21.09.2017 Views

Binnendijks 2017 37-38

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

Voergoed Fourage<br />

Ik woon al ruim een halve eeuw in de<br />

Beemster en elke dag ontdek ik weer<br />

iets nieuws.<br />

Aan de Middenweg 78, even voorbij de Doopsgezinde<br />

Vermaning (aan dezelfde kant) zit een<br />

voor mij onbekend bedrijf: Voergoed Fourage.<br />

Groothandel in diervoeding en bodembedekking.<br />

Toegegeven, ik heb het moeten opzoeken.<br />

Het bedrijf bestaat tien jaar en wil graag aan<br />

een ieder laten zien wat ze 'te bieden' hebben.<br />

Daarom organiseren ze op zondag 1 oktober<br />

van 2 tot 5 uur een Open Dag. Met activiteiten<br />

voor jong en oud. Begin de maand goed met een<br />

bezoek aan Voergoed Fourage.<br />

GEERT<br />

Voorouders zoeken in<br />

oud-rechterlijke archieven<br />

De open dag is ter ere van ons 10-jarig jubileum. Deze dag hebben wij een groot<br />

springkussen, suikerspinnenkraam, leuke acties, presentaties en voeradviezen!<br />

Met slecht weer zal alles naar binnen verplaatst worden.<br />

Op vrijdagmiddag 6 oktober<br />

organiseren het Waterlands Archief<br />

en de Nederlandse Genealogische<br />

Vereniging, afdeling Zaanstreek-<br />

Waterland (NGV Z-W) het eerste<br />

Voorouderspreekuur na de<br />

zomervakantie.<br />

Herman Rijswijk van de NGV Z-W zal dan<br />

een presentatie geven over ‘Onze voorouders<br />

in de oud-rechterlijke archieven’. Oudrechterlijke<br />

archieven zijn de archieven die<br />

betrekking hebben op de rechtspraak vóór<br />

1811. Oud-rechterlijke archieven bevatten<br />

een schat aan informatie, ook over voorouders.<br />

Niet alleen wetovertredingen vind<br />

u er in terug, maar ook akten die u in een<br />

notarieel archief zou verwachten, zoals bijvoorbeeld<br />

transportakten, testamenten en<br />

boedelscheidingen, de zogenaamde ‘vrijwillige<br />

rechtspraak’. Het Waterlandsarchief<br />

beheert de oud-rechterlijke archieven uit<br />

de regio Waterland. Herman Rijswijk vertelt<br />

over de vele mogelijkheden die deze<br />

archieven voor genealogisch onderzoek<br />

bieden. De presentatie begint om 14.00 uur<br />

in het Waterlands Archief te Purmerend.<br />

Aansluitend is gelegenheid voor vragen<br />

en advies over voorouderonderzoek door<br />

Herman Rijswijk. Het Voorouderspreekuur<br />

eindigt om 16.00 uur. Aangezien het een<br />

informatiemiddag betreft is er geen gelegenheid<br />

voor onderzoek in de studiezaal van<br />

het Waterlands Archief. Het adres van het<br />

Waterlands Archief is Wielingenstraat 75,<br />

Purmerend. Gratis entree.<br />

Nijdra Group houdt Open Dag op 30 september <strong>2017</strong><br />

ALLE VESTIGINGEN OPEN VAN 10.00 - 16.00 UUR<br />

Nijdra Group is actief in de Hightech Industrie. Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie van<br />

hoogwaardige fijnmechanische componenten, d.m.v. CNC draaien, frezen en slijpen. Nijdra assembleert<br />

tevens hoogwaardige mechatronische samenstellingen voor industriële afnemers in binnen- en buitenland. Dit<br />

doen wij vanuit onze drie vestigingen in Middenbeemster en Heerhugowaard.<br />

Wij bieden onze klanten naast producten ook totaaloplossingen op het gebied van fijnmechanica. Door een<br />

combinatie van vakmanschap, Noord-Hollandse nuchterheid en servicegerichtheid zijn wij in staat als een<br />

professionele en betrouwbare toeleverancier te fungeren.<br />

Door onze groei zijn wij opzoek naar enthousiaste nieuw collega’s met hart voor de Hightech Industrie. Om<br />

beeld te geven van wie we zijn, houden wij bij al onze drie vestigingen op zaterdag 30 september <strong>2017</strong> een<br />

OPEN DAG.<br />

Onze open dag is bestemd voor:<br />

• Iedereen die een nieuwe of andere baan zoekt in de Hightech Industrie: “een nieuwe uitdaging!<br />

• Studenten: “iedereen met een technische opleiding”<br />

• Iedereen die een kijkje wil nemen achter de schermen van Nijdra Group<br />

• Jongeren: “Wat voor een baan wil je later?”<br />

• Kinderen: ”Kom kijken hoe leuk techniek is”<br />

Programma van de hele dag:<br />

• Demonstraties van onze machines en assemblagetechnieken<br />

• Rondleidingen en informatie<br />

• Mogelijkheid tot direct solliciteren<br />

Waar vind je Nijdra Group?<br />

Assemblage Bamestraweg 31<br />

1462 VM MIDDENBEEMSTER<br />

CNC draaien & frezen en vlak- en rondslijpen<br />

Insulindeweg 35 Middenbeemster<br />

1462 MJ MIDDENBEEMSTER<br />

CNC draaien & frezen Galileistraat 24<br />

1704 SE HEERHUGOWAARD<br />

Meer weten over de Nijdra Group Open Dag: www.nijdra.com<br />

Precision is our Profession

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!