Overzicht plaatsbezoeken

kortrijk.be

Overzicht plaatsbezoeken

Overzicht van de plaatsbezoeken

Themadag vrijwilligers in de zorg - 30 september 2011 –

OC Heule


Een overzicht van de plaatsbezoeken volgens tijdstip

- Buda sociale kledingwinkel

- Zonnebloem VZW

- Den Achtkanter

- MPI De Kindervriend

- H.Hart

- LDC - OCMW Kortrijk

- De Vaart

- De Brailleliga (Lokaal huis)

Buda sociale kledingwinkel

Zonnebloem VZW

Den Achtkanter

MPI De Kindervriend

H.Hart

LDC - OCMW Kortrijk

De Vaart

De Brailleliga (lokaal huis)

09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

Pendeldienst:

De organisatie voorziet een pendeldienst naar de verschillende locaties voor

mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. De bussen vertrekken tekens 20

minuten voor de start van een rondleiding.

Meer info: vrijwilligers@kortrijk.be of 056/277292


Buda sociale kledingwinkel

BUDA verzamelt en sorteert gebruikte kledij en stelt die terug ter beschikking

van kansarmen in een verzorgde winkel.

Doel: BUDA wil mensen die het financieel moeilijk hebben aan zeer goedkope

kledij helpen.

Voorwaarden voor de vrijwilligers: Van onze vrijwilligers verwachten we dat ze

kunnen samenwerken in groep, afspraken nakomen, modebewust zijn, discreet

over de cliënten.

Adres:

Trees Scherpereel

Rijselsestraat 46, Kortrijk

056 77.86.06

0477 84.52.24

trees.scherpereel@telenet.be

website: www.Budakledijshop.be

Bezoeken kan van 14u00 tot 16u00


Zonnebloem VZW

Wij bieden een semi-internaat en een kortverblijf voor kinderen en jongeren met

een verstandelijke en meervoudige beperking.

Doel: Organiseren van medische, pedagogische en ontwikkelingsgerichte

werking en opvangen leefgroepen.

Voorwaarden voor de vrijwilligers: +18 jaar, warme open houding, geduld

hebben met onze kinderen en privacy van onze kinderen respecteren.

Aangesloten bij: Present, een organisatie voor vrijwilligers die zorgt voor een

goede begeleiding, informatie, opleiding, ..

Adres:

Michiel Lauwaert

Steenstraat 14, Heule

056/357318

0476414841

michiel.lauwaert@telenet.be

Bezoeken kan om 09u30 en om 13u30


Den Achtkanter

Alle mensen hebben rechten en plichten. Mensen hebben het recht om te leren, te leven, te

wonen, te werken, … Alle mensen: dus ook mensen met verstandelijke beperkingen en

mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Deze personen moeten burgers kunnen zijn in

de samenleving. Op basis van een geloof in de capaciteiten van mensen wil vzw Den

Achtkanter, in overleg met deze personen, kansen creëren om hen als volwaardige burgers te

laten deelnemen aan de samenleving.

Den Achtkanter baseert de aangeboden ondersteuning op de specifieke noden en wensen van

elke persoon. Elke persoon wordt bijgestaan door een mentor. Samen ontwikkelen zij een

levenstraject, dat een antwoord biedt op volgende vragen:

Hoe wil IK mijn dag doorbrengen?

Welk werk wil IK doen?

Welke activiteiten interesseren mij?

Waar wil IK wonen?

Wat nu? Wat in de toekomst?

Om deze vragen te beantwoorden worden de middelen die reeds bestaan binnen de

samenleving aangewend. Indien nodig of wenselijk wordt een bijkomende ondersteuning op

maat aangeboden door Den Achtkanter. Dit kan gaan over dagbesteding, het uitbouwen van

een project dat de groei naar volwaardig werk/volwaardig burgerschap stimuleert, het

ontwikkelen van een project die beantwoordt aan de specifieke vraag van vorming van

woonvaardigheden (van een tehuis tot een zelfstandige woonst), het uitoefenen van vrije

tijdsactiviteiten, …

Den Achtkanter beoogt het welzijn, het burgerschap, de zelfstandigheid, … van elk persoon.

Elk mens heeft immers het recht op zijn eigen leven te sturen.

Adres: Beeklaan, St.Denijseweg, Hand- en Kegelspel

Bezoeken kan om 10u30 / 13u30 / 15u00


MPI De Kindervriend

De opvoeding van kinderen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke

beperking van 3 tot 13 jaar/

Adres:

Rollegemkerkstraat 51, Rollegem

056/25.57.87

mpi@kindervriend.be

www.dekindervriend.be

Bezoeken kan om 09u00 / 10.30

De Vaart

In deze organisatie staan vrijwilligers in voor de samenstelling en de verdeling

van voedselpakketten voor kansarmen.

Adres: Vaartstraat 79, 8500 Kortrijk

Bezoeken kan om 10.45 / 11.45 / 14.00 / 16.30


H.Hart

1. Vrijwilligerwerking op de units

• Hulp en ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten die voor onze

bewoners georganiseerd worden. Een bezoekje aan de markt, samen

bakken of koken, hobbynamiddag met bloemschikken,… Elke woensdag

vindt er een grote activiteit plaats in onze ontmoetingszaal ‘de lounge’.

• Geduldige hulp bij het maaltijdgebeuren

• Een kamerbezoekje brengen aan bewoners die niet wensen deel te

nemen aan de activiteiten

2. Cafetaria bediening

• We vinden het fijn dat onze bewoners kunnen rekenen op een

vriendelijke bediening zodat ze op hun gemak een glaasje kunnen

nuttigen in onze cafetaria.

3. Pastorale vrijwilligers

• Het brengen van bewoners naar de wekelijks eucharistie in de huiskapel.

• Dagelijkse communiebedeling

• Een kaars ontsteken,…

• Begeleiden van de bedevaarten

4. Serviceflats- en appartementen

• Maandelijks activiteiten Dit kan gaan van een kaartje leggen tot een

grootste barbecue.

• Dagelijks is er ook cafetariawerking!

Doel: We zijn een Woon - en Zorghotel die instaat om warme zorg te bieden aan

onze bejaarden en jong volwassenen met een specifieke nood door hun

ziektebeeld.

Adres:

Woon en zorghotel H-hart

Algemeen verantwoordelijke vrijwilligers: Kimberly Mylle

Budastraat 30

8500 Kortrijk

056/32 10 74

ergotherapie@h-hart.be

Bezoeken kan om 13u30 / 15u00


Lokaal Dienstencentrum De Vlaskapelle - OCMW Kortrijk

Vanuit de 8 verschillende woonzorggebieden wenst het OCMW van Kortrijk een

belangrijke rol in de thuiszorg te spelen. Per woonzorggebied, waar het lokaal

dienstencentrum een draaischijf is, staat een woonzorgverlener (sociaal

verpleegkundige) klaar om de thuiswonende ouderen te helpen. Thuiswonende

ouderen kunnen er terecht:

• Met alle vragen over thuiszorg en ouder worden. Ofwel helpen we de

oudere meteen ofwel verwijzen we actief door naar de geschikte persoon

of dienst;

• Voor allerlei toelagen: o.a. thuiszorgtoelagen, zorgverzekering,

verwarmingstoelage;

• Voor een overzicht van alle mogelijkheden in de thuiszorg;

• Voor advies en begeleiding van woningaanpassing;

• Gratis gezondheidsconsultatie (controle bloeddruk, pols,gewicht en

algemene gezondheidsadviezen).

• Diverse vormen van dienstverlening zoals maaltijden (aan huis),

haarverzorging, voetverzorging, nemen van een bad, poetshulp,

personenalarmsysteem, boodschappendienst,….

• Een uitgebreid gamma van informatieve, recreatieve en vormende

activiteiten.

Doelen:

• De lokale (buurt)bewoners zo lang mogelijk zelfredzaam en kwaliteitsvol

mogelijk thuis te laten wonen en

• De sociale integratie in de lokale gemeenschap verhogen.

Adres:

H. Dewildestraat 8, 8501 Bissegem

Bezoeken kan om 10u30 / 14u00 / 16u00


Brailleliga, lokaal huis

Brailleliga vzw

Hoofdzetel: Engelandstraat 57 - 1060

Brussel

02 533 32 11

Lokale vestiging Kortrijk

Minister Tacklaan 35 - 8500 Kortrijk

056 20 64 60

Doel: De Brailleliga is een nationale instelling met als doel het algemeen welzijn

van visueel gehandicapte personen. De vereniging telt momenteel een 100-tal

beroepskrachten en 400 vrijwilligers.

Wij bieden aan bijna 12.500 blinde en slechtziende personen in heel België

diensten aan en dat volledig gratis.

Zo bieden wij o.a. sociale hulp, psychologische begeleiding, verplaatsingslessen

met de witte stok en de geleidehond, aangepaste kooklessen, beroepsopleiding

en beroepsintegratie, een aangepaste spelotheek, culturele en

vrijetijdsactiviteiten aan.

Wil je een verrijkende ervaring opdoen en je bezig houden met concrete

projecten? Als vrijwilliger bij de Brailleliga rust de uitbouw van onze activiteiten

ook op jouw schouders. Vandaar dat jouw talenten en tijd zo kostbaar zijn voor

ons. Net omdat wij zoveel verschillende diensten aanbieden, is het

vrijwilligerswerk bij de Brailleliga boeiend.

Overtuig jezelf en kom met ons kennismaken tijdens de Themadag Zorgend

Vrijwilligerswerk in Kortrijk op vrijdag 30 september 2011.

Wij ontvangen je graag voor meer uitleg, een reële situatiebeleving, en als

afsluiter een overheerlijke broodjeslunch!

Je komt er meer te weten over de verschillende mogelijkheden tot het verrichten

van vrijwilligerswerk in Kortrijk en ook specifiek in ons lokaal huis. En onze

Dienst Begeleiding en Hulp in het Dagelijkse Leven zal jullie op een ludieke

manier aan den lijven laten ondervinden wat het is om visueel gehandicapt te

zijn. (Door middel van een reële situatiebeleving: geblinddoekt en met brillen die

allerlei visuele aandoeningen simuleren, opdrachten uitvoeren.)

Adres

Brailleliga vzw - Minister Tacklaan 35

8500 Kortrijk

Bezoek start om 9u30 tot 12u30. Let op! Maximaal 40 bezoekers. Graag op tijd

aanwezig.

More magazines by this user
Similar magazines