26.06.2023 Views

Straf! juni 2023

Straf! is het schoolmagazine van scholengemeenschap Mosa-RT. Het magazine verschijnt 3 keer per jaar.

Straf! is het schoolmagazine van scholengemeenschap Mosa-RT. Het magazine verschijnt 3 keer per jaar.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAGAZINE VAN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP<br />

NR 3. | JAARGANG 12 | JUNI <strong>2023</strong><br />

VERSCHIJNT 3 KEER PER JAAR<br />

De wakkermaker<br />

op<br />

bezoek!<br />

Sfeerbeelden<br />

picknickrock<br />

Wir<br />

schaffen<br />

das!


—<br />

Pastoraal<br />

2 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> 2022


—<br />

Redactioneel<br />

Beste lezer<br />

Ik heb even gedacht om ChatGPT te gebruiken!<br />

Maar ik vind dat jullie recht hebben<br />

op een tekst van vlees en bloed en niet van<br />

Kunstmatige Intelligentie; vooral nu ik jullie<br />

wil meedelen dat ik als hoofdredacteur de<br />

schrijfpluim zal doorgeven aan een opvolger.<br />

11 jaar mocht ik genieten van een uitstekende<br />

samenwerking met collega’s die in hun vrije<br />

tijd in de pen kropen of door de lens van<br />

een fototoestel kiekjes maakten van toffe<br />

gebeurtenissen. Dat leidde tot 33 uitgaves:<br />

stuk voor stuk pareltjes zoals dit exemplaar,<br />

met nieuws over het dagelijkse leven in onze<br />

scholen.<br />

regelmatig een artikel, verslag of gedicht.<br />

De redactie had de handen vol aan al die<br />

teksten: ze verzamelen, voortdurend alert<br />

zijn voor activiteiten of projecten, zelf iets<br />

schrijven of collega’s aanspreken om tekst<br />

en foto’s niet te vergeten. En dan is er nog<br />

de eindredactie: collega’s die al die teksten<br />

nagelezen hebben, hier en daar gecorrigeerd<br />

en soms zelfs – foei! – een beetje ingekort.<br />

Het werd met de nodige aandacht, maar ook<br />

met plezier gedaan. Ten slotte is er de layout:<br />

ons tijdschrift was telkens mooi vorm<br />

gegeven, kleurrijk en uitnodigend. Subliem<br />

werk van onze grafisch ontwerper!<br />

—<br />

Willy Van Pol<br />

hoofdredacteur<br />

Toen we in 2012 begonnen, was het doel de<br />

gekoesterde tijdschriften ‘Sensor’ (T.I. Sint-<br />

Jansberg), ‘De nieuwe Schakel’ (College van<br />

het Heilig Kruis – Sint-Ursula) en ‘Het Grafschrift’<br />

(Instituut Heilig Graf) te vervangen<br />

door een gezamenlijk tijdschrift. Het moest<br />

een blad worden met artikels over hoe wij<br />

onderwijs organiseren of waarom wij op<br />

onze manier met leerlingen omgaan, over<br />

hoe wij leerlingen voorbereiden op verdere<br />

studies of de arbeidsmarkt, maar ook over<br />

uitstappen maken, over de succesverhalen<br />

van onze leerlingen en over zoveel meer. Dit<br />

alles zou doorspekt worden met de kleine<br />

verhalen van elke schooldag en gekruid met<br />

humor en een snuifje ontspanning. Het zou<br />

geformuleerd worden in verstaanbare taal,<br />

zonder hoogdravende teksten en moeilijke<br />

woorden.<br />

Als ik terugkijk op al die edities… dan denk ik<br />

dat we daarin geslaagd zijn.<br />

En daarvoor dank ik vooral mijn collega’s<br />

die honderden artikels schreven: allemaal<br />

leraren-specialisten! Ook leerlingen stuurden<br />

Dat u drie keer per jaar zo’n <strong>Straf</strong>! onder<br />

ogen kreeg, kon alleen als de redactie de nodige<br />

vrijheid had. Wij hadden het vertrouwen<br />

van de directies om telkens een verscheidenheid<br />

aan onderwerpen aan te snijden en naar<br />

eigen inzicht artikels te voorzien.<br />

Daarom wil ik in dit - mijn laatste - voorwoord<br />

de directieleden en de vele schrijvers<br />

en medewerkers van <strong>Straf</strong>! bedanken. Zonder<br />

hen was er geen <strong>Straf</strong>! Mijn opvolger<br />

wens ik veel succes. Ik ben ervan overtuigd<br />

dat hij de nodige steun en creativiteit zal<br />

vinden bij al die collega’s. Het is een toffe<br />

ploeg!<br />

Ten slotte wil ik u, de lezer, bedanken voor<br />

uw interesse en leesbereidheid, voor uw<br />

soms kritische feedback, maar ook voor de<br />

pluim die u regelmatig op onze hoed stak.<br />

Dankjewel!<br />

Ik heb ervan genoten, ik vond het leuk, maar<br />

dat we telkens zo’n pareltje voor elkaar kregen,<br />

vind ik vooral…<br />

<strong>Straf</strong>!, hé?!<br />

3


Inhoud<br />

5<br />

10 18<br />

22 35<br />

42 54<br />

63 82<br />

En verder...<br />

Houtbewerking op bezoek bij Newstairs 5<br />

Eerste bel 6<br />

Creatieve boekbesprekingen 9<br />

Vlaamse houtproef: Mosa-RT alweer superieur 10<br />

Buitenlesdag en de buitenklas 12<br />

Demodag hout 14<br />

Duaal leren 18<br />

Galabal: een sfeerimpressie 22<br />

Excursie Maastricht 24<br />

5 Auto doet mee aan Greenpower Benelux 26<br />

De Mosa-RT Health mobiel 28<br />

De wakkermaker op bezoek! 30<br />

Interview avec Leila Akcelik 32<br />

4TCO op speeddate 33<br />

6HW maakt kinderboek 34<br />

Voetbal op de motor 35<br />

6AT leest en feest mee met leesjury! 36<br />

Achter de schermen bij Radio LRM 37<br />

Mosa-ic 38<br />

Sfeerbeelden Picknickrock 40<br />

Laatstejaarsreizen Italië en Spanje 42<br />

De Maas is niet zomaar een blauwe lijn 44<br />

Studiedag topografie 53<br />

Sport! 54<br />

Vast als Eik - schermclub meets Mosa-RT 56<br />

Project ouderen 57<br />

ChatGPT: enkel pagina’s vullen? 58<br />

Trappen! 63<br />

Interview oud-leerling 64<br />

SteamClub goes USA 68<br />

Erasmus+ 70<br />

Schoolhouse: Panorama op een straf jaar! 74<br />

Wir Schaffen das 76<br />

SJManufacturing print station Maaseik 78<br />

Oud Sint-Jan 80<br />

Sfeerbeelden opendeurdag 82<br />

Scherp 84<br />

Onze partners 90<br />

Onze sponsors 91<br />

4 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Derde graad<br />

— 5DE JAAR<br />

HOUTBEWERKING<br />

OP BEZOEK<br />

BIJ NEWSTAIRS<br />

Medezaakvoerder Frank Steijvers en mevrouw Inge Donkers van dit familiebedrijf<br />

in Weert heetten ons hartelijk welkom. Als intro werd er in de bezoekersruimte<br />

bij een hapje en een drankje een voorstelling gepresenteerd van<br />

het bedrijf dat bekend staat om zijn traprenovaties en het produceren van<br />

massiefhouten trappen. Het bezoek sluit dan ook nauw aan bij de opleiding<br />

van de leerlingen in de houtbewerking.<br />

Vervolgens kregen we een rondleiding<br />

waar de verschillende afdelingen<br />

werden voorgesteld. Later konden<br />

we in de showroom een heel<br />

uitgebreid assortiment zien waaruit<br />

de klant kan kiezen voor zijn traprenovatie.<br />

Ons bezoek aan Newstairs werd<br />

netjes afgerond met een vragenronde<br />

en een klein presentje van<br />

het bedrijf. Het was een leerrijk en<br />

aangenaam bedrijfsbezoek.<br />

Newstairs was later ook aanwezig<br />

op onze jobmarkt in april!<br />

5


—<br />

Eerste bel<br />

— BERICHTEN<br />

GEHOORD<br />

TIJDENS DE PAUZE<br />

— ELECTROBRAIN<br />

De leerlingen van 6 Elektrische Installaties<br />

hebben meegedaan aan Electro<br />

Brain, een wedstrijd waarin de kennis<br />

van de leerlingen elektriciteit getest<br />

wordt. Onze leerlingen haalden een gemiddelde<br />

van 78 procent. “Knap en uitzonderlijk”<br />

zijn de woorden van de jury!<br />

— AUTEURSLEZING<br />

Auteur Mario Demesmaeker op bezoek<br />

in de bibliotheek van Maaseik, waar hij<br />

een boeiende lezing gaf voor onze leerlingen<br />

van de eerste graad!<br />

6 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong><br />

— BAKLAVA<br />

In het thema ‘feesten in de verschillende<br />

godsdiensten’, proefden de leerlingen<br />

baklava, passend bij het Suikerfeest.


— AANDEELHOUDERSVERGADERING<br />

Na een schooljaar hard werken aan drie grote<br />

projecten (de geschenkpakketten, de drive-in<br />

cinema en de kinderanimatie) konden de leerlingen<br />

van het seminarie mini-onderneming<br />

afsluiten met mooie winstcijfers. Super goed<br />

gedaan!<br />

— FOTOKADER<br />

Wat een kunstwerkjes hebben de<br />

leerlingen van Maatschappij en<br />

welzijn gemaakt! De opdracht:<br />

maak een lollige foto en steek hem<br />

in een zelfontworpen kader.<br />

— BOEKENSTEUN<br />

Na een kleurenstudie en een kennismaking<br />

met de laser hebben de<br />

leerlingen van het eerste jaar deze<br />

mooie boekensteunen gemaakt!<br />

7


—<br />

Eerste bel<br />

— EFTELING<br />

De jongeren van het<br />

Schoolhouse hebben een<br />

zalige dag beleefd in de<br />

Efteling.<br />

— BBQ<br />

Ideaal weer voor de leerlingen<br />

van Duaal hulpkok om barbecuetechnieken<br />

te leren! En daarna<br />

was het natuurlijk genieten van<br />

het lekkere eten.<br />

— SPONSORLOOP<br />

De leerlingen van de eerste graad<br />

hebben een sponsorloop gehouden<br />

ten voordele van Sint-Vincentius.<br />

8 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Tweede graad<br />

— CREATIEVE BOEK-<br />

BESPREKINGEN<br />

NEDERLANDS VAN<br />

KLAS 3 LATIJN<br />

Hanna Deuss<br />

Ik vond de boekbesprekingen geweldig! Wij<br />

konden bij deze opdrachten al onze creativiteit<br />

en goede ideeën kwijt. Ik vind dat alle<br />

presentaties en opdrachten heel origineel<br />

bedacht waren en dus ook heel goed bij het<br />

boek pasten. We krijgen heel veel vrijheid<br />

in de creatieve opdrachten en zo ontstaat<br />

er ook veel variatie. Iedereen heeft heel erg<br />

zijn best gedaan om de rest van de klas op<br />

een zo leuk mogelijke manier iets meer bij te<br />

brengen over het gelezen boek. De opdrachten<br />

kostten veel tijd, maar de resultaten waren<br />

prachtig! Wij vonden het ook leuk om<br />

te luisteren naar de andere groepjes. Deze<br />

boekbesprekingen waren heel anders dan ik<br />

gewend was, maar ik vind deze manier wel<br />

veel leuker en leerzamer!<br />

9


—<br />

Tweede graad<br />

VLAAMSE HOUTPROEF <strong>2023</strong> REGIO LIMBURG:<br />

— MOSA-RT ALWEER<br />

SUPERIEUR!<br />

De leerlingen van Mosa-RT, hebben tijdens de editie <strong>2023</strong> van de Vlaamse<br />

houtproef in de regio Limburg, alweer een schitterend en ongezien<br />

resultaat neergezet. Ze wonnen voor de zesde keer in evenveel deelnames<br />

deze leerrijke en uitdagende proef.<br />

De Vlaamse Houtproef is een proef<br />

waarin leerlingen over heel Vlaanderen<br />

op één dag een project,<br />

individueel moeten realiseren. Het<br />

is een initiatief van ‘Embuild Vlaamse<br />

schrijnwerkers’ om het beroep<br />

van houtbewerker op te waarderen<br />

en onder de aandacht te brengen.<br />

Men wil jongeren ervan overtuigen<br />

om zich verder te verdiepen in de<br />

veelzijdigheden van het vak. “Leerlingen<br />

die nu nog voor een houtopleiding<br />

kiezen, hebben goud in hun<br />

handen en kunnen na hun opleiding<br />

dan ook gegarandeerd aan het<br />

werk,” zegt de sector. Dit jaar werd<br />

er een bijzettafeltje gemaakt. In 11<br />

Limburgse scholen met in het totaal<br />

150 deelnemende leerlingen werd<br />

het beste van zichzelf gegeven om<br />

dit project tot een goed einde te<br />

brengen.<br />

Donderdag 25 mei werd in de zeer<br />

mooie locatie van de bouwcampus,<br />

tevens de thuishaven van Embuild<br />

Limburg te Diepenbeek, het resultaat<br />

voor Limburg bekend gemaakt.<br />

De 30 beste Limburgse deelnemers<br />

werden genomineerd en mochten<br />

afzakken naar Diepenbeek. Mosa-<br />

RT was met 24 genomineerde leerlingen<br />

de grote slokop en kaapte<br />

op één na (13) alle 20 prijzen weg<br />

bij de grootste groep deelnemers,<br />

namelijk A-finaliteit. Onze BSO-leerling,<br />

Joris Staaks, werd verdienstelijk<br />

derde. Hannes Aarts bemande<br />

de tweede stek en de hoofdprijs<br />

was weggelegd voor Thijs van Goch<br />

die een Festool decoupeerzaag in<br />

ontvangst mocht nemen.<br />

Ook in de D/A-finaliteit hebben<br />

onze TSO-leerlingen van Mosa-RT<br />

een prachtprestatie geleverd. Ze<br />

moesten enkel de eerste prijs afstaan<br />

aan Max van Herp van de Helix<br />

Maasmechelen. Alle 6 zaten ze<br />

in de top 8. Een mooie 3de plaats<br />

10 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


Winnaar in de<br />

A-finaliteit:<br />

Thijs van Goch<br />

van 4HOU3b<br />

Tweede plaats in de<br />

A-finaliteit:<br />

Hannes Aarts<br />

van 4HOU3a<br />

Derde plaats in de<br />

A-finaliteit:<br />

Joris Staaks<br />

van 4HOU2b<br />

derde plaats in de<br />

D/A finaliteit.<br />

Ruben Verslegers<br />

van 4HTE<br />

Tweede plaats<br />

D/A finaliteit :<br />

Finn Hacken<br />

van 4HTE<br />

was er voor Ruben Verslegers en Finn Hacken<br />

werd eervol tweede.<br />

Voor het BuSO sleepten onze buren van BuSO<br />

Sint-Jansberg Maaseik de drie hoofdprijzen<br />

weg. Alle genomineerde leerlingen mochten<br />

een mooie prijs van de sponsors in ontvangst<br />

nemen en kregen een persoonlijk certificaat<br />

van deelname.<br />

Ook op Vlaams niveau is de top 3 van elke<br />

studierichting genomineerd om naar St-<br />

Niklaas te gaan. We duimen alvast voor de 5<br />

laureaten van Mosa-RT die de provincie Limburg<br />

daar zullen vertegenwoordigen! Onze<br />

genomineerde leerlingen mogen alvast nog<br />

even dromen tot 9 <strong>juni</strong>.<br />

Een dikke proficiat voor onze leerlingen en<br />

leerkrachten van Mosa-RT: Voor een degelijke<br />

houtopleiding moet je dus zeker in Maaseik<br />

zijn!<br />

11


—<br />

Onze campus<br />

— BUITENLESDAG EN<br />

DE BUITENKLAS<br />

De Buitenlesdag is een jaarlijks terugkerend evenement. Het doel ervan is<br />

vooral de voordelen van het buiten les geven te benadrukken. Het is gezond<br />

en goed voor het zelfvertrouwen van de leerlingen. De dag wordt georganiseerd<br />

door MOS Vlaanderen en GoodPlanet Belgium.<br />

Op onze mooie, groene campus zijn er heel wat plekjes waar buiten les gegeven<br />

kan worden. Heel wat klassen maakten hier al gebruik van. Klas 4 Maatschappij<br />

en welzijn kreeg een les rond meditatie en yoga. Na de les schreven<br />

ze onderstaande gedichten.<br />

3 Mechanische technieken en 3 Houttechnieken zijn de straat opgegaan om<br />

te sensibiliseren tegen zwerfvuil met als specifiek thema “kakje-zakje-bakje”.<br />

Ze hebben affiches gehangen op alle vuilnisbakken in de buurt van de school.<br />

Intussen heeft de milieugroep ook gezorgd voor een supermooie bank waar<br />

je maar liefst met 50 mensen aan kunt zitten. De leerlingen van 5 en 6 Houtbewerking<br />

hebben, samen met leerkracht Danny Piccard, dit pronkstuk gemaakt.<br />

De bedoeling is om hiermee een volwaardige buitenklas te maken en<br />

heel wat klassen maken hier nu al dankbaar gebruik van.<br />

12 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze campus<br />

Stilte<br />

In de stilte hoor ik rust.<br />

Rust zoals vogels die fluiten, in de bomen<br />

buiten.<br />

Ik geniet van de zonnestralen, die mij warm<br />

maken.<br />

Me zo vredig voelen, wat doet dat mijn hart zo<br />

slagen.<br />

De herinneringen vloeien voorbij, net zoals<br />

die mooie tijd.<br />

Ik hou van deze gedachten, deze laten mij<br />

lachen.<br />

Zelfs de oceanische golven, hoor ik tussen<br />

mijn oren.<br />

De wind in mijn haren, wat kan ik nog meer<br />

ervaren?<br />

Toen werd ik wakker van deze droom<br />

Al was het maar voor even, deze dromen<br />

hou ik voor eeuwig.<br />

In stilte zitten, zonder te bewegen.<br />

Mijn geest kalmeren, mijn hart<br />

verheffen.<br />

Ademhalen en mezelf observeren.<br />

Gedachten komen en gaan zonder<br />

te storen.<br />

Rust en vrede in mijn geest vinden.<br />

Mijn lichaam en geest in harmonie<br />

verbinden.<br />

Loslaten van zorgen, angsten en pijn.<br />

In het huidige moment zijn, zonder<br />

achterom te kijken.<br />

Een gevoel van voldoening en<br />

tevredenheid.<br />

Een innerlijke reis naar mijn ware<br />

identiteit.<br />

13


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— DEMODAG VOOR<br />

LEERLINGEN<br />

HOUTONDERWIJS<br />

LOKT OOK<br />

EXTERNE<br />

BEZOEKERS<br />

Een dag die volledig in het teken van houtbewerking en -verwerking staat,<br />

met toonaangevende fabrikanten, enthousiaste leerlingen en een trots<br />

schoolteam als drijvende krachten. Zo kan je onze Demodag Hout omschrijven.<br />

Dagelijks rekent de school op een aantal vaste partners om onze lessen<br />

vorm te geven. Zo maken de leerlingen kennis met moderne, kwalitatieve<br />

machines, innovaties en zo meer. Dezelfde toonaangevende bedrijven werkten<br />

mee aan de Demodag Hout. “Een serieuze organisatie, maar een heel<br />

fijne ervaring. Voor onze leerlingen, onze partners en onze bezoekers”, zegt<br />

Roland Swennen, technisch adviseur-coördinator van de scholengemeenschap.<br />

Als school in het STEM-onderwijs<br />

(Science – Technology – Engineering<br />

– Mathematics) hebben<br />

wij zo’n 350 leerlingen in de studierichtingen<br />

hout, verdeeld over<br />

drie niveaus. De A-finaliteit omvat<br />

arbeidsmarktgerichte opleidingen.<br />

De D/A-finaliteit staat voor doorstroom-<br />

en arbeidsmarktgerichte<br />

opleidingen, die de leerlingen voor<br />

beide opties een goede basis meegeven.<br />

De D-finaliteit richt zich dan<br />

weer specifiek tot degenen die na<br />

hun opleiding verder studeren. Roland<br />

Swennen: “Daarnaast hebben<br />

we nog de studierichting secundair-na-secundair<br />

Hout constructie-<br />

en planningstechnieken, waar<br />

we doorgedreven CNC-technieken<br />

aanleren, het zijn dan ook de studenten<br />

uit deze studierichting die<br />

de demonstraties voorbereiden en<br />

presenteren. Ook de duale opleidingen<br />

mogen we natuurlijk niet<br />

14 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

vergeten. Binnen dat segment bieden we zowel<br />

‘binnen- en buitenschrijnwerk’ en ‘binnenschrijnwerk<br />

en interieur’ als richting, naast de<br />

opleiding tot daktimmerman.“<br />

Live demo’s<br />

Over machines lezen en leren is één ding. Ze<br />

echt aan het werk zien, geeft nog compleet<br />

nieuwe inzichten. Aan de hand van live demo’s<br />

ontdekten de leerlingen en de bezoekers<br />

hoe specifieke software de machines<br />

toelaat om het eindproduct efficiënt, flexibel<br />

en nauwkeurig vorm te geven. De focus bij<br />

deze demo’s lag op massiefhoutverwerking<br />

enerzijds en CNC-nesting voor de interieursector<br />

anderzijds; in twee sessies en op twee<br />

verschillende locaties op de campus.<br />

Voor die demo’s konden wij opnieuw rekenen<br />

op een groep vertrouwde partners. In het<br />

lijstje vol mooie namen zien we Reichenbacher-Hamuel,<br />

Vlecad, Modesta, Leitz-Service,<br />

Elecosoft-Staircon, Philips Constant, Van<br />

Belle, ARDIS, Lecot en Cadservice Buro. Ook<br />

Bouwunie haakte zijn karretje aan bij deze<br />

editie. “Onze partners nodigen hun klanten<br />

uit tijdens deze demodag. Het is de ideale gelegenheid<br />

om in hun eigen netwerk te tonen<br />

wat ze kunnen en welke nieuwe ontwikkelingen<br />

ze doen. Bouwunie deed hetzelfde met<br />

zijn leden in Limburg,” legt Swennen uit. “Het<br />

resultaat was een zestigtal externe inschrijvingen.<br />

Sommige sloten in de namiddag al<br />

mee aan bij de sessies voor onze leerlingen,<br />

als de avonds moeilijker in hun planning paste.<br />

In het totaal gaven we meer dan 36 sessies,<br />

verspreid over de hele dag. Een mooie<br />

organisatie, die de nodige voorbereidingen<br />

en inspanningen vroeg. Het doet deugd om<br />

te zien hoe graag ook de leerlingen zich daar<br />

achter scharen en met hoeveel passie ze over<br />

hun vak vertellen.”<br />

Kruisbestuiving tussen school en het<br />

werkveld<br />

De doelstelling van de Demodag is uiteraard<br />

om de leerlingen nog meer te enthousiasmeren<br />

voor de houtsector. Tegelijk is het de uitgelezen<br />

kans om de band tussen het onderwijs<br />

en het werkveld verder te versterken. In<br />

dat kader werd in aanloop naar de avondsessies<br />

nog een minibeurs georganiseerd met<br />

toeleveranciers van Lecot. Bezoekers maakten<br />

er kennis met de oplossingen van EGGER,<br />

Bouttens Kuurne, HETTICH, MILWALKEE en<br />

RECTAVIT. Die bedrijven presenteerden vanuit<br />

hun eigen vakgebied en expertise wat de<br />

sector zoal te bieden heeft.<br />

Bij elke demo en workshop waren de nodige<br />

15


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

experts aanwezig om uitleg te geven en vragen<br />

te beantwoorden. Alle participanten<br />

toonden hoe ze de productiviteit en kwaliteit<br />

van houtbewerkingen kunnen verbeteren door<br />

de synergie tussen software, gereedschappen<br />

en machines. “Elke sessie beantwoordt zowel<br />

het hoe als het waarom van oplossingen en<br />

technieken. Bezoekers gingen tijdens de demo’s<br />

maar wat graag in interactie. Zo halen ze<br />

ook het meeste uit deze dag. De sessies werden<br />

aangevuld met netwerkmomenten. Ideaal<br />

om nieuwe spelers te leren kennen, collega’s te<br />

ontmoeten en te bekijken wat in de toekomst<br />

qua samenwerkingen mogelijk is,” vult Roland<br />

Swennen aan.<br />

Sessie nesting<br />

Tijdens de sessie Nesting sloegen wij de handen<br />

in elkaar met VLECAD en hun Korpussoftware.<br />

De HolzHer Dynestic werd geprezen<br />

door Constant Philips en de spaangeleidingsklok<br />

werd door Leitz Service onder de aandacht<br />

gebracht om stofvrij te kunnen werken.<br />

De partners zoomden samen in op uiteenlopende<br />

verbindingstechnieken die een mogelijke<br />

oplossing zijn bij nesting. Deelnemers<br />

ontdekten meer over het verbinden met drevels<br />

via een low-level aggregaat van Atemag,<br />

de Clamex en de Cabineo van Lamello, en met<br />

de Fix-Chip. “We toonden hoe je het vacuümverlies<br />

bij het uitkameren tijdens nesting kan<br />

oplossen door 0,5 millimeter materiaal te bewaren,<br />

in plaats van volledig uit te kameren<br />

(weg te frezen),” legt Swennen uit. “De spaangeleidingsklok<br />

zetten we dan weer in om de<br />

groeven stofvrij te krijgen. Tijdens deze sessie<br />

werd semiautomatisch gewerkt via het automatische<br />

platenmagazijn van Grundner met<br />

focusonderwerpen zoals ergonomie, tijdswinst<br />

en een hogere eindkwaliteit.”<br />

Sessie opdeelzaag en belading<br />

Tijdens een tweede sessie stonden de CNCmachines<br />

van Reichenbacher Hamuel centraal.<br />

De Quantum met automatische balken werd<br />

ingezet bij het splitten van traptreden en nesten<br />

van traptreden met trappensoftware van<br />

Elecosoft-Staircon. De problematiek om warrig<br />

hout (o.a. Rubberwood) zuiver en in één<br />

arbeidsgang te frezen werd met de RipTec<br />

oplossing van Leitz-service aangepakt. Binnendeuren<br />

met een HPL-toplaag werden dan<br />

16 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

weer foutvrij gefreesd met de EdgeExpert.<br />

Swennen: “Tot slot zoomden we nog even in<br />

op non-ferro materialen die meer en meer in<br />

de houtsector intrede vinden. Met de juiste<br />

parameters bewerkte de Reichenbacher Vision,<br />

zonder problemen aluminium. Op dezelfde<br />

CNC-machine werd met een diamant bestukte<br />

V-frees het folden van Dibond® gedemonstreerd.<br />

Zo slaagden we erin een brede kijk te<br />

geven aan alle deelnemers. En dat dit werd<br />

gewaardeerd, bewijst de positieve feedback<br />

die we alvast mochten ontvangen.”<br />

17


—<br />

Duaal leren<br />

— DUAAL LEREN<br />

DUIKT ONDER<br />

In mei zijn de leerlingen van het Duaal Leren gaan kajakken.<br />

Met een lege maag kajakken: dat gaat niet! Dus trakteerden de leerkrachten<br />

onze jongeren op een heerlijk ontbijt met spek en eieren. En of het smaakte!<br />

Onze afvaart van de Maas begon in<br />

Smeermaas en eindigde 14 km later<br />

in Uikhoven. Onderweg meerden<br />

we aan voor een picknick en was<br />

er wat ruimte om uit te rusten. Bijna<br />

iedereen is droog aangekomen.<br />

Enkele leerlingen van hout hebben<br />

niet enkel hun kajakskills, maar ook<br />

hun zwemskills kunnen testen toen<br />

ze hun gekantelde kajak op het<br />

droge moesten trekken. Ook enkele<br />

leerlingen van kapper-stylist maakten<br />

een frisse duik. Foto’s mochten<br />

we niet maken. Na het uitgieten van<br />

hun handtas vol maaswater hebben<br />

ze dapper hun tocht naar de eindmeet<br />

verdergezet.<br />

Een supergeslaagde activiteit! Met<br />

dank aan de goed gehumeurde<br />

leerlingen en het voltallig personeel<br />

van het Duaal Leren.<br />

18 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Duaal leren<br />

Wisten jullie dat onze leerlingen van de opleiding<br />

Keukenmedewerker Duaal goed kunnen koken?<br />

— KOKEN VOOR<br />

DE JOBMARKT<br />

De standhouders van onze jobmarkt<br />

konden dat ‘volmondig’ beamen na<br />

een uitstekende lunch. De ervaring<br />

die onze leerlingen op hun werkplek<br />

opgedaan hebben, konden ze volop<br />

toepassen bij het koken voor deze<br />

grote groep. Mooi hoe de leerlingen<br />

zowel op school als op hun werkplek<br />

klaargestoomd worden voor<br />

de arbeidsmarkt. Een van onze leerlingen,<br />

Storm Marris, heeft zelfs mogen<br />

meevieren toen zijn restaurant<br />

enkele weken geleden zijn eerste<br />

Michelin-ster behaalde. Proficiat!<br />

19


—<br />

Duaal leren<br />

De VIP-Avond Duaal Leren was een<br />

groot succes. De opkomst was heel<br />

groot en dat stemde het hele team<br />

van Duaal Leren gelukkig.<br />

— DUAAL LEREN:<br />

EEN VOLWAARDIGE<br />

LEERWEG<br />

Die avond werd uitgelegd dat Duaal<br />

Leren een volwaardige leerweg is.<br />

Leerlingen kunnen kiezen via welke<br />

weg ze hun beroepskwalificaties<br />

kunnen behalen. Door de gelijktrekking<br />

tussen Duaal Leren en het<br />

regulier onderwijs maakt het dus<br />

niet meer uit welke leerweg de leerlingen<br />

kiezen: hun leerplannen en<br />

einddiploma blijven hetzelfde.<br />

De ouders en de leerlingen konden<br />

na de uiteenzetting over het Duaal<br />

Leren terecht bij de praktijkleerkrachten<br />

en de trajectbegeleiders<br />

voor meer informatie. Er werd ook<br />

een hapje en een drankje voorzien<br />

om deze avond feestelijk af te sluiten.<br />

20 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Duaal leren<br />

In samenwerking met de Bouwunie,<br />

Constructiv en Dakwerken<br />

Leon Peters konden de leerlingen<br />

van Duaal Leren en de reguliere<br />

hout- en bouwopleidingen op vrijdag<br />

12 mei deelnemen aan de slotdag<br />

werkplekleren.<br />

— SLOTDAG<br />

WERKPLEKLEREN<br />

Een 90-tal leerlingen kreeg de<br />

kans om via 7 verschillende workshops<br />

kennis te maken met diverse<br />

bouwberoepen. Zo konden de<br />

leerlingen onder andere Roofing<br />

branden, EPDM leggen en isolatie<br />

aanbrengen. We waren te gast bij<br />

Dakwerken Leon Peters. Tijdens<br />

de middag werden alle leerlingen<br />

getrakteerd op een frietje.<br />

De pers was aanwezig om deze<br />

leerrijke dag in beeld te brengen.<br />

De Bouwunie en Constructiv<br />

maakten van de gelegenheid<br />

gebruik om het Duaal Leren nog<br />

eens in de kijker te zetten. Naast<br />

een intensieve samenwerking tussen<br />

Leon Peters en onze school<br />

door middel van stages, volgen<br />

ook twee van onze leerlingen Duaal<br />

Leren hun werkplekleren immers<br />

bij Dakwerken Leon Peters.<br />

Femke Geurts, die de opleiding<br />

Onthaal, organisatie en sales duaal<br />

volgt en bij Dakwerken Leon<br />

Peters werkt, werd geïnterviewd<br />

voor de radio.<br />

Enkele citaten uit de perstekst<br />

Duaal leren is de toekomst!<br />

Leon Peters, bestuurder van Dakwerken Leon<br />

Peters: “Duaal leren is de toekomst! Het moet<br />

het sterk merk worden dat jongeren de best<br />

mogelijke ontplooiingskansen biedt dankzij<br />

de combinatie van een sterke algemene<br />

vorming in de klas en levensecht leren op de<br />

werkvloer. Op die manier plaatsen we hen met<br />

beide voeten stevig op de arbeidsmarkt en in<br />

het leven.”<br />

Het grote probleem met het duaal leren is,<br />

volgens Bouwunie, dat de overheid, scholen<br />

en ouders het traject nog te veel als ‘vuilnisbak<br />

van het onderwijs’ beschouwen. “Het<br />

duaal leren is zo’n beetje synoniem voor de<br />

laatste stap in het watervalsysteem. Terwijl het<br />

duaal leren net zoveel méér kan en moet zijn”,<br />

benadrukt Bouwunie. De organisatie verwijst<br />

naar het buitenland waar duaal leren heel succesvol<br />

is en waarbij leerlingen uit het traject<br />

zelfs doorstromen naar de universiteit. De<br />

oplossing ligt voor Bouwunie voor de hand:<br />

overschakelen naar een 100% opgewaardeerd<br />

duaal systeem.<br />

Voor alle leerlingen was het een geslaagde<br />

dag. Ze hebben veel bijgeleerd en kunnen<br />

proeven van andere facetten in de bouw.<br />

21


22 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong><br />

—<br />

Onze scholengemeenschap


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

23


—<br />

Derde graad<br />

— EXCURSIE<br />

MAASTRICHT<br />

Als voorbereiding op hun bezoek aan Maastricht hadden de leerlingen heel wat<br />

opgezocht over Van Veldeke en zijn Sint-Servaaslegende. Ook over dialecten<br />

en het Nederlandse theatergezelschap Jakop Ahlbom Company hadden ze research<br />

gedaan.<br />

Eens in Maastricht maakten ze<br />

een literaire rondreis langs de<br />

basiliek, de boekhandel Dominikanen,<br />

lokale dialectsprekers<br />

en Het Theater aan het Vrijthof,<br />

waar artistiek directeur Peter<br />

Noten himself hen meenam<br />

voor een boeiend kijkje achter<br />

de schermen.<br />

Tijdens de rondleiding door<br />

alle vertrekken van het Theater<br />

mochten de leerlingen zelf een<br />

moment van plankenkoorts<br />

beleven voor ze het podium<br />

ruimden voor de avondvoorstelling<br />

van het theaterstuk<br />

‘Unseen’. Boris Mulder, de<br />

jonge en grappige productieleider,<br />

gaf de voorbespreking.<br />

Hij had gedacht dat dit maar<br />

voor een paar mensen zou zijn,<br />

maar toen hij vaststelde dat<br />

het ‘retedruk’<br />

was door de groep van 80 leerlingen,<br />

werd hij wat zenuwachtig.<br />

Gelukkig hadden de leerlingen<br />

zelf veel research verricht<br />

Leerlingen op hun queeste door de<br />

Sint-Servaasbasiliek<br />

24 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


Artistiek directeur Peter Noten neemt ons mee op het gigantische podium<br />

en was die inleiding voor hen heel herkenbaar.<br />

Over de voorstelling op een haast voortdurend ronddraaiend podium met veel acrobatisch<br />

kunst- en vliegwerk waren de meningen verdeeld, maar toch waren ze allemaal erg te spreken<br />

over deze unieke theaterervaring (de meeste scholen zijn niet meer welkom in het Vrijthof!) die<br />

zo veel realistischer en authentieker is dan een klassiek schooltoneel.<br />

Samad uit 6 Latijn Moderne talen was zo enthousiast tijdens het dialectonderzoek dat hij zelf<br />

een gidsmomentje inlaste bij het bezoek aan Centre Céramique<br />

25


—<br />

Derde graad<br />

— 5DE JAAR AUTO<br />

DOET MEE AAN<br />

GREENPOWER<br />

BENELUX<br />

In de editie van Kerstmis hebben we al gezegd dat wij als enige Limburgse school met onze<br />

leerlingen van 5 Auto deelnamen aan de Greenpower Challenge. Dit is een wedstrijd voor<br />

leerlingen en studenten om met een zelfgebouwde, elektrische racewagen deel te nemen aan<br />

de Benelux-finale op het circuit van Zolder.<br />

Na een schooljaar lang bouwen en sleutelen<br />

was het op 22 april eindelijk zo ver.<br />

Tijdens de finale in Zolder namen ze het op<br />

tegen 23 andere teams. Na enkele rondes had<br />

ons team al enkele minuten voorsprong! Het<br />

vele werk had dus duidelijk geloond.<br />

Dankzij deze overwinning mogen ze in oktober<br />

naar het wereldkampioenschap in Goodwood,<br />

Verenigd Koninkrijk. Om deze reis te<br />

bekostigen zijn de leerlingen op zoek naar<br />

sponsoring. Wil je ons raceteam ook een duwtje<br />

in de rug geven, neem dan contact op met<br />

rudi.eben@mosa-rt.be<br />

pump<br />

26 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Derde graad<br />

27


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— GEZONDHEID<br />

OP WIELEN: DE<br />

MOSA-RT<br />

HEALTH MOBIEL<br />

In april lanceerde Mosa-RT de Health Mobiel.<br />

Deze pop-up bar, een creatieve transformatie<br />

van een bakfiets tot een marktkraam, brengt gezonde<br />

voeding en welzijnsactiviteiten naar de<br />

campus en is een welgekomen aanvulling op het<br />

dagelijks leven van leerlingen en medewerkers<br />

om gezond leven te promoten. Dit project hebben<br />

we kunnen realiseren dankzij steun van het<br />

fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie<br />

Voedingsindustrie (Koning Boudewijnstichting).<br />

De Health Mobiel trapte af met een eerste actie:<br />

het uitdelen van gratis verfrissend fruitwater en<br />

de verkoop van heerlijke fruitsatés tijdens de middagpauze.<br />

Enthousiast hebben leerlingen van 3<br />

Zorg en Welzijn zich ingezet om de Health Mobiel<br />

tot leven te brengen door samen fruitwaters en<br />

fruitsatés te maken en de kraam uit te baten.<br />

De smaakvolle fruitsatés zijn niet alleen een welkome<br />

afwisseling in de lunchroutine, maar dragen<br />

ook bij aan het bewustzijn van het belang van gezonde<br />

voeding en het bevorderen van een evenwichtige<br />

levensstijl.<br />

Een van de unieke kenmerken van de Health Mobiel<br />

is de multifunctionaliteit en mobiliteit ervan.<br />

De bakfiets kan eenvoudig verplaatst worden tus-<br />

28 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

sen de verschillende vestigingen<br />

van Mosa-RT, waardoor<br />

het een dynamisch en<br />

toegankelijk element wordt<br />

voor iedereen. Een interessant<br />

kenmerk van de Health<br />

Mobiel is de mogelijkheid<br />

om de bak te personaliseren<br />

en te decoreren met krijt<br />

of krijtstiften. Dat biedt de<br />

gelegenheid om acties en<br />

boodschappen af te stemmen<br />

op specifieke thema’s,<br />

zoals voeding, lichaamsbeweging,<br />

mentaal welzijn en<br />

nog veel meer. Het maakt de<br />

Health Mobiel interactief en<br />

betrokken bij de behoeften<br />

en interesses van de leerlingen.<br />

We streven ernaar om de<br />

Health Mobiel uit te breiden<br />

met diverse andere gezonde<br />

initiatieven. Zo willen we een<br />

breed scala aan activiteiten<br />

organiseren die gericht<br />

zijn op het bevorderen van<br />

een gezonde levensstijl en<br />

welzijn, bv. yoga. Bovendien<br />

willen we informatie over<br />

gezondheid op een leuke en<br />

interactieve manier delen.<br />

Zo wordt de Health Mobiel<br />

een veelzijdig en dynamisch<br />

platform dat leerlingen inspireert<br />

en motiveert om actief<br />

deel te nemen aan hun<br />

eigen gezondheid en welzijn.<br />

29


—<br />

Eerste graad<br />

— DE WAKKERMAKER<br />

OP BEZOEK!<br />

Op 20 april <strong>2023</strong> was het voor onze tweedejaars in Kinrooi genieten van Kundabuffi.<br />

De ‘wakkermaker’ vertelde over zijn wereldreis en zijn ervaringen met de lokale bevolking en<br />

hun levenswijze. Instrumenten uit de vier windstreken, vreemde gebruiksvoorwerpen, eigenaardige<br />

kleding en grappige verhalen zijn de souvenirs waarmee deze reiziger zijn ontdekking<br />

aan de wereld vertelt.<br />

‘Wil je meer weten dan moet je luisteren, voelen, proeven…’<br />

‘Je komt het verhaal van de ander pas te weten als je de ander leert kennen.’<br />

‘Delen is gelukkig zijn, verbonden zijn, elkaar nodig hebben, dichterbij komen, kunnen vertrouwen…’<br />

‘Door anders te denken, anders te eten, anders te kleden, anders te zijn, gaan we ook andere<br />

oplossingen bedenken!’<br />

‘Leer de wereld kennen en begrijpen zo leer je ook de mens kennen en begrijpen.’<br />

Door zijn muziek, zijn gedrevenheid, zijn zorg voor het milieu zijn onze leerlingen wakker geschud.<br />

Als feedback op deze activiteit reageerde één van de leerlingen als volgt:<br />

1. Wat gebeurde er? Wat zag ik? Wat hoorde ik? (Je moet iets opschrijven dat gaat over de<br />

boodschap, wat Patrick vertelde, dus niet over de muziek of de materialen.)<br />

Hij zei dat er vaak regen is, maar na de regen komt altijd zonneschijn. En dit gaat niet alleen over<br />

de regen. Alles komt uiteindelijk goed, je moet volhouden. Na een driftbui komt uiteindelijk altijd<br />

een glimlach. Alle problemen gebeuren voor een reden. Alles wat hij die dag zei, liet mij verder<br />

nadenken dan hij eigenlijk bedoelt, achter elke zin zat wel zo een betekenis.<br />

2. Wat voelde ik hierbij?<br />

Ik voelde me op dat moment blij, verwonderd en dankbaar.<br />

30 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Eerste graad<br />

3. Wat dacht ik hierbij?<br />

Dit deed me diep nadenken. Want zonder<br />

regen zijn er geen planten, soms<br />

moet er het ene niet-zo-leuke gebeuren<br />

om uiteindelijk bij een wonder uit te<br />

komen. Ik dacht dat ik altijd al het goede<br />

in de wereld zag, maar eigenlijk was<br />

dat niet zo. En dit verhaal liet me dat<br />

wel zien. Ik dacht ook aan alle dingen<br />

die mij al gebeurd zijn, waar ik op dat<br />

moment niet blij mee was. Maar als dat<br />

niet was gebeurd, was ik niet hoe ik nu<br />

ben. Al die dingen hebben mij eigenlijk<br />

gemaakt zoals ik ben.<br />

4. Wat doe ik hiermee? Wat leer ik<br />

hieruit?<br />

Ik zag regendagen altijd als boze, saaie<br />

en stomme dagen. Zonder regen zou er<br />

geen wereld zijn, dat besef ik nu. Regendagen<br />

zijn geweldig. Misschien is<br />

het niet de ideale dag om buiten rond<br />

te springen, maar iedere druppel die<br />

valt helpt de planten en dieren. Het zijn<br />

geweldige dagen omdat het mij laat<br />

nadenken over de wereld.<br />

De tekening is van een leerling<br />

Joey Doenssen 2B stem3<br />

5. Wat betekent Kundabuffi?<br />

Kundabuffi betekent ‘wakkermaker’.<br />

Volgens mij bedoelen ze hiermee dat<br />

het je wakker maakt door je te laten nadenken<br />

over de wereld en de mensen<br />

op de wereld.<br />

31


—<br />

Tweede graad<br />

— INTERVIEW<br />

AVEC LEILA<br />

AKCELIK<br />

Un peu avant les vacances de<br />

Pâques, nous, les élèves de langues<br />

modernes, avons interviewé<br />

en français Leila Akcelik et son<br />

partenaire Rob en classe. Leila<br />

est une danseuse professionnelle<br />

spécialisée principalement dans<br />

les danses de salon. Vous êtes<br />

curieux de connaître la vie d’une<br />

danseuse, son école de danse et<br />

bien plus encore ? Vous trouverez<br />

ci-dessous quelques-unes<br />

des questions que nous lui avons<br />

posées.<br />

3MTA: Comment êtes-vous entrée<br />

en contact avec la danse ?<br />

Leila: Je suis entrée en contact<br />

avec la danse par mes parents.<br />

3MTA: À quel âge avez-vous<br />

dansé pour la première fois devant<br />

un public ?<br />

Leila: J’avais 13 ans.<br />

3MTA: Vous dansez depuis combien<br />

d’années ?<br />

Leila: Je danse depuis une vingtaine<br />

d’années.<br />

3MTA: Vous portez quels vêtements<br />

pendant un concours de<br />

danse ?<br />

Leila: Je porte des vêtements qui<br />

brillent ou des robes longues ou<br />

courtes. Latin est souvent des<br />

vêtements sexy et courts.<br />

3MTA: Vous vous êtes entraînée<br />

combien d’heures par semaine ?<br />

Leila: En top-niveau, j’ai dansé 4 à<br />

5 heures par jour.<br />

3MTA: Dans quels pays êtesvous<br />

allée alors ?<br />

Leila: J’ai visité beaucoup de pays.<br />

Je suis allée en France, Amérique,<br />

Espagne, Russie, Tchèque, Italie,<br />

Angleterre, Malte,…<br />

3MTA: Quels sont les caractéristiques<br />

d’une bonne danseuse ?<br />

Leila: Un danseur doit faire preuve<br />

de discipline. Si vous vous entraînez<br />

à répéter un mouvement de<br />

danse et si cela ne fonctionne<br />

pas, continuez à vous entraîner<br />

jusqu’à ce que vous réussissiez.<br />

3MTA: Vous avez un conseil pour<br />

nous ?<br />

Leila: Continuez à danser, cela<br />

vous donnera toujours du plaisir.<br />

Leila est une très<br />

bonne danseuse. Elle<br />

a participé à plusieurs<br />

compétitions<br />

de danse. En plus, elle<br />

a gagné beaucoup<br />

de prix au niveau<br />

national et international.<br />

Aujourd’hui,<br />

elle a trois écoles<br />

de danse, ensemble<br />

avec son partenaire<br />

Rob. L’une se trouve à<br />

Neeroeteren, l’autre à<br />

Anvers et la troisième<br />

à Dendermonde. Le<br />

nom est Rob & Leila’s<br />

DanceCool.<br />

Floor, Mona, Julia et<br />

Floor<br />

3MTA<br />

32 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Tweede graad<br />

De leerlingen van 4 Taal en communicatie<br />

organiseerden onlangs<br />

een mini-event. Ze ontvingen de<br />

communicatiemedewerkers en<br />

de directie van de school om hun<br />

studierichting voor te stellen en<br />

tegelijk vragen te stellen over hun<br />

job.<br />

— 4TCO OP<br />

SPEEDDATE<br />

Door Sanne Bouten (4TCO)<br />

Om deze middag goed en gestructureerd te laten verlopen stelden de leerlingen<br />

van 4TCO een draaiboek op om een overzicht te krijgen van wat er nodig<br />

is. De taken werden verdeeld onder de leerlingen. Uitnodigingen werden<br />

verstuurd naar Inge Segers, Jeannine Schouteden, Gunther Moonen, Michiel<br />

Kragten, Inge Brouns en Evelyn Cloosen. Er werden naambadges ontworpen,<br />

zodat de genodigden wisten wie de leerlingen waren. De presentatie werd<br />

in een aantrekkelijke PowerPoint verwerkt en er werd gezorgd voor koffie en<br />

water voor de gasten.<br />

Op maandagmiddag 15 mei werden de gasten door de leerlingen zelf ontvangen<br />

in lokaal R0.03. Volgens een strak schema werden de gesprekjes aan<br />

de hand van de door de leerlingen zelf bedachte vragen gevoerd en werd er<br />

om de 5 minuten gewisseld, als de timer afliep. Een klein uur later hadden alle<br />

leerlingen met alle gasten gesproken en kregen de gasten van de leerlingen<br />

een zelfgemaakt bedankkaartje.<br />

De leerlingen kijken terug op een zeer geslaagde middag en hopen dat de genodigden<br />

nu nog beter weten wat de richting Taal en communicatie inhoudt.<br />

De leerlingen willen alle deelnemers heel erg bedanken voor hun komst en<br />

hopen dat er in de toekomst misschien wel een samenwerking kan zijn als er<br />

op school evenementen georganiseerd worden.<br />

33


—<br />

Derde graad<br />

— LEERLINGEN 6<br />

HUMANE<br />

WETENSCHAPPEN<br />

LEZEN<br />

ZELFGEMAAKTE<br />

KINDERBOEKEN<br />

VOOR AAN<br />

BEVERBURCHTKIDS<br />

Het is intussen al een decennium oude traditie: onze gedragswetenschappers<br />

van 6HUW krijgen de opdracht een kinderboek<br />

in elkaar te boksen om het vervolgens te gaan voorleggen<br />

aan een kritische kleuterjury.<br />

Leerlingen in 6HUW1 al<br />

schrijvend, tekenend,<br />

vervend, werkend aan<br />

hun kinderboekbestseller<br />

Op die manier verwerven ze<br />

voor het vak Nederlands een<br />

hele resem aan competenties<br />

op het vlak van lezen, schrijven,<br />

spreken, presenteren<br />

voor een publiek, samenwerken<br />

enz. Bovendien kunnen<br />

ze hun opgedane gedragswetenschappelijke<br />

kennis over<br />

groeifasen in de praktijk aan<br />

het werk zien.<br />

Wetenschappelijk onderzoek<br />

heeft al meermaals uitgewezen<br />

dat het voorlezen van<br />

verhalen aan kleuters hen<br />

op latere leeftijd een grotere<br />

taalvaardigheid bezorgt. In<br />

tijden waarin Vlaanderen op<br />

de internationale PIRLS-leesvaardigheidsrankings<br />

alarmerend<br />

ver omlaag getuimeld<br />

is tot ergens onder Albanië,<br />

hopen de leerlingen dan ook<br />

hun steentje of, beter, hun<br />

lettertje bij te dragen aan de<br />

leesvaardigheid van een nieuwe<br />

generatie lezertjes.<br />

34 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Leerling in de kijker<br />

— VOETBAL<br />

OP DE<br />

MOTOR<br />

Voor ons zitten Revi van Kessel en Dries Aarts,<br />

leerlingen van 3 Mechanica. Deze jongens<br />

hebben best wel een speciale hobby: motoball<br />

… Tijd voor enkele vragen!<br />

Kunnen jullie eerst eens uitleggen wat motoball<br />

precies is?<br />

Motoball is voetbal op de motor en is de snelste<br />

teamsport ter wereld. We halen vaak snelheden<br />

van 50 – 60 km/u! In Nederland wordt<br />

nog maar op één plaats motoball gespeeld en<br />

dat is in Budel.<br />

Met hoeveel mensen staan jullie op een veld?<br />

Wel, je moet het niet vergelijken met een<br />

voetbalveld. Wij spelen op harde ondergrond,<br />

tarmac zeg maar. Er staan twee teams van vier<br />

moto’s op het veld én een keeper in de goal.<br />

De keeper speelt niet op een motor, maar staat<br />

met zijn doel in een cirkel met een diameter<br />

van 4,5 meter. De spelers mogen niet met de<br />

motor binnen deze cirkel komen, want dat zou<br />

te gevaarlijk zijn. De bal waarmee we spelen is<br />

ook groter en zwaarder dan een voetbal. Hij<br />

heeft een omtrek van minimaal 119 en maximaal<br />

126 centimeter. Hij weegt ongeveer 1 kg.<br />

Is het een gevaarlijke sport?<br />

Best wel. Dries heeft dit schooljaar zijn arm<br />

gebroken door de bal op te vangen!<br />

Dus jullie ouders zijn vaak ongerust?<br />

Dries: Mijn vader speelt zelf motoball, dus dat<br />

valt wel mee.<br />

Revi: Mijn ouders vonden het eerst niet ok dat<br />

ik met deze sport begon. Uiteindelijk hebben<br />

ze toegegeven, maar mijn mama is wel steeds<br />

ongerust.<br />

Hoe vaak trainen jullie of spelen jullie wedstrijden?<br />

We trainen wekelijks op dinsdag. Elke zaterdag<br />

sleutelen we aan de motor, want er gaat<br />

wel eens iets stuk. Er zijn 9 wedstrijden per<br />

jaar, meestal in Duitsland. We gaan dan met<br />

een bus, want de motors moeten natuurlijk<br />

ook allemaal mee.<br />

In augustus is er het Europees kampioenschap<br />

dat vierjaarlijks georganiseerd wordt. Dit jaar<br />

is het in Duitsland nabij de Poolse grens.<br />

Wat zijn jullie toekomstplannen of -dromen<br />

op sportief vlak?<br />

We willen deze sport blijven doen en over enkele<br />

jaren meespelen in de volwassenenploeg.<br />

We hopen dat we dat nog mogen, want de<br />

regels worden alsmaar strenger door de milieuwetgeving.<br />

Bedankt voor dit interview en we duimen<br />

voor jullie in augustus!<br />

35


—<br />

Derde graad<br />

— ONZE ZESDES<br />

ZORGEN VOOR<br />

LEESPLEZIER<br />

BIJ KINROOISE<br />

LEESJURY-KIDS<br />

De Leesjury is een leesclub voor kinderen<br />

en jongeren tussen 4 en 18 jaar. Gedurende<br />

een schooljaar lezen, bespreken en<br />

beoordelen ze een achttal kinderboeken<br />

die het tot de shortlist voor kinderboek<br />

van het jaar geschopt hebben. In heel<br />

Vlaanderen komen ze regelmatig samen<br />

in leesgroepen om over deze boeken te<br />

praten. Aan het einde van het leesjaar<br />

stemmen alle deelnemers op hun favoriete<br />

boek en reiken ze hun prijzen uit.<br />

In de editie van de Leesjury <strong>2023</strong> riep de<br />

Kinrooise Bib na een geslaagd samenwerkingsjaar<br />

2022 opnieuw de hulp in van onze<br />

leerlingen uit enkele klassen van het 6de jaar<br />

als begeleiders van de leesclubjes. In kleine<br />

groepjes lazen zij net als de kinderjuryleden<br />

de geselecteerde boeken en bereidden ze er<br />

een spreekbeurt rond voor. Die presenteerden<br />

ze tijdens een viertal woensdagnamiddagen<br />

aan de jonge jurylezertjes. Dat gebeurde allemaal<br />

onder het kritische oog van bibliothecaresse<br />

Karen Verlinden en leraren Nederlands<br />

Marijke Peeters en Stefan Flipkens. Met mooie<br />

powerpoints, schminkmomenten, leuke doeoefeningen<br />

zoals in een slaapzak kruipen om<br />

het ontpoppen van een vlinder na te bootsen,<br />

uitbeeldopdrachten met koptelefoon, op affiches<br />

afgebeelde tekstfragmenten en veel<br />

leuke interactie trakteerden ze de kinderen op<br />

een fel gesmaakt literair meergangenmenu.<br />

Voor onze zesdejaars was het een leerrijke<br />

lees- en spreekopdracht buiten de klassieke<br />

klasomgeving die hun communicatieve skills<br />

zeker weer heeft aangescherpt en, wie weet,<br />

hen misschien warm gemaakt heeft voor een<br />

loopbaan in het onderwijs…<br />

36 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Tweede graad<br />

— ACHTER DE<br />

SCHERMEN BIJ<br />

RADIO LRM<br />

Een duw op de knop, een klik op de livestream en muziek weerklinkt in je oren. Maar wat gaat<br />

daar allemaal aan vooraf? Klassen 3 Taal en communicatie en 3 Moderne talen gingen op onderzoek<br />

en brachten een bezoek aan de radio in het kader van hun vakken Public relations en<br />

Communicatiewetenschappen.<br />

Voorafgaand werd Bart Beuten aan de tand<br />

gevoeld, hij werkt op onze school en is 1 van<br />

de 27 vrijwilligers bij de radio. Van hem kwamen<br />

we te weten dat LRM over 3 frequenties<br />

en zendmasten beschikt (Maaseik, Kinrooi en<br />

Bree) waarmee ze een gebied bereiken dat<br />

zich uitstrekt over de Maasregio tot Eindhoven<br />

en zelfs een stukje Duitsland. Radio maken<br />

kost veel. De inkomsten komen voor 100% uit<br />

reclame voor lokale bedrijven, restaurants…,<br />

want LRM krijgt geen subsidie.<br />

M. Beuten vertelde ons dat LRM in zijn eerste<br />

levensjaar een illegale radio was, tot de 1ste<br />

officiële zendfrequentie werd verkregen. Ook<br />

kwamen we te weten hoe de Top 20 wordt samengesteld<br />

uit verkoopcijfers, dat ze met hun<br />

muziek een breed doelpubliek bereiken, dat<br />

ze live naar evenementen kunnen gaan, dat ze<br />

mee moeten evolueren met DAB+ en zo veel<br />

meer.<br />

nica (aan het T.I. Sint-Jansberg) vormde een<br />

plus om het technische aspect van de radio<br />

onder de knie te krijgen. We kregen een rondleiding<br />

en waren erg onder de indruk van alle<br />

apparatuur en kabels. Om 11 uur konden we<br />

live meemaken hoe het lokale nieuws werd<br />

gebracht door Marc. Ook de zendmast van<br />

36 m maakte indruk. Om de 2 jaar moet elk<br />

schroefje en boutje worden gecontroleerd.<br />

Dat leek ons heel eng!<br />

Het uitstapje naar LRM was zeer leuk en leerrijk.<br />

Nooit geweten dat er zo veel bij komt kijken<br />

om muziek de ether in te sturen.<br />

Onder een stralende zon stapten we dan op<br />

25 mei op de fiets om naar de studio te gaan.<br />

Daar werden we hartelijk ontvangen door<br />

mevr. Nadine Beuten. Jawel, zus van. Als je vader<br />

de oprichter van de zender is, dan rol je er<br />

van kindsbeen in. Mevr. Beuten is werknemer<br />

bij LRM. Haar vooropleiding Electro-Mecha-<br />

37


—<br />

Mosa-IC<br />

— UITVERKOCHTE<br />

JOBMARKT<br />

VERBINDT JONG<br />

TALENT MET<br />

WERKGEVERS<br />

Op 25 april <strong>2023</strong> vond de jaarlijkse Mosa-RT Jobmarkt plaats en het bleek<br />

een groot succes. Dit jaarlijkse evenement bood jongeren een unieke gelegenheid<br />

om in contact te komen met vooraanstaande bedrijven en organisaties<br />

uit de ruime regio, met als doel het ontdekken van carrièremogelijkheden<br />

en het leggen van waardevolle contacten.<br />

De Jobmarkt bracht een breed scala aan standhouders samen. Bedrijven uit<br />

diverse sectoren waren vertegenwoordigd, waaronder de metaal- en houtindustrie,<br />

de zorgsector en de administratieve wereld. Deze diversiteit bood<br />

leerlingen de kans om een brede kijk te krijgen op verschillende carrièrepaden<br />

en mogelijkheden. Met 74 standhouders was deze editie volledig uitverkocht.<br />

Leerlingen en andere geïnteresseerden konden op informele wijze in gesprek<br />

gaan met vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties, waarbij ze informatie<br />

konden vergaren over stageplaatsen, vacatures en loopbaanontwikkeling<br />

binnen de verschillende vakgebieden. De standhouders waren enthousiast<br />

om hun bedrijfscultuur en carrièremogelijkheden te presenteren en zeer<br />

geïnteresseerd in het ontmoeten van (jong) talent.<br />

De positieve feedback van zowel de leerlingen als standhouders toont aan<br />

dat de Jobmarkt een belangrijke rol speelt in het verbinden van talent met de<br />

arbeidsmarkt. De noodzaak van goed opgeleide, technische en arbeidsmarktgerichte<br />

professionals blijft groeien en de Jobmarkt van Mosa-RT speelt een<br />

cruciale rol in het vervullen van deze behoefte.<br />

38 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Mosa-IC<br />

Met het succes van de Jobmarkt van <strong>2023</strong> achter de rug,<br />

kijken zowel Mosa-RT als de deelnemende bedrijven alvast<br />

uit naar de volgende editie. Het evenement heeft<br />

weer aangetoond dat het een waardevol platform is voor<br />

jongeren om hun carrière een vliegende start te geven en<br />

voor bedrijven om nieuw talent aan te trekken. De Jobmarkt<br />

bij Mosa-RT blijft een belangrijke schakel tussen<br />

onderwijs en bedrijfsleven en zet zich in om jongeren te<br />

helpen bij het realiseren van hun professionele ambities.<br />

SAVE THE DATE!<br />

JOBMARKT 2024:<br />

DINSDAG 24 APRIL 2024<br />

39


—<br />

De campus<br />

— PICKNICKROCK!<br />

40 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

De campus<br />

41


—<br />

Derde graad<br />

— LAATSTEJAARS-<br />

REIS ROME &<br />

NAPELS<br />

42 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Derde graad<br />

— LAATSTEJAARS-<br />

REIS SPANJE<br />

43


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

POËZIEWEDSTRIJD<br />

— DE MAAS IS NIET<br />

ZOMAAR EEN<br />

BLAUWE LIJN<br />

In ons paasnummer las u het al: onze leerlingen van de eerste graad en<br />

de bovenbouw hebben massaal deelgenomen aan de poëziewedstrijd<br />

De Maas, georganiseerd door Marnixring Land van loon – Nieuw Eyck<br />

in Maaseik, het Algemeen Nederlands Verbond regio beide Limburgen<br />

en de Orde van den Prince afdelingen Maastricht en Maasland Maaseik.<br />

Met fierheid mogen we zeggen dat 24 van onze leerlingen in de prijzen<br />

zijn gevallen. Zij werden door de organisatie op 14 mei uitgebreid in de<br />

bloemetjes gezet en hun werk werd door uitgeverij Clavis in een verzamelbundel<br />

gepubliceerd. De winnaars in hun categorie gingen met een<br />

mooi boekenpakket en een leuke zakcent naar huis.<br />

De vakgroep Nederlands was zo onder de indruk van de inzet van haar<br />

leerlingen dat de leerkrachten besloten ze ook op school te huldigen.<br />

Dat gebeurde op 1 <strong>juni</strong> tijdens de middagpauze met een leuke receptie<br />

waarbij de genomineerden ook hun vrienden mochten meebrengen.<br />

Het werd een smakelijk en gezellig eerbetoon voor onze poëten, die<br />

de boekenbon en hun gedicht op poster een aangename verrassing<br />

vonden.<br />

Een poëtisch initiatief, zeker voor herhaling vatbaar!<br />

44 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


drup<br />

drup<br />

spet spat<br />

kronkel<br />

klets<br />

drup drup drup drup drup drup drup drup REGEN!<br />

en de Maas meandert verder<br />

in de Noordzee<br />

Water komt erbij en<br />

klots klets<br />

holt<br />

UIT!<br />

DRAAIT KEERT D<br />

T<br />

I<br />

A<br />

A<br />

R<br />

| OVERSTROOMT |/__<br />

Elisabeth Vandoren<br />

12 jaar<br />

45


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

Onze Maas<br />

Woest en overheersend maar ook verbindend,<br />

zo verschillend, zo verrassend.<br />

Altijd vloeit ze door,<br />

in goede tijden en in slechte tijden.<br />

Ze trekt zich nergens iets van aan,<br />

niet van mensen, niet van dieren.<br />

Soms wil ik zijn zoals zij,<br />

gewoon doorgaan, nooit stoppen.<br />

Van tijd tot tijd meer geven of minder geven.<br />

Ik kan daar kracht uit putten,<br />

me zo machtig voelen als de Maas.<br />

Zij neemt rotsen en wrakhout mee,<br />

zoals ik herinneringen, goede en slechte.<br />

Ik ben op zo veel plaatsen in gedachten,<br />

net als onze mooie Maas.<br />

Amaryllis Wellens<br />

12 jaar<br />

46 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

De Maas<br />

950 kilometer, een boeiende, lange reis<br />

In Frankrijk het vertrek, nog zeer bescheiden en klein<br />

Niet altijd rozengeur en maneschijn<br />

In Verdun een trieste rode gloed<br />

door het vergieten van zo veel bloed<br />

Langs haar oevers zag Jeanne d’Arc het levenslicht<br />

Een grote dame, op de brandstapel verplicht gezwicht<br />

Onderweg ook ontspanning, cultuur en plezier<br />

met de hulp van Ourthe, Lesse en Samber als zijrivier<br />

Trots en eer in Dinant, Adolphe Sax was hier<br />

Flirtend met grenzen hier en daar<br />

Nederlands en Belgisch Limburg vinden elkaar<br />

Ook voor Duitsland was dit bijna waar<br />

Soms meanderend wispelturig en gevaar<br />

Ging haar boekje bijna te buiten in Maaseik vorig jaar<br />

Via de delta met Rijn en Schelde in Nederland<br />

vrijheid en met de Noordzee een eeuwige band<br />

Pieter Schreurs<br />

12 jaar<br />

47


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

Maasgedicht<br />

De Maas is als een mens<br />

Alles wat erin terechtkomt<br />

Voert ze met zich mee<br />

Er zijn dagen<br />

Zonder klagen<br />

Waarop alles prima vloeit<br />

De Eik aan de oever groeit<br />

Er zijn ook dagen<br />

Met onmenselijk moeilijke vragen<br />

Dan zal de Maas overstromen<br />

En iedereen dwarsbomen<br />

Net zoals de mens<br />

Bereikt de Maas dan zijn grens<br />

Elien Beenders<br />

13 jaar<br />

48 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

De Maas<br />

De Maas stroomt al jaren<br />

helemaal tot aan de Noordzee<br />

Soms ga ik naar haar staren<br />

of loop een stukje mee<br />

Soms erg diep, soms erg laag<br />

dat hangt af van het weer<br />

Soms erg snel, soms erg traag<br />

maar mooi iedere keer<br />

Als voor iedereen zijn tijd is gekomen<br />

zal de Maas nog altijd stromen<br />

Iona Coopmans<br />

13 jaar<br />

49


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

Een steentje geworpen<br />

in de kolkende stroom<br />

van woest, wild water<br />

meegevoerd langs dorpen en weiden<br />

scherpe kantjes vervagen<br />

2 STEM vestiging Kinrooi<br />

14 jaar<br />

50 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

De dwalende dwaas<br />

Ik voelde net als een dwalend lichaam<br />

Meegesleurd door het water<br />

Dobberend op weg naar later<br />

En dan stilaan eenzaam verdergaan<br />

Daarna meegenomen door de Maas<br />

Ondergetrokken en verdronken in spijt<br />

Nergens kon ik mijn gevoelens kwijt<br />

Vervolgens werd alles een waas<br />

En toen het water mijn mond toch verliet<br />

Liet ik vallen dat ik van haar hield<br />

Al deden die woorden haar verdriet<br />

Vlak voordat ik mijn ogen sloot<br />

Werden haar stralende wangen toch nog even rood<br />

En ik, wel, ik ging weer verder dobberen<br />

Xander Valée<br />

17 jaar<br />

51


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

Ik, jij, hij, zij zelfzeker, zwoegend en tegelijkertijd z o e k e n d.<br />

Het water,<br />

vol geladenheid,<br />

baant haar weg door harde stenen en zachte gronden.<br />

Ooit door een stom toeval ontstaan en nu onmisbaar dicht bij de<br />

mens,<br />

onwetend hoelang nog.<br />

Ze brengt ons zoveel o n e c h t e rust, luisterend naar de<br />

gedwarsboomde golven, die zonder genade toch hun weg kiezen.<br />

De meedogenloze Maas is sterk,<br />

sterk,<br />

sterker dan ons, zonder weten van ons, zonder ons.<br />

Somber, scheiding,<br />

scheiden,<br />

van volkeren, van land, van haarzelf.<br />

Ik, jij, hij, zij machtig maar nooit af.<br />

Sofia Cremers<br />

16 jaar<br />

52 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Tweede graad<br />

— STUDIEDAG<br />

TOPOGRAFIE<br />

De leerlingen van 4 Bouwwetenschappen en 6 Bouw- en houtwetenschappen<br />

werden ondergedompeld in de wereld van de topografie. Topografie maakt deel<br />

uit van hun opleiding, o.a. voor het uitzetten van de gebouwen en de bepaling<br />

van de hoogtepeilen. Maar topografie wordt ook buiten de bouwwereld in tal<br />

van andere sectoren gebruikt, zoals de luchtvaart.<br />

Gastdocent Erwin Matthys, van de firma Constructiv<br />

gaf in de voormiddag een leerrijke,<br />

theoretische uiteenzetting. In de namiddag<br />

werd deze kennis in de praktijk omgezet met<br />

behulp van o.a. lasertoestellen die door Constructiv<br />

aangeleverd werden.<br />

Zo hebben we de weg aan sporthal S in lengte-<br />

en dwarsprofiel opgemeten en de niveaus<br />

van de trappen aan de kapel in kaart gebracht.<br />

Daar kwamen door het niveauverschil toch<br />

enkele topografische kunstgrepen aan te pas.<br />

De leerlingen vonden de combinatie van theorie<br />

en praktijk bijzonder interessant omdat dit<br />

heel nauw aansloot bij hun leefwereld.<br />

53


—<br />

Sport<br />

— SPORTDAG!<br />

54 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Sport<br />

55


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— ‘VAST ALS EIK’<br />

SCHERMCLUB MEETS MOSA-RT<br />

Schermen is een van de oudste sporten ter wereld. Het schermen in de oorspronkelijke vorm<br />

gaat terug tot de strijd met alle houw- en slagwapens zoals dolken, messen, hellebaarden en<br />

lansen, sabels en degens. In Maaseik wordt deze sport nog steeds beoefend!<br />

Onze club<br />

Schermclub ‘Vast Als Eik’ begon<br />

in 1952 in het H.-Kruiscollege (dat<br />

vandaag deel uitmaakt van Mosart).<br />

Wij zijn een kleine club met een<br />

familiale sfeer en gemotiveerde leden!<br />

We trainen op woensdagavond en<br />

zaterdagochtend in sportzaal-F op<br />

campus MOSA-RT. Iedereen van<br />

6-99 is welkom om te komen proberen,<br />

ook integreren wij G-Sporters<br />

met een mentale beperking in<br />

onze normale werking!<br />

De eerste 5 lessen zijn gratis, ook<br />

zal het eerste jaar alle uitrusting<br />

gratis door de club aangeboden<br />

worden. Bij Vast Als Eik is er plaats<br />

voor competitie en groei voor jouw<br />

scherm-droom, van puur recreatief<br />

tot hoog niveau competitief.<br />

Heb je interesse? De eerste aanmelding verdient<br />

een seizoen gratis lidmaatschap t.w.v. € 230.<br />

Voor meer info en/of contact:<br />

Estée-Louise Steur en Sofia Cremers<br />

https://schermclub-vastalseik.eu/<br />

instagram/facebook: schermclub_vast_als_eik<br />

tel: 0499 980 275<br />

Daarnaast werken we geregeld<br />

samen met de andere Limburgse<br />

schermclubs en organiseren we elk<br />

jaar enkele leuke activiteiten: onze<br />

3-daagse, een barbecue, maandelijkse<br />

competitie in de club,...<br />

56 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Tweede graad<br />

— PROJECT<br />

OUDEREN<br />

Voor dit project heeft klas 4 Maatschappij en welzijn een actieve en gezonde voormiddag georganiseerd<br />

voor ouderen. We vertrokken daarbij vanuit de leerstof van het vak gezondheid.<br />

Vooraleer de leerlingen deze activiteit<br />

konden organiseren, was het<br />

belangrijk meer te weten over de<br />

lichamelijke, geestelijke en sociale<br />

gezondheid van ouderen. Die voorbereiding<br />

gebeurde in de lessen Indirecte<br />

Zorg. Het doel was om aan<br />

ziektepreventie en gezondheidsbevordering<br />

te doen bij ouderen.<br />

De gasten genoten van verschillende<br />

activiteiten: stoelyoga, handmassage,<br />

creatief zijn met wenskaarten<br />

en schilderen, kennis testen<br />

via een quiz enz.<br />

57


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

CHATGPT<br />

— ENKEL PAGINA’S<br />

VULLEN OF IS ER<br />

MEER?<br />

Nog nooit van ChatGPT of van AI (artificiële intelligentie) gehoord? Dan hebt u toch ergens<br />

onder een steen geleefd de laatste acht maanden. Want sinds de tekstgenerator eind vorig<br />

jaar gelanceerd werd, was hij het onderwerp van gesprek in allerlei milieus. Journalisten vroegen<br />

zich af hoe lang hun job nog zou kunnen bestaan, ingenieurs en IT-ers waren dolenthousiast,<br />

onderwijsinstellingen banden de chatbot meteen van hun systeem en schrijvers vroegen<br />

zich af wie de auteur van een werk genoemd kon worden, als ChatGPT gebruikt was. Kwaliteitskranten,<br />

damesbladen, regionale publicaties en uiteraard studentenmagazines hebben<br />

allemaal bladzijden vol geschreven, of laten schrijven, over AI en ChatGPT, die zonder enige<br />

twijfel tot de revelaties van <strong>2023</strong> behoren. Vandaar dat u er ook in uw lijfblad <strong>Straf</strong>! over leest.<br />

Wat is AI eigenlijk?<br />

Artificiële of kunstmatige intelligentie is nu al<br />

niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.<br />

Gebruikt u de assistente uit uw bankapp,<br />

die feilloos op uw vragen kan antwoorden<br />

58 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

en u doorstuurt naar de juiste pagina van de<br />

website? Vraagt u Siri om uw favoriete muziek<br />

via uw iPhone af te spelen terwijl u aan het<br />

klussen bent? Maakt u gebruik van vertaalhulp<br />

bij het lezen van een roman of een stuk<br />

in een vreemde taal? Droomt u ervan ooit de<br />

trotse bezitter te zijn van een zelfrijdende wagen?<br />

Dit zijn maar enkele toepassingen van<br />

AI. Ook in de geneeskunde, in wetenschappelijke<br />

onderzoeken allerlei wordt AI al op grote<br />

schaal ingezet. We spreken dus over computersystemen<br />

die taken uitvoeren waarvoor<br />

normaal menselijke intelligentie nodig is. KI<br />

gaat over leren, problemen oplossen, oplossingen<br />

beredeneren, beslissingen nemen op<br />

een manier die vergelijkbaar is met menselijke<br />

intelligentie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt<br />

van technieken die computers in staat stellen<br />

enorme hoeveelheden data te analyseren en<br />

te selecteren, patronen te herkennen, conclusies<br />

te trekken en voorspellingen te doen.<br />

Zo maakt Chat GPT gebruik van enorme hoeveelheden<br />

tekst die van het internet gehaald<br />

zijn. Sommigen spreken over 570 gigabyte<br />

aan data uit allerlei geschreven bronnen en er<br />

zouden minstens 300 miljard woorden in het<br />

systeem zitten. Cijfers om van te duizelen. En<br />

als u dan weet dat ChatGPT eigenlijk niet weet<br />

of begrijpt, maar vooral patronen zoekt en die<br />

afspeelt, dan is het nog meer verbazingwekkend<br />

dat er zulke behoorlijke teksten uit het<br />

systeem rollen. Immers, u kan ChatGPT een<br />

tekst laten samenvatten, een vertaling laten<br />

maken, vragen laten beantwoorden. Zoekt u<br />

naar een goede titel voor uw eigen verhaal,<br />

wil u een nieuw sprookje over een imaginair<br />

draakje om voor te lezen aan uw kinderen,<br />

hebt u achtergrondvragen bij het journaal,<br />

hebt u vragen over het politieke systeem in<br />

Myanmar, wil u een degelijke inhoudsopgave<br />

laten genereren voor uw eindwerk? Dat en<br />

nog veel meer kan met ChatGPT. En het meest<br />

opmerkelijke van het systeem is dat het met<br />

u in dialoog lijkt te gaan en er ook nog van<br />

bijleert. Immers in de chat kan u vragen stellen,<br />

die specifiëren, om meer uitleg vragen,<br />

wijzigingen laten aanbrengen en zo meer. De<br />

antwoorden die u krijgt blijken steeds beter te<br />

worden.<br />

Hallucinaties<br />

Misschien bent u nu wel erg nieuwsgierig geworden<br />

en wil u zelf aan de slag, maar dan is<br />

het toch even nuttig en nodig om na te gaan<br />

wat ChatGPT niet kan. En jammer genoeg is<br />

dat ook heel wat.<br />

Hoewel het lijkt alsof ChatGPT geweldig intelligent<br />

is, is het dat toch niet. U mag rustig<br />

stellen dat GPT oliedom is, want het snapt<br />

niks van zijn eigen antwoord. Het rijgt immers<br />

alleen maar woorden aan elkaar die, afhankelijk<br />

van de vraag die u stelde, vaak samen<br />

opduiken. Daarop is het systeem immers gericht.<br />

We hebben te maken met een inderdaad<br />

prachtig computersysteem, maar intelligentie<br />

is nog wat anders. Waarmee we niet gezegd<br />

willen hebben dat er nooit sprake zal zijn van<br />

intelligente systemen. U hebt wellicht ook gelezen<br />

dat de grote bobo’s uit de computerwereld<br />

opgeroepen hebben even de pauzeknop<br />

in te drukken bij de onderzoeken naar de mogelijkheden<br />

van AI en stil te staan bij de (ethische)<br />

problemen die de in hun ogen te snelle<br />

ontwikkelingen met zich meebrengen. Of<br />

deze oproep inderdaad vanuit een reële bezorgdheid<br />

om de intellectuele vrijheid van de<br />

mens voortkomt, is gezien het enorme economische<br />

en politieke potentieel van intelligente<br />

AI-systemen toch ook een vraag die we ons<br />

moeten stellen.<br />

59


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

ChatGPT heeft last van hallucinaties… De robot<br />

zal immers zijn uiterste best doen om u altijd<br />

een antwoord te geven. Desnoods verzint<br />

hij er eentje, als u wil zelfs met referenties. Bij<br />

een groot aantal toepassingen blijft het dus<br />

de boodschap de antwoorden van ChatGPT<br />

te controleren. De feitelijke informatie checken<br />

blijft dus een must.<br />

Trouwens, als u vragen stelt die betrekking<br />

hebben op de periode na 2021, dan zal de robot<br />

u in de steek moeten laten: die informatie<br />

is te recent voor hem en dat zal hij dan ook<br />

ruiterlijk toegeven. Wellicht zal aan dit euvel<br />

snel verholpen worden en ondertussen kan u<br />

terecht bij de chatbot van Bing, die onlangs<br />

gelanceerd werd.<br />

Plagiaat?<br />

Wil u weten waar ChatGPT zijn mosterd haalt,<br />

dan komt u bedrogen uit. Die ‘bronnen’ worden<br />

angstvallig afgeschermd. Ja, over het onderwerp<br />

waar u naar vraagt kan er wel een<br />

bronnenlijst opgesteld worden, maar echt vragen<br />

naar waar ChatGPT zelf zijn info haalde,<br />

kan (voorlopig) niet.<br />

Pleegt u dan plagiaat als u gebruik maakt van<br />

een tekstgenerator? Wel, niet echt. Plagiaat is<br />

het gebruiken van het werk van iemand anders,<br />

zonder die ander te erkennen. Doen alsof<br />

jijzelf een werk afgeleverd hebt, is natuurlijk<br />

ook plagiaat. GPT doet dat eigenlijk niet. Het<br />

steelt of kopieert geen teksten, maar genereert<br />

zijn eigen<br />

tekst<br />

op basis van<br />

wat het systeem<br />

geleerd<br />

heeft vanuit<br />

de patronen<br />

en structuren<br />

van de menselijke<br />

taal.<br />

De tekst kan<br />

wel lijken op<br />

een tekst die je al eens eerder gezien hebt,<br />

maar er wordt niet letterlijk gekopieerd van<br />

een bepaalde bron. Wat wel vaststaat is dat u<br />

nooit de intellectuele eigendom kan claimen<br />

van een tekst die u door ChatGPT hebt laten<br />

schrijven. Met andere woorden, dat soort teksten<br />

kan niet in een opdracht voor school of<br />

in een opleiding, voor een eindproef of een<br />

proefschrift. Het is weer een ander verhaal<br />

als je aangeeft een tekstgenerator gebruikt<br />

te hebben, iets wat sommige opleidingsinstituten<br />

al eisen. Andere laten dan toch weer<br />

plagiaatsoftware op de teksten los om zo te<br />

achterhalen wat echt het werk van de indiener<br />

van een opdracht of proef is. Het is duidelijk<br />

dat er nog geen effectieve en efficiënte manier<br />

is om ‘chatbotteksten’ te onderscheiden<br />

van andere.<br />

Toch zijn er wel wat kenmerken die vaker opduiken<br />

in door AI gegenereerde teksten.<br />

Niet alles is grammaticaal correct en uiteraard<br />

komen er ook spelfouten voor. Bovendien vallen<br />

herhalingen vaker op. Logisch ook: door<br />

de grote hoeveelheden data waarmee ChatG-<br />

PT werkt is het ‘risico’ op herhalingen in een of<br />

andere vorm iets groter. En omdat we te maken<br />

hebben met statistieken en niet bepaald<br />

met literatuur, zijn onnatuurlijk aandoende,<br />

erg lange zinnen ook geen uitzondering. Dat<br />

ChatGPT af en toe heel wat fantasie toont<br />

60 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

en totaal foute info geeft, zeiden we al, maar<br />

soms is in een tekst ook duidelijk dat context<br />

ontbreekt – hoewel hier veel afhangt van de<br />

prompt die ingegeven wordt – en is de stijl<br />

van schrijven vrij emotieloos, haast machinaal.<br />

Akkoord, niet erg duidelijk omschreven criteria<br />

om een tekst als een origineel stuk werk<br />

te beoordelen, maar voorlopig kunnen we niet<br />

veel meer.<br />

En in het onderwijs?<br />

Terwijl in New York de openbare scholen Chat-<br />

GPT van hun systemen verwijderd hebben,<br />

blijven we in Vlaanderen en Nederland wat<br />

meer met de voeten op de grond. Na de opkomst<br />

van het internet, de zoekmachines en<br />

spellingcontroles allerlei weten we in onderwijsmiddens<br />

al heel wat jaren dat nieuwe systemen<br />

niet verboden moeten worden, maar<br />

dat we ze eerder moeten omarmen en op<br />

zoek moeten gaan naar mogelijkheden om ze<br />

in de onderwijspraktijk te integreren. ChatGPT<br />

is niet het einde van de boekbespreking, om<br />

maar iets te noemen, maar zal wel leiden tot<br />

een andere aanpak van zo’n recensie en het<br />

opmaken van een planning om een werkstuk<br />

of praktijkproef af te leveren kan misschien<br />

deels met AI (nu of in de toekomst) maar de<br />

uitwerking zal toch door de betrokken leerling<br />

moeten gebeuren.<br />

Voordelen<br />

ChatGPT biedt onmiskenbaar voordelen voor<br />

zowel leerkrachten als leerlingen. Sneller dan<br />

bij Google krijg je antwoorden op je vragen,<br />

gewoon omdat je gerichte prompts kan ingeven<br />

en vrijwel meteen een antwoord krijgt,<br />

zonder dat je zelf door heel wat bladzijden<br />

informatie moet spitten. Uiteraard is de beschikbaarheid<br />

van ChatGPT 24/7 een voordeel<br />

voor zowel leerling als leerkracht en door<br />

het feit dat de chatbot over enorm veel informatie<br />

beschikt en dus op een zeer breed scala<br />

van vragen kan antwoorden, is hij bruikbaar in<br />

zowat alle vakken. Zoek je informatie over de<br />

tweede aorist in het Oudgrieks of wil je iets<br />

weten over windbelasting bij een schilddak?<br />

Het kan allemaal, maar je blijft als leerling of<br />

leerkracht wel verantwoordelijk voor de correcte<br />

vraagstelling. De snelle toegang tot<br />

informatie heeft nog twee belangrijke voordelen.<br />

Leerlingen beschikken sneller over de<br />

informatie die ze nodig hebben en daardoor<br />

verliezen ze minder snel de focus dan bij het<br />

soms oeverloze klikwerk bij een zoekmachine.<br />

U kent het verschijnsel zelf ongetwijfeld: u<br />

zoekt informatie over – laten we maar iets zeggen<br />

– jachttechnieken van orka’s en een uurtje<br />

later bent u resorts aan de Canadese westkust<br />

aan het vergelijken. Het tweede voordeel is de<br />

verbetering van de leerefficiëntie, want door<br />

de snelle antwoorden van ChatGPT kunnen<br />

leerkracht en leerlingen zich concentreren op<br />

de inhoud die ze onder de knie willen krijgen.<br />

Nadelen<br />

Zijn er dan geen nadelen aan het gebruik van<br />

ChatGPT in het onderwijs? We haalden het<br />

probleem van mogelijk onjuiste informatie<br />

hierboven al aan en over de taalbeperkingen<br />

spraken we ook. Daarnaast kan het gebruik<br />

61


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

van tekstgeneratoren de noodzaak voor leerlingen<br />

om zelf hun gedachten te vormen en<br />

te overleggen met elkaar verminderen. En<br />

aangezien via de chatbot alles opgezocht kan<br />

worden, mits het stellen van de juiste vragen,<br />

zou de neiging bij leerkrachten kunnen opduiken<br />

om via AI ‘snel-snel’ op het einde van een<br />

periode wat leerstof in te halen en zelf over<br />

bepaalde stukken geen echte les meer te geven.<br />

Voorbeelden die aangeven dat een belangrijk<br />

aspect van het onderwijs, de sociale<br />

interactie, deels verloren gaat, als we te sterk<br />

op AI gaan steunen. De voorbije coronajaren<br />

hebben duidelijk de waarde van het sociale<br />

aspect in onze samenleving en dus ook in het<br />

onderwijs aangegeven. Voor creatieve opdrachten<br />

kan AI, en ChatGPT, ook amper ingezet<br />

worden. AI is nu eenmaal gericht op feiten<br />

en logica en veel minder op creativiteit en verbeelding.<br />

Tot slot blijft er nog de flexibiliteit<br />

van een leerkracht voor de klas. Een moeilijkheid<br />

snel op een alternatieve manier verduidelijken,<br />

aandacht hebben voor Klaartje die het<br />

duidelijk moeilijk heeft en voor Jan die in slaap<br />

dreigt te vallen, een aanmoedigende knik hier,<br />

een knipoog daar, een kwinkslag om even wat<br />

spanning weg te halen, een aanstekelijke verteltrant,<br />

enthousiasme over de leerstof laten<br />

kijken, de waarde van kennis verduidelijken…<br />

AI moet het echt wel afleggen tegen een gedreven<br />

leerkracht.<br />

die het lesgebeuren ondersteunen en het gebruik<br />

ervan moet efficiënt en effectief blijven<br />

en op een verantwoorde manier geïntegreerd<br />

worden. Ze kunnen de menselijke interactie<br />

tussen leerlingen en tussen leerlingen en hun<br />

leerkracht niet vervangen. Ook is het nodig<br />

om leerlingen bewust te maken van de ethische<br />

aspecten rond het gebruik van AI, zodat<br />

ze taken en opdrachten op een eerlijke manier<br />

blijven uitvoeren. Maar vooral is het nodig<br />

het gebruik van AI en ChatGPT voortdurend<br />

te evalueren en bij te sturen, want de ontwikkelingen<br />

staan echt niet stil.<br />

Nee, bovenstaande tekst hebben we niet geschreven<br />

met ChatGPT. We hebben wel wat<br />

dingen opgezocht via de chatbot. Onder andere<br />

deze laatste zin die we u als advies van<br />

ChatGPT zelf willen meegeven:<br />

“Over het algemeen is ChatGPT een handig<br />

hulpmiddel, maar het is altijd verstandig om<br />

gezond verstand te gebruiken en de informatie<br />

die je ontvangt te verifiëren bij andere<br />

bronnen.”<br />

Een conclusie<br />

AI en ChatGPT openen heel wat perspectieven<br />

voor ons onderwijs en correct gebruik<br />

ervan en voortdurende aandacht voor de recentste<br />

ontwikkelingen komt de mediawijsheid<br />

van leerlingen en leerkrachten zeker ten<br />

goede. De informatie die gegenereerd wordt<br />

moet echter altijd gecontroleerd worden, zodat<br />

leerkrachten en leerlingen zich bewust zijn<br />

van de mogelijkheden en beperkingen van<br />

ChatGPT. AI en Chat GPT zijn hulpmiddelen<br />

62 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Derde graad<br />

— TRAPPEN!<br />

Onder deskundige begeleiding van hun leerkracht mochten de leerlingen<br />

van het 7de specialisatiejaar Bijzondere Schrijnwerkconstructies 2<br />

identieke, massief eiken trappen voorbereiden, realiseren, plaatsen en<br />

afwerken. Het project werd gerealiseerd voor een oud-leerling die de<br />

kwaliteiten van onze voltijdse opleidingen zelf mocht ervaren.<br />

Deze ‘dichte’ kwarttrappen maken in het midden een draai van 90 graden.<br />

De kwartdraai bestaat uit verdreven treden (aan één kant breder dan aan<br />

de andere kant). De leerkracht leert de leerlingen hoe ze de trap moeten<br />

ontwerpen (Engineering) zodat de trap overal comfortabel beloopbaar is.<br />

De onderdelen werden uitgefreesd op de CNC-machine.<br />

De trappen met middenkwart kregen een kaderleuning om van glazen<br />

panelen te voorzien.<br />

63


—<br />

Oud-leerling<br />

HERMAN DANIËLS, GEDELEGEERD BESTUURDER INTELLISOL<br />

— “DE ENERGIEMARKT<br />

GAAT DE LAATSTE<br />

FASE VAN GROTE<br />

UITDAGINGEN IN”<br />

Sinds 2017 is Maaseik een ‘landmark’ rijker want wie over de Rijksweg Maaseik<br />

binnenrijdt (of omgekeerd) kan er niet naast kijken: een strak wit gebouw dat<br />

zelfs in Silicon Valley niet zou misstaan. “Het is ons energiecentrum”, glimlacht<br />

Herman Daniëls, “met een oppervlakte van 5000 m². Voor de energievoorziening<br />

gebruiken we alleen geothermie.” Tussen haakjes: ook de indrukwekkende<br />

zonnepanelen op de campus van Mosa-RT zijn een realisatie van Intellisol. Voor<br />

alle vragen over energie nu en vooral in de toekomst, zitten we dus wel goed<br />

bij Herman.<br />

Sinds 2017 is Maaseik een ‘landmark’ rijker want wie over de Rijksweg Maaseik<br />

binnenrijdt (of omgekeerd) kan er niet naast kijken: een strak wit gebouw dat<br />

zelfs in Silicon Valley niet zou misstaan. “Het is ons energiecentrum”, glimlacht<br />

Herman Daniëls, “met een oppervlakte van 5000 m². Voor de energievoorziening<br />

gebruiken we alleen geothermie.” Tussen haakjes: ook de indrukwekkende zonnepanelen<br />

op de campus van Mosa-RT zijn een realisatie van Intellisol. Voor alle vragen<br />

over energie nu en vooral in de toekomst, zitten we dus wel goed bij Herman.<br />

Maar we zijn hem natuurlijk gaan opzoeken omdat hij een oud-leerling is van het<br />

Heilig Kruiscollege dat nu in de groep Mosa-RT zit. “Ik was niet de makkelijkste in<br />

mijn Collegejaren. Ik ben er begonnen in 1981 en dat was in volle VSO-periode. Ik<br />

heb Latijn gedaan, Grieks en in de 3de graad Moderne Talen-Wiskunde.”<br />

Van Maaseik naar Diepenbeek<br />

Naar eigen zeggen heeft Herman op het College een ‘leuke tijd’ gehad: “In alle<br />

64 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Oud-leerling<br />

opzichten. Ik ben blij dat ik de periode heb<br />

meegemaakt dat leraren nog hun eigen inbreng<br />

hadden in het lessenpakket. Ik heb echt<br />

heel waardevolle leerkrachten gehad die elk<br />

op hun manier hun liefde voor hun vak met<br />

overtuiging konden overbrengen.” En het zijn<br />

er veel geweest: “Ik ben blij dat ik alle leraren<br />

heb gehad die ik heb gehad en ik heb veel aan<br />

hen te danken. Namen noemen is altijd moeilijk<br />

maar ik denk zeker aan Mathieu Caenen,<br />

Yvonne Gielen … Jaak Bergers ook: Duits spreken,<br />

dat heb ik bij hém geleerd.” Ook buiten<br />

de klas genoot Herman met volle teugen van<br />

wat het College te bieden had: “We speelden<br />

“MIJN CURSUSSEN IN DIEPENBEEK<br />

WAREN ZWAARDER DAN DIE VAN<br />

KULEUVEN”<br />

volleybal op de speelplaats en ik bediende<br />

ook de projector in de filmclub van Kruisheer<br />

Put. Dat was een beetje traditie in de familie<br />

want mijn broers Dirk en Walter deden dat<br />

ook.” Het zorgde ook voor interessante contacten:<br />

“Kruisheer Put draaide de film op vrijdag<br />

voor de externen en op donderdagavond<br />

voor de internen. En daar was ik ook bij. Ik zie<br />

nog altijd Joris Vrancken zitten! Vandaag is hij<br />

eigenaar van P&V Panels in Heusden-Zolder.<br />

Professioneel zitten we regelmatig aan tafel.”<br />

Herman rondde zijn studies op het College af<br />

in 1987 en ging Handelsingenieur studeren in<br />

Diepenbeek: “Dat werd toen, een beetje smalend,<br />

een plattelandsuniversiteitje genoemd.<br />

Maar dat was niet terecht: mijn broer Dirk had<br />

Economie gestudeerd aan de KULeuven en<br />

we hebben eens onze cursussen naast mekaar<br />

gelegd. Ik kan je verzekeren dat die van mij<br />

een stuk zwaarder waren.”<br />

Van Diepenbeek via Maaseik en Bree weer<br />

naar Hasselt<br />

Echt solliciteren moest hij niet: “Ik had Accountancy-Fiscaliteit<br />

gevolgd en belandde bijna<br />

automatisch bij een boekhouder in Maaseik.<br />

Eén van onze klanten was actief in de bouwsector<br />

en zocht een financieel verantwoordelijke.<br />

Hij vroeg me of ik dat wou doen en ik heb<br />

ja gezegd.” Aan wat toen nog het Limburgs<br />

Universitair Centrum was had Herman een<br />

thesis geschreven met een bedrijfseconomische<br />

analyse van de levensvatbaarheid van<br />

events in de Grenslandhallen: “In mijn studententijd<br />

was ik zelf nogal actief geweest in de<br />

eventsector, dus dat boeide me. En toen belde<br />

de promotor van mijn thesis: bij UNIZO zochten<br />

ze een projectmanager Events. Was dat<br />

niets voor mij?” Herman zei weer ‘ja’ en bleef<br />

daar 2 jaar: “Ik hield me vooral bezig met het<br />

organiseren van events: jaarbeurzen, Bouwinnovatie<br />

… dat soort dingen. Ik herinner me ook<br />

nog een beurs over milieuvriendelijke producten<br />

maar daar was ik toen helemaal niet mee<br />

bezig. Nog niet.” Via UNIZO trok Herman de<br />

aandacht van de Grenslandhallen en zij boden<br />

hem de directeursstoel aan: “Ik was 25 jaar en<br />

directeur! Ik ben daar uiteindelijk gebleven tot<br />

2006, bijna 12 jaar. Ik had mezelf altijd voorgenomen<br />

dat ik nooit politieke inmenging zou<br />

dulden en na de verkiezingen in 2006 zat dit<br />

er wel aan te komen. Dus ben ik vertrokken<br />

met een hartelijk dank-je-wel.”<br />

65


—<br />

Oud-leerling<br />

Zonnepanelen vanuit de Tropic<br />

Maar aan zijn Grenslandhallen-jaren hield Herman<br />

wel wat over: “Het is bijna 20 jaar geleden<br />

maar ook toen waren de energiefacturen in de<br />

Grenslandhallen gigantisch hoog. Daar moest<br />

ik iets op vinden en een schepen stelde zonne-energie<br />

voor. Ik kende daar letterlijk niets<br />

van, dus ben ik een en ander gaan opzoeken.<br />

Dat was in 2004 en de context was natuurlijk<br />

heel anders dan nu.<br />

Maar gaandeweg leerde<br />

ik er meer en meer over.<br />

En toen heb ik bij mezelf<br />

de bedenking gemaakt:<br />

als dit inderdaad allemaal<br />

waar is, zal die markt gigantisch exploderen.”<br />

De keuze na de Grenslandhallen was dan ook<br />

vlug gemaakt: zonnepanelen! “Met twee vennoten<br />

zijn we echt van 0 begonnen. Ons kantoor<br />

met magazijn was in de Markstraat in<br />

Maaseik in een gebouwtje dat daarvoor een<br />

kleine discotheek was geweest, de Tropic.” En<br />

het ging razendsnel vanaf dag 1: “De markt<br />

was aan het openbloeien: toen wij met Intellisol<br />

begonnen in 2006, waren in heel Vlaanderen<br />

42 ondernemingen die zonnepanelen<br />

installeerden. 2 jaar later waren er dat 1200<br />

en nog eens 2 jaar later nog maar 400! Wij<br />

hebben geluk gehad dat we van bij de start<br />

mensen hadden die echt heel goed in hun vak<br />

waren. Na 1 jaar hadden we al 12 medewerkers<br />

op de loonlijst.”<br />

Energiecentrum zonder schakelaar<br />

Vandaag huist Intellisol in het energiecentrum<br />

en zonnepanelen installeren doen ze nog altijd.<br />

Maar niet alleen dat: “We profileren ons<br />

nu als energiecentrum, multitechnisch installatiebedrijf<br />

en partner voor alle energietechnieken:<br />

warmtepompen, geothermie, vloerverwarming,<br />

‘cmartports’, ventilatie, airco,<br />

laadpalen, LED-verlichting, batterijsystemen<br />

en recent ook energiezuinige zwembaden.<br />

En ja, ook nog zonnepanelen. We hebben een<br />

“IN 2004 KENDE IK LETTERLIJK<br />

NIKS VAN ZONNEPANELEN”<br />

eigen studiebureau om zelf de warmteverliesberekening<br />

te maken voor om het even welke<br />

woning. We zijn dus een volwaardige partner<br />

voor energietechnieken bij industrie-, kantooren<br />

woningbouw: zowel bij nieuwe projecten<br />

als renovatie.” En het paradepaardje van Intellisol<br />

is uiteraard hun gebouw aan de Rijksweg:<br />

“Hier vind je geen stookolietank of gasaansluiting.<br />

Verwarming en koeling gebeurt via een<br />

geothermische pomp die<br />

draait op elektriciteit die<br />

we dan weer uit de zonnepanelen<br />

halen. We zijn<br />

dus zelf onze energieleverancier<br />

en hebben dan<br />

ook geen last van alle mogelijke fluctuaties<br />

op de energiemarkt. Maar goed, daarvoor zijn<br />

ook keuzes gemaakt: hier vind je geen enkele<br />

lichtschakelaar want alles wordt via sensoren<br />

aangestuurd. Idem voor de verwarming: alles<br />

is geautomatiseerd. Voor alle energie in dit<br />

hele gebouw en we spreken toch over 5000<br />

m², hebben we op jaarbasis 50 000 kwh nodig:<br />

evenveel als 10 huisgezinnen.”<br />

Buurman betaalt mijn zonnepanelen<br />

Er is al heel veel over energie en energiefacturen<br />

geschreven en het houdt maar niet op:<br />

“Tja, ‘Buurman betaalt voor mijn zonnepanelen’,<br />

die verhalen in de media kennen wij ook<br />

natuurlijk. Alleen zijn die niet helemaal correct.<br />

Idem voor de terugdraaiende teller! De<br />

rode draad in dat hele verhaal is dat belofte<br />

altijd schuld maakt. Alleen kan je dat in het<br />

Herman Daniëls<br />

66 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Oud-leerling<br />

politieke landschap niet altijd waarmaken. En<br />

“ZONNEPANELEN VERDIEN JE<br />

TERUG OP 5 TOT 8 JAAR. OP DE BANK<br />

ZOU DAT 25 % INTREST<br />

BETEKENEN”<br />

het is dus niet gelukt … Dat neemt niet weg<br />

dat zonnepanelen nog altijd zeer interessant<br />

zijn en wie dat niet doet, verklaar ik voor gek.<br />

Het is immers een zeer goede investering die<br />

je op 5 tot 8 jaar terugverdient. Met een zelfde<br />

som op de bank, moet die je 20 tot 25 % intrest<br />

betalen om hetzelfde resultaat te halen.<br />

Plus de zonnepanelen zijn technisch veel beter<br />

geworden. Met Intellisol zijn we in 2006<br />

begonnen en de evolutie is aan één stuk doorgegaan:<br />

vandaag zijn zonnepanelen efficiënter,<br />

duurzamer en vooral 85 % goedkoper dan<br />

toen. Het is een product dat nu perfect op eigen<br />

benen staat en geen overheidssteun meer<br />

nodig heeft.”<br />

Iedereen elektrisch<br />

Ook op de toekomst heeft Herman een klare<br />

kijk: “De hele energiemarkt gaat met de<br />

elektrificatie de laatste fase van grote uitdagingen<br />

in: iedereen zal in huis alles elektrisch<br />

doen. Ik plak daar geen<br />

datum op omdat die<br />

fase nu pas begonnen<br />

is. Elektrisch rijden bijvoorbeeld<br />

is nog heel recent.” Idem voor de<br />

warmtepomp: “Ook dat zit in de beginfase<br />

maar alle producenten zijn wel aan het opschalen.<br />

Nu zijn nog overheidsstimuli nodig<br />

maar dat zal, net als bij de zonnepanelen snel<br />

evolueren naar een volledig zelfstandig product.”<br />

Herman maakt zich sterk dat hij met<br />

Intellisol elke woning rendabel kan maken met<br />

nieuwe energie: “Omdat we met ons studiebureau<br />

alles onderzoeken en ons voorstel met<br />

“WE ZIJN HET GEWOON OM<br />

MISSIONARIS TE SPELEN”<br />

cijfers onderbouwen. Daardoor kunnen we<br />

een warmtepomp exact dimensioneren, ook<br />

in renovatieprojecten.” Alleen is daar nog<br />

niet iedereen van overtuigd maar daar ligt<br />

Herman niet meteen wakker van: “We zijn<br />

het intussen gewoon om missionaris te spelen.<br />

Al wat wij willen is onze klanten zo slim<br />

mogelijk maken en daar kruipt nu eenmaal<br />

véél tijd in. Maar nog eens: we werken met<br />

aantoonbaar cijfermateriaal. Resultaat: ik<br />

heb nog nooit klanten gehad die het koud<br />

hebben. Toch is die communicatie naar de<br />

mensen toe om die onzekerheid weg te nemen,<br />

nog altijd heel belangrijk. De overstap<br />

naar nieuwe technieken is nu eenmaal niet<br />

voor iedereen even vanzelfsprekend en elke<br />

verandering zorgt voor weerstand. En dat is<br />

jammer want dat zorgt ook voor verwarring<br />

terwijl er nu al oplossingen<br />

op de markt<br />

zijn die wel degelijk<br />

kansen creëren. In<br />

onze sector is bijna niets onmogelijk en het<br />

hoeft geen stukken van mensen te kosten.<br />

Wij proberen de energiefactuur tot een minimum<br />

te herleiden. En daar amuseren we<br />

ons mee!”<br />

67


—<br />

SteamClub<br />

— STEAMCLUB<br />

GOES USA<br />

23 april 05.50 uur … nee, geen enorm lange<br />

opendeurdag, maar een vroege start voor een onvergetelijk<br />

avontuur van enkele leerlingen van de Steamclub. Een<br />

reis naar Dallas, Texas, om mee te doen aan VEX worlds. VEX is de grootste<br />

roboticawedstrijd ter wereld met dit jaar 28 000 deelnemende teams<br />

waarvan jaarlijks slechts 800 teams naar VEX worlds mogen gaan.<br />

Tijdens deze wedstrijd<br />

is het de bedoeling<br />

dat de leerlingen<br />

met hun zelf<br />

ontworpen en geprogrammeerde<br />

robot een spel<br />

spelen. Dit jaar<br />

was het spel<br />

“Spin up” de te<br />

overwinnen uitdaging.<br />

Enkele<br />

weken eerder<br />

waren het<br />

deze 9 leerlingen<br />

die erin<br />

slaagden om<br />

de hoofdprijs te<br />

behalen in het<br />

spel “Spin up”<br />

en zich te kronen<br />

tot BeNeLuxkampioen<br />

<strong>2023</strong>.<br />

Deze over-<br />

winning ging gepaard<br />

met een uitnodiging om deel te nemen<br />

aan de wereldfinale in het Kay Bailey<br />

Convention Centre in Dallas, Texas.<br />

Na een lange reis van 23 uur kwamen we<br />

aan in ons huisje in Dallas. Uitgeput, maar<br />

heel enthousiast konden we beginnen<br />

aan de voorbereidingen voor de 3-daagse<br />

wedstrijd die over 36 uur zou beginnen.<br />

De eerste dag konden we gebruiken<br />

om terug op onze positieven te komen en<br />

Dallas wat te verkennen. The Corner Bakery<br />

zorgde voor een heerlijk ontbijt om<br />

de dag aan te vatten waarna we enkele<br />

bezienswaardigheden bezochten, waaronder<br />

het JFK Monument, Reunion Tower<br />

en het Dallas Aquarium. We maakten er<br />

geen lange dag van, want de volgende<br />

ochtend moesten we al om 07.00 uur vertrekken<br />

om op tijd te zijn voor de wedstrijd<br />

in het conventiecentrum.<br />

De 3-daagse wedstrijd bestond op dag 1<br />

uit het aanmelden van ons team en kennis<br />

maken met andere teams, gevolgd<br />

door een zeer strenge controle van onze<br />

robot. De robot was bij de eerste inspectie<br />

2mm te lang, dus konden we beginnen<br />

vijlen om gelukkig bij de 2de controle<br />

toch door de inspectie te geraken. In de<br />

namiddag kon er volop getest worden<br />

op de ‘practice fields’ en was er tijd om<br />

68 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

SteamClub<br />

de laatste aanpassingen te doen. Om rustige<br />

momenten te vermijden was er allerlei randanimatie<br />

voorzien door o.a. universiteiten, de<br />

navy, air force, VEX girl powered enz. Dag 2<br />

begon al vroeg met om 08.40 uur onze eerste<br />

wedstrijd samen met een team uit Atlanta tegen<br />

een Amerikaans-Chinese alliantie. Na een<br />

spannende wedstrijd kwamen we als winnaar<br />

uit de bus… GO Steamclub! Even terug met de<br />

voetjes op de grond na een zware nederlaag in<br />

de 2de match tegen de vicewereldkampioen.<br />

De rest van de dag ging met ups en downs en<br />

vooral met veel herstellingen door de agressieve<br />

speelstijl van sommige teams. Van de<br />

rivaliteit op het veld was na de wedstrijden<br />

niets te merken en alle teams hielpen elkaar<br />

om beter te worden of klaar te raken voor de<br />

volgende match. Naast dit drukke schema<br />

hebben we ook nog de ‘Skills’-wedstrijd afgewerkt<br />

en zijn we als 385ste van de 800 teams<br />

geëindigd. Vanaf de middag op dag 3 vonden<br />

de knock-outs plaats die uiteindelijk voor een<br />

wereldkampioen moesten zorgen. De laatste 8<br />

teams mochten het in een 3 uur durende show<br />

uitvechten in de arena voor 15 000 toeschouwers.<br />

Ongelofelijk spannend tot het laatste<br />

moment! Om de dag af te sluiten kwam het<br />

nieuwe spel voor <strong>2023</strong>-2024 ‘Over under’ uit<br />

het plafond<br />

gezakt als preview voor<br />

de aanwezige teams.<br />

Momenteel zijn we al volop bezig aan de voorbereidingen<br />

voor het nieuwe seizoen en we<br />

hopen het dan nog beter te doen. Volg onze<br />

vorderingen via instagram steamclub_mosart.<br />

69


—<br />

Erasmus+<br />

— ERASMUS+<br />

INTERNATIONALE<br />

MEETING IN<br />

MARSALA<br />

(MEI <strong>2023</strong>)<br />

Alora … een terugblik op de laatste internationale meeting van het Erasmus+<br />

project Food for Thought (seminarie Erasmus+). De Siciliaanse partnerschool,<br />

Liceo Classico Giovanni XXIII, had voor ons een bijzonder druk, maar ook een<br />

fantastisch afwisselend programma uitgewerkt. De gastvrijheid was enorm.<br />

70 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


Onze leerlingen Fleur Rietjes (5HUW1B),<br />

Grégory Devies (5EWI2), Tibo Monnens<br />

(5WWS3), Joke Deckers (5WWS3), Loïde<br />

Maesen (5WWS3) en Maud Vermeulen<br />

(5WWS3) beleefden een week met 2 voormiddagen<br />

presentaties in Engels, leeruitstappen<br />

naar de plaatselijke wijnproducent Pellegrino,<br />

de landbouwschool en diverse musea in<br />

Marsala, Palermo en Motya, de archeologische<br />

site in Marsala, het bijwonen van verschillende<br />

Italiaanse lessen en de opendeuravond, een<br />

officiële ontvangst bij de burgemeester van<br />

Marsale en nog zoveel meer. Het afscheid nemen<br />

van de Italiaanse, Spaanse en Portugese<br />

leerlingen en leerkrachten aan de Porta Nuova<br />

in Marsala was bijzonder hartelijk én met<br />

de nodige traantjes erbij. Alora …het was de<br />

moeite!<br />

Joke Deckers (5WWS3)<br />

“Het Italiaanse schoolsysteem ging er veel relaxer<br />

aan toe. Het maakte niet uit als je een<br />

uurtje te laat kwam of gedurende de les even<br />

opstond om naar buiten te gaan. Ze hadden<br />

ook geen toetsen zoals we ze hier kennen. Tijdens<br />

de les kon je wel worden aangeduid voor<br />

een korte mondelinge overhoring, waarvoor je<br />

dan een punt kreeg.”<br />

Maud Vermeulen (5WWS3)<br />

“Eén avond was er een soort ‘schoolfeest’ en<br />

dat vond ik toch wel bijzonder, omdat het er<br />

heel anders aan toe ging dan dat wij gewoon<br />

zijn. Sommige leerlingen waren verkleed als<br />

Romeinen en deden optredens in de klaslokalen.<br />

Dat was voor mij heel nieuw om te zien.<br />

Ook was het niet erg georganiseerd, je moest<br />

gewoon een klaslokaal binnenlopen en dan<br />

toonden de leerlingen wat ze hadden ingestudeerd.”<br />

Grégory Devies (5EWI2)<br />

“Voor mij was er niet zozeer 1 specifieke gebeurtenis<br />

die ik als ‘vreemd’ heb ondervonden.<br />

Het enige wat me wel echt bijgebleven<br />

is, is hoe rustig ze daar zijn. Dit geldt voor<br />

alles, zowel binnen school als buiten school.<br />

Ze maakten zich nergens druk over. Ze lieten<br />

vooral alles op zich afkomen. Als je hier in België<br />

zou organiseren zoals daar alles werd ge-<br />

71


egeld, dan denk ik dat u als werknemer al ontslagen zou zijn omdat<br />

ze daar altijd met de gedachte waren ‘we zien wel hoe het loopt.’”<br />

Fleur Rietjens (5HUW1B)<br />

“In Marsala wordt er veel gefleurd (woordgrapje). De Italianen houden<br />

van lichamelijk contact en hebben veel minder schaamte. Roken=<br />

normaal, alcohol drinken=/ normaal. Eén van de vreemdste dingen<br />

is de wc en vooral de manier waarop je moet doorspoelen. Op restaurant<br />

kregen we Marsalawijn in plastic bekertjes, ze eten en drinken<br />

alles uit plastic servies. Terwijl je in België je geen plastic bekertjes,<br />

bordjes meer kan vinden. Om 21:00 u. was er niemand in het centrum<br />

van Marsala, maar een uur later was het er super druk.”<br />

Loïde Maesen (5WWS3)<br />

“De hele ervaring op zichzelf was fantastisch! Vooral hoe warm je<br />

daar ontvangen werd door de heel gastvrije familie en vrienden. Ik<br />

werd in die week behandeld alsof ik een deel was van de familie en<br />

ik werd betrokken bij al de uitstapjes of avondjes weg. Dat maakte<br />

mijn ervaring natuurlijk heel aangenaam. Ook de cultuur, het eten en<br />

de omgeving van Marsala spraken mij heel erg aan. Elke dag de zee<br />

kunnen zien tijdens het ontbijt was spectaculair.”<br />

72 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


Tibo Monnens (5WWS3)<br />

“De hele week was echt top, dus ik kan niet<br />

echt één specifiek moment uitzoeken. Het<br />

was een ervaring om nooit te vergeten; misschien<br />

niet de uitleg die we soms kregen,<br />

maar dat zal wel normaal zijn zeker? Het leuke<br />

was ook dat je niet alleen door de gastfamilie<br />

met open armen werd ontvangen, maar zelfs<br />

in de vriendenkring van je host werd je meteen<br />

goed ontvangen.”<br />

73


—<br />

Schoolhouse<br />

— PANORAMA OP<br />

EEN STRAF<br />

SCHOOLJAAR!<br />

Rats<br />

Het is juíst de ratrace die de rat de race doet vergeten. Neemt niet weg dat, nu<br />

de zomer en in dezelfde beweging de onthaasting lonkt, we graag van de gelegenheid<br />

gebruik maken om een artikel lang achterover te leunen en met een<br />

warme glimlach terug te blikken op wat in verschillende opzichten alweer een<br />

straf schooljaar was!<br />

Tien Om Te Zien<br />

Je hebt je misschien al eens afgevraagd waarom<br />

je op school altijd 10 woordjes moe(s)t<br />

leren? Misschien ook niet. Het antwoord ligt<br />

nochtans letterlijk en figuurlijk voor de hand:<br />

vingers weet je wel. Het toeval wil echter dat<br />

we op Schoolhouse voor elke spreekwoordelijke<br />

vinger wel een geweldige activiteit of<br />

uitstap kunnen opvissen. Zo doken we begin<br />

schooljaar niet alleen in het subtropische<br />

zwemparadijs van Erperheide, maar werden<br />

we rond Wapenstilstand ook opgeslokt door<br />

de (helaas brandend actuele) geschiedenis<br />

van Fort Eben-Emael. Om de cirkel rond te<br />

maken, keerden we in <strong>2023</strong> terug naar het verleden<br />

in openluchtmuseum Bokrijk. En lieten<br />

we de bus dan toch een keertje links liggen,<br />

dan kregen enkele ingenieuze thema-activiteiten<br />

voorrang van rechts: escape room(s),<br />

better save than SOA, the amazing spider-ma<br />

euh egg challenge, ... you just name it. Spreekt<br />

voor zich dat we met Einstein ook tijd en ruimte<br />

maakten voor een energiek universum: in<br />

Jump Square herontdekten we de appel van<br />

74 <strong>Straf</strong>! april 2021


Newton, net zoals we met Air Track ‘s mans<br />

universele wet van de bewegende lichamen<br />

moesten ondergaan. Was het niet voor de betere<br />

salto of koprol, dan gingen we wel kopje<br />

onder in de Maaseiker Aquadroom of droomden<br />

we, via het trapje links omhoog, van onze<br />

eerste strike op de bowlingbaan. Wie erbij<br />

was, heeft het gezien: al dat moois verdient<br />

gewoon een dikke tien op tien!<br />

Jong én...<br />

.. oud gaan op Schoolhouse bovendien hand<br />

in hand. Overleg is heilig en inspraak is altijd<br />

raak, en al zeker in onze jongeren- en ouderraad.<br />

We denken dan bv. aan de sfeervolle Halloweentocht,<br />

waar onze toppers van de derde<br />

graad tig ouders de daver op het lijf mochten<br />

jagen, maar ook aan de gezellige carnavalsparty<br />

en eindejaarsbarbecue. Niet geschoten<br />

is altijd mis en niets zo inspirerend als creatief<br />

gekissebis.<br />

Komt (al) dat (moois) zien…<br />

…tijdens de kijkdagen op zaterdag 24 en<br />

zondag 25 <strong>juni</strong>. Dan kan je met je eigen<br />

ogen en oren zien en horen hoe het ‘Steam’<br />

onze wervingsmachine op stoom<br />

brengt: Kamer Zoekt Jongere, buddy- en<br />

meeloopdag, ... stuk voor stuk initiatieven<br />

die hun vruchten afwierpen en onze rangen<br />

versterkten, zelfs in de loop van het<br />

jaar. Wacht daarom niet langer dan nodig<br />

en schrijf je liever vandaag dan morgen<br />

in. Niet voor de kijkdagen - die zijn open<br />

- wel voor een legendarisch verblijf in het<br />

Schoolhouse. Zo (str)af is het, je zal je<br />

ogen niet geloven!<br />

Plato<br />

Geven en nemen: op Schoolhouse geven we<br />

ons voor de volle honderd procent als het<br />

gaat over jongeren van lager tot hoger onderwijs<br />

de bakens helpen verzetten. We nemen<br />

dan ook de nodige tijd om jongeren op<br />

geijkte manier te ondersteunen bij hun leerproces.<br />

Kennisverwerving is in essentie een<br />

sociaal gebeuren. Samen staan we niet alleen<br />

sterk, maar weten we ook méér. Onze huisslogan<br />

had daarom zomaar van Plato kunnen<br />

komen: een plaats voor ieder en ieder op z’n<br />

plaats. Volg je een praktijkrichting dan zal je<br />

studietijd daaraan aangepast zijn en word je<br />

omringd door praktijkgenoten. Zit je op een<br />

meer theoretische tak, dan vind je in de studiezaal,<br />

tevens de bieb, zeker je gading aan<br />

die magnifieke eikenhouten tafel en zie je dagelijks<br />

méér dan 10 vogels, we bedoelen natuurlijk<br />

wijsvingers, de lucht ingaan. How (s)<br />

c(h)ool(house) is that!<br />

75


— ‘WIR<br />

SCHAFFEN DAS’<br />

Deze bijna 10 jaar oude, gevleugelde woorden van Angela Merkel konden wel op het lijf geschreven<br />

zijn van onze leerlingen MCP (Mechanica Constructie- en Planningstechnieken) die<br />

wee weken op Erasmusstage gingen in het voormalig Oost-Duitse Seebach. Zij mochten daar<br />

een verdiepende stage lopen bij één van de toonaangevende CNC-fabrikanten, DMG, een<br />

belangrijke partner van onze school.<br />

DMG is een wereldleider op het gebied van<br />

CNC-machines in de metaalsector en heeft<br />

vestigingen over de hele wereld. In de vestiging<br />

in Seebach is er ook een belangrijke<br />

opleidingsafdeling waar de Duitse studenten<br />

leren werken met de modernste technieken.<br />

Onze leerlingen hadden het voorrecht enkele<br />

weken te mogen meedraaien in dit opleidingscentrum.<br />

Zij werden uitgedaagd om<br />

de nieuwste machines te programmeren, te<br />

werken met een SLS 3D-printer en ze hielpen<br />

bij het op punt stellen van een systeem<br />

van procesverbetering (KVP). Onze jongens<br />

integreerden zich snel in het Duitse systeem<br />

en slaagden erin deze opdrachten tot in de<br />

puntjes af te werken.<br />

76 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

STEM Derde graad<br />

Na de stage-uren in de Duitse fabriek<br />

was er nog veel tijd over voor cultuur<br />

en ontspanning. Wij bezochten de<br />

belangrijkste steden en bezienswaardigheden<br />

in de omgeving. Zeker ‘Point<br />

Alfa’, een voormalige grenspost aan<br />

het ijzeren gordijn was indrukwekkend<br />

om te zien. Maar ook ontspanning<br />

zoals een bezoek aan de kermis<br />

en een bowling-avond stond op het<br />

programma, regelmatig aangevuld met<br />

een bezoek aan de lokale Stube of een<br />

lekker etentje.<br />

ook één van de fijnste ervaringen uit onze<br />

schoolloopbaan. We hopen ook volgend jaar<br />

een even geweldige en verrijkende stage te<br />

kunnen doen.<br />

Met trots kunnen wij dan nu ook zeggen ‘Wir<br />

haben es geschafft’!<br />

De twee weken vlogen om, we leerden<br />

heel wat bij, maar hadden zeker<br />

77


—<br />

Derde graad<br />

— SJMANUFACTURING<br />

PRINT STATION<br />

MAASEIK<br />

SJManufacturing, het oefenbedrijf van Mechanica<br />

constructie- en planningstechnieken,<br />

zette een project op om het vroegere station<br />

van de stad Maaseik te 3D-printen. Hiervoor<br />

baseerde het zich op de originele tekeningen<br />

uit 1936. De studenten Lorenzo, Chayton en<br />

Dirk van MCP tekenden het station uit. Dat<br />

gebeurde met SolidWorks. Het printen werd<br />

uitgevoerd met een Prusa-printer en PLAfilament.<br />

Het station werd getekend in drie aparte delen:<br />

rechter-, midden- en linkergedeelte. Achteraf<br />

werden de 3D-tekeningen samengevoegd tot<br />

een geheel en vervolgens verschaald naar een<br />

schaal van 1:87.<br />

Na het tekenen werd er een aantal proefprinten<br />

van de daken en de muren gemaakt. De<br />

bedoeling was om een geschikte aanpak te<br />

vinden voor het printen van de gebouwen.<br />

Alle daken van het station zijn afneembaar<br />

ontworpen zodat later eventueel ook de inrichting<br />

kan voorzien worden.<br />

Het middengedeelte was de wachtzaal, dus<br />

zonder tussenmuren of iets dergelijks. In het<br />

midden van deze plaats stond een typische<br />

stationsbank: met tweezijdig zitplaatsen in<br />

hout. Verder stond er nog een bord met daarop<br />

de uurregeling en een kachel als verwarming.<br />

Het rechtergedeelte van het station was een<br />

administratieve ruimte. Deze werd afgescheiden<br />

van de wachtzaal door een muur waarin<br />

een loket in glas voorzien was.<br />

De linkeraanbouw was eveneens een administratief<br />

/technisch lokaal dat afgescheiden<br />

werd door een muur waar eveneens een loket<br />

78 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Derde graad<br />

in glas voorzien was. Verder waren er geen<br />

muren of andere voorzieningen in dit gedeelte<br />

aanwezig.<br />

Tijdens het project zijn er overlegmomenten<br />

geweest met de betrokken leerkrachten om<br />

te kijken of de leerlingen verder konden gaan<br />

op de ingeslagen weg of dat ze iets moesten<br />

bijsturen.<br />

Het station van Maaseik is een voormalig<br />

spoorwegstation aan spoorlijn A21 (Hasselt-<br />

Maaseik) in de stad Maaseik. Het lag ten westen<br />

van de stadskern, dateerde van 1936/1937<br />

en verving een laag gebouw dat op 3 maart<br />

1874 werd geopend.<br />

SJManufacturing<br />

De leerlingen van MCP hebben al enkele jaren<br />

hun eigen technisch oefenbedrijf (SJManufacturing).<br />

Zij houden zich vooral bezig met<br />

het mechanisch ontwerpen en 3D-printen van<br />

producten. De projecten die zij aangeboden<br />

krijgen, komen van verschillende klanten, zowel<br />

intern als extern.<br />

Het doel van SJManufacturing is om een zo<br />

hoog mogelijke klantentevredenheid te bereiken.<br />

Daarom focussen ze, naast de technische<br />

uitwerking, ook op de planning en het efficiënt<br />

uitvoeren van de projecten.<br />

Op 4 oktober 1959 werd het treinreizigersverkeer<br />

naar Maaseik stopgezet, op 15 maart 1979<br />

werd het goederenverkeer stopgezet. De hal<br />

met de loketten werd dan ook afgesloten op<br />

30 september 1982. In 1988 werd het spoor afgebroken<br />

en werd er een toeristisch fietspad<br />

op aangelegd.<br />

79


—<br />

Oud SInt-Jan<br />

— OUD<br />

SINT-JAN<br />

RUST<br />

ROEST<br />

Lentefeest<br />

Eind april tekenden 71 personen<br />

present voor het jaarlijkse lentefeest<br />

van Oud Sint-Jan. Net als<br />

vorig jaar ontving traiteur Jacky<br />

Jaeken ons op een kleine receptie<br />

met een glaasje fruitsap of<br />

schuimwijn en enkele aperitiefhapjes.<br />

Het bood de aanwezigen<br />

alvast de gelegenheid om elkaar<br />

hartelijk te begroeten en even<br />

bij te praten. Rond 13.00 u. werd<br />

iedereen aan tafel genodigd<br />

en heette onze voorzitter Paul<br />

Bauduin iedereen welkom. Onze<br />

secretaris Toke Schroyen had<br />

voor een passende tafelindeling<br />

gezorgd. De kelners deden<br />

alweer hun uiterste best om de<br />

glaasjes gevuld te houden terwijl<br />

aanwezigen regelmatig gingen<br />

aanschuiven aan het buffet. Naar<br />

gewoonte was er keuze te over:<br />

soep, uitgebreid koud buffet en<br />

warm buffet, diverse nagerechtjes,<br />

koffie of thee enz. Er werd<br />

gepraat en gelachen; herinneringen<br />

werden opgehaald (sommige<br />

echt gebeurd, andere wellicht<br />

flink aangedikt) en al afspraken<br />

voor de toekomst gemaakt. Tegen<br />

18.00 u. zal er niemand met<br />

honger of dorst naar huis gegaan<br />

zijn!<br />

80 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Oud Sint-Jan<br />

Fietstocht<br />

Begin mei verschenen er 16 moedige<br />

fietsers op het appel bij de<br />

kerk van Neer Rijkel voor een<br />

fietstocht doorheen Maasland<br />

Noord in de omgeving van Venlo.<br />

Bij het vertreksein om 10.00<br />

u. waren de weersvoorspellingen<br />

niet zo positief, maar het bleef<br />

toch de hele dag droog: je krijgt<br />

wat je verdient! Jean-Marie Tiesters<br />

had weer gezorgd voor een<br />

schitterende tocht over geasfalteerde<br />

fietspaden door velden<br />

en natuurgebieden. Moesten we<br />

dan toch eens door een of ander<br />

dorp, dan viel het ons op hoe<br />

mooi verzorgd de voortuintjes er<br />

meestal bij lagen. Bij Kasteel Keverberg<br />

te Kessel hielden we halt<br />

voor een woordje uitleg door<br />

Jean-Marie. Vervolgens richtten<br />

we het stuur naar Blerick waar<br />

we ’s middags afspraak hadden<br />

in Brasserie Sur Meuse voor een<br />

driegangenmenu. We vernamen<br />

dat Mathieu Casters die dag 50<br />

jaar getrouwd was en dat Liliane<br />

Moors diezelfde dag jarig was: de<br />

brasserie-uitbater zorgde voor<br />

een presentje. Vervolgens passeerden<br />

we Venlo, waar we even<br />

door een winkelstraat voorbij het<br />

raadhuis wandelden, om weer<br />

terug over een heuvelig parcours<br />

de terugtocht aan te vatten aan<br />

de andere kant van de Maas. Via<br />

een veerpont bereikten we daarna<br />

Baron Frits in Kessel, waar we<br />

bij een kop koffie en een stukje<br />

vlaai even de zadelpijn konden<br />

vergeten. 48 km later, met wat<br />

stramme benen, maar verder geen mechanische<br />

defecten of kapotte banden arriveerden we na<br />

deze vrij zonnige en aangename dag weer bij<br />

onze vertrekplaats.<br />

Bedevaart Heppeneert<br />

Naar traditie werden onze leden uitgenodigd voor<br />

de jaarlijkse bedevaart naar Heppeneert. 38 leden<br />

verzamelden rond 14.00 u. in het kerkje om er een<br />

viering bij te wonen die voorgegaan werd door<br />

E.H. Jos De Coninck. Luc Brouns stond hem bij als<br />

lector en Christ Haeldermans<br />

bespeelde<br />

niet alleen het orgel,<br />

maar zong ook uit<br />

volle borst, bijgestaan<br />

door het gelegenheidskoor<br />

bestaande<br />

uit voorzitter<br />

Paul Bauduin en fotograaf<br />

Jaak Neyens.<br />

Na de sfeervolle viering begaf iedereen zich naar<br />

zaal De Kaartridder voor de gebruikelijke babbel<br />

met koffie of thee en vlaai. Omdat de zon die dag<br />

van de partij was, waren veel deelnemers met de<br />

fiets naar Heppeneert gekomen. Tijdens de terugtocht<br />

hebben velen wellicht te maken gekregen<br />

met de nogal straffe wind. Desalniettemin was het<br />

weer een gezellig samenzijn in Heppeneert.<br />

81


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— SFEERBEELDEN<br />

OPENDEURDAG<br />

82 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

83


scherpCULTUUR, BOEKEN, FILMS, APPS, MUZIEK,...<br />

6 , 6<br />

OP IMDB<br />

— SPEAK<br />

NO EVIL<br />

Oh boy, Speak No Evil is een film waar ik<br />

eigenlijk het liefst zo min mogelijk over<br />

wil verklappen. Het is zo’n film waarbij<br />

het motto luidt: hoe minder je weet, hoe<br />

intenser je de emotionele achtbaan zult<br />

beleven. Geloof me, je zult met kriebels<br />

in je buik en een hand voor je mond naar<br />

beneden razen als een ware adrenalinejunkie.<br />

Dat staat vast. Maar voordat je<br />

op dat punt belandt, neemt deze film je,<br />

net als een klassieke achtbaan, tergend<br />

langzaam omhoog.<br />

De film is opgedeeld in drie delen, voorafgegaan<br />

door een proloog. Het eerste<br />

deel zet je vast in de veiligheidsbeugel<br />

waardoor je geen kant meer op kan, het<br />

tweede deel laat je naar beneden kijken<br />

en denken: “Holy moly, dit is hoger dan<br />

ik had verwacht” (ja, we hebben het nog<br />

steeds over de achtbaan). En wanneer<br />

het derde deel begint, vraag je je af:<br />

“Waarom, in vredesnaam, ben ik hieraan<br />

begonnen?”<br />

brengen. De spanning bouwt gestaag<br />

op en de film houdt je constant op het<br />

puntje van je stoel. Net als een achtbaanrit<br />

weet Speak No Evil je keer op keer<br />

te verrassen met onverwachte wendingen<br />

en schokkende momenten die je<br />

hartslag doen versnellen. Het acteerwerk<br />

is fenomenaal en brengt de complexiteit<br />

van de personages op een persoonlijke<br />

en indringende manier over. De cinematografie<br />

en geluidseffecten versterken<br />

de beklemmende sfeer en trekken je<br />

helemaal mee in de film.<br />

Speak No Evil is een meeslepende,<br />

persoonlijke reis op een krankzinnige<br />

achtbaan die je sprakeloos achterlaat en<br />

je nog lang zal bijblijven.<br />

Dit is dan ook zonder meer de extravagantste,<br />

grappigste, maar ook de meest<br />

confronterende film van 2022!<br />

Laat deze boot niet aan u voorbijgaan.<br />

Speak No Evil voelt alsof Hitchcock en<br />

Spielberg samen hebben gewerkt om<br />

een meesterlijk horrorscenario van een<br />

genie als David Fincher tot leven te<br />

Wist u dat u deze teksten ook kan lezen<br />

op filmandmusicology.wordpress.com?<br />

Scan de QR-code om rechtstreeks naar<br />

de site te gaan.<br />

84 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


85


scherp<br />

DE SERIEJAGER<br />

— THE<br />

LAST<br />

OF US<br />

8 ,8<br />

OP IMDB<br />

Deze serie kan het best worden omschreven<br />

als een combinatie van The Road (uit 2009)<br />

zonder de somberheid en The Walking Dead<br />

(2010-2022) met een beter scenario. Hoewel<br />

verfilmingen van games meestal gedoemd<br />

zijn om te mislukken, is hier duidelijk<br />

iets anders aan de hand.<br />

In de eerste plaats kan The Last Of Us rekenen<br />

op een uitstekend scenario en een boeiend<br />

uitgangspunt. Doe maar eens een zoekopdracht<br />

naar Cordyceps Fungus. Schrik niet,<br />

want deze schimmel die het brein aantast,<br />

bestaat echt. Alleen in deze serie heeft de<br />

schimmel de overstap gemaakt van insecten<br />

naar mensen. Onwaarschijnlijk? Sinds Corona<br />

verbaast ons niets meer.<br />

Daarnaast kunnen we genieten van een<br />

geweldig acterende cast en een duo dat een<br />

ongelooflijke chemie heeft. Pedro Pascal<br />

(bekend van The Mandalorian) en Bella<br />

Ramsey (uit Game of Thrones) vormen het<br />

nieuwe Bonnie en Clyde, Thelma en Louise,<br />

of Clarence en Alabama (uit True Romance),<br />

maar dan zonder de romantische kant. Nee,<br />

romantiek is hier niet te vinden. Maar we zijn<br />

er zeker van dat je aan het einde van het seizoen<br />

echt van Joel en Ellie zult houden.<br />

Ben je een fan van apocalyptische films en<br />

series? Dan weet je wat je te doen staat<br />

86 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


scherp<br />

JONATHAN HOLSLAG<br />

— VAN MUUR<br />

TOT MUUR<br />

We hebben met veel plezier het boek ‘Van muur tot muur’ van<br />

Jonathan Holslag gelezen. Hoewel we aanvankelijk niet echt onder<br />

de indruk waren van zijn betoog, omdat het merendeel voor ons<br />

een herhaling was van wat we al wisten, werden we halverwege het<br />

boek toch gegrepen door de heldere inzichten in de wereldpolitiek.<br />

De rode draad van het boek is dat het Westen de afgelopen twintig<br />

jaar zelf heeft bijgedragen aan de opkomst van autoritaire regimes<br />

en dictators, en dit is geen plezierige constatering. Holslag is ook<br />

niet bepaald optimistisch, waardoor dit boek duidelijk niet voor iedereen<br />

geschikt is.<br />

Als je echter geïnteresseerd bent in hoe de wereld zich heeft ontwikkeld<br />

van 1989 tot nu en als je kunt omgaan met deze sombere kijk,<br />

dan is dit boek zeker iets voor jou.<br />

Prijs:<br />

Uitgeverij:<br />

€25 op bol.com of gratis in<br />

uw bibliotheek<br />

De Bezige Bij<br />

448 blz<br />

87


88 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong><br />

scherp


scherpAPP VAN DE MAAND<br />

— LAYA’S<br />

HORIZON<br />

— OBSIDEN<br />

TIFY<br />

[gratis voor iOS en Android)<br />

Dit spel is afkomstig uit de creatieve<br />

koker van de gamedesigners van Snowman,<br />

die ons eerder al de prachtige<br />

endless runners Alto’s Adventure en<br />

de opvolger Alto’s Odyssey gegeven<br />

hebben. Deze keer hebben ze samengewerkt<br />

met Netflix, wat betekent dat<br />

je dit spel gratis kunt downloaden als je<br />

een Netflix-account hebt. Laya’s Horizon<br />

gaat verder waar Alto is gestopt,<br />

maar met een verschil: je krijgt nu een<br />

first-person perspectief vanuit het<br />

hoofdpersonage. In dit geval speel je als<br />

een mannetje in een wingsuit en werp je<br />

jezelf met hoge snelheid van een berg<br />

af. De gameplay en de uitvoering zijn<br />

werkelijk fenomenaal. Deze game staat<br />

garant voor urenlang spelplezier!<br />

Deze app helpt bij het identificeren<br />

van objecten en dieren in natuurfoto’s.<br />

Dankzij de ongelooflijk krachtige<br />

Kunstmatige Intelligentie en de neurale<br />

netwerken erachter is het mogelijk om<br />

vrijwel elke wilde plant of wild dier te<br />

herkennen door simpelweg je telefoon<br />

erop te richten, een foto te maken en<br />

deze te laten analyseren. Aanvankelijk<br />

hadden we moeite om te geloven<br />

dat dit goed zou werken, maar na wat<br />

experimenten waren we gewoonweg<br />

verbluft. Dus als je deze zomer mensen<br />

tegenkomt die met hun telefoon over<br />

de grond kruipen terwijl ze insecten<br />

scannen, weet dan dat ze geen hersenbloeding<br />

hebben gehad, maar gewoon<br />

Obsidentify gebruiken.<br />

89


—<br />

Onze partners<br />

Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT<br />

draagt onderwijsvernieuwing hoog in het<br />

vaandel. Maar vernieuwing kost geld. Daarom<br />

lanceert Mosa-RT tweejaarlijks een sponsordossier<br />

waar wij aan bedrijven vragen om<br />

mee de schouders te zetten onder ons onderwijsproject.<br />

Volgende bedrijven steunen<br />

ons onderwijsproject als partnerbedrijf of via<br />

sponsoring.<br />

Heeft uw bedrijf ook interesse om in te stappen<br />

in ons sponsorverhaal? Heeft u interesse<br />

om als partner mee te denken of mee te<br />

werken aan onze opleidingen?<br />

Neem vrijblijvend contact op met:<br />

Evelyn Cloosen<br />

+32 (0)89 56 30 59<br />

evelyn.cloosen@mosa-rt.be<br />

Dank aan alle partners en sponsors voor de<br />

steun en samenwerking met Mosa-RT!<br />

MET DANK AAN ONZE PARTNERS:<br />

90 <strong>Straf</strong>! <strong>juni</strong> <strong>2023</strong>


—<br />

Onze Sponsors<br />

HOOFDSPONSORS<br />

SPONSORS<br />

Adex B.V.<br />

Bex Machinefabriek nv<br />

Breman Woningbeheer Zuid<br />

Clement Group<br />

Draline<br />

E-Max Company<br />

Etec Service & Engineering<br />

Optiwa / Frencken BV<br />

GEA Food Solutions<br />

Geelen Techniek B.V.<br />

Gielissen Interiors<br />

Venlo<br />

Wessem<br />

Weert<br />

Weert<br />

Nederweert<br />

Dilsen-Stokkem<br />

Baarlo<br />

Reuver<br />

Weert<br />

Haelen<br />

Helmond<br />

Greenyard Prepared Belgium nv<br />

Groba B.V.<br />

Hermans & Co NV<br />

Lacom machinefabriek<br />

Lecot nv<br />

Linssen Yachts B.V.<br />

Dakwerken Peters Leon<br />

Van Aarsen Machinefabriek<br />

Van Hoof Groep BV<br />

Vekoma Rides Manufactering<br />

Zandstra Metaalbewerking BV<br />

Bree<br />

Nederweert<br />

Lanaken<br />

Budel<br />

Maaseik<br />

Maasbracht<br />

Maaseik<br />

Panheel<br />

Asten<br />

Vlodrop<br />

Geleen<br />

CO-SPONSORS<br />

Aperam<br />

Arion Facility Services BV<br />

Asco B.V.<br />

Cevan Industries NV<br />

Forschelen Constructie BV<br />

Frans Gommans BV<br />

Genk<br />

Beringen<br />

Swalmen<br />

Maaseik<br />

Ittervoort<br />

Venlo<br />

Goflex Young Professionals<br />

Honeywell N.V.<br />

Helsen Houtbedrijf<br />

Intellisol N.V.<br />

Servex Koeltex<br />

Van Lierop B.V.<br />

Stein<br />

Diegem<br />

Wechelderzande<br />

Maaseik<br />

Panningen<br />

Echt<br />

PARTNER-SPONSORS<br />

Admesy Manufracturing B.V.<br />

Bouttens Houthandel NV<br />

Brans Metaalbewerking B.V.<br />

Brouwers Hout<br />

Capta<br />

Ceyssens NV<br />

CV Peeters en zonen<br />

Dakwerken Godermans<br />

GP Equipment<br />

Groenbedrijf Jeurissen Kurt<br />

Jukoma BVBA All Top Clean NV<br />

Langers Kris B.V.<br />

Mado<br />

Ittervoort<br />

Kuurne<br />

Bergeijk<br />

De Mortel<br />

Bilzen<br />

Bree<br />

Bree<br />

Maaseik<br />

Nederweert<br />

Dilsen-Stokkem<br />

Peer<br />

Maaseik<br />

Deurne<br />

Media Service België<br />

Genk<br />

Meuwis Glaswerken<br />

Neeroeteren<br />

NedinscoBV<br />

Venlo<br />

Press & Paperclips<br />

Kinrooi<br />

Timmerbedrijf Har Puts<br />

Maasbracht<br />

Smolenaers Constructie en Plaatwerk Nederweert<br />

Touringbedrijf De Wilg<br />

Bree<br />

Van de Coevering Matrijzen Budel<br />

VDS Electronics<br />

Kinrooi<br />

Verzinkerij Van Aert<br />

Nederweert<br />

Vissers en Van Dijk BV<br />

Maasbracht<br />

Vullings Metaalbewerking BV Horst<br />

WP Haton BV<br />

Panningen<br />

SYMPATHISANTEN<br />

Alaerts BV • Alberts Print • Bergoens NV • Ersa Sport • Floral Design • Garage MAY • Heuvelmans Groep • Jacobs Eric Koeltechnieken • JNR Technics • John Gonnissen BV • KBC Maaseik • Maasstaal BV • Maveco • Martens<br />

Traktor nv • P.P. Benelux NV • Ryvan Studie- en adviesbureau • Schnackers Mechanisatie & Constructie • Signpost NV • Standaard boekhandel • Traiteur Doucé • Traiteurdienst Jacky Jaeken • Van Herck • Vereecke BV •<br />

Vitamientje<br />

91


Mosa-RT<br />

eerstegraadsschool<br />

Vestiging Maaseik<br />

Pelserstraat 33 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 32 32<br />

egs.maaseik@mosa-rt.be<br />

Vestiging Neeroeteren<br />

Zandbergerstraat 21 3680 Neeroeteren<br />

Tel. 089 86 46 65<br />

egs.neeroeteren@mosa-rt.be<br />

Vestiging Kinrooi<br />

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi<br />

Tel. 089 70 25 43<br />

egs.kinrooi@mosa-rt.be<br />

Mosa-RT<br />

tweede en derde graad<br />

Campus Mosa-RT<br />

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 30 59 Fax 089 56 84 81<br />

info@mosa-rt.be<br />

www.mosa-rt.be<br />

Duaal leren<br />

Campus Mosa-RT<br />

Tel. +32 89 56 81 86 (secretariaat)<br />

Tel. +32 89 81 15 41 (tewerkstelling)<br />

duaal@mosa-rt.be<br />

www.mosa-rt.be/duaal<br />

Schoolhouse<br />

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik<br />

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi<br />

Tel. 089 56 30 59 / 0475 35 42 04<br />

internaat@mosa-rt.be<br />

www.mosa-rt.be/internaat<br />

Mosa-ic | kennis delen, samen werken<br />

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 30 59<br />

info@mosa-ic.be www.mosa-ic.be<br />

SchoolHouse<br />

Colofon<br />

<strong>Straf</strong>! is het schooltijdschrift van Katholiek Secundair<br />

Onderwijs Mosa-RT.<br />

<strong>Straf</strong>! is voor, door en over leerlingen, medewerkers,<br />

ouders en relaties van onze scholengemeenschap.<br />

<strong>Straf</strong>! verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 650<br />

exemplaren.<br />

Hoofdredactie:<br />

Koen Baerts | Dirk Dewit | Mathieu Gielen<br />

Franky Hungenaert | Gunther Reijnaers | Dorien Peeters |<br />

Inge Segers | Thijs Vandoren | Willy Van Pol<br />

Vormgeving: Dienst Communicatie | Michiel Kragten<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

Erik Peeten, Algemeen Coördinerend Directeur<br />

Iets uit deze uitgave overnemen?<br />

In principe geen probleem, maar laat het ons wel even<br />

weten.<br />

www.mosa-rt.be<br />

Terugzendadres:<br />

Campus Mosa-RT<br />

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!