18.02.2020 Views

Keukenbouw 01 2020

Platform over design en techniek in de keukenbranche

Platform over design en techniek in de keukenbranche

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nummer 1 Jaargang 3 februari - maart <strong>2020</strong><br />

keukenbouw<br />

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

keukenbouw.be<br />

Platform over design en techniek in de keukenbranche | keukenbouw.be | | <strong>2020</strong><br />

1<br />

Batibouw <strong>2020</strong><br />

Inox keukens<br />

Design Center<br />

opent haar deuren<br />

Zwart Goud


ZIT HET ONDERNEMEN IN UW BLOED?<br />

GRANDO BIEDT U<br />

DE ULTIEME KANS.<br />

Word<br />

ondernemer<br />

bij Grando<br />

Keukens!<br />

Bent u een dynamische professional?<br />

Dan is Grando Keukens uw ultieme kans!<br />

Wordt u onze nieuwe<br />

franchiseondernemer?<br />

Als zelfstandig Grando ondernemer kunt U rekenen op de stevige<br />

en onderbouwde steun van een professionele organisatie. Grando<br />

keukens is een sterk merk en heeft een weldoordacht vakkundig<br />

concept. Zo ontzorgt Grando de klant van A tot Z, biedt vakmanschap<br />

sinds 1965 en iedere klant geniet van een persoonlijke aanpak.<br />

Grando Keukens is een grote organisatie die deel uitmaakt<br />

van de grootste retailer van Europa op gebied van keuken- en<br />

sanitair, de DMG Groep. DMG telt 250 filialen in Europa en is<br />

zo ook één van de grootste en meest betrouwbare partners<br />

binnen de branche.<br />

Grando keukens is een professionele en sterk groeiende<br />

franchising formule en telt momenteel zo’n 50 winkels in<br />

Nederland en België. Bovendien is Grando Keukens in volle<br />

expansie, het doel is in België jaarlijks twee tot vijf nieuwe<br />

toonzalen in te huldigen.<br />

Zo heeft Grando Keukens onlangs een nieuwe toonzaal<br />

geopend in Turnhout, (Steenweg op Gierle 286,, België).<br />

Voorzien van de nieuwste trends en opstellingen, maar zeker ook<br />

van de hedendaagse comfort.<br />

Nieuwe toonzaal, Grando Turnhout<br />

Grando biedt u het beste van twee werelden:<br />

Uw ondernemerscapaciteiten en onze ervaren organisatie, vormen<br />

samen de sleutel tot succes. Als ondernemer heeft u passie<br />

voor het vak en voor het eindresultaat. Bent U die enthousiaste,<br />

klantgerichte ondernemer met een open mind? Heeft U gevoel<br />

met, of interesse in de keukenbranche gaande van ontwerp/<br />

trends tot techniek/montage? Dan bent U de geschikte kandidaat<br />

waar wij naar op zoek zijn. Wij vragen geen extreme investeringen,<br />

maar bieden u een correct en transparant partnership aan, volledig<br />

ondersteund met opleidingen en begeleiding op het vlak van:<br />

- administratie - inkoop<br />

- marketing - logistiek<br />

- verkoop<br />

Interesse of wenst u meer informatie?<br />

Neem dan contact op met de Heer: Jean Paul Hagen:<br />

T. +31 6 20 09 91 31 of per mail: jp.hagen@grandoretail.nl<br />

grando.be/vacatures


Fierens keuken en interieur I Fotograaf Luc Roymans<br />

In een overheersend digitale wereld<br />

waarin het lijkt dat we steeds sneller leven,<br />

hebben we het recht om te vertragen<br />

op een plaats waar ruimte is voor warmte,<br />

gezelligheid en kookplezier.


Voorwoord<br />

Een echt keukenjaar<br />

Is het nu “twintig twintig” of “tweeduizend twintig”? Misschien domineerde<br />

deze vraag je nieuwjaarsetentje met vrienden of familie? Misschien kwam het<br />

zelfs aan bod bij de talrijke nieuwjaarrecepties die de voorbije maand ongetwijfeld<br />

de revue passeerden. Wat er ook van zij, <strong>2020</strong> belooft weer een boeiend<br />

keukenjaar te worden.<br />

De eerste belangrijke afspraak staat al voor de deur. Batibouw brengt een groot<br />

aantal exposanten samen bij wat nog steeds de grootste bouw- en renovatiebeurs<br />

in België is. Ondanks de aanpassingen die de organisatie doorvoerde, en<br />

waar je in deze <strong>Keukenbouw</strong> uiteraard meer over leest, blijft Paleis 11 tot nader<br />

order het Keukenpaleis. Ook in Paleis 7 vind je ongetwijfeld boeiend keukennieuws.<br />

Jij komt toch ook een kijkje nemen?<br />

Met opnieuw een editie van Eurocucina in Milaan eind april en in september de<br />

Küchenmeile A30 valt er een heel jaar lang keukenlekkers te proeven. Samen<br />

met jou kijken we reikhalzend uit naar deze beurzen van wereldformaat waar<br />

ongetwijfeld de ene wereldprimeur naast de andere baanbrekende innovatie<br />

naar voren zal worden geschoven. Daar moet je gewoon bij zijn.<br />

De Brexit, het Coronavirus, de aanslepende regeringsvorming, de erkenning van<br />

Delphine Boël als dochter door Koning Albert II, het jaar <strong>2020</strong> begon met een<br />

rotvaart aan interessante en soms onrustwekkende berichten. Het ene nieuwsbericht<br />

viel als het ware onverwacht uit de lucht, bij het andere kwam een<br />

langlopende saga (eindelijk) tot zijn einde. Blijven we aan dit ritme verdergaan<br />

dan wordt <strong>2020</strong> naast een interessant keukenjaar ook een boeiend nieuwsjaar.<br />

De eerste editie van <strong>Keukenbouw</strong> focust, en dat is de evidentie zelve, op de<br />

aankomende Batibouw en wat tal van exposanten daar zullen tonen. Met nog<br />

enkele thema’s – koffiemachines, connected kitchen en inox – bieden we je<br />

opnieuw een divers palet aan keukennieuws aan.<br />

Veel leesplezier gewenst!<br />

Tom Rampelbergh


PLATFORM OVER DESIGN EN<br />

TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

keukenbouw.be<br />

Jaargang 3 • nummer 1 • <strong>2020</strong><br />

Verschijnt 4 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Stephanie Demasure<br />

REDACTIETEAM<br />

Tom Rampelbergh, Anastasia Verleysen<br />

BLADMANAGERS<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Pieter-Jan Vansteelandt<br />

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

www.wetransfer.com<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

Adresgegevens:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

SECRETARIAAT<br />

Lisa Gyselinck<br />

Elke Kina<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA<br />

o.v.v. <strong>Keukenbouw</strong>.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnementsperiode geen schriftelijk<br />

bericht van opzegging is ontvangen,<br />

wordt het abonnement automatisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Keukenbouw</strong> is een on/offline communicatieplatform<br />

dat als abonnement, in controlled<br />

circulation en online wordt verspreid onder:<br />

Keukenspeciaalzaken, kookstudio’s, professionele<br />

keukenbouwers, interieurarchitecten,<br />

advies- en ontwerpbureaus, fabrikanten,<br />

importeurs en toeleveranciers.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aan-vaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard<br />

ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

8 Dag en nacht gezonde lucht<br />

12 Maximale ergonomie<br />

14 Efficiënte luchtafvoer in passiefhuizen<br />

16 Solid surface in je keuken<br />

18 De essentie van vier<br />

generaties ledverlichting<br />

20 De Pen: 7 tips om een<br />

beurs te bezoeken<br />

22 Uitrol over gans Vlaanderen<br />

24 Hoogmis voor bouwers en verbouwers<br />

28 Het geheime ingrediënt in een keuken<br />

32 Zwart is here to stay<br />

34 Gesmaakt in de keuken<br />

39 De perfecte bewaarplek voor<br />

de mooiste wijnen<br />

40 Eén kraan, instant waterplezier<br />

42 Design Center opent haar deuren<br />

44 Beleving centraal op Batibouw<br />

met echt ‘Miele-huis’<br />

46 Dampkap wordt multifunctionele<br />

blikvanger<br />

48 Sectornieuws<br />

52 Inox is here to stay<br />

57 Geen enkele keuken dezelfde<br />

12<br />

16<br />

32


inhoud<br />

Cover<br />

Falmec<br />

Beeld: Cinem<br />

Nummer 1 Jaargang 3 februari - maart <strong>2020</strong><br />

keukenbouw<br />

40<br />

PLATFORM OVER DESIGN EN TECHNIEK IN DE KEUKENBRANCHE<br />

keukenbouw.be<br />

Platform over design en techniek in de keukenbranche | keukenbouw.be | | <strong>2020</strong><br />

1<br />

Batibouw <strong>2020</strong><br />

Inox keukens<br />

Design Center<br />

opent haar deuren<br />

Zwart Goud<br />

52 46<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws. Volg ons op<br />

social media en meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

keukenbouw.be<br />

58 Intrede in Vlaanderen<br />

58<br />

62 Hygiëne is het sleutelwoord in de keuken<br />

64 ERP en CAD/CAM stuwen<br />

keukenbouw naar nieuw niveau<br />

66 Slimme technieken verhogen de<br />

sfeer en het comfort in de keuken<br />

70 Bijzonder schuiflade systeem voor<br />

de creatieve keukenbouwer<br />

64<br />

70<br />

72 Het zwarte goud (en dan<br />

bedoelen we niet olie)<br />

76 Connectiviteit alom<br />

78 Keukenpartners


Dag en nacht<br />

gezonde lucht<br />

Met de duurzaamheid van onze woningen in het achterhoofd stellen<br />

de bevoegde instanties steeds strengere eisen. Dat geldt ook voor de<br />

ventilatie, gezien een traditioneel systeem wel de lucht zuivert maar ook<br />

warmte naar buiten blaast. De oplossing? Een recirculatiefilter.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: PlasmaMade<br />

“Zuivere<br />

lucht, zonder<br />

warmteverlies.”<br />

PlasmaMade ontwikkelde<br />

deze filter en startte zo<br />

aan haar succesverhaal.<br />

8 <strong>Keukenbouw</strong>.be


De opkomst van werkbladafzuiging noopte PlasmaMade<br />

tot de ontwikkeling van een passende filter.<br />

Met de Air Sensor houden we ons<br />

binnenklimaat voortaan dag en nacht in de gaten.<br />

Een recirculatiefilter maakt van bijna elke<br />

afzuigkap een recirculatiedampkap. Eenvoudig<br />

gezegd werkt het systeem als volgt: de<br />

lucht wordt opgezogen, gefilterd en terug<br />

in de keuken geblazen. Onderweg gebeuren<br />

uiteraard de nodige filteringen zodat vuiltjes,<br />

vetten en geuren uit de lucht verdwijnen. En<br />

daar doet de recirculatiefilter van het Nederlandse<br />

PlasmaMade zijn intrede.<br />

Luchtreiniger<br />

Vandaag zien we het gebruik van een recirculatiesysteem<br />

vooral in woningen waar door<br />

omstandigheden een afvoer naar buiten niet<br />

mogelijk is. De groene gedachte, gekoppeld<br />

aan de strengere eisen inzake energieprestaties,<br />

doen de populariteit van recirculatie nog<br />

meer stijgen. Geen lucht naar buiten betekent<br />

namelijk ook geen warmte naar buiten,<br />

wat dan weer een positief invloed heeft op<br />

de energiefactuur. Bovendien vernietigt een<br />

recirculatiefilter van PlasmaMade naast de<br />

typische kookgeuren en -dampen ook sigarettenrook,<br />

pollen, bacteriën, virussen en schimmels.<br />

“Aangezien onze filter niet alleen de<br />

geur verwijdert, maar ook nog eens pollen,<br />

bacteriën, fijn stof en andere onaangename<br />

elementen kunnen we zeker spreken van<br />

een luchtreiniger in plaats van een afzuigkap”,<br />

aldus Martin van der Sluis, oprichter en<br />

bedenker van PlasmaMade.<br />

Digitale toegang<br />

Van der Sluis verwacht dat bewoners van een<br />

huis binnenkort permanent zicht willen in de<br />

toestand van hun woning. Op basis van verschillende<br />

parameters geeft de woning dan<br />

zelf zijn status aan qua comfort en gezondheid<br />

waarop dan naar wens gereageerd kan worden.<br />

“Al van bij het begin integreren we een<br />

domotica-aansluiting op onze filters”, geeft<br />

van der Sluis aan. “Zo kan iedereen de filter<br />

vanop afstand volgen. Recent introduceerden<br />

we bovendien onze Air Sensor, een toestel<br />

dat de luchtkwaliteit in de ruimte bekijkt en<br />

gebruikers hier meteen info over geeft. De sensor<br />

waakt als het ware over de gebruiker door<br />

constant waarden te analyseren en eventuele<br />

veranderingen in de luchtkwaliteit meteen te<br />

melden. Worden gemeten: temperatuur, luchtvochtigheid,<br />

CO 2<br />

-waarde en de TVOC-waarde.<br />

Deze laatste geeft een inzicht in de mate van<br />

vervuiling in een ruimte en hierbij geldt ‘hoe<br />

lager hoe beter’. Alles wat gas of stof oplevert,<br />

gaande van koken over roken tot wasmachines<br />

en droogkasten, veroorzaakt TVOC’s.<br />

Optioneel is ook een fijnstofmodule beschikbaar.”<br />

Alle gemeten resultaten zijn zichtbaar<br />

via de PlasmaMade app. Via de app komen<br />

ook de meldingen wanneer afwijkende data<br />

optreden. “Alle ruimtes met een geïnstalleerde<br />

Air Sensor zijn verzekerd van een gezond en<br />

veilig binnenklimaat”, besluit van der Sluis. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 9


NOVY UP<br />

Een dampkap-kookopstelling<br />

met individuele invulling<br />

Novy Up maakt het mogelijk om inductie, wok en - of teppan-yaki<br />

te combineren met een discrete, fluisterstille werkbladafzuiging.<br />

Ontdek alle opstellingen op novy.be


ILWA, met hart en ziel sinds 1936<br />

U heeft een keukenzaak en doet dat met hart en ziel ?<br />

ILWA produceert keukens met jarenlange vak– en materiaalkennis.<br />

De kwaliteit is essentieel en daar zijn wij fier op.<br />

Wij werken op maat van de klant :<br />

-flexibiliteit<br />

-persoonlijke service<br />

-laatste technieken zoals laserkanten<br />

-onbeperkte keuzes uit laminaat of lak.<br />

-gratis gebruik van software en designcenter<br />

gesitueerd in centraal België en zeer bereikbaar.<br />

Wij zoeken partners voor een lange termijn.<br />

Interesse : mail naar johan.illegems@ilwa.be<br />

Meer info : www.ilwa.be<br />

Belgisch Design met 15 jaar waarborg


“Onweerstaanbaar<br />

handige features.”<br />

OptiLift van V-ZUG: de onderste lade wordt<br />

opgetild tot op heuphoogte wanneer ze uit<br />

de machine wordt getrokken.<br />

12 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Maximale ergonomie<br />

Het in- en uitladen van een vaatwasmachine is niet meteen het leukste karwei, zeker niet wanneer we de onderste<br />

lade moeten vullen. Die staat namelijk veel te laag bij de grond en dat is niet goed voor onze rug. De oplossing:<br />

een lade die uit de machine komt en opgetild wordt tot heuphoogte.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: V-ZUG<br />

V-ZUG stelt tijdens Batibouw met Adora een<br />

nieuwe vaatwasmachinelijn met een modern<br />

design en een ruime waaier aan comforttoepassingen<br />

voor. OptiLift is daarbij de meest in<br />

het oog springende. Dankzij OptiLift wordt de<br />

onderste lade van de vaatwasmachine opgetild<br />

tot op heuphoogte wanneer je ze uit de<br />

machine trekt. “Het in- en uitladen van het<br />

vaatwerk is zo veel minder belastend voor<br />

de rug”, aldus Michel Van Dommelen van<br />

V-ZUG. “Het achterste deel van het OptiLiftmandje<br />

is bovendien zo ontworpen dat je het<br />

zout makkelijker kunt bijvullen en de zeef<br />

kunt reinigen.”<br />

Nog meer comfort<br />

OptiLift is niet de enige feature bij de Adoravaatwasmachine<br />

die het comfort van de<br />

gebruikers verhoogt. Zo zijn er de compacte,<br />

telescopische SoftSlide-geleiders met Soft-<br />

Close-sluitsysteem die voorkomen dat het<br />

vaatwerk bij het in- en uitschuiven van de<br />

laden beschadigd raakt. De besteklade en de<br />

bovenste lade kunnen bovendien gewoon uit<br />

de machine worden gehaald zodat er meer<br />

plaats is voor grotere stukken. Geen gedoe<br />

meer of tijdrovend paswerk om de vaat in<br />

het toestel te krijgen. “Onze nieuwe Adoralijn<br />

werd ondertussen bekroond met de Plus<br />

X Award in de categorieën Hoge Kwaliteit,<br />

Design, Bedieningscomfort, Functionaliteit,<br />

Ergonomie en Ecologie”, voegt Van Dommelen<br />

toe. “Een bewijs dat de handige features<br />

en het lagere energie- en waterverbruik zeker<br />

in de smaak vallen.”<br />

Unieke functie<br />

“Het argument dat vaatwassers energie- en<br />

waterverslinders zijn, gaat vandaag de dag<br />

helemaal niet meer op”, benadrukt Van<br />

Dommelen. “Integendeel, waar alles met<br />

de hand afwassen al gauw tot een verbruik<br />

van 40 liter water leidt, is dat bij de Adora<br />

SL in het automatische programma slechts<br />

vanaf 5 liter. Sluit de vaatwasmachine aan op<br />

een warmwaterleiding en gebruikers besparen<br />

tot wel 90 procent energie. Bovendien<br />

pakken we bij de Adora-vaatwasmachinelijn<br />

uit met een wereldprimeur: de Steamfinish.<br />

Net voor de droogfase gebruiken we in het<br />

toestel pure stoom. Het resultaat is een vlekkeloze<br />

schoonheid en een stralende glans,<br />

een resultaat dat bevestigd werd door het<br />

onafhankelijk testlaboratorium Labor Veritas.”<br />

Andere programma’s waar gebruikers<br />

mee aan de slag kunnen gaan: een Partyprogramma<br />

(een supersnel programma van<br />

slechts 11 minuten), een Sprint-programma<br />

van 20 minuten, een Fondue-Raclette programma<br />

dat dankzij een actieve inweekfase<br />

op 35°C vuil van bijvoorbeeld gratinschotels<br />

zal verwijderen en een stil programma van<br />

amper 37 dB. •<br />

V-ZUG: “Neem de besteklade en de bovenste lade uit het toestel om<br />

meer plaats te creëren voor grotere stukken vaat.”<br />

Een nieuw design gekoppeld aan ergonomische features,<br />

de Adora-vaatwasmachinelijn van V-ZUG.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 13


Efficiënte luchtafvoer<br />

in passiefhuizen<br />

In het gamma van Naber vinden we al een heel deel oplossingen om de kookdampen efficiënt naar buiten te geleiden.<br />

Voeg daar vandaag nog maar eentje bij: een luchtafvoeroplossing speciaal ontwikkeld voor passiefhuizen.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Naber<br />

COMPAIR ® BIXO geopend en gesloten. In gesloten toestand sluit het systeem de doorvoer hermetisch af.<br />

14 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Kookdampen naar<br />

buiten, nu ook in<br />

passiefhuizen.<br />

De BIXO Balance ® -units<br />

die het optreden van<br />

onderdruk voorkomen.<br />

COMPAIR ® BIXO is de naam van de gecertificeerde muurdoorvoerunit<br />

die bij Naber beschikbaar is voor gebruik in passiefhuizen. Een nieuw<br />

sluitmechanisme, het TwisterTec-afsluitsysteem, is de basis van de unit.<br />

Een kleine elektrische motor verdraait een quasi geluidloos een slijtvast<br />

textielmembraan zodat dit in gesloten toestand hermetisch dicht<br />

is. Meteen ontstaan ook drie isolerende luchtkamers. De U-waarde<br />

bedraagt slechts 0,8 W/(m²K), vergelijkbaar met een venster met driedubbel<br />

glas. Ook leuk: aangezien er geen kleppen worden gebruikt, zijn<br />

er geen storende geluiden bij wind.<br />

Alles automatisch<br />

Schakelt de gebruiker de dampkap in, dan registreert de ingebouwde<br />

elektronica dit meteen. Het signaal om, zelfs bij klein debiet, de doorlaat<br />

te openen. “Een heel efficiënte oplossing aangezien de lucht die<br />

naar buiten stroomt ook zo goed als geen obstakels tegenkomt”, benadrukt<br />

Naber. “Ook de installatie is eenvoudig. Een 230V-aansluiting is<br />

nodig, een verbinding met de dampkap niet.”<br />

Naber hield bij de ontwikkeling van BIXO rekening met mogelijk optreden<br />

van onderdruk in gebouwen. Het antwoord van de fabrikant is een<br />

draadloze communicatie tussen een besturingseenheid die in de luchtafvoerunit<br />

zit en maximaal drie vrij te plaatsen BIXO Balance ® -units.<br />

BIXO Balance ® kan in beide richtingen werken, dus zowel voor luchttoevoer<br />

als luchtafvoer. Dit zorgt ervoor dat de luchtafvoeroplossing<br />

ook in passiefhuizen inzetbaar is. “Bovendien neutraliseert het beter de<br />

kookgeurtjes en voert het vocht volledig af”, aldus de fabrikant. “Beter<br />

dan een ventilatieoplossing dit kan.”<br />

COMPAIR ® BIXO en BIXO Balance ® hebben een diameter van 150 millimeter,<br />

wat de units compatibel maakt met de COMPAIR ® flow kanaalsystemen<br />

van kunststof en COMPAIR STEEL flow ® van staal.<br />

Bewegende beelden<br />

Het systeem in werking zien? Naber maakte een video waarin de werking<br />

van COMPAIR ® BIXO en BIXO Balance ® mooi worden weergegeven.<br />

Neem een kijkje op www.naber.com/nl/bixo. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 15


Solid surface in je keuken<br />

Solid Surface in de keuken? Helemaal geen gek idee, integendeel. Dankzij haar producteigenschappen leent het<br />

materiaal zich perfect tot gebruik in een keukentoepassing. Werkblad, spoelbak of zelfs de hele keuken. “Ontdek<br />

de vele voordelen van Solid Surface op de Batibouw-stand van Grenache”, klinkt het bij D. Engels.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: D. Engels<br />

Een hele keuken in Solid Surface of hier en daar een product? Rechte lijnen of extravaganter qua vorm?<br />

Met de materialen van Engels Design kan het, perfect op maat naar wens van de klant.<br />

(Foto: HI-MACS by Engels Design)<br />

16 <strong>Keukenbouw</strong>.be


“Solid Surface is<br />

een volwaardig<br />

alternatief voor<br />

traditionele<br />

keukenmaterialen.”<br />

Engels Design en Grenache<br />

Grenache was één van de eerste verdelers<br />

van wijnkasten in de Benelux en blijft zich<br />

hierin specialiseren. In de beginperiode werd<br />

deze activiteit nog gecombineerd met een<br />

wijnhandel en het eerste Wijncafé van België.<br />

Zo vergaarden de zaakvoerders een zeer<br />

sterke ervaring met wijn in al zijn facetten.<br />

De collectie werd een tiental jaren geleden<br />

uitgebreid met inbouwwijnkasten voor de<br />

keukenbranche. Daarmee richtte Grenache<br />

zich ook op de distributie via de keukenhandelaars.<br />

Vandaag is Grenache exclusief<br />

invoerder van meerdere merken wijnkasten<br />

voor de Benelux en verdelen ze deze naar<br />

groothandelaars, keukenzaken en andere<br />

doorverkopers. Het groeiende succes leidde<br />

tot de beslissing uit te breiden met andere<br />

producten voor deze doelgroep: alle keukentoestellen<br />

van Amica, de Plantcube van<br />

Agrilution en sinds kort ook Solid Surface<br />

toepassingen voor keukens (werkbladen,<br />

spatwanden op maat,…). “Kwaliteit en<br />

service primeren”, klinkt het bij Grenache.<br />

“Onze keuze viel al snel op Engels Design,<br />

een divisie van de Engels Group, de Solid<br />

Surface specialist in België.”<br />

De Engels Group uitgebreid voorstellen is niet<br />

nodig. De familiale onderneming, actief sinds<br />

1927, is een gekende en gevestigde waarde<br />

binnen de keukensector. De groothandelspoot<br />

D. Engels verdeelt de meest uiteenlopende<br />

elektrische huishoudapparatuur terwijl de<br />

afdeling Engels Design and Decoration sinds<br />

15 jaar exclusief invoerder en verdeler is van<br />

het solid surface-materiaal van HI-MACS.<br />

“We vulden recent ons assortiment verder<br />

aan met materiaal van Getacore en Avonite”,<br />

voegt Catherine Engels toe. “Met daarbij ook<br />

de Studio Collection en de Marble Collection<br />

maken we een breed scala aan exclusieve<br />

materialen en merken beschikbaar voor alle<br />

noden van onze klanten. Het grootste verschil<br />

tussen de merken in Solid Surface is niet<br />

alleen de kwaliteit, maar vooral de aangeboden<br />

service. Wij spelen daar heel erg op in.”<br />

Solid Surface moet je ervaren<br />

“Eén van de voordelen van Solid Surface is het<br />

onbeperkte ontwerp, de op maat gemaakte<br />

meubels zonder zichtbare naden”, legt<br />

Catherine Engels uit. “Het unieke aan Solid<br />

Surface is dat het naadloos kan worden verlijmd.<br />

Het is bovendien niet poreus, zodat<br />

vlekken, zelfs van wijn, citroen of olijfolie,<br />

geen schijn van kans maken. Bacteriën hechten<br />

zich niet vast en verspreiden zich niet. Wie<br />

tijdens het dagelijkse keukengebruik krasjes<br />

maakt op een Solid Surface werkblad hoeft<br />

niet te treuren. Simpelweg wat opschuren<br />

en polieren en het ziet er weer als nieuw uit.<br />

Solid Surface voelt warm en zacht aan, zeer<br />

aangenaam in keukens of badkamers. Het<br />

is bovendien, meer dan andere materialen,<br />

een duurzaam product. Wel is het belangrijk<br />

te werken met degelijke merken. Wij bieden<br />

bijvoorbeeld 15 jaar garantie op Avonite, HI-<br />

MACS en GetaCore die met de juiste certificaten<br />

onder meer garanderen dat de Solid<br />

Surface uv-bestendig is en dus niet zal verkleuren.<br />

De verwerker van Solid Surface speelt<br />

eveneens een grote rol. Zij staan in voor het<br />

perfecte maatwerk, de opvolging en de service,<br />

inclusief de garantie. En misschien wel<br />

de handigste troef van allemaal: het is mogelijke<br />

het materiaal te thermoformeren. Eerst<br />

opwarmen tot 170 graden en dan in een mal<br />

in de gewenste vorm laten afkoelen. Steeds<br />

op maat, gebogen of recht.”<br />

Stap voorwaarts<br />

Solid Surface kent niet dezelfde bekendheid<br />

als ‘traditionele’ materialen voor een werkblad.<br />

Dat beseft ook Catherine Engels:<br />

“Ongeveer vijf jaar geleden werd het materiaal<br />

stilaan wel bekender in deze context.<br />

We willen dit uiteraard verder aanzwengelen<br />

zodat Solid Surface als volwaardig alternatief<br />

aan bod komt bij de materiaalkeuze<br />

van een werkblad, en bij uitbreiding de hele<br />

keuken. Want we beschikken vandaag reeds<br />

over het grootste aanbod aan spoelbakken in<br />

Solid Surface op de Belgische markt. Met de<br />

toevoeging van twee nieuwe merken en<br />

de aanwezigheid van de Marble Collection<br />

(prachtige marmerkleuren) en de Studio Collection<br />

(verschillende afwerkingen, lichtdoorlatend)<br />

zijn de mogelijkheden nog uitgebreid.<br />

We stellen onszelf en het materiaal dan ook<br />

graag voor tijdens Batibouw, nog steeds de<br />

grootste beurs in België wanneer het gaat over<br />

bouwen en verbouwen. Op de stand van Grenache,<br />

stand 11413, zullen verschillende toepassingen<br />

in Solid Surface voorgesteld worden.”<br />

www.engels-design.be •<br />

De Marble Collection, Solid Surface in een marmerlook.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 17


DE ESSENTIE VAN<br />

VIER GENERATIES<br />

LEDVERLICHTING<br />

Häfele heeft ontwikkeld,<br />

onderzocht en veelvuldig<br />

gesproken met de meubelbouwers<br />

en industriepartners.<br />

Daaruit heeft de internationale<br />

beslagspecialist veel geleerd.<br />

Ondertussen wijdde Häfele liefst<br />

100.000 uur aan het werken met<br />

ledverlichting. Loox5 brengt de<br />

essentie van vier generaties<br />

ledverlichting samen.<br />

Tekst en beeld Häfele<br />

Een uitgebreide brochure legt het nieuwe<br />

Loox5-systeem uit en geeft een overzicht van<br />

alle componenten.<br />

Loox5 zet de hedendaagse trend. Het systeem<br />

is eenvoudiger, beter en vooral slimmer dan<br />

zijn voorgangers. Met een hoge betrouwbaarheid,<br />

gesteund door non-stop logistiek,<br />

voldoet Loox5 aan de eisen van de meubelindustrie.<br />

De Samsung leds bieden een buitengewone<br />

lichtkwaliteit. Daarnaast is er de<br />

optimale integratie met de meubelprocessen,<br />

de slimme en eenvoudige lichtregeling, en –<br />

uiteraard – de connectiviteit.<br />

Nieuwe driver met intuïtieve<br />

aansluitingen<br />

Er zijn nieuwe voedingen met een inbouwhoogte<br />

van 16 millimeter voor 12V- en<br />

24V-systemen – elk in drie prestatieklassen<br />

voor kleine en middelgrote installaties – en<br />

een voeding met een inbouwhoogte van 38<br />

millimeter in 24V-systemen tot 270W. De voeding,<br />

door Häfele zelf ontwikkeld en gebouwd<br />

in Europa, levert een uitgangsstroom van<br />

5A, ook over langere afstanden. Bovendien<br />

detecteert ze overbelasting en waarschuwt de<br />

gebruiker. Het is dus altijd veilig. Het nieuwe<br />

connectorsysteem heeft een duidelijke kleuren<br />

vormcode, die incorrecte aansluitingen<br />

voorkomen. Loox5 is uitgerust met lineair<br />

verbonden zesvoudige verdelers voor monochrome<br />

lampen. Die zijn compatibel met alle<br />

standaard bedrade schakelaars en sensoren uit<br />

het Loox-assortiment. De zesvoudige meshverdeler<br />

voor RGB-, multi-witte en monochrome<br />

lampen maakt draadloos verbinding met Looxafstandsbedieningen<br />

en -wandschakelaars,<br />

18 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Bedien en configureer je verlichting. Alle geïnstalleerde Loox5<br />

lampen “rapporteren” aan de Häfele Connect mesh app. De<br />

bediening is easy met behulp van een smartphone, de nieuwe<br />

afstandsbediening (afgebeeld) of de Häfele draadloze schakelaar.<br />

Het hart van het Loox5-systeem is een<br />

nieuwe 12- of 24-Volt voeding.<br />

Verdeling en sturing in het Loox5-systeem worden gerealiseerd via<br />

lineair verbonden 6-voudige verdelers voor monochrome lampen met<br />

aansluitingen voor alle standaard bedrade schakelaars en sensoren<br />

uit het Loox-assortiment.<br />

Bij Häfele zijn in- en opbouwprofielen verkrijgbaar<br />

met nog kleinere dwarsdoorsneden en een<br />

hoogwaardige oppervlakteafwerking. Naast de<br />

oppervlakken zilver en zwart, zijn er ook opbouwprofielen<br />

in een geborstelde rvs-look.<br />

maar ook wandschakelaars met bijbehorende<br />

sensoren van andere merken. De zes uitgangen<br />

worden individueel geconfigureerd en<br />

kunnen aangestuurd worden via de Häfele<br />

Connect mesh app. Er is ook een interface voor<br />

conventionele schakelaars inbegrepen.<br />

Smart home op zijn best<br />

Häfele pioniert met zijn Connect mesh<br />

module. Het stelt een nieuwe internationale<br />

communicatiestandaard, via het protocol Bluetooth<br />

mesh. De veilige manier om te communiceren<br />

tussen apparaten is geïntegreerd<br />

in alle Loox5-sturingscomponenten. De app<br />

biedt een eenvoudige en intuïtieve configuratie<br />

en controle van Connect mesh-netwerken,<br />

verlichting en elektrisch aangedreven beslag.<br />

Downloaden is gratis voor iOS en Android.<br />

De nieuwe afstandsbediening en de wandschakelaar<br />

maken het misschien nog eenvoudiger.<br />

Aan- en uitzetten, dimmen,<br />

kleurtemperatuur of lichtkleur aanpassen,<br />

verlichtingsscenario’s opslaan en uitvoeren:<br />

het wordt kinderspel. Zelfs de besturing van<br />

elektrisch aangedreven beslag, zoals het<br />

openen en sluiten van meubeldeuren. Door<br />

middel van adapters kunnen onderdelen van<br />

Loox5 en de vorige Loox-reeks eenvoudig<br />

gecombineerd worden.<br />

Licht in de keuken, op maat van de<br />

industrie<br />

Met Häfele wordt het integreren van verlichting<br />

in meubels net zo gemakkelijk en<br />

vanzelfsprekend als verlichting in de koel-<br />

kast. Een nieuw pakket, met de onderdelen<br />

van Loox5, is afgestemd op de behoeften<br />

van de keukenmeubelindustrie en maakt<br />

de installatie een integraal onderdeel van<br />

het industriële productieproces. De werking<br />

ervan past binnen de holistische kijk<br />

van Häfele op keukens en andere leefruimtes.<br />

‘Loox for Industries’ vat het perfect<br />

samen. De kernboodschap? De integratie<br />

LOOX5 IN HET KORT:<br />

van verlichting ‘easy’ maken, qua planning,<br />

productie, installatie en qua besturing van<br />

verlichtingsontwerp via app, wandschakelaar<br />

of afstandsbediening.<br />

Häfele presenteert met dit concept een overtuigend<br />

totaalpakket, dat verder ontwikkeld<br />

wordt in de wereldwijde dialoog met industriële<br />

klanten, zelfs buiten de keukensector. •<br />

Ledstrip verlichting<br />

Door de strategische alliantie met Samsung verhoogt Häfele de lichtkwaliteit en zorgt het<br />

voor een uniforme kleurtemperatuur over het gehele systeem. Een levensduur van 50.000<br />

uur is gegarandeerd.<br />

Profielen<br />

Een grote keuze aan compacte in- en opbouwprofielen met hoogwaardige oppervlakteafwerking.<br />

Naast zilver en trendkleur zwart is er ook een geborstelde rvs-look. De zwarte<br />

afdekkingen gaan in onverlichte toestand op in het profielontwerp, maar creëren eenmaal<br />

verlicht een uitzonderlijk subtiele sfeer.<br />

Spots<br />

De eerste spots met Samsung LED-technologie combineren lineaire verlichting en puntverlichting<br />

met dezelfde kleurtemperatuur. Beschikbaar voor 12V- en 24V-systemen.<br />

Modulaire meubelverlichting<br />

De twee nieuwe meubelverlichtingen voor boorgaten met diameter 58 millimeter (modulair)<br />

en 26 millimeter zijn verkrijgbaar met in- of opbouwbehuizingen, waardoor klanten<br />

ruimere keuze aan ontwerpen en kleuren hebben.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 19


20 <strong>Keukenbouw</strong>.be<br />

“Als beurscoach wil ik eerlijk zijn:<br />

veel bezoekers verdoen hun<br />

tijd op een beurs omdat ze niet<br />

weten waarom ze die beurs<br />

bezoeken. Een dagje uit is geen<br />

beursbezoek.”


De Pen<br />

Angélique Monballieu<br />

Beurscoach<br />

7 tips om een beurs te bezoeken<br />

Batibouw komt dichterbij. Er zijn geen professionele dagen meer op donderdag en<br />

vrijdag, wel professionele dagbeurzen. Voor de keukensector FINISHING zijn er op<br />

4 maart, bezoeken op uitnodiging.<br />

Beeld Ans Photography<br />

Wil jij het anders aanpakken en het maximale uit je bezoek halen? Ik geef je alvast zeven praktische tips mee.<br />

Tip 1 – Bepaal je doel vooraf<br />

Waarom plan je een bezoek aan de beurs?<br />

Raar maar waar, vaak bezoeken ondernemers een beurs omdat het zo hoort, omdat anderen die beurs bezoeken. Heb je<br />

je al eens afgevraagd waarom je een dag of een halve dag spendeert aan een beursbezoek zonder zelf te weten waarom?<br />

Als jij je doel bepaalt, dan kan je achteraf de waarde meten.<br />

Tip 2 – Bereid je goed voor<br />

Geld en tijd besparen doe je vooraf. Openingsuren controleren (belangrijk voor Batibouw), vooraf registreren (spaart tijd,<br />

lager tarief), beurzen combineren (zoals Batibouw en FINISHING op woensdag 4 maart), je bezoek vastleggen in je agenda<br />

en je visitekaartjes alvast meenemen. Je voorbereiding is cruciaal.<br />

Tip 3 – Leg afspraken vast<br />

Check wat de thema’s van de beurs zijn. Ontdek ‘small is beautiful’ en ‘5 senses experience’ op Batibouw. Welke exposanten<br />

wil je bezoeken? Maak een lijstje zodat je deze zeker niet mist. Maak tijd om nieuwe potentiële leveranciers of klanten<br />

te ontdekken. Maak afspraken zodat je weet dat jouw contactpersoon er is.<br />

Tip 4 – Maak er een actief bezoek van<br />

Wandelen in de gang is geen beurs bezoeken. Ga op de standen, spreek mensen aan, stel vragen, proef van de producten,<br />

voel de warmte of koude van een aanrecht, snuif de geur op,… Beleef de beurs in al zijn facetten.<br />

Tip 5 – Registreer belangrijke zaken<br />

Maak notities en foto’s. Foto’s laten je toe om de beurs te herbeleven nadien én te delen met anderen. Je onthoudt namelijk<br />

maar drie tot vijf standen. Door foto’s te nemen herbeleef je de beurs nadien gemakkelijk.<br />

Tip 6 – Sta open voor andere visies<br />

Denk out of the box. Sta open voor andere ideeën, luister waarom ze het zo doen. Spreek andere bezoekers aan of luister<br />

wat hun vragen zijn. Van elk gesprek kan je iets leren.<br />

Tip 7 – Deel je ervaring<br />

Evalueer je beursbezoek. Wat wil je doen met de nieuwe input? Deel met collega’s. Vergelijk je bezoek met dat van collega’s.<br />

Iedereen beleeft een beurs anders.<br />

Beursbezoeken zijn momenten van reflectie. Plaatsen waar ideeën ontstaan, waar je netwerkt, waar gezichten achter het<br />

bedrijf zichtbaar zijn, waar je werkt aan je bedrijf en niet in je bedrijf.<br />

Een beurs beleven met al je zintuigen en een open mind kan ik als beurscoach iedereen aanbevelen.<br />

Ik ben benieuwd naar jouw ervaring.<br />

tel: 0496 23 80 65<br />

angelique@beurscoach.be<br />

Via deze weg kan u het boek BEURSSUCCES bestellen.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 21


“Ervaring ten<br />

dienste van<br />

de klant.”<br />

Ourea heeft enkele bekende merken in portefeuille, bijvoorbeeld de kranen van MGS en de zwart geëmailleerde spoelbakken van ABK.<br />

Uitrol over gans Vlaanderen<br />

Zes jaar geleden boven de doopvont gehouden, vandaag een gevestigde waarde als het gaat over keukenaccessoires:<br />

Ourea. Wat begon in Oost- en West-Vlaanderen groeit verder uit naar heel Vlaanderen.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Ourea<br />

22 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Naast de alom gekende merken als<br />

Franke, Grohe, Blanco, Novy,… verdeelt<br />

Ourea ook een aantal merken exclusief<br />

voor de Belgische markt: Schock (spoelbakken<br />

in kwartscomposiet), MGS<br />

(kranen in massief roestvrijstaal), Artinox<br />

(spoelbakken) en het ‘huismerk’<br />

Lanesto dat garant staat voor een uitstekende<br />

prijs-kwaliteitsverhouding<br />

voor spoelbakken, kranen, afvalsystemen,<br />

verlichting, en zo meer. Ontdek<br />

alles op www.oureakitchenware.be.<br />

Een spoelbak naadloos ingelast in het werkblad, volledig roestvrijstaal maatwerk.<br />

Ourea vierde net zijn zesde verjaardag, een<br />

jonge onderneming dus. In deze zes jaar<br />

bouwde de groothandel in keukenaccessoires<br />

een mooie reputatie op door een<br />

uitstekende service aan te vullen met een<br />

diepgaande productkennis. “Wat zijn keukenaccessoires?”,<br />

stelt Roeland Moors, zaakvoerder<br />

van Ourea, zichzelf de vraag. “Met<br />

keukenaccessoires bedoelen we de ‘voorwerpen’<br />

in een keuken die we dag in dag uit<br />

gebruiken. Denk maar aan een spoelbak, een<br />

keukenkraan, de vuilbakjes en de verlichting<br />

van het werkblad. Wat zien we niet als accessoire:<br />

de kasten en het bijbehorende meubelbeslag,<br />

de (inbouw)electro en eventuele<br />

decoratieve elementen die in een keuken<br />

voor sfeer zorgen.”<br />

enkele van de noodzakelijke investeringen<br />

die we de voorbije jaren deden en die ons<br />

brachten waar we nu staan.”<br />

Steeds ten dienste van de klanten<br />

“Ourea is geen bedrijf dat dozen verschuift<br />

van plaats A naar plaats B en daar dan zijn<br />

graantje van meepikt”, verduidelijkt Moors<br />

de strategie van Ourea. “Onze rol is veel groter<br />

en wezenlijker dan dat. Enerzijds zijn we<br />

die belangrijke logistieke partner die er voor<br />

zorgt dat de klant het juiste product aan de<br />

juiste prijs in het juiste magazijn kan vinden.<br />

Anderzijds zijn we ook trendwatchers. Welke<br />

producten zijn interessant voor onze klanten<br />

en hebben dat tikkeltje extra dat nodig<br />

is om hun klanten over de streep te trekken?<br />

Denk hierbij bijvoorbeeld aan zwarte keukenkranen<br />

en zwarte spoelbakken, krasbestendig<br />

uiteraard. Ook zorgen we voor een duidelijke<br />

instroom van informatie over onze producten<br />

en hun technische eigenschappen. Allemaal<br />

ter ondersteuning van onze klanten én hun<br />

cliënteel.” •<br />

Een paar minuten<br />

Roeland Moors gaat verder: “Een gesprek<br />

over een nieuwe keuken duurt al gauw<br />

enkele uren. En toch gaat het maar enkele<br />

minuten over onze corebusiness. Onze grote<br />

uitdaging bestaat er dus in om er voor te<br />

zorgen dat deze enkele minuten gevuld<br />

worden met producten die het verschil kunnen<br />

maken. Hoe doen we dit? We vinden<br />

dat prijs op zich niet de beslissende factor<br />

mag zijn. We zetten in op een correcte prijskwaliteitverhouding,<br />

een heel groot aanbod<br />

dat alle klantvragen beantwoordt en een uitstekende<br />

ondersteunende service. Een eigen<br />

catalogus, een B2B-webshop met ongeveer<br />

2600 producten, een aanzienlijke voorraad<br />

met bijbehorende snelle leveringen: het zijn<br />

Een overname in 2<strong>01</strong>9 leverde een aanvullende activiteit op: de productie van frames, onderstellen<br />

en werkbladen in roestvrijstaal, alles volledig op maat en van de hoogste kwaliteit.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 23


Batibouw <strong>2020</strong><br />

HOOGMIS VOOR BOUWERS<br />

EN VERBOUWERS<br />

De eerste grote afspraak voor bouwers en verbouwers staat voor de deur. Brussels Expo opent traditioneel<br />

rond deze periode de deuren voor al wie in de bouwsector actief is. <strong>2020</strong> belooft net dat tikkeltje anders te zijn<br />

dan de vorige edities. Met dank aan het vernieuwd concept, Batibouw 2.0.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh Beeld: Batibouw<br />

Batibouw <strong>2020</strong>, vertrouwde locatie,<br />

vernieuwd concept.<br />

24 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Batibouw <strong>2020</strong><br />

“Hét hoogtepunt voor<br />

bouwers en verbouwers<br />

staat voor de deur.”<br />

Het voorjaar breekt aan. Elk jaar opnieuw trekken vele bezoekers,<br />

een mix van professionelen en particulieren, naar Brussel om in de<br />

beursgebouwen op zoek te gaan naar nieuwe lekkernijen die de vele<br />

exposanten voor hen hebben voorbereid. Brussels Expo is het decor,<br />

Batibouw is de beurs waarover we spreken. Het uitgelezen platform<br />

voor vele fabrikanten om nieuwigheden voor het eerst aan het professionele<br />

én het grote publiek te tonen. Een beurs waar iedereen dan ook<br />

veel van verwacht.<br />

Volop evolutie<br />

Beursorganisator FISA peilde na afloop van vorige editie naar de verwachtingen<br />

van bezoekers en exposanten. Op basis van deze gesprekken<br />

en op basis van de eigen doelstellingen ging FISA aan de slag en<br />

creëerde voor <strong>2020</strong> een vernieuwd concept, Batibouw 2.0 als het ware.<br />

De bouwsector en de wensen van de bezoekers veranderen immers.<br />

Zo werd het duidelijk dat bezoekers de producten en diensten willen<br />

ontdekken via een ervaring voor alle zintuigen. Ook willen ze experten<br />

ontmoeten die de vaak onbekende mogelijkheden van de producten<br />

tonen en bovendien oplossingen aanreiken voor de technische uitdagingen<br />

van bepaalde projecten. Een derde vaststelling is de wens om<br />

ervaringen en informatie uit te wisselen. Met deze wetenschap in het<br />

achterhoofd en met de resultaten van de bevragingen van de voorbije<br />

jaren kwam FISA tot de nieuwe aanpak. Valt meteen op: de beurs<br />

duurt niet langer elf dagen. De traditionele openingstweedaagse, de<br />

zogenaamde professionele dagen, verdwijnt. Voortaan duurt Batibouw<br />

dus negen dagen, dit jaar van zaterdag 29 februari tot en met zondag<br />

8 maart. Ook de openingsuren wijzigen.<br />

►<br />

Sfeerbeelden uit het ‘Keukenpaleis’.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 25


Batibouw <strong>2020</strong><br />

In de weekends zwaaien de paleisdeuren open<br />

om 10u en sluiten ze om 18u30. Tijdens de<br />

week is dat van 12u tot 20u30. De nocturne blijft<br />

behouden en valt dit jaar op donderdag 5 maart.<br />

Nieuwe formule<br />

De professionele dagen verdwijnen dan wel<br />

van de beurskalender, toch voorziet de organisatie<br />

ruimschoots de mogelijkheid voor<br />

professionals om Batibouw te bezoeken.<br />

FISA vervangt de tweedaagse namelijk door<br />

drie aparte vakbeurzen die tijdens Batibouw<br />

<strong>2020</strong> worden georganiseerd. Paleis 1 ontvangt<br />

op woensdag 4 maart zowel de vakbeurzen<br />

FINISHING (‘voor de afwerking’) en<br />

PROBUILD (‘voor ruwbouw, dakwerken en<br />

profielen) en op vrijdag 6 maart INSTALLPRO<br />

(‘voor installateurs van HVAC, sanitair en<br />

elektriciteit’). “Exposanten kunnen dus zowel<br />

aanwezig zijn tijdens de negen particuliere<br />

dagen van Batibouw als tijdens één of meerdere<br />

van de vakbeurzen”, klonk het tijdens<br />

de voorstelling van het vernieuwde concept.<br />

“Registratie voor een bezoek aan deze beurzen<br />

is verplicht. Het is tegelijk een garantie<br />

dat de vakbeurzen ook enkel door professionals<br />

bezocht worden.” In het vernieuwde<br />

concept werd ook de indeling van de paleizen<br />

grondig bekeken en waar nodig werden<br />

(logische) aanpassingen doorgevoerd. Paleis<br />

11 blijft het ‘keukenpaleis’ terwijl ook een<br />

deel van paleis 7 ingenomen wordt door de<br />

keukenbranche. Paleizen 6 en 9 ontvangen<br />

bezoekers die meer wensen te weten en te<br />

ontdekken inzake de ‘binnenafwerking’.<br />

“Sectoren die elkaar al aanvulden, plaatsten<br />

we slimmer bij elkaar”, legt de organisatie<br />

uit. “Zo vormen ze eigen zones die bijzonder<br />

handig zijn voor de bezoekers.”<br />

Verdere vernieuwingen voor Batibouw <strong>2020</strong>:<br />

een eco-parcours en een innovatie-parcours<br />

dat over de hele beurs te volgen is (ecologie<br />

en de zoektocht naar innovaties zijn immers<br />

belangrijke onderwerpen voor de bezoeker,<br />

dixit FISA), een ‘Do It Yourself’-zone, een<br />

‘verhuiszone’ waar bezoekers oplossingen en<br />

diensten voor een verhuis of voor opslag van<br />

goederen vinden en een ‘inspiratiezone’ met<br />

vier verschillende types woningen in een rea-<br />

listische voorbeeldsetting. Traditioneel werkt<br />

Batibouw met enkele thema’s en daar werd<br />

niet aan getornd. Dit jaar zijn het Green Building<br />

(de ecologische voetafdruk bij bouwen<br />

en verbouwen verkleinen), Smart Heating<br />

and Cooling (of hoe een slimme verwarming<br />

en koeling mee opnemen in de bouw of<br />

renovatie van een woning) en Small is Beautiful<br />

(badkamer- en keukentrends en hoe<br />

rekening houden met steeds kleinere leefen<br />

bouwruimtes).<br />

Een nieuw (digitaal) jasje<br />

Digitalisering is alomtegenwoordig en heeft<br />

bovendien een invloed op alle sectoren.<br />

Daarom speelt Batibouw op alle niveaus in op<br />

digitalisatie. Zowel exposanten, professionele<br />

bezoekers als particulieren registreren zich<br />

online voor de beurs. Daarnaast is Batibouw<br />

gedurende 365 dagen online te raadplegen<br />

met nieuwsbrieven, digitale magazines, blogpost<br />

en sociale media. Een app met praktische<br />

info en een handig interactief plan van<br />

de beurs helpt bezoekers eenvoudig naar de<br />

exposanten die ze wensen te bezoeken. •<br />

26 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Batibouw <strong>2020</strong><br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 27


Batibouw <strong>2020</strong><br />

Een nieuwe showroom als<br />

deel van de grootschalige<br />

merkupdate.<br />

Het geheime ingrediënt<br />

in een keuken<br />

Kantoren en showroom in het nieuw, het merk zelf dat een update krijgt en een productassortiment dat<br />

verder wordt uitgebreid met nieuwe kwaliteitsvolle producten. Dat is de korte samenvatting van een druk<br />

feestjaar bij Novy.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Novy<br />

Wat begon als een kleine fietsenwinkel in<br />

Kortrijk, groeide de voorbije jaren uit tot een<br />

gekende fabrikant van dampkappen en kookplaten<br />

met zijn hoofdzetel ondertussen in<br />

Kuurne. De merknaam Novy bestaat vandaag<br />

honderd jaar, een uitstekende reden om terug<br />

te blikken op het verleden. Maar de fabrikant<br />

greep deze verjaardag ook aan om zichzelf<br />

helemaal opnieuw uit te vinden. Nieuwe kantoren<br />

en showroom, een uitgewerkt merkverhaal,<br />

een nieuwe look, een nieuwe tagline en<br />

kwaliteitsvolle producten die dit geheel perfect<br />

belichamen.<br />

Drie kernwaarden<br />

“Novy is het geheime ingrediënt in elke keuken”,<br />

stelt de fabrikant. “Dankzij onze stille<br />

en efficiënte dampkappen en kookplaten ontstaat<br />

een rustige plek om te koken. Minimalistisch<br />

en tijdloos in design, krachtig en stil<br />

in gebruik. En vooral, we bieden de gebruikers<br />

de vrijheid om creatief aan de slag te<br />

gaan. Kortom, zoals onze tagline vanaf heden<br />

luidt: Your kitchen’s secret ingredient.” Een<br />

internationale campagne met twee gerenommeerde<br />

balletdansers onderstreept deze<br />

vernieuwde identiteit en de blijvende focus<br />

op de kernwaarden kracht, stilte en connectiviteit.<br />

“Kracht wordt gedreven door passie”,<br />

verduidelijkt Novy. “Elke dampkap en elke<br />

kookplaat is het resultaat van state-of-the-arttechnologie<br />

en jarenlang vakmanschap. Stilte<br />

benaderen we vanuit twee invalshoeken. De<br />

stille werking van onze toestellen enerzijds<br />

en de visuele rust die we bereiken dankzij het<br />

discrete uiterlijk ervan anderzijds. Connect is<br />

de koppeling die gemaakt wordt tussen het<br />

buikgevoel van de chef en onze drang naar<br />

perfectie. Onze slimme technologie laat toe<br />

om het koken een leuke ervaring te maken.<br />

28 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Batibouw <strong>2020</strong><br />

“De dampkapbeleving<br />

verbeteren, dat is onze taak.”<br />

Afzuigen van de kookdampen waar ze ontstaan met Novy Up.<br />

Waar het voor ons om draait is die connectie:<br />

tussen mensen onderling, maar ook tussen<br />

dampkap en kookplaat.”<br />

Aanpasbaar systeem<br />

Een jaarlijkse traditie van Novy: een deelname<br />

als standhouder aan Batibouw. De fabrikant<br />

grijpt de editie dit jaar aan om enkele nieuwe<br />

ontwikkelingen voor te stellen. Zo zal de<br />

aandacht onder meer gaan naar een nieuwe<br />

versie van de Up_Side afzuigdampkap.<br />

De originele Up_Side dateert uit 2<strong>01</strong>2.<br />

Vandaag brengt Novy een remake van deze<br />

afzuigtoren, die gecombineerd kunnen<br />

worden met Domino-inductiekookplaten.<br />

Novy Up biedt de keuze uit vijf vaste kookopstellingen.<br />

“Werkbladafzuiging in combinatie<br />

met inductie, wok en teppanyaki”,<br />

klinkt het. Deze nieuwe versie ligt qua look<br />

volledig in lijn met de andere modellen uit<br />

het assortiment werkbladafzuiging. De afzuiging<br />

gebeurt bij de afzuigtoren vanuit het<br />

werkblad, de dampen worden dus meteen bij<br />

de bron opgevangen. Up laat zich manueel<br />

bedienen en dankzij de regelbare klep kan<br />

het nog gerichter worden gepositioneerd.<br />

Novy: “De meest hardnekkige geurtjes hebben geen schijn van kans.”<br />

Schone lucht<br />

Novy zal ook zijn update van de eigen<br />

Pure 2.0 recirculatietechnologie voorstellen.<br />

“Pure 3.0 is nog duurzamer”, stelt de fabrikant.<br />

“Een hele besparing op de energiefactuur<br />

aangezien we volledige warmteterugwinning<br />

realiseren. Bovendien neutraliseert de<br />

gebruikte monoblockfilter tussen 95 en 100<br />

procent van de meest hardnekkige kookgeuren.<br />

Onze specialisten ontwikkelden een spe-<br />

cifieke natuurlijke coating en die verbetert de<br />

efficiëntie van de filter nog meer. Meer zelfs,<br />

ook de levensduur wordt verlengd tot maar<br />

liefst 900 kookuren. Afhankelijk van de intensiteit<br />

van gebruik spreken we over makkelijk<br />

drie tot vijf jaar vooraleer de filter aan vernieuwing<br />

toe is. Qua onderhoud top.” Vandaag<br />

zijn al enkele Novy-modellen standaard uitgerust<br />

met het nieuwste recirculatiesysteem.<br />

Bij alle producten is dit mogelijk op aanvraag. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 29


Ready Steady Drink<br />

De nieuwe Franke Vital Capsule filterkranen<br />

Ervaar de zuiverste vorm van water uit de kleinste en meest<br />

effectieve waterfilter ter wereld - magisch verfrissend.<br />

Rechtstreeks vanuit uw Vital keukenkraan, geniet u van<br />

water dat niet alleen beter smaakt, maar ook gezonder is.<br />

Ontdek het op www.franke.com/be


Helemaal de jouwe.<br />

NIEUW:<br />

MESSING<br />

PATINA<br />

Quooker introduceert een nieuwe finish: messing patina. Een kraan met deze<br />

afwerking is als een goede fles wijn. Geef hem de tijd om te rijpen, en hij wordt<br />

mooier en alsmaar meer van jou. Daar waar jouw vingertoppen regelmatig de kraan<br />

vastpakken, verkleurt het oppervlak. Door dit natuurlijke proces wordt jouw kraan een<br />

persoonlijk sieraad voor op het aanrecht. Zoals alle Quooker-kranen geeft hij direct<br />

100°C kokend, warm, koud, gekoeld en bruisend water.<br />

Ga naar quooker.be voor meer informatie.<br />

De kraan die alles kan.


Batibouw <strong>2020</strong><br />

ZWART IS HERE TO STAY<br />

Een trendkleur die evolueert naar een tijdloze klassieker? Dat is het gebruik van zwart in de keuken. Puur technisch gesproken<br />

is zwart zelfs geen kleur, eerder het ontbreken van alle andere kleuren. Welke omschrijving je ook gebruikt, zwart<br />

zorgt voor een elegant en intens resultaat.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Blanco<br />

Blanco toont de nieuwe kleur Silgranit ® PuraDur ® zwart in primeur op haar stand tijdens Batibouw.<br />

32 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Batibouw <strong>2020</strong><br />

“Spoelbakken en kranen in het<br />

zwart, dé bepalende factor in een<br />

keukenontwerp.”<br />

Gecombineerd met een werkblad in een<br />

lichtere kleur zorgen de kranen en spoelbakken<br />

in Silgranit ® PuraDur ® zwart voor een mooi en<br />

intens contrast.<br />

Nieuwe kleur, dezelfde eigenschappen:<br />

Silgranit ® PuraDur ® zwart.<br />

Het is Blanco niet ontgaan dat zwart populair<br />

is en blijft. De fabrikant houdt steeds de<br />

vinger aan de pols wat betreft trends. “Zwart<br />

blijft inderdaad een veelgevraagde kleur in<br />

keukens en bij uitbreiding mode en kunst”,<br />

bevestigt Blanco. “Wat begon als een trendkleur<br />

groeit nu uit tot een blijver, een tijdloze<br />

kleur die van bijvoorbeeld een keukenkraan<br />

een opvallende highlight maakt. We spelen<br />

op deze vaststelling in met de voorstelling van<br />

onze kranen en spoeltafels in de Silgranit ®<br />

PuraDur ® reeks in een diepzwarte afwerking.<br />

In primeur tijdens Batibouw te ontdekken.”<br />

Nieuwe kleur, gekende<br />

eigenschappen<br />

Silgranit ® PuraDur ® is een gekende waarde<br />

binnen het ruime assortiment van Blanco. Het<br />

door de fabrikant zelf ontwikkelde materiaal,<br />

een combinatie van harde granietdelen en<br />

hoogwaardig acryl, beschikt over interessante<br />

eigenschappen voor gebruik in een keuken.<br />

De granietdelen zorgen voor een hard en<br />

krasvrij product terwijl het acryl een glad<br />

oppervlak zonder poriën geeft. Het onderhoud<br />

is dus heel makkelijk. “De nieuwe kleur<br />

vervoegt de bestaande afwerkingen”, voegt<br />

de fabrikant toe. “De eigenschappen van<br />

het materiaal blijven uiteraard ongewijzigd.<br />

Kranen en spoeltafels in Silgranit ® PuraDur ®<br />

zwart zijn dus onderhoudsvriendelijk, krasbestendig,<br />

hittebestendig tot maar liefst 280<br />

graden, kleurvast, resistent tegen voedingszuren<br />

en schokbestendig. Bovendien zijn ook<br />

passende mengkranen in hetzelfde zwart<br />

beschikbaar.”<br />

Diep en intens<br />

Noem Silgranit ® PuraDur ® zwart niet zomaar<br />

zwart. Blanco bereikt het speciale, diepe<br />

karakter van haar zwart met een speciaal<br />

ontwikkelde techniek. “Je kan het effect best<br />

omschrijven door het te gaan vergelijken met<br />

een andere Silgranit ® -kleur, namelijk antraciet”,<br />

legt de fabrikant uit. “De levendige<br />

structuur van granieten werkbladen vinden<br />

we terug bij Silgranit ® PuraDur ® antraciet<br />

terwijl Silgranit ® PuraDur ® zwart eerder uitmondt<br />

in een rustige en elegante sfeer.”<br />

Blanco ziet twee sprekende designoplossingen<br />

voor de nieuwe zwarte afwerking.<br />

Enerzijds gecombineerd met een werkblad in<br />

een lichte kleur waardoor het samenspel met<br />

de zwarte spoelbakken en kranen zorgt voor<br />

een intens zwart-wit contrast, of anderzijds<br />

als onderdeel van een geheel zwarte keuken<br />

waardoor andere ‘objecten’ op het voorplan<br />

treden. Denk maar aan stoelen, tafels, verlichtingsarmaturen,<br />

schilderijen of andere<br />

(kleurrijke) accessoires. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 33


Batibouw <strong>2020</strong><br />

GESMAAKT IN DE KEUKEN<br />

Een traditionele afspraak op de kalender: Batibouw. Even traditioneel is de deelname van Franke aan de hoogmis<br />

voor bouwers en verbouwers. De fabrikant pakt er steeds uit met een sterke mix van bestaande producten<br />

en innovatieve nieuwkomers. De focus dit jaar: rvs.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Franke<br />

Werkblad, kraan en spoelbak in hetzelfde materiaal: het holistisch rvs-concept van Franke.<br />

34 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Batibouw <strong>2020</strong><br />

Rvs, roestvrijstaal, inox. Hetzelfde materiaal,<br />

verschillende naam. Een materiaal waarmee<br />

Franke al lange tijd aan de slag is, met een<br />

mooi assortiment spoelbakken, werkbladen<br />

en keukenkranen als resultaat. Hoog tijd om<br />

aan deze producten en dit materiaal de aandacht<br />

te schenken die ze verdienen, besloot<br />

de fabrikant.<br />

Helemaal rvs<br />

“De tijd dat een werkblad in roestvrijstaal<br />

iets was voor een professionele keuken is<br />

voorbij”, horen we van Roxanne Lalmant<br />

van Franke. “Het blijft in die professionele<br />

omgeving uiteraard een populaire keuze,<br />

maar die populariteit breidt uit naar de particuliere<br />

keukens. De vele afwerkingsmogelijkheden<br />

zijn daarbij een sterke troef.” Franke<br />

focust op haar twee unieke finishes: Diamant<br />

en Parel. Om de diamantfinish te bekomen,<br />

voorziet Franke het werkblad van een coating<br />

van hard chroom. Deze geeft het werkblad<br />

een elegant uiterlijk en maakt het tegelijkertijd<br />

krasbestendig en eenvoudig schoon te<br />

maken, simpelweg met een microvezeldoek<br />

en water. Parel is het resultaat van een kleurloze<br />

en transparante coating. Het oppervlak<br />

is dan water- en vuilbestendig en ook vingerafdrukken<br />

maken geen schijn van kans meer.<br />

Ook Parel is eenvoudig te reinigen met een<br />

microvezeldoek en water.<br />

Lalmant: “Een groot voordeel van rvs en eentje<br />

waar we volop mee aan de slag gaan, is<br />

de mogelijkheid werkbladen, spoelbakken<br />

en kranen in hetzelfde materiaal aan te bieden.<br />

Het toppunt van hygiëne dankzij de<br />

eigenschappen van het materiaal én doordat<br />

de spoelbak naadloos ingelast wordt in het<br />

werkblad. Hoe minder naden, hoe minder<br />

Box Center, alle dagelijkse toebehoren meteen bij de hand.<br />

risicovolle zones waar bacteriën welig kunnen<br />

tieren. Al filteren we overbodige bacteriën al<br />

uit het kraantjeswater met onze Vital-kraan,<br />

beschikbaar in rvs-look.”<br />

Nieuwe kranen<br />

Franke breidt haar gamma rvs-kranen bovendien<br />

verder uit met twee nieuwe families: de<br />

Eos Neo en de Leda Neo, allebei gebogen<br />

modellen. Beide families zijn bovendien zowel<br />

uittrekbaar als zwenkbaar beschikbaar. “Hun<br />

laminaire straalregelaar gaat het spatten in<br />

en rondom de spoelbak tegen en zorgt dat<br />

het geluid van stromend water minder fel is”,<br />

aldus Lalmant.<br />

Think outside the Box<br />

Zal eveneens de nodige aandacht krijgen<br />

op de stand van Franke: de Box Center. Dit<br />

is een praktische keukenoplossing die zorgt<br />

voor een optimale workflow. Box Center is<br />

een spoelbak met een makkelijke opbergmethode<br />

voor de dagdagelijkse toebehoren.<br />

Tijdens Batibouw zal Franke een nieuwe indeling<br />

van de bakken tonen. De eerste samenstelling<br />

bestond uit de mogelijkheid de toebehoren<br />

van links naar rechts te verschuiven<br />

in de grote unit. Nieuw is nu de horizontale<br />

positionering van de toebehoren, voor een<br />

ideale snij- en handelmethode. Bij dit model is<br />

de verschuiving van toebehoren dus van voor<br />

naar achter op de zeer vlakke spoelbakrand.<br />

“Bijkomend voordeel van dit model is dat<br />

deze zowel onderbouw als SlimTop/vlakbouw<br />

geïnstalleerd kan worden en dat de modellen<br />

omkeerbaar zijn”, benadrukt Lalmant. De unit<br />

waarin de toebehoren worden opgeborgen, is<br />

nu ook als afzonderlijk model beschikbaar. •<br />

“Praktisch én<br />

hygiënisch!”<br />

De rvs-werkbladen zijn eenvoudig te reinigen.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 35


10%<br />

tot<br />

korting*<br />

batibouw promotie <strong>2020</strong><br />

Ontvang tot 10% korting op inbouwtoestellen bij aankoop van een<br />

keuken met minimum 4 verschillende Miele-keukentoestellen tussen<br />

15 februari en 30 april <strong>2020</strong>.<br />

* Meer informatie en voorwaarden bij uw verdeler van keukentoestellen en op miele.be/batibouw.


Silgranit ® Zwart<br />

Indrukwekkend elegant.<br />

Opmerkelijk intens.<br />

www.blanco.be


DUURZAAM KRASVAST<br />

OPPERVLAK OP DE NIEUWE<br />

INDUCTIEKOOKPLAAT MET<br />

WERKBLADAFZUIGING EN<br />

FRONTBEDIENING<br />

Om de inductiekookplaten beter te beschermen tegen<br />

krassen brengt Küppersbusch kookplaten op de markt<br />

met een nieuw duurzaam oppervlak. Het glasoppervlak<br />

van deze 90 cm inductiekookplaat met ingebouwde werkbladafzuiging<br />

is bijna net zo hard als een diamant.<br />

LED ModuLite F<br />

“Black & White Edition”<br />

Vlak LED onderbouw armatuur voor 230 V<br />

De “klassieker” op het gebied van onderbouw nu ook in<br />

de actuele trendkleuren!<br />

www.kuppersbusch.be<br />

www.facebook.com/kuppersbuschcom<br />

De Küppersbusch KMI 9850 heeft een duurzaam krasvaste<br />

oppervlak coating van SCHOTT CERAN® Miradur.<br />

Vergeleken met een conventionele keramische inductiekookplaat<br />

kon de hardheid verbeterd worden van<br />

6 tot ongeveer 9,5 op de hardheidschaal van Moh. Dit<br />

gepatendeerde bijzonder bestendig oppervlak geeft een<br />

permanente bescherming van de kookplaat.Tevens is de<br />

volledig RVS bediening op het front geplaatst om zo meer<br />

ruimte op het kookvlak te hebben. Dit geeft ook nog eens<br />

een professionele uitstraling.<br />

De belangrijkste voordelen:<br />

› Nieuw: nu ook in de actuele kleuren zwart en wit<br />

› Nie uw: nu ook in Dynamic-uitvoering met verstelbare<br />

lichtkleuren verkrijgbaar<br />

› Uitstekende verlichting door homogeen oppervlaktelicht<br />

› Extreem helder met > 1400 Lumen/m<br />

› Directe doorvoerbedrading<br />

› Supersnelle montage direct aan 230 V zonder „storende“ driver<br />

› Verkrijgbaar in verschillende lengtes<br />

› Hoog rendement dankzij een levensduur van 60.000 uur<br />

› 3 Jaar Hera-LED-garantie<br />

®<br />

PROFESSIONELE PARTNER<br />

voor al uw maatwerk in<br />

graniet, marmer, composiet<br />

en keramiek<br />

Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · 32130 Enger<br />

Tel. +49 (0) 5224 911-0 · Fax +49 (0) 5224 911-215<br />

mail@hera-online.de · www.hera-online.de<br />

LEUVENSESTEENWEG 326 • 3190 BOORTMEERBEEK • INFO@LIGNEPIERRE.COM<br />

WWW.LIGNEPIERRE.COM<br />

Ligne Pierre Adv 90x130mm..indd 2 26/<strong>01</strong>/16 09:07


Batibouw <strong>2020</strong><br />

De perfecte bewaarplek<br />

voor de mooiste wijnen<br />

Küppersbusch introduceert een nieuwe inbouwwijnkoelkast. De recentste telg, de FWK 4800.0, meet 122 centimeter<br />

en biedt daarmee een middenmoot tussen de gevestigde modellen. Het aanbod van Küppersbusch komt hiermee<br />

op vier wijnklimaatkasten in verschillende maten en inbouwsituaties.<br />

Tekst en beeld Küppersbusch<br />

Voor elke wijnliefhebber is er een passende Küppersbusch. Het gamma<br />

telt namelijk een model van 178 centimeter, eentje van 122 centimeter,<br />

van 88 centimeter en een onderbouwmodel. Afhankelijk van waar je<br />

de wijnkoeler wil inbouwen, kies je dus de geschikte oplossing. Daarna<br />

personaliseer je tot het helemaal naar wens is. Want wijn dient om<br />

volop te genieten.<br />

“Alles om de optimale<br />

omstandigheden voor de<br />

wijn te creëren.”<br />

Wijnklimaatkast op maat<br />

De wijnkoeler FWK 4800.0 is beschikbaar met verschillende deurgrepen.<br />

Die combineer je vrij met de individuele kleuren die ook verkrijgbaar zijn<br />

voor de andere apparaten van Küppersbusch. Een uniforme stijl in de<br />

keuken dus. Je kan 79 flessen – bordeauxflessen van 0,75 liter – stockeren<br />

in de nieuwe wijnkoeler, op acht uittrekbare houten lades. Voor<br />

de speciaalste flessen in de collectie zijn er de houten etages. Onder<br />

een hoek van 45 graden vormen ze een prachtig presentatieblaadje.<br />

De zuinige, geïntegreerde ledverlichting licht de wijnflessen op de juiste<br />

manier uit, zodat ze helemaal tot hun recht komen.<br />

Optimale smaakbewaring<br />

Wijn langdurig bewaren zonder aan kwaliteit in te boeten? Daarvoor<br />

moeten alle omgevingsfactoren minutieus afgesteld worden. De FWK<br />

4800.0 heeft twee temperatuurzones. Die stel je afzonderlijk in, tussen<br />

5 en 20 graden. Waar de ene wijn best echt fris wordt bewaard, houdt<br />

de andere nu eenmaal van een zachtere temperatuur. De zwarte glasdeur<br />

van de nieuwe wijnklimaatkast is uitgerust met een anti-uv-systeem.<br />

Ze houdt uv-stralen buiten voor ze de flessen, en de wijn, bereiken.<br />

De eventuele schadelijke invloed is dus meteen geneutraliseerd.<br />

Een ingebouwd waterreservoir zorgt bovendien voor extra bevochtiging<br />

van de wijnflessen. Kortom: alles om de optimale omstandigheden voor<br />

de godendrank te creëren. De wijnkoeler FWK 4800.0 is leverbaar in<br />

<strong>2020</strong>. Meer informatie op www.kuppersbusch.be. •<br />

De FWK 4800.0, een wijnklimaatkast van 122 centimeter.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 39


Batibouw <strong>2020</strong><br />

Eén kraan, instant<br />

waterplezier<br />

Lekker water, direct uit de kraan. Of het nu gekoeld en bruisend moet zijn, koud, warm of<br />

kokend, het kan met één Quooker-kraan. Heel eenvoudig, gebruiksvriendelijk, energiezuinig,<br />

duurzaam en vooral heel veilig.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Quooker<br />

Een nieuwkomer in het rijke palet van Quooker: messing patina.<br />

40 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Batibouw <strong>2020</strong><br />

“Een pareltje op<br />

het aanrecht!”<br />

Quooker gaat prat op haar ruime aanbod afwerkingen. Zo zijn de Fusion round en square bijvoorbeeld beschikbaar in het Gold Orange.<br />

Dat een Quooker-kraan kan zorgen voor<br />

koud, warm en kokend water, dat leerde<br />

de Nederlandse fabrikant ons tijdens haar<br />

deelname vorig jaar aan Batibouw. Meteen<br />

voegde Quooker er gekoeld en bruisend<br />

water aan toe dankzij de CUBE, een waterreservoir<br />

met gekoeld water dat makkelijk in het<br />

kastje onder de spoelbak kan worden gezet.<br />

De baseline die Quooker steevast gebruikt,<br />

namelijk de kraan die alles kan, is dus zeker<br />

niet gestolen. Daar houdt het echter niet<br />

op. Het steeds beschikbaar hebben van<br />

het gewenste water combineren ze met verschillende<br />

modellen om uit te kiezen, met<br />

verschillende afwerkingen per type kraan.<br />

“Zo is er voor elk type keuken een passende<br />

Quooker-kraan in de gewenste afwerking”,<br />

stelt de fabrikant.<br />

Zwarte schoonheid<br />

Donkere kleuren in de keuken zijn al een tijdje<br />

aan een opmars bezig. Donkerblauw, groen<br />

tot zelfs zwart en alle grijstinten ertussen.<br />

Quooker houdt constant de aankomende en<br />

heersende trends in de gaten en speelt hier<br />

adequaat op in. Zo ontwikkelde de fabrikant<br />

een zwarte afwerking voor haar kranen<br />

Quooker Fusion en Quooker Flex. “Waarom<br />

zwart?”, klinkt het bij Quooker. “Zwart is<br />

elegant, chic, mysterieus, maar ook stoer en<br />

Een zwarte Quooker kraan past perfect in de huidige trend. Hier: Quooker Flex.<br />

uitgesproken. Een zwarte Quooker-kraan<br />

trekt alle aandacht naar zich toe. Bovendien<br />

leidt het tot mooie combinaties. Materialen<br />

als terrazzo, marmer en messing onderstrepen<br />

haar kracht terwijl op beton haar<br />

eenvoud betovert.<br />

Een eigen kraan<br />

Quooker ziet in Batibouw een ideaal platform<br />

om nog een nieuwe afwerking voor te stellen.<br />

Na zwart eind vorig jaar lanceert Quooker<br />

nu ‘messing patina’. Deze afwerking is<br />

beschikbaar voor de kranen Fusion en Classic<br />

Fusion. “Patina is een laag die op het messing<br />

ontstaat door oxidatie”, legt de fabrikant uit.<br />

“Deze verandert langzaam van kleur, plaatselijk<br />

lichter of juist donkerder bruin. Ook aanrakingen<br />

hebben hun invloed. Daar waar de<br />

vingertoppen de kraan vastpakken, verkleurt<br />

het oppervlak. Oxidatie is een natuurlijk proces<br />

dat er hier voor zorgt dat je kraan veel<br />

meer wordt dan enkel een praktische keukenhulp.<br />

Het maakt van je Quooker-kraan<br />

een persoonlijk sieraad op het aanrecht.”<br />

Quooker geeft bij de lancering meteen<br />

een handige onderhoudstip: gebruik geen<br />

schoonmaakmiddelen. Simpelweg warm<br />

water en een schoonmaakdoekje. Een laagje<br />

bijenwas om de drie tot zes maanden geeft<br />

extra bescherming. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 41


Batibouw <strong>2020</strong><br />

Design Center<br />

opent haar deuren<br />

Feest bij ILWA in Puurs. Het nieuwe Design Center opende plechtig haar deuren met een gezellig samenzijn.<br />

Na iets meer dan een jaar bouwen aan het zelf getekende gebouw is ILWA klaar om er bezoek te ontvangen.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: ILWA<br />

“Belgische keukens en<br />

maatkasten sinds 1936.”<br />

Het Design Center van ILWA, zowel dag als nacht goed zichtbaar.<br />

Aan de Rijksweg in Puurs vond ILWA de geschikte<br />

locatie om een nieuwe showroom op te trekken.<br />

“We zijn blij dat we heel dicht bij onze<br />

bestaande uitvalsbasis in Puurs de mogelijkheid<br />

vonden een nieuwbouw op te trekken”, aldus<br />

Johan Illegems, zaakvoerder van het familiebedrijf<br />

ILWA. “Een grote plus is de zichtbaarheid<br />

ervan, zowel overdag als ’s nachts. We liggen<br />

net naast de Rijksweg, waar het nodige verkeer<br />

passeert. Om die zichtbaarheid te accentueren<br />

zorgden we voor een groot en eveneens vernieuwd<br />

logo, grote glaspartijen en een mooie<br />

verlichting die zowel het gebouw, de naam<br />

ILWA als de keukens die we opstellen zichtbaar<br />

maken. We zijn trots op het resultaat en wilden<br />

dit delen met onze klanten. Vandaar het inhuldigingsfeest.”<br />

Flexibiliteit leidt tot<br />

klanttevredenheid<br />

Keukenfabrikant ILWA werd al in 1936 opgericht<br />

door de grootouders van huidig zaakvoerder<br />

Johan Illegems. “ILWA, opgericht door en<br />

genoemd naar mijn grootouders, Illegems en<br />

Walschap, telt vandaag 19 vestigingen doorheen<br />

het land”, vertelt Johan Illegems. “We<br />

zijn trouwens op zoek naar bijkomende geïnteresseerde<br />

zaakvoerders om bepaalde regio’s<br />

waar we nu nog niet aanwezig zijn op te vullen.<br />

Ik denk dan aan de Kempen, Limburg en<br />

de regio rond Kortrijk. ILWA staat voor een uitstekende<br />

service, flexibiliteit en een persoonlijk<br />

contact met onze eigen interieurarchitecten.<br />

Alle productie, zowel van de keukens als de<br />

maatkasten, gebeurt in eigen huis. Een sterke<br />

troef in ons verhaal. Een werkwijze die zeker<br />

wordt geapprecieerd. We scoren namelijk een<br />

fantastische 95 procent op klanttevredenheid.<br />

En toch willen we meer, zowel qua klantte-<br />

42 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Batibouw <strong>2020</strong><br />

Johan Illegems tijdens het druk bijgewoonde openingsfeest van het Design Center.<br />

Een belevings- en inspiratieruimte voor wie een nieuwe keuken wil plaatsen.<br />

vredenheid als naamsbekendheid. Ons Design<br />

Center en onze jaarlijkse deelname aan Batibouw,<br />

de grootste bouw- en renovatiebeurs<br />

van het land, passen perfect binnen dat kader.”<br />

Grootste platform<br />

“Batibouw wordt dit jaar wel korter, toch vinden<br />

we het nog steeds een must om aanwezig<br />

te zijn”, legt Illegems uit. “Het is de uitgelezen<br />

kans om aan onze naamsbekendheid te werken,<br />

zowel bij particulieren als bij professionals.<br />

De kans bestaat dat er nieuwe klanten uit<br />

gepuurd worden, of dat we een zone met een<br />

nieuwe dealer kunnen invullen. In ons Design<br />

Center en op onze Batibouwstand gaan we ‘in<br />

levenden lijve’ in gesprek met geïnteresseerde<br />

bezoekers, via onze goed onderhouden website<br />

en onze Facebookpagina doen we dit op<br />

digitale wijze. Ook ons ‘Inspiration’-boek helpt<br />

aan onze naamsbekendheid bouwen en de<br />

mogelijkheden van ILWA voor te stellen. Net<br />

als in ons Design Center toont het boek mogelijke<br />

opstellingen van keukens, toestellen en<br />

andere invullingen. Onze Batibouwstand is hier<br />

een verlengde van, met drie volledige keukens.<br />

Eentje daarvan, een keuken die we echt gaan<br />

plaatsen, is spectaculair en zeker de moeite<br />

waard om een kijkje te komen nemen.”<br />

Toekomst<br />

Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit voor ILWA.<br />

Illegems: “In 2<strong>01</strong>9 moderniseerden we, inderdaad<br />

tijdens de bouw van ons Design Center, ook onze<br />

productie. Dat traject zetten we dit jaar verder met<br />

de ingebruikname van een totaal nieuwe productielijn<br />

om nog meer te kunnen inzetten op ons maatwerk:<br />

CNC-machine, kantenlijmer, zaag. Ook de maat kasten<br />

zetten we verder in de spotlight, vandaar de beslissing<br />

het op te nemen in ons vernieuwde logo.” •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 43


Batibouw <strong>2020</strong><br />

Beleving centraal<br />

op Batibouw met<br />

echt ‘Miele-huis’<br />

Miele zal tijdens de komende editie van Batibouw meer dan ooit inzetten<br />

op beleving. Dit ligt in lijn met de nieuwe strategie van de huishoud- en<br />

keukentoestellenexpert om naast trouwe vaste klanten ook de millenials<br />

warm te maken voor het merk. Het is ook een manier om de nieuwe consument<br />

aan te trekken die meer dan ooit producten wil voelen, aanraken<br />

en uittesten. Eind vorig jaar opende Miele in dat kader nog haar gloednieuw<br />

Experience Center aan de Brusselse Louizalaan.<br />

Tekst: Miele<br />

Beeld: Miele<br />

Terwijl Miele tijdens de vorige edities van<br />

Batibouw nog de focus legde op het thema<br />

koken, besliste het premiummerk dit jaar om<br />

veel ruimer te gaan. Wie de Batibouwstand<br />

van Miele deze editie binnenstapt, waant<br />

zich helemaal thuis met een draaiende wasmachine,<br />

een echt kookeiland en een stofzuiger<br />

die vooral gebruikt wil worden. Op die<br />

manier wil Miele bezoekers echt laten kennismaken<br />

met haar nieuwste innovaties binnen<br />

de keukentoestellenafdeling, en daarbuiten.<br />

De consument staat meer dan ooit sterk in<br />

zijn schoenen en wil zo goed mogelijk geïnformeerd<br />

worden alvorens over te gaan tot<br />

een daadwerkelijke aankoop. Beleving past in<br />

dat plaatje en een echt ‘Miele-huis’ moet dat<br />

benadrukken. Een concept waar Miele ook al<br />

sterk op inzet in het nieuwe Miele Experience<br />

Center, van 460 vierkante meter groot, dat<br />

eind vorig jaar de deuren opende in Brussel.<br />

Kookworkshops door sterrenchefs<br />

Op Batibouw zullen sterrenchefs Roger van<br />

Damme en Thomas Locus kookworkshops<br />

44 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Batibouw <strong>2020</strong><br />

geven. Ook healthy foodie en sportcoach<br />

Stephanie Scheirlynck toont hoe je in een<br />

mum van tijd een gezonde maaltijd op je<br />

bord tovert. “Dit is het uitgelezen moment<br />

om te ontdekken hoe je onze kooktoestellen<br />

gebruikt en wat je er allemaal mee kan<br />

doen”, zegt Managing Director van Miele,<br />

Belux Raffaella Berardo.<br />

(Digitale) innovaties<br />

Even belangrijk als beleving: het digitale<br />

luik. Producten worden steeds interactiever<br />

en zijn voorzien van hoogtechnologische<br />

functionaliteiten. Je vaatwasser aanzetten<br />

wordt kinderspel, of je nu thuis bent of op<br />

kantoor. Via de Miele@home-app bedien je<br />

je toestel vanop afstand. Ook niet te vergeten:<br />

de Foodview-innovatie, waarbij je via<br />

WiFi op elk moment een blik kan werpen<br />

in je oven en zo op het gepaste moment je<br />

hapjes kan serveren aan je gasten. De Dialog<br />

Oven blijft de absolute eyecatcher uit<br />

het kookgamma. Het is de eerste oven die<br />

met behulp van elektromagnetische golven<br />

in interactie gaat met de ingrediënten en op<br />

die manier de perfecte maaltijd aflevert zonder<br />

dat de kok zich zorgen hoeft te maken.<br />

Hetzelfde geldt voor de stoomoven die met<br />

zijn Mix & Match-functie al je ingrediënten<br />

op hetzelfde moment ‘klaarstoomt’.<br />

Automatisering voor extra<br />

gebruiksgemak<br />

Miele wil het haar gebruikers zo makkelijk<br />

mogelijk maken. Ook het nieuwe AutoDossysteem<br />

van de vaatwasmachine uit het<br />

G7000-gamma speelt hierop in. Dit unieke<br />

doseringssysteem geeft automatisch de<br />

juiste hoeveelheid afwasmiddel vrij, afhankelijk<br />

van hoe vuil je vaat is. Deze technologie<br />

zorgt er bovendien voor dat je vaatwasser<br />

langer meegaat. Overdosering veroorzaakt<br />

namelijk heel wat defecten. “Wij willen de<br />

huishoudelijke taakjes voor de consument zo<br />

makkelijk en aangenaam mogelijk maken.<br />

Miele draagt comfort, technologie en kwaliteit<br />

al 120 jaar lang hoog in het vaandel.<br />

Dankzij deze toestellen worden we ‘bevrijd’<br />

van de dagelijkse sleur”, aldus nog Belux<br />

Raffaella Berardo.<br />

Ook professioneel gamma<br />

Miele heeft ook een uitgebreid professioneel<br />

gamma. Batibouw is dé gelegenheid om deze<br />

professionele wasmachines, droogkasten en<br />

vaatwassers te tonen. De robuuste toestellen<br />

zijn gericht op zeer intensief gebruik en kunnen<br />

ingezet worden in verschillende professionele<br />

sectoren of voor grote gezinnen waar<br />

tijdsbesparing cruciaal is.<br />

Je vindt Miele op Batibouw in hall 11, waar je de<br />

laatste innovaties zelf kan komen ontdekken. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 45


Dampkap wordt<br />

multifunctionele<br />

blikvanger<br />

De dampkap. Jarenlang was het een doorn in het oog van de keukenbouwer.<br />

Fabrikanten gingen dan ook veelal op zoek naar mogelijkheden om ze aan het zicht<br />

te onttrekken. Dampkapspecialist Falmec gooide het over een andere boeg.<br />

Tekst: Cinem Beeld: Cinem<br />

Met dampkappen die zich tonen als sculpturale<br />

hanglampen, krijgt de term dampkapverlichting<br />

een geheel nieuwe invulling.<br />

46 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Dampkappen verdwijnen vandaag steeds vaker in het werkblad of<br />

het plafond. Niet verrassend, als je bedenkt hoeveel keukens er door<br />

het functionele toestel ontsierd worden. Maar wat als je een dampkap<br />

ontwerpt die naast het zuiver doelmatige ook een esthetische<br />

meerwaarde biedt? De vereniging van technologie en design vormt al<br />

sinds het ontstaan in 1981 de hoeksteen van ontwikkeling bij Falmec.<br />

En dus lanceerde de Italiaanse dampkapontwerper met het Circle.<br />

Tech-assortiment een serie die niet langer verstopt hoeft te worden,<br />

maar net een gegeerd keukenelement wordt. Zonder toegevingen op<br />

vlak van prestatie of kwaliteit.<br />

Prachtig verlicht<br />

De esthetische eisen die huiseigenaren aan hun keuken stellen, zijn<br />

de voorbije decennia exponentieel gegroeid. De mogelijkheden om de<br />

ruimte naar eigen smaak en verlangen vorm te geven, zijn navenant:<br />

van opvallend kraanwerk tot een atypische vloerbekleding of werkbladen<br />

in allerhande materialen en designs. Ook verlichtingsarmaturen<br />

zijn een dankbaar middel om een keuken extra cachet te geven.<br />

Daar speelt de Circle.Tech-lijn van Falmec handig op in. Deze dampkappen<br />

tonen zich als karaktervolle verlichtingselementen en geven<br />

zo nieuwe invulling aan het concept dampkapverlichting. Hier geen<br />

kleine spots in de dampkap, maar strakke lichtbakens of sculpturale<br />

hanglampen met daarin, naadloos en onzichtbaar geïntegreerd, een<br />

performant filterapparaat. Met verschillende modellen en afwerkingen<br />

in staal, koper, inox, beton, en zo meer, biedt de reeks een gepaste<br />

oplossing voor zowel moderne als klassieke interieurs, telkens uitgerust<br />

met energievriendelijke leds voor functionele en sfeerverlichting.<br />

Multifunctionele blikvanger<br />

Het hoeft echter niet bij verlichting alleen te blijven. De Circle.Tech<br />

Spazio verheft de dampkap tot een volwaardig keukenmeubel dat<br />

tal van praktische en innovatieve functionaliteiten combineert. Zo<br />

beschikt het ontwerp van Francesco Lucchese - dat in 2<strong>01</strong>8 een<br />

Archiproducts Design Award toegekend kreeg in de categorie Keuken<br />

- over ledverlichting en legplanken van gebrand glas over de volledige<br />

lengte van het toestel. Bovendien biedt het plaats voor handige accessoires<br />

zoals een tabletsteun, keukenrolhouder, ophangsysteem voor<br />

keukengerei, enzovoort. Ook stopcontacten en USB-poorten werden<br />

in de dampkap geïntegreerd. Er is zelfs ruimte voor een kleine kruidentuin.<br />

Alle keukenaccessoires liggen met andere woorden binnen<br />

handbereik, maar het werkblad blijft vrij voor de echte kookactiviteit.<br />

De Circle.Tech Spazio verheft de dampkap<br />

tot een volwaardig keukenmeubel, voorzien<br />

van tal van praktische functionaliteiten.<br />

Spitstechnologie<br />

Niet te vergeten: achter het innovatieve design van de Circle.Techdampkappen<br />

schuilt een al even innovatieve (en gepatenteerde)<br />

technologie. Die integreert de zuig- en filtratiefuncties in één oplossing<br />

en maakt gebruik van recirculatie, zodat een buitenafvoer niet<br />

langer nodig is. In de plaats worden dampen krachtig (aan 600m 3 /u),<br />

maar muisstil, afgezogen en door een Carbon.Zeo-filter gezuiverd.<br />

Deze unieke filter combineert het klassieke koolstof met het eveneens<br />

natuurlijke zeoliet voor een optimale, ultra-absorberende werking.<br />

Beide elementen versterken elkaar, zodat vet, geur en waterdamp op<br />

een uiterst doeltreffende manier bestreden worden. Niet alleen vandaag,<br />

maar dankzij de eenvoudig afneembare en afwasbare vetfilter<br />

en de regenereerbare Carbon.Zeo-filter jaar na jaar. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 47


sectornieuws<br />

Jetstone en Keller Keukens<br />

samen op Küchenmeile<br />

Van 19 tot en met 24 september slaan Jetstone en<br />

Keller Keuken de handen in elkaar. Ze staan samen op<br />

de sectorbeurs Küchenmeile op landgoed Gut Böckel<br />

in Rödinghausen, Duitsland. Hun doel: de keukenen<br />

werkbladeninnovaties van het komende seizoen<br />

tonen in de idyllische setting van het landgoed. De<br />

nieuwste materialen van composietmerk Caeserstone<br />

zullen daarbij een hoofdrol spelen. Jetstone is al meer<br />

dan 25 jaar een belangrijke speler op de markt van<br />

steenachtige werkbladen. Op hun twee productiesites<br />

in Deurne werken ze aan oplossingsgericht producten<br />

voor keukenspecialisten en interieurbouwers.<br />

Meer info: www.jetstone.nl<br />

BioFresh vershoudzone voor<br />

maximale voedingsstoffen<br />

Hoe verser, hoe beter. Verse eetwaren bevatten meer voedingsstoffen en zijn dus waardevoller<br />

voor een gezonde voeding. Het begint natuurlijk bij het vers inkopen van ingrediënten.<br />

Als je die dan ook nog eens optimaal bewaart, geniet je zo lang mogelijk van hun versheid.<br />

Daarom biedt Liebherr in zijn gamma liefst 69 koelkasten met een BioFresh vershoudzone.<br />

BioFresh garandeert het perfecte klimaat voor een lange versheid. De temperatuur is in de<br />

zone net boven 0 graden en er is een ideale vochtigheid. Groenten en fruit, vlees, vis en<br />

melkproducten behouden hun vitaminen en smaak tot drie keer langer dan in het normale<br />

koeldeel. Zo hou je kropsla 13 dagen vers, bewaren je appels tot 80 dagen en parmezaan zelfs<br />

110 dagen. Vanaf <strong>2020</strong> hebben de Liebherr BioFreshtoestellen trouwens een verbeterde Fruit &<br />

Vegetable lade. De luchtvochtigheid is er hoger dan voorheen. Groenten en fruit blijven nu tot<br />

50 procent langer vers. Meer info: www.liebherr.be<br />

Mood-dampkap<br />

van Novy in<br />

warme steel look<br />

Design en sfeer. Dat zijn de basisprincipes<br />

van Mood. De efficiënte dampkap van Novy,<br />

mét verlichtingselement, is er nu ook in een<br />

warme steel look. Daarmee speelt Novy in op<br />

de trend van warme kleuren. De dampkap<br />

combineert bijvoorbeeld perfect met een houten<br />

keuken. Mood is standaard voorzien van<br />

twee witte plafondelementen, maar je mixt<br />

en matcht de kleuren naar keuze om de juiste<br />

sfeer te creëren. Ook de lichtintensiteit en<br />

kleurtemperatuur van het verlichtingselement<br />

is aan te passen naar wens. De energiezuinige<br />

ledstrips gaan van warm en sfeervol tot kouder<br />

en functioneel wit. Bovendien is Mood<br />

opvallend stil. De innovatieve recirculatietechniek<br />

pakt de geurtjes binnenshuis aan, zonder<br />

warmteverlies.<br />

Messing patina: Quooker die met de jaren mooier wordt<br />

Een goede fles wijn of een lederen tas worden<br />

mooier met de jaren. Net als de Fusion en<br />

Classic Fusion Quooker-kranen in de nieuwe<br />

uitvoering messing patina. Door natuurlijke<br />

oxidatie ontstaat er een laag op het messing,<br />

die langzaam van kleur verandert, in lichtere<br />

en donkerder schakeringen. Ook aanrakingen<br />

hebben een invloed op de kleur. Je kraan<br />

vertelt met andere woorden een persoonlijk<br />

verhaal in je keuken. Belangrijk: gebruik<br />

geen schoonmaakmiddelen. Je maakt de<br />

kraan schoon met enkel warm water en een<br />

schoonmaakdoekje. Door ze elke drie tot zes<br />

maanden in te smeren met bijenwas, bescherm<br />

je de messing patina extra. Net als alle andere<br />

Quooker-kranen geeft de (Classic) Fusion<br />

messing patina instant koud, warm en kokend<br />

water. In combinatie met de CUBE komt er ook<br />

koel bruisend en gefilterd water uit de kraan.<br />

Meer info op www.quooker.be.<br />

48 <strong>Keukenbouw</strong>.be


sectornieuws<br />

Update voor Up_Side<br />

Novy blijft continu vernieuwen. De geüpdate versie van afzuigdampkap Up_Side is daar een<br />

recent bewijs van. De originele Up_Side dateert uit 2<strong>01</strong>2. Na acht jaar krijgt de ondertussen<br />

klassieker een remake: Novy Up. Het is opnieuw een afzuigtoren, combineerbaar met Dominoinductiekookplaten.<br />

Novy Up geeft je keuze uit vijf vaste kookopstellingen. De nieuwe versie<br />

sluit qua look aan bij de andere modellen in het assortiment werkbladafzuiging, zoals de One<br />

en Novy Panorama.<br />

Novy Up vangt de kookdampen meteen op bij de bron, vanaf het werkblad. Je kan de dampkap<br />

manueel bedienen. Dankzij de regelbare klep kan het systeem trouwens nog gerichter dampen<br />

afvoeren op 0 of 10 centimeter hoogte. Als je niet kookt, verdwijnt de afzuigtoren tussen de<br />

Domino-kookplaten. Naast die visuele krijg je ook auditieve rust, dankzij de stille motor.<br />

Nieuwe vaatwasser met OptiLift<br />

De vaatwassers van het Zwitserse V-ZUG kunnen hoog ingebouwd worden, zonder plint en<br />

zonder het front onderaan in verstek te zagen. Zo bekom je een optimale uitlijning tussen de<br />

fronten van keukenkasten, maximale kastruimte en een ergonomisch resultaat. Bij onderbouw<br />

daarentegen is ergonomie vaak een pijnpunt. Daarom introduceert V-ZUG de Adora V6000 met<br />

OptiLift. Die tilt de onderste lade van de vaatwasser op tot heuphoogte wanneer je ze uit de<br />

wasmachine trekt. Het in- en uitladen wordt meteen een stuk gemakkelijker. De gebruikte plint<br />

kan beperkt worden tot 21 millimeter voor een strak resultaat.<br />

Franke lanceert<br />

spoelbak in denim,<br />

olijf of salie<br />

Franke experimenteerde met grijstinten en<br />

kwam voor de spoelbakkenfamilie URBAN<br />

uit met denimgrijs, oriongrijs en saliegrijs.<br />

Drie nieuwe Fragranittrendtinten voor <strong>2020</strong><br />

die door hun unieke egaalheid de spoetafel<br />

naar een hoger niveau tillen. Deze eigentijdse<br />

kleuren zijn een compromisloze<br />

combinatie van elegant design en voortreffelijk<br />

vakmanschap. Als extraatje brengt<br />

Franke de FRESNO spoelbak op de markt in<br />

vier gloednieuwe supermetaalkleuren. De<br />

metaaldeeltjes, verwerkt in het Fragranitmateriaal<br />

van deze buitengewone supermetaalkleuren,<br />

geven het werkblad een frisse look<br />

en een extra dosis elegantie. Fresno is ook<br />

beschikbaar in de populaire onyx-kleur. Fresno<br />

speelt met een kraanwerkbank langs de<br />

zijkant in op de markt. Geschikt voor zowel<br />

onderbouw, vlakbouw als inbouw, en uitgerust<br />

met alle snufjes, zoals een drukknop<br />

voor automatische lediging, coverventiel en<br />

een ruime spoelbak.<br />

De Adora V6000 met OptiLift biedt<br />

de gekende technische troeven.<br />

Elk programma is combineerbaar<br />

met SteamFinish, waarbij pure stoom<br />

zorgt voor een glanzend, fris en<br />

hygiënisch resultaat. Het Party programma<br />

duurt slechts 11 minuten,<br />

voor als het echt snel moet gaan.<br />

En dan zijn er nog onder meer het<br />

Fondue/Raclette-programma met<br />

een unieke inweekfase en het stil<br />

programma van 37dB.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 49


Exclusieve keukenbladen<br />

Hoge kwaliteit en vakmanschap<br />

Volledig naadloos en strak<br />

INOX keuken<br />

Middelmolenlaan 175<br />

2100 Antwerpen<br />

Telefoon: 03 808 17 91<br />

www.inoxkeuken.be<br />

verkoop@inoxkeuken.be


www.royalcrown.be<br />

Lantmeetersweg 4-6, 3600 Genk


INOXKeukens<br />

INOX IS HERE TO STAY<br />

We kunnen er niet langer om heen. Keukens in roestvrijstaal, al lang het meest<br />

gebruikte materiaal in professionele omgevingen, komen meer en meer ter sprake<br />

als het gaat om een nieuwe particuliere keuken. Een werkblad, een spoelbak<br />

of een gehele keuken in inox, alles kan.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Franke, Reginox, Pxhere<br />

Roestvrijstaal heeft de oversteek naar de particuliere keukens gemaakt. (Beeld: Franke)<br />

52 <strong>Keukenbouw</strong>.be


INOXKeukens<br />

Roestvrijstaal in combinatie met andere materialen levert een mooi resultaat op. (Beeld: Reginox)<br />

Noem het inox, roestvast staal, rvs of roestvrijstaal,<br />

we bedoelen met deze verschillende<br />

benamingen steeds hetzelfde materiaal. Met<br />

steeds dezelfde eigenschappen. Het staat<br />

buiten kijf dat inox een sterk en kwalitatief<br />

materiaal is. Voeg daarbij dat het een erg<br />

hygiënisch materiaal is dat bovendien weinig<br />

onderhoud vergt en de top drie van meest<br />

gewaardeerde eigenschappen is gevormd.<br />

Bijkomende eigenschappen, handig voor<br />

gebruik in keukens, zijn de bestendigheid<br />

tegen hitte (pas toch maar op met kokend<br />

hete potten en pannen rechtstreeks op het<br />

oppervlak te zetten, een onderlegger is geen<br />

overbodige luxe), de bestendigheid tegen<br />

zuren, de bestendigheid tegen water (dat is<br />

evident) en dat het materiaal ontzettend lang<br />

meegaat. Wat wel zal gebeuren in keukens<br />

die frequent gebruikt worden: je zal op het<br />

werkblad en de spoeltafel zien dat dat ze<br />

gebruikt worden. Krassen zijn onvermijdelijk:<br />

messen, staalwol, sleutels, en zo meer laten<br />

hun sporen na. Maar net dat geeft, althans<br />

volgens zij die voluit kiezen voor een keuken<br />

in inox, de charme aan de keuken.<br />

Wat is inox?<br />

Inox is een legering van ijzer, chroom, nikkel<br />

en koolstof. Wikipedia leert ons bovendien<br />

dat we pas van roestvast staal kunnen spreken<br />

als er minimaal 11 tot 12 procent chroom en<br />

maximaal 1,2 procent koolstof wordt gebruikt.<br />

De roestvastheid ontstaat wanneer het chroom<br />

in aanraking komt met zuurstof. Dit vormt<br />

meteen een onzichtbaar laagje chroomoxide,<br />

ook wel de oxidehuid genoemd.<br />

►<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 53


In<br />

jede<br />

offen<br />

Richtung<br />

VEEL TALENTEN, ÉÉN FAMILIE<br />

MATRIX BOX.<br />

Met 3 specifi eke productlijnen (P, Slim-A, S) beantwoordt<br />

Häfele Matrix Box aan alle eisen van het moderne ladesysteem.<br />

De familie is concurrentieel en onderscheidt zich<br />

door talrijke comfortfuncties. Binnen elke lijn is er een<br />

waaier aan afwerkingskeuzes. Verwerking en montage is<br />

bij alle systemen uiterst eenvoudig.<br />

Häfele Matrix Box biedt u ook logistieke voordelen, zoals<br />

just-in-time delivery en een fl exibel bestelproces, waarbij<br />

elke complete ladeset slechts 1 artikelnummer heeft.<br />

Easiness by Häfele.<br />

Häfele Belgium NV • Lindestraat 5, 9240 Zele • Tel.+32 52 / 45 <strong>01</strong> 14 • info@hafele.be • www.hafele.be


INOXKeukens<br />

“Dankzij haar eigenschappen<br />

en haar esthetiek stijgt de<br />

populariteit van inox.”<br />

Het oxideren van materiaal tast meestal dat<br />

materiaal aan, zoals roest doet. In sommige<br />

gevallen vormt de oxidehuid echter een<br />

bescherming tegen allerlei andere aanvallen.<br />

En dat is het geval met het laagje chroomoxide.<br />

Deze treedt op als buffer tegen vocht<br />

en zal op die manier het onderliggende<br />

metaal tegen verdere roestvorming (oxidatie)<br />

beschermen. De combinatie van deze<br />

eigenschappen maakt inox als materiaal voor<br />

gebruik in keukens een slimme keuze. Daarnaast<br />

zien we het materiaal verschijnen in een<br />

heel breed scala aan toepassingen: voedingsindustrie,<br />

mechanische industrie, hang- en<br />

sluitwerk, bevestigingsartikelen, assen, fittingen,<br />

verspaanbare onderdelen, farmaceutische<br />

industrie, constructie, chemische en<br />

petrochemische nijverheid.<br />

Het oog wil ook wat<br />

Het samenspel tussen de positieve en de<br />

negatieve eigenschappen van een bepaald<br />

materiaal beïnvloeden heel sterk de keuze.<br />

Helt de balans in het voordeel ervan of<br />

niet? Wat zeker ook een invloed heeft op<br />

deze balans is de esthetiek, de vormgeving,<br />

of simpelweg gezegd: is het eindresultaat<br />

mooi? Is daar het antwoord neen, dan valt<br />

dat materiaal hoogstwaarschijnlijk af, toch<br />

als het gaat om een particuliere keuken.<br />

Is het antwoord ja, dan hoeft de mix van<br />

eigenschappen niet noodzakelijk de beste<br />

mix te zijn. De combinatie van eigenschappen<br />

en esthetiek die de klant het meest aanspreekt,<br />

wint het pleit. Het oog wil ook wat<br />

en dat oog is meestal de beslissende factor.<br />

Inox leent zich uitstekend tot maatwerk. Het<br />

naadloos inlassen van een spoelbak, een<br />

afdruipvlak inwerken of toch werken met<br />

sleuven, op de correcte plaatsen uitsparingen<br />

maken voor een fornuis, teppan yaki, de<br />

stopcontacten en ga zo maar door. •<br />

Geen probleem voor wie veel morst tijdens het koken: het roestvrijstalen werkblad is zeer onderhoudsvriendelijk.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 55


Inox-werkbladen op maat<br />

Ourea Kitchenware<br />

Hoevestraat 25 • 1755 Gooik • T 053 220 220 • info@oureakitchenware.be • www.oureakitchenware.be<br />

06841-<strong>01</strong>-20 Advertentie_keukenbouw.indd 1 20/<strong>01</strong>/20 17:33<br />

Product besteld.<br />

Meteen geleverd.<br />

U bestelt innovatieve oplossingen voor<br />

de door u gestelde eisen. Wij verpakken.<br />

En het product is dan al op weg naar u.<br />

Keukenaccessoires<br />

Product: COMPAIR ® THERMOBOX<br />

naber.com


INOXKeukens<br />

Geen enkele keuken dezelfde<br />

Maatwerk, naadloos, innovatief, kwalitatief hoogwaardige producten. Eigenschappen die gelden<br />

voor het hogere keukensegment. En daar zet Ourea op in met het assortiment van ABK innovent.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Ourea<br />

Werkblad, spoelbak en kraan in hetzelfde materiaal.<br />

ABK innovent is een jonge Nederlandse fabrikant<br />

die meteen bij de opstart inzette op het<br />

ontwerp, innovatie, productie en assemblage<br />

van kwalitatief hoogwaardige keukencomponenten.<br />

De productie en assemblage gebeurt<br />

in Nederland zodat de kwaliteit steeds nauwlettend<br />

in de gaten kan worden gehouden.<br />

Gespecialiseerde kennis<br />

Roestvrijstaal is een materiaal dat de nodige<br />

kennis vereist, op vlak van het ontwerp, de<br />

productie en de montage. Dat beseffen zowel<br />

de fabrikant als Ourea, de verdeler in België<br />

van het assortiment van ABK Innovent. “We<br />

zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken<br />

bij het ontwerp van een keuken”, aldus Roeland<br />

Moors van Ourea. “Zo kunnen we onderscheidende<br />

keukenconcepten realiseren. Het<br />

resultaat is steeds een pareltje.”<br />

spoelbakken en kranen, al dan niet in hetzelfde<br />

materiaal.”<br />

Vinger aan de pols<br />

ABK innovent volgt de trends in afwerkingen<br />

en kleuren op de voet. “Sterke contrasten en<br />

zwart als kleur zijn vandaag populair”, weet<br />

de fabrikant. “Met ons werkblad in gewalst<br />

roestvrijstaal en de toevoeging van zwarte<br />

elementen (spoelbak, kraan) spelen we hier<br />

op in. Het oppervlak is nog matter dan bijvoorbeeld<br />

de orbitaal geslepen finish en<br />

bovendien een stuk minder krasgevoelig. Het<br />

werkblad wordt nog wel behandeld met een<br />

speciale afwerking, maar blijft zijn natuurlijke<br />

karakter behouden. Elk werkblad heeft zijn<br />

eigen unieke handtekening, op vlak van kleur,<br />

glans en structuur.” •<br />

Quasi onbeperkte mogelijkheden<br />

De productie bij ABK vertrekt steeds van basisplaten<br />

van 2 op 6 meter, wat een zo goed als<br />

onbeperkte vrijheid oplevert qua maatwerk.<br />

De dikte van de werkbladen varieert tussen de<br />

12,5 en 185 millimeter. “Die 185 millimeter is<br />

zeker niet de maximum dikte”, benadrukt de<br />

fabrikant. “Bovendien leveren we ook massieve<br />

4 millimeter dikke werkbladen. Naast<br />

een precieze maatvoering en de verschillende<br />

mogelijke afwerkingen (geplooid, geborsteld,<br />

geschuurd, warmgewalst, en zo meer) besteden<br />

we veel aandacht aan het inwerken van<br />

Ourea: “Inox combineert mooi met andere materialen.”<br />

“Maatwerk op<br />

hoog niveau!”<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 57


INOXKeukens<br />

INTREDE IN<br />

VLAANDEREN<br />

Inox als materiaal in de keuken is aan een opmars bezig. De particuliere keuken welteverstaan, in professionele<br />

keukens is het quasi al inox wat de klok slaat. Met INOXKeuken komt een nieuwe speler naar Vlaanderen.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: INOXKeuken<br />

Een volledige keuken in inox of een mooi samenspel<br />

tussen allerlei materialen: inox leent zich tot een heel<br />

scala combinaties.<br />

(Beeld: Het Fotoatelier Ruts Schilde)<br />

58 <strong>Keukenbouw</strong>.be


INOXKeukens<br />

“Een lust voor<br />

het oog.”<br />

INOXKeuken mag dan al een nieuwe naam<br />

zijn aan het Vlaamse keukenfirmament,<br />

de fabrikant en de mensen erachter zijn<br />

dat zeker niet. INOXKeuken is namelijk de<br />

Vlaamse poot van een Nederlandse fabrikant<br />

die al meer dan 15 jaar bezig is met het ontwikkelen<br />

en produceren van exclusieve inox<br />

keukenwerkbladen. “INOXKeuken is dé specialist<br />

op het gebied van exclusieve keukenbladen”,<br />

stelt Jim van Deuren van INOXKeuken.<br />

“Interieurarchitecten, keukendealers, schrijnwerkers<br />

voor de keukenbouw: iedereen kan<br />

bij ons terecht voor een werkblad op maat<br />

van uitstekende kwaliteit.”<br />

Doorgedreven begeleiding<br />

Van Deuren gaat verder: “Wij werken voor<br />

onze werkbladen met 304 ook in gesatineerd<br />

liteit, hoewel fijn geborsteld de standaard<br />

is. Ook bij de dikte gaan we steeds voor de<br />

dikte die we bij professionele toepassingen<br />

zien. Het roestvrij staal is van hoge kwaliteit,<br />

de machines en de technologie waarmee ze<br />

bewerkt worden evenzeer. Onze vakmensen<br />

maken gebruik van de nieuwste lastechnologie<br />

en zorgen zo voor een naadloze<br />

afwerking en integratie van de spoelbakken.<br />

Elk inox blad is maatwerk, op elke dikte verkrijgbaar<br />

en combineerbaar met een naadloze<br />

plint. We brengen de ervaring die we<br />

ondertussen hebben opgedaan mee naar<br />

Vlaanderen. Daarbij zetten we volop in op<br />

het ondersteunen van onze klanten bij de<br />

bestelling en het gehele traject dat erop<br />

volgt. We begeleiden ze van a tot z. Er is<br />

bovendien een gebruiksvriendelijke online<br />

tool beschikbaar.”<br />

Het materiaal zelf<br />

Wie voor een werkblad in een bepaald materiaal<br />

kiest, denkt hier best goed over na. Weeg<br />

de voor- en de nadelen uitvoerig tegen elkaar<br />

af. Dat geldt ook voor een inox werkblad. Van<br />

Deuren: “Het geeft de keuken sowieso een<br />

tijdloze uitstraling terwijl het absoluut hygiënisch,<br />

praktisch en stijlvol is. Waar je zeker op<br />

voorhand moet bij stilstaan: een werkblad uit<br />

inox gaat na verloop van tijd gebruikssporen<br />

vertonen. Wil je dit niet, dan kies je best een<br />

ander materiaal. Wie dit wel wil, heeft met<br />

inox de juiste keuze gemaakt. Kortom, we<br />

merken dat klanten die bewust kiezen voor<br />

een roestvrijstalen werkblad dat ‘nadeel’ overwogen<br />

hebben en dus bewust kiezen om de<br />

gebruikssporen te ‘tonen’. Zowel in particuliere<br />

als zakelijke omgevingen komt inox, in<br />

geborsteld roestvrij staal van een hoge kwa- één van de mogelijke afwerkingen, ►<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 59


Proteus ERP<br />

Specifiek ontwikkeld voor de houtindustrie!<br />

Meer info? Mail naar info@trivestsoftwaregroup.be<br />

www.trivestsoftwaregroup.be


INOXKeukens<br />

Verschillende afwerkingen zijn beschikbaar.<br />

mooi tot zijn recht. Wij leveren werkbladen<br />

in drie afwerkingen: gematteerd, bekrast<br />

en glad geborsteld. Ook zijn massieve<br />

werkbladen van 4 millimeter dik verkrijgbaar<br />

in de afwerkingen orbitaal geborsteld<br />

(vergelijkbaar met de gematteerde versie)<br />

en geborsteld.”<br />

Rijk portfolio<br />

INOXKeuken timmert aan de weg om in<br />

Vlaanderen voet aan grond te krijgen. Gezien<br />

de fabrikant in Nederland al vele jaren actief<br />

is, kan deze mooie referenties voorleggen. In<br />

Vlaanderen is dit logischerwijs nog beperkt.<br />

INOXKeuken werkte heel recent een project<br />

af in Geraardsbergen, een samenwerking<br />

met architectenkantoor ODA. Oprichter<br />

Mathias Desmecht zocht voor de keuken en<br />

ontspanningsruimte van het kantoor naar<br />

een blikvanger. Desmecht: “We kochten dit<br />

pand enkele jaren geleden. Een bouwval in<br />

verschrikkelijk slechte staat. We braken niet<br />

alles af om een nieuwbouw neer te poten,<br />

maar werkten met wat we konden redden en<br />

voegden daar dan nieuwe zaken aan toe. Zo<br />

speelden we doorheen het kantoor met het<br />

contrast tussen oud en nieuw. Het gedeelte<br />

vooraan, het ‘oude’ gedeelte, werd de werkruimte<br />

en daar behielden we de decoratieve<br />

elementen. Achteraan bleven de oude koterijen<br />

in hun typische vorm staan. We integreerden<br />

deze bovendien in de keuken en<br />

bergruimte. Tussen deze beide compartimenten<br />

creëerden we een nieuwe ruimte met een<br />

moderne, eerder minimalistische look. Dat is<br />

nu onze ontspanningsruimte waar met z’n<br />

allen samen eten en soms ook vergaderen.<br />

Deze ruimte riep om een robuuste eyecatcher<br />

en dat werd het keukeneiland. Geheel<br />

passend in het concept ging onze keuze meteen<br />

uit naar inox als materiaal. Meer zelfs:<br />

we opteerden voor massief inox waardoor<br />

het geheel immens zwaar lijkt. Het eiland<br />

trekt als het ware alle blikken naar zich toe.<br />

Vandaag is het oppervlak nog ongeschonden<br />

maar deze keuken is een gebruikskeuken en<br />

de gebruikssporen zullen er snel zijn. En dat<br />

is net de bedoeling.” •<br />

De ontspanningsruimte bij ODA Architecture<br />

in Geraardsbergen, met als blikvanger het<br />

keukenblok in massief roestvrijstaal.<br />

(Foto: ODA Architecture / www.oda.be)<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 61


HYGIËNE IS HET<br />

SLEUTELWOORD<br />

IN DE KEUKEN<br />

Bij een keuken denken we snel aan de functionele aspecten van een<br />

toestel en aan hoe het totaalplaatje eruit zal zien. Een belangrijk aspect<br />

dat zeker niet over het hoofd mag gezien worden, is de hygiëne.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Delabie<br />

Delabie: “De kwaliteit van de uitrusting heeft een rechtstreeks effect op de productiviteit in een professionele keuken.”<br />

62 <strong>Keukenbouw</strong>.be


“Denk goed na<br />

over hygiëne in de<br />

keuken!”<br />

De juiste producten op de juiste plaats zorgen voor efficiëntie én hygiëne in de keuken.<br />

Wie een kijkje neemt in het productassortiment<br />

van de Franse fabrikant Delabie, merkt<br />

het meteen op. Naast water (kranen voor<br />

publieke ruimten, ziekenhuizen,…) is het<br />

vooral hygiëne wat de klok slaat. Een absolute<br />

vereiste, weet de fabrikant. Een aantal<br />

handige hygiënetips die Delabie geeft, lijken<br />

evident: regelmatig de handen wassen, steeds<br />

zorgen voor een propere werkplek, de keuken<br />

opdelen in verschillende werkzones voor<br />

het bereiden van het voedsel, de afwas doen,<br />

enzovoort. Deze tips hebben zelfs niets met<br />

de keukentoebehoren of het gebruikte voedsel<br />

te maken. Delabie zet echter zwaar in<br />

op de hygiënische eigenschappen van haar<br />

gamma zelf.<br />

Conform strenge regels<br />

De handen regelmatig én op de correcte<br />

manier wassen blijft de belangrijkste handeling<br />

in de strijd tegen eventuele besmettingen<br />

en het optreden van voedselvergiftigingen.<br />

Uiteraard is de kwaliteit van de ingrediënten<br />

eveneens een belangrijke factor. “Het wassen<br />

van de handen reduceert aanzienlijk de<br />

kans op problemen”, benadrukt Delabie. “De<br />

regels en normen zijn dan ook heel streng.<br />

Volkomen terecht. Het spreekt toch voor zich<br />

dat in alle lokalen waar levensmiddelen worden<br />

verhandeld of bereid een handwasbakje<br />

aanwezig is, met bovendien de toevoer van<br />

zowel warm als koud water. Het moet mogelijk<br />

zijn dit handwasbakje te bedienen zonder<br />

de handen te gebruiken. Dit uiteraard om<br />

de verspreiding van bacteriën te vermijden.<br />

Ook verplicht aanwezig: een verdeler met<br />

vloeibare zeep, wegwerphanddoekjes en een<br />

hygiënisch (pedaal)vuilnisbakje om de handdoekjes<br />

in weg te gooien. De handwasbakjes<br />

in ons gamma voldoen aan alle normen<br />

opgesteld door het Federaal Agentschap voor<br />

de Veiligheid van de Voedselketen. Neem nu<br />

onze handwasbakjes vervaardigd uit bacteriostatisch<br />

RVS 304. We beperkten het aantal<br />

onderdelen en koppelstukken zodat bacteriehaarden<br />

niet kunnen ontstaan. De bediening<br />

gebeurt met de knie ofwel automatisch bij de<br />

detectie van handen.”<br />

Kies het juiste materiaal<br />

In een professionele keuken is een optimale<br />

productiviteit broodnodig. Het is immers de<br />

bedoeling dat de bereidingen tijdig klaar zijn<br />

en naar de klanten gaan. De kwaliteit van de<br />

uitrusting heeft een rechtstreeks effect op<br />

deze productiviteit. Uiteraard hebben we het<br />

dan over de potten en de pannen, maar ook<br />

de voorspoelkolommen, de kranen, de uitgietbakken,<br />

en zo meer. Die moeten gekozen<br />

worden in functie van een aantal parameters.<br />

Het aantal tafels en het type restauratie zijn<br />

voor de hand liggend, maar ook de naleving<br />

van de hygiënenormen, de ergonomie en de<br />

gebruiksvriendelijkheid zijn belangrijke eisen.<br />

Delabie: “Het vermijden van bacteriehaarden<br />

is een belangrijk aspect bij de keuze van<br />

het juiste materiaal. We raden dan ook aan<br />

gebruik te maken van bacteriostatisch roestvrijstaal,<br />

van koperen toevoerbuizen met een<br />

lage waterretentie, van voorspoelkolommen<br />

met een zuil en uitloop met gladde binnenkant<br />

en van kranen met hygiënische straalbrekers.<br />

We bevelen ook afneembare kranen en<br />

uitlopen aan, handig voor de reiniging van de<br />

binnenkant en om de bacteriële biofilm te verwijderen.<br />

Afvoerpluggen met een hol rooster<br />

zonder schroef vermijden eveneens dat water<br />

zich verzamelt en blijft staan. Deze pluggen<br />

zorgen voor vrije doorstroming, ze voorkomen<br />

vuilophoping en verminderen het aantal<br />

microbiële nissen. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 63


ERP EN CAD/CAM STUWEN<br />

KEUKENBOUW NAAR<br />

NIEUW NIVEAU<br />

Casa Vero koos er vanaf de eerste dag bewust voor om alles zelf te maken en te plaatsen.<br />

Een verhaal van gestage groei. Dat is wat Casa Vero neerzet sinds 1995. Eerst nog als eenmanszaak, een jaar<br />

later al als vennootschap met een medewerker in dienst. Casa Vero stond meteen op de kaart. Vanuit zijn achtergrond<br />

in productontwikkeling en interesse in meubels wist zaakvoerder Rob Verboven hoe hij de wensen van<br />

zijn klanten kon vertalen in de keuken van hun dromen. Proteus ERP en het CAD/CAM-pakket imos zorgen er<br />

voor dat die dromen ook binnen de kortste keren gerealiseerd worden.<br />

Tekst: Valérie Couplez<br />

Beeld: Casa Vero<br />

“Vanaf de eerste dag hebben we er bewust voor gekozen om alles zelf<br />

te maken en te plaatsen”, opent Rob Verboven. “Het hout moesten<br />

we eerst nog op maat laten zagen, maar van zodra de ruimte er was,<br />

fysiek en financieel, hebben we geïnvesteerd in een eigen machinepark.<br />

Kwaliteit en klantentevredenheid staan bij ons voorop. Het moet heel<br />

goed zijn. Punt. Enkel door eigen machines en eigen personeel beschik<br />

je over voldoende flexibiliteit om dat waar te maken en snel te schakelen<br />

wanneer nodig. De kortere doorlooptijden zijn een bijkomende<br />

troef om uit te spelen.” In 1997 al verhuisde Casa Vero naar de huidige<br />

locatie in de Acaciastraat in Geel, waar het alle ruimte vond om verder<br />

te groeien op een stuk van 2.800 vierkante meter. De formule werkt<br />

duidelijk: vandaag telt Casa Vero zestien medewerkers.<br />

Proteus en imos dragen in belangrijke mate bij tot de korte doorlooptijden<br />

waar Casa Vero garant voor staat.<br />

Proteus verstaat keuken- en interieurbouwers<br />

Sinds 2000 is Casa Vero de weg ingeslagen van CNC-technologie.<br />

Verboven: “Automatiseren is sowieso de richting die keuken- en interi-<br />

64 <strong>Keukenbouw</strong>.be


"Heel wat parameters, artikels en optimalisaties voor houtbewerking zijn<br />

standaard in Proteus aanwezig, waardoor we een kant-en-klare oplossing<br />

aangereikt kregen.”<br />

Vanuit zijn achtergrond van productontwikkeling wist zaakvoerder Rob<br />

Verboven van Casa Vero hoe hij de wensen van zijn klanten kon vertalen<br />

in de keuken van hun dromen.<br />

eurbouw uitgaat. Daarom investeerden we nog voor de digitaliseringsgolf<br />

goed en wel onderweg was al in een ERP-pakket. Voor ons een cruciale<br />

zet om het overzicht te bewaren en te weten hoe ver elk project al<br />

gevorderd is. Een woord is immers een woord voor ons. Maar ERP is ook<br />

cruciaal om inzicht te krijgen en de stap te zetten naar Industrie 4.0,<br />

waar iedereen nu de mond van vol heeft.” De keuze lag voor de hand.<br />

Verboven ging in 2<strong>01</strong>2 met Proteus werken wegens de grote affiniteit<br />

met houtbewerking. “Proteus begrijpt waar wij mee bezig zijn als keuken-<br />

en interieurbouwer. Je merkt dat het pakket specifiek geschreven<br />

is voor onze branche. Heel wat parameters, artikels en optimalisaties<br />

zijn er standaard in aanwezig, waardoor we een kant-en-klare oplossing<br />

aangereikt kregen. Zeker wat de calculatie betreft maakte dit echt<br />

het verschil”, vindt Verboven. Sedert 2<strong>01</strong>8 staat de Trivest Software<br />

Group in voor de software in België.<br />

Rob Verboven (links): “We vertrouwen erop dat we goed begeleid<br />

worden, want groeien kan je niet alleen. Daarvoor heb je mensen<br />

en partners nodig.”<br />

“Proteus begrijpt waar wij<br />

mee bezig zijn als keukenen<br />

interieurbouwer.”<br />

“Digitalisering neemt geen jobs af. Door onze administratie en het<br />

aansturen van de productie te automatiseren, maken we tijd vrij voor<br />

nieuwe orders. We kunnen dus weer meer groeien.”<br />

IMOS: logische stap naar volgende niveau<br />

Om ook de stap naar digitaliseren op de werkvloer te zetten, volgde<br />

drie jaar later de investering in het CAD/CAM-pakket imos. “Een ideale<br />

manier om onze machines aan te sturen omdat het via dezelfde verdeler<br />

kwam. Een logische stap ook, want je had meteen de link met<br />

ERP, zonder dat er vertaalslagen nodig waren. Door het hele pakket<br />

aan een firma toe te vertrouwen, kregen we een oplossing die meteen<br />

goed werkte. Een centrale database van waaruit alles wordt aangestuurd.”<br />

Verboven is overtuigd van de meerwaarde die deze investering<br />

gebracht heeft voor zijn bedrijf. “Imos is een pakket waar heel veel mee<br />

kan. Als je jezelf er voldoende in verdiept, dan kan je weer een niveau<br />

hoger gaan spelen. Soms kan iets heel eenvoudigs wel sneller op de<br />

klassieke manier, maar voor complexe zaken zijn er quasi geen beperkingen.<br />

Automatiseren en digitaliseren vormen een trein die je toch niet<br />

kan tegenhouden. Wij zijn vroeg aan boord gesprongen om het verschil<br />

te kunnen maken voor onze klanten.”<br />

Digitaliseren om te groeien<br />

De introductie van de software van de Trivest Software Group heeft<br />

dan ook heel wat teweeg gebracht. Proteus en imos dragen in belangrijke<br />

mate bij tot de korte doorlooptijden waar Casa Vero garant voor<br />

staat. Elke opdracht voor Casa Vero is namelijk maatwerk. “Digitaliseren<br />

is een noodzakelijke stap. En het neemt geen jobs af. Integendeel:<br />

door onze administratie en het aansturen van de productie te automatiseren,<br />

maken we tijd vrij voor nieuwe orders. We kunnen dus weer<br />

meer groeien. Je moet altijd blijven zoeken naar de knelpunten in je<br />

bedrijfsvoering, want daar zitten ook de mogelijkheden om te verbeteren.<br />

Dat is het fijne aan de samenwerking met Trivest Software Group.<br />

Hun medewerkers denken in oplossingen. We vertrouwen erop dat we<br />

goed begeleid worden, want groeien kan je niet alleen. Daarvoor heb<br />

je mensen en partners nodig”, besluit Verboven. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 65


SLIMME TECHNIEKEN<br />

VERHOGEN DE SFEER EN<br />

HET COMFORT IN DE KEUKEN<br />

Uit een recente studie blijkt volgens het team van Koelnmesse, de organisatoren van de imm cologne, dat veel<br />

gebruikers ervan uitgaan dat technologieën voor een slimme woning de veiligheid en de energie-efficiëntie<br />

positief beïnvloeden. Naber, specialist in de ontwikkeling, productie en verkoop van keukentoebehoren, bewees<br />

dat door een gepaste keukenluchtafvoertechniek aan die voorwaarden voldaan kan worden. Dat deed het tijdens<br />

een speciale showcase op imm cologne van 13 tot 19 januari. De eigen ontwikkelingen die de firma voorstelde,<br />

combineren de hoogste energie-efficiëntie met ultiem kookgenot.<br />

Tekst: Johan Debaere<br />

Beeld: Naber<br />

Naber stelde zijn 'slimme loft' voor op imm cologne.<br />

In deze lofttoepassing, met een beperkte ruimte, koos men voor een<br />

Corno Turno spoelbakcombinatie.<br />

66 <strong>Keukenbouw</strong>.be


“Een keuken is een leefruimte en een<br />

werkruimte, maar ook een deel van het huis<br />

waar bewoners genieten.”<br />

Het gebruik van korte kanalen zorgt voor lagere kosten.<br />

De slimme woning<br />

Zeer stabiel, niet brandbaar en met het kleinst mogelijke drukverlies<br />

in de leidingen. Deze uitstekende kenmerken van de COMPAIR STEEL<br />

flow ® luchtkanalen konden tijdens de speciale showcase rond de slimme<br />

woning en de slimme loft op veel interesse bij vakman en eindgebruiker<br />

rekenen. In de slimme woning verbonden ronde metalen kanalen,<br />

zichtbaar onder het plafond gemonteerd, een wanddampkap met de<br />

luchtafvoer-muurdoorvoerunit COMPAIR ® BIXO. Met deze als passiefhuiscomponent<br />

gecertificeerde innovatie kunnen ook in energiezuinige<br />

woningen comfortabele luchtafvoersystemen gerealiseerd worden. Het<br />

luchtdichte textielmembraan van dit systeem wordt met behulp van een<br />

elektrische motor verdraaid, zodat het de muurdoorvoerunit hermetisch<br />

afsluit. De elektronica opent de doorlaat volledig, zodra het een<br />

luchtstroom van de dampkap vaststelt. Aangezien bij afvoer ook toevoer<br />

nodig is, geeft de sturing een signaal naar tot drie BIXO Balance ®<br />

muurdoorvoerunits, die dan automatisch openen. Architect-Professor<br />

Dr. Werner Sobek, een van de oprichters van de Duitse Organisatie voor<br />

Duurzaam Bouwen (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) was<br />

bij de ontwikkeling van deze unieke muurdoorvoerunit betrokken.<br />

De slimme loft<br />

In de slimme loft werd een indrukwekkende alternatieve oplossing voor<br />

deze muurdoorvoerunits geïntegreerd: de COMPAIR ® Tower, die aan de<br />

gevel van de woning gemonteerd of vrijstaand in de tuin geïntegreerd<br />

kan worden. Dit is de luchtafvoeroplossing van Naber voor Downdraft<br />

–wasemkappen in situaties met de kerngatboring onder het terreinoppervlak.<br />

De COMPAIR ® en COMPAIR STEEL flow ® luchtkanalen worden<br />

hier in de vloer of onder het plafond van de kelder aangebracht.<br />

Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij een vrijstaand keukeneiland met<br />

Downdraft- of kookplaatafzuiging. Het gebruik van korte kanalen voor<br />

de afvoer van de lucht zorgt ervoor dat minder elementen nodig zijn.<br />

Uiteraard liggen de kosten dan ook lager.<br />

De COMPAIR ® Tower kan aan de gevel van de woning gemonteerd worden.<br />

In deze lofttoepassing, met een beperkte ruimte, koos men voor een<br />

Corno Turno spoelbakcombinatie uit het NABER-CONTURA ® assortiment.<br />

Dit is een oplossing in roestvrijstaal, waarbij de kraan moeiteloos<br />

in de gootsteen kan zakken. De spoelbakcombinatie is uitermate<br />

geschikt voor inbouw voor het raam, maar ook een goede oplossing bij<br />

keukeneilanden. Aangezien de kraan volledig in de spoelbak verdwijnt,<br />

behoudt de gebruiker het zicht op de achterliggende ruimte. Als de<br />

spoelbak met een passende snijplank afgedekt wordt, ontstaat extra<br />

werkruimte, waarbij de kraan nog steeds gebruikt kan worden. Een<br />

slim concept dat de flexibiliteit in de keuken ten goede komt. Op de<br />

imm Cologne werd nog maar eens duidelijk dat een eindgebruiker zijn<br />

of haar keuken ziet als een levensruimte, een werkruimte, maar ook als<br />

een deel van de woning om echt te genieten. •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 67


Een recirculatiefilter<br />

verplicht per 2021<br />

Absolute science<br />

Eenvoudig te plaatsen op bijna iedere afzuigunit. Dankzij perfecte recirculatie geen buitenafvoer<br />

nodig. Reinigt geuren, bacteriën, virussen, vetten, fijnstof etc. PlasmaMade zorgt voor een gezond<br />

binnenklimaat. U kunt de afzuigunit meenemen in de EPC berekening. PlasmaMade houdt de<br />

warmte binnen waardoor u direct bespaart op uw energiekosten. Complete ontwerpvrijheid.<br />

Quick montage en 5 jaar garantie. www.plasmamade.com


MET EEN FALMEC SPAZIO DAMPKAP IN UW KEUKEN,<br />

MERKT U HET VERSCHIL IN HET BOEIENDE ONTWERP,<br />

DE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE VOOR ZUIVERE LUCHT,<br />

DE STILLE WERKING EN DE KWALITEIT VAN HET PRODUCT.<br />

ER HANGT INNOVATIE IN DE LUCHT<br />

FALMEC SPAZIO<br />

VERKRIJGBAAR IN ZWART EN INOX<br />

falmec.be


“Met de ‘AvanTech<br />

YOU’ tilt Hettich<br />

individueel design<br />

naar een hoger<br />

niveau.”<br />

De ‘AvanTech YOU’ onderscheidt zich door het buitengewoon<br />

slanke, puristische design zonder zichtbare schroeven of<br />

afdekkappen.<br />

70 <strong>Keukenbouw</strong>.be


BIJZONDER SCHUIFLADE­<br />

SYSTEEM VOOR DE CREATIEVE<br />

KEUKENBOUWER<br />

Als we Bermabru mogen geloven, belooft <strong>2020</strong> een bijzonder innovatief jaar voor de keukenbouwer te worden.<br />

Zo kondigde Hettich de lancering aan van een schuifladesysteem dat zijn gelijke niet kent. Met de ‘AvanTech<br />

YOU’ tilt deze fabrikant individueel design naar een hoger niveau. En natuurlijk kunnen de klanten van<br />

Bermabru als eerste hiervan profiteren. Naast nog vele andere innovaties die binnenkort in een gloednieuwe<br />

catalogus worden gebundeld.<br />

Tekst: Els Jonckheere<br />

Beeld: Bermabru<br />

De schuiflade kan met hetzelfde kastboordbeeld op twee verschillende geleidingssystemen worden geplaatst.<br />

De Hettich Group is altijd een pionier<br />

geweest. Al in 1996 liet de Duitse producent<br />

van meubelbeslag de markt kennismaken<br />

met een revolutionaire ‘platform’-oplossing<br />

voor schuifladesystemen. “Met ‘Avan-<br />

Tech YOU’ zal ze opnieuw mondiaal furore<br />

maken”, aldus Steven Vanes, sales and<br />

purchase manager van Bermabru. “Dit platform<br />

biedt nog meer mogelijkheden om elke<br />

lade qua kleur, vorm en materiaal te individualiseren.<br />

‘AvanTech YOU’ onderscheidt zich<br />

bovendien door het buitengewoon slanke,<br />

puristische design zonder zichtbare schroeven<br />

of afdekkappen.”<br />

Op maat van elke klant<br />

Dit nieuwe platform is eenvoudig aan de<br />

wensen van de kopers aan te passen. De<br />

schuiflade die met hetzelfde kastboordbeeld<br />

op twee verschillende geleidingssystemen<br />

kan worden geplaatst, vormt de basis voor<br />

flexibele en efficiënte toepassingen. Steven<br />

Vanes: “Alle componenten binnen het platform<br />

zijn met elkaar combineerbaar. Interessant:<br />

het uitfrezen van de bodem en snappermontage<br />

komen te vervallen, net zoals<br />

de achterwand-hoekverbinders voor houten<br />

achterwanden. Het hoeft geen betoog dat<br />

dit tijd en geld bespaart.”<br />

Veel verschillende mogelijkheden<br />

Er zijn drie kleuren en vijf hoogtes beschikbaar,<br />

met stalen, aluminium of houten<br />

achterwanden. De designprofielen zijn<br />

beschikbaar in rvs finish, chroom en aluminiumkleur<br />

of noten- en eikenlook. Of wat<br />

dacht je van de ‘DesignCapes’ in aluminium<br />

geëloxeerd en rvs? Met de zijwand ‘Avan-<br />

Tech YOU Inlay’ kunnen binnen het standaardprogramma<br />

trouwens al veel accenten<br />

worden aangebracht. Voor de inlays van de<br />

ladezijwand bestaan de mogelijkheden uit<br />

glas, hout, steen of andere klantindividuele<br />

materialen.” •<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 71


HET ZWARTE GOUD<br />

(EN DAN BEDOELEN WE NIET OLIE)<br />

Alle keukentoestellen, dus ook de inbouw koffiemachine,<br />

in dezelfde vormgeving zorgen voor een rustige aanblik.<br />

(Foto: V-ZUG)<br />

De ochtend starten met een stevige kop koffie, een gezellig diner afsluiten met een lekker ijsje en een koffietje<br />

of gewoon doorheen de dag een tasje leegslurpen. In elk huishouden, op elk aanrecht, vinden we wel een koffiemachine.<br />

Meer en meer bouwen we deze, net als andere keukentoestellen, in. Meer plaats op het werkblad,<br />

weet je wel.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: V-ZUG, Pxhere<br />

72 <strong>Keukenbouw</strong>.be


“De koffiezet is een ‘volwaardig’<br />

keukentoestel geworden.”<br />

VOF De Kunst scoorde in de jaren 80 van de<br />

vorige eeuw een dikke hit met een lied over<br />

koffie. Doorheen het liedje schetste de zanger<br />

zijn ochtend, een omschrijving die wellicht<br />

bij veel mensen heel treffend is. Hij staat op<br />

omdat het moet, niet omdat hij wakker is.<br />

Hij stapt doorheen het huis en komt waar hij<br />

moet zijn, niet omdat hij alles zo goed ziet<br />

maar wel omdat hij nu eenmaal weet waar<br />

alle ‘hindernissen’ zich bevinden. Maar alles<br />

verandert na het opschenken en het nuttigen<br />

van dat eerste tasje koffie. Met de zin ‘ik leef<br />

weer op’ onderstreept hij de kracht van het<br />

zwarte goud. Verderop in het lied komt de<br />

macht van de koffiedame aan bod die, als zij<br />

het zou willen, een grote impact heeft op de<br />

werkzaamheden in een school, een fabriek,<br />

een ziekenhuis en een universiteit. Zonder<br />

koffie, geen prestaties lijkt het wel. Een kopje<br />

koffie van VOF De Kunst, een ode aan het<br />

zwarte goud.<br />

Poeder of bonen?<br />

Dat zwarte goud stroomt natuurlijk niet vanzelf<br />

in je tas. Verschillende toestellen zijn voorhanden<br />

met dus vanzelfsprekend verschillende<br />

werkwijzen om uiteindelijk te kunnen<br />

slurpen, al dan niet met melk en suiker erbij.<br />

Een filterzakje met daarin de koffie? Senseo?<br />

Nespresso? Of een toestel waarin gebruikers<br />

zelf de zorgvuldig geselecteerde koffiebonen<br />

deponeren? Ze bestaan allemaal. Voor elk wat<br />

wils, op basis van beschikbare ruimte op het<br />

werkblad, op basis van het budget, op basis<br />

van de mate van gebruik (of verslaving), en<br />

zo voort. Kies zorgvuldig het toestel met de<br />

bijbehorende werkwijze. Het eindresultaat zal<br />

er naar smaken.<br />

Ook een keukentoestel<br />

De opkomst van de inbouwkoffiemachines<br />

kunnen we mooi vergelijken met deze van de<br />

(inbouw)wijnkasten. De populariteit van wijn<br />

groeit. Meer (jonge) mensen storten zich op<br />

het proeven, drinken en soms zelfs verzamelen<br />

van verschillende soorten en flessen wijn.<br />

Van een professioneel toestel groeide de wijnkast<br />

uit naar een mainstream keukentoestel,<br />

geen curiosum maar een volwaardig toestel.<br />

De populariteit van koffie was er al en is er<br />

nog steeds. Toch hebben we de voorbije jaren<br />

ook daarin een opkomst van tal van toestellen<br />

gezien. Denk maar aan de introductie van<br />

Senseo en haar koffiepads en George Clooney<br />

die in zijn gekende stijl de Nespresso-toestellen<br />

en verschillende smaken kwam aanbevelen.<br />

Tal van fabrikanten sprongen op de kar en<br />

tilden het koffiegebeuren op naar een niveau<br />

vergelijkbaar aan dat van wijn. Niet zomaar<br />

een drankje om de ochtend te kunnen aanvatten,<br />

wel een nobele drank waarvan genoten<br />

moet worden. De inbouwtoestellen zien<br />

er bovendien heel elegant uit en vormen een<br />

esthetisch geheel met de traditionele keukentoestellen<br />

die we allemaal kennen. Aan functies<br />

en handige features geen gebrek. Elke<br />

fabrikant prijst zijn of haar toestel aan met<br />

alle toeters en bellen, vaak ook met tips qua<br />

smaken en bereidingen. En de koffieliefhebber<br />

vaart daar wel bij. •<br />

Sloten koffie tijdens talloze vergaderingen of lange<br />

werkdagen om deadlines te halen? Eén tasje koffie<br />

om de kou te verdrijven of de ochtend op gang te<br />

trekken? Koffie is van alle markten thuis.<br />

De koffieboon, in heel veel maten, smaken en gewichten: de bron van het zwarte goud.<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 73


V-ZUG makes cooking a pleasure.<br />

Created for the time spent cooking.<br />

Designed for the rest of your time.<br />

vzug.com<br />

74 <strong>Keukenbouw</strong>.be


Tafelonderstellen in zwart staal te verkrijgen.<br />

Ontdek ze op onze website: www.bermabru.be<br />

Volg ons ook op Instagram:<br />

@bermabru<br />

Spoelunits & kranen<br />

voor de pure keuken<br />

CONCEPT<br />

www.linumconcept.eu<br />

by Linum Europe<br />

VRAAG ONZE BROCHURE<br />

T: 056 35 92 94<br />

M: marketing@linum.eu<br />

member of<br />

20.029 Advertentie keukenbouw Linum Concept.indd 1 7/02/<strong>2020</strong> 8:56:25


In een geconnecteerde keuken, en bij uitbreiding een geconnecteerde woning, is de smartphone of tablet het zenuwcentrum.<br />

Hier vertrekken alle opdrachten en wordt data verzameld.<br />

Connectiviteit alom<br />

We live in a connected world, dat kunnen we ondertussen wel stellen.<br />

De technologie is beschikbaar om toestellen met elkaar te laten praten<br />

en alles automatisch op elkaar af te stemmen. Via een wildgroei aan<br />

apps zijn we zelfs in staat om alles in te schakelen, te sturen en te monitoren<br />

vanop afstand. Maar is deze connectiviteit nodig? Is het een vloek<br />

of een zegen?<br />

Tekst: Tom Rampelbergh<br />

Beeld: Pxhere, Miele, Samsung<br />

De voorbije jaren was het al ‘Internet of<br />

Things’, kortweg IoT, wat de klok sloeg. Elke<br />

sector, zelfs elke fabrikant, werkte aan een<br />

oplossing, product en/of app om mee te surfen<br />

op de hype die het IoT was. Misschien<br />

zelfs nog steeds is. We zien voor elk keukentoestel<br />

verschillende merken met ‘connected’<br />

varianten en ‘gewone’ varianten. Waar de<br />

traditionele toestellen handelingen vragen<br />

aan het toestel zelf, al dan niet ondersteund<br />

door gebruiksvriendelijke displays, is het bij<br />

de geconnecteerde producten mogelijk dit te<br />

doen vanuit de luie zetel, of wanneer je op<br />

het werk naar huis vertrekt. “Het is toch leuk<br />

dat je de oven al kan voorverwarmen zodat<br />

die klaar is voor gebruik op het moment dat<br />

je thuiskomt”, klinkt het vaak. Ook leuk, en<br />

handig, is de mogelijkheid om via een camera<br />

in de koelkast te kijken naar wat er van ingrediënten<br />

ontbreekt om die lekkere maaltijd<br />

nog klaar te maken. Zijn dit de toepassingen<br />

waarvoor we geconnecteerde toestellen willen<br />

gebruiken? Of willen we zoeken naar<br />

meer mogelijkheden?<br />

Toestellen praten met elkaar<br />

Een andere vorm van connectiviteit die de<br />

technologie vandaag mogelijk maakt, is het<br />

communiceren van toestellen onderling,<br />

zonder dat er mensen aan te pas komen.<br />

Een rechtstreekse communicatie tussen de<br />

kookplaat en de dampkap verbetert de efficiëntie<br />

en het gebruiksgemak. Het is namelijk<br />

de kookplaat die aan de dampkap laat<br />

weten welke potten er op het vuur staan,<br />

hoeveel potten het zijn en op welke stand.<br />

Op basis van die gegevens past de dampkap<br />

76 <strong>Keukenbouw</strong>.be


“Van leuke gadgets<br />

tot levensreddende<br />

hulpmiddelen:<br />

technologie to<br />

the rescue.”<br />

Koken zelfs wanneer je fysiek niet in de keuken aanwezig bent. (Beeld: Miele)<br />

dan automatisch haar werkingssnelheid aan<br />

om de geproduceerde kookdampen weg te<br />

werken. Ofwel naar buiten ofwel via een<br />

recirculatiesysteem terug de keuken in, dat<br />

hangt dan weer af van het gekozen type<br />

dampkap. Deze connectiviteit is in verschillende<br />

vormen beschikbaar. De fabrikanten<br />

die deze paden bewandelen integreren<br />

steeds de mogelijkheid om manueel tussenbeide<br />

te komen indien dit nodig is of indien<br />

de gebruiker van de keuken dit wenst. Elk<br />

geconnecteerd toestel is, uiteraard als de<br />

fabrikant het zo ontwikkelt, in staat om met<br />

de smartphone of tablet van de gebruikers<br />

te communiceren via een app. Dit stelt de<br />

gebruiker in staat om toch commando’s<br />

door te sturen of simpelweg te controleren<br />

of alles wel functioneert zoals het hoort.<br />

Informatie over de werking en de nood<br />

aan reiniging of vervanging van onderdelen<br />

gebeurt eveneens via deze weg.<br />

‘Slimme’ invulling voor centrale<br />

woonruimte<br />

De keuken is al jaren het kloppend hart van<br />

het huis. In de keuken spenderen we dagelijks<br />

het meeste tijd, toch de tijd die we thuis<br />

zijn. Het spreekt dan ook voor zich dat de<br />

vele toestellen die zich in de keuken bevinden<br />

‘slim’ gemaakt worden. Minder voor de<br />

hand liggende ideeën die uitgewerkt worden<br />

(of misschien al zijn): kookeilanden die<br />

zich in hoogte aanpassen door middel van<br />

persoonsherkenning, valdetectie (en vooral<br />

wanneer iemand langdurig blijft liggen), en<br />

zo meer. De technologische mogelijkheden<br />

zijn er. Wat voor de ene een handigheidje<br />

is, is voor iemand anders misschien wel de<br />

missing link om een keuken helemaal af te<br />

maken. En bij ouderen zorgt het er misschien<br />

wel voor dat ze langer in hun vertrouwde<br />

thuis kunnen blijven wonen. Kortom: de<br />

invulling van de geconnecteerde keuken,<br />

ook wel de slimme keuken genoemd, is voor<br />

iedereen anders. •<br />

Een koelkast met een heleboel geïntegreerde features, het middelpunt van de slimme keuken. (Beeld: Samsung)<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 77


keukenpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.keukenbouw.be/bedrijf<br />

DELABIE BENELUX<br />

4D SERVICES<br />

Ternatstraat 4<br />

BERMABRU NV<br />

Maurice Herbettelaan 63<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 529 50 50<br />

BRIO-GROUP<br />

Magazijnstraat 10<br />

2135 HULSHOUT<br />

+32 15 22 82 09<br />

info@brio-group.be<br />

www.brio-group.be<br />

Kommenstraat 20<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 520 16 76<br />

F +32 2 520 19 78<br />

1742 TERNAT<br />

F +32 2 524 22 24<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

T +32 2 582 72 64<br />

E info@4dservices.be<br />

W www.4dservices.be<br />

E info@bermabru.be<br />

W www.bermabru.be<br />

CARESSI BV<br />

Weteringstraat 8<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

7041 WG S HEERENBERG<br />

T +31 314 37 83 16<br />

ARTE<br />

BLANCO BENELUX<br />

KITCHEN<br />

Pleinstraat 33/A<br />

E info@caressi.nl<br />

W www.caressi.nl<br />

DER KREIS<br />

Maisdijk 4<br />

3220 HOLSBEEK<br />

Emiel Clauslaan 37/3<br />

5704 RM HELMOND<br />

T +31 492 58 05 00<br />

F +31 492 58 05 05<br />

E info@artegroep.nl<br />

T +32 89 46 17 68<br />

F +32 16 56 96 68<br />

E info@blanco.be<br />

W www.blanco.be<br />

D.ENGELS<br />

Paardenmarkt 83<br />

2000 ANTWERPEN<br />

T+32 3 231 88 84<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 9 281 24 30<br />

W www.derkreis.be<br />

W www.artegroep.nl<br />

F+32 3 231 <strong>01</strong> 74<br />

E info@engels.be<br />

W www.engels.be<br />

BRACHOT HERMANT NV<br />

DU PONT BVBA<br />

E-3 laan 86-92<br />

Kleinheide 24G<br />

ATAG BENELUX<br />

9800 DEINZE<br />

DEKKER ZEVENHUIS<br />

2242 PULDERBOS<br />

Keerstraat 1<br />

9300 AALST<br />

T +32 53 80 62 08<br />

T +32 9 381 81 81<br />

F +32 9 386 97 25<br />

E info@brachot.com<br />

Postbus 11<br />

2760 AA ZEVENHUIZEN<br />

T +31 180 63 76 37<br />

E info@dznet.nl<br />

T +32 3 464 00 91<br />

E info@du-pont.be<br />

W www.atag.be<br />

W www.brachot.com<br />

W www.dekkerzevenhuizen.nl<br />

W www.du-pont.be<br />

78 <strong>Keukenbouw</strong>.be


keukenpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.keukenbouw.be/bedrijf<br />

DUOVORM<br />

Lloydsweg 12A<br />

9641 KK VEENDAM<br />

T +31 598 43 34 <strong>01</strong><br />

E info@duovorm.nl<br />

W www.duovorm.nl<br />

HERA GMBH & CO KG<br />

Dieselstraße 9<br />

32130 ENGER<br />

T +49 5224 911 200<br />

E info@hera-online.de<br />

W www.hera-online.de<br />

MHK BELGIUM NV<br />

Bahnhofstrasse 35 bus 11<br />

4700 EUPEN<br />

T +32 87 65 29 26<br />

W www.mhk.be<br />

PLASMAMADE<br />

Postbus 162<br />

7950 AD STAPHORST<br />

T +31 522 46 80 71<br />

E info@plasmamade.com<br />

W www.plasmamade.nl<br />

FRANKE NV<br />

Ring-Oost 10<br />

9400 NINOVE<br />

T +32 54 31 <strong>01</strong> 11<br />

E info@franke.com<br />

W www.franke.com/be<br />

ID PRODUCTS B.V.<br />

Inglanden 7<br />

2411 WP BODEGRAVEN<br />

T 31 172 788 122<br />

E verkoop@rvskeuken.com<br />

W www.rvskeuken.com<br />

S.A. MIELE N.V.<br />

Z.5. Mollem 480<br />

1730 Mollem<br />

T +32 2 451 15 00<br />

E info@miele.be<br />

W www.miele.be<br />

PVG INTERNATIONAL BV<br />

Kanaalstraat 12c<br />

5347 KM OSS<br />

T +31 412 69 46 94<br />

E marcom@pvg.eu<br />

W www.qlima.nl<br />

LIGNE PIERRE<br />

QUOOKER BELGIUM BVBA<br />

GRANDO KEUKENS<br />

Gragtmansstraat 3<br />

5145 RA WAALWIJK<br />

T +31 499 72 49 20<br />

W www.grando.be<br />

Leuvensesteenweg 326<br />

3190 BOORTMEERBEEK<br />

T +32 15 50 97 00<br />

F +32 15 509 7<strong>01</strong><br />

E info@lignepierre.com<br />

W www.lignepierre.com<br />

NABER GMBH<br />

Enschedestraße 24<br />

48529 NORDHORN<br />

T +32 25 13 89 04<br />

F +32 25 02 24 09<br />

E naber@naber.com<br />

W www.naber.com<br />

Ambachtsstraat 15<br />

2390 MALLE<br />

T +32 3 646 54 00<br />

E info@quooker.be<br />

W www.quooker.be<br />

D É K E U K E N S P E C I A L I S T E N<br />

HÄFELE BELGIUM N.V.<br />

Lindestraat 5<br />

9240 ZELE<br />

T +32 5 245 <strong>01</strong> 14<br />

F +32 5 245 <strong>01</strong> 51<br />

E info@hafele.be<br />

LINAK ACTUATOR -<br />

SYSTEMS NV<br />

Nijverheidsweg 1A<br />

9820 MERELBEKE<br />

T +32 9 230 <strong>01</strong> 09<br />

F +32 9 230 88 80<br />

E info@linak.be<br />

NOVY<br />

Noordlaan 6<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 51 00<br />

E novy@novy.be<br />

ROYAL CROWN VCBA<br />

Lantmeetersweg 4<br />

3600 GENK<br />

T +32 89 50 07 00<br />

F +32 89 50 07 <strong>01</strong><br />

E info@royalcrown.be<br />

W www.hafele.be<br />

W www.linak.be<br />

W www.novy.be<br />

W www.royalcrown.be<br />

LES SPÉCIALISTES EN CUISINES<br />

<strong>Keukenbouw</strong>.be 79


keukenpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de keukenpartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.keukenbouw.be/bedrijf<br />

TRIVEST SOFTWARE<br />

GROUP<br />

Baaikensstraat 21/2<br />

9240 ZELE<br />

T +32 14 82 17 00<br />

F +32 87 65 29 27<br />

E info@trivestsoftwaregroup.be<br />

W www.trivestsoftwaregroup.be<br />

VAN OPSTAL & CO NV<br />

Boomsesteenweg 34<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 887 40 48<br />

F +32 3 887 76 06<br />

E info@vanopstal.be<br />

W www.vanopstal.be<br />

V-ZUG<br />

Evolis 102<br />

8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 61 60 00<br />

F +32 56 61 60 10<br />

E info.be@vzug.com<br />

W www.vzug.com<br />

a Wieland Holding company<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM<br />

Bedrijvenpark de Veert 4<br />

T +32 3 866 18 00<br />

F +32 3 866 18 28<br />

E info@atem.be<br />

W www.atem.be<br />

VAN HOECKE NV<br />

Europark Noord 9<br />

9100 SINT-NIKLAAS<br />

T +32 3 760 19 00<br />

E nze@vanhoecke.be<br />

W www.vanhoecke.com<br />

VLECAD BVBA<br />

Kanaalkom 36<br />

3960 BREE<br />

T +32 89 81 93 30<br />

E info@vlecad.be<br />

W www.vlecad.be<br />

WHIRLPOOL BELUX NV<br />

Nijverheidslaan 3/1<br />

1853 STROMBEEK-BEVER<br />

T +32 2 263 33 33<br />

LED Glasclip<br />

Clip-on glasbodem-verlichting Up+Down<br />

Eenvoudig, snel en gunstig lichteffecten in vitrines en<br />

schappen!<br />

LED 24<br />

40<br />

34<br />

24<br />

Glas 6 - 8<br />

De belangrijkste voordelen:<br />

®<br />

Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · D-32130 Enger<br />

Tel. +49 (0) 5224 911-0 · Fax +49 (0) 5224 911-215<br />

mail@hera-online.de · www.hera-online.de<br />

› Duidelijke opwaardering van meubels<br />

› Buitengewoon eenvoudige montage – direkt op de glazen bodem te klemmen<br />

› Universeel te gebuiken voor alle glazen bodems von 6 – 8 mm<br />

› Verkrijgbaar in de lichtkleuren warm wit ca. 3000 K en neutral wit ca. 4000 K<br />

› Verkrijgbaar in zwart en edelstaal-kleur<br />

› 24 V-plug&play-systeem, dimmen en schakelen d.m.v. alle HERA-Dimm-<br />

Controller<br />

80 <strong>Keukenbouw</strong>.be<br />

Hera_Anz_LED Glasclip_197x130_Niederländisch.indd 1 30.09.2<strong>01</strong>9 10:30:14


CAD/CAM VOOR INTERIEURBOUW<br />

Korpus<br />

Korpus Industry Ready 4.0<br />

/ AutoFit / KeyCreator<br />

/ EasyCam / repost<br />

/ software op maat<br />

DE EXTRA D<br />

U (schrijnwerkers/<br />

interieurbouwers)<br />

wilt uw productie<br />

optimaliseren en<br />

automatiseren.<br />

Wij kunnen U daarbij<br />

helpen door middel<br />

van ons eigen<br />

engineeringsteam<br />

en het aanbieden<br />

van een all-in-one<br />

pakket.<br />

Wij bieden hierin<br />

een oplossing van<br />

verkoop tot productie<br />

en van productie<br />

tot levering.<br />

Bekijk onze producten on-line of maak een afspraak.<br />

T +32 89 81 93 30 www.vlecad.be<br />

Ternatstraat 4 • B - 1742 Ternat<br />

+32 2 582 72 64 • info@4DServices.be<br />

www.4dservices.be<br />

OPTIMALE CONDITIES<br />

VOOR WIJN<br />

Door wijn te bewaren in een Qlima wijnkoelkast of wijnklimaatkast ben je verzekerd van de<br />

beste condities voor je wijncollectie. De wijn wordt beschermd tegen invloeden van buitenaf<br />

zoals temperatuurschommelingen, trillingen, geur en licht. Zo schenk je elk glas onder de meest<br />

optimale condities. En laat je de wijn perfect tot zijn recht komen.<br />

Qlima.nl


NATUURSTEEN OP ZIJN BEST<br />

EEN NAAM MET FAAM.<br />

Doet de naam Culot een belletje rinkelen?<br />

Onze naam Culot en natuursteen zijn in Londerzeel onlosmakelijk met elkaar verbonden.<br />

Begin de jaren 1900 begon onze overgrootvader August Culot natuursteen te bewerken. Hij werd hierin<br />

dé referentie in de streek en leverde altijd de hoogste kwaliteit. Vandaag zetten wij Thierry, Joeri en<br />

Lesly – intussen de vierde generatie – zijn werk verder. Granidesign Culot, zelf in 2003 opgestart,<br />

groeide ook uit tot een huis van vertrouwen bij zowel de professional als de particulier. We zijn alert<br />

voor de laatste trends en staan u daadwerkelijk bij met deskundig, betrouwbaar en duurzaam advies.<br />

Neringstraat 4, 1840 Londerzeel | 052 31 00 12 | info@granidesign-culot.be<br />

www.granidesign-culot.be


STIJLVOL<br />

ZWART<br />

NEW YORK JET BLACK<br />

40X40<br />

De stijlvolle en luxe New York spoelbakken van Reginox zijn nu ook<br />

verkrijgbaar in het zwart! Deze designspoelbak heeft een superstrakke<br />

vormgeving, mede doordat hij is diepgetrokken zonder enige las- en<br />

vouwnaden. De Jet Black serie is volledig in het diep zwart uitgevoerd,<br />

zo ook de overloop en korfplug. Met een binnen- en buitenradius van 10 mm<br />

zal deze Jet Black serie zeker niet misstaan in menig keuken.<br />

50X40<br />

WWW.REGINOX.BE<br />

MEMBER OF TER STEEGE GROEP


THE NEW GENERATION 7000<br />

HERDEFINIEER PERFECTIE<br />

WWW.MIELE.BE/GENERATION7000<br />

THE NEW GENERATION 7000<br />

# LifeBeyondOrdinary<br />

HERDEFINIEER PERFECTIE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!