22.12.2020 Views

wijkplatform frankrijk wijkkrant 4 - JAN WEB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wijkkrant 4 - December 2020. Jaargang 8

>3 >6

>8

Buurtpreventie

Samen voor een veilige buurt.

Whatsapp kan een bijdrage

leveren. Hoe?

SKH opent speelzaal

SKH in de wijk. Met een

spiksplinternieuwe speelzaal.

Het Talent

Het Talent neemt ons graag mee

langs leuke onderwerpen die op

school plaats vinden.

Website: www.wijkplatformfrankrijk.nl • Algemeen: info@wijkplatformfrankrijk.nl • Redactie: redactie@wijkplatformfrankrijk.nl

Activiteiten: activiteiten@wijkplatformfrankrijk.nl • /wijkplatformfrankrijk • @wijkfrankrijk


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

>4 >6

Inhoud

>8 >11

Buurtpreventie 3

Nieuws van CBS De Bron 4

Wijkkrant 4 - December 2020. Jaargang 8

Co aan het woord… 5

SKH opent nieuwe speelzaal Tovertuin 6

Wijkagent aan het woord 7

Nieuws van Het Talent 8

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk 10

Korte berichten 11

>3 >6

>8

Buurtpreventie

Samen voor een veilige buurt.

Whatsapp kan een bijdrage

leveren. Hoe?

SKH opent speelzaal

SKH in de wijk. Met een

spiksplinternieuwe speelzaal.

Het Talent

Het Talent neemt ons graag mee

langs leuke onderwerpen die op

school plaats vinden.

Website: www.wijkplatformfrankrijk.nl • Algemeen: info@wijkplatformfrankrijk.nl • Redactie: redactie@wijkplatformfrankrijk.nl

Activiteiten: activiteiten@wijkplatformfrankrijk.nl • /wijkplatformfrankrijk • @wijkfrankrijk

2


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Buurtpreventie

Een whatsapp groep starten

Om inbrekers en ander gespuis af te schrikken is

het handig om een buurtpreventie whatsappgroep

te starten. In de Buurtpreventie WhatsApp zijn

buurtbewoners de leden van de groep. Zo kunnen

ze elkaar snel en direct informeren over verdachte

situaties in je buurt. Iedere buurtbewoner kan een

bericht versturen. Alle aangesloten buurtbewoners

ontvangen meteen dit bericht en ze kunnen daar

vervolgens op reageren. De politie komt in actie als

er een 112-melding wordt gedaan.

Wil je ook een groep starten?

Het begint met een goede voorbereiding. Hieronder

staat in het kort beschreven waar je mee aan de slag

kunt gaan.

De opbouwwerkers van

Zorgdat kunnen je hierin

adviseren en ondersteunen.

Ook hebben de opbouwwerkers

voorbeeld brieven

voor de buurt etc.

• Kijk of er al een WhatsApp Groep bij jou in de buurt actief is. Dit kan op de kaart (https://kaart.wabp.nl)

of rondvragen in jouw eigen buurt. Is er al een groep? Overweeg dan om daarbij aan te sluiten als dat

mogelijk is.

• Peil hoeveel animo er in je directe omgeving is om een WhatsApp Groep te beginnen.

• Kijk of er medebewoners zijn die ook beheerder willen zijn. Dit maakt dat je rustig op vakantie kunt gaan

of een vrije dag kunt nemen als dit nodig is. Wij adviseren: minimaal 2 beheerders per groep.

• Bepaal zelf voor welke straat of buurt je de appgroep wilt starten.

• Het maximumaantal gebruikers per groep is 256. Als je een planning maakt, houd daar dan rekening mee.

Niet iedereen zal meedoen, maar er zijn ook huishoudens waar 2 of meer bewoners deel willen nemen.

• Maak in WhatsApp twee groepen aan: een Alarm App en een Chat App. Dit kan je als beheerder doen met je

eigen telefoon of er een apart nummer voor aanschaffen.

• Stel duidelijke regels op waar deelnemers zich aan dienen te houden in de Alarm Groep. (voorbeeld heeft

Zorgdat beschikbaar)

• Ga de bewoners binnen jouw gebied langs en vraag of ze mee willen doen. Noteer hun mobiel

telefoonnummer en e-mailadres en geef ze de regels die opgesteld zijn.

• Maak een speciaal email account aan bijvoorbeeld via Gmail speciaal voor deze WhatsApp Groep. Je kunt

dit delen met overige beheerders. Wij adviseren: Gebruik geen privé mailadres. Stel dat je ooit verhuist,

dan kan de groep gewoon door blijven gaan.

• Maak contact met omliggende beheerders en vraag of je in hun groep mag om zo eventuele zaken die voor

jou van belang zijn door te kunnen plaatsen.

• Neem contact op met de gemeente (Meestal afdeling openbare orde en veiligheid) en vertel dat je een

nieuwe WhatsApp Groep bent begonnen, eventueel met medeweten van de wijkagent. Harderwijk kan dat

buurtpreventiebordje in je buurt ophangen.

Neem contact op met één van de opbouwwerkers van Zorgdat,

Natalie Hilhorst, Maarten Janson of Rinet Brinks, via 0341-434656

of via info@zorgdat.nl onder vermelding van de opbouwwerkers.

3


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Nieuws van

CBS De Bron

Leerlingenraad doet ertoe!

Sinds een aantal jaren hebben we op de Bron een

leerlingenraad. Vanaf groep 5 mag er per groep 1 kind

in de leerlingenraad. Dit kind wordt gekozen door

zijn/haar klasgenoten. Om de paar weken komt de

leerlingenraad bij elkaar en hebben zij samen met de

directeur een vergadering. 1 van de kinderen is de

voorzitter en 1 is notulist.

De leerlingenraad praat over dingen die op school

gebeuren. Alle kinderen van school kunnen hun

idee of vraag opschrijven en dat in een speciale

leerlingenraad-brievenbus doen. Vervolgens gaat de

leerlingenraad erover praten.

Als het een goed idee is, gaan ze ervoor zorgen dat

het gaat gebeuren.

Pas hadden we op school een audit van Scope. Dat

zijn mensen die werken bij een samenwerkingsverband

tussen de Bron en de opleiding waar onze studenten

(stagiaires) op zitten. Ze gingen kijken of deze school

een goede plek is voor studenten. De leerlingenraad

mocht ook met deze mensen praten over hoe zij het

ervaren om studenten voor de klas te hebben.

De kinderen die in de leerlingenraad zitten, vinden

het erg leuk om mee te denken over bepaalde

onderwerpen, die voor hen belangrijk zijn. Het is

leuk dat ze daarin inspraak hebben en dingen voor

elkaar krijgen. Elk jaar wordt er weer een andere

leerlingenraad gekozen. Nou, daar wil natuurlijk bijna

elk kind wel in!

Tijdelijke

schoenenwinkel op

de Bron!

De kinderen van

groep 1 van De

Bron zijn een

schoenenwinkel

begonnen i.v.m. het

thema 'Sinterklaas'.

Pieten kunnen hier

mooie schoenen

uitkiezen om te

vullen! Ook kunnen ze

schoenen kopen als

cadeau. Op deze manier zijn de kinderen spelend aan het

leren. Ze leren hoe om te gaan met de kassa en geld.

school in zijn rijtuig en zwaaide door het open raam

naar de kinderen. Wat waren de kinderen blij dat

ze Sinterklaas toch nog in het echt hadden gezien!

Ook was een piet van de partij. In een andere auto,

zwaaide ook hij enthousiast naar de vele kinderen van

de Bron! Ook lieten ze nog een zak met iets lekkers

achter. Het feest kon natuurlijk niet meer stuk!

Onlangs kregen ze ook bezoek van Sinterklaas en

Piet, die alle scholen in Harderwijk bezochten. Met

heerlijke, ouderwetse sinterklaasliedjes werd de

sint hartelijk verwelkomd! De Sint reed langs de

4


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Co aan het woord…

Kerst 2020

De donkere dagen staan weer voor de deur. Veelal

een gezellige tijd met de kerstdagen in het verschiet.

Maar het coronavirus gooit alles overhoop. Naar alle

waarschijnlijkheid vieren we dit jaar Kerst als nooit

te voren. Wel met elkaar, maar met afstand en minder

mensen.

Wat gelukkig wel hetzelfde blijft is de warmte die

Kerst uitstraalt. De kerstbomen, kerstverlichting en

versieringen geven de wereld een ander aanzicht.

Juist nu hebben we deze menselijke warmte nodig.

We moeten ons er doorheen slaan, al zijn we anders

gewend.

“Kijk om naar elkaar….” een veel gehoorde kreet bij

de komst van het virus. Deze lijkt te verstommen

na verloop van tijd. Toch blijft het nog steeds erg

belangrijk om naar elkaar om te kijken. Schroom niet

om hulp te vragen en help waar dat kan. Denk aan onze

ouderen, die op dit moment niet alles zelf kunnen, al

zouden ze het graag willen.

Sneeuwt het bijvoorbeeld? Maak dan niet alleen je

eigen stoepje sneeuwvrij, maar ook die van je buren.

En vraag eens of je kan helpen bij het halen van de

boodschappen. Al is dit niet altijd nodig, het contact

is er wel! En dat laatste is misschien nog wel het

belangrijkste.

Let op!

Er wordt in deze tijd weer veel aan elkaar geknoopt,

en dan bedoel ik elektrasnoeren. Snoeren die gebruikt

worden voor de kerstverlichting. Overbelasting van

snoeren, of het niet juist aansluiten van deze snoeren,

kan levensgevaarlijke situaties opleveren. En kaarsen

niet te vergeten, kunnen een huis in vuur en vlam

zetten. Doof deze op tijd en zet deze niet dichtbij

ontvlambaar materiaal. Brand of erger kunnen de Kerst

erg onaangenaam maken.

Wijs elkaar hierop. Onbedachtzaam kunnen we met

elkaar bedachtzaam maken.

Ik wens u allemaal fijne kerstdagen en een voorspoedig,

gezond en hopelijk een coronavrij 2021 toe.

“Kijk om naar elkaar”

Co Schaftenaar

5


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

SKH opent nieuwe speelzaal

Tovertuin

Met ingang van 4 januari 2021 opent Stichting

Kinderspeelzalen een nieuwe peuterspeelzaal in de

wijk Frankrijk/Stadsdennen. De 3e speelzaallocatie

in deze kinderrijke wijk. SKH heeft een nieuwe plek

gevonden binnen de muren van kinderopvang Kleine

Ikke. Een unieke samenwerking tussen kinderopvang

en peuterspeelzaal.

SKH was al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie

omdat de wachtlijst met name in de wijken Stadsdennen

en Frankrijk groeit. Bij Kleine Ikke vonden ze een nieuwe

plek, mooi op de grens tussen deze wijken. Kleine Ikke

biedt op de locatie aan de Melis Stokelaan kinderopvang

op maat voor kinderen vanaf de leeftijd van 10 weken.

SKH richt zich binnen de speelzalen met name op de

voorschoolse educatie van peuters van 2-4 jaar. Bij

beide organisaties staat het kind centraal en vinden

zij het belangrijk ieder kind een veilige en uitdagende

omgeving bieden waardoor ieder kind optimale kansen

krijgt zich verder te ontwikkelen.

Door samen in één gebouw te zitten kunnen we

elkaar versterken. Voor werkende ouders bieden we

de mogelijkheid om peuterspeelzaalbezoek eenvoudig

uit te breiden met kinderopvang. En andersom kan

de kinderopvang gemakkelijk uitgebreid worden

met een dagdeel peuterspeelzaal. Peuters binnen

de kinderopvang van Kleine Ikke die net wat extra

aandacht en stimulans nodig hebben kunnen naast het

bezoeken van de dagopvang ook gebruik maken van het

intensievere Vroeg en Voorschoolse Educatie aanbod

van SKH (VVE). De peuter blijft binnen een vertrouwde

en veilige omgeving die al bekend is en dat heeft

zijn voordelen. Ook kan onderling kennis uitgewisseld

worden en kunnen gezamenlijke scholingen en/of

deskundigheidsbevordering georganiseerd worden.

Op dit moment is SKH druk bezit met de voorbereidingen.

De ruimte die SKH gaat huren wordt ’s middags gebruikt

door de BSO van Kleine Ikke. Dat vraagt de nodige

creativiteit, aandacht en afstemming bij de inrichting

en biedt ook mooie nieuwe kansen, door de goede

onderlinge samenwerking. De zaal wordt eind december

helemaal ingericht en per 4 januari zijn de peuters van

harte welkom.

In eerste instantie zal de Tovertuin op maandag-,

dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend zijn

van 8.30-12.15 uur. In de toekomst is het de bedoeling

ook de woensdagochtend opvang te gaan bieden. Wilt u

graag meer weten over deze nieuwe locatie of uw peuter

aanmelden? Dat kan. Neem gerust contact met ons op

via mail: info@skh-harderwijk.nl of telefonisch: 0341-

460183 (op werkdagen tussen 8.30-13.00 uur bereikbaar).

6


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Wijkagent aan het woord

Woninginbraken

Inbrekers worden weer actiever nu de donkere dagen

eraan komen. De inbraken vinden met name eind van

de middag en ’s avonds plaats. Slachtoffers raken

geld, sieraden, elektronica en waardepapieren kwijt.

Maar - nog erger - het gevoel van veiligheid in eigen

huis is ook weg. De politie legt uit welke maatregelen

bewoners zelf kunnen nemen om de kans op inbraak

te verkleinen.

Inbrekers zoeken meestal snelle buit. Daarom scannen zij

huizen op inbraaktijd en risico’s. Hoe langer ze denken

bezig te zijn een deur of raam te forceren, hoe groter de

kans dat ze al bij voorbaat op zoek gaan naar een betere

plek. Hetzelfde geldt met betrekking tot verbergplekken.

Als hoge struiken en blinde hoeken ontbreken, is dat ook

ongunstig voor hen.

• Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren.

• Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze met een stukje plastic openen.

• Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een handigheidje bij.

• Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats buitenlampen.

• Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin. Inbrekers gebruiken ze graag.

• Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere vinder het huis binnen.

• Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kennen al die plekjes.

• Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een van buiten zichtbare plek.

• Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Overweeg dan een kluis of alarmsysteem.

• Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat het er ‘normaal bewoond’ uitziet. Laat buren, familie

of vrienden post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor wisselende verlichting.

• Meldt niet op voicemail en sociale media dat u weg bent.

Tips na ontdekking van inbraak

Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op de politie.

Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het kenteken van de auto of brommer en de

richting waarin zij verdwenen.

Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de politie om aangifte te doen.

Uw wijkagent Erik Immerzeel

Meer informatie of contact met uw wijkagent?

Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.

Automatisch verschijnen dan naam en foto.

Hij is ook te bereiken via twitter(@polzeebuurt) en Facebook

(Wijkagent Zeebuurt, Frankrijk, Lorentz en Hierden.)

7


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Nieuws van Het Talent

Topsporttalent op

Het Talent

Aan het begin van het schooljaar kwam wielrenster

Sofie Van Rooijen op Het Talent om aan de jongens en

meiden van de groepen 5 tot en met 8 een workshop

te geven. Van Rooijen won vorig jaar het Nederlands

kampioenschap Duur en Sprint bij de junior-Vrouwen. Ze

kwam op Het Talent vanwege het project “Toppers Bij Jou

Op School” dat als doel heeft een belangrijke bijdrage te

leveren aan het bevorderen van een sportieve en

gezonde leefstijl bij leerlingen. In de klassen vertelde

Van Rooijen over haar persoonlijke ervaringen in de sport

en over haar carrière. Daarna ging ze met de kinderen

naar buiten waar de leerlingen onder haar leiding met

hun fietsen allerlei oefeningen gingen doen.

De groepen waren erg enthousiast over dit bijzondere

bezoek dat in samenwerking met GA! Harderwijk is

georganiseerd.

8


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Teatime op Het Talent

We vinden het leuk om het schooljaar te openen met

een vossenjacht door onze wijk. Vanwege de richtlijnen

rondom covid-19 besloten we om de jaaropening dit keer

anders te organiseren. Omdat Het Talent al jarenlang

Engels vanaf groep 1 geeft, hielden we dit jaar een High

Tea en een Game Day. Rond het middaguur werd er in

alle groepen thee geserveerd (vanwege de veiligheid

op kamertemperatuur) en hadden de ouders/verzorgers

voor hun kind(eren) heerlijke Engelse lunches verzorgd.

Echte Britse sandwiches, scrambled eggs, sausages, lieve

briefjes in het Engels; we kwamen allerlei verrassingen

tegen in de broodbakjes. Daarna werden de kinderen

in groepjes verdeeld zodat de oudere kinderen de

kleintjes konden begeleiden en werden er door het hele

schoolgebouw en buiten Engelse activiteiten gedaan.

Van English bingo tot aan Simon Says in de speelzaal en

van een heuse ‘British tasting’ tot aan verkleedpartijen

aan toe. It surely was a jolly good afternoon!

Prijs voor beste ontwerp Groene Schoolplein

Het Talent is al een poosje bezig om samen met een

ecohovenier op duurzame wijze het vrij grijze schoolplein

(met name de achterzijde) om te toveren in een mooi

stuk speelnatuur; een plaats waar kinderen én de natuur

zich kunnen ontwikkelen. Maar voordat we daadwerkelijk

de schop in de grond kunnen steken, moet er natuurlijk

wel een stevig plan op papier staan. En laten we nu met

dát plan een prijs bij de Gemeente Harderwijk hebben

gewonnen! Alle scholen die dat wilden, konden bij de

gemeente een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.

De school met het beste ontwerp krijgt er een bedrag

van € 500 bij. U kunt zich vast wel voorstellen hoe blij we

waren toen we hoorden dat Het Talent gewonnen had! Het

duurt nu niet lang meer voordat de eerste stoeptegels eruit

gaan en struiken en planten in de grond gezet worden.

9


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Wijkvereniging

Stadsdennen & Frankrijk

Gelukkig we kunnen door

Gelukkig zijn de activiteiten en het organiseren daarvan doorgegaan in coronatijd. Een intensieve

periode die zonder fijne vrijwilligers en een goede samenwerking met De Kiekmure niet mogelijk was.

De periode stond bol van overleggen en met elkaar kijken naar mogelijkheden.

Onmogelijkheden bestaan niet en de Wijkvereniging gaat graag altijd een uitdaging aan.

Het is fijn om te merken dat de meeste deelnemers blij zijn om ergens naar toe te kunnen.

Er even uit zijn is zo belangrijk om niet in een isolement te komen.

Samen genieten op een veilige afstand kan gewoon. Elkaar blijven ontmoeten is nodig en erg belangrijk. Zonder

elkaar “onderling” ontmoeten hebben we een nog groter probleem.

De Wijkvereniging heeft gezorgd voor een veilige manier van organiseren en voerde de afgelopen tijd hiervoor een

aantal maatregelen in. Er is bijvoorbeeld een COVID-19 beleid vastgesteld.

Alle activiteiten kunnen hierdoor corona-proof aangeboden worden.

Bingo’s woensdagavond

Wanneer: 6 Januari, 3 februari en 3 maart.

Waar: MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 Harderwijk

Tijd: 20.00 uur

Belangrijk: Van te voren aanmelden via de website | Houden aan de

maatregelen die er op dat moment gelden | Er kunnen een maximaal

aantal spelers mee doen | We spelen 8 ronden | Boekjes bij binnenkomst

te koop | Geluidsinstallatie |Geen geldprijzen | BEKIJK ALLE REGELS EN

MAATREGELEN VIA ONZE WEBSITE!

Samen eten/Pannenkoeken eten

Samen genieten van een maaltijd is in deze tijd nog belangrijker geworden.

Op maandag 25 januari genieten we van een Mexicaanse maaltijd gemaakt

door Jop’s Catering. Lekker eten doe je voor € 10,- per persoon.

Op maandag 22 februari kan je weer

“onbeperkt pannenkoeken” eten. Kosten

€ 5,- per persoon. Wij zorgen natuurlijk ook

voor een kopje koffie/thee. Opgeven kan via

onze website of door te bellen naar 06 14 40

37 45. Start: 18:00 uur (zaal open 17:30 uur)

VERGEET NIET TE RESERVEREN!

RESERVEREN IS VERPLICHT!!

Voor al onze activiteiten is het

noodzakelijk om te reserveren.

Diverse activiteiten zijn

makkelijk te reserveren via

Eventbrite of een formulier via

onze website. Kom je er niet uit.

Bel dan even naar

06 14 40 37 45 en de

Wijkvereniging helpt je graag

verder.

Bingo’s vrijdagmiddag

nieuwe locatie:

Op vrijdagmiddag zal de bingo

voorlopig gehouden worden in

de Roef.

Je bent daarom één keer in

de maand welkom in De Roef,

Zuiderzeepad 1 Harderwijk (wijk

Stadsweiden).

RESERVEREN IS VERPLICHT!

Voor de agenda: 22 januari,

19 februari en 19 maart

Tijd: Vanaf 14:30 uur

Kinderbingo in de voorjaarsvakantie:

Wanneer: 23 februari 2021.

Waar: MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 Harderwijk

Tijd: 19.00 uur

Belangrijk: Iedereen is welkom | Alleen kinderprijzen | Opgeven via eventbrite

op onze website | 6 rondjes bingo en 1 superronde | Gezellige avond voor de

kinderen | BEKIJK ALLE REGELS EN MAATREGELEN VIA ONZE WEBSITE!

10


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk

Korte berichten

Deel je verhaal

Het jaar 2020 staat in het teken van het coronavirus.

De afgelopen maanden is ons leven behoorlijk veranderd.

Achter de deur van vele families schuilen verhalen. Vaak te mooi of te ingrijpend om het niet te delen.

De afgelopen periode verzamelde de gemeente deze verhalen.

Ze zijn terug te lezen op deze website: www.harderwijk.nl/deeljeverhaal

v.l.n.r.: Marlies den Besten, secretaris | Judith Huisman-Groeneveld,

penningmeester | Nancy Karssen, voorzitter

De Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en

Putten gaat vanaf 1 januari 2021 samenwerken met

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk en MFC

De Kiekmure. In 2020 heeft de stichting te horen

gekregen niet meer welkom te zijn bij Voedselbank

Harderwijk. De “nieuwe” samenwerkingspartners zijn

van mening dat het belangrijk is om alle kinderen een

taart te geven voor hun verjaardag. Ook voor kinderen

die helaas opgroeien in een gezin die dit eigenlijk

niet kunnen betalen.

De taarten zullen gemaakt worden in een ruimte

bij MFC De Kiekmure, de Wijkvereniging geeft

ondersteuning waar nodig. Via www.wijkstadsdennen.nl

is het mogelijk om via een handig formulier een taart

aan te vragen. Surf snel naar de site en vraag een

taart aan voor een kind t/m 12 jaar. Je kan ook eens

kijken op www.taartjesvoorharderwijk.nl.

De Stichting Taartjes Harderwijk is afhankelijk van

sponsoren en donaties om ingrediënten te kunnen

financieren. Help de stichting en maak een klein

bedrag over naar: NL16 RABO 0311 2476 44 t.n.v.

Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten.

Je kan natuurlijk ook helpen door de volgende

producten af te geven bij MFC De Kiekmure,

Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.

Biscuitmix van de Bakzolder | Botercrème-mix van de Bakzolder | Roomboter | Banketbakkersroommix van de

Bakzolder | Aardbeienjam | Marsepein van de Bakzolder | Eieren

Het Wijkplatform zoekt bezorgers voor de wijkkrant

Op dit moment staan er geen namen meer op de wachtlijst om in te vallen of een wijk over te nemen wanneer een

bezorger ermee stopt. Je hulp is van harte welkom. Wandel je graag of ben je gewoon graag buiten? Vier keer per

jaar brengen wij de kranten bij je om deze dan te kunnen bezorgen.

Doen? Zin in? Mail dan naar info@wijkplatformfrankrijk.nll of bel naar 06 14 40 37 45.

11


Deze wijkkrant is mogelijk door een samenwerking tussen:

Wijkplatform Frankrijk

Het wijkplatform zet zich in

om het woongenot en het

wooncomfort in de wijk te

vergroten. Het wijkplatform

bestaat uit bewoners die

bijgestaan worden door

professionals.

Wijkkrant

De wijkkrant is mogelijk

gemaakt door de gemeente

Harderwijk. Zij hebben

een bijdrage beschikbaar

gesteld uit het gemeentelijke

wijkbudget.

Leden Wijkplatform

Penningmeester

Theo Goosen

06 14 40 37 45

info@wijkplatformfrankrijk.nl

Notuliste en voorzitter (plv)

Vacant

Werkgroep Verkeer

Theo Goosen

Activiteitencommissie

Nicolien Verbeek

Werkgroep Lelystad en

Frankrijk duurzaam

Wij zoeken iemand

voor deze werkgroep

Wijkagent

Erik Immerzeel

0900 88 44

Wijkmanager

Willemien Vaartjes

0341 411 911

w.vaartjes@harderwijk.nl

Opbouwwerker (Zorgdat)

Natalie Hilhorst

0341 41 13 07

nataliehilhorst@zorgdat.nl

Colofon

De wijkkrant wordt uitgegeven

door Wijkplatform Frankrijk en

verschijnt 4 keer per jaar.

Oplage

1700 stuks, huis aan huis in

Frankrijk

Redactie

Theo Goosen

Billy Goosen

Redigeren

Diana de Boer

Vormgeving

Billy Goosen i.s.m. MEO

Drukwerk

Meo

Verspreidingswerk

Vrijwilligers Wijkplatform Frankrijk

DISCLAIMER

Deze wijkkrant is met de grootste

zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks deze zorgvuldigheid

kunnen er enkele onjuistheden

opgenomen zijn. Hiervoor kan

wijkplatform Frankrijk niet

aansprakelijk gesteld worden.

Er kunnen geen rechten worden

ontleend aan de informatie in

deze wijkkrant. De redactie

behoudt zicht het recht om

ingezonden kopij te wijzigen,

in te korten of te weigeren. De

redactie is niet verantwoordelijk

voor de inhoud van ingezonden

stukken.De foto’s zijn grotendeels

gemaakt door de redactie en

het foto-beleid is hierop van

toepassing. Dit beleid is na te

lezen op de website.

Het wijkplatform is niet

verantwoordelijk voor de

informatie die afgebeeld staat

op ingezonden foto’s.

• Website: www.wijkplatformfrankrijk.nl • Algemeen: info@wijkplatformfrankrijk.nl

• Redactie: redactie@wijkplatformfrankrijk.nl • Activiteiten: activiteiten@wijkplatformfrankrijk.nl

• /wijkplatformfrankrijk • @wijkfrankrijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!