16.03.2021 Views

Beleef Vathorst nr 49

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Beleef</strong><br />

NR. <strong>49</strong> MAART 2021<br />

<strong>Vathorst</strong><br />

MAGAZINE OVER WONEN IN VATHORST<br />

Natuurlijk!<br />

<strong>Vathorst</strong><br />

➻ Dossier<br />

OVER DE LAAK WORDT SPEELS<br />

NATUUR- EN RECREATIEGEBIED<br />

➻ Ondernemend <strong>Vathorst</strong><br />

IKI SUSHI VOELT ZICH WELKOM<br />

IN DE WIJK<br />

➻ In ontwikkeling<br />

BERGENPARKBUURT<br />

VERRASSEND GROEN


INHOUDSOPGAVE<br />

in dit nummer<br />

6<br />

<br />

8<br />

Thuis<br />

StadsWormerij verwerkt<br />

houtsnippers uit <strong>Vathorst</strong><br />

Neem een kijkje bij dit bijzondere bedrijf, dat<br />

gft-afval en houtsnippers ‘voert’ aan wormen en<br />

daar als product een supercompost aan overhoudt.<br />

Dit landbouwbedrijf heeft elke laatste vrijdag van de<br />

maand openloods middag. Ga kijken en neem en<br />

passant een boost mee voor je tuin en planten in pot.<br />

De stad is voor mensen,<br />

dieren en planten<br />

Als stadsecoloog geeft Fenneke van der Vegte handen en voeten<br />

aan het beleid van Gemeente Amersfoort om de biodiversiteit<br />

in de stad te stimuleren. Een afwisselende en uitdagende functie<br />

die haar op het lijf geschreven is. In het artikel op pagina 8 vertelt<br />

ze waarom het ook in een wijk als <strong>Vathorst</strong> belangrijk is dat er een<br />

goede balans bestaat tussen mensen, dieren en planten.<br />

Waterrijk aanwinst voor de wijk<br />

18<br />

12<br />

Het gebied Over De Laak wordt vanaf dit jaar in fases<br />

omgetoverd tot een speels natuur- en recreatiegebied.<br />

Vogelliefhebbers kunnen rond de zomer in Waterrijk hun<br />

hart ophalen en kinderen roetsjen vanaf volgend jaar<br />

in de winter op hun sleetje de heuvel af in<br />

’t Hammetje. Lees over deze leuke plannen<br />

vanaf pagina 12.<br />

kijken in<br />

Hooglanderveen<br />

Vijf jaar geleden gingen Leonie en Coen Spierenburg op zoek naar een andere<br />

woning. Hun toenmalige huis in De Laak was met de vele trappen minder geschikt<br />

voor het jonge gezin. Na een zoektocht langs verschillende huizen kwam hun<br />

huidige woning aan de Johanneshoeve in beeld. Ze werden verliefd op het huis en<br />

op de groene omgeving. ‘We wonen in het groen en hebben toch de gezelligheid<br />

van de wijk om ons heen. We zien ons hier wel oud worden!’<br />

2 | BELEEF VATHORST 2021


22<br />

IKI SUSHI maakt<br />

vliegende start<br />

Mitch Cheung en TK Siu hadden het idee om<br />

Natuurlijk!<br />

<strong>Vathorst</strong><br />

WOORD VOORAF<br />

24<br />

Alliantie bouwt bij<br />

entree van <strong>Vathorst</strong><br />

Wie station <strong>Vathorst</strong> uitkomt, loopt er meteen<br />

tegenaan; een vijf verdiepingen tellend<br />

appartementencomplex, met aan de zijkant in<br />

grote letters <strong>Vathorst</strong> gemetseld. De buitenkant<br />

verraadt niets van de complexe opgave die<br />

het voor Bouwbedrijf Schoonderbeek, woning-<br />

corporatie de Alliantie, Ontwikkelingsbedrijf<br />

<strong>Vathorst</strong> en Attika Architecten was om het gebouw<br />

te realiseren. Lees erover vanaf pagina 24.<br />

Het mooie uitzicht vanaf het<br />

appartementengebouw<br />

samen een sushizaak te beginnen. Winkelcentrum<br />

<strong>Vathorst</strong> leek hen de ideale locatie. Ze werkten hun<br />

plan tot in de puntjes uit. Even leek de coronacrisis<br />

roet in het eten te gooien. Toch waagde het tweetal<br />

de sprong in het diepe. Gelukkig maar, want de<br />

belangstelling overtrof alle verwachtingen. ‘We<br />

kregen een warm ontvangst in <strong>Vathorst</strong> en zijn blij<br />

dat we het gedurfd hebben!<br />

27<br />

Bergenparkbuurt<br />

verrassend groen<br />

Het laatste te ontwikkelen plandeel in<br />

<strong>Vathorst</strong> kreeg eerder de werktitel Velden 1F<br />

mee. Maar het gebied is inmiddels opnieuw<br />

verkaveld en sluit direct aan op de dorpse<br />

sfeer die in De Velden al jaren eerder is<br />

gecreëerd. Vandaar ook een nieuwe<br />

naam die goed bij de beoogde sfeer past:<br />

de Bergenparkbuurt.<br />

Als we onze geïnterviewden de vraag voorleggen of ze<br />

graag in <strong>Vathorst</strong> wonen, dan is het antwoord bijna<br />

altijd; natuurlijk! Er zijn inmiddels veel fans van onze<br />

mooie wijk en ook willen nog veel mensen er graag<br />

komen wonen. Natuurlijk in <strong>Vathorst</strong>! En de mooie<br />

projecten die nu in verkoop zijn of er nog aankomen<br />

rechtvaardigen die uitspraak en dat gevoel. Daarnaast<br />

zijn er in en rond <strong>Vathorst</strong> ook heel wat natuurlijke<br />

plekken te vinden. Zo vertelt de landschaparchitecte<br />

Mariëlle Kok dat zij met haar collega’s in opdracht<br />

van de gemeente nu werkt aan de ontwikkeling van<br />

Waterrijk. Dit natuurgebied in het noordwesten van<br />

<strong>Vathorst</strong> -net over de Laak- wordt een fraai polderlandschap<br />

waar natuur, weide- en watervogels en water<br />

alle ruimte krijgen. Daarnaast wordt het Hammetje,<br />

helemaal in het oosten van de wijk, ontwikkeld tot een<br />

recreatiegebied met de waterplas als centraal punt,<br />

omgeven door bestaand en nieuw park met bomen.<br />

Ook de stadsecoloog komt aan het woord. Fenneke van<br />

der Vegte gaat in op de vraag hoe we in <strong>Vathorst</strong> ruimte<br />

geven aan dieren en planten met wie we moeten<br />

samenleven. En dat samenleven met groen, water<br />

en dieren heeft een goede balans is haar mening.<br />

Natuurlijk! En de StadsWormerij is een bijzonder bedrijf<br />

in de stad dat samenwerkt met SIGHT Landscaping<br />

om houtsnippers uit <strong>Vathorst</strong> te verwerken tot hoogwaardige<br />

vermicompost. In dit nummer ook aandacht<br />

voor buitensporten voor vrouwen en de nieuwe<br />

ondernemer in het winkelcentrum; IKI Sushi die zich erg<br />

welkom voelt in de wijk. Natuurlijk! Al met al weer een<br />

mooi gevuld nummer van ons eigen magazine, met<br />

aansprekende onderwerpen. Veel leesplezier en tot<br />

nummer 50. Dat wordt het allerlaatste nummer dat<br />

we uitgeven. Want niets is voor altijd nauurlijk!<br />

Nog meer in dit nummer: p.10 Uit alle windstreken | p.15 Kennis maken met de<br />

voorzitter buurtbestuur | p.16 Tuin 21 in Laakse Tuinen| p. 21 Smaakmaker Suling| p. 30 Bootcampen<br />

met Elyna van V-Works.<br />

Marjolein Hoogeveen<br />

Hoofdredacteur,<br />

Ontwikkelingsbedrijf <strong>Vathorst</strong><br />

2021 BELEEF VATHORST | 3


Korte berichten<br />

Lotus bakt taarten<br />

Scholencluster in<br />

Laakse Tuinen<br />

In Laakse Tuinen is ruimte gereserveerd<br />

voor een scholencluster. Aan de rand van<br />

<strong>Vathorst</strong>, gelegen aan het toekomstig<br />

Westelijk park en de Laan van Bovenduist.<br />

Het scholencluster bestaat uit een basisschool<br />

(DOK12), een speciaal basisschool<br />

(Boulevard 410) en twee gymzalen. Beide<br />

scholen zijn op dit moment gehuisvest op<br />

de (tijdelijke) locatie in de Veencampus nabij<br />

het Winkelcentrum <strong>Vathorst</strong>. DOK12 (ca.<br />

265 leerlingen) maakt deel uit van KPOA<br />

(Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort).<br />

Boulevard 410 (ca 230 leerlingen) van<br />

Meerkring (openbaar bestuur). De planontwikkeling<br />

is gestart. Dat wil zeggen dat er<br />

een Beeldkwaliteitsplan met stedenbouwkundige<br />

randvoorwaarden is opgesteld en<br />

de eerste ideeën door de architect op papier<br />

zijn gezet. Naar verwachting wordt eind 2022<br />

gestart met de bouw en zullen de scholen<br />

eind 2023 de deuren openen.<br />

4 | BELEEF VATHORST 2021<br />

Toen de vrolijke Lotus (11) tijdens de eerste<br />

corona-lockdown in maart 2020 bedacht<br />

dat ze graag wat spulletjes voor haar kamer<br />

wilde, besloot ze daarvoor zelf geld te gaan<br />

verdienen. Maar dan wel op de allerleukste<br />

manier die zij kon bedenken: met taarten<br />

bakken. De eerste bestellingen kwamen van<br />

familie en buren, die het met enthousiasme<br />

doorvertelden. En inmiddels heeft de jonge<br />

onderneemster al in heel <strong>Vathorst</strong> taarten<br />

bezorgd. Van appeltaarten en cheesecakes<br />

tot een heuse piñata-taart. Alle creaties zijn<br />

te bekijken op instagram en facebook bij<br />

@lotustaarten. ‘Maar als mensen een andere<br />

taart willen dan kan dat ook hoor! Ze kunnen<br />

me gewoon een berichtje sturen!’ voegt<br />

Lotus toe. Het bakken bevalt zo goed, dat ze<br />

de opbrengst niet heeft gestoken in haar<br />

kamer, maar heeft geïnvesteerd in een<br />

keukenmachine. ‘Nu is bakken nóg leuker!’<br />

i-Centrum <strong>Vathorst</strong><br />

sluit definitief<br />

Vanaf 1 april 2021 is het i-Centrum<br />

<strong>Vathorst</strong> definitief gesloten. Het markante<br />

informatiecentrum aan de Veenslagen heeft<br />

vanaf de opening op 2 juli 2003, zo’n 150.000<br />

bezoekers ontvangen die geïnteresseerd<br />

waren in wonen in de wijk of uit beroepsmatige<br />

interesse. In <strong>Beleef</strong> <strong>Vathorst</strong> nummer<br />

50 komt een interview met manager Trudy de<br />

Mooy waarin ze terugblikt op 18 jaar werken<br />

in en voor <strong>Vathorst</strong>.<br />

E<br />

Gericht fietsen of wandelen door<br />

de wijk? Het kan met de leuke<br />

routekaart Kunst- en architectuurroute<br />

in <strong>Vathorst</strong>. Te downloaden via www.<br />

vathorst.nl/downloads of op afspraak<br />

af te halen bij OBV,<br />

Veenslagen 33.


GENERATIE KORTE BERICHTEN<br />

VATHORST<br />

Actie Hart onder<br />

de riem<br />

Begin dit jaar zijn bij ouderen en mantelzorgers<br />

in <strong>Vathorst</strong> en Hooglanderveen 300<br />

verrassingstasjes uitgedeeld. Vrijwilligers<br />

werden opgeroepen om in hun eigen straat<br />

of omgeving de tasjes uit te delen. Met een<br />

groep van 50 vrijwilligers zijn de tasjes bij de<br />

mensen thuis gebracht. In het tasje zaten<br />

wat lekkernijen en het Amersfoortse Ganzenbord.<br />

Corona maakt dat we een bijzonder<br />

jaar beleven. Voor oudere inwoners en<br />

mantelzorgers was het in de wintermaanden<br />

extra lastig. Daarom hebben verschillende<br />

hulporganisaties en de Gemeente Amersfoort<br />

de handen in één geslagen om deze mensen<br />

wat extra aandacht te geven. In <strong>Vathorst</strong> en<br />

Hooglanderveen is de actie gecoördineerd<br />

door de Straatambassadeurs en IndeBuurt033.<br />

De dagbesteding van de Foortse Kamer<br />

(Amerpoort) heeft de tasjes voor de<br />

vrijwilligers ingepakt. Het doel van de actie<br />

was om bewoners met elkaar in contact te<br />

brengen en burencontact te versterken.<br />

De actie heeft mooie ontmoetingen en<br />

verbindingen teweeg gebracht. Wil jij ook iets<br />

doen voor de buren in jouw straat of heb je<br />

een ander idee of opmerking? Neem gerust<br />

contact op met de Straatambassadeurs of<br />

IndeBuurt033 via: Straatambassadeursvhv@<br />

outlook.com of noord@indebuurt033.nl<br />

Het eerste tasje werd uitgereikt<br />

door wethouder Hans Buijtelaar<br />

Hofwoningen Tuin 13 in verkoop<br />

Van Bekkum | Projecten b.v. ontwikkelt in de<br />

Laakse Tuinen acht luxe levensloopbestendige<br />

hofwoningen met een flexibele plattegrond.<br />

Deze duurzame woningen liggen aan een<br />

openbaar hof, hebben een gebruiksoppervlak van<br />

ongeveer 140 m 2 , een eigen tuin en twee eigen<br />

parkeerplaatsen waarvan 1 op eigen terrein.<br />

De woningen worden verkocht door Makelaardij<br />

de Parel. Meer informatie is te vinden op:<br />

www.dehofwoningen.nl of<br />

www.makelaardijdeparel.nl.<br />

Overtoom bij<br />

Bunschoten in aanleg<br />

Bij de Oostdijk in Bunschoten zijn de<br />

voorbereidende werkzaamheden gestart voor<br />

de realisatie van de ‘zelfbedieningsovertoom’.<br />

De bijzondere overtoom is bedoeld voor<br />

kleinere boten zoals sloepen die straks horizontaal<br />

óver de dijk worden gezet. Hiermee<br />

is het mogelijk om vanaf de Rengerswetering<br />

naar de Randmeren te varen. Hoe werkt het?<br />

De sloep vaart de overtoom in. Men drukt op<br />

de startknop en het systeem transporteert de<br />

sloep naar de andere kant van de dijk of dam.<br />

De boot blijft horizontaal en de bemanning<br />

kan aan boord blijven. Het overzetten van<br />

de boot duurt ongeveer zes minuten. Booteigenaren<br />

uit <strong>Vathorst</strong> en Rengerswetering<br />

kunnen hier straks gratis gebruik van maken.<br />

Zij hebben dan wel een token (pas) nodig om<br />

de overtoom te activeren. Bekijk de animatievideo<br />

op www.zelfbedieningsovertoom.nl.<br />

Studiekeuze bootcamp<br />

Veel jongeren hebben moeite met keuzes<br />

maken, vooral als het gaat om de keuze<br />

voor een vervolgopleiding. Het aanbod van<br />

opleidingen is overweldigend en de tijd om<br />

te kiezen beperkt. En door de coronapandemie<br />

lukt het veel scholen niet om jongeren<br />

(online) de begeleiding te geven die ze nodig<br />

hebben. Dan kan de studiekeuze bootcamp®<br />

methode een uitkomst zijn. In één dagdeel<br />

stelt <strong>Vathorst</strong>se Kimberly Keulers (39 jaar,<br />

loopbaan- en studiekeuzecoach) samen jouw<br />

persoonlijke studie top 5 op en loop je met<br />

een concreet studiekeuze-actieplan de deur<br />

uit. Meer info: www.colour-your-future.nl


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE HENK GROENEWOUD<br />

StadsWormerij maakt<br />

supercompost van afval<br />

6 | BELEEF VATHORST 2021<br />

cv<br />

Kees Huijbregts (68) woont<br />

met zijn vrouw in Amersfoort.<br />

Edgar van Groningen (44) woont<br />

ook in Amersfoort met zijn<br />

vrouw en dochter.<br />

Toen Edgar van Groningen in<br />

2014 in Nieuw Zeeland kennis<br />

maakte met vermicomposteren,<br />

dacht hij meteen: ‘Dat wil ik ook!’<br />

Hij besloot het idee naar<br />

Nederland te halen. Het had<br />

nog de nodige voeten in aarde<br />

om het van de grond te krijgen,<br />

maar inmiddels runt hij samen<br />

met compagnon Kees Huijbregts<br />

alweer twee jaar een echte<br />

StadsWormerij. Hoe het er daar<br />

aan toegaat? De redactie ging<br />

op bezoek bij de wormen en<br />

zocht het tot op de bodem uit.<br />

HOE IS HET ALLEMAAL BEGONNEN?<br />

‘Het idee om met behulp van wormen compost<br />

te maken van groente- en fruitafval heeft Edgar in<br />

Nieuw Zeeland opgepikt. In Nederland was dit nog<br />

niet bekend. Daarom zijn er geen regels voor het<br />

maken van vermicompost. Wormen vallen sinds een<br />

paar jaar onder de (nieuwe) landbouwhuisdieren<br />

en dus zijn we eigenlijk de grootste veehouder van<br />

Amersfoort. Uiteindelijk hebben we van Gemeente<br />

Amersfoort een gedoogbeschikking gekregen<br />

voor drie jaar. Dat is nu twee jaar geleden. We hopen<br />

dat het over een jaar makkelijker is om alsnog<br />

een vergunning te krijgen. Dan kunnen we op<br />

grotere schaal doorgaan met het produceren van<br />

vermicompost.’<br />

HOE WORDT AFVAL VERMICOMPOST?<br />

‘Het begint allemaal met het verzamelen van<br />

organisch afval. Twee keer per week halen we met<br />

onze elektrische trekker groente- en fruitafval<br />

op bij een aantal biologische supermarkten en


GENERATIE VATHORST<br />

horecabedrijven uit Amersfoort. Onze wormen<br />

krijgen dus altijd vers voer! Eerst gaat het afval in de<br />

hakselaar, waarna het vermengd wordt met schone<br />

houtsnippers uit <strong>Vathorst</strong>, die geleverd worden door<br />

SIGHT Landscaping. Dit mengsel gaat niet meteen<br />

naar de wormen. Eerst moet het voorcomposteren.<br />

Daarbij stijgt de temperatuur in de bak boven de 70<br />

graden en daar houden wormen niet van.<br />

Als dit is gedaan, gaat de massa de wormenbak<br />

in. De wormen eten de micro-organismen die het<br />

afval afbreken. De uitwerpselen van de wormen is<br />

supermest, oftewel vermicompost. Voor wie het niet<br />

weet: vermi is Latijn voor worm. We voeren aan de<br />

bovenkant en oogsten aan de onderkant van de<br />

bak. Tenslotte volgt nog een proces van drogen en<br />

twee keer zeven en dan is de compost klaar voor<br />

gebruik. Wat achterblijft in de zeef gaat terug in de<br />

compostbak voor een tweede ronde. Er gaat dus<br />

niets verloren! Dit hele proces neemt ongeveer een<br />

half jaar in beslag.’<br />

WAT IS ER BIJZONDER AAN VERMICOMPOST?<br />

‘Vermicompost zorgt voor een explosie van leven<br />

in de aarde. Het barst van de micro-organismen.<br />

Met deze compost krijgt de bodemkwaliteit van<br />

tuinen en plantenpotten een enorme boost.<br />

Er komt lucht in de bodem, waardoor water beter<br />

weg kan zakken. Ook zorgt het ervoor dat planten<br />

de voeding uit de bodem beter kunnen opnemen.<br />

Het is dus een hoogwaardige meststof en een<br />

geweldige bodemverbeteraar.’<br />

WAAR WORDT DE COMPOST VOOR GEBRUIKT?<br />

‘Wij werken nu nog op kleine schaal. Daardoor<br />

kunnen we nog geen grote hoeveelheden compost<br />

leveren. Particulieren zijn van harte welkom om hier<br />

compost te kopen. Het is te gebruiken voor in de<br />

moestuin, voor potplanten op het balkon of in huis.<br />

Echt alle planten varen er wel bij! In de<br />

toekomst hopen we grotere hoeveelheden te<br />

kunnen produceren om bijvoorbeeld aan boeren<br />

te leveren. Maar zo ver zijn we nu nog niet.’<br />

KUNNEN MENSEN THUIS HUN EIGEN<br />

COMPOST MAKEN?<br />

‘Het overdragen van onze kennis is één van de pijlers<br />

van ons bedrijf. Daarom willen we particulieren<br />

leren om thuis hun eigen mini wormenboerderij te<br />

beginnen. Op onze website geven we allerlei tips<br />

en op onze locatie geven we workshops. Het is niet<br />

moeilijk en erg leuk om te doen. Vermicomposteren<br />

kan iedereen leren!’<br />

WAT IS JULLIE MISSIE?<br />

Met de StadsWormerij willen we een duurzamer<br />

voedselsysteem ondersteunen. Het allerliefst willen<br />

we 100% circulair bezig zijn. Ik vind het geweldig<br />

om te zien dat de wormen zó goed werk doen,<br />

dat groente- en fruitafval helemaal opnieuw<br />

gebruikt kan worden. We willen daarbij zo duurzaam<br />

mogelijk werken. Bijvoorbeeld door alleen met lokale<br />

partijen samen te werken. Het afval zamelen we<br />

in Amersfoort in. De houtsnippers komen uit de<br />

buurt, o.a uit <strong>Vathorst</strong> dus. Zo kunnen we de<br />

kringloop zo kort mogelijk houden.’<br />

HOE ZIEN JULLIE DE TOEKOMST?<br />

‘Onze droom is om op veel grotere schaal<br />

vermicompost te produceren. Het liefst zouden<br />

we 10 tot 20 keer zo groot willen worden. Dat is<br />

afhankelijk van een aantal factoren. Om te kunnen<br />

groeien moet het landelijk geaccepteerd worden<br />

dat dit een manier is om circulaire landbouw te<br />

bedrijven. We zouden daarvoor toestemming<br />

moeten krijgen. Als dat lukt, kunnen we hopelijk ook<br />

investeerders vinden. Nu scheppen we de compost<br />

nog met de hand om. Als we groter worden, kan dat<br />

niet meer. Dan hebben we een composteermachine<br />

nodig, grotere bakken, meer wormen en meer<br />

werkruimte. Daarnaast betekent het meer afval<br />

inzamelen, bijvoorbeeld bij particulieren. Dat kan<br />

dan weer werkgelegenheid betekenen, bijvoorbeeld<br />

voor mensen met een arbeidsbeperking. Als sociale<br />

onderneming vinden we dat heel belangrijk.’ ❖<br />

BEZOEK<br />

De wormen van de StadsWormerij zijn dol op<br />

bezoek! Iedere laatste vrijdag van de maand<br />

is er Open Loods middag. Meer informatie is<br />

te vinden op www.stadswormerij.nl.<br />

KeistadLoods, Oude Lageweg 66 Amersfoort<br />

SAMENWERKING MET<br />

SIGHT LANDSCAPING<br />

Mariska Wolters, omgevingsmanager:<br />

‘De StadsWormerij werkt graag samen met<br />

partijen uit de omgeving. Eén daarvan is<br />

SIGHT Landscaping, een landelijk werkend<br />

groenbedrijf verantwoordelijk voor het<br />

onderhoud van al het groen in <strong>Vathorst</strong>.<br />

‘Wij leveren houtsnippers die ontstaan bij<br />

het snoeien van bomen. In 2020 hebben we<br />

850 kilo houtsnippers aan de StadsWormerij<br />

geleverd. Dat is fijn voor de wormen, maar<br />

ook voor ons. Wij vinden het belangrijk om<br />

zo duurzaam mogelijk te werken. Dat ons<br />

snoeiafval een bestemming krijgt in de buurt<br />

past daar perfect bij.’


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE HENK GROENEWOUD<br />

‘De stad is voor<br />

mensen, dieren<br />

en planten’<br />

Van kinds af aan had Fenneke<br />

van der Vegte al een fascinatie<br />

voor de natuur. Door veel buiten<br />

te zijn en goed om zich heen te<br />

kijken, bouwde ze als vanzelf<br />

veel kennis op. Een studie<br />

biologie lag dan ook voor de<br />

hand. Sinds 2018 houdt Fenneke<br />

zich als stadsecoloog bij<br />

Gemeente Amersfoort bezig<br />

met het stimuleren van de<br />

biodiversiteit in Amersfoort<br />

Noord, waaronder <strong>Vathorst</strong>.<br />

We vroegen haar nog net voor<br />

haar overstap naar een andere<br />

baan naar het hoe en waarom<br />

van stadsecologie.<br />

8 | BELEEF VATHORST 2021<br />

B<br />

ij een stad denk je waarschijnlijk aan een<br />

plek waar mensen wonen. Toch hebben<br />

wij niet het allee<strong>nr</strong>echt op het gebruik<br />

van die stad. ‘Er zijn ook dieren en planten in de stad<br />

die wij niet zelf uitkiezen. Die zijn in interactie met<br />

ons, of we dat nu willen of niet,’ legt Fenneke uit.<br />

‘Veel mensen beseffen waarschijnlijk niet dat het<br />

belangrijk is dat die planten en dieren er zijn. Hoe<br />

meer verschillende soorten, hoe beter. Gemeente<br />

Amersfoort heeft als doelstelling om bij te dragen<br />

aan de biodiversiteit van de stad. Ik vind het heel<br />

leuk dat ik daar als stadsecoloog handen en voeten<br />

aan mag geven.’<br />

Om te illustreren wat dit in de praktijk betekent,<br />

geeft Fenneke een voorbeeld. ‘Als in Amersfoort<br />

nieuwe huizen worden gebouwd, ga ik met partijen<br />

‘Wij mensen hebben<br />

niet het allee<strong>nr</strong>echt in<br />

de stad. We leven<br />

er met planten en<br />

dieren die we niet<br />

zelf uitkiezen’<br />

Fenneke bij de Duisterweide,<br />

een natuurgebiedje midden in<br />

de woonwijk<br />

in overleg over het aandeel groen op die plek.<br />

<strong>Vathorst</strong> Podium is een project waarmee ik de<br />

laatste tijd bezig ben geweest. Daar is veel aandacht<br />

voor maatregelen die de biodiversiteit stimuleren.<br />

Ik kijk dan vooral naar het grotere plaatje. Als er<br />

bijvoorbeeld bijenhotels worden geplaatst, moet<br />

wel worden nagedacht over de beplanting die nodig<br />

is zodat die bijen daar kunnen leven.’<br />

BALANS<br />

Als stadsecoloog is Fenneke niet alleen bezig met<br />

het vergroten van het aantal dieren dat in de stad<br />

leeft. Van sommige diersoorten moet het aantal<br />

juist teruggedrongen worden. ‘Bij biodiversiteit gaat<br />

het er vooral om dat mensen, dieren en planten in<br />

balans zijn met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de<br />

eikenprocessierups. Die kunnen we bestrijden door<br />

ervoor te zorgen dat er meer koolmezen komen om<br />

de rupsen op te eten. Om die koolmezen in de<br />

omgeving te houden, moet er het hele jaar door


PERSOONLIJK<br />

Het is op dit moment nog niet bekend wie<br />

Fenneke als stadsecoloog opvolgt. Heeft u<br />

vragen of wilt u zelf een bijdrage leveren aan<br />

het werk van de stadsecoloog? Mail dan naar<br />

stadsecoloog@amersfoort.nl.<br />

een grotere rol dan ze beseffen. ‘Ongeveer de helft<br />

van de niet bebouwde ruimte in de stad bestaat uit<br />

particuliere tuinen. Mensen hebben dus een grote<br />

invloed op de hoeveelheid groen in Amersfoort.<br />

Natuurlijk willen we niks verplicht stellen, maar we<br />

hopen dat mensen hun tuin vol zetten met planten<br />

in plaats van die ruimte te betegelen. Groene tuinen<br />

met verschillende bloemen, bomen en struiken<br />

houden het ecologische systeem beter in evenwicht.<br />

Daarom roep ik mensen graag op om hun tuin vooral<br />

groen te maken. Dat is goed voor de biodiversiteit<br />

en heeft een positief effect op de gezondheid!’<br />

besluit Fenneke. ❖<br />

voedsel voor ze te vinden zijn. Dus ik kijk dan of<br />

er beplanting kan komen die insecten aantrekt die<br />

bij mezen op het menu staan.’<br />

PARELTJES IN DE WIJK<br />

Gevraagd naar haar favoriete plekken in <strong>Vathorst</strong>,<br />

hoeft Fenneke niet lang na te denken. ‘Eén van<br />

de dingen die ik bijzonder vind aan de wijk is dat<br />

de oorspronkelijke houtwallen bewaard zijn<br />

gebleven. Omdat deze onaangetast zijn, is er een<br />

actief bodemleven. Dat maakt voor de planten en<br />

dieren een groot verschil,’ vertelt ze enthousiast.<br />

‘De kades in De Laak zijn een ander mooi voorbeeld.<br />

Bij Podium worden de kades een beetje schuin<br />

gebouwd. Het regenwater dat erlangs loopt, blijft<br />

in speciale holtes achter. Zo ontstaat een vochtig<br />

klimaat waar muurplanten goed kunnen groeien. In<br />

grachtenstad De Laak komen nu, na zo’n 15 jaar, al<br />

zeldzame varensoorten voor, die normaal gesproken<br />

alleen op kademuren van 50 tot 100 jaar oud groeien.<br />

Dat is mede te danken aan het gebruik van kalkrijk<br />

cement. Voor mij zijn deze plekken echt pareltjes<br />

in de wijk!’ We weten dat het wonen in een groene<br />

omgeving bijdraagt aan het woongenot. Fenneke:<br />

‘Ik word er blij van als het groen is in de wijk en het<br />

goed wordt onderhouden. Daarmee bedoel ik overigens<br />

niet dat het allemaal netjes moet zijn. Als een<br />

berm met bloemen niet of slordig wordt gemaaid<br />

leven er meer insecten. Doe mij dus maar rommelig!’<br />

Natuur heeft voor bewoners bovendien een belangrijke<br />

recreatieve functie. ‘Eén van de wensen voor<br />

<strong>Vathorst</strong> is dat er meer uitloopgebied komt. Hoewel<br />

er al mooie parken en paden zijn, ontbreekt er een<br />

groter gebied om in te dwalen. Daar wordt nu aan<br />

gewerkt in het gebied Over de Laak. Ik gun iedereen<br />

een stukje <strong>Vathorst</strong> om te kunnen wandelen en tot<br />

rust te komen.’<br />

Dat biodiversiteit op de kaart staat bij de gemeente<br />

is belangrijk. Toch spelen bewoners zelf wellicht<br />

cv<br />

Fenneke van der Vegte (39) woont<br />

met haar gezin in Leusden. Naast<br />

haar werk bij Gemeente Amersfoort<br />

is ze raadslid voor Groen Links-<br />

PvdA in Leusden.<br />

2021 BELEEF VATHORST | 9


TEKST & FOTOGRAFIE MONIQUE TEKSTRA<br />

FAMILIE VELTMAN:<br />

‘Alle drie de kinderen<br />

zijn geschenken’<br />

<strong>Vathorst</strong> is diverser dan soms<br />

wordt gedacht. Mensen uit alle<br />

windstreken zijn hier komen<br />

wonen en brengen hun eigen<br />

cultuur en religie mee. Hoe is<br />

het voor hen om in <strong>Vathorst</strong> te<br />

wonen en wat voor invloed heeft<br />

hun achtergrond op het dagelijks<br />

leven? In <strong>Beleef</strong> <strong>Vathorst</strong> een<br />

serie portretten van gezinnen<br />

met verschillende culturele<br />

achtergronden. In dit nummer<br />

de familie Veltman.<br />

T<br />

oen bleek dat Marion en Peter niet op<br />

de natuurlijke manier kinderen konden<br />

krijgen, besloten zij over te gaan tot<br />

adoptie. Gedurende dat jarenlange traject werd<br />

duidelijk dat ze gematcht zouden worden met een<br />

kind uit China. ‘En ondanks dat we nog geen<br />

adoptiekind toegewezen hadden gekregen<br />

besloten we alvast in Chinese stijl te<br />

trouwen,’ vult Peter aan. Ondertussen<br />

hing de (toekomstige) babykamer al vol<br />

met jurkjes. In China was vanwege de<br />

één-kind-politiek een overschot van<br />

meisjes in de weeshuizen, omdat<br />

gezinnen liever hun zoon hielden<br />

voor hun oudedagsvoorziening.<br />

‘We waren dan ook enorm verrast<br />

toen we werden gebeld met<br />

de mededeling dat we een zoon<br />

hadden! En een paar jaar later<br />

opnieuw!’ zegt Marion.<br />

Overal in huis<br />

zijn objecten uit<br />

China te vinden,<br />

waaronder deze<br />

theepot<br />

EXTRA VERJAARDAG<br />

Yuan is de oudste. Te<br />

vondeling gelegd in een<br />

winkelstraat. De eerste<br />

anderhalf jaar bracht hij<br />

door in een kindertehuis.<br />

10 | BELEEF VATHORST 2021


UIT ALLE WINDSTREKEN<br />

Net als zijn jongere broer Cheng, die als baby<br />

werd gevonden bij een tempel. ‘Ik was dus echt een<br />

geschenk van God, of de Boeddha,’ lacht Cheng.<br />

In Amersfoort groeien de jongens op als Hollandse<br />

kinderen. Toch is er vooral op speciale dagen aandacht<br />

voor hun Chinese afkomst. Op hun verjaardag<br />

wordt een kaarsje gebrand voor de biologische<br />

ouders, om erbij stil te staan dat Yuan en Cheng bij<br />

hen zijn geboren. Maar ook<br />

de dag waarop Peter en<br />

Marion de jongens voor het<br />

eerst ontmoetten, in China,<br />

wordt jaarlijks gevierd. ‘De<br />

dag dat wij ze ophaalden uit<br />

het kindertehuis vieren we<br />

ieder jaar met de Yuan- en<br />

Chengdag. We doen dan<br />

vaak iets leuks met het<br />

gezin,’ legt Marion uit. Dochter Lotus vindt het<br />

jammer dat zij niet zo’n extra verjaardag heeft.<br />

Zij was de grote verrassing toen, na de adoptie<br />

van Yuan en Cheng, Marion toch nog zwanger<br />

bleek te zijn. Om ook haar een beetje China mee<br />

te geven, kreeg zij de naam Lotus, vernoemd naar<br />

de voor Chinezen heilige bloem.<br />

CHINESE ROOTS<br />

In 2016 reisde het gezin naar China om te zien<br />

in welk land de jongens geboren waren en om<br />

hun vindplekken en het kindertehuis te bezoeken.<br />

Maar ook in Nederland besteden Marion en Peter<br />

veel aandacht aan de Chinese roots. In het huis<br />

zijn volop spullen uit China te vinden en het gezin<br />

viert jaarlijks Chinees Nieuwjaar. ‘Inclusief<br />

vuurwerk om de kwade geesten te verdrijven,’<br />

vertelt Marion. Maar ook het Maanfeest wordt<br />

gevierd. Vaak komt daar ook Chinees eten bij kijken.<br />

Cheng is heel goed in het maken van dumplings<br />

en beide jongens zijn gek op rijst en noodles.<br />

‘Van brood en aardappelen moeten ze weinig<br />

hebben. Daaraan kun je echt merken dat ze uit<br />

China komen,’ zegt Peter. ❖<br />

Cheng kan goed met stokjes eten.<br />

Het liefst eet hij dumplings<br />

Het bewijs dat Peter (uit naam van Yuan),<br />

de Grote Chinese Muur beklommen heeft<br />

cv<br />

Schilderij gemaakt ter gelegenheid<br />

van de adoptie van Yuan<br />

Marion (coach) en Peter (analist)<br />

wonen sinds 2011 met hun zoons<br />

Yuan (17) en Cheng (15) en dochter<br />

Lotus (11) aan de rand van <strong>Vathorst</strong>,<br />

uitkijkend over de Laak. De rust,<br />

tegelijk met het stadse, maar vooral<br />

de verbondenheid tussen de mensen<br />

op de grachten tijdens het schaatsen<br />

of varen met de boot is wat<br />

maakt dat zij hier al langer wonen<br />

dan ooit op een andere plek.


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE WIJ FOTOGRAFIE<br />

Gemeentelijke visie<br />

Over de Laak krijgt vorm<br />

Mariëlle Kok<br />

Het gebied Over De Laak wordt vanaf dit jaar in fases omgetoverd<br />

tot een speels natuur- en recreatiegebied. Vogelliefhebbers kunnen<br />

rond de zomer in Waterrijk hun hart ophalen, kinderen roetsjen<br />

vanaf volgend jaar in de winter op hun sleetje de heuvel af in<br />

’t Hammetje. En na afloop van een rondwandeling is het goed<br />

uitrusten met koffie en taart. De hond mag op veel plekken mee,<br />

en vergeet een mandje voor vers plukfruit niet. Het is wellicht nog<br />

een beetje dromen, maar het streven om het gebied toegankelijk<br />

en gezellig te maken is er!<br />

E<br />

en verborgen stukje <strong>Vathorst</strong> langs<br />

de Laak. Voorbijgangers die door de<br />

bosjes gluren, ontwaren nu nog de resten van<br />

’t Hammetje, het stenen sprookjeskasteel van<br />

Willem Ham. Wie goed kijkt, ontdekt een grote<br />

plas water. Mariëlle Kok van Kruit Kok Landschapsarchitecten<br />

ontwikkelde in opdracht van de<br />

gemeente Amersfoort de i<strong>nr</strong>ichtingsplannen voor<br />

het gemeentelijke eigendom van het gebied.<br />

‘Bijzonder is dat natuur en recreatie hier hand in<br />

hand gaan. We maken ruimte voor natuur,<br />

bevorderen de biodiversiteit en tegelijkertijd kunnen<br />

12 | BELEEF VATHORST 2021


DOSSIER<br />

‘ Een mooie plek waar<br />

mensen genieten en<br />

de natuur zich kan<br />

ontwikkelen’<br />

bezoekers er recreëren. Mooi is ook dat we uitgaan<br />

van de bestaande beplanting en van daaruit verder<br />

plannen hebben gemaakt.’<br />

WATERRIJK, SPEELPOLDER EN HET HAMMETJE<br />

De afgelopen jaren hebben bewoners uit <strong>Vathorst</strong><br />

en Hooglanderveen tijdens evenementen en<br />

inspraakavonden ideeën en wensen doorgegeven.<br />

Op basis daarvan kwam de gemeente met een<br />

ontwikkelingsvisie voor Waterrijk, ’t Hammetje en<br />

Speelpolder waarin recreatie, natuur en behoud van<br />

kwaliteit van het landschap centraal staan. ‘Vanuit<br />

die visie zijn we gaan ontwerpen,’ vertelt Mariëlle.<br />

‘In het westen komt Waterrijk, een polderlandschap<br />

waar natuur, weide- en watervogels en water alle<br />

ruimte krijgen. In het middengebied komt de<br />

Speelpolder. In ’t Hammetje, het meest oostelijke<br />

gebied, genieten bezoekers van de bouwsels van<br />

Willem Ham, onder andere het voormalige<br />

sprookjeskasteel. Het wordt een recreatiegebied<br />

met de waterplas als centraal punt, omgeven<br />

door bestaand en nieuw park met bomen.’ Waterrijk<br />

wordt gerealiseerd rond zomer 2021, ’t Hammetje<br />

in 2022. Speelpolder wordt later uitgewerkt.<br />

grotendeels in tact.’ Het is de wens de drie<br />

gebieden in de toekomst met elkaar te verbinden:<br />

verschillende grote en kleine ommetjes voor<br />

wandelaars lopen straks door de gebieden heen en<br />

sluiten aan op bestaande wandelen klompenpaden.<br />

Het gebied krijgt eenzelfde beeldtaal van borden,<br />

bankjes en hekwerken en een hondenveldje.’<br />

SELFIES EN VOGELAARS<br />

Waterrijk wordt een poldergebied. Aan de wandelroute<br />

die rondom loopt, zijn diverse plekken<br />

ontworpen om naar vogels te kijken. Zo is de<br />

vogelkijkwand geïnspireerd op een grote strandstoel.<br />

Dat wordt een ongelooflijk leuke plek, volgens<br />

Mariëlle. ‘De vogelkijkwand kijkt uit op het noorden<br />

en de zon komt uit het zuiden. Je staat daar straks<br />

heerlijk uit de wind in de zon. Door de spleten van<br />

de opstaande rand van de ‘strandstoel’ kun je vogels<br />

kijken. En door de ligging is er perfect licht om<br />

foto’s te maken: van vogels, of jezelf natuurlijk.’<br />

De kavelindeling van het middenterrein stamt uit de<br />

Waterplas van ’t Hammetje<br />

Middeleeuwen en blijft zoveel mogelijk intact.<br />

Het gebied wordt extra aantrekkelijk voor vogels<br />

die al in de omliggende polder leven. ‘We graven<br />

de voedselrijke toplaag her en der af, zodat er<br />

rietmoerassen kunnen groeien, maar ook drasse<br />

graslanden en hooilanden ontstaan, waar vogels<br />

graag broeden.’ Buiten het broedseizoen kunnen<br />

wandelaars om het natuurgebied heenlopen.<br />

Uitrusten kan op een van de zitplekjes langs<br />

het water.<br />

LEKKERE NATUUR<br />

Voor wie zelf aan de slag wil met groente en<br />

fruit, biedt Waterrijk ‘lekkere natuur’. Op een hoger<br />

deel aan de dijk van de Laak krijgt volkstuinenvereniging<br />

Tuinpark Laakzijde zijn vaste stek. En er<br />

komt een voedselbos. ‘Dat is een idee van bewoners:<br />

een boomgaard met struiken waar bezoekers<br />

straks op bepaalde momenten in het jaar hun<br />

eigen fruit kunnen plukken. Meteen een prachtige<br />

plek voor vlinders.’ ➸<br />

DE LAAK VERBINDT<br />

Rivier de Laak is het verbindende element. ‘Het<br />

riviertje stamt al uit de 12 e eeuw, dus die maakt<br />

het gebied bijzonder. De cultuurhistorische dijk<br />

wordt opgeknapt en het dijktracé laten we<br />

2021 BELEEF VATHORST | 13


op de bodem.’ Mede daardoor is zwemmen in het<br />

water helaas niet toegestaan. Om zichtlijnen te<br />

creëren, veranderde Mariëlle in het ontwerp het<br />

bestaande schiereiland in meerdere eilanden, waar<br />

bezoekers tussendoor kunnen kanoën. In een half<br />

uurtje lopen wandelaars via parkpaden en diverse<br />

vlonders rondom de plas. Zelf vindt ze de zandarena<br />

het allerleukste: ‘We ontwierpen een kleine<br />

zandvlakte met water dat van het diepe, niet<br />

toegankelijke water afgescheiden is, omgeven door<br />

een grote houten bank en steiger. Ik zie helemaal<br />

voor me dat kinderen hier heerlijk spelen en pootje<br />

baden. Om het water heen komt een speelweide en<br />

-bos met zuilvormige bomen. ‘Een leuke plek voor<br />

een ijscokar in de zomer.’ Er is ruimte voor een<br />

fitnessparcours en een hondenveld. ‘Het idee is<br />

dat er kleinschalige horeca bijkomt, een theehuis<br />

bijvoorbeeld. Wandelaars en fietsers kunnen hier<br />

een pitstop maken op een van de mooiste plekken<br />

in het gebied.’<br />

‘Ik hoop dat de<br />

wijk het gebied omarmt<br />

en de mensen er<br />

actief gebruik van<br />

gaan maken’<br />

En dan is er ’t Hammetje; de voormalige woonplaats<br />

van Willem Ham, waar hij zijn fantasierijke stenen<br />

sprookjeskasteel bouwde. Na zijn overlijden in 2006,<br />

bleef het staan. ‘De follies van ’t Hammetje zijn een<br />

cadeautje voor dit gebied,’ vertelt Mariëlle. ‘Het<br />

kasteel laten we begroeien met rozen en komt op<br />

een eiland in het park. Andere elementen, zoals de<br />

toren en een pilaar krijgen ook een plek.’ De grote<br />

waterplas vond Mariëlle in eerste instantie maar<br />

‘vervelend’: ‘Hij is vierkant, waardoor gevoel van<br />

richting ontbreekt. Bovendien stroomde het water<br />

niet goed door in de ondiepere delen en ligt er puin<br />

SLEEËN, SCHAATSEN EN VOETBALLEN<br />

Het gebied loopt uit in een punt waar kunstwerk<br />

Uiverhoeve staat. Daar ligt nog een verrassing.<br />

bij sneeuw kunnen liefhebbers met de slee van een<br />

zes meter hoge heuvel afroetsjen. ‘Dat idee hebben<br />

we uit het Amsterdamse Bos waar een soortgelijke<br />

heuvel staat. Verder komt er om het naastgelegen<br />

grasveld een grasdijkje als tribune. In de zomer zorgt<br />

dat er voor dat de bal niet in het water verdwijnt.<br />

Ook kijken we of het mogelijk is om bij vorst het<br />

veld onder water te laten lopen, zodat een natuurijsbaan<br />

ontstaat.’<br />

VRIENDEN VAN OVER DE LAAK<br />

‘Ik hoop dat de wijk het gebied omarmt en er actief<br />

gebruik van gaat maken, daar is het voor bedoeld,’<br />

beschrijft Mariëlle haar wens voor de toekomst.<br />

‘Dat scholen het opnemen in hun natuureducatieve<br />

schoolprogramma’s en er naartoe op excursie gaan.<br />

Het zou mooi zijn als een groep vrijwilligers zich<br />

actief inzet voor het gebied, een soort Vrienden<br />

van Over De Laak. Dan wordt het een mooie<br />

plek waar mensen genieten en de natuur zich<br />

kan ontwikkelen.’ ❖<br />

14 | BELEEF VATHORST 2021


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE ELLEN KOLFF<br />

KENNIS MAKEN<br />

BUURTBESTUUR DRAAGT<br />

BIJ AAN LEEFBAARHEID<br />

‘Wat is hier te doen?’ Het was de<br />

eerste vraag die Ingrid Warnes<br />

zichzelf stelde toen ze in <strong>Vathorst</strong><br />

kwam wonen. Via via kwam ze<br />

bij het Buurtbestuur, waar ze<br />

bewoners stimuleert om<br />

activiteiten te organiseren die<br />

bijdragen aan de leefbaarheid van<br />

<strong>Vathorst</strong> en Hooglanderveen. ‘Je<br />

leert een plek pas écht kennen<br />

door er actief te zijn.’<br />

I<br />

ngrid koos bewust voor <strong>Vathorst</strong>, terwijl ze<br />

de wijk in eerste instantie niet zag zitten.<br />

‘Veel te nieuw.’ Na een bezichtiging bij een<br />

nieuwbouwwoning in Leusden kreeg ze de smaak<br />

te pakken. ‘Als we daar een fijn huis konden vinden,<br />

kon het ook in <strong>Vathorst</strong>. Dichterbij ons oude huis<br />

in Nieuwland en onze sociale kring. Bovendien is<br />

<strong>Vathorst</strong> groener dan ik dacht en is er meer reuring.’<br />

EERSTE AANSPREEKPUNT<br />

Die reuring zocht ze bewust op. ‘De wijk leren<br />

kennen kan het beste als ik zelf actief word.’ Ze werd<br />

teamleider bij de voetbalclub van haar zoon en via<br />

de buurtnetwerker kwam ze bij het Buurtbestuur.<br />

Daar is ze sinds november 2020 voorzitter. ‘Ik kom<br />

uit het welzijnswerk, dus weet waar het over gaat.<br />

En ik bemoei me graag ergens tegenaan. In het<br />

Buurtbestuur was behoefte aan een vaste rolverdeling.<br />

Een voorzitter is handig als eerste aanspreekpunt<br />

en iedereen vond die rol bij mij passen.’ Het<br />

Buurtbestuur bestaat uit bewoners en professionals<br />

uit <strong>Vathorst</strong> en Hooglanderveen. Een van hun taken<br />

is adviseren over buurtinitiatieven die subsidie<br />

aanvragen. ‘Ik vind het mooi als mensen het lef<br />

hebben iets te ondernemen. We kijken altijd naar<br />

de lange termijn: hoe zorgen we dat een activiteit<br />

zelfstandig kan draaien zonder subsidie? Daarbij<br />

koppelen we initiatieven waar dat kan. Zo wilden<br />

verschillende bewoners een buurtlunch organiseren.<br />

Wij hebben hen met elkaar in contact gebracht.’<br />

PARALELLE WERELDEN<br />

<strong>Vathorst</strong> en Hooglanderveen staan bol van ‘parallelle<br />

werelden’, waar Ingrid dolgraag verbindingen wil leggen.<br />

‘Neem de skatebaan. Daar is een mengelmoes<br />

van professionele- en amateurskaters, kinderen op<br />

stepjes en graffitikunstenaars. Ouders met kinderen<br />

komen voor zwemles, kinderopvang of voetbal.<br />

Met de bouwkeet die daar staat, kan nog van alles.<br />

Of neem het Brinkcluster. Daar wordt getraind in het<br />

Urban Sports Park, jonge moeders ontmoeten elkaar<br />

tijdens bootcamps, er voetballen kinderen.’ Hoewel<br />

het Buurtbestuur geen activiteiten organiseert, ziet<br />

Ingrid kansen waarvan ze hoopt dat bewoners ze<br />

oppakken: ‘Bewoners van 20 tot 55 jaar zijn onderbelicht.<br />

Ze zijn vaak druk met werk met gezin,<br />

cv<br />

Ingrid Warnes (44) beleidscoördinator<br />

WMO en nieuwe voorzitter<br />

Buurtbestuur | woont samen<br />

met Ronald en hun drie kinderen<br />

Amber (12), Jelte (9) en Marijn (6)<br />

aan de Zwarte Zee.<br />

maar sociale activiteiten zijn ook belangrijk.’ Dat het<br />

Buurtbestuur niets organiseert, is niet helemaal waar.<br />

Sinds afgelopen voorjaar gaan ze op de bakfiets de<br />

wijk in om te ontdekken wat er leeft. Ingrid zag<br />

grote verschillen: ‘In de ene straat werd ik meteen<br />

uitgenodigd voor de buurtbarbeque, in andere<br />

straten zagen buren elkaar bijna niet. Ik hoop dat we<br />

mensen kunnen aanzetten om iets te ondernemen.’<br />

BESTUURSLEDEN GEZOCHT<br />

Het Buurtbestuur zoekt leden! Wie mee wil denken<br />

en adviseren over wat de wijk nodig heeft, is van<br />

harte welkom. Het bestuur vergadert maandelijks<br />

en elke drie maanden adviseert ze over subsidieaanvragen.<br />

Meer info via buurtnetwerker Michelle:<br />

michelle.veerman@indebuurt033.nl. ❖<br />

2021 BELEEF VATHORST | 15


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE WIJ FOTOGRAFIE | AI 033NIEUWWONEN<br />

JOOST ASSMANN:<br />

Tuin 21 geeft luxe gevoel<br />

van oude grachtenpanden<br />

Joost op de locatie waar straks Tuin 21 zal verrijzen<br />

In Tuin 21 is straks goed te zien dat Laakse Tuinen,<br />

het nieuwste plandeel van <strong>Vathorst</strong>, geïnspireerd is<br />

op groene wijken als Hilligersberg in Rotterdam en Marlot<br />

in het statige Den Haag. Met boomrijke lanen, gedecoreerde<br />

woninggevels en duurzame woonoplossingen, biedt<br />

Tuin 21 een toekomstig thuis voor starters en doorstromers.<br />

Opvallend is dat architectenbureau Mulleners + Mulleners<br />

veel details in de woningen mee-ontworpen heeft: van<br />

deurbel tot transformatorhuisje.<br />

V<br />

oor Joost Assmann, architect en adjunct<br />

directeur bij Mulleners + Mulleners, is<br />

Laakse Tuinen bekend terrein. Eerder<br />

ontwierp het architectenbureau Laakse Kroon en<br />

Tuin 1, 2 en 3. ‘We kennen het stedebouwkundig plan<br />

en het beeldkwaliteitsplan dat West 8 ontwikkelde<br />

voor Laakse Tuinen goed. Tuin 21 grenst deels aan<br />

de statige hoofdlaan, die een belangrijke ontsluiting<br />

vormt naar andere delen van de wijk. De plot van<br />

Tuin 21 heeft een waaiervorm en is dus niet recht.<br />

Om goed uit te komen met het aantal woningen,<br />

hebben we naast rijwoningen ook gekozen voor<br />

twee- onder- een kapwoningen die breder en minder<br />

diep zijn dan standaard. Zo maken we optimaal<br />

gebruik van de ruimte.’<br />

Tuin 21 omvat 34 woningen in verschillende types:<br />

11 tussenwoningen, 12 beneden- en bovenwoningen,<br />

3 rijwoningen en 8 twee- onder- een kapwoningen<br />

16 | BELEEF VATHORST 2021


HET PROJECT<br />

op ruime kavels. De tussenwoningen vormen met<br />

de beneden- en bovenwoningen een statige wand<br />

langs de Laan van Bovenduist. ‘Die statigheid zit<br />

hem deels in de hoogte’, vertelt Joost. ‘We hebben<br />

de woningen 40 cm opgetild, zodat ze allemaal een<br />

trapje hebben voor het huis. Ook hebben ze een<br />

hoger plafond, waardoor er ruimte is voor bovenlichten<br />

boven de ramen en de voordeur. Door de<br />

keuken in het midden te plaatsen, creëren we ruimte<br />

voor grote ramen. Dat geeft het luxe gevoel van<br />

oude grachtenpanden.’ Het blok wordt afgemaakt<br />

door acht maisonettes met balkon en daaronder vier<br />

benedenwoningen met eigen tuin. De twee- ondereen<br />

kapwoningen en de wat grotere rijwoningen<br />

liggen aan de boomrijke straten in het binnengebied.<br />

DOORGROEIEN BINNEN DE WIJK<br />

De woningtypes bieden plaats aan verschillende<br />

bewoners. ‘We zien dat veel mensen binnen<br />

<strong>Vathorst</strong> doorverhuizen, daar hebben we met<br />

deze woningtypes op ingespeeld. De benedenen<br />

bovenwoningen zijn geschikt voor starters.<br />

Wie een stap wil maken, kan kiezen uit grotere<br />

rijwoningen en twee-onder een kapwoningen.<br />

Bijvoorbeeld voor een gezin dat meer ruimte<br />

zoekt of met grotere kinderen.’<br />

DETAILS EN VERSIERINGEN<br />

Het ontwerp is geïnspireerd op de architectuur<br />

die verwijst naar de jaren ‘20 en ‘30 van de vorige<br />

eeuw. ‘De woningen krijgen verspringing in de<br />

gevels, kopgevels en uitbouwen. Naast vorm is veel<br />

aandacht besteed aan het materiaal. De baksteen<br />

is bepalend voor de uitstraling van de woningen en<br />

wordt gebruikt als versierend element. Zo komen<br />

er rollagen boven de kozijnen en spekbanden in de<br />

gevel. En we ontwierpen verspringend metselwerk<br />

als borstwering (gedeelte van een muur tussen vloer<br />

en onderkant van het kozijn, red.) onder de ramen.’<br />

GEEN SCHUTTINGEN<br />

Alle grondgebonden woningen hebben een vooren<br />

achtertuin. Om het straatbeeld rustig te<br />

houden, zijn afscheidingen naar het openbaar<br />

gebied meeontworpen. Joost: ‘De tussenwoningen<br />

hebben een voortuin van zo’n drie meter diep,<br />

die krijgen een groene haag. De achtertuinen die<br />

Op deze afbeelding is de waaiervorm van Tuin 21 goed te zien<br />

grenzen aan het openbaar gebied voorzien we van<br />

een gemetselde lage muur. Achter die muurtjes<br />

komt bij de oplevering een volwaardig groene<br />

haag, voor meer privacy. Zo bewaken we de<br />

beeldkwaliteit en voorkomen we een wirwar<br />

van schuttingen.’<br />

DETAILS MEEONTWERPEN<br />

Om het straatbeeld verder te bewaken, is aandacht<br />

besteed aan de kleinste details. ‘De huisnummers<br />

en deurbellen zijn in de gevels geïntegreerd door<br />

betonnen elementen. De woningen krijgen allemaal<br />

een passende buitenlamp. Dit geeft een mooi beeld<br />

vanaf de straat en zorgt voor herkenning. Ook de<br />

brievenbussen en het hang- en sluitwerk hebben net<br />

iets meer aandacht gekregen. Dat gebeurt niet in<br />

elk plan.’ Zelfs de transformatorhuisjes worden in het<br />

straatbeeld opgenomen. ‘Die integreren we met de<br />

garages en berging en werken we af met metselwerk<br />

en een dakrandje, zodat ze wegvallen in het<br />

straatbeeld.’<br />

ZONNEPANELEN IN HET DAK<br />

Het grootste deel van de energie wordt duurzaam<br />

opgewekt. De twee-onder-een kapwoningen maken<br />

gebruik van bodemwarmte, de tussenwoningen<br />

hebben een luchtwarmtepomp. Uiteraard komen<br />

er zonnepanelen, en ook die worden meegenomen<br />

in het ontwerp. ‘Bij dit project zijn ze geïntegreerd<br />

in het dak tussen de dakpannen. We hebben er ruim<br />

voldoende ingetekend, zodat bewoners geen extra<br />

zonnepanelen op het dak hoeven te plaatsen.’<br />

SOLAR CARPORTS<br />

Alle woningen grenzen met de achtertuin aan<br />

een gemeenschappelijk binnenterrein met parkeerplaatsen,<br />

zodat ‘het blik’ grotendeels uit het<br />

straatbeeld blijft, en bomen de ruimte krijgen.<br />

Sommige auto’s staan overdekt. ‘We konden niet<br />

alle zonnepanelen op de daken kwijt, dus namen we<br />

solar carports op, overkappingen met geïntegreerde<br />

zonnepanelen. Zo staat een deel van de auto’s<br />

meteen droog.’<br />

Als alles volgens planning verloopt, is de verkoop<br />

bij het uitkomen van deze editie van <strong>Beleef</strong><br />

<strong>Vathorst</strong> gestart. De start bouw staat gepland<br />

voor het derde kwartaal van dit jaar, de oplevering<br />

in het derde kwartaal van 2022.<br />

Meer informatie: www.nieuwbouwinvathorst.nl<br />

van 033 NieuwWonen. ❖<br />

2021 BELEEF VATHORST | 17


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE HENK GROENEWOUD<br />

Een heerlijk huis in het groen<br />

Zo’n vijf jaar geleden gingen<br />

Leonie en Coen Spierenburg op<br />

zoek naar een andere woning.<br />

Hun toenmalige huis in De Laak<br />

was met de vele trappen minder<br />

geschikt voor het jonge gezin.<br />

Dat ze in <strong>Vathorst</strong> wilden blijven<br />

stond voor hen vast. Na een<br />

zoektocht langs verschillende<br />

huizen kwam hun huidige<br />

woning aan de Johanneshoeve<br />

in beeld. Ze werden verliefd<br />

op het huis en op de groene<br />

omgeving. De plannen om<br />

ooit terug te keren naar hun<br />

geboortestad Enschede zijn<br />

sindsdien van de baan. ‘We<br />

wonen in het groen en hebben<br />

toch de gezelligheid van de wijk<br />

om ons heen. We zien ons hier<br />

wel oud worden!’<br />

W<br />

at hen precies aantrok in het huis<br />

vinden ze moeilijk te omschrijven.<br />

‘De keuze hebben we vooral op gevoel<br />

gemaakt. We werden verliefd op het huis, maar<br />

ook op de plek. We wonen tegenover een park,<br />

dus hebben vrij uitzicht. In de zomer is alles groen<br />

om ons heen. Het voelt heel vrij,’ beschrijft Coen.<br />

‘Het dorpse van Hooglanderveen spreekt ons ook<br />

erg aan,’ vult Leonie aan. ‘Naast ons huis is een weitje<br />

met schapen en een moestuin. Het lijkt bijna op<br />

Enschede, waar wij oorspronkelijk vandaan komen.<br />

Het voelde voor ons als thuiskomen.’<br />

Omdat de woning in 2007 gebouwd is, hoefde er<br />

wat onderhoud betreft weinig gedaan te worden.<br />

Wel moest er nog het nodige gebeuren voordat de<br />

i<strong>nr</strong>ichting naar hun smaak was. ‘Bij de bezichtiging<br />

had ik moeite om er doorheen te kijken en de<br />

potentie te zien,’ blikt Leonie terug. ‘Coen zag<br />

meteen voor zich hoe we het naar onze hand konden<br />

zetten.’ De crème witte keuken maakte plaats voor<br />

een zwarte variant met een robuuste uitstraling.<br />

Coen: ‘We houden van een beetje stoer interieur.<br />

Vooral de keuken heeft een industriële look. Hij is<br />

gemaakt door de broer van Leonie, die timmerman<br />

18 | BELEEF VATHORST 2021


THUIS KIJKEN<br />

is. Voor de glazen kastdeurtjes gebruikte hij vloerdelen<br />

uit de woonkamer. Daardoor is het een mooi<br />

geheel geworden.’<br />

Naast de keuken is de grote eettafel een echte<br />

blikvanger. Enthousiast vertelt Coen hoe de tafel<br />

in huis gekomen is: ‘We wilden een tafel met zo’n<br />

boomstam tafelblad, maar konden niks vinden dat<br />

geschikt was. Een timmerman uit de buurt is toen<br />

net zo lang gaan zoeken tot hij het juiste blad vond.<br />

De lichte kleur van het hout steekt fraai af tegen de<br />

donkere vloer. Iemand anders heeft er een stalen<br />

onderstel onder gelast. De tafel is 2 meter 80 lang.<br />

Groot genoeg om met onze familie of met vrienden<br />

lekker aan te tafelen of een spelletje te doen met de<br />

kinderen. Deze tafel is absoluut onze favoriete plek<br />

in huis.’<br />

PERSOONLIJKE SCHATTEN<br />

Behalve een stoere uitstraling, wilde het stel de<br />

i<strong>nr</strong>ichting vooral persoonlijk maken. ‘We vinden het<br />

leuk om het een beetje anders dan anders te doen.<br />

Ik voeg details toe waaraan een speciale herinnering<br />

zit,’ licht Leonie toe. ‘Ik struin wel eens door het huis<br />

van mijn ouders. Die hebben veel meubels en spullen<br />

van vroeger. Als ik iets bijzonders tegenkom, neem<br />

ik het mee. Zoals de oude telefoon, scheepslampen<br />

en de pick-up die nog van mijn opa is geweest. Dat<br />

zijn voor ons de schatten die het plaatje compleet<br />

maken.’ Om te ontspannen is de zithoek in trek.<br />

Daar is het gezin dan ook regelmatig te vinden.<br />

‘We zitten graag op de bank bij de kachel. Als het<br />

even kan, steken we het vuur aan,’ aldus Coen.<br />

‘Het handige van deze kachel is dat hij gedraaid kan<br />

worden. Waar we ook zitten, we hebben altijd de<br />

warmte en gezelligheid van het vuur.’<br />

➸<br />

2021 BELEEF VATHORST | 19


THUIS KIJKEN<br />

‘De grote eettafel<br />

is absoluut onze<br />

favoriete plek<br />

in huis’<br />

cv<br />

Net als vele anderen grepen Leonie en Coen de<br />

coronatijd aan om klussen in huis op te pakken.<br />

Ze namen onder andere de zolderverdieping onder<br />

handen. ‘De zolder was eigenlijk nog niet afgewerkt.<br />

Er was een grote overloop die niet gebruikt werd.<br />

Daar hebben we nu twee kamers voor de kinderen<br />

gerealiseerd met een aparte badkamer erbij. We zijn<br />

erg blij met het resultaat. Het verbouwen van de<br />

badkamer op de eerste verdieping is ook nog een<br />

wens. Maar alles op zijn tijd. Ons huis is wat dat<br />

betreft ‘work in progress.’ Een andere toekomstdroom<br />

is om het tuinhuis een bestemming te geven.<br />

‘De vorige bewoner heeft een ‘replica’ van het huis<br />

in de tuin gebouwd. Daar willen we iets moois van<br />

maken. We denken aan een combinatie van een<br />

ontspan- en werkruimte. Omdat we in deze tijd veel<br />

vanuit huis werken, willen we werk en privé liefst<br />

gescheiden houden. Verder zou er een plekje voor de<br />

kinderen kunnen komen. En misschien een sauna of<br />

wellnessruimte,’ kijkt Coen vooruit.<br />

Eén ding is zeker, Leonie en Coen blijven in <strong>Vathorst</strong><br />

wonen. ‘Voor ons is de locatie ideaal,’ bevestigt<br />

Leonie. ‘Ik heb lang gedacht dat ik uiteindelijk terug<br />

Coen en Leonie Spierenburg wonen<br />

met hun kinderen Sam (9) en<br />

Jolijn (7) aan de Johanneshoeve.<br />

Coen (44) werkt als HR businesspartner<br />

bij Leaseplan. Leonie (43)<br />

werkt als ZZP-er. Zij adviseert<br />

bedrijven op het gebied van<br />

vitaliteit en inzetbaarheid.<br />

naar Enschede zou willen, maar dat is inmiddels van<br />

de baan.’ Coen vult aan: ‘We wonen centraal, er is<br />

een leuk winkelcentrum, we hebben gezellig contact<br />

met vrienden die we in de wijk hebben leren kennen.<br />

En ook voor onze kinderen is het fijn. We zijn heel<br />

gelukkig in dit huis!’ ❖<br />

20 | BELEEF VATHORST 2021


TEKST & FOTOGRAFIE HETTY TALHOUT<br />

SMAAK<br />

MAKERS<br />

knoflook<br />

Wie: Suling.<br />

Wie: Woont Najat in <strong>Vathorst</strong>: Bellil (44). sinds 2005 in De Velden<br />

Woont met echtgenoot in <strong>Vathorst</strong>: Gordon. sinds Hun 2014 twee in De volwassen Bron met man<br />

Said zonen Bellari, wonen zoon op zichzelf. Marouan (14) en dochter Nour (10).<br />

Zij Roots: opende geboren in 2013 in een Henan eigen (betekenis: zaak in het ‘ten winkelcentrum<br />

van de rivier’), <strong>Vathorst</strong>; China. Limburgia. Daar geeft zij een<br />

zuiden<br />

geheel Wat maakt eigen <strong>Vathorst</strong> draai aan; zo Limburgse leuk? ‘Het vlaaien, is een mooie maar ook<br />

Marokkaanse wijk en dicht bij lekkernijen het werk en van naast mijn Hollandse man. Gordon koffie<br />

ook werkt heerlijke bij Stater Marokkaanse namelijk. Er thee is een natuurlijk. leuk winkel-<br />

Roots: Najat is opgegroeid in Tanger, Marokko.<br />

Wat maakt <strong>Vathorst</strong> zo leuk? ‘Het is een nieuwe<br />

wijk met een enorme diversiteit aan huizen.<br />

Muntthee Gestoomde zoals je<br />

niet groenten eerder met proefde pit<br />

Geen wijk zo divers als <strong>Vathorst</strong>, dat geldt niet<br />

Geen alleen wijk voor zo de divers huizen als maar <strong>Vathorst</strong>; zeker dat ook geldt voor niet de<br />

alleen mensen. voor <strong>Vathorst</strong> de huizen herbergt maar veel zeker verschillende<br />

ook voor mensen. culturen <strong>Vathorst</strong> en dat maakt herbergt de wijk veel levendig, verschillende ook op<br />

culturen culinair gebied. en dat maakt In <strong>Beleef</strong> de <strong>Vathorst</strong> wijk levendig, een korte ook op<br />

culinair kennismaking gebied. met In <strong>Beleef</strong> deze smaakmakers.<br />

<strong>Vathorst</strong> een korte<br />

kennismaking met deze smaakmakers.<br />

centrum en een station (Suling werkt in Amsterdam<br />

De en reist ligging normaal is aantrekkelijk; gesproken je met bent de zo trein) van dus en naar dat is de<br />

A1, erg er praktisch. een station Mijn man en de en wijk ik houden is erg kindvriendelijk.<br />

van wandelen<br />

De en er omgang is tijdens met het de wandelen mensen hier best is veel prettig, te zien dat in merk<br />

ik <strong>Vathorst</strong>. ook in mijn Met winkel’. name de diversiteit aan bouwstijlen<br />

Wat spreekt is voor ons erg jou aan. een Je verbeterpunt? hoeft je niet ‘Ik te vervelen hoorde<br />

dat onderweg!’ bij Brink een plek komt waar jongeren<br />

kunnen Wat is voor chillen. jou Dat een lijkt verbeterpunt? me goed. De ‘Ik jeugd zou het uit de<br />

verschillende prettig vinden delen als er van Intercity’s <strong>Vathorst</strong> zouden wil elkaar rijden toch via<br />

ontmoeten. station <strong>Vathorst</strong>. Nu ontmoeten Ik zou dan ze sneller elkaar op vaak mijn op werk straat<br />

kunnen dat geeft zijn of soms bijvoorbeeld geluidsoverlast. in Utrecht.’ Als dat gaat verbeteren<br />

Welk gerecht is dat een wil je pluspunt.’ ons laten proeven? ‘Henan<br />

Wat Zhengcai. wil je Het ons is laten een gerecht proeven? uit ‘Marokkaanse de streek waar muntthee.<br />

ik geboren Vaak wordt ben en muntthee het bestaat geserveerd uit gestoomde met veel<br />

blad groente in een met glas een en heerlijke dan kokend smaak. water Er bestaan erop. Ook in<br />

lekker Nederland natuurlijk, veel Chinese maar de restaurants Marokkaanse maar thee het is is nét hier<br />

even niet bekend. anders Een wordt authentiek, geserveerd vegetarisch met een gerecht!’ kleine<br />

ceremonie. Ook wordt andere munt gebruikt dan bij<br />

de ‘Nederlandse variant’. En verder is de basis van<br />

groene Qing thee xiang die je kunt kopen yong! bij de Marokkaanse<br />

winkels, evenals de munt die wat sterker van smaak<br />

is. Serveer er iets lekker zoets bij’!<br />

Bessaha!<br />

Henan<br />

Zhengcai<br />

SMAAKMAKERS<br />

Ingrediënten en benodigdheden:<br />

· een stoompan<br />

· koffiefilterzakjes<br />

· witte rijst (optioneel)<br />

· 3 winterpenen<br />

· 2 theelepels zonnebloemolie<br />

· handjevol tarwebloem<br />

Marokkaanse<br />

· 3 teentjes knoflook<br />

· 2 theelepels sesam olie<br />

· groene muntthee<br />

bosui/selderij (optioneel)<br />

· zout naar smaak<br />

Ingrediënten voor ongeveer 4 glazen<br />

(of 8 kleine):<br />

· Recept 750 ml water<br />

· Schil 4 theelepels de winterpeen Groene en (Chinese) snijd dunne thee,<br />

reepjes bijvoorbeeld (4-5 cm). Gunpowder Meng reepjes<br />

· wortel 6 takjes met lange 2 theelepels Munt zonnebloemolie.<br />

8 suikerklontjes<br />

Strooi een handjevol bloem<br />

·<br />

over de groente. Meng tot alles met<br />

bloem is bedekt. Haal de groente uit<br />

Recept de bloem en doe de overgebleven<br />

Doe bloem de weg. 4 theelepels Breng het Gunpowder water in het en<br />

onderste suikerklontjes gedeelte in van een de theepotje pan aan en<br />

giet de kook, het kokende leg op het water stoomgedeelte erop en laat<br />

zo’n wat koffiefilterpapier 5 minuten trekken. (anti-kleef!)<br />

Was en plaats ondertussen groente de munt erop. Plaats en breek de<br />

de stoompan takjes zodat op de het onderste sap en pan het aroma en<br />

van doe de munt deksel goed erop. vrij Vervolgens komt. Doe op dit<br />

na middelhoog het trekken vuur bij 7 de minuten thee en laten breng<br />

deze stomen. weer Ondertussen aan kook, de haal knoflook van het<br />

vuur persen en en laat mengen weer even met een de sesam- paar minuten<br />

olie staan en zout (deksel naar smaak. dicht van Doe de na pot).<br />

Schenk 7 minuten een het glas vuur thee uit, in neem en giet de de<br />

thee bovenste vervolgens pan van weer de stomer in de pot. en<br />

Herhaal laat de groente dit nog wat een afkoelen. paar keer (zo’n<br />

drie Roer keer voorzichtig in totaal) de zodat sesam/knoflookolie<br />

door de gestoomde goed vermengd groenten. zijn.<br />

alle<br />

ingrediënten<br />

Schenk Aftoppen de met thee groene in met bosui het of<br />

traditionele selderij (optioneel). gebaar (dus Je kunt vanaf ook een<br />

flinke andere hoogte groenten zonder gebruiken, overmoedig zoals te<br />

worden!) rode of witte Serveer kool! met Eventueel wat zoete<br />

lekkernijen, serveren met dadels witte of rijst. nootjes.<br />

Henan Zhengcai 2019 2021 BELEEF VATHORST | 21


TEKST PAULA KLEISEN | FOTOGRAFIE ELLEN KOLFF<br />

IKI SUSHI maakt vliegende start<br />

Begin 2020 ontstond bij Mitch Cheung en Tk Siu het idee om<br />

samen een sushizaak te beginnen. Het winkelcentrum van<br />

<strong>Vathorst</strong> leek hen de ideale locatie. Ze werkten het plan tot in<br />

de puntjes uit. Even leek de coronacrisis roet in het eten te<br />

gooien. Toch waagde het tweetal, uit angst anders spijt te krijgen,<br />

de sprong in het diepe. Gelukkig maar, want de belangstelling<br />

overtrof alle verwachtingen. ‘We zijn warm ontvangen in <strong>Vathorst</strong><br />

en zijn heel blij dat we het aangedurfd hebben!’<br />

A<br />

l tijdens de verbouwing van het pand<br />

aan het Leeghwater merkte Mitch dat er<br />

volop belangstelling was. ‘We hadden nog<br />

maar net een Instagramaccount aangemaakt, toen<br />

onze buren van Proof Bakery ons tagden in een<br />

bericht. Dat leverde meteen 60 volgers op één<br />

dag op. Zoiets hadden we totaal niet verwacht!’<br />

In december 2020 gingen de deuren van IKI SUSHI<br />

voor het eerst open voor publiek. Ondanks de<br />

voortekenen zagen de eigenaren het succes bij<br />

de opening van het restaurant niet aankomen.<br />

‘We dachten dat we in het begin wat tijd zouden<br />

hebben om rustig te wennen. Maar vanaf de<br />

opening moesten we meteen vol aan de bak.<br />

Het eerste weekend was er voor onze gasten nog<br />

best een lange wachttijd. Gelukkig hadden mensen<br />

daar begrip voor. Dat voelde voor ons als een<br />

warm ontvangst.’<br />

22 | BELEEF VATHORST 2021


ONDERNEMEND VATHORST<br />

Inmiddels is het personeel ingewerkt en lopen de<br />

zaken een stuk soepeler. Op sommige momenten<br />

is het nog lastig om de grote vraag te verwerken.<br />

In <strong>Vathorst</strong> blijken veel sushiliefhebbers te wonen,<br />

die ongeveer op dezelfde tijd aan tafel willen. ‘Wij<br />

onderscheiden ons van andere sushizaken door de<br />

bestelling zo vers mogelijk te bereiden. Dat betekent<br />

dat we geen sushi van tevoren klaarmaken. Omdat<br />

we veel met rauwe producten werken, moet alles<br />

vers zijn,’ legt Mitch uit. ‘Op populaire tijden, zoals<br />

zaterdag tussen 18.00 en 19.00 uur is de wachttijd<br />

daarom wel wat langer. We nemen nu een maximaal<br />

aantal bestellingen per kwartier aan. Dan kunnen<br />

we op tijd leveren en de kwaliteit die we beloven<br />

waarmaken.’<br />

INTERACTIE MET GASTEN<br />

Tk staat als chef garant voor authentieke sushi met<br />

een persoonlijke twist. Omdat hij zelf vegetariër is,<br />

staan verschillende sushi zonder vlees of vis op de<br />

menukaart. Toch creëert hij net zo makkelijk<br />

gerechten met vlees of vis in de hoofdrol. Mitch:<br />

‘Tk kan nieuwe combinaties maken, zonder ze zelf<br />

te proeven. Ik weet niet hoe hij het doet, maar hij<br />

weet er altijd een persoonlijke draai aan te geven.<br />

We houden ook van experimenteren met smaken.<br />

Soms vragen we op Instagram wat mensen graag<br />

zouden willen proeven. Dat proberen we dan te<br />

maken. Het is echt leuk om zo in direct contact<br />

met onze gasten te staan.’<br />

SMAAK BOVEN ALLES<br />

Mitch geeft met plezier een rondleiding door de<br />

zaak. ‘Eén van dingen waar ik trots op ben, is de<br />

hoge mate van hygiëne waarmee we werken. Zeker<br />

in deze tijden is dat belangrijk. We hebben een open<br />

keuken, zodat iedereen kan zien dat we zorgvuldig<br />

met het eten omgaan,’ vertelt hij. ‘Daarnaast vinden<br />

we de smaak van de sushi heel erg belangrijk.<br />

De sushirijst wordt na het koken gekoeld in een<br />

Alles wordt vers bereid<br />

traditionele hangiri, een grote, houten schaal.<br />

Als de rijst warm verwerkt wordt, gaat het weliswaar<br />

makkelijker, maar deze authentieke methode komt<br />

de smaak enorm ten goede.’<br />

HUISKAMER<br />

Op het moment van schrijven is IKI SUSHI nog<br />

alleen geopend voor afhalen. Mensen kunnen alle<br />

dagen van de week zowel via de website als in de<br />

zaak zelf bestellen. In de nabije toekomst komt<br />

er een bezorgservice bij. ‘We hebben al gemerkt<br />

dat er veel belangstelling is voor bezorgen.<br />

De plannen daarvoor zijn in een vergevorderd<br />

stadium. De fietsen zijn al besteld!’ Mitch blikt nog<br />

wat verder vooruit: ‘Zodra het mag, gaat ons<br />

restaurantgedeelte open. We kijken ernaar uit om<br />

onze gasten daar welkom te heten. Straks hebben<br />

we hier 30 zitplaatsen. Verwacht geen standaard<br />

Aziatische i<strong>nr</strong>ichting. De sfeer doet eerder denken<br />

aan een gezellige huiskamer, met hout en planten.<br />

En misschien komen er aan de grote achterwand<br />

schilderijen of een muurschildering.’<br />

Gevraagd naar de betekenis van de naam IKI SUSHI,<br />

legt Mitch uit: ‘Het Japanse woord IKI betekent<br />

zoveel als moedig, spontaan, uniek en elegant.<br />

Wij hebben gekozen voor deze naam omdat we<br />

achter deze waarden staan. Ze verenigen ons en<br />

maken het bedrijf tot waar het voor staat. Onze<br />

missie is om onze gasten keer op keer een heerlijke<br />

ervaring te bezorgen. Iedere dag doen we ons<br />

uiterste best om dat waar te maken!’ ❖<br />

cv<br />

Mitch<br />

Cheung<br />

Mitch Cheung (31) en Tk Siu (33) zijn<br />

gezamenlijk eigenaar van IKI SUSHI.<br />

Mitch woont met zijn vriendin in<br />

Zoetermeer. Tk woont in <strong>Vathorst</strong><br />

met zijn vrouw en kind.<br />

2021 BELEEF VATHORST | 23


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE HENK GROENEWOUD<br />

Bijzondere entree<br />

van <strong>Vathorst</strong><br />

Wie station <strong>Vathorst</strong> uitkomt, loopt er meteen tegenaan;<br />

een vijf verdiepingen tellend appartementencomplex,<br />

met aan de zijkant in grote letters <strong>Vathorst</strong> gemetseld.<br />

December 2020 ontvingen de eerste huurders de sleutels<br />

van deze gewilde appartementen. De buitenkant verraadt<br />

niets van de complexe opgave die het voor Bouwbedrijf<br />

Schoonderbeek, woningcorporatie de Alliantie,<br />

Ontwikkelingsbedrijf <strong>Vathorst</strong> en Attika Architecten<br />

was om het gebouw te realiseren.<br />

H<br />

et appartementengebouw ligt op een<br />

bijzondere zichtlocatie. ‘Het is de entree<br />

van de wijk, het eerste gebouw dat<br />

reizigers zien als ze het station uitkomen,’ vertelt<br />

Rosa Rimmelzwaan, gebiedsontwikkelaar bij woningcorporatie<br />

de Alliantie. En die eerste indruk moet<br />

goed zijn. ‘Een van de eisen was dat het gebouw<br />

eruit moest zien als een verzameling losse<br />

gebouwen.’ Dat is gelukt. ‘Toen ik het gebouw zag,<br />

moest ik echt drie keer kijken of het echt<br />

één gebouw was.’<br />

24 | BELEEF VATHORST 2021


IN BEELD<br />

De appartementen lijken te dateren uit een rijk<br />

handelsverleden: links een smal pakhuis met<br />

puntdak en daarnaast vier industrieel ogende<br />

panden in afwisselende hoogtes en breedtes.<br />

Maar niets is minder waar, want het pand is<br />

gloednieuw. Het ontwerp past bij de zelfverzonnen<br />

geschiedenis die Attika Architecten bedacht<br />

als leidraad voor de ontwikkeling van het winkelcentrum,<br />

dat er pal achter ligt. In die geschiedenis<br />

staat de manier waarop steden ontstaan zijn<br />

centraal: door de gunstige ligging van een plek<br />

gaan mensen handel drijven, er ontstaat industrie en<br />

er worden pakhuizen en kantoren gebouwd. Met de<br />

tijd verdwijnt de industrie, pakhuizen en kantoren<br />

verliezen hun functie en worden omgebouwd<br />

tot woningen.<br />

HOGE KWALITEIT EN TOCH BETAALBAAR<br />

Het was een behoorlijke uitdaging om juist op deze<br />

locatie betaalbare sociale huurwoningen te realiseren,<br />

legt Rosa uit. ‘Door de ligging tegenover het station<br />

is dit de toegang tot de wijk en de afronding van het<br />

winkelcentrum. De appartementen moesten er dus<br />

mooi uitzien en betaalbaar blijven, omdat het sociale<br />

huurwoningen zijn. Bovendien had de bouwlocatie<br />

allerlei hoogteverschillen en hadden we te maken met<br />

de grote blinde gevel van de sporthal waar we aan<br />

één kant tegenaan moesten bouwen. De locatie ligt<br />

ingeklemd tussen het stationsplein, de sporthal en<br />

andere woningen, maar moest toegankelijk zijn voor<br />

bouwverkeer. Een complexe opgave dus.’<br />

U-VORM<br />

Het gebouw is uiteindelijk ontworpen in een<br />

U-vorm en bestaat uit 61 twee-, drie- en vierkamerappartementen.<br />

Alle ‘losse’ blokken zijn<br />

aan de achterkant verbonden door een gallerij.<br />

Vanaf die gallerij bij de voordeur kijken de bewoners<br />

uit op een binnenplaats met parkeerplaatsen.<br />

Rosa: ‘Dit was de best passende vorm op deze<br />

locatie. Hiermee konden we de hoogteverschillen<br />

oplossen. En door parkeerplaatsen aan de kant van<br />

de sporthal te maken, halen we de auto’s uit het<br />

straatbeeld.’ De meeste appartementen liggen op<br />

Gelukkig werd het<br />

bouwmateriaal net op tijd<br />

aangeleverd, zodat we<br />

de woningen eind 2020<br />

konden opleveren.<br />

de eerste en bovenliggende verdiepingen. Op de<br />

begane grond, de plint van het gebouw, komt<br />

een Turkse supermarkt.<br />

De mix van appartementen en de centrale locatie<br />

maken de woningen aantrekkelijk voor verschillende<br />

doelgroepen, meent Rosa. ‘De woningen zijn goed<br />

bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer en<br />

het winkelcentrum voor alle boodschappen is om<br />

de hoek.’ De twee- en driekamerappartementen<br />

zijn geschikt voor starters en bijvoorbeeld ouderen<br />

die gelijkvloers willen wonen. Er zit een lift in het<br />

gebouw, waardoor alle appartementen makkelijk<br />

toegankelijk zijn. Handig voor mensen die wat<br />

slechter ter been zijn of voor ouders met kinderwagens.<br />

Er ook drie vierkamerappartementen<br />

ontwikkeld. ‘Die zijn bedoeld voor gezinnen, zo<br />

krijg je een gevarieerde groep bewoners.’ Bijna alle<br />

appartementen hebben een balkon bij de woonkamer,<br />

de slaapkamers liggen aan de gallerijkant.<br />

‘Vanaf het balkon kijken bewoners mooi uit over<br />

het station, het Laakgebied of richting een deel<br />

van het winkelcentrum.’<br />

➸<br />

2021 BELEEF VATHORST | 25


IN BEELD<br />

verwerkt met een knipoog naar het station en<br />

het verzonnen handelsverleden. ‘Aan de zijkant is<br />

met witte baksteen de voorkant van een trein<br />

ingemetseld, om drie bestaande ramen heen. Die<br />

ramen lijken nu net de ramen van de voorkant van<br />

de trein, een aantal andere ramen lijkt op coupéramen.<br />

En boven de entree is van boven naar<br />

beneden een smal blok gemetseld dat doen denken<br />

aan een stoompijp, met daarin de letters ‘<strong>Vathorst</strong>’<br />

gemetseld in een lichtere kleur baksteen.’<br />

FEITEN EN<br />

CIJFERS<br />

[ 20 tweekamerappartementen<br />

met een oppervlakte<br />

van 60-66 m²<br />

[ 38 driekamerappartementen<br />

met een oppervlakte van<br />

68-85 m²<br />

[ 3 vierkamerappartementen<br />

van 101 m²<br />

[ Bijna alle appartementen<br />

hebben een balkon.<br />

Door gebruik van verschillende materialen,<br />

verspringingen in metselwerk en diverse soorten<br />

bakstenen, valt er veel te zien. ‘De ‘blokken’ zijn<br />

allemaal opgetrokken uit verschillende kleuren<br />

baksteen, er is veel afwisseling in grote en kleinere<br />

raampartijen en ook de balkons zijn verschillend.<br />

Zo is een aantal gemaakt van melkglas en weer<br />

andere van hekwerk,’ licht Rosa het ontwerp toe.<br />

Bovendien zijn er aparte details in de wand<br />

In april 2019 startte de bouw. Ondanks Corona<br />

bleef Bouwbedrijf Schoonderbeek goed op schema.<br />

‘In het begin was het wel even spannend of alle<br />

bouwmaterialen op tijd geleverd konden worden.<br />

Sommige materialen, zoals het kalksteen voor de<br />

binnenmuren, moesten uit het buitenland komen.<br />

Gelukkig werd alles net op tijd aangeleverd, zodat<br />

we de woningen eind 2020 konden opleveren.’<br />

Er is veel vraag naar compacte twee- en driekamerappartementen<br />

in Amersfoort, merkt Rosa. De<br />

woningen bleken dan ook populair: ‘Toen we ze in<br />

juli vorig jaar te huur aanboden, kregen we direct veel<br />

reacties, dus ze waren al snel allemaal verhuurd.’<br />

TROTS<br />

‘Uiteindelijk is het gelukt om met Schoonderbeek<br />

en OBV binnen alle eisen en voorwaarden een<br />

aantrekkelijk appartementengebouw neer te<br />

zetten. Mét mooie architectuur. Daar zijn we<br />

echt trots op.’ ❖<br />

Start bouw: april 2019<br />

Opgeleverd: november 2020<br />

26 | BELEEF VATHORST 2021


TEKST MARJOLEIN HOOGEVEEN FOTOGRAFIE WIJ FOTOGRAFIE/WEST8<br />

IN ONTWIKKELING<br />

BERGENPARKBUURT:<br />

VERRASSEND<br />

GROEN<br />

Het laatste te ontwikkelen plandeel in <strong>Vathorst</strong> kreeg<br />

eerder de werktitel Velden 1F mee. Maar het gebied<br />

is inmiddels opnieuw verkaveld en sluit direct aan op<br />

de dorpse sfeer die in De Velden al jaren eerder is<br />

gecreëerd en op het toekomstig Westelijk park. Vandaar<br />

ook een nieuwe naam die goed bij de beoogde sfeer past:<br />

de Bergenparkbuurt.<br />

H<br />

et deelplan strekt zich uit langs de Bergenboulevard<br />

aan de oostkant, aan het nog<br />

te ontwikkelen Westelijk park aan de<br />

westkant en het sluit in het noorden aan op Laakse<br />

Tuinen waar momenteel volop wordt gebouwd.<br />

Zodoende komt er ook een duidelijke begrenzing<br />

van <strong>Vathorst</strong> tot stand. De redactie stelde zes vragen<br />

over het plan aan de locatieontwikkelaar van<br />

OBV, Floor Swildens. En uiteraard delen we hier<br />

met u de antwoorden.<br />

➸<br />

2021 BELEEF VATHORST | 27


HET PROJECT<br />

1. KUNNEN WE DE BERGENPARKBUURT MET<br />

RECHT HET GROENE SLUITSTUK VAN<br />

VATHORST NOEMEN?<br />

‘Het is inderdaad een plan met een groene uitstraling<br />

vooral omdat het Westelijk park (zoals het er nu naar<br />

uitziet) vanaf de Laak in het noorden, helemaal wordt<br />

doorgetrokken naar rotonde 2. Het wordt daarmee<br />

een langgerekt park dat goed bereikbaar is vanuit<br />

de nieuwe buurt. Een soort groene zoom. Ook de<br />

bestaande houtwal met knotelzen, die zich uitstrekt<br />

over de volle lengte van het plan, blijft behouden.<br />

Dat behoud is een belangrijk uitgangspunt voor de<br />

hele verkaveling. Op verschillende plaatsen komt een<br />

poort of een doorsteek, die via de hofjes, de houtwal<br />

en binnenstraatjes een doorgang bieden naar het<br />

park. Daardoor wordt het groen als groene vingers<br />

het plan ingetrokken en bewoners straks bijna in het<br />

park wonen. De diepe(re) voortuinen, de hofjes, de<br />

groene erfafscheidingen en de ‘verborgen parels’<br />

achter de gevels aan de Bergenboulevard, maken<br />

het tot een groen geheel. De hele opzet van de<br />

verkaveling maakt de sfeer kleinschalig, dorps<br />

en lommerrijk.’<br />

2. HOEVEEL EN WELK TYPE WONINGEN<br />

KOMEN ER IN DEZE NIEUWE BUURT?<br />

‘Het gaat in totaal om ongeveer 290 woningen,<br />

waarvan de meeste eengezinswoningen zijn met een<br />

tuin. Er is ook ruimte voor vrije kavels die kopers<br />

zelf kunnen bebouwen en voor appartementen;<br />

40 appartementen op de kop van het plan in de<br />

bocht naar Laakse Tuinen en nog 10 in het plangebied.<br />

De woningen worden gebouwd in korte rijen,<br />

als twee-onder-een kap woningen, geschakeld in een<br />

hofje, vrijstaand en in een appartementengebouw.<br />

Veel afwisseling dus.’ Heijmans, Schoonderbeek,<br />

de Alliantie en OBV zorgen voor de ontwikkeling van<br />

deze woningen, de appartementen en de vrije kavels.<br />

Per openbare ruimte ontstaan duidelijk herkenbare<br />

woonsferen, elk met hun kwaliteiten. Zo ontstaat de<br />

Parkrand, Calveenserand, Boulevardrand en ontstaan<br />

typische Binnenstraatjes en Verborgen parels.’<br />

rotonde 2<br />

rotonde 3<br />

28 | BELEEF VATHORST 2021


IN ONTWIKKELING<br />

3. HOE WORDT IN HET PLAN OMGEGAAN<br />

MET KLIMAATAANPASSINGEN EN<br />

DUURZAAMHEID?<br />

‘De ambitie op dit onderwerp is hoog. Een aantal<br />

van deze ambities is in het stedenbouwkundig plan<br />

beschreven en wordt momenteel uitgewerkt door<br />

de betrokken ontwikkelaars. Zo is bijvoorbeeld maar<br />

beperkt verharding in de voortuin en in de openbare<br />

ruimte toegestaan voor een groene beleving. De<br />

achterpaden worden een beetje breder aangelegd,<br />

zodat erfjes ontstaan. De bergingen in de achtertuin<br />

worden voorzien van mossedum daken, waardoor<br />

regenwater langer wordt vastgehouden. Wellicht<br />

komen er solarcarports waaronder auto’s geparkeerd<br />

staan. De houtwal en de brede hagen bevorderen<br />

de biodiversiteit. Kleine zoogdieren, insecten en<br />

vogels vinden het heerlijk om in de houtwal en in de<br />

hagen te zijn. Ze vinden er voedsel en beschutting.<br />

En niet te vergeten zorgt de beoogde aanleg van het<br />

toekomstig Westelijk park voor een enorme groene<br />

impuls, voor heel <strong>Vathorst</strong>, maar zeker ook voor de<br />

Bergenparkbuurt. Er komen veel bomen, water met<br />

rietoevers en er kan gerecreëerd worden. In het park<br />

komen doorgaande verbindingen voor langzaam<br />

verkeer. Voor de opvang van regenwater is een<br />

waterpartij voorzien in het park. De Calveense<br />

Wetering, met zijn zachte groene oevers, speelt<br />

natuurlijk ook een belangrijke rol bij de waterhuishouding<br />

van het hele gebied.’<br />

4. IS DE BUURT STRAKS OOK KINDVRIENDELIJK?<br />

‘Uiteraard! Door al het groen, de nabijheid van het<br />

bosrijke park, de mogelijkheid om te spelen rondom<br />

en nabij het huis wordt het bij uitstek een kindvriendelijke<br />

omgeving. Het park biedt ook mogelijkheden<br />

voor oudere kinderen, omdat er bijvoorbeeld ruimte<br />

komt om te skaten. Het hele plan is verkeersluw<br />

en op de doorgangen door de houtwal ontstaan<br />

natuurlijke speelplekken. En omdat privé parkeren<br />

gebeurt op eigen erf en in parkeerkoffers, wordt het<br />

straatbeeld niet bepaald door geparkeerde auto’s.<br />

Dat nodigt uit tot spelen in de eigen buurt.<br />

De huizen met ruime tuinen sluiten aan op die<br />

De bestaande houtwal blijft behouden<br />

omgeving en omdat er naar verwachting veel<br />

kinderen komen wonen, zijn er ook vriendjes en<br />

vriendinnetjes die lekker buiten willen spelen.’<br />

5. HOE ZIT HET MET DE BERG VAN RENEWI<br />

IN HET LANDSCHAP?<br />

‘Deze berg die vroeger van Smink was, is al sinds<br />

1989 in gebruik en bestaat vooral uit bouwafval.<br />

De berg heeft een bewust gekozen vorm met taluds<br />

die meer of minder steil zijn. Dat zorgt ervoor dat als<br />

de berg eenmaal ‘klaar’ is, het een herkenbaar groen<br />

element in het landschap is. Het is de bedoeling dat<br />

de berg helemaal groen wordt afgewerkt, boven op<br />

de nodige afdeklagen. Dan zouden er bijvoorbeeld<br />

schapen op kunnen grazen. De kant die in het<br />

dichtst bij de Bergenparkbuurt ligt is ‘klaar’ en op<br />

eindhoogte. Dat is dus de blijvende situatie.<br />

Overigens zit er 225 meter tussen de voet van de berg<br />

en de eerste gevels. Het Westelijk park ligt<br />

er als een groene buffer tussen.’<br />

6. STAAT DE BUURT OP ZICHZELF?<br />

‘Het wonen wordt er beschut, in kleinere buurten<br />

opgedeeld, maar het hele deelplan staat in directe<br />

verbinding met Laakse Tuinen, De Velden en de rest<br />

van <strong>Vathorst</strong>. Vooral door het Westelijk park,<br />

maar ook door de goede verbindingen via rotonde 3,<br />

de fietstunnel bij rotonde 2 en het doorgaande<br />

fietspad via de Calveenseweg naar het centrum van<br />

Amersfoort. In Laakse Tuinen komt bovendien een<br />

scholencluster en het plan is om in de buurt nieuwe<br />

hockeyvelden aan te leggen. Deze voorzieningen<br />

zorgen ervoor dat er veel dwarsverbanden<br />

ontstaan. De buurt wordt een integraal onderdeel<br />

van <strong>Vathorst</strong>.’ ❖<br />

PLANNING<br />

‘Het Stedenbouwkundig plan is definitief<br />

vastgesteld en momenteel wordt gewerkt<br />

aan het I<strong>nr</strong>ichtingsplan. We maken afspraken<br />

over het bestemmingsplan en nemen daar<br />

het Westelijk park in mee. Dat is nu nog<br />

officieel landbouwgebied. De RO-procedure<br />

duurt nog dit hele jaar, medio dit jaar wordt<br />

het ontwerp van de woningen met de ontwikkelaars<br />

opgestart. De verwachting is dat<br />

de gefaseerde verkoop van de woningen kan<br />

starten in de eerste helft van 2022. De bouwrijpe<br />

grond wordt ook in fasen opgeleverd<br />

vanaf najaar 2022 tot najaar 2023.’<br />

2021 BELEEF VATHORST | 29


TEKST KARIN POLDERVAART | FOTOGRAFIE ELLEN KOLFF<br />

Werken aan de<br />

gezondheid en fitheid<br />

van vrouwen<br />

Een dag na aankondiging van de eerste lockdown gaf Elyna<br />

bootcamps via livestream in het park voor haar huis. Dit jaar<br />

bedacht ze buddysporten als alternatief voor groepsworkouts.<br />

Inspelen op wat er leeft, het is typerend voor Elyna. Met<br />

V.WORKX en The Womens Health Club bouwt ze aan een<br />

sportieve community voor vrouwen, gericht op sporten,<br />

gezondheid én ontmoeting. Maar verwacht geen theekransjes:<br />

‘Mijn workouts zijn echt pittig.’<br />

H<br />

aar interesse in voeding en gezondheid<br />

begon in haar pubertijd: ‘Op mijn veertiende<br />

kwam ik erachter dat ik een<br />

erfelijke cholesterolafwijking heb. Vanaf die tijd let<br />

ik op mijn voeding. Ook ging ik sporten om mijn<br />

cholesterol in bedwang te houden.’ Ze ontmoette<br />

Patrick, verhuisde naar Amersfoort en werd zwanger.<br />

Toen haar zoontje na 27 weken geboren werd en een<br />

hersenbloeding kreeg, stond haar wereld op zijn<br />

kop. ‘Xem bleek cerebrale parese te hebben en we<br />

moesten om de haverklap naar het ziekenhuis.<br />

Ik werkte in die tijd snoeihard als marketingmanager<br />

en deed aan professioneel salsadansen. Dat was<br />

niet te combineren.’<br />

30 | BELEEF VATHORST 2021


GEZOND EN SPORTIEF<br />

Elyna ging minder werken en volgde opleidingen<br />

tot gewichtsconsulent, voedingsdeskundige en<br />

bootcamptrainer. In 2016 startte ze met V.WORKX<br />

om bootcamps voor vrouwen te organiseren. Het<br />

moment dat ze haar vaste baan opzegde, weet ze<br />

precies: ‘Op vakantie in Kroatië ontmoette ik<br />

een vrouw met een eigen evenementenbureau.<br />

De manier waarop zij gezin en haar werk<br />

combineerde vond ik zo inspirerend, dat ik na die<br />

vakantie tegen mijn baas zei: verleng mijn contract<br />

maar niet. Het is mijn beste keuze ooit.’<br />

VOOR DE LIEFDE<br />

De liefde bracht haar zes jaar geleden van Tilburg<br />

naar <strong>Vathorst</strong> en daar heeft ze geen moment spijt<br />

van. ‘Ik voel me thuis in Amersfoort. <strong>Vathorst</strong> is<br />

een leuke jonge wijk met veel gezinnen, heel<br />

gemoedelijk.’ Omdat ze snel merkte dat hier veel<br />

ondernemers wonen en werken, startte ze Vovan,<br />

een netwerk voor vrouwelijke ondernemers in<br />

Amersfoort Noord en Hooglanderveen. ‘Daardoor<br />

ken ik veel ondernemers en kunnen we elkaar<br />

inspireren en versterken.’<br />

GEEN THEEKRANSJE<br />

V.WORKX is inmiddels meer dan bootcamps.<br />

‘We werken aan de gezondheid en fitheid van<br />

vrouwen. Zij kunnen terecht voor individueel<br />

voedingsadvies, personal training en hardloop-<br />

trainingen. In de V.WORKX-app deel ik recepten,<br />

voedingsadviezen en ik schrijf blogs over<br />

gezondheid en voeding.’ Er zijn speciale programma’s<br />

voor zwangeren en pas bevallen vrouwen. Vanwaar<br />

alleen vrouwen? ‘Vrouwen hebben andere behoeftes<br />

dan mannen, ik vind het belangrijk daarop in te<br />

spelen. We hebben een ander lichaam, sporten<br />

anders en ons hoofd werkt anders. Veel vrouwen zijn<br />

onzeker over hun lichaam bij het sporten. Bovendien<br />

hebben onze hormonen veel invloed op lichaam en<br />

geest; kijk maar wat er gebeurt bij zwangerschap,<br />

bevallen en overgang. Het is fascinerend hoeveel<br />

verschil beweging, voeding en slaap maken.’ Verder<br />

merkt Elyna dat veel vrouwen behoefte hebben aan<br />

gezelligheid. ‘Natuurlijk gaat het om sporten, maar ze<br />

willen ook gelijkgestemden ontmoeten. Zeker in deze<br />

wijk met veel gezinnen en vrouwen die hier net zijn<br />

komen wonen. Tijdens onze workouts is daar ruimte<br />

voor en dat wordt gewaardeerd.’ Het betekent niet<br />

dat sporten ondergeschikt is. ‘Geen theekransjes, we<br />

sporten echt flink door.’<br />

WOMENS HEALTH CLUB EN BOUTIQUE<br />

De afgelopen jaren is Elyna’s blik op gezondheid<br />

breder geworden dus het is tijd voor een nieuwe<br />

koers. ‘Ik wil holistischer werken, meer bieden<br />

rondom gezondheid, sporten, voedings- en slaapadvies.<br />

En actiever bouwen aan een community.’<br />

Dit voorjaar opent ze de deuren van The Womens<br />

Health Club en Boutique, op een centrale locatie in<br />

Hooglanderveen. Daar komt alles samen: ‘We maken<br />

drie ruimtes voor personal training en workouts voor<br />

kleine groepen, en een aparte ruimte voor voedingsadvies.<br />

Verder richten we een huiskamer in. In de<br />

keuken gaan we kookworkshops geven en samen<br />

koken. Zo bieden we een plek voor vrouwen die aan<br />

hun gezondheid werken én gezellig samen willen<br />

zijn.’ Uiteraard krijgt The Health Club een vrouwelijke<br />

uitstraling en sfeer. Enthousiast laat Elyna het moodboard<br />

zien: ‘De fluweelroze bank is al besteld.’<br />

MEER BUITENSPORTLOCATIES<br />

In Coronatijd geeft Elyna zowel online les als<br />

fysiek in de buitenlucht in kleine groepjes. Elyna:<br />

‘Onze leden wilden buiten en binnen blijven sporten.<br />

In deze tweede lockdown bedachten we buddy-<br />

cv<br />

Elyna Kortwijk (34) | woont samen<br />

met Patrick Kortwijk (48) |<br />

zoon Xem (5) en baby Seb (0) |<br />

bonusdochters Fleur (14) en Carlijn<br />

(12) | runnen samen V.WORKX<br />

en The Womens Health Club<br />

& Boutique.<br />

sporten op diverse plekken in <strong>Vathorst</strong>. Vrouwen<br />

doen in tweetallen oefeningen op verschillende<br />

plekken. Tussendoor beantwoorden ze vragen via de<br />

app. Zo zijn ze lekker aan het sporten en leren<br />

ze elkaar kennen.’ Elyna ziet graag meer buitensportlocaties<br />

in <strong>Vathorst</strong>. ‘We sporten nu in het Kaipark,<br />

bij het Brinkcluster en bij Stater. Overdag prima,<br />

maar ik mis locaties om ’s avonds te sporten met<br />

goede verlichting waar omwonenden geen last<br />

hebben van het geluid. En Waterdorp kan ook wel<br />

een goede buitensportlocatie gebruiken.’<br />

UITBREIDEN<br />

Als het aan Elyna ligt, wordt The Womens Health<br />

Club nog groter: ‘We focussen nu op Womens Health<br />

Club en Boutique in Hooglanderveen, daarna wil<br />

ik uitbreiden en sportgroepen starten in Nijkerk,<br />

Utrecht en andere gemeenten.’ ❖<br />

2021 BELEEF VATHORST | 31


COLOFON<br />

BELEEF VATHORST<br />

Maart 2021<br />

©<strong>Beleef</strong> <strong>Vathorst</strong> is een magazine<br />

over wonen in <strong>Vathorst</strong> dat in 2021 nog<br />

twee keer verschijnt, in maart en juli.<br />

Nr. 50 wordt het allerlaatste nummer.<br />

Hoofdredactie<br />

Marjolein Hoogeveen<br />

Giel van der Vlies<br />

Redactie<br />

Paula Kleisen, Karin Poldervaart<br />

en Leonie Mulder<br />

Fotografie<br />

Ellen Kolff, Henk Groenewoud<br />

en Wijgert IJlst<br />

Coverfoto<br />

Cover: Marielle Kok over Waterrijk en<br />

achterkant cover: Voorjaar in De Laak<br />

van Cees de Vries.<br />

Concept & Vormgeving<br />

Trichis<br />

Wilt u meewerken<br />

aan ons magazine?<br />

Heel graag!<br />

Laat het dan weten aan<br />

m.hoogeveen@vathorst.com<br />

Aanmelden voor onze<br />

nieuwsbrief kan via de website<br />

www.vathorst.nl. U ontvangt dan<br />

regelmatig informatie over het laatste<br />

nieuws, evenementen en<br />

verkoopbijeenkomsten in<br />

<strong>Vathorst</strong>. Op deze website is ook het<br />

woningaanbod te vinden. Informatie<br />

over vrije kavellocaties:<br />

www.vrijekavelsvathorst.nl.<br />

i-Centrum <strong>Vathorst</strong><br />

Veenslagen 2<br />

3825 RV Amersfoort<br />

033-451 10 12<br />

i-centrum@vathorst.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!