Wat bomen ons vertellen - Valerie Trouet (hoofdstuk 7)

sogetinformed
  • No tags were found...

'Oceans are rising, so get informed' is een klimaatproject dat inzet op informatie over de oorzaken/gevolgen/oplossingen van de klimaatopwarming.

www.sogetinformed.com bundelt heel wat goede informatie van klimaatwetenschappers.
Exclusief voor SO GET INFORMED stelt Valerie Trouet een hoofdstuk uit haar boek 'Wat bomen ons vertellen' ter beschikking.
Ideaal om kennis te maken met het boek en zo ook de rest van het boek te lezen (beschikbaar via Lannoo).

Leerkrachten/docenten die er een lesopdracht rond uitwerken, kunnen deze delen op www.sogetinformed.com via GET INVOLVED. Inspireer zo andere docenten en studenten.

hockeystick nog niet, en hij bestaat nog steeds niet. Dat komt doordat regenval

en droogte van plaats tot plaats veel meer variëren dan de temperatuur

en ze moeilijker vast te leggen zijn door gemiddelden te berekenen.

Als je bijvoorbeeld de variabiliteit in de jaartemperatuur in Meknes,

een meteorologisch station in het Atlasgebergte, vergelijkt met die in Algiers,

bijna duizend kilometer naar het noordoosten aan de Middellandse

Zeekust, zie je dat ze sterk op elkaar lijken 36 . Warme jaren in Meknes zijn

doorgaans ook warm in Algiers. Koude jaren in Meknes zijn doorgaans

ook koud in Algiers. Maar de variabiliteit in jaarneerslag in Meknes vertoont

geen enkele relatie met die in Algiers 37 . Natte jaren in Meknes kunnen

in Algiers droog, gemiddeld of nat zijn. Er is geen enkele relatie. Als

je een grafiek tekent van grootschalige temperatuurtrends in de loop van

de tijd, zoals bij de hockeystick, kan het zinnig zijn om temperatuurgegevens

van plekken die achthonderd kilometer of meer van elkaar verwijderd

liggen te middelen omdat ze dezelfde variabiliteit vertonen. Het

middelen van neerslag- of droogtegegevens van plekken die zo ver uit elkaar

liggen is minder zinnig: als je gegevens middelt die geen relatie met

elkaar hebben, krijg je een vlakke lijn die nauwelijks informatie geeft. Met

dit in het achterhoofd stelde Jan voor met een kleiner geografisch gebied

te beginnen – een Europese droogtehockeystick – in plaats van het hele

halfrond, maar we wisten dat zelfs dat ontzettend moeilijk zou zijn. En er

waren een paar verzwarende omstandigheden die het probleem voor mij

alleen maar groter maakten: (a) ik had nog nooit eerder het Europese klimaat

bestudeerd en (b) ik had nog nooit paleoklimatologisch onderzoek

gedaan.

Voordat ik bij het WSL aan de slag ging, had ik jaarringen bestudeerd

in sub-Saharaans Afrika en in de Californische Sierra Nevada. Bij geen

van deze projecten had ik ook maar iets te maken gehad met het Europese

klimaat of zelfs maar met klimaatreconstructies. Het behoeft geen betoog

dat dit hele onderzoeksterrein mij boven de pet ging, maar dat wilde

ik niet laten merken. Ik maakte nu deel uit van een groep onderzoekers

die niet eens konden toegeven dat ze honger kregen tijdens het veldwerk,

36 De pearson-correlatiecoëfficient voor beide temperatuur-tijdreeksen is hoog en zeer

significant (r=0,66, p < ,001, 1961-2016).

37 De pearson-correlatiecoëfficient voor beide neerslag-tijdreeksen is laag en nietsignificant

(r=0,17, p > ,1, 1961-2016).

106 Wat bomen ons vertellen

Wat_bomen_ons_vertellen_v5.indd 106 2/04/20 15:12

More magazines by this user