21.09.2017 Views

Binnendijks 2017 37-38

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

nieuwe rubriek<br />

zie pag. 8<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 7/8 oktober. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 september vóór 17.00 uur!<br />

Start formulierenbrigade<br />

Uw eigen appelsap<br />

laten persen<br />

De appelpers komt 15 oktober naar<br />

Westbeemster! Dit is een klein reizend<br />

fabriekje waar appels tot heerlijk sap<br />

worden geperst. U rijdt er met een<br />

auto vol appels heen en komt met een<br />

auto vol appelsap terug.<br />

Wie herkent dit niet. Je moet (veelal via<br />

de computer) een aanvraag indienen<br />

bij een (semi) overheidsinstelling of<br />

organisatie. Of je ontvangt juist een<br />

schrijven van hen. Gek word je er van.<br />

Formeel taalgebruik. Onduidelijk.<br />

Omslachtig. Moeilijk om te lezen. Veel<br />

mensen haken daardoor halverwege<br />

af en doen zichzelf daarmee te kort.<br />

Daarom start vanaf donderdag 14 september<br />

in de Bibliotheek Beemster de Formulierenbrigade.<br />

Vrijwilligers bieden elke donderdag<br />

tussen 08.45 en 10.30 uur ondersteuning bij<br />

het invullen van bijvoorbeeld formulieren of<br />

het begrijpelijk maken van ontvangen brieven.<br />

Een gratis dienstverlening. Op dit moment telt<br />

de Formulierenbrigade vijf vrijwilligers die bij<br />

toerbeurt met tweetallen in de Bibliotheek zitting<br />

hebben. Gelijktijdig wordt er in hetzelfde<br />

gebouw (donderdags van 09.00 – 10.30 uur)<br />

vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin een<br />

Maatschappelijk Werk Spreekuur gehouden.<br />

Dit biedt de voor de hand liggende mogelijkheid<br />

tot samenwerking.<br />

Op de foto tijdens de introductiebijeenkomst<br />

rond de tafel: Mieke Blüm (SMD); Samantha<br />

Truong (vrijwilligster.); Roelof Schuring<br />

(vrijw); Saskia den Hartog (Bibliotheek);<br />

Marion Barkt (Bibliotheek); Annelies Blumers<br />

(vrijwilligster); Leida Prins (CJG). Afwezig:<br />

Bart Smit en Margot Dikstaal.<br />

Moeite met het lezen of invullen van een formulier/brief?<br />

Kom langs op donderdag in de<br />

bibliotheek Beemster.<br />

GEERT<br />

Maak van uw eigen oogst de mooiste mix<br />

van appels en met onze gloednieuwe pers<br />

wassen, snijden en persen we uw fruit tot sap.<br />

Kort pasteuriseren zorgt er voor dat het sap<br />

nog minstens een jaar houdbaar blijft in de<br />

handige saptap. En heeft u een pak geopend,<br />

dan is uw eigen sap, zelfs ongekoeld, nog zeker<br />

2 maanden houdbaar. Lekkerder bestaat niet!<br />

En kinderen vinden het een feest om sap te<br />

tappen. Bent u enthousiast geworden? Meldt u<br />

zich dan voor 7 oktober aan voor de persdag<br />

via www.appelvanopa.nl en ontvang alle<br />

informatie.<br />

In weer en wind...<br />

Er is plek voor 10.000 kilo en al best veel<br />

mensen gaan komen. Wij van Appel van Opa<br />

en de Sappers heten u van harte welkom. Wilt<br />

u ons eerder ontmoeten, we zijn aanwezig tijdens<br />

de open dag in de collectieboomgaard<br />

van de Pomologische Vereniging Noord-holland.<br />

Deze wordt gehouden op zondag 24<br />

september tussen 11 en 16 uur aan de Volgerweg<br />

26 in Middenbeemster.<br />

Welke gemeente willen we zijn?<br />

Heb je altijd al iets willen betekenen voor je omgeving en je daarbij afgevraagd<br />

hoe daar invulling aan te geven? Wij bieden je een platform om mee te denken<br />

en invloed uit te oefenen op elk beleidsterrein binnen de gemeentepolitiek!<br />

Sluit je aan bij ons sterk verjongde team!<br />

Voor de mogelijkheden, neem contact op met onze<br />

fractievoorzitter Nico de lange tel. 06-53624147 of mail: woud51@kpnplanet.nl<br />

Beemster Polder Partij, uw enige echte lokale partner!<br />

Zie ook onze website: www.beemsterpolderpartij.net<br />

0299 - 681 454<br />

06 - 30 807 002<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R www.dirkmaatschilderwerken.nl<br />

Op de foto: Rob van Andrea kaas en<br />

noten; Monique van Bartels bloemist;<br />

Sijtse Sijtsma van de markt bakker;<br />

Sandra Wolff en Corine van Wolff groente<br />

en fruit; Kees Zwarthoed viskraam met<br />

Linda en Saskia ; op de foto ontbreekt<br />

vaste kracht Kim (al twintig jaar actief)<br />

en de nestor van de markt: Dirk Wolff.<br />

Vrijdag 15 september half tien. De<br />

laatste hand wordt aan de inrichting<br />

van de kramen gelegd.<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 5<strong>37</strong>47887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

Ze zijn veelal al een tijdje in de weer om op tijd<br />

de klant te kunnen bedienen. Elke vrijdag weer.<br />

In weer en wind. Wat dat betreft treffen ze het<br />

niet deze maand. Met de winter nog in het verschiet.<br />

Maar ze komen trouw. Sommigen al<br />

heel lang. Kennen hun klanten. Tijd voor een<br />

praatje. Het blijft een wonderlijk en aantrekkelijk<br />

fenomeen: een markt. Thuisgekomen<br />

spookt een deuntje door mijn hoofd: “Op de<br />

markt is uw gulden een daalder waard”.<br />

Zie binnendijks.nu voor meer foto's.<br />

GEERT<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu


Zaterdaghulp gezocht<br />

Spaansen Tuin en Bestrating zoekt een enthousiaste zaterdaghulp<br />

voor de vestiging in Zuidoostbeemster.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster organiseert en faciliteert activiteiten voor alle<br />

inwoners van Zuidoostbeemster. Van taalcursus tot yogales, van volleybaltoernooi<br />

tot buurtdiner. Het buurthuis draait voornamelijk op vrijwilligers. Zij zetten zich<br />

met veel plezier en enthousiasme is om het de gebruikers en bezoekers<br />

naar de zien te maken.<br />

Vanwege uitbreiding van activiteiten en zalen<br />

hebben we meer hulp nodig en daarom zijn we op zoek naar<br />

VRIJWILLIGERS (M/V)<br />

Vind je het leuk om iets te doen in ons dorp en voor je buurtgenoten?<br />

We kunnen hulp gebruiken op allerlei gebied. Voor in het bestuur, om als gastheer,<br />

gastvrouw bardiensten te draaien, in de ondersteuning voor technische en<br />

facilitaire klussen, maar ook voor promotie activiteiten<br />

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar dorpsgenoten die ons willen helpen<br />

bij het draaien van bardiensten, die gastheer/gastvrouw willen zijn voor een dagdeel<br />

in de week of bij speciale evenementen.<br />

Wat bieden wij?<br />

Een leuke en gezellige omgeving, met veel contacten met buurt en dorpsgenoten.<br />

Soms heel hard werken, maar vooral veel plezier. En als je regelmatig een<br />

bardienst draait dan maken wij afspraken met je over een vergoeding<br />

op basis van de vrijwilligersregeling.<br />

Wat vragen wij?<br />

Wij verwachten inzet en enthousiasme bij de activiteiten die je voor het<br />

buurthuis doet. Hierbij zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid, communicatie<br />

belangrijke steekwoorden.<br />

Kijk voor de volledige<br />

vacature op de website<br />

www.spaansen.nl/werken-bij<br />

of neem contact op met<br />

afdeling P&O via telefoonnummer<br />

0224 - 54 18 44.<br />

Vestiging Zuidoostbeemster<br />

Purmerenderweg 43<br />

0299 - 79 21 00<br />

www.spaansen.nl<br />

De nieuwe kleuren John van G<br />

make-up zijn binnen!<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

Dans en ontmoetingsfeest voor singles<br />

w w w.l eukna arpar adise.nl<br />

Wil je meer informatie?<br />

Bel met Petra Nederveen (beheerder) via<br />

telefoonnummer 0299 – 42 76 61.<br />

Óf meld je direct aan via info@buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

dan neemt Petra contact met je op.<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 <strong>37</strong> 09<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

www.fortekinderopvang.nl<br />

WELKOM<br />

Kinderdagopvang<br />

Buitenschoolse opvang<br />

Peuteropvang<br />

laat je groeien<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl


BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong> 3<br />

In gesprek met…<br />

Paul Buurmans<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester<br />

ontmoet ik veel Beemsterlingen.<br />

Inspirerend en boeiend om naar de<br />

verhalen te luisteren en in gesprek<br />

te zijn over de meest uiteenlopende<br />

onderwerpen. Aan het verzoek van<br />

<strong>Binnendijks</strong> om elke maand een<br />

bijdrage te leveren aan het blad, geef<br />

ik graag gehoor. Hiervoor interview ik<br />

Beemsterlingen met een verhaal.<br />

Vandaag verrast mijn gast mij met een heerlijke<br />

en zelfgebakken Beemster boterkoek,<br />

gemaakt van meel uit de molenwinkel van<br />

Korenmolen De Nachtegaal in Middenbeemster.<br />

“Ik dacht, ik ga bij de burgemeester op<br />

bezoek, ik neem wat lekkers mee”, stelt molenaar<br />

Paul Buurmans (61) met een gulle lach. In<br />

deze proeffase noemt hij het een ’burgemeesterskoek’.<br />

Hoe toepasselijk en bovendien zeer<br />

smakelijk! Paul is molenaar, onder andere<br />

in onze gemeente bij De Nachtegaal aan de<br />

Hobrederweg. “Of ik altijd al molenaar wilde<br />

worden? Nee, een aantal jaar geleden liep ik<br />

tijdens een open dag Korenmolen De Nachtegaal<br />

binnen, waar ik sprak met de molenaar.<br />

Het was een ontzettend interessant gesprek<br />

en toen ik hoorde dat er een tekort was aan<br />

molenaars, besloot ik verder te informeren<br />

naar de mogelijkheden. Waarom? Tja, ik wil<br />

graag zinvol bezig zijn en hou van cultuurhistorie.<br />

Dit paste in het plaatje. Zo ben ik ook al<br />

30 jaar lang als bestuurslid bij het Purmerends<br />

Museum betrokken.”<br />

Pittige studie<br />

Wie denkt dat je zo even molenaar wordt,<br />

heeft het mis. “Ik begon in juni 2014 met m’n<br />

studie”, vertelt Paul. “Daar komt heel wat bij<br />

kijken. Het is theorie en praktijk en ontzettend<br />

pittig, waarbij je op verschillende molens<br />

moet draaien. Je leert alles over type molens,<br />

veiligheid, weersomstandigheden en alle<br />

tandwieltjes, houtjes en touwtjes. Het is geen<br />

opleiding om luchthartig over te doen. Al tijdens<br />

mijn opleiding maakte ik ontzettend<br />

veel draaiuren. Sinds november 2016 mag ik<br />

mezelf, na een landelijk eindexamen, officieel<br />

afgestudeerd molenaar noemen.”<br />

Korenmolen De Nachtegaal is voor iedereen<br />

te bezoeken. “We heten mensen graag<br />

welkom en vertellen met liefde over de<br />

geschiedenis van de molen. We doen dat met<br />

een team van 6 vrijwilligers, waarvan 3 molenaars.<br />

De Nachtegaal is in 1669 gebouwd<br />

als korenmolen. Hier werd meel gemalen<br />

voor brood en veevoer. In een huisje ernaast<br />

woonde de molenaar met z’n gezin.”<br />

Monument<br />

“De huidige molen staat niet helemaal op<br />

de oorspronkelijke plek”, gaat Paul enthousiast<br />

verder. “Het gebouw raakte door de<br />

jaren heen in verval, maar stond wel op de<br />

monumentenlijst. In 2013 is de molen helemaal<br />

opgeknapt en 50 meter verplaatst, met<br />

behoud van de monumentenstatus. De molen<br />

kreeg een hele nieuwe fundering en een<br />

nieuwe kap, maar de oorspronkelijke materialen<br />

zijn zoveel mogelijk behouden.”<br />

Welk doel heeft de molen nu? “Cultuurbehoud.<br />

Mogen we trots op zijn”, duidt Paul de<br />

zaak. “Daarnaast heeft De Nachtegaal educatieve<br />

waarde. De molen is gratis te bezoeken<br />

en ook scholen uit de wijde omgeving komen<br />

langs. Zowel molenaars als bestuur kunnen er<br />

uren over vertellen. De Nachtegaal is ook nog<br />

altijd maalvaardig. We draaien zoveel mogelijk<br />

en malen meel wanneer nodig. De verkoop<br />

richt zich vooral op de Beemster, Purmerend<br />

en de regio. Maar ook pizzabakkende Italianen<br />

weten ons soms te vinden."<br />

Veiligheid<br />

Volgens Paul is veiligheid het allerbelangrijkst.<br />

“Mensen vragen wel of ze boven in de<br />

kap mogen kijken, om te zien hoe alles werkt.<br />

Ook dat laten we graag zien, maar dan zetten<br />

we de molen wel even stil. Met alle tandwielen<br />

en draaiende onderdelen wel zo veilig.<br />

Ook kopen steeds meer mensen hun meel<br />

bij ons of nemen zomaar een kijkje in onze<br />

molenwinkel. (H)eerlijk tarwemeel, speltmeel,<br />

bloem en diverse lekkere mixen, en dat<br />

alles van Beemster oorsprong. Daar komt na<br />

vandaag dus ook nog een mix voor een lekkere<br />

Beemster Burgemeesterskoek bij.”<br />

“Soms ben ik wel 6 tot 7 dagen per week met<br />

molens bezig”, glimlacht Paul. “Ik draai ook<br />

op een houtzaagmolen op de Zaanse Schans<br />

en verder ben ik twee dagen in de week te<br />

vinden in de Schermermolens. Daarvoor zat<br />

ik 40 jaar in het bankwezen pal bij de Dam<br />

in Amsterdam. Deed ik vooral vormgeving,<br />

pr en communicatie. Ja, dit is wel even wat<br />

anders, maar ik werk als bestuurslid van De<br />

Nachtegaal ook mee aan de pr activiteiten van<br />

de molen. We kunnen trouwens nog wel meer<br />

klanten, bezoekers en ‘vrienden van’ gebruiken.<br />

Extra vrijwilligers bij De Nachtegaal zijn<br />

altijd welkom. Helpen bij de molen of in de<br />

winkel, promotie en evenementen, producten<br />

bedenken en verpakken. We kunnen altijd<br />

handjes gebruiken!”<br />

Voor meer informatie of openingstijden, neem<br />

snel een kijkje op www.nachtegaalbeemster.nl.<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

Mantelzorgcompliment Beemster<br />

Het Mantelzorgcompliment is een<br />

jaarlijkse waardering van de gemeente<br />

Beemster voor mantelzorgers die een<br />

zorgvrager in Beemster helpen. Woont<br />

u in Beemster en heeft u mantelzorg<br />

en verdient uw mantelzorger een<br />

compliment? Geef dit dan door via<br />

WonenPlus Beemster.<br />

Hoe aanvragen? De mantelzorger of zorgvrager<br />

vult het aanvraagformulier in op de website<br />

www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl of<br />

belt of komt langs bij het servicepunt WonenPlus<br />

Beemster om het formulier samen in te vullen.<br />

Het servicepunt is telefonisch bereikbaar op 0299<br />

820 397 van maandag t/m woensdag van 09.00<br />

tot 12.00 uur. Denk eraan om het IBAN nummer<br />

van de mantelzorger en het BSN-nummer van<br />

zowel zorgvrager als mantelzorger bij de hand te<br />

hebben. Aanvragen kunnen tot 31 oktober <strong>2017</strong>.<br />

Voorwaarden? De mantelzorger moet minimaal<br />

3 maanden minimaal 8 uur per week zorg<br />

hebben verleend in <strong>2017</strong>; een mantelzorger kan<br />

eenmaal een aanvraag doen; per zorgvrager kan<br />

eenmaal een aanvraag worden gedaan; de zorgvrager<br />

woont in de Beemster, de mantelzorger<br />

hoeft niet in de Beemster te wonen.<br />

<strong>Binnendijks</strong> besteedt veel aandacht<br />

aan onder andere sport, welzijn en cultuur. De agrarische sector is echter<br />

onderbelicht. Daarom willen we met enige regelmaat agrariërs vragen om<br />

een stukje te schrijven over ons ‘buitenleven’ in de polder.<br />

Groenbemesters<br />

Groenbemesters zijn gewassen<br />

die geteeld worden voor het in<br />

stand houden of verbeteren van de<br />

bodemvruchtbaarheid en/of het<br />

tegengaan van uitspoeling van stikstof<br />

en fosfaat. Ook kunnen zij door het<br />

vormen van een flink wortelgestel er<br />

voor zorgen dat de grond een mooiere<br />

structuur krijgt. Zij leveren meestal<br />

geen oogstbaar product.<br />

Deze gewassen worden meestal na de oogst<br />

van granen gezaaid. Dit kunnen meerdere<br />

gewassen zijn, bijvoorbeeld: gele mosterd, bladrammenas,<br />

italiaansraaigras, japanse haver<br />

of mengsels van verschillende gewassen. Elk<br />

van de gewassen heeft bepaalde specifieke<br />

kwaliteiten die net voor jou belangrijk kunnen<br />

zijn. Dit kan zijn ziekteonderdrukking, grote<br />

wortels of andere gunstige eigenschappen.<br />

Zij hebben wel allemaal de overeenkomst dat<br />

zij snel ontwikkelen en een flink wortelgestel<br />

hebben, zodat er in korte tijd een flink gewas<br />

kan groeien.<br />

Dit gewas wordt op de kleigronden die wij in de<br />

Beemster hebben dan voor de winter ondergeploegd<br />

als een soort natuurlijke voeding voor<br />

de bodem. Het is natuurlijk wel van belang dat<br />

het in de herfst nog een beetje groeizaam is.<br />

De overvloedige regenval en lage temperaturen<br />

van afgelopen tijd zijn dan natuurlijk<br />

niet gunstig. Zomers een buitje op zijn tijd daar<br />

zijn we als akkerbouwers wel blij mee, maar in<br />

september als de aardappelen en uien klaar<br />

zijn om geoogst te worden kunnen we de hoeveelheden<br />

water die we afgelopen tijd hebben<br />

gehad wel missen. De grond die mede door de<br />

droge winter van vorig jaar een mooie structuur<br />

had wordt er nu niet mooier op. Maar na<br />

regen komt meestal weer zonneschijn.<br />

PIET VAN SPLUNTER


BINNENDIJKS NUMMER <strong>37</strong>/<strong>38</strong>, 23/24 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

AFWIJKING BESTEMMINGSPLAN<br />

BUITENGEBIED 2012 VOOR<br />

DIERENKLINIEK EN BEPERT<br />

AUTOVERHUUR BIJ TUINCENTRUM<br />

OVERVECHT<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten (met toepassing<br />

van ex art. 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen<br />

omgevingsrecht) af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor<br />

een dierenkliniek en beperkt autoverhuur bij Tuincentrum Overvecht op het perceel<br />

Purmerenderweg 43a te Zuidoostbeemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

5 september <strong>2017</strong> Zuiderweg 21 Bouw twee<br />

paardenstallingen<br />

7 september <strong>2017</strong> Zuiderpad 74 Aanleggen inrit<br />

11 september <strong>2017</strong> Jacob Stolpstraat 11 Plaatsen dakkapel op<br />

achterdakvlak woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLENGING BESLISTERMIJN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

7 september <strong>2017</strong> Purmerenderweg 9 Realiseren berging<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat<br />

zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten<br />

voor de voornoemde aanvraag de beslistermijn te verlengen met een<br />

termijn van zes weken.<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING<br />

UITGEBREIDE PROCEDURE<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

18 september <strong>2017</strong> Middenpad 3 Brandveilig gebruik<br />

bouwwerk<br />

Beroepsmogelijkheid:<br />

Het besluit ligt met ingang van 25 september <strong>2017</strong> tot en met 6 november<br />

<strong>2017</strong> van 8.30 uur tot 12.00 uur en ‘s maandags ook van 13.30 tot 19.00 uur<br />

ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster. Tijdens de terinzagetermijn<br />

kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij rechtbank<br />

Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003<br />

BR in Haarlem.<br />

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw<br />

naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt<br />

en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd.<br />

Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de<br />

Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te<br />

treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen als onverwijlde spoed, gelet<br />

op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.<br />

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken<br />

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor<br />

de precieze voorwaarden.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN APV EN<br />

BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteit<br />

5 september <strong>2017</strong> Noordbeemster Wereldreumadag op<br />

Kruisoorderweg 11 oktober <strong>2017</strong><br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne ROC Horizon<br />

College<br />

5 september <strong>2017</strong> Beemster Melding Dam tot Dam<br />

FietsClassic op<br />

17 september <strong>2017</strong><br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne Opening<br />

seizoen P3<br />

5 september <strong>2017</strong> Diverse locaties Beemster Plaatsen driehoeksborden<br />

campagne UIT dagen P3<br />

en Purmaryn<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

WIJZIGING AANHANGSEL<br />

LEIDINGGEVENDEN DRANK-<br />

EN HORECAVERGUNNING<br />

De burgemeester maakt bekend dat een melding wijziging aanhangsel leidinggevenden<br />

(op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet) is ingediend door het volgende<br />

slijterijbedrijf:<br />

Rijperweg 50 (Deen Plus B.V.)<br />

De melding is ingediend wegens de toevoeging en/of het vervallen van een leidinggevenden<br />

binnen het horecabedrijf. Naar verwachting wordt binnen 8 weken op<br />

de melding beslist. Van de eventuele wijziging aanhangsel leidinggevenden wordt<br />

een kennisgeving gepubliceerd in <strong>Binnendijks</strong> en op www.beemster.net.<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvraag contact opnemen met team Vergunningen: (0299)<br />

452 452.<br />

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING<br />

EN ONTWERPVERKLARING VAN GEEN<br />

BEDENKINGEN OPRICHTEN<br />

STOLPWONING KOLKPAD 3<br />

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken bekend dat zij<br />

voornemens zijn (met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º van de<br />

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) een omgevingsvergunning te verlenen<br />

voor het afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het oprichten<br />

van een stolpwoning (ter compensatie van de sloop van een kas) op het perceel<br />

Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster. De gemeenteraad van Beemster heeft op 5 september<br />

jl. besloten voor dit bouwplan een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’<br />

af te geven.<br />

De ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en<br />

de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 september tot en met 6 november<br />

<strong>2017</strong> van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook<br />

van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster,<br />

Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. Gedurende deze termijn kan<br />

een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning<br />

en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen naar voren<br />

brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders<br />

van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster. Omdat de<br />

gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster<br />

uitvoert, kunt u voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor informatie<br />

contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, via<br />

(0299) 452 452.<br />

Het ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’ en ‘ontwerp omgevingsvergunning’<br />

ligt van 25 september <strong>2017</strong> tot en met 6 november <strong>2017</strong> van 8.30 tot 12.00 uur<br />

en alleen op maandag van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het Beemster gemeentehuis,<br />

Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster.<br />

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze<br />

naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het college van<br />

burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster, postbus 7, 1462 ZG<br />

Middenbeemster. Omdat gemeente Purmerend de ambtelijke werkzaamheden<br />

voor gemeente Beemster uitvoert, kunt voor informatie contact opnemen met het<br />

team Vergunning van de gemeente Purmerend, via (0299) 452 452.<br />

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN<br />

‘MIDDENPAD’, VASTSTELLING HOGERE<br />

GRENSWAARDE WET GELUIDSHINDER EN<br />

VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke<br />

ordening (Wro) bekend dat voor het oprichten van woningen in het plangebied<br />

‘Middenpad’ met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de<br />

volgende samenhangende besluiten zijn genomen:<br />

1. de gemeenteraad heeft op 5 september <strong>2017</strong> het bestemmingsplan ‘Middenpad’<br />

vastgesteld (ID-code NL.IMRO.0<strong>37</strong>0.2016Middenpad-VA01).<br />

Het bestemmingsplan maakt het oprichten van in totaal 15 woningen in het<br />

plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster mogelijk;<br />

2. burgemeester en wethouders hebben op 5 september <strong>2017</strong> het besluit genomen<br />

tot vaststelling van een hogere grenswaarde Wet geluidhinder met betrekking<br />

tot de 15 woningen;<br />

3. burgemeester en wethouders hebben op 5 september <strong>2017</strong> de omgevingsvergunning<br />

met de activiteit ‘bouwen’ verleend voor het oprichten van 6 woningen<br />

in het plangebied ‘Middenpad’ te Zuidoostbeemster (Kruidenierspeerstraat 13<br />

t/m 23 (oneven).<br />

Het plangebied ‘Middenpad maakt onderdeel uit van het woningbouwplan ‘De<br />

Nieuwe Tuinderij’ te Zuidoostbeemster. Het plangebied ligt ten noorden van de<br />

kern Zuidoostbeemster, en kent twee deelgebieden. Het noordelijke deelgebied<br />

grenst aan de zuidzijde aan het Middenpad en aan de westzijde zijn de woningen<br />

van fase 1 t/m 4 van De Nieuwe Tuinderij opgericht. Aan de noord- en oostzijde is<br />

het plangebied ‘Appels en perenpad’ gesitueerd. Het zuidelijk deelgebied ligt tussen<br />

het Middenpad en de Van der Hoekstraat.<br />

Op deze besluiten is de coördinatieregeling van toepassing (besluit van de gemeenteraad<br />

van 22 maart 2016). De gecoördineerde besluiten (inclusief bijlagen) doorlopen<br />

daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig<br />

de Algemene wet bestuursrecht. Het vastgestelde bestemmingsplan, de<br />

vastgestelde hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de verleende omgevingsvergunning<br />

liggen met ingang van 25 september tot en met 6 november <strong>2017</strong> van<br />

maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot<br />

19.00 uur ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat<br />

1 te Middenbeemster. Daarnaast zijn de gecoördineerde besluiten<br />

in te zien op www.beemster.net. Het bestemmingsplan is ook in te zien via<br />

www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

RECHTSMIDDELEN<br />

Op grond van artikel 8.3 Wro worden de hiervoor vermelde besluiten voor de mogelijkheid<br />

van beroep als één gezien. De termijn voor het indienen van een beroepschrift<br />

bedraagt zes weken en loopt van 25 september tot en met 6 november <strong>2017</strong>.<br />

Tegen de gecoördineerde ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende<br />

de bovengenoemde beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die aantonen dat<br />

zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van de ontwerpbesluiten<br />

naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak<br />

van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.<br />

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor<br />

kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening<br />

vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de<br />

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus<br />

20019, 2500 EA Den Haag. Als het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend,<br />

treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.<br />

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de<br />

belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij<br />

aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen<br />

nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


ALGEMEEN<br />

BEEMSTER TEGEL VOOR VERTREKKEND<br />

RAADSLID MARIAN SEGERS<br />

Tijdens de raadsvergadering van vorige week ontving Marian Segers uit handen<br />

van burgmeester Joyce van Beek de Beemster Tegel. Marian neemt afscheid<br />

als raadslid voor D66. Zij maakte zich in deze functie vanaf 2010 zeer verdienstelijk<br />

voor onze gemeente en de gemeenschap.<br />

Marian neemt met pijn in het hart afscheid van de raad. Het misdrijf van 12 mei<br />

2016 op haar eigen erf, waardoor zij ernstig gewond raakte, heeft nog dusdanige<br />

fysieke en mentale gevolgen dat zij zich genoodzaakt ziet het raadslidmaatschap<br />

te beëindigen. Het raadswerk vraagt een intensievere inzet en een grotere<br />

flexibiliteit dan zij op dit moment kan bieden.<br />

Harry Heijmans verving haar al sinds een jaar in deze functie. In de raadsvergadering<br />

waren lovende woorden voor Marian haar gedrevenheid, inzet, betrokkenheid<br />

en tomeloze energie.<br />

BAGGERWERKZAAMHEDEN<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

Tot en met vrijdag 13 oktober <strong>2017</strong> baggeren we in Middenbeemster op meerdere<br />

locaties om de doorstroming te verbeteren en daardoor de waterkwaliteit.<br />

Dit gebeurt op de volgende locaties:<br />

1. De sloten aan weerszijden van de Kerkhoflaan en rondom de begraafplaats<br />

2. De sloten aan weerszijden van de Nicolaas Cromhoutlaan<br />

3. De sloten langs de Rijperweg nabij de nicolaas Cromhoutlaan<br />

en de Insulindeweg<br />

4. Enkele sloten nabij de Bamestraweg<br />

Verkeer of bewoners kunnen hinder ondervinden van de baggerwerkzaamheden.<br />

Het werk gebeurt op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur. Loonbedrijf de West<br />

uit Westbeemster voert het werk uit en probeert overlast voor de omgeving te<br />

beperken. Geheel voorkomen is echter niet mogelijk. Bewoners van uit te voeren<br />

slootgedeelten worden voorafgaande aan de werkzaamheden door de aannemer<br />

geïnformeerd.<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 26 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van<br />

Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 in Middenbeemster. De raadscommissie<br />

start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere de volgende onderwerpen:<br />

Informatie en overleg met de NAM over de aangekondigde nieuwe boring bij<br />

de gaswinningslocatie Havermeer te Noordbeemster.<br />

De NAM heeft aangekondigd vanaf deze locatie in oktober een extra put in<br />

het zogenaamde gasveld Middelie te gaan boren. Hiervoor organiseert de<br />

NAM op 20 september (vanaf 18.00 uur) in café De Drie Hamers te Beets<br />

een informatieavond.<br />

Het voorstel over de gevraagde omgevingsvergunning voor het 2e parkeerterrein<br />

bij Fort Resort Beemster.<br />

Fort Resort Beemster heeft gevraagd om deze reeds bestaande parkeervoorziening<br />

te legaliseren in dan een andere uitvoering (o.a. een verdiepte<br />

ligging met camouflerende, groene wallen). Het college stelt de raad voor<br />

om hieraan geen medewerking te verlenen omdat dit de kernkwaliteiten van<br />

UNESCO-erfgoederen De Beemster en Stelling van Amsterdam aantast.<br />

Het voorstel tot het vaststellen van de 1e tussenrapportage en bijstelling van<br />

de begroting <strong>2017</strong>.<br />

De rapportage laat op dit moment een negatief resultaat voor het financieel<br />

jaar <strong>2017</strong> zien van € 1.072.857. Bij de komende 2e tussenrapportage wordt<br />

hiernaar een grondige analyse gedaan. In november 2016 was bij de vaststelling<br />

van de begroting <strong>2017</strong> een negatief resultaat van € 225.270 voorzien<br />

en in april <strong>2017</strong>, bij de kadernota, een negatief resultaat van € 641.129.<br />

Schriftelijke reactie van de gemeenteraad op de brief van de provincie<br />

Noord-Holland over de financiële positie <strong>2017</strong> van de gemeente.<br />

De provincie Noord-Holland heeft de gemeenteraad gevraagd om schriftelijk<br />

te reageren op bevindingen van de provincie in het kader van het financieel<br />

toezicht.<br />

Het voorstel om in te stemmen met de visie & samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland,<br />

in het kader van samenwerking in de Metropoolregio<br />

Amsterdam (MRA).<br />

Dit document is door de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland<br />

opgesteld en is een vertaling van de specifieke elementen die voor deze<br />

regio gelden bij de actie agenda van de MRA. De MRA is een informele<br />

netwerkorganisatie van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten<br />

en de Vervoerregio Amsterdam met het doel om samen te werken bij<br />

thema’s zoals het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid,<br />

het bouwen van woningen, het bevordering van duurzaamheid,<br />

het versterken van de landschappelijke elementen met aandacht voor het<br />

uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.<br />

De behandeling van het werkplan en de begroting 2018 van de Metropoolregio<br />

Amsterdam (MRA).<br />

De voorstellen tot het vaststellen van een zienswijze op de ontwerp begroting<br />

2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland en op de 2e wijziging van de begroting<br />

<strong>2017</strong> van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede).<br />

Het college stelt de raad bij beide onderwerpen voor om een positieve<br />

zienswijze te geven.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 26 september bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren<br />

en<br />

Het voorstel tot het toelaten van de heer H.W.E.Ö. Heijmans tot lid van de<br />

gemeenteraad als opvolger van mevrouw A.M.J. Segers. De heer Heijmans<br />

verving mevrouw Segers al tijdelijk voor deze functie (zie bericht elders op<br />

deze pagina).<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks<br />

volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in<br />

het gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag<br />

van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht<br />

vindt u op www.beemster.net. Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact<br />

op met de griffier via (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>37</strong>/<strong>38</strong>, 23/24 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

‘WORD GRATIS ABONNEE<br />

VAN ONZE<br />

DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten<br />

van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief. Wanneer u zich<br />

inschrijft voor de digitale nieuwsbrief,<br />

ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie<br />

over wegwerkzaamheden, evenementen, raad- en<br />

commissievergaderingen, maar ook over<br />

gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk!<br />

Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’<br />

de eerstvolgende nieuwsbrief in<br />

uw digitale brievenbus.<br />

Meld u snel en eenvoudig aan via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


6 BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

Voergoed Fourage<br />

Ik woon al ruim een halve eeuw in de<br />

Beemster en elke dag ontdek ik weer<br />

iets nieuws.<br />

Aan de Middenweg 78, even voorbij de Doopsgezinde<br />

Vermaning (aan dezelfde kant) zit een<br />

voor mij onbekend bedrijf: Voergoed Fourage.<br />

Groothandel in diervoeding en bodembedekking.<br />

Toegegeven, ik heb het moeten opzoeken.<br />

Het bedrijf bestaat tien jaar en wil graag aan<br />

een ieder laten zien wat ze 'te bieden' hebben.<br />

Daarom organiseren ze op zondag 1 oktober<br />

van 2 tot 5 uur een Open Dag. Met activiteiten<br />

voor jong en oud. Begin de maand goed met een<br />

bezoek aan Voergoed Fourage.<br />

GEERT<br />

Voorouders zoeken in<br />

oud-rechterlijke archieven<br />

De open dag is ter ere van ons 10-jarig jubileum. Deze dag hebben wij een groot<br />

springkussen, suikerspinnenkraam, leuke acties, presentaties en voeradviezen!<br />

Met slecht weer zal alles naar binnen verplaatst worden.<br />

Op vrijdagmiddag 6 oktober<br />

organiseren het Waterlands Archief<br />

en de Nederlandse Genealogische<br />

Vereniging, afdeling Zaanstreek-<br />

Waterland (NGV Z-W) het eerste<br />

Voorouderspreekuur na de<br />

zomervakantie.<br />

Herman Rijswijk van de NGV Z-W zal dan<br />

een presentatie geven over ‘Onze voorouders<br />

in de oud-rechterlijke archieven’. Oudrechterlijke<br />

archieven zijn de archieven die<br />

betrekking hebben op de rechtspraak vóór<br />

1811. Oud-rechterlijke archieven bevatten<br />

een schat aan informatie, ook over voorouders.<br />

Niet alleen wetovertredingen vind<br />

u er in terug, maar ook akten die u in een<br />

notarieel archief zou verwachten, zoals bijvoorbeeld<br />

transportakten, testamenten en<br />

boedelscheidingen, de zogenaamde ‘vrijwillige<br />

rechtspraak’. Het Waterlandsarchief<br />

beheert de oud-rechterlijke archieven uit<br />

de regio Waterland. Herman Rijswijk vertelt<br />

over de vele mogelijkheden die deze<br />

archieven voor genealogisch onderzoek<br />

bieden. De presentatie begint om 14.00 uur<br />

in het Waterlands Archief te Purmerend.<br />

Aansluitend is gelegenheid voor vragen<br />

en advies over voorouderonderzoek door<br />

Herman Rijswijk. Het Voorouderspreekuur<br />

eindigt om 16.00 uur. Aangezien het een<br />

informatiemiddag betreft is er geen gelegenheid<br />

voor onderzoek in de studiezaal van<br />

het Waterlands Archief. Het adres van het<br />

Waterlands Archief is Wielingenstraat 75,<br />

Purmerend. Gratis entree.<br />

Nijdra Group houdt Open Dag op 30 september <strong>2017</strong><br />

ALLE VESTIGINGEN OPEN VAN 10.00 - 16.00 UUR<br />

Nijdra Group is actief in de Hightech Industrie. Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie van<br />

hoogwaardige fijnmechanische componenten, d.m.v. CNC draaien, frezen en slijpen. Nijdra assembleert<br />

tevens hoogwaardige mechatronische samenstellingen voor industriële afnemers in binnen- en buitenland. Dit<br />

doen wij vanuit onze drie vestigingen in Middenbeemster en Heerhugowaard.<br />

Wij bieden onze klanten naast producten ook totaaloplossingen op het gebied van fijnmechanica. Door een<br />

combinatie van vakmanschap, Noord-Hollandse nuchterheid en servicegerichtheid zijn wij in staat als een<br />

professionele en betrouwbare toeleverancier te fungeren.<br />

Door onze groei zijn wij opzoek naar enthousiaste nieuw collega’s met hart voor de Hightech Industrie. Om<br />

beeld te geven van wie we zijn, houden wij bij al onze drie vestigingen op zaterdag 30 september <strong>2017</strong> een<br />

OPEN DAG.<br />

Onze open dag is bestemd voor:<br />

• Iedereen die een nieuwe of andere baan zoekt in de Hightech Industrie: “een nieuwe uitdaging!<br />

• Studenten: “iedereen met een technische opleiding”<br />

• Iedereen die een kijkje wil nemen achter de schermen van Nijdra Group<br />

• Jongeren: “Wat voor een baan wil je later?”<br />

• Kinderen: ”Kom kijken hoe leuk techniek is”<br />

Programma van de hele dag:<br />

• Demonstraties van onze machines en assemblagetechnieken<br />

• Rondleidingen en informatie<br />

• Mogelijkheid tot direct solliciteren<br />

Waar vind je Nijdra Group?<br />

Assemblage Bamestraweg 31<br />

1462 VM MIDDENBEEMSTER<br />

CNC draaien & frezen en vlak- en rondslijpen<br />

Insulindeweg 35 Middenbeemster<br />

1462 MJ MIDDENBEEMSTER<br />

CNC draaien & frezen Galileistraat 24<br />

1704 SE HEERHUGOWAARD<br />

Meer weten over de Nijdra Group Open Dag: www.nijdra.com<br />

Precision is our Profession


BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong> 7<br />

Een prachtige Floralia <strong>2017</strong><br />

Vrijwillige postbezorgers<br />

Middenbeemster<br />

WonenPlus Beemster is op zoek naar<br />

vrijwilligers die het leuk vinden om<br />

een paar keer in het jaar de WonenPlus<br />

nieuwsbrief en uitnodigingen rond te<br />

brengen in Middenbeemster.<br />

Vindt u het leuk om in de buitenlucht te zijn,<br />

uw tijd zelf te kunnen indelen en inwoners van<br />

Middenbeemster blij te maken met post? Dan<br />

zijn wij op zoek naar u!<br />

Neem contact op met het servicepunt van<br />

WonenPlus Beemster voor meer informatie<br />

of om u aan te melden via 0299 820 397. Wij<br />

zijn geopend van maandag t/m woensdag van<br />

09.00 – 12.00 uur. U kunt ook een mail sturen<br />

naar beemster@rswp.eu<br />

Na een week vol voorbereidingen<br />

en het installeren en openen van de<br />

nieuwe bar, kon het feestweekend op<br />

9 en 10 september <strong>2017</strong> beginnen.<br />

Op zaterdag begon om 14.00 de kindermiddag.<br />

Deze middag kwam clown Zooitje<br />

een aantal goocheltrucs doen waarbij ook<br />

de volwassenen met een bedenkelijk gezicht<br />

keken hoe ze dat nu precies allemaal deed.<br />

Na afloop kreeg elk kind van Zooitje een<br />

ballon, ze mochten zelf zeggen wel dier het<br />

moest worden. Een jongen wilde graag een<br />

garnaal, maar hij moest toch maar aan zijn<br />

moeder vragen of ze die niet konden eten ’s<br />

avonds. Na de voorstelling werden de prijzen<br />

verloot voor de kinderplanten. Alissa Grooteman<br />

ging er vandoor met de wisselbeker<br />

voor stellen en Pien Stolp en Niek Bierens<br />

kregen voor de individuele plant de eerste<br />

prijs.De vlag werd gehesen en de spelletjes<br />

werden met veel plezier gedaan. In de culturele<br />

hoek konden de kinderen een mooi<br />

schilderijtje maken bij Evalien de Lange van<br />

de Boetserie. Zij had ook beelden meegenomen<br />

om aan de volwassenen te kunnen<br />

laten zien wat er op de workshops gemaakt<br />

kan worden. ’s Avonds ging het feest verder<br />

met het katknuppelen. Er waren veel deelnemers<br />

die goed konden gooien. De eerste<br />

ring was er dan ook zo vanaf. Na ongeveer<br />

een uur kwam de kat tevoorschijn, Joep Stolp<br />

wist hem met een rake worp te bevrijden.<br />

Binnen ging het feest verder met muziek van<br />

One Pair. Het was weer een gezellige avond.<br />

Op zondag openden de deuren om 14.00 en<br />

het publiek kon genieten van het dweilorkest<br />

Goed gestemd. De raadspellen ( hoe zwaar<br />

is de kist met fruit en hoeveel spekjes zitten<br />

in de pot?) werden goed bezocht en ook het<br />

spijkerbroek hangen was een hele uitdaging.<br />

Na een aantal rondjes Rad van Avontuur, verzorgt<br />

door Anton Roet, werden de prijzen uitgedeeld.<br />

De wisselbeker met oorkonde voor<br />

stellen ging dit jaar naar Peter Conijn. De<br />

dahlia’s waren prachtig en Irma Kwantes-<br />

Konijn en mevrouw C. Beets –Heyn kregen de<br />

eerste prijs uitgereikt. Er zat dit jaar ook een<br />

vreemde dahlia bij en de jury vond dat deze<br />

dahlia de bonusprijs verdiende. Karin Kramer<br />

had de mooiste. De grote verloting kende veel<br />

gesponsorde prijzen. De hoofdprijs, een welnessbon<br />

van Fort Resort Beemster, werd mee<br />

naar huis genomen door Bart Twint.<br />

Kortom, we kunnen weer terugkijken op een<br />

heel geslaagd feestweekend.<br />

Wandelmaatje<br />

Vooraankondiging<br />

bezoek aan gasboring NAM<br />

De NAM organiseert in de maand oktober voor omwonenden en andere<br />

geïnteresseerden een bezoek aan de boorlocatie. De datum is nog niet bekend.<br />

Volg: www.nam.nl/locaties en www.facebook.com/naminbeemster. Meer<br />

informatie over de boring is te vinden op www.nam.nl/boringnoordbeemster<br />

Doppen voor KNFG Geleidehonden<br />

Iedereen kent ze, iedereen heeft ze:<br />

de plastic dopjes van bijvoorbeeld<br />

frisdrank- of zuivelproducten.<br />

Pindakaas of tandpasta. Bewoners kunnen sinds<br />

kort bij dierenartspraktijk de Rijp (Schoener 2)<br />

terecht om ze in te leveren. Voor een goed doel:<br />

KNFG geleidehonden. Niet weggooien maar<br />

inleveren. U dient daarbij een dubbel doel. Want<br />

ook het milieu (recycling) wordt minder belast.<br />

Van de doppen worden pallets en waste boards<br />

“kunst 2” gaat op reis<br />

gemaakt. Lever de schoongemaakte doppen<br />

in bij het inzamelpunt. Tijdens openingstijden.<br />

Informatie: 671366. Ook in Purmerend kunnen<br />

doppen ingeleverd worden bij Linda Niezing<br />

(E. Palmstraat 24). Ze heeft een grote ton in<br />

de tuin geplaatst. Grote partijen graag even in<br />

overleg. En bij de Bloedbank. Wellicht is er binnenkort<br />

een inzamelpunt in de polder. Of krijgen<br />

we bericht van andere inzamelacties. Laat het<br />

de redactie weten.<br />

DANIELLA<br />

Voor een sportieve oudere dame uit<br />

het Prinses Beatrixpark zoeken we een<br />

wandelmaatje met hond!<br />

Mevrouw heeft zelf een vrolijke, sociale en energieke<br />

hond van 3 jaar. Lady is als puppy in Polen gevonden<br />

en door mevrouw geadopteerd. Mevrouw zou zo<br />

graag iemand vinden om samen met de honden naar<br />

het bos te gaan of ze lekker langs het strand te laten<br />

rennen.<br />

Geïnteresseerden kunnen maandag t/m woensdag<br />

bellen naar WonenPlus Beemster<br />

0299-820397<br />

MET VRIENDELIJKE GROET,<br />

MARIJKE POT<br />

Kunstkwadraat<br />

komt logeren<br />

bij de mensen<br />

thuis.<br />

De kunstenaarsgroep KUNST 2 bestaat uit:<br />

Dennis A-Tjak, Inge Becka, Wil van Blokland,<br />

Rogier Oversteegen en Piep van Sante en<br />

werkt sinds 2015 samen om kunst en publiek<br />

op verrassende manier te verbinden. Dit keer<br />

brengen zij het bij u thuis. Je kunt het kunstwerk<br />

zien als een loge die je niet kent en een<br />

poosje onderdak biedt. Wat als het niet klikt<br />

of als je juist heel erg aan hem of haar gehecht<br />

raakt? De kunstenaars willen dit het komend<br />

jaar gaan onderzoeken, binnen de dijken<br />

van de Beemster.De reis van de kunstwerken<br />

gaat 1 oktober <strong>2017</strong> van start en duurt precies<br />

een jaar. De reis is te volgen op Facebook.<br />

Elk kunstwerk wordt doorgegeven in een reiskoffer<br />

met informatie over het werk, over de<br />

kunstenaar en KUNST 2.


8 BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

Maen is een nieuwe Beemsterling,<br />

die in 2016 in deze mooie gemeente<br />

is komen wonen met zijn gezin. Hij zal<br />

regelmatig zijn ervaring, verwondering<br />

en gebeurtenissen in zijn leven met<br />

ons delen in een column.<br />

Lezersfoto's<br />

Deze jonge mus zat bij ons in een struik.<br />

Aan z'n snavel kun je zien dat het een jonkie is.<br />

Klazina Klok, Zuidoostbeemster.<br />

Insectenhotel. Echt?!<br />

Ik was drie jaar toen ik een mier plette met<br />

mijn kleine voetje om mijzelf bij de grote<br />

mensen te laten horen. In Syrie kunnen mensen<br />

en insecten niet samen leven; wij moeten<br />

de insecten vernietigen om zelf in leven te<br />

blijven. In 1997 zag ik een film, Starship Troopers<br />

en daarna was ik er 100% van overtuigd<br />

dat de insecten de menselijke wereld zou aanvallen<br />

en onze planeet wilden overnemen. De<br />

insecten zouden in onze huizen wonen en wij,<br />

de mensen in de jungle.<br />

Een kinderlijke nachtmerrie. Deze ideeën veranderden<br />

volledig toen ik in Nederland kwam<br />

wonen en ik overal insecten zag rondvliegen,<br />

kruipen, springen en om ons heen zag leven. ík<br />

moest hier mee leren omgaan en ze met rust<br />

laten. Ik leerde dat alle insecten een functie<br />

hebben. Op een dag was ik op bezoek bij een<br />

Nederlandse vriend en ik kon amper bij de tuinstoel<br />

komen door de vele spinnenwebben met<br />

enorme spinnen daarin. Voor mij leek het een<br />

horrorfilm. Ik adviseerde mijn vriend om zo<br />

gauw mogelijk insecticide te kopen, zodat hij<br />

vrij door zijn eigen tuin kon lopen. Hij begon<br />

hard te lachten en liet mij vijf kleine houten<br />

huisjes zien, die aan de schutting hingen.<br />

Insectenhotels!!!! Echt? Hotels voor bijen,<br />

mieren, vlinders en wespen? Dat was compleet<br />

gestoord voor mij. In Syrie verliezen de huizen<br />

hun waarde omdat er te veel insecten zijn en<br />

hier in Nederland krijgen ze een eigen hotel<br />

met ontbijt?!! Rare jongens, die Hollanders.<br />

MAEN<br />

Oud Nieuws<br />

Vorige keer schreef ik over de<br />

zeldzame promotiefolder met de<br />

kunsten van Mr. Hedi, gered uit het oud<br />

papier voor het HGB.<br />

De familie Verhoeks had ook boeken te veel<br />

en die namen wij (Antiquariaat Serendipity)<br />

mee om uit te zoeken. Nu is het Nederlandse<br />

equivalent van de naam van ons antiquariaat<br />

‘het geluk van de ongezochte vondst’. Welnu,<br />

als je niet weet dat iets bestaat en je vindt iets<br />

bijzonders dan is dat precies ‘serendipiteit’.<br />

Tussen de overtollige en overjarige boeken<br />

zat een mij totaal onbekend kinderboek met<br />

het heldenverhaal van Jan Adriaensz. Leeghwater<br />

en de drooglegging van de Beemster.<br />

De waterwolf verliest van A. Grimme, in 1939<br />

uitgegeven door G.F. Callenbach uit Nijkerk,<br />

was zo’n onverwachte vondst die dankbaar<br />

wordt toegevoegd aan de collectie boeken<br />

Beemster Agenda<br />

over de Beemster in het bezit van het Historisch<br />

Genootschap Beemster. In het novembernummer<br />

van De Nieuwe Schouwschuit zult<br />

u een boekbespreking aantreffen, want dit is<br />

met recht ‘oud nieuws’.<br />

Reacties naar V.Falger@gmail.com<br />

25/09 Buurtdiner Buurthuis<br />

Zuidoostbeemster<br />

28/09 Orgelconcert Keyserkerk<br />

Middenbeemster<br />

28/09 cursus Cultuurgeschiedenis Onder de Linden Middenbeemster<br />

29/09 dartavond buurthuis Zuidoostbeemster<br />

01/10 Open Huis Historisch Genootschap Beemster<br />

01/10 Koffieconcert Onder de Linden<br />

04/10 diavoorstelling Vrouwen Samen Verder<br />

06/10 fortactiviteiten Fort Spijkerboor<br />

07/10 Viool en Cello Fort Spijkerboor<br />

07/10 muzikale verkenningstocht Fort Spijkerboor<br />

07/10 cabaret Onder de Linden Middenbeemster<br />

08/10 muzikale familievoorstelling Fort Spijkerboor<br />

15/10 Big Band Onder de Linden Middenbeemster<br />

21/10 Cabaret Onder de Linden Middenbeemster<br />

24/10 Nationale Burendag<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel.<br />

DE GROTE HGB FAMILIEDAG ‘GESCHIEDENIS SPELENDERWIJS’<br />

“Open Huis” op locaties van het<br />

Historisch Genootschap Beemster<br />

Stapt u bij ons in de pendelbus op<br />

zondag 1 oktober a.s.? Het Historisch<br />

Genootschap Beemster organiseert<br />

op deze dag de grote HGB familiedag<br />

voor alle inwoners van Beemster en<br />

omstreken.<br />

Tussen 11.00 en 17.00 uur staan de deuren<br />

open van het Betje Wolff museum, Agrarisch<br />

Museum Westerhem, molen De Nachtegaal<br />

en de Beemster Erfgoedkamer. Ook bij de<br />

weegbrug (hoek Volgerweg/Jisperweg) kunt<br />

u uitstappen om eens van dichtbij te bekijken<br />

hoe het allemaal werkt. Een leuke dag voor<br />

het hele gezin, er is van alles te zien en te<br />

doen. De kinderen kunnen zich in het Betje<br />

Wolff museum vermaken met oudhollandse<br />

spelletjes en daarna even bijkomen met limonade<br />

en poffertjes. Luisteren naar de verhalen<br />

van Betje, de fotopuzzeltocht maken en ook<br />

nog genieten van de poppenkastvoorstelling.<br />

De koffie en thee met verse cake staat klaar.<br />

In het Agrarisch Museum Westerhem worden<br />

Waar mais al<br />

niet goed voor is!<br />

Trees Blokdijk<br />

films vertoond en rondleidingen gegeven,<br />

voor de kinderen staan de sjoelbakken klaar<br />

en mogen ze proberen een koe te melken.<br />

De vrijwilligers van de Beemster Erfgoedkamer<br />

vertellen u graag over familiegeschiedenis<br />

en genealogie. Wie weet komt u in de<br />

boeken een ver familielid tegen. Verrassende<br />

archeologische vondsten uit de grond zijn<br />

alleen op deze dag te bekijken! Wanneer de<br />

culturele schatten in Middenbeemster achter<br />

de rug zijn, stapt u in de pendelbus op weg<br />

naar korenmolen De Nachtegaal. Bij goed<br />

weer draait de molen volop en na het maken<br />

van de quiz, speciaal voor kinderen, stapt u<br />

weer in de bus met natuurlijk een paar pakken<br />

meel van de molen. De opstapplaatsen van<br />

de pendelbus zijn goed aangegeven en zijn<br />

willekeurig; op iedere locatie kan opgestapt<br />

worden. Alleen op deze dag vrij entree en een<br />

gratis pendelbus!<br />

Wilt u meer weten over de vereniging?<br />

www.historischgenootschapbeemster.nl.


BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong> 9<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Geslaagd feest voor vrijwilligers hospice Thuis van Leeghwater<br />

Soos Westbeemster<br />

Prijsklaverjassen<br />

1 Hr. H. Veenman 5039<br />

2 Mw T. Bleeker – Kruijer 5028<br />

3 Hr. L. Telleman 5008<br />

Klaverjassen Middelwijck<br />

8 september<br />

1 Cees Bijvoet 5295<br />

2 Roel Onrust 5124<br />

3 Ria Duijn 5102<br />

4 Tiny Bakker 5078<br />

5 Jan Bark 5043<br />

laagste Gerrit Holleeder 4050<br />

15 september<br />

1 Wim Duijn 5191<br />

2 Jan v.d. Oord 5057<br />

3 Janna Doets 49<strong>37</strong><br />

4 Jaap Laan 4784<br />

5 Rie Jonges 4781<br />

laagste Martin Stroet 3282<br />

WIM EN RIA DUIJN<br />

Alle vrijwilligers van het Hospice Thuis van<br />

Leeghwater werden uitgenodigd voor de feestdag,<br />

welke elk jaar wordt georganiseerd door het bestuur<br />

en de “Vrienden van het Hospice”, als dank voor de<br />

enthousiaste inzet in het afgelopen jaar.<br />

Verzorgers, schoonmakers, kantoormedewerkers, bestuursleden,<br />

pr-mensen, handymannen, bloemschikkers, kookgroep<br />

en tuinmensen waren van de partij. De altijd gastvrije familie van<br />

Poelgeest, had de schuur op hun boerenerf in de Beemster vrijgemaakt<br />

om ruimte te bieden voor een heuse Djembé-workshop.<br />

Daarbij leefden de vrijwilligers zich helemaal uit en trommelden er<br />

vrolijk op los op de Afrikaanse trommels en met percussie instrumenten.<br />

Zij zongen zelfs een Afrikaans lied met elkaar, wat super<br />

klonk en waarvan menigeen kippenvel kreeg. Het djembé-orkest<br />

en de zang zorgden voor een geweldige saamhorigheid en gezellige<br />

sfeer, zoals wij dat in het Hospice gewend zijn. Het glaasje<br />

prosecco vooraf, wat werd aangeboden door een zeer tevreden<br />

bewoner van het Hospice en de fotoshoot droegen daar ook positief<br />

aan bij. “Elke vrijwilliger is er één om in te lijsten” en daarom<br />

fotografeerde Christy Rijser elke medewerker apart in het Beemster<br />

polderlandschap, met het gezicht in een versierde fotolijst.<br />

Een leuk idee en natuurlijk werd ook de traditionele jaarlijkse<br />

groepsfoto weer geschoten en is zoals hier te zien goed gelukt.<br />

Natuurlijk werd er ook voor de inwendige mens weer goed<br />

gezorgd. Er was genoeg tijd om onder het genot van een goed<br />

glas wijn even gezellig bij te praten met elkaar. En cateringbedrijf<br />

Saskia verzorgde een heerlijk warm en koud buffet, met heerlijke<br />

soepen, carpaccio, lasagne, stoofpot, salades enz. Van het calorierijke<br />

dessert werd tevens heerlijk gesmuld. Wel 90% van de vrijwilligers<br />

in het Hospice is vrouw en die houden allemaal van zoete<br />

toetjes, dus succes verzekerd. De stemming zat er goed in en pas<br />

toen het kouder en donker werd in en rondom de schuur, gingen<br />

de gasten moe maar zeer voldaan naar huis. Nagenietend van een<br />

geweldig mooie avond en vol ideeën en nieuwe energie om dit<br />

mooie vrijwilligerswerk te blijven doen in het komende jaar. Het<br />

werk in het Hospice geeft veel voldoening en ook de onderlinge<br />

contacten zijn zeer waardevol. In het Hospice Thuis van Leeghwater<br />

in Middenbeemster zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom.<br />

Heeft u interesse bel dan voor informatie met de dienstdoende<br />

coördinator 682020. Vrijwilligers keep up the good work!<br />

EVALIEN<br />

Beemsterwandelingen<br />

Conditieopbouw Wandelingen. Graag wil ik na<br />

enkele jaren wandelingen organiseren nu ook in een<br />

hoger tempo wandelen dan nu mijn doelgroep is.<br />

Maximaal 5 wandelaars omdat met kleinschalige wandelingen<br />

je gemakkelijk aanpast aan elkaar is mijn ervaring.<br />

Mobiele telefoons ed graag alleen aan voor noodgevallen.<br />

Donderdag 21 September 9.00 “van marktplein (MB) naar<br />

koemarktwandeling”. De wandeling is 14 kilometer bij een<br />

tempo van 6 kilometer. Koffie onderweg op de gezellige koemarkt<br />

in Purmerend.<br />

Noord/Westbeemsterwandeling van ongeveer 11 kilometer.<br />

Donderdag 28 September 9.00 conditieopbouwwandeling<br />

vanaf marktplein Middenbeemster. Hiervan wandelen we in<br />

tempo van 6 kilometer per uur de Noord/Westwandeling.<br />

Dierendagopruimactie van 30 September 10.00-11.30. Als je<br />

vaak in de Beemster loopt lijkt het steeds mooier te worden. Je<br />

oog valt op schoonheid in bermen die je eerst niet zag.<br />

Locatie volgt later omdat oorspronkelijke startplek de Beemsterbrug<br />

te schoon is om er met meerdere opruimers aan de<br />

slag te gaan.<br />

Informatie/aanmelden:<br />

beemsterwandelingen@gmail.com.<br />

DANIELLA ERNSTING KOORN<br />

SPORTNIEUWS?<br />

Ga naar www.binnendijks.nu<br />

of mail naar<br />

redactie@binnendijks.nu<br />

Twee wandelingen vanuit Zuidoostbeemster<br />

Wie zin heeft in een stevige wandeling vanuit<br />

Zuidoostbeemster met een groepje mensen is<br />

welkom op 30 september en/of op 7 oktober op<br />

Purmerenderweg 196.<br />

30 september: Op 30 september is de start om 9.30 met koffie/<br />

thee en iets lekkers en lopen dan 10 km. door delen van Beemster,<br />

Zeevang en Purmerend. De tocht voert zo veel mogelijk<br />

langs water en door het groen. Om ongeveer 12.30 zijn we<br />

terug bij het vertrekpunt. Daar staat dan een heerlijke vegetarische<br />

lunch klaar. De kosten zijn € 15,-- per persoon en<br />

opgave kan tot woensdag 27 september<br />

7 oktober: Op 7 oktober is de start eveneens om 9.30 met<br />

koffie/thee en iets lekkers. De afstand is dan 15 km. De tocht<br />

gaat langs de Wormerringvaart, door het Oostzanerveld en<br />

langs de Zaan naar het treinstation van Zaandam Kogerveld.<br />

Onderweg is er een stop voor een drankje (bij de prijs inbegrepen)<br />

bij een café/restaurant. Deelnemers dienen wel zelf<br />

een lunchpakketje mee te nemen. We nemen de trein terug<br />

naar Purmerend. Daar eindigt de wandeling naar verwachting<br />

om 14.45 (aankomsttijd trein). De kosten bedragen € 5,-- per<br />

persoon en opgave kan tot woensdag 4 oktober.<br />

Voor meer informatie: www.bertbeweegtje.nl.<br />

Opgave kan via bert.mentink@hetnet of 06 19485596<br />

Warm aanbevolen en beslist<br />

de moeite waard om te behouden<br />

In de Blauwe Morgenster geeft Nel Mooij iedere maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur bewegingslessen<br />

voor 60+ leerlingen, maar ook 55-jarigen zijn welkom. Zo ook mijn persoon, want ik hoor met mijn 63 jaar tot<br />

de doelgroep. Ik mocht zomaar een keer meedoen. Een verslag.<br />

Nel behoort ruimschoots tot de doelgroep, maar oogt leeftijdloos<br />

met haar tengere figuur en soepelheid van bewegen. De les<br />

begint met opwarmen, zonder meteen een cardiotempo (=snel) in<br />

te zetten. Jezelf loslopen, noem ik dat met een aantal lichte oefeningen<br />

tussendoor. Nel legt de nadruk op rekoefeningen en deze<br />

een aantal tellen vasthouden, waardoor meteen de spieren worden<br />

versterkt. Uitgangspunt en nadruk liggen op de taille, natuurlijk<br />

heel belangrijk voor de vrouwen. Dus torsie oftewel draaien van<br />

schouders en heupen. Vandaaruit komt ook de rest van de spieren<br />

aan bod. Zodra Nel met haar scherpe blik zag, dat ik een getraind<br />

lijf had (balletdanser en dansdocent) corrigeerde ze me streng en<br />

nauwkeurig. Andere leerlingen met blessures of beperkingen,<br />

moedigde zij aan en corrigeerde hen binnen hun mogelijkheden.<br />

Natuurlijk geeft zij ook een deel grondoefeningen, die uitdaging<br />

geven voor alle leerlingen, zonder overbelasting. De leerlingen zijn<br />

open en in elkaar geïnteresseerd. Ik was van harte welkom en werd<br />

meteen opgenomen in de groep. Nel is een buitengewoon ervaren<br />

docent, die exact weet waar haar grenzen liggen. Zij doet niet alle<br />

oefeningen mee, waardoor zij geen onnodig risico neemt en verbaal<br />

weet zij flink de vaart erin te houden. De volgende dag voelde<br />

ik de spieren, die aan bod waren gekomen. Al met al verdient deze<br />

les een voortbestaan met Nel als rolmodel voor onze eigen toekomst.<br />

Maar op dit moment zijn er 9 leerlingen en daarmee stijgen<br />

de kosten boven de opbrengst uit. 12 tot 16 leerlingen garandeert<br />

het voortbestaan De lessen kosten 10 euro per maand en dat is een<br />

waardevolle investering in onze conditie! Informatie of opgeven<br />

kan bij Kea Egberts: 68 15 49.<br />

NELLEKE


10 BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

Wereld-Zomer-Tuin is Paradijs<br />

Wonder<br />

Eigenlijk heel bijzonder, de dominee<br />

zou het niet kunnen geloven en Betje<br />

Wolff die haar brieven met de hand<br />

en inkt en ganzenveer schreef, al<br />

helemaal niet!<br />

Als je deze zomer de Wereldzomertuin<br />

binnenliep, waande je jezelf in het<br />

paradijs! Vrouwen en kinderen uit<br />

alle delen van de wereld werken in<br />

de bloemen- en moestuin van de<br />

Johanneshof in Westbeemster en<br />

maken de gezamenlijke maaltijd op de<br />

karakteristieke vuurplaats buiten.<br />

Aan de picknicktafel boetseren vrouwen en<br />

kinderen beelden, waarvoor ze zich door<br />

de Wereldtuin laten inspireren. Geconcentreerd<br />

wordt gewerkt in de zon, met zingende<br />

vogels in de bomen en luid kwekkende kinderen,<br />

die spelen en die bloemen, bomen en<br />

planten kleien. Tijdens de zomermaanden<br />

was de Wereldtuin open dankzij een team<br />

van tien wereldvrouwen, vrijwilligsters uit<br />

de Beemster en omstreken. Vrouwen en kinderen<br />

uit de Beemster, Purmerend, de Asielzoekerscentra<br />

van Alkmaar, Heerhugowaard<br />

en Zaandam kwamen wekelijks naar het<br />

Wereldzomertuin project om samen te zijn.<br />

Het enthousiasme was groot, er waren vaak<br />

meer dan dertig vrouwen en kinderen in<br />

de tuin. Voor even weg uit de sleur van het<br />

dagelijks leven. In de moestuin wordt in alle<br />

rust geoogst voor de gezamenlijke maaltijd.<br />

Manden vol peulen, pompoenen, courgettes<br />

en sla worden gebracht naar de buitenkeuken<br />

onder het afdak. Het houtvuur brandt in de<br />

vuurplaats en op het rooster staat een grote<br />

oranje pan met soep te pruttelen.<br />

In de bloementuin zijn vrouwen bloemen aan<br />

het plukken. Van de bloemen worden bosjes<br />

gemaakt, die samen met de groente- en kruidenoogst<br />

onder elkaar worden verdeeld.<br />

Op het grasveld tussen de bomen staat een<br />

lange tafel met thee en water. Vrouwen zitten<br />

hier met elkaar te kletsen en te lachen over<br />

van alles en nog wat. Rond het middaguur<br />

is de lunch klaar. Uit alle hoeken van de tuin<br />

komen zo’n dertig vrouwen en kinderen om<br />

aan de lange tafel op het grasveld te gaan<br />

zitten. De koks van de dag nemen het woord<br />

en vertellen wat er vandaag wordt gegeten:<br />

Afghaanse pompoensoep met Wereldtuinsalade<br />

en brood. Twaalf weken Wereldzomertuin<br />

was mogelijk door de daadkracht van<br />

alle vrouwen die zich hebben ingezet voor<br />

dit project. Zij bezorgden veel vrouwen en<br />

hun kinderen deze zomer elke week weer een<br />

heerlijk dagje uit! Een dag om bij te praten<br />

en even van de dagelijkse zorgen weg te zijn.<br />

Een dag om te lachen en te spelen. Om mens<br />

te zijn met andere mensen. Van alle geboetseerde<br />

beelden is een gezamenlijk kunstwerk<br />

gemaakt door Elly Vlugter, die alle beeldjes in<br />

haar oven bakte en samenbracht.<br />

Als afsluiting van twaalf mooie weken werd<br />

het ‘Wereld-Zomer-Tuin-Paradijs’ kunstwerk<br />

feestelijk onthult. U kunt het kunstwerk ook<br />

zelf komen bewonderen in Westbeemster. De<br />

Wereldtuin is dagelijks geopend voor bezoek<br />

en voor het plukken van bloemen. Op dinsdag<br />

en donderdag zijn de projectdagen waarvoor<br />

u zich kunt aanmelden via welkom@dejohanneshof.nl.<br />

Op facebook vindt u meer foto’s<br />

van de zomertuin onder ‘De Johanneshof<br />

Wereldtuin’. En vergeet niet ons ook te liken!<br />

Met speciale dank aan ‘het Zomertuinteam’,<br />

Elly Vlugter en de Beemster Ondernemers, die<br />

het ‘Wereld-Zomer-Tuin-Paradijs’ kunstwerk<br />

mogelijk hebben gemaakt.<br />

Kluitjes<br />

Vrijwilliger Theo Pauw volgt sedert mei van<br />

dit jaar de opleiding tot molenaar.<br />

Gratis workshop singer-songwriter bij<br />

Nelsie’s Fine-Alley. Op woensdag 27 september.In<br />

Purmerend. Aanvang 19.30 uur.<br />

Ook mensen zonder ervaring kunnen meedoen.<br />

Even aanmelden via het contactformulier<br />

van haar website www.orsaya.nl<br />

binnendijks<br />

gemist?<br />

Alle oude <strong>Binnendijks</strong><br />

zijn ook terug te lezen op<br />

www.binnendijks.nu<br />

Ik zit hier tijdens mijn vrijwilligersdienst<br />

als suppoost in het Betje Wolff Museum, in<br />

de kamer van de dominee aan een antieke<br />

schrijftafel. Enkel in de lange gang en in deze<br />

kamer werkt de WiFi welke ik nodig heb om<br />

op de Ipad mijn artikeltjes te schrijven voor<br />

<strong>Binnendijks</strong>. Letters aantikken op een verlicht<br />

tablet en direct doorsturen naar de<br />

redactie van het plaatselijke nieuwsblad <strong>Binnendijks</strong><br />

in de Beemster. Geen ganzenveer in<br />

de inkt dopen. Niet met sierlijk handschrift<br />

krassen op geschept handgemaakt papier<br />

en bestrooien met zand om te voorkomen<br />

dat de inkt gaat vlekken. Geen envelop, lakstempel<br />

of postkoets nodig. Nee gewoon<br />

Kom met fruitverhalen<br />

naar de Open Dagen van<br />

de Collectie Boomgaard<br />

“Als ik deze appel ruik ben ik terug<br />

in de tijd dat ik bij mijn oma het<br />

bruggetje over ging naar de<br />

boomgaard.”<br />

“Wij hebben een hele oude fruitboom<br />

staan en weten niet hoe die heet.”<br />

Dit soort opmerkingen horen we vaak tijdens<br />

de Open Dagen van de boomgaarden van de<br />

POMologische Vereniging Noord-Holland.<br />

Hebt u ook zo’n ervaring of weet u een oude<br />

boom te staan? Kom dan uw verhaal met ons<br />

delen tijdens de Open Dagen van zaterdag 23<br />

en zondag 24 september aanstaande. Wij zijn<br />

namelijk op zoek naar verhalen, foto’s, herinneringen<br />

en namen van oude fruitrassen. En<br />

zo mogelijk de standplaats van exemplaren<br />

van een oud ras die nog niet voorkomen in<br />

onze collectieboomgaard. Vergeet daarbij<br />

niet dat het ras Noord-Hollandse wortels moet<br />

hebben. Veel oude rassen en hun vruchten<br />

zijn te bewonderen tijdens deze open dagen,<br />

de late rassen nog aan de boom en de vroege<br />

al geplukt in de kist. En het is niet alleen fruit<br />

zíen maar ook fruit proeven. Op ieder heel<br />

uur start een smaaktafel waar u vrij aan kunt<br />

plaats nemen om de kenmerken van de rassen<br />

direct verzenden via de mail/world wide web,<br />

tikken op versturen en het kan op de redactie<br />

direct gelezen en geplaatst worden. Dominee<br />

en Betje Wolff zouden zo rond het jaar 1760<br />

denken dat ik een toverheks was en het niet<br />

kunnen geloven of bevatten....Wel heel erg<br />

jammer dat het signaal in de buitengebieden<br />

van Beemster zo zwak is, maar ook dat zal in<br />

de toekomst zeker verbeteren en nog meer<br />

mensen versteld doen staan in de toekomst!<br />

EVALIEN<br />

te horen en het fruit zelf te proeven. Door het<br />

invullen van een eenvoudig formulier kunt u<br />

een favoriet bepalen. Deze boom kan desgewenst<br />

besteld worden bij de mensen van de<br />

aanplantbemiddeling. Ook kunnen zij deskundig<br />

advies geven over het aanplanten van<br />

een of meer bomen. Hebt u al bomen maar bent<br />

u de naam vergeten, neem dan tenminste vijf<br />

rijpe vruchten mee en loop binnen bij de kraam<br />

van de commissie determineren. Daar kunt u<br />

zelf zoeken of met hulp van een deskundige de<br />

naam achterhalen. Na een wandeling door de<br />

uitgestrekte boomgaard is een pitstop mogelijk<br />

bij de kraam van POMculinair om ideeën op<br />

te doen voor het verwerken van fruit en het bijzondere<br />

appelsap te proeven. Na het eventueel<br />

kopen van enkele flessen sap en een bezoek<br />

aan de andere informatiekramen waaronder<br />

die van de IVN kunt u, indien van toepassing,<br />

de kinderen ophalen die genoten hebben van<br />

de activiteiten die de jeugdafdeling te bieden<br />

heeft. Hartelijk welkom op zaterdag 23 september<br />

en zondag 24 september bij de Open<br />

Dagen van de Collectie Boomgaard aan de Volgerweg<br />

26 (hoek Middenweg). Beide dagen<br />

geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang en<br />

deelname aan de smaaktafel zijn gratis.


Informatierubriek<br />

Colofon<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1463 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1462 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Cursus Kunst en cultuur<br />

in Onder de Linden<br />

Dit najaar gaat er weer een prachtige<br />

cursus kunst- en cultuurgeschiedenis<br />

van start in Onder de Linden, onder de<br />

titel ‘Heilig vuur’.<br />

Centraal staan de drie monotheïstische ‘religies<br />

van het Boek’ die elkaar weliswaar fel<br />

bestreden, maar in feite uit dezelfde bron<br />

putten. Wat eveneens voor alle drie geldt, is<br />

dat hun religieuze inspiratie wonderschone<br />

cultuuruitingen heeft voortgebracht. Architectuur,<br />

beeldhouwkunst, schilderkunst, theater,<br />

literatuur en muziek komen allemaal aan bod.<br />

We reizen de wereld over, want het verspreidingsgebied<br />

van de drie religies is uitermate<br />

groot. Steden als Jeruzalem, Bagdad, Sjiraz,<br />

Caïro, Marrakech, Toledo, Praag, Amsterdam<br />

en Turfan, vormen slechts een greep uit de<br />

vele plaatsen die we zullen aandoen. Door de<br />

geschiedenis van het jodendom, christendom<br />

en de islam vanaf hun stichting te volgen,<br />

komen er onverwachte gezichtspunten en verbanden<br />

aan het licht. Ook kijken we in hoeverre<br />

de drie religies zich hebben aangepast<br />

aan het moderne tijdperk van mondialisering<br />

en de vlucht van de wetenschap. Verder buigt<br />

de filosoof Peter Sloterdijk zich over de vraag<br />

waarom het ‘heilig vuur’, de drijfveer achter<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

Bel (0299) 681 463 of mail naar info@binnendijks.nu<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 <strong>37</strong> 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 <strong>37</strong> 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1462 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1462 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Carla Bleesing 0299 690324. Bezoek de website<br />

voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>2017</strong>, informatie over aanmelding via info@<br />

zondagmarktmiddenbeemster.nl, inschrijvingen kunnen via onze nieuwe<br />

website www.zondagmarktmiddenbeemster.nl. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

elke religie, ook haar gevaarlijke kanten heeft<br />

en of die om te buigen zijn. In elk geval kan nu<br />

al worden verklapt dat hij de oplossing zoekt<br />

binnen het domein van de cultuurwetenschap.<br />

De cursus wordt gegeven door Tine<br />

Sijm, kunst- en cultuurhistoricus en beslaat 10<br />

bijeenkomsten.<br />

Start: donderdag 28 september van 10.00 tot 11.45<br />

uur. Kosten: 175 euro. Voor aanmelding, informatie<br />

of brochure: tel. 0229 5018<strong>37</strong> (inspreken<br />

kan ook) of via e-mail sijm.t@quicknet.nl<br />

Nijdra Group<br />

houdt open dag<br />

30 september<br />

Zaterdag 30 september organiseert<br />

de Nijdra Group een “Open Dag”! Op<br />

alle vestigingen in Middenbeemster<br />

en Heerhugowaard staan tussen<br />

10:00 en 16:00 de deuren open.<br />

De Nijdra Group is een professionele toeleverancier<br />

van fijnmechanische onderdelen<br />

(d.m.v. CNC draaien, frezen en slijpen) en<br />

mechatronische modules voor de hightech<br />

industrie. Dit familiebedrijf opgericht in<br />

1947 en uitgegroeid tot 100 medewerkers<br />

is: professioneel, servicegericht, klantgericht<br />

en flexibel. De open dag is bestemd<br />

voor iedereen (jong en oud). Zoek je een<br />

nieuwe of andere baan in de hightech industrie?<br />

Heb je grote interesse in de techniek?<br />

Volg je een technische opleiding? Of wil je<br />

gewoon wel eens een kijkje nemen achter<br />

de schermen van een hightech bedrijf. Kom<br />

dan zeker langs. Een leuke dag voor het<br />

gezin. De gehele dag zullen er demonstraties<br />

van de machines en assemblagetechnieken<br />

plaatsvinden. Daarnaast zijn er<br />

rondleidingen en de mogelijkheid tot direct<br />

solliciteren naar de openstaande vacatures.<br />

Meer weten over de Nijdra Group<br />

Open Dag kijk op: www.nijdra.com<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681463, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1446 WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

24 SEPTEMBER<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers,<br />

Startdienst mmv.Srs Musica en Verrassing<br />

kleine bbq ten besluite .<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.Marcelo Rocha / Gemengd Koor<br />

1 OKTOBER<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “De Kapel” Ds.Lidy Schutten<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.L.Weel / Samenzang<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 23 SEPTEMBER<br />

12.00 uur Jongerenviering;Pastoor Marcelo<br />

ZONDAG 24 SEPTEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering; kapelaan<br />

Mariusz Momot; Slotviering Vredesweek;<br />

muzikale omlijsting met klein koor<br />

ZATERDAG 30 SEPTEMBER<br />

12.00 geen viering<br />

ZONDAG 01 OKTOBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo (?)<br />

ZONDAG 01 OKTOBER<br />

12.00 uur Familieviering; Pastor Marcelo


Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen<br />

maar ook voor uw kleinere timmerwerk<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - 1462 VM - Middenbeemster - Tel.: 0299-683463 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag<br />

06- 4548 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Breidablick<br />

is op zoek naar vrijwilligers<br />

voor sportactiviteiten<br />

Onze bewoners willen graag aan hun conditie werken,<br />

maar een aantal van hen kan dat niet zelfstandig.<br />

Hiervoor zijn wij op zoek een vrijwilliger bij de fitness op<br />

vrijdagochtend van 9.15 - 12.00 uur (in onze eigen<br />

fysioruimte, hierbij is ook een fysiotherapeut aanwezig)<br />

en een vrijwilliger om met een bewoner op maandag- of<br />

woensdagavond (20.00 - 21.30 uur) of op maandag of<br />

woensdagochtend (10.00 - 12.00 uur)<br />

baantjes te gaan trekken in het zwembad,<br />

Heeft u interesse dan horen wij dat<br />

graag!<br />

Mail: w.scheurwater@breidablick.nl<br />

Tel. 0299689689 (maandag t/m<br />

donderdag)<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 1462 VN Middenbeemster<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

fiets- en wandelkaarten<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg 185,<br />

telefoon: 0299 62 18 26<br />

e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Openingstijden:<br />

april t/m september:<br />

dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur<br />

oktober t/m maart:<br />

vrijdag t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur<br />

U I T V A A R T V E R Z O R G I N G<br />

Pieter Dekker<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn BEEMSTER<br />

ER IS AL EEN UITVAART VANAF € 3.<strong>37</strong>7,-<br />

• Iedere uitvaart op maat<br />

• Ongeacht waar u verzekerd of lid bent!<br />

• Thuisopbaring of in een<br />

uitvaartcentrum naar keuze<br />

• Mogelijkheid tot een kosteloze<br />

voorbespreking<br />

• Transparant<br />

Vraag gratis uw<br />

laatste-wensenmap aan !<br />

Dag en nacht bereikbaar via<br />

0299 - 68 39 45<br />

Bezoek onze site voor alle info en kosten:<br />

www.uitvaartbeemster.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403452<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 518<strong>38</strong>782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!