22.04.2017 Views

Binnendijks 2017 15-16

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

Koe in sloot<br />

Alkmaar Vocaal brengt<br />

De Victoria en Duruflé<br />

Bij zomerdag kan het verkoelend zijn maar het zal niet de bedoeling geweest zijn<br />

van deze koe om in de sloot te geraken. Gelukkig was de hulp snel nabij en kon zij<br />

het graaswerk hervatten.<br />

Roofvogelcentrum Beemster<br />

weer open<br />

Kamerkoor Alkmaar Vocaal brengt<br />

zaterdagmiddag 13 mei een bijzonder<br />

programma met muziek uit de 17de en<br />

de 20ste eeuw.<br />

Gekozen is voor werken van twee componisten,<br />

Tomás Luis de Victoria en Maurice<br />

Duruflé. Alle werken zijn gebaseerd op<br />

melodieën uit de Gregoriaanse traditie. Van<br />

De Victoria zal het 'Officium Defunctorum'<br />

(Requiem) uit <strong>16</strong>05 worden uitgevoerd, van<br />

Duruflé een drietal motetten. Het geheel zal<br />

worden afgewisseld met luitmuziek door de<br />

Haarlemse luitist Willem Mook. De muzikale<br />

leiding is in handen van de (vaste) dirigent Bas<br />

Halsema. Het concert duurt ongeveer een uur,<br />

hierna is er een gezellige nazit. Tijd en plaats:<br />

zaterdag 13 mei om <strong>15</strong>.30 uur in de Keyserkerk<br />

in Middenbeemster. Toegang vrij, deurcollecte<br />

na afloop.<br />

Website: http://www.alkmaar-vocaal.nl<br />

Bommen en Granaten!<br />

Sedert 1 april is het Roofvogelcentrum<br />

van Bert Schoo aan de Volgerweg weer<br />

geopend voor belangstellenden.<br />

Elke zondag (tot 1 oktober) geeft hij toelichting<br />

op de vele vogels die hij onderdak biedt.<br />

De entree bedraagt € 2,50. Tijdens de Paasdagen<br />

was hij ook geopend en maakte daarbij<br />

gebruik van de kunstroutedrukte. Ook met<br />

Pinksteren en tijdens de Beemster Marathon<br />

is hij geopend en zijn er meerdere activiteiten<br />

op zijn perceel.<br />

GEERT<br />

Beemsterlants<br />

Slachtplaats<br />

Voor uw vleespakket<br />

Rundvlees - Beemsterlantvarken<br />

Lamsvlees - Scharrelkip<br />

BBQ pakket<br />

tel.nr. 0299 681463 - www.derode-os.nl<br />

OOK VOOR UW HUISSLACHTING<br />

Het was een drukte van jewelste op de<br />

Westdijk. Een lange rij auto's stond op<br />

de dijk geparkeerd.<br />

Velen hadden het stormachtige weer getrotseerd<br />

om een bezoekje te komen brengen<br />

aan het fort Spijkerboor. Vooral voor kinderen<br />

waren er tal van activiteiten georganiseerd.<br />

Vrijwilligers verzorgden regelmatig rondleidingen<br />

waarbij allerlei wetenswaardigheden<br />

verteld werd over het fort en haar diversiteit<br />

aan bewoners.<br />

Op de foto geeft Cees de Groot (blauwe jack)<br />

toelichting op het aanwezige geschut.<br />

GEERT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!