10.03.2017 Views

Binnendijks 2017 09-10

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

Binnendijks van 11 en 12 maart 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

politiek katern;<br />

pag 9 t/m 12<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 25/26 maart <strong>2017</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17 maart vóór 17.00 uur!<br />

Kunst van Zolder!<br />

Tien jaar Wereldtuin<br />

De Johanneshof Westbeemster<br />

In 2007 is de Wereldtuin gestart<br />

met een participatieproject<br />

voor migrantenvrouwen die al<br />

langere tijd in Nederland wonen<br />

en geïsoleerd raakten in hun<br />

omgeving. Deze vrouwen volgden<br />

een inburgeringstraject bij het ROC in<br />

Zaandam en Purmerend.<br />

Tussen Kunst en Kitsch gezien en<br />

gedacht: “Ik zou ook wel eens iets<br />

willen laten taxeren”! Dit is uw kans!<br />

Op zondag 26 maart <strong>2017</strong> organiseert de sectie<br />

Welzijn van Stichting Beemster Gemeenschap,<br />

in samenwerking met het Agrarisch Museum<br />

Westerhem, Kunst van Zolder in het Agrarisch<br />

Museum Westerhem. U kunt zich voor € 3,- per<br />

taxatie inschrijven, het maximaal aantal is drie<br />

taxaties. De inschrijvingen starten om <strong>10</strong>.30 uur<br />

Van de redactie<br />

Verkiezingsbijlage<br />

Woensdag 15 maart zijn er 2e Kamer<br />

verkiezingen. Alle Nederlanders vanaf<br />

18 jaar mogen stemmen.<br />

en duren tot 14.30 uur, maar vol is vol. De eerste<br />

taxatie begint om 11.00 uur. De laatste taxatie<br />

is om 14.55 uur. Bij de inschrijving hoort u hoe<br />

laat u ongeveer aan de beurt bent. Het aantal<br />

inschrijvingen is gelimiteerd, wees er op tijd<br />

bij! Natuurlijk bent u ook als kijker van harte<br />

welkom om de taxaties bij te wonen. Entree is<br />

deze dag gratis. Wij zien uw komst met plezier<br />

tegemoet. Agrarisch Museum Westerhem Middenweg<br />

185a in Middenbeemster Parkeren op<br />

de marktpleinen in Middenbeemster.<br />

Bij deze <strong>Binnendijks</strong> zit een verkiezingsbijlage.<br />

Daarin presenteren de vijf (landelijke)<br />

politieke partijen welke vertegenwoordigd<br />

zijn in de Beemster Raad (CDA, PvdA; D’66;<br />

Groen Links en VVD) zich. Om u alvast in de<br />

stemming te brengen bijgaande foto van<br />

Marianne Slot. Ze schrijft: “Ook de zwevende<br />

kiezer kan zijn keuze maken”. Dit bord is<br />

geplaatst nabij Deen supermarkt.<br />

DE REDACTIE<br />

Maar de schoolbank boven de studieboeken<br />

bleek niet de ideale bron van inspiratie voor<br />

deze groep vrouwen om de Nederlandse taal<br />

te leren en te integreren. De tuin van de Johanneshof<br />

was een goed alternatief. In de tuin<br />

spelen de vrouwen een wedstrijd op eigen terrein.<br />

Ze werken er samen met vrouwen die hun<br />

roots in de Beemster en omgeving hebben. De<br />

rust en ruimte in een tuin vol bloemen, kruiden<br />

en gewassen blijkt de vertrouwde plek om ook<br />

verhalen, kennis en ervaring te delen. Door<br />

de saamhorigheid groeit een hechte onderlinge<br />

band en begrip voor elkaar. Het werk<br />

in de tuin geeft hen de ruimte en energie om<br />

opnieuw naar zichzelf en hun mogelijkheden te<br />

kijken. De vrouwen kunnen hun eigen talenten<br />

benutten en geen uitdaging is te groot. De<br />

motivatie voor het beheersen van de Nederlandse<br />

taal ontstaat als vanzelf en vindt daadwerkelijk<br />

zijn weerslag in de schoolbanken.<br />

In 2012 start de Wereldtuin met bijzondere<br />

ontmoetingsprojecten. Wekelijks ontmoeten<br />

zestig migranten vrouwen (oudkomers),<br />

Nederlandse vrouwen en vluchtelingenvrouwen<br />

(nieuwkomers) elkaar in de Wereldtuin.<br />

De vrouwen werken samen in de tuin en<br />

koken een maaltijd op het open vuur met producten<br />

uit de tuin. Er ontstaat een levendige<br />

uitwisseling van gewoonten, gebruiken en<br />

gerechten. In de projecten wordt gewerkt met<br />

thema’s die aanleiding geven tot verbreding<br />

en verdieping. Het organiseren van excursies,<br />

rondleidingen, vertonen film zijn een voedingsbodem<br />

voor gesprekken en verhalen in<br />

de tuin. Ook wordt er gewerkt aan kunstzinnige,<br />

educatieve of ambachtelijke werkstukken<br />

ter verbeelding van gedachten, ervaringen<br />

en verhalen. Het succes van de formule vindt<br />

zijn weerslag in de zelfwerkzaamheid van<br />

vrouwen, die zich open stellen voor de ander.<br />

En in nieuwe vriendschappen en vormen van<br />

samenwerking ook buiten de tuin.<br />

U bent altijd van harte welkom in de<br />

Johanneshof, Wereldtuin.<br />

Volgende <strong>Binnendijks</strong> meer<br />

Jong geleerd is...<br />

Jisperweg <strong>10</strong>5a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R<br />

0299 - 681 454<br />

06 - 30 807 002<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Owen Mooren is negen jaar en het<br />

jongste lid van Beemster Fanfare.<br />

FOTO EVALIEN<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu


2 BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong><br />

TheaterOpMaat in Onder de Linden<br />

Op maandag <strong>10</strong> april is in Onder de<br />

Linden nog éénmaal de opvoering van<br />

het toneelstuk 'Een eigen thuis' door<br />

TOM-TheaterOpMaat bij te wonen.<br />

Op 12 december 2016 traden ze met dit stuk al in<br />

dit theater op en ontvingen grote waardering. TOM<br />

neemt op waarlijk groteske manier de huidige miserabele<br />

toestand in de thuiszorg op de hak. Reden<br />

om eens contact op te nemen met Liesbeth Havik<br />

en Wies Ronda. Liesbeth is degene, die de teksten<br />

en de liedjes schrijft en ze wordt bijgestaan door<br />

haar inspirerende rechterhand: Wies. De overige<br />

actrices leveren hun bijdrage aan de teksten door<br />

gevallen uit de praktijk te signaleren. De actrices zijn<br />

afkomstig uit Beemster, Purmerend en Wognum.<br />

Vijf daarvan hebben een zorgachtergrond. Als<br />

Kilometers Beemsterringdijk bijgehouden door bewoners<br />

Tijdens de Beemsterwandelingen viel<br />

me altijd al op hoeveel Beemsterlingen<br />

de polder schoon houden.<br />

Nu ken ik ruim <strong>10</strong>0 inwoners die een speeltuintje,<br />

straatje, ringdijk of plantsoen ofzo schoon<br />

houden. Van de Beemstererfgoedroute valt al<br />

Stichting “Muzikaal Welkom” in Purmerend<br />

Zangeres Sylvia Smit gaat 4 keer per jaar<br />

een show “Muzikaal Welkom” neerzetten<br />

met live optredens van diverse artiesten<br />

in Party Centrum Concordia aan de<br />

Koemarkt 45 in Purmerend, met als doel<br />

een gezellig samenkomen van mensen<br />

die houden van muziek en dansen.<br />

Het worden muzikale middagen van 14.00<br />

tot 17.00 uur. De muziek die gebracht wordt<br />

zal zeer gevarieerd zijn, van Nederlandstalig,<br />

mantelzorgers zijn ze dus ervaringsdeskundigen<br />

en hun verhalen zijn vaak huiveringwekkend lachwekkend.<br />

Op subtiele wijze stellen ze door TOM aan<br />

de kaak hoe instanties en overheid ouderen laten<br />

'genieten' van 'zorg op maat'. Zo worden de meest<br />

vreemde regeltjes bedacht en besluiten worden<br />

vooral genomen om de thuiszorg efficiënter en<br />

dus goedkoper te maken. Deze leveren echter in<br />

veel gevallen geen verbetering op. Integendeel:<br />

vaak leiden ze tot onbegrijpelijke toestanden. Liesbeth<br />

en Wies moeten wel toegeven dat ook niet<br />

alle ouderen even aardig tegen elkaar zijn. Er wordt<br />

door de bewoners in tehuizen nogal eens gelogen<br />

en gemeen gedaan en dat is voor het personeel<br />

ook niet altijd leuk. Voor de gehele tekst en foto’s:<br />

www.beemsterbengel.nl<br />

ERNY<br />

ongeveer 15 kilometer af om schoon te maken<br />

omdat bewoners deze al structureel opruimen.<br />

Ik had veel verwacht maar dit over treft mijn<br />

verwachtingen. 21 April 19.00-20.30 Beemstererfgoedmarathonroute<br />

opruimen: 21April<br />

(19.00-20.30 uur) en 23 april (<strong>10</strong>.00-11.30).<br />

DANIELLA<br />

country, pop, jazz tot rock & roll. In elke show<br />

treden er weer andere artiesten op. Deze middagen<br />

zijn vooral heel geschikt voor de doelgroep<br />

50/60+ maar ook alleenstaanden,<br />

mindervaliden en met een licht verstandelijk<br />

beperking, kunnen hier een mooie en gezellige<br />

middag aan beleven. En verder zijn iedereen<br />

die dit leuk lijkt welkom. De eerste show is 26<br />

maart. De entreekaarten kosten 5 euro. Deze<br />

zijn aan de zaal verkrijgbaar maar ook vooraf te<br />

reserveren via info@sylviasmit.com.<br />

‘Passie-concert’ in de Keyserkerk<br />

Op zondag 12 maart om 15.00 a.s. kunt u<br />

luisteren naar muziek uit de passietijd.<br />

Voor de passietijd, ook wel vastentijd of<br />

40-dagentijd genoemd, hebben veel componisten<br />

prachtige, ingetogen muziek geschreven.<br />

Zangvereniging Halleluja uit Schermerhorn zal<br />

Lezing Historisch Genootschap<br />

Beemster over brieven van Betje<br />

Het Historisch Genootschap Beemster<br />

(HGB) organiseert op woensdag 5 april<br />

a.s. een interessante lezing over 'De<br />

gekaapte brieven van Betje Wolff aan<br />

haar neef Jan Bekker Teerlink'. Historicus<br />

en redacteur van NRC Handelsblad<br />

Roelof van Gelder vond in de archieven<br />

van de Britse marine duizenden<br />

persoonlijke en zakelijke brieven van<br />

17e-19e-eeuwse Nederlanders.<br />

Deze brieven vormden een deel van de 'buit'<br />

die de Britse marine aantrof op overmeesterde<br />

Nederlandse schepen en ze worden nog steeds<br />

goed bewaard. Vier brieven van Betje aan haar<br />

neef leverden niet alleen nieuwe informatie<br />

op over de naamgeefster van ons museum,<br />

maar ook een fascinerend inkijkje op neef Jan<br />

die o.a. verwoed zaden verzamelde. En hoe<br />

ging die kaapvaart in zijn werk? Wat gebeurt<br />

er met al die brieven? Archieven hebben een<br />

stoffig imago maar onderzoek daarin is dat<br />

allerminst. Roelof van Gelder heeft de brieven,<br />

46 in totaal, gebundeld in het boek ‘Zeepost’.<br />

De brieven zijn omgezet in modern Nederlands<br />

en voorzien van toelichtende historische inleidingen<br />

en noten. Ze vormen een rijke bron<br />

voor historici. U bent van harte welkom op<br />

voor u een aantal van deze werken zingen. Er<br />

worden koorwerken gezongen van o.a. Bach,<br />

Fauré, Orlando di Lasso en Kodaly. Ook zal het<br />

schitterende ‘Van Dam’ orgel in deze kerk worden<br />

bespeeld met werken van Bach en Mendelsohn.<br />

Het geheel staat o.l.v. dirigent en organist Bart<br />

Klijnsmit. Tijdstip: 15.00-16.00 uur. Entree is € 5,-.<br />

woensdag 5 april in Cultureel Centrum Onder<br />

de Linden, Middenweg 150, Middenbeemster.<br />

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).<br />

Voor HGB leden, op vertoon van hun lidmaatschapskaart<br />

(op de kaart staat voor hoeveel<br />

personen die geldig is), is de toegang gratis.<br />

Voor introducés en belangstellenden bedraagt<br />

de entree € 3,50. Wordt u op deze avond lid van<br />

het HGB dan is de entree alsnog gratis.<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

Toneelvereniging<br />

Middenbeemster speelt:<br />

SIMON<br />

Tekst & regie: Tim Schuitvlot<br />

za. 25 maart – 20.00 uur<br />

zo. 26 maart – 14.00 uur<br />

vr. 31 maart – 20.00 uur<br />

za. 1 april – 20.00 uur<br />

Locatie:<br />

Kavel II (voorheen Golfbaan Beemster)<br />

Volgerweg 42<br />

Middenbeemster<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 681463 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Kaartverkoop:<br />

Helen Köhne, tel. 0299-683008<br />

(tussen 18.00-20.00 uur)<br />

of online: reserveren@toneelmb.nl<br />

Prijs: € <strong>10</strong>,-


BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong> 3<br />

Het Nut maakt bonbons<br />

bij Mastenbroek<br />

Op zaterdag 25 februari kon je met Het Nut naar banketbakkerij Mastenbroek<br />

in Purmerend om te leren hoe je bonbons moet maken. In 1958 heeft de<br />

banketbakker Piet Mastenbroek in zijn woonplaats Monnickendam zijn eigen<br />

banketbakkerij met winkel geopend.<br />

Zijn vrouw, Griet Mastenbroek,<br />

nam het<br />

reilen en zeilen in de<br />

winkel op zich, terwijl<br />

Piet Mastenbroek al<br />

het lekkers ambachtelijk<br />

maakte in zijn<br />

eigen bakkerij. Zoon<br />

Gerard gaf in 1989<br />

aan ook wel de banketbakkerswereld<br />

in te willen. Zo gezegd,<br />

zo gedaan. Na een banketbakkersopleiding<br />

gevolgd te hebben nam Gerard in 1990,<br />

samen met zijn vrouw Antoinette, het bedrijf<br />

over van zijn ouders. We werden door Gerard<br />

ontvangen met koffie en uiteraard daarbij een<br />

gebakje. Daarna de schorten voor en vooral<br />

een haarnetje op. Je wilt toch géén haar in<br />

je bonbon vinden. Na een rondleiding door<br />

het bedrijf en allerlei wetenswaardigheden<br />

over chocola (jullie zetten het toch niet in de<br />

koelkast hè!) aan de slag. Iedereen had een<br />

andere opdracht die klaar lag op je werkplek.<br />

De slagroom, amandelspijs, boter en noem<br />

maar op moest worden gekneed, geslagen<br />

of geroerd. Soms wat opwarmen, wodka of<br />

esprit en de gesmolten chocolade toevoegen.<br />

De dan ontstane substantie is de basis van<br />

de bonbon. De één moest balletjes draaien,<br />

de ander moest het in een spuitzak doen en<br />

vervolgens de bonbon stuk voor stuk op een<br />

klein, rond, plat stukje chocolade spuiten.<br />

Naar eigen inzicht en vooral een eigen creatie<br />

tot stand brengen. Daarna weer laten<br />

afkoelen. Tijdens het afkoelen, gebeurde in<br />

speciale koelmachines, kregen we een lunch<br />

aangeboden. Heerlijke soep en broodjes<br />

kwamen langs. Na de lunch weer aan het<br />

werk. Het moeilijkste onderdeel. De bonbons<br />

moesten, stuk voor stuk, met een vork in de<br />

chocolade worden ondergedompeld. Links en<br />

rechts kon je horen:‘mijn bonbon zakt niet in<br />

de chocola’, of ‘ik ben mijn bonbon kwijt, ligt<br />

ergens in die bak met chocolade’. Uiteindelijk<br />

lukte het toch om een flinke partij bonbons te<br />

maken. Maar ze waren duidelijk van een stel<br />

beginners, want om deze nou in de verkoop<br />

te doen, nee. De vele bladen met per blad zo’n<br />

vijftig tot zestig bonbons werden op lange<br />

tafels gezet, zoals op de foto van Jos Greuter<br />

is te zien. Ten slotte kwam het mooiste onderdeel<br />

van de dag. Iedereen kreeg een doos en<br />

mocht langs de bladen lopen om zijn doos te<br />

vullen met de rijk gesorteerde zelf gemaakte<br />

bonbons. Zo gingen de meesten met ongeveer<br />

een kilo bonbons naar huis. En denk<br />

erom, niet in de koelkast bewaren maar op<br />

een donkere plaats waar het ongeveer vijftien<br />

graden is en niet vochtig. Wilt u het zelf ook<br />

eens proberen? U hoeft zich niet te haasten,<br />

want Michelle, de dochter van Gerard en<br />

Antoinette, is de derde generatie die de banketbakkerstraditie<br />

zal voortzetten.<br />

HANS PLANTFEBER<br />

BINNENDIJKS GEEFT RUIMTE VOOR REACTIE VAN LEZERS, MAAR DE REDACTIE KAN NIET VERANTWOORDELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR DE INGEZONDEN STUKKEN.<br />

DE REDACTIE HEEFT HET RECHT OM INGEZONDEN STUKKEN TE WEIGEREN. VERMELD ALTIJD UW N.A.W. GEGEVENS. ANONIEME STUKKEN WORDEN NIET GEPLAATST.<br />

Laatst ging ik op de fiets via de zwembadbrug en het Noorderpad richting Purmerenderweg.<br />

Op het Noorderpad kwam mij met hoge snelheid een brede bestelbus tegemoet. We hebben<br />

ieder recht op de helft van de weg, maar deze figuur wilde de hele breedte en mij in de berm<br />

duwen. Op de Beemsterdijk is het idem dito. De wegen in de Beemster zijn smal en de auto's<br />

worden steeds breder en kolossaler en ze rijden steeds harder. Dit hadden ze nooit kunnen<br />

bedenken toen de Beemster werd ingericht. Gelukkig zijn er ook nog genoeg vriendelijke<br />

automobilisten die wel kunnen anticiperen.<br />

MARTINE BONNEMA<br />

LEZERS SCHRIJVEN...<br />

Activiteitenoverzicht<br />

Steunpunt Middelwijck<br />

13/03 12.00-15.30 uur Te Gast in de Rijper Eilanden € 15,- ;Aanmelden 0299-820139<br />

14/03 17.30 uur Maaltijdsoep € 4,75; Aanmelden bij Cathy 088-55 99 500<br />

15/03 <strong>10</strong>.30 uur Filmochtend door Ton Friedrich<br />

16/03 Geen inloopspreekuur WonenPlus<br />

16/03 17.00 uur Hollands buffet € 16,75; Aanmelden 088-55 91 <strong>10</strong>0<br />

19/03 15.00 uur High Tea € 8,50 ; Aanmelden bij Cathy 088-55 99 500<br />

21/03 14.00 uur Sjoel competitie entree € 2,00<br />

22/03 <strong>10</strong>.00-11.30 uur Mantelzorg Café in het gemeentehuis van Middenbeemster<br />

23/03 Geen inloopspreekuur WonenPlus<br />

23/03 12.00-13.30 uur Snackbar<br />

28/03 <strong>10</strong>.00-12.00 uur Verkoop dames en heren ondermode<br />

29/03 <strong>10</strong>.30 uur Filmochtend door Ton Friedrich<br />

30/03 12.00-13.30 uur Snackbar<br />

Repair Café Buurthuis<br />

Zuidoostbeemster<br />

In Buurthuis Zuidoostbeemster wordt op<br />

dinsdag 21 maart van 9.30 uur tot 11.30<br />

uur weer een ‘Repair Café’ gehouden.<br />

Bezoekers kunnen huishoudelijke apparaten<br />

met mankementen meenemen voor reparatie,<br />

variërend van naaimachines tot koffiezetapparaten<br />

enz. Maar heeft u een stoel waar een<br />

Beemster Agenda<br />

poot van los zit, dan kunnen de vrijwilligers<br />

deze ook repareren. Behalve dat uw spulletjes<br />

ter reparatie kunnen worden aangeboden<br />

is het ook een gezellige ochtend. Onder het<br />

genot van een gratis kopje koffie praat u bij<br />

met buurtgenoten.<br />

Volgende repair café: dinsdag 16 mei.<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

11/03 High Tea vijftig plus;<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

11/03 Put On Your Dancing Shoes, the very<br />

80’s; Beemster Keyserkerk Middenbeemster<br />

11/03 WBSV Ladiesnight; De Kerckhaen Westbeemster<br />

11/03 Helleborusdag Witte Poort Middenbeemster<br />

12/03 Passiemuziek; Keyserkerk Middenbeemster<br />

13/03 Kom gezellig Te Gast; Rijper Eilanden de Rijp<br />

17/03 Theatergroep Eenhoorn De Bruiloft; De Keysterin Middenbeemster<br />

18/03 Toneelvoorstelling Paulus II; Kerckhaen Westbeemster<br />

18/03 Kindertheater Dikkie Dik en de taart; Onder de Linden Middenbeemster<br />

18/03 Super Kids Talentenshow; Kavel II Beemster (golfterrein)<br />

19/03 Live! The Nightwatchers; Onder de Linden Middenbeemster<br />

19/03 indoorkampioenschap Steenwerpen; Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

19/03 Huiskamerconcert Toby Beard; Nekkerweg 49 Zuidoostbeemster<br />

20/03 Fit en Fun Factory creatief voor vogels; BeeJee Middenbeemster<br />

21/03 Repaircafé Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

23/03 Dag bij de Boerderij; familie Groot Middenweg 192b<br />

24/03 Carmina Burana mmv Beemser Kinderkoor; Keyserkerk Middenbeemster<br />

25/03 Toneelvoorstelling Paulus II; Kerckhaen Westbeemster<br />

25/03 Toneelvoorstelling Middenbeemster; Kavel 2 Middenbeemster<br />

25/03 Carmina Burana Beemster Kinderkoor/Medenalaca; de Keyserin Middenbeemster<br />

25/03 George Groot SeptemberSongs;Onder de Linden Middenbeemster<br />

26/03 Toneelvoorstelling Middenbeemster; Kavel 2 Middenbeemster<br />

26/03 Vlooienmarkt; sportcentrum de Kloek Middenbeemster<br />

26/03 Winterwandeling eetcafé les Deux Ponts; Oudendijk<br />

26/03 Kunst van Zolder; Agrarisch Museum Middenbeemster<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel.<br />

Kluitjes<br />

Op 19 maart (15.30 uur) in de Groene Zwaan<br />

in de Rijp: de Mini Matthäus, Bach's Matthäus<br />

Passion in een intieme, solistische versie<br />

van anderhalf uur, maar met alle donder en<br />

bliksem en tranen, en natuurlijk met Erbarme<br />

dich en het mooie slotkoor. € 15,-. Reserveren<br />

via degroenezwaan.nl of via minimatthaus.<br />

nl. info: info@minimatthaus.nl<br />

In de week van 13 tot 18 maart gaan 65.000<br />

collectanten langs de deur voor de collecte<br />

van het Reumafonds. Zo’n twee miljoen<br />

Nederlanders hebben reuma. Samen kunnen<br />

we er wat tegen doen. Me de opbrengst<br />

financiert het fonds onderzoek, geeft voorlichting<br />

en komt op voor de belangen van<br />

mensen met reuma. Van harte aanbevolen!<br />

Zaterdag 22 april (<strong>10</strong>.00 tot 17.00 uur): Regionale<br />

Duurzaamheidsbeurs in Art Hotel<br />

Spaander in Volendam. Een beurs waar<br />

ondernemers uit de regio Waterland hun<br />

duurzame artikelen en diensten laten zien.<br />

Met 45 kramen. Info: corkempers@scarlet.nl.<br />

Zaterdagmiddag 8 april: Themamiddag<br />

‘Verzamelingen te kijk’. Bent u het bezit van<br />

een mooie verzameling voorwerpen met<br />

een link naar de regio Waterland? Kom.<br />

Locatie:Waterlands Archief en Bibliotheek<br />

Waterland (12.00 tot 16.00 uur). Toegang<br />

en koffie/thee zijn gratis. Opgave(voor 25<br />

maart)/info: verzamelingen@waterlandsarchief.nl,<br />

of Bibliotheek Waterland, verzamelingen@bibliotheekwaterland.nl;<br />

Margreet Lenstra: 411541<br />

Zondagmiddag 12 maart (14.30 uur): kerk<br />

van Beets: SHANDIZ-ensemble met de poëtische<br />

liederencyclus ‘A woman alone’ en<br />

het klaaglied ‘Echo’! Er wordt in het Perzisch<br />

gezongen maar de Nederlandse vertaling<br />

wordt bij het concert uitgereikt. Reserveren:<br />

www.kerkbeets.nl; 06-13356384; info@<br />

kerkbeets.nl; Toegang € 12,50<br />

In weekend 24 t/m 28 februari hebben tal van<br />

carnavalsactiviteiten plaats gevonden. Zie:<br />

www.binnendijks.nu voor verslag en foto’s.<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Informeer vrijblijvend, bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu


OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

BINNENDIJKS NUMMER 9/<strong>10</strong>, 11/12 MAART <strong>2017</strong><br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

AANHOUDING PLANOLOGISCHE<br />

PROCEDURE BESTEMMINGSPLAN<br />

‘VOLKSTUINEN NOORDERPAD C.A.’<br />

Het college van burgemeester en wethouders bracht onlangs het ontwerpbestemmingsplan<br />

‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ in wettelijke procedure. In de daarvoor<br />

opengestelde terinzagetermijn konden zienswijzen over dit ontwerpplan worden<br />

ingediend.<br />

VERLEENDE<br />

EVENEMENTENVERGUNNINGEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteiten<br />

21 februari <strong>2017</strong> Middenweg 192b Evenementenvergunning<br />

Dagje bij de Boer<br />

16-17 april <strong>2017</strong> Diverse locaties, Beemster Evenementenvergunning<br />

Kunstroute<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

16 februari <strong>2017</strong> Veldlust 7 Optrekken voorgevel woning<br />

17 februari <strong>2017</strong> Joseph Coymansweg 9 Plaatsen dakkapel<br />

voordakvlak woning<br />

18 februari <strong>2017</strong> Zuiderweg 50b Bouwen dam met duiker/<br />

aanleg inrit<br />

24 februari <strong>2017</strong> Kap 35 bomen:<br />

Bamestraweg<br />

34 bomen<br />

Zijkant Joris Arien 1 eik<br />

Ruijterstraat 26<br />

24 februari <strong>2017</strong> Wormerweg 30 Funderingsherstel en<br />

gevelwijziging stolpboerderij<br />

25 februari <strong>2017</strong> Purmerenderweg 21b Bouwen aanbouw woning<br />

26 februari <strong>2017</strong> Jisperweg 54 Wijzigen voorgevel woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

22 februari <strong>2017</strong> Rijksweg A7 1 Plaatsen 2 standaard<br />

BP poster signs<br />

22 februari <strong>2017</strong> Insulindeweg 2 Plaatsen wand in loods<br />

voor een meubelfabriek<br />

23 februari <strong>2017</strong> Noorderpad 17c Oprichten woning met<br />

garage/berging<br />

27 februari <strong>2017</strong> Nachtegaalstraat 53 Plaatsen dakkapel<br />

achterdakvlak woning<br />

1 maart <strong>2017</strong> Nekkerweg 24a Realiseren 2 doorbraken<br />

in restaurantgedeelte en<br />

voorzieningen voor het<br />

informatiecentrum<br />

2 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 68 Bouwen werktuigenberging<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders besloten 15 februari <strong>2017</strong> de volgende<br />

huisnummers vast te stellen:<br />

Zuiderweg 50, Zuidoostbeemster (besluitnummer 13534288)<br />

Zuiderweg 50a, Zuidoostbeemster (besluitnummer 1354399)<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

De ontvangen zienswijzen en voortschrijdend inzicht geven het college aanleiding<br />

tot heroverweging van het plan voor de herinrichting van het plangebied. Daarnaast<br />

werden recent signalen bekend bij de gemeente over mogelijkheden voor<br />

een bredere ruimtelijke herontwikkeling van het grotere A7-zonegebied, gelegen<br />

tussen de A7 en de kern Zuidoostbeemster, en grofweg gelegen tussen de Zuiderweg<br />

en het Noorderpad.<br />

Gelet op bovenstaande heeft het college besloten de planologische procedure<br />

over het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ aan te houden, en<br />

eerst nader in te zetten op een brede ruimtelijk-planologische verkenning van<br />

het grotere zonegebied. Daarbij wordt, in samenspraak met gemeenschap en<br />

grondeigenaren, en rekening houdende met mogelijk geldende planologische<br />

en financiële randvoorwaarden, nagedacht over een complementaire invulling<br />

van dit zonegebied voor de bestaande kern. De ingediende zienswijzen in het<br />

kader van het ontwerpbestemmingsplan worden bij deze bredere verkenning<br />

betrokken.<br />

Ingeval een planologische procedure voor deze bredere ruimtelijke ontwikkeling<br />

of voor het bestemmingsplan ‘Volkstuinen Noorderpad c.a.’ vervolg krijgt, maken<br />

we hier opnieuw melding van op deze pagina.<br />

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN<br />

‘MIJZERWEG 1A’ IN NOORDBEEMSTER<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 28 februari<br />

<strong>2017</strong> heeft besloten bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a te Noordbeemster’ vast te<br />

stellen.<br />

De voormalige stolp op het perceel Mijzerweg 1a ging door brand verloren. Het<br />

vastgestelde bestemmingsplan ‘Mijzerweg 1a’ in Noordbeemster maakt herbouw<br />

mogelijk in de vorm van een in twee wooneenheden gesplitste stolpboerderij<br />

met bijgebouwen. De herbouw vindt meer oostwaarts ten opzichte van de oude<br />

locatie plaats, waarbij het bouwvlak op de oude locatie wordt verwijderd.<br />

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 13 maart tot en met 24 april <strong>2017</strong><br />

van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van<br />

13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster.<br />

Ook is het vastgestelde plan te bekijken via www.beemster.net en<br />

www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

Tijdens de genoemde terinzagetermijn kunnen degenen die tijdig zienswijzen<br />

hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de<br />

Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep<br />

worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet<br />

in staat zijn geweest hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij het<br />

college naar voren te brengen.<br />

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het bestemmingsplan.<br />

Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een<br />

voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden<br />

gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van<br />

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn<br />

wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op<br />

het verzoek is beslist.<br />

Verder besloot men op 20 februari <strong>2017</strong> tot de volgende hernummering:<br />

Insulinde 2a in Insulindeweg 2c, Middenbeemster<br />

(besluitnummer 1355018)<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


BINNENDIJKS NUMMER 9/<strong>10</strong>, 11/12 MAART <strong>2017</strong><br />

Ontwerpstudio PolyLester uit Amsterdam mag aan de slag met diens bijzondere<br />

ontwerp voor een brug in Zuidoostbeenster. Deze overgang verbindt straks<br />

twee woongebieden in nieuwbouwplan De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster<br />

met elkaar.<br />

Een jury koos het ontwerp, omdat het goed aansluit op de nieuwe bebouwing en<br />

past binnen het ‘UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster’. De jury<br />

bestond uit afgevaardigden van De Beemster Compagnie, de gemeente Beemster,<br />

BPD Ontwikkeling en bewoners van het Appels en perenpad, Goudreinetstraat<br />

en het IJsboutpad.<br />

ALGEMEEN<br />

ONTWERPSTUDIO POLYLESTER MAAKT BIJZONDER<br />

ONTWERP VOOR BRUG ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

BRUG BAKEN IN DE NIEUWE TUINDERIJ WEST<br />

Tussen de twee woongebieden (Fase 4 en 5) ligt een groenstrook met water. De<br />

twee woongebieden worden met elkaar verbonden door een langzaam verkeersbrug<br />

tussen het Appels en perenpad en de Goudreinetstraat. De brug vormt de<br />

centrale plek en de locatie kan hierdoor worden gezien als ontmoetingsplaats.<br />

VERSCHILLENDE KUNSTENAARS AAN ZET<br />

Met het brugkunstwerk wordt een icoon voor het gebied gemaakt. Op basis van<br />

een longlist zijn drie kunstenaars geselecteerd om een schetsontwerp te maken.<br />

Zij presenteerden hun schetsontwerp aan de direct omwonenden. Er was zowel<br />

bij de bewoners als bij de kunstcommissie een meerderheid voor het ontwerp<br />

van PolyLester.<br />

DE BRUG LIJKT TE ZWEVEN<br />

PolyLester ging voor het ontwerp van de brug op zoek naar een vorm die duidelijk<br />

aansluit bij het nieuwe woongebied en tegelijk functioneert als een baken in de<br />

omgeving. Bij het ontwerpen van de brug keek men nadrukkelijk naar de gebruikte<br />

materialen in nieuwe woningen, de inrichting van de openbare ruimte en de<br />

zichtlijnen. De brug, een heldere en elegante boog die twee oevers verbindt,<br />

komt op subtiele wijze los van het maaiveld, waardoor het lijkt te zweven tussen<br />

de woningen. De brug is zo ontworpen dat het een oriëntatiepunt in de woonwijk<br />

is en het tegelijk mooie zichten en vergezichten biedt. De brug staat in het verlengde<br />

van een straat, waardoor deze ook echt van afstand, binnenin de woonwijk<br />

zichtbaar is.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 21 MAART <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.<br />

De raadscommissie start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende onderwerpen:<br />

Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2018 van de GGD Zaanstreek-<br />

Waterland: Dit document geeft een beeld van de (autonome) ontwikkelingen<br />

die de GGD in de begroting voor 2018 wil opnemen. De raad kan hierop nu<br />

een zienswijze geven.<br />

Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor de woonkernen:<br />

Naar aanleiding van de (nieuwe) wet Natuurbescherming moet bij nieuwe<br />

ontwikkelingen, zoals bouwen en slopen, en bij bestendig beheer, zoals het<br />

onderhouden van bermen, onderzoek worden gedaan naar de gevolgen hiervan<br />

voor de in het wild voorkomende beschermde plant- en diersoorten.<br />

Voorgesteld wordt om voor de woonkernen hiernaar een gebied omvattend<br />

onderzoek te doen.<br />

Bespreken stand van zaken van het verzoek tot de realisatie van een loopbrug<br />

over de ringvaart aan de Westdijk ter hoogte van de Hobrederweg.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 21 maart <strong>2017</strong> bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks<br />

volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage<br />

in het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en<br />

maandag van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht vindt<br />

u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op<br />

met de griffier via het nummer (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

EINDE PUBLICATIE<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

Breidablick<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 <strong>10</strong> 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

de NIEUWE voorjaarskleuren<br />

John van G. make-up<br />

zijn binnen!<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 37 <strong>09</strong><br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

Breidablick is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een<br />

verstandelijke beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel.<br />

Er wordt verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die<br />

zelfstandig wonen. Binnen de instelling bevinden zich 11 woonhuizen en 16 werkplaatsen.<br />

Het is een instelling op antroposofische grondslag.<br />

Op het Etty Hillesumhuis wonen 18 mensen in de leeftijd van 30-80, zij wonen in 3 groepen<br />

van ieder 6 bewoners. Sommigen hebben NAH, anderen een aangeboren beperking.<br />

Op 1 groep is veel overname in ADL, en wordt gewerkt met tilliften.<br />

Een aantal bewoners hebben verpleegtechnische handelingen nodig, een aantal<br />

bewoners heeft epilepsie. Een aantal van hen vertonen gedragsproblemen.<br />

Voor dit huis zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste, vitale<br />

WOONBEGELEIDERS<br />

min 20 en max 30 uur per week<br />

en<br />

GROEPSLEIDERS<br />

min 7 en max 20 uur per week<br />

We zoeken een collega die het diploma MZ 4 of SPH op zak heeft. Je hebt mogelijk<br />

ervaring met mensen met gedragsproblemen en NAH. Je kunt goed samenwerken, en bent,<br />

liefst per direct, minimaal 5 dagen per week beschikbaar.<br />

Verder moet je een prettige sfeer weten te creëren, waarin bewoners zich veilig en gezien<br />

voelen. Tot slot moet je het een uitdaging vinden om mensen te begeleiden die ingewikkeld<br />

gedrag hebben, soms gecombineerd met intensieve fysieke verzorging.<br />

Je hebt een goede conditie. Interesse in de antroposofie is gewenst.<br />

ARBEIDSVOORWAARDEN:<br />

Indiensttreding zo spoedig mogelijk, voorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg,<br />

salariëring in FWG 35 of 40. Meer informatie over deze functie kan je verkrijgen bij<br />

Esther Sijm, woonhuisleider van het Etty Hillesumhuis, telefoon 06-86873933.<br />

Sollicitatiebrieven + CV vóór 20 maart <strong>2017</strong> a.s. mailen aan: e.sijm@breidablick.nl.


6 BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Klaverjassen Vrouwen Samen Verder<br />

Uitslag 22 februari<br />

1 Nel Braak 5806<br />

2 Corrie Conijn 5690<br />

3 Vera Bijvoet 5687<br />

4 Ria Way 5473<br />

5 Trees Blokdijk 5399<br />

Klaverjassen Soos Middelwijck<br />

Uitslag <strong>10</strong> februari<br />

1 Maarten Kalisvaart 5812<br />

2 Jan Vollebregt 5445<br />

3 Fien de Hart 5168<br />

Troostprijs<br />

Joke Out 3746<br />

Verrassingsprijs<br />

Leny Ruijter<br />

17 februari<br />

1 Cor v. d. Kleut 5533<br />

2 Gerrit Holleeder 5471<br />

3 Jan Bark 5414<br />

Klaverjassen Vrouwen van Nu<br />

Uitslag 22 februari<br />

1 Mw. Bakker-Roet 5444<br />

2 Mw. Koopman 5196<br />

3 Mw. Beets 5157<br />

4 Mw. Onrust 5127<br />

5 Mw. de Jong 5118<br />

6 Mw. Ruygh 4973<br />

7 Mw. Schermer 4951<br />

8 Mw. Metselaar 4835<br />

9 Mw. Akkerman 4829<br />

Poedelprijs<br />

Mw. v.’t Hof 3389<br />

Opening vernieuwd<br />

tennispark<br />

LTC Beem-Star<br />

Klaverjas en keezavond<br />

stichting Beemster Gemeenschap<br />

Op dinsdag 21 februari <strong>2017</strong> was het weer tijd<br />

voor het jaarlijkse keez- en klaverjasevenement<br />

georganiseerd door de Stichting Beemster<br />

Gemeenschap. Dit jaar deden er 11 teams mee bij het<br />

klaverjassen en vier teams bij het keezen. Om 20.00<br />

uur barstte de strijd los tussen alle deelnemers.<br />

Het was een sportieve strijd met een verrassende uitslag na<br />

drie rondes klaverjassen. De titelverdediger van vorig jaar,<br />

de Veeteeltstudieclub, kon helaas hun titel niet prolongeren,<br />

zij werden derde. De eerste prijs ging dit jaar naar het<br />

team Cojopipako met 20004 punten. Zij wonnen allemaal<br />

een mooi pakket samengesteld met Beemsterprodukten:<br />

kaas van boerderij Groot, Beemsterbier, Beemsterchocola,<br />

De overige winnaars waren:<br />

Klaverjas teams:<br />

1 Cojopipako 20004 punten<br />

2 Senioren biljart Zob. 18946 punten<br />

3 Veeteeltstudieclub 18739 punten<br />

Klaverjassen individueel:<br />

1 Jos de Wit 5422<br />

2 Cosimo 5398<br />

3 Wim Ton 5235<br />

4 Trimco de Jonge 5208<br />

5 Truus Haring 5172<br />

6 Koos Buis 5082<br />

7 Tom Meyer 4966<br />

8 Nel Bregman 4958<br />

9 Jos Konijn 4922<br />

<strong>10</strong> Paul Dekker 4812<br />

11 Wil Timmer 4796<br />

12 Herman Timmer 4748<br />

poedelprijs: Kees Timmer 3362 punten<br />

Beemsterknoflook en een lekkere fles Beemsterappelsap.<br />

De individuele winnaars mochten allemaal iets kiezen van<br />

de prijzentafel. Hier stonden ook diverse Beemsterprijzen.<br />

Bij het keezen was dit jaar ook een nieuwe titelwinnaar na 4<br />

rondes. Vorig jaar werden ze nog tweede maar dit jaar wist<br />

team de Zonnebloem de titel binnen te halen. Zij wonnen ook<br />

een lekker Beemsterpakket.<br />

Keezen teams:<br />

1 de Zonnebloem 456 punten<br />

2 Westerhem/land van Smit 412 punten<br />

3 Beemsters fanfare 403 punten<br />

Keezen individueel:<br />

1 Maartje Glorie 146 punten<br />

2 Trudie Boots 133 punten<br />

3 Trudy Konijn 130 punten<br />

4 Margreet Ootes-Boots 124 punten<br />

5 Jan Belkom 118 punten<br />

6 Marjo Haan 115 punten<br />

7 Daniella Ernsting 1<strong>10</strong> punten<br />

Jan Berge<br />

1<strong>10</strong> punten<br />

8 Marijke van der Hulst-Stroet 93 punten<br />

poedelprijs: Marianne Homan<br />

38 punten<br />

Gymnastiek voor (jonge) seniorendames<br />

Wie dit najaar over de Rijperweg langs het tennispark<br />

reed heeft zich misschien afgevraagd: wat gebeurt daar<br />

toch allemaal? Het antwoord is, dat tennisvereniging<br />

LTC Beem-Star haar 4 kunstgrasbanen heeft vernieuwd<br />

en die gelegenheid heeft aangegrepen om het hele<br />

park een facelift te geven.<br />

Op zondagmiddag 2 april vindt de officiële openingshandeling<br />

plaats en bij die gelegenheid presenteert LTC Beem-Star<br />

graag met trots het vernieuwde park aan alle belangstellenden<br />

in Beemster. Het definitieve programma wordt binnenkort<br />

bekendgemaakt, maar bevat voor elk wat wils ; voor<br />

onze leden en jeugdleden, sponsors, buren, ex-tennissers,<br />

toekomstige tennissers, kinderen, bestuurders, et cetera..<br />

Kortom: Iedereen is deze middag welkom om een kijkje te<br />

komen nemen, zelf een balletje te slaan, een spelletje te doen,<br />

naar tennis te kijken.... in ons gezellige clubgebouw zorgen wij<br />

daarbij natuurlijk voor een hapje en een drankje.<br />

SPORTNIEUWS?<br />

Ga naar www.binnendijks.nu<br />

In de Beemster<br />

kun je kiezen uit<br />

veel sport- en<br />

bewegingsactiviteiten<br />

voor<br />

jongeren én voor<br />

volwassenen.<br />

Maar… als je gaat<br />

behoren tot de groep jongere senioren, dan wordt het<br />

toch een stuk moeilijker om fit en vitaal te blijven.<br />

Aangepaste sportactiviteiten voor de leeftijdsgroep 60-80<br />

jaar zijn er nauwelijks of men is niet bekend met het aanbod.<br />

Wij zijn een groep dames in die ‘vergeten’ leeftijdscategorie,<br />

die nog graag iedere maandagavond (19.00 - 20.00 uur) in de<br />

Bloomfeld<br />

Eventing Derby<br />

Stal Maarsen organiseert dit weekend op de<br />

terreinen van de Beemster Ruiters aan de Nekkerweg<br />

voor de 2e keer het Eventing Middenbeemster.<br />

Een wedstrijd waarbij paarden met hun ruiters eerst zes<br />

‘gewone’ hindernissen springen en daarna verder gaan met<br />

een crossparcours van nog ongeveer veertien ‘natuurlijke’ hindernissen.<br />

Info: www.eventingmiddenbeemster.nl<br />

sporthal van de Blauwe Morgenster onze gymnastiekoefeningen<br />

doen. Eerst een warming-up, dan gerichte oefeningen<br />

en tenslotte een cool-down. Want spierpijn na afloop willen<br />

wij natuurlijk ook niet hebben. Dit alles onder leiding van een<br />

echte gymcoach, die iedere week weer een aantal programmaonderdelen<br />

op een rij zet. E.e.a. is gericht op het behoud<br />

van fitheid, krachtige spieren en evenwichtstraining. De sfeer<br />

in de groep is altijd heel positief. Doe met ons mee! Het lidmaatschap<br />

is zeer betaalbaar. In de zomermaanden juni t/m<br />

augustus hebben we zelf zoveel andere activiteiten. Dan<br />

wordt er niet getraind. We komen dus in principe bij elkaar in<br />

de periode vanaf 1 september tot 31 mei.<br />

Voor meer informatie en/of aanmelden een proefles op 20<br />

maart a.s. kun je bellen met Kea 681549 of Annelies 681468.<br />

Of mail: k.kleindieck@kpnplanet.nl.<br />

Yoga in het Buurthuis<br />

Elke vrijdagochtend (9.00 - <strong>10</strong>.00 uur) geeft Lies<br />

Schuring yogales in het Buurthuis. Wil je ervaren wat<br />

yoga is en wat het te bieden heeft dan is er nu een<br />

actie van <strong>10</strong> lessen voor <strong>10</strong>0 euro.<br />

Yoga is erg populair en dat is niet voor niets, het wordt aangeraden<br />

door artsen en fysiotherapeuten omdat het je leert te ontspannen.<br />

Bij yoga ga je contact maken tussen wat er in je hoofd omgaat en<br />

in het lichaam, je gaat voelen door middel van ademhalingsoefeningen,<br />

verschillende houdingen en door stil te zitten dat alles met<br />

elkaar in verbinding staat. Als je dat ervaart dan weet je waar de<br />

spanning zit en hoe je dat los kunt laten. Vanaf 24 maart kun je <strong>10</strong><br />

vrijdag-ochtenden meedoen. Opgave: www.liesschuring.nl


Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: buurthuiszuidoostbeemster@live.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, tel. 084<br />

43 001 43 www.onderdelinden-beemster.nl. Ook verhuur gebouw.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 <strong>10</strong> 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591<strong>10</strong>0<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. <strong>09</strong>00 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

info@physicall.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Beemsterringdijkopruimacties<br />

Maandagen 13,20 en 27 maart (<strong>10</strong>.00-11.30) start er bij de Beemsterbrug<br />

een Beemsterringdijkopruimacties. Waar het riet is weggehaald<br />

kwam veel waterzwerfafval tevoorschijn. Dit pakken we aan op deze<br />

data en proberen het dan schoon te houden. Kort of langer, iedere hulp<br />

is welkom. Beemsterwandelingen@gmail.com<br />

DANIELLA<br />

Vocaal Ensemble Tien in Keyserkerk<br />

Zondag 26 maart (15.00 uur) treedt Vocaal Ensemble Tien,<br />

onder leiding van Christiaan Winter en met medewerking<br />

van Susanna Veerman (orgel), op in de Keyserkerk in<br />

Middenbeemster. Een programma gebaseerd op teksten<br />

die verwijzen naar de dagen rond Pasen.<br />

Vóór de pauze klinken motetten van o.a. Lotti, Schütz en de hedendaagse<br />

componisten Elena Kats-Chernin en Morten Lauridsen. Daarmee wordt<br />

een staalkaart aan stijlen en vormen gepresenteerd. Het hart van het programma<br />

vormt de Johannespassion van Christoph Demantius, waarin<br />

het passieverhaal in drie expressieve a cappella koorstukken wordt verteld,<br />

zonder recitatieven en aria’s. In het tweede deel klinken de psalmen<br />

waarnaar de beroemde frase uit Bach’s Matthäuspassion verwijst. Ook<br />

hier een grote diversiteit in vormen en stijlen, van Sweelinck tot Powell.<br />

Entree € 15,- studenten en kinderen €<strong>10</strong>,-.<br />

Film ‘The Red Turtle’ in Schuikerk Beemster<br />

Dinsdag 21 maart draait in de Doopsgezinde kerk aan de<br />

Middenweg de film The Red Turtle van Michael Dudock<br />

de Wit. In samenwerking met de legendarische Japanse<br />

animatiestudio Ghilbli.<br />

Uit deze samenwerking vloeide deze prachtige tijdloze instant classic<br />

voort die wereldwijd harten verovert. Aan de hand van het verhaal<br />

van een schipbreukeling die aanspoelt op een onbewoond eiland,<br />

vertelt The Red Turtle op een wonderlijke manier over de mijlpalen in<br />

een mensenleven. Bekroonde animatie film- filmfestival Cannes. Kerk<br />

open 19.15 uur. Aanvang film 19.45 uur. Toegangsprijs € 6,50 incl.<br />

koffie of thee. Info: corrielaros@hotmail.com; 0227-570596.<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591<strong>10</strong>0<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van <strong>09</strong>.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van <strong>09</strong>.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 4 september 2016, informatie over aanmelding via<br />

zondagmarkt@hotmail.com. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

NH selectiekoor is<br />

vol van start gegaan<br />

Colofon<br />

Zodra duidelijk werd dat het selectiekoor De Kickers ophield<br />

te bestaan startte een aantal ouders met de oprichting van<br />

het Noord-Hollands selectiekoor (NHSK) en de doorstart van<br />

het kinderkoor.<br />

Het koor staat onder leiding van Josefine Straesser. Het koor is ambitieus,<br />

hoogstaand en meerstemmig. Doordat het NHSK voor het<br />

grootste deel bestaat uit zangers van dit voormalige selectiekoor De Kickers<br />

is het niveau al veelbelovend. Jongens en meisjes in de leeftijd van<br />

<strong>10</strong> -16 jaar worden toegelaten nadat zij auditie hebben gedaan. Het koor<br />

repeteert op dinsdag van 17.30 tot 19.30 uur. Naast zang bestaan de<br />

lessen uit stemvorming en muziekkennis. De repetities zijn in De Kapel in<br />

Zuidoostbeemster. Het koor bestaat uit kinderen uit geheel Waterland.<br />

Het koor streeft er naar om in korte tijd (weer) ‘hofleverancier’ te worden<br />

van de Nationale Opera en Ballet. Optredens in binnen- en buitenland<br />

lonken. Inmiddels heeft het koor al diverse uitnodigingen ontvangen om<br />

medewerking te verlenen bij verschillende concerten, zoals het Requiem<br />

van Fauré en de Carmina Burana, maar ook bij de as Dodenherdenking<br />

op 4 mei in de Keyserkerk. Dinsdag 14 maart is er een open repetitie van<br />

het NHSK. Belangstellenden (en hun ouders) zijn van harte welkom van<br />

19 uur tot 19.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Raadpleeg voor<br />

meer informatie de website: www.nhselectiekoor.nl<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

Per post aan: <strong>Binnendijks</strong> - Postbus 61 - 1462 ZH Middenbeemster.<br />

De kopij dient op cd aangeleverd te worden of gedrukt, getypt of<br />

in duidelijk geschreven handschrift.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-33<strong>10</strong>20.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-33<strong>10</strong>20.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

12 MAART:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

<strong>09</strong>.45 uur Zr. C.Laros “Kliklijn & Kwijtschelding”<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

<strong>10</strong>.00 uur “Keijserkerk” Op de drempel van de<br />

Verkiezingen Ds.N.Schroevers / Henk Gemser,<br />

orgel Preek van de Leer M.v.d.Eerenbeemt<br />

mmv. Femke Leek, solozang<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

<strong>10</strong>.00 uur Ps.M.Rocha / Herenkoor<br />

19 MAART:<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

<strong>10</strong>.00 uur “De Kapel” Ds. Henk van Olst<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

<strong>10</strong>.00 uur AMOS 4 / Gemengd Koor<br />

NICOLAASKERK<br />

11/03<br />

12.00 uur Jongerenviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo<br />

12/03<br />

<strong>10</strong>.00 uur Eucharistieviering; voorg.<br />

Kapelaan Mariusz Momot; mmv het Klein koor<br />

12/03<br />

15.00 uur Eucharistieviering voor met en<br />

door De Filippijnse gemeenschap<br />

18/03<br />

12.00 Jongerenviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo<br />

19/03<br />

<strong>10</strong>.00 uur Eucharistieviering;<br />

voorganger Pastoor Marcelo


Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen<br />

maar ook voor uw kleinere timmerwerk<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster - Tel.: 0299-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag<br />

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

fiets- en wandelkaarten<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg 185,<br />

telefoon: 0299 62 18 26<br />

e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Openingstijden:<br />

april t/m september:<br />

dinsdag t/m zondag: <strong>10</strong>.00 – 16.00 uur<br />

oktober t/m maart:<br />

vrijdag t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.377,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com


BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong> 9<br />

Goed werk<br />

Goede zorg<br />

Goed onderwijs<br />

D66 krijgt het voor elkaar<br />

Het komt er nu op aan voor Nederland. Wij willen een land waar iedereen zich vrij voelt,<br />

thuis voelt. En meedoet. Waar we elkaar vertrouwen. Waar we onrecht en onzin bestrijden.<br />

Wij gaan doen wat ons samen sterker maakt. Werken aan kansen voor iedereen.<br />

Nu het erop aan komt, vragen wij uw steun. Samen krijgen we het voor elkaar.<br />

Goed werk<br />

Een vaste baan wordt voor iedereen bereikbaar. Mensen die werken gaan flink<br />

minder belasting betalen. Dat levert ook weer nieuwe banen op.<br />

Persoonlijke zorg<br />

Mensen willen zelf bepalen hoe hun leven eruit ziet. Laten we dat makkelijker<br />

maken voor ouderen en mantelzorgers. En voor wie niet meer thuis<br />

kan wonen, regelen we duizenden extra verpleegkundigen.<br />

Het allerbeste onderwijs<br />

Iedereen moet de kans krijgen uit te blinken. Onderwijs in kleinere klassen geeft ieder<br />

kind de aandacht die het verdient. Geef de docent weer de tijd en het vertrouwen.<br />

D66 krijgt het voor elkaar


<strong>10</strong> BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong><br />

Arie Commandeur, Lida Fabriek en Co de Wildt, fractie CDA Beemster.<br />

“Waar de linkse partijen elkaar als vanouds de tent uitvechten en<br />

terwijl op uiterst rechts het onfatsoen regeert, is de CDA een<br />

betrouwbaar baken als een echte VOLKSPARTIJ in het midden.”<br />

ZORGEN VOOR ELKAAR<br />

Een groot deel van de ouderen is in de<br />

afgelopen periode onevenredig getroffen<br />

door het beleid van dit kabinet.<br />

De afgelopen jaren is de solidariteit<br />

met onze ouderen onder druk komen<br />

te staan. Zij profiteren het minst nu de<br />

economie langzaam aantrekt.<br />

Wij voelen het als onze plicht om deze<br />

groep ouderen stevig te compenseren<br />

voor de opgelopen achterstand. Wij<br />

willen de solidariteit tussen generaties<br />

bewaren. Mona Keijzer: ‘Het gaat<br />

beter met Nederland, maar ouderen<br />

profiteren daar niet van. Dat blijven we<br />

onrechtvaardig vinden en dus doen we<br />

daar wat aan, op de punten waar het nu<br />

het meest pijn doet voor ouderen.´<br />

Daarom gaat het CDA de AOW-uitkering<br />

verhogen. Dit betekent dat een doorsnee<br />

AOW’er er zo’n 150 euro per jaar<br />

op vooruit gaat. Ook kiest het CDA<br />

ervoor om de ouderenkorting te verhogen<br />

voor lagere en middeninkomens.<br />

De hogere ouderenkorting betekent<br />

€116 euro per jaar voor inkomens t/m<br />

€36.000.<br />

Mona Keijzer: ´Verder gaan wij ouderen<br />

in hun zorgkosten tegemoet komen.<br />

Het eigen risico, dat veel ouderen vaak<br />

helemaal opmaken, daalt van 385 naar<br />

280 euro. Een verschil van <strong>10</strong>5 euro.<br />

Daarnaast wordt <strong>10</strong>0 miljoen euro<br />

uitgetrokken om de eigen bijdragen<br />

voor onder meer huishoudelijke hulp te<br />

verlagen. Zo komen wij ouderen op al<br />

die knelpunten flink tegemoet.’<br />

Ouderen hebben recht op liefdevolle en<br />

waardevolle zorg. Goede ouderenzorg<br />

is voor ons een kwestie van beschaving.<br />

Wij willen dat er voor ouderen voldoende<br />

aandacht en tijd is. Dat geldt voor<br />

de zorg en de hulp die ze nodig hebben,<br />

maar ook voor aandacht en gesprekken<br />

rond levensvragen en zingeving en het<br />

naderende levenseinde.<br />

Bij goede ouderenzorg gaat het erom<br />

de kwaliteit van leven van ouderen die<br />

zorg nodig hebben zo hoog mogelijk<br />

te houden. Vaak vindt die zorg thuis<br />

plaats. Voor familie en mantelzorgers<br />

is dat vaak een lange, intensieve periode.<br />

Omdat mensen langer thuis blijven<br />

wonen zien we dat ook de zorg in<br />

verpleeghuizen intensiever en zwaarder<br />

is geworden.<br />

Aagje Zeeman:<br />

Daarom kiezen<br />

wij voor meer<br />

investeringen in<br />

de kwaliteit van<br />

de medewerkers<br />

en meer handen<br />

aan het bed in de<br />

verpleeghuiszorg.<br />

Onze kwetsbaarste ouderen verdienen<br />

de beste zorg. Meer ondersteuning voor<br />

mantelzorgers en voldoende hulp in de<br />

huishouding voor onze ouderen, maar<br />

vooral omzien naar elkaar, waarbij ingezet<br />

wordt op bestrijding van eenzaamheid<br />

en aandacht is voor zingeving.<br />

KIES OP 15 MAART VOOR<br />

MONA KEIJZER OF<br />

VOOR AAGJE ZEEMAN!


BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong> 11


12 BINNENDIJKS 9/<strong>10</strong> 11/12 maart <strong>2017</strong><br />

Woensdag 15 maart kiest Nederland<br />

deel van uitmaakt, op zijn of haar<br />

manier. GroenLinks wil dat mensen<br />

weer vertrouwen krijgen in elkaar en in<br />

de toekomst.<br />

Dan kunt u kiezen. Voor een groene<br />

economie waarin welzijn voorop staat<br />

en we de welvaart delen. Voor een<br />

samenleving waarin iedereen meedoet<br />

en elk kind de kansen krijgt die het verdient.<br />

GroenLinks wil dat nieuwe perspectief<br />

voor iedereen. We mogen de<br />

samenleving niet uit elkaar laten spelen.<br />

We pakken de ongelijkheid aan – de<br />

ongelijkheid in inkomen, in vermogen<br />

en in de kansen die mensen hebben.<br />

Dan kunt u kiezen. Voor één samenleving,<br />

een samenleving die mensen verbindt<br />

in plaats van splijt. Waar iedereen<br />

Dan kunt u kiezen. Voor het Nederland<br />

dat vooroploopt in de samenwerking<br />

binnen Europa om de grote<br />

problemen van deze tijd op te lossen.<br />

Alleen samen kunnen we de opwarming<br />

van de aarde een halt toeroepen.<br />

Alleen samen kunnen we investeren<br />

in schone lucht, helder water en veelzijdige<br />

natuur. Alleen samen kunnen<br />

we zorgen voor eerlijke belastingen,<br />

rechtvaardig sociaal beleid en een<br />

humane vluchtelingenaanpak. Groen-<br />

Links staat voor die keuze.<br />

Dan kunt u kiezen. Voor een land waar<br />

het verschil tussen arm en rijk kleiner<br />

wordt. Een land waarin we verbinden<br />

in plaats van verdelen. Waar iedereen<br />

erbij hoort. Waar we kolencentrales<br />

sluiten en kiezen voor schone energie.<br />

Waar marktwerking niet de zorg<br />

bepaalt, maar aandacht voor mensen<br />

centraal staat. Waar ieder kind zijn<br />

dromen kan najagen. Waar we niet naar<br />

elkaar schreeuwen maar praten én<br />

luisteren.<br />

Dat is het Nederland<br />

van GroenLinks.<br />

“We gaan Nederland<br />

veranderen”<br />

Zorg<br />

We schaffen het eigen risico af. Dat eigen risico<br />

heeft niet bijgedragen aan een efficiëntere en<br />

betere zorg. Het heeft er toe geleid dat met name<br />

lagere inkomens en chronisch zieken de zorg<br />

gingen mijden. Ook willen we dat patiënten en<br />

medewerkers meer te zeggen krijgen in de zorg.<br />

Daarnaast willen preventieve maatregelen die de<br />

gezondheid vergroten in het basispakket komen.<br />

We willen 300 miljoen extra investeren in de ouderenzorg.<br />

Voor een liefdevolle oude dag komt er extra<br />

personeel, betere opleidingen en meer aandacht<br />

voor de bewoners. We willen de marktwerking in<br />

de zorg een halt toeroepen. Daarvoor willen we de<br />

samenwerking in de eerstelijnszorg(huisartsen,<br />

therapeuten, wijkverpleging versterken.<br />

Werk en inkomen<br />

Goed werk verdient een rechtvaardig loon. De<br />

lonen van de werknemers en de winsten van het<br />

bedrijfsleven zijn teveel uit elkaar gegroeid. Daarvoor<br />

willen we de lonen verhogen. Daarover willen<br />

we afspraken maken met werkgevers en vakbonden<br />

in een werkgelegenheidsakkoord. Daarin<br />

leggen we vast dat er meer werk en meer zekerheid<br />

komt. Ook in de publieke sector willen we de<br />

lonen verhogen. Wij willen het minimumloon verhogen<br />

door de werkweek aan te passen van 40<br />

naar 36 uur. Het minimumloon voor jongeren vanaf<br />

18 jaar willen wij stapsgewijs verhogen tot het normale<br />

minimumloon. Wij willen de solidariteit met<br />

ZZP-ers herstellen, door ze in staat te stellen collectief<br />

te onderhandelen over minimumtarieven.<br />

Een verbonden samenleving vraagt om een sterke<br />

publieke sector. We zien dat er behoefte is aan<br />

belangrijke publieke functies: conciërges, schoolassistenten,<br />

toezichthouders in bus en tram,<br />

ondersteuners bij sport en cultuur verenigingen en<br />

het schoonhouden van de openbare ruimte. Tegelijkertijd<br />

zien we dat er te veel mensen tegen hun<br />

zin aan de kant staan. Daarvoor willen we <strong>10</strong>0.000<br />

nieuwe banen scheppen.<br />

Een goed belastingstelsel is nodig voor onze welvaart<br />

en welzijn. Belastinginkomsten zijn nodig om<br />

onze collectieve voorzieningen te bekostigen. Voor<br />

mensen met een laag en middeninkomen en met<br />

kleine vermogens gaan de belastingen omlaag<br />

Duurzaamheid<br />

De PvdA wil duurzame landbouw en een leefbaar<br />

platteland. Dat betekent meer aandacht voor<br />

dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid,<br />

milieu en de kwaliteit van ons landschap.<br />

Voedsel moet veilig zijn. Daarom willen wij dat<br />

de consument niet misleid wordt en altijd een<br />

bewuste voedingkeuze kan maken.<br />

De PvdA streeft naar een duurzame economie.<br />

Die economie onderscheidt zich door aandacht<br />

voor duurzaamheid en goede arbeidsomstandigheden.<br />

De PvdA wil afstappen van fossiele energie<br />

en overstappen naar een houdbaar energiesysteem.<br />

Daarvoor zijn aanzienlijke investeringen<br />

nodig in de beroepsbevolking, windmolenparken<br />

op zee en isolatie van alle huizen.<br />

Voor het uitgebreide verkiezingsprogramma zie:<br />

www.pvda.nl/verkiezingen<br />

PvdA Beemster

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!