Permavoid 'Sandwich constructie' (pdf) - Nationale Bomenbank

nationalebomenbank.nl

Permavoid 'Sandwich constructie' (pdf) - Nationale Bomenbank

NPermavoidB7 Productinformatie


Algemene informatiePermavoidPermavoid ‘Sandwich constructie’ isontwikkeld om te worden toegepastop plaatsen met intensieve verkeersbelastingwaar bomenzand alleen nietvoldoende is.De Permavoid ‘Sandwich constructie’wordt op een cunet van bomenzandaangebracht en gevuld met bomenvoedingsmedium.Na inklinken van ditmedium ontstaat er een luchtlaag c.q.tweede maaiveld direct onder de verharding.Het bomenvoedingsmedium inhet systeem voorziet de boom langdurigvan de nodige voedingsstoffen. De luchtlaagdie zich net boven het bomenvoedingsmediumin de Permavoid unitvormt, dient tevens als een barrière voorde wortels en voorkomt schade aan deverharding. De unit zelf zorgt voor drukverdelingdie voorkomt dat het bomenzandverdicht.Nationale Bomenbank is dealer van Tree Ground Solutions. www.tgs.nliPermavoid kan zwarebelasting aanDe Permavoid ‘Sandwich constructie’kan door zijn unieke conische verbindingenin vrijwel alle vormen prefabworden aangeleverd.TechnischespecificatiesPermavoid ‘Sandwich constructie’ wordtopgebouwd uit de volgende units:Merk: Permavoid unitMateriaal: PolypropyleenAfmeting: 708 x 354 x 150 mmGewicht per unit : ca. 3 kgOpen ruimte : ca. 92%Perforatie oppervlak : > 59%Druksterkte: 715 kN/m2Onderlinge verbinding : d.m.v. conischeverbindingspenHet Permavoid systeem is volledig getestop druksterkte en watervoerende eigenschappen.De testgegevens zijn opaanvraag beschikbaar.NATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kWerkwijze1 Prepareren van het bomenzand cunet2 Uitvlakken van de werkplek, met grotenauwkeurigheid3 Stellen van de Permavoid ‘Sandwichconstructie’4 Geleidelijk opvullen van de beschikbaargestelde of te leveren bomenvoedingsmedium5 Terugvouwen van het geotextiel6 Aanbrengen van de vlijlaag, 30 tot 50 mm7 Aanbrengen verhardingFoto: Ingenieursbureau Den HaagTe leveren indiverse vormenBestekomschrijvingNATIONALE BOMENBANKB o o m v e r p l a n t i n g • V e r z o r g i n g • O n d e r z o e kFoto: Ingenieursbureau Den HaagPermavoid, polypropyleen unitAfmeting: 708 x 354 x 150 mm/75 mmDruksterkte: 715 kN/m2Onderlinge verbinding met behulp vanconische verbindingspennenDoor het verwerken en toepassen van volledigte recyclen kunststoffen, zoals HDPE,LDPE & PP tijdens de fabricage (en bijhergebruik) van de eindproducten komengeen giftige stoffen en dampen in het milieuterecht.Nationale Bomenbank • (0184) 69 89 89 • www.nationalebomenbank.nl • info@nationalebomenbank.nl

More magazines by this user
Similar magazines