17.01.2021 Views

Businessplan QI by Filling Pieces

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COSTS &

REVENUE STREAMS

KOSTEN JAAR 1 | 15% KORTING OP QI-COVER BIJ AANSCHAFFING FP PRODUCT.

Siliconen omhulzool: € 2,50

Magneetjes: € 0,10 ps x (gemiddeld 4) = € 0,40

Tech-Chip € 32,90 (40 dollar)

Verf: € 5,00

Graveren (machine): € 1 minuut a €40,- per uur = € 0,70

Vrachtkosten: € 0,09 (uit Portugal: 130 per pallet /1500)

Packaging: € 0,45 (doos + FP Logo erop)

Marketing: € 0,06 (promotie sociale media = €500/8500stuk

€ 0,04 (promotie website) = €300/8500stuks

Manuren:

€ 48,75 (65 minuten a €45,- per uur)

TOTAAL € 90,89

Fixed costs (23%) € 20,90

Kostprijs: € 111,79

Wintmarge (30%) € 33,54

Verkooppprijs

€ 145,33 > rond ik af naar €149,99 [psychologisch]

KOSTEN JAAR 2 | Mond tot mond reclame / marketing + terugkerende klanten voor nieuwe update QI-cover.

Siliconen omhulzool: € 2,50

Magneetjes: € 0,10 ps x (gemiddeld 4) = € 0,40

Tech-Chip € 39,48 (€32,90 chip jaar 1 x 1,20 (20% ontwikkeling) = nieuwe chip prijs)

Verf: € 5,00

Graveren (machine): € 1 minuut a €40,- per uur = € 0,70

Vrachtkosten: € 0,09 (uit Portugal: 130 per pallet /1500)

Packaging: € 0,45 (doos + FP Logo erop)

Marketing: € 0,06 (promotie sociale media = €500/8500stuk

€ 0,04 (promotie website) = €300/8500stuks

Manuren:

€ 48,75 (65 minuten a €45,- per uur)

TOTAAL € 97,47

Fixed costs (23%) € 22,42

Kostprijs: € 119,89

Wintmarge (30%) € 35,96

Verkooppprijs € 155,85 > rond ik af naar €159,99 [psychologisch]

Profit jaar 2:

15.500 stuks x (159,99 - 119,89) = € 621.550

SALES gebaseerd op gemiddeld 20.000

schoenen verkoop per jaar.

PROFIT 1E JAAR: € 408.740,- (11.000 stuks)

PROFIT 2E JAAR: € 621.550,- (15.500 stuks)

PROFIT 3E JAAR: € 868.170,- (21.500 stuks)

Ik heb niet voor premium gekozen omdat dit een nieuw

product is. Ik heb het daarom cost-based uitgerekend in

plaats van value-based. Wij hebben interne financiering van

eigen middelen, dus geen investeerders nodig.

In het eerste jaar krijgt de consument 15% korting op een

QI-Cover bij aankoop van een Filling Pieces product. Hierdoor

creëer je QI bekendheid onder de consument en kan je meer

verkopen. Hierdoor is in het eerste jaar 15% van de winst

afgehaald van de 2000 verkochte stuks.

Ieder jaar wordt de Tech-Chip geupdate zodat je nieuwe

functies hebt op de QI-Cover. De basis van de Tech-Chip is

er al, die is al ontwikkeld in het eerste jaar. De technologische

doorontwikkeling moet nog enkel ieder jaar er bovenop

komen, hierdoor groeit de prijs van de Tech-Chip ieder jaar

met 20%, tot hij zijn maximale capaciteit bereikt heeft tijdens

de doorontwikkeling. De totale kosten zullen dan ook ieder

jaar stijgen met een klein percentage.

KOSTEN JAAR 3 | Mond tot mond reclame / marketing + terugkerende klanten voor nieuwe update QI-cover.

Siliconen omhulzool: € 2,50

Magneetjes: € 0,10 ps x (gemiddeld 4) = € 0,40

Tech-Chip € 47,38 (€39,48 chip jaar 2 x 1,20 (20% ontwikkeling) = nieuwe chip prijs)

Verf: € 5,00

Graveren (machine): € 1 minuut a €40,- per uur = € 0,70

Vrachtkosten: € 0,09 (uit Portugal: 130 per pallet /1500)

Packaging: € 0,45 (doos + FP Logo erop)

Marketing: € 0,06 (promotie sociale media = €500/8500stuk

€ 0,04 (promotie website) = €300/8500stuks

Manuren:

€ 48,75 (65 minuten a €45,- per uur)

TOTAAL € 105,37

Fixed costs (23%) € 24,24

Profit jaar 1:

9.000 stuks x (149,99 - 111,79) € 343.800

2.000 stuks x (149,99 - 111,79) x 0,85 (korting 15%) = € 64.940

€ 343.800 + € 64.940 = € 408.740,-

BRONNEN

1. https://offertebank.nl/kosten-marketeer

2. Instagram promotie budgets

3. https://www.cheapcargo.com/Transport/Tarieven/

4.https://www.delaserfrezer.com/veelgestelde-vragen/

lasergraveren-prijzen/

5. https://www.magneetgigant.nl

6. https://www.verftips.be/prijs-verf

7. Nyenrode Student (mijn vriend Nick Klene)

8. Eigen kennis Management & Organisatie VWO

9.https://www.cnet.com/news/intels-manufacturingcost-40-per-chip/

10. Makerslab HVA

Kostprijs: € 129,61

Wintmarge (30%) € 38,88

Verkooppprijs

€ 168,49 > rond ik af naar €169,99 [psychologisch]

Profit jaar 3:

21.500 stuks x (169,99 - 129,61) = € 868.170

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!