21.09.2017 Views

Binnendijks 2017 37-38

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

nieuwe rubriek<br />

zie pag. 8<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 7/8 oktober. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 september vóór 17.00 uur!<br />

Start formulierenbrigade<br />

Uw eigen appelsap<br />

laten persen<br />

De appelpers komt 15 oktober naar<br />

Westbeemster! Dit is een klein reizend<br />

fabriekje waar appels tot heerlijk sap<br />

worden geperst. U rijdt er met een<br />

auto vol appels heen en komt met een<br />

auto vol appelsap terug.<br />

Wie herkent dit niet. Je moet (veelal via<br />

de computer) een aanvraag indienen<br />

bij een (semi) overheidsinstelling of<br />

organisatie. Of je ontvangt juist een<br />

schrijven van hen. Gek word je er van.<br />

Formeel taalgebruik. Onduidelijk.<br />

Omslachtig. Moeilijk om te lezen. Veel<br />

mensen haken daardoor halverwege<br />

af en doen zichzelf daarmee te kort.<br />

Daarom start vanaf donderdag 14 september<br />

in de Bibliotheek Beemster de Formulierenbrigade.<br />

Vrijwilligers bieden elke donderdag<br />

tussen 08.45 en 10.30 uur ondersteuning bij<br />

het invullen van bijvoorbeeld formulieren of<br />

het begrijpelijk maken van ontvangen brieven.<br />

Een gratis dienstverlening. Op dit moment telt<br />

de Formulierenbrigade vijf vrijwilligers die bij<br />

toerbeurt met tweetallen in de Bibliotheek zitting<br />

hebben. Gelijktijdig wordt er in hetzelfde<br />

gebouw (donderdags van 09.00 – 10.30 uur)<br />

vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin een<br />

Maatschappelijk Werk Spreekuur gehouden.<br />

Dit biedt de voor de hand liggende mogelijkheid<br />

tot samenwerking.<br />

Op de foto tijdens de introductiebijeenkomst<br />

rond de tafel: Mieke Blüm (SMD); Samantha<br />

Truong (vrijwilligster.); Roelof Schuring<br />

(vrijw); Saskia den Hartog (Bibliotheek);<br />

Marion Barkt (Bibliotheek); Annelies Blumers<br />

(vrijwilligster); Leida Prins (CJG). Afwezig:<br />

Bart Smit en Margot Dikstaal.<br />

Moeite met het lezen of invullen van een formulier/brief?<br />

Kom langs op donderdag in de<br />

bibliotheek Beemster.<br />

GEERT<br />

Maak van uw eigen oogst de mooiste mix<br />

van appels en met onze gloednieuwe pers<br />

wassen, snijden en persen we uw fruit tot sap.<br />

Kort pasteuriseren zorgt er voor dat het sap<br />

nog minstens een jaar houdbaar blijft in de<br />

handige saptap. En heeft u een pak geopend,<br />

dan is uw eigen sap, zelfs ongekoeld, nog zeker<br />

2 maanden houdbaar. Lekkerder bestaat niet!<br />

En kinderen vinden het een feest om sap te<br />

tappen. Bent u enthousiast geworden? Meldt u<br />

zich dan voor 7 oktober aan voor de persdag<br />

via www.appelvanopa.nl en ontvang alle<br />

informatie.<br />

In weer en wind...<br />

Er is plek voor 10.000 kilo en al best veel<br />

mensen gaan komen. Wij van Appel van Opa<br />

en de Sappers heten u van harte welkom. Wilt<br />

u ons eerder ontmoeten, we zijn aanwezig tijdens<br />

de open dag in de collectieboomgaard<br />

van de Pomologische Vereniging Noord-holland.<br />

Deze wordt gehouden op zondag 24<br />

september tussen 11 en 16 uur aan de Volgerweg<br />

26 in Middenbeemster.<br />

Welke gemeente willen we zijn?<br />

Heb je altijd al iets willen betekenen voor je omgeving en je daarbij afgevraagd<br />

hoe daar invulling aan te geven? Wij bieden je een platform om mee te denken<br />

en invloed uit te oefenen op elk beleidsterrein binnen de gemeentepolitiek!<br />

Sluit je aan bij ons sterk verjongde team!<br />

Voor de mogelijkheden, neem contact op met onze<br />

fractievoorzitter Nico de lange tel. 06-53624147 of mail: woud51@kpnplanet.nl<br />

Beemster Polder Partij, uw enige echte lokale partner!<br />

Zie ook onze website: www.beemsterpolderpartij.net<br />

0299 - 681 454<br />

06 - 30 807 002<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R www.dirkmaatschilderwerken.nl<br />

Op de foto: Rob van Andrea kaas en<br />

noten; Monique van Bartels bloemist;<br />

Sijtse Sijtsma van de markt bakker;<br />

Sandra Wolff en Corine van Wolff groente<br />

en fruit; Kees Zwarthoed viskraam met<br />

Linda en Saskia ; op de foto ontbreekt<br />

vaste kracht Kim (al twintig jaar actief)<br />

en de nestor van de markt: Dirk Wolff.<br />

Vrijdag 15 september half tien. De<br />

laatste hand wordt aan de inrichting<br />

van de kramen gelegd.<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 5<strong>37</strong>47887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

Ze zijn veelal al een tijdje in de weer om op tijd<br />

de klant te kunnen bedienen. Elke vrijdag weer.<br />

In weer en wind. Wat dat betreft treffen ze het<br />

niet deze maand. Met de winter nog in het verschiet.<br />

Maar ze komen trouw. Sommigen al<br />

heel lang. Kennen hun klanten. Tijd voor een<br />

praatje. Het blijft een wonderlijk en aantrekkelijk<br />

fenomeen: een markt. Thuisgekomen<br />

spookt een deuntje door mijn hoofd: “Op de<br />

markt is uw gulden een daalder waard”.<br />

Zie binnendijks.nu voor meer foto's.<br />

GEERT<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu


Zaterdaghulp gezocht<br />

Spaansen Tuin en Bestrating zoekt een enthousiaste zaterdaghulp<br />

voor de vestiging in Zuidoostbeemster.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster organiseert en faciliteert activiteiten voor alle<br />

inwoners van Zuidoostbeemster. Van taalcursus tot yogales, van volleybaltoernooi<br />

tot buurtdiner. Het buurthuis draait voornamelijk op vrijwilligers. Zij zetten zich<br />

met veel plezier en enthousiasme is om het de gebruikers en bezoekers<br />

naar de zien te maken.<br />

Vanwege uitbreiding van activiteiten en zalen<br />

hebben we meer hulp nodig en daarom zijn we op zoek naar<br />

VRIJWILLIGERS (M/V)<br />

Vind je het leuk om iets te doen in ons dorp en voor je buurtgenoten?<br />

We kunnen hulp gebruiken op allerlei gebied. Voor in het bestuur, om als gastheer,<br />

gastvrouw bardiensten te draaien, in de ondersteuning voor technische en<br />

facilitaire klussen, maar ook voor promotie activiteiten<br />

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar dorpsgenoten die ons willen helpen<br />

bij het draaien van bardiensten, die gastheer/gastvrouw willen zijn voor een dagdeel<br />

in de week of bij speciale evenementen.<br />

Wat bieden wij?<br />

Een leuke en gezellige omgeving, met veel contacten met buurt en dorpsgenoten.<br />

Soms heel hard werken, maar vooral veel plezier. En als je regelmatig een<br />

bardienst draait dan maken wij afspraken met je over een vergoeding<br />

op basis van de vrijwilligersregeling.<br />

Wat vragen wij?<br />

Wij verwachten inzet en enthousiasme bij de activiteiten die je voor het<br />

buurthuis doet. Hierbij zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid, communicatie<br />

belangrijke steekwoorden.<br />

Kijk voor de volledige<br />

vacature op de website<br />

www.spaansen.nl/werken-bij<br />

of neem contact op met<br />

afdeling P&O via telefoonnummer<br />

0224 - 54 18 44.<br />

Vestiging Zuidoostbeemster<br />

Purmerenderweg 43<br />

0299 - 79 21 00<br />

www.spaansen.nl<br />

De nieuwe kleuren John van G<br />

make-up zijn binnen!<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

Dans en ontmoetingsfeest voor singles<br />

w w w.l eukna arpar adise.nl<br />

Wil je meer informatie?<br />

Bel met Petra Nederveen (beheerder) via<br />

telefoonnummer 0299 – 42 76 61.<br />

Óf meld je direct aan via info@buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

dan neemt Petra contact met je op.<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 <strong>37</strong> 09<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

www.fortekinderopvang.nl<br />

WELKOM<br />

Kinderdagopvang<br />

Buitenschoolse opvang<br />

Peuteropvang<br />

laat je groeien<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl


BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong> 3<br />

In gesprek met…<br />

Paul Buurmans<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester<br />

ontmoet ik veel Beemsterlingen.<br />

Inspirerend en boeiend om naar de<br />

verhalen te luisteren en in gesprek<br />

te zijn over de meest uiteenlopende<br />

onderwerpen. Aan het verzoek van<br />

<strong>Binnendijks</strong> om elke maand een<br />

bijdrage te leveren aan het blad, geef<br />

ik graag gehoor. Hiervoor interview ik<br />

Beemsterlingen met een verhaal.<br />

Vandaag verrast mijn gast mij met een heerlijke<br />

en zelfgebakken Beemster boterkoek,<br />

gemaakt van meel uit de molenwinkel van<br />

Korenmolen De Nachtegaal in Middenbeemster.<br />

“Ik dacht, ik ga bij de burgemeester op<br />

bezoek, ik neem wat lekkers mee”, stelt molenaar<br />

Paul Buurmans (61) met een gulle lach. In<br />

deze proeffase noemt hij het een ’burgemeesterskoek’.<br />

Hoe toepasselijk en bovendien zeer<br />

smakelijk! Paul is molenaar, onder andere<br />

in onze gemeente bij De Nachtegaal aan de<br />

Hobrederweg. “Of ik altijd al molenaar wilde<br />

worden? Nee, een aantal jaar geleden liep ik<br />

tijdens een open dag Korenmolen De Nachtegaal<br />

binnen, waar ik sprak met de molenaar.<br />

Het was een ontzettend interessant gesprek<br />

en toen ik hoorde dat er een tekort was aan<br />

molenaars, besloot ik verder te informeren<br />

naar de mogelijkheden. Waarom? Tja, ik wil<br />

graag zinvol bezig zijn en hou van cultuurhistorie.<br />

Dit paste in het plaatje. Zo ben ik ook al<br />

30 jaar lang als bestuurslid bij het Purmerends<br />

Museum betrokken.”<br />

Pittige studie<br />

Wie denkt dat je zo even molenaar wordt,<br />

heeft het mis. “Ik begon in juni 2014 met m’n<br />

studie”, vertelt Paul. “Daar komt heel wat bij<br />

kijken. Het is theorie en praktijk en ontzettend<br />

pittig, waarbij je op verschillende molens<br />

moet draaien. Je leert alles over type molens,<br />

veiligheid, weersomstandigheden en alle<br />

tandwieltjes, houtjes en touwtjes. Het is geen<br />

opleiding om luchthartig over te doen. Al tijdens<br />

mijn opleiding maakte ik ontzettend<br />

veel draaiuren. Sinds november 2016 mag ik<br />

mezelf, na een landelijk eindexamen, officieel<br />

afgestudeerd molenaar noemen.”<br />

Korenmolen De Nachtegaal is voor iedereen<br />

te bezoeken. “We heten mensen graag<br />

welkom en vertellen met liefde over de<br />

geschiedenis van de molen. We doen dat met<br />

een team van 6 vrijwilligers, waarvan 3 molenaars.<br />

De Nachtegaal is in 1669 gebouwd<br />

als korenmolen. Hier werd meel gemalen<br />

voor brood en veevoer. In een huisje ernaast<br />

woonde de molenaar met z’n gezin.”<br />

Monument<br />

“De huidige molen staat niet helemaal op<br />

de oorspronkelijke plek”, gaat Paul enthousiast<br />

verder. “Het gebouw raakte door de<br />

jaren heen in verval, maar stond wel op de<br />

monumentenlijst. In 2013 is de molen helemaal<br />

opgeknapt en 50 meter verplaatst, met<br />

behoud van de monumentenstatus. De molen<br />

kreeg een hele nieuwe fundering en een<br />

nieuwe kap, maar de oorspronkelijke materialen<br />

zijn zoveel mogelijk behouden.”<br />

Welk doel heeft de molen nu? “Cultuurbehoud.<br />

Mogen we trots op zijn”, duidt Paul de<br />

zaak. “Daarnaast heeft De Nachtegaal educatieve<br />

waarde. De molen is gratis te bezoeken<br />

en ook scholen uit de wijde omgeving komen<br />

langs. Zowel molenaars als bestuur kunnen er<br />

uren over vertellen. De Nachtegaal is ook nog<br />

altijd maalvaardig. We draaien zoveel mogelijk<br />

en malen meel wanneer nodig. De verkoop<br />

richt zich vooral op de Beemster, Purmerend<br />

en de regio. Maar ook pizzabakkende Italianen<br />

weten ons soms te vinden."<br />

Veiligheid<br />

Volgens Paul is veiligheid het allerbelangrijkst.<br />

“Mensen vragen wel of ze boven in de<br />

kap mogen kijken, om te zien hoe alles werkt.<br />

Ook dat laten we graag zien, maar dan zetten<br />

we de molen wel even stil. Met alle tandwielen<br />

en draaiende onderdelen wel zo veilig.<br />

Ook kopen steeds meer mensen hun meel<br />

bij ons of nemen zomaar een kijkje in onze<br />

molenwinkel. (H)eerlijk tarwemeel, speltmeel,<br />

bloem en diverse lekkere mixen, en dat<br />

alles van Beemster oorsprong. Daar komt na<br />

vandaag dus ook nog een mix voor een lekkere<br />

Beemster Burgemeesterskoek bij.”<br />

“Soms ben ik wel 6 tot 7 dagen per week met<br />

molens bezig”, glimlacht Paul. “Ik draai ook<br />

op een houtzaagmolen op de Zaanse Schans<br />

en verder ben ik twee dagen in de week te<br />

vinden in de Schermermolens. Daarvoor zat<br />

ik 40 jaar in het bankwezen pal bij de Dam<br />

in Amsterdam. Deed ik vooral vormgeving,<br />

pr en communicatie. Ja, dit is wel even wat<br />

anders, maar ik werk als bestuurslid van De<br />

Nachtegaal ook mee aan de pr activiteiten van<br />

de molen. We kunnen trouwens nog wel meer<br />

klanten, bezoekers en ‘vrienden van’ gebruiken.<br />

Extra vrijwilligers bij De Nachtegaal zijn<br />

altijd welkom. Helpen bij de molen of in de<br />

winkel, promotie en evenementen, producten<br />

bedenken en verpakken. We kunnen altijd<br />

handjes gebruiken!”<br />

Voor meer informatie of openingstijden, neem<br />

snel een kijkje op www.nachtegaalbeemster.nl.<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

Mantelzorgcompliment Beemster<br />

Het Mantelzorgcompliment is een<br />

jaarlijkse waardering van de gemeente<br />

Beemster voor mantelzorgers die een<br />

zorgvrager in Beemster helpen. Woont<br />

u in Beemster en heeft u mantelzorg<br />

en verdient uw mantelzorger een<br />

compliment? Geef dit dan door via<br />

WonenPlus Beemster.<br />

Hoe aanvragen? De mantelzorger of zorgvrager<br />

vult het aanvraagformulier in op de website<br />

www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl of<br />

belt of komt langs bij het servicepunt WonenPlus<br />

Beemster om het formulier samen in te vullen.<br />

Het servicepunt is telefonisch bereikbaar op 0299<br />

820 397 van maandag t/m woensdag van 09.00<br />

tot 12.00 uur. Denk eraan om het IBAN nummer<br />

van de mantelzorger en het BSN-nummer van<br />

zowel zorgvrager als mantelzorger bij de hand te<br />

hebben. Aanvragen kunnen tot 31 oktober <strong>2017</strong>.<br />

Voorwaarden? De mantelzorger moet minimaal<br />

3 maanden minimaal 8 uur per week zorg<br />

hebben verleend in <strong>2017</strong>; een mantelzorger kan<br />

eenmaal een aanvraag doen; per zorgvrager kan<br />

eenmaal een aanvraag worden gedaan; de zorgvrager<br />

woont in de Beemster, de mantelzorger<br />

hoeft niet in de Beemster te wonen.<br />

<strong>Binnendijks</strong> besteedt veel aandacht<br />

aan onder andere sport, welzijn en cultuur. De agrarische sector is echter<br />

onderbelicht. Daarom willen we met enige regelmaat agrariërs vragen om<br />

een stukje te schrijven over ons ‘buitenleven’ in de polder.<br />

Groenbemesters<br />

Groenbemesters zijn gewassen<br />

die geteeld worden voor het in<br />

stand houden of verbeteren van de<br />

bodemvruchtbaarheid en/of het<br />

tegengaan van uitspoeling van stikstof<br />

en fosfaat. Ook kunnen zij door het<br />

vormen van een flink wortelgestel er<br />

voor zorgen dat de grond een mooiere<br />

structuur krijgt. Zij leveren meestal<br />

geen oogstbaar product.<br />

Deze gewassen worden meestal na de oogst<br />

van granen gezaaid. Dit kunnen meerdere<br />

gewassen zijn, bijvoorbeeld: gele mosterd, bladrammenas,<br />

italiaansraaigras, japanse haver<br />

of mengsels van verschillende gewassen. Elk<br />

van de gewassen heeft bepaalde specifieke<br />

kwaliteiten die net voor jou belangrijk kunnen<br />

zijn. Dit kan zijn ziekteonderdrukking, grote<br />

wortels of andere gunstige eigenschappen.<br />

Zij hebben wel allemaal de overeenkomst dat<br />

zij snel ontwikkelen en een flink wortelgestel<br />

hebben, zodat er in korte tijd een flink gewas<br />

kan groeien.<br />

Dit gewas wordt op de kleigronden die wij in de<br />

Beemster hebben dan voor de winter ondergeploegd<br />

als een soort natuurlijke voeding voor<br />

de bodem. Het is natuurlijk wel van belang dat<br />

het in de herfst nog een beetje groeizaam is.<br />

De overvloedige regenval en lage temperaturen<br />

van afgelopen tijd zijn dan natuurlijk<br />

niet gunstig. Zomers een buitje op zijn tijd daar<br />

zijn we als akkerbouwers wel blij mee, maar in<br />

september als de aardappelen en uien klaar<br />

zijn om geoogst te worden kunnen we de hoeveelheden<br />

water die we afgelopen tijd hebben<br />

gehad wel missen. De grond die mede door de<br />

droge winter van vorig jaar een mooie structuur<br />

had wordt er nu niet mooier op. Maar na<br />

regen komt meestal weer zonneschijn.<br />

PIET VAN SPLUNTER


BINNENDIJKS NUMMER <strong>37</strong>/<strong>38</strong>, 23/24 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN<br />

BUITENGEBIED 2012 VOOR<br />

DIERENKLINIEK EN BEPERT<br />

AUTOVERHUUR BIJ TUINCENTRUM<br />

OVERVECHT<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten (met toepassing<br />

van ex art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen<br />

omgevingsrecht) af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor<br />

een dierenkliniek en beperkt autoverhuur bij Tuincentrum Overvecht op het perceel<br />

Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

5 september <strong>2017</strong> Zuiderweg 21 Bouw twee<br />

paardenstallingen<br />

7 september <strong>2017</strong> Zuiderpad 74 Aanleggen inrit<br />

11 september <strong>2017</strong> Jacob Stolpstraat 11 Plaatsen dakkapel op<br />

achterdakvlak woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLENGING BESLISTERMIJN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

7 september <strong>2017</strong> Purmerenderweg 9 Realiseren berging<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat<br />

zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten<br />

voor de voornoemde aanvraag de beslistermijn te verlengen met een<br />

termijn van zes weken.<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING<br />

UITGEBREIDE PROCEDURE<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

18 september <strong>2017</strong> Middenpad 3 Brandveilig gebruik<br />

bouwwerk<br />

Beroepsmogelijkheid:<br />

Het besluit ligt met ingang van 25 september <strong>2017</strong> tot en met 6 november<br />

<strong>2017</strong> van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur<br />

ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster. Tijdens de terinzagetermijn<br />

kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank<br />

Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003<br />

BR in Haarlem.<br />

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw<br />

naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt<br />

en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd.<br />

Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de<br />

Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te<br />

treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen als onverwijlde spoed, gelet<br />

op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.<br />

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken<br />

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor<br />

de precieze voorwaarden.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN APV EN<br />

BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteit<br />

5 september <strong>2017</strong> Noordbeemster Wereldreumadag op<br />

Kruisoorderweg 11 oktober <strong>2017</strong><br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne ROC Horizon<br />

College<br />

5 september <strong>2017</strong> Beemster Melding Dam tot Dam<br />

FietsClassic op<br />

17 september <strong>2017</strong><br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne Opening<br />

seizoen P3<br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne UIT dagen P3<br />

en Purmaryn<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

WIJZIGING AANHANGSEL<br />

LEIDINGGEVENDEN DRANK-<br />

EN HORECAVERGUNNING<br />

De burgemeester maakt bekend dat een melding wijziging aanhangsel leidinggevenden<br />

(op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet) is ingediend door het volgende<br />

slijterijbedrijf:<br />

Rijperweg 50 (Deen Plus B.V.)<br />

De melding is ingediend wegens de toevoeging en/of het vervallen van een leidinggevenden<br />

binnen het horecabedrijf. Naar verwachting wordt binnen 8 weken op<br />

de melding beslist. Van de eventuele wijziging aanhangsel leidinggevenden wordt<br />

een kennisgeving gepubliceerd in <strong>Binnendijks</strong> en op www.beemster.net.<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvraag contact opnemen met team Vergunningen: (0299)<br />

452 452.<br />

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING<br />

EN ONTWERPVERKLARING VAN GEEN<br />

BEDENKINGEN OPRICHTEN<br />

STOLPWONING KOLKPAD 3<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij<br />

voornemens zijn (met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de<br />

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) een omgevingsvergunning te verlenen<br />

voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het oprichten<br />

van een stolpwoning (ter compensatie van de sloop van een kas) op het perceel<br />

Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster. De gemeenteraad van Beemster heeft op 5 september<br />

jl. besloten voor dit bouwplan een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’<br />

af te geven.<br />

De ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en<br />

de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 september tot en met 6 november<br />

<strong>2017</strong> van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook<br />

van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster,<br />

Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. Gedurende deze termijn kan<br />

een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning<br />

en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren<br />

brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders<br />

van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de<br />

gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster<br />

uitvoert, kunt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor informatie<br />

contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, via<br />

(0299) 452 452.<br />

Het ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’ en ‘ontwerp omgevingsvergunning’<br />

ligt van 25 september <strong>2017</strong> tot en met 6 november <strong>2017</strong> van 8.30 tot 12.00 uur<br />

en alleen op maandag van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het Beemster gemeentehuis,<br />

Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.<br />

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze<br />

naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van<br />

burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG<br />

Middenbeemster. Omdat gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden<br />

voor gemeente Beemster uitvoert, kunt voor informatie contact opnemen met het<br />

team Vergunning van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.<br />

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN<br />

‘MIDDENPAD’, VASTSTELLING HOGERE<br />

GRENSWAARDE WET GELUIDSHINDER EN<br />

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke<br />

ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van woningen in het plangebied<br />

‘Middenpad’ met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de<br />

volgende samenhangende besluiten zijn genomen:<br />

1. de gemeenteraad heeft op 5 september <strong>2017</strong> het bestemmingsplan ‘Middenpad’<br />

vastgesteld (ID-code NL.IMRO.0<strong>37</strong>0.2016Middenpad-VA01).<br />

Het bestemmingsplan maakt het oprichten van in totaal 15 woningen in het<br />

plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster mogelijk;<br />

2. burgemeester en wethouders hebben op 5 september <strong>2017</strong> het besluit genomen<br />

tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking<br />

tot de 15 woningen;<br />

3. burgemeester en wethouders hebben op 5 september <strong>2017</strong> de omgevingsvergunning<br />

met de activiteit ‘bouwen’ verleend voor het oprichten van 6 woningen<br />

in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster (Kruidenierspeerstraat 13<br />

t/m 23 (oneven).<br />

Het plangebied ‘Middenpad maakt onderdeel uit van het woningbouwplan ‘De<br />

Nieuwe Tuinderij’ te Zuidoostbeemster. Het plangebied ligt ten noorden van de<br />

kern Zuidoostbeemster, en kent twee deelgebieden. Het noordelijke deelgebied<br />

grenst aan de zuidzijde aan het Middenpad en aan de westzijde zijn de woningen<br />

van fase 1 t/m 4 van De Nieuwe Tuinderij opgericht. Aan de noord- en oostzijde is<br />

het plangebied ‘Appels en perenpad’ gesitueerd. Het zuidelijk deelgebied ligt tussen<br />

het Middenpad en de Van der Hoekstraat.<br />

Op deze besluiten is de coördinatieregeling van toepassing (besluit van de gemeenteraad<br />

van 22 maart 2016). De gecoördineerde besluiten (inclusief bijlagen) doorlopen<br />

daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig<br />

de Algemene wet bestuursrecht. Het vastgestelde bestemmingsplan, de<br />

vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning<br />

liggen met ingang van 25 september tot en met 6 november <strong>2017</strong> van<br />

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot<br />

19.00 uur ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat<br />

1 te Middenbeemster. Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten<br />

in te zien op www.beemster.net. Het bestemmingsplan is ook in te zien via<br />

www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

RECHTSMIDDELEN<br />

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid<br />

van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift<br />

bedraagt zes weken en loopt van 25 september tot en met 6 november <strong>2017</strong>.<br />

Tegen de gecoördineerde ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende<br />

de bovengenoemde beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen dat<br />

zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van de ontwerpbesluiten<br />

naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak<br />

van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.<br />

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor<br />

kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening<br />

vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de<br />

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus<br />

20019, 2500 EA Den Haag. Als het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend,<br />

treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.<br />

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de<br />

belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij<br />

aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen<br />

nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


ALGEMEEN<br />

BEEMSTER TEGEL VOOR VERTREKKEND<br />

RAADSLID MARIAN SEGERS<br />

Tijdens de raadsvergadering van vorige week ontving Marian Segers uit handen<br />

van burgmeester Joyce van Beek de Beemster Tegel. Marian neemt afscheid<br />

als raadslid voor D66. Zij maakte zich in deze functie vanaf 2010 zeer verdienstelijk<br />

voor onze gemeente en de gemeenschap.<br />

Marian neemt met pijn in het hart afscheid van de raad. Het misdrijf van 12 mei<br />

2016 op haar eigen erf, waardoor zij ernstig gewond raakte, heeft nog dusdanige<br />

fysieke en mentale gevolgen dat zij zich genoodzaakt ziet het raadslidmaatschap<br />

te beëindigen. Het raadswerk vraagt een intensievere inzet en een grotere<br />

flexibiliteit dan zij op dit moment kan bieden.<br />

Harry Heijmans verving haar al sinds een jaar in deze functie. In de raadsvergadering<br />

waren lovende woorden voor Marian haar gedrevenheid, inzet, betrokkenheid<br />

en tomeloze energie.<br />

BAGGERWERKZAAMHEDEN<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

Tot en met vrijdag 13 oktober <strong>2017</strong> baggeren we in Middenbeemster op meerdere<br />

locaties om de doorstroming te verbeteren en daardoor de waterkwaliteit.<br />

Dit gebeurt op de volgende locaties:<br />

1. De sloten aan weerszijden van de Kerkhoflaan en rondom de begraafplaats<br />

2. De sloten aan weerszijden van de Nicolaas Cromhoutlaan<br />

3. De sloten langs de Rijperweg nabij de nicolaas Cromhoutlaan<br />

en de Insulindeweg<br />

4. Enkele sloten nabij de Bamestraweg<br />

Verkeer of bewoners kunnen hinder ondervinden van de baggerwerkzaamheden.<br />

Het werk gebeurt op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. Loonbedrijf de West<br />

uit Westbeemster voert het werk uit en probeert overlast voor de omgeving te<br />

beperken. Geheel voorkomen is echter niet mogelijk. Bewoners van uit te voeren<br />

slootgedeelten worden voorafgaande aan de werkzaamheden door de aannemer<br />

geïnformeerd.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 26 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van<br />

Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie<br />

start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende onderwerpen:<br />

Informatie en overleg met de NAM over de aangekondigde nieuwe boring bij<br />

de gaswinningslocatie Havermeer te Noordbeemster.<br />

De NAM heeft aangekondigd vanaf deze locatie in oktober een extra put in<br />

het zogenaamde gasveld Middelie te gaan boren. Hiervoor organiseert de<br />

NAM op 20 september (vanaf 18.00 uur) in café De Drie Hamers te Beets<br />

een informatieavond.<br />

Het voorstel over de gevraagde omgevingsvergunning voor het 2e parkeerterrein<br />

bij Fort Resort Beemster.<br />

Fort Resort Beemster heeft gevraagd om deze reeds bestaande parkeervoorziening<br />

te legaliseren in dan een andere uitvoering (o.a. een verdiepte<br />

ligging met camouflerende, groene wallen). Het college stelt de raad voor<br />

om hieraan geen medewerking te verlenen omdat dit de kernkwaliteiten van<br />

UNESCO-erfgoederen De Beemster en Stelling van Amsterdam aantast.<br />

Het voorstel tot het vaststellen van de 1e tussenrapportage en bijstelling van<br />

de begroting <strong>2017</strong>.<br />

De rapportage laat op dit moment een negatief resultaat voor het financieel<br />

jaar <strong>2017</strong> zien van € 1.072.857. Bij de komende 2e tussenrapportage wordt<br />

hiernaar een grondige analyse gedaan. In november 2016 was bij de vaststelling<br />

van de begroting <strong>2017</strong> een negatief resultaat van € 225.270 voorzien<br />

en in april <strong>2017</strong>, bij de kadernota, een negatief resultaat van € 641.129.<br />

Schriftelijke reactie van de gemeenteraad op de brief van de provincie<br />

Noord-Holland over de financiële positie <strong>2017</strong> van de gemeente.<br />

De provincie Noord-Holland heeft de gemeenteraad gevraagd om schriftelijk<br />

te reageren op bevindingen van de provincie in het kader van het financieel<br />

toezicht.<br />

Het voorstel om in te stemmen met de visie & samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland,<br />

in het kader van samenwerking in de Metropoolregio<br />

Amsterdam (MRA).<br />

Dit document is door de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland<br />

opgesteld en is een vertaling van de specifieke elementen die voor deze<br />

regio gelden bij de actie agenda van de MRA. De MRA is een informele<br />

netwerkorganisatie van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten<br />

en de Vervoerregio Amsterdam met het doel om samen te werken bij<br />

thema’s zoals het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid,<br />

het bouwen van woningen, het bevordering van duurzaamheid,<br />

het versterken van de landschappelijke elementen met aandacht voor het<br />

uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.<br />

De behandeling van het werkplan en de begroting 2018 van de Metropoolregio<br />

Amsterdam (MRA).<br />

De voorstellen tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting<br />

2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland en op de 2e wijziging van de begroting<br />

<strong>2017</strong> van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede).<br />

Het college stelt de raad bij beide onderwerpen voor om een positieve<br />

zienswijze te geven.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 26 september bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren<br />

en<br />

Het voorstel tot het toelaten van de heer H.W.E.Ö. Heijmans tot lid van de<br />

gemeenteraad als opvolger van mevrouw A.M.J. Segers. De heer Heijmans<br />

verving mevrouw Segers al tijdelijk voor deze functie (zie bericht elders op<br />

deze pagina).<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks<br />

volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in<br />

het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag<br />

van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht<br />

vindt u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact<br />

op met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>37</strong>/<strong>38</strong>, 23/24 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

‘WORD GRATIS ABONNEE<br />

VAN ONZE<br />

DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten<br />

van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief. Wanneer u zich<br />

inschrijft voor de digitale nieuwsbrief,<br />

ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie<br />

over wegwerkzaamheden, evenementen, raad- en<br />

commissievergaderingen, maar ook over<br />

gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk!<br />

Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’<br />

de eerstvolgende nieuwsbrief in<br />

uw digitale brievenbus.<br />

Meld u snel en eenvoudig aan via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


6 BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

Voergoed Fourage<br />

Ik woon al ruim een halve eeuw in de<br />

Beemster en elke dag ontdek ik weer<br />

iets nieuws.<br />

Aan de Middenweg 78, even voorbij de Doopsgezinde<br />

Vermaning (aan dezelfde kant) zit een<br />

voor mij onbekend bedrijf: Voergoed Fourage.<br />

Groothandel in diervoeding en bodembedekking.<br />

Toegegeven, ik heb het moeten opzoeken.<br />

Het bedrijf bestaat tien jaar en wil graag aan<br />

een ieder laten zien wat ze 'te bieden' hebben.<br />

Daarom organiseren ze op zondag 1 oktober<br />

van 2 tot 5 uur een Open Dag. Met activiteiten<br />

voor jong en oud. Begin de maand goed met een<br />

bezoek aan Voergoed Fourage.<br />

GEERT<br />

Voorouders zoeken in<br />

oud-rechterlijke archieven<br />

De open dag is ter ere van ons 10-jarig jubileum. Deze dag hebben wij een groot<br />

springkussen, suikerspinnenkraam, leuke acties, presentaties en voeradviezen!<br />

Met slecht weer zal alles naar binnen verplaatst worden.<br />

Op vrijdagmiddag 6 oktober<br />

organiseren het Waterlands Archief<br />

en de Nederlandse Genealogische<br />

Vereniging, afdeling Zaanstreek-<br />

Waterland (NGV Z-W) het eerste<br />

Voorouderspreekuur na de<br />

zomervakantie.<br />

Herman Rijswijk van de NGV Z-W zal dan<br />

een presentatie geven over ‘Onze voorouders<br />

in de oud-rechterlijke archieven’. Oudrechterlijke<br />

archieven zijn de archieven die<br />

betrekking hebben op de rechtspraak vóór<br />

1811. Oud-rechterlijke archieven bevatten<br />

een schat aan informatie, ook over voorouders.<br />

Niet alleen wetovertredingen vind<br />

u er in terug, maar ook akten die u in een<br />

notarieel archief zou verwachten, zoals bijvoorbeeld<br />

transportakten, testamenten en<br />

boedelscheidingen, de zogenaamde ‘vrijwillige<br />

rechtspraak’. Het Waterlandsarchief<br />

beheert de oud-rechterlijke archieven uit<br />

de regio Waterland. Herman Rijswijk vertelt<br />

over de vele mogelijkheden die deze<br />

archieven voor genealogisch onderzoek<br />

bieden. De presentatie begint om 14.00 uur<br />

in het Waterlands Archief te Purmerend.<br />

Aansluitend is gelegenheid voor vragen<br />

en advies over voorouderonderzoek door<br />

Herman Rijswijk. Het Voorouderspreekuur<br />

eindigt om 16.00 uur. Aangezien het een<br />

informatiemiddag betreft is er geen gelegenheid<br />

voor onderzoek in de studiezaal van<br />

het Waterlands Archief. Het adres van het<br />

Waterlands Archief is Wielingenstraat 75,<br />

Purmerend. Gratis entree.<br />

Nijdra Group houdt Open Dag op 30 september <strong>2017</strong><br />

ALLE VESTIGINGEN OPEN VAN 10.00 - 16.00 UUR<br />

Nijdra Group is actief in de Hightech Industrie. Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie van<br />

hoogwaardige fijnmechanische componenten, d.m.v. CNC draaien, frezen en slijpen. Nijdra assembleert<br />

tevens hoogwaardige mechatronische samenstellingen voor industriële afnemers in binnen- en buitenland. Dit<br />

doen wij vanuit onze drie vestigingen in Middenbeemster en Heerhugowaard.<br />

Wij bieden onze klanten naast producten ook totaaloplossingen op het gebied van fijnmechanica. Door een<br />

combinatie van vakmanschap, Noord-Hollandse nuchterheid en servicegerichtheid zijn wij in staat als een<br />

professionele en betrouwbare toeleverancier te fungeren.<br />

Door onze groei zijn wij opzoek naar enthousiaste nieuw collega’s met hart voor de Hightech Industrie. Om<br />

beeld te geven van wie we zijn, houden wij bij al onze drie vestigingen op zaterdag 30 september <strong>2017</strong> een<br />

OPEN DAG.<br />

Onze open dag is bestemd voor:<br />

• Iedereen die een nieuwe of andere baan zoekt in de Hightech Industrie: “een nieuwe uitdaging!<br />

• Studenten: “iedereen met een technische opleiding”<br />

• Iedereen die een kijkje wil nemen achter de schermen van Nijdra Group<br />

• Jongeren: “Wat voor een baan wil je later?”<br />

• Kinderen: ”Kom kijken hoe leuk techniek is”<br />

Programma van de hele dag:<br />

• Demonstraties van onze machines en assemblagetechnieken<br />

• Rondleidingen en informatie<br />

• Mogelijkheid tot direct solliciteren<br />

Waar vind je Nijdra Group?<br />

Assemblage Bamestraweg 31<br />

1462 VM MIDDENBEEMSTER<br />

CNC draaien & frezen en vlak- en rondslijpen<br />

Insulindeweg 35 Middenbeemster<br />

1462 MJ MIDDENBEEMSTER<br />

CNC draaien & frezen Galileistraat 24<br />

1704 SE HEERHUGOWAARD<br />

Meer weten over de Nijdra Group Open Dag: www.nijdra.com<br />

Precision is our Profession


BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong> 7<br />

Een prachtige Floralia <strong>2017</strong><br />

Vrijwillige postbezorgers<br />

Middenbeemster<br />

WonenPlus Beemster is op zoek naar<br />

vrijwilligers die het leuk vinden om<br />

een paar keer in het jaar de WonenPlus<br />

nieuwsbrief en uitnodigingen rond te<br />

brengen in Middenbeemster.<br />

Vindt u het leuk om in de buitenlucht te zijn,<br />

uw tijd zelf te kunnen indelen en inwoners van<br />

Middenbeemster blij te maken met post? Dan<br />

zijn wij op zoek naar u!<br />

Neem contact op met het servicepunt van<br />

WonenPlus Beemster voor meer informatie<br />

of om u aan te melden via 0299 820 397. Wij<br />

zijn geopend van maandag t/m woensdag van<br />

09.00 – 12.00 uur. U kunt ook een mail sturen<br />

naar beemster@rswp.eu<br />

Na een week vol voorbereidingen<br />

en het installeren en openen van de<br />

nieuwe bar, kon het feestweekend op<br />

9 en 10 september <strong>2017</strong> beginnen.<br />

Op zaterdag begon om 14.00 de kindermiddag.<br />

Deze middag kwam clown Zooitje<br />

een aantal goocheltrucs doen waarbij ook<br />

de volwassenen met een bedenkelijk gezicht<br />

keken hoe ze dat nu precies allemaal deed.<br />

Na afloop kreeg elk kind van Zooitje een<br />

ballon, ze mochten zelf zeggen wel dier het<br />

moest worden. Een jongen wilde graag een<br />

garnaal, maar hij moest toch maar aan zijn<br />

moeder vragen of ze die niet konden eten ’s<br />

avonds. Na de voorstelling werden de prijzen<br />

verloot voor de kinderplanten. Alissa Grooteman<br />

ging er vandoor met de wisselbeker<br />

voor stellen en Pien Stolp en Niek Bierens<br />

kregen voor de individuele plant de eerste<br />

prijs.De vlag werd gehesen en de spelletjes<br />

werden met veel plezier gedaan. In de culturele<br />

hoek konden de kinderen een mooi<br />

schilderijtje maken bij Evalien de Lange van<br />

de Boetserie. Zij had ook beelden meegenomen<br />

om aan de volwassenen te kunnen<br />

laten zien wat er op de workshops gemaakt<br />

kan worden. ’s Avonds ging het feest verder<br />

met het katknuppelen. Er waren veel deelnemers<br />

die goed konden gooien. De eerste<br />

ring was er dan ook zo vanaf. Na ongeveer<br />

een uur kwam de kat tevoorschijn, Joep Stolp<br />

wist hem met een rake worp te bevrijden.<br />

Binnen ging het feest verder met muziek van<br />

One Pair. Het was weer een gezellige avond.<br />

Op zondag openden de deuren om 14.00 en<br />

het publiek kon genieten van het dweilorkest<br />

Goed gestemd. De raadspellen ( hoe zwaar<br />

is de kist met fruit en hoeveel spekjes zitten<br />

in de pot?) werden goed bezocht en ook het<br />

spijkerbroek hangen was een hele uitdaging.<br />

Na een aantal rondjes Rad van Avontuur, verzorgt<br />

door Anton Roet, werden de prijzen uitgedeeld.<br />

De wisselbeker met oorkonde voor<br />

stellen ging dit jaar naar Peter Conijn. De<br />

dahlia’s waren prachtig en Irma Kwantes-<br />

Konijn en mevrouw C. Beets –Heyn kregen de<br />

eerste prijs uitgereikt. Er zat dit jaar ook een<br />

vreemde dahlia bij en de jury vond dat deze<br />

dahlia de bonusprijs verdiende. Karin Kramer<br />

had de mooiste. De grote verloting kende veel<br />

gesponsorde prijzen. De hoofdprijs, een welnessbon<br />

van Fort Resort Beemster, werd mee<br />

naar huis genomen door Bart Twint.<br />

Kortom, we kunnen weer terugkijken op een<br />

heel geslaagd feestweekend.<br />

Wandelmaatje<br />

Vooraankondiging<br />

bezoek aan gasboring NAM<br />

De NAM organiseert in de maand oktober voor omwonenden en andere<br />

geïnteresseerden een bezoek aan de boorlocatie. De datum is nog niet bekend.<br />

Volg: www.nam.nl/locaties en www.facebook.com/naminbeemster. Meer<br />

informatie over de boring is te vinden op www.nam.nl/boringnoordbeemster<br />

Doppen voor KNFG Geleidehonden<br />

Iedereen kent ze, iedereen heeft ze:<br />

de plastic dopjes van bijvoorbeeld<br />

frisdrank- of zuivelproducten.<br />

Pindakaas of tandpasta. Bewoners kunnen sinds<br />

kort bij dierenartspraktijk de Rijp (Schoener 2)<br />

terecht om ze in te leveren. Voor een goed doel:<br />

KNFG geleidehonden. Niet weggooien maar<br />

inleveren. U dient daarbij een dubbel doel. Want<br />

ook het milieu (recycling) wordt minder belast.<br />

Van de doppen worden pallets en waste boards<br />

“kunst 2” gaat op reis<br />

gemaakt. Lever de schoongemaakte doppen<br />

in bij het inzamelpunt. Tijdens openingstijden.<br />

Informatie: 671366. Ook in Purmerend kunnen<br />

doppen ingeleverd worden bij Linda Niezing<br />

(E. Palmstraat 24). Ze heeft een grote ton in<br />

de tuin geplaatst. Grote partijen graag even in<br />

overleg. En bij de Bloedbank. Wellicht is er binnenkort<br />

een inzamelpunt in de polder. Of krijgen<br />

we bericht van andere inzamelacties. Laat het<br />

de redactie weten.<br />

DANIELLA<br />

Voor een sportieve oudere dame uit<br />

het Prinses Beatrixpark zoeken we een<br />

wandelmaatje met hond!<br />

Mevrouw heeft zelf een vrolijke, sociale en energieke<br />

hond van 3 jaar. Lady is als puppy in Polen gevonden<br />

en door mevrouw geadopteerd. Mevrouw zou zo<br />

graag iemand vinden om samen met de honden naar<br />

het bos te gaan of ze lekker langs het strand te laten<br />

rennen.<br />

Geïnteresseerden kunnen maandag t/m woensdag<br />

bellen naar WonenPlus Beemster<br />

0299-820397<br />

MET VRIENDELIJKE GROET,<br />

MARIJKE POT<br />

Kunstkwadraat<br />

komt logeren<br />

bij de mensen<br />

thuis.<br />

De kunstenaarsgroep KUNST 2 bestaat uit:<br />

Dennis A-Tjak, Inge Becka, Wil van Blokland,<br />

Rogier Oversteegen en Piep van Sante en<br />

werkt sinds 2015 samen om kunst en publiek<br />

op verrassende manier te verbinden. Dit keer<br />

brengen zij het bij u thuis. Je kunt het kunstwerk<br />

zien als een loge die je niet kent en een<br />

poosje onderdak biedt. Wat als het niet klikt<br />

of als je juist heel erg aan hem of haar gehecht<br />

raakt? De kunstenaars willen dit het komend<br />

jaar gaan onderzoeken, binnen de dijken<br />

van de Beemster.De reis van de kunstwerken<br />

gaat 1 oktober <strong>2017</strong> van start en duurt precies<br />

een jaar. De reis is te volgen op Facebook.<br />

Elk kunstwerk wordt doorgegeven in een reiskoffer<br />

met informatie over het werk, over de<br />

kunstenaar en KUNST 2.


8 BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

Maen is een nieuwe Beemsterling,<br />

die in 2016 in deze mooie gemeente<br />

is komen wonen met zijn gezin. Hij zal<br />

regelmatig zijn ervaring, verwondering<br />

en gebeurtenissen in zijn leven met<br />

ons delen in een column.<br />

Lezersfoto's<br />

Deze jonge mus zat bij ons in een struik.<br />

Aan z'n snavel kun je zien dat het een jonkie is.<br />

Klazina Klok, Zuidoostbeemster.<br />

Insectenhotel. Echt?!<br />

Ik was drie jaar toen ik een mier plette met<br />

mijn kleine voetje om mijzelf bij de grote<br />

mensen te laten horen. In Syrie kunnen mensen<br />

en insecten niet samen leven; wij moeten<br />

de insecten vernietigen om zelf in leven te<br />

blijven. In 1997 zag ik een film, Starship Troopers<br />

en daarna was ik er 100% van overtuigd<br />

dat de insecten de menselijke wereld zou aanvallen<br />

en onze planeet wilden overnemen. De<br />

insecten zouden in onze huizen wonen en wij,<br />

de mensen in de jungle.<br />

Een kinderlijke nachtmerrie. Deze ideeën veranderden<br />

volledig toen ik in Nederland kwam<br />

wonen en ik overal insecten zag rondvliegen,<br />

kruipen, springen en om ons heen zag leven. ík<br />

moest hier mee leren omgaan en ze met rust<br />

laten. Ik leerde dat alle insecten een functie<br />

hebben. Op een dag was ik op bezoek bij een<br />

Nederlandse vriend en ik kon amper bij de tuinstoel<br />

komen door de vele spinnenwebben met<br />

enorme spinnen daarin. Voor mij leek het een<br />

horrorfilm. Ik adviseerde mijn vriend om zo<br />

gauw mogelijk insecticide te kopen, zodat hij<br />

vrij door zijn eigen tuin kon lopen. Hij begon<br />

hard te lachten en liet mij vijf kleine houten<br />

huisjes zien, die aan de schutting hingen.<br />

Insectenhotels!!!! Echt? Hotels voor bijen,<br />

mieren, vlinders en wespen? Dat was compleet<br />

gestoord voor mij. In Syrie verliezen de huizen<br />

hun waarde omdat er te veel insecten zijn en<br />

hier in Nederland krijgen ze een eigen hotel<br />

met ontbijt?!! Rare jongens, die Hollanders.<br />

MAEN<br />

Oud Nieuws<br />

Vorige keer schreef ik over de<br />

zeldzame promotiefolder met de<br />

kunsten van Mr. Hedi, gered uit het oud<br />

papier voor het HGB.<br />

De familie Verhoeks had ook boeken te veel<br />

en die namen wij (Antiquariaat Serendipity)<br />

mee om uit te zoeken. Nu is het Nederlandse<br />

equivalent van de naam van ons antiquariaat<br />

‘het geluk van de ongezochte vondst’. Welnu,<br />

als je niet weet dat iets bestaat en je vindt iets<br />

bijzonders dan is dat precies ‘serendipiteit’.<br />

Tussen de overtollige en overjarige boeken<br />

zat een mij totaal onbekend kinderboek met<br />

het heldenverhaal van Jan Adriaensz. Leeghwater<br />

en de drooglegging van de Beemster.<br />

De waterwolf verliest van A. Grimme, in 1939<br />

uitgegeven door G.F. Callenbach uit Nijkerk,<br />

was zo’n onverwachte vondst die dankbaar<br />

wordt toegevoegd aan de collectie boeken<br />

Beemster Agenda<br />

over de Beemster in het bezit van het Historisch<br />

Genootschap Beemster. In het novembernummer<br />

van De Nieuwe Schouwschuit zult<br />

u een boekbespreking aantreffen, want dit is<br />

met recht ‘oud nieuws’.<br />

Reacties naar V.Falger@gmail.com<br />

25/09 Buurtdiner Buurthuis<br />

Zuidoostbeemster<br />

28/09 Orgelconcert Keyserkerk<br />

Middenbeemster<br />

28/09 cursus Cultuurgeschiedenis Onder de Linden Middenbeemster<br />

29/09 dartavond buurthuis Zuidoostbeemster<br />

01/10 Open Huis Historisch Genootschap Beemster<br />

01/10 Koffieconcert Onder de Linden<br />

04/10 diavoorstelling Vrouwen Samen Verder<br />

06/10 fortactiviteiten Fort Spijkerboor<br />

07/10 Viool en Cello Fort Spijkerboor<br />

07/10 muzikale verkenningstocht Fort Spijkerboor<br />

07/10 cabaret Onder de Linden Middenbeemster<br />

08/10 muzikale familievoorstelling Fort Spijkerboor<br />

15/10 Big Band Onder de Linden Middenbeemster<br />

21/10 Cabaret Onder de Linden Middenbeemster<br />

24/10 Nationale Burendag<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel.<br />

DE GROTE HGB FAMILIEDAG ‘GESCHIEDENIS SPELENDERWIJS’<br />

“Open Huis” op locaties van het<br />

Historisch Genootschap Beemster<br />

Stapt u bij ons in de pendelbus op<br />

zondag 1 oktober a.s.? Het Historisch<br />

Genootschap Beemster organiseert<br />

op deze dag de grote HGB familiedag<br />

voor alle inwoners van Beemster en<br />

omstreken.<br />

Tussen 11.00 en 17.00 uur staan de deuren<br />

open van het Betje Wolff museum, Agrarisch<br />

Museum Westerhem, molen De Nachtegaal<br />

en de Beemster Erfgoedkamer. Ook bij de<br />

weegbrug (hoek Volgerweg/Jisperweg) kunt<br />

u uitstappen om eens van dichtbij te bekijken<br />

hoe het allemaal werkt. Een leuke dag voor<br />

het hele gezin, er is van alles te zien en te<br />

doen. De kinderen kunnen zich in het Betje<br />

Wolff museum vermaken met oudhollandse<br />

spelletjes en daarna even bijkomen met limonade<br />

en poffertjes. Luisteren naar de verhalen<br />

van Betje, de fotopuzzeltocht maken en ook<br />

nog genieten van de poppenkastvoorstelling.<br />

De koffie en thee met verse cake staat klaar.<br />

In het Agrarisch Museum Westerhem worden<br />

Waar mais al<br />

niet goed voor is!<br />

Trees Blokdijk<br />

films vertoond en rondleidingen gegeven,<br />

voor de kinderen staan de sjoelbakken klaar<br />

en mogen ze proberen een koe te melken.<br />

De vrijwilligers van de Beemster Erfgoedkamer<br />

vertellen u graag over familiegeschiedenis<br />

en genealogie. Wie weet komt u in de<br />

boeken een ver familielid tegen. Verrassende<br />

archeologische vondsten uit de grond zijn<br />

alleen op deze dag te bekijken! Wanneer de<br />

culturele schatten in Middenbeemster achter<br />

de rug zijn, stapt u in de pendelbus op weg<br />

naar korenmolen De Nachtegaal. Bij goed<br />

weer draait de molen volop en na het maken<br />

van de quiz, speciaal voor kinderen, stapt u<br />

weer in de bus met natuurlijk een paar pakken<br />

meel van de molen. De opstapplaatsen van<br />

de pendelbus zijn goed aangegeven en zijn<br />

willekeurig; op iedere locatie kan opgestapt<br />

worden. Alleen op deze dag vrij entree en een<br />

gratis pendelbus!<br />

Wilt u meer weten over de vereniging?<br />

www.historischgenootschapbeemster.nl.


BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong> 9<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Geslaagd feest voor vrijwilligers hospice Thuis van Leeghwater<br />

Soos Westbeemster<br />

Prijsklaverjassen<br />

1 Hr. H. Veenman 5039<br />

2 Mw T. Bleeker – Kruijer 5028<br />

3 Hr. L. Telleman 5008<br />

Klaverjassen Middelwijck<br />

8 september<br />

1 Cees Bijvoet 5295<br />

2 Roel Onrust 5124<br />

3 Ria Duijn 5102<br />

4 Tiny Bakker 5078<br />

5 Jan Bark 5043<br />

laagste Gerrit Holleeder 4050<br />

15 september<br />

1 Wim Duijn 5191<br />

2 Jan v.d. Oord 5057<br />

3 Janna Doets 49<strong>37</strong><br />

4 Jaap Laan 4784<br />

5 Rie Jonges 4781<br />

laagste Martin Stroet 3282<br />

WIM EN RIA DUIJN<br />

Alle vrijwilligers van het Hospice Thuis van<br />

Leeghwater werden uitgenodigd voor de feestdag,<br />

welke elk jaar wordt georganiseerd door het bestuur<br />

en de “Vrienden van het Hospice”, als dank voor de<br />

enthousiaste inzet in het afgelopen jaar.<br />

Verzorgers, schoonmakers, kantoormedewerkers, bestuursleden,<br />

pr-mensen, handymannen, bloemschikkers, kookgroep<br />

en tuinmensen waren van de partij. De altijd gastvrije familie van<br />

Poelgeest, had de schuur op hun boerenerf in de Beemster vrijgemaakt<br />

om ruimte te bieden voor een heuse Djembé-workshop.<br />

Daarbij leefden de vrijwilligers zich helemaal uit en trommelden er<br />

vrolijk op los op de Afrikaanse trommels en met percussie instrumenten.<br />

Zij zongen zelfs een Afrikaans lied met elkaar, wat super<br />

klonk en waarvan menigeen kippenvel kreeg. Het djembé-orkest<br />

en de zang zorgden voor een geweldige saamhorigheid en gezellige<br />

sfeer, zoals wij dat in het Hospice gewend zijn. Het glaasje<br />

prosecco vooraf, wat werd aangeboden door een zeer tevreden<br />

bewoner van het Hospice en de fotoshoot droegen daar ook positief<br />

aan bij. “Elke vrijwilliger is er één om in te lijsten” en daarom<br />

fotografeerde Christy Rijser elke medewerker apart in het Beemster<br />

polderlandschap, met het gezicht in een versierde fotolijst.<br />

Een leuk idee en natuurlijk werd ook de traditionele jaarlijkse<br />

groepsfoto weer geschoten en is zoals hier te zien goed gelukt.<br />

Natuurlijk werd er ook voor de inwendige mens weer goed<br />

gezorgd. Er was genoeg tijd om onder het genot van een goed<br />

glas wijn even gezellig bij te praten met elkaar. En cateringbedrijf<br />

Saskia verzorgde een heerlijk warm en koud buffet, met heerlijke<br />

soepen, carpaccio, lasagne, stoofpot, salades enz. Van het calorierijke<br />

dessert werd tevens heerlijk gesmuld. Wel 90% van de vrijwilligers<br />

in het Hospice is vrouw en die houden allemaal van zoete<br />

toetjes, dus succes verzekerd. De stemming zat er goed in en pas<br />

toen het kouder en donker werd in en rondom de schuur, gingen<br />

de gasten moe maar zeer voldaan naar huis. Nagenietend van een<br />

geweldig mooie avond en vol ideeën en nieuwe energie om dit<br />

mooie vrijwilligerswerk te blijven doen in het komende jaar. Het<br />

werk in het Hospice geeft veel voldoening en ook de onderlinge<br />

contacten zijn zeer waardevol. In het Hospice Thuis van Leeghwater<br />

in Middenbeemster zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom.<br />

Heeft u interesse bel dan voor informatie met de dienstdoende<br />

coördinator 682020. Vrijwilligers keep up the good work!<br />

EVALIEN<br />

Beemsterwandelingen<br />

Conditieopbouw Wandelingen. Graag wil ik na<br />

enkele jaren wandelingen organiseren nu ook in een<br />

hoger tempo wandelen dan nu mijn doelgroep is.<br />

Maximaal 5 wandelaars omdat met kleinschalige wandelingen<br />

je gemakkelijk aanpast aan elkaar is mijn ervaring.<br />

Mobiele telefoons ed graag alleen aan voor noodgevallen.<br />

Donderdag 21 September 9.00 “van marktplein (MB) naar<br />

koemarktwandeling”. De wandeling is 14 kilometer bij een<br />

tempo van 6 kilometer. Koffie onderweg op de gezellige koemarkt<br />

in Purmerend.<br />

Noord/Westbeemsterwandeling van ongeveer 11 kilometer.<br />

Donderdag 28 September 9.00 conditieopbouwwandeling<br />

vanaf marktplein Middenbeemster. Hiervan wandelen we in<br />

tempo van 6 kilometer per uur de Noord/Westwandeling.<br />

Dierendagopruimactie van 30 September 10.00-11.30. Als je<br />

vaak in de Beemster loopt lijkt het steeds mooier te worden. Je<br />

oog valt op schoonheid in bermen die je eerst niet zag.<br />

Locatie volgt later omdat oorspronkelijke startplek de Beemsterbrug<br />

te schoon is om er met meerdere opruimers aan de<br />

slag te gaan.<br />

Informatie/aanmelden:<br />

beemsterwandelingen@gmail.com.<br />

DANIELLA ERNSTING KOORN<br />

SPORTNIEUWS?<br />

Ga naar www.binnendijks.nu<br />

of mail naar<br />

redactie@binnendijks.nu<br />

Twee wandelingen vanuit Zuidoostbeemster<br />

Wie zin heeft in een stevige wandeling vanuit<br />

Zuidoostbeemster met een groepje mensen is<br />

welkom op 30 september en/of op 7 oktober op<br />

Purmerenderweg 196.<br />

30 september: Op 30 september is de start om 9.30 met koffie/<br />

thee en iets lekkers en lopen dan 10 km. door delen van Beemster,<br />

Zeevang en Purmerend. De tocht voert zo veel mogelijk<br />

langs water en door het groen. Om ongeveer 12.30 zijn we<br />

terug bij het vertrekpunt. Daar staat dan een heerlijke vegetarische<br />

lunch klaar. De kosten zijn € 15,-- per persoon en<br />

opgave kan tot woensdag 27 september<br />

7 oktober: Op 7 oktober is de start eveneens om 9.30 met<br />

koffie/thee en iets lekkers. De afstand is dan 15 km. De tocht<br />

gaat langs de Wormerringvaart, door het Oostzanerveld en<br />

langs de Zaan naar het treinstation van Zaandam Kogerveld.<br />

Onderweg is er een stop voor een drankje (bij de prijs inbegrepen)<br />

bij een café/restaurant. Deelnemers dienen wel zelf<br />

een lunchpakketje mee te nemen. We nemen de trein terug<br />

naar Purmerend. Daar eindigt de wandeling naar verwachting<br />

om 14.45 (aankomsttijd trein). De kosten bedragen € 5,-- per<br />

persoon en opgave kan tot woensdag 4 oktober.<br />

Voor meer informatie: www.bertbeweegtje.nl.<br />

Opgave kan via bert.mentink@hetnet of 06 19485596<br />

Warm aanbevolen en beslist<br />

de moeite waard om te behouden<br />

In de Blauwe Morgenster geeft Nel Mooij iedere maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur bewegingslessen<br />

voor 60+ leerlingen, maar ook 55-jarigen zijn welkom. Zo ook mijn persoon, want ik hoor met mijn 63 jaar tot<br />

de doelgroep. Ik mocht zomaar een keer meedoen. Een verslag.<br />

Nel behoort ruimschoots tot de doelgroep, maar oogt leeftijdloos<br />

met haar tengere figuur en soepelheid van bewegen. De les<br />

begint met opwarmen, zonder meteen een cardiotempo (=snel) in<br />

te zetten. Jezelf loslopen, noem ik dat met een aantal lichte oefeningen<br />

tussendoor. Nel legt de nadruk op rekoefeningen en deze<br />

een aantal tellen vasthouden, waardoor meteen de spieren worden<br />

versterkt. Uitgangspunt en nadruk liggen op de taille, natuurlijk<br />

heel belangrijk voor de vrouwen. Dus torsie oftewel draaien van<br />

schouders en heupen. Vandaaruit komt ook de rest van de spieren<br />

aan bod. Zodra Nel met haar scherpe blik zag, dat ik een getraind<br />

lijf had (balletdanser en dansdocent) corrigeerde ze me streng en<br />

nauwkeurig. Andere leerlingen met blessures of beperkingen,<br />

moedigde zij aan en corrigeerde hen binnen hun mogelijkheden.<br />

Natuurlijk geeft zij ook een deel grondoefeningen, die uitdaging<br />

geven voor alle leerlingen, zonder overbelasting. De leerlingen zijn<br />

open en in elkaar geïnteresseerd. Ik was van harte welkom en werd<br />

meteen opgenomen in de groep. Nel is een buitengewoon ervaren<br />

docent, die exact weet waar haar grenzen liggen. Zij doet niet alle<br />

oefeningen mee, waardoor zij geen onnodig risico neemt en verbaal<br />

weet zij flink de vaart erin te houden. De volgende dag voelde<br />

ik de spieren, die aan bod waren gekomen. Al met al verdient deze<br />

les een voortbestaan met Nel als rolmodel voor onze eigen toekomst.<br />

Maar op dit moment zijn er 9 leerlingen en daarmee stijgen<br />

de kosten boven de opbrengst uit. 12 tot 16 leerlingen garandeert<br />

het voortbestaan De lessen kosten 10 euro per maand en dat is een<br />

waardevolle investering in onze conditie! Informatie of opgeven<br />

kan bij Kea Egberts: 68 15 49.<br />

NELLEKE


10 BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

Wereld-Zomer-Tuin is Paradijs<br />

Wonder<br />

Eigenlijk heel bijzonder, de dominee<br />

zou het niet kunnen geloven en Betje<br />

Wolff die haar brieven met de hand<br />

en inkt en ganzenveer schreef, al<br />

helemaal niet!<br />

Als je deze zomer de Wereldzomertuin<br />

binnenliep, waande je jezelf in het<br />

paradijs! Vrouwen en kinderen uit<br />

alle delen van de wereld werken in<br />

de bloemen- en moestuin van de<br />

Johanneshof in Westbeemster en<br />

maken de gezamenlijke maaltijd op de<br />

karakteristieke vuurplaats buiten.<br />

Aan de picknicktafel boetseren vrouwen en<br />

kinderen beelden, waarvoor ze zich door<br />

de Wereldtuin laten inspireren. Geconcentreerd<br />

wordt gewerkt in de zon, met zingende<br />

vogels in de bomen en luid kwekkende kinderen,<br />

die spelen en die bloemen, bomen en<br />

planten kleien. Tijdens de zomermaanden<br />

was de Wereldtuin open dankzij een team<br />

van tien wereldvrouwen, vrijwilligsters uit<br />

de Beemster en omstreken. Vrouwen en kinderen<br />

uit de Beemster, Purmerend, de Asielzoekerscentra<br />

van Alkmaar, Heerhugowaard<br />

en Zaandam kwamen wekelijks naar het<br />

Wereldzomertuin project om samen te zijn.<br />

Het enthousiasme was groot, er waren vaak<br />

meer dan dertig vrouwen en kinderen in<br />

de tuin. Voor even weg uit de sleur van het<br />

dagelijks leven. In de moestuin wordt in alle<br />

rust geoogst voor de gezamenlijke maaltijd.<br />

Manden vol peulen, pompoenen, courgettes<br />

en sla worden gebracht naar de buitenkeuken<br />

onder het afdak. Het houtvuur brandt in de<br />

vuurplaats en op het rooster staat een grote<br />

oranje pan met soep te pruttelen.<br />

In de bloementuin zijn vrouwen bloemen aan<br />

het plukken. Van de bloemen worden bosjes<br />

gemaakt, die samen met de groente- en kruidenoogst<br />

onder elkaar worden verdeeld.<br />

Op het grasveld tussen de bomen staat een<br />

lange tafel met thee en water. Vrouwen zitten<br />

hier met elkaar te kletsen en te lachen over<br />

van alles en nog wat. Rond het middaguur<br />

is de lunch klaar. Uit alle hoeken van de tuin<br />

komen zo’n dertig vrouwen en kinderen om<br />

aan de lange tafel op het grasveld te gaan<br />

zitten. De koks van de dag nemen het woord<br />

en vertellen wat er vandaag wordt gegeten:<br />

Afghaanse pompoensoep met Wereldtuinsalade<br />

en brood. Twaalf weken Wereldzomertuin<br />

was mogelijk door de daadkracht van<br />

alle vrouwen die zich hebben ingezet voor<br />

dit project. Zij bezorgden veel vrouwen en<br />

hun kinderen deze zomer elke week weer een<br />

heerlijk dagje uit! Een dag om bij te praten<br />

en even van de dagelijkse zorgen weg te zijn.<br />

Een dag om te lachen en te spelen. Om mens<br />

te zijn met andere mensen. Van alle geboetseerde<br />

beelden is een gezamenlijk kunstwerk<br />

gemaakt door Elly Vlugter, die alle beeldjes in<br />

haar oven bakte en samenbracht.<br />

Als afsluiting van twaalf mooie weken werd<br />

het ‘Wereld-Zomer-Tuin-Paradijs’ kunstwerk<br />

feestelijk onthult. U kunt het kunstwerk ook<br />

zelf komen bewonderen in Westbeemster. De<br />

Wereldtuin is dagelijks geopend voor bezoek<br />

en voor het plukken van bloemen. Op dinsdag<br />

en donderdag zijn de projectdagen waarvoor<br />

u zich kunt aanmelden via welkom@dejohanneshof.nl.<br />

Op facebook vindt u meer foto’s<br />

van de zomertuin onder ‘De Johanneshof<br />

Wereldtuin’. En vergeet niet ons ook te liken!<br />

Met speciale dank aan ‘het Zomertuinteam’,<br />

Elly Vlugter en de Beemster Ondernemers, die<br />

het ‘Wereld-Zomer-Tuin-Paradijs’ kunstwerk<br />

mogelijk hebben gemaakt.<br />

Kluitjes<br />

Vrijwilliger Theo Pauw volgt sedert mei van<br />

dit jaar de opleiding tot molenaar.<br />

Gratis workshop singer-songwriter bij<br />

Nelsie’s Fine-Alley. Op woensdag 27 september.In<br />

Purmerend. Aanvang 19.30 uur.<br />

Ook mensen zonder ervaring kunnen meedoen.<br />

Even aanmelden via het contactformulier<br />

van haar website www.orsaya.nl<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Ik zit hier tijdens mijn vrijwilligersdienst<br />

als suppoost in het Betje Wolff Museum, in<br />

de kamer van de dominee aan een antieke<br />

schrijftafel. Enkel in de lange gang en in deze<br />

kamer werkt de WiFi welke ik nodig heb om<br />

op de Ipad mijn artikeltjes te schrijven voor<br />

<strong>Binnendijks</strong>. Letters aantikken op een verlicht<br />

tablet en direct doorsturen naar de<br />

redactie van het plaatselijke nieuwsblad <strong>Binnendijks</strong><br />

in de Beemster. Geen ganzenveer in<br />

de inkt dopen. Niet met sierlijk handschrift<br />

krassen op geschept handgemaakt papier<br />

en bestrooien met zand om te voorkomen<br />

dat de inkt gaat vlekken. Geen envelop, lakstempel<br />

of postkoets nodig. Nee gewoon<br />

Kom met fruitverhalen<br />

naar de Open Dagen van<br />

de Collectie Boomgaard<br />

“Als ik deze appel ruik ben ik terug<br />

in de tijd dat ik bij mijn oma het<br />

bruggetje over ging naar de<br />

boomgaard.”<br />

“Wij hebben een hele oude fruitboom<br />

staan en weten niet hoe die heet.”<br />

Dit soort opmerkingen horen we vaak tijdens<br />

de Open Dagen van de boomgaarden van de<br />

POMologische Vereniging Noord-Holland.<br />

Hebt u ook zo’n ervaring of weet u een oude<br />

boom te staan? Kom dan uw verhaal met ons<br />

delen tijdens de Open Dagen van zaterdag 23<br />

en zondag 24 september aanstaande. Wij zijn<br />

namelijk op zoek naar verhalen, foto’s, herinneringen<br />

en namen van oude fruitrassen. En<br />

zo mogelijk de standplaats van exemplaren<br />

van een oud ras die nog niet voorkomen in<br />

onze collectieboomgaard. Vergeet daarbij<br />

niet dat het ras Noord-Hollandse wortels moet<br />

hebben. Veel oude rassen en hun vruchten<br />

zijn te bewonderen tijdens deze open dagen,<br />

de late rassen nog aan de boom en de vroege<br />

al geplukt in de kist. En het is niet alleen fruit<br />

zíen maar ook fruit proeven. Op ieder heel<br />

uur start een smaaktafel waar u vrij aan kunt<br />

plaats nemen om de kenmerken van de rassen<br />

direct verzenden via de mail/world wide web,<br />

tikken op versturen en het kan op de redactie<br />

direct gelezen en geplaatst worden. Dominee<br />

en Betje Wolff zouden zo rond het jaar 1760<br />

denken dat ik een toverheks was en het niet<br />

kunnen geloven of bevatten....Wel heel erg<br />

jammer dat het signaal in de buitengebieden<br />

van Beemster zo zwak is, maar ook dat zal in<br />

de toekomst zeker verbeteren en nog meer<br />

mensen versteld doen staan in de toekomst!<br />

EVALIEN<br />

te horen en het fruit zelf te proeven. Door het<br />

invullen van een eenvoudig formulier kunt u<br />

een favoriet bepalen. Deze boom kan desgewenst<br />

besteld worden bij de mensen van de<br />

aanplantbemiddeling. Ook kunnen zij deskundig<br />

advies geven over het aanplanten van<br />

een of meer bomen. Hebt u al bomen maar bent<br />

u de naam vergeten, neem dan tenminste vijf<br />

rijpe vruchten mee en loop binnen bij de kraam<br />

van de commissie determineren. Daar kunt u<br />

zelf zoeken of met hulp van een deskundige de<br />

naam achterhalen. Na een wandeling door de<br />

uitgestrekte boomgaard is een pitstop mogelijk<br />

bij de kraam van POMculinair om ideeën op<br />

te doen voor het verwerken van fruit en het bijzondere<br />

appelsap te proeven. Na het eventueel<br />

kopen van enkele flessen sap en een bezoek<br />

aan de andere informatiekramen waaronder<br />

die van de IVN kunt u, indien van toepassing,<br />

de kinderen ophalen die genoten hebben van<br />

de activiteiten die de jeugdafdeling te bieden<br />

heeft. Hartelijk welkom op zaterdag 23 september<br />

en zondag 24 september bij de Open<br />

Dagen van de Collectie Boomgaard aan de Volgerweg<br />

26 (hoek Middenweg). Beide dagen<br />

geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang en<br />

deelname aan de smaaktafel zijn gratis.


Informatierubriek<br />

Colofon<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Cursus Kunst en cultuur<br />

in Onder de Linden<br />

Dit najaar gaat er weer een prachtige<br />

cursus kunst- en cultuurgeschiedenis<br />

van start in Onder de Linden, onder de<br />

titel ‘Heilig vuur’.<br />

Centraal staan de drie monotheïstische ‘religies<br />

van het Boek’ die elkaar weliswaar fel<br />

bestreden, maar in feite uit dezelfde bron<br />

putten. Wat eveneens voor alle drie geldt, is<br />

dat hun religieuze inspiratie wonderschone<br />

cultuuruitingen heeft voortgebracht. Architectuur,<br />

beeldhouwkunst, schilderkunst, theater,<br />

literatuur en muziek komen allemaal aan bod.<br />

We reizen de wereld over, want het verspreidingsgebied<br />

van de drie religies is uitermate<br />

groot. Steden als Jeruzalem, Bagdad, Sjiraz,<br />

Caïro, Marrakech, Toledo, Praag, Amsterdam<br />

en Turfan, vormen slechts een greep uit de<br />

vele plaatsen die we zullen aandoen. Door de<br />

geschiedenis van het jodendom, christendom<br />

en de islam vanaf hun stichting te volgen,<br />

komen er onverwachte gezichtspunten en verbanden<br />

aan het licht. Ook kijken we in hoeverre<br />

de drie religies zich hebben aangepast<br />

aan het moderne tijdperk van mondialisering<br />

en de vlucht van de wetenschap. Verder buigt<br />

de filosoof Peter Sloterdijk zich over de vraag<br />

waarom het ‘heilig vuur’, de drijfveer achter<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

Bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 <strong>37</strong> 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 <strong>37</strong> 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>2017</strong>, informatie over aanmelding via info@<br />

zondagmarktmiddenbeemster.nl, inschrijvingen kunnen via onze nieuwe<br />

website www.zondagmarktmiddenbeemster.nl. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

elke religie, ook haar gevaarlijke kanten heeft<br />

en of die om te buigen zijn. In elk geval kan nu<br />

al worden verklapt dat hij de oplossing zoekt<br />

binnen het domein van de cultuurwetenschap.<br />

De cursus wordt gegeven door Tine<br />

Sijm, kunst- en cultuurhistoricus en beslaat 10<br />

bijeenkomsten.<br />

Start: donderdag 28 september van 10.00 tot 11.45<br />

uur. Kosten: 175 euro. Voor aanmelding, informatie<br />

of brochure: tel. 0229 5018<strong>37</strong> (inspreken<br />

kan ook) of via e-mail sijm.t@quicknet.nl<br />

Nijdra Group<br />

houdt open dag<br />

30 september<br />

Zaterdag 30 september organiseert<br />

de Nijdra Group een “Open Dag”! Op<br />

alle vestigingen in Middenbeemster<br />

en Heerhugowaard staan tussen<br />

10:00 en 16:00 de deuren open.<br />

De Nijdra Group is een professionele toeleverancier<br />

van fijnmechanische onderdelen<br />

(d.m.v. CNC draaien, frezen en slijpen) en<br />

mechatronische modules voor de hightech<br />

industrie. Dit familiebedrijf opgericht in<br />

1947 en uitgegroeid tot 100 medewerkers<br />

is: professioneel, servicegericht, klantgericht<br />

en flexibel. De open dag is bestemd<br />

voor iedereen (jong en oud). Zoek je een<br />

nieuwe of andere baan in de hightech industrie?<br />

Heb je grote interesse in de techniek?<br />

Volg je een technische opleiding? Of wil je<br />

gewoon wel eens een kijkje nemen achter<br />

de schermen van een hightech bedrijf. Kom<br />

dan zeker langs. Een leuke dag voor het<br />

gezin. De gehele dag zullen er demonstraties<br />

van de machines en assemblagetechnieken<br />

plaatsvinden. Daarnaast zijn er<br />

rondleidingen en de mogelijkheid tot direct<br />

solliciteren naar de openstaande vacatures.<br />

Meer weten over de Nijdra Group<br />

Open Dag kijk op: www.nijdra.com<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

24 SEPTEMBER<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers,<br />

Startdienst mmv.Srs Musica en Verrassing<br />

kleine bbq ten besluite .<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.Marcelo Rocha / Gemengd Koor<br />

1 OKTOBER<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “De Kapel” Ds.Lidy Schutten<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.L.Weel / Samenzang<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 23 SEPTEMBER<br />

12.00 uur Jongerenviering;Pastoor Marcelo<br />

ZONDAG 24 SEPTEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering; kapelaan<br />

Mariusz Momot; Slotviering Vredesweek;<br />

muzikale omlijsting met klein koor<br />

ZATERDAG 30 SEPTEMBER<br />

12.00 geen viering<br />

ZONDAG 01 OKTOBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo (?)<br />

ZONDAG 01 OKTOBER<br />

12.00 uur Familieviering; Pastor Marcelo


Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen<br />

maar ook voor uw kleinere timmerwerk<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster - Tel.: 0299-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag<br />

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Breidablick<br />

is op zoek naar vrijwilligers<br />

voor sportactiviteiten<br />

Onze bewoners willen graag aan hun conditie werken,<br />

maar een aantal van hen kan dat niet zelfstandig.<br />

Hiervoor zijn wij op zoek een vrijwilliger bij de fitness op<br />

vrijdagochtend van 9.15 - 12.00 uur (in onze eigen<br />

fysioruimte, hierbij is ook een fysiotherapeut aanwezig)<br />

en een vrijwilliger om met een bewoner op maandag- of<br />

woensdagavond (20.00 - 21.30 uur) of op maandag of<br />

woensdagochtend (10.00 - 12.00 uur)<br />

baantjes te gaan trekken in het zwembad,<br />

Heeft u interesse dan horen wij dat<br />

graag!<br />

Mail: w.scheurwater@breidablick.nl<br />

Tel. 0299689689 (maandag t/m<br />

donderdag)<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 1462 VN Middenbeemster<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

fiets- en wandelkaarten<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg 185,<br />

telefoon: 0299 62 18 26<br />

e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Openingstijden:<br />

april t/m september:<br />

dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur<br />

oktober t/m maart:<br />

vrijdag t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.<strong>37</strong>7,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 518<strong>38</strong>782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!