen de nabijheid van het kunsteneiland Buda

en de proeftuin hoogwaardig glasvezelnetwerk ‘Leylab’ een

unieke basis om Overleie op vlak van innovatie, creativiteit en


gemeenschapsversterking een impuls en identiteit te geven.

Het stadsvernieuwingsproject omvat een geheel van acties

en maatregelen. We pikken er enkele elementen uit.

Omgeving

St-Amandscollege

De komende jaren zal

het St-Amandscollege

een ware metamorfose

ondergaan. Door

de fusieoperatie van een

aantal scholen in het

centrum van de stad, zal

de campus op termijn

meer leerlingen gaan

tellen. Daarom zal de

school investeren in de

renovatie van de bestaande

historische schoolgebouwen en komt er ook een nieuw

schoolgebouw op het huidige voetbalveld aan de kant van

de Proosdijstraat. In deze omgeving zullen de woningen extra

tuinruimte kunnen krijgen. De bestaande St-Amandstoren

wordt afgebroken. Daarnaast komt een nieuwe woontoren

van ongeveer 65 meter hoog. Er komen ook nieuwe verbindingen

voor fietsers en voetgangers en sportfaciliteiten in

een groen-recreatieve zone aan de kant van de Collegebrug.

Hierdoor wordt de campus meer dan vandaag een onderdeel

van de wijk en de stad.

Astridpark –Stade

– N50c

Het historisch Astridpark

vormt de groene

long van de wijk. De

afgelopen jaren werd

reeds heel wat geïnvesteerd

in het park,

de speelvoorzieningen

en het minigolfterrein.

Toch kan dit park nog

meer dan vandaag dé

groene ontmoetingsplek

worden voor de wijk. Nieuwe activiteiten kunnen dit

levendig imago versterken. Recent werd de centrale fietsas in

het park heraangelegd en de komende jaren wordt gewerkt

aan een nieuwe veilige en groene fietsverbinding richting

het open landschap van de Heulebeekvallei en het speeldomein

van de Warande. Hiervoor wordt de omgeving van de

Stade en het vroegere tracé van de N50c aangepakt.

Eandis – De Kien – Museum

In deze omgeving wordt geïnvesteerd in 200 nieuwe woningen

en appartementen. Er wordt ook gedacht aan de bouw

van een ondergrondse parking die zowel voor de bewoners

als voor bezoekers parkeerruimte zal bieden. Tussen de

nieuwe gebouwen komen kleine groenzones en pleintjes.

Zo wordt een aangename woonomgeving gecreëerd en

ontstaat een nieuwe zachte verbinding tussen de Leie en het

Astridpark. Na 2016 maakt een nieuwe voetgangersbrug , de


Reepbrug, de verbinding

met de tip van het

Buda-eiland. En laten

we het nieuwe museum

aan de Noordstraat niet

vergeten dat als trekker

fungeert voor de toeristisch-culturele

as langs

de vernieuwde Leieboorden.

Het museum

krijgt een hedendaagse

invulling en vertelt zowel

het verhaal van het

vlasverleden als dat van de reconversie en de hedendaagse

toepassingen in de creatieve en industriële sector.

Creatief ondernemen

Overleie is altijd al een ondernemende en creatieve buurt

geweest. Door de vele grootschalige werken en het wegtrekken

van bepaalde activiteiten hebben de ondernemers

in de wijk het niet altijd gemakkelijk gehad. De stad wil

samen met de handelaars en ondernemers acties opzetten.

De nabijheid van de Budafabriek en het proeftuinproject

‘Leylab’ geeft Overleie een sterke basis op vlak van creatief

ondernemerschap en innovatie. De komende jaren worden

diverse projecten opgezet om het ondernemerschap in

deze buurt te stimuleren.

Het centrum van Overleie

Het centrum van Overleie kent een overwegend oud

woningpatrimonium. Via renovatiepremies en begeleiding

wordt ingezet op de opwaardering van het bestaande

verouderd woningpatrimonium en van de 5 beluiken. De

beluiken worden bewaard en via gerichte ingrepen in ere

hersteld. Naast renovatie zijn ook een aantal nieuwbouwprojecten

voorzien. Denk maar aan het nieuwe gebouw op

de hoek van de Overleiestraat met de Rekollettenstraat of

de nieuwe rijwoningen in de Kapelstraat. Ook de heraanleg

van het openbaar domein met focus op de Overleiestraat

wordt voorzien.


Nieuw handelsforum

Leie Noord

Ondernemersforum Leie Noord wil ondernemers, actief in

Overleie en Pius X, een forum bieden om elkaar te ontmoeten,

een forum waar men info kan bekomen en waar men info

kan doorgeven, waar ondernemers vertegenwoordigd zijn…

kortom belangenbehartiging van de doelgroep.

In dit gebied zijn heel wat ondernemers, groot en klein, winkels,

kmo’s, vrije beroepen en ambachten actief… een grote

diversiteit dus... in een gebied dat een metamorfose ondergaat

en zal ondergaan, in een dynamiek die dit gebied ‘ten noorden

van de Leie’ verdient.

Ondernemersforum Leie Noord wil hier aan meewerken door

het dynamisme van ondernemers een gezicht te geven en

voor die groep als spreekbuis te fungeren. Ondernemersforum

Leie Noord wil de belangenbehartiging van al wie nu onderneemt

en er in de toekomst wil ondernemen op zich nemen.

Informatie-uitwisseling, vertegenwoordiging en ontmoeting

zijn de drie pijlers waarrond een programma zal worden opgemaakt.

Communicatie wordt het centrale werkpunt. Om een communicatie

op poten te zetten is het belangrijk om de doelgroep te

kennen en te bereiken. Ondernemersforum Leie Noord doet

een oproep aan al wie onderneemt om zijn/haar contactcoördinaten

te bezorgen, zodat wij hen kunnen betrekken in die

communicatie.

In het gebied zijn meer dan 800 btw-nummers actief… Tegelijkertijd

een oproep om mee te werken aan dit initiatief: Ondernemersforum

is een open formule waar iedereen welkom is op

de maandelijkse bijeenkomsten…

Bezoek ons op Facebook Leienoord!

Een tiental ondernemers uit Overleie en Pius X hebben elkaar

enkele maanden geleden in 2012 gevonden en hebben de

fundamenten van Ondernemersforum Leie Noord gelegd en

bovenvernoemde doelstellingen geformuleerd.


kinderparadijs

Zondag 26 mei

Kinderen worden vandaag verwend. De traditionele pony’s

maken hun opwachting om de allerkleinsten rond het

Sint-Amandsplein te voeren.

Een spectaculair minitreintje, het grootste van Europa wordt

gefluisterd, zigzagt zich eveneens een weg door de rommelmarkt.

Een reuze-springkasteel met klauterrek, glijbaan,

hindernissen en tunnels allerhande, is voorzien. Hugo Dedeyne

en Johan Boone en echtgenote bakken lekkere pannenkoekjes

voor onze snoepende rakkers en om 10 u 15 is er

schattenjacht.

Met deze schattenjacht zijn talrijke prijzen te winnen zoals

strips, snoep en aankoopbonnen.

OPROEP !

Vintage – classic – retro cars !

Op de zondagmatinee van 9 juni (vaderdag) wordt

aandacht besteed aan de lieveling van vele vaders,

namelijk “zijn” auto. We gaan terug in de tijd en brengen

oldtimers voor het voetlicht. Wie nog een dergelijk karretje

bezit en wil deelnemen aan deze retro-dag neemt

contact met Guido Gheysen, coördinator. Adres : Taverne

Schinckel, Rekollettenstraat 27a.

Daarbovenop presenteert vanaf 10 u 30 de

“Orchestre Interational du Vetex and guests”, als opener van

het tiende jaar Zondagmatinee, een swingende cocktail

onder de naam Rumbabalkanika.

Speciale medewerking voor deze eerste Zondagmatinee

van 2013 wordt verleend door de Rotaract Kortrijk.


montmartre op het

sint amandsplein

Zondag 2 juni

Overleie gaat vandaag Parijs achterna. De gezellige sfeer van

Montmartre komt namelijk aangewaaid.

Een achttal kunstenaars, onder leiding van Ludwig Dupon,

demonstreren hun talent. Studio Steps geeft een uitgekiende

demonstratie en het bestuur van het handelsforum

Leie Noord is aanwezig met een infostand.

De Orde van het Vergeten Gerecht is ook van de

partij en verzorgt allerhande authentieke Franse

hapjes zoals rillette, camembert, terrine, enz.

OPROEP !

Proef de Krotekedul !

Om 19 uur in Mozaïek : optreden van de

Superior Dance Band met als

gasttrompettist de uit New Orleans beroemde

Gregg Stratford.

Op de zondagmatinee van 23 juni wordt op algemene

vraag opnieuw de enige echte Overleise Krotekedul

geserveerd. Het is noodzakelijk om kaarten in voorverkoop

aan te schaffen indien je er op 9 juni (vanaf 12 uur)

wilt bijzijn. Kostprijs voor een “Krotekedul met soositse“

bedraagt 6 euro. Kaarten te bekomen in Taverne Schinckel,

Brasserie Sint Amand, Café De Groene Kikker, Coiffure Windsor en

broodjeszaak ’t Snackske.

Aangepaste wijntjes zijn inderdaad ook voorzien.


vaderdag vieren

Zondag 9 juni

Op vaderdag brengen we diverse oldtimers, zowel wagens als

moto’s. Ook enkele vrachtwagens en opvallende tractors zijn

er bij.

Voor deze organisatie kan de zondagmatinee op heel wat

particuliere medewerking rekenen zoals van Filip en Patrick

Callens uit Kortrijk, Patrick Vandenbogaerde uit Harelbeke,

Brecht Gheysen uit Kortrijk en Kocon ( de Kortrijkse Concessiehouders).

Nieuwe Nissan wagens worden voorgesteld door Vanneste

Motors.

Er zijn retro fietsen te bewonderen van het huis “Marcel Kint”.

Wie zelf wil deelnemen aan deze retro dag kan dit door zich

vooraf te melden bij de organisatoren.H

OPROEP !

Op de zondagmatinee van 30 juni komt antiekexpert

Ignace Vancanneyt verborgen of vergeten schatten met

jullie ontdekken.

Tussen 9 u 45 en 10 u 45 zal Ignace Vancanneyt de aangeboden

voorwerpen pogen te duiden en de waarde

ervan bepalen.

Ga alvast maar op zoek op zolder of in je kelder naar die

ene verborgen schat die je leven kan veranderen.


de tijd van toen

zondag 16 juni

Vandaag worden de senioren in de watten gelegd.

Via het OCMW komen een aantal senioren uit de serviceflats en

de homes de zondagmatinee bezoeken.

Ook plustachtigers uit Overleie en PIus X kunnen meegenieten

van een gratis aperitiefbordje met een drankje op deze matinee.

Vooraf inschrijven in Taverne Schinckel is evenwel noodzakelijk.

Dit kan je persoonlijk doen ofwel door een familielid of vriend

die je zal begeleiden.

De goochelaars Jean-Paul en Marcelino zijn er ook vandaag.

Verteller en entertainer Stefaan Vancraeynest praat het geheel

aan elkaar.

Een superdag voor menigeen.

Om 11 uur in Mozaïek in de reeks “..En de zevende dag is er

het woord” met woordkunstenaars José Vandenbroucke and

Friends.


DE DAG VAN HET VERGETEN

GERECHT

Zondagmatinee 23 juni

Enkele jaren terug, in het kader van Stad van de Smaak, lanceerden

de organisatoren van de zondagmatinee in samenwerking

met de jonge boeren van Kortrijk de revival van het

volkse gerecht “Krotekedul”.

Op bijna algemene aanvraag herhalen we deze stunt nog

één maal. Intussen ontstond op Overleie als rechtstreeks

gevolg van deze activiteit “De Orde van het Vergeten

Gerecht” die o.m. op één van de zondagmatinees met de

Kortrijkse Knibbels uitpakte.

Het is deze vereniging die vandaag de Krotekedul voorschotelt.

Kaarten dienen op voorhand gekocht te worden. Zie oproep

bij de programmatie van de zondagmatinee van 2 juni.

Het muzikale gedeelte wordt vandaag verzorgd door Dirk

Devriendt, een bekende Belgische gitarist die zowel als solist

en als groepslid zijn sporen heeft verdiend. Hij heeft een

zeer uitgebreid repertoire waaruit de bezoeker zomaar kan

kiezen.

Met speciale medewerking van de “Bisseghemse Loetepoepe”:

een sprankelend blond bier dat u vandaag op

het Sint Amandsplein kunt proeven.


SCHATTEN OP ZOLDER

Zondagmatinee 30 juni

Vandaag kan de bezoeker zijn meegebrachte spullen laten

schatten. Ignace Vancanneyt, de antiekexpert uit de Onze

Lieve Vrouwestraat te Kortrijk, helpt ons hier graag bij.

Tussen 9 u 45 en 10 u 45 staat hij ter onze beschikking.

een springkasteel.

Om 19 uur in Mozaïek : “ Laatste-zondag-concert” van de

Superior Dance Band.

De live muziek wordt vandaag gebracht door de

Travellin’Combies Coverband.

De Combies brengen een mix van tijdloze popsongs en de

grootste rockhits die steevast voor ambiance zorgen.

Laten we er bij vertellen dat ook vandaag, zoals steeds, de

allerkleinsten verwend worden met de “levende pony’s” en


DE ZONDAGMATINEE ZET DE

ZOMER IN

zondagmatinee 7 juli

Vandaag wordt het tiende jaar zondagmatinee afgesloten.

Een toeristisch treintje laat de bezoeker Overleie en PIus X op

een andere manier ontdekken.

Er is ook de trekking van de super handelsactie waarover je

verdere informatie in deze brochure kunt vin-

den.

Met de zomer die ingezet wordt zorgen we

voor lekkere groenten die direct van het veld

naar de zondagmatinee worden gebracht.

Bedankt !

De feestelijke muziek wordt verzorgd door

Kortrijks eigenste

Superior Jazz Band.

10 jaar zondagmatinee !

Mel no essent suscipit. Quo sumo fierent

et, fabulas saperet percipit at has, vim in

dicunt molestiae. Ut vel fugit voluptaria,

ei nobis alienum dissentiunt his. Te

omnis oblique nam, pri ad dolores efficiendi.

Mel purto adipisci ea. Cum at diam semper nostro, exerci

ridens efficiantur vim no, vidit argumentum cotidieque his

Bedankt aan alle medewerkers, sponsors, handelaars,

en stad Kortrijk voor de steun. Maar eveneens bedankt

aan u, bezoeker van de matinee en/of lezer van onze

brochure.

We hopen u te mogen terugzien op Overleie en Pius X.

Guido Gheysens

Coördinator


De matinee

wandeling

Deze wandeling werd ontwikkeld ter

gelegenheid van de tiende editie van de

populaire Zondagmatinee. Een vijf kilometer

lang parcours loodst je door de

Kortrijkse wijken Pius X en Overleie. Het

is de ideale manier om deze boeiende

buurt te ontdekken en iets te vernemen

van zowel de ver voorbije als recente

geschiedenis.

Start 1

We starten aan de Dikmuidekaai, waar

we in de schaduw van de Sint-Amandstoren

de vernieuwde Leieboorden

kunnen bewonderen. Doorheen de geschiedenis

werd de loop van de Leie regelmatig

aangepast. Reeds in 1340, maar

ook in het prille begin van de twintigste

eeuw waren er ingrijpende Leiewerken

aan het hier zichtbare gedeelte van deze

rivier. Zo werd het eiland Buda, aan de

overkant van deze waterloop, artificieel

gecreëerd toen in de Middeleeuwen

deze Leie-arm werd uitgegraven.

We volgen de Leieboorden richting de

Collegebrug. Deze spectaculaire fietsers-

en voetgangersbrug verbindt de

Diksmuidekaai met de Ijzerkaai. Zo belanden

we voor een kort ogenblik op het

eiland Buda. Dit stadsgedeelte verkreeg

zijn naam inderdaad naar analogie met

de stad Budapest. De meeste huizen aan

de Ijzerkaai dateren van tussen de twee

wereldoorlogen. We trekken verder naar

de Groeningebrug en zien aan onze

linkerzijde Budabeach en de skatebowl.

Deze druk bezochte skatebowl is de

grootste van de Benelux en ontworpen

door het Amerikaanse bedrijf Team Pain.

Zo komen we aan de Groeningebrug,

één van de zeven nieuwe bruggen die

in het kader van de Leiewerken zijn

voorzien. Vanop de Groeningebrug verkrijgen

we een mooi zicht op zowel de

2

binnenstad als Overleie. Aan het einde

van deze brug bevindt zich een meer

dan honderd jaar oude Kaukasische

vleugelnootboom. We dalen af, terug

richting Leie en bevinden ons in het

Koning Albertpark, dat oorspronkelijk

Leiepark heette. We wandelen onder de

brug en zien rechts aan de overkant van

de Leie het beschermde sluiswachtershuisje

nr. 11. Het bevindt zich aan de

sluis die de Leie verbindt met het kanaal

Bossuit-Kortrijk.

Leiemonument 3

Links van ons zien we het groots opgevatte

Leiemonument dat dateert van

1954. Het herdenkt de Leieslag die een

einde maakte aan de achttiendaagse

veldtocht en resulteerde in de onvoorwaardelijke

capitulatie van het Belgische

leger op 28 mei 1940.

Het ruiterstandbeeld van Koning Leopold

III, het enige bestaande trouwens,

wordt geflankeerd door telkens drie in

de verte starende soldaten ; een Ardense

jager, een piloot, een pantsersoldaat,

een infanterist, een artillerist en een

geniesoldaat. Langs de lange gebogen

muur staan 9 sarcofagen die elk één van

de Belgische provincies zinnebeelden.


Een 25 meter rechthoekige zuil dient

het geheel een nog grotere grandeur te

bezorgen. Jaarlijks wordt op het einde

van de meimaand aan dit monument

nog een herdenkingsplechtigheid georganiseerd.

Pius X

We volgen de Leie verder stroomafwaarts

langs de Guido Gezellewandeling

tot aan de Sint-Elooisdreef, dit is

de eerste straat aan de linkerzijde op

ongeveer 200 meter. We bevinden ons

nu op Pius X, een drieduizend zielen

tellende parochie, die gedeeltelijk

op Kortrijk en Kuurne ligt. Deze Sint-

Elooisdreef is een vroegere aanvoerweg

4

5

voor het roten van het vlas en was tot

1950 een aardeweg met de naam “Couckensdreve”.

Deze naam werd ontleend

aan de hoeve Coucke, die enkele tientallen

meters verder in de dreef in 1933 tot

de huidige plechtstatige woning werd

omgebouwd. Deze woning draagt nu de

naam “Rootershof” zoals de gedenkplaat

in de gevel getuigt.

We vervolgen onze weg en bemerken

op de hoek met de Parkietenlaan

een opvallende kapel. Het betreft een

veldkapel, daterend uit 1942, die door

de familie Steverlynck uit dankbaarheid

werd opgericht omdat in 1940 een bom

viel voor het Rootershof en gelukkig niet

tot ontploffing kwam. De vliegtuigbom

hangt nog in deze “bomkapel”, zoals

deze in de volksmond wordt genoemd.

Verder in de Sint-Elooisdreef bevindt

zich de Pius X-parochiekerk die in de jaren

1958 – 1959 werd gebouwd. Opvallend

is wel dat het een zaalkerk zonder

toren betreft. We draaien de Parkietenlaan

in en vervolgen onze weg tot aan

de Leopold III-laan. Hier gaan we naar

rechts tot aan de Antoon Van Dycklaan

en slaan we links af. Dit gedeelte van

de Leopold III-laan werd aangelegd in

1939-1940. Het tweede gedeelte, tussen

de Kuurnsesteenweg en de Brugsesteenweg,

werd pas in 1962 aangelegd.

Zoals je bemerkt herbergt de straat

heel wat plechtstatige villa’s. De Antoon

Van Dycklaan is een rustige woonstraat.

Misschien hier toch vermelden

dat het altaarstuk “De Kruisoprichting”

van Van Dyck uit 1631 in de Kortrijkse

O.L.Vrouwekerk te bewonderen valt. Na

enkele honderden meters wandelen

in deze straat bemerk je aan de rechterkant

een pleintje met een centraal

grasperk, omzoomd met kastanjebomen

en Italiaanse populieren, dat net voor

de tweede wereldoorlog (1937) werd

aangelegd. Het werd genoemd naar die

andere Antwerpse schilder, namelijk Pieter

Pauwel Rubens. We volgen verder


de Van Dycklaan en bemerken aan de

linkerzijde met nummer 14a, het depot

van het Rode Kruis. Vermeldenswaard is

ongetwijfeld dat de Kortrijkse afdeling

van het Rode Kruis één der oudste in

Vlaanderen is en in 1870 werd gesticht

gedurende de Frans-Duitse oorlog. We

kruisen de Simon Stevinstraat. Aan

de Roterijstraat gekomen, gaan we

rechtsaf, richting Brugsesteenweg.

Een beetje Watermolen

Het tracé van de Brugsesteenweg zoals

we die nu kennen, dateert slechts van

ongeveer 1750. We kruisen deze drukke

steenweg en vervolgen onze weg in de

Watermolenstraat. Dit is een heel oude

voetweg die in de negentiende eeuw

met het nummer 78 werd aangeduid.

In 1925 kreeg het zijn huidige naam en

verwijst het naar de nabijgelegen wijk

De Watermolen. Deze wijk was voor de

fusie van 1976 gelegen op zowel Kortrijk,

Heule als Kuurne. Met grote zekerheid

kan gesteld worden dat De Watermolen

reeds in de 13de eeuw een actieve

buurt was. De kern van De Watermolen

is ontstaan aan het kruispunt van de

heirweg van Kortrijk naar Brugge met

de Heulebeek. Het was de eerste stopplaats

voor wie van Kortrijk naar Brugge

trok, namelijk de oversteek en later de

brug over de Heulebeek. Van deze beek

maakten de heren van Heule gebruik

om er een watermolen in pacht te laten

draaien. Het dorp dat daarrond ontstond

heeft zich nooit ontwikkeld tot een zelfstandige

gemeente. In het centrum van

de wijk staan er diverse woningen en

een hoeve die bij Ministrieel Besluit van

30 april 2004 beschermd zijn.

Op het einde van de Watermolenstraat

komen we aan de Izegemsestraat. In de

Middeleeuwen was dit de hoofdweg van

Kortrijk naar Brugge! We gaan rechtsaf,

richting centrum Watermolen, maar

nemen het eerste straatje links, namelijk

de Weversstraat. Hier bemerken

6

we op nummer 29, een 18de-eeuwse

hoeve die gekend staat als “Duckskes

hoeve”. Deze boerderij heeft wel door

de eeuwen heen enkele verbouwingen

gekend maar werd op 15 oktober 2003

als monument geklasseerd.

Het Volkspark als groene long

We volgen de Weversstraat tot aan de

kruising met de Herdersstraat. We slaan

links af en volgen de weg links. We wandelen

richting Graaf de Smet de Naeyerlaan

en het Astridpark. Je bevindt

je op ongetwijfeld één van de mooiste

plaatsen in Kortrijk. Bewonder deze laan

met zijn 150 kastanjebomen.

De Graaf de Smet de Naeyerlaan, die

7


oorspronkelijk Noordlaan heette, werd in

1892 aangelegd op het voormalige tracé

van de stadsgracht die gedempt werd

in 1889 – 1891. Het is een voorbeeld van

een vroege dubbelbaansweg met middenberm

die in 1892 met bomen werd

beplant. Bemerk de vooroorlogse en

interbellumwoningen in deze laan met

hun typische voortuintjes.

We vervolgen westwaarts door het park

langs de speeltuigen richting Meensepoort

of Menenpoort. Rechts zien we

een wit gebouw dat van 1899 tot 1993

fungeerde als remise of stelplaats voor

achtereenvolgens stoomtrams, elektrische

trams en bussen van de NMBS. We

wandelen naar de drukke Meensestraat

en gaan naar rechts, richting kruispunt.

Aan de noordkant van de laan bevindt

zich het standbeeld van Koningin Astrid

die op 5 april 1935, vier maanden voor

haar dood, het park bezocht. Dit Astridrozenpark

maakt deel uit van het

grotere Astridpark dat oorspronkelijk

als Volkspark werd ingewijd. Het was

burgemeester August Reynaert (1833 –

1915) die, geïnspireerd door de Parijse

architect Georges-Eugène Haussman,

een grondige sanering in Kortrijk doorvoerde.

Hij maakte werk van een nieuw

rioleringssysteem, restaureerde talrijke

monumenten en legde de “petite ceinture

de boulevards” aan, wat de latere

kleine stadsring R36 zou worden. In 1904

liet hij tussen de huidige Meensestraat

en de Graaf de Smet de Naeyerlaan een

honderdtal bouwvallige huisjes slopen

en een park aanleggen op de vrijgekomen

ruimte. We wandelen naar de

Laiterie of Waaihof (1898) en bemerken

de mini-golf van Overleie. We trekken

het park, in richting monument van August

Reynaert dat in 1931 werd onthuld.

8

9

De Menenpoort

Deze omgeving bestond in de 19de

eeuw uit tal van beluiken ; Velghens

poortje, het Schoolpartje, Koer Deloddere,

het Ankerstraetken, de Kleine Mosselband

of Strontpartje in de volksmond,

de Grote Mosselbank en de Splete of


Wandelkaart

Legende

1 Sint Amandscollege

2 Collegebrug

3 Leiemonument

4 Rootershof

5 Veldkapel Steverlynck

6 Duckskes hoeve

7 Astridrozenpark

8 Burgemeester August Reynaert

9 Tramhuis

10 Mouterij l’Avenir

11 Coöperatieve Het Volk

12 Vlasmuseum

13 De Kien

14 Gedenkteken gesneuvelden WO I

15 Astridpark


Gouden Splete. Allen zijn verdwenen

met uitzondering van het Saskenpoortje

dat uit een tiental arbeiderswoningen

bestaat. Het sociale appartementencomplex

aan de rechterzijde met zijn naam

“Mosselbank” verwijst nog naar deze

periode toen er in die omgeving eveneens

heel wat nijverheid aanwezig was

zoals pottenbakkers, een kartonfabriek,

fietsenmakers, pijpenmakers enz.

De Menenpoort zelf is een druk verkeersknooppunt.

De middeleeuwse

poort verdween reeds in het begin van

de 19de eeuw en de heropgerichte

poort, die achtereenvolgens Bissegempoort,

Willempoort en Menenpoort als

naam kreeg, verdween in 1874. Op de

hoek, waar er zich nu een opvallend

café met uitgebreid terras bevindt, was

er lange tijd een tolhuis met herberg

uitgebaat, door de familie Semeese. Hun

specialiteit was bruin bier in een stenen

kruik. Tot op vandaag spreken sommigen

nog van “potje miezens”.

We steken de straat over, richting Leie

en binnenstad. Op de huidige terreinen

van Eandis ging in 1837 de Kortrijkse

gasfabriek van start. De twee grote gascilinders

die de omgeving kenmerkten,

werden in de jaren tachtig van de vorige

eeuw afgebroken. We vervolgen onze

weg in de Noordstraat.

Via de Noordstraat naar De Leie

De Noordstraat werd geopend in 1876.

In 1892 werden er tramsporen aangelegd

voor de lijn Kortrijk - Menen

– Wervik. Deze werden in 1963 terug

opgebroken. Aan de rechterzijde zien

10

11

we een groot herenhuis met inrijpoort.

Dit was de vroegere mouterij l’Avenir, die

van in de tweede helft van de negentiende

eeuw tot in 1940 werkzaam was.

De meeste huizen in deze straat werden

gebouwd tussen 1900 en wereldoorlog I.

Bemerk halverwege de straat de coöperatieve

van de S.M. Gilde van Ambachten,

waarvan nog een gedeelte van het

opschrift zichtbaar is met o.m. de naam

van deze coöperatieve Het Volk. Links de

winkelpui van de vroegere winkel “De

Welvaart”, centraal de deur en rechts de

poort naar de achterliggende bakkerij

die uitgaf in de Doornstraat. Op het

einde van de Noordstraat komen we aan

de Noordbrug, voorheen de Gerechtshofbrug.

De brug is een tuikabelbrug

naar een ontwerp van het architectenbureau

Greisch. Centraal op de brug

staat een grote pyloon waaraan tuikabels

zijn bevestigd, waaraan de brug is

opgehangen. Hier hebben we eveneens

een mooi uitzicht op de vernieuwde

Leieboorden. Voor de brug gaan we naar


links, terug stroomafwaarts. Bemerk het

grote industriële pand op de hoek. Dit

zijn voormalige stapelplaatsen voor vlas,

de grootste van Kortrijk en eigendom

van het Engels syndicaat : The Linnen

Thread Company. In wereldoorlog I en

wereldoorlog II werden deze stapelplaatsen

opgeëist, de ene maal voor een

reuzentil voor postduiven en de andere

keer als opslagplaatsen voor metaalwaren.

Vanaf 1949 werd het de beroemde

‘ijzerwinkel’ van K. Debels en vanaf 1979

de Euroshop. Momenteel wordt er hard

gewerkt om er een eigentijds museum

van te maken waar o.m. het vlasverleden

een voorname plaats krijgt.

Van De Kien tot aan de Overleiestraat

We volgen een klein gedeelte langs de

Leie via de Nijverheidskaai en gaan

links de Gasstraat in. Onmiddellijk

op onze rechterzijde vinden we een

imposant gebouw De Kien genaamd.

Deze oorspronkelijke weverij en spinnerij

“Boutry – Van Isselsteyn en Cie”

werd opgericht in 1864. Rond 1880 werd

deze fabriek overgenomen door L. De

Kien. De gebouwen liggen deels ter

hoogte van het vroegere Minderbroedersklooster

(Recolletten) en sommige

delen van het kloostergebouw werden

in de fabriek ingewerkt. Er volgden

menige verbouwingen aan dit typisch

19de eeuwse fabrieksgebouw en de

laatste ontwikkeling voorziet een aantal

luxueuze appartementen en lofts in

dit gebouw. Iets verder in deze straat,

die zijn naam ontleent aan de eerder

vermelde gasfabriek, had volksfiguur

en –zanger Johny Turbo jarenlang zijn

legendarische cafeetje. Het is nu een

gewoon woonhuis aan de linkerzijde.

Aan het rond punt gaan we rechtsaf, en

volgen de Rekollettenstraat. Deze straat

verwijst naar het vroegere klooster dat

12 13

vermoedelijk in 1460 werd gesticht. Het

klooster kende een erg woelige geschiedenis

van conflicten met de plaatselijke

clerus of andere instituten en oorlogsgeweld.

In de zestiende en zeventiende

eeuw werden de paters achtereenvolgens

geconfronteerd met de vernielingen

en plunderingen van de calvinisten,

de gevolgen van de pest en een zware

kloosterbrand. De quasi permanente

oorlogsomstandigheden bemoeilijkten

de heropbouw van het kloostercomplex.

In 1797 werden de Minderbroeders door

de Franse revolutionairen uit Kortrijk

verjaagd. Hun klooster werd verkocht en

nadien afgebroken. *We komen aan de

hoek van de Burgemeester Schinkel-


straat en volgen deze tot aan de Leie.

De straat is genoemd naar de populaire

Overleise burgemeester Denis de

Schinkel die driemaal burgemeester van

Kortrijk was tussen 1702 en 1724. Aan de

Fabriekskaai gaan we naar links. Deze

zonnige kaai telt enkele sympathieke

woningen zoals nr.2, een art deco-huis

uit 1920. Aan de brug komen we aan de

Overleiestraat.

* Bij werken aan de Fabriekskaai, gaan we hier

rechtdoor, richting Sint-Amandsplein.

De Overleiestraat

Deze straat is één van de oudste straten

van Kortrijk. Reeds in 1354 droeg het de

naam Overleiestraat. Maar in de geschiedenis

veranderde deze meermaals

van naam, in 1485 “Leystrate”, in 1571

“Voorstraete”, in 1660 “Rechtestraete”, in

1795 “Basse Ville”, in 1815 “Overleie”, in

1822 “Groote Leystraete”. In 1850 kreeg

deze straat terug zijn oorspronkelijke

naam, namelijk Overleiestraat. De straat

telt heel wat plechtstatige woningen. De

huizen op nummer 3, 15a, 17, 57 en 59

zijn bij ministerieel besluit beschermd.

De straat herbergt het Vrijzinnig Centrum

Mozaïek, het Wijkcentrum Overleie

en het professioneel theatergezelschap

14

Antigone. Er waren tal van textielateliers

in deze straat gevestigd en sommige

huizen hebben een oude kern die

dateert uit de 17de eeuw, alhoewel de

meeste hedendaagse woningen negentiende-eeuws

zijn. De neo-gotische

kerk, Sint-Elooi, dateert eveneens uit het

einde van de negentiende eeuw en is

opgedragen aan de Heilige Eligius van

Noyon. In 1366 stichtte het broederschap

van Sint-Elooi reeds een kapel op

deze plaats. In 1882 werd wat van deze

kapel overbleef gesloopt en de eerste

steen gelegd voor de huidige kerk. In

de kerk bevinden zich nog een aantal

beeldhouwwerken die uit de zeventiende

eeuw dateren. Bemerk aan de buitenzijde

eveneens het gedenkteken voor de

gesneuvelden van wereldoorlog I. Deze

wijk had in beide oorlogen veel te lijden

door bombardementen en beschietingen.

De bevolking organiseerde zelf een

omhaling om dit oorlogsmonument te

bekostigen.

Via de kleine ring en het Sint-Amandscollege

naar het Sint-Amandsplein.

We gaan terug richting Astridpark en

gaan op de kleine ring naar rechts. Deze

Brugsestraat werd reeds in 1328 als in

vico Brugensi aangeduid. Aan de noordzijde

werden heel wat huizen onteigend

en afgebroken in het begin van de 20ste

eeuw voor de aanleg van het Astridpark,

15


alsook in 1967 voor de verbreding van

de straat. We treffen hier voornamelijk

woonhuizen aan en panden met

commerciële functie. Op nr. 20 vinden

we de herberg “Willem Tell”, het lokaal

van de handboogschutters. Aan de

achterzijde bevindt zich een 25 meter

hoge overdekte schietmast daterend

uit 1932. We volgen de Brugsestraat tot

aan de Proosdijstraat. De Proosdijstraat

verwijst naar de voormalige proosdij van

Sint-Amandus. De straat telt o.m. arbeiderswoningen

uit de tweede helft van

de 19de eeuw maar ook enkele interbellumwoningen.

De straat gaat over in de

Kollegestraat die zijn naam vanzelfsprekend

ontleent aan het nabijgelegen

college. Het huidig gebouwencomplex

aan de nummers 6 en 8 is als monument

beschermd. Het bevat elementen uit de

zestiende, zeventiende, negentiende

en twintigste eeuw. De proosdij kende

een bewogen geschiedenis en men

vermoedt dat er reeds einde negende

eeuw een kapel op deze plaats werd

opgetrokken. De eerste vermelding van

de proosdij dateert uit 1093, opgesteld

in naam van Robrecht II van Vlaanderen.

Deze proosdij, gesticht als bijhuis

van de Franse Benedictijnenabdij van

Saint-Amand-les Eaux, werd in 1833

ingericht als school. Sinds 1919 draagt

het de naam Sint-Amandscollege, maar

onlangs veranderde de naam in Guldensporencollege.

We komen aan de hoek

van de Sint-Amandslaan en wandelen

terug richting Overleiestraat. De oudste

vermelding van deze straat gaat terug

tot 1344 als Johannes Couckestraat

en in 1486 als Couckstraete. Het bleef

een doodlopend straatje tot in 1901.

In 1902 kreeg het zijn huidige naam

Sint-Amandslaan. Er bevinden zich tal

van plechtstatige huizen die tussen de

eeuwwisseling en de eerste wereldoorlog

werden gebouwd. Bemerk aan de

linkerzijde op nr. 26, het voormalig politiebureau.

Het is een gebouw dat werd

opgetrokken in 1911 – 1912 als “Institut

Médical du Dr. Valcke”, een instituut voor

hydrotherapie. Langzaamaan komen we

aan het Sint-Amandsplein, het hart van

Overleie. Het plein ontstond toen einde

19de eeuw onder burgemeester August

Reynaert (hij alweer) 111 ongezonde

woningen tussen de Overleiestraat,

de Kapelstraat en de huidige Sint-

Amandslaan, gesloopt werden. Op de

vrijgekomen ruimte werden overdekte

markthallen of een “marché couvert” gebouwd,

zoals een echte Overleienaar het

noemt. Hevige beschietingen in 1918

brachten serieuze verwoestingen aan

en na de verkoop werd het gebouw in

1920 gesloopt. Bemerk aan de westkant

van het Sint-Amandsplein de karakteristieke

boom met het monument van

de Spatjes in de directe nabijheid. In de

Kapelstraat (de noordelijke kant van het

plein) bevindt zich het Sint-Annabeluik

met 22 huisjes, gegroepeerd rond een

gekasseid binnenplein. Hier eindigt

onze wandeling, op de plaats waar de

Zondagmatinee het zonlicht zag.


Mega handelsactie

39 handelszaken nemen deel.

De handelsactie van 2013 telt 39 deelnemende handelaars

op Pius X en Overleie.

De mega prijzenpot bestaat onder andere uit :

2 S CO OT E R S N E CO LO L A

2 S CO OT E R S AG M F L A S H

2 S A M S U N G S M A R T T V L E D

1 S O N Y TA B L E T X P E R I A Z

2 F E S T I N A A R M B A N D U U R W E R K E N

€ 2 5 0 0 A A N KO O P B O N N E N

Startdag : 1 juni

Met de handelsactie driemaal kans op winst !

Vanaf 1 juni kan je deelnemingsformulieren ontvangen bij

39 handelaars op Pius X en Overleie. Bij deze handelaars staat

een box waarin je de ingevulde formulieren kunt deponeren.

Op zaterdag 1 juli houdt deze handelaar een trekking in zijn

eigen zaak waarbij drie waardebons van € 12,5 te winnen

zijn.

Op de Zondagmatinees van 2, 9, 16, 23 en 30 juni kan je

ook meedoen aan een afzonderlijke trekking. Deponeer hiervoor

één van je deelnemingsformulieren tussen 10u30 en

11uur in de urne op het Sint-Amandsplein. Om 11 uur volgt

een trekking waarbij telkens € 125 aan waardebons enkel

voor de aanwezigen te winnen zijn. Hierbij wordt slechts


één deelnemingsformulier per adres aanvaard.

Op de Zondagmatinee van 7 juli volgt dan de hoofdtrekking

waarbij de zes hoofdprijzen verloot worden. Ieder correct ingevuld

formulier komt hiervoor in aanmerking.

handelsactie 2013

deelnemende handelaars

Brugsestraat

22 Slagerij Hendrik

60-68 Wynant Nv

78 Frituur ’t Frietje

84-86 Foto Robert

Brugsesteenweg

76 Wasserij Nieuwkuis Zonneschijn

85 ‘t Lectuurke

243 Fietsen Philip Vermeulen

Gasstraat

43 Coiffure Mattelaer : D – H – J

Izegemstraat

90 Kachels Lefever VOF

Kapelstraat

1 Café De Groene Kikker


Kortrijkstraat

355 Feys Wouter (Huis Hallaert)

381 Huysentruyt Benedict verf & advies

404 Café Estaminet + Traiteur Dirk

415 Stroker

Gouden Rivierlaan

1 Pain Perdu

Meensesteenweg

15 Taverne Concorde

18 De Boekenwolf

23 Power

64 Floribel : Remmerie – Loof

80 BenjiBikes

Moorseelsestraat

34 De Vlaskapel

Noordstraat

59 VinooPuro

72 Frituur Meensepoort

73 Ribel

Overleiestraat

15A VC Mozaïek vzw

17 Vanneste

18b Windsor : D – H – J

28 Derystor

36-38 Karati

46 Kapsalon Geraldy’s : D - H

63 Optiek Overleie

71 ‘T Gazetttewinkelke

Koningin Elisabethlaan

60 Optiek Pieters

Rekollettenstraat

27A Taverne Schinckel

Roterijstraat

22 Herenkapper Didier

62 Slagerij Gheysens

Sint Amandsplein

25 Brasserie St Amand

27 ‘t Snackske

Vlasbloemstraat

2 Vlees Discount Vens

(hoek Moorseelsestraat)

We danken alle deelnemende handelaars voor hun

ondernemingszin.


activiteiten in je buurt

16 & 17 mei Sorry voor alles (12+)

Theater Antigone

18 tem 20 mei Stadsfestival Sinksen 13

23 mei Oshin Albrecht & Melissa

mABesoone: Buren

Buda

23 mei miet Warlop:

mYSTery Magnet

Buda

23 tem 25 mei mAXime Toussaint:

Système

Buda

24 mei lORette Moreaux &

Sophie Vanhulst:

cATAclop enz

Buda

24 mei mADely Schott:

Tékélama, le training

Buda

25 mei Damien Petitot: Data.me

Buda

25 mei clément Thiron: FRACTAL

Buda

25 mei nOTHing but Noise

Buda

25 mei fenestra Ovalis

Buda


25 mei nick Steur : Het Huis van

Bourgondië: Freeze!

Buda

25 mei The white river experience

vzw wit.h

29 mei Rits On Tour

Theater Antigone

1 juni De Pijnders

Theather Antigone

1 & 2 juni 12de Kortrijkse KoKon Historic

Grote Markt & Schouwburgplein

7 - 12 juni Beachvolley en Beachrugby

Grote Markt

16 juni En de 7de dag is er het woord

Vc Mozaïek

21 -23 juni Zomerbraderie

30 juni Fietstocht

Grote Markt - Broeltorens

6 & 7 juni Duatlon - Triatlon

11 juli Julifeesten

8 aug Kortrijk Koerse

25 aug Vlastreffen

31 aug City Tennistornooi

Schouwburgplein

6 - 8 sept Septemberbraderie

8 sepT Openmonumentendag

29 sept Bruggenloop

overleie


St-Amandscollege wordt

het Guldensporencollege

Door de fusieoperatie binnen de scholengroep staat de campus

de komende jaren voor een echte metamorfose. De campus

op Overleie zal op termijn tot 1.500 leerlingen tellen. Nu is

dit een 900-tal. Daarom zal de school investeren in nieuwbouw

en renovatie van de bestaande historische schoolgebouwen.

Bepaalde gebouwen worden gesloopt om plaats te maken

voor nieuwe klaslokalen. Ook de bestaande internaatstoren

wordt afgebroken. Het sokkelgebouw blijft. Op de plaats van

het Priesterkwartier komt een nieuwe woontoren. De eerste

voorbereidende werken gaan van start in 2013. Het is de

bedoeling alle grote werken achter de rug te hebben tegen

2016/2017. Hierdoor wordt de campus meer dan vandaag een

onderdeel van de wijk en de stad.

Maar de eerste grote verandering is de naamswijziging! Vanaf

nu spreken we niet meer van het St-Amandcollege maar van

het Guldensporencollege Kaai.

“Het getuigde van een grote durf om echt te veranderen, om

baanbrekend te zijn” zegt Dhr. Geert Timperman, algemeen directeur

van het nieuwe Guldensporencollege. “We zijn vernieuwers

en we zijn daar trots op. Heel wat schoolgebouwen zijn

tot op de draad versleten. Ze werden duur in onderhoud. Er

was heel wat verloren ruimte en de lokalen waren niet langer

aangepast aan de hedendaagse en toekomstige eisen in het

onderwijs. Deze hele bouwoperatie mag echter niet ten koste

gaan van het pedagogisch project. De verbouwingen, sloop

en nieuwbouwoperatie zal daarom heel nauwkeurig op elkaar

afgestemd worden. Zo wordt de hinder zo veel als mogelijk

beperkt”.


In deze fase

hebben de

plannen

voor de

renovatie en

de nieuwbouw

hun

quasi definitieve

vorm

gekregen.

De school

en ook de

private

investeerder

Koramic-Van

Roey zijn

volop bezig

de bouwvergunningsaanvragen

voor te bereiden,

zodat

de werken

uit de startblokken kunnen schieten.

Naast alle bouwprojecten is er ook ruimte voor nieuwe verbindingen

voor fietsers en voetgangers, groen, sport- en recreatieruimte.

Dit zal aansluitend op de bouwprojecten gerealiseerd

worden. Deze zaken zullen de komende maanden verder

uitgewerkt worden.

Nieuw schoolgebouw

2e en 3e

graad (a)

Waar nu het voetbalveld

ligt aan de

kant van de Burg.

Vercruysselaan

komt een volledig

nieuw schoolgebouw

voor de 2e

en 3e graad van het

middelbaar. Bij het

gebouw komt ook

een nieuwe turnzaal.

Deze werken

gaan van start vanaf

2014. Voor deze

nieuwe gebouwen

verdwijnt de

huidige parking aan

de Burg. Vercruysselaan.

Nieuwe

parkeerruimte

wordt voorzien naast het nieuwe gebouw met toegang via de

Proosdijstraat. De woningen aan de kant van de Proosdijstraat

kunnen extra tuinruimte aankopen van de school.

Het huidige schoolgebouw in deze zone zal aansluitend aan de

nieuwbouw gesloopt worden. Wellicht in 2016. In deze zone

komt dan ruimte vrij voor groen en verbinding tussen de campusonderdelen

en tussen de Proosdijstraat en de basketzaal.


Basketzaal en St-Maartensziekenhuis (b)

De huidige basketzaal blijft. Het St-Maartensziekenhuis sluit

binnen enkele jaren haar deuren en verhuist vanaf 2016 naar

Hoog Kortrijk. Of het gebouw een nieuwe invulling krijgt

of plaats maakt voor een nieuwe ontwikkeling is nog niet

duidelijk. Het is één van de mogelijke locaties voor een nieuw

stedelijk zwembad, maar ook hieromtrent is nog geen definitieve

beslissing genomen.

Verbindingen en groen - recreatieve zone (e)

Eenmaal de grote werken achter de rug zijn, zal werk gemaakt

worden van een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen de

Collegebrug en de Brugsepoort. Dit pad vormt een belangrijke

schakel in de noord-zuid fietsverbinding. Het bestaande

voetbalveld kant Collegebrug blijft een open en groene ruimte

en zal gebruikt worden voor sport en recreatie. Deze elementen

zullen de komende maanden verder uitgewerkt worden.

De realisatie is voorzien vanaf 2016 aansluitend, aan de grote

werken.

Renovatie en nieuwbouw centraal gedeelte (c)

In dit centraal gedeelte van de campus wordt volop ingezet

op de renovatie van de waardevolle gebouwen. Ze geven de

schoolcampus mee haar identiteit. Deze gebouwen bieden

onderdak aan de klassen van het lager en de 1e graad. In de

mooie gebouwen aan de kant van de groen-recreatieve zone

komen een moderne keuken en een refter. Deze werken worden

tussen 2014 en 2016 uitgevoerd.

Internaatstoren en woontoren (d)

De bestaande internaatstoren, die 58 meter hoog is, wordt

gesloopt. Wellicht in 2015. Het sokkelgebouw blijft en biedt

onderdak voor de kleuterklassen, vergaderlokalen en studiezalen.

Waar zich momenteel het Priesterkwartier bevindt komt

een nieuwe woontoren van ongeveer 65 meter hoog. Deze

werken starten wellicht al in 2013.


Diensten & verenigingen

In de wijk Overleie - Pius X zijn tal van diensten, onderwijsinstelling

en verenigingen aanwezig. Hierbij een lijst van de

actieve organisaties op Overleie en op Pius X. Organisaties

die zich niet terug vinden, kunnen contact opnemen met

Henk Vandenbroucke en zullen in een volgende editie voor

zover mogelijk opgenomen worden.

onderwijs :

Gesubsidieerde Vrije Basisschool St - Amandscollege

PIUS X

Sint Elooisdreef 56 A

tel : 056/35.57.40

basis@piusxkortrijk.be - www.piusxkortrijk.be

De Brug

Gesubsidieerd Vrij Gemengd Lager Bu.Ba.O, type 1

Rekollettenstraat 48

tel : 056.35.28.90

www.bodebrug.be - hilde.malfrere@bodebrug.be

Guldensporencollege campuskaai

Diksmuidekaai 6

tel : 056.36.12.11

kaai@guldensporencollege.be - kaai.guscoweb.be

Centrum Deeltijdse Vorming AURA

Meensesteenweg 35

tel : 056.35.90.18

info@cdvaura.be - www.vzw-oranjehuis.be


CVO VSPW Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk

St Amandsplein 15

tel : 056.37.26.27

onthaal@vspw-vorming.be - www.vspwkortrijk.be

Stadsarchief

Kortrijksestraat 388A

tel : 056.27.88.00

stadsarchief@kortrijk.be - www.kortrijk.be/stadsarchief

Buurtcentrum

Centrum Overleie

Overleiestraat 45

centrum.overleie@kortrijk.be - www.kortrijk.be

cultuurorganisaties

Kunstencentrum Buda

Broelkaai 1 b

tel : 056.22.10.01

info@budakortrijk.be - www.budakortrijk.be

Theater Antigone

Tacktoren

Korte Kapucijnenstraat z/n

tel : 056.24.08.87

post@antigone.be - www.antigone.be

Mozaïek vzw

Overleiestraat 15a

tel : 056.35.16.15

vc.mozaiek@skynet.be - www.vcmozaiek.be

De Spatjes

pc St Eloois

St Amandsplein 17

8500 Kortrijk

info@despatjes.be - www.despatjes.be

Wit.h vzw

Overleiestraat 1

tel : 056 57.00.83

info@vzwwith.org - www.vzwwith.org

Kerken

St Elooisparochie

Overleiestraat

Pius X

Sint Elooisdreef

E.H. Noël Bonte

E.H. Geert Goethals

Burg. Schinkelstraat 1 Sint-Elooisdreef 19

gsm : 0478 90.30.36 tel : 056 35.00.41

gsm : 0488 28.52.35

www.sintamandusparochie.be


markten

Vrijdagmarkt

14 - 19 uur

Elke vrijdag op het Sint Amandsplein

Pleegzorg

Opvang VZW Antenne

Overleiestraat 15A

tel : 056 22.52.85

kortrijk@opvang.be - www.opvang.be

politie

Lokale politiezone Vlas

tel : 056 23.96.11

wijkagenten :

tel : 056 27.12.60

• Nancy Knockaert (Overleie)

• Philippe Tanghe (Pius X)

wijkwerking@pzvlas.be - www.pzvlas.be

Andere

Eandis

President Kennedypark 12

tel : 078 35.35.34

www.eandis.be

Compostpaviljoen

Astridpark kant Meensestraat

tel : 056 27.80.00

Kaartershuisje

Astridpark - info Centrum Overleie

Revalidatiecentrum Overleie

Overleiestraat 57

tel : 056 35.18.52

info@rcoverleie.be - www.rcoverleie.be

VERENIGINGEN

Jeugdvereningingen

KSJ PIUS X

Koolkapperstraat 27a

ksjpiusx@hotmail.com - www.ksjpiusx.be

sportvereningingen

KV Kortrijk

tav. Jelle Scelstraete

Moorseelsestraat 111 bus b

Tel : 056 96.01.93

jeugd@kvk.be - www.kvk.be


Basket Kortrijk Sport CB

Demets Guido

Meiweg 63

8550 Zwevegem

056 75 81 59

guido.demets@telenet.be - www.kortrijksportcb.be

Pius X Run

Wim Vandevelde

Koolkapperstraat 44

piusxrun@hotmail.com - www.piusxrun.be

Bruggenloop

Franky Vandoorne

info@bruggenloop.be - www.bruggenloop.be

Kortrijk Leie Noord

Herman Hillaert

Vogelzanglaan 15

Parochiaal centrum Overleie

Sint Amandsplein 15

tel : 056 37.26.27


Pius run

Naar jaarlijkse gewoonte is er ook nu weer op zaterdag 4 mei

heel wat deining in de straten tussen de Brugsesteenweg en

de Leie . Voor het vierde jaar op rij wordt daar namelijk een

heuse stratenloop georganiseerd met de welluidende naam

: Pius X-Run

De Run gaat door op het grondgebied van de Sint-Pius X-

wijk.

Traditioneel wordt er gestart met een kinderloop om 14 uur.

Om 14u30 is er voor “de jogger in zijn kinderschoenen” een

afstand ingelast van 2,5 km.

Het startschot voor de 5 km-jogging wordt gegeven om

15u00. Het sportieve luik sluiten we af met een 10 km-run

om 15u45. Wie wil kan nadien nog genieten van een natje

en een droogje aan de bar. Een deel van opbrengst wordt

geschonken aan het Sociaal Fonds van de Pius X-school. Zin

om een kijkje te komen nemen of om deel te nemen ? Wij

verwachten jou in de Sint-Elooisdreef op het kerkplein.

De inschrijvingbijdrage bedraagt in voorinschrijving 7 euro.

Na 29 april tot en met de dag zelf betaal je 12 euro. Kinderen

betalen 3 euro. Je kan inschrijven via www.piusxrun.be

Er is een T-shirt(of medaille voor kids) + goodiesbag voor elke

deelnemer .

Voor info kan je steeds terecht bij :

Wim Vandevelde, Koolkappersstraat 44, Kortrijk,

e-mail: piusxrun@hotmail.com

bruggenloop

De bruggenloop wordt een begrip in de regio en ver daarbuiten.

De tweede editie werd afgesloten met om en bij de 700

betalende lopers. lopers zijn het er over heen, dit parcours is


Minigolf op overleie

Achtien blinkende banen in een groen omgeving wachten op

jouw. Je kan er samen met vrienden of familie een gezellige

namiddag beleven.

De minigolf is elk weekend van mei en juni en elke dag van

de zomervakantie open van 14 tot 19 uur. ( laatste spel start om

18 uur)

uniek.

Vandaar dat we door gaan. Op 29 september organiseren we

onze derde editie.

Misschien halen we dit jaar de magische kaap van 1000 deelnemers.

Ook dit jaar kiezen we ervoor om een deel van het inschrijvingsgeld

te schenken aan een lokaal goed doel.

Meer weten over dit alles, zoek ons op facebook - bruggenloop

of surf naar www.bruggenloop.be waar je je nu reeds kan

inschrijven.

Of heb je zin om je hiervoor in te zetten? Enthousiaste medewerkers

zijn steed smeer dan welkom. Contact kan je opnemen

via mail : info@bruggenloop.be

Franky Vandoorne

De prijs bedraagt € 2

voor een volwassene

en kinderen + 12j.

€ 1 voor kinderen

jonger dan 12 jaar .

Gebruik op andere

data mogelijk op

aanvraag. Eveneens

speciale tarieven voor

groepen en verenigingen.

Alle info op 056 / 27

73 80

of centrum.overleie@

kortrijk.be

Toiletten beschikbaar.


Theater Antigone:

geworteld in de

Overleiestraat

Op 9 mei 1956 stichtte Bert De Wildeman samen met Maurice

Lomme en Jacques Verfaillie het semiprofessioneel theatergezelschap

“Westvlaams Teater Antigone”. De eerste opvoeringen

van dit theater gingen door in een klein zaaltje achteraan Café

Français op de Grote Markt van Kortrijk.

Van daar uit trokken ze als eerste Westvlaams beroepstheater

van dorp tot dorp, en ze speelden hun stukken in steeds groter

wordende tournees.

later NV Auto Occidental en tot slot een filiaal van de firma Miele.

Toen die laatste failliet ging, kwam het gebouw leeg te staan. Tot

op vandaag ademt de zaal van Theater Antigone nog steeds die

geschiedenis, tot de oude smeerputten onder het podium toe.

Het huis is door de jaren heen een ontmoetingsplek geworden,

waar ervaring en jong enthousiasme mekaar kunnen vinden,

professionele acteurs en een sterke sociaal-artisitieke werking.

Vooral dat sociaal-artistieke gebeurt in nauwe samenwerking

met de buurt en met Centrum Overleie, door het jaarlijks terugkerende

wijkproject. Elk van deze werkingen vormt opnieuw een

belangrijke troef naar de toekomst toe en helpt mee de dynamische

continuïteit van Theater Antigone te verzekeren.

Via een aantal “tussenstops”, onder meer in de Schouwburg, de

Zwevegemstraat en de Pottelberg, belandde Theater Antigone

in 2001 in de Overleiestraat. Op dat moment was Jos Verbist

al enkele jaren artistiek leider en had de programmatie een

grondige opfrisbeurt gekregen. Van een louter klassiek repertoiretheater

was Theater Antigone geëvolueerd tot een interessante

werkplek voor diverse podiumkunstenaars: schrijvers, spelers,

muzikanten, componisten, beeldende- en beeldkunstenaars,

sociaal-artistieke werkers en ook mensen die niet in één bepaald

hokje onder te brengen zijn.

Dit vernieuwde theater kwam dus terecht in de Overleistraat

47, waar het een oud gebouw had gevonden met een grote

geschiedenis in Kortrijk. Eerst was brouwerij Veyser er gevestigd,


Bereikbaarheid ?

Kom de zondagmatinee bezoeken met het openbaar vervoer

of met de fiets. Zo vermijd je parkeerproblemen.

Je hebt tal van mogelijkheden met de bus.

De halte in de Noordstraat die op ongeveer 400 meter van het

Sint-Amandsplein ligt wordt door volgende bussen

aangedaan :

Nr 4 : Heule Bissegem

Nr 40 : Kortrijk Menen

Nr 42 : Kortrijk Moorsele

Nr 52 : Kortrijk Tielt

Nr 60 : Lendelede Roeselare

Nr 60 : Izegem Ardooie

Er is eveneens een halte aan het Sint-Amandsplein die door nr

6 Shopping Center – Heule ieder half uur wordt aangedaan

Weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden

(vulkanen die uitbarsten, onaangekondigde

zonsverduisteringen enz.), kunnen soms aanleiding

geven tot het afgelasten van geplande activiteiten.

De organisatoren behouden zich het recht hiertoe. Anderzijds

maken de organisatoren er een erezaak van om

regelmatig verrassingen uit hun hoed te toveren zodat je

praktisch altijd Hoe meer waar krijgt voor je geld dan wat

in het magazine vermeld staat.

More magazines by this user
Similar magazines