Wat bomen ons vertellen - Valerie Trouet (hoofdstuk 7)

sogetinformed
  • No tags were found...

'Oceans are rising, so get informed' is een klimaatproject dat inzet op informatie over de oorzaken/gevolgen/oplossingen van de klimaatopwarming.

www.sogetinformed.com bundelt heel wat goede informatie van klimaatwetenschappers.
Exclusief voor SO GET INFORMED stelt Valerie Trouet een hoofdstuk uit haar boek 'Wat bomen ons vertellen' ter beschikking.
Ideaal om kennis te maken met het boek en zo ook de rest van het boek te lezen (beschikbaar via Lannoo).

Leerkrachten/docenten die er een lesopdracht rond uitwerken, kunnen deze delen op www.sogetinformed.com via GET INVOLVED. Inspireer zo andere docenten en studenten.

in juni 1991 tot uitbarsting kwam, stootte hij een aswolk vijfendertig kilometer

de lucht in, tot diep in de stratosfeer. Tijdens de vijftien maanden

na de Pinatubo-uitbarsting daalde de gemiddelde temperatuur wereldwijd

met ongeveer 0,5 graden Celsius. De abrupte afkoeling als gevolg

van de uitbarsting vond haar weerslag in temperatuurgevoelige jaarringarchieven

over heel de wereld. Daaruit blijkt dat we aan de hand van

deze archieven het jaar en de heftigheid van vulkaanuitbarstingen uit het

verleden kunnen bepalen en hun invloed op het klimaat analyseren.

Ons inzicht in de wijze waarop deze drie krachten – veranderingen in

aardbaan, zonnestraling en vulkanische activiteit – in het verleden gezamenlijk

van invloed zijn geweest op het klimaat, is vooral met betrekking

tot de afgelopen pakweg duizend jaar sterk verbeterd. Het beeld van de

natuurlijke klimaatveranderingen in deze periode kwam voor het eerst

naar voren in een grafiek van de Engelse klimatoloog Hubert Horace

Lamb in 1965 (fig. 9). Lambs grafiek verbeeldt duizend jaar aan temperatuurvariatie

in Midden-Engeland en getuigt onder meer van een klimaattransitie

in Europa tijdens de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance

en het tijdperk der ontdekkingsreizen. In de periode die moderne

wetenschappers de middeleeuwse klimaatanomalie hebben

genoemd (Lamb sprak van de middeleeuwse warmteperiode), van ca. 900-

1250 n.Chr., waren de temperaturen relatief hoog. Ze daalden echter aanzienlijk

in de daaropvolgende kleine ijstijd, ca. 1500-1850 n.Chr., waarin er

meer vulkanen tot uitbarsting kwamen, de zon iets in kracht afnam (bijvoorbeeld

tijdens het maunderminimum) en de verhouding tussen de

zonne-energie die de aarde bereikte en weer verliet verschoof. In tegenstelling

tot ‘echte’ ijstijden was de kleine ijstijd niet het gevolg van veranderingen

in de aardbaan. Hij was bovendien minder streng, minder aanhoudend

koud en minder algemeen. Lambs kleine ijstijd eindigde halverwege

de negentiende eeuw, toen de opkomende industrialisatie tot een

gestage stijging van de temperaturen leidde.

Wind of change 101

Wat_bomen_ons_vertellen_v5.indd 101 2/04/20 15:12