31.08.2020 Views

ROPE A MANUAL_NL

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

UIT ALLE BEELDENDE<br />

PERFORMANCES DIE<br />

<strong>ROPE</strong> REEDS HEEFT<br />

GEREALISEERD, HEBBEN<br />

WE VIER BASIS<br />

TOEPASSINGEN<br />

GEDESTILLEERD:<br />

WALK,SOCIAL SPACE,<br />

SCULPTING EN JOURNAL.<br />

IN DEZE <strong>MANUAL</strong><br />

LICHTEN WE TOE WELKE<br />

DEZE BEELDENDE<br />

PERFORMANCES ZIJN<br />

EN HOE DEZE KUNNEN<br />

WORDEN UITGEVOERD.<br />

DE <strong>MANUAL</strong> IS EEN<br />

EERSTE KENNISMAKING<br />

MET DE MOGELIJKHEDEN<br />

VAN <strong>ROPE</strong>, OM VAN<br />

DAARUIT ZELF EEN<br />

GEBRUIK VORM TE<br />

GEVEN DAT AANSLUIT<br />

BIJ JE EIGEN<br />

NOODZAKEN EN<br />

CONTEXT.<br />

A <strong>MANUAL</strong><br />

WALK<br />

SOCIAL SPACE<br />

SCULPTING<br />

JOURNAL<br />

CARE<br />

INSPIRATION<br />

THANKS<br />

CONTACT


<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

Met Rope kan je een wandeling<br />

maken.<br />

Je hebt ongeveer 20 mensen<br />

nodig om 60 meter Rope te<br />

dragen. Dus 1 persoon elke 3<br />

meter. Hoe meer dragers, hoe<br />

comfortabeler de wandeling.<br />

Zoals bij elke beeldende performance<br />

is het belangrijk dat je<br />

iemand hebt die het geheel<br />

aanstuurt en Rope activeert:<br />

een gangmaker. In dit geval is<br />

dit iemand die de mensen verzamelt<br />

en warm maakt om mee<br />

te helpen. Je krijgt het beste<br />

mensen bij elkaar als je niet om<br />

hulp vraagt om iets te dragen<br />

maar wel als je mensen vraagt<br />

of ze, bijvoorbeeld, even een<br />

‘wandelende schouder’ willen<br />

zijn.<br />

Als de gangmaker genoeg<br />

mensen verzameld heeft,<br />

verdeelt hij of zij alle mensen<br />

over de volledige lengte van<br />

Rope. De gangmaker zorgt voor<br />

een kapitein: hij of zij staat<br />

vooraan en bepaald de richting<br />

en snelheid.<br />

De kapitein geeft het startsein<br />

voor het optillen en het starten<br />

van de wandeling. Elke bocht<br />

die de kapitein maakt, zal<br />

automatisch geïmiteerd worden<br />

door alle dragers.<br />

Zorg voor een interessante<br />

wandeling. Dat kan bijvoorbeeld<br />

door de obstakels die<br />

je ontmoet (door een huis<br />

stappen) of door de mensen die<br />

je ontmoet (door een drukke<br />

winkelstraat wandelen).<br />

Wandel niet<br />

te ver of te<br />

lang.<br />

WALK<br />

Probeer eens de tram of bus te<br />

nemen, dat hebben ook wij nog<br />

nooit gedaan!<br />

Als je een bocht neemt rond<br />

een muur of obstakel neemt de<br />

kapitein het best de bocht zo<br />

wijd<br />

mogelijk zodat er geen dragers<br />

geklemd raken tussen Rope en<br />

het obstakel.<br />

Je kan straten oversteken<br />

met Rope. Als he Rope hoog<br />

genoeg optilt kunnen auto’s er<br />

eenvoudig onderdoor.<br />

Het is aangeraden om achteraan<br />

iemand mee te hebben die<br />

goed in het oog houdt wat<br />

er gebeurd. De kapitein ziet<br />

immers niets…<br />

Als je je eindbestemming hebt<br />

bereikt stopt de kapitein en legt<br />

hij Rope op de grond. Afhankelijk<br />

van welk gebruik Rope hier<br />

wacht kan dit in verschillende<br />

vormen. Een spiraal is steeds<br />

een interessante vorm als je


<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

Rope als forum of tijdelijke wit<br />

ruimte wil gebruiken. En het<br />

creëert ook een heel interessante<br />

stapervaring. Terwijl<br />

iedereen tijdens de windeling<br />

zich in 1 lijn ver van elkaar<br />

bevindt, breng je de hele groep<br />

met de spiraal vorm terug bij<br />

elkaar.<br />

Hoe eindig je in een spiraal? De<br />

kapitein stapt op een bepaald<br />

moment in een grote cirkel. Als<br />

deze eerste cirkel rond is stapt<br />

hij of zijn in steeds kleinere<br />

cirkels tot dat je de vorm hebt<br />

bereikt die je wil bereiken.<br />

Als Rope ter plaatste is<br />

gekomen en wordt neergelegd,<br />

is het fijn de mensen een warm<br />

applaus te geven. De kapitein<br />

kan dit initiëren. Iedereen<br />

applaudisseert uiteindelijk<br />

voor elkaar.<br />

WALK


<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

Rope is een fantastische zit, lig en hang<br />

sculptuur. Het brengt mensen op een<br />

nieuwe manier samen. Je creëert er<br />

niet enkel een zit plaats mee maar een<br />

sociale ruimte. Er ontstaat zo een actieve<br />

en interactieve omgeving waar je kan<br />

luisteren naar een verhaal of muziek, een<br />

film bekijken of met elkaar in gesprek<br />

gaan. Rope kan op deze manier een heel<br />

praktische functie krijgen binnen een<br />

bestaande programmatie.<br />

Je kan Rope in 1 lijn leggen, in een<br />

open spiraal, in een heel strak aangespannen<br />

spiraal zodat je 1 groot rond<br />

volume creëert of gewoon in een grote<br />

hoop op elkaar.<br />

Op 1 meter Rope kunnen<br />

gemakkelijk twee personen plaats<br />

nemen. Op 60 meter kan je dus 120<br />

mensen laten plaatsnemen.<br />

Creëer hang en ligplaatsen door Rope<br />

rond te laten slingeren en knopen te<br />

maken.<br />

Kinderen vinden Rope heel fascinerend.<br />

Het komt voor hun rechtstreeks uit de<br />

wereld van dromen en sprookjes. Als<br />

Rope op een grote hoop bij elkaar ligt en<br />

een hele groep kinderen er op en onder<br />

tekeer gaat hou je best een oogje in het<br />

zeil. We hebben al gemerkt dat kleine<br />

kinderen in kleinere openingen onder<br />

het touw kunnen kruipen en verdwijnen.<br />

Als er dan grote kinderen heen en weer<br />

springen bovenop het touw kan dit tot<br />

pijnlijke situaties leiden.<br />

SOCIAL SPACE


<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

Net zoals je met een potlood<br />

een lijn kan tekenen op papier,<br />

kan je met Rope een lijn en<br />

vorm aanbrengen in een landschap.<br />

Op deze manier creëer je<br />

een in-situ beeldend werk.<br />

Rope kan ergens op en over<br />

gelegd worden, het kan ergens<br />

door gaan of het kan gewoon<br />

in de volle lengte ergens op<br />

liggen. Kleine kamers kunnen<br />

gevuld worden met Rope, je kan<br />

Rope dubbel plooien en de twee<br />

lengtes in elkaar knopen of<br />

vlechten, je kan Rope in cirkels<br />

op elkaar leggen en zo een<br />

gesloten paviljoen creëren of je<br />

kan er gewoon een woord mee<br />

schrijven.<br />

Rope kan maximaal 8 meter<br />

vrij hangen, bijvoorbeeld uit<br />

een raam of van een balkon.<br />

Als er meer gewicht vrij hangt<br />

kan dit schade toebrengen aan<br />

Rope. Voor het ophangen van<br />

Rope hebben we een speciale<br />

ophangband dat aan Rope kan<br />

bevestigd worden.<br />

Rope 16 en 6 kunnen in de<br />

openbare ruimte worden<br />

verankerd aan een object of in<br />

de grond.<br />

SCULPTING


<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

Rope 60 reist de wereld rond. Tijdens deze<br />

reizen schrijft Rope zijn ervaringen neer in<br />

een dagboek dat nadien wordt gepubliceerd<br />

in een krantje. Deze verslagen vormen de<br />

ziel van het object. Het is belangrijk om<br />

dit aspect met veel zorg te behandelen en<br />

voldoende onder de aandacht te brengen.<br />

Rope dreigt anders louter tot een ludieke<br />

aandachtstrekker te verworden. Je kan een<br />

communicatiestrategie uitdenken voor deze<br />

verhalen en gebruik maken van verschillende<br />

dragers en methodes: de krantjes, de websites,<br />

de plakzuil en het voorlezen.<br />

Via diverse kanalen kan je de websites<br />

www.ropeblog.net en www.rope.news<br />

communiceren waarop deze verslagen zijn<br />

gepubliceerd.<br />

Je krijgt verschillende krantjes mee die gratis<br />

kunnen worden uitgedeeld aan een publiek.<br />

De krantjes zitten in een krantenrek en/of<br />

kunnen op diverse plaatsen in de omgeving<br />

van Rope verspreid worden.<br />

We hebben een plakzuil waar een aantal<br />

dagboeken fragmentarisch zijn op geplakt.<br />

De plakzuil bestaat uit vier delen en is twee<br />

meter hoog. Delen van de krant kunnen<br />

natuurlijk ook gewoon tegen de muur worden<br />

geplakt.<br />

Het einde van een wandeling kan een mooi<br />

moment zijn om de mensen te laten plaatsnemen<br />

op Rope en een aantal fragmenten uit<br />

het dagboek voor te lezen. Zo krijgen mensen<br />

de stem te horen van het object dat ze net<br />

hebben gedragen en waar ze nu allen samen<br />

op zitten. De meest geschikte vorm hiervoor<br />

is de spiraal.<br />

JOURNAL


<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

Rope wordt opgerold op een kar geleverd.<br />

Rope heeft na het<br />

afwikkelen een beetje tijd nodig om in z’n<br />

juiste vorm te komen. Na een uur of twee<br />

is de mousse binnen kern helemaal terug in<br />

zijn plooi gekomen.<br />

Leg Rope niet op vuile<br />

ondergronden. Gras kan in<br />

principe geen kwaad als het geen modderige<br />

en vuile ondergrond is.<br />

Rope kan buiten gebruikt worden. De<br />

mousse absorbeert GEEN water. Let op:<br />

Rope kan tegen water, maar kan niet IN het<br />

water!<br />

Rope ver weg houden van vuur<br />

Rope kan gewassen worden met een spons<br />

of hogedruk reinigen.<br />

Verplaats Rope niet door aan de afzonderlijke<br />

banden te<br />

CARE<br />

trekken. Omarm Rope, dit is voor iedereen<br />

het beste.<br />

Als het heel hard waait en Rope bijvoorbeeld<br />

op een gladde<br />

ondergrond ligt kan het zijn dat Rope zich<br />

verplaatst. Houd hier rekening mee. Gebruik<br />

desnoods de ophangband om Rope te verankeren.<br />

Probeer te vermijden dat Rope twist en om<br />

zijn as draait, dit kan de mousse binnenin<br />

beschadigen.<br />

Zeker geen touwtje trek spelen met Rope!<br />

Probeer Rope niet over de grond te laten<br />

slepen. Dat beschadigt de buitenmantel.


<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

Voor inspiratie over de<br />

mogelijkheden die Rope biedt<br />

kun je ook nog een kijkje<br />

nemen op:<br />

www.iefspincemaille.com/rope<br />

Twijfel niet om ons te contacteren<br />

als je aan een bepaalde<br />

manifestatie of gebruik twijfelt.<br />

Dank om lief te zijn voor Rope<br />

en er goed voor te zorgen!<br />

We zijn benieuwd naar jullie<br />

verhalen en belevenissen.<br />

Bout, Anouk, Ief, Sander en<br />

Aafke<br />

Atelier Ief Spincemaille<br />

INSPIRATION<br />

THANKS


<strong>ROPE</strong> A <strong>MANUAL</strong>_NEDERLANS<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

TEAM<br />

Ief Spincemaille<br />

Anouk Focquier<br />

Sander Dragt<br />

Bout Debeul<br />

Aafke Remant<br />

ief@iefspincemaille.com<br />

+32(0)494 08 35 49<br />

anouk@berserk.be<br />

+32(0)486 57 76 47<br />

Agent Beserk art agency<br />

sander@iefspincemaille.com<br />

+32(0)488 62 53 30<br />

Communications, PR<br />

Workshop guy<br />

admin@iefspincemaille.com<br />

business and finance<br />

assistant<br />

and sales<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

LOOCV<br />

J.P. Minckelersstraat 64<br />

3000 Leuven, Belgium<br />

V.A.T. BE0688.555.587<br />

www.iefspincemaille.com<br />

www.ropeblog.net<br />

www.rope.news<br />

Concept and realization - Ief Spincemaille<br />

Technical assistant - Bout De Beul<br />

Textile research: Charlotte Stuby, Leila Boukhalfa,<br />

Maude Gyger and Jan Duerinck.<br />

CONTACT<br />

Photo credits - Ire Tsui, Danny Willems, Vincent Noir,<br />

Carolin Weinkopf, Pieter Michiels, Marilyn De Smet,<br />

Jan Duerinck and Wim Storme.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!