Web 2.0 - Epos

epos.vlaanderen.be

Web 2.0 - Epos

9/06/2009TIME Magazine25-12-2006http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601061225,00.html3


9/06/2009Web 1.01996-2006‘statisch’ gebruikopzoeken van informatiecommunicatie (mail)Web 2.02007- …sterke interactieeigen ‘content creation’G2ollaborationonversationommunityonnectionontent Creationumulative Learningollective Intelligencehange of scaleore valuesheap and Fast5


Dia 10G2* Collaboration: the first theme is about people working together, collaborating, to createsoftware, content, communities, art, music, literature, and a multitude of other things. Web 2.0 toolsand applications support this type of interaction at their core.* Conversation: There is a conversation happening and it’s not just happening in your corporatewebsite forum. It is happening on blogs. It is a public conversation about politics, business, socialissues, and anything else you can imagine, including your company. Tools are developing rapidly inthis area and we have a long way to go, but these are exciting times. There is a conversation goingon right now that you could contribute to or learn from. What are you waiting for? Join in!* Community: We have had online communities now for at least fifteen years or more. But thetools for building online communities are now becoming more widespreadand communities are forming around every imaginable (and unimaginable) subject, product, andindustry. If you are looking for your “tribe”, they are probably out theresomewhere.* Connection: we are building messaging systems that now connect people to people, people tomachines, and machines to machines. The names of these systems are not important but theirfunction is.* Content Creation: It turns out that if you give people the tools to create “stuff”, they do justthat. In fact, they create so much stuff that it quite frankly upsets ourassumptions about who in our society are the creators and who are the consumers.* Cumulative Learning: think of cumulative learning as peer reviewed journals for every person onthe planet with internet access. People can now build on the knowledge ofothers (through the miracles of search and wikis) faster than at any time in history.* Collective Intelligence: In certain conditions, it turns out that groups of people are smarter thanindividuals. This is counter-intuitive and odd but apparently true.f* Change of scale: Web 2.0 companies can scale up fast. Because of the spread of broadbandinternet and the sheer number of people on the internet, we are seeingkey measures (number of users, time to market, time to exit) that are quite extraordinary.* Core values: Openness, transparency, and a respect for users are three core values that seem topermeate Web 2.0 definitions and discussions.* Cheap and Fast:g A key quality of Web 2.0 is that developers and entrepreneurs can build,deploy and profit from applications for less money and in less time than ever before.Gebruiker; 1/11/2007


9/06/2009David White de l'université d'Oxford février 20076


9/06/2009Web 2.0 en leertheorieënIn het Web 2.0 tijdperk gaan mensen socialeverbanden aan op het internet en wisselenonderling informatie uit.Hierdoor sluit Web 2.0 perfect aan bij demoderne leertheorieën:• Constructivisme• Sociaal constructivisme• ConnectivismeWeb 2.0 en leertheorieënIn het Web 2.0 tijdperk gaan mensen socialeverbanden aan op het internet en wisselenonderling informatie uit.Constructivisme:Hierdoor sluit Web lerende: 2.0 actief perfect en ontdekkend aan bezig bij dezelf kennis construerenmoderne leertheorieën:niet geconstrueerde kennis opnemenBegrippen, regels, principes en oplossingsmethoden diedoor de leerling zelf zijn bedacht worden beter• Constructivismeonthouden.• Sociaal constructivisme• ConnectivismeDe kennis sluit beter aan bij de eigen kennisstructuur ende mogelijkheid tot toepassing in andere situaties: detransferwaarde, is groter.extrinsieke motivatie --> intrinsieke motivatie.”7


9/06/2009Web 2.0 en leertheorieënIn het Web 2.0 tijdperk gaan mensen socialeverbanden aan op het internet en wisselenonderling informatie uit.Het sociaal constructivismeHierdoor sluit Web 2.0 perfect aan bij desociale processen spelen prominentmoderne leertheorieën:mensen verlenen zelf betekenis aan hun omgevingKennis wordt door ieder mens op een eigen wijzegeconstrueerdmen wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in• Constructivismede sociale omgeving.• Sociaal constructivisme• Connectivismeleren --> sociaal proces = uitgangspunt.Web 2.0 en leertheorieënIn het Web 2.0 tijdperk gaan mensen socialeverbanden aan op het internet en wisselenonderling informatie uit.Hierdoor sluit Web 2.0 perfect aan bij demoderne leertheorieën:Connectivisme:kennis kan buiten een mens bestaanleren vindt dag-in-dag-uit plaat door in een netwerk dejuiste kennis te zoekenEssentie: netwerk te hebben, te behouden, en efficient• Constructivisme• Sociaal netwerk. constructivisme• Connectivismeen effectief de benodigde kennis te vinden in dit8


9/06/2009Kennis = inhoud?Leerders: lege dozendie gevuld moetenworden …?9


9/06/2009Sociale Software• Sociale netwerking : online in contact blijven• Sociale planning : gedeelde agenda’s(vergaderingen en gebeurtenissen plannen)• Sociale favorieten : opslaan, beschrijven endelen van favorieten (del.icio.us)• Sociaal markeren : onvrijwilligegemeenschappelijke inspanning om het webte etiketteren toegevoegde socialebetekenis en waarde (Folksonomies)10


9/06/2009Folksonomie : folk (mensen) en taxonomie.Het is een vorm van ordening, op basis vanconsensus, van data door het "volk".De consensus maakt dat deze tags meestal goedbruikbaar zijn en vaak beter aansluiten op hettaalgebruik van publiek dan de termen diebibliotheken gebruiken in hun catalogi.Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat publiek in zoekmachines vaakwoorden in het enkelvoud gebruikt, terwijl opbibliotheekopleidingen wordt geleerd dat termen in het meervoudmoeten worden gebruikt.Samenwerkingstools Sociale netwerken Facebook, MySpace Flickr YouTube Blogs Wiki’s Podcasts11


9/06/2009Blogging in EducationWeblogs13


9/06/2009WeblogsIdee!Maak een weblog met je studentenover een bepaald onderwerp?Dicusseer met je studenten ofcollega’s over onderwerpen via jeweblog.Micro blogging14


9/06/2009ChattenSocial news sites15


9/06/2009Een greep uit de toepassingen …www.ning.comsociaal netwerkmaken van een eigen netwerknetwerk kan publiek, of privéelk netwerk krijgt een uniek adresforumBestanden plaatsen (upgeload)Nederlandse versie beschikbaarPresentaties16


9/06/2009www.slideshare.net[powerpoint] presentaties onlinezetteneigen accountUnieke urlveel presentaties op de siteook PDF’smaximaal 30 MBWiki’s:de ultieme samenwerking Speciale websites Bezoekers kunnen inhoud toevoegen,verwijderen, wijzigen en Geen programmeerkennis nodig Samenwerking Leden van een werkgroep werken aangemeenschappelijk document ingemeenschappelijke ‘ruimte’.17


9/06/2009Een greep uit de toepassingen …www.wikispaces.com/webdocumenten kunnen gezamelijkworden bewerktgratis Wiki makenEncyclopedieën18


9/06/2009Podcasting• Pod (iPod) + broadcast = Podcast• Verschilt van streaming audio– Wordt automatisch in de player geladen (geendoorklikken of download)– Luisteren wanneer het uitkomt, niet wanneerhet geprogrammeerd is.Hoe werkt Podcasting?19


9/06/2009Wat kan podcasting in het [taal]onderwijs?• Digitale natives• Eenvoudig en goedkoop temaken en te verspreiden• Is geschikt voor de meesteleerstijlen ( cfr. Kolbe)Een paar voorbeelden• StudentenHerbeluisteren van lessen vóór examenLuisteren naar gemiste lessenHerbeluisteren naar eigen nood/wensenNative speakers beluisteren luistervaardigheid• Docenten– Kritisch herbeluisteren van eigen lessen …20


9/06/2009Een greep uit de toepassingen …www.clickcaster.comOnline opnemen met microfoonMogelijkheid tot uploaden van mp3’sElke podcast kan simpel ingebed wordenin een websitewww.youtube.comgratis films uploaden, bekijken en delenmaximaal 10 minutenmaximaal 100 MB.eenvoudig invoegen op eigen website21


9/06/2009een persoonlijke startpagina creërenWeb 2.0 toepassingen toevoegenals afzonderlijke modules22


9/06/2009www.eyespot.commixen van afbeeldingen met filmsmixen van films met filmsmixresultaat kan gepubliceerd wordenwww.flickr.comafbeeldingen uploadenafbeeldingen in een diashowbekijkenfoto’s ook via mail uploadenpopulaire gratis siteElke foto krijgt een uniek url23


9/06/2009www.gliffy.commindmappingSamenwerkenwww.gmail.comchatten via Google Talkheel veel digitale ruimte (2 GB)24


9/06/2009http://docs.google.com/online tekstverwerkerteksten gezamelijk schrijven (delen)elke tekst kan zijn eigen url/link krijgenrevisisies(markeerpunten)www.scribd.comdocumenten uploadenformaten o.a: .pdf,.doc, en .pptunieke urlgrote documenten mogelijk25


9/06/200926


9/06/200927


9/06/2009Werken met Google EarthDa vinci code28


9/06/200929


9/06/200930


9/06/2009Contact:giedo.custers@avl.kuleuven.beren@iwt.khlim.bewww.slideshare.net/giedocustersBronnenhttp://www.silviotorre.it/images/bubblus_Web_2_0.jpghttp://www.serialmapper.com/files/david_white_1.pnghttp://eurofle.wordpress.com/2006/10/23/motiver-en-communiquant-pour-de-vrai/http://www.manssen.nl/Computersindeklas/web20sites/web20bao.htmhttp://www.slideshare.net/gskeesee/web-20-imaginehttp://www.slideshare.net/maartencannaerts/web-20-applications-for-educationhttp://www.slideshare.net/pkoning/web-20-for-teachershttp://www.slideshare.net/kennisland/web20-en-bibliotheken-kennislandhttp://www.ictopschool.net31

More magazines by this user
Similar magazines