27.03.2023 Views

STRAF! april 2023

Straf! is het schoolmagazine van scholengemeenschap Mosa-RT. Het magazine verschijnt 3 keer per jaar.

Straf! is het schoolmagazine van scholengemeenschap Mosa-RT.
Het magazine verschijnt 3 keer per jaar.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAGAZINE VAN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP<br />

NR 2. | JAARGANG 12 | APRIL <strong>2023</strong><br />

VERSCHIJNT 3 KEER PER JAAR<br />

Warme hartenweek<br />

op de eerste graad<br />

Duaal leren koppelt<br />

het aangename aan<br />

het nuttige<br />

STEAMclub<br />

goes USA


—<br />

Pastoraal<br />

Pasen<br />

Pasen is<br />

Met fris lentegroen<br />

Uitbundig narcissen-geel<br />

En intense kleurtoetsen<br />

Aan de slag gaan<br />

Om terug zuurstof en pit<br />

In het leven te brengen.<br />

Pasen is<br />

Als de zon door de wolken priemen<br />

Als een kuiken uit het ei breken<br />

Als boomtwijgen uitlopen<br />

Als bloesems ontluiken<br />

Als bloemknoppen openbarsten<br />

Als graan uit een zaadkorrel kiemen.<br />

Pasen is<br />

Wakker worden uit je winterslaap<br />

De ogen openen, zien en opstaan<br />

Verrijzen uit de as van het verleden<br />

Verrijzen in alle kleuren van het Leven!<br />

— Kathleen Boedt<br />

2 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Redactioneel<br />

Beste lezer<br />

‘Het is altijd het donkerst net voor de dageraad!’ Dit spreekwoord vertelt ons dat er zelfs<br />

in de moeilijkste periode nog hoop is op beterschap. Of die beterschap is wat wij ervan<br />

verwachten, is niet zeker: het kan iets totaal anders zijn dan wij voor ogen hadden.<br />

Dat we in donkere tijden leven, is wel zeker. Corona en de oorlog in Oekraïne hebben de<br />

wereld op zijn kop gezet. Niets is meer zoals het eens was, zelfs de wereldorde is onzeker.<br />

Poetin start een oorlog in Europa, underdog Noord-Korea durft het aan om raketten<br />

af te vuren, China kijkt de kat uit de boom om te zien hoever zij straks kunnen gaan in<br />

Taiwan, Europa krijgt maar moeilijk vat op de situatie door de lappendeken aan landen<br />

met ieder een eigen agenda… Het ‘vrije Westen’ dat er eens prat op ging het lichtend<br />

voorbeeld te zijn voor de moderne samenleving en de touwtjes strak in handen had door<br />

op het wereldtoneel politieagent te spelen, ligt met de billen bloot. Of hoe moet je het<br />

anders noemen als de Verenigde Staten van Amerika – toch ooit het summum van de democratie<br />

– massaal voor een betweterige, vrouwonvriendelijke narcist koos als president,<br />

die vervolgens (niet eens zo) stilzwijgend een opstand steunde tegen het meest elementaire<br />

principe van de democratie?<br />

Neen, het gaat niet goed met de wereld! En dan heb ik het nog niet over de verwoede –<br />

maar steeds te licht bevonden – pogingen om iets te doen aan de klimaatproblematiek<br />

die op de achtergrond aan invloed wint met catastrofes<br />

— ‘EN TOCH, ER<br />

ZIJN LICHTPUNTJES IN<br />

DE DONKERTE!’<br />

als het smelten van poolkappen, overstromingen, orkanen<br />

en droogtes tot gevolg. Toen een wereldwijde beperking<br />

van de temperatuurstijging van 1°C niet haalbaar bleek,<br />

verhoogde men ze maar tot 1,5°C en inmiddels tot 2°C!<br />

We lijken machteloos, raken het maar niet eens over de te volgen inspanningen en het<br />

begrip ‘klimaatvluchtelingen’ zal in de nabije toekomst wellicht het begrip ‘oorlogsvluchtelingen’<br />

van de troon stoten.<br />

En toch! Er zijn ook lichtpuntjes in die donkerte. Als je ziet dat er naar aanleiding van een<br />

zware aardbeving in Turkije en Syrië vele duizenden naar ginder trekken om de handen<br />

uit de mouwen te steken en dat er miljoenen ingezameld worden om slachtoffers te<br />

steunen; als je leest dat organisaties zich inzetten om bootvluchtelingen veilig aan land<br />

te brengen, om oorlogsvluchtelingen op te vangen, om inwijkelingen de taal aan te leren<br />

en hen wegwijs te maken in een doolhof aan rechten en plichten; als je hoort hoe vrijwilligers<br />

in eigen streek voedselpakketten deur aan deur brengen bij wie door de mazen van<br />

het net vielen en in bittere armoede de eindjes aan elkaar trachten te knopen… dan is er<br />

nog hoop voor deze wereld.<br />

—<br />

Willy Van Pol<br />

hoofdredacteur<br />

En ja, ook in dit tijdschrift leest u van die hoopvolle berichten. Onze jeugd zit nog vol enthousiasme,<br />

vriendelijkheid, medeleven én bereidwilligheid om het verschil te maken. Het<br />

is aan de volwassenen om dat te ondersteunen en te voeden, om ervoor te zorgen dat<br />

hun dageraad alle kansen krijgt om de huidige donkerte te verdrijven. Of we terug kunnen<br />

naar voorheen? Waarschijnlijk niet! Maar, wie weet, wordt het nog beter dan wat we<br />

ooit gekend hebben.<br />

Na de kruisiging van Jezus, waren de apostelen de moed kwijt, hun licht was uit de wereld,<br />

de duisternis omringde hen overweldigend. Maar toen kwam de verrijzenis: Pasen!<br />

En de wereld was anders dan voordien.<br />

Straf! hé?!<br />

Zalig Pasen!<br />

3


Inhoud<br />

5<br />

12 16<br />

21<br />

26<br />

30 42<br />

53 62<br />

En verder...<br />

Warme hartenweek op de eerste graad 5<br />

Eerste bel 6<br />

Leerling in de kijker: Veerle Tribulet 8<br />

Geschiedenis herleeft in Kinrooi 10<br />

Massagemaand bij 4 Wellness en lifestyle 11<br />

Fotoimpressie Crea Candyland 12<br />

Campus Olé 14<br />

Duaal leren koppelt het aangename aan het nuttige 15<br />

Duaal leren werkt 16<br />

Grensverleggende leerkansen 18<br />

Taaltrofee Nederlands 21<br />

Fotoimpressie X-MOS 22<br />

Klas Kakelbont krijgt stilaan vorm 24<br />

Siebs Olympiades 26<br />

Ondernemers gezocht! 28<br />

De Mosa-RT in Ruben Ruette 30<br />

Oud Sint-Jan 32<br />

Een poëziewedstrijd 34<br />

7 Auto-elektriciteit krijgt professionele opleiding 36<br />

Actie voor Syrië en Turkije 37<br />

Eerste hulp bij uitgaan 38<br />

5 Auto op weg naar circuit zolder 39<br />

STEAMclub goes USA 40<br />

Oud-Leerling: Raf Peeters, CEO van Qcify 42<br />

Mosa-S 47<br />

Een canon voor Vlaanderen 48<br />

Warmwalsen in Châtelet 51<br />

Schrijf-ze-vrijdag 52<br />

Project doelgroepen 53<br />

Stichtende leden: Sint-Jansberg 54<br />

Ouderraad 58<br />

Mosa-RT Live: de tweedejaars op de campus 59<br />

Schoolhouse 60<br />

Topvolley Academy 62<br />

Scherp 64<br />

Onze partners 70<br />

Onze sponsors 71<br />

4 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Eerste graad<br />

— WARME HARTEN-<br />

WEEK OP DE<br />

EERSTE GRAAD<br />

In februari vindt traditioneel de Vlaamse week tegen Pesten plaats. In de<br />

eerstegraadsscholen van Kinrooi, Maaseik en Neeroeteren heeft de Interne<br />

Leerlingenbegeleiding deze week omgedoopt tot ‘Warme hartenweek’.<br />

Tijdens deze week draait alles rond vriendelijkheid, elkaar een warm hart toedragen,<br />

het goed voor hebben met elkaar… De leerlingen krijgen handvatten<br />

over hoe ze rekening kunnen houden met elkaar en welke positieve effecten dit<br />

kan hebben. Ze maken warme boodschappen voor elkaar en schrijven deze op<br />

harten.<br />

Op deze manier proberen de eerstegraadsscholen het ‘goed samenleven’ zichtbaar<br />

te maken en hopelijk onthouden onze leerlingen dit voor de rest van het<br />

schooljaar en langer!<br />

5


—<br />

Eerste bel<br />

— BERICHTEN<br />

GEHOORD<br />

TIJDENS DE PAUZE<br />

— BEZOEK AAN VDL NEDCAR<br />

Voor een bezoek aan de enige autoproducent van seriemodellen in Nederland<br />

werden onze leerlingen van 6 Auto en 7 Auto-elektriciteit afgehaald met een bus<br />

van het bedrijf zelf.<br />

Ze werden ontvangen door een heel team en kregen eerst de geschiedenis van<br />

het bedrijf mee. Vervolgens zagen zij een bedrijfsfilm met daarin het volledige productieproces<br />

van de voertuigen. Daarna kregen ze een rondleiding op een treintje<br />

doorheen het volledige bedrijf. Ze zagen alle productiestappen: het persen van<br />

bodydelen, lasrobots die deze tot een complete carrosserie verbinden, het lakken<br />

van de carrosserie, het “huwelijk” (samenbrengen van de aandrijflijn met de carrosserie),<br />

de bekabeling, de interieur- en exterieurfinish en tot slot de eindcontroles<br />

alvorens de wagens op transport gaan.<br />

Momenteel worden in deze gigantische fabriek nog diverse modellen van het merk<br />

Mini geproduceerd door ongeveer 4000 werknemers.<br />

6 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


— STUDIE-INFORMATIEDAGEN<br />

219 laatstejaarsleerlingen bezochten de<br />

SID-IN-beurs in de Limburghal te Genk.<br />

Ze konden er kennismaken met een<br />

brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden.<br />

— FOTOKADER EGS<br />

Leerlingen van de drie vestigingen van<br />

de eerste graad zijn terecht trots op hun<br />

mooie fotokader!<br />

— WORKSHOP SCHEREN<br />

4 Haar- en schoonheidsverzorging kreeg<br />

bij Bendotti Barbershop een workshop<br />

scheren. Ze hebben uitleg gekregen over<br />

de voorbereidende handelingen en het<br />

scheren zelf.<br />

— UIT GROOTMOEDERS<br />

KEUKEN<br />

De leerlingen van 5 Sociaal en technische<br />

wetenschappen hebben het lievelingsgerecht<br />

van hun grootouders gemaakt. Mét<br />

hun grootouders!<br />

7


—<br />

Leerling in de kijker<br />

— STRIKES, DOUBLES<br />

EN TURKEYS<br />

VOOR VEERLE<br />

TRIBULET!<br />

Voor ons zit Veerle Tribulet, een vlotte<br />

derdejaarsleerling die geselecteerd is voor<br />

het Europees Kampioenschap Bowling in<br />

Wenen. Tijd voor een interview!<br />

Veerle, hoe kom je bij een sport als bowling<br />

terecht?<br />

Eigenlijk komt dat door mijn ouders, vooral mijn<br />

vader. Hij speelt al heel lang bowling, vroeger ook<br />

op competitieniveau. Ik ga al mee sinds ik in de<br />

Maxi-Cosi lag! En natuurlijk speelde ik vroeger<br />

dan ook wel een spelletje als er een baan vrij was.<br />

Op mijn 7de ben ik dan ‘echt’ begonnen bij de<br />

Sittardse Bowling Vereniging waar ik gemiddeld 5<br />

keer per week train of meedoe aan wedstrijden.<br />

Dat is wel veel! Heb je nog voldoende tijd voor<br />

school?<br />

Ja hoor, dat valt goed mee! Buiten de trainingen<br />

voor bowling volg ik ook nog krachttraining om<br />

mijn spieren op te bouwen en letsels te voorkomen.<br />

Heb je al veel overwinningen behaald?<br />

Best wel hoor! In 2022 ben ik o.a. verenigingskampioen<br />

en regionaal kampioen geworden bij<br />

de aspirant meisjes. Ook ben ik uitgeroepen tot<br />

de beste jeugdspeler bij de meisjes. In juni ben ik<br />

Nederlands Kampioen Singles en Doubles Meisjes<br />

geworden waardoor ik mee kon doen aan het Europees<br />

Kampioenschap in Frankrijk.<br />

Welke was je mooiste overwinning?<br />

Op twee prestaties ben ik best wel trots. Dat was in<br />

2018 toen ik het Nederlands kampioenschap won<br />

en mijn deelname aan het Europees kampioenschap<br />

vorig jaar. Ook dit jaar ben ik geselecteerd<br />

voor het Europese kampioenschap in Wenen dat<br />

doorgaat begin <strong>april</strong>.<br />

8 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Leerling in de kijker<br />

Jullie kunnen dit trouwens volgen via<br />

EYC<strong>2023</strong> – European Youth Championships<br />

– EYC<strong>2023</strong> – European Youth<br />

Championships, Vienna, Austria (etbfchampionships.eu)<br />

Hoe ga je om met de mentale druk?<br />

Vroeger had ik het daar best moeilijk<br />

mee en bleef ik er best lang mee zitten<br />

als ik een mindere wedstrijd had<br />

gespeeld. Vorig schooljaar ben ik in<br />

begeleiding geweest bij een sportpsycholoog<br />

en die heeft me geleerd om<br />

mentaal sterk te staan. Als ik een baaldag<br />

heb, kan ik dat nu goed achter me<br />

laten en focussen op het volgende.<br />

Ben je bijgelovig of heb je een bepaalde<br />

geluksbrenger?<br />

Nu niet meer. Enkele jaren geleden<br />

wilde ik tijdens wedstrijden steeds een<br />

bepaald shirt aan omdat ik dacht dat<br />

dat geluk zou brengen. Intussen heb ik<br />

zoveel zelfvertrouwen gekregen dat ik<br />

dat niet meer nodig heb.<br />

Wie zijn je grootste fans?<br />

Zonder twijfel: mijn ouders! Ze gaan<br />

ook steeds mee als ik wedstrijden<br />

speel. Zo gaan ze begin <strong>april</strong> ook mee<br />

naar het Europees kampioenschap in<br />

Oostenrijk.<br />

Veerle, dankjewel voor dit interview<br />

en we wensen jou alvast veel Strikes,<br />

Doubles (2x strike na elkaar) en Turkeys<br />

(3x strike na elkaar) in Wenen!<br />

9


—<br />

Eerste graad<br />

— GESCHIEDENIS<br />

HERLEEFT IN<br />

KINROOI<br />

Traditiegetrouw maakten de leerlingen van<br />

de Eerstegraadsschool Kinrooi de jaarlijkse<br />

auteurslezing mee. Dit schooljaar ontving de<br />

bibliotheek van Kinrooi voor alle tweedejaars<br />

de jeugdauteur Luc Hanegreefs, een week<br />

later woonden de eerstejaars de uiteenzetting<br />

van de jeugdschrijver Mario Demesmaeker bij.<br />

Beide schrijvers namen de leerlingen mee in<br />

hun verleden en brachten de geschiedenis zo<br />

weer tot leven.<br />

10


—<br />

Tweede graad<br />

— MASSAGEMAAND<br />

BIJ 4 WELLNESS<br />

EN LIFESTYLE<br />

De leerlingen van 4 Wellness en lifestyle<br />

hadden afgelopen maand als thema<br />

‘Massages’. Het ging over massages<br />

van gelaat, van voet en onderbeen, van<br />

hand en arm en dit op verschillende<br />

leeftijden, van baby’s tot ouderen. Zo<br />

leerden de leerlingen op verschillende<br />

huiden werken en met verschillende<br />

leeftijden omgaan. Ze volgden een<br />

workshop babymassage met de CM.<br />

Iedereen was zeer enthousiast en was<br />

het erover eens dat dit project voor<br />

herhaling vatbaar is.<br />

Het oefenen met jonge kinderen<br />

gebeurt bij de Lagere school De<br />

Boomgaard en bij de kleuters van de<br />

Beverburcht.<br />

11


—<br />

Campus Mosa-RT<br />

— CREA<br />

CANDYLAND<br />

12 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


13


—<br />

De campus<br />

— CAMPUS<br />

OLÉ<br />

Op vrijdag 10 februari vond er weer een geslaagde<br />

editie van Campus Olé plaats. De oud-leerlingen uit<br />

de afstudeerjaren 2019-2020, 2020-2021 en 2021-<br />

2022 waren die avond welkom. De leerlingen van<br />

het zesde jaar staan op het punt om hun studiekeuze<br />

voor het hoger onderwijs te maken en onze<br />

oud-leerlingen kwamen daarom hun ervaringen in<br />

hogescholen en universiteiten met hen delen.<br />

Na de formele gesprekken tussen 20.00 u. en 21.00<br />

u. konden de oud-leerlingen bij een drankje in zaal-<br />

C nog een babbeltje met elkaar slaan. Herinneringen<br />

werden opgehaald en hier en daar werd alvast<br />

afgesproken om elkaar in de toekomst weer vaker<br />

te ontmoeten.<br />

Dankjewel, oud-leerlingen, fijn dat jullie er waren!<br />

14 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Duaal leren<br />

— DE LEERLINGEN<br />

DUAAL LEREN<br />

KOPPELEN HET<br />

AANGENAME<br />

AAN HET NUTTIGE<br />

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar.<br />

Direct starten met reanimeren kan je<br />

leven redden. Maar hoe doe je dat?<br />

In februari en maart volgden de leerlingen<br />

van het Duaal Leren een opleiding reanimeren.<br />

Hopelijk hebben ze het nooit nodig,<br />

maar het is in ieder geval prettig te weten<br />

dat onze leerlingen nu op de hoogte zijn en<br />

goed geoefend hebben.<br />

Om het aangename aan het nuttige te<br />

koppelen werd er niet alleen een leerrijke,<br />

maar ook een plezante dag van gemaakt.<br />

Zo konden de leerlingen die niet aan het<br />

oefenen waren met reanimeren, deelnemen<br />

aan een kookworkshop, konden ze lasergamen<br />

of een graffitiworkshop volgen. In<br />

de Fuego heeft een aantal leerkrachten<br />

zijn best gedaan om er een mooi spektakel<br />

van te maken. Met de nodige attributen en<br />

lichtarmaturen hadden de leerkrachten de<br />

zaal omgetoverd tot een echte laserhal.<br />

Onze leerlingen hebben zich super geamuseerd.<br />

Tijdens de middagpauze konden de<br />

leerlingen genieten van een zelfgemaakt<br />

broodje gezond. In de namiddag konden<br />

de leerlingen dan kiezen tussen zwemmen,<br />

fitnessen of bowlen. Dankzij de inzet van<br />

de leerkrachten en het enthousiasme van<br />

de leerlingen werden het twee geslaagde<br />

dagen.<br />

15


—<br />

Duaal leren<br />

— DUAAL LEREN<br />

“WERKT”<br />

Bezoek Jo Brouns,<br />

Minister van Werk,<br />

Economie, Innovatie en Landbouw<br />

In januari waren Vlaams minister Jo Brouns en Jonas De Raeve, directeur belangenbehartiging<br />

van Voka – KvK Limburg, te gast in onze school. En als we hen mogen geloven, zijn<br />

wij een vaandeldrager op het vlak van duaal leren in Vlaanderen.<br />

Jonas De Raeve had het onder meer over het nijpend<br />

personeelstekort, één van de grootste zorgen<br />

in de Limburgse bedrijfswereld. Daarin hebben<br />

de coronapandemie en de energie-en inflatiecrisis<br />

weinig tot geen verandering gebracht. Duaal<br />

leren kan een oplossing bieden voor dit probleem.<br />

Jongeren combineren les op de schoolbanken met<br />

praktijkervaring op de werkvloer. Op deze manier<br />

wordt de aansluiting van leren naar werken vergemakkelijkt.<br />

Volgens De Raeve moet het imago van duaal leren<br />

dringend bijgesteld worden. “Duaal leren is een<br />

volwaardige leerweg die ook voor de sterke leerlingen<br />

veel mogelijkheden biedt. Met duaal leren ontdekken<br />

leerlingen innovaties op de werkvloer zelf.<br />

Zo krijg je de jobs van de toekomst in Limburg. Het<br />

is deze boodschap die scholen en bedrijven samen<br />

moeten uitdragen naar de ouders.”<br />

Vlaams minister van Werk Jo Brouns stelde tijdens<br />

het bezoek vast wat het belang van duaal leren<br />

voor onze samenleving is. “Via het duaal leren willen<br />

we met de juiste begeleiding vanuit het onderwijs<br />

én vanuit het werkveld een gedegen praktische<br />

opleiding aanbieden, maar ook de mismatch<br />

op de arbeidsmarkt verminderen.<br />

16 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Duaal leren<br />

De scholengemeenschap koos er in 2020 voor om<br />

duaal leren te integreren in het onderwijsaanbod.<br />

Bedoeling was om het stelsel Leren en Werken systematisch<br />

te vervangen door Duaal Leren. “Samen<br />

met Voka – KvK Limburg en Hogeschool PXL dienden<br />

we een projectaanvraag in bij ESF. Zo werd<br />

het project ‘Naar groei en bloei van duaal leren in<br />

regio Maasland’ geboren. “Door de samenwerking<br />

met externe partners en ons innovatiecentrum is<br />

het project een succes geworden”, stelt Evelyn<br />

Cloosen, directeur Innovatie en Competentie bij<br />

Mosa-RT.<br />

“Uiteraard is een goede samenwerking met bedrijven<br />

cruciaal om dit project te doen slagen,” zegt<br />

Gunther Reijnaers, coördinator Duaal leren. “In<br />

verschillende ontbijtsessies hebben we de noden<br />

van de school en die van het werkveld naast elkaar<br />

gelegd. Daarnaast organiseren we ook events en<br />

bijeenkomsten voor ouders om het imago van duaal<br />

leren te verbeteren en te promoten. Zo is er 4<br />

mei een VIP-avond rond Duaal Leren, waar ouders<br />

en leerlingen geïnformeerd worden. Verder houden<br />

we continue een vergrootglas op ons eigen aanbod<br />

en de kwaliteit van het duale onderwijs. Het leerlingenaantal<br />

in het Duaal is de afgelopen jaren sterk<br />

gestegen en dat kan uiteraard niet zonder gemotiveerde<br />

leerkrachten en efficiënt ondersteunend<br />

personeel.<br />

Thomas Geurts mocht voor het VRT-journaal in zijn<br />

werkplaats uitleg geven. Met de QR-code kan u dit<br />

fragment bekijken.<br />

17


—<br />

Uitwisseling<br />

— GRENSVERLEGGENDE<br />

LEERKANSEN<br />

Al meer dan 100 jaar biedt AFS interculturele<br />

leerkansen aan jongeren en jongvolwassenen die<br />

hun vleugels willen uitslaan. Dat gaat van enkele<br />

weken vrijwilligerswerk over een trimester studeren<br />

tot een jaar op een school in het buitenland.<br />

Dit schooljaar ontvangen we op onze school drie<br />

AFS’ers. We stellen ze even voor.<br />

“de ‘g’ en de ‘r’ uitspreken is<br />

niet gemakkelijk voor mij”<br />

Waarom heb je gekozen voor België?<br />

Ik heb voor België gekozen omdat ik naar<br />

Europa wilde en de ligging van België was<br />

erg goed. Het is een multicultureel land en de<br />

mensen hier verstaan goed Engels.<br />

Tofste ervaring in België tot nu toe:<br />

Brugge bezoeken met mijn gastgezin en tijd<br />

doorbrengen met mijn nieuwe vrienden<br />

Favoriete eten:<br />

Frieten en wafels<br />

Favoriet woord in het Nederlands:<br />

‘Ik ook’ of ‘een beetje’<br />

Naam: Elif Aksit<br />

Land: Turkije<br />

Leeftijd: 16<br />

Gastgezin:<br />

familie Van de Broek<br />

Moeilijkste woord in het Nederlands:<br />

Ik vind geen woord echt moeilijk, maar de ‘g’<br />

en de ‘r’ uitspreken is niet gemakkelijk voor<br />

mij.<br />

Grootste verschil tussen België en je<br />

thuisland:<br />

Ik kom uit een erg drukke stad. Daarom vind ik<br />

het hier erg rustig. Ook hebben mijn leeftijdsgenoten<br />

vaker een studentenjob en meer<br />

hobby’s dan in Turkije.<br />

18 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

AFS<br />

Waarom heb je gekozen voor België?<br />

Ik ben zeer geïnteresseerd in de cultuur en<br />

geschiedenis van België. In mijn land leven<br />

de mensen totaal anders en dat wekte mijn<br />

interesse!<br />

Tofste ervaring in België tot nu toe:<br />

Mensen leren kennen in een nieuwe taal is<br />

spannend.<br />

Favoriete eten:<br />

De Brusselse wafels zijn de lekkerste!<br />

Favoriet woord in het Nederlands:<br />

Het woord ‘sowieso’ klinkt heel grappig!<br />

Moeilijkste woord in het Nederlands:<br />

Groen (Ik kan het gewoon niet correct<br />

uitspreken!)<br />

Grootste verschil tussen België en je<br />

thuisland:<br />

Mensen in België doen hun schoenen niet uit<br />

als zij thuis zijn!<br />

“Mensen leren kennen in<br />

een nieuwe taal is<br />

spannend”<br />

Naam: Evelina Ozmanian<br />

Land: Rusland<br />

Leeftijd: 17<br />

Gastgezin:<br />

familie Commers<br />

“het is heel gemakkelijk<br />

om je in België te<br />

verplaatsen”<br />

Waarom heb je gekozen voor België?<br />

Waarom heb je voor België gekozen? Ik heb<br />

voor België gekozen omdat mijn neef hierheen<br />

is gereisd en mij sinds zijn terugkeer prachtige<br />

dingen over dit land heeft verteld. Dus ik heb<br />

besloten om hierheen te komen en het met<br />

eigen ogen te zien.<br />

Tofste ervaring in België tot nu toe:<br />

Ik denk dat mijn beste ervaring het reizen is<br />

geweest, want het is heel gemakkelijk om je in<br />

België te verplaatsen en het is een klein land<br />

dat je gemakkelijk kunt ontdekken.<br />

Favoriete eten:<br />

Frieten en speculoos<br />

Favoriet woord in het Nederlands:<br />

Gezellig<br />

Naam: Felipe Perez Uribe<br />

Land: Chili<br />

Leeftijd: 17<br />

Gastgezin:<br />

Moeilijkste woord in het Nederlands:<br />

Tot ziens<br />

Grootste verschil tussen België en je<br />

thuisland:<br />

Ik denk dat het grootste verschil de veiligheid<br />

is, want over het algemeen is het in Latijns-<br />

Amerika niet erg veilig.<br />

19


—<br />

Uitwisseling<br />

Waarom heb je gekozen voor België?<br />

Vanwege de ligging en omdat ik de diversiteit<br />

aan culturen hier interessant vind.<br />

Tofste ervaring in België tot nu toe:<br />

Het is moeilijk om slechts één ervaring te<br />

kiezen, want er zijn er zoveel waar ik enorm<br />

van genoten heb, zoals tijd doorbrengen met<br />

mijn gastgezin, koken met mijn AFS-vrienden,<br />

rondhangen met mijn schoolvrienden, reizen<br />

in België en andere landen. Persoonlijk denk ik<br />

niet dat ik er maar één kan kiezen, omdat elke<br />

herinnering iets speciaals heeft en elke herinnering<br />

me andere dingen leert.<br />

Favoriete eten:<br />

speculoos en frietjes<br />

Favoriet woord in het Nederlands:<br />

kletskop<br />

Moeilijkste woord in het Nederlands:<br />

‘huur’! Als ik het niet correct uitspreek, kan<br />

het iets anders betekenen, want het is moeilijk<br />

voor mij om woorden uit te spreken die die<br />

klank bevatten<br />

Grootste verschil tussen België en je<br />

thuisland:<br />

Tussen België en Mexico zijn er eigenlijk veel<br />

verschillen, maar ik heb het gevoel dat het<br />

grootste of wat me het meest beïnvloedde,<br />

het weer was. België heeft een erg koud<br />

klimaat in vergelijking met wat ik gewend ben.<br />

“Moeilijkste woord in<br />

het Nederlands?<br />

‘huur’! Als ik het niet correct<br />

uitspreek, kan het iets anders<br />

betekenen!”<br />

Naam: Gabriela Iglesias Meixueiro<br />

Land: Mexico<br />

Leeftijd: 19<br />

Gastgezin:<br />

Familie Pierson/Peerlings<br />

Waarom heb je gekozen voor België?<br />

Omdat ik meer wilde weten over Noord-<br />

Europa.<br />

“De mensen hier hebben<br />

het erg druk, hebben veel<br />

hobby’s en passies”<br />

Tofste ervaring in België tot nu toe:<br />

Op bezoek in België met mijn andere<br />

exchange-vrienden.<br />

Favoriete eten:<br />

Frietjes.<br />

Favoriet woord in het Nederlands:<br />

“een beetje” of “alsjeblieft”. Ze klinken echt<br />

goed.<br />

Moeilijkste woord in het Nederlands:<br />

“uur”! Elke keer als ik het zeg, spreek ik het<br />

niet juist uit.<br />

20 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong><br />

Naam: Jula Bocchini<br />

Land: Italië<br />

Leeftijd: 16<br />

Gastgezin: Familie Geelen<br />

Grootste verschil tussen België en je<br />

thuisland:<br />

De mensen hier hebben het erg druk, hebben<br />

veel hobby’s en passies. Jongeren van mijn<br />

leeftijd hebben een studentenjob.


—<br />

Tweede graad<br />

— TAALTROFEE<br />

NEDERLANDS<br />

Al onze vierdejaars D-finaliteit namen deel aan de<br />

Taaltrofee Nederlands, een uitdagende wedstrijd<br />

voor leerlingen uit het vierde jaar secundair onderwijs<br />

in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest. In totaal namen er 8400 leerlingen<br />

deel, waarvan er slechts 58 naar de finaleronde in<br />

Brussel mogen gaan. Roderick Nijsten van 4 Latijn<br />

mag naar deze finaleronde! Dikke proficiat!<br />

21


—<br />

De campus<br />

— X-MOS<br />

22 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

De campus<br />

23


—<br />

Eerste graad<br />

— KLAS KAKELBONT<br />

KRIJGT STILAAN VORM<br />

In maart is het jeugdboekenmaand in Klas Kakelbont!<br />

Klas Kakelbont? Dat is de voorlopige<br />

werknaam van het nieuwe flexlokaal in onze Eerstegraadsschool<br />

te Neeroeteren.<br />

Deze ruime en multifunctionele klas zal<br />

tijdens middagen dienstdoen als bib en gedurende<br />

de lesuren kan ze gebruikt worden<br />

als lokaal waar leerlingen goed gespreid in<br />

groep of zelfstandig kunnen werken, een<br />

alternatieve werkvorm die in het Engels zo<br />

aardig omschreven wordt als ‘flipping the<br />

classroom’.<br />

Op de foto beleven de leerlingen van Moderne<br />

Talen een dag in het leven van een<br />

bibliothecaris: ze digitaliseren en<br />

alfabetiseren alle boeken uit de oude<br />

bibliotheek en ze doen dit in een gedeeld<br />

onlinedocument. Immers, de<br />

modernste der talen is de digi-taal,<br />

nietwaar? Uiteraard gaat nog elk<br />

boek door de vingers van de leerlingen<br />

en geven ze er, al is het vaak<br />

onbewust, een waarde aan. Leesvuur<br />

heeft soms maar een kleine vonk<br />

nodig, gelukkig. Laat dat nu net het<br />

thema van de jeugdboekenmaand<br />

zijn: geluk. En welke leerling in<br />

Vlaanderen kan er in deze jeugdboekenmaand<br />

zeggen dat ie zoveel<br />

fictie in z’n handen heeft gehad?<br />

Die in Klas Kakelbont natuurlijk!<br />

24 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Campus Mosa-RT<br />

ZONDAG 23 APRIL VAN 13.30 u . - 17.30 u .<br />

Opendeurdag<br />

DRIE VESTIGINGEN VAN DE EERSTE GRAAD<br />

CAMPUS BOVENBOUW • DUAAL LEREN • SCHOOLHOUSE<br />

WWW.MOSA-RT.BE<br />

ZATERDAG 24 & ZONDAG 25 JUNI VAN 13.00 u . - 18.00 u .<br />

Kijkdagen<br />

25


—<br />

STEM<br />

— SIEBS OLYMPIADES<br />

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen<br />

zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines<br />

aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of<br />

natuurwetenschappen.<br />

We stellen jullie voor aan Sieb. Hij heeft aan alle<br />

olympiades deelgenomen: een hele prestatie!<br />

Mijn naam is Sieb Oosterbaan uit Susteren, ik<br />

ben 17 jaar en ben bezig met mijn laatste jaar<br />

Techniek-Wetenschappen. Deze studierichting<br />

focust vooral op wiskunde, chemie en<br />

fysica. In mijn vrije tijd besteed ik graag tijd<br />

aan sterrenkunde en fysica. ‘s Nachts ben<br />

ik dan ook vaak buiten te vinden met mijn<br />

telescoop. Ook breng ik veel tijd door met<br />

vrienden en op de skatebaan.<br />

Met welke olympiades heb je meegedaan?<br />

Ik heb meegedaan aan alle olympiades die<br />

de school aanbiedt. Dit zijn dus die van<br />

aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica én<br />

wiskunde. Ook neem ik deel aan de Vlaamse<br />

Sterrenkundeolympiade; deze is momenteel<br />

nog bezig.<br />

Hoe zijn de eerste rondes verlopen?<br />

Ik mag zeer tevreden zijn met de punten.<br />

Op biologie na heb ik bij alle olympiades het<br />

hoogste punt van de school gehaald. Bij de<br />

chemie-olympiade zat ik met 58% net 1%<br />

onder de cesuur. Bij de fysica-olympiade was<br />

mijn punt 67%, hoog genoeg om de tweede<br />

ronde te halen samen met een medestudent<br />

uit het 5de jaar Wetenschappen. Beiden<br />

hebben we helaas de finale niet gehaald,<br />

maar dat we door waren, vonden we al geweldig<br />

en een grote prestatie.<br />

Van waar komt je motivatie om met zoveel<br />

olympiades mee te doen?<br />

Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap<br />

met een klasgenoot. We hebben elkaar in<br />

het begin van het schooljaar uitgedaagd<br />

om mee te doen met alle olympiades. En<br />

ondanks dat het eerst slechts een<br />

grap was, gingen we samen alle<br />

olympiades wel serieus te lijf. Door<br />

ons goed voor te bereiden en te<br />

concurreren met elkaar hebben<br />

we mooie resultaten gehaald.<br />

Mijn grote interesse in fysica en<br />

passie voor wiskunde hebben<br />

me ook gemotiveerd om deel te<br />

nemen aan de olympiades. Ook<br />

was ik al een beetje bekend met<br />

de olympiades omdat ik vorig jaar<br />

deel heb genomen aan de Nederlandse<br />

Sterrenkundeolympiade,<br />

waar ik ook de finale gehaald heb.<br />

Dat vond ik uiteraard geweldig en<br />

gaf nog een extra motivatie om<br />

deel te nemen aan de olympiades<br />

van dit jaar.<br />

Hoe heb je je hierop voorbereid?<br />

Ik heb bij alle olympiades vooral<br />

veel voorbeeldvragen gemaakt<br />

die te vinden waren op de website.<br />

Voor aardrijkskunde en biologie<br />

was voorbereiden wel wat<br />

moeilijker omdat deze vooral veel<br />

kennis vereisen, waar de andere<br />

olympiades vooral redeneren en<br />

denkwerk vereisen. Aardrijkskunde<br />

ging me beter af dan biologie<br />

omdat mijn voorkennis van dit vak<br />

groter is wegens meer interesse.<br />

Voor de overige olympiades<br />

hebben de oefenvragen wel veel<br />

geholpen: je kon ervaren welke<br />

vragen er te verwachten waren en<br />

hoe ze gesteld werden. Ook zijn<br />

26 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

STEM<br />

er online video’s te vinden over hoe je je het best<br />

kan voorbereiden op de wiskunde-olympiade. Deze<br />

gaven veel tips die zeker hebben geholpen.<br />

Wat ga je volgend schooljaar studeren? Wat is je<br />

droomjob?<br />

Ik hoop volgend jaar aan de studie Fysica en Sterrenkunde<br />

in Gent te kunnen beginnen. Deze twee<br />

wetenschappen interesseren mij enorm. Ik weet<br />

nog niet precies wat ik in het werkveld wil doen,<br />

maar werken aan een universiteit of onderzoeksinstituut<br />

zie ik wel zitten.<br />

27


—<br />

Onze campus<br />

— ONDERNEMERS<br />

GEZOCHT!<br />

Ook dit jaar heeft onze school weer deelgenomen aan<br />

het onderwijsproject van Vlajo ‘Ondernemers voor de<br />

klas’. Met dit initiatief willen we het ondernemerschap bij<br />

jongeren stimuleren.<br />

Elk jaar worden ondernemers uitgenodigd als gastspreker<br />

voor onze studenten van het zesde jaar in de Technischtheoretische<br />

en Theoretisch-praktische leertrajecten. Ze<br />

geven er een boeiende sessie en brengen zo de bedrijfswereld<br />

dichterbij. We willen onze leerlingen immers een<br />

zo breed mogelijk gamma aanbieden wat betreft hun toekomstige<br />

studie- of beroepskeuze. Zo komen ze te weten<br />

welke vaardigheden er nodig zijn om in een bedrijf mee te<br />

draaien en ze ontdekken wat het ondernemerschap vandaag<br />

inhoudt. Op het einde van de sessie konden de leerlingen<br />

aan de ondernemers vragen stellen die ze samen<br />

met hun klasleraar hadden voorbereid. Bedankt aan alle<br />

ondernemers om jullie bedrijf in onze klassen te brengen!<br />

Volgende ondernemers namen deel:<br />

28 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze campus<br />

Salina Hair & Beauty<br />

B4plastics<br />

Zegg<br />

ASW Ramen Deuren<br />

Kompel<br />

Concentra HBVL<br />

NDB Management<br />

ZOL<br />

Salina Destorteur<br />

Stefaan De Wildeman<br />

Sofie Herremans<br />

Arne Willen<br />

Frederic Fabry<br />

Patrick Hermans<br />

Nico De Baerdemaeker<br />

Lara Hulsmans<br />

29


—<br />

Interview personeelslid<br />

— DE MOSA-RT IN<br />

RUBEN RUETTE<br />

Het verborgen talent in eigen school<br />

Method acting! Die gedachte komt spontaan in ons op als we collega, acteur en regisseur<br />

Ruben Ruette de regendruppels op de ruit zien tellen, in melancholie verzonken.<br />

Hij staart, zwijgt, sluit z’n ogen en zucht eens diep. Dat hij zich vereerd voelt, dat wel,<br />

maar ook een beetje behoedzaam, vertrouwt hij ons toe. Er hangt plots een zwaarte in<br />

het lokaal, een zekere gereserveerdheid die Ruben voorzichtig maar bewust etaleert.<br />

Speelt hij een rol? We zijn ineens in dubio en weten niet meer zeker of dit nu Ruben<br />

de acteur is of Ruben die van bij aanvang de regie van het interview in handen neemt.<br />

Niets is minder waar: het is Ruben… in ’t echt.<br />

Plotwending<br />

“Jammer genoeg valt het leven niet te regisseren, het<br />

scenario is onvoorspelbaar. In volle coronatijd richtte<br />

ik met mijn beste vriend en regisseur Dave een eigen<br />

toneelgroep op: Kompagnie Kyvon, naar de echte<br />

familienaam van André van Duin, wiens persoonlijke<br />

toestemming we voor het gebruik van zijn naam<br />

trouwens kregen. We stampten de groep uit de grond<br />

voor amateurtoneelspelers die iets méér willen dan de<br />

standaardrollen en die zichzelf willen ontdekken in het<br />

spelen van verscheidene rollen en ook de uitdaging<br />

niet uit de weg gaan om te wisselen van rol. Dave en ik<br />

wilden van Kompagnie Kyvon een reizend gezelschap<br />

maken, op originele locaties, uniek in de amateurtheaterwereld.<br />

Toegegeven, we waren bijzonder ambitieus<br />

en door onze gedrevenheid leek ons niets in de weg<br />

te staan. Totdat het noodlot vorig jaar toesloeg: mijn<br />

beste Dave kwam onverwacht te overlijden. Van een<br />

dramatische plotwending gesproken.”<br />

“Kompagnie Kyvon stond nochtans al ver: het jeugdstuk<br />

Lynx was al afgerond in september; het moordstuk<br />

Alias Anaïs met een negenkoppige cast, waarin Dave<br />

onder mijn regie zou meespelen, stond in pre-productie;<br />

de zwarte komedie Onthand in Spokane zat in<br />

Daves gedachten, was zijn droomstuk. Hoe verder? Ik<br />

30 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Interview personeelslid<br />

ik mee met het Lambrecht Lambrechtsgenootschap<br />

en vertolk ik een rol in ‘De Troonafstand van<br />

Christina van Zweden’.”<br />

kon ons geesteskind toch niet zomaar loslaten? Dat<br />

zou Dave immers oneer aandoen, the show must<br />

go on, is het adagium. Daarom neem ik nu met alle<br />

respect voor mijn kameraad zijn plek over in Alias<br />

Anaïs en gaan we in september dit jaar in première.<br />

Ook de zwarte komedie zal ik als eerbetoon aan<br />

Dave gaan regisseren in Aarschot. Ik voel het als<br />

mijn plicht om zijn droom postuum in vervulling te<br />

laten gaan… en ik ben er zeker van dat ook hij zal<br />

lachen. Of grijnzen wie weet, omdat hij mijn regie<br />

nog zou willen bijsturen.”<br />

En… actie!<br />

“Al in m’n jonge jaren maakte ik filmpjes en speelde<br />

ik er zelf in mee. Eigenlijk regisseerde ik gewoon<br />

om ook te kunnen acteren. Geïnspireerd door film<br />

en tv ontwikkelde ik een oog voor regie, althans<br />

dat vertelde men me toch. Vreemd genoeg stelde<br />

ik toen al bij de opnames dezelfde vragen die ik nu<br />

nog steeds stel in de regiestoel in het theater: wat<br />

stoort me in de scène, wat kan anders, beter, wat is<br />

er nodig om het verhaal geloofwaardig te brengen?<br />

Als regisseur kijk je eigenlijk constant door een<br />

kritische bril. Misschien lukt me dat omdat ik zelf<br />

ook graag op de planken sta? Ik zal alleszins nooit<br />

aan acteurs vragen om iets te doen wat ik zelf niet<br />

zou willen en kunnen.”<br />

Cut!<br />

“Als acteur kan je me misschien gezien hebben in<br />

één van de reclamespots voor een vastgoedkantoor,<br />

hoewel ik al veel meer rollen heb gespeeld in<br />

het amateurtheater. Trouwens, die reclamerol is me<br />

slechts per toeval in de schoot geworpen, omdat ik<br />

als student tijdens een stage bij de jongerenrubriek<br />

Stoorzender op TVL blijkbaar een indruk had gemaakt<br />

op de redactrice. De ‘lokale showbusiness’<br />

is maar een kleine wereld, nietwaar. Als figurant<br />

speelde ik in het verleden ook mee in reeksen als<br />

Beau Séjour, Professor T. en Familie. Daarnaast was<br />

ik verbonden met het Hoeseltse Toneelgezelschap<br />

en acteerde ik in verscheidene stukken waaronder<br />

‘’Allo ‘Allo!’ en ‘Lili & Marleen’. Als gastspeler kroop<br />

ik in Heusden ook al in de huid van Scrooge in ‘A<br />

Christmas Carol’ en speelde ik een Italiaanse mijnwerker<br />

in ‘Wit goud, zwart stof’. Momenteel speel<br />

It’s a wrap!<br />

“In de film ‘Zondebokken’, waarin ik onder regie<br />

van oud-collega Rocky Grispen een hoofdrol als<br />

drossaard vertolk, wordt het verhaal verteld van de<br />

legendarische Bokkenrijders in Maaseik en omstreken.<br />

Je mag gerust stellen dat die film een waar<br />

huzarenstuk is, zo’n gemeenschapsproject op grote<br />

schaal met voornamelijk lokale, vrijwillige medewerkers<br />

en acteurs. Het was een onvergetelijke,<br />

zalige productie met een warme familie van fijne<br />

mensen om me heen. De première staat gepland in<br />

de herfst van dit jaar en net als iedereen ben ik erg<br />

benieuwd naar het eindresultaat.”<br />

“In 2018 werd ik co-regisseur voor Crea en probeerden<br />

we met de Crea-crew een nieuw elan<br />

aan de voorstelling te geven: zo kozen we voor<br />

een duidelijke verhaallijn waarin alle optredens<br />

hun plaats kregen en overgoten we de show met<br />

een musicalsausje, tot grote tevredenheid van<br />

het publiek hebben we mogen ervaren. Waar we<br />

in 2020 nog ‘Around the world’ trokken, gingen<br />

we dit jaar bijvoorbeeld recht naar ‘Candy Land’!<br />

Ondanks de problemen met de zaal - ik bespaar<br />

u de stresserende details - het geringe aantal audities<br />

en een nagenoeg nieuwe Crea-crew, mag ik<br />

trots zijn op onze show en vooral op onze leerlingen<br />

en collega’s op, naast en achter de scène. Je<br />

weet nog dat het stuk op één dag wel vier keer is<br />

opgevoerd? Van flexibiliteit en ijver gesproken! Van<br />

hieruit koester ik de hoop dat we het verborgen<br />

talent in onze scholengemeenschap geënthousiasmeerd<br />

hebben en volgend schooljaar aan de<br />

jurytafel bij de audities mogen verwachten. En wie<br />

weet bezoeken we dan een plek die nóg magischer<br />

is dan Candy Land…”<br />

31


—<br />

Oud Sint-Jan<br />

— OUD SINT-JAN VER-<br />

DIEPT ZICH IN MODER-<br />

NISERING, KLIMAAT EN<br />

DIERENCREMATIE<br />

Onze leden werden in november jl. door algemeen<br />

directeur Erik Peeten uitgenodigd op een informatievergadering<br />

over de modernisering in het onderwijs.<br />

Dit kaderde binnen de gedachte van de co-creatie,<br />

waarbij de school niet alleen informatie verstrekt aan<br />

belangstellenden, maar ook ideeën, meningen en<br />

informatie van hen als feedback wenst te ontvangen.<br />

Onderwerpen als schoolbevolking, onderwijsstructuur,<br />

duaal leren, leerlingenbegeleiding, leren kiezen,<br />

kwaliteitsverbetering, bouwprojecten en subsidiëring<br />

kwamen aan bod. Met uitdagingen als de organisatie<br />

van de eerste graad op drie vestigingen, de hervormingen<br />

binnen het nieuwe decreet over de internaten<br />

en de digi-sprong in het onderwijs weet de school<br />

alvast dat er nog heel wat werk aan de winkel is.<br />

Na de uiteenzetting en de vragen-/feedbackronde<br />

konden de aanwezigen naar keuze een bezoek brengen<br />

aan werkplaatsen van de hout- of metaalafdeling.<br />

Hier kreeg men uitleg over het moderne machinepark<br />

en de pedagogische aanpak binnen de technische en<br />

praktische vakken. Afgesloten werd bij een kop koffie,<br />

een stuk Limburgse vlaai en informele gesprekken met<br />

de directie.<br />

Red de planeet!<br />

In december werden niet alleen de leden van onze<br />

gepensioneerdenbond, maar ook die van onze zustervereniging<br />

Mosa-S in zaal-C verwacht. Organisator<br />

Jean-Marie Tiesters opende de vergadering met de<br />

introductie van de spreker, de heer Roberto Torregiani.<br />

Roberto is leraar aardrijkskunde op Campus Mosa-rt en<br />

was bereid om ons een en ander te vertellen over de<br />

klimaatproblematiek onder de titel ‘Red de planeet!’.<br />

Een eerste deel van de uiteenzetting ging over het ontstaan<br />

van ons heelal, ons sterrenstelsel, ons zonnestelsel<br />

en tenslotte onze aarde. Vervolgens wijdde hij uit<br />

over het ontstaan van het leven op onze planeet, over<br />

de samenstelling van onze atmosfeer, over het broeikaseffect<br />

en de klimaatschommelingen. Hij beëindigde<br />

het eerste deel met de vraag ‘Wat kunnen we doen om<br />

de opwarming van de aarde tegen te gaan?’: een cliff-<br />

32 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Oud Sint-Jan<br />

hanger die de pauze inleidde en waarop we na een<br />

kop koffie en stuk taart pas antwoord kregen.<br />

Straalstroom<br />

In deel twee sprak Roberto over de mogelijkheden<br />

om de klimaatopwarming te beperken tot anderhalve<br />

graad Celsius. Dat die beperking nodig is,<br />

illustreerde hij met de gevolgen van een hogere<br />

opwarming: de steeds vaker voorkomende overstromingen<br />

in sommige gebieden, maar ook de<br />

groeiende droogte in andere streken. Die gevolgen<br />

zien we vandaag al en leiden tot klimaatvluchtelingen<br />

vanuit deze gebieden. Het is bovendien<br />

niet denkbeeldig dat er een verschuiving van<br />

de klimaatzones ontstaat door het stilvallen van<br />

bepaalde zee- en luchtstromingen. Jawel, Armand<br />

Pien (Wie kent hem nog?) had het veertig jaar<br />

geleden al over de ‘straalstroom’ die voor een stuk<br />

ons weer bepaalt. Zijn er oplossingen? Zeker! En<br />

we kennen die allemaal: minder fossiele brandstoffen<br />

gebruiken en meer inzetten op hernieuwbare<br />

energie, minder vlees consumeren, onze welvaart<br />

beter verdelen zodat we de 10 miljard mensen op<br />

deze aardbol van voedsel kunnen voorzien enz.<br />

Kommer en kwel?<br />

Wat ons vooral trof in de uiteenzetting van Roberto,<br />

was de positieve visie van waaruit hij dit<br />

alles toelichtte. Als voorbeeld haalde hij aan hoe<br />

het gat in de ozonlaag uiteindelijk door gepaste,<br />

wereldwijde maatregelen tegen 2030 wellicht<br />

weer helemaal gedicht zal zijn. Het was dus géén<br />

kommer-en-kwel-uiteenzetting, maar vooral een<br />

verhaal van hoop en geloof. Hoop op nog beter<br />

inzicht in de werking van ons klimaat, hoop op<br />

efficiënte politieke beslissingen om het tij te keren,<br />

maar ook geloof in volgende generaties die meer<br />

doordrongen zullen zijn van de hoogdringendheid<br />

van veranderingen én geloof in de kennis, de normen<br />

en waarden die wij hen vandaag doorgeven.<br />

Dankjewel, Roberto, voor de bevlogenheid waarmee<br />

je ons die namiddag niet alleen de ogen<br />

opende voor de klimaatproblematiek, maar tegelijk<br />

ook een hart onder de riem stak met het geloof in<br />

een betere klimaattoekomst.<br />

Dierencrematorium<br />

Eind februari bezochten zo’n 25-tal collega’s het<br />

dierencrematorium Eden op het industrieterrein<br />

Noord in Bree. We werden er ontvangen door Kim<br />

en Ivan die ons met veel enthousiasme toelichtten<br />

hoe zij ertoe kwamen om dit crematorium op te<br />

starten en die ons daarna een rondleiding gaven.<br />

Omdat het huisdier tegenwoordig steeds meer de<br />

plaats van een echt familielid inneemt, kan ook het<br />

afscheid van zo’n dier erg zwaar vallen. Dierencrematorium<br />

Eden zorgt ervoor dat je op een serene<br />

en respectvolle manier afscheid kan nemen van je<br />

huisdier. Je vindt er dan ook alle voorzieningen:<br />

een ontvangstruimte met haard, enkele huiselijke<br />

rouwkamers en een afgeschermde tuin. In alle<br />

privacy kun je er tot rust komen en achteraf ook<br />

herinneringen aan je huisdier komen ophalen. Eden<br />

zorgt ervoor dat de uitvaart verloopt zoals jij dat<br />

voor ogen had: van het kiezen van de urne, over<br />

het afscheid, tot de uitstrooiing staan zij jou in elke<br />

stap bij.<br />

Individueel of collectief<br />

In Eden kun je kiezen uit 2 soorten crematies:<br />

individueel of collectief. In het eerste geval wordt<br />

jouw huisdier individueel gecremeerd en kun je op<br />

dezelfde dag, na afspraak, de assen meenemen. Inbegrepen<br />

zijn onbeperkt afscheid nemen, meevolgen<br />

van het crematieproces, een pootafdruk, een<br />

plukje haar en een urne of herdenkingssieraad naar<br />

keuze of het planten van de assen onder een plant<br />

of boom. In het andere geval wordt je huisdier in<br />

groep gecremeerd en worden er geen assen mee<br />

gegeven; ze worden uitgestrooid in de daarvoor<br />

voorziene strooiweide. Wel kan er een plukje haar<br />

of een pootafdruk meegegeven worden.<br />

Eigentijdse crematieoven<br />

De crematieoven van Eden voldoet aan de strengste<br />

Europese en Belgische normen. De crematie<br />

gebeurt bij een temperatuur van ongeveer 750 °C.<br />

Bovendien is er een naverbranding aan 850 °C die<br />

ervoor zorgt dat er geen schadelijke stoffen overblijven<br />

in de lucht die uiteindelijk geurloos uit de<br />

schoorsteen komt. De crematieoven van Eden mag<br />

ook enkel gebruikt worden voor huisdieren en niet<br />

voor professioneel gehouden dieren.<br />

Dat Kim en Ivan met hun dierencrematorium hoge<br />

ogen gooien, mag blijken uit het grote aantal crematies<br />

dat zij in de afgelopen 5 jaar mochten doen:<br />

meer dan 3000! En het groeit nog steeds! In januari<br />

en februari mochten er al meer dan 300 baasjes<br />

sereen afscheid nemen van hun huisdier. De talrijke<br />

dankbriefjes en kaartjes op het prikbord getuigen<br />

van het respect waarmee Kim en Ivan telkens het<br />

afscheid begeleiden.<br />

Om de dag af te sluiten volgde daarna een gezellig<br />

samenzijn in De Luysmolen in Bocholt: de koffie en<br />

de vlaai waren – alweer – lekker!<br />

33


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— POËZIEWEDSTRIJD<br />

DE MAAS<br />

Op 26 januari startte de Poëzieweek<br />

in Nederland en Vlaanderen.<br />

Net als elk jaar schonken<br />

we tijdens deze week in onze<br />

scholengemeenschap in het vak<br />

Nederlands extra aandacht aan<br />

poëzie. Uitzonderlijk dit jaar<br />

is onze deelname aan Poëziewedstrijd<br />

De Maas. Deze poëziewedstrijd<br />

met als thema De<br />

Maas wordt georganiseerd door<br />

de Marnixring Land van Loon -<br />

Nieuw Eyck in Maaseik, het Algemeen<br />

Nederlands Verbond regio<br />

beide Limburgen en de Orde van<br />

den Prince afdelingen Maastricht<br />

en Maasland Maaseik.<br />

Aan de wedstrijd nemen 1488 leerlingen van 16<br />

middelbare scholen in Belgisch en Nederlands<br />

Limburg deel, die in de buurt van de Maas liggen.<br />

En zoals gezegd… als scholengemeenschap doen<br />

we mee. Méér nog, de Eerstegraadsschool en de<br />

Bovenbouw van Mosa-RT maken het grootste deel<br />

uit van alle ingezonden gedichten! Met vier juryleden<br />

uit onze school toont Mosa-RT bovendien<br />

overduidelijk haar engagement en liefde voor het<br />

Nederlands en de verbindende taal van poëzie.<br />

Uit zes leeftijdscategorieën worden door de jury in<br />

maart en <strong>april</strong> de 60 mooiste gedichten geselecteerd:<br />

10 per leeftijd. Deze genomineerde gedichten<br />

worden verzameld in een publicatie verzorgd<br />

door uitgeverij Clavis. De jury zal eveneens per<br />

categorie 3 laureaten selecteren die niet enkel een<br />

geldprijs winnen, hun gedichten worden immers<br />

ook promotioneel vereeuwigd op de wandel- en<br />

fietspaden langs de Maasroutes. Het slotevenement<br />

met prijsuitreiking heeft plaats op zondag<br />

14 mei <strong>2023</strong> om 14 uur in het Cultureel Centrum<br />

van Lanaken. In de juni-editie van Straf! maken we<br />

de winnaars bekend. We duimen alvast voor onze<br />

inzendingen!<br />

Meer info én poëzie kan je vinden op www.maasgedichten.eu<br />

Dichter Merlijn Huntjens maakte speciaal voor Poëziewedstrijd<br />

De Maas dit gedicht:<br />

34 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

De maas is niet zomaar een blauwe lijn naar het noorden<br />

en zo zijn er nog een hoop dingen<br />

die op het eerste ogenblik kraakhelder<br />

en misschien wat weinig lijken te zijn<br />

maar die, wanneer we goed kijken<br />

openspringen voor onze ogen en groter zijn<br />

dan bijvoorbeeld wij.<br />

neem nou een boom.<br />

dat is niet zomaar een houten stok<br />

met groene haren<br />

net zo min als dat een steen<br />

gewoon een zwaar gewichtje is<br />

dat de hele dag op de grond ligt te niksen.<br />

een dier is meer dan levend pluche<br />

of decoratie voor bij je nieuwe jas.<br />

of neem nou een Limburger.<br />

dat is niet zomaar iemand<br />

die voor het gemak wat langzaam praat<br />

de hele dag vlaaien bakt<br />

en nooit naar de hoofdstad zwaait.<br />

al die dingen die ik net opnoemde<br />

zijn net zo vaak, net zo veel verhalen<br />

als boeken.<br />

je weet wel, die uitvouwbare dingen<br />

waar je, als je pech hebt<br />

niet zo gemakkelijk uit kan komen.<br />

net zo vaak, net zo veel verhalen<br />

als de verhalen die drijven op<br />

de maas.<br />

je weet wel, dat water dat meer is<br />

dan een blauwe lijn naar het noorden.<br />

het enige dat je soms nodig hebt<br />

is iemand die al wat langer naar de wereld kijkt<br />

en dingen zegt zoals:<br />

de maas? ja.<br />

daar kan ik nog iets over vertellen.<br />

schooltassen van tafel.<br />

leg er eens een papiertje neer.<br />

35


—<br />

STEM<br />

— 7 AUTO-<br />

ELEKTRICITEIT<br />

KRIJGT<br />

PROFESSIONELE<br />

OPLEIDING<br />

Onze leerlingen van 7 AE volgen in het Educam-trainingcentrum in<br />

Lokeren een driedaagse opleiding motormanagement.<br />

Tijdens deze dagen komen zowel sensoren, actuatoren, motormanagement<br />

als emissies aan bod. De dagen starten steevast met een theoretische<br />

opfrissing, waarna er in het perfect uitgeruste praktijklokaal op<br />

diverse moderne wagens gemeten kan worden.<br />

36 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Eerste graad<br />

— ACTIE VOOR<br />

SYRIË EN<br />

TURKIJE<br />

Een maand geleden beefde de aarde<br />

in Turkije en Syrië met verschrikkelijke<br />

gevolgen. Niemand kan onbewogen<br />

blijven bij de beelden die ons<br />

bereiken vanuit het rampgebied.<br />

De leerlingen en collega’s van de eerstegraadsschool<br />

vestiging Kinrooi zijn in actie geschoten<br />

en hebben tijdens de lessen voeding<br />

cupcakes gebakken. Deze hebben ze tijdens<br />

de middagpauze verkocht samen met warme<br />

choco.<br />

Een mooie opbrengst van €400 euro werd<br />

overgemaakt aan Consortium 12-12, het Belgische<br />

consortium voor noodsituaties. Hierin<br />

zitten zeven organisaties: Caritas International,<br />

Belgische Rode Kruis, Unicef, Oxfam, Plan International,<br />

Handicap International en Dokters<br />

van de wereld.<br />

37


—<br />

Maatschappij en welzijn<br />

— EERSTE HULP BIJ<br />

UITGAAN<br />

Al heel wat jaren bestaat er een goede samenwerking tussen ons domein Maatschappij en welzijn<br />

en de bacheloropleiding Verpleegkunde (UCLL, campus LiZa). Vanuit dit partnerschap vond in<br />

januari de workshop ‘Eerste hulp bij uitgaan’ en CPR plaats.<br />

De UCLL bood aan om meer dan<br />

120 vierdejaarsleerlingen uit de<br />

D-finaliteit op te leiden. De hogeschoolstudenten<br />

Verpleegkunde,<br />

waaronder heel wat oud-leerlingen<br />

van onze school, gaven<br />

les over de aanpak bij alcoholintoxicatie,<br />

druggebruik, gehoorstoornis<br />

en uitgaansgeweld. Ook<br />

de verschillende stappen van<br />

het reanimeren (bewustzijn en<br />

ademhaling controleren, direct<br />

112 bellen, borstcompressies en<br />

beademing, het gebruik van de<br />

AED) werden door iedereen<br />

ingeoefend.<br />

JOBMARKT<br />

DINSDAG<br />

25<br />

APRIL<br />

38 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

STEM<br />

— 5 AUTO OP WEG<br />

NAAR CIRCUIT<br />

ZOLDER<br />

Greenpower Benelux inspireert jonge mensen om hun potentieel<br />

te ontdekken en enthousiast te zijn voor wetenschap, technologie,<br />

engineering en wiskunde (ook wel STEM genoemd). Ze doen dit door<br />

een unieke uitdaging: het ontwerpen en bouwen van een elektrische<br />

auto en ermee racen. Onze leerlingen van 5 Auto nemen deel als enige<br />

Limburgse school.<br />

“Een hele uitdaging,” vertelt Rudi Eben technisch adviseur van de studierichting<br />

Auto.<br />

“De school kocht het bouwpakket van de elektrische racewagen aan,<br />

waarna 14 enthousiaste leerlingen van het 5de jaar Auto meteen aan de<br />

slag gingen. Op 22 <strong>april</strong> is de finaledag op het Circuit in Zolder en we<br />

hopen natuurlijk op een goed resultaat. We zullen het opnemen tegen<br />

29 andere teams uit Vlaanderen. Op onze Facebookpagina (3) MOSA-<br />

RaceTeam | Facebook kan iedereen onze vorderingen volgen. Via deze<br />

pagina zijn we ook in contact gekomen met Raf Peeters van Qcify. Als<br />

oud-leerling van onze scholengemeenschap was hij onder de indruk van<br />

onze deelname aan de Greenpower Challenge en meteen bereid om een<br />

nieuwe racewagen voor onze leerlingen te sponsoren.”<br />

39


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— STEAMCLUB<br />

GOES USA<br />

Begin maart vond de BENELUX-finale plaats van de VEX Robotics Competition in Technopolis. Een<br />

groep leerlingen van de Steamclub heeft de school met succes verdedigd en de hoogste score bereikt.<br />

Hierdoor hebben ze een ticket bemachtigd om deel te nemen aan de wereldfinale in Dallas,<br />

Texas. Deze vindt plaats eind <strong>april</strong>.<br />

Ook twee leerlingen van de eerstegraadsschool in Maaseik, deden voor de eerste keer mee met de<br />

VEX-IQ wedstrijd en behaalden een mooi resultaat.<br />

Voor de VEX Robotics-competitie<br />

moeten de jongeren een robot<br />

bouwen die aan verschillende<br />

eisen voldoet. Tijdens de finale<br />

in de V.S. zijn de taken voor de<br />

leerlingen strikt verdeeld. 1 leerling<br />

is de teamleider en neemt<br />

beslissingen: samen met de scout<br />

bepaalt deze wat de beste strategie<br />

voor elke wedstrijd is. Je hebt<br />

ook twee drivers: deze leerlingen<br />

mogen enkel de robot besturen.<br />

De builders, de naam zegt het<br />

zelf, hebben de robot gebouwd<br />

en mogen tijdens de wedstrijd<br />

aanpassingen doen, samen met<br />

de leerlingen van de pit crew.<br />

Verder heb je de designer(s) die<br />

nadenkt over hoe de robot voor<br />

een bepaalde functie het beste<br />

gebouwd wordt. De programmers<br />

schrijven de code voor de<br />

robot zowel in driver als autonome<br />

mode. Ten slotte documenteert<br />

de notebook manager<br />

alle aanpassingen digitaal in het<br />

dagboek.<br />

De begeleidende leerkrachten<br />

mogen alleen optreden als coach<br />

en geen aanpassingen doen<br />

zonder dat één van de leerlingen<br />

meehelpt. Ook de verantwoording<br />

voor de jury moet volledig<br />

in het Engels door de leerlingen<br />

gedaan worden.<br />

40 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


Eind <strong>april</strong> zal onze ploeg op de eerste dag van de competitie deelnemen aan de algemene wedstrijden<br />

met 800 teams van over de hele wereld. Op dag twee en drie moeten de leerlingen op zoek naar een team<br />

om samen de finale te rijden. Deze wordt namelijk twee tegen twee gespeeld. Hier komt ook een vorm van<br />

strategie bij kijken! Welk team heeft een robot die complementair is aan de onze? Ze moeten zelf de contacten<br />

leggen met de andere teams en natuurlijk gebeurt dit in het Engels.<br />

‘Fingers crossed’ voor onze leerlingen in Dallas!<br />

41


—<br />

Oud-leerlingen<br />

— “PASSIE IS<br />

DE RODE<br />

DRAAD IN<br />

MIJN LEVEN”<br />

Raf Peeters, CEO van Qcify<br />

Bij de videocall voor dit gesprek<br />

zit Raf Peeters aan de koffie, wij<br />

aan de rode wijn. Voor u de verkeerde<br />

conclusies trekt: in Maaseik<br />

is het 7 uur ’s avonds maar bij<br />

Raf is het 10 uur in de ochtend.<br />

Raf zit immers in Belmont, California<br />

USA en dat al sinds 2010:<br />

“We zijn nog net geen Amerikaanse<br />

staatsburgers,” lacht hij.<br />

Hij staat intussen wel aan het<br />

hoofd van Qcify, een bedrijf met<br />

24 medewerkers en een dochteronderneming<br />

in, jawel, Herentals.<br />

Raf praat nog zeer goed Nederlands al sluipen<br />

er wel eens Engelse termen tussen. Lezers die<br />

het daar niet zo op hebben, zijn bij deze gewaarschuwd:<br />

voor één keertje hebben we ze laten<br />

staan.<br />

Collegetijd: op zoek naar passie<br />

“Als ik nu terugkijk op mijn tijd als leerling op het<br />

Heilig Kruis-College, moet ik bekennen dat ik nooit<br />

echt met plezier geleerd heb.” Raf begon er in 1991<br />

en koos voor Latijn-Wiskunde: “Maar dat was voor<br />

mij knal van buiten leren, wat niet wil zeggen dat ik<br />

daar ongelukkig mee was. Het probleem was alleen<br />

dat ik niet goed wist welke richting ik uit wou. Als<br />

ik het vandaag bekijk, had ik misschien beter een<br />

meer technische richting gekozen. Toch kan ik niet<br />

zeggen dat ik spijt heb van mijn keuze voor Latijn-<br />

Wiskunde en mijn collegetijd. Spijt helpt overigens<br />

niet: je moet naar morgen kijken en niet naar<br />

gisteren. En neen, dat is geen Amerikaanse invloed,<br />

zo heb ik altijd in het leven gestaan.” Megaslechte<br />

ervaringen aan zijn Collegetijd heeft Raf in elk<br />

42 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Oud-leerlingen<br />

geval niet: “Maar een heel schone tijd was het nu<br />

ook weer niet met al dat leren! Weet je, ik sponsor<br />

nu de STEAM-club bij jullie en de Greenpower<br />

Challenge. We doen dat omdat we iets willen<br />

teruggeven aan de community, maar ook omdat ik<br />

die trigger bij de leerlingen belangrijk vind. Ik had<br />

die ook graag gehad: ik denk dat ik, als ik als leerling<br />

aan dat soort projecten had kunnen werken,<br />

veel eerder mijn passie had<br />

gevonden. Ik was in elk geval<br />

met meer enthousiasme door<br />

mijn schooltijd gegaan.” Al<br />

heeft Raf wel goede herinneringen:<br />

“Ik vond de leerkrachten<br />

eigenlijk allemaal heel<br />

goed, maar een paar blijven<br />

je natuurlijk wel bij: Theo<br />

Kees, Jan Roebben, Cary<br />

Förster, Willy Sijbers… Waarom ken ik hun namen<br />

nog? Omdat ze een bepaalde stijl van lesgeven<br />

hadden waaraan je zag dat ze het enorm graag<br />

deden, dat ze gepassioneerd waren.” En passie,<br />

het is de rode draad in het leven van Raf al was het<br />

maar omdat hij<br />

er zo lang naar<br />

gezocht heeft.<br />

“In Amerika gaat het meestal<br />

heel snel. Mijn parcours in<br />

België zou zeker anders geweest<br />

zijn en langer geduurd<br />

hebben”<br />

weinig praktijk. Kijk, wat ik echt graag doe, is van<br />

niets aan iets beginnen en dan bouwen, ontwikkelen…<br />

Dat kon ik daar allemaal niet: we leerden over<br />

elektriciteit en mechanica. Allemaal goed en wel,<br />

maar ik wou dat zien, ik wou dat doen. Dat gebeurde<br />

niet of toch veel te weinig. Dus na 1 jaar ben ik<br />

daar ook gestopt.” Vandaag zegt Raf graag dat dit<br />

twee specialisatiejaren geweest zijn voor hij echt<br />

zijn draai vond: “Ik moest<br />

dus weer iets kiezen en dat<br />

werd graduaat Elektriciteit-<br />

Elektronica, ook aan de<br />

KHLIM. En dat was het: veel<br />

meer praktijk, labo’s, zelf<br />

dingen doen… Eindelijk had<br />

ik gevonden wat ik graag<br />

deed, al had het wel wat<br />

geduurd natuurlijk.”<br />

Vliegtuig in, vliegtuig uit<br />

Intussen is het 2002 en is Raf klaar voor de arbeidsmarkt:<br />

“Ik was in gesprek met IMEC toen ik<br />

een aanbod kreeg van Belgian Electronic Sorting<br />

2 specialisatiejaren<br />

In 1997 was Raf<br />

klaar op het<br />

College, maar hij<br />

wist nog altijd<br />

niet waar zijn<br />

echte interesses<br />

lagen: “En dan<br />

wordt het moeilijk<br />

als je een keuze<br />

moet maken<br />

voor het hoger<br />

onderwijs. Ik was<br />

daar eigenlijk<br />

niet klaar voor.<br />

Uiteindelijk koos<br />

ik voor Architectuur,<br />

maar dat<br />

was geen succes.<br />

Zo moesten we in de praktijklessen zelf iets ontwikkelen<br />

en designen. Dat werd dan wel achteraf<br />

bijgestuurd! Nu ben ik niet meteen rebels van aard,<br />

maar daar had ik het toch moeilijk mee. Na 1 jaar<br />

was het dan ook gedaan met de Architectuur.” Raf<br />

ging dan naar de KHLIM om Industrieel Ingenieur<br />

te worden: “Maar ook daar weer: te veel theorie, te<br />

Technology, of BEST in Haasrode. Als Field Service<br />

Engineer moest ik hun machines installeren en<br />

mensen opleiden. Ik zou een paar maanden training<br />

krijgen, maar enkele weken later zat ik al in Duitsland.”<br />

Het was het begin van een hectische periode<br />

met trips naar de USA, Zuid-Afrika, Australië, Oost-<br />

Europa…: “Soms kwam ik ’s ochtends op kantoor en<br />

43


—<br />

Oud-leerlingen<br />

vroegen ze me of ik nog dezelfde dag kon vertrekken.<br />

Dan was het vlug naar huis koffers pakken en<br />

op weg naar Zaventem belden ze me dat de tickets<br />

klaarlagen! Ik was elk jaar 170 dagen onderweg en<br />

dat heel wat van hun target-klanten in Californië<br />

zaten. Dus vroeg Visys me of ik het zag zitten om<br />

naar Californië te verhuizen. Intussen was ik samen<br />

met Anneleen (Daemen, ook een oud-leerlinge!).<br />

We hebben daar echt maar een nacht van wakker<br />

gelegen en ’s ochtends zeiden we tegen mekaar:<br />

we doen het. Voor onze families was het wel even<br />

schrikken, maar wij waren er klaar voor ook al<br />

omdat Anneleen actief was in de biotech-sector en<br />

één van de hubs in South San Francisco lag.” Raf<br />

en Anneleen verhuisden in 2010 naar Californië: “Ik<br />

ben onmiddellijk beginnen prospecteren en eind<br />

2012 draaiden we in Californië 45 % van de omzet<br />

van Visys! Dat liep dus zeer goed.” Zo goed zelfs<br />

dat het Amerikaanse Key Technology Visys overnam:<br />

“Ze vroegen me om de transitie te begeleiden<br />

en dat heb ik gedaan. Het was een nieuwe dynamiek,<br />

maar ook een nieuwe organisatie en ik heb<br />

vrij snel besloten dat ik er niet zou blijven.”<br />

de rest was verlof. Maar het was heel plezant: ik<br />

maakte kennis met veel mensen, veel culturen ook.<br />

Ik kreeg respect voor hun manier van werken en ik<br />

besefte dat je op veel manieren naar een probleem<br />

kan kijken en dat er eigenlijk niks vanzelfsprekend<br />

is. Ik mag gerust zeggen dat dit me veranderd<br />

heeft en dat ik toen de mens geworden ben die ik<br />

nu ben.” Terwijl Raf over Gods planeet onderweg<br />

Qcify<br />

Raf kwam dus weer op de arbeidsmarkt en had<br />

plannen om iets voor de kwaliteitscontrole te<br />

ontwikkelen: “In mijn periode bij Visys had ik Brian<br />

leren kennen. Die had met zijn bedrijf de HDMIpoort<br />

ontwikkeld die je nu op TV’s en computers<br />

vindt. Hij had dat goed kunnen verkopen en was<br />

gaan investeren. Zo had hij een amandelbedrijfje<br />

en via die weg kende ik hem. We zijn gaan lunchen<br />

en onder het eten vroeg hij me wat ik nu met mijn<br />

leven wou doen. Ik vertelde hem over mijn plannen.<br />

“OK,” zei hij, ”zet me dat op papier and I’ll give<br />

you the money.” Zo kon ik beginnen met Qcify!<br />

Dat was in 2015.” Is die snelle manier van handelen<br />

typisch Amerikaans? “Ik denk dat wel en Anneleen<br />

en ik voelen ons helemaal thuis in die Amerikaanse<br />

mindset. Daar passen we goed in. Ik heb het gevoel<br />

dat in België dat soort beslissingen veel meer tijd<br />

vraagt, in de USA gaat het allemaal veel sneller. Ik<br />

was,<br />

waren “Het heeft even geduurd voor ik mijn passie gevonden<br />

een<br />

heb, maar toen was ik wel vertrokken!”<br />

paar<br />

mensen<br />

van de Research & Development bij BEST met een<br />

eigen bedrijf gestart: “En die vroegen me of ik hen<br />

wou joinen als Applications Engineer. In 2007 heb<br />

ik dat gedaan. Ik ben vrij snel omgeschakeld naar<br />

Sales en dan vooral in Oost-Europa en Skandinavië.”<br />

Het nieuwe bedrijf heette Visys en maakte<br />

sorteermachines voor de sector van amandelen,<br />

pistaches, noten, gedroogd fruit…: “Dat betekende<br />

weet<br />

in elk<br />

geval<br />

wel heel<br />

zeker<br />

dat mijn parcours in België anders zou geweest<br />

zijn. Natuurlijk, het is ook allemaal een kwestie van<br />

geluk, timing en de goede mensen vinden.” Qcify<br />

ontwikkelt en maakt machines voor de kwaliteitscontrole<br />

in de voedingsindustrie. “Ik ben natuurlijk<br />

in heel veel fabrieken geweest. En als ik daar<br />

rondloop, kijk ik naar de mensen. Wat doen ze? Nu<br />

stelde ik vast dat in de voedingsindustrie de grote<br />

productielijnen geautomatiseerd werden terwijl<br />

44 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Oud-leerlingen<br />

de kwaliteitscontrole nog manueel gebeurde. En<br />

eigenlijk zijn dat puur repetitieve handelingen:<br />

samples controleren op hun kwaliteit. Dat betekent<br />

goedkoper dan in Californië. Silicon Valley betekent<br />

ook Silicon Valley-tarieven! Hier komt iemand die<br />

pas afgestudeerd is in Computer Sciences niet uit<br />

“Door het vele reizen heb ik respect voor andere culturen gekregen.<br />

Ik weet nu dat je op veel manieren naar een probleem kan kijken.”<br />

wel veel personeel en dus hoge kosten. Bovendien<br />

steeg de productie en dus ook de druk op die mensen.<br />

En meer druk betekent meer fouten. Ik wou<br />

een machine ontwikkelen die dat werk overnam en<br />

kon interageren met andere computersystemen.<br />

In feite schakelde ik zo de menselijke factor uit.<br />

En dat heeft voordelen: minder kosten, maar ook<br />

minder fouten. Ik zeg niet dat onze machine geen<br />

fouten maakt. Maar ze kent wel geen vrijdag of<br />

zaterdag en begint niet aan de job na een ruzie<br />

thuis. En ze wordt ook nooit moe! De mens is beïnvloedbaar<br />

en dat merk je aan zijn prestaties. Onze<br />

zijn bed voor minder dan 250 000 dollar per jaar.<br />

Dat is veel voor een bedrijfje als Qcify! Bovendien<br />

werken die mensen liever voor de Googles en de<br />

Facebooks. Daar kan ik simpelweg niet tegen op.”<br />

De dochteronderneming draait helemaal zelfstandig:<br />

“En daar zorgt Pieter Boogaerts voor en jawel,<br />

hij is ook een oud-leerling van het College. Ik had<br />

softwaremensen nodig en ik wist dat hij in die sector<br />

zat. Dus heb ik hem gebeld en in 2019 hebben<br />

we de vestiging in Herentals geopend. Bizar toch<br />

hoe het leven kan lopen? Geert, Pieter en ik waren<br />

ook samen bij de KSA, maar op kamp in de bossen<br />

machine werkt daarom consistenter en sneller.” De<br />

eerste jaren was alleen maar ontwikkelen en dat<br />

deed Raf samen met Geert Caenen, ook een oudleerling!<br />

“Die samenwerking is er overigens nog<br />

altijd, al is het niet meer zo intens omdat ik nu mijn<br />

eigen engineering-team heb.”<br />

Herentals<br />

In januari 2017 verkocht Raf zijn eerste machines in<br />

Australië. Vandaag staan op de paylist van Qcify 24<br />

mensen en 16 van hen werken gewoon in Herentals.<br />

Hoewel Raf vlak bij Silicon Valley zit, heeft hij voor<br />

de Research & Development voor België gekozen:<br />

“Waarom? Het onderwijs in België is goed en je<br />

vindt hier dus goede mensen. Bovendien zijn ze<br />

van Hamont hadden we nooit kunnen denken dat<br />

we ooit zouden samenwerken! Maar contacten,<br />

netwerken, mensen kennen, daar geloof ik heilig in,<br />

want zo vind je de juiste mensen. Pieter runt het<br />

kantoor in Herentals en zelf kom ik hooguit twee<br />

keer per jaar eens kijken.” Met zijn 8 medewerkers<br />

in Californië staat Raf in voor de sales & customer<br />

services van Qcify: “Het bouwen van onze machines<br />

is een Limburgse zaak, maar 80 % van onze<br />

verkochte machines staan hier in Californië. En ja,<br />

ik ben de CEO, maar die titel betekent niet veel<br />

voor mij. Voor mijn mensen ben ik Raf en we werken<br />

als een team. Ik maak ook wel eens een toilet<br />

schoon als dat vuil is! Bij Qcify spreken we mekaar<br />

aan met de voornaam. Er is weinig hiërarchie en<br />

45


—<br />

Oud-leerlingen<br />

het accent ligt op samen dingen doen. Dat is ook<br />

één van de sleutels van ons succes.” Want succes,<br />

dat is er bij Qcify met 300 installaties wereldwijd:<br />

“In 2022 zijn we voor het eerst over de grens van<br />

10 miljoen dollar omzet gegaan en van 11 naar 24<br />

mensen. We zijn dus snel gegroeid en daar ben ik<br />

blij mee al proberen we wel sustainable te groeien.”<br />

Hoe ziet Raf de toekomst: “Qcify is mijn baby niet,<br />

dus misschien verkoop ik het ooit eens. Ik weet dat<br />

nu niet. Intussen investeer ik ook in startups hier in<br />

de USA. Dat zijn er nu een 20-tal waarvan de eerste<br />

twee ook al publiek zijn gegaan. Maar goed, we<br />

blijven allemaal samen hard ons best doen en we<br />

zien wel waar dat toe leidt. Op dit moment moeten<br />

we wat aan de sales schaven: of we doen dat zelf,<br />

of we zoeken de juiste partners of het wordt een<br />

mix van de twee.”<br />

Een dag van Raf<br />

Standaarddagen kent Raf amper: “Er is één<br />

constante: ik begin vroeg. Het gebeurt wel eens<br />

dat ik om 3 uur ’s nachts opsta als ik een idee<br />

heb. Normaal zit ik om 7 uur ’s ochtends aan mijn<br />

bureau. En dat kan ook thuis zijn. Voor ons is de<br />

vestiging van Qcify een dynamisch platform en al<br />

voor corona vonden we niet dat iedereen altijd op<br />

kantoor moest zijn. Zelf werk ik op kantoor of thuis.<br />

Of ik zit op de baan, op weg naar klanten. Beurzen<br />

en conferenties doe ik ook. En ik heb natuurlijk ook<br />

veel meetings. Door het uurverschil met België is de<br />

window beperkt, dus dat moeten we goed plannen.<br />

Maar het blijft allemaal gepassioneerd bezig zijn:<br />

dat is mijn drive. Daardoor heb ik niet het gevoel<br />

“Met Qcify zijn we snel gegroeid,<br />

maar we proberen dat wel<br />

sustainable te doen.”<br />

dat ik ooit gewerkt heb. Ik ben altijd bezig geweest<br />

met mijn hobby. Passie, drive: dat is belangrijk. Daar<br />

moeten mensen naar zoeken.” En dat is ook de raad<br />

die Raf voor onze leerlingen heeft: “Geniet van je<br />

schooltijd, want dat wordt wel eens vergeten. En,<br />

heel voornaam: probeer zo snel mogelijk te vinden<br />

wie je bent, wat je passie is en waar je goed in bent.<br />

Weet je, mindere dagen heeft iedereen, ik dus ook,<br />

maar door mijn passie blijft het bij een mindere<br />

dag en wordt het nooit een zware dag. Met Qcify<br />

sponsoren we nu ook Fresno State University, UC<br />

Davis met een soort acceleratorprogramma. In dat<br />

verband ben ik daar ook mentor voor de studenten.<br />

En die weten intussen ook hoe belangrijk passie<br />

voor mij is!”<br />

46 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Mosa-S<br />

— VRIENDENKRING<br />

MOSA-S<br />

In oktober vorig jaar bezochten we onder leiding van twee ervaren gidsen de Wienerberger steenfabriek<br />

gelegen aan de Venlosesteenweg in Maaseik.<br />

Al meer dan 100 jaar maakt de fabriek 24-karaats<br />

gevelstenen. De stenen worden gebakken in een<br />

ringoven die dateert uit 1911. De klei om de stenen<br />

te bakken komt uit verschillende groeven uit de<br />

streek. Er wordt gewerkt met vette klei. Dat heeft<br />

een sterke impact op de kwaliteit van het eindproduct.<br />

Het vuur in de ringoven wordt met steenkool<br />

gestookt en bereikt een temperatuur van ongeveer<br />

1200 graden. Dat vuur schuift elke dag een à twee<br />

kamers op. De stoker bepaalt wanneer de stenen<br />

gebakken zijn en kunnen afkoelen. Twee zetters<br />

brengen elke dag handmatig 27000 stenen in de<br />

oven volgens een bepaald patroon. Na het bakproces<br />

worden de stenen weer uit de oven gehaald:<br />

hard labeur, maar deze productietechniek levert<br />

een rijke schakering op van stenen. Het was indrukwekkend<br />

om te zien dat er vandaag nog op zulke<br />

ambachtelijke wijze gewerkt wordt. Echt vakmanschap!<br />

Bij elke uitstap hoort natuurlijk een hapje en een<br />

drankje. In restaurant De Spaenjerd in Ophoven<br />

werden we getrakteerd op soep, broodjes, vlaai<br />

en koffie. Een geslaagde namiddag waarvan de<br />

praktische uitwerking in handen lag van voormalig<br />

bestuurslid Marleen Meers. Helaas overleed Marleen<br />

totaal onverwacht op 24 november 2022: een<br />

enorme schok voor iedereen die haar heeft gekend.<br />

Als lid van onze vriendenkring én als bestuurslid<br />

wordt zij enorm gemist. Ook denken we aan onze<br />

oud-collega’s Josette Wijnants en Annemie Porteman<br />

die vorig jaar overleden zijn. Ook zij zullen in<br />

onze herinnering blijven voortleven.<br />

Op 26 januari organiseerden we onze nieuwjaarslunch<br />

in hotel-restaurant Beau Séjour in Lanklaar.<br />

De opkomst was groot. Tijdens de receptie<br />

werd er geklonken op het nieuwe jaar. Het was<br />

een gezellige drukte en een blij weerzien. In het<br />

welkomstwoord, uitgesproken door bestuurslid<br />

Josette Clijsters, werd in herinnering gebracht dat<br />

de vriendenkring 25 jaar bestaat. Ter gelegenheid<br />

van dit jubileumjaar werd de lunch opgeluisterd<br />

door een fantastische band met de naam ‘Atelier<br />

de la vie’. Twee mannen en twee vrouwen, echte<br />

podiumbeesten, wisten ons met zang en muziek te<br />

boeien. Hun optreden was een absolute voltreffer:<br />

iedereen genoot ervan en er werd zelfs meegezongen!<br />

‘Music Connects’ en dat is tenslotte toch de<br />

bedoeling van een vriendenkring.<br />

Onze volgende activiteit zal een bezoek zijn aan<br />

het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in<br />

Antwerpen. Het museum onderging een grondige<br />

renovatie. Een bezoek staat garant voor een totaalbeleving.<br />

We kijken ernaar uit.<br />

Interesse om aan te sluiten bij onze kring? Neem<br />

contact op met bestuurslid Annie Coolen<br />

(ancoolen@hotmail.be). Van harte welkom.<br />

47


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— EEN CANON VOOR<br />

VLAANDEREN<br />

Kansen voor het onderwijs?<br />

Mathieu Gielen, leerkracht Nederlands en geschiedenis<br />

In het Vlaamse regeerakkoord<br />

van 2019 staat: “Een gedeelde<br />

samenleving is maar mogelijk als<br />

onze jonge generaties beseffen<br />

vanwaar we komen. Het is essentieel<br />

dat we de Vlaamse identiteit<br />

complexloos kunnen beleven, onder<br />

meer via gedeelde symbolen.<br />

Tegen die achtergrond vragen<br />

we aan een groep onafhankelijke<br />

experts om op wetenschappelijke<br />

basis een Canon van Vlaanderen<br />

op te stellen. Het gaat om een<br />

lijst van ankerpunten uit onze<br />

Vlaamse cultuur, geschiedenis<br />

en wetenschappen, die zowel in<br />

het onderwijs als in het kader van<br />

inburgeringstrajecten ter ondersteuning<br />

gebruikt worden.” Een<br />

hele mondvol die wel wat uitleg<br />

behoeft.<br />

Het woord ‘canon’ komt uit het Grieks en betekent<br />

zoveel als ‘richtsnoer’. Het verwijst meestal naar<br />

een verzameling teksten die als gezaghebbend<br />

worden beschouwd of die een bijzondere waarde<br />

hebben. De Vlaamse regering gebruikt het woord<br />

als synoniem voor een historisch en cultureel referentiekader.<br />

Nederland en Denemarken hebben al<br />

langer zo’n canon en wij kennen ook al een tijdje<br />

een literaire canon met daarin werken waarvan<br />

specialisten vinden dat we ze eigenlijk allemaal<br />

zouden moeten lezen.<br />

In een vijftigtal ‘vensters’ wil de canon onze historische<br />

en culturele verworvenheden uit de doeken<br />

doen en, opmerkelijk toch wel, het zal niet alleen<br />

een hiep-hiep-hoeraverhaal worden: ook de minder<br />

vrolijke kanten uit onze geschiedenis zullen aan<br />

bod komen. U mag dan denken aan de kolonisatie<br />

en de uitwassen ervan, de uitbuiting van de arbeiders<br />

in de 19de eeuw of de collaboratie tijdens de<br />

Tweede Wereldoorlog.<br />

Wat we tegenwoordig Vlaanderen noemen is niet<br />

alleen het resultaat van een rechtlijnig historisch<br />

verhaal, maar ook van een reeks toevalligheden en<br />

het huidige Vlaanderen bestaat eigenlijk pas sinds<br />

1830. Of we dan over een canon voor Vlaanderen<br />

mogen spreken als we teruggaan naar bijvoorbeeld<br />

de 13de eeuw? Een discussie die overigens ook<br />

meer dan uitbundig gevoerd wordt als het gaat<br />

over Het verhaal van Vlaanderen, het druk bekeken<br />

programma met Tom Waes.<br />

Een commissie heeft in opdracht van minister Ben<br />

Weyts de handschoen opgenomen om die canon<br />

voor Vlaanderen uit te werken. Als alles goed<br />

verloopt, zal hij in het voorjaar van dit jaar, men<br />

48 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

gokt op <strong>april</strong>, volledig gerealiseerd moeten zijn,<br />

met aanbevelingen voor het gebruik ervan, zowel<br />

in het onderwijs, de cultuursector als bijvoorbeeld<br />

de inburgeringstrajecten voor aspirant-Vlamingen.<br />

Maar vanaf de start was de samenstelling al voer<br />

voor discussie: er zetelen maar twee historici in het<br />

geheel van negen. Alle andere historici die gepolst<br />

werden om deel te nemen, hebben immers geweigerd,<br />

want hoewel de commissie onafhankelijk zou<br />

moeten werken, zitten we toch met het politieke<br />

gegeven dat bij het schrijven van het Vlaamse<br />

regeerakkoord de pen vooral vastgehouden werd<br />

door auteurs van NVA-signatuur. Historici hebben<br />

dan niet alleen problemen met het opstellen van<br />

een canon, maar ook met het gebruik ervan voor<br />

inburgeringstrajecten<br />

en<br />

zeker met het<br />

woord ‘identiteit’.<br />

Ook vanuit<br />

het onderwijs,<br />

meer bepaald<br />

in de groep van<br />

de collega’s geschiedenis,<br />

is er<br />

kritiek te horen.<br />

Identiteit<br />

Als men spreekt<br />

van een Vlaamse<br />

identiteit,<br />

stellen velen<br />

zich al snel de<br />

vraag wat die<br />

identiteit dan<br />

wel is. Is het<br />

een verworvenheid<br />

van alle<br />

Vlamingen van<br />

vandaag dat er<br />

in een hoek van<br />

West-Vlaanderen<br />

in 1302 een<br />

ontvoogdingsstrijd van arbeiders heeft plaatsgevonden?<br />

Of blijven we, zoals in de negentiende<br />

eeuw, die Guldensporenslag vooral bekijken als een<br />

overwinning op de Fransen en dus van de Nederlandstaligen?<br />

Kunnen we wel spreken van een<br />

Vlaamse identiteit als we nagaan hoeveel verschillende<br />

landen doorheen de geschiedenis het gebied<br />

van het huidige Vlaanderen hebben overheerst?<br />

Heeft de ontwikkeling van een Vlaamse identiteit<br />

zich in Limburg en West-Vlaanderen op dezelfde<br />

manier voltrokken en zijn er daardoor gemeenschappelijke<br />

raakpunten? Is het bijvoorbeeld niet<br />

tekenend dat de Limburgse burgemeesters de<br />

plannen van Vlaams minister Somers om de ‘ouderwetse’<br />

provincies te doorbreken door het oprichten<br />

van regio’s, een hak hebben gezet, om onder<br />

aanvoering van hun gouverneur te pleiten voor het<br />

behoud van Limburg als één regio? En overlappen<br />

de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen niet<br />

heel erg vaak met de Belgische geschiedenis?<br />

Nee, conclusies wil ik helemaal niet trekken. Straf!<br />

is geen politiek<br />

blad. Maar het<br />

is duidelijk<br />

dat het woord<br />

‘identiteit’ heel<br />

erg lijkt op<br />

‘identitair’ en<br />

dan komen we<br />

in een vaarwater<br />

waar<br />

nationaliteit,<br />

islamofobie,<br />

terugkeer<br />

naar historische<br />

waarden,<br />

verdediging<br />

van landsgrenzen<br />

met<br />

alle middelen<br />

een gevaarlijke<br />

cocktail<br />

worden. Niet<br />

dat dit in<br />

Vlaanderen<br />

het geval zal<br />

zijn, maar feit<br />

blijft dat de<br />

vraag om een<br />

canon vanuit politieke hoek komt en dat er dus wel<br />

eens meer achter die vraag kan zitten dan bijvoorbeeld<br />

in Nederland het geval was. Daar kwam de<br />

roep om een canon vanuit een groep historici die<br />

de kennis van de geschiedenis bedroevend vonden:<br />

toch wel een andere insteek. In Denemarken, waar<br />

49


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

ondertussen al sprake is van zeventien canons - er<br />

is daar zelfs een canon voor de natuur - lijkt het<br />

een instrument te zijn van eerder nationalistische<br />

signatuur.<br />

Inburgering<br />

Een canon als onderdeel van inburgeringstrajecten<br />

roept bij mij toch wel wat vragen op. Mensen die<br />

naar Vlaanderen komen om er zich te vestigen en<br />

een nieuw leven op te bouwen brengen uiteraard<br />

hun eigen identiteit met zich mee. Ze komen immers<br />

vanuit hun geschiedenis en cultuur onze kant<br />

uit. Kunnen we, mogen we veronderstellen dat die<br />

mensen hun eigen identiteit zomaar opgeven en<br />

inruilen voor een andere, omdat wij dat zo graag<br />

hebben? Kunnen we van hen vragen om complexloos<br />

hun Vlaamse identiteit te beleven en symbolen<br />

te delen, zoals het regeerakkoord wil? Zo’n historische<br />

canon draagt naar mijn bescheiden mening<br />

nauwelijks iets bij tot de integratie van nieuwkomers<br />

in ons land. En of een degelijke kennis van<br />

de Vlaamse Primitieven aan die integratie iets toevoegt?<br />

Het lijkt me aangewezen dat we dan beroep<br />

doen op een hedendaagse canon, een canon die<br />

de Vlaamse samenleving van vandaag beschrijft,<br />

want daarin zullen die nieuwkomers moeten<br />

functioneren. Het lijkt me ook veel verstandiger<br />

om nog meer dan nu al het geval is, in te zetten op<br />

taallessen, want het beheersen van de taal van een<br />

land opent echt mogelijkheden tot integratie, biedt<br />

kansen om deel te nemen aan het onderwijs op al<br />

zijn niveaus en geeft aanzetten om deel te nemen<br />

aan allerlei culturele activiteiten.<br />

Maar taal en Vlaanderen, dat is ook geen gemakkelijk<br />

huwelijk. Officieel spreken we Nederlands, in<br />

werkelijkheid horen we vooral tussentaal en als we<br />

thuis zijn gaan we over naar het dialect. Ga er maar<br />

aanstaan als jonge man uit Noord-Syrisch oorlogsgebied<br />

op zoek naar wat vrede en vooral naar een<br />

toekomst.<br />

De canon en het onderwijs<br />

Het is vreemd dat onze Minister van Onderwijs, en<br />

met hem zijn andere Vlaamse collega’s, het gebruik<br />

van een canon een interessant didactisch middel<br />

vindt voor onze geschiedenislessen. Geschiedenisdidactiek<br />

via een canon doet me denken aan een<br />

hobby van me als lagereschoolkind. Ik verzamelde<br />

vrij fanatiek Artis-Historiapunten waarmee ik dan,<br />

met wat hulp van mijn ouders, historische platen<br />

kon kopen die in een album geplakt moesten worden.<br />

Het spannendste moment was niet het lezen<br />

van het volledige album, maar wel het openscheuren<br />

van de envelop waarin de platen verstuurd<br />

werden. Achter op die prenten stond namelijk een<br />

korte beschrijving en zo verzamelde ik een heleboel<br />

historische weetjes. Verbanden zag ik echter<br />

niet en historisch inzicht was er al zeker niet. Een<br />

canon zou voor onze jongeren vandaag wel eens<br />

hetzelfde gevolg kunnen hebben.<br />

Geschiedenis is een wetenschap en dient bestudeerd<br />

te worden, niet gereduceerd tot een lijstje<br />

dat moet dienen als instrument in inburgeringscursussen<br />

en het onderwijs om mensen een soort<br />

van verwantschap aan te praten. Net zoals Julius<br />

Caesar het niet over de huidige ‘Belg’ had toen hij<br />

zich uitsprak over wie de dappersten waren, was<br />

de Guldensporenslag ook geen ‘Vlaamse’ overwinning.<br />

De selectie van een canon is kunstmatig en<br />

strookt niet met wat historici beschouwen als de<br />

wetenschappelijke studie van de geschiedenis.<br />

Geschiedenislessen in de 21ste eeuw leren jongeren<br />

zoeken naar verbanden, naar oorzaak en gevolg<br />

en uiteraard overstijgt een les dan al heel vlug het<br />

gegeven ‘Vlaanderen’. En dat hoort ook zo. Een<br />

citaat uit de eindtermen maakt dit al vlug duidelijk:<br />

“Geschiedenis is de dialoog tussen verleden, heden<br />

en toekomst. Inzicht hierin wordt bestempeld als<br />

‘historisch besef’. Daarom verdient het verwerven<br />

van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes<br />

met het oog op nieuwe situaties sterke beklemtoning.<br />

Daarom ook ligt bij geschiedenis de nadruk<br />

niet op het reproduceren van overgedragen kennis,<br />

maar op inzichtsverwerving en op het productief<br />

toepassen van die kennis en inzichten. Deze<br />

productieve toepassing wordt bestempeld als het<br />

betonen van een ‘historische attitude’.”<br />

Sinds in 2019 voor het eerst over een Vlaamse canon<br />

gesproken werd, is er al behoorlijk wat kritiek<br />

gespuid. Zo publiceerde een groep van historici<br />

een lijvig rapport van maar liefst 82 bladzijden<br />

waarin de idee van een canon vakkundig afgeschoten<br />

werd. Het ging dus enkel nog maar over<br />

de idee, nog niet over de inhoud… Corona heeft<br />

de ontwikkelingen wat afgeremd, maar binnenkort<br />

zullen we dus te weten komen hoe de commissie<br />

van wijzen de Vlaamse canon ziet. Ook zullen ze<br />

richtlijnen aanreiken om ermee te werken. Nergens<br />

heb ik echter gelezen dat de politiek zich niet zal<br />

moeien met het resultaat van het werk van de<br />

commissie. Laten we hopen dat de politiek zwijgt:<br />

de discussie zal zo al geladen, complex en waarschijnlijk<br />

uitzichtloos zijn.<br />

50 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

STEM<br />

— WARMWALSEN IN<br />

CHÂTELET<br />

In het kader van hun studiekeuze,<br />

de lessen Frans en de<br />

technische vakken, maakten<br />

de leerlingen van 6EM een<br />

leeruitstap naar Marcinelle en<br />

Châtelet.<br />

In de voormiddag bezochten ze in Marcinelle de<br />

mijnsite van Bois du Cazier. Deze site, die Unescowerelderfgoed<br />

is, was op 8 augustus 1956 het<br />

decor van de mijnramp van Marcinelle, waarin 262<br />

mijnwerkers de dood vonden.<br />

In de namiddag werd een bezoek gebracht aan de<br />

fabriek van Aperam in Châtelet. Ze werden rondgeleid<br />

in de staalfabriek, de gieterij en de warmwalserij.<br />

Bij Aperam in Châtelet wordt er roestvast<br />

staal (RVS) gemaakt, waarna het in de warmwalserij<br />

tot coils gewalst wordt. In de verschillende<br />

afdelingen mochten er geen foto’s gemaakt<br />

worden, we hebben dus enkel een foto in de hal.<br />

Nog even een extraatje: de volledige rondleiding<br />

bij Aperam was in het Frans!<br />

Ter informatie: RVS maken, doen ze ook bij<br />

Aperam (vroeger ALZ) in Genk. Het warmwalsen<br />

gebeurt echter enkel in Châtelet. Het RVS dat<br />

in Genk gemaakt wordt, gaat als zgn. slabs naar<br />

Châtelet en komt dan als coils terug naar Genk.<br />

Daarna worden die coils in Genk nog klantspecifiek<br />

afgewerkt in de koudwalserij.<br />

Onze leerlingen bezochten de fabriek in Châtelet<br />

speciaal voor de warmwalserij, maar ze maakten<br />

meteen van de gelegenheid gebruik om zowel de<br />

staalfabriek als de gieterij te bezoeken.<br />

51


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— SCHRIJF ZE<br />

VRIJ-DAG<br />

Omdat schrijven helpt!<br />

De Schrijf-ze-VRIJdag is een traditie binnen onze scholengemeenschap.<br />

Samen met 100.000 andere leerlingen in België schrijven we<br />

brieven voor mensen die onrecht meemaken of onterecht gevangen<br />

zitten.<br />

Dit jaar hebben we onder meer geschreven voor<br />

YREN ROTELA EN MARIANA SEPÚLVEDA in Paraguay: hun identiteit<br />

als transgender wordt niet erkend.<br />

ALEKSANDRA SKOCHILENKO heeft in Rusland met haar muziek tegen<br />

de oorlog in Oekraïne geprotesteerd<br />

RAIF BADAWI uit Saudi-Arabië kreeg een onterecht reisverbod van 10<br />

jaar en mag dus Saudi-Arabië niet verlaten<br />

Onze leerlingen hebben 1340 brieven geschreven!<br />

52 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Tweede graad<br />

— PROJECT<br />

DOELGROEPEN<br />

De leerlingen van het 3de jaar Maatschappij en welzijn hebben het tijdens<br />

de lessen indirecte zorg over verschillende leeftijds- en doelgroepen.<br />

Om de theorie in de praktijk te toetsen kregen ze de kleuters van 3K<br />

Kinrooi op bezoek. De leerlingen hadden een leesmoment voorbereid en<br />

gezorgd voor een gezonde snack.<br />

Ook de oma’s en opa’s die de kleinkinderen brachten, werden niet vergeten.<br />

Zij namen in de tussentijd deel aan een interessante quiz.<br />

53


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— SINT-JANSBERG<br />

– GEBROM VAN<br />

LERAARS EN EEN<br />

JONGE LACH<br />

Kruisheer E.H. Donaat Snijders<br />

omschreef Sint-Jansberg in 1976<br />

dichterlijk als volgt:<br />

De zware schaduw van oeroude bomen,<br />

Van welig groen vol vogelengezang,<br />

De open plaats: het schoolse onderkomen<br />

Van jongens: nauw bedwongen levensdrang…<br />

Het hel opklinken van de jonge stemmen<br />

Weer doende met de nieuwe arbeidsdag,<br />

Gegons van tuigen die men leert te temmen,<br />

Gebrom van leraars en een jonge lach…<br />

En achteraan, verscholen onder bomen:<br />

Kapel, verweerd, uit vroege, andere tijd.<br />

Een onvermoede plaats om stil te dromen<br />

Als u de jacht van ’t leven slopend bijt…<br />

Sint-Jansberg: plaats om stil te komen wennen<br />

Aan ’t leven dat zich in de tijd nu biedt:<br />

Appartementen en de stille, oude vennen:<br />

De polen waar ons leven tussen vliedt…<br />

In onze reeks over de stichtende leden<br />

van onze scholengemeenschap kan<br />

uiteraard het Technisch Instituut Sint-<br />

Jansberg niet ontbreken. Vermits het<br />

hier niet gaat over een kloosterorde,<br />

zal deze tekst enigszins anders opgevat<br />

zijn. De school werd genoemd<br />

naar de plaats waar ze ligt en werd<br />

in de volksmond dan ook niet anders<br />

genoemd. ‘Onze zoon gaat naar Sint-<br />

Jansberg’ betekende gewoon dat hij<br />

naar die school ging.<br />

54 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

De historie van Sint-Jansberg van 1130 tot aan de<br />

stichting van de school in 1924 is artistiek aanschouwelijk<br />

gemaakt met tekeningen van de Maaseiker<br />

kunstenaar en oud-leraar Rik Strijckers. Deze<br />

tekeningen sieren de binnenmuren van de in 1976<br />

door leerlingen en leerkrachten gerestaureerde<br />

Romaanse kapel (koorgedeelte van wat ooit een<br />

kerkje was) op het schooldomein. Wat hieronder<br />

volgt, werd vooral gevonden in het rijke archief<br />

dat door oud-collega Jacques Neyens op Campus<br />

Mosa-rt beheerd wordt.<br />

Klokslag 12<br />

Al in de eerste helft van de twaalfde eeuw werd op<br />

het grondgebied van Maaseik een klooster gesticht<br />

door een Keulse monnik Walter en zijn broer Hubert,<br />

beiden wellicht afkomstig van het Maasland.<br />

Ondanks de bekrachtiging door Paus Celestinus II<br />

in 1144 was dit klooster geen lang leven beschoren.<br />

In 1155 werd het klooster aan de abdij van Averbode<br />

geschonken die toen zelf nog maar 20 jaar<br />

bestond. Een ontevreden familielid, Sigerus (Zeger),<br />

was het niet eens met de schenking en stak<br />

de kloostergebouwen enkele jaren later in brand.<br />

Zeger groeide in de volksfantasie uit tot een onbesuisde<br />

roofridder die – volgens de overlevering –<br />

hiervoor boette doordat zijn kasteel op kerstnacht<br />

in de Roevenne zonk. Ieder jaar kun je daar in de<br />

kerstnacht nog de klokken horen luiden en zijn<br />

jammerklacht horen vanaf de eerste klokslag tot de<br />

laatste klokslag. Ga maar eens luisteren!<br />

Zwart goed<br />

In de twaalfde en dertiende eeuw groeide het<br />

domein uit tot een groot bedrijf onder de voogdij<br />

en bescherming van de Graaf van Loon. Van de<br />

veertiende eeuw tot ca. 1800 was Sint-Jansberg<br />

een pachthoeve. De Franse revolutie betekende<br />

het einde van het klooster: het werd samen met de<br />

gronden in 1797 gekocht door Vauvier, een opkoper<br />

van zwart goed, voor 41 000 Fr. en ingericht<br />

als een landelijk kasteel met boerderij, stallen,<br />

koetshuis en terras. Na een fatale brand in 1892<br />

kwam Sint-Jansberg in handen van de Augustijnen<br />

van Gent die er opnieuw een groot klooster bouwden.<br />

Helaas kregen zij geen toestemming voor<br />

een openbare kapel en vertrokken zij in 1902 naar<br />

Den Haan-aan-Zee. De Broeders van O.-L.-Vrouwvan-Lourdes<br />

te Oostakker die in 1903 vervolgens<br />

Sint-Jansberg bewoonden, hielden het uit tot na de<br />

eerste wereldoorlog.<br />

School<br />

Toen werd het hele domein opgekocht door enkele<br />

notabelen van Maaseik die de boerderij en de bijhorende<br />

grond afzonderlijk verkochten en de rest<br />

toevertrouwden aan een vzw. Men dacht eraan om<br />

een vakschool<br />

voor oorlogsverminkten<br />

op te richten, maar de<br />

school kwam niet op gang omdat de soldaten na<br />

vier jaar oorlog liever naar huis gingen dan naar de<br />

les. De vzw besloot dan om er - onder het toeziend<br />

oog van het bisdom - een ambachtsschool op te<br />

richten: de uitbouw van de steenkoolnijverheid zou<br />

immers heel wat industrie aantrekken. In 1924 werd<br />

er onder directeur E.H. Bernard Claessens gestart<br />

met 30 leerlingen en 5 leerkrachten. Doorheen de<br />

jaren groeide het aantal leerlingen aan tot ongeveer<br />

1750. De naam van de school veranderde van<br />

Vrije ambachtsschool (1924) in Vakschool (1934),<br />

Technische School (1958) en Technisch Instituut<br />

(1964). Herhaaldelijk werden er vernieuwingen<br />

doorgevoerd. Ook het onderwezen programma<br />

werd regelmatig aangepast aan de vraag van het<br />

bedrijfsleven, met o.a. informatica en de CNC-besturing.<br />

Uiteindelijk vormde het Technisch Instituut<br />

Sint-Jansberg mee de Scholengemeenschap<br />

Mosa-rt en werd de bovenbouw van elke betrokken<br />

school samengebracht op de uitgestrekte campus<br />

waar voorheen enkel het T.I. Sint-Jansberg stond.<br />

Spiritualiteit en geloof<br />

Naast de degelijke praktische vakopleiding, hetzij<br />

theoretisch-technisch met het vooruitzicht op<br />

verdere studies, hetzij meer praktisch gericht op<br />

arbeid, heeft Sint-Jansberg ook steeds oog gehad<br />

voor de opvoeding van de haar toevertrouwde<br />

leerlingen. Stiptheid, orde, netheid, nauwkeurigheid<br />

zijn onmiskenbare eigenschappen van een vakman,<br />

maar ook hogere waarden vanuit een christelijke<br />

visie werden nagestreefd. Vanuit het bisdom<br />

werden 3 pijlers naar voor geschoven: 1 cultuuroverdracht,<br />

2 persoonsontplooiing en 3 integratie<br />

in de samenleving. Belangrijk is immers niet alleen<br />

de voorbereiding op de arbeidsmarkt, maar ook de<br />

ontplooiing van de jongeren, ondersteund door het<br />

geloof. Vandaar dat er nadrukkelijk klasvieringen<br />

en bezinningen georganiseerd werden. Op de belangrijke<br />

momenten van het leven van de leerlingen<br />

55


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

was de school aanwezig als een familie. Vanuit de<br />

eerste pijler speelde de technische school ook een<br />

rol in de herinrichting van het openluchttheater<br />

en in het uitbaten van de in wijde omtrek gekende<br />

speeltuin. De renovatie van de kapel in de<br />

zestigerjaren en onlangs nog de vernieuwing van<br />

de glas-in-loodramen, de restauratie van het eeuwenoude<br />

beeld van Sint-Jan de Doper alsook de<br />

Christoffelviering op het einde van het schooljaar<br />

zijn nog steeds uitdrukkingen van het geloof<br />

dat de school doordesemt. Onderstaande<br />

activiteiten tonen aan dat Sint-Jansberg een<br />

voorname rol speelde in de plaatselijke en<br />

zelfs ruime omgeving op het gebied van cultuur en<br />

integratie.<br />

Openluchttheater<br />

Weinigen zullen zich nog het openluchttheater<br />

herinneren dat plaats bood aan 1100 toeschouwers<br />

en de zijkant van de oude Romaanse kapel<br />

als decor gebruikte. Het theater werd al in 1942<br />

door werklieden van de Stad Maaseik gebouwd<br />

volgens plan van de architecten G. Daniëls en C. De<br />

Busschere. Na een moeilijke start werd het theater<br />

heropend in 1949<br />

met de opvoering<br />

van ‘De Kaartridder<br />

van Heppeneert’<br />

door Speelgroep<br />

Limburg. Leraren<br />

en leerlingen van<br />

de ‘vakschool’<br />

hadden het theater<br />

heringericht<br />

en klaar gemaakt.<br />

In het eerste<br />

jaar speelde<br />

o.a. de Koninklijke<br />

Vlaamse<br />

Schouwburg van<br />

Brussel het stuk<br />

De Vrek, waarin<br />

Nand Buyl de<br />

hoofdrol speelde.<br />

Van 1949 tot<br />

1961 werden 157<br />

voorstellingen<br />

vertoond: toneel,<br />

opera, muziek en ballet. Gezelschappen uit België,<br />

Nederland en Duitsland, zoals de Koninklijke<br />

Nederlandse Schouwburg Antwerpen, het Reizend<br />

Volkstheater Antwerpen, het Nationaal Orkest van<br />

België en het Nieuw Nederlands Toneel uit Gent<br />

vonden de weg naar Sint-Jansberg, net zoals de<br />

Haagse Comedie, Theater Arnhem, het Rotterdams<br />

Toneel,<br />

het Ballet der Lage<br />

Landen en het Duitse Stadttheater<br />

Aachen. Stijgende kosten en de komst van de<br />

televisie deden het openluchttheater uiteindelijk<br />

de das om. Op die plaats vind je nu een nieuw<br />

gebouw waar - in modern uitgeruste werkplaatsen<br />

- hout en kunststof bewerkt worden met computergestuurde<br />

machines.<br />

Speeltuin<br />

Wie de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt<br />

heeft, weet wellicht ook dat Sint-Jansberg nog om<br />

andere redenen gekend was dan enkel de school.<br />

Op het terrein van het huidige Buitengewoon<br />

Secundair Onderwijs stond een enorme speeltuin<br />

(geopend in 1956) waar menig kind uit België, Nederland<br />

en Duitsland een heerlijke dag kon doorbrengen<br />

terwijl de ouders op het overdekte terras<br />

van een koffie of een frisse pint konden genieten of<br />

een hapje eten. Scholen brachten met bussen hun<br />

scholieren naar de speeltuin van Sint-Jansberg en<br />

wie thuis of op<br />

school één van<br />

de mechanische<br />

attracties wilde<br />

plaatsen, kon<br />

terecht bij de<br />

leerkrachten<br />

die in beurtrol<br />

toezicht<br />

hielden in de<br />

speeltuin. Alle<br />

attracties<br />

werden<br />

door<br />

de<br />

technische<br />

school<br />

zelf<br />

56 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

gemaakt en geplaatst. Speeltuinen als die van<br />

Hengelhoef en Bokrijk bestelden in die tijd hun<br />

schommels, glijbanen, bobswings, draaimolens,<br />

klimrekken enz. bij Sint-Jansberg.<br />

Sint-Christoffel<br />

In 1956 organiseerde de Vakschool Sint-Jansberg<br />

voor het eerst een voertuigenwijding, voorafgegaan<br />

door een Sint-Christoffelviering. Van dan af<br />

stond de speelplaats elk jaar vol voertuigen, niet<br />

alleen van particulieren, maar ook van bouw- en<br />

vervoersbedrijven uit de nabije omgeving. Fietsen,<br />

bromfietsen, motoren, auto’s, bussen, vrachtwagens,<br />

ja zelfs brandweerwagens stonden aan te<br />

schuiven om besprenkeld te worden met wijwater.<br />

De voertuigenwijding vindt nog steeds plaats op<br />

zondagvoormiddag in het laatste weekeinde van<br />

juni: een vol te houden traditie!<br />

Tot slot<br />

De scholengemeenschap Mosa-rt is mee met de<br />

laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs,<br />

maar ze vergeet daarbij niet haar traditie die<br />

voortkomt uit de stichters ervan. Zowel het Instituut<br />

Heilig Graf als de Ursulinen, de Kruisheren en<br />

Sint-Jansberg verrijken met hun pedagogische en<br />

spirituele inzichten de ontplooiing van de jongeren<br />

die ons toevertrouwd worden. Het verleden van<br />

onze stichters boetseert zo mee de toekomst van<br />

onze leerlingen!<br />

Gebed tot de H. Christoffel<br />

H. Christoffel, drager van Christus, die pelgrims en<br />

reizigers en ook Jezus van de ene rivieroever naar<br />

de andere hebt gedragen, geef dat we naar uw voorbeeld<br />

Christus in dit leven steeds in ons hart mogen<br />

dragen en door uw voorspraak in het eeuwig leven<br />

aanlanden. Aanhoor de smeekbede van allen die U<br />

vereren en aanroepen, bescherm ons bij elk gebruik<br />

van verkeersmiddelen, houd alle gevaren van ons<br />

verwijderd, vooral het ongeluk van een onvoorziene<br />

en onvoorbereide dood. Amen.<br />

57


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

Ouderraad<br />

— OUDERRAAD<br />

MOSA-RT:<br />

En hiervoor kunnen<br />

we wat hulp gebruiken!<br />

Heb je interesse om mee te schrijven<br />

aan het hernieuwde verhaal<br />

van onze Ouderraad? Of ideeën<br />

om op een duurzame manier de<br />

visie en doelen te realiseren? Wil<br />

je graag een babbeltje met een<br />

van onze leden? Neem dan contact<br />

met ons op via<br />

ouderraad@mosa-rt.be of spreek<br />

een van onze leden aan.<br />

nieuwe visie, nieuwe doelen,<br />

nieuwe middelen<br />

Minder leden, minder betrokkenheid: steeds vaker krijgen verenigingen daar mee<br />

te maken. Met enkele (corona-)jaren van minder fysieke contacten en evenementen<br />

is enerzijds de verbondenheid met de vereniging zoekgeraakt en zijn er anderzijds<br />

engagementen aangegaan in de vrijgekomen tijd. En dat ervaart ook de Ouderraad.<br />

Door het momenteel lage aantal, weliswaar<br />

zeer gemotiveerde, daadwerkelijke<br />

leden, zijn we niet in de mogelijkheid<br />

om onze jaarlijkse grote evenementen<br />

als een Restaurantdag of Kienavond te<br />

organiseren.<br />

Na de laatste bijdrage in <strong>STRAF</strong>! zijn<br />

we wel niet bij de pakken blijven zitten!<br />

Met een kern van leden zijn we begonnen<br />

aan het herdenken van onze visie,<br />

de doelstellingen én de middelen die<br />

we daarvoor inzetten.<br />

We willen met de Ouderraad terug naar<br />

de basis van de reden van ons bestaan:<br />

een groep actieve ouders vormen die,<br />

uit interesse voor hun scholieren én<br />

het schoolgebeuren, een brug willen<br />

vormen tussen het schoolteam en ALLE ouders. De<br />

Ouderraad wil met de steun en inbreng van àlle ouders<br />

meewerken aan een gezonde, kwaliteitsvolle<br />

en aangename schoolomgeving en dit in een sfeer<br />

van respect, vertrouwen en openheid.<br />

Die visie wordt ondersteund door hernieuwde doelen<br />

met een sterke focus op thema’s zoals<br />

• ONTMOETEN: ouders op een (in)formele wijze<br />

met mekaar in contact brengen<br />

• INFORMEREN: genuanceerd informatie<br />

overbrengen van en naar ouders<br />

• ONDERSTEUNEN: financieel & sociaal<br />

• OVERLEGGEN: in officiële raden zoals de<br />

SCHOOLRAAD<br />

In de loop van de komende weken en maanden zullen<br />

wij deze doelen verder uitschrijven.<br />

58 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

De campus<br />

— MOSA-RT LIVE:<br />

de tweedejaars<br />

brengen een<br />

bezoek aan de<br />

campus<br />

Als veertienjarige een studiekeuze maken voor<br />

de tweede graad is niet makkelijk. Gelukkig<br />

worden onze leerlingen op de eerste graad<br />

goed begeleid in dit proces. Ze krijgen van hun<br />

klastitularis heel veel info tijdens het projectuur<br />

over de verschillende mogelijkheden. Tijdens<br />

Mosa-RT Live brengen ze een bezoek aan de<br />

campus en maken ze kennis met de verschillende<br />

studiemogelijkheden in de tweede graad. In het<br />

derde trimester staat er ook nog Mosa-RT VIP<br />

op de planning. Dan kunnen de leerlingen, samen<br />

met hun ouders, twee studierichtingen intensief<br />

bezoeken. En er is ook nog onze opendeurdag<br />

op 23 <strong>april</strong>!<br />

59


—<br />

Schoolhouse<br />

— WELKOM OP<br />

DE WEEKJE-<br />

WEGSTRAAT!<br />

Van huis naar T-huis<br />

In tijden van tijdsnood kan een modern én tijdloos<br />

jongerenverblijf hét verschil maken. Tijdloos? Op<br />

Schoolhouse vliegen de uurtjes simpelweg voorbij.<br />

Samen met vrienden leef je na school van het ene<br />

naar het andere moment toe: van vieruurtje naar<br />

kamerchill tot studie, sport of activiteit. Hoe dit allemaal<br />

tegelijker-tijd mogelijk is? Wel, met de letter<br />

van het (T-)gebouw voor het ‘huis’ in Schoolhouse<br />

en jonge mensen komen letterlijk en figuurlijk...Thuis!<br />

“Schoolhouse ViMK,<br />

how (s)c(h)ool is that! ©”<br />

60 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Schoolhouse<br />

Een plaats voor ieder, ieder op zijn plaats<br />

Bij ons ben je niet alleen maar samen en beschik je<br />

met een moderne en ruime kamer over een ideale<br />

uitvalsbasis. Plaats voor ieder en zit ieder op z’n<br />

plaats! Voeg die samen en voor je het goed en wel<br />

beseft ‘sla’ je je vleugels naar de sterren uit. Maar<br />

wat valt er naast studiebegeleiding op maat nog<br />

allemaal te beleven? Heel wat: naast een frisse<br />

plons in Hengelhoef namen we in het najaar ook<br />

een duik in de geschiedenis van fort Eben-Emael,<br />

een voltreffer van formaat. En dan hebben we de<br />

jaarlijkse halloweentocht en eindejaarsuitstap naar<br />

de Efteling nog niet eens vermeld.<br />

Driedaagse +<br />

De driedaagse start met de VIP-dag op vrijdag 21<br />

<strong>april</strong>. De instapdag voor leerlingen die de overstap<br />

naar de tweede graad maken loopt ook langs<br />

het Schoolhouse. En dat is geen toeval want bij<br />

ons ben jij immers elke dag VIP! Zondag 23 <strong>april</strong><br />

openen we samen met de rest van de Campus<br />

onze deuren voor het grote publiek. Het ’S-team’<br />

en enkele ervaren Schoolhousers geven je graag<br />

een rondleiding. Donderdag 4 mei maken we de<br />

cirkel rond met onze super-de-luxe meeloopdag,<br />

dé uitgelezen kans om eens een dagje bij ons mee<br />

te maken. Twijfel daarom niet langer en schrijf je<br />

alvast in voor de meeloopdag.<br />

Dit kan via ine.brouwers@mosa-rt.be of via<br />

+32 475 35 42 04.<br />

61


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— SPELEN PLUS LEREN IS<br />

BASIS VAN SUCCES<br />

Topvolley Academy Mosa-RT<br />

Een topvolleybalspeler worden én alle aandacht aan je studies geven? Dat kan als je gemotiveerd<br />

bent en talent hebt. Mosa-RT doet de rest! Daarvoor werkt de scholengemeenschap<br />

nauw samen met twee Limburgse topclubs in het dames- en herenvolleybal: Greenyard Maaseik<br />

en LVL Genk. Hoe een en ander in zijn werk gaat? We vroegen het aan Lore Gillis, één van<br />

de trainers: “In 2020 zijn we gestart met leerlingen van de 2de en 3de graad die als speler<br />

geselecteerd waren. Zij kregen in de Steengoed Arena 6 uur professionele volleybaltraining<br />

en dat tijdens de lesuren. Daarvoor werd hun lessenrooster afgestemd op het trainingsprogramma<br />

en iemand van de Interne Leerlingenbegeleiding houdt hun schoolse prestaties in de<br />

gaten.”<br />

Ook 1 ste graad<br />

Dat liep zo goed dat de academie het jaar<br />

nadien uitgebreid werd voor de leerlingen<br />

van de 3de graad van de basisscholen en<br />

de 1ste graad secundair onderwijs: “Voor<br />

hen zijn er twee naschoolse trainingen. En,<br />

ook belangrijk, hier kan iedereen deelnemen<br />

zonder geselecteerd te zijn.” Intussen krijgen<br />

vanaf dit schooljaar spelers van de 1ste graad<br />

die geselecteerd zijn, ook training tijdens de<br />

schooluren, samen met hun collega’s van de<br />

2de en de 3de graad. Een mooi concept dus<br />

en het is er eentje dat succes heeft: “Klopt:<br />

op 3 schooljaren tijd is het aantal spelers van<br />

onze Topvolley Academy verdrievoudigd.<br />

Sommigen komen zelfs van ver buiten Limburg,<br />

maar dat is geen probleem: zij logeren<br />

in ons Schoolhouse op de campus.”<br />

Wil je méér weten?<br />

Spelers in de 3de graad basisschool of in de<br />

1ste, 2de of 3de graad Mosa-RT kunnen zich<br />

aanmelden voor de Topvolley Academy. Op<br />

de homepage www.mosa-rt.be is er een link<br />

naar de Topvolley Academy met een online<br />

intakeformulier. Met vragen kan iedereen bij ons<br />

terecht via topvolley@mosa-rt.be of<br />

+ 32 89 56 30 59.<br />

Sterke professionalisering doorgevoerd<br />

zowel op schools, sportief als technologisch<br />

vlak:<br />

• Volledige medische screening van elke<br />

geselecteerde speler door de kinesist van<br />

Greenyard Maaseik. Medische opvolging bij<br />

blessures.<br />

• Naast de 6 uren baltraining zijn nu ook 3<br />

uren professioneel begeleide power- en<br />

preventietraining op maat van de speler in<br />

NRG Fitness verplicht opgenomen in het<br />

programma.<br />

• Een voedingsdeskundige begeleidt de spelers<br />

met sessies gezonde voeding en volgt<br />

dit op.<br />

• Informatiesessies voor de volleybalclubs en<br />

hun trainers.<br />

• Terugkoppeling vanuit de academie naar<br />

de eigen clubtrainer, indien gewenst.<br />

• Extra trainingen bij professionele trainers<br />

van externe clubs.<br />

• Integratie van het project ‘Pose-digitalisatie<br />

volleybal’ gesponsord en begeleid door<br />

Apixa om via Deep Learningtechnieken de<br />

bewegingen van de speler te analyseren en<br />

bij te sturen.<br />

62 Straf! <strong>april</strong> 2022


scherp<br />

CULTUUR, BOEKEN, FILMS, APPS, MUZIEK,...<br />

— BRUTUS: UNISON<br />

LIFE<br />

Een straffe vrouw op drums en vocals, een paar catchy nummers, maar nog<br />

géén plaat die op twee benen kon staan. Nee, Brutus had mijn hart nog niet<br />

gestolen. De hele hype rond de band voelde dan ook een beetje als een paar<br />

bronstige kerels die voor het eerst een schoon madam met ballen zien drummen.<br />

Indrukwekkend was het wel, maar misschien toch enigszins overroepen.<br />

En dan is daar plots het nieuwe album Unison Life. “I’m so tired of everyone<br />

that’s breathing down my neck”, briest Stefanie Mannaerts in de levensgevaarlijk<br />

scherpe eerste single die voor de plaat werd uitgeschoven. Het is<br />

duidelijk dat Brutus de loodzware druk moet gevoeld hebben tijdens het<br />

schrijven.<br />

Maar in plaats van onder de druk te bezwijken, geeft Brutus ons met Unison<br />

Life een ferme lap rond onze oren. “Searching for flaws, never good enough,<br />

stop keeping this alive, but for now be quiet for a sec!”<br />

En ja hoor, ondertussen staat Unison Life al een paar dagen op repeat. De<br />

plaat is dan ook een fantastische cocktail van rock, pop, punk, post-rock en<br />

boenk-op-uw-gezicht-metal, gebracht met een ongelooflijke joie de vivre.<br />

Heerlijk ook om te horen hoe de band duidelijk gewerkt heeft aan een samenhangend<br />

album, waardoor de plaat klinkt als één lang beestig nummer.<br />

Unison Life is dan ook een dikke middelvinger naar de Spotify’s van deze<br />

wereld die toeteren dat het conceptalbum op de schop moet.<br />

Brutus veegt met Unison Life alle twijfel van tafel en haalt daarmee een<br />

ongelofelijke krachttoer uit: in één beweging halen ze alle bands uit de kopgroep<br />

fantastische Belgische bands in en nemen ze zomaar de leiding over.<br />

“Just give me a fight so I can win” schreeuwt Mannaerts net voor het laatste<br />

nummer begint.<br />

You won Stefanie.<br />

You won.<br />

Wist u dat u deze teksten ook kan lezen op<br />

https://filmandmusicology.wordpress.com ?<br />

Scan de QR-code om rechtstreeks naar de site te<br />

gaan.<br />

63


scherp<br />

7 , 4<br />

OP IMDB<br />

— TRIANGLE OF<br />

SADNESS<br />

2022<br />

Ruben Östlund bouwt zijn films meestal<br />

op vanuit een extreem simpel idee. In<br />

Turist (2014) greep het hoofdpersonage<br />

tijdens een lawine naar zijn smartphone<br />

in plaats van zijn gezin te beschermen.<br />

Wat volgde, was een huwelijkscrisis en<br />

een geweldig grappige, maar soms ook<br />

trieste film. In The Square (2017) gaf een<br />

kunstwerk gelijke rechten aan de personen<br />

die erin gingen staan. Het werd een<br />

messcherpe satire over de kunstwereld.<br />

De laatste film van Östlund is nog simpeler<br />

van opzet. Een luxejacht, met een heleboel<br />

stinkend rijke mensen aan boord,<br />

zinkt en de overlevenden komen op een<br />

eiland terecht waar ze moeten zien te<br />

overleven. Dit levert, vooral in het middenstuk,<br />

een paar ongemeen hilarische<br />

momenten op. De keuze voor Woody<br />

Harrelson als de stomdronken kapitein<br />

is wat ons betreft een meesterlijke zet.<br />

De rol is écht op zijn lijf geschreven. Zijn<br />

jongensachtige speelsheid, in combinatie<br />

met zijn Bill Murray-achtige stoïcijnse<br />

blik is gewoon zo heerlijk dat alleen al<br />

zijn aanwezigheid ervoor zorgt dat je<br />

ongetwijfeld niet gaat kunnen stoppen<br />

met lachen.<br />

Onder deze uitzinnige hilariteit schuilen<br />

echter een heleboel netelige vragen die<br />

zich genadeloos een weg hakken naar je<br />

geweten. Deze messcherpe bespiegelingen<br />

doen je lachen en huilen tegelijk: een<br />

aartsmoeilijke evenwichtsoefening. Maar<br />

onder de deskundige leiding van Östlund<br />

blijkt dit een fluitje van een cent te zijn.<br />

Tegelijkertijd laat hij de stijl van zijn film<br />

voor het eerst wat meer aanleunen bij<br />

de cinematografie van Wes Anderson.<br />

Bekijk de poster van de film maar eens<br />

goed en u zal begrijpen wat we bedoelen.<br />

Het resultaat is een filmhit van jewelste.<br />

Triangle of Sadness werd overal bijzonder<br />

goed onthaald, haalde zomaar even<br />

een paar nominaties voor de Oscars<br />

binnen en kaapte zonder pardon de<br />

prestigieuze Palme d’Or weg.<br />

Dit is dan ook zonder meer de extravagantste,<br />

grappigste, maar ook de meest<br />

confronterende film van 2022!<br />

Laat deze boot niet aan u voorbijgaan.<br />

Wist u dat u deze teksten ook kan lezen<br />

op filmandmusicology.wordpress.com?<br />

Scan de QR-code om rechtstreeks naar<br />

de site te gaan.<br />

64 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


Regisseur: Ruben Östlund<br />

Scenario: Ruben Östlund<br />

Duur: 2u27min<br />

Jaar: 2022<br />

Genre: Comedy, drama<br />

65


scherp<br />

DE SERIEJAGER<br />

— FAUDA<br />

Het Israëlisch-Palestijns conflict, een guerrillaoorlog<br />

die al sinds de Tweede Wereldoorlog om de zoveel<br />

tijd in alle hevigheid oplaait. Een patstelling die zelfs<br />

de IRA het nakijken heeft gegeven. Het getuigt van<br />

behoorlijk veel lef om daar een serie over te maken.<br />

Daarbij komt nog eens dat de serie draait rond een<br />

Israëlische antiterreureenheid. Omdat je Israël nu eenmaal<br />

moeilijk de underdog in het conflict kan noemen,<br />

was het zeker een extra uitdaging om sympathie voor<br />

de personages op te wekken.<br />

Gelukkig overstijgt Fauda het gepolariseerde denken<br />

en krijgen we gewoon een extreem spannende, maar<br />

ook soms erg brutale serie waarbij geen enkele partij<br />

gespaard wordt van kritiek. Er zijn maar weinig series<br />

waarmee we niet konden stoppen, maar dit was er<br />

ééntje waar we in één ruk doorheen waren.<br />

U bent gewaarschuwd.<br />

Wist u dat u deze teksten ook kan lezen op<br />

https://filmandmusicology.wordpress.com ?<br />

Scan de QR-code om rechtstreeks naar de site te<br />

gaan.<br />

8 ,3<br />

OP IMDB<br />

66 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


scherp<br />

BILL BRYSON<br />

— DE ZOMER VAN 1927<br />

Bij het zien van het jaaroverzicht kan het zijn dat u achteraf wel eens de indruk<br />

krijgt dat het wel een héél bijzonder jaar is geweest. Niets is echter minder<br />

waar en dat valt vooral op wanneer u leest over de zomer van 1927 in het<br />

gelijknamige boek van Bill Bryson. 1927 was het jaar dat Babe Ruth de ene na<br />

de andere homerun sloeg. Het was ook het jaar dat een zotte beeldhouwer<br />

op het idee kwam om vier reusachtige hoofden uit een berg te kappen en het<br />

jaar waarin Charles Lindberg voor het eerst de Atlantische Oceaan kruiste.<br />

Het was de zomer van Al Capone en de drooglegging, massale overstromingen<br />

van de Mississippi en de opkomst van de kranten.<br />

In zijn bekende stijl, doorspekt met prachtige anekdotes en humoristische<br />

bespiegelingen, neemt Bill Bryson u mee doorheen het jaar 1927.<br />

Het was lang geleden dat we nog eens zo’n leuke non-fictie lazen. Bryson<br />

vertelt zo onderhoudend en zwierig dat we het altijd jammer vinden als we<br />

alweer een boek van hem hebben uitgelezen.<br />

Prijs:<br />

€17,50 (paperback)<br />

€9,99 (e-book)<br />

…of gratis in de bibliotheek.<br />

Uitgeverij: Olympus<br />

Uitgebracht: 2019<br />

544 pagina’s<br />

67


scherpGEZIEN EN GOEDGEKEURD<br />

— HIPPOTRAKTOR<br />

MUZIEKGIETERIJ<br />

MAASTRICHT<br />

Na het geweldige Unfold The God Man van Psychonaut stapte Stefan De<br />

Graef bij Chiaran Verheyden in HIPPOTRAKTOR om vervolgens nog maar<br />

eens een beest van een plaat af te leveren. Meridian werd midden in coronatijden<br />

gereleaset. Veel liveshows hoefden we dus niet te verwachten.<br />

Ondertussen hebben we ze gelukkig al een keer of drie live mogen zien. In<br />

eerste instantie waren we niet helemaal mee. Op Samhain zat de zang er wel<br />

heel erg dikwijls langs en ook een dik jaar later in de TRIX (samen met Cobra<br />

The Impaler) waren we niet echt onder de indruk. Het klonk allemaal alsof<br />

de band de nummers maar niet met dezelfde intensiteit van de plaat wist te<br />

brengen. Lichtjes teleurgesteld, want na zo’n debuutplaat verwacht je toch<br />

wel iets meer, verloren wij HIPPOTRAKTOR uit het oog.<br />

Maar wat gisteren gebeurde, deed ons echt naar adem happen.<br />

Een beetje lethargisch hingen we achter in de zaal rond en het feit dat we<br />

onze jas nog niet hadden weggehangen sprak boekdelen over onze verwachtingen.<br />

Een dikke veertig minuten later eindigde HIPPOTRAKTOR met de uit graniet<br />

opgetrokken mokerriff van Beacons en stonden wij met een vuist in de lucht<br />

te headbangen. Manifest The Mountain, God is in the Slumber en Sons of<br />

Amesha: ze klonken allemaal fan-tas-tisch. Bij het machtige einde van hun set<br />

zagen wij zelfs al de gigantisch kolkende moshpit op Graspop <strong>2023</strong> voor ons.<br />

En opeens beseften we wat het verschil was met hun vorige shows:<br />

HIPPOTRAKTOR was voor het eerst écht gevaarlijk.<br />

[HIPPOTRAKTOR speelde op 12 februari <strong>2023</strong> in het voorprogramma van het<br />

al even geweldige The Ocean in de Muziekgieterij in Maastricht]<br />

Alle foto’s zijn van Gert Stockmans<br />

Wist u dat u deze teksten ook kan lezen op<br />

https://filmandmusicology.wordpress.com?<br />

Scan de QR-code om rechtstreeks naar de site te gaan.<br />

68 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


scherpAPP VAN DE MAAND<br />

— OWY<br />

[IOS // ANDROID<br />

GRATIS]<br />

De simpelste apps zijn soms de beste. Owy is er zo’n eentje:<br />

een app waarin je je uitgeleende spullen kan opslaan.<br />

Extreem simpel, maar we zouden niet meer zonder kunnen!<br />

69


—<br />

Onze partners<br />

Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT<br />

draagt onderwijsvernieuwing hoog in het<br />

vaandel. Maar vernieuwing kost geld. Daarom<br />

lanceert Mosa-RT tweejaarlijks een sponsordossier<br />

waar wij aan bedrijven vragen om<br />

mee de schouders te zetten onder ons onderwijsproject.<br />

Volgende bedrijven steunen<br />

ons onderwijsproject als partnerbedrijf of via<br />

sponsoring.<br />

Heeft uw bedrijf ook interesse om in te stappen<br />

in ons sponsorverhaal? Heeft u interesse<br />

om als partner mee te denken of mee te<br />

werken aan onze opleidingen?<br />

Neem vrijblijvend contact op met:<br />

Evelyn Cloosen<br />

+32 (0)89 56 30 59<br />

evelyn.cloosen@mosa-rt.be<br />

Dank aan alle partners en sponsors voor de<br />

steun en samenwerking met Mosa-RT!<br />

MET DANK AAN ONZE PARTNERS:<br />

70 Straf! <strong>april</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze Sponsors<br />

HOOFDSPONSORS<br />

ST IR<br />

C MPUS<br />

SPONSORS<br />

Adex B.V.<br />

Bex Machinefabriek nv<br />

Breman Woningbeheer Zuid<br />

Clement Group<br />

Draline<br />

E-Max Company<br />

Etec Service & Engineering<br />

Optiwa BV<br />

GEA Food Solutions<br />

Geelen Techniek B.V.<br />

Venlo<br />

Wessem<br />

Weert<br />

Weert<br />

Nederweert<br />

Dilsen-Stokkem<br />

Baarlo<br />

Reuver<br />

Weert<br />

Haelen<br />

Gielissen Interiors<br />

Helmond<br />

Greenyard Prepared Belgium nv Bree<br />

Groba B.V.<br />

Nederweert<br />

Hermans & Co NV<br />

Lanaken<br />

Lecot nv<br />

Maaseik<br />

Linssen Yachts B.V.<br />

Maasbracht<br />

Dakwerken Peters Leon<br />

Maaseik<br />

Van Aarsen Machinefabriek Panheel<br />

Van Hoof Groep BV<br />

Asten<br />

Vekoma Rides Manufactering Vlodrop<br />

Zandstra Metaalbewerking BV Geleen<br />

CO-SPONSORS<br />

Aperam<br />

Arion Facility Services BV<br />

Asco B.V.<br />

Cevan Industries NV<br />

Forschelen Constructie BV<br />

Frans Gommans BV<br />

Genk<br />

Beringen<br />

Swalmen<br />

Maaseik<br />

Ittervoort<br />

Venlo<br />

Goflex Young Professionals<br />

Honeywell N.V.<br />

Helsen Houtbedrijf<br />

Intellisol N.V.<br />

Servex Koeltex<br />

Van Lierop B.V.<br />

Stein<br />

Diegem<br />

Wechelderzande<br />

Maaseik<br />

Panningen<br />

Echt<br />

PARTNER-SPONSORS<br />

Admesy Manufracturing B.V.<br />

Bouttens Houthandel NV<br />

Brans Metaalbewerking B.V.<br />

Brouwers Hout<br />

Capta<br />

Ceyssens NV<br />

CV Peeters en zonen<br />

Dakwerken Godermans<br />

GP Equipment<br />

Groenbedrijf Jeurissen Kurt<br />

Jukoma BVBA All Top Clean NV<br />

Langers Kris B.V.<br />

Mado<br />

Ittervoort<br />

Kuurne<br />

Bergeijk<br />

De Mortel<br />

Bilzen<br />

Bree<br />

Bree<br />

Maaseik<br />

Nederweert<br />

Dilsen-Stokkem<br />

Peer<br />

Maaseik<br />

Deurne<br />

Media Service België<br />

Meuwis Glaswerken<br />

NedinscoBV<br />

Press & Paperclips<br />

Timmerbedrijf Har Puts<br />

Smolenaers Constructie en Plaatwerk<br />

Touringbedrijf De Wilg<br />

VDS Electronics<br />

Verzinkerij Van Aert<br />

Vissers en Van Dijk BV<br />

Vullings Metaalbewerking BV<br />

WP Haton BV<br />

Genk<br />

Neeroeteren<br />

Venlo<br />

Kinrooi<br />

Maasbracht<br />

Nederweert<br />

Bree<br />

Kinrooi<br />

Nederweert<br />

Maasbracht<br />

Horst<br />

Panningen<br />

SYMPATHISANTEN<br />

Alaerts BV • Alberts Print • Bergoens NV • Ersa Sport • Floral Design • Garage MAY • Heuvelmans Groep • Jacobs Eric Koeltechnieken • JNR Technics • John Gonnissen BV • KBC Maaseik<br />

• Maasstaal BV • Maveco • Martens Traktor nv • P.P. Benelux NV • Ryvan Studie- en adviesbureau • Schnackers Mechanisatie & Constructie • Signpost NV • Standaard boekhandel • Traiteur<br />

Doucé • Traiteurdienst Jacky Jaeken • Van Herck • Vereecke BV • Vitamientje<br />

71


Mosa-RT<br />

eerstegraadsschool<br />

Vestiging Maaseik<br />

Pelserstraat 33 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 32 32<br />

egs.maaseik@mosa-rt.be<br />

Vestiging Neeroeteren<br />

Zandbergerstraat 21 3680 Neeroeteren<br />

Tel. 089 86 46 65<br />

egs.neeroeteren@mosa-rt.be<br />

Vestiging Kinrooi<br />

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi<br />

Tel. 089 70 25 43<br />

egs.kinrooi@mosa-rt.be<br />

Mosa-RT<br />

tweede en derde graad<br />

Campus Mosa-RT<br />

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 30 59 Fax 089 56 84 81<br />

info@mosa-rt.be<br />

www.mosa-rt.be<br />

Schoolhouse<br />

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik<br />

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi<br />

Tel. 089 56 30 59 / 0475 35 42 04<br />

internaat@mosa-rt.be<br />

www.mosa-rt.be/internaat<br />

Mosa-ic | kennis delen, samen werken<br />

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 30 59<br />

info@mosa-ic.be www.mosa-ic.be<br />

SchoolHouse<br />

Colofon<br />

Straf! is het schooltijdschrift van Katholiek Secundair<br />

Onderwijs Mosa-RT.<br />

Straf! is voor, door en over leerlingen, medewerkers,<br />

ouders en relaties van onze scholengemeenschap.<br />

Straf! verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 650<br />

exemplaren.<br />

Hoofdredactie:<br />

Koen Baerts | Dirk Dewit | Mathieu Gielen<br />

Franky Hungenaert | Gunther Reijnaers | Dorien Peeters |<br />

Inge Segers | Thijs Vandoren | Willy Van Pol<br />

Vormgeving: Dienst Communicatie | Michiel Kragten<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

Erik Peeten, Algemeen Coördinerend Directeur<br />

Iets uit deze uitgave overnemen?<br />

In principe geen probleem, maar laat het ons wel even<br />

weten.<br />

www.mosa-rt.be<br />

Terugzendadres:<br />

Campus Mosa-RT<br />

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!