06.10.2022 Views

Metaalvak 05 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>2022</strong> - JAARGANG 9<br />

OKTOBER - NOVEMBER 5<br />

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE<br />

PLATFORM VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE METAALVAK.BE JAARGANG 9<br />

etaalvak<br />

5<br />

GA VAN 25 TOT 28 OKTOBER NAAR DE TOEKOMST<br />

Beurs EuroBLECH<br />

VERANDERING HANGT IN DE LUCHT<br />

Lasrook<br />

OOK VOOR DIE MOEILIJK BEREIKBARE PLEKJES<br />

Ontbramen<br />

metaalvak.be


VCE-600<br />

Bent u klaar<br />

voor een nieuwe<br />

STAP<br />

in de<br />

toekomst<br />

De VCE-600 vertegenwoordigt een nieuwe generatie verticale CNC-bewerkingscentra.<br />

DE VCE-600 BIEDT KWALITEIT EN PRESTATIES DIE U VAN ONS<br />

MAG VERWACHTEN, TEGEN EEN ONVERWACHT SCHERPE PRIJS.<br />

De zeer veelzijdige VCE-600 biedt toonaangevende productiviteit, prestaties en gebruiksgemak in<br />

een compact formaat en is ontworpen voor zware frees- en hogesnelheidsbewerkingen, waardoor<br />

de freesmachine ideaal is voor bedrijven die diverse verschillende werkstukken produceren.<br />

Nieuwste Mazak SmoothEz • 15-inch touchscreen • Eenvoudige programmering<br />

Krachtige spindel • Hoog koppel • Snelle gereedschapswissel • Uitstekende toegankelijkheid<br />

Ongeëvenaarde precisie • Mazak kwaliteit en ondersteuning<br />

Bent u klaar voor een nieuwe stap in de toekomst?<br />

Bel +32 (0)16 39 16 11 of email sales@mazak.be<br />

scan en<br />

ontdek meer<br />

mazakeu.be/nl/machines/vce-600/


Highspeed Eco<br />

Save up to 70% in<br />

cutting-gas consumption<br />

BrightLine<br />

Unique 2-in-1 fiber cable that<br />

increases cutting quality and<br />

ensures easier part removal<br />

Continuous protective<br />

glass monitoring<br />

Collision protection<br />

Produce in all security, day and<br />

night<br />

CoolLine<br />

Nest parts more closely<br />

TRUMPF TruLaser Lasercutting<br />

Kleine Pathoekeweg 13-15, B-8000 Brugge<br />

Phone: +32 50 31 50 83 / sales@vac-machines.be<br />

www.vac-machines.be


Q-FIN.NL<br />

WERELDPREMIÈRE!<br />

REVOLUTIONAIRE<br />

ONTBRAAMMACHINE<br />

Bezoek ons op de EuroBLECH (Hal 12, stand H93)


Is uw energie nog betaalbaar?<br />

Voorwoord<br />

Al maanden domineren ze de krantenkoppen: de stijgende energieprijzen. Op elke krimp op de gasmarkt<br />

die hoop geeft op beterschap volgt er wel weer een nieuw manoeuvre van Poetin om beleggers<br />

in een kramp te laten schieten. De gevolgen deinen steeds verder uit. Want waar de meest kwetsbare<br />

burgers kunnen terugvallen op een sociaal tarief als balsem op deze uit de pan swingende kosten,<br />

staan onze maakbedrijven er grotendeels alleen voor. Wat zal het voor de maatschappij betekenen<br />

als de winst van produceren niet meer opweegt tegen de kost van de energie om te produceren. Een<br />

dilemma dat niet voorbehouden blijft voor de bakker om de hoek; het lijstje bedrijven die (een deel<br />

van) hun productie hebben stilgelegd groeit elke dag verder.<br />

Hoe geraken we eruit? Iedereen zal in de eerste plaats voor eigen deur moeten vegen. Dat betekent<br />

vooreerst: energie-efficiënter worden. Er zit heus wel nog wat besparingspotentieel in uw productie<br />

dat u op korte termijn tot een win kan uitbouwen. Het licht niet nodeloos laten branden, de<br />

verwarming een halve graad lager zetten, dat heeft iedereen intussen wel al gedaan. Maar hebt u<br />

ook al uw persluchtverbruik onder de loep genomen? Wie over een groot leidingnetwerk beschikt,<br />

doet er goed aan met een persluchtaudit op zoek te gaan naar mogelijke lekken. Ze winnen zich,<br />

met een minimum aan investeringen, meestal binnen de kortste keren terug door het verschil op uw<br />

energiefactuur, zeker met deze prijzen.<br />

Wie op langere termijn wil kijken, zal niet om digitalisering heen kunnen. En daar zal de portefeuille<br />

wat breder voor opengetrokken moeten worden, zelfs met een korte ROI. Hoe meer data uw productie<br />

genereert en hoe meer software u ter beschikking heeft om daarop de juiste analyses los te laten,<br />

tot hoe meer inzichten u zal komen. Waar zitten de knelpunten in de productie? Wat zijn de grootste<br />

verbruikers? Hoe kan het anders en beter? Fingerspitzengefühl is goed, cijfers zwart op wit zijn beter.<br />

Dat zijn de garanties die digitalisering en datacaptatie kunnen bieden. Maar aan sensoren alleen zal<br />

u niet genoeg hebben. Digitalisering draait om verbinden. De inzichten die u uit de productiedata<br />

genereert moeten dus ook worden teruggekoppeld naar uw productie. On-the-fly aanpassingen van<br />

de productie wanneer de zon feller schijnt of de wind harder waait, ook dat is energie-efficiëntie voor<br />

wie inzet op hernieuwbare energie.<br />

En uiteraard moeten we hier ook automatisering aanstippen. Door de niet aflatende prijsstijgingen op<br />

de energiemarkt, wordt ook de index continu in beweging gehouden. Hoeveel sprongen nog vooraleer<br />

personeel, tegen deze al bijzonder moeilijke economische achtergrond, volledig onbetaalbaar wordt?<br />

En hoewel elke geautomatiseerde machine een stopcontact nodig heeft en dus de energiefactuur zal<br />

verhogen, kan ze er wel voor zorgen dat bedrijven kunnen verder groeien zonder de personeelskost<br />

onder druk te zetten. Wie investeert in een oplossing om zijn machines automatisch te beladen en<br />

te ontladen, kan dan extra shifts ’s nachts en in het weekend draaien. Voor een robot hoeft zelfs het<br />

licht niet aan te blijven.<br />

Veel leesplezier!<br />

Valérie Couplez


Platform & website over de<br />

metaalverwerkende industrie<br />

metaalvak.be<br />

Jaargang 9 • Nummer 5 <strong>2022</strong><br />

etaalvak<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Jan Devriese<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere,<br />

Evi Husson, Piet Debisschop<br />

Projectmanagement<br />

Freddy Fierens<br />

f.fi erens@louwersmediagroep.be<br />

GSM +32 475 49 46 67<br />

Alexander Dewaele<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

GSM +32 477 22 41 29<br />

Secretariaat<br />

Riana Holley<br />

Elke Kina<br />

traffi c@louwersmediagroep.be<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar traffi c@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. Platform <strong>Metaalvak</strong><br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

metaalconstructiebedrijven, plaatbewerkingsbedrijven,<br />

verspanende industrie, matrijzenbouwers,<br />

lakkerijen, slijperijen, fabrikanten, toeleveranciers,<br />

invoerders, groothandelaars, (toe)leveranciers,<br />

opleidingscentra, adviesbureaus en onderzoeksbureaus<br />

en brancheorganisaties.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

+32 50 36 81 70<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het<br />

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn<br />

op deze informatie.<br />

08<br />

10<br />

36<br />

8 Blijven investeren in nieuwe en<br />

moderne technologieën<br />

10 Efficiënter werken dankzij innovatieve<br />

ERP-software<br />

14 “Weer klaar voor de volgende twintig jaar”<br />

16 De juiste manipulatoren maken licht werk<br />

20 De Pen: Additive manufacturing:<br />

wie verdient er geld aan?<br />

EuroBLECH<br />

22 De toekomst van de wereld van<br />

de plaatbewerking<br />

26 Lasersnijden dat de grenzen van efficiëntie<br />

en duurzaamheid verlegt<br />

29 SafanDarley presenteert intelligente lightsout<br />

fabrieksoplossingen<br />

30 Kwaliteit dienstverlening voor waterjet zet<br />

zich door tot bij klant<br />

33 Efficiëntie en consistentie in<br />

het ontbraamproces<br />

34 Nieuwbouw voor<br />

overtuigende demonstraties<br />

ONTBRAMEN<br />

36 Eenvoudige tips voor een perfect resultaat<br />

in ontbramen<br />

38 Omkeerunit realiseert in één doorgang<br />

hoge output tweezijdig afbramen<br />

42 Smeermiddelen met respect<br />

voor operatoren<br />

44 Klemtoon ligt meer dan ooit op volledige<br />

ontzorging van klant<br />

LASROOK<br />

46 Tijd voor verandering en schone lucht<br />

48 Laat lasrook de gezondheid en veiligheid<br />

van je medewerkers niet in gevaar brengen<br />

50 Kwaliteit staalplaten is primordiaal voor<br />

snij-, pons- en plooiwerk<br />

SUBCONTRACTING<br />

56 Hoe heeft corona het aangezicht van<br />

toelevering veranderd?<br />

60 Nieuwbouw versterkt reputatie als<br />

one-stop-shop voor metaalbewerking<br />

62 Meedenkende leverancier speelt bepalende<br />

rol bij projecten


Inhoud<br />

66 ‘Schop in de grond’ voor<br />

nieuwe slimme fabriek voor<br />

op maat gemaakt metaal<br />

INRICHTING ATELIER<br />

68 Zo maak je de lay-out van je werkplaats<br />

efficiënter<br />

72 Matrijzen en afgewerkte persfittingen<br />

overzichtelijk, ruimtebesparend en<br />

efficiënt opslaan<br />

76 Complete gereedschapskar zorgt voor<br />

nieuw elan op werkvloer<br />

29<br />

78 Nieuw draaifreescentrum CMZ TD opent<br />

nieuw tijdperk<br />

80 In geen tijd spanen maken<br />

82 Een betrouwbare energie-oplossing die<br />

ook nog eens future proof is<br />

87 <strong>Metaalvak</strong> partners<br />

44<br />

46<br />

Coverbeeld: Vac Machines - Trumpf.<br />

60<br />

72<br />

68<br />

82<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

metaalvak.be


Blijven investeren in nieuwe en<br />

moderne technologieën<br />

De nauwkeurigheid van bewerkingen hangt af van de kwaliteit van de machine én de gereedschappen. Paul Horn GmbH ontwikkelt en<br />

produceert al sinds 1969 precisiegereedschappen voor de meest uiteenlopende toepassingen in de algemene industrie, maar ook in veeleisende<br />

toepassingen, zoals de automobielindustrie en de ruimtevaart, de hydraulica en pneumatica, de medische sector en de productie<br />

van sieraden. Hoogwaardige technologie, uitstekende prestaties en ongekende betrouwbaarheid resulteren in een sterke reputatie. De<br />

voortdurende ontwikkeling en optimalisatie van producten en processen krijgen de hoogste prioriteit. Meest recente voorbeelden daarvan<br />

zijn het groef- en scheidingsfreessysteem M475 en de nieuwe coatings RC2 en RC4.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Horn/Sauermann<br />

Groef- en scheidingsfreessysteem M475<br />

Paul Horn GmbH presenteert een nieuwe generatie<br />

van een groef- en scheidingsfreessysteem:<br />

M475. Met dit volledig nieuw ontwikkelde<br />

gereedschapssysteem kunnen zeer rendabele<br />

en productieve freesbewerkingen uitgevoerd<br />

worden. De precisiegeslepen wisselsnijplaat<br />

beschikt over vier snijvlakken. De gebruiker<br />

hoeft daardoor geen verschillende snijplaten<br />

meer in het freeslichaam te plaatsen. Horn<br />

biedt de positief snijdende wisselsnijplaten<br />

met ronde spaangeleiding aan met het nieuwe<br />

snijmateriaaltype RC4G. Dit type maakt hoogwaardige<br />

verspaningen tijdens het freesproces<br />

mogelijk. Het systeem M475 is een aanvulling<br />

op de bestaande Horn-freessystemen M 3 10,<br />

382 en 383. De speciale oppervlaktebehandeling<br />

van de freesbasiselementen biedt veel<br />

bescherming tegen de schurende spanen.<br />

De basiselementen zijn uit voorraad leverbaar,<br />

zoals schijffrezen, opsteekfrezen en inschroeffrezen.<br />

De varianten opsteek- en inschroeffrezen<br />

zijn voorzien van een interne koelmiddeltoevoer.<br />

De schijffrezen zijn leverbaar met diameters<br />

van 80 mm tot 200 mm. Als scheidings- en<br />

groefbreedte kan men kiezen tussen 5 mm,<br />

6 mm of 8 mm. Als opsteekfrezen zijn de<br />

gereedschappen met een snijcirkel van 63 mm<br />

tot 200 mm verkrijgbaar. De groefbreedtes zijn<br />

identiek aan die bij de variant schijffrezen. De<br />

inschroeffrezen kunnen standaard met een<br />

snijbreedte van 5 mm en een diameter van 40<br />

mm tot 63 mm besteld worden. Het effectieve<br />

aantal tanden van alle varianten is afhankelijk<br />

van de betreffende diameter. Bij opsteekfrezen<br />

met een diameter van 40 mm is de zeff 2, terwijl<br />

bij schijffrezen van 200 mm de zeff 13 is. Het<br />

hoge aantal effectieve snijvlakken draagt ook<br />

Met de nieuwe coatings RC2 en RC4 presenteert<br />

Horn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van<br />

hoogwaardige gereedschapscoatings.<br />

bij aan de rendabiliteit van het nieuwe freessysteem<br />

M475.<br />

De precisiegeslepen wisselsnijplaat beschikt over vier snijvlakken.<br />

Nieuwe Horn coating RC2 / RC4<br />

Paul Horn GmbH investeert continu in nieuwe<br />

en moderne technologieën. In 2015 leverde het<br />

bedrijf CemeCon de wereldwijd eerste van drie<br />

HiPIMS-installaties aan Horn. De High-Power-<br />

Impulse-Magnetron-Sputtering-technologie<br />

zorgt voor heel wat voordelen en opent nieuwe<br />

mogelijkheden bij de coating van precisiegereedschappen.<br />

De technologie maakt de<br />

opbouw van zeer dichte en compacte coatings<br />

mogelijk, die zeer hard en tegelijkertijd taai<br />

zijn. De coatings hebben een zeer homogene<br />

structuur en een gelijkmatige laagdikte, ook<br />

bij complexe gereedschapsgeometrieën. Het<br />

onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe<br />

en bestaande coatings en technologieën leveren<br />

een aanzienlijke bijdrage aan het succes.<br />

8 |


‘Als fabrikant moet je blijven investeren<br />

in ptiitie en inntie’<br />

HORN beschikt over een ingenieursteam dat<br />

zich uitsluitend met dit thema bezighoudt.<br />

Sinds het begin van de in-house-coating<br />

werden ook al R&D-projecten samen met<br />

installatiefabrikanten uitgevoerd. Met de<br />

nieuwe coatings RC2 en RC4 presenteert<br />

Paul Horn GmbH nieuwe ontwikkelingen<br />

op het gebied van hoogwaardige gereedschapscoatings.<br />

Door de hoge taaiheid en<br />

hardheid kunnen stalen materialen met hoge<br />

snijsnelheden bewerkt worden, waardoor de<br />

standtijd duidelijk verhoogd wordt. De hoge<br />

temperatuurbestendigheid zorgt ervoor dat de<br />

coatings ook geschikt zijn voor de droogbewerking,<br />

en zelfs als er onvoldoende koelmiddel<br />

toegevoerd wordt. Talrijke gereedschapssystemen<br />

zijn uit voorraad leverbaar met de nieuwe<br />

HiPIMS-coating. Omdat de coating bij Horn zelf<br />

aangebracht wordt, zijn korte levertijden ook<br />

bij speciale gereedschappen mogelijk. ■<br />

Met het volledig nieuw ontwikkelde<br />

gereedschapssysteem kunnen zeer rendabele en<br />

productieve freesbewerkingen worden uitgevoerd.<br />

Horn investeert continu in nieuwe en moderne technologieën.<br />

| 9


Efficiënter werken dankzij<br />

innovatieve ERP-software<br />

Metaalverwerkende bedrijven staan, net als andere maakbedrijven in andere sectoren, voor grote uitdagingen om aan de strenge<br />

eisen van de klanten te voldoen én de concurrentie een stap voor te blijven. Een flexibel productieproces is cruciaal, en dan komen<br />

we al vlug bij automatisering en digitalisering terecht. ECI Software Solutions verdeelt en implementeert ERP-software, CAD/CAMsoftware,<br />

Business Intelligence-oplossingen en mobiele applicaties specifiek voor kmo’s, ook in de metaalsector. Zo optimaliseert Ridder<br />

iQ de bedrijfsprocessen van a tot z, wat zorgt voor kortere doorlooptijden, hoge bezettingsgraden en hogere winstmarges, dus een<br />

verbeterde efficiëntie.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: ECI Software Solutions<br />

Dankzij het ERP-pakket Ridder iQ kunnen maakbedrijven hun bedrijfsprocessen<br />

optimaliseren.<br />

De combinatie met softwareprogramma’s voor ontwerp, productie en de<br />

aansturing van CNC-machines zorgt voor een verdere optimalisatie.<br />

Ridder iQ<br />

Ridder iQ is een softwareoplossing waarmee<br />

maakbedrijven eenvoudig hun producten<br />

ontwerpen, construeren en visualiseren, maar<br />

ook werkdocumenten en stuklijsten maken en<br />

eventueel direct de CNC-machines aansturen.<br />

Zo worden de processen van begin tot einde<br />

geoptimaliseerd, inclusief de aansturing van<br />

machines. Dit ERP-pakket omvat zeven basisfunctionaliteiten:<br />

een volledig CRM-systeem<br />

met integratie naar Exchange en Outlook,<br />

calculatie en stuklijsten, werkvoorbereiding,<br />

aankoop-, verkoop- en voorraadadministratie,<br />

uren- en personeelsopvolging, documentenbeheer,<br />

en een rapporteringssysteem voor de<br />

nodige analyses van de processen. Als gebruiker<br />

krijg je dus real-time informatie over resources,<br />

materiaalbehoeftes, capaciteit en planning,<br />

en kan je heel eenvoudig alle informatie op<br />

overzichtelijke dashboards visualiseren.<br />

Daarnaast kunnen nog elf optionele modules<br />

toegevoegd worden, waaronder oplossingen<br />

voor productieplanning, projectmanagement<br />

en -planning, locatiebeheer, service & onderhoud...<br />

Daartoe behoren ook programma’s als<br />

Knowledge Sync, om elk aspect in uw proces<br />

CAD/CAM-integratie, Gatewise en<br />

Qlik Sense<br />

De keuze voor een ERP-pakket is altijd een<br />

eerste fase, maar om de processen verder te<br />

automatiseren moeten bedrijven ook investeren<br />

in softwareprogramma’s voor ontwerp,<br />

‘Als gebruiker krijg je steeds real-time<br />

informatie over alle processen’<br />

automatisch te monitoren en via alerts op mail<br />

of smartphone real-time op de hoogte te blijven,<br />

of Tracebility, om elk product altijd te kunnen<br />

traceren en zo productiefouten sneller op te<br />

sporen en foutieve leveringen te voorkomen.<br />

Met PDA logistiek wordt het voorraadbeheer<br />

nog verder geoptimaliseerd.<br />

productie en de aansturing van CNC-machines.<br />

Zo levert ECI Software Solutions de CAD/CAMsoftware<br />

van TopSolid, imos en Alphacam,<br />

maar is ook de integratie mogelijk met oplossingen<br />

van andere softwareontwikkelaars. Er<br />

is echter meer, want het ERP-pakket kan ook<br />

gekoppeld worden aan de Shop Floor Control,<br />

10 |


Dankzij ECI Gatewise kunnen bedrijven via één connectie samenwerken met alle partners die op het platform aangesloten zijn.<br />

een PDM-/PLM-software, het Gatewise-platform<br />

en Qlik Sense.<br />

Met Gatewise werkt een bedrijf via één connectie<br />

samen met alle partners die aangesloten<br />

zijn op het platform. Zo wordt tussen deze<br />

bedrijven (afnemers en leveranciers) informatie<br />

over bijvoorbeeld aankoop- en verkooporders,<br />

orderbevestigingen, levertijden en facturatie<br />

uitgewisseld. De softwareontwikkelaars van<br />

ECI Software Solutions zorgen ervoor dat<br />

maakbedrijven die een ERP-systeem in gebruik<br />

nemen op het platform aangesloten worden.<br />

Qlik Sense biedt aanvullende functionaliteiten<br />

bovenop de Business Intelligence tools, waardoor<br />

bedrijven steeds krachtige analyses op<br />

basis van de meest actuele informatie kunnen<br />

maken. Deze oplossing dient om query’s uit<br />

te voeren, analyses te maken, rapportages te<br />

bekijken, en door middel van dashboards door<br />

de processen te navigeren.<br />

Als gebruiker krijg je real-time informatie over resources, materiaalbehoeftes, capaciteit en planning,<br />

gevisualiseerd op overzichtelijke dashboards.<br />

Eenvoudig implementeren<br />

ECI Software Solutions beschikt over een team<br />

van specialisten die hun markten door en door<br />

kennen. Ze hebben bijvoorbeeld ook een ruime<br />

ervaring in de metaalindustrie, en dat voor kleine<br />

en grote bedrijven én van zeer eenvoudige tot<br />

de meest complexe maakprocessen. Zelfs de<br />

methodiek om de software te implementeren<br />

is uitgesplitst per branche en complexiteit van<br />

bedrijf en processen. Daarvoor bestaat een<br />

speciaal ontworpen document met een analyse<br />

van de bedrijfsprocessen in een blauwdruk,<br />

zodat de klant weet hoe zijn bedrijf met Ridder<br />

iQ geautomatiseerd wordt. Een projectteam<br />

zorgt voor een efficiënte implementatie met zo<br />

weinig mogelijk verstoringen van de processen.<br />

Zij fungeren ook als aanspreekpunt tijdens het<br />

hele traject en ondersteunen het project vanaf<br />

het begin tot en met de oplevering. Daarna<br />

kunnen klanten ook steeds bij ECI Software<br />

Solutions terecht met al hun vragen omtrent<br />

proces en software. ■<br />

| 11


METAL<br />

IN HEART AND SOUL<br />

PONSWERK LASERWERK PLOOIWERK<br />

LASWERK POEDERLAK ASSEMBLAGE<br />

Stevens Punching nv<br />

Zonnebeekseweg 221 - 8900 Ieper<br />

T +32(0)57 20 21 47 I E stevens.punching@spsfe.be<br />

W www.stevens-punching.be<br />

Adv-136mmx192mm.indd 1 18/08/16 15:08<br />

EuroBLECH <strong>2022</strong><br />

Bezoek ons:<br />

HAL 14, STAND 14<br />

Ervaar onze volledig<br />

geautomatiseerde oplossingen<br />

LIVE<br />

DEMO<br />

Het is tijd om de werkvloer te verlaten en de intelligente SafanDarley<br />

lights-out factory oplossingen te bezoeken tijdens EuroBlech <strong>2022</strong>.<br />

SafanDarley demonstreert een volledig geautomatiseerde, toepassing<br />

van innovatieve plaatbewerking. Met in de hoofdrol de E-Brake 35T Mini<br />

Cell en de R-Brake 130T met een gastoptreden van de Pallet Jack (AGV)<br />

NIEUW<br />

van Kumatech. De 3D-regie is in handen van onze laatste Autopol offline<br />

software. Natuurlijk komen ook onze overige kantbank-innovaties<br />

ten tonele. Beleef de voordelen van kostenbesparing, verhoogde<br />

productie en lager energieverbruik.<br />

Boek je eerste rij tickets nu op<br />

www.safandarley.com/nl/euroblech-<strong>2022</strong>.<br />

SafanDarley.com


“De machine is hier nog maar drie weken<br />

aan het werk. Maar alles verliep tot<br />

nu toe perfect volgens de afspraken.<br />

Ze heeft ons in elk geval gemoedsrust<br />

gegeven, dat we weer helemaal up-todate<br />

zijn met zaagtechnologie en klaar<br />

voor de volgende 20 jaar”<br />

Kopal n.v.<br />

BANDZAAGMACHINES CIRKELZAAGMACHINES PROFIELBEWERKING<br />

BEWERKINGSCENTRA<br />

MAGAZIJNSYSTEMEN<br />

GEBRUIKTE MACHINES<br />

WWW.PROMATT.COM<br />

Volg ons op<br />

CIRKELZAGEN<br />

BANDZAGEN<br />

Promatt Nederland | Rietmolenweg 20 | 7482 NX Haaksbergen | Tel: (00 31) 53-573 <strong>05</strong> 10 | info@promatt.nl | www.promatt.com<br />

Promatt België | Uitbreidingstraat 84 84 | | 3rd 3rd floor floor | 2600 | 2600 Berchem | Tel: | Tel: (00 (0032) 218 3 218 23 03 23 | 03 info@promatt.be | | www.promatt.com


“WEER KLAAR VOOR DE VOLGENDE<br />

TWINTIG JAAR”<br />

Afsluitingen. Draaipoorten of schuifpoorten. Manueel of automatisch. Het gamma van Kopal breed noemen is een understatement. Vanuit<br />

zijn productieatelier in het West-Vlaamse Kortemark, gaat het bedrijf heel ver in het waarmaken van klantenwensen. Hoofdrolspelers<br />

in dit verhaal zijn de zaagmachines, die de profielen en buizen op maat van de lassers aanleveren. Met de komst van de HBE 320-523 G<br />

van Behringer, geleverd door Promatt, wil Kopal weer klaar zijn voor de komende twintig jaar.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Promatt<br />

Wat begon met het lassen en lakken van een<br />

aantal poorten als nevenactiviteit binnen een<br />

bestaand bedrijf, groeide al snel uit tot het<br />

succesverhaal dat Kopal is. Binnen de kortste<br />

keren drong de verhuis van de dorpskern<br />

van het West-Vlaamse Kortemark naar een<br />

nabijgelegen industrieterrein zich op. Daar<br />

beschikt Kopal nu over 59.000 m² oppervlakte<br />

met 25.000 m² bedrijfsgebouwen. De<br />

90 medewerkers produceren er om en bij de<br />

20.000 poorten per jaar, van tuinpoortjes tot<br />

grote industriepoorten.<br />

“Dezelfde drijfveren achter de groei van toen<br />

stuwen ons vandaag nog steeds vooruit. Van bij<br />

de opstart werd resoluut ingezet op alles onder<br />

één dak ontwikkelen, van profielen tot volledig<br />

afgewerkt product. Daarbij wordt voortdurend<br />

nagedacht over hoe nog verder te innoveren en<br />

te optimaliseren”, vat productie-ingenieur Wim<br />

Ide de sterkte van het bedrijf samen.<br />

Het mooiste voorbeeld daarvan is de eigen<br />

ontwikkelde automatisatie, onzichtbaar verwerkt<br />

in het ontwerp van de poort. “Elke poort<br />

die hier het bedrijf verlaat, is volledig gecontroleerd<br />

en gekeurd. De plaatser krijgt van ons een<br />

afgewerkt product, volledig volgens de wensen<br />

van zijn klant, met CE-label.”<br />

Zaagmachine mag niet stilvallen<br />

Een unieke manier van werken, die van Kopal<br />

niet alleen pionier in volledig geautomatiseerde<br />

poorten maakt, maar eveneens marktleider op<br />

de Belgische markt, met een stevige reputatie<br />

in het buitenland. De flexibiliteit en de strakke<br />

focus op de klant zitten daar zeker ook voor<br />

iets tussen. Hoewel klanten de gewenste poort<br />

uit een dikke catalogus kunnen kiezen – of het<br />

nu om industriële schuifpoorten uit staal gaat<br />

of om een strakke aluminium poort voor de<br />

Stijn Pylyser (links) en Wim Ide: “De reputatie van de technologie en de service van leverancier Promatt bij<br />

metaalbewerkers hier in de buurt kwam snel naar boven. Niet twijfelen, vertelden ze ons.”<br />

‘De nieuwe zaagmachine van Behringer heeft<br />

n eert eeen t e eer ee<br />

ptte zijn et ztecnie’<br />

particuliere markt – gaat Kopal zeer ver om<br />

alles naar wens aan te passen en af te werken.<br />

Een belangrijke voorwaarde daarvoor is<br />

een eigen performant machinepark”, vertelt<br />

Stijn Pylyser, productie-ingenieur. Cruciaal op<br />

de werkvloer is de zaagafdeling, die zeven<br />

machines sterk is, verspreid over het atelier.<br />

“We kunnen het ons niet veroorloven dat deze<br />

machines stilvallen. Ze geven ons de flexibiliteit<br />

om snel de juiste profielen voor te bereiden<br />

voor onze lassers.”<br />

Naar meer capaciteit, efficiëntie en<br />

gebruiksgemak<br />

Om te anticiperen op mogelijke problemen<br />

14 |


esloot Kopal zijn grootste zaagmachine, die al<br />

meer dan twintig jaar op de teller had, tijdig<br />

te vervangen. Ide: “De bedoeling was om weer<br />

een stap vooruit te zetten. Naar capaciteit, maar<br />

ook naar efficiëntie en naar gebruiksgemak.”<br />

Een uitvoerige verkenning van de markt bracht<br />

Kopal naar de HBE 320-523 G van Behringer.<br />

“Het vertrouwen in het merk was er al. We<br />

hebben hier nog een oude cirkelzaag staan die<br />

na twintig jaar nog steeds zijn diensten bewijst.<br />

En ook de reputatie van de technologie en de<br />

service van leverancier Promatt bij metaalbewerkers<br />

hier in de buurt kwam snel naar boven.<br />

Niet twijfelen, vertelden ze ons”, herinnert<br />

Pylyser zich.<br />

Toch ging Kopal niet over één nacht ijs. Er werd<br />

zorgvuldig afgewogen of een automaat een<br />

betere investering zou zijn. “Uiteindelijk zijn we<br />

bij het systeem gebleven dat we kennen, semiautomatisch<br />

met tweehandsbediening. We<br />

moeten te veel wisselen tussen profielen om<br />

echt de vruchten van een volledig automatische<br />

zaagmachine te plukken”, voegt Ide toe.<br />

Het vertrouwen in Behringer was er al. Kopal heeft nog een oude cirkelzaag staan die na twintig jaar nog<br />

steeds zijn diensten bewijst.<br />

Automatisch de juiste ondersteuning<br />

Toch probeerde Kopal zover mogelijk te gaan<br />

in het verhogen van de efficiëntie en het<br />

gebruiksgemak voor de operator, door de<br />

juiste opties te kiezen. Pylyser: “Verschuifbare<br />

hef-rollentafel met aangedreven rollen,<br />

bijvoorbeeld, aangevuld met automatische<br />

hoekinstelling en automatische aanslag, zodat<br />

de profielen en buizen altijd de juiste ondersteuning<br />

krijgen voor een perfecte snede.<br />

Verder zorgen aangedreven rollenbanen voor<br />

een vlotte aan- en afvoer van de profielen. We<br />

geloven erin dat dit op lange termijn de zager<br />

tijdswinst zal opleveren, omdat hij alles vanuit<br />

de machine kan sturen, hij hoeft zelf nergens<br />

aanpassingen uit te voeren. Bovendien komen<br />

deze zaken ook het bedieningsgemak en de<br />

productiviteit ten goede.”<br />

Echt meten hoeveel dat nu allemaal oplevert in<br />

de praktijk, heeft Kopal nog niet kunnen doen.<br />

“De machine is hier nog maar drie weken aan<br />

het werk. Maar alles verliep tot nu toe perfect<br />

volgens de afspraken. Ze heeft ons in elk geval<br />

gemoedsrust gegeven, dat we weer helemaal<br />

up-to-date zijn met zaagtechnologie en klaar<br />

voor de volgende twintig jaar”, besluit Ide. ■<br />

Kopal probeerde zover mogelijk te gaan in het verhogen van de efficiëntie en het gebruiksgemak voor de<br />

operator door de juiste opties te kiezen.<br />

Kopal gelooft erin dat opties zoals een automatische<br />

aanslag en hoekinstelling de zager tijdswinst zullen<br />

opleveren, omdat hij alles vanuit de machine kan sturen.<br />

| 15


De juiste manipulatoren<br />

maken licht werk<br />

Willen we processen stroomlijnen en operatoren ontlasten, dan komt het erop aan om oplossingen te ontwikkelen die zich volledig<br />

schikken naar de taken in kwestie, doch niet onnodig ingewikkeld zijn. Dat is de filosofie van Arcadel. Met ruim dertig jaar ervaring in<br />

pneumatische manipulatoren en een al even langdurig partnership met de Italiaanse fabrikant Dalmec, levert het in Roeselare gevestigde<br />

bedrijf slimme en intuïtieve hulpmiddelen op maat van elk proces.<br />

Tekst en beeld: Arcadel<br />

In de metaalindustrie vinden nog steeds heel<br />

wat manuele en repetitieve handelingen<br />

plaats. Platen worden versleept, zware stukken<br />

beladen en ontladen, dozen gestapeld en<br />

ontstapeld, noem maar op.<br />

“Voor operatoren kan dat erg belastend zijn”,<br />

weet Thierry Reverse van Arcadel. “Gelukkig<br />

beseffen bedrijven steeds vaker dat ze daar<br />

iets aan moeten doen, zowel omwille van een<br />

verhoogde efficiëntie als om hun menselijk<br />

kapitaal veilig te stellen. Goed technisch personeel<br />

ligt immers niet zomaar voor het rapen.”<br />

Gewichtloos<br />

Wie denkt dat automatisatie de enige piste<br />

is om manuele processen te vereenvoudigen,<br />

heeft het echter bij het verkeerde eind.<br />

“Niet elk proces kan of moet volledig geautomatiseerd<br />

worden. Kostprijs en een gebrek<br />

aan flexibiliteit zijn belangrijke drempels. Maar<br />

dat betekent niet dat er geen kans op beterschap<br />

is. Pneumatische manipulatoren nemen<br />

het werk van de operator bijvoorbeeld niet<br />

volledig over, maar zorgen er wel voor dat de<br />

fysieke lasten tot een minimum gereduceerd<br />

worden. Dat doen ze door het stuk gewichtsloos<br />

te maken, waarna de operator het moeiteloos<br />

én precies kan verplaatsen, draaien of<br />

anderzijds manipuleren. Je hoeft niet vanop<br />

afstand iets met knoppen te bedienen, maar<br />

hebt het letterlijk zelf in handen, zij het zonder<br />

de zware belasting.”<br />

Eindeloze mogelijkheden<br />

Hoewel het basisprincipe van de pneumatische<br />

manipulatoren steeds hetzelfde is, zijn er<br />

volgens Reverse geen twee dezelfde.<br />

Na de productie wordt elk toestel uitvoerig met materiaal van de klant getest.<br />

16 |


Pneumatische manipulatoren nemen het werk van de operator niet volledig over, maar beperken wel de fysieke lasten tot een minimum.<br />

‘Met een pneumatische manipulator heb je alles<br />

nog steeds zelf in handen, maar dan zonder<br />

e zre etin’<br />

“Uiteraard zijn er verschillende types, uitvoeringen<br />

en gewichtsklassen, maar de grootste veelzijdigheid<br />

zit hem in de verschillende toolings.<br />

Die gaan van een simpele haak tot aangepaste<br />

grijpers met zuignappen of magneten. Manipulatoren<br />

komen overigens niet alleen van pas<br />

voor het transport, de handling of het stapelen<br />

van goederen. Er kan nog veel meer bewegingsvrijheid<br />

geïntegreerd worden in functie<br />

van wat de klant precies nodig heeft. We<br />

nemen daarom altijd een kijkje in het atelier om<br />

te weten waar hij tegenaan loopt en wat hem<br />

kan helpen om efficiënter te werken. Zo komen<br />

we tot oplossingen die zich soepel en vlot laten<br />

bedienen en een echte meerwaarde vormen.”<br />

Altijd op maat<br />

Dergelijk maatwerk is het visitekaartje van<br />

Arcadel. “Om klanten kennis te laten maken<br />

met de intuïtieve bediening en de diversiteit<br />

aan mogelijkheden, staan in onze showroom<br />

in Roeselare een stuk of tien verschillende<br />

Er is een enorme verscheidenheid aan grijpers en<br />

toolings, geschikt voor zowat elk product.<br />

manipulatoren opgesteld. En toch is er quasi<br />

niemand die ooit met precies zo’n toestel<br />

naar huis gaat. Alles wordt op maat van de<br />

specifieke noden van het project ontwikkeld.<br />

Daarvoor gaan wij ter plaatse, bekijken we het<br />

proces en de omstandigheden en ontwerpen<br />

we een aangepaste manipulator. Moet die<br />

bijvoorbeeld aan rails hangen of op een voet<br />

staan? Moet hij verplaatsbaar zijn? Welke<br />

bewegingen moet je ermee kunnen maken en<br />

wat is de vooropgestelde cadans? Hoe zwaar<br />

en omvangrijk zijn de stukken? Welke grijper<br />

of tooling heb je nodig om de vooropgestelde<br />

actie op de meest efficiënte doch veilige<br />

manier te doen? Al die zaken worden onderzocht<br />

en aan het engineeringteam in Italië<br />

overgemaakt, waarna zij tot de verdere engineering<br />

en productie overgaan. Vervolgens<br />

wordt het toestel uitvoerig met testmateriaal<br />

van de klant getest. Pas dan wordt het naar<br />

hier overgebracht en zorgen wij voor installatie,<br />

onderhoud en verdere service.” ■<br />

| 17


De CNC machine met alle<br />

voordelen van een<br />

conventionele machine.<br />

®<br />

ProtoTRAK RMX & RLX<br />

De meest gebruiksvriendelijke sturing.<br />

Voorkennis van CNC is niet nodig.<br />

De stap-voor-stap bediening is Nederlandstalig.<br />

Werk nog steeds even flexibel als<br />

met een conventionele machine.<br />

Perfect voor enkelstuks en kleine<br />

seriewerken.<br />

Werk sneller met meer winst dan de<br />

concurrentie,zelfs tegenover<br />

bewerkingscentra.<br />

Verlaag de kosten van elk manueel<br />

stuk en zo goed als alle CNC stukken.<br />

Verhoog jouw productiviteit<br />

drastisch.<br />

Plan uw demo in onze toonzaal of surf<br />

naar www.crispyn.be/afspraak<br />

Bekijk het complete assortiment op www.prototrak.be<br />

Boek een demo in onze toonzaal op www.crispyn.be/afspraak of bel ons.<br />

Tel: +32 (0)50 71 52 72 - info@crispyn.be - www.prototrak.be<br />

Machines Crispyn - Ambachtenlaan 3 - B 9990 Maldegem


Industriële manipulatoren van het merk Dalmec... zijn dé oplossing<br />

voor het gewichtloos verhandelen van lasten tot 1500 kg.<br />

De manipulator volgt naadloos de beweging van de bedienaar.<br />

Ons studiebureau werkt uw project volledig op maat uit.<br />

AUTOMATION<br />

RVS-DEMPERS VOOR NOG<br />

MEER TOEPASSINGEN<br />

• Betere prestaties door grotere<br />

slaglengte<br />

• Meer keuze door<br />

uitbreiding assortiment<br />

• Tot 5.650 Nm<br />

energieopname onder<br />

extreme omstandigheden<br />

• Hoogwaardige<br />

uitstraling bij effectieve<br />

massa’s tot 63.700 kg<br />

YOUR LOCAL<br />

SALES CONTACT:<br />

HALL 1 | 335<br />

NIEUW:<br />

150 MM SLAG:<br />

M64 IN RVS 316<br />

Elke manipulator is het resultaat van een persoonlijke aanpak,<br />

rekening houdend met het te manipuleren product, de werkpost<br />

en de industriële sector waarin u zich bevindt.<br />

ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany · www.ace-ace.nl<br />

contacteer ons<br />

<strong>05</strong>1 24 42 83<br />

www.arcadel.be


De Pen<br />

20 |


De Pen<br />

Kris Binon<br />

Director Flam 3 D<br />

ADDITIVE MANUFACTURING:<br />

WIE VERDIENT ER GELD AAN?<br />

De golf van Additive Manufacturing (AM) wint aan kracht. De groei blijft zich voortzetten, met<br />

25% per jaar. Wie nog niet overtuigd was van het potentieel, kon op de afgelopen TechniShow<br />

of op D2M talrijke voorbeelden vinden. Eerst vaak als technologie voor de rendabele productie<br />

van prototypes, maar steeds vaker duikt het op als alternatief voor klassieke productietechnologie.<br />

Ook voor series. Maar wie boekt daarmee nu mooie successen in Europa? Hoe zijn ze<br />

daar geraakt, en welke valkuilen vonden ze op hun weg?<br />

Een bekende toepassing van AM vinden we bijvoorbeeld in eigen land. Bij de productie van Volvo Trucks<br />

gingen ze met AM aan de slag om een klemmetje te ontwerpen en produceren dat moet verhinderen dat<br />

de remleidingen gekneld raken tijdens het vastschroeven. In het verleden kwamen problemen hiermee<br />

vaak pas op het einde van de productielijn aan het licht. Gevolg? De truck moest terug de lijn in, met<br />

alle daarbij horende kosten en vertragingen. Weinig efficiënt. Nu heeft men met een plastic print van<br />

slechts enkele tientallen euro’s een failproof systeem dat de productiviteit ten goede komt. Een typisch<br />

voorbeeld van hoe op een slimme manier naar producten en processen kijken met weinig kosten tot<br />

veel winst kan leiden.<br />

Het zijn deze verhalen die het potentieel van AM duidelijk onderstrepen. In de industrie is vandaag al<br />

16% van de bedrijven actief aan de slag met 3D-printen. De technologie is er, de toepassingen zijn er,<br />

en avant avec la technologie? De early adopters weten het al – denk aan Asco, Shell, ASML… –, nu is<br />

het aan de early majority om er werk van te maken. Toch blijkt er nog koudwatervrees om AM echt in te<br />

bedden in de strategie van maakbedrijven. Interne expertise en knowhow, investeringskosten en gebrek<br />

aan (het zien van) een businesscase zijn volgens een enquête van Flam 3 D de voornaamste drempels. Het<br />

is uiteraard niet evident om AM toe te passen in producten. Bepaalde normeringen en certificeringen<br />

kunnen daar voor vertraging zorgen. Het kost immers tijd om de nodige testprocessen te doorlopen.<br />

Maar er is ook laaghangend fruit. Prototypes, jazeker, maar AM kan tevens een antwoord bieden voor<br />

reserveonderdelen, componenten die obsolete geworden zijn, producten op maat… Genoeg terreinen<br />

om te verkennen, dus. Maar hoe eraan beginnen? Stap 0 moet daarom het vinden van een juiste<br />

businesscase zijn. Dan wordt er niet meer gesproken over kosten, maar over investeringen; dan is er<br />

toegevoegde waarde. De volgende stap is dan het vrijmaken van voldoende tijd. Iemand binnen de<br />

organisatie moet de tijd en de middelen krijgen om te verkennen wat de beste piste is. Er zijn immers<br />

al zestien AM-technologieën beschikbaar voor het 3D-printen van metaal alleen, elk met hun sterktes<br />

en beperkingen. Daarin moeten de juiste keuzes gemaakt worden, in functie van de eigen processen<br />

en producten.<br />

Als dat lukt, dan zijn er heel wat voordelen te rapen. Gepersonaliseerd en klantspecifiek produceren,<br />

bijvoorbeeld. Lichtgewicht structuren die minder materiaal vergen. Complexe vormen en onderdelen<br />

die mogelijk worden. Of productie op het moment dat de vraag er is, in plaats van dure voorraad. En<br />

uiteraard kostenefficiëntie. 3D-printen is geen doel op zich, maar een middel om deze beloftes realiteit<br />

te maken. AM is zich nog volop aan het ontwikkelen, maar vertaalt zich in een competitief voordeel voor<br />

wie zich erin verdiept. Misschien vandaag nog niet, maar dan zeker morgen wel. ■<br />

| 21


DE TOEKOMST VAN DE WERELD<br />

VAN DE PLAATBEWERKING<br />

De internationale vakbeurs voor de plaatbewerking is er weer, van 25 tot en met 28 oktober <strong>2022</strong> in de Hannover Messe. 1.300 exposanten<br />

uit 39 landen zijn klaar om hun recentste innovatieve ontwikkelingen voor te stellen, goed voor 88.000 m² aan beursoppervlakte.<br />

Onder het motto ‘Your gateway to a smarter future’ ligt de focus op intelligente oplossingen en de automatisering en digitalisering van<br />

het productieproces om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren. We spraken met Evelyn Warwick, event director voor EuroBLECH<br />

bij Mack Brooks Exhibitons Ltd.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: EuroBLECH – Hannover Messe<br />

Wat maakt deze editie van EuroBLECH zo speciaal?<br />

“Na de verplichte onderbreking heerst nu een gevoel van verlossing en<br />

opwinding in de industrie. De markt kijkt ernaar uit om weer fysiek zaken<br />

te doen, met mensen van overal ter wereld. Een vakbeurs als EuroBLECH<br />

<strong>2022</strong> geeft iedereen de kans om de nieuwste ontwikkelingen van de<br />

laatste jaren te ontdekken en nieuwe en bestaande zakelijke contacten<br />

te ontmoeten.”<br />

Zullen de uitdagingen van vandaag, zoals de energiecrisis of<br />

het conflict in Oekraïne, een invloed hebben op de beurs?<br />

“EuroBLECH is altijd al een barometer voor trends geweest. Van een<br />

gesprek op de stand, tot de implementatie van een meer efficiënt<br />

proces: de beurs geeft de topics en uitdagingen van de industrie weer.<br />

EuroBLECH <strong>2022</strong> biedt de bezoekers een ideaal platform om oplossingen<br />

te vinden voor de meest actuele uitdagingen en brengt hen in contact<br />

met verschillende bedrijven van overal ter wereld die kunnen helpen om<br />

de nieuwste machines en software in hun productieproces te integreren.”<br />

Wat kunnen bezoekers verwachten?<br />

“Ze kunnen er machines en systemen in werking zien, hun zakelijke<br />

contacten bevorderen, en ontdekken hoe de wereld van de plaatbewerking<br />

er in de toekomst zal uitzien. En dat kan allemaal live en fysiek.”<br />

“Behalve naar de innovaties en verschillende demonstraties op de<br />

beursstanden, kunnen bezoekers ook uitkijken naar de introductie van de<br />

EuroBLECH <strong>2022</strong> Presentation Area, in hal 26. Daar zullen gedurende de<br />

Evelyn Warwick, event director voor EuroBLECH bij Mack Brooks<br />

Exhibitons Ltd.<br />

22 |


EuroBLECH vormt een ideaal platform om innovatieve oplossingen te vinden, maar ook om contacten te leggen.<br />

‘Op deze vakbeurs vindt men<br />

e pinen r e itinen<br />

n n n ren’<br />

hele beursperiode zowat twintig seminaries plaatsvinden: een arena voor<br />

innovatieve bedrijven en projecten, interessante discussies en waardevolle<br />

netwerkmogelijkheden. Geregistreerde bezoekers en exposanten kunnen<br />

gratis deelnemen.”<br />

Wie moet deze beurs bezoeken?<br />

“EuroBLECH is een must voor aankopers, engineers, productie- en kwaliteitsmanagers<br />

en andere technische experts uit alle belangrijke sectoren:<br />

productie van onderdelen, componenten en geassembleerde stukken uit<br />

plaatmateriaal, de ferro- en non-ferrometaalproductie en -constructie,<br />

de automobielsector, ruimtevaart en scheepsbouw, de mechanische<br />

engineering, de bouwsector, verwarming, ventilatie en airconditioning,<br />

hernieuwbare energie, consumer electronics, telecommunicatie, precisie-,<br />

optische en medische apparatuur, de voedings- en verpakkingsindustrie,<br />

en nog meer.” ❯<br />

De markt kijkt ernaar uit om weer fysiek zaken te doen, en machines en andere<br />

producten opnieuw live te kunnen demonstreren.<br />

| 23


OP ZOEK NAAR SLIMME EN VEELZIJDIGE<br />

WATERSTRAALSNIJMACHINES?<br />

WWW.RESATO.COM/WATERJET<br />

Bekijk hoe wij meer capaciteit, veelzijdigheid en flexibiliteit aan uw bedrijf<br />

kunnen toevoegen!<br />

Resato waterstraalsnijsystemen kunnen met minimale mankracht worden bediend en bieden<br />

nieuwe flexibiliteit dankzij de nadruk op efficiëntieverbetering en automatisering. Bijna elk<br />

materiaal kan met een waterstraalsnijmachine worden gesneden. Door uw klanten een grotere<br />

materiaalvariëteit en snellere levertijden te bieden, kunt u zich onderscheiden.<br />

Onze innovaties voor onbemande operatie verhogen productiecapaciteit en ROI:<br />

- Continu abrasief systeem<br />

- ACM Job manager<br />

- Flexzone


“Het profiel van deze beurs omvat vijftien technologische<br />

sectoren en dekt zo de volledige<br />

keten binnen de plaatbewerking: plaatmateriaal,<br />

half-afgewerkte en afgewerkte producten,<br />

handling, scheiding, het vormen, flexibele<br />

plaatbewerking, bewerking van buizen, verbinden,<br />

lassen, additive manufacturing, oppervlaktebehandeling,<br />

productie van hybride<br />

structuren, gereedschappen, kwaliteitscontrole,<br />

CAD/CAM/CIM-systemen, apparatuur voor<br />

productie en magazijn én R&D.”<br />

Wie tegen een voordeliger tarief tickets voor<br />

EuroBLECH <strong>2022</strong> wil kopen, doet dat via<br />

de online shop. Ze kunnen uiteraard ook<br />

ter plaatse tijdens de volledige duur van de<br />

beurs aangekocht worden. De internationale<br />

vliegverbindingen en de uitstekende lokale<br />

infrastructuur zorgen ervoor dat Hannover<br />

gemakkelijk bereikbaar is met het vliegtuig,<br />

de wagen of het openbaar vervoer. Wie een<br />

visum nodig heeft om te reizen, moet dat<br />

uiteraard vroeg genoeg aanvragen. Verdere<br />

informatie met betrekking tot de beurs zelf,<br />

het reizen en de accommodaties vindt men op<br />

www.euroblech.com. ■<br />

1.300 exposanten van overal ter wereld zetten hun beste beentje voor om de bezoekers te informeren en samen<br />

te zoeken naar antwoorden op hun vragen.<br />

ONTBRAMEN<br />

KANTEN AFRONDEN<br />

FINISHEN<br />

LASER OXIDE VERWIJDEREN<br />

SLAK VERWIJDEREN<br />

PRECISIE SLIJPEN<br />

ONTDEK UW<br />

ONTBRAAMOPLOSSING!<br />

HALL<br />

14<br />

STAND<br />

L41<br />

25 - 28 OKTOBER<br />

TIMESAVERSINT.COM<br />

| 25


Lasersnijden dat de grenzen van<br />

efficiëntie en duurzaamheid verlegt<br />

Yamazaki Mazak zal op de EuroBLECH twee nieuwe baanbrekende lasersnijmachines onthullen voor het snijden van buizen, profielen<br />

en plaatmateriaal: de FG-400 NEO en Optiplex 3015 NEO 15 kW. Ze maken beide gebruik van Mazaks innovatieve Laser Beam Shaping<br />

technologie die de snijkwaliteit en efficiëntie van het fiberlasersnijden weer naar nieuwe hoogtes brengt.<br />

Tekst en beeld: Yamazaki Mazak<br />

Beide machines die te zien zijn op EuroBLECH<br />

<strong>2022</strong> maken gebruik van Mazak's revolutionaire<br />

Laser Beam Shaping en fibertechnologieën. De<br />

snijkwaliteit wordt bereikt door de vermogensdichtheid<br />

van de laserstraal te regelen, terwijl<br />

een breed scala aan verschillende materialen en<br />

diktes kan worden aangepast door de diameter<br />

en vorm van de straal aan te passen.<br />

onder 3D-snijden, tappen, boren, afschuinen<br />

en vloeiboren. Het systeem is bij uitstek geschikt<br />

voor grote buizen en profielen, inclusief ronde,<br />

vierkante en rechthoekige doorsneden, evenals<br />

H-, I- en L-balken. Dankzij de combinatie van<br />

een gloednieuwe 3D-laserkop met A-as, B-as<br />

en fiberlasertechnologie, kan het de stabiele<br />

bewerking van complexe vormen en sterk<br />

reflecterende materialen, zoals koper en<br />

messing, vergemakkelijken. Het vier-klauwen/<br />

De fibertechnologie kan aanzienlijke kostenbesparingen<br />

en energiebesparingen opleveren<br />

(tot 60% in vergelijking met eerdere modellen),<br />

terwijl ze een onovertroffen snijsnelheid<br />

en kwaliteit biedt voor zowel dikke als dunne<br />

materialen. Als toonaangevende fabrikant van<br />

werktuigmachines en lasersnijmachines zet<br />

Mazak zich sterk in om zijn ecologische voetafdruk<br />

te verkleinen en tegen 2030 koolstofneutraliteit<br />

te bereiken, zoals benadrukt door het<br />

'Go Green' initiatief van het bedrijf.<br />

FG-400 NEO<br />

De FG-400 NEO kan de productie stroomlijnen<br />

en de prestaties verbeteren door meerdere<br />

processen in één machine uit te voeren, waar-<br />

Dankzij de combinatie van een gloednieuwe 3D-laserkop met A-as, B-as en fiberlasertechnologie, kan de<br />

OPTIPLEX 3015 NEO 15 kW de stabiele bewerking van complexe vormen en sterk reflecterende materialen,<br />

zoals koper en messing, vergemakkelijken.<br />

26 |


De FG-400 NEO kan de productie stroomlijnen en de prestaties verbeteren door<br />

meerdere processen in één machine uit te voeren, waaronder 3D-snijden, tappen,<br />

boren, afschuinen en vloeiboren.<br />

klem-systeem zorgt voor extra stabiliteit,<br />

waardoor materiaalvervorming tijdens het<br />

proces wordt voorkomen. Als aanvulling op<br />

de machine heeft Mazak een reeks functies<br />

ontwikkeld, waaronder het nesten van onderdelen<br />

en gereedschapssimulatie, waardoor<br />

insteltijden verkort worden zodat een continu<br />

productieproces mogelijk is.<br />

OPTIPLEX 3015 NEO 15 kW<br />

De OPTIPLEX 3015 NEO 15 kW is de nieuwste<br />

ontwikkeling in de OPTIPLEX 2D lasersnijmachine<br />

serie. Dankzij een combinatie van<br />

MAZATROL SmoothLx CNC-besturing, MCT3-<br />

snijkop en een ruime keuze aan functionele<br />

opties, levert de machine een zeer nauwkeurig<br />

en stabiel productieproces. Het model profiteert<br />

van een hoge mate van geautomatiseerde<br />

functies om snellere insteltijden te leveren<br />

(tot 95% in vergelijking met standaardlasermachines),<br />

inclusief automatische nozzle<br />

wissel, evenals automatische focusdetectie en<br />

-positionering om het gebruiksgemak te verbeteren<br />

en de piercing te optimaliseren.<br />

De grote toegangsdeuren aan de voor- en<br />

zijkant verbeteren de toegankelijkheid van het<br />

werkgebied en vereenvoudigen het laden en<br />

lossen. De Nozzle Auto Centreing Camera geeft<br />

de nozzle locatie weer op het CNC-scherm,<br />

zodat de operator de toorts kan aanpassen,<br />

terwijl de nestfunctie automatisch bepaalt hoe<br />

de onderdelen moeten worden gerangschikt<br />

voor optimaal snijden in restmateriaal.<br />

Automatisering<br />

De OPTIPLEX 3015 NEO 15 kW die op<br />

EuroBLECH wordt getoond, zal worden<br />

uitgerust met het CST 3015 automatiseringssysteem<br />

met een enkele toren die<br />

boven de wisseltafel wordt gemonteerd. Dit<br />

automatiseringssysteem CST 3015 heeft acht<br />

afzonderlijke laden met elk een laadvermogen<br />

tot 3.000 kg, en maakt gebruik van een op<br />

vacuüm gebaseerd laadsysteem van plaatmateriaal<br />

en het automatisch ontladen van de<br />

bewerkte werkstukken. ■<br />

Yamazaki Mazak is te bezoeken tijdens de<br />

EuroBLECH in hal 11, op stand D26.<br />

‘De snijkwaliteit wordt bereikt door de vermogensdichtheid van de<br />

laserstraal te regelen, terwijl materialen en diktes kunnen worden<br />

aangepast door de diameter en vorm van de straal aan te passen’<br />

| 27


SAFANDARLEY PRESENTEERT INTELLIGENTE<br />

LIGHTS-OUT FABRIEKSOPLOSSINGEN<br />

SafanDarley zal tijdens Euroblech <strong>2022</strong> een breed scala aan innovatieve oplossingen presenteren, stuk voor stuk ontwikkeld met het<br />

oog op de toekomst. Rekening houdend met het verlagen van het energieverbruik, hogere productie, kostenbesparing, en het tekort<br />

aan personeel.<br />

Tekst: SafanDarley, Evi Husson Beeld: SafanDarley<br />

De E-Brake Mini Cell en de R-Brake zullen in een<br />

afgescheiden ruimte getoond worden. In deze<br />

nagebootste productie-omgeving zullen de<br />

machines met behulp van de nieuwe Pallet Jack<br />

van Kumatech van materiaal worden voorzien.<br />

Deze AGV zal daarnaast ook de pallets met<br />

eindproducten afvoeren naar een fictief magazijn.<br />

Op deze manier schetst SafanDarley tijdens<br />

Euroblech <strong>2022</strong> een beeld van de toekomst.<br />

E-Brake Mini Cell 35T<br />

De E-Brake Mini Cell kantbank is voorzien van<br />

het nieuwste type FANUC robot met een handlingsgewicht<br />

van 25 kg, een aanvoerstation voor<br />

vier productstapels, een aflegstation en een<br />

afvoergoot. Deze volledig geautomatiseerde<br />

kantbank kenmerkt zich door zijn compactheid.<br />

Optioneel kan de E-Brake Mini Cell worden<br />

uitgerust met een automatische gereedschapswisselfunctie.<br />

Hierdoor is het mogelijk om snel<br />

te switchen tussen verschillende producten.<br />

R-Brake 130T<br />

De SafanDarley R-Brake op basis van de<br />

SafanDarley E-Brake kantpers wordt eveneens<br />

gepresenteerd. De kantpers en de robot zijn<br />

in één systeem geïntegreerd. De robot is horizontaal<br />

verrijdbaar langs een traverse aan de<br />

bovenzijde van de kantpers. De R-Brake is uit te<br />

voeren met een automatisch gereedschaps- en<br />

‘SafanDarley schetst tijdens Euroblech <strong>2022</strong><br />

een ee n e tet’<br />

gripperwisselsysteem, waardoor hij ook geschikt<br />

is voor het combineren van kleinere series.<br />

E-Brake C200T – Tool Mate<br />

De E-Brake C 200T Ultra Tool Mate is uitgerust<br />

met een automatische gereedschapswisselaar.<br />

Deze gereedschapswisselaar zorgt voor het<br />

automatisch plaatsen van de gereedschappen<br />

in de machine. Terwijl de Tool Mate gereedschap<br />

wisselt, kunnen andere werkzaamheden<br />

worden uitgevoerd. Zeker bij kleine batches<br />

levert dit een aanzienlijke tijdsbesparing op.<br />

Door de continue veiligheidscontrole in de<br />

veiligheidszone kan de wisselaar de gereedschappen<br />

met zeer hoge snelheid wisselen.<br />

Voor lange gereedschapsopstellingen kunnen<br />

lengtes tot 515 mm worden gebruikt. ■<br />

SafanDarley is te bezoeken tijdens de Euro-<br />

BLECH in hal 14, op stand H14.<br />

De E-Brake C 200T Ultra Tool Mate is uitgerust met een automatische gereedschapswisselaar<br />

| 29


KWALITEIT DIENSTVERLENING VOOR<br />

WATERJET ZET ZICH DOOR TOT BIJ KLANT<br />

Kmo’s die een machineaankoop overwegen, laten zich door meer inspireren dan louter de universele prijs-kwaliteitverhouding. Vooral<br />

dan omdat het begrip kwaliteit een steeds bredere lading dekt, waarbij de service die een machineleverancier na verkoop kan bieden<br />

écht cruciaal wordt. Constructeur AFW licht de draagwijdte toe van waterjetbouwer Resato’s technische ondersteuning.<br />

Tekst en beeld: Piet Debisschop<br />

Het is intussen elf jaar geleden dat het Nederlandse<br />

AFW (Apparaten Fabricage Waalwijk BV)<br />

een watersnijmachine van Resato kocht. Wim<br />

van der Wilk vertegenwoordigt de derde generatie<br />

van het familiebedrijf, dat destijds startte<br />

met de constructie van pompeilanden. Hij<br />

herinnert zich nog levendig de oude dagen van<br />

voor er van de waterjet sprake was: “Voordien<br />

gebeurde alles met een schaar, ponsmachine<br />

en kantbank, waardoor de fabricage van onze<br />

stukken een veelvoud langer duurde.”<br />

onze waterjet echter regelmatig ook nietmetallische<br />

materialen zoals koolstof- en<br />

glasvezelversterkte kunststoffen.“<br />

AFW doet bovendien ook onderhouds- en<br />

revisiewerken, en specifieke opdrachten voor<br />

de LNG sector, zoals de bouw van specifieke<br />

bakken. De kmo is ook actief in andere groeimarkten,<br />

zoals de waterstofindustrie.<br />

Allesdoener<br />

Van der Wilk: “Die waterjet heeft ons zoveel<br />

meer mogelijkheden gebracht. De flexibiliteit<br />

die je ermee creëert is onovertroffen; je kan echt<br />

alles zelf doen. We maken bijvoorbeeld nu een<br />

hele reeks producten waarvan we anders niet<br />

konden dromen. Ook hoeven wij, wat het deel<br />

metaalbewerking betreft, helemaal niks meer<br />

aan werk uit te besteden. Alles gebeurt hier.”<br />

Sinds het bedrijf over de waterjet beschikt, kan<br />

het meer diverse materialen aan. Wat dan weer<br />

een bredere horizon naar projecten toe opende.<br />

Van der Wilk: “Onze firma specialiseert zich in<br />

principe in plaatbewerking, en meer bepaald<br />

in klanten-specifiek maatwerk in kleine series<br />

tot pakweg vijftig stuks. We versnijden met<br />

‘Resato beschikt over een competent<br />

en exie tecnic te’<br />

Die medaille heeft natuurlijk een keerzijde, en<br />

dat weet ook Van der Wilk. AFW is dermate<br />

gewoon geraakt om op die machine zoveel<br />

snijwerk te doen, dat het bedrijf er ook in grote<br />

mate afhankelijk van is geworden. Een goed<br />

voorbeeld is een speciaal soort messen die AFW<br />

fabriceert. De stukken verdragen geen sterke<br />

warmte-inbreng zoals je bij het lasersnijden zou<br />

krijgen, en mogen derhalve enkel en alleen met<br />

de waterjet worden gesneden.<br />

De Resato waterjet.<br />

Technische back-up van Resato<br />

De kwaliteit van de eigen dienstverlening en<br />

responstijd van AFW hangt zo haast één op één<br />

samen met de beschikbaarheid van de Resato<br />

waterjet. Dit maakt de technische ondersteuning<br />

na verkoop die Resato weet te bieden<br />

meteen een cruciaal gegeven. Van der Wilk:<br />

“Resato kunnen wij op elk moment bellen; zijn<br />

technisch team is competent, flexibel en in<br />

30 |


Wim van der Wilk.<br />

principe steeds in staat om binnen een termijn<br />

van één à twee dagen uit te rukken om gelijk<br />

welk probleem aan te pakken.“ De goede<br />

vertrouwensrelatie met AFW als klant heeft<br />

overigens ook Resato geen windeieren gelegd.<br />

De beide partijen wisselen courant vaktechnische<br />

kneepjes en andere knowhow uit, die<br />

binnen de waterjet-techniek van onschatbare<br />

waarde blijken.<br />

Van der Wilk: “De techniek heeft een relatief<br />

hoog trial-and-error gehalte, vooral wanneer<br />

je experimenteert met nieuwe materialen. Met<br />

de basisparameters die men bij de aankoop<br />

van Resato krijgt, heb je weliswaar een goede<br />

startbasis, maar het blijft hoe dan ook steeds<br />

zoeken naar die ideale settings op vlak van<br />

zandtoevoer, druk en snijsnelheid. Dat leer<br />

je echt al doende. Wanneer je bijvoorbeeld<br />

een eerste keer stukken van carbonfiber<br />

moet snijden, is dat een hele uitdaging.<br />

Het moet immers van de eerste keer goed<br />

zijn, omdat je dat soort materiaal niet meer<br />

kan nabewerken.” ■<br />

Resato is te bezoeken tijdens de Euro-<br />

BLECH in hal 12, op stand B123.<br />

De meest diverse componenten, versneden met de waterjet.<br />

De HMI van AFW’s watersnijmachine.<br />

| 31


247TAILORSTEEL.COM<br />

Op maat gesneden metalen platen, buizen en kantdelen online<br />

Topkwaliteit voor een eerlijke prijs<br />

Betrouwbare levering binnen 48 uur<br />

24/7 online bestellen via uw assistent: Sophia®<br />

Flexibele aantallen vanaf 1 stuk<br />

Registreer snel en bespaar kosten en tijd!<br />

WWW.247TAILORSTEEL.COM<br />

One-stop-shop<br />

voor metaalbewerking<br />

CREATING YOUR IDEAS<br />

Gedreven door de passie voor metaalbewerking<br />

specialiseert Pollers zich al 75 jaar in het<br />

toeleveren van mechanische onderdelen,<br />

halffabricaten en complete machines of<br />

installaties. Hierbij wordt het volledige<br />

proces, van basismateriaal tot en met<br />

montage, in–huis verzorgd.<br />

Dellestraat 3,<br />

3550 Heusden-Zolder,<br />

013 35 53 55<br />

www.pollers.be<br />

CNC-VERSPANING<br />

LASWERKEN<br />

PLAATBEWERKING<br />

LAKWERKEN<br />

ASSEMBLAGE<br />

REVISIE EN HERSTELLINGEN<br />

2206_ADV_197x130.indd 1 27/06/<strong>2022</strong> 14:51


Efficiëntie en consistentie<br />

in het ontbraamproces<br />

Met meer dan tachtig jaar ervaring biedt Timesavers International passende oplossingen voor elk bedrijf als het gaat om ontbramen,<br />

afronden van kanten, verwijderen van laseroxide en zware slakken, finishen en precisieslijpen van plaatwerk.<br />

Tekst: Timesavers, Evi Husson Beeld: Timesavers<br />

evenement. Het is de grootste ontbraammachine<br />

leverbaar in een werkbreedte van 1350<br />

en 1600 mm. De configuratie is de WWRBW<br />

met twee slijpbanden aan het begin van de<br />

machine. Deze zijn geschikt voor het verwijderen<br />

van grote bramen. Met de acht roterende<br />

borstels kan de machine ook een radius van<br />

2 mm op onderdelen aanbrengen, om de kwaliteit<br />

van coating en verf te garanderen.<br />

12 WB series<br />

De 12 WB series is een instapmodel met<br />

600 mm werkbreedte voor het ontbramen en<br />

finishen van kleine onderdelen. Deze machine<br />

heeft een slijpband en borstel.<br />

De 32 series HWRB roterende borstelmachine met een werkbreedte van 1100 mm voor ontbramen, afronden<br />

van kanten, verwijderen van laseroxide en zware slakken, en finishen.<br />

‘Met meer dan<br />

tachtig jaar ervaring<br />

biedt Timesavers<br />

International passende<br />

oplossingen voor elk<br />

bedrijf’<br />

Timesavers zal tijdens EuroBLECH de nieuwste<br />

versie van de compacte roterende borstelmachine<br />

tonen: de 32 series HWRB. De roterende<br />

borstelcarrousel is geoptimaliseerd, terwijl de<br />

machine nu ook een extra mogelijkheid heeft:<br />

de Hammerhead. De populaire roterende<br />

borsteltechniek is de ultieme oplossing voor<br />

het creëren van een gelijkmatige radius op alle<br />

randen van plaatwerkdelen tot een breedte van<br />

1100 mm. Het is zelfs mogelijk om het afronden<br />

van kanten te combineren met het verwijderen<br />

van de laseroxide op stalen onderdelen.<br />

22 series WRBW<br />

Daarnaast zal de machine 22 series WRBW<br />

worden gepresenteerd met haar pictogrammenbesturing.<br />

De machine heeft een<br />

werkbreedte van 600 mm en is geschikt voor<br />

bedrijven die produceren op kleinere schaal.<br />

Ideaal om onderdelen perfect te ontbramen en<br />

af te ronden.<br />

42 RB series<br />

Ook de grote 42 RB series met haar Industrie<br />

4.0 functionaliteiten zal niet ontbreken op dit<br />

10 series<br />

Last but not least is op de stand van Timesavers<br />

het instapmodel ontbraammachine te vinden,<br />

de 10 series Manual Grinder. Deze oplossing<br />

is drie- tot viermaal sneller dan handmatig<br />

ontbramen, en zeer eenvoudig in gebruik. Het<br />

maakt het verwerken van een product ook een<br />

stuk leuker om te doen. ■<br />

Timesavers is te bezoeken tijdens de Euro-<br />

BLECH in hal 14, op stand L41.<br />

| 33


Nieuwbouw voor<br />

overtuigende demonstraties<br />

Investeren in machines is voor elk bedrijf belangrijk om concurrentieel te blijven en flexibel te kunnen inspelen op de wensen van de<br />

klant. In veel gevallen is een hoogtechnologische machine niet nodig of valt die buiten het budget. Deratech biedt precies voor dergelijke<br />

toepassingen kwaliteitsvolle machines tegen een aanvaardbare prijs. De specialist in plaatbewerkingsmachines wil nog dit jaar verhuizen<br />

naar de nieuwbouw op Industriepark E17/4 in Lokeren. In een experience center van 1000 m² zal, behalve voor alle andere systemen,<br />

ook plaats zijn voor de fiberlasersnijmachines Entra, Supera en Futura.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Deratech<br />

“Om onze dienstverlening nog te verbeteren,<br />

was deze investering meer dan noodzakelijk”,<br />

zegt managing director Nico De Vooght. “Onze<br />

nieuwe thuisbasis met een oppervlakte van<br />

2500 m² zal kantoren, een werkplaats, magazijnruimte<br />

én een experience center omvatten.<br />

In die showroom van 1000 m² zullen klanten<br />

de plaatbewerkingsmachines in verschillende<br />

uitvoeringen tot in de kleinste details kunnen<br />

ontdekken. Bovendien zal het mogelijk zijn<br />

om de werking van de machines te demonstreren,<br />

ook met werkstukken die de klant zelf<br />

meebrengt. Verder willen we op die nieuwe<br />

locatie ook een one-stop-shop voor wisselstukken<br />

creëren.”<br />

De Entra fiberlasersnijmachine is een compact gebouwde instapmachine zonder wisseltafel. Ze is ideaal voor<br />

platen tot 3.000x1.500 mm met diktes tot 25 à 30 mm.<br />

Deratech heeft door de jaren heen een sterke<br />

reputatie opgebouwd als het gaat om het<br />

ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de<br />

levering en de service van kwaliteitsvolle<br />

CNC-gestuurde plaatscharen (Practica, Varia),<br />

plooibanken (Minibend, Ultima, Technica en<br />

Hybdrid), ponsnibbelmachines (Dinamica) en<br />

fiberlasersnijmachines (Entra, Supera en Futura),<br />

automatiseringsoplossingen en CAD/CAMsoftware<br />

tegen een aanvaardbare prijs.<br />

Noodzakelijk<br />

De firma wil verder groeien en besliste daarom<br />

te investeren in een nieuwbouw langs de E17<br />

autoweg in Lokeren.<br />

“De werkzaamheden vlotten goed. De vloerisolatie<br />

en -verwarming in atelier en showroom zijn<br />

aangebracht en binnenkort worden de ramen<br />

geplaatst. Dan is de ruwbouw volledig af en<br />

kan de afwerking starten. We willen nog dit jaar<br />

verhuizen. Tegelijk zijn we op zoek naar nieuwe<br />

medewerkers om ons team te versterken.”<br />

De flexibele Futura-lasersnijmachine voor buizen met een diameter tot 500 mm<br />

en lengtes tot 12.000 mm. Ze is leverbaar met 8 kW laser, bevelsnijkop,<br />

diverse laad- en losmogelijkheden en vier klauwplaten voor het snijden zonder<br />

verloren restlengtes.<br />

34 |


Fiberlasersnijmachines<br />

De locatie verandert, de visie blijft. Op de<br />

kwaliteit van onderdelen en componenten<br />

wordt dan ook nooit ingeboet. Deratech investeert<br />

intussen continu in de optimalisatie van<br />

het assortiment.<br />

“Voor veel bedrijven voldoet de snijkwaliteit<br />

van plasmasnijtechnologie niet, maar zetten<br />

ze de stap naar fiberlasersnijden niet, omdat<br />

zo’n investering zwaar op het budget weegt<br />

en het systeem nooit rendabel kan zijn”, zegt<br />

De Vooght. “In bepaalde gevallen wil de klant<br />

de flexibiliteit en de productie toch in huis<br />

houden. Een extreem performant systeem<br />

met bronnen van 15, 20 of 30 kW hebben<br />

ze daarvoor echter niet voor nodig. Daarom<br />

bieden we onze fiberlasersnijmachines aan,<br />

waaronder de Supera. Dat allround systeem<br />

is beschikbaar in formaten 1.500x1.500 tot<br />

2.500x10.000 mm, en met een snijvermogen<br />

tussen 1 en 15 kW. De Precitec snijkop zorgt<br />

voor een stabiele, optimale snijkwaliteit bij<br />

de meest uiteenlopende materiaalsoorten en<br />

plaatdiktes. De IPG-fiberlasersnijbron is zo goed<br />

als onderhoudsvrij en staat garant voor een<br />

constant snijvermogen gedurende duizenden<br />

uren. Deze machines zijn niet de snelste op<br />

de markt, maar daarvan ligt deze doelgroep<br />

niet wakker; als ze maar een betrouwbare en<br />

betaalbare machine krijgt, die een hoge graad<br />

van afwerking garandeert.” ■<br />

Deratech is te bezoeken tijdens de<br />

EuroBLECH in hal 12, op stand A132.<br />

Deratech ontwikkelde met Supera een reeks fiberlasersnijmachines met formaten van 1.500x1.500 tot<br />

2.500x10.000 mm en snijvermogen tussen 1 en 15 kW.<br />

‘Nog dit jaar wil Deratech<br />

plaatbewerkingsmachines aan het werk tonen<br />

in zijn experience center’<br />

Deratech bouwt een nieuwe thuisbasis met ook een experience center, waar de verschillende machines getoond<br />

en gedemonstreerd kunnen worden.<br />

| 35


Thema ONTBRAMEN<br />

Thema Xxxxx<br />

Eenvoudige tips voor een perfect<br />

resultaat in ontbramen<br />

Ontbramen is het proces waarbij kleine imperfecties in metalen stukken worden weggewerkt om tot perfect afgewerkte producten te<br />

komen. Ontbramen doe je niet alleen om esthetische redenen, bramen kunnen ook de functionaliteit, de levensduur en de veiligheid van<br />

het werkstuk in de weg staan. Hoe je precies ontbraamt, kan op verschillende manieren. Manueel en mechanisch zijn de twee meest<br />

populaire methodes, maar het kan ook via thermische of elektrochemische processen, voor die moeilijk te bereiken plekjes. In dit artikel<br />

zetten we vier eenvoudige tips op een rij voor een perfect resultaat.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock<br />

De meeste werkplaatsen zoeken vandaag<br />

nog hun toevlucht tot manueel ontbramen.<br />

Nadat de stukken van de machines zijn gekomen,<br />

worden ze door een operator meteen<br />

ook afgewerkt voor de volgende stap. Over<br />

hoeveel ervaring je operator ook beschikt, hij<br />

zal nooit dezelfde snelheid en consistentie in<br />

kwaliteit kunnen voorleggen als een geautomatiseerd<br />

ontbraamsysteem. Bovendien<br />

nemen manuele ontbraamprocessen ontzettend<br />

veel tijd en inspanningen in beslag, wat<br />

zijn weerslag heeft op de productiviteit. En<br />

de ontbraamde stukken kunnen dan ook nog<br />

eens danig verschillen qua afwerking. Om dan<br />

nog maar te zwijgen over de fysieke schade,<br />

hetzij op korte termijn door de scherpe kantjes<br />

van de braam, hetzij op lange termijn door<br />

de repetitieve bewegingen die ontbramen<br />

met zich meebrengt. De hoogste tijd dus om<br />

naar geautomatiseerde oplossingen te kijken.<br />

Zeker als je de efficiëntie, consistentie en<br />

veiligheid van ontbraamprocessen wil optrekken.<br />

Ontbraammachines gaan sneller te werk<br />

en leveren voor elk stuk dezelfde, gladde,<br />

uniforme afwerking. In sommige ateliers betekent<br />

de komst van een ontbraammachine een<br />

verdubbeling van het aantal stukken dat per<br />

shift behandeld wordt.<br />

Gebruik snijvloeistoffen<br />

Snijvloeistoffen zijn speciale smeermiddelen<br />

die ontwikkeld zijn voor metaalbewerking.<br />

Bij ontbramen kunnen ze een interessante<br />

toevoeging zijn om het niveau van weerstand<br />

en de warmteontwikkeling tussen het metaal<br />

en de ontbramer onder controle te houden.<br />

Ontbraammachines kunnen bij lang gebruik<br />

grote hoeveelheden warmte creëren die<br />

misschien niet meer zo eenvoudig met louter<br />

luchtkoeling is weg te werken. Om wrijving<br />

Ontbramen is het proces waarbij kleine imperfecties in metalen stukken worden weggewerkt om tot perfect<br />

afgewerkte producten te komen.<br />

36 |


Thema Xxxxx ONTBRAMEN<br />

te vermijden schakelen operatoren de machines<br />

dan uit. Snijvloeistoffen kunnen dan een<br />

interessant alternatief zijn, aangezien ze<br />

fungeren als smeermiddel en als koelmiddel,<br />

zodat ontbraamoperaties langer kunnen blijven<br />

duren. Ze stellen je ook in staat om de snelheid<br />

van het proces op te drijven, voor een snellere<br />

en kostenefficiëntere verwerking per stuk.<br />

Gebruik roterende borstel voor metalen<br />

stukken met een oppervlaktecoating<br />

Als je veel metaalstukken ziet passeren die<br />

lasercladding ondergaan hebben of van een<br />

oppervlaktecoating met bijvoorbeeld zink<br />

voorzien zijn, dan zul je al gemerkt hebben<br />

dat ontbramen de oppervlakte kan beschadigen.<br />

Roterende borstels kunnen in dat geval<br />

‘Afwerkingsprocessen zoals ontbramen en polijsten<br />

hoeven niet noodzakelijk opgesplitst worden’<br />

soelaas brengen. Met ontbraammachines die<br />

zijn uitgerust met deze borstels krijg je een<br />

uniforme, braamloze afwerking, ook aan de<br />

randen van de lasergesneden, geponste of<br />

verspaande stukken met zo’n coating. Hierdoor<br />

kan de efficiëntie van je ontbraamprocessen<br />

weer omhoog.<br />

Simultaan ontbramen en afwerken<br />

Afwerkingsprocessen zoals ontbramen en<br />

polijsten hoeven niet noodzakelijk opgesplitst<br />

worden. Wie kiest voor een geautomatiseerde<br />

oplossing, kan beide taken ook tegelijk laten<br />

uitvoeren, mits de keuze voor de juiste apparatuur.<br />

De afwerking van de oppervlakte tot de<br />

juiste korrel en het ontbramen van de randen<br />

van de werkstukken kunnen in één beweging<br />

gebeuren als de ontbraammachine is uitgerust<br />

met een combinatie van riemen en borstelkoppen.<br />

Een investering die in het atelier voor<br />

bijzonder veel winst in tijd en rendabiliteit<br />

kan zorgen. ■<br />

Over hoeveel ervaring je operator ook beschikt, hij zal nooit dezelfde snelheid en consistentie in kwaliteit kunnen voorleggen als een geautomatiseerd ontbraamsysteem.<br />

| 37


Thema ONTBRAMEN<br />

Thema Xxxxx<br />

Omkeerunit realiseert in één doorgang<br />

hoge output tweezijdig afbramen<br />

Waar een tweezijdige afbraambewerking met evidente kantafronding vooralsnog een tweede passage door de afbraammachine vereiste,<br />

maakt de nieuwste Q2S omkeerunit van Q-FIN schoon schip met het inherente tijd- en productiviteitsverlies. Eén enkele doorgang werkt<br />

de volledige cyclus af, die in batch verloopt en vooral het verschil maakt wanneer men grotere stukken of belangrijke stukvolumes viseert.<br />

Tekst: Piet Debisschop Beeld: Q-FIN<br />

Het bedrijf ASK Romein is zo’n voorbeeld. Zijn<br />

vestiging in Roosendaal (NL) produceert op<br />

jaarbasis tussen de 25.000 en 30.000 ton staal.<br />

De firma verwerkt grote stalen constructiedelen<br />

en koos resoluut voor een F1200 afbraamstraat<br />

met Q2S omkeerunit.<br />

Matty van Dongen is technisch directeur bij ASK<br />

en licht de gedecideerde keuze toe: ”De keuze<br />

voor deze ontbraamstraat van Q-Fin berustte<br />

op vier belangrijke argumenten, namelijk de<br />

machinebetrouwbaarheid en -veiligheid, de<br />

mensen achter de machine, de gezondheid van<br />

onze eigen mensen, en ten slotte de constante<br />

outputkwaliteit van deze machine.”<br />

De Q-FIN -installatie voorziet in een afzuiging<br />

aan de bron, zodat het stof nooit in de<br />

werkruimte kan komen. ASK Romein werkt<br />

3D-tekening van de ontbraamstraat incl. omkeerunit.<br />

bovendien in een marktsegment waar de<br />

opdrachtgevers een grote afwerkingsgraad<br />

vragen. Standaard is deze een P2 of een P3<br />

niveau, waarbij een radius van tussen de 1 en 3<br />

millimeter gevraagd wordt.<br />

Van Dongen: “Met deze machine kan de<br />

afbraamkwaliteit constant gehouden worden,<br />

en merken we bovendien een stijging in de<br />

productiviteit, doordat de volledige bewerkingscyclus<br />

maar één enkele doorgang meer vraagt.”<br />

‘We merken een stijging<br />

in de productiviteit,<br />

omdat de gehele<br />

bewerking maar één<br />

doorgang vraagt’<br />

Geen evidentie, gelet op de technologische<br />

basis van de Q-FIN automaten. Deze passen<br />

immers een uniek komborstelsysteem toe.<br />

De volledige afbraamstraat met links nog de F200 XL voor kleine plaatdelen.<br />

Q-FIN BORSTELPRINCIPE<br />

De grote Q-FIN afbraamautomaten werken<br />

met vier komborstels die dwars over het doorgaande<br />

product oscilleren. Dit maakt grote<br />

neerwaartse drukkrachten op de stukken<br />

mogelijk, waardoor voor een zelfde afrondings-<br />

38 |


Thema Xxxxx ONTBRAMEN<br />

De omkeerunit met invoer- en uitvoertafel zorgt voor verwerking in batch.<br />

kwaliteit tot vijfmaal de cadans van concurrerende<br />

machinebouwers wordt gehaald.<br />

Datzelfde borstelprincipe zorgt er tegelijk ook<br />

voor dat de machines per doorgang maar<br />

één zijde kunnen bewerken. Dit volgens de<br />

GrindingPower-filosofie van Q-Fin.<br />

TWEEZIJDIG AFBRAMEN<br />

Wanneer een klant een aanzienlijke radius aan<br />

beide zijden van het product vraagt, dient het<br />

product te worden omgedraaid, en voor een<br />

tweede doorgang aan de ontbraammachine<br />

te worden aangeboden. Steeds vaker kiest de<br />

klant voor een terugvoerband, een set van<br />

twee aangedreven transportbanden die het<br />

product naar de invoerkant van de machine<br />

terugbrengen, zodat één enkele operator de<br />

machine kan bedienen zonder steeds naar de<br />

achterzijde van de machine te moeten lopen.<br />

De operator dient de producten dan enkel en<br />

alleen nog om te draaien.<br />

Centraal de omkeerunit, geflankeerd door de beide F1200 afbraamautomaten.<br />

Alleen, voor bedrijven die echt grote volumes<br />

hebben van stukken die in het kader van latere<br />

poedercoating ook een grotere afrondradius<br />

vereisen, of met grote of zware stukken werken,<br />

is dit niet haalbaar.<br />

DE Q-FIN Q2S OMKEERUNIT<br />

Deze bedrijven willen de bewerking in één<br />

enkele doorvoer gerealiseerd zien, en daartoe<br />

werd de Q2S omkeerunit van Q-Fin ontwikkeld.<br />

De volledige lijn bestaat uit een aangedreven<br />

invoertransportband die de eerste F1200<br />

machine met product bevoorraadt. Dan volgt<br />

de omkeerunit, die de volledige batch vastklemt<br />

en omdraait, gevolgd door de tweede F1200<br />

die de bewerking van de andere zijde voor<br />

haar rekening neemt. Ten slotte is er de<br />

aangedreven uitvoertafel, die de batch afvoert<br />

na bewerking. De volledige lijn werkt op basis<br />

van een batch, is intern gesynchroniseerd en<br />

werkt op één snelheid.<br />

Voor de operator is de bediening dan ook<br />

bijzonder elegant, gezien na opleggen van de<br />

batch op de invoerband, men met één enkel<br />

startsignaal de cyclus al activeert. Dit volstaat<br />

om de volledige batch door de straat te sturen.<br />

Verder dient men enkel de afvoertafel te ontladen,<br />

en vervolgens een nieuwe batch op de<br />

aanvoer te leggen. Zo kan men met één man<br />

een enorme output genereren. De eerste drie<br />

klanten in Nederland werken inmiddels naar<br />

volle tevredenheid met dit systeem. ■<br />

Q-FIN is te bezoeken tijdens de EuroBLECH<br />

in hal 12, op stand H93.<br />

| 39


VOOR ELKE TOEPASSING<br />

EEN OPTIMALE OPLOSSING<br />

Bij Promas hebben we op basis van onze jarenlange ervaring en opgebouwde kennis<br />

een uitgekiende selectie van fabrikanten in ons programma geselecteerd. Met de<br />

machines van Hedelius, CMZ en Hartford zijn we in staat om de best mogelijke<br />

portfolio van machines aan te bieden met voor elke toepassing de meest optimale<br />

oplossing. Betaalbare topkwaliteit! We hebben ons verzekerd van een team van de<br />

beste vakmensen om adequate en snelle service te kunnen leveren. Neem vrijblijvend<br />

contact met ons op voor meer informatie. Wij staan u graag te woord!<br />

UW PROFESSIONELE PARTNER VOOR CNC MACHINES<br />

WWW.PROMASCNC.BE


C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

SMART SOLUTIONS<br />

DUST EXTRACTION & FILTRATION<br />

Één contactpersoon voor uw volledige machine logistiek,<br />

van import/export tot plaatsing en verankering<br />

Oil Mist Application<br />

Shape the future for clean air<br />

powered by<br />

Industrieterrein Tappersheul<br />

Wilgenweg 20<br />

3421 TV Oudewater<br />

Keyvisual MGH def 22 cm 300dpi adv copy.pdf 1 10/03/2020 09:52<br />

www.janvandamgroup.com<br />

T +31 (0)348 - 564 540<br />

E info@janvandamtransport.nl<br />

We protect people, planet & production from<br />

harmful effects of industrial processes<br />

sales@nederman.be<br />

www.nederman.be<br />

02 334 22 50


SMEERMIDDELEN MET RESPECT<br />

VOOR OPERATOREN<br />

Net als in andere productieprocessen zijn smeermiddelen in de metaalverwerkende industrie onmisbaar. Olies en vetten zorgen er immers<br />

voor dat machinestilstand en -slijtage vermeden kunnen worden. Elke toepassing stelt daarvoor echter andere, specifieke eisen. In<br />

het gamma smeermiddelen zijn de formuleringen bijgevolg even divers als de toepassingsmogelijkheden. Dan is het mooi als je voor<br />

elke smeervraag bij dezelfde partij terechtkan.<br />

Tekst: Elise Noyez Beeld: Verolub<br />

Sinds 1997 verdeelt Verolub vanuit het<br />

Limburgse Lummen een breed aanbod<br />

gespecialiseerde smeermiddelen in België en<br />

Luxemburg. Specifiek voor de metaalverwerkende<br />

industrie is Verolub exclusief verdeler<br />

van Castrol. Als Graco Ambassadeur biedt het<br />

bedrijf bovendien ook een compleet gamma<br />

aan smeerapparatuur en toebehoren, en vanuit<br />

de eigen expertise worden slimme services<br />

ontwikkeld om het beheer van smeermiddelen<br />

te optimaliseren. Spreek hier dus gerust van een<br />

one-stop-shop!<br />

Voor ieder smeerprobleem<br />

een oplossing<br />

Als exclusief verdeler van Castrol heeft Verolub<br />

voor elk smeerprobleem een oplossing op maat.<br />

Het brede Castrol Industrie productassortiment,<br />

met onder meer smeervetten, watermengbare<br />

en op olie gebaseerde smeermiddelen, ligt aan<br />

de basis van die veelzijdigheid, maar vergeet<br />

uiteraard ook de technische expertise van<br />

Verolub zelf niet. Een product is immers maar<br />

Verolub is exclusief verdeler van Castrol.<br />

Samen met de klant koppelen Verolub specialisten aan elke toepassing de juiste smeeroplossing.<br />

42 |


performant wanneer het op de juiste manier<br />

aangewend wordt, en het zijn net de Verolub<br />

specialisten die in samenspraak met de klant de<br />

juiste oplossing aan de juiste vraag en toepassing<br />

weten te koppelen.<br />

Veilige en gezonde<br />

werkomstandigheden<br />

Naast onder meer efficiëntie en performantie<br />

brengen de experten van Verolub ook steevast<br />

de veiligheid in rekening, zowel in het algemeen<br />

als de operatorveiligheid in het bijzonder.<br />

Op aangeven van het bedrijf schakelden heel<br />

wat metaalverwerkende bedrijven zo bijvoorbeeld<br />

al over op het Castrol XBB gamma. Deze<br />

schone koelsmeermiddelen zijn volledig vrij<br />

van boorzuur, biociden en dus formaldehyde,<br />

en vormen bijgevolg geen enkel risico voor de<br />

operator. Meer zelfs, dankzij toepassing van de<br />

Castrol XBB smeermiddelen is uw bedrijf volledig<br />

conform de REACH- en CLP-wetgeving, die<br />

meer veiligheid en gezondere omstandigheden<br />

voor de werknemer moeten garanderen.<br />

‘Biologisch afbreekbare<br />

smeermiddelen zijn niet<br />

meer uit het gamma<br />

weg te denken’<br />

Dankzij toepassing van de Castrol XBB smeermiddelen is uw bedrijf conform de REACH- en CLP-wetgeving.<br />

Ook biologisch afbreekbare smeermiddelen<br />

zijn trouwens niet meer uit het gamma weg<br />

te denken, en de ANVOL-formulering werd<br />

volledig aan de eisen voor moeilijk ontvlambare<br />

hydraulische vloeistoffen aangepast.<br />

Slimmer omgaan met smeermiddelen<br />

Naast het totaalaanbod aan industriesmeermiddelen,<br />

voorziet Verolub in diverse tools<br />

en services voor een optimale verwerking en<br />

beheer van de producten. Allerhande smeerapparatuur<br />

zoals Graco oliepompen, maar<br />

ook vatenkarren en andere toebehoren, zijn<br />

zo standaard beschikbaar. Meer specifiek voor<br />

de metaalverwerkende sector voorziet het<br />

Lummens bedrijf tevens in doseerpompen<br />

en bandskimmers.<br />

Twee unieke services, Verolub Fluid Analysis en<br />

Verolub Fluid Monitoring, verzekeren dan weer<br />

dat het kwaliteitsniveau van de smeermiddelen<br />

op peil wordt gehouden en hun levensduur<br />

geoptimaliseerd. Waar nodig biedt het bedreven<br />

Verolub team nog verdere on-site support.<br />

Met oog voor technische en<br />

logistieke uitdagingen<br />

Het Verolub team bestaat uit gespecialiseerde<br />

technici, betrokken account managers<br />

en efficiënte binnendienstmedewerkers.<br />

Zij verzekeren een vlotte en accurate<br />

dienstverlening met oog voor technisch<br />

en professioneel advies, afgestemd op de<br />

specifieke toepassing en op de praktische<br />

uitdagingen van de dag. Zo verzekeren de<br />

efficiënte logistiek en grote beschikbaarheid<br />

een snelle levering en biedt Verolub<br />

ondersteuning inzake onder meer opslag. Een<br />

gebruiksvriendelijk webportaal laat klanten<br />

toe om eenvoudig alle technische informatie<br />

en actuele prijzen te raadplegen, en meteen<br />

tot bestelling over te gaan. ■<br />

| 43


Dit team van monteurs heeft de technische bagage om machines op de werkvloer te monteren en uit te lijnen.<br />

Klemtoon ligt meer dan ooit op<br />

volledige ontzorging van klant<br />

De Jan van Dam Group blijft zijn dienstverlening uitbreiden. De firma bestaat uit twee bedrijven: Jan van Dam Machine Transport voor<br />

wegtransport en Jan van Dam Global Machine Logistics (GML) voor zeevracht en luchttransport. Ze staan niet alleen in voor het transport<br />

van machines en productielijnen, maar ook voor douane-afhandeling, opslag, verpakking, demontage en montage. Vandaag gaat<br />

de specialist nog een stap verder om zijn klanten volledig te ontzorgen: hij schakelt eigen technisch geschoolde monteurs in om de<br />

mechanische installatie uit te voeren en eventueel robots en andere automatiseringsoplossingen aan machines te koppelen.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Jan van Dam<br />

Bedrijven doen een beroep op een externe<br />

partner voor industriële verhuizingen, leveringen<br />

van machines uit een fabriek of de<br />

tijdelijke opslag van systemen. Dat is soms<br />

om de hoek, maar toch vaker verder weg, tot<br />

zelfs aan de andere kant van de wereld. De Jan<br />

van Dam Group biedt een totaalconcept voor<br />

machinetransport en heeft door de jaren heen<br />

een sterke reputatie opgebouwd bij klanten<br />

in de meest uiteenlopende sectoren, zoals de<br />

machinebouw, de metaalbewerking, de staalbouw,<br />

de industrie, de techniek, maar ook de<br />

voedingsindustrie en civiele toepassingen.<br />

“We streven naar langetermijnrelaties, gebaseerd<br />

op een kwalitatieve en betrouwbare<br />

afhandeling van complete projecten, met<br />

andere woorden de volledige ontzorging van de<br />

klanten”, vertelt sales manager Kasper Kraan.<br />

“Neem bijvoorbeeld overzeese transporten. Als<br />

je de diverse fasen van zo’n transport door<br />

verschillende partners laat uitvoeren, ontstaat<br />

heel wat papierwerk. Jan van Dam neemt het<br />

volledige transporttraject voor zijn rekening.”<br />

“We voeren echter veel meer uit dan alleen maar<br />

het transport. Klanten kunnen bij ons terecht<br />

De mechanische installatie van machines en productielijnen moet tot in de kleinste details nauwkeurig<br />

gebeuren, zodat de productie nadien vlot kan verlopen.<br />

44 |


voor het in- en uitpakken, zelfs de demontage<br />

en montage van machines en volledige productielijnen.<br />

Verder zijn we ook gespecialiseerd in<br />

de volledige afhandeling van containerzendingen:<br />

strippen of stuffen, uitpakken of verpakken<br />

van goederen, inclusief het transport van<br />

alle mogelijke containers. We regelen zelfs alle<br />

douane- en fiscale formaliteiten, en beschikken<br />

over verschillende ruimtes voor tijdelijke opslag<br />

in Oudewater, in het Rotterdamse havengebied<br />

en in Bergen-op-Zoom.” Dat zijn de drie vestigingen<br />

van de groep.<br />

samen met een van de monteurs van de klant<br />

of zelfs volledig alleen. We krijgen immers<br />

steeds vaker de vraag of we de mechanische<br />

installatie van machines of productielijnen<br />

erbij kunnen nemen. We stellen ook vast dat<br />

steeds meer bedrijven de stap naar automatisering<br />

zetten. Daarom monteren we nu ook<br />

robots en andere automatiseringssystemen<br />

aan machines.”<br />

“Neem nu een installatie met een lasrobot. Dan<br />

meet onze monteur de volledige installatie op,<br />

‘We ondersteunen onze klanten ook met<br />

e ecnice inttie n n cine’<br />

Jan van Dam kreeg steeds vaker de vraag van<br />

de klanten of het bedrijf naast het transport ook<br />

de mechanische installatie van machines en<br />

productielijnen erbij kon nemen.<br />

Dienstverlening nog uitgebreid<br />

Voor al deze taken kan de Jan van Dam Group<br />

rekenen op een team van ervaren en enthousiaste<br />

medewerkers en beschikt de firma over de<br />

meest vooruitstrevende wagens en technieken<br />

voor het transporteren, laden en lossen van<br />

machines. Zulke projecten kunnen immers echt<br />

wel een complex verhaal zijn.<br />

“We willen echter nog een stap verder gaan om<br />

onze klanten te dienen. We kunnen bijvoorbeeld<br />

productielijnen helemaal opbouwen,<br />

demonteert de machine en verhuist die. Op de<br />

nieuwe locatie wordt de machine door dezelfde<br />

monteur weer gemonteerd en uitgelijnd. De klant<br />

hoeft zich dan enkel nog met de software voor<br />

de sturing bezig te houden”, licht Kasper Kraan<br />

toe. “We beschikken vandaag over een team<br />

van monteurs die deze dienstverlening kunnen<br />

verzorgen. We willen deze service echter verder<br />

uitbreiden en zoeken daarom geschikte mensen<br />

om ons team te versterken. Een zekere technische<br />

bagage is vereist, maar we zorgen uiteraard<br />

zelf ook voor een verdere opleiding.” ■<br />

De monteur meet de volledige installatie op, waarna ze gedemonteerd en verhuisd wordt. Op de nieuwe locatie wordt ze door dezelfde monteur weer<br />

gemonteerd en uitgelijnd.<br />

| 45


Thema Thema LASROOK Xxxxx<br />

TIJD VOOR VERANDERING<br />

EN SCHONE LUCHT<br />

Als de coronapandemie ons één iets geleerd heeft, dan is het wel het belang van een goede luchtkwaliteit in de ruimtes waarin we<br />

leven en werken. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie zijn we daar echter nog ver van af. Ongeveer 99% van de wereldbevolking<br />

ademt lucht in die niet beantwoordt aan de meest recente aanbevelingen. Lasrook is zo’n boosdoener. Door technologische vooruitgang<br />

is schone lucht overal en voor iedereen in de werkplaats nochtans meer dan ooit binnen handbereik.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock<br />

46 |


Thema Xxxxx LASROOK<br />

Dankzij geavanceerde filtertechnologie is er<br />

geen compromis meer nodig. Innovatieve filtermedia<br />

zoals nanofiber en EPTFE membranen<br />

kunnen een hoog percentage van schadelijke<br />

partikels in bijvoorbeeld lasrook met een<br />

diameter kleiner dan 1 µm afgevangen worden<br />

zonder aanzienlijk hogere energiekosten. Filters<br />

worden nu zodanig ontworpen, dat ze een<br />

groter werkgebied hebben, minder druk nodig<br />

hebben, en makkelijker te reinigen zijn voor<br />

minder energieverbruik en afval.<br />

Energie-efficiënte benadering<br />

Toch zal de filtratie van lasrook altijd om energie<br />

vragen. Kies daarom voor de aanpak en<br />

het materiaal die zo energie-efficiënt mogelijk<br />

werken, om de gebruikskosten zo laag mogelijk<br />

te houden. Investeren in systemen met<br />

energie-efficiënte technologie, zoals frequentieregelaars,<br />

efficiëntere filtermedia, slimme<br />

besturingssystemen die lucht afvangen op<br />

basis van de noden of actuele kwaliteitsmetingen,<br />

kan bedrijven tot 70% van hun energiekosten<br />

helpen besparen ten opzichte van een<br />

conventioneel manueel aangestuurd systeem.<br />

Investeren in systemen zoals frequentieregelaars, efficiëntere filtermedia, slimme besturingssystemen die<br />

lucht afvangen op basis van de noden of actuele kwaliteitsmetingen, kan bedrijven tot 70% van hun<br />

energiekosten helpen besparen<br />

‘Verandering hangt<br />

in e ct en eint<br />

met kiezen voor<br />

inntiee tecnie<br />

ie r een cnere<br />

toekomst kan zorgen’<br />

Zelfs de werking van de meest eenvoudige<br />

industriële filtersystemen voor lasrook wordt<br />

meestal niet goed begrepen door operatoren.<br />

Daardoor krijgen deze systemen niet altijd<br />

de aandacht en het onderhoud die ze verdienen.<br />

Dit tekort aan kennis laat zich nu nog<br />

meer voelen door de schaarste aan technisch<br />

geschoold personeel. Technologie biedt hierin<br />

een uitweg. Want net zoals machines, worden<br />

ook filtersystemen steeds slimmer en meer<br />

geconnecteerd. Het zijn nu IIoT-apparaten,<br />

uitgerust met sensoren die hun belangrijkste<br />

prestaties in kaart brengen en gebruikers<br />

dashboards en data aanreiken om de werking<br />

ervan te optimaliseren. Een investering die de<br />

gezondheid van je medewerkers ten goede<br />

komt, maar tegelijk ook de productiviteit. Ze<br />

waarschuwen immers wanneer er onderhoud<br />

nodig is of wanneer er problemen zijn met sleutelcomponenten<br />

die tot stilstand kunnen leiden.<br />

Geoptimaliseerde filtertechnologie<br />

Ook de filtertechnologie zelf onderging het<br />

voorbije decennium een enorme make-over. En<br />

dat zorgt voor opportuniteiten om de efficiëntie<br />

van je systeem te verbeteren. Hoe goed een<br />

filter functioneert, is afhankelijk van heel wat<br />

parameters die algemeen de gulden middenweg<br />

moeten zoeken tussen het vermogen om<br />

partikels uit de luchtstroom weg te nemen en<br />

de energie die hiervoor nodig is. Veel gebruikers<br />

kozen de voorbije jaren voor een lagere initiële<br />

investering en dus minder efficiëntie, om de<br />

kosten te drukken, of vervingen de originele<br />

filters na onderhoud door minder presterende,<br />

goedkopere alternatieven. Beide benaderingen<br />

gaan ten koste van de luchtkwaliteit en kosten<br />

op lange termijn vaak meer.<br />

Het herbekijken van filtratie- en ventilatiesystemen<br />

is dus de moeite waard, zeker tegen de<br />

achtergrond van de huidige energieprijzen en<br />

duurzaamheidsdoelen.<br />

Klaar voor nieuwe luchttechnologie<br />

We mogen de lucht die we inademen en de<br />

systemen die voor ons deze lucht filteren niet<br />

als vanzelfsprekend zien. Door het belang van<br />

gezonde lucht in de werkplaats te erkennen voor<br />

de veiligheid, productiviteit en duurzaamheid,<br />

wordt duidelijk hoe cruciaal onze investeringen<br />

in industriële systemen en hun onderhoud zijn<br />

binnen de algemene bedrijfsvoering. Er moet<br />

hier meer aandacht naartoe gaan om medewerkers<br />

en het milieu te beschermen tegen de<br />

schadelijke effecten van bijvoorbeeld lasrook.<br />

Verandering hangt in de lucht en begint met<br />

kiezen voor innovatieve technologie die voor<br />

een schonere toekomst kan zorgen. ■<br />

| 47


Thema LASROOK<br />

In veel gevallen kiest men voor afzuigarmen die aan<br />

vaste of mobiele afzuig- en filtersystemen gekoppeld<br />

worden. Hier een toepassing met FilterBox.<br />

LAAT LASROOK DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID<br />

VAN JE MEDEWERKERS NIET IN GEVAAR BRENGEN<br />

De industrie is een van de grootste vervuilers op onze aardbol, maar tegelijk wordt daar ook de basis gelegd voor een duurzame toekomst.<br />

Er wordt fors geïnvesteerd in technologie om industriële processen vlot te laten verlopen zonder negatieve gevolgen voor het<br />

milieu en de gezondheid van de medewerkers. Nederman is al meer dan 75 jaar een toonaangevende ontwikkelaar en leverancier van<br />

producten en oplossingen voor het afzuigen van verontreinigde stoffen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van ultramoderne luchtfiltratietechnieken.<br />

Het resultaat? Een ‘schone’ en veilige werkomgeving én een verhoogde efficiëntie en productiviteit op de werkvloer.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Nederman<br />

De lasrook die ontstaat bij de verwerking van<br />

roestvrij staal en laag gelegeerd staal omvat<br />

elementen met een kankerverwekkend karakter,<br />

zoals nikkel, cadmium, mangaan... Die rook<br />

bestaat uit vaste deeltjes, die gevormd worden<br />

als metaaldampen condenseren. Hoe kleiner<br />

die deeltjes, hoe gevaarlijker. Als die rook<br />

ingeademd wordt, dringen de stoffen tot diep<br />

in de longen door. Daar kunnen ze aanzienlijke<br />

schade aanrichten en in de bloedsomloop van<br />

de lasser terechtkomen.<br />

“Om het lasproces goed te kunnen volgen en<br />

dus goed werk te leveren, moet een lasser zijn<br />

hoofd dicht bij de toorts brengen. Zo ademt hij<br />

echter veel rook in en wordt hij blootgesteld<br />

aan hoge concentraties van gevaarlijke stoffen.<br />

De vluchtige emissies van de lasrook kunnen<br />

ook snel andere collega’s bereiken”, geeft<br />

Gunther Maes, sales manager bij Nederman,<br />

aan. “Bovendien hebben lasrook en -dampen<br />

ook een negatieve invloed op de werking van<br />

geautomatiseerde lassystemen, en kunnen<br />

zelfs de werkstukken beschadigd geraken.<br />

48 |


Thema LASROOK<br />

Een efficiënte afzuiging van lasrook, liefst zo dicht mogelijk bij de bron, is onontbeerlijk voor de gezondheid<br />

van de medewerkers.<br />

De werking hangt immers af van de kwaliteit<br />

van de producten, van een perfecte montage<br />

én een goed onderhoud. Klanten kunnen bij<br />

ons ook terecht voor het upgraden van oudere<br />

systemen en voor alle advies met betrekking<br />

tot regelgevingen en normen om een<br />

‘schone’, gezonde, veilige én productieve werkomgeving<br />

te realiseren”, sluit Gunther Maes af.<br />

“Goede luchtfiltratiesystemen met bronafzuiging<br />

redden levens door het afzuigen en filteren<br />

van de vervuilde lucht. Dergelijke installaties<br />

creëren niet enkel een veiligere werkomgeving<br />

voor de werknemers, maar zorgen ook voor<br />

een hogere productie-efficiëntie en verlagen<br />

het energieverbruik. Ze hebben bovendien een<br />

positief effect op het klimaat in het algemeen.<br />

Ze verminderen de uitstoot van schadelijke<br />

stoffen en broeikasgassen, wat leidt tot een<br />

betere luchtkwaliteit.” ■<br />

Een efficiënte afzuiging van lasrook, liefst zo<br />

dicht mogelijk bij de bron, is sterk aanbevolen<br />

en eigenlijk onontbeerlijk. Nederman levert al<br />

75 jaar producten en oplossingen die lassers<br />

beschermen tegen rook en dampen in hun<br />

werkomgeving: mobiele, stationaire, centrale<br />

en technisch aangepaste systemen.”<br />

Diverse oplossingen<br />

Afhankelijk van de toepassing kan Nederman<br />

steeds een geschikte oplossing aanbieden.<br />

‘De afvoer van<br />

lasrook en -dampen<br />

is cruciaal voor<br />

mens, machine en<br />

omgeving’<br />

Nederman ontwerpt, bouwt, installeert,<br />

implementeert en onderhoudt systemen,<br />

die lassers beschermen tegen rook en dampen<br />

in hun werkomgeving.<br />

In de meeste gevallen wordt gekozen voor<br />

afzuigarmen, beschikbaar in diverse, flexibele<br />

ontwerpen, die aan vaste of mobiele afzuig- en<br />

filtersystemen gekoppeld worden. Mobiele<br />

systemen zijn bijvoorbeeld de FilterCart of<br />

FilterBox, bij vaste systemen denken we aan<br />

MJC-mini en MCP- of LCP-Smartfiltersystemen.<br />

Bij geautomatiseerde installaties met lasrobots<br />

kiest men vaker voor een methode met on-tool/<br />

on-torch-afzuiging of geïntegreerde MIGmondstukken.<br />

Bij ruimtelijke lasrookafzuiging<br />

wordt centraal in de hal, zonder bronafzuiging,<br />

een MCP-16RC geplaatst. Op die manier wordt<br />

de vervuilde lucht herhaaldelijk door de filter<br />

gezogen, waardoor lasrook- en stofdeeltjes<br />

opgevangen worden. De schone lucht wordt<br />

vervolgens op hoogte opnieuw in de werkplaats<br />

geblazen. Andere mogelijke systemen<br />

zijn afzuigtafels of -kappen.<br />

“We nemen elk project volledig in handen en<br />

staan in voor ontwerp, engineering, productie,<br />

montage, inbedrijfstelling en onderhoud.<br />

Bij ruimtelijke lasrookafzuiging wordt centraal<br />

in de hal een MCP-16RC geplaatst. Bij dergelijke<br />

installaties gebeurt geen bronafzuiging.<br />

| 49


Kwaliteit staalplaten is primordiaal<br />

voor snij-, pons- en plooiwerk<br />

Wie een kwaliteitsvol product wil leveren, moet kunnen rekenen op deskundige medewerkers en nauwkeurige machines en gereedschappen,<br />

maar vooral ook gebruikmaken van hoogwaardige materialen. Bij Rovimetaal in Wingene kiezen ze al meer dan twintig jaar<br />

bewust voor de staalplaten van Van Heyghen Staal. Zo worden bij de metaalverwerker vandaag LaserpressPlus ® platen van de fabrikant<br />

uit Evergem gebruikt voor de meest uiteenlopende metaalconstructies.<br />

Tekst en beeld: Johan Debaere<br />

“Toen ik in 1987 de stap naar zelfstandigheid<br />

zette, had ik mijn strepen in de metaalsector al<br />

verdiend”, vertelt vader Deschepper. “Ik moest<br />

ook niet helemaal van nul starten, want ik kon<br />

een bestaande firma met machines en een<br />

klantenportefeuille overnemen. Deze metaalverwerker<br />

was vooral gekend als toeleveringsbedrijf<br />

voor de meest uiteenlopende industriële<br />

toepassingen, bijvoorbeeld voor de productie<br />

van transportmiddelen en beursstanden.”<br />

Zoon Robby Deschepper vult aan: “Rovimetaal<br />

kreeg een extra boost toen we metalen pallets<br />

op maat mochten engineeren en produceren<br />

voor CNH Industrial uit Zedelgem. Deze<br />

constructies worden gebruikt om onderdelen te<br />

transporteren: zowel intern tussen werkposten,<br />

als extern naar onderaannemers, bijvoorbeeld<br />

naar de spuiterij. Door de jaren heen zijn<br />

er telkens nieuwe klanten bijgekomen. De<br />

constructies worden uitgewerkt aan de hand<br />

van tekeningen van de klant, of we ontwerpen<br />

en engineeren alles zelf.”<br />

Lasersnijmachine<br />

Bij Rovimetaal worden zowel buizen als plaatmateriaal<br />

verwerkt. Om aan de vragen van de<br />

klanten te voldoen, werden in de loop der jaren<br />

steeds meer bewerkingen toegevoegd, bijvoorbeeld<br />

verspaning, draai- en freeswerk, lassen<br />

én lasersnijden.<br />

Vader en zoon Deschepper maken gebruik van de LaserpressPlus ® platen van Van Heyghen Staal om de meest uiteenlopende en vaak complexe constructies te realiseren.<br />

50 |


“In 1998 hebben we onze eerste lasersnijmachine<br />

aangekocht. Daardoor konden we ons ook richten<br />

op kleinere bedrijven met beperkt seriewerk,<br />

wat voor de nodige continuïteit op de werkvloer<br />

zorgt”, geeft Deschepper aan. “Onlangs hebben<br />

we ons verouderd systeem vervangen door een<br />

nieuwe snijmachine type MARVEL 12000-3015<br />

van HGTECH met een 12 kW fiberbron en een<br />

bereik van 3000 x 1500 mm.”<br />

Laserpressplus ® staalplaten<br />

Dankzij deze nieuwste investering is de flexibiliteit<br />

bij Rovimetaal nog toegenomen en<br />

kunnen ook platen met een grotere dikte snel<br />

en nauwkeurig bewerkt worden. Vader en<br />

zoon Deschepper kozen er zowat twintig jaar<br />

geleden bewust voor om met een specialist op<br />

het vlak van staalplaten samen te werken, en<br />

vandaag kopen ze nog altijd ruim 90% van alle<br />

plaatmateriaal bij Van Heyghen Staal.<br />

“Ook in de metaalverwerking worden machines<br />

steeds performanter en moet ook het<br />

plaatmateriaal verder geoptimaliseerd worden.<br />

Dat moet spanningsarm zijn, een superieure<br />

vlakheid hebben, en zich uitstekend koud<br />

laten verwerken. ❯<br />

De firma van vader en zoon Deschepper verwerkt zowel buizen als plaatmateriaal. Van Heyghen Staal is al<br />

vele jaren een vaste partner voor de staalplaten.<br />

‘Kwaliteitsvolle producten en een uitstekende service<br />

vormen de basis van onze jarenlange samenwerking’<br />

Rovimetaal is een metaalverwerkende firma uit Wingene.<br />

| 51


Om daarop in te spelen, ontwikkelden we<br />

in nauwe samenwerking met een van onze<br />

belangrijkste coilleveranciers onze LaserpressPlus<br />

® platen. Ze bestaan in verschillende<br />

kwaliteiten van warmgewalst staal en kunnen<br />

zowel gebeitst als ongebeitst verkregen<br />

worden,” vertelt Thierry Dauwe, sales manager<br />

bij Van Heyghen Staal. “Dankzij de fijnkorrelige<br />

structuur, de hoge elasticiteit en een gegarandeerde<br />

tolerantie op de vlakheid van maximum<br />

3 mm/m, ook na verwerking, beantwoordt<br />

dit materiaal aan de strengste kwaliteitseisen.<br />

Ons uniek procédé van koud nawalsen neemt<br />

immers alle interne spanningen tot in de kern<br />

van de plaat weg, optimaliseert de vlakheid en<br />

het oppervlakte-aspect, en reduceert bovendien<br />

diktevariaties aanzienlijk.”<br />

Scoren op het vlak van kwaliteit<br />

Bij Rovimetaal waren ze meteen onder de<br />

indruk van de constante kwaliteit en just-intime<br />

leveringen van de LaserpressPlus ® platen.<br />

“Deze platen blijven steeds vlak, ook als je lange<br />

en fijne reepjes moet snijden. Er ontstaan geen<br />

scheuren en er is veel minder braamvorming<br />

op de snijkant. Ook bij het plooien kan er<br />

heel nauwkeurig gewerkt worden. Zo kunnen<br />

we onze klanten steeds de hoogste kwaliteit<br />

garanderen. Samen met de topkwaliteit van<br />

het plaatmateriaal vormt de professionele<br />

aanpak bij Van Heyghen Staal de basis van<br />

onze jarenlange samenwerking”, sluit Robby<br />

Deschepper af. ■<br />

De verouderde lasersnijmachine werd recent vervangen door een nieuwe MARVEL 12000-3015 van<br />

HGTECH met een 12 kW fiberbron en een bereik van 3000 x 1500 mm.<br />

52 | | 52


®<br />

LaserpressPlus<br />

UNIEK IN EUROPA<br />

VAN HEYGHEN STAAL<br />

Gevlakt MET skinpass:<br />

®<br />

LaserpressPlus kwaliteit<br />

Van Heyghen Staal n.v./s.a.<br />

I.Z. Durmakker - Westbekesluis 4<br />

9940 Evergem (Belgium)<br />

Tel. +32 9 253 24 00<br />

Tel. sales +32 9 257 06 19<br />

Fax +32 9 253 24 25<br />

Fax sales +32 9 253 66 38<br />

www.vanheyghenstaal.be<br />

sales.com@vanheyghenstaal.be<br />

Conventioneel gevlakt ZONDER skinpass<br />

Residuaire spanningen in de plaat worden weggewerkt door onze<br />

exclusieve in-line quarto skinpass in combinatie met performante<br />

vlakrichtmachines. Dankzij onze in-line quarto skinpass zijn onze<br />

®<br />

LaserpressPlus platen niet alleen vrij van interne spanningen, maar<br />

hebben ze tevens een superieure vlakheid en bovendien nauwere en<br />

constante diktetoleranties én een verbeterd oppervlakte-aspect.<br />

Meer weten?<br />

Surf naar www.vanheyghenstaal.be


Een gratis refractometer<br />

vanaf 200 liter<br />

metaalbewerkingsvloeistof<br />

Gebruik de<br />

#refractometer-promo<br />

code bij uw bestelling<br />

Order online<br />

www.verolub.com


ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZ<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBB<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW E<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

SERVICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BEL<br />

ZO DOEN WE HET<br />

RING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CON<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

WINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALID<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

VICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CONCEPT. B<br />

MATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

OMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAM<br />

WWW.CADCAM<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DO<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING<br />

VICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

DE LEITEWEG 11 \ 8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMB<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONIC<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATIS<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MAC<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDE<br />

ERVICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWE<br />

8020 RUDDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEE<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATR<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEB<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - B<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMB<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONIC<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATIS<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MAC<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDE<br />

ERVICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWE<br />

8020 RUDDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEE<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATR<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEB<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - B<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

IG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

EN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE C<br />

SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

VARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

DERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

TIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

AKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

IG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

EN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE C<br />

SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

VARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

DERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

TIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

AKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION S<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION S<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMB<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MAC<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDEL<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG<br />

8020 RUDDER<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

IC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

ZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

TENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET M<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MA<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, H<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

INING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

ECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

ING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

E PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

S VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

N VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

EPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CAD<br />

WWW.CAD<br />

CEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVI<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.<br />

WWW.CADCAMATIC.<br />

LD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

NGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

NCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

PT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

PT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET ME<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MAT<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, H<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOU<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

E<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE -<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

TIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

AR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

IJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

PETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VA<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN H<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIU<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CONCEP<br />

PECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

ARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

ERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

IES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

KEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CA<br />

WWW.CAD<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

NCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERV<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC<br />

WWW.CADCAMATIC<br />

NCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

UILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

UNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHININ<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

DE LEITEWEG 11 \ 8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HE<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASS<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRO<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDI<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMA<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDER<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITE<br />

8020 RUD<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MA<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HE<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASS<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRO<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDI<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMA<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDER<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITE<br />

8020 RUD<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MA<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

NDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

OEN WE HET<br />

G ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

IST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

N HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

SIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

RUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

NDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

OEN WE HET<br />

G ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

IST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

N HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

SIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

RUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSE<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMAT<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING M<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERD<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEW<br />

8020 RUDD<br />

O DOEN WE HET<br />

INING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

NG IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERIN<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINE<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOOR<br />

EN WE HET<br />

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

ET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

IMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

RECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATIO<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@<br />

WWW.<br />

ILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

NGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SE<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMA<br />

WWW.CADCAMA<br />

CH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

RING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

WINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET ME<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MAT<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, H<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOU<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

SERVICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE -<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

DCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

E COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VA<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN H<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIU<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CONCEP<br />

IC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

R ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

JZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CA<br />

WWW.CAD<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERV<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC<br />

WWW.CADCAMATIC<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

EPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

CEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

ILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHININ<br />

E<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

DE LEITEWEG 11 \ 8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HE<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASS<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRO<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDI<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMA<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDER<br />

ICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITE<br />

8020 RUD<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MA<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HE<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASS<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRO<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDI<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMA<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDER<br />

ICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITE<br />

8020 RUD<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MA<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

MATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

MPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

HINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

ECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

ING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

E PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

S VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

N VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

MATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

MPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

HINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

ECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

ING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

E PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

S VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

N VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRON<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIG<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMAT<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING M<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERD<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEW<br />

8020 RUDD<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

S SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

RVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

DERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

NTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

AKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. ME<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERIN<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINE<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOOR<br />

DOEN WE HET<br />

ING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

ALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

ASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

AN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATIO<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

T ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@<br />

WWW.<br />

T. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMA<br />

WWW.CADCAMA<br />

LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

INEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE H<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING AS<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATR<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARD<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

PECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

RING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

RE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

IES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

EN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA.<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VA<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISER<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHI<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELE<br />

OEN WE HET<br />

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

IST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

SIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

RUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

NCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDA<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

EERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVIC<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CONCEPT<br />

ENGINEERING<br />

CADCAMA<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOE<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST I<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE V<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIM<br />

MAKEN VAN PRE<br />

ZO DOEN WE H<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING AS<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATR<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARD<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE<br />

ZO DOE<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE V<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIM<br />

MAKEN VAN PRE<br />

ZO DOEN WE H<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING AS<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARD<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOM<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDE<br />

O DOEN WE HET<br />

INING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

NG IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

WE HET<br />

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

OR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

ISIE-ONDERDELEN.<br />

O DOEN WE HET<br />

INING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

NG IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

WE HET<br />

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

OR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

ISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

GINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

GINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING<br />

MAKEN VAN PRECI<br />

EN WE HET<br />

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

T IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

IE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

IMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

RECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE H<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING A<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ON<br />

E HET<br />

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CHATRONICA. MET MEER DAN<br />

VAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

CHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

E-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW E<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDA<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJ<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBB<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW E<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

RVICE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CO<br />

AMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

N BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

OMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALI<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE CONCEPT.<br />

IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

RVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

NDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

NTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCA<br />

WWW.CADCA<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

T ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

T. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO D<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

DE LEITEWEG 11 \ 8020 RUDDERVOORDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEM<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONI<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGE<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATI<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MA<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERD<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWE<br />

8020 RUDDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET ME<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATR<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE -<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEM<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONI<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGE<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATI<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MA<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERD<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWE<br />

8020 RUDDE<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET ME<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATR<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE -<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

TIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

R ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

JZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

DOEN WE HET<br />

ING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE C<br />

IALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

G IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

TIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

R ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

JZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

DOEN WE HET<br />

ING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE C<br />

IALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

G IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMB<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONIC<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATIS<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MAC<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDE<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG<br />

8020 RUDDER<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

PECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

RING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

RE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

IES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

EN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

CONCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MA<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING,<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBO<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

CONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE<br />

OEN WE HET<br />

ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

IST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

SIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

RUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

ZO DOEN WE HET<br />

NCEPT ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

ONCEPT. BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CA<br />

WWW.CA<br />

BUILD. LAUNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

ENGINEERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERV<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC<br />

WWW.CADCAMATIC<br />

UNCH.<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM<br />

ZO DOEN WE HET<br />

EERING MACHINING ASSEMBLY VALIDATION SERVICE<br />

CADCAMATIC IS SPECIALIST IN MECHATRONICA. MET MEER DAN<br />

TWINTIG JAAR ERVARING IN HET VERVAARDIGEN VAN MATRIJZEN EN<br />

MET EEN BIJZONDERE PASSIE VOOR AUTOMATISERING, HEBBEN WE<br />

ONZE COMPETENTIES VERRUIMD RICHTING MACHINEBOUW EN HET<br />

MAKEN VAN PRECISIE-ONDERDELEN.<br />

CADCAMATIC NV<br />

T +32 (0)50 28 86 86<br />

INFO@CADCAMATIC.BE<br />

WWW.CADCAMATIC.BE<br />

DE LEITEWEG 11<br />

8020 RUDDERVOORDE - BELGIUM


Thema SUBCONTRACTING<br />

Thema Xxxxx<br />

Moet de metaalindustrie niet haar eigen e-commerce platform creëren?<br />

Een plaats waar iedereen die zijn gading zoekt in metalen componenten terechtkan?<br />

56 |


Thema Xxxxx SUBCONTRACTING<br />

Wie erin slaagt om een gedigitaliseerde en geautomatiseerde flow te creëren van order tot afgewerkt product, kan er veel meer kleine orders bijnemen.<br />

Hoe heeft corona het aangezicht<br />

van toelevering veranderd?<br />

Corona heeft de manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we handel drijven grondig dooreengeschud. Niet alleen tijdens de lockdownmaanden<br />

zelf, toen de deuren van veel bedrijven verplicht dicht bleven. Ook nadien zijn we niet helemaal terug kunnen keren naar<br />

wat de maatstaf was. Maar hoe ziet dat nieuwe normaal er nu uit voor toeleveringsbedrijven? Hoe hebben zij zich aangepast aan de<br />

pandemie en aan de schaarste aan grondstoffen die eruit volgde?<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock<br />

In 2020 ondergingen we met zijn allen enorme<br />

economische disrupties. Sommige bedrijven<br />

gingen eraan ten onder, andere stond sterker<br />

in hun schoenen dan ooit tevoren. Zo gaat dat<br />

in crisismomenten. Een van de winnaars van<br />

de coronapandemie was ongetwijfeld de big<br />

tech sector. Digitalisering en alles wat daarmee<br />

te maken heeft werden een versnelling hoger<br />

geschakeld. Metaalbedrijven die rekken en hardwarecomponenten<br />

maakten voor bijvoorbeeld<br />

datacentra, of constructiestaal om ze op te richten,<br />

hadden dan ook de wind flink in de zeilen<br />

en lieten in 2020 een recordgroei optekenen. Dit<br />

waren de duidelijke winnaars, maar de pandemie<br />

gaf tegelijkertijd aanleiding tot eerder subtiele<br />

opportuniteiten die grote gevolgen hebben op<br />

lange termijn. Dan denken we vooral aan wat<br />

big tech nu allemaal precies mogelijk maakt en<br />

hoe de interesse wereldwijd aanwakkerde om<br />

daarvan gebruik te maken. Industrie 4.0 en haar<br />

principes werden plots realiteit in de industrie.<br />

Leren van retailplatformen<br />

De mosterd hoefden bedrijven niet van heel ver<br />

te halen. Met winkels die dicht bleven, werd<br />

online shoppen het credo. De sterkte van<br />

platformen zoals Amazon en dichter bij huis<br />

Bol.com is dat ze consumenten weten samen<br />

te brengen op één locatie. Naarmate ze groeien,<br />

kunnen ze klanten nog meer opties aanbieden,<br />

wat dan weer resulteert in nog meer klanten en<br />

nog meer mogelijkheden om te investeren in<br />

die servers, rekenkracht, data-analyse… waarvan<br />

toeleveranciers in metaalbewerking dan<br />

konden profiteren.<br />

Maar moet de metaalindustrie niet haar eigen<br />

e-commerce platform creëren? Een plaats<br />

waar iedereen die zijn gading zoekt in metalen<br />

componenten terechtkan? In 2019 leek zo’n<br />

idee nog van de pot gerukt, anno <strong>2022</strong> klinkt<br />

dat allemaal niet meer zo vreemd. ❯<br />

| 57


Thema SUBCONTRACTING<br />

Gedigitaliseerde workflow<br />

Om te weten of zo’n initiatief kans op slagen<br />

heeft, moeten we de nauwe relatie tussen<br />

OEM’ers en toeleveranciers onder de loep<br />

nemen. De meeste toeleveranciers halen hun<br />

inkomsten uit verschillende bronnen. Een aantal<br />

grote, trouwe klanten voor wie ze het gros van<br />

hun omzet draaien, en dan een hele reeks kleinere<br />

die ervoor zorgen dat de machines kunnen<br />

blijven draaien. Ook in die relatie heeft digitalisering<br />

al haar intrede gedaan. Wie erin slaagt<br />

om een gedigitaliseerde en geautomatiseerde<br />

flow te creëren van order tot afgewerkt product,<br />

kan er veel meer kleine orders bijnemen. Even<br />

eenvoudig als het retailplatform er een extra<br />

bestelling bijneemt. Maar wat met die grotere<br />

accounts? Hoe kan digitalisering toeleveranciers<br />

helpen om tot een hechtere samenwerking te<br />

komen, tot echte partnerschappen?<br />

Niet alles valt te automatiseren en<br />

digitaliseren<br />

De relatie tussen OEM’ers en de maakbedrijven<br />

die hen componenten toeleveren zit immers<br />

dieper dan de klassieke e-commerce transacties<br />

zoals we die uit de retail kennen. Daar is prijs<br />

niet de enige driver en wordt er niet zomaar<br />

overgestapt naar een concurrent. Diepgaande<br />

kennis van de producten en processen van de<br />

klant die bijdraagt tot een betere maakbaarheid,<br />

een passende logistieke service…: dat valt<br />

niet zomaar te automatiseren. Hier heeft men<br />

echt nood aan betrouwbare partners, of het nu<br />

gaat om toelevering in lassen, plaatbewerking,<br />

verspaning, warmtebehandeling, poedercoatings…<br />

Kan deze relatie zomaar omgezet<br />

worden in een e-commerce model?<br />

De relatie tussen OEM’ers en de maakbedrijven die hen componenten toeleveren zit dieper dan de klassieke<br />

e-commerce transacties zoals we die uit de retail kennen.<br />

Toekomst wel digitaler<br />

Voor de pandemie zou iedereen volmondig nee<br />

geantwoord hebben. Maar vandaag is het voor<br />

ons allemaal wat comfortabeler geworden om<br />

virtueel zaken te doen.<br />

Een tweede belangrijke pijler in deze evolutie<br />

kan het potentieel achter Industrie 4.0 zijn. Dat<br />

kan deuren openen naar meer e-commerce<br />

mogelijkheden. Als artificiële intelligentie<br />

krachtiger blijft worden, kan ze dan op een dag<br />

rticie inteientie rctier ijt ren<br />

n ze n p een epen t er et<br />

n ren en t niet’<br />

bepalen wat er gemaakt kan worden en wat<br />

niet? En waar en wanneer dat dan het beste<br />

kan gebeuren? Kan dit dan de ruggengraat<br />

vormen voor een soort van Amazon voor toeleveranciers<br />

in de metaalindustrie?<br />

En wat als we die slimme machines dan zouden connecteren doorheen de volledige toevoerketen,<br />

van metaal servicecentra tot toeleveranciers?<br />

Voor meer efficiëntie en<br />

betrouwbaarheid<br />

De machinefabrikanten kijken in elk geval al in die<br />

richting om hun machines efficiënter, betrouwbaarder<br />

en eenvoudiger om programmeren te<br />

maken. Er zitten al zulke elementen verweven in<br />

machines die vandaag op de markt zijn. En wat<br />

als we die slimme machines dan zouden connecteren<br />

doorheen de volledige toevoerketen,<br />

van metaal servicecentra tot toeleveranciers?<br />

Iedereen die samenwerkt om de klant zijn juiste<br />

stuk te bezorgen, al dan niet geassembleerd en<br />

verpakt, in de juiste hoeveelheid en op het juiste<br />

moment. Net wat de nieuwe generatie klanten,<br />

die gewoon zijn om spullen te bestellen met een<br />

muisklik, zoekt. ■<br />

| 59


Thema SUBCONTRACTING<br />

Nieuwbouw versterkt reputatie als<br />

one-stop-shop voor metaalbewerking<br />

Wie zegt dat 65 jaar synoniem staat met uitgeblust? Vanderscheuren uit Diksmuide kon voor zijn jubileum een nieuwbouw van meer<br />

dan 8.000 m² onthullen, gevuld met de nieuwste machines. Een flinke investering, die toont dat het Vanderscheuren menens is om de<br />

one-stop-shop voor metaalbewerking te zijn en te blijven.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: Vanderscheuren<br />

Vanderscheuren werpt zich al jaren op als de<br />

referentie in toelevering. Het bedrijf is van<br />

alle markten (plaatbewerking, lassen, verspaning…)<br />

thuis om klanten een totaaloplossing<br />

voor hun stukken aan te bieden. CEO Wim<br />

Leus: “Door de groei die Vanderscheuren<br />

in zijn 65-jarig bestaan onderging zaten de<br />

activiteiten verspreid over vier sites hier in het<br />

industriepark. Toen we in 2019 de kans kregen<br />

om de grond van de buren te kopen, hebben<br />

we dan ook geen seconde getwijfeld. Het gaf<br />

ons de mogelijkheid om alles te centraliseren<br />

in één state-of-the-art werkplaats en heel wat<br />

logistieke bewegingen te vermijden. Een flinke<br />

winst in efficiëntie dus, waarvan ook onze klanten<br />

zullen profiteren.” Sinds mei is het nieuwe<br />

atelier met een oppervlakte van 8.200 m² volledig<br />

operationeel.<br />

State-of-the-art<br />

De investering in de nieuwbouw geeft Vanderscheuren<br />

alle ruimte om zijn reputatie als<br />

one-stop-shop te versterken. “Alles wordt hier<br />

ter plaatse in het atelier gemaakt en, indien<br />

Sinds mei is het nieuwe atelier met een oppervlakte van 8.200 m² volledig operationeel.<br />

‘Met de recente investeringen hebben we alle<br />

eijeen in i et exiee cine en<br />

gedreven medewerkers’<br />

Vanderscheuren investeerde onder meer in een nieuwe<br />

fiberlaser van 10 kW met belaadtoren.<br />

gewenst, gemonteerd voor de klant. Het is<br />

onze ambitie om top of mind te zijn voor onze<br />

klanten wanneer ze een betrouwbare partner<br />

zoeken om hun kritische onderdelen te produceren.<br />

In de juiste kwaliteit, voor de juiste prijs,<br />

en met een grote leverbetrouwbaarheid”, vat<br />

Leus de missie voor de komende jaren samen.<br />

Vanderscheuren begon 65 jaar geleden als<br />

eenmanszaak. De draaibank die bij de opstart<br />

werd aangekocht, prijkt nog steeds in het<br />

atelier. “We zijn trots op onze roots, maar<br />

tegelijkertijd blijven we vooruitkijken. Vandaar<br />

dat we ook geïnvesteerd hebben in nieuwe<br />

machines, om onze klanten alle mogelijkheden<br />

aan te reiken.” Het ging onder meer om een<br />

nieuwe fiberlaser van 10 kW met belaadtoren,<br />

een lasrobot met wisseltafel, en een brander<br />

die staal tot 300 mm kan verwerken.<br />

Technologie ten dienste van mensen<br />

“In de mate van het mogelijke hebben we naar<br />

automatisering gekeken. Om meer capaciteit<br />

te creëren en ons voor te bereiden op de<br />

volgende twintig jaar. Maar ook om ten dienste<br />

van onze mensen te staan, zodat hun job een<br />

60 |


Thema SUBCONTRACTING<br />

stukje lichter wordt. Je hebt mensen nodig om<br />

technologie te laten werken. Niet omgekeerd.<br />

Met meer dan 2.500 unieke producten die hier<br />

jaarlijks de revue passeren, is het onmogelijk<br />

om alles te automatiseren. Daarom willen we<br />

de technische kennis van onze 125 medewerkers<br />

zo goed mogelijk inzetten.” Vanderscheuren<br />

investeert zelf in de uitbreiding van<br />

die kennis door opleidingen te organiseren,<br />

zodat de medewerkers zich verder in hun stiel<br />

kunnen vervolmaken.<br />

Maar de kennis groeit ook op andere manieren.<br />

Zo haalde een overname in 2018 bijvoorbeeld<br />

heel wat knowhow rond hydraulische toepassingen<br />

in huis. Leus: “De ervaring en de<br />

machines om onder andere cilinders op maat te<br />

maken, maar ook de kennis om mee te denken<br />

met de klant over wat hij precies nodig heeft<br />

aan hydraulica en hoe we dat kunnen uitwerken.<br />

Zoals we dat als one-stop-shop voor alle<br />

bewerkingen en metalen stukken doen.”<br />

Hechte partners<br />

Die manier van nauw samenwerken is voor<br />

Vanderscheuren ook duidelijk de weg van de<br />

Het is de ambitie van Vanderscheuren om top of mind te zijn voor klanten wanneer ze een betrouwbare<br />

partner zoeken voor hun kritische onderdelen.<br />

toekomst. “Het is al altijd onze betrachting<br />

geweest om samen met onze klanten te<br />

groeien. Er zijn klanten die we vandaag al<br />

meer dan zestig jaar bedienen. Dat willen we<br />

in de toekomst zo houden door echt samen te<br />

werken. Zij aan zij. Met de recente investeringen<br />

hebben we in elk geval alle mogelijkheden<br />

in huis, met flexibele machines en gedreven<br />

medewerkers, om dat de komende 65 jaar met<br />

evenveel succes te doen”, besluit Leus. ■<br />

Vanderscheuren werpt zich al jaren op als de referentie in toelevering. Het bedrijf is van alle markten (plaatbewerking, lassen, verspaning…) thuis om klanten<br />

een totaaloplossing aan te bieden.<br />

| 61


Thema SUBCONTRACTING<br />

Meedenkende leverancier speelt<br />

bepalende rol bij projecten<br />

De inbreng van betrouwbare subcontractors bij de realisatie van technische projecten wint steeds meer aan belang. In de machinebouw<br />

op maat wordt de toeleverancier zelfs in toenemende mate een meedenkende partner. Dat bewees het Limburgse Pollers bij de constructie<br />

van draagframes voor een Nederlandse machinebouwer.<br />

Tekst: Piet Debisschop Beeld: Piet Debisschop / Pollers<br />

Kwaliteitswerk in grotere modules.<br />

De samenwerking tussen constructeur Pollers<br />

en het Helmondse Amecha bij de realisatie van<br />

een OLED-montagelijn toont zich een bijzonder<br />

huwelijk tussen high-end fijntechnologie en<br />

hoogwaardige constructiebouw.<br />

door de klant al heel vroeg in het ontwikkelingstraject<br />

van het project worden betrokken.<br />

Des te efficiënter wordt onze dienstverlening,<br />

omdat we dan maximaal onze ervaring en<br />

expertise te gelde kunnen maken.”<br />

Amecha werd opgericht in 2000 door vijf<br />

enthousiaste techneuten die hun eigen visie<br />

op de bouw van unieke machines op maat<br />

wilden concretiseren. Het bedrijf telt nu vijftien<br />

werknemers, en ontgroeide door de jaren heen<br />

zijn zuiver mechanische roots. Meer en meer<br />

verschuift het zwaartepunt richting automatisatie<br />

en robotica.<br />

Tom Hilkens is mechatronics engineer bij<br />

Amecha: “Het is voor ons belangrijk dat wij<br />

De volledige constructie en assemblage van<br />

deze unieke machines gebeurt steeds in de<br />

eigen werkplaatsen van Amecha, waar elk<br />

totaalproject functioneel wordt uitgetest en<br />

dusdanig door de klant wordt afgenomen.<br />

Het OLEDWorks-project<br />

Wat Amecha niet zelf doet, is het vervaardigen<br />

van onderdelen. Daarvoor valt de firma terug<br />

op een netwerk van betrouwbare partners, die<br />

stuk voor stuk zowel een hoge logistieke als<br />

De afgewerkte frames werden lokaal ook nog nagefreesd.<br />

62 |


Thema SUBCONTRACTING<br />

gezamenlijk met Amecha intensief gebrainstormd<br />

over zowel de tekeningen en toleranties<br />

als de aangewezen verbindingstechnieken. Zo<br />

kwamen we uiteindelijk tot een mechanische<br />

oplossing. Waar Amecha een echte specialist<br />

is in fijntechnologie, hadden wij immers een<br />

ruime ervaring bij het bouwen van zware<br />

mechanische structuren. En af en toe werd er<br />

op onze vraag dan ook bijgestuurd.”<br />

Het project omvat heel wat compacte precisiebouw.<br />

Een goed voorbeeld was hoe er met de maat-,<br />

vorm- en plaatstoleranties werd omgegaan. De<br />

tolerantievoering was, zoals vaak, gebaseerd<br />

op een filosofie van kleine, massieve onderdelen.<br />

Die gaat niet op bij grote, gelaste structuren,<br />

waar veel interne spanningen optreden.<br />

Toch niet indien je het order ook betaalbaar<br />

wil houden.<br />

kwalitatieve standaard aankunnen. Hilkens:<br />

“Van derde partijen die met ons samenwerken,<br />

verwachten we meer dan het louter operationele,<br />

ze moeten ook in staat zijn om zich in het<br />

project in te leven en met ons mee te denken.”<br />

Vorige zomer startte Amecha voor zijn klant<br />

OLEDWorks een project op dat een nieuwe<br />

productielijn ter uitbreiding van de bestaande<br />

productiecapaciteit betreft. Dit echter met een<br />

factor zeven aan meercapaciteit. Een opdracht<br />

boordevol uitdagingen, met als orgelpunt het<br />

integreren van een verregaande productvariatie.<br />

Pollers<br />

De compacte precisiebouw van de verschillende<br />

modules stelde hoge eisen aan de<br />

dragende constructie, die geleverd werd door<br />

constructeur Pollers uit Heusden-Zolder.<br />

kwaliteitsvolle werk aan vooral grotere modules<br />

die het bedrijf etaleerde.<br />

Amecha koos voor het OLED-project dan<br />

ook resoluut voor Pollers. Temeer omdat de<br />

machinebouwer zelf minder ervaring had met<br />

de zware gelaste onderbouw die het project<br />

zou vragen. Jeroen Kums, operation manager<br />

bij Pollers: “Al tijdens het voortraject werd er<br />

De globale toleranties op de volledige mechanische<br />

constructie werden uiteindelijk naar<br />

realistische waarden verhoogd. Om aan de<br />

gevraagde dimensionele nauwkeurigheid te<br />

voldoen – op de modules worden later onder<br />

meer geleidingen, robots en allerlei aandrijvingen<br />

gemonteerd – werden door Pollers lokaal<br />

wel alle essentiële verbindingspunten nagefreesd,<br />

zodat daar wel de strakke toleranties<br />

konden worden aangehouden. ■<br />

‘De tolerantievoering<br />

vraagt bij grote,<br />

gelaste structuren een<br />

aangepaste benadering’<br />

Amecha kwam in contact met Pollers via<br />

een bevriende firma die er al klant was en er<br />

mechanische systemen kocht die bij Pollers<br />

gefabriceerd waren. Zo ging Amecha op<br />

verkennend bezoek, en was uiteindelijk zeer<br />

gecharmeerd door de professionaliteit en het<br />

Ervaring en expertise zijn belangrijke troeven.<br />

| 63


Als industriële toeleverancier van het fijnere plaatwerk investeren we continu in<br />

kwaliteit, expertise en innovatie. Dankzij ons hightech machinepark zijn we competitief<br />

en blijven we onze klanten verrassen met inventieve oplossingen en feilloos afgewerkte<br />

producten. Enkel zo blijven we een ijzersterke ‘Master in Metalworks’.<br />

www.lesage-nv.be • +32 (0)56 77 70 80<br />

Zwevegemstraat 124, 8553 Zwevegem-Otegem<br />

Naamloos-3 1 09-<strong>05</strong>-<strong>2022</strong> 14:33<br />

CAD/CAM<br />

TOPSOLID Belgium<br />

Jasper Steylaerts<br />

Ternatstraat 4, 1742 Ternat<br />

+32 (0)2 582 72 64<br />

+32 (0) 468 16 30 00<br />

info@topsolid.be<br />

www.topsolid.com


ADVERTORIAL<br />

ACE OP PRECISIEBEURS <strong>2022</strong>:<br />

FOCUS OP SEMI-CONDUCTOR INDUSTRIE<br />

Ook dit jaar is dempingspecialist ACE Stoßdämpfer GmbH uit het Duitse Langenfeld weer aanwezig op de Precisiebeurs, op 16 en 17<br />

november. Het Duitse bedrijf geeft acte de présence met producten die trillingen bij nauwkeurige processen elimineren. Deze komen<br />

bijzonder goed van pas in de semi-conductor industrie.<br />

Tekst en beeld: ACE Stoßdämpfer GmbH<br />

actuator met circa een factor 3 in vergelijking met de piëzo-elektrische<br />

apparaten die vaak door concurrenten worden gebruikt.<br />

PAL-luchtveerelementen<br />

Voor minder extreem nauwkeurige toepassingen heeft ACE de hoogwaardige<br />

laagfrequente PAL-luchtveerelementen in zijn assortiment. Deze zijn<br />

voor omstandigheden gemaakt waarin de gebruiker zowel isolatie tegen<br />

trillingen als een constant niveau beoogt. De PAL-systemen zijn niveaugeregelde<br />

luchtveren en reageren snel op last- en zwaartepuntwisselingen.<br />

Ze corrigeren afwijkingen vanuit de vooringestelde positie automatisch.<br />

Daarbij zijn ze in vele verschillende groottes voor draagvermogens van<br />

126 tot 42.000 kg per luchtveer verkrijgbaar.<br />

Cleanroom gereinigd<br />

ACE Stoßdämpfer levert via VDL cleanroom gereinigde en verpakte<br />

hydraulische stootdempers. Ook de RGA-geteste TUBUS-dempers van<br />

ACE worden veel gebruikt in de semi-conductor industrie. ■<br />

Een PAL-luchtveerelement. (c) ACE<br />

Actieve en passieve isolatie van trillingen<br />

Meetmachines zijn een delicate aangelegenheid. De kleinste onnauwkeurigheden<br />

leiden tot onbruikbare resultaten. Trillingen vanuit de omgeving<br />

die op het systeem kunnen worden overgebracht, moeten daarom<br />

worden geïsoleerd. Wanneer het aankomt op een perfecte trillingsisolatie<br />

van meettafels, testinstallaties en machines met hoge vermogens, zijn de<br />

laagfrequente componenten van ACE een goede keuze.<br />

Actieve isolatiesystemen<br />

Voor extreem nauwkeurige toepassingen biedt ACE de actieve isolatiesystemen<br />

ISOTAblA en ISOModA. Bij ISOTAblA gaat het om actieve<br />

tafelplatformen; de ISOModA-productlijn bestaat uit modulaire actieve<br />

isolatie-elementen. Ze worden doorgaans gebruikt in veel hightech<br />

industrieën, in laboratorium-, farmaceutische en medische technologie,<br />

en in toepassingen voor zeer nauwkeurige metingen. Bij ISOTablA is<br />

actieve isolatie van 0,5 Hz tot 100 Hz mogelijk.<br />

Beide systemen zijn eenvoudig te installeren, zijn actief in zes vrijheidsgraden,<br />

en beschikken over geïntegreerde realtime diagnosetools.<br />

Voor nano- en subnanotoepassingen zijn deze actieve isolatiesystemen<br />

geschikter dan luchtveren. De actieve systemen gebruiken bovendien een<br />

lineaire motor als actieve aandrijving. Dit verhoogt de slag van de actieve<br />

‘Trillingen vanuit de omgeving die op het<br />

systeem kunnen worden overgebracht,<br />

moeten worden geïsoleerd’<br />

Het actieve isolatiesysteem ISOTAblA. (c) ACE<br />

ACE Stoßdämpfer GmbH is op de Precisiebeurs te vinden in hal 1<br />

op stand 335. Meer informatie op: www.ace-ace.nl.<br />

| 65


‘Schop in de grond’ voor<br />

nieuwe slimme fabriek voor<br />

op maat gemaakt metaal<br />

Het gaat hard. Steeds meer Vlaamse metaalbewerkers ontdekken de toegevoegde waarde die de op maat gesneden metalen platen,<br />

buizen en plooidelen van 247TailorSteel voor hen kunnen betekenen. Om zijn ambitie om binnen de 48 uur te kunnen leveren waar te<br />

maken, trekt de e-commerce specialist voor metaalbewerking nu een nieuwe vestiging op in het hart van West-Vlaanderen. <strong>Metaalvak</strong><br />

tekende present voor de eerste ‘schop in de grond’ van de nieuwbouw.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: 247TailorSteel<br />

Het was onder een stralende zon, dat<br />

247TailorSteel CEO Carlo Berlo de aanwezigen<br />

trots toesprak in Hooglede. “Een jaar geleden<br />

stonden we voor een soortgelijk event op een<br />

braakliggend terrein in Langenau. Met een<br />

andere bouwfirma, een andere burgemeester,<br />

maar met dezelfde intentie. Een state-of-theart<br />

slimme plaatbewerkingsfabriek uit de grond<br />

doen oprijzen. Twee weken geleden waren we<br />

daar om de productie officieel voor geopend<br />

te verklaren. Dat kunstje willen we nu hier<br />

herhalen. Er is nergens ter wereld een hogere<br />

concentratie van metaalverwerkende bedrijven<br />

van alle formaten dan hier. En dat doen we<br />

trouwens niet alleen, maar samen met onze<br />

partners. We geloven dat we enkel door samen<br />

te werken met onze leveranciers en klanten<br />

kunnen blijven groeien.”<br />

In recordtempo naar nieuwe mijlpaal<br />

De lat is dus duidelijk gelegd voor bouwfirma<br />

Vulsteke. Op iets minder dan twaalf maanden<br />

een volledig operationele nieuwe vestiging<br />

van 17.000 m² neerzetten. Er zullen gefaseerd<br />

twaalf lasersnijmachines, tien buislasers en<br />

twaalf plooibanken worden geïnstalleerd.<br />

De aanwezigheid van een nieuwe 247Tailor-<br />

Steel fabriek in het hart van West-Vlaanderen<br />

moet niet alleen Belgische klanten beter helpen<br />

bedienen, maar ook de poort naar Noord-<br />

Frankrijk verder openen.<br />

“247TailorSteel gebruikt een volledig eigen<br />

machinepark. Dankzij ons zelfontwikkelde<br />

Sophia ® portaal kunnen klanten 24 uur per<br />

dag, zeven dagen per week online bestellingen<br />

247TailorSteel in feiten<br />

- Omzet 160 miljoen<br />

- Meer dan 700 medewerkers<br />

- 30.000 klanten<br />

- 185.000 m² oppervlakte,<br />

verdeeld over zes locaties<br />

Schop in de grond bij 247TailorSteel in Hooglede. Van links naar rechts: Aankomend burgemeester van<br />

Hooglede Frederik Demeyere, CEO 247TailorSteel Carl Berlo, oprichter van Vulsteke bedrijfsgebouwen<br />

Luc Vulsteke, en COO 247TailorSteel Frank Gelen.<br />

66 |


plaatsen, ontvangen zij binnen één minuut<br />

een offerte, én krijgen zij hun producten<br />

binnen 48 uur geleverd. Om die ambitie waar<br />

te maken proberen we klanten binnen een<br />

straal van 200 kilometer te bedienen. Deze<br />

nieuwe productiefaciliteit is wederom een<br />

mooie mijlpaal en grote stap in deze richting”,<br />

aldus Berlo.<br />

Gezocht: 250 medewerkers<br />

Ook voor de lokale werkgelegenheid in en rond<br />

Hooglede is de komst van 247TailorSteel een<br />

goede zaak. Eenmaal de slimme fabriek voor<br />

op maat gesneden metalen platen, buizen<br />

en plooidelen op volle toeren draait, zullen er<br />

250 medewerkers in tewerkgesteld worden.<br />

‘Er zal hier een toekomstgerichte industriële<br />

vestiging ontstaan, die van toegevoegde waarde<br />

i r ee en e rei’<br />

Ervaring in de metaalsector is overigens geen<br />

must voor het toekomstige personeel. “Die<br />

opleiding krijgen ze van ons. We kunnen<br />

pizzakoeriers transformeren in de beste laseroperatoren”,<br />

voegt Berlo er met een knipoog<br />

aan toe “We zoeken vooral medewerkers met<br />

die goede West-Vlaamse mentaliteit, die hard<br />

willen werken in teamverband. We mogen hier<br />

dan wel 22 miljoen in nieuwe state-of-the-art<br />

machines investeren, uiteindelijk zijn het onze<br />

medewerkers die onze ambities waarmaken.”<br />

Opsteker voor de regio<br />

Ook aankomend burgemeester Frederik<br />

Demeyere was bijzonder opgetogen met<br />

247TailorSteel’s keuze voor Hooglede. “Een<br />

enorme opsteker voor de lokale werkgelegenheid”,<br />

noemde hij het. “Ik heb zelf geen kennis<br />

van metaalbewerking, mijn achtergrond ligt<br />

in archeologie. Vroeger vond je op deze plek<br />

een groot eikenbos, waar de indringende<br />

geur van houtskool hing. Het hout werd hier<br />

immers gecontroleerd gesmoord om houtskool<br />

van te maken dat diende om de oven van de<br />

smidse aan te vuren om metalen objecten te<br />

maken. Met de komst van de activiteiten van<br />

247TailorSteel is de cirkel nu rond. Er zal hier<br />

een toekomstgerichte industriële vestiging<br />

ontstaan, die van toegevoegde waarde is voor<br />

Hooglede en de regio.” ■<br />

Op iets minder dan twaalf maanden zal 247TailorSteel hier een volledig operationele nieuwe vestiging neerzetten van 17.000 m².<br />

| 67


Thema INRICHTING Thema ATELIER Xxxxx<br />

Als je alles voorbereidt voor een grote make-over, denk dan aan de infrastructuur. Zorg dat er op voldoende plaatsen stroomvoorzieningen zitten.<br />

ZO MAAK JE DE LAY-OUT<br />

VAN JE WERKPLAATS EFFICIËNTER<br />

Hoe de machines in een werkplaats staan opgesteld, is meestal het gevolg van een natuurlijke groei. Toch kan het goed zijn om eens<br />

na te denken of je met je huidige opstelling wel de best mogelijke flow krijgt. Want hoe voorspelbaarder je stukken door de werkplaats<br />

bewegen, hoe betrouwbaarder ook je levertermijnen zullen zijn. Een efficiënte productie begint met andere woorden met een efficiënte<br />

lay-out.<br />

Tekst: Valérie Couplez Beeld: iStock<br />

Geen enkele metaalbewerker ontsnapt eraan.<br />

Op een gegeven moment zal het nodig zijn om<br />

de indeling van alle machines op de werkvloer<br />

en het magazijn te herbekijken. Een karwei<br />

waar de meeste bedrijfsleiders tegenop kijken,<br />

maar waarvan de praktijk leert dat het de<br />

efficiëntie enorm vooruit kan helpen. Op voorwaarde<br />

dat er grondig over nagedacht is. Een<br />

uitgekiende planning en flexibiliteit zijn daarbij<br />

de sleutelwoorden.<br />

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is:<br />

waarom sleutelen aan de lay-out? Wat wil je<br />

bereiken en wat wil je net vermijden? Het is<br />

belangrijk om de efficiëntie van een lay-out<br />

vandaag af te wegen tegen wat het effect op<br />

lange termijn zal zijn. Wie daarin slaagt, zal<br />

bottlenecks op de werkvloer zien verdwijnen en<br />

op een stabiele manier kunnen verder groeien.<br />

Zien is geloven<br />

Een algemene tip die we aan iedereen kunnen<br />

geven is eens een kijkje te gaan nemen bij<br />

collega’s in de buurt. Wat werkt er goed bij<br />

hen en hoe kun je die ideeën inpassen binnen<br />

je eigen plannen? Om te weten waar het bij<br />

jou scheef loopt, hoef je alleen maar eens<br />

een product te volgen doorheen elke stap<br />

op de productievloer. Als dit resulteert in een<br />

diagram dat eruit ziet als spaghetti, dan heb je<br />

een probleem.<br />

Terwijl je daarmee bezig bent, kan je ook eens<br />

kijken hoe materialen op de werkvloer gebruikt<br />

worden, en wat een logische route zou zijn. Als<br />

je de flow goed wil krijgen, moet je immers het<br />

volledige proces onder de loep nemen.<br />

En nog een derde aspect om te bekijken:<br />

hoe worden gereedschappen gebruikt? Als<br />

je medewerkers het hele atelier moeten oversteken<br />

om een gereedschap te vinden, dan<br />

68 |


Thema Xxxxx INRICHTING ATELIER<br />

Er bestaat geen one-size-fits-all oplossing op vlak van atelierinrichting. Alles hangt af van je productie en processen.<br />

is dat tijdsverlies. Gereedschappen moeten<br />

liggen dicht bij waar ze nodig zijn. Open of<br />

glazen kasten met duidelijk gelabelde items<br />

verzekeren dat ook medewerkers die nog niet<br />

helemaal vertrouwd zijn met de manier van<br />

werken snel vinden wat ze zoeken.<br />

dan ook aan de infrastructuur. Zorg ervoor dat<br />

er bijvoorbeeld op voldoende plaatsen stroomvoorzieningen<br />

zitten. Als je later dan toch een<br />

machine van plaats wil veranderen, hoef je<br />

geen verlengkabels boven te halen. Dat heet<br />

flexibiliteit creëren.<br />

Hou daarbij ook rekening met de verschillende<br />

types van stukken die passeren. De eerste prioriteit<br />

in lay-out moet gaan naar de kerntaken<br />

die dagelijks moeten gebeuren. Kijk dan pas<br />

naar bewerkingen die wel terugkeren maar<br />

slechts een paar keer per maand. ❯<br />

Groter is niet altijd beter<br />

Bij iedere uitbreiding komen er uitdagingen<br />

op je pad. Hoe meer ruimte er ter beschikking<br />

is, hoe meer machines en gereedschappen<br />

er aanwezig blijven die je eigenlijk niet meer<br />

gebruikt. Van zodra dat materiaal verdwenen<br />

is, is het overigens veel makkelijker om een<br />

efficiënte flow uit te tekenen. Niet noodzakelijk<br />

door meer ruimte tussen alle machines te laten,<br />

want dat kan weer leiden tot meer afstanden<br />

afleggen, meer belasting en meer tijd die verloren<br />

gaat tussen taken. Een veel betere benadering<br />

is dan bijvoorbeeld te kijken of alles in één<br />

zo recht mogelijke lijn past voor een logische<br />

flow tussen alle processen. Dat kan overigens<br />

tot nieuwe inzichten leiden om bij de volgende<br />

machine-investering te kijken wat daar nu<br />

werkelijk het best past.<br />

Flexibiliteit<br />

De lay-out die je vandaag hebt is niet noodzakelijke<br />

degene die je morgen nodig hebt. Zelfs<br />

met een gedetailleerd toekomstplan voor ogen,<br />

zal je ontdekken dat er toch nog een aantal<br />

veranderingen aan de orde zijn. Als je alles<br />

voorbereidt voor een grote make-over, denk<br />

‘Zelfs met een gedetailleerd toekomstplan voor<br />

ogen, zal je ontdekken dat er toch nog een aantal<br />

veranderingen aan de orde zijn’<br />

Betrek er alle stakeholders bij, dus ook de operatoren op de werkvloer. Zij zullen er immers in aan de slag moeten.<br />

| 69


Met Hänel vind je altijd de juiste tool!


Thema INRICHTING ATELIER<br />

Om te weten waar het bij jou scheef loopt, hoef je alleen maar eens een product te volgen doorheen elke stap op de productievloer.<br />

Moeten er dingen gebeuren die nog zeldzamer<br />

zijn, kan een goede toeleverancier zoeken<br />

dan geen meerwaarde zijn om te besparen op<br />

ruimte, materiaal en machines?<br />

Investeren in nieuwe technologie<br />

Wie zijn machines vernieuwt, neemt best<br />

ook zijn infrastructuur onder de loep. Zullen<br />

de rolbruggen nog volstaan om de handling<br />

te ondersteunen, bijvoorbeeld? Of bestaan<br />

er geen innovatievere manieren om bepaalde<br />

taken te optimaliseren? Hoe interessant nieuwe<br />

technologie wel kan zijn, er hangt ook een<br />

valkuil aan vast. Innoveren om te innoveren<br />

heeft immers geen zin. Tenzij technologie kan<br />

bijdragen tot het verlagen van de werkbelasting<br />

of kan anticiperen op toekomstige groei,<br />

kan het geld misschien beter in iets anders<br />

geïnvesteerd worden.<br />

Neem de tijd<br />

Het is, ten slotte, belangrijk om voldoende tijd<br />

te nemen bij het herwerken van een lay-out.<br />

Betrek er alle stakeholders in, dus ook de<br />

operatoren op de werkvloer. Zij zullen er immers<br />

in aan de slag moeten en ze hebben meestal<br />

de beste inzichten om tot een meer efficiënte<br />

flow te komen. Er bestaat geen one-size-fits-all<br />

oplossing op vlak van atelierinrichting. Alles<br />

hangt af van je productie en processen en de<br />

uitdagingen en noden die dat met zich mee<br />

brengt. Het is dus goed om twee keer na te<br />

denken en twee keer te meten alvorens de hele<br />

boel op stelten te zetten. Maar hou er sowieso<br />

rekening mee dat een lay-out nooit permanent<br />

zal zijn. ■<br />

je e e i rijen et je et<br />

eie prce ner e ep neen’<br />

Als je medewerkers het hele atelier moeten oversteken om een gereedschap te<br />

vinden, dan is dat tijdsverlies. Gereedschappen moeten liggen dicht bij waar ze<br />

nodig zijn.<br />

Wie zijn machines vernieuwt, neemt best ook zijn infrastructuur onder de loep.<br />

Zullen de rolbruggen nog volstaan om de handling te ondersteunen?<br />

| 71


Thema INRICHTING ATELIER<br />

De SANHA-Groep produceert persfittingen voor drinkwater-, gas-, zonne-energie-,<br />

verwarming-, koel- en sanitaire toepassingen.<br />

MATRIJZEN EN AFGEWERKTE PERSFITTINGEN<br />

OVERZICHTELIJK, RUIMTEBESPAREND EN<br />

EFFICIËNT OPSLAAN<br />

Een slim ingerichte magazijnruimte verhoogt de efficiëntie en productiviteit, zorgt voor kostenbesparingen, en voorkomt ergernis bij<br />

de werknemers. Bovendien worden vierkante meters steeds duurder en is het dus belangrijk om de ruimte zo optimaal mogelijk te<br />

gebruiken. Ook daarmee hield SANHA rekening, toen het voor de Hänel Lean-Lift ® koos. De zware matrijzen voor de productie van de<br />

persfittingen worden nu opgeslagen in twee geautomatiseerde magazijnen in de productiehal in Ternat. Als bufferruimte voor kleinere<br />

kartons met afgewerkte producten werd een derde gelijkaardige magazijnlift geïnstalleerd. DDD Technics stond in voor de engineering,<br />

montage, inbedrijfstelling en nazorg.<br />

Tekst en beeld: Johan Debaere<br />

72 |


Thema INRICHTING ATELIER<br />

De SANHA-Groep is een van de toonaangevende<br />

Europese fabrikanten van persfittingen<br />

voor drinkwater-, gas-, zonne-energie-,<br />

verwarming-, koel- en sanitaire toepassingen<br />

in residentiële projecten, en commerciële<br />

en industriële toepassingen. Het Duitse<br />

familiebedrijf – met drie vestigingen in<br />

Duitsland, een in Polen en een in België –<br />

biedt een assortiment van ruim 8.500<br />

artikelen: persfittingen gemaakt uit koper,<br />

koperlegeringen, roestvast staal en koolstofstaal<br />

én loodvrije fittingen van siliciumbrons, speciaal<br />

voor gebruik bij drinkwaterinstallaties.<br />

“In Ternat werken momenteel 120 medewerkers<br />

in een vierploegensysteem, waardoor we<br />

24/24 en 7/7 fittingen in koper produceren. We<br />

staan ook in voor engineering en verzorgen de<br />

verkoop in de Benelux. De laatste tijd werd fors<br />

geïnvesteerd in nieuwe innovatieve ontwikkelingen,<br />

waardoor ook nieuwe productielijnen<br />

en bijkomende matrijzen noodzakelijk waren”,<br />

vertelt technical en energie manager Geoffrey<br />

Van Mulders. “Het bestaande matrijzenmagazijn<br />

nam met zowat 170 m² al een serieuze hap<br />

uit de beschikbare ruimte in de productiehal, en<br />

was eigenlijk te klein geworden. De klassieke<br />

magazijnindeling met legplanken was bovendien<br />

niet overzichtelijk en efficiënt. Matrijzen<br />

werden uit het magazijn gehaald en na gebruik<br />

weer op een vrije, vaak andere plaats teruggelegd,<br />

waardoor er steeds weer tijd verloren ging<br />

bij het zoeken naar de juiste matrijs voor een<br />

bepaalde opdracht. We dachten dan ook goed<br />

na over hoe we dit konden optimaliseren.”<br />

Zware matrijzen én afgewerkte<br />

producten<br />

Dankzij een kennis van Geoffrey Van Mulders<br />

die positieve ervaringen had met geautomatiseerde<br />

plateauliften en na een grondige<br />

vergelijking van de verschillende systemen op<br />

de markt, kwam SANHA bij DDD Technics en<br />

de Hänel Lean-Lift ® terecht.<br />

‘Twee medewerkers zijn verantwoordelijk voor<br />

het gereedschapsmagazijn en alleen zij hebben<br />

toegang tot de plateauliften’<br />

SANHA investeerde in twee plateauliften van<br />

2060 mm breed, 825 mm diep en 8000 mm hoog<br />

voor de opslag van zware matrijzen voor de productie<br />

van persfittingen.<br />

“We luisterden naar hun behoeften en werkten<br />

voor de opslag van de zware matrijzen een<br />

oplossing uit met twee magazijnliften met een<br />

breedte van 2060 mm, een diepte van 825 mm<br />

en een hoogte van 8000 mm. Ze omvatten<br />

allebei 72 plateaus voor extra zware belasting,<br />

tot 470 kg elk”, zegt Chris Cheretté, technisch<br />

commercieel afgevaardigde bij DDD Technics.<br />

“In een afzonderlijke ruimte staat ook een derde<br />

Hänel Lean-Lift ® , 2060 mm breed, 825 mm<br />

diep en 8000 mmm hoog. Die is uitgerust met<br />

40 plateaus, goed voor ongeveer 120 pickingplaatsen.<br />

Dit geautomatiseerd liftsysteem doet<br />

dienst als bufferruimte voor de opslag van<br />

kleinere kartons met afgewerkte producten.”<br />

Deze Lean-Lift ® systemen omvatten elk 72 plateaus voor een zware belasting tot 470 kg per plateau.<br />

Adequate opvolging en verhoogde<br />

efficiëntie<br />

170 m² aan magazijnruimte is nu verticaal<br />

opgeslagen in twee ‘kasten’ met een totaal<br />

grondoppervlak van 14 m², een aanzienlijke<br />

plaatsbesparing. Het team van SANHA nam<br />

zijn tijd om alle matrijzen in de software te<br />

integreren en een locatie in de magazijnen<br />

te geven. ❯<br />

| 73


Ook zonder aardgasaansluiting kun<br />

je tot 80% minder CO 2 uitstoten<br />

In jouw productieproces<br />

zou LNG of propaan<br />

niet misstaan<br />

Is je onderneming niet aangesloten op het aardgasnetwerk of levert dat netwerk te<br />

weinig energie voor jouw productieprocessen? Met een overstap naar LNG, propaan of<br />

biopropaan zal je er flink op vooruitgaan.<br />

• een propaangasinstallatie is voordelig in aankoop en onderhoud<br />

• hoger rendement dan stookolie<br />

• Primagaz zorgt voor het onderhoud en vult automatisch bij<br />

Wil je ook het productieproces verduurzamen? Kies dan voor onze 100% hernieuwbare<br />

biopropaan, die stoot tot 80% minder CO 2<br />

uit dan andere fossiele brandstoffen en reduceert<br />

de uitstoot van fijn stof met 99%.<br />

LNG is dan weer de ideale brandstof voor industriële toepassingen met een constante hoge<br />

energiebehoefte zoals stomen, koken, bakken of drogen. Processen die jaarlijks meer dan<br />

200.000 liter stookolie slurpen zijn sowieso beter af met LNG.<br />

Interesse?<br />

Maak vrijblijvend een afspraak met een<br />

Primagaz-adviseur via info@primagaz.be of<br />

0800 18 900 en profiteer nu van €500 korting!<br />

primagaz.be of bel 0800 18 900


Thema INRICHTING ATELIER<br />

“Twee medewerkers zijn verantwoordelijk voor<br />

het gereedschapsmagazijn en alleen zij hebben<br />

toegang tot de Hänel Lean-Lift ® installaties.<br />

Ze halen de matrijzen op aanvraag binnen<br />

enkele seconden uit het systeem. Na gebruik<br />

wordt elke matrijs gereinigd en gecontroleerd,<br />

waarna ze terug in de plateaulift gelegd wordt.<br />

We maken ook gebruik van de Hänel Software,<br />

met z’n moderne en handige interface. Aangezien<br />

al onze matrijzen een uniek serienummer<br />

hebben, beschikken we op elk ogenblik over<br />

alle data, waardoor we perfect weten waar ze<br />

zich bevinden, waar en wanneer ze gebruikt<br />

werden, en nog veel meer. Het optimale<br />

samenspel tussen software en besturing garandeert<br />

een efficiënt gebruik van het magazijn”,<br />

zegt Van Mulders. “We zijn heel tevreden over<br />

deze investering. DDD Technics is een ideale<br />

partner, die ons ondersteunde met deskundig<br />

advies in het voortraject en uiteindelijk de systemen<br />

engineerde, produceerde, volledig volgens<br />

afspraak leverde, installeerde en implementeerde.<br />

Na de installatie volgde nog een doorgedreven<br />

training van bediening en software.<br />

Ook vandaag kunnen we nog altijd rekenen<br />

op hun ondersteuning. Een probleem op dag<br />

nul wordt ten laatste op dag één verholpen. Zo<br />

wordt stilstand te allen tijde vermeden.” ■<br />

Twee medewerkers zijn verantwoordelijk voor het gereedschapsmagazijn. Alleen zij hebben toegang tot de<br />

Hänel Lean-Lift ® installaties.<br />

DDD Technics installeerde een derde Hänel Lean-Lift ® als bufferruimte voor de<br />

opslag van kleine kartons met afgewerkte producten.<br />

De magazijnliften worden geleverd met een intuïtief touchscreen. SANHA<br />

gebruikt de Hänel software om de matrijzen continu op te volgen.<br />

| 75


Thema INRICHTING ATELIER<br />

COMPLETE GEREEDSCHAPSKAR ZORGT<br />

VOOR NIEUW ELAN OP WERKVLOER<br />

De impact van doorgedreven gereedschapsbeheer op de werkorganisatie van een verspaningsatelier is gigantisch. Het komt niet alleen<br />

de efficiëntie en productiviteit ten goede, om maar enkele cliché-indicatoren te noemen. Dat besefte men ook bij Desart Industries in Lier,<br />

toen ze bij Hoffmann Group maar liefst tien gevulde gereedschapskarren op maat bestelden.<br />

Tekst en beeld: Piet Debisschop<br />

Als onderdeel van de Buyse Metal Works<br />

Group, met vestigingen in Aalter en Lier, profileert<br />

Desart Industries zich als een zeer brede<br />

leverancier van alle verspaningswerken in de<br />

grotere series. Vooral dan in het draaiwerk,<br />

waar het bedrijf stukken tot wel 600 mm<br />

aankan. De werkvloer in Lier wordt momenteel<br />

bevolkt door 48 mensen en een machinepark<br />

van 45 stuks dat voor 95% CNC is.<br />

“Tot op heden investeerde Desart Industries jaarlijks<br />

fors in zijn machines, maar tegelijk bleef het<br />

beheer van het eigen handgereedschap toch<br />

een zorgenkind. Zowel het originele gereedschap<br />

als de bijbehorende gereedschapskarren<br />

waren immers verouderd, en er was geen<br />

eenduidigheid welk gereedschap bijvoorbeeld<br />

waar thuishoorde“, zegt Steven Geerts, technisch<br />

coördinator bij Desart Industries.<br />

Een simpele rekensom legde het probleem<br />

duidelijk bloot als verliespost, waardoor een<br />

oplossing zich opdrong. Daarom werd voluit<br />

voor de vernieuwing gekozen, en begin <strong>2022</strong><br />

kreeg Hoffmann Group van Desart Industries<br />

de vraag om voor de belangrijke draaiafdeling<br />

een reeks van tien mobiele gereedschapskarren<br />

te voorzien.<br />

Olivier Van Hecke, area sales manager bij<br />

Hoffmann Group: “Als hoofdleverancier<br />

van gereedschappen werken we met een<br />

beproefde 500-merkenstrategie, met onder<br />

meer de handgereedschappen van een hele<br />

reeks wereldbefaamde merknamen. Simultaan<br />

bieden we echter ook twee sterke eigen<br />

Steven Geerts (l) en Olivier Van Hecke ® .<br />

76 |


Thema INRICHTING ATELIER<br />

huismerken aan: de GARANT, ons premium<br />

huismerk, en de Holex, de kwaliteitsvolle maar<br />

tegelijk ook prijsbewuste keuze.“<br />

De keuze viel uiteindelijk op een gereedschapskar<br />

van Holex, die met behulp van zelf<br />

ontworpen foams in gereedschapsvakken<br />

werd opgedeeld. Zo kwam er niets los in de<br />

kar te liggen, en werd een zeer overzichtelijke<br />

organisatie van het gereedschap mogelijk. De<br />

basis was een gereedschapsinventaris die de<br />

mensen van Desart Industries op basis van<br />

een doorgedreven 5S-studie konden aanleggen<br />

en samenvatte welke gereedschappen in<br />

functie van de plaats of de machine het meest<br />

werden gebruikt.<br />

De schuimstructuren, e-forms genoemd,<br />

werden door Desart Industries via de e-shop<br />

van Hoffmann Group zelf online geconfigureerd<br />

op basis van het formaat van een Holex<br />

gereedschapskar. Van Hecke: “Het is altijd<br />

handig om binnen de gekende dimensies<br />

van een standaard kar te werken, omdat de<br />

software dan automatisch de juiste foamafmetingen<br />

geeft en je zeker bent dat deze in<br />

de kar zal passen. Zo kan er dimensioneel nooit<br />

een conflict ontstaan.”<br />

Ook indien laden bijvoorbeeld verschillende<br />

hoogtes hebben, houdt de software daar<br />

rekening mee. Vervolgens kan je elk van<br />

je gereedschappen mooi in die foam gaan<br />

positioneren. Het volstaat dan om het artikelnummer<br />

van een gereedschap in te typen, en<br />

vervolgens dit gereedschap naar de foam te<br />

slepen. Bovendien voorziet de software in de<br />

mogelijkheid om eigen gereedschapsvormen in<br />

te lezen, geen luxe voor werkplaatsen die zelf<br />

Elk van de gereedschappen wordt mooi gepositioneerd.<br />

‘De schuimstructuren<br />

maken een zeer<br />

overzichtelijke<br />

organisatie van de<br />

gereedschappen<br />

mogelijk’<br />

specifiek gereedschap voor eigen toepassingen<br />

en gebruik ontwikkelen.<br />

Van Hecke: “De basis is een fotoplaat die in<br />

staat is om haarscherp de buitencontouren van<br />

het gereedschap op te meten en in te lezen.<br />

Het kan zelfs op basis van een foto die met een<br />

smartphone werd gemaakt.“<br />

Voor elk gereedschap kan men dan bijkomende<br />

opties toevoegen. Een heel handige is de ‘grijpfunctie’,<br />

een uitsparing die het vastnemen van<br />

gereedschap uit het foam vergemakkelijkt. Ook<br />

de kleur van de ladebodem kan je kiezen, wat<br />

dan weer handig is om gereedschap aan een<br />

bepaalde zone in de productie of machine toe<br />

te wijzen. ■<br />

Zowel de werkkarren als de gereedschappen waren aan vervanging toe.<br />

De draaiafdeling voorzien van nieuwe werkkarren.<br />

| 77


Nieuw draaifreescentrum CMZ TD<br />

opent nieuw tijdperk<br />

Na uitgebreid marktonderzoek heeft Ecosteryl een nieuwe draaibank aangeschaft bij distributeur Promas BV: de CMZ TD 35 Y 800. Met<br />

deze nieuwe, moderne machine wil het bedrijf, dat sinds 2000 actief is onder de naam AMB Ecosteryl en sinds 2021 onder de enige naam<br />

Ecosteryl, mee evolueren met de groeifase waarin de oplossingen voor decontaminatie van medisch afval zich bevinden. De machine is<br />

eind juli geïnstalleerd en zit nog in de inloopfase, maar alles verloopt perfect volgens plan.<br />

Tekst en beeld: Luc Ophals<br />

In 1947 richtte Raoul Dufrasne AMB op als<br />

fabrikant van specifieke machines voor de industrie.<br />

Een belangrijke verschuiving vond plaats<br />

in 2000, toen Philippe Dufrasne het bedrijf<br />

richtte op de behandeling van medisch afval,<br />

met een gepatenteerde technologie voor droge<br />

hitteontsmetting met behulp van microgolven.<br />

Sinds de ontwikkeling van de eerste prototypes<br />

heeft de technologie haar waarde bewezen<br />

en is de verkoop blijven stijgen. De historische<br />

werkplaatsen van AMB in Jemappes blijven op<br />

volle toeren draaien om de metalen onderdelen<br />

van de Ecosteryl ontsmettingsmachines te<br />

vervaardigen. Zoals Julien Bonte, continuous<br />

improvement manager en manufacturing<br />

manager bij Ecosteryl, samenvat: “Wij produceren<br />

alleen voor onszelf.“<br />

De door Promas verstrekte opvolging omvat een programmeeropleiding voor toekomstige operatoren.<br />

Noodzakelijke evolutie<br />

Sinds enkele jaren wordt dit steeds duidelijker.<br />

De verkoop van Ecosteryl ontsmettingsmachines<br />

is jaar na jaar gestegen en bereikt nu<br />

ongeveer twintig eenheden per jaar. Gezien het<br />

verouderende machinepark en de aanzienlijke<br />

De CMZ TD 35 Y 800 is sinds eind juli <strong>2022</strong> geïnstalleerd.<br />

Twee voorbeelden van bewerkte onderdelen: het grotere is een overbrengingsas,<br />

het kleinere een halve bladsteun.<br />

78 |


toename van het volume van de te vervaardigen<br />

onderdelen, werd het absoluut noodzakelijk<br />

de productiesnelheid te verhogen. Dit<br />

was het uitgangspunt om na te denken over<br />

de toekomst van Ecosteryl. Julien Bonte: "Het<br />

doel was te investeren in de toekomst, zonder<br />

de groei of onderzoek en ontwikkeling af te<br />

remmen. We onderzochten in detail welk type<br />

machine het meest geschikt was in functie van<br />

de te bewerken onderdelen, hun specifieke<br />

diameters en lengtes, de huidige en toekomstige<br />

mogelijkheden van de machine, de terugverdientijd...<br />

En al snel leidde deze marktstudie<br />

ons naar Promas.”<br />

op de bewerking van het doorvoerhuls, het<br />

meest bewerkte onderdeel, en het feit dat de<br />

nieuwe machine beschikt over twaalf aangedreven<br />

gereedschappen van 13 kW! Vroeger<br />

moest Ecosteryl het doen zonder automatisch<br />

gereedschapsmagazijn, en had slechts één<br />

beschikbaar gereedschap met manuele wissel.<br />

Ook het aangedreven vermogen is ongeëvenaard.<br />

En om toekomstige uitdagingen aan te<br />

gaan, is de machine flexibel, schaalbaar en zou<br />

zij ook kunnen worden uitgerust met automatische<br />

stangenaanvoer of laadrobot.<br />

machinebedieners in het gebruik van zo’n<br />

moderne machine werkt stimulerend en<br />

vergroot de veelzijdigheid binnen het team.<br />

Dit bevestigt onze ambitie om te investeren in<br />

kwaliteit en geeft een zeer positief signaal aan<br />

onze medewerkers.”<br />

Follow-up van a tot z<br />

Kwaliteit op lange termijn waarborgen betekent<br />

ook mogelijke technische problemen vermijden.<br />

Erik Kinat: "Het gaat natuurlijk niet alleen om<br />

de verkoop van een machine. Ik streef naar<br />

Erik Kinat, sales manager bij Promas, legt uit:<br />

"Het doel was de efficiëntie te verhogen en de<br />

productie te optimaliseren, en het leek ook de<br />

moeite waard om opeenvolgende manipulaties<br />

op verschillende machines te vermijden. De<br />

nieuwe machine kan dus worden gebruikt<br />

voor draaien, en voor frezen met de Y-as en<br />

aangedreven gereedschappen, en sluit verdere<br />

automatisering niet uit.”<br />

Voordelen van nieuwe machine<br />

De CMZ TD 35 Y 800 biedt onmiskenbare<br />

technische voordelen. Zonder ze allemaal te<br />

noemen, vermelden we de tijdwinst van 36%<br />

‘De nieuwe machine laat een frisse wind waaien<br />

in de werkplaats’<br />

Even belangrijk is dat de nieuwe machine de<br />

overgang naar een moderne werkplaats heeft<br />

vergemakkelijkt. Julien Bonte: "De werkplaats<br />

heeft een facelift gekregen. Er werd een<br />

betonnen plaat gestort om de stabiliteit en<br />

de lastverdeling te verbeteren. Bovendien laat<br />

de nieuwe machine een frisse wind waaien<br />

in de werkplaats. Het trainen van onze zes<br />

langdurige samenwerking en klanttevredenheid.<br />

Promas beschikt over dertien technici die<br />

dag in, dag uit de baan opgaan om eventuele<br />

problemen op te lossen, meestal binnen 48<br />

uur. Julien Bonte vult aan: "We zijn blij met de<br />

follow-up van a tot z. Nu kunnen we flexibeler<br />

zijn in de dienst na verkoop zonder de productie<br />

te benadelen.” ■<br />

Op de foto staan de zes machinisten, samen met Erik Kinat (uiterst links) en Julien Bonte (voorlaatste rechts).<br />

| 79


Een volwaardige CNC-sturing is te complex voor veel van dit herstellingswerk. Hier laten de bedieners van De Beleyr-Engineering echt nog hun vakkennis gelden.<br />

IN GEEN TIJD SPANEN MAKEN<br />

Vervangen of herstellen? Een vraag waartegen veel ondernemers aan lopen. Bij De Beleyr-Engineering is het daarentegen een en-enverhaal.<br />

Het bedrijf richt zich al sinds zijn ontstaan op de herstellingsmarkt, maar gebruikt de expertise die het daarin heeft opgebouwd<br />

in verschillende sectoren ook om nieuwe stukken geheel volgens de specificaties van klanten te produceren. Flexibiliteit is het sleutelwoord<br />

in de productie, en dat betekent ook continu investeren in nieuwe machines. De recente toevoeging van de XYZ RLX draaibank<br />

met ProtoTRAK sturing maakt het mogelijk om in een mum van tijd stukken weer zo goed als nieuw (of zelfs beter) te krijgen.<br />

Tekst en beeld: Valérie Couplez<br />

Draaien, frezen, draad- en vonkerosie, thermisch<br />

opspuiten en slijpen…: De Beleyr heeft<br />

alles in huis om stukken tot in de puntjes af te<br />

werken. Maar het meest in het oog springende<br />

procedé is het thermisch opspuiten. Daarbij<br />

worden druppeltjes gesmolten materiaal tegen<br />

hoge snelheid verstoven op een substraat om<br />

daar vast te worden en een coating te vormen.<br />

Weinig bedrijven hebben de finesses van dit<br />

proces zo goed in de vingers.<br />

“Het is een techniek die ons in staat stelt om<br />

componenten sterker te maken en beter<br />

bestand te zijn tegen slijtage. Maar het vergt<br />

de nodige knowhow om de juiste coating aan<br />

de juiste toepassing te linken met de juiste<br />

methodiek. Thermisch opspuiten kan immers<br />

op verschillende manieren gebeuren: draadspuiten,<br />

plasmaspuiten of HVOF (high velocity<br />

oxygen fueled)... Door alles onder één dak aan<br />

te bieden kunnen wij onze klanten altijd de best<br />

mogelijke oplossing voor hun stukken aanbieden”,<br />

legt zaakvoerder Matthieu Vuylsteke uit.<br />

Kort op de bal met sterk team...<br />

Op die manier brengt De Beleyr-Engineering<br />

dagelijks zijn slogan ‘we make your parts better’<br />

in de praktijk. Voor de herstellingsmarkt, van<br />

waaruit het bedrijf historisch gegroeid is, maar<br />

intussen ook voor nieuwe stukken. Vuylsteke:<br />

“Om ze op voorhand al met betere (specifieke)<br />

80 |


eigenschappen te vervaardigen. Een kleine<br />

meerkost weliswaar, maar een die zich op lange<br />

termijn zeer gemakkelijk laat terugverdienen<br />

door de langere levensduur van de stukken, en<br />

die ook perfect aansluit bij de duurzaamheidsprincipes<br />

van vandaag. Want deze coatings<br />

kunnen we eigenlijk tot in het bijna oneindige<br />

herstellen en vervangen.”<br />

Om in de herstellingsmarkt echt het verschil te<br />

kunnen maken doet De Beleyr-Engineering er<br />

alles aan om kort op de bal te kunnen spelen.<br />

Geen evidentie, als je weet dat het vaak om<br />

enkelstuks gaat die elk een eigen opeenvolging<br />

van bewerkingen moeten ondergaan. “Dagelijks<br />

zijn er hier ongeveer 300 verschillende<br />

stukken kriskras verspreid over de productievloer.<br />

Ons ijzersterk team van 27 medewerkers<br />

zorgt ervoor dat ze in elke fase tot in de puntjes<br />

afgewerkt worden, zonder het overzicht te<br />

verliezen. Dat is wat ons zo sterk maakt als<br />

bedrijf”, beklemtoont Vuylsteke.<br />

Door de afmetingen van de XYZ RLX 425 x 2000 geeft de machine ook de nodige flexibiliteit naar de stukken<br />

die erop kunnen.<br />

…en sterke machines<br />

Maar dat vraagt tegelijk om een performant<br />

machinepark. Crispyn Machines mag zich<br />

een van de huisleveranciers noemen. “Wat ze<br />

beloven, maken ze ook waar. Als een machine<br />

stilvalt, wat onvermijdelijk ooit gebeurt, mag<br />

ik erop vertrouwen dat ze hier binnen de<br />

kortste keren zullen staan om het probleem<br />

op te lossen.” Toen De Beleyr-Engineering<br />

recent voor een nieuwe conventionele draaibank<br />

koos, viel het oog ook op een teach-in<br />

draaibank van XYZ met ProtoTRAK sturing.<br />

‘Een unieke sturing, waardoor de bediener snel ziet<br />

wat hij aan het programmeren is en er in een mum<br />

van tijd spanen gemaakt worden’<br />

Vuylsteke: “Een machine die ons meteen<br />

charmeerde. We zagen het potentieel om ze<br />

als back-up te laten meedraaien in de productie.<br />

Dat wil zeggen dat ze stand-by staat voor<br />

dringende herstellingen.”<br />

De ProtoTRAK sturing blijkt in dezen een<br />

enorme troef. “Een unieke sturing, waardoor<br />

de bediener snel ziet wat hij aan het programmeren<br />

is en er in een mum van tijd spanen<br />

gemaakt worden. Ook de helpfunctie is een<br />

enorme plus, omdat zelfs wie niet zo vertrouwd<br />

is met deze sturing meteen vindt waar hij<br />

tegenaan loopt en weer verder kan verspanen.<br />

Ze combineert het gemak van conventioneel<br />

met gestuurd vermogen. Een echte toegevoegde<br />

waarde in onze productie.”<br />

ProtoTRAK sturing intuïtief en snel<br />

Door de afmetingen van de XYZ RLX 425 x<br />

2000 met draaidiameter van 480 mm, doorlaat<br />

van 80 mm en 2.000 mm tussen de centers,<br />

geeft de machine De Beleyr-Engineering ook<br />

de nodige flexibiliteit naar de stukken die<br />

erop kunnen.<br />

Matthieu Vuylsteke (rechts): “De XYZ RLX met ProtoTRAK sturing combineert het gemak van conventioneel met<br />

gestuurd vermogen. Een echte toegevoegde waarde in onze productie.”<br />

“Een volwaardige CNC-sturing is te complex<br />

voor veel van dit werk. Hier laten onze bedieners<br />

echt nog hun vakkennis gelden. Voor<br />

veel herstellingswerk kunnen ze immers niet<br />

vertrekken van een uitgewerkte technische<br />

tekening. Ze moeten zelf nadenken over<br />

wat er precies nodig is en met de intuïtiviteit<br />

van de ProtoTRAK sturing is dat in geen tijd<br />

geprogrammeerd en geklaard. De machine<br />

doet perfect wat we ervan verwacht hadden”,<br />

besluit Vuylsteke. ■<br />

| 81


82 |


Een betrouwbare energie-oplossing<br />

die ook nog eens future proof is<br />

Propaan is de energiebron bij uitstek voor verwarming en/of het aandrijven van productieprocessen. Het is een bekend en populair alternatief<br />

voor stookolie. Door de sterke stijging van de aardgasprijzen en de onzekerheid rond de beschikbare voorraden, zien we ook een<br />

toegenomen interesse vanuit deze sector. Propaan biedt dan een dankbaar alternatief of vormt een complementaire oplossing.<br />

Tekst en beeld: Primagaz<br />

“Propaangas is een performante energiebron<br />

met een lagere impact op het milieu. Het gas<br />

stoot minder fijnstof uit dan bijvoorbeeld stookolie<br />

maar ook de CO 2<br />

-voetafdruk is aanzienlijk<br />

lager. Wie nog een stap verder wil gaan, kiest<br />

voor Futuria Propaan (biopropaan), waarvan<br />

de CO 2<br />

-uitstoot in vergelijking met andere<br />

fossiele brandstoffen tot 80% lager ligt.” Aan<br />

het woord is Guido Tupitti, sales manager van<br />

Primagaz België. Primagaz - met hoofdkantoor<br />

in Tessenderlo - levert al meer dan zestig jaar<br />

energie, warmte en comfort aan onder meer<br />

industriële en middelgrote bedrijven Sinds<br />

2018 levert zij ook Futuria propaan. Het bedrijf<br />

verwacht de volgende jaren een sterke toename<br />

van de vraag naar dit product.<br />

Stijgende interesse<br />

De stijgende interesse in propaan komt er doordat<br />

de prijs in vergelijking met andere energiebronnen<br />

erg aantrekkelijk is een relatief stabiel<br />

verloop kent. Dit heeft te maken enerzijds met<br />

de marktwerking op basis van vraag en aanbod.<br />

Daarnaast geldt in België een maximumprijs<br />

die door de overheid wordt vastgelegd volgens<br />

een bepaalde formule. Leveranciers mogen<br />

het product niet verkopen aan een prijs die<br />

hoger ligt dan de vastgestelde maximumprijs.<br />

Als propaanleverancier is Primagaz ook niet<br />

afhankelijk van landen zoals Rusland voor de<br />

bevoorrading. “Primagaz beschikt over meerdere<br />

centrale opslagplaatsen in België die ons<br />

toelaten snel en flexibel te leveren“.<br />

Ook is het gemak van omschakeling een<br />

groot voordeel. De aardgasinstallatie en gasleidingen<br />

kunnen bij een omschakeling grotendeels<br />

hergebruikt worden. Hierdoor kan de<br />

installatiekost gedrukt worden, en wordt tegelijk<br />

de doorlooptijd verminderd”, aldus Tupitti.<br />

Oplossing op maat<br />

“De energiebehoefte is erg product- en bedrijfsafhankelijk<br />

waardoor een oplossing op maat nodig<br />

is. We overleggen met de klant en bepalen welke<br />

‘De stijgende interesse in propaan komt er doordat<br />

de prijs van propaan vandaag veel lager ligt dan<br />

die van aardgas en veel meer stabiliteit vertoont’<br />

energiebron (propaan, Futuria propaan of lng),<br />

welk type tank (bovengronds of ondergronds),<br />

welk volume geschikt is afhankelijk van de energiebehoefte<br />

en het verbruiksprofiel. Ook bespreken<br />

we zorgvuldig het logistieke proces om een<br />

veilige en betrouwbare gaslevering te garanderen.<br />

We willen klanten zoveel mogelijk service bieden,<br />

zodat ze zich 100% kunnen concentreren op hun<br />

corebusiness en zich geen zorgen hoeven maken<br />

over hun energie. De meeste bedrijven kiezen<br />

daarom voor een geautomatiseerd meetsysteem.<br />

Een telemetriesysteem controleert het niveau van<br />

de gastank(s) en stuurt een signaal naar Primagaz<br />

zodra de voorraad is gedaald tot onder een<br />

bepaald niveau. Wij zorgen er vervolgens voor<br />

dat de levering tijdig plaats vindt”, vertelt Tupitti.<br />

“Het in eigen beheer houden van het verbruik is<br />

eveneens mogelijk. Sommige bedrijven kiezen<br />

hiervoor, omdat hun verbruik periodiek sterk<br />

kan variëren. Zodra ze meer inzicht hebben<br />

wanneer een piekperiode zal aanbreken, nemen<br />

ze contact op met Primagaz die vervolgens de<br />

levering inplant.”<br />

Voor de hand liggende keuze<br />

Propaangas is voor steeds meer bedrijven<br />

een weloverwogen optie. Het is een bekend<br />

alternatief voor stookolie maar kan ook een<br />

dankbaar alternatief of aanvulling zijn voor<br />

aardgas. Bedrijven die duurzaamheid hoog<br />

in het vaandel dragen, kiezen voor Futuria<br />

Propaan, een duurzame variant. Andere<br />

bedrijven zien voordelen in de hoogcalorische<br />

waarde van propaangas, de leveringsbetrouwbaarheid<br />

ervan of kiezen voor de aantrekkelijke<br />

prijs. Kortom, er zijn voldoende redenen om te<br />

kiezen voor propaangas”, besluit Tupitti.<br />

Geïnteresseerd in (Futuria) Propaan als veilige,<br />

duurzame en voordelige energieoplossing voor je<br />

bedrijf? Maak dan nu een vrijblijvende afspraak<br />

met één van de experts van Primagaz. ■<br />

| 83


De Tollenaere NV<br />

METAVAK De Ringlaan Tollenaere 9, 9900 NVEeklo<br />

EMA<br />

KTE METAVAK Ringlaan 9, 9900 EekloVEME<br />

EMA<br />

09 377 29 49 | 0495 18 34 15<br />

KTE VEME<br />

09 marc@detollenaere.be<br />

377 29 49 | 0495 18 34 15<br />

De Tollenaere marc@detollenaere.be<br />

NV<br />

METAVAK Ringlaan www.detollenaere.eu<br />

9, 9900 Eeklo EMA<br />

KTEwww.detollenaere.eu<br />

VEME<br />

De e Tollenaere Tollenaere Machinery Plus<br />

STM biedt<br />

WATERSNIJMACHINES<br />

u<br />

QBM FIBER LASERMACHINES<br />

09 377 29 49 | 0495 18 34 15<br />

marc@detollenaere.be<br />

STM WATERSNIJMACHINES<br />

QBM FIBER LASERMACHINES<br />

www.detollenaere.eu<br />

FMB BANDZAAGMACHINES<br />

een Tollenaere totaalpakket totaalpakket Machinery om om uw uw Plus productie productie te<br />

STM<br />

biedt<br />

WATERSNIJMACHINES<br />

FMB<br />

u<br />

BANDZAAGMACHINES<br />

QBM FIBER LASERMACHINES<br />

te<br />

MGM PLASMABRANDTAFELS<br />

MGM PLASMABRANDTAFELS<br />

optimaliseren.<br />

MEBA BANDZAAGMACHINES<br />

MVD PLOOIBANKEN & PLAATSCHAREN<br />

FMB BANDZAAGMACHINES<br />

n ptimaliseren.<br />

totaalpakket om uw productie te<br />

MEBA BANDZAAGMACHINE<br />

MVD PLOOIBANKEN & PLAATSCHAREN<br />

MGM PLASMABRANDTAFELS<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

timaliseren.<br />

MEBA BANDZAAGMACHINES<br />

<br />

<br />

MVD PLOOIBANKEN & PLAATSCHAREN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De Tollenaere werd 62 jaar geleden in België opgericht door Etienne De Tollenaere.<br />

<br />

In 1989 kwam de tweede generatie die het bedrijf verder uitbouwde o.l.v. Martine,<br />

<br />

<br />

e Tollenaere werd 62 jaar geleden in België opgericht door Etienne De Tollenaere.<br />

<br />

<br />

Marc Dirk De Tollenaere. Vandaag is de derde generatie ook actief, dus de continuïteit<br />

kwam is gewaarborgd.<br />

de tweede generatie die het bedrijf verder uitbouwde o.l.v. Martine,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

n 1989<br />

<br />

arc en Dirk De Tollenaere. Vandaag is de derde generatie ook actief, dus de contiuïteit<br />

is gewaarborgd.<br />

D<br />

<br />

oor steeds de marktevolutie<br />

62 jaar te geleden volgen en in België serviceafdeling opgericht jaar door na jaar Etienne De Tollenaere.<br />

nummer 1. Daarom wordt de<br />

aere werd<br />

wam oor de steeds tweede nieuwe generatie innovaties marktevolutie<br />

te nemen Tollenaere. te in volgen het verkooppro-<br />

Vandaag en serviceafdeling is leide derde technische generatie jaar na specialisten. jaar ook actief, dus de conti-<br />

mee die nummer het uitgebreid bedrijf 1. Daarom met verder wordt hoogopge-<br />

uitbouwde o.l.v. Martine,<br />

irk De<br />

gewaarborgd.<br />

nieuwe gramma innovaties is De Tollenaere mee nu uitgebreid Het team met van hoogopgeleide<br />

De Tollenaere<br />

e nemen<br />

uitgegroeid<br />

in het verkoopproramma<br />

tot de specialist beschikt<br />

technische<br />

nu over<br />

specialisten.<br />

7 servicetechniekers<br />

teeds in de de<br />

is marktetie<br />

itgegroeid te volgen plaatbewerkingsmachines<br />

De<br />

Benelux<br />

Tollenaere<br />

wat nummer constructie<br />

1. Het Daarom team van wordt De de die<br />

Tollenaere<br />

snel ter plaatse Lees alvast enkele inspirerende<br />

ervaringen van geleverde<br />

tot en de specialist serviceafdeling komen<br />

beschikt jaar nu na voor<br />

over jaar de installatie van<br />

7 servicetechniekers<br />

met nieuwe hoogopge-<br />

machines en de nodige<br />

n we de innovaties betreft. Wij<br />

Benelux wat mee zijn specialist<br />

constructie uitgebreid in<br />

die snel ter plaatse projecten op Tollé Journal of<br />

Lees alvast enkele inspirerende<br />

ervaringen van geleverde<br />

n het plaatbewerkingsmachines<br />

verkoopprowaterstraal,<br />

plasmaleide<br />

en<br />

technische<br />

fiberlasermachines,<br />

opleiding<br />

komen specialisten.<br />

van de machine<br />

voor de installatie van bezoek onze site voor het<br />

De etreft. Tollenaere Wij zijn nu<br />

plooibanken,<br />

specialist Het in team van nieuwe De<br />

operator.<br />

Tollenaere<br />

Technische bijstand<br />

plaatscharen en alle machines<br />

machines en de nodige<br />

volledige<br />

zit ook standaard in het projecten op Tollé Journal of<br />

d aterstraal, tot de specialist<br />

voor de<br />

plasmaconstructiewerkplaats<br />

en fiberasermachines,<br />

lux wat constructie<br />

beschikt nu opleiding over 7 servicetechniekers<br />

van de machine<br />

verkoopprogramma:<br />

totaalpakket.<br />

bezoek onze site voor het<br />

zoals band- plooibanken,<br />

en cirkelzaagmachines,<br />

en alle aan- machines komen voor<br />

operator. die snel Technische ter plaatse bijstand Lees alvast volledige enkele inspirerende<br />

ervaringen verkoopprogramma:<br />

van geleverde<br />

werkingsmachines<br />

laatscharen en afvoerrol-zilenbanen, constructiewerkplaats<br />

in<br />

de ook installatie standaard van<br />

Tollé Journal <strong>05</strong>:<br />

In Nederland in is De het Tollenaere<br />

oor zijn de specialist<br />

aanslagsystemen,<br />

nieuwe machines totaalpakket. sinds<br />

en<br />

2008<br />

de nodige<br />

actief. De projecten laatste op Tollé Journal of<br />

l, oals plasma- band- volautomatische<br />

en en fiber-<br />

cirkelzaagachines,<br />

plooibanken,<br />

vele aan- andere afvoerrol-<br />

machines operator. die Technische In in Nederland door bijstand vele is De referenties Tollenaere volledige steeds<br />

boorstraten<br />

opleiding van de<br />

jaren<br />

machine<br />

wordt De Tollenaere bezoek onze Tollé site Journal voor het <strong>05</strong>:<br />

enbanen, n een alle aanslagsystemen,<br />

werkplaats machines de zit productie ook standaard sinds meer 2008 in het gecontacteerd actief. De laatste verkoopprogramma:<br />

om voor<br />

nstructiewerkplaats<br />

olautomatische nog efficiënter boorstraten kunnen totaalpakket. maken. jaren een wordt juiste De productieoplossing<br />

de vele te zorgen. referenties Om Tollé nog steeds meer Journal <strong>05</strong>:<br />

Tollenaere<br />

- n en vele cirkelzaagaan-<br />

en werkplaats en nologieën afvoerrol-<br />

de uitgebreid productie In Nederland komen meer is naambekendheid De gecontacteerd Tollenaere om te voor creëren<br />

U andere kan deze machines verschillende die in tech-<br />

door<br />

Website:<br />

aanslagsystemen,<br />

og efficiënter testen in kunnen de showroom maken. sinds van 2008 een actief. juiste in Nederland De productieoplossing<br />

De te aanwezig Tollenaere zorgen. op Om de nog meeste meer vak-<br />

laatste is De Tollenaere<br />

tische kan deze liefst boorstraten 1.500m² verschillende in België. jaren techologieën<br />

ere machines uitgebreid die in komen door de vele naambekendheid referenties beurzen zoals steeds<br />

de creëren Technishow,<br />

wordt<br />

Website:<br />

laats esten de Een in productie de persoonlijke showroom aanpak van meer gecontacteerd staat in Nederland Metavak om is en voor De de Tollenaere Nederlandse<br />

iefst nter kunnen 1.500m² centraal. maken. in Bij België. De Tollenaere een juiste ben aanwezig productieoplossing<br />

klant, te maar zorgen. beurzen Om zoals nog meer de Technishow,<br />

Metaaldagen. op de meeste vak-<br />

verschillende je niet zomaar tech-eeuitgebreid en persoonlijke dé klant. komen Eerlijk aanpak advies naambekendheid staat op maat Metavak te en creëren de Nederlandse Website:<br />

e entraal. showroom is waar Bij De we van Tollenaere voor staan. in ben Nederland Metaaldagen. is De Tollenaere<br />

e m² niet in België. zomaar een klant, aanwezig maar op de meeste vakbeurzen<br />

maat<br />

é klant.<br />

Bovendien<br />

Eerlijk advies<br />

wordt<br />

op<br />

enkel gewerkt zoals de Technishow,<br />

s nlijke waar<br />

met aanpak we<br />

A-merken,<br />

voor staat staan.<br />

zorgvuldig Metavak en de Nederlandse<br />

j De Tollenaere gekozen na ben uitgebreide Metaaldagen. testen.<br />

Begeleiding op maat?<br />

aar<br />

De meeste merken die De Tollenaere<br />

verkoopt zijn al 20-30 jaar<br />

ovendien een klant, wordt maar enkel gewerkt<br />

rlijk et A-merken, advies op zorgvuldig maat<br />

hun vaste fabrikanten. De Tollenaere<br />

voor ekozen staan. na uitgebreide<br />

streeft er ook<br />

testen.<br />

naar uw<br />

Begeleiding Kom naar onze showroom, op maat?<br />

e meeste<br />

partner<br />

merken<br />

te zijn<br />

die<br />

op<br />

De<br />

lange<br />

Tolleaere<br />

verkoopt enkel gewerkt<br />

termijn,<br />

wordt<br />

niet enkel zijn bij de al 20-30 verkoop jaar maar<br />

ken, bekijk het volledige aanbod en test zelf!<br />

un vaste zorgvuldig<br />

ook fabrikanten. in de aftersales. De Hiervoor Tolenaere<br />

uitgebreide<br />

hebben streeft testen.<br />

we er ook van naar alle merken uw ook Begeleiding Kom naar onze op showroom, maat?<br />

merken artner de te die onderdelen zijn De op Tolleopt<br />

enkel zijn al bij 20-30 de verkoop jaar maar<br />

bekijk Of het bel volledige ons op +31 aanbod (0)30/637.82.44<br />

en test zelf!<br />

lange op termijn, voorraad.<br />

iet<br />

abrikanten. ok in Klantentevredenheid aftersales. De Toleft<br />

er voor ook we naar De van Tollenaere alle uw merken prioriteit ook<br />

Kom naar onze showroom,<br />

Hiervoor is<br />

ebben<br />

e ijn onderdelen op lange termijn, op voorraad.<br />

ij de verkoop maar<br />

bekijk het Of volledige bel ons op aanbod +31 (0)30/637.82.44<br />

en test zelf!<br />

ftersales. lantentevredenheid Hiervoor is<br />

oor van De alle Tollenaere merken ook prioriteit<br />

len op voorraad.


E<br />

EMA<br />

VEME<br />

EMA<br />

VEME<br />

ES<br />

STM WATERSNIJMACHINES<br />

STM WATERSNIJMACHINES<br />

QBM FIBER LASERMACHINES<br />

QBM FIBER LASERMACHINES<br />

STM WATERSNIJMACHINES<br />

QBM FIBER LASERMACHINES<br />

FMB BANDZAAGMACHINES<br />

FMB BANDZAAGMACHINES<br />

FMB BANDZAAGMACHINES<br />

MGM PLASMABRANDTAFELS<br />

MGM PLASMABRANDTAFELS<br />

MGM PLASMABRANDTAFELS<br />

MEBA BANDZAAGMACHINES<br />

MVD PLOOIBANKEN & PLAATSCHAREN<br />

MEBA BANDZAAGMACHINES<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

MVD PLOOIBANKEN & PLAATSCHAREN<br />

MVD PLOOIBANKEN & PLAATSCHAREN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

MEBA BANDZAAGMACHINES


VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE METAALVERWERKENDE INDUSTRIE<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN METAALVAK?<br />

etaalvak<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

www.metaalvak.be<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

etaalvak<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op metaalvak.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op metaalvak.be verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar metaalvak.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

metaalvak.be


<strong>Metaalvak</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de <strong>Metaalvak</strong><br />

Partners, scan deze QR code met uw smartphone<br />

metaalvak.be/bedrijven<br />

247TAILORSTEEL.COM<br />

Markenweg 11<br />

7<strong>05</strong>1 HS Varsseveld<br />

T +31 315 270 375<br />

E sales@247tailorsteel.com<br />

W www.247tailorsteel.com<br />

ARCADEL BVBA<br />

Vierwegstraat 186<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 24 42 83<br />

E info@arcadel.be<br />

W www.arcadel.be<br />

BINZEL BENELUX BV-SRL<br />

Rozenstraat 6a<br />

9810 NAZARETH<br />

T +32 9 382 90 80<br />

F +32 9 382 90 81<br />

E info@binzel-benelux.com<br />

W www.binzel-benelux.com<br />

CADCAMATIC<br />

Ringaertstraat 5<br />

8820 TORHOUT<br />

T +32 50 28 86 86<br />

E info@cadcamatic.be<br />

W www.cadcamatic.be<br />

CAFMEYER NV<br />

Hoogledestraat 31a<br />

8610 KORTEMARK<br />

ACE STOSSDÄMPFER GMBH<br />

Albert-Einstein-Str. 15<br />

40764 LANGENFELD<br />

T +32 11 96 07 36<br />

E benelux@ace-int.eu<br />

W www.ace-ace.nl<br />

R<br />

ATELIER DE DECOLLETAGE RUSSO<br />

Avenue Thomas Edison 49<br />

1400 NIJVEL<br />

T +32 67 88 70 60<br />

E info@russop.com<br />

W www.russop.com<br />

BODOR BELGIUM<br />

Postbaan 73<br />

2910 ESSEN<br />

T +32 496 <strong>05</strong> 79 26<br />

+32 468 33 72 55<br />

E sales@bodorbelgium.com<br />

W www.bodorbelgium.be<br />

BUHLMANN NV<br />

T +32 51 56 62 65<br />

E frederik.deneire@cafmeyernv.be<br />

W www.cafmeyernv.be<br />

CBL WELDING<br />

Astridlaan 11<br />

8760 MEULEBEKE<br />

T +32 51 48 84 21<br />

E koen@cbl-welding.com<br />

W www.cbl-welding.com<br />

Hermesstraat 2c<br />

AMADA NV<br />

AW TECH<br />

1930 ZAVENTEM<br />

Doenaertstraat 15<br />

Verbrandhofstraat 209<br />

T +32 2 711 20 30<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 35 18 98<br />

E info@amada.fr<br />

C90 / M 0 / Y 25 / K0<br />

PANTONE 3125<br />

R 44 / G 163 / B 189<br />

W www.amada.be<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 24 64 10<br />

F +32 51 22 14 62<br />

E info@awtech.be<br />

W www.awtech.be<br />

F +32 2 725 25 30<br />

E info@buhlmann.be<br />

W www.buhlmann.be<br />

CRISPYN MACHINES<br />

Ambachtenlaan 3<br />

9990 MALDEGEM<br />

T +32 50 71 52 72<br />

E info@crispyn.be<br />

W www.crispyn.be<br />

AMALO<br />

Industrielaan 17<br />

8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 28 09 11<br />

E info@amalo.be<br />

W www.amalo.be<br />

BENDERTECHNIEK BVBA<br />

Remise 7<br />

3930 HAMONT-ACHEL<br />

T +32 115 748 16<br />

E info@bendertechniek.be<br />

W www.bendertechniek.be<br />

BYSTRONIC BENELUX B.V.<br />

Duurzaamheidsring 11<br />

4231 EX MEERKERK<br />

T +31 88 200 94 00<br />

E sales.benelux@bystronic.com<br />

W www.bystronic.nl<br />

DE TOLLENAERE NV<br />

Ringlaan 9<br />

9900 EEKLO<br />

T +32 9 377 29 49<br />

F +32 9 378 07 55<br />

E info@detollenaere.be<br />

W www.detollenaere.be<br />

| 87


<strong>Metaalvak</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de <strong>Metaalvak</strong><br />

Partners, scan deze QR code met uw smartphone<br />

metaalvak.be/bedrijven<br />

DDD TECHNICS<br />

Bettestraat 25<br />

9190 STEKENE<br />

T +32 3 283 83 11<br />

E info@dddtechnics.be<br />

W www.dddtechnics.be<br />

GERMOND NV<br />

Lodewijk de Raetlaan 59<br />

8870 IZEGEM-KACHTEM<br />

T +32 51 31 06 72<br />

F + 32 51 31 21 69<br />

E info@germond.be<br />

W www.germond.be<br />

IGUS BVBA<br />

Jagersdreef 4A<br />

2900 SCHOTEN<br />

T +32 3 330 13 60<br />

E info@igus.be<br />

W www.igus.be<br />

LASTEK BELGIUM<br />

Toekomstlaan 50<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 22 57 67<br />

E info@lastek.be<br />

W www.lastek.be<br />

DORMER PRAMET BENELUX<br />

's-Gravelandseweg 401<br />

3125 BJ SCHIEDAM<br />

T +32 3 440 59 01<br />

E info.be@dormerpramet.com<br />

W www.dormerpramet.be<br />

HEIDENHAIN<br />

Pamelse Klei 47<br />

1760 ROOSDAAL<br />

T +32 54 34 31 58<br />

E sales@heidenhain.be<br />

W www.heidenhain.be<br />

JAN VAN DAM MACHINE TRANSPORT BV<br />

Wilgenweg 20<br />

3421 TV OUDEWATER<br />

T +31 348 56 45 40<br />

F +31 348 56 26 70<br />

E info@janvandamtransport.nl<br />

LESAGE NV<br />

Zwevegemstraat 124<br />

8553 OTEGEM (ZWEVEGEM)<br />

T +32 56 77 70 80<br />

F +32 56 77 55 60<br />

E info@lesage-nv.be<br />

W www.lesage-nv.be<br />

W www.janvandamgroup.com<br />

ECI SOFTWARE SOLUTIONS<br />

Drukkerijstraat 11<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 57 88 44<br />

E belgium-info@ecisolutions.com<br />

W www.ecisolutions.com<br />

HERMLE<br />

Industriestraße 8-12<br />

D-78559 GOSHEIM (Duitsland)<br />

T +49 74 269 50<br />

F +49 74 26 95 13 09<br />

E info@hermle.de<br />

W www.hermle.de<br />

JEPSON POWER GMBH<br />

Ernst - Abbe - Straße 5<br />

52249 ESCHWEILER (ALLEMAGNE)<br />

T +32 472 44 28 24<br />

E info@jepson.de<br />

LISSMAC<br />

Lanzstraβe 4<br />

88410 BAD WURZACH<br />

T +32 14 75 58 48<br />

E lissmac@lissmac.com<br />

W www.lissmac.com<br />

W www.drycutter.com<br />

EUROSTORAGE<br />

Oossekouter 21B<br />

9850 NEVELE<br />

T +32 9 223 53 01<br />

F +32 9 223 73 01<br />

HOFFMANN QUALITY TOOLS<br />

Morseltoven 2<br />

7621 HB BORNE<br />

T +31 74 207 70 00<br />

F +31 74 243 27 34<br />

LASTAFELSHOP.COM BV<br />

Achthovenerweg 58A<br />

2351 AZ LEIDERDORP<br />

T +31 6 18 224 047<br />

LVD BENELUX<br />

Hondschotestraat 112<br />

8560 GULLEGEM<br />

T +32 56 43 <strong>05</strong> 72<br />

F +32 56 43 25 12<br />

E info@eurostorage.be<br />

E info@hoffmann-group.com<br />

E info@lastafelshop.com<br />

E info.benelux@lvdgroup.com<br />

W www.eurostorage.be<br />

W www.hoffmann-group.com<br />

W www.lastafelshop.com<br />

W www.lvdgroup.com<br />

88 |


<strong>Metaalvak</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de <strong>Metaalvak</strong><br />

Partners, scan deze QR code met uw smartphone<br />

metaalvak.be/bedrijven<br />

MEWA SERVIBEL SA<br />

Avenue Léopold III 33<br />

7134 PÉRONNES-LEZ-BINCHE<br />

T +32 64 23 07 00<br />

F +32 64 23 08 00<br />

E info@mewa.be<br />

W www.mewa.be<br />

MGH MAINTENANCE & GEARS<br />

HEYVAERT<br />

Rittwegerlaan 2B<br />

1830 MACHELEN<br />

T +32 2 753 00 40<br />

F +32 2 753 00 49<br />

E info@MGH.be<br />

PLASTIBAC NV<br />

Pieter Verhaeghestraat 20<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 31 20<br />

E info@plastibac.eu<br />

W eshop.plastibac.eu<br />

PROMATT<br />

Rietmolenweg 20<br />

7482 NX HAAKSBERGEN<br />

T +31 53 573 <strong>05</strong> 10<br />

E info@promatt.nl<br />

W www.promatt.nl<br />

W www.mgh.be<br />

MURRELEKTRONIK BVBA<br />

Noorderlaan 147-B9<br />

2030 ANTWERPEN<br />

T +32 38 08 68 81<br />

E sales@murrelektronik.be<br />

W www.murrelektronik.be<br />

HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK<br />

PAUL HORN GMBH<br />

Horn-Straße 1<br />

D-72072 TÜBINGEN (Duitsland)<br />

T +49 707 17 00 40<br />

E info@phorn.de<br />

W www.phorn.de<br />

POLLERS<br />

Dellestraat 3 - Industriezone Zolder -<br />

Lummen 1078<br />

3550 HEUSDEN-ZOLDER<br />

T +32 13 35 53 55<br />

E info@pollers.be<br />

W www.pollers.be<br />

Q-FIN QUALITY FINISHING<br />

MACHINES<br />

Wilgenakker 8<br />

5571 SJ BERGEIJK<br />

T +31 497 58 10 18<br />

E info@q-fin.nl<br />

W www.q-fin.nl<br />

MT-SERVICE<br />

Rue de L’Ile Sainte-Hélène 5<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 555 11 55<br />

F +32 2 555 11 51<br />

E service@mtservice.be<br />

OPEN MIND TECHNOLOGIES<br />

BENELUX B.V.<br />

Titaniumlaan 86<br />

5221 CK ‘S-HERTOGENBOSCH<br />

T +31(0)73 648 01 66<br />

E info.Benelux@openmind-tech.com<br />

W www.openmind-tech.com<br />

PRIMAGAZ BELGIUM NV<br />

Industriezone West-Limburg - Kanaalweg 87<br />

3980 TESSENDERLO<br />

T +32 13 61 82 00<br />

E info@primagaz.be<br />

W www.primagaz.be<br />

RESATO INTERNATIONAL BV<br />

Duitslandlaan 1<br />

9403 DL ASSEN<br />

T +31 5<strong>05</strong> 016 877<br />

E info@resato.com<br />

W www.resato.com<br />

W www.mtservice.be<br />

NEDERMAN NV<br />

Bergensesteenweg 181<br />

1600 SINT PIETERS LEEUW<br />

T +32 2 334 22 50<br />

E sales@nederman.be<br />

PLASMA SOLUTIONS<br />

Vlimmersebaan 136 - unit 1<br />

2275 WECHELDERZANDE<br />

T +32 9 330 45 54<br />

F +32 9 330 63 81<br />

E info@kjellberg.be<br />

PROMAS BV<br />

Voltaweg 18<br />

5993 SE MAASBREE<br />

T +31 77 327 08 89<br />

F +31 77 327 08 90<br />

E sales@promascnc.nl<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

W www.nederman.be<br />

W www.kjellberg.be<br />

W www.promascnc.nl<br />

W www.rittal.be<br />

| 89


<strong>Metaalvak</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de <strong>Metaalvak</strong><br />

Partners, scan deze QR code met uw smartphone<br />

metaalvak.be/bedrijven<br />

ROBOJOB BVBA<br />

Industriepark 12<br />

2220 HEIST-OP-DEN-BERG<br />

T +32 15 25 72 74<br />

E info@robojob.be<br />

W www.robojob.eu<br />

SCHUNK INTEC NV<br />

Industrielaan 4, Zuid III<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 53 85 35 04<br />

F +32 53 83 63 51<br />

E info@be.schunk.com<br />

W www.be.schunk.com<br />

TUNGSTEN ROBOTICS<br />

Hondeweg 18c<br />

8820 Torhout<br />

E info@tungstenrobotics.be<br />

W www.tungstenrobotics.be<br />

VG MACHINES<br />

Noordlaan 27<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 22 88 <strong>05</strong><br />

E info@vgbelgium.com<br />

W www.vgmachines.be<br />

VANDERSCHEUREN NV<br />

Heernisse 7<br />

ROSLER BENELUX<br />

Avenue de Ramelot 6<br />

1480 TUBIZE<br />

T +32 (0)2 361 02 00<br />

E rosler-be@rosler.com<br />

W www.rosler.com<br />

STEVENS PUNCHING<br />

Zonnebeekseweg 221<br />

8900 IEPER<br />

T +32 57 20 21 47<br />

F +32 57 20 16 54<br />

E stevens.punching@spsfe.be<br />

W www.stevens-punching.be<br />

8600 DIKSMUIDE<br />

T +32 51 51 00 35<br />

E info@vanderscheuren.be<br />

W www.vanderscheuren.be<br />

V.A.C. MACHINES<br />

Kleine Pathoekeweg 13-15<br />

WELDING COMPANY BELGIË<br />

Brandekensweg 6<br />

2627 SCHELLE<br />

T +32 3 880 81 80<br />

E info@weldingcompany.be<br />

W www.weldingcompany.be<br />

8000 BRUGGE<br />

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL<br />

T +32 50 31 50 83<br />

SAFANDARLEY<br />

Kwinkweerd 11<br />

7241 CW LOCHEM<br />

T +31 57 322 22 22<br />

E info@safandarley.com<br />

W www.safandarley.com<br />

Lovense Kanaaldijk 61<br />

5013 BJ TILBURG<br />

T +31 162 74 80 10<br />

E info@straaltechniek.net<br />

W www.straaltechniek.net<br />

TIMESAVERS INTERNATIONAL BV<br />

Fruitlaan 20<br />

4462 EP GOES<br />

T +31 11 323 89 11<br />

F +31 113 23 20 03<br />

W www.timesaversint.com<br />

E info@vac-machines.be<br />

W www.vac-machines.be<br />

VALK WELDING<br />

P.O. Box 60<br />

2950 AB ALBLASSERDAM<br />

T +31 78 691 70 11<br />

E info@valkwelding.com<br />

W www.valkwelding.com<br />

WOUTERS CUTTING & WELDING<br />

Treskesdijk 9<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 3 475 98 25<br />

F +32 3 475 98 28<br />

E info@wcw.be<br />

W www.wcw.be<br />

SANDVIK BENELUX - COROMANT<br />

YAMAZAKI MAZAK EUROPE<br />

Fountain Plaza, Belgicastraat 5/6<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 02 98 00<br />

F +32 27 26 01 87<br />

E info.coromant.benelux@sandvik.com<br />

W www.sandvik.coromant.com/be<br />

TOPSOLID BELGIUM<br />

Ternatstraat 4<br />

1742 TERNAT<br />

T +32 2 582 72 64<br />

E info@topsolid.be<br />

W www.topsolid.be<br />

Steel<br />

VEROLUB NV<br />

Klaverbladstraat 2a<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 46 08 00<br />

E sales@verolub.be<br />

W www.verolub.be<br />

Grauwmeer 7<br />

3001 LEUVEN<br />

T +32 16 39 16 11<br />

F +32 16 39 17 07<br />

E mazak@mazak.be<br />

W www.mazakeu.be<br />

90 |


The new TNC7 control<br />

Intuitive Task-focused Customizable<br />

As the next level in CNC control, the TNC7 offers professional<br />

machinists completely new possibilities at every<br />

stage, from initial design to the finished workpiece.<br />

Graphical programming developed from scratch, individual<br />

customization of the user interface, perfect visualization<br />

of machined parts and the work envelope,<br />

and numerous smart functions all make your workday<br />

immensely easier.<br />

The TNC7 assists you throughout the entire production<br />

process. It will advance your operations and add reliability<br />

to your processes. So take your manufacturing<br />

to a new level. It’s the future of machining.<br />

Discover the functions and<br />

benefits of the new control!<br />

heidenhain.com/tnc7<br />

HEIDENHAIN NV<br />

www.heidenhain.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!