22.12.2020 Views

wijkplatform frankrijk wijkkrant 4 - JAN WEB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wijkkrant 4 - December 2020. Jaargang 8<br />

>3 >6<br />

>8<br />

Buurtpreventie<br />

Samen voor een veilige buurt.<br />

Whatsapp kan een bijdrage<br />

leveren. Hoe?<br />

SKH opent speelzaal<br />

SKH in de wijk. Met een<br />

spiksplinternieuwe speelzaal.<br />

Het Talent<br />

Het Talent neemt ons graag mee<br />

langs leuke onderwerpen die op<br />

school plaats vinden.<br />

Website: www.<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl • Algemeen: info@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl • Redactie: redactie@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl<br />

Activiteiten: activiteiten@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl • /<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong> • @wijk<strong>frankrijk</strong>


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

>4 >6<br />

Inhoud<br />

>8 >11<br />

Buurtpreventie 3<br />

Nieuws van CBS De Bron 4<br />

Wijkkrant 4 - December 2020. Jaargang 8<br />

Co aan het woord… 5<br />

SKH opent nieuwe speelzaal Tovertuin 6<br />

Wijkagent aan het woord 7<br />

Nieuws van Het Talent 8<br />

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk 10<br />

Korte berichten 11<br />

>3 >6<br />

>8<br />

Buurtpreventie<br />

Samen voor een veilige buurt.<br />

Whatsapp kan een bijdrage<br />

leveren. Hoe?<br />

SKH opent speelzaal<br />

SKH in de wijk. Met een<br />

spiksplinternieuwe speelzaal.<br />

Het Talent<br />

Het Talent neemt ons graag mee<br />

langs leuke onderwerpen die op<br />

school plaats vinden.<br />

Website: www.<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl • Algemeen: info@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl • Redactie: redactie@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl<br />

Activiteiten: activiteiten@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl • /<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong> • @wijk<strong>frankrijk</strong><br />

2


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

Buurtpreventie<br />

Een whatsapp groep starten<br />

Om inbrekers en ander gespuis af te schrikken is<br />

het handig om een buurtpreventie whatsappgroep<br />

te starten. In de Buurtpreventie WhatsApp zijn<br />

buurtbewoners de leden van de groep. Zo kunnen<br />

ze elkaar snel en direct informeren over verdachte<br />

situaties in je buurt. Iedere buurtbewoner kan een<br />

bericht versturen. Alle aangesloten buurtbewoners<br />

ontvangen meteen dit bericht en ze kunnen daar<br />

vervolgens op reageren. De politie komt in actie als<br />

er een 112-melding wordt gedaan.<br />

Wil je ook een groep starten?<br />

Het begint met een goede voorbereiding. Hieronder<br />

staat in het kort beschreven waar je mee aan de slag<br />

kunt gaan.<br />

De opbouwwerkers van<br />

Zorgdat kunnen je hierin<br />

adviseren en ondersteunen.<br />

Ook hebben de opbouwwerkers<br />

voorbeeld brieven<br />

voor de buurt etc.<br />

• Kijk of er al een WhatsApp Groep bij jou in de buurt actief is. Dit kan op de kaart (https://kaart.wabp.nl)<br />

of rondvragen in jouw eigen buurt. Is er al een groep? Overweeg dan om daarbij aan te sluiten als dat<br />

mogelijk is.<br />

• Peil hoeveel animo er in je directe omgeving is om een WhatsApp Groep te beginnen.<br />

• Kijk of er medebewoners zijn die ook beheerder willen zijn. Dit maakt dat je rustig op vakantie kunt gaan<br />

of een vrije dag kunt nemen als dit nodig is. Wij adviseren: minimaal 2 beheerders per groep.<br />

• Bepaal zelf voor welke straat of buurt je de appgroep wilt starten.<br />

• Het maximumaantal gebruikers per groep is 256. Als je een planning maakt, houd daar dan rekening mee.<br />

Niet iedereen zal meedoen, maar er zijn ook huishoudens waar 2 of meer bewoners deel willen nemen.<br />

• Maak in WhatsApp twee groepen aan: een Alarm App en een Chat App. Dit kan je als beheerder doen met je<br />

eigen telefoon of er een apart nummer voor aanschaffen.<br />

• Stel duidelijke regels op waar deelnemers zich aan dienen te houden in de Alarm Groep. (voorbeeld heeft<br />

Zorgdat beschikbaar)<br />

• Ga de bewoners binnen jouw gebied langs en vraag of ze mee willen doen. Noteer hun mobiel<br />

telefoonnummer en e-mailadres en geef ze de regels die opgesteld zijn.<br />

• Maak een speciaal email account aan bijvoorbeeld via Gmail speciaal voor deze WhatsApp Groep. Je kunt<br />

dit delen met overige beheerders. Wij adviseren: Gebruik geen privé mailadres. Stel dat je ooit verhuist,<br />

dan kan de groep gewoon door blijven gaan.<br />

• Maak contact met omliggende beheerders en vraag of je in hun groep mag om zo eventuele zaken die voor<br />

jou van belang zijn door te kunnen plaatsen.<br />

• Neem contact op met de gemeente (Meestal afdeling openbare orde en veiligheid) en vertel dat je een<br />

nieuwe WhatsApp Groep bent begonnen, eventueel met medeweten van de wijkagent. Harderwijk kan dat<br />

buurtpreventiebordje in je buurt ophangen.<br />

Neem contact op met één van de opbouwwerkers van Zorgdat,<br />

Natalie Hilhorst, Maarten Janson of Rinet Brinks, via 0341-434656<br />

of via info@zorgdat.nl onder vermelding van de opbouwwerkers.<br />

3


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

Nieuws van<br />

CBS De Bron<br />

Leerlingenraad doet ertoe!<br />

Sinds een aantal jaren hebben we op de Bron een<br />

leerlingenraad. Vanaf groep 5 mag er per groep 1 kind<br />

in de leerlingenraad. Dit kind wordt gekozen door<br />

zijn/haar klasgenoten. Om de paar weken komt de<br />

leerlingenraad bij elkaar en hebben zij samen met de<br />

directeur een vergadering. 1 van de kinderen is de<br />

voorzitter en 1 is notulist.<br />

De leerlingenraad praat over dingen die op school<br />

gebeuren. Alle kinderen van school kunnen hun<br />

idee of vraag opschrijven en dat in een speciale<br />

leerlingenraad-brievenbus doen. Vervolgens gaat de<br />

leerlingenraad erover praten.<br />

Als het een goed idee is, gaan ze ervoor zorgen dat<br />

het gaat gebeuren.<br />

Pas hadden we op school een audit van Scope. Dat<br />

zijn mensen die werken bij een samenwerkingsverband<br />

tussen de Bron en de opleiding waar onze studenten<br />

(stagiaires) op zitten. Ze gingen kijken of deze school<br />

een goede plek is voor studenten. De leerlingenraad<br />

mocht ook met deze mensen praten over hoe zij het<br />

ervaren om studenten voor de klas te hebben.<br />

De kinderen die in de leerlingenraad zitten, vinden<br />

het erg leuk om mee te denken over bepaalde<br />

onderwerpen, die voor hen belangrijk zijn. Het is<br />

leuk dat ze daarin inspraak hebben en dingen voor<br />

elkaar krijgen. Elk jaar wordt er weer een andere<br />

leerlingenraad gekozen. Nou, daar wil natuurlijk bijna<br />

elk kind wel in!<br />

Tijdelijke<br />

schoenenwinkel op<br />

de Bron!<br />

De kinderen van<br />

groep 1 van De<br />

Bron zijn een<br />

schoenenwinkel<br />

begonnen i.v.m. het<br />

thema 'Sinterklaas'.<br />

Pieten kunnen hier<br />

mooie schoenen<br />

uitkiezen om te<br />

vullen! Ook kunnen ze<br />

schoenen kopen als<br />

cadeau. Op deze manier zijn de kinderen spelend aan het<br />

leren. Ze leren hoe om te gaan met de kassa en geld.<br />

school in zijn rijtuig en zwaaide door het open raam<br />

naar de kinderen. Wat waren de kinderen blij dat<br />

ze Sinterklaas toch nog in het echt hadden gezien!<br />

Ook was een piet van de partij. In een andere auto,<br />

zwaaide ook hij enthousiast naar de vele kinderen van<br />

de Bron! Ook lieten ze nog een zak met iets lekkers<br />

achter. Het feest kon natuurlijk niet meer stuk!<br />

Onlangs kregen ze ook bezoek van Sinterklaas en<br />

Piet, die alle scholen in Harderwijk bezochten. Met<br />

heerlijke, ouderwetse sinterklaasliedjes werd de<br />

sint hartelijk verwelkomd! De Sint reed langs de<br />

4


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

Co aan het woord…<br />

Kerst 2020<br />

De donkere dagen staan weer voor de deur. Veelal<br />

een gezellige tijd met de kerstdagen in het verschiet.<br />

Maar het coronavirus gooit alles overhoop. Naar alle<br />

waarschijnlijkheid vieren we dit jaar Kerst als nooit<br />

te voren. Wel met elkaar, maar met afstand en minder<br />

mensen.<br />

Wat gelukkig wel hetzelfde blijft is de warmte die<br />

Kerst uitstraalt. De kerstbomen, kerstverlichting en<br />

versieringen geven de wereld een ander aanzicht.<br />

Juist nu hebben we deze menselijke warmte nodig.<br />

We moeten ons er doorheen slaan, al zijn we anders<br />

gewend.<br />

“Kijk om naar elkaar….” een veel gehoorde kreet bij<br />

de komst van het virus. Deze lijkt te verstommen<br />

na verloop van tijd. Toch blijft het nog steeds erg<br />

belangrijk om naar elkaar om te kijken. Schroom niet<br />

om hulp te vragen en help waar dat kan. Denk aan onze<br />

ouderen, die op dit moment niet alles zelf kunnen, al<br />

zouden ze het graag willen.<br />

Sneeuwt het bijvoorbeeld? Maak dan niet alleen je<br />

eigen stoepje sneeuwvrij, maar ook die van je buren.<br />

En vraag eens of je kan helpen bij het halen van de<br />

boodschappen. Al is dit niet altijd nodig, het contact<br />

is er wel! En dat laatste is misschien nog wel het<br />

belangrijkste.<br />

Let op!<br />

Er wordt in deze tijd weer veel aan elkaar geknoopt,<br />

en dan bedoel ik elektrasnoeren. Snoeren die gebruikt<br />

worden voor de kerstverlichting. Overbelasting van<br />

snoeren, of het niet juist aansluiten van deze snoeren,<br />

kan levensgevaarlijke situaties opleveren. En kaarsen<br />

niet te vergeten, kunnen een huis in vuur en vlam<br />

zetten. Doof deze op tijd en zet deze niet dichtbij<br />

ontvlambaar materiaal. Brand of erger kunnen de Kerst<br />

erg onaangenaam maken.<br />

Wijs elkaar hierop. Onbedachtzaam kunnen we met<br />

elkaar bedachtzaam maken.<br />

Ik wens u allemaal fijne kerstdagen en een voorspoedig,<br />

gezond en hopelijk een coronavrij 2021 toe.<br />

“Kijk om naar elkaar”<br />

Co Schaftenaar<br />

5


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

SKH opent nieuwe speelzaal<br />

Tovertuin<br />

Met ingang van 4 januari 2021 opent Stichting<br />

Kinderspeelzalen een nieuwe peuterspeelzaal in de<br />

wijk Frankrijk/Stadsdennen. De 3e speelzaallocatie<br />

in deze kinderrijke wijk. SKH heeft een nieuwe plek<br />

gevonden binnen de muren van kinderopvang Kleine<br />

Ikke. Een unieke samenwerking tussen kinderopvang<br />

en peuterspeelzaal.<br />

SKH was al langere tijd op zoek naar een nieuwe locatie<br />

omdat de wachtlijst met name in de wijken Stadsdennen<br />

en Frankrijk groeit. Bij Kleine Ikke vonden ze een nieuwe<br />

plek, mooi op de grens tussen deze wijken. Kleine Ikke<br />

biedt op de locatie aan de Melis Stokelaan kinderopvang<br />

op maat voor kinderen vanaf de leeftijd van 10 weken.<br />

SKH richt zich binnen de speelzalen met name op de<br />

voorschoolse educatie van peuters van 2-4 jaar. Bij<br />

beide organisaties staat het kind centraal en vinden<br />

zij het belangrijk ieder kind een veilige en uitdagende<br />

omgeving bieden waardoor ieder kind optimale kansen<br />

krijgt zich verder te ontwikkelen.<br />

Door samen in één gebouw te zitten kunnen we<br />

elkaar versterken. Voor werkende ouders bieden we<br />

de mogelijkheid om peuterspeelzaalbezoek eenvoudig<br />

uit te breiden met kinderopvang. En andersom kan<br />

de kinderopvang gemakkelijk uitgebreid worden<br />

met een dagdeel peuterspeelzaal. Peuters binnen<br />

de kinderopvang van Kleine Ikke die net wat extra<br />

aandacht en stimulans nodig hebben kunnen naast het<br />

bezoeken van de dagopvang ook gebruik maken van het<br />

intensievere Vroeg en Voorschoolse Educatie aanbod<br />

van SKH (VVE). De peuter blijft binnen een vertrouwde<br />

en veilige omgeving die al bekend is en dat heeft<br />

zijn voordelen. Ook kan onderling kennis uitgewisseld<br />

worden en kunnen gezamenlijke scholingen en/of<br />

deskundigheidsbevordering georganiseerd worden.<br />

Op dit moment is SKH druk bezit met de voorbereidingen.<br />

De ruimte die SKH gaat huren wordt ’s middags gebruikt<br />

door de BSO van Kleine Ikke. Dat vraagt de nodige<br />

creativiteit, aandacht en afstemming bij de inrichting<br />

en biedt ook mooie nieuwe kansen, door de goede<br />

onderlinge samenwerking. De zaal wordt eind december<br />

helemaal ingericht en per 4 januari zijn de peuters van<br />

harte welkom.<br />

In eerste instantie zal de Tovertuin op maandag-,<br />

dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend zijn<br />

van 8.30-12.15 uur. In de toekomst is het de bedoeling<br />

ook de woensdagochtend opvang te gaan bieden. Wilt u<br />

graag meer weten over deze nieuwe locatie of uw peuter<br />

aanmelden? Dat kan. Neem gerust contact met ons op<br />

via mail: info@skh-harderwijk.nl of telefonisch: 0341-<br />

460183 (op werkdagen tussen 8.30-13.00 uur bereikbaar).<br />

6


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

Wijkagent aan het woord<br />

Woninginbraken<br />

Inbrekers worden weer actiever nu de donkere dagen<br />

eraan komen. De inbraken vinden met name eind van<br />

de middag en ’s avonds plaats. Slachtoffers raken<br />

geld, sieraden, elektronica en waardepapieren kwijt.<br />

Maar - nog erger - het gevoel van veiligheid in eigen<br />

huis is ook weg. De politie legt uit welke maatregelen<br />

bewoners zelf kunnen nemen om de kans op inbraak<br />

te verkleinen.<br />

Inbrekers zoeken meestal snelle buit. Daarom scannen zij<br />

huizen op inbraaktijd en risico’s. Hoe langer ze denken<br />

bezig te zijn een deur of raam te forceren, hoe groter de<br />

kans dat ze al bij voorbaat op zoek gaan naar een betere<br />

plek. Hetzelfde geldt met betrekking tot verbergplekken.<br />

Als hoge struiken en blinde hoeken ontbreken, is dat ook<br />

ongunstig voor hen.<br />

• Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren.<br />

• Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze met een stukje plastic openen.<br />

• Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een handigheidje bij.<br />

• Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats buitenlampen.<br />

• Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin. Inbrekers gebruiken ze graag.<br />

• Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere vinder het huis binnen.<br />

• Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kennen al die plekjes.<br />

• Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een van buiten zichtbare plek.<br />

• Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Overweeg dan een kluis of alarmsysteem.<br />

• Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat het er ‘normaal bewoond’ uitziet. Laat buren, familie<br />

of vrienden post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor wisselende verlichting.<br />

• Meldt niet op voicemail en sociale media dat u weg bent.<br />

Tips na ontdekking van inbraak<br />

Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op de politie.<br />

Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het kenteken van de auto of brommer en de<br />

richting waarin zij verdwenen.<br />

Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de politie om aangifte te doen.<br />

Uw wijkagent Erik Immerzeel<br />

Meer informatie of contact met uw wijkagent?<br />

Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in.<br />

Automatisch verschijnen dan naam en foto.<br />

Hij is ook te bereiken via twitter(@polzeebuurt) en Facebook<br />

(Wijkagent Zeebuurt, Frankrijk, Lorentz en Hierden.)<br />

7


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

Nieuws van Het Talent<br />

Topsporttalent op<br />

Het Talent<br />

Aan het begin van het schooljaar kwam wielrenster<br />

Sofie Van Rooijen op Het Talent om aan de jongens en<br />

meiden van de groepen 5 tot en met 8 een workshop<br />

te geven. Van Rooijen won vorig jaar het Nederlands<br />

kampioenschap Duur en Sprint bij de junior-Vrouwen. Ze<br />

kwam op Het Talent vanwege het project “Toppers Bij Jou<br />

Op School” dat als doel heeft een belangrijke bijdrage te<br />

leveren aan het bevorderen van een sportieve en<br />

gezonde leefstijl bij leerlingen. In de klassen vertelde<br />

Van Rooijen over haar persoonlijke ervaringen in de sport<br />

en over haar carrière. Daarna ging ze met de kinderen<br />

naar buiten waar de leerlingen onder haar leiding met<br />

hun fietsen allerlei oefeningen gingen doen.<br />

De groepen waren erg enthousiast over dit bijzondere<br />

bezoek dat in samenwerking met GA! Harderwijk is<br />

georganiseerd.<br />

8


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

Teatime op Het Talent<br />

We vinden het leuk om het schooljaar te openen met<br />

een vossenjacht door onze wijk. Vanwege de richtlijnen<br />

rondom covid-19 besloten we om de jaaropening dit keer<br />

anders te organiseren. Omdat Het Talent al jarenlang<br />

Engels vanaf groep 1 geeft, hielden we dit jaar een High<br />

Tea en een Game Day. Rond het middaguur werd er in<br />

alle groepen thee geserveerd (vanwege de veiligheid<br />

op kamertemperatuur) en hadden de ouders/verzorgers<br />

voor hun kind(eren) heerlijke Engelse lunches verzorgd.<br />

Echte Britse sandwiches, scrambled eggs, sausages, lieve<br />

briefjes in het Engels; we kwamen allerlei verrassingen<br />

tegen in de broodbakjes. Daarna werden de kinderen<br />

in groepjes verdeeld zodat de oudere kinderen de<br />

kleintjes konden begeleiden en werden er door het hele<br />

schoolgebouw en buiten Engelse activiteiten gedaan.<br />

Van English bingo tot aan Simon Says in de speelzaal en<br />

van een heuse ‘British tasting’ tot aan verkleedpartijen<br />

aan toe. It surely was a jolly good afternoon!<br />

Prijs voor beste ontwerp Groene Schoolplein<br />

Het Talent is al een poosje bezig om samen met een<br />

ecohovenier op duurzame wijze het vrij grijze schoolplein<br />

(met name de achterzijde) om te toveren in een mooi<br />

stuk speelnatuur; een plaats waar kinderen én de natuur<br />

zich kunnen ontwikkelen. Maar voordat we daadwerkelijk<br />

de schop in de grond kunnen steken, moet er natuurlijk<br />

wel een stevig plan op papier staan. En laten we nu met<br />

dát plan een prijs bij de Gemeente Harderwijk hebben<br />

gewonnen! Alle scholen die dat wilden, konden bij de<br />

gemeente een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.<br />

De school met het beste ontwerp krijgt er een bedrag<br />

van € 500 bij. U kunt zich vast wel voorstellen hoe blij we<br />

waren toen we hoorden dat Het Talent gewonnen had! Het<br />

duurt nu niet lang meer voordat de eerste stoeptegels eruit<br />

gaan en struiken en planten in de grond gezet worden.<br />

9


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

Wijkvereniging<br />

Stadsdennen & Frankrijk<br />

Gelukkig we kunnen door<br />

Gelukkig zijn de activiteiten en het organiseren daarvan doorgegaan in coronatijd. Een intensieve<br />

periode die zonder fijne vrijwilligers en een goede samenwerking met De Kiekmure niet mogelijk was.<br />

De periode stond bol van overleggen en met elkaar kijken naar mogelijkheden.<br />

Onmogelijkheden bestaan niet en de Wijkvereniging gaat graag altijd een uitdaging aan.<br />

Het is fijn om te merken dat de meeste deelnemers blij zijn om ergens naar toe te kunnen.<br />

Er even uit zijn is zo belangrijk om niet in een isolement te komen.<br />

Samen genieten op een veilige afstand kan gewoon. Elkaar blijven ontmoeten is nodig en erg belangrijk. Zonder<br />

elkaar “onderling” ontmoeten hebben we een nog groter probleem.<br />

De Wijkvereniging heeft gezorgd voor een veilige manier van organiseren en voerde de afgelopen tijd hiervoor een<br />

aantal maatregelen in. Er is bijvoorbeeld een COVID-19 beleid vastgesteld.<br />

Alle activiteiten kunnen hierdoor corona-proof aangeboden worden.<br />

Bingo’s woensdagavond<br />

Wanneer: 6 Januari, 3 februari en 3 maart.<br />

Waar: MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 Harderwijk<br />

Tijd: 20.00 uur<br />

Belangrijk: Van te voren aanmelden via de website | Houden aan de<br />

maatregelen die er op dat moment gelden | Er kunnen een maximaal<br />

aantal spelers mee doen | We spelen 8 ronden | Boekjes bij binnenkomst<br />

te koop | Geluidsinstallatie |Geen geldprijzen | BEKIJK ALLE REGELS EN<br />

MAATREGELEN VIA ONZE <strong>WEB</strong>SITE!<br />

Samen eten/Pannenkoeken eten<br />

Samen genieten van een maaltijd is in deze tijd nog belangrijker geworden.<br />

Op maandag 25 januari genieten we van een Mexicaanse maaltijd gemaakt<br />

door Jop’s Catering. Lekker eten doe je voor € 10,- per persoon.<br />

Op maandag 22 februari kan je weer<br />

“onbeperkt pannenkoeken” eten. Kosten<br />

€ 5,- per persoon. Wij zorgen natuurlijk ook<br />

voor een kopje koffie/thee. Opgeven kan via<br />

onze website of door te bellen naar 06 14 40<br />

37 45. Start: 18:00 uur (zaal open 17:30 uur)<br />

VERGEET NIET TE RESERVEREN!<br />

RESERVEREN IS VERPLICHT!!<br />

Voor al onze activiteiten is het<br />

noodzakelijk om te reserveren.<br />

Diverse activiteiten zijn<br />

makkelijk te reserveren via<br />

Eventbrite of een formulier via<br />

onze website. Kom je er niet uit.<br />

Bel dan even naar<br />

06 14 40 37 45 en de<br />

Wijkvereniging helpt je graag<br />

verder.<br />

Bingo’s vrijdagmiddag<br />

nieuwe locatie:<br />

Op vrijdagmiddag zal de bingo<br />

voorlopig gehouden worden in<br />

de Roef.<br />

Je bent daarom één keer in<br />

de maand welkom in De Roef,<br />

Zuiderzeepad 1 Harderwijk (wijk<br />

Stadsweiden).<br />

RESERVEREN IS VERPLICHT!<br />

Voor de agenda: 22 januari,<br />

19 februari en 19 maart<br />

Tijd: Vanaf 14:30 uur<br />

Kinderbingo in de voorjaarsvakantie:<br />

Wanneer: 23 februari 2021.<br />

Waar: MFC De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 Harderwijk<br />

Tijd: 19.00 uur<br />

Belangrijk: Iedereen is welkom | Alleen kinderprijzen | Opgeven via eventbrite<br />

op onze website | 6 rondjes bingo en 1 superronde | Gezellige avond voor de<br />

kinderen | BEKIJK ALLE REGELS EN MAATREGELEN VIA ONZE <strong>WEB</strong>SITE!<br />

10


Wijkkrant / Wijkplatform Frankrijk<br />

Korte berichten<br />

Deel je verhaal<br />

Het jaar 2020 staat in het teken van het coronavirus.<br />

De afgelopen maanden is ons leven behoorlijk veranderd.<br />

Achter de deur van vele families schuilen verhalen. Vaak te mooi of te ingrijpend om het niet te delen.<br />

De afgelopen periode verzamelde de gemeente deze verhalen.<br />

Ze zijn terug te lezen op deze website: www.harderwijk.nl/deeljeverhaal<br />

v.l.n.r.: Marlies den Besten, secretaris | Judith Huisman-Groeneveld,<br />

penningmeester | Nancy Karssen, voorzitter<br />

De Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en<br />

Putten gaat vanaf 1 januari 2021 samenwerken met<br />

Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk en MFC<br />

De Kiekmure. In 2020 heeft de stichting te horen<br />

gekregen niet meer welkom te zijn bij Voedselbank<br />

Harderwijk. De “nieuwe” samenwerkingspartners zijn<br />

van mening dat het belangrijk is om alle kinderen een<br />

taart te geven voor hun verjaardag. Ook voor kinderen<br />

die helaas opgroeien in een gezin die dit eigenlijk<br />

niet kunnen betalen.<br />

De taarten zullen gemaakt worden in een ruimte<br />

bij MFC De Kiekmure, de Wijkvereniging geeft<br />

ondersteuning waar nodig. Via www.wijkstadsdennen.nl<br />

is het mogelijk om via een handig formulier een taart<br />

aan te vragen. Surf snel naar de site en vraag een<br />

taart aan voor een kind t/m 12 jaar. Je kan ook eens<br />

kijken op www.taartjesvoorharderwijk.nl.<br />

De Stichting Taartjes Harderwijk is afhankelijk van<br />

sponsoren en donaties om ingrediënten te kunnen<br />

financieren. Help de stichting en maak een klein<br />

bedrag over naar: NL16 RABO 0311 2476 44 t.n.v.<br />

Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten.<br />

Je kan natuurlijk ook helpen door de volgende<br />

producten af te geven bij MFC De Kiekmure,<br />

Tesselschadelaan 1 te Harderwijk.<br />

Biscuitmix van de Bakzolder | Botercrème-mix van de Bakzolder | Roomboter | Banketbakkersroommix van de<br />

Bakzolder | Aardbeienjam | Marsepein van de Bakzolder | Eieren<br />

Het Wijkplatform zoekt bezorgers voor de <strong>wijkkrant</strong><br />

Op dit moment staan er geen namen meer op de wachtlijst om in te vallen of een wijk over te nemen wanneer een<br />

bezorger ermee stopt. Je hulp is van harte welkom. Wandel je graag of ben je gewoon graag buiten? Vier keer per<br />

jaar brengen wij de kranten bij je om deze dan te kunnen bezorgen.<br />

Doen? Zin in? Mail dan naar info@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nll of bel naar 06 14 40 37 45.<br />

11


Deze <strong>wijkkrant</strong> is mogelijk door een samenwerking tussen:<br />

Wijkplatform Frankrijk<br />

Het <strong>wijkplatform</strong> zet zich in<br />

om het woongenot en het<br />

wooncomfort in de wijk te<br />

vergroten. Het <strong>wijkplatform</strong><br />

bestaat uit bewoners die<br />

bijgestaan worden door<br />

professionals.<br />

Wijkkrant<br />

De <strong>wijkkrant</strong> is mogelijk<br />

gemaakt door de gemeente<br />

Harderwijk. Zij hebben<br />

een bijdrage beschikbaar<br />

gesteld uit het gemeentelijke<br />

wijkbudget.<br />

Leden Wijkplatform<br />

Penningmeester<br />

Theo Goosen<br />

06 14 40 37 45<br />

info@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl<br />

Notuliste en voorzitter (plv)<br />

Vacant<br />

Werkgroep Verkeer<br />

Theo Goosen<br />

Activiteitencommissie<br />

Nicolien Verbeek<br />

Werkgroep Lelystad en<br />

Frankrijk duurzaam<br />

Wij zoeken iemand<br />

voor deze werkgroep<br />

Wijkagent<br />

Erik Immerzeel<br />

0900 88 44<br />

Wijkmanager<br />

Willemien Vaartjes<br />

0341 411 911<br />

w.vaartjes@harderwijk.nl<br />

Opbouwwerker (Zorgdat)<br />

Natalie Hilhorst<br />

0341 41 13 07<br />

nataliehilhorst@zorgdat.nl<br />

Colofon<br />

De <strong>wijkkrant</strong> wordt uitgegeven<br />

door Wijkplatform Frankrijk en<br />

verschijnt 4 keer per jaar.<br />

Oplage<br />

1700 stuks, huis aan huis in<br />

Frankrijk<br />

Redactie<br />

Theo Goosen<br />

Billy Goosen<br />

Redigeren<br />

Diana de Boer<br />

Vormgeving<br />

Billy Goosen i.s.m. MEO<br />

Drukwerk<br />

Meo<br />

Verspreidingswerk<br />

Vrijwilligers Wijkplatform Frankrijk<br />

DISCLAIMER<br />

Deze <strong>wijkkrant</strong> is met de grootste<br />

zorgvuldigheid samengesteld.<br />

Ondanks deze zorgvuldigheid<br />

kunnen er enkele onjuistheden<br />

opgenomen zijn. Hiervoor kan<br />

<strong>wijkplatform</strong> Frankrijk niet<br />

aansprakelijk gesteld worden.<br />

Er kunnen geen rechten worden<br />

ontleend aan de informatie in<br />

deze <strong>wijkkrant</strong>. De redactie<br />

behoudt zicht het recht om<br />

ingezonden kopij te wijzigen,<br />

in te korten of te weigeren. De<br />

redactie is niet verantwoordelijk<br />

voor de inhoud van ingezonden<br />

stukken.De foto’s zijn grotendeels<br />

gemaakt door de redactie en<br />

het foto-beleid is hierop van<br />

toepassing. Dit beleid is na te<br />

lezen op de website.<br />

Het <strong>wijkplatform</strong> is niet<br />

verantwoordelijk voor de<br />

informatie die afgebeeld staat<br />

op ingezonden foto’s.<br />

• Website: www.<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl • Algemeen: info@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl<br />

• Redactie: redactie@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl • Activiteiten: activiteiten@<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong>.nl<br />

• /<strong>wijkplatform</strong><strong>frankrijk</strong> • @wijk<strong>frankrijk</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!