21.09.2017 Views

Binnendijks 2017 37-38

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8 BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong><br />

Maen is een nieuwe Beemsterling,<br />

die in 2016 in deze mooie gemeente<br />

is komen wonen met zijn gezin. Hij zal<br />

regelmatig zijn ervaring, verwondering<br />

en gebeurtenissen in zijn leven met<br />

ons delen in een column.<br />

Lezersfoto's<br />

Deze jonge mus zat bij ons in een struik.<br />

Aan z'n snavel kun je zien dat het een jonkie is.<br />

Klazina Klok, Zuidoostbeemster.<br />

Insectenhotel. Echt?!<br />

Ik was drie jaar toen ik een mier plette met<br />

mijn kleine voetje om mijzelf bij de grote<br />

mensen te laten horen. In Syrie kunnen mensen<br />

en insecten niet samen leven; wij moeten<br />

de insecten vernietigen om zelf in leven te<br />

blijven. In 1997 zag ik een film, Starship Troopers<br />

en daarna was ik er 100% van overtuigd<br />

dat de insecten de menselijke wereld zou aanvallen<br />

en onze planeet wilden overnemen. De<br />

insecten zouden in onze huizen wonen en wij,<br />

de mensen in de jungle.<br />

Een kinderlijke nachtmerrie. Deze ideeën veranderden<br />

volledig toen ik in Nederland kwam<br />

wonen en ik overal insecten zag rondvliegen,<br />

kruipen, springen en om ons heen zag leven. ík<br />

moest hier mee leren omgaan en ze met rust<br />

laten. Ik leerde dat alle insecten een functie<br />

hebben. Op een dag was ik op bezoek bij een<br />

Nederlandse vriend en ik kon amper bij de tuinstoel<br />

komen door de vele spinnenwebben met<br />

enorme spinnen daarin. Voor mij leek het een<br />

horrorfilm. Ik adviseerde mijn vriend om zo<br />

gauw mogelijk insecticide te kopen, zodat hij<br />

vrij door zijn eigen tuin kon lopen. Hij begon<br />

hard te lachten en liet mij vijf kleine houten<br />

huisjes zien, die aan de schutting hingen.<br />

Insectenhotels!!!! Echt? Hotels voor bijen,<br />

mieren, vlinders en wespen? Dat was compleet<br />

gestoord voor mij. In Syrie verliezen de huizen<br />

hun waarde omdat er te veel insecten zijn en<br />

hier in Nederland krijgen ze een eigen hotel<br />

met ontbijt?!! Rare jongens, die Hollanders.<br />

MAEN<br />

Oud Nieuws<br />

Vorige keer schreef ik over de<br />

zeldzame promotiefolder met de<br />

kunsten van Mr. Hedi, gered uit het oud<br />

papier voor het HGB.<br />

De familie Verhoeks had ook boeken te veel<br />

en die namen wij (Antiquariaat Serendipity)<br />

mee om uit te zoeken. Nu is het Nederlandse<br />

equivalent van de naam van ons antiquariaat<br />

‘het geluk van de ongezochte vondst’. Welnu,<br />

als je niet weet dat iets bestaat en je vindt iets<br />

bijzonders dan is dat precies ‘serendipiteit’.<br />

Tussen de overtollige en overjarige boeken<br />

zat een mij totaal onbekend kinderboek met<br />

het heldenverhaal van Jan Adriaensz. Leeghwater<br />

en de drooglegging van de Beemster.<br />

De waterwolf verliest van A. Grimme, in 1939<br />

uitgegeven door G.F. Callenbach uit Nijkerk,<br />

was zo’n onverwachte vondst die dankbaar<br />

wordt toegevoegd aan de collectie boeken<br />

Beemster Agenda<br />

over de Beemster in het bezit van het Historisch<br />

Genootschap Beemster. In het novembernummer<br />

van De Nieuwe Schouwschuit zult<br />

u een boekbespreking aantreffen, want dit is<br />

met recht ‘oud nieuws’.<br />

Reacties naar V.Falger@gmail.com<br />

25/09 Buurtdiner Buurthuis<br />

Zuidoostbeemster<br />

28/09 Orgelconcert Keyserkerk<br />

Middenbeemster<br />

28/09 cursus Cultuurgeschiedenis Onder de Linden Middenbeemster<br />

29/09 dartavond buurthuis Zuidoostbeemster<br />

01/10 Open Huis Historisch Genootschap Beemster<br />

01/10 Koffieconcert Onder de Linden<br />

04/10 diavoorstelling Vrouwen Samen Verder<br />

06/10 fortactiviteiten Fort Spijkerboor<br />

07/10 Viool en Cello Fort Spijkerboor<br />

07/10 muzikale verkenningstocht Fort Spijkerboor<br />

07/10 cabaret Onder de Linden Middenbeemster<br />

08/10 muzikale familievoorstelling Fort Spijkerboor<br />

15/10 Big Band Onder de Linden Middenbeemster<br />

21/10 Cabaret Onder de Linden Middenbeemster<br />

24/10 Nationale Burendag<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel.<br />

DE GROTE HGB FAMILIEDAG ‘GESCHIEDENIS SPELENDERWIJS’<br />

“Open Huis” op locaties van het<br />

Historisch Genootschap Beemster<br />

Stapt u bij ons in de pendelbus op<br />

zondag 1 oktober a.s.? Het Historisch<br />

Genootschap Beemster organiseert<br />

op deze dag de grote HGB familiedag<br />

voor alle inwoners van Beemster en<br />

omstreken.<br />

Tussen 11.00 en 17.00 uur staan de deuren<br />

open van het Betje Wolff museum, Agrarisch<br />

Museum Westerhem, molen De Nachtegaal<br />

en de Beemster Erfgoedkamer. Ook bij de<br />

weegbrug (hoek Volgerweg/Jisperweg) kunt<br />

u uitstappen om eens van dichtbij te bekijken<br />

hoe het allemaal werkt. Een leuke dag voor<br />

het hele gezin, er is van alles te zien en te<br />

doen. De kinderen kunnen zich in het Betje<br />

Wolff museum vermaken met oudhollandse<br />

spelletjes en daarna even bijkomen met limonade<br />

en poffertjes. Luisteren naar de verhalen<br />

van Betje, de fotopuzzeltocht maken en ook<br />

nog genieten van de poppenkastvoorstelling.<br />

De koffie en thee met verse cake staat klaar.<br />

In het Agrarisch Museum Westerhem worden<br />

Waar mais al<br />

niet goed voor is!<br />

Trees Blokdijk<br />

films vertoond en rondleidingen gegeven,<br />

voor de kinderen staan de sjoelbakken klaar<br />

en mogen ze proberen een koe te melken.<br />

De vrijwilligers van de Beemster Erfgoedkamer<br />

vertellen u graag over familiegeschiedenis<br />

en genealogie. Wie weet komt u in de<br />

boeken een ver familielid tegen. Verrassende<br />

archeologische vondsten uit de grond zijn<br />

alleen op deze dag te bekijken! Wanneer de<br />

culturele schatten in Middenbeemster achter<br />

de rug zijn, stapt u in de pendelbus op weg<br />

naar korenmolen De Nachtegaal. Bij goed<br />

weer draait de molen volop en na het maken<br />

van de quiz, speciaal voor kinderen, stapt u<br />

weer in de bus met natuurlijk een paar pakken<br />

meel van de molen. De opstapplaatsen van<br />

de pendelbus zijn goed aangegeven en zijn<br />

willekeurig; op iedere locatie kan opgestapt<br />

worden. Alleen op deze dag vrij entree en een<br />

gratis pendelbus!<br />

Wilt u meer weten over de vereniging?<br />

www.historischgenootschapbeemster.nl.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!