22.04.2017 Views

Binnendijks 2017 15-16

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

6 BINNENDIJKS <strong>15</strong>/<strong>16</strong> 22/23 april <strong>2017</strong><br />

Heb je er Z-INN in?<br />

Het is een zonnige zondagmiddag. De<br />

karmijnrode zuil in de voortuin van<br />

de kapel glinstert en lokt vanaf <strong>15</strong> uur<br />

na de officiële onthulling mensen in<br />

het 68 jarige markante gebouw aan<br />

de hoek Wilhelminasingel/Verzetplein<br />

in de Zuidoostbeemster uitnodigend<br />

naar binnen.<br />

In de zaal valt op dat naast de grote schilderij<br />

met kruis en een naïef Maria beeltenis<br />

ook nog een lotusbloem pronkt met daaronder<br />

een lichtjes galerij. Op 2 april zijn wij<br />

in de kapel met en zogenaamde pioniersplek<br />

begonnen. De Landelijke Protestantse Kerk<br />

kent inmiddels 84 zulke plekken. Z-INN heet<br />

de onze. Een spirit- en cultuurhuis in het<br />

midden van de Zuidoostbeemster, aan de<br />

rand van Purmerend. We willen pionieren,<br />

nieuwe wegen inslaan, open staan, out of<br />

the box denken: met kerk experimenteren.<br />

We doen dat al langer in de kapel, zoals b.v.<br />

met ons vrouwencafé vrouwen@go dat nu al<br />

3 jaar draait. Maar we willen nog meer activiteiten.<br />

Na Pasen beginnen we een 10 wekelijkse<br />

cursus Mindfulness. En in september<br />

starten we naast de een maandelijkse Protestantse<br />

Kerkdienst met “zin op zondag “,<br />

een alternatieve viering. Misschien rond een<br />

boeddhistische meditatie, rond een gospelkoor,<br />

of een dienst met een Soefi karakter,<br />

Beemster Bijenmarkt<br />

of verbonden met een wereldse maaltijd? We<br />

staan open voor nieuwe ideeën die verbinden.<br />

Het is mensen eigen dat we naar de zin in leven<br />

zoeken, vooral als die zin er soms even niet<br />

automatisch lijkt te zijn. In Z-INN willen we<br />

dat samen proberen, over alle grenzen heen.<br />

Al veel nieuwe gedachten en voorstellen zijn<br />

binnen gedruppeld: een kruidenworkshop,<br />

verschillende lezingen, creamiddagen voor<br />

kinderen, yoga, dansexpressie, stembevrijding...<br />

om maar een paar te noemen. De koren<br />

hebben hun plek al lang gevonden. We willen<br />

niets overhaasten, maar met rust bouwen aan<br />

iets nieuws. Wereldmuziekband SULTAN was<br />

een perfecte begeleiding voor zo een nieuwe<br />

doorstart. En nu aan de slag!<br />

Zin gekregen? Ga dan eens op onze website<br />

Z-INN.NL en bezoek ons op facebook.<br />

NAMENS DE WERKGROEP,<br />

MARIE, NICO, IRMA, HELEN EN DITTE<br />

Tweede leven plastic tuinpotjes<br />

Dit is het tijdstip waarop veel mensen nieuwe plantjes in de tuin zetten. Dat<br />

levert ook veel plastic potjes op. Lever deze in bij Gerrits Planten op het Kolkpad<br />

in Zuidoostbeemser. Voor hergebruik.<br />

DANIELLA<br />

Fuad Hassen met “Held” in<br />

Onder de Linden<br />

Fuad werd geboren in Asmara (Eritrea)<br />

en kwam op vijfjarige leeftijd in Den<br />

Bosch wonen. In 2013 stond hij in de<br />

finale van Camaretten.<br />

Het werd de start van een opmars langs 120<br />

theaters., mede dankzij lovende recensies.<br />

Zo prees de NRC nadrukkelijk zijn aimabele<br />

manier van vertellen. Fuad heeft een typische<br />

laid-back stijl van comedy waarbij je op<br />

een prettige wijze wordt meegenomen in zijn<br />

Paasspeurtocht<br />

wereld. Steeds geduldig. Maar in zijn nieuwe<br />

voorstelling is Fuad’s geduld opgeraakt. Hij<br />

besluit nu zijn eigen weg te volgen. “Weg van<br />

de rest”. Zaterdag 22 april, aanvang 20.30<br />

uur, toegangsprijs € 13,50.<br />

Reserveren: www.onderdelindenbeemster.nl<br />

Bezoek op zaterdag 6 mei (10.00 - <strong>15</strong>.00<br />

uur) de Beemster Bijenmarkt: een<br />

gezellige, informatieve markt voor<br />

jong en oud!<br />

Op deze markt kom je álles te weten over<br />

de bij en de imker. Laat je verrassen door de<br />

veelzijdigheid van de kraampjes: van de keuring<br />

van bijenproducten uit de omgeving, tot<br />

kramen met drachtplanten, korfvlechten,<br />

vogelhuisjes en insectenhotels, biologische<br />

producten en natuurlijk imkermaterialen en<br />

bijenproducten.<br />

Ook wordt ieder uur een informatieve lezing<br />

gehouden. De bijenmarkt vindt plaats in en<br />

om “De Kerckhaen” naast De Johanneshof<br />

Wereldtuin, die zeker ook een bezoek waard is.<br />

Voor meer informatie:<br />

http://noord-holland.bijenhouders.nl/<br />

actueel/show/1810<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

www.binnendijks.nu<br />

Bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu<br />

Na het paaseieren zoeken voor de<br />

jongste kinderen, hadden de dames<br />

van Fit&Fun Factory, Manon, Sharon en<br />

Cherise voor de oudere kinderen t/m<br />

9 jaar een speurtocht uitgezet door<br />

Middenbeemster.<br />

Wel tachtig jongens en meisjes hadden zich<br />

aangemeld! De route was afgebakend met<br />

ballonnetjes en er moesten allemaal vragen<br />

beantwoord worden. Bijvoorbeeld ‘welke<br />

ingrediënten heb je nodig voor het bakken<br />

van een pannenkoek?’ En ‘waarom mag een<br />

koe niet naar een voetbalwedstrijd?’. Vragen<br />

waarop allerlei prikkelende antwoorden<br />

mogelijk zijn.<br />

Uitgebreider verslag?<br />

Zie: www.beemsterbengel.nl<br />

ERNY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!