21.09.2017 Views

Binnendijks 2017 37-38

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zaterdaghulp gezocht<br />

Spaansen Tuin en Bestrating zoekt een enthousiaste zaterdaghulp<br />

voor de vestiging in Zuidoostbeemster.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster organiseert en faciliteert activiteiten voor alle<br />

inwoners van Zuidoostbeemster. Van taalcursus tot yogales, van volleybaltoernooi<br />

tot buurtdiner. Het buurthuis draait voornamelijk op vrijwilligers. Zij zetten zich<br />

met veel plezier en enthousiasme is om het de gebruikers en bezoekers<br />

naar de zien te maken.<br />

Vanwege uitbreiding van activiteiten en zalen<br />

hebben we meer hulp nodig en daarom zijn we op zoek naar<br />

VRIJWILLIGERS (M/V)<br />

Vind je het leuk om iets te doen in ons dorp en voor je buurtgenoten?<br />

We kunnen hulp gebruiken op allerlei gebied. Voor in het bestuur, om als gastheer,<br />

gastvrouw bardiensten te draaien, in de ondersteuning voor technische en<br />

facilitaire klussen, maar ook voor promotie activiteiten<br />

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar dorpsgenoten die ons willen helpen<br />

bij het draaien van bardiensten, die gastheer/gastvrouw willen zijn voor een dagdeel<br />

in de week of bij speciale evenementen.<br />

Wat bieden wij?<br />

Een leuke en gezellige omgeving, met veel contacten met buurt en dorpsgenoten.<br />

Soms heel hard werken, maar vooral veel plezier. En als je regelmatig een<br />

bardienst draait dan maken wij afspraken met je over een vergoeding<br />

op basis van de vrijwilligersregeling.<br />

Wat vragen wij?<br />

Wij verwachten inzet en enthousiasme bij de activiteiten die je voor het<br />

buurthuis doet. Hierbij zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid, communicatie<br />

belangrijke steekwoorden.<br />

Kijk voor de volledige<br />

vacature op de website<br />

www.spaansen.nl/werken-bij<br />

of neem contact op met<br />

afdeling P&O via telefoonnummer<br />

0224 - 54 18 44.<br />

Vestiging Zuidoostbeemster<br />

Purmerenderweg 43<br />

0299 - 79 21 00<br />

www.spaansen.nl<br />

De nieuwe kleuren John van G<br />

make-up zijn binnen!<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

Dancing Paradise De Rijp<br />

Dans en ontmoetingsfeest voor singles<br />

w w w.l eukna arpar adise.nl<br />

Wil je meer informatie?<br />

Bel met Petra Nederveen (beheerder) via<br />

telefoonnummer 0299 – 42 76 61.<br />

Óf meld je direct aan via info@buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

dan neemt Petra contact met je op.<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 <strong>37</strong> 09<br />

Bamestraweg 1, 1462 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

www.fortekinderopvang.nl<br />

WELKOM<br />

Kinderdagopvang<br />

Buitenschoolse opvang<br />

Peuteropvang<br />

laat je groeien<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 1446 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!