21.09.2017 Views

Binnendijks 2017 37-38

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong> 3<br />

In gesprek met…<br />

Paul Buurmans<br />

Tijdens mijn werk als burgemeester<br />

ontmoet ik veel Beemsterlingen.<br />

Inspirerend en boeiend om naar de<br />

verhalen te luisteren en in gesprek<br />

te zijn over de meest uiteenlopende<br />

onderwerpen. Aan het verzoek van<br />

<strong>Binnendijks</strong> om elke maand een<br />

bijdrage te leveren aan het blad, geef<br />

ik graag gehoor. Hiervoor interview ik<br />

Beemsterlingen met een verhaal.<br />

Vandaag verrast mijn gast mij met een heerlijke<br />

en zelfgebakken Beemster boterkoek,<br />

gemaakt van meel uit de molenwinkel van<br />

Korenmolen De Nachtegaal in Middenbeemster.<br />

“Ik dacht, ik ga bij de burgemeester op<br />

bezoek, ik neem wat lekkers mee”, stelt molenaar<br />

Paul Buurmans (61) met een gulle lach. In<br />

deze proeffase noemt hij het een ’burgemeesterskoek’.<br />

Hoe toepasselijk en bovendien zeer<br />

smakelijk! Paul is molenaar, onder andere<br />

in onze gemeente bij De Nachtegaal aan de<br />

Hobrederweg. “Of ik altijd al molenaar wilde<br />

worden? Nee, een aantal jaar geleden liep ik<br />

tijdens een open dag Korenmolen De Nachtegaal<br />

binnen, waar ik sprak met de molenaar.<br />

Het was een ontzettend interessant gesprek<br />

en toen ik hoorde dat er een tekort was aan<br />

molenaars, besloot ik verder te informeren<br />

naar de mogelijkheden. Waarom? Tja, ik wil<br />

graag zinvol bezig zijn en hou van cultuurhistorie.<br />

Dit paste in het plaatje. Zo ben ik ook al<br />

30 jaar lang als bestuurslid bij het Purmerends<br />

Museum betrokken.”<br />

Pittige studie<br />

Wie denkt dat je zo even molenaar wordt,<br />

heeft het mis. “Ik begon in juni 2014 met m’n<br />

studie”, vertelt Paul. “Daar komt heel wat bij<br />

kijken. Het is theorie en praktijk en ontzettend<br />

pittig, waarbij je op verschillende molens<br />

moet draaien. Je leert alles over type molens,<br />

veiligheid, weersomstandigheden en alle<br />

tandwieltjes, houtjes en touwtjes. Het is geen<br />

opleiding om luchthartig over te doen. Al tijdens<br />

mijn opleiding maakte ik ontzettend<br />

veel draaiuren. Sinds november 2016 mag ik<br />

mezelf, na een landelijk eindexamen, officieel<br />

afgestudeerd molenaar noemen.”<br />

Korenmolen De Nachtegaal is voor iedereen<br />

te bezoeken. “We heten mensen graag<br />

welkom en vertellen met liefde over de<br />

geschiedenis van de molen. We doen dat met<br />

een team van 6 vrijwilligers, waarvan 3 molenaars.<br />

De Nachtegaal is in 1669 gebouwd<br />

als korenmolen. Hier werd meel gemalen<br />

voor brood en veevoer. In een huisje ernaast<br />

woonde de molenaar met z’n gezin.”<br />

Monument<br />

“De huidige molen staat niet helemaal op<br />

de oorspronkelijke plek”, gaat Paul enthousiast<br />

verder. “Het gebouw raakte door de<br />

jaren heen in verval, maar stond wel op de<br />

monumentenlijst. In 2013 is de molen helemaal<br />

opgeknapt en 50 meter verplaatst, met<br />

behoud van de monumentenstatus. De molen<br />

kreeg een hele nieuwe fundering en een<br />

nieuwe kap, maar de oorspronkelijke materialen<br />

zijn zoveel mogelijk behouden.”<br />

Welk doel heeft de molen nu? “Cultuurbehoud.<br />

Mogen we trots op zijn”, duidt Paul de<br />

zaak. “Daarnaast heeft De Nachtegaal educatieve<br />

waarde. De molen is gratis te bezoeken<br />

en ook scholen uit de wijde omgeving komen<br />

langs. Zowel molenaars als bestuur kunnen er<br />

uren over vertellen. De Nachtegaal is ook nog<br />

altijd maalvaardig. We draaien zoveel mogelijk<br />

en malen meel wanneer nodig. De verkoop<br />

richt zich vooral op de Beemster, Purmerend<br />

en de regio. Maar ook pizzabakkende Italianen<br />

weten ons soms te vinden."<br />

Veiligheid<br />

Volgens Paul is veiligheid het allerbelangrijkst.<br />

“Mensen vragen wel of ze boven in de<br />

kap mogen kijken, om te zien hoe alles werkt.<br />

Ook dat laten we graag zien, maar dan zetten<br />

we de molen wel even stil. Met alle tandwielen<br />

en draaiende onderdelen wel zo veilig.<br />

Ook kopen steeds meer mensen hun meel<br />

bij ons of nemen zomaar een kijkje in onze<br />

molenwinkel. (H)eerlijk tarwemeel, speltmeel,<br />

bloem en diverse lekkere mixen, en dat<br />

alles van Beemster oorsprong. Daar komt na<br />

vandaag dus ook nog een mix voor een lekkere<br />

Beemster Burgemeesterskoek bij.”<br />

“Soms ben ik wel 6 tot 7 dagen per week met<br />

molens bezig”, glimlacht Paul. “Ik draai ook<br />

op een houtzaagmolen op de Zaanse Schans<br />

en verder ben ik twee dagen in de week te<br />

vinden in de Schermermolens. Daarvoor zat<br />

ik 40 jaar in het bankwezen pal bij de Dam<br />

in Amsterdam. Deed ik vooral vormgeving,<br />

pr en communicatie. Ja, dit is wel even wat<br />

anders, maar ik werk als bestuurslid van De<br />

Nachtegaal ook mee aan de pr activiteiten van<br />

de molen. We kunnen trouwens nog wel meer<br />

klanten, bezoekers en ‘vrienden van’ gebruiken.<br />

Extra vrijwilligers bij De Nachtegaal zijn<br />

altijd welkom. Helpen bij de molen of in de<br />

winkel, promotie en evenementen, producten<br />

bedenken en verpakken. We kunnen altijd<br />

handjes gebruiken!”<br />

Voor meer informatie of openingstijden, neem<br />

snel een kijkje op www.nachtegaalbeemster.nl.<br />

JOYCE VAN BEEK<br />

BURGEMEESTER VAN BEEMSTER<br />

@AJMVANBEEK<br />

Mantelzorgcompliment Beemster<br />

Het Mantelzorgcompliment is een<br />

jaarlijkse waardering van de gemeente<br />

Beemster voor mantelzorgers die een<br />

zorgvrager in Beemster helpen. Woont<br />

u in Beemster en heeft u mantelzorg<br />

en verdient uw mantelzorger een<br />

compliment? Geef dit dan door via<br />

WonenPlus Beemster.<br />

Hoe aanvragen? De mantelzorger of zorgvrager<br />

vult het aanvraagformulier in op de website<br />

www.mantelzorgcomplimentbeemster.nl of<br />

belt of komt langs bij het servicepunt WonenPlus<br />

Beemster om het formulier samen in te vullen.<br />

Het servicepunt is telefonisch bereikbaar op 0299<br />

820 397 van maandag t/m woensdag van 09.00<br />

tot 12.00 uur. Denk eraan om het IBAN nummer<br />

van de mantelzorger en het BSN-nummer van<br />

zowel zorgvrager als mantelzorger bij de hand te<br />

hebben. Aanvragen kunnen tot 31 oktober <strong>2017</strong>.<br />

Voorwaarden? De mantelzorger moet minimaal<br />

3 maanden minimaal 8 uur per week zorg<br />

hebben verleend in <strong>2017</strong>; een mantelzorger kan<br />

eenmaal een aanvraag doen; per zorgvrager kan<br />

eenmaal een aanvraag worden gedaan; de zorgvrager<br />

woont in de Beemster, de mantelzorger<br />

hoeft niet in de Beemster te wonen.<br />

<strong>Binnendijks</strong> besteedt veel aandacht<br />

aan onder andere sport, welzijn en cultuur. De agrarische sector is echter<br />

onderbelicht. Daarom willen we met enige regelmaat agrariërs vragen om<br />

een stukje te schrijven over ons ‘buitenleven’ in de polder.<br />

Groenbemesters<br />

Groenbemesters zijn gewassen<br />

die geteeld worden voor het in<br />

stand houden of verbeteren van de<br />

bodemvruchtbaarheid en/of het<br />

tegengaan van uitspoeling van stikstof<br />

en fosfaat. Ook kunnen zij door het<br />

vormen van een flink wortelgestel er<br />

voor zorgen dat de grond een mooiere<br />

structuur krijgt. Zij leveren meestal<br />

geen oogstbaar product.<br />

Deze gewassen worden meestal na de oogst<br />

van granen gezaaid. Dit kunnen meerdere<br />

gewassen zijn, bijvoorbeeld: gele mosterd, bladrammenas,<br />

italiaansraaigras, japanse haver<br />

of mengsels van verschillende gewassen. Elk<br />

van de gewassen heeft bepaalde specifieke<br />

kwaliteiten die net voor jou belangrijk kunnen<br />

zijn. Dit kan zijn ziekteonderdrukking, grote<br />

wortels of andere gunstige eigenschappen.<br />

Zij hebben wel allemaal de overeenkomst dat<br />

zij snel ontwikkelen en een flink wortelgestel<br />

hebben, zodat er in korte tijd een flink gewas<br />

kan groeien.<br />

Dit gewas wordt op de kleigronden die wij in de<br />

Beemster hebben dan voor de winter ondergeploegd<br />

als een soort natuurlijke voeding voor<br />

de bodem. Het is natuurlijk wel van belang dat<br />

het in de herfst nog een beetje groeizaam is.<br />

De overvloedige regenval en lage temperaturen<br />

van afgelopen tijd zijn dan natuurlijk<br />

niet gunstig. Zomers een buitje op zijn tijd daar<br />

zijn we als akkerbouwers wel blij mee, maar in<br />

september als de aardappelen en uien klaar<br />

zijn om geoogst te worden kunnen we de hoeveelheden<br />

water die we afgelopen tijd hebben<br />

gehad wel missen. De grond die mede door de<br />

droge winter van vorig jaar een mooie structuur<br />

had wordt er nu niet mooier op. Maar na<br />

regen komt meestal weer zonneschijn.<br />

PIET VAN SPLUNTER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!