Wat bomen ons vertellen - Valerie Trouet (hoofdstuk 7)

sogetinformed
  • No tags were found...

'Oceans are rising, so get informed' is een klimaatproject dat inzet op informatie over de oorzaken/gevolgen/oplossingen van de klimaatopwarming.

www.sogetinformed.com bundelt heel wat goede informatie van klimaatwetenschappers.
Exclusief voor SO GET INFORMED stelt Valerie Trouet een hoofdstuk uit haar boek 'Wat bomen ons vertellen' ter beschikking.
Ideaal om kennis te maken met het boek en zo ook de rest van het boek te lezen (beschikbaar via Lannoo).

Leerkrachten/docenten die er een lesopdracht rond uitwerken, kunnen deze delen op www.sogetinformed.com via GET INVOLVED. Inspireer zo andere docenten en studenten.

kunnen zijn in de richting van een professoraat. Maar een afwijzing zou betekenen

dat ik de afgelopen twee jaar had besteed aan een niet al te baanbrekend

artikel. Nadat ik tien dagen lang obsessief mijn inbox had gecontroleerd,

ontving ik eindelijk de e-mail van Nature. Het was een nee:

Van: Patina@Nature.org

Aan: trouet@wsl.ch

Onderwerp: Nature-manuscript 2008-08-08011

Beste Dr. Trouet,

Zoals in onze vorige e-mail gemeld hebben we uw manuscript met de titel

‘Pervasive Positive North Atlantic Oscillation Mode Dominated the

Medieval Climate Anomaly’ ontvangen. Bedankt voor uw belangstelling.

Na een eerste evaluatie heeft onze redactieraad geoordeeld dat de resultaten

van breder belang zijn en relevant voor veel wetenschappelijke

disciplines. Het manuscript is goed geschreven, de grafische figuren

zijn van hoge kwaliteit en vertegenwoordigen een stap voorwaarts

in het begrip van het klimaatsysteem tijdens de middeleeuwse klimaatanomalie.

Helaas kunnen we uw onderzoek niet als oorspronkelijk beschouwen

aangezien we in ons nummer van 22 september een manuscript met de

titel ‘The European Medieval Climatic Anomaly was driven by the North

Atlantic Oscillation’ als brief zullen plaatsen. Deze onderzoeksvragen,

-resultaten en -implicaties blijken veel overeenkomsten te bezitten.

Wij erkennen dat enige overlap van onderzoeksinspanningen onvermijdelijk

is. Dit is in het bijzonder gebruikelijk binnen de medische en

levenswetenschappen. Hoewel hierdoor resultaten kunnen worden

bevestigd of weerlegd en het wetenschappelijk proces kan worden bevorderd,

kunnen wij vanwege de beperkte ruimte in Nature uw artikel

niet verder in overweging nemen. Wij feliciteren u met uw onderzoek

en wensen u geluk bij uw pogingen uw resultaten elders te publiceren.

Met vriendelijke groet,

Enraldi Patina

Redacteur Nature

Wind of change 113

Wat_bomen_ons_vertellen_v5.indd 113 2/04/20 15:12

More magazines by this user