16.10.2020 Views

ROPE 12M._OKT2020_EP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

rope 6M. | rope <strong>12M</strong>.<br />

Hello,<br />

am Rope.<br />

I am a rope.<br />

They made me<br />

absurdly big,<br />

bigger than all<br />

the other ropes.<br />

I just don’t<br />

know<br />

what to<br />

do with myself.<br />

Do something<br />

with me.<br />

<strong>ROPE</strong>.


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

SOCIALE SCULPTUUR<br />

Ropes zijn buiten proportionele<br />

touwen van 6 en 12 meter lengte,<br />

die je kan gebruiken als modulaire<br />

zit-, lounge-, vergader- of<br />

speelobjecten. En dit zowel voor<br />

gebruik thuis als in openbare<br />

ruimtes, binnen en buiten.<br />

Rope kan op zoveel manieren<br />

gebruikt worden als je fantasie<br />

je toelaat. Rope is een sociale<br />

sculptuur: het wordt iets omdat jij<br />

er iets mee doet.<br />

Door een van de oudste uitvindingen<br />

die bestaat (een touw) te vergroten,<br />

heeft Atelier Ief Spincemaille<br />

een eenvoudig maar veelzijdig<br />

designobject gecreëerd.<br />

SOCIAL SCULPTURE<br />

Rope 6M. and <strong>12M</strong>. can be used as<br />

modular seating, lounge, meeting<br />

or play object, both for use in<br />

private and public spaces, inside<br />

and outside.Rope can be used in<br />

as many ways as your imagination<br />

tells you.<br />

Rope is asocial sculpture: it<br />

becomes something because you<br />

imagine and do something with<br />

it. By enlarging one of the oldest<br />

inventions in existence (a rope),<br />

Atelier Ief Spincemaille has created<br />

a simple but versatile design<br />

object. With Rope 6M and <strong>12M</strong>.,<br />

seating and sitting have been<br />

reinvented.


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

SOCIALE MEDIA<br />

Geen sociale sculptuur zonder<br />

sociale media. Via een digitaal<br />

platform kunnen gebruikers zelf<br />

de pen ter hand kunnen nemen en<br />

verhalen en foto’s posten in naam<br />

van Rope. Ze schrijven zo hun 6<br />

of 12 meter lange Ropes tot leven,<br />

en laten deze buitenproportionele<br />

touwen iets vertellen over hun<br />

omgeving, hun gebruikers, … Elke<br />

unieke Rope zal zo een eigen archief<br />

van verhalen opbouwen. Via het<br />

digitale platform kan je zo niet enkel<br />

de geschiedenis van 1 welbepaalde<br />

Rope ontdekken, maar aan de hand<br />

van #hashtags ook verschillende<br />

verhalen van verschillende Ropes<br />

opzoeken.<br />

SOCIAL MEDIA<br />

No social sculpture without social<br />

media. Via a digital platform<br />

users can pick up their own pen<br />

and post stories and photos on<br />

behalf of Rope. They bring their<br />

6 or 12 meter long Ropes to life,<br />

and let these disproportionate<br />

ropes tell something about their<br />

environment, their users, ... Each<br />

unique Rope will build up its own<br />

archive of stories. Via the digital<br />

platform you can not only discover<br />

the history of 1 specific Rope, but<br />

also look up different stories from<br />

different Ropes based on topics<br />

based on #hashtags.<br />

VLECHT JE EIGEN <strong>ROPE</strong><br />

Met een mobiele vlechtinstallatie<br />

kan je samen met je community je<br />

eigen Rope vlechten. Zo brengt je<br />

op een fijne manier mensen samen<br />

en zijn we in staat om de technieken<br />

en ideeën achter dit kunstwerk te<br />

delen.<br />

BRAID YOUR OWN <strong>ROPE</strong><br />

You can also use our mobile braiding<br />

installation to braid your own Rope<br />

12 M. with us. In this way you<br />

bring people together in a pleasant<br />

way and we are able to share the<br />

techniques and ideas behind this<br />

artwork very easily.


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

<strong>ROPE</strong> 6M.: MULTIPLES<br />

Voor de Rope 6M. Multiples serie<br />

werkte Atelier Ief Spincemaille<br />

samen met textielontwerper Esther<br />

van Schuylenbergh aan vier unieke<br />

ontwerpen. Deze ontwerpen worden<br />

in beperkte oplage geproduceerd,<br />

met de hand geweven volgens een<br />

techniek die door Spincemaille is<br />

ontwikkeld op basis van traditionele<br />

weefkunst, en volledig in België<br />

gemaakt. De vier multiples kregen<br />

titels die verwijzen naar mensen die<br />

belangrijk waren tijdens de reizen<br />

van Rope 60M.<br />

<strong>ROPE</strong> 6M .: MULTIPLES<br />

For the Rope 6M. Multiples<br />

series, Atelier Ief Spincemaille<br />

collaborated with textile designer<br />

Esther van Schuylenbergh on four<br />

unique designs. These designs are<br />

produced in limited numbers, woven<br />

by hand according to a technique<br />

developed by Spincemaille based<br />

on traditional weaving, and made<br />

entirely in Belgium. The four<br />

multiples were given titles that<br />

refer to people who were important<br />

during Rope 60M’s travels in<br />

Guangzhou, Firenze, Ostend and<br />

Antwerp.<br />

ECOLOGISCH<br />

De buitenmantel is gemaakt van<br />

polypropyleen banden. Als de<br />

buitenmantel vuil of versleten is<br />

halen wij de webbing uit elkaar,<br />

draaien ze om en vlechten Rope<br />

opnieuw. Zo heb je een volledig<br />

nieuwe Rope. Als deze na jaren<br />

gebruik terug versleten zijn<br />

worden de banden door ons terug<br />

genomen, wordt er granulaat van<br />

gemaakt en van dit granulaat<br />

nieuw garen. De webbing is<br />

volledig circulair.<br />

ECOLOGICAL<br />

The outer jacket is made of<br />

polypropylene straps. When the<br />

outer jacket is dirty or worn out,<br />

we take the webbing apart, turn<br />

them around and braid Rope<br />

again. So you have a completely<br />

new Rope. When they are worn<br />

out again after years of use, we<br />

take the webbing back, make<br />

granulate out of them and from<br />

this granulate we make new yarn<br />

to weave the webbing.


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

EMMA HAS MADE A WORLD OF DIFFERENCE FOR<br />

ME TODAY, (FIRENZE, ITALY)<br />

2020<br />

Multiples/Limited edition<br />

30 x 550 cm<br />

acryl and foam


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

STEFAAN WONDERED IF I COULD BECOME A<br />

SQUARE FOR A MOMENT, (OSTEND, BELGIUM)<br />

2020<br />

Multiples/Limited edition<br />

30 x 550 cm<br />

acryl and foam


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

LUNG KWOK-HO, JANE YUNAI AND ME ARE<br />

S<strong>EP</strong>ARATED BY THREE LANGUAGES,<br />

(GUANGZHOU, CHINA)<br />

2020<br />

Multiples/Limited edition<br />

30 x 550 cm<br />

acryl and foam


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

THEY WROTE THE LETTERS OF A GIRL NAMED IDA<br />

WITH ME, (KIEL, ANTWERP)<br />

2020<br />

Multiples/Limited edition<br />

30 x 550 cm<br />

acryl and foam


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

<strong>ROPE</strong> 6M. ORIGINAL<br />

2020<br />

30 x 550 cm<br />

acryl and foam


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

<strong>ROPE</strong> <strong>12M</strong>. ORIGINAL<br />

2020<br />

30 x 1200 cm<br />

acryl and foam


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

6M. MULTIPLES LIMITED EDITIONS<br />

SPECIFICATIES<br />

Standaardafmetingen:<br />

30cm ø x 5.5 meter.<br />

Gewicht: 3.2 kg/m<br />

BUITENMANTEL:<br />

100% outdoor Acryl<br />

BINNENKERN:<br />

V-dry hard, 28cm ø,<br />

1,75kg/m<br />

PRODUCTIETIJD:<br />

6 weken<br />

ONDERHOUD:<br />

Rope is weerbestendig<br />

en wasbaar.<br />

SPECIFICATIONS<br />

Standard dimensions:<br />

30cm ø x 5.5 meter.<br />

Weight: 3.2 kg/m<br />

WEBBING:<br />

100% Outdoor Acrylic<br />

INSIDE:<br />

V-dry hard, 28cm ø,<br />

1.75kg/m<br />

PRODUCTION TIME:<br />

6 weeks<br />

MAINTENANCE:<br />

Rope is weatherproof<br />

and washable.<br />

6M. | <strong>12M</strong>. ORIGINALS<br />

SPECIFICATIES<br />

Standaardafmetingen:<br />

30cm ø x 5.5 meter.<br />

Gewicht: 3.2 kg/m<br />

BUITENMANTEL:<br />

polypropyleen<br />

BINNENKERN:<br />

V-dry hard, 28cm ø,<br />

1,75kg/m<br />

PRODUCTIETIJD:<br />

6 weken<br />

ONDERHOUD:<br />

Rope is weerbestendig<br />

en wasbaar.<br />

SPECIFICATIONS<br />

Standard dimensions:<br />

30cm ø x 5.5 meter.<br />

Weight: 3.2 kg/m<br />

WEBBING:<br />

polypropyleen<br />

INSIDE:<br />

V-dry hard, 28cm ø,<br />

1.75kg/m<br />

PRODUCTION TIME:<br />

6 weeks<br />

MAINTENANCE:<br />

Rope is weatherproof<br />

and washable.


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

EEN REIZENDE <strong>ROPE</strong> VAN 60<br />

METER LANG<br />

In 2017 creëerde Ief Spincemaille<br />

het kunstwerk Rope: een blauw<br />

touw van 60 meter lang en<br />

30 cm breed. Omdat Rope<br />

disproportioneel groot gemaakt<br />

is, heeft het zijn functie van touw<br />

verloren. Atelier Ief Spincemaille<br />

reist met Rope de wereld rond<br />

op zoek naar nieuwe betekenis<br />

voor dit object. En dit door<br />

het tijdelijk te verbinden met<br />

een gemeenschap, plaats of<br />

gebeurtenis. Tijdens deze reizen<br />

schrijft Rope een journaal en<br />

vertelt ons zo iets over de mensen<br />

en dingen vanuit het perspectief<br />

van een touw dat te groot is voor<br />

deze wereld. Zo ontstaan er overal<br />

ter wereld waar Rope 60 aankomt,<br />

sociale contacten en interactie<br />

tussen mensen.<br />

A TRAVELLING <strong>ROPE</strong> OF 60<br />

METERS LONG<br />

In 2017, Ief Spincemaille created<br />

the artwork Rope: a blue rope<br />

60 meters long and 30 cm<br />

wide. Because Rope is made<br />

disproportionately large, it has<br />

lost its function as a rope. Atelier<br />

Ief Spincemaille travels with Rope<br />

around the world in search of<br />

new meaning for this object. And<br />

this by temporarily connecting it<br />

to a community, place or event.<br />

During these journeys Rope writes<br />

a journal and tells us something<br />

about the people and things from<br />

the perspective of a rope that is<br />

too big for this world. In this way,<br />

all over the world where Rope<br />

60 arrives, social contacts and<br />

interaction between people are<br />

created.


<strong>ROPE</strong> 6M. | 2020 & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

ATELIER IEF SPINCEMAILLE<br />

LOOCV<br />

J.P. Minckelersstraat 64<br />

3000 Leuven, Belgium<br />

V.A.T. BE0688.555.587<br />

www.iefspincemaille.com<br />

www.rope.blue<br />

ief@iefspincemaille.com<br />

+32(0)494083549<br />

with the support of:


<strong>ROPE</strong> 6M. & <strong>12M</strong>. | 2020<br />

PRIJSLIJST <strong>ROPE</strong> 6M EN <strong>12M</strong><br />

PRICELIST <strong>ROPE</strong> 6M EN <strong>12M</strong><br />

6M. ORIGINAL<br />

1.910 € excl. btw<br />

6M. MULTIPLES/LIMITED EDITIONS<br />

3.900 € excl. btw<br />

<strong>12M</strong>. ORIGINAL<br />

Prijs op aanvraag.<br />

6M. ORIGINAL<br />

1.910 € excl. VAT<br />

6M. MULTIPLES/LIMITED EDITIONS<br />

3.900 € excl. VAT<br />

<strong>12M</strong>. ORIGINAL<br />

Price on request

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!