12.06.2023 Views

Industrial Automation 03 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING INDUSTRIALAUTOMATION.BE JAARGANG 8<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

3<br />

31<br />

<strong>2023</strong> • mei - juni<br />

WWW.INDUSTRIALAUTOMATION.BE<br />

Van IoT-sensor via cloud<br />

naar remote monitoring<br />

Machinevisie ziet meer,<br />

kijkt verder<br />

Optimaal productief<br />

dankzij real-time data


ACCELERATE YOUR DIGITAL TRANSFORMATION<br />

Become a Digital Enterprise<br />

easier, faster and at scale<br />

with Siemens Xcelerator<br />

Siemens Xcelerator is the new, open digital business platform<br />

to accelerate your digital transformation, making it faster, easier<br />

and at scale. Access a curated portfolio of connected hardware<br />

and software, a powerful ecosystem of partners, and an extensive<br />

marketplace to master your today’s and future challenges.<br />

Our clear technical and commercial governance is the foundation<br />

to facilitate co-creation and collaboration, ensuring the highest<br />

standards and value on a future-proof platform.<br />

Enhance user experience. Raise your performance.<br />

Care for a sustainable future.<br />

www.siemens.be/industrie


WIJ HOUDEN VAN BETROUWBARE<br />

WAARDEN, NET ZOALS<br />

ONZE RADARSENSOR.<br />

THE 6X ® . NU VERKRIJGBAAR!<br />

Al meer dan 60 jaar hebben wij maar één ding voor ogen: meetwaarden steeds<br />

nauwkeuriger maken. Maar dat wij daarbij ook de menselij ke waarden nooit uit het oog<br />

verliezen, heeft nu geleid tot een radar niveausensor die er alleen is kunnen komen door<br />

deze twee waarden te verenigen. De beste die er is: VEGAPULS 6X.<br />

VEGA. HOME OF VALUES.<br />

www.vega.com/radar


Your Safety<br />

Our Priority.<br />

Verzeker de economische efficiëntie van<br />

uw bedrijf door maximale veiligheid te<br />

bieden voor mens en machine.<br />

Pilz biedt u de juiste diensten om dit wereldwijd te bereiken<br />

Bel ons: wij adviseren u graag.<br />

Pilz Belgium | +32 9 321 75 70 | info@pilz.be<br />

www.pilz.be | Scan de QR-code hiernaast


Voorwoord<br />

AI aan banden?<br />

Een voorwoord over artificiële intelligentie? Weeral? Is de inspiratie opgedroogd bij uw favoriete vakblad, vlak voor het ‘zomerreces’?<br />

Niks is minder waar, maar we kunnen er helaas nog steeds niet om heen. De voorbije maanden regende het oproepen binnen de beau<br />

monde van techniek om artificiële intelligentie niet langer vrij spel te geven. Onder andere Elon Musk mengde zich in het debat door<br />

een open brief te tekenen die opriep tot een pauze in de verdere ontwikkeling van artificiële intelligentie. Hij was in goed gezelschap:<br />

Steve Wozniak, de medeoprichter van Apple, deed hetzelfde. En zelfs de oprichter van OpenAI Sam Altman waarschuwt voor de gevaren.<br />

Dat Musk nog maar enkele dagen ervoor een nieuw bedrijf had opgericht om te concurreren met de chatbots van OpenAI en Google,<br />

kan ook andere drijfveren laten vermoeden, maar toch is de bezorgdheid over de risico’s verbonden aan artificiële intelligentie<br />

heel reëel in techland. En bijgevolg ook in de regelgevende wereld. Europa timmert immers hard aan zijn AI Act waarmee het de<br />

generatieve artificiële intelligentie, zoals we die net leerden kennen (en omarmen?) met de chatbot van Open AI, aan banden wil<br />

leggen. Een goede zak volgens Altman, maar niet met de huidige invulling. Het moet het eerste wetgevende kader worden om<br />

artificiële intelligentie aan regels te onderwerpen. In Italië hebben ze daarop niet gewacht en gingen ze zelfs al een stapje verder.<br />

Daar is het gebruik van ChatGPT verboden wegens inbreuken tegen de GDPR-wetgeving.<br />

Voor dat baldadig gedrag waarbij intellectuele data eigenlijk niet veilig zijn, waarschuwen de chatbots overigens zelf ook. Stel ze de<br />

vraag of ze als bedrijfsleider ingenieurs met hun technologie zouden laten werken, en het antwoord is neen. Toch slimmer dan we<br />

denken? Moet artificiële intelligentie dan volledig de koelkast in? Helemaal niet. Het tegenhouden zal overigens niet lukken.<br />

De auto van Ford kreeg je evenmin de stal nog in na zijn eerste ritje, hoezeer de eigenaars van paardenkoetsen ook op de rem wilden<br />

staan. We hebben nu eenmaal met zijn allen geproefd van wat het kan brengen, hoe het machines beter kan maken en dus producties<br />

efficiënter laten draaien.<br />

En dan heb ik het dus niet over die chatbots die professoren grijze haren bezorgen. Al liggen daar zeker ook mogelijkheden om<br />

bijvoorbeeld een deel van het programmeerwerk te verlichten. Op voorwaarde dat er een stevig regelgevend kader rond zit. Dus is het<br />

misschien dan toch niet zo slecht bekeken van de Europese Commissie. Maar terug naar de werkvloer, waar artificiële intelligentie zich<br />

wel al bewijst als alleen maar waardevol. Neem nu de vooruitgang in visietechnologie. Door zoveel intelligentie, artificiële en andere,<br />

toe te voegen in camera’s, zijn voorheen onmogelijke kwaliteitscontroles nu plots realiteit en zelfs betaalbare realiteit. Menselijke ogen<br />

hoeven er zich niet meer op kapot te staren, zij kunnen het vermogen van hun grijze cellen voor nuttigere taken inzetten.<br />

Visietechnologie is een van de domeinen waar artificiële intelligentie al het meest terrein heeft ontgonnen. Op de beurs Vision,<br />

Robotics & Motion kon u overigens zelf ontdekken hoe het al verder gaat dan de klassieke machine learning technieken waarbij<br />

de operator de camera eerst nog moet aanleren wat goed en fout is. Ze gaan helemaal zelf al slimmer met data om om sneller tot<br />

efficiënte automatisering van kwaliteitsinspectie te komen. En dat kunnen we toch alleen maar toejuichen? Dat hoeft toch niet<br />

beteugeld te worden?<br />

Veel leesplezier<br />

Valérie Couplez<br />

industrialautomation.be<br />

| 5


Platform over productieen<br />

procesautomatisering<br />

industrialautomation.be<br />

Jaargang 8 ● Nummer 3 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 5 x per jaar<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

Louwers Mediagroep<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Jan Devriese<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere,<br />

Piet Debisschop, Evi Husson<br />

Bladmanager<br />

Alexander Dewaele<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Sarah Dierick<br />

Riana Holley<br />

Elke Kina<br />

08<br />

22<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog<br />

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar traffic@louwersmediagroep.be<br />

26<br />

36<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Voor management, directies, engineers,<br />

inkopers en operators in: productie- en<br />

procesautomatisering, inclusief food processing<br />

& packaging.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het<br />

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn<br />

op deze informatie.<br />

Unieke integratie van reële en digitale wereld 8<br />

Overname resulteert in geslaagde symbiose 10<br />

Hoe digitalisering kmo’s helpt om kosten en energie te besparen 12<br />

CaTeC meetinstrumentatie: van sensor tot service 14<br />

Flexibiliteit en veiligheid hand in hand bij 3D-kabelrupsen voor robots 18<br />

De Pen, Innovatie wordt inspiratie en vice versa 20<br />

3-in-1 module bespaart kosten én ruimte 22<br />

Kickstart voor jouw IIoT- en cloudprojecten 24<br />

Veilige samenwerking tussen mens en machine 26<br />

Veiligheid en beveiliging gaan straks hand in hand 30<br />

Niveaumeting, goed beschermd tegen cyberaanvallen 32<br />

Het zenuwstelsel van IoT-toepassingen 34<br />

Lineaire sensortechnologie tast nieuwe horizon af 36<br />

Aanbod toevoersystemen: waaier aan mogelijkheden voor elke sector 38<br />

Aseptische vulunit vraagt specifieke benadering 42<br />

Machinevisie integreert steeds meer technologie 44<br />

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 46<br />

Een flexibel visualiseringshulpmiddel, verpakt in één camera 50<br />

Datapomp rechtstreeks van de aandrijving naar de cloud 52


Inhoud<br />

42<br />

54<br />

66<br />

74<br />

Coverbeeld:<br />

Vintiv - iStock<br />

Nauwe samenwerking tussen specialisten opent nieuwe opportuniteiten 54<br />

Real-time data van machinestatus helpen productiviteit te optimaliseren 56<br />

3D-dieptebeelden tot op de millimeter precies 58<br />

De kracht van artificiële intelligentie in engineering 60<br />

Vijf belangrijkste robottrends 64<br />

Roadshow toont hoe nieuwe grijpers het verschil maken 66<br />

Servicegerichte veiligheidsoplossingen 68<br />

De kracht van automatisering en digitalisering in bordenbouw benutten 70<br />

5 CAD-Trends in <strong>2023</strong> 74<br />

Branchepartners 78<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

industrialautomation.be<br />

industrialautomation.be


‘Met de lancering van <strong>Industrial</strong><br />

Operations X maakt Siemens industriële<br />

productieprocessen meer aanpasbaar,<br />

autonoom en veerkrachtig’<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens<br />

Unieke integratie van<br />

reële en digitale wereld<br />

De Hannover Messe is het decor bij uitstek voor innovaties in automatiseringstechnologie. Een van de introducties<br />

die zeker zijn blijven hangen, is <strong>Industrial</strong> Operations X. Een open, interoperabel portfolio van Siemens voor het<br />

automatiseren en beheren van industriële productie. Het gouden tijdperk van automatiseren en digitaliseren kan<br />

nu echt beginnen.<br />

De nieuwe Sinamics G220 frequentieomvormers zijn de eerste Sinamics aandrijvingen die deel uitmaken van de Siemens Xcelerator portfolio.<br />

Cedric Neike: “Met <strong>Industrial</strong> Operations X kan OT<br />

aangepast worden aan de snelheid van software.”<br />

De komende jaren zullen we nog meer moeten<br />

inzetten op automatiseringstechnologie. En daarvoor<br />

zijn volgens Cedric Neike, CEO Digital<br />

Industries, meerdere redenen. “De vergrijzing,<br />

om er maar één te noemen. In 2022 verlieten<br />

er voor het eerst meer mensen de arbeidsmarkt<br />

dan dat er bij kwamen. Daarnaast werken<br />

trends zoals de strijd tegen de klimaatopwarming<br />

en re-, near- of friendshoring deze<br />

evolutie in de hand. En daarbij moeten we ook<br />

de inflatie aanstippen: in het verleden leidde dit<br />

altijd tot meer automatisering.”<br />

Naadloze samenwerking IT en OT<br />

Maar automatisering is slechts één kant van de<br />

medaille. Ook om digitalisering kan de industrie<br />

niet heen. Neike: “De wereld houdt van<br />

IT, maar draait op OT. Wij moeten er als technologiepartner<br />

voor zorgen dat die naadloos<br />

kunnen samenwerken om de transformatie van<br />

onze industrie te versnellen. En dat voor het<br />

volledige proces: van bij de analyse en keuze<br />

van de verschillende fysieke componenten, over<br />

de volledige simulatie van de productie, tot<br />

zelfs vraagstukken over recyclage en hoe we<br />

8 | industrialautomation.be


<strong>Industrial</strong> Operations X is een open, interoperabel portfolio van Siemens voor het automatiseren en beheren<br />

van industriële productie.<br />

op het einde van de rit grondstoffen kunnen<br />

terugwinnen. Dat maakt ons als Siemens tot<br />

een uitstekende partner, want we kunnen dit<br />

volledige proces helpen uitdenken.”<br />

<strong>Industrial</strong> Operations X: kracht van<br />

IT naar OT-wereld<br />

Een nieuw instrument in de gereedschapskist<br />

dat zijn vuurdoop kreeg op de Hannover Messe,<br />

is <strong>Industrial</strong> Operations X. Het richt zich op de<br />

integratie van geavanceerde IT-capaciteiten en<br />

beproefde methoden van software operaties in<br />

de wereld van automatisering: low code, edge,<br />

cloud computing en artificiële intelligentie<br />

worden gecombineerd met toonaangevende<br />

automatiseringstechnologie en digitale diensten.<br />

“Als we niet automatiseren, kan de industrie<br />

hier niet blijven. We hebben nieuwe technologie<br />

nodig, nieuwe manieren om klanten adaptiever<br />

te maken. Met <strong>Industrial</strong> Operations X<br />

kunnen we voortbouwen op de meerwaarde<br />

die TIA Portal gebracht heeft in automatisering<br />

en een stap verder gaan. We brengen<br />

IT-kracht naar de OT-wereld om holistische,<br />

datagedreven ecosystemen te ontwikkelen”,<br />

aldus Neike.<br />

Virtuele controller<br />

Een Industrie 4.0-fabriek genereert maandelijks<br />

gemiddeld 2.200 TB aan gegevens. <strong>Industrial</strong><br />

Operations X oplossingen maken deze data<br />

bruikbaar, bijvoorbeeld door gebruik te maken<br />

van AI-analysemogelijkheden. Onafhankelijke<br />

studies wijzen uit dat een digitaal ondersteunde<br />

fabriek tot 30% meer kan produceren.<br />

Het waarom is dus duidelijk, maar hoe kan dat<br />

concreet vorm krijgen?<br />

Ook op die vraag had Siemens op de Hannover<br />

Messe al zijn antwoorden klaar. Een eerste<br />

première is de virtuele Simatic S7-1500 PLC.<br />

Siemens tekent hiermee voor een volledig virtuele<br />

controller, PLC hardware-onafhankelijk,<br />

waardoor applicaties centraal kunnen worden<br />

beheerd en flexibel aangepast aan veranderende<br />

klantbehoeften.<br />

Automatisering programmeerbaar<br />

met IT-code<br />

Een tweede opvallende nieuwkomer is<br />

Simatic AX. Siemens biedt IT-professionals een<br />

vertrouwde ontwikkelingsomgeving op basis<br />

van Visual Studio Code en versiebeheer via GIT<br />

en andere. De software-ingenieur kan op die<br />

manier OT programmeren zoals hij gewoon is<br />

IT te programmeren. Simatic is cloudgebaseerd<br />

en is beschikbaar als service.<br />

Ten slotte stelde Siemens WinCC Unified voor<br />

<strong>Industrial</strong> Edge voor, een tool om de industrial<br />

edge omgeving te visualiseren. Hiermee kan<br />

software in machines makkelijker, flexibeler en<br />

Onafhankelijke studies wijzen uit dat een digitaal<br />

ondersteunde fabriek tot 30% meer kan produceren.<br />

Siemens toonde op de Hannover Messe hoe die<br />

concreet vorm kan krijgen.<br />

veiliger beheerd worden. Er zijn al verschillende<br />

apps beschikbaar die gericht zijn op de aankoop,<br />

voorverwerking en analyse van machineof<br />

fabrieksdata.<br />

OT aangepast aan de snelheid van<br />

software<br />

Met de lancering van <strong>Industrial</strong> Operations X<br />

maakt Siemens industriële productieprocessen<br />

meer aanpasbaar, autonoom en veerkrachtig,<br />

zodat bedrijven snel kunnen reageren op veranderingen.<br />

Zo kunnen grote en kleine klanten<br />

duurzame digitale ondernemingen worden.<br />

“Met <strong>Industrial</strong> Operations X kan OT aangepast<br />

worden aan de snelheid van software”, zegt<br />

Neike. “Door AI in te zetten op de werkvloer,<br />

geven we fabrikanten toegang tot de terabytes<br />

aan automatiseringsgegevens die in hun fabrieken<br />

vervat zitten, zodat ze uiteindelijk duurzamer<br />

kunnen worden.” ■<br />

industrialautomation.be | 9


Tekst Piet Debisschop | Beeld ALAX/CLS iMation<br />

OVERNAME RESULTEERT IN<br />

GESLAAGDE SYMBIOSE<br />

Begin dit jaar werd de Herentalse machinebouwer ALAX <strong>Automation</strong> overgenomen door CLS iMation. De Italiaanse<br />

specialist in intralogistieke automatisatie verwierf zo, naast de 25 jaar aan bijkomende knowhow, vooral een zeer<br />

betrouwbare technische partner die het cliënteel van CLS verder moet ondersteunen. We spraken met zowel Greg<br />

Ceuppens van ALAX als Michele Calabrese van CLS iMation<br />

Complete ontzorging via automatisatie.<br />

10 | industrialautomation.be


ALAX <strong>Automation</strong> is een ervaren machinebouwer die zich hoofdzakelijk<br />

concentreert op de niche van vul- en sluitmachines, pick-and-place functionaliteiten<br />

en bijbehorende robotica.<br />

Grijper met airservo van Alax.<br />

Eigen ontwikkeling<br />

Greg Ceuppens: “De machines ontwikkelen wij integraal in eigen beheer,<br />

van het ontwerp over het design tot en met de montage bij de klant.”<br />

Hierbij vormt het aanbieden van een totaaloplossing steeds het uitgangspunt.<br />

Ceuppens: “Een typisch voorbeeld kan een blik motorolie zijn dat<br />

gevuld, afgesloten en aansluitend naar een overkarton moet worden<br />

getransfereerd. Ons aanbod dekt in principe die volledige cyclus.” Het eindstadium<br />

van het proces is voor ALAX <strong>Automation</strong> zo een keurig gestapelde,<br />

volle palet die klaar is om weggereden te worden. Doorgedreven industriële<br />

robotica vormt voor de machinebouwer dan ook een cruciaal gegeven,<br />

waarop intensief wordt ingezet.<br />

Ceuppens: “Het ontzorgen van onze klanten is de basis van ons<br />

succes. Het is onze taak om hen in staat te stellen op elk moment te<br />

kunnen produceren. Daarom leggen we ook een bijzondere nadruk op<br />

ons after-sales potentieel.” Dit dankzij een adequaat technisch team,<br />

dat momenteel uit elf mensen bestaat maar op termijn ongeveer<br />

verdubbeld zal worden.<br />

Machineontwikkeling integraal in eigen beheer.<br />

‘Geautomatiseerde intralogistiek wordt<br />

meer en meer als een kostenbesparende<br />

investering gezien’<br />

Robotica is een kerneigenschap in de geautomatiseerde logistiek.<br />

Nieuwe horizonten<br />

De overname door CLS iMation begin dit jaar is hieraan uiteraard niet<br />

vreemd, omdat ze de internationale groei van ALAX <strong>Automation</strong> verder<br />

zal onderbouwen. Toegang krijgen tot enkele wereldnamen in zowel<br />

de farma- als de food & beverage industrie, opent voor het Herentalse<br />

bedrijf alvast nieuwe horizonten. CLS iMation is een ervaren specialist<br />

in intralogistieke automatisatie en implementatie, en beschikt over<br />

een uitgebreid cliënteel van multinationals waarmee ALAX <strong>Automation</strong>,<br />

door onder meer het aan bieden van technische service, straks zal<br />

kunnen samenwerken.<br />

Ceuppens: “We blijven hoe dan ook de belangen van onze bestaande,<br />

kleinere klanten behartigen, maar dat er een verschuiving richting nieuwe<br />

sectoren met grotere spelers zit aan te komen, is zeker.”<br />

Michele Calabrese van CLS iMation benadrukt dan weer de meerwaarde<br />

die ALAX vanuit zijn perspectief toevoegt: “Nu ALAX <strong>Automation</strong><br />

deel uitmaakt van CLS iMation, kunnen we maximaal inzetten op<br />

de uitbreiding van onze activiteiten in West-Europa. Personeelskosten<br />

zijn in onze regio nog steeds in stijgende lijn, waardoor automatisatie<br />

meer en meer de standaard wordt. De slagkracht van hoogtechnologische<br />

oplossingen die wij de klant dan aanbieden, maakt dat geautomatiseerde<br />

intralogistiek meer en meer als een kostenbesparende<br />

investering wordt erkend.”<br />

Betrouwbare technische partner<br />

Voor een continue rendabiliteit moeten die automatismen uiteraard ook<br />

gewaarborgd blijven. ALAX <strong>Automation</strong> zal hierin via diverse activiteiten<br />

een sleutelrol spelen, omdat zowel het onderhoud als de technische<br />

service van elke automatische functionaliteit doorwegende factoren<br />

zijn. Michele Calabrese: ”Het bedrijf ligt geografisch heel dicht bij onze<br />

klanten, waardoor we voor veel meer efficiëntie kunnen zorgen. Ook is<br />

ALAX <strong>Automation</strong> zeer competent in robotica, voor ons toch een kerneigenschap<br />

binnen de geautomatiseerde logistiek.“ Bovendien speelt ook<br />

het taalvoordeel, dat zowat elk Belgisch bedrijf kan voorleggen. Dit alles<br />

ondersteunt de volledige organisatie van de CLS groep, omdat het impact<br />

heeft op haar internationale synergie. ■<br />

industrialautomation.be | 11


Lenze toonde tijdens de afgelopen Hannover Messe hoe het op een intelligente manier data verwerkt. Denk niet groots, maar slim, was de boodschap van de automatiseringsspecialist<br />

uit Hamelen.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze<br />

HOE DIGITALISERING KMO’S<br />

HELPT OM KOSTEN EN<br />

ENERGIE TE BESPAREN<br />

Lenze maakte zich de afgelopen jaren tot een onmisbare partner voor machinebouwers door van big data smart<br />

data te maken. De eerste stappen naar meer energie-efficiëntie en duurzaamheid. Tijdens de Hannover Messe <strong>2023</strong><br />

was het tijd voor de sequel. Lenze wil nu die slimme data en de digital twins die daaruit voortspruiten inzetten om<br />

kosten over de volledige levenscyclus van de machine te verlagen door de basis te leggen voor open automatisering.<br />

Uiteraard met minder energieverbruik, maar ook eenvoudigere engineering is een bijkomend voordeel.<br />

12 | industrialautomation.be


Bouwen<br />

De machine is nu perfect ontworpen. Tijd om<br />

ze te bouwen. Daar komt Lenze FAST bij helpen<br />

met zijn kant-en-klare software engineering<br />

modules. FAST zorgt ervoor dat 80% van de<br />

engineering in 20% van de tijd kan gebeuren,<br />

dankzij zijn flexibel en makkelijk uit te breiden<br />

kader voor machinetoepassingen. Een mooi<br />

voorbeeld daarvan is Auto-Tuning. De automatische<br />

aanpassing van de controller cascade in<br />

de servoregelaar in 60 seconden betekent een<br />

merkbare reductie van de werkbelasting en een<br />

verbetering van de prestaties. En over servoregelaar<br />

gesproken, het nieuwe i750 portfolio<br />

dat Lenze voorstelde op de Hannover Messe<br />

combineert efficiëntie, nauwkeurigheid en<br />

dynamica in multi-assige systemen en realiseert<br />

zo 10% snellere cycli. Een tweede opvallende<br />

hardwarecomponent op de stand was de c430<br />

controller, die garant staat voor basis motion<br />

voor compacte machines.<br />

Lenze wil die slimme data en de digital twins die daaruit voortspruiten inzetten om kosten over de volledige<br />

levenscyclus van de machine te verlagen door de basis te leggen voor open automatisering.<br />

‘Ook tijdens het gebruik moet de machine blijven<br />

uitblinken in veiligheid en efficiëntie om de kwaliteit van<br />

producten en de productiviteit te verhogen’<br />

Big data, slimme fabrieken, <strong>Industrial</strong> Internet<br />

of Things…: data zijn momenteel de heilige<br />

graal in de industrie. Maar hoewel iedereen de<br />

mond vol heeft van big data, hebben bedrijven<br />

eigenlijk vooral nood aan smart data om hun<br />

productiviteit te verhogen en hun kosten terug<br />

te dringen. Efficiëntie en innovatie kunnen<br />

ook met minder data tot stand komen. Lenze<br />

toonde tijdens de afgelopen Hannover Messe<br />

hoe het op een intelligente manier data verwerkt.<br />

Denk niet groots, maar slim, was de<br />

boodschap van de automatiseringsspecialist uit<br />

Hamelen. Want de juiste data minimaliseren<br />

verliezen van energie, tijd en materiaal. Er zijn<br />

twee hoekstenen om dat te bereiken: het open<br />

automatiseringsplatform Nupano, dat het eenvoudig<br />

maakt om digitale businessmodellen op<br />

machineniveau te integreren, en de digital twin<br />

als verzamelpunt voor alle relevante informatie<br />

gedurende de volledige levenscyclus van assets.<br />

Plannen<br />

Elke machine begint natuurlijk met een goed<br />

ontwerp. De Easy System Designer van Lenze maakt<br />

een optimale planning van de aandrijving mogelijk,<br />

inclusief correcte dimensionering en veilige uittekening<br />

van de functionaliteiten van de machines.<br />

Klanten kunnen via deze webgebaseerde tool voor<br />

het eerst hun volledige machine virtueel ontwerpen.<br />

Wat dat oplevert? Machinemodules die reeds<br />

getest en goedgekeurd zijn, kunnen zo eenvoudig<br />

hergebruikt worden, waardoor er minder tijd en<br />

inspanningen in de engineering kruipen. Bovendien<br />

staat het verbeteren van de energie-efficiëntie<br />

en het duurzaam omspringen met grondstoffen<br />

door compactere hardware centraal.<br />

Bedienen<br />

Ook tijdens het gebruik moet de machine<br />

blijven uitblinken in veiligheid en efficiëntie, om<br />

de kwaliteit van producten en de productiviteit<br />

te verhogen. Veel bedrijven proberen daarom<br />

de stap te zetten naar predictief onderhoud.<br />

Ook Lenze technologie wijst op dat vlak de<br />

weg. Via de modules Condition Monitoring en<br />

Asset Management wordt dat mogelijk. Op basis<br />

van bestaande data wordt diep in de machine<br />

gekeken om de prestaties te evalueren en de<br />

beschikbaarheid van machines binnen het productieproces<br />

op te volgen. Data die uitgewisseld<br />

worden van in het veld tot helemaal in de cloud,<br />

en in overzichtelijke dashboards worden gegoten,<br />

zodat ook OEE en Downtime Tracking perfect<br />

mogelijk worden. Een nieuwigheid is de Drives<br />

Data Hub, de gateway tussen de data in de drive<br />

en deze toepassingen, zodat ze met betrouwbare<br />

data gevoed worden, zonder de nood aan<br />

extra componenten. De Drives Data Hub draait<br />

onafhankelijk naast de machinesturing.<br />

Recycleren<br />

Ten slotte moet er al van bij het ontwerp van<br />

de machine nagedacht worden over hoe ze<br />

op het einde van haar leven weer gerecycleerd<br />

kan worden. Een kolfje naar de hand van de<br />

digital twin, die de verwerker perfect kan vertellen<br />

waaruit de machine bestaat, waar het<br />

materiaal geïnstalleerd is, en in welke hoeveelheid.<br />

Met deze informatie in het achterhoofd,<br />

kan er werk gemaakt worden van<br />

een gerichte recyclage. Het Product Passport<br />

bevat al deze data over de machinecomponenten<br />

en vormt dus de basis voor een<br />

efficiënte circulaire economie. ■<br />

industrialautomation.be | 13


‘Alle kennis, producten en<br />

ervaring in eigen huis’<br />

Mass flow meters worden onder andere ingezet voor het controleren op<br />

luchtlekkages in pneumatische systemen.<br />

Tekst. Marjolein de Wit-Blok | Beeld CaTeC<br />

CATEC MEETINSTRUMENTATIE:<br />

VAN SENSOR TOT SERVICE<br />

De effectiviteit van industriële automatisering is voor een belangrijk deel afhankelijk van de toegepaste<br />

meetinstrumenten. CaTeC uit Wateringen heeft hiervoor alle benodigde kennis en ervaring beschikbaar om de<br />

juiste selectie te maken voor processen waarbij luchtkwaliteit een belangrijke parameter is. Daarnaast levert het<br />

bedrijf ondersteuning bij de installatie van complete oplossingen en beschikt het over een goed geoutilleerde<br />

kalibratieafdeling om in eigen huis of op locatie instrumentatie te kalibreren.<br />

Francis van Dooren is regionaal verkoopverantwoordelijke<br />

voor de BeLux landen.<br />

CaTeC is exclusief importeur voor de Benelux<br />

van een brede lijn meetinstrumenten en<br />

sensoren. De kern van de instrumentatie is<br />

gericht op het meten, registreren en analyseren<br />

van klimaatparameters. Door de jaren heen is<br />

de focus flink uitgebreid richting nieuwe sectoren,<br />

zoals de energiesector, petrochemischeen<br />

farmaceutische toepassingen en de (proces)<br />

industrie. Ook híer is immers behoefte aan<br />

het meten, loggen en analyseren van data in<br />

het kader van optimalisatie.<br />

Water in olie<br />

Een kleine greep uit het assortiment geeft<br />

onder meer sensoren voor het meten van water<br />

in olie. Zij worden toegepast in transformatoroliën<br />

ter bescherming van elektrische doorslag<br />

en bij smeeroliën om systemen te beschermen<br />

tegen corrosievorming. Corrosieproducten<br />

kunnen machines en systemen vervuilen/<br />

verzwakken en versnellen bovendien het degradatieproces<br />

van de olie of het smeermiddel.<br />

De bijbehorende problemen, zoals verlies van<br />

nauwkeurigheid, toenemend geluidsniveau en<br />

uiteindelijk ongeplande stilstand, maken het<br />

monitoren van water in olie tot een must voor<br />

iedere onderhoudsafdeling die haar installaties<br />

serieus neemt.<br />

Francis van Dooren is regionaal verkoopverantwoordelijke<br />

voor de BeLux landen en vult<br />

aan: “De verschillende instrumenten voor het<br />

meten van water in olie dekken een breed toepassingsbereik<br />

af, variërend van temperaturen<br />

14 | industrialautomation.be


CaTeC is exclusief importeur voor de Benelux van een brede lijn meetinstrumenten en sensoren voor industriële automatisering.<br />

toepasbaar tot 180°C en 20 bar tot aan explosiegevaarlijke<br />

omgevingen tot zone 0. Ik kan<br />

me hiermee geen toepassing voorstellen waarvoor<br />

wij géén oplossing hebben.”<br />

Dauwpuntsensoren &<br />

mass flow meters<br />

Indrukwekkend is tevens het assortiment actieve,<br />

zeer gevoelige en nauwkeurige dauwpunttransmitters<br />

die geschikt zijn voor toepassing bij drukken<br />

tot 100 bar en temperaturen tot -80° CTd<br />

met een nauwkeurigheid ≤ 2° CTd .<br />

Zij worden onder meer ingezet voor het monitoren<br />

van de persluchtkwaliteit. Hoe beter de<br />

perslucht, hoe betrouwbaarder en nauwkeuriger<br />

het bijbehorende proces kan verlopen. In<br />

combinatie met de zogenaamde mass flow<br />

meters (volumestroomsensoren) is, naast de<br />

kwaliteit, ook het verbruik van perslucht te<br />

monitoren. Van Dooren: “Het is niet bij iedereen<br />

bekend, maar het produceren van perslucht<br />

is relatief duur; iedere lekkage die je<br />

vroegtijdig kunt opsporen en verhelpen draagt<br />

dan ook significant bij aan een besparing op<br />

de operationele kosten en het energieverbruik.”<br />

Tevens noemt van Dooren het monitoren<br />

van ijsvorming op verschillende ‘bladen’. Bijvoorbeeld<br />

rotorbladen in compressoren of de<br />

bladen van een windturbine. “Ook dit gebeurt<br />

met dauwpunttransmitters en is een relatief<br />

eenvoudige oplossing om grote problemen te<br />

voorkomen. Bijvoorbeeld brokken ijs die van<br />

een windturbine naar beneden vallen, of stilvallende<br />

compressoren in kritische omgevingen.<br />

Voor al deze toepassingen hebben wij van<br />

oudsher alle kennis en producten in huis, maar<br />

bovenal ervaring.”<br />

Meer dan leverancier<br />

Met dit laatste stipt Van Dooren een belangrijk<br />

sterkte van het bedrijf aan. CaTeC is bij uitstek<br />

geen componentleverancier, maar vooral een<br />

bedrijf dat meedenkt met zijn klanten. Daarbij<br />

kan de eindoplossing variëren van een los<br />

meetinstrument tot een complete totaaloplossing.<br />

Van Dooren: “Bij complexe vraagstukken<br />

hebben we bovendien het voordeel dat we<br />

een ijzersterke achterban hebben met onze<br />

toeleveranciers die de instrumenten ontwikkelen<br />

en ook in staat zijn om eventueel aanpassingen<br />

te maken.”<br />

Door water in transformator- en smeerolie te monitoren,<br />

zijn veel problemen te voorkomen.<br />

Om het aanbod te completeren beschikt CaTeC<br />

over de CaTeC Technische Service afdeling.<br />

Kortweg CTS. Deze specialisten kunnen zowel<br />

in Wateringen als op locatie professionele kalibraties<br />

uitvoeren conform de voor die toepassing<br />

relevante eisen. Tevens ondersteunt CTS bij<br />

het uitvoeren van onderhoud en service. Alles<br />

om klanten zodanig te ontzorgen, dat zíj zich<br />

kunnen richten op hun core business. ■<br />

industrialautomation.be | 15


Highest performance<br />

in compact design.<br />

Our optical sensors fit into tight spaces<br />

No compromising in tight installations<br />

Optical sensors from Baumer deliver ultimate performance<br />

in a most compact design – for any application in Assembly<br />

<strong>Automation</strong>. That is why we always provide you with the<br />

ideal solution thanks to our industry know-how.<br />

Sensor Toolbox<br />

Discover the broad portfolio<br />

of photoelectric sensors:<br />

www.baumer.com/photoelectricsensors<br />

Ad_SE-PO_Light barriers_Higher productivity_DE_EN_135x195.indd 1 30.<strong>03</strong>.23 10:34<br />

Bij VINTIV ontwikkelen, bouwen, implementeren én<br />

retrofitten we machines. Dus voor welke automatiseringsuitdaging<br />

u ook staat, welke business case u ook heeft:<br />

samen vinden we het antwoord.<br />

WAT WE DOEN:<br />

We begeleiden uw business case en werken deze uit tot een<br />

technische oplossing.<br />

We ontwikkelen en bouwen hoogtechnologische machines.<br />

We retrofitten bestaande installaties naar state of the art<br />

productieapparaten.<br />

INVENT ­ MANUFACTURE ­ RETROFIT<br />

VINTIV NV<br />

Neusenberg 1A ­ 3583 Beringen T +32 (0) 11 52 53 70<br />

Kalkhoevestraat 1 ­ 8790 Waregem T +32 (0) 56 98 <strong>03</strong> 16<br />

E info@vintiv.be<br />

WWW.VINTIV.BE


Meten en analyseren<br />

was nog nooit zo eenvoudig<br />

met de Janitza Power Analysers<br />

De geïntegreerde webinterface<br />

vertaalt de meetdata direct naar<br />

begrijpelijke visualisaties en rapportages.<br />

Met een paar muisklikken heeft u<br />

direct inzicht in de vier aspecten<br />

van power management.<br />

Simpeler kan het niet.<br />

UMG 509-PRO<br />

UMG 605-PRO<br />

UMG 512-PRO<br />

UMG 604-PRO<br />

measurement<br />

SAGS &<br />

SWELLS<br />

ovement<br />

Alle vier aspecten van power management geïntegreerd<br />

fortop.be<br />

Tel: +32 (0)2 331 4116<br />

info@fortop.be<br />

meten<br />

DIPS &<br />

PIEKEN<br />

verbeteren<br />

monitoren<br />

mesurer<br />

ÉNERGIE CHARGE<br />

PICS & QUALITÉ DE<br />

BAISSES PUISSANCE<br />

améliorer<br />

surveiller


Tekst Johan Debaere | Beeld igus<br />

Sensor maakt real-time breukdetectie mogelijk om stilstand te vermijden<br />

Flexibiliteit en veiligheid hand in hand<br />

bij 3D-kabelrupsen voor robots<br />

Door de verregaande digitalisering van de bedrijfsprocessen worden de taken van robots in productie-omgevingen<br />

alleen maar uitgebreider. Zo vormen ze dynamische ‘werkkrachten’ voor onder meer lassen, verven, solderen,<br />

palletiseren…, om maar een paar mogelijke taken op te sommen. Bij deze 3D-toepassingen worden continu<br />

roterende en draaiende bewegingen gemaakt, en dan zijn er kabelrupsen zoals de triflex R van igus nodig, die de<br />

kabels van de robots veilig geleiden en beschermen. De specialist uit het Duitse Keulen blijft intussen investeren<br />

in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, waaronder de triflex TRX kabelrups met een uniek telescopisch<br />

mechanisme en de i.Sense TR.B sensor, wereldwijd het eerste systeem voor breukdetectie bij 3D-kabelrupsen.<br />

18 | industrialautomation.be


Dankzij de i.Sense TR.B sensor van igus kan<br />

breuk bij de 3D-kabelrups triflex R in real-time<br />

gedetecteerd worden.<br />

Revolutionaire 3D-kabelrupsen<br />

Een veilige kabelgeleiding is essentieel om<br />

industriële robots betrouwbaar te laten<br />

werken. De kabels van een robot moeten<br />

immers bestand zijn tegen talrijke buigcycli<br />

en belasting door torsie en spanning. Met de<br />

triflex R leverde igus een ronde kabelrups met<br />

een gedefinieerde buigradius voor de energietoevoer<br />

bij industriële robots, die de kabels<br />

zelfs bij dynamische draai- en zwenkbewegingen<br />

beschermt. Deze 3D-kabelrups wordt dan<br />

ook in de meest uiteenlopende toepassingen<br />

gebruikt. Om te voorkomen dat er door de<br />

bewegingen lussen ontstonden die de werking<br />

van de robot konden hinderen, werden<br />

in het verleden retractiesystemen op de derde<br />

as gebruikt. De assen van de robots bieden<br />

echter steeds minder ruimte, en dus gingen de<br />

specialisten van igus op zoek naar een alternatieve<br />

oplossing.<br />

“Op basis van de triflex R ontwikkelden we<br />

triflex TRX, een vierdimensionale kabelrups,<br />

waarin het retractiesysteem al geïntegreerd is.<br />

Deze ruimtebesparende oplossing kan rechtstreeks<br />

en compact op de derde as van de<br />

robot bevestigd worden. Ze draait in zichzelf,<br />

verlengt en verkort spiraalsgewijs, zoals dat het<br />

geval is bij een telescopisch uit- en inschuifbaar<br />

systeem. Dat maakt een compensatie van de<br />

kabelrupslengte tot wel 40 % mogelijk,” zegt<br />

Jörg Ottersbach, hoofd van de business unit<br />

e-chains bij igus.<br />

“We gebruiken hiervoor een schroefverbindingssysteem<br />

in het unieke mechanisme en op een<br />

geïntegreerde rubberen band, die de schakels<br />

steeds weer terug naar hun beginpunt brengt.<br />

Via deze band kan ook de retractiekracht aangepast<br />

worden. De kabels worden spiraalvormig<br />

in de kabelrups geïntegreerd en worden<br />

door die rups ook veilig doorheen de bewegingen<br />

geleid. Bovendien worden de kabels en<br />

slangen in het midden van deze triflex TRX vastgezet,<br />

zodat ze op hun plaats blijven als er aan<br />

de kabelrups getrokken wordt. In vergelijking<br />

met andere retractiesystemen wordt tot 83%<br />

op gewicht bespaard en is minder dan de helft<br />

van de ruimte vereist. Op die manier worden de<br />

prestaties van de robot verder geoptimaliseerd,<br />

en aangezien er geen extra retractiesysteem<br />

voorzien moet worden, liggen de kosten ook<br />

aanzienlijk lager.”<br />

‘3D-kabelrupsen zijn ideaal<br />

om de kabels van de robot<br />

veilig te geleiden en te<br />

beschermen’<br />

Sensor voor intelligente<br />

breukdetectie<br />

De R&D-afdeling en het productmanagement<br />

van igus dachten ook na over de snelle detectie<br />

van problemen bij de kabelrupsen. Breuken<br />

moeten immers te allen tijde worden vermeden,<br />

want dat leidt tot stilstand in de productie<br />

en te late leveringen van afgewerkte producten,<br />

en beperkt dus finaal de winstmarge voor<br />

het bedrijf. Zo werd een nieuwe, kostenefficiënte<br />

oplossing ontwikkeld om breuk bij de<br />

3D-kabelrups triflex R in real-time te detecteren:<br />

i.Sense TR.B. Met een beperkte investering<br />

kunnen klanten nu hun robotinstallaties gevoeliger<br />

duurzamer maken.<br />

“De i.Sense TR.B sensor wordt rechtstreeks op<br />

de PLC-besturing van de klant aangesloten,<br />

zonder extra softwarekosten. Als een schakel<br />

van de kabelrups breekt, detecteert het systeem<br />

de verandering in kabellengte en wordt<br />

een digitaal signaal naar de systeembesturing<br />

gestuurd. Real-time breukdetectie laat toe om<br />

onmiddellijk onderhoud uit te voeren. Individuele<br />

breuken zullen zo nooit tot ongeplande stilstand<br />

leiden. De toegevoegde waarde van deze<br />

real-time monitoring van de status van kabelrupsen<br />

is dan ook aanzienlijk,” legt Richard<br />

Habering, hoofd van de business unit smart<br />

plastics bij igus, uit.<br />

De revolutionaire triflex TRX kabelrups bespaart<br />

ruimte op de derde as van de robot en garandeert<br />

compensatie van de kabelrupslengte tot wel 40%.<br />

“We werken continu aan de verdere optimalisering<br />

van onze producten op het vlak van kwaliteit<br />

en duurzaamheid. Daarvoor worden in ons<br />

laboratorium veel testen uitgevoerd. De combinatie<br />

van de flexibele triflex R 3D-kabelrups<br />

met hoge trekkrachtabsorptie en de i.Sense<br />

TR.B-sensor maakt het mogelijk om robotkabels<br />

veilig te geleiden en te beschermen – en zo<br />

hun levensduur aanzienlijk te verlengen. Ook<br />

het onderhoud wordt duurzamer, aangezien<br />

de gebruiker zijn producten niet onnodig of<br />

vroegtijdig moet vervangen. Bovendien kan de<br />

sensor bij een breuk na een correcte noodstop<br />

opnieuw gebruikt worden.” ■<br />

industrialautomation.be | 19


De Pen<br />

20 | industrialautomation.be


De Pen<br />

Pieter Timmermans<br />

Gedelegeerd bestuurder VBO<br />

INNOVATIE WORDT INSPIRATIE<br />

EN VICE VERSA<br />

Eind 20 ste eeuw vroegen beleidsmakers zich al af hoe we van onze economie de<br />

meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld konden maken.<br />

In het jaar 2000 kreeg het antwoord daarop zijn beslag in de Lissabonstrategie,<br />

gericht op de verdere uitbouw van een concurrentiële, dynamische en op kennis<br />

gebaseerde economie. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) speelden daarbij,<br />

als potentiële bron van innovatie, een sleutelrol.<br />

Tien jaar later werd die strategie in een concreet doel vertaald: minstens 3% van het bbp moet worden ingezet<br />

op onderzoek en ontwikkeling, met de ondernemingen als drijvende kracht. België slaagde in dat opzet en<br />

behoort vandaag tot de absolute top in de wereld op het vlak van O&O en innovatie.<br />

Die koppositie is geen toeval. Ze is het resultaat van een jarenlange symbiotische samenwerking tussen overheden,<br />

onderwijsinstellingen, kennisinstellingen... en ondernemingen. Samen vormen ze een competitief<br />

O&O-netwerk, met sterke innovatoren en doorgedreven partnerships – zoals het crosssectorale samenwerkingsplatform<br />

BRIEC (Belgian Research Innovation and Entrepreneurship Community).<br />

En, eerlijk is eerlijk, de grote sprong vooruit gebeurde vooral op het conto van onze bedrijven. Zij waren, en<br />

zijn nog steeds, de draaiende motor van O&O in België. Ze bleven dat ook tijdens de crisissen van de voorbije<br />

jaren. Die hebben uiteraard een grote negatieve impact gehad op het vertrouwen van de bedrijven en op de<br />

beschikbare financiële middelen voor investeringen in O&O en onderzoeksinfrastructuur. Maar dankzij het<br />

stabiele O&O-investeringsklimaat konden zij tijdens de COVID-19-pandemie blijven investeren. Zelfs de huidige<br />

heftige energie- en competitiviteitscrisis, die zwaar inhakt op de financiële draagkracht van de bedrijven,<br />

lijkt de innovatieappetijt van onze bedrijven nauwelijks te fnuiken.<br />

De kaarten liggen, vergeleken met begin jaren 2000, fundamenteel anders. De noodzaak aan een sterke<br />

economie is niet veranderd, de opdracht is dat wel. Vandaag moet die economie ook nog sociaal en ecologisch<br />

verantwoord zijn, duurzaam dus. En in die transitie speelt innovatie een sleutelrol als concurrentiële, sociale en<br />

duurzame hefboom voor onze welvaart. Het beleid van het laatste decennium, met een zeer ambitieuze focus<br />

op O&O, heeft dat bovendien ten overvloede bewezen. Het zou dan ook erg jammer zijn mochten de plannen<br />

van sommige beleidsmakers om de steun rond O&O in te perken, uitgevoerd worden! ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 21


Tekst Murrelektronik, Evi Husson | Beeld Murrelektronik<br />

3-IN-1 MODULE BESPAART<br />

KOSTEN ÉN RUIMTE<br />

Vroeger gingen we op pad met routekaart, fototoestel en die goede oude Nokia. Daarna werden we smart. Sinds<br />

de introductie van Apple’s eerste smartphone in 2007 bellen, navigeren én fotograferen we met één toestel. Ook<br />

in de machinebouw worden steeds meer functies samengevoegd. Zo zorgt de MVK Fusion van Murrelektronik voor<br />

een combinatie van standaard IO’s, Safety en IO-Link in één module.<br />

MVK Fusion biedt de kans om modulaire<br />

processen te standaardiseren en maakt een éénmodulestrategie<br />

mogelijk.<br />

22 | industrialautomation.be


De MVK Fusion veldbusmodule combineert drie<br />

basisfuncties: standaard digitale sensoren en<br />

actuatoren, digitale veiligheidssensoren en actuatoren,<br />

en IO-Link. Door deze combinatie wordt<br />

de installatie eenvoudiger en sneller, en dat<br />

opent mogelijkheden voor nieuwe concepten<br />

voor de automatisering. Complexe configuraties<br />

worden namelijk eenvoudiger omdat ze geheel<br />

door de engineeringtool in de safetybesturing<br />

kunnen worden gedaan. Softwareontwikkelaars<br />

en elektrotechnici hoeven niet langer diepgaande<br />

kennis te hebben van machines en de<br />

handleiding van andere fabrikanten.<br />

Flexibiliteit in veiligheidstoepassingen<br />

MVK Fusion integreert alle veiligheidsaspecten<br />

in één module: met drie veiligheidsingangspoorten<br />

van twee kanalen, een veiligheidsuitgangspoort<br />

met twee veiligheidsuitgangen, en<br />

een IO-Linkpoort van Klasse B met veilige uitschakeling.<br />

Hiermee voldoet de gebruiker aan<br />

strenge veiligheidsnormen en worden zowel<br />

medewerkers als machines beschermd.<br />

Veiligheidsconfiguratie met een muisklik<br />

Configureren van veiligheidssensoren en actuatoren<br />

is eveneens eenvoudig. De gebruiker<br />

kan de veiligheidsfunctie in de engineeringtool<br />

selecteren en met een paar muisklikken is<br />

de configuratie voltooid. Het is niet nodig om<br />

extra software van de fabrikant te gebruiken.<br />

Hoogwaardige prestaties<br />

Het systeem is daarnaast geschikt voor applicaties<br />

met hoog vermogen waarvan de betrouwbaarheid<br />

nooit in het geding mag komen. Het<br />

is geschikt voor Conformance Class C- (IRT),<br />

Shared Device- en Netload Class III-applicaties.<br />

Extreme omstandigheden<br />

De module functioneert bij hoge buitentemperaturen<br />

(tot 60°C) in combinatie met hoge<br />

stromen (tot 16A). Voor deze extreme omstandigheden<br />

is een optioneel koellichaam beschikbaar,<br />

dat de levensduur van de module verlengt.<br />

Het systeem ook is ook te gebruiken op hoogtes,<br />

tot 3.000 meter.<br />

Nieuw niveau<br />

“Met onze veldbusmodule MVK Fusion brengen<br />

we de standaardisering van modulaire processen<br />

voor de gebruikers naar een nieuw niveau.<br />

De automotive en andere sectoren kunnen zo<br />

nieuwe en baanbrekende concepten verwezenlijken”,<br />

vat senior product manager Michael<br />

Greiner samen. ■<br />

De PROFINET/PROFIsafe-module<br />

brengt drie basisfuncties van<br />

installatietechnologie samen.<br />

Kenmerken<br />

Verder heeft het systeem een uitgebreide<br />

diagnostiek en detecteert het fouten snel. De<br />

geïntegreerde webserver slaat deze fouten op.<br />

Het bevat een robuuste metalen behuizing die<br />

bestand is tegen lasvonken, terwijl een draaischakelaar<br />

zorgt voor de veiligheid.<br />

Tal van gebruiksmogelijkheden en uitgebreide diagnostiek.<br />

‘Met onze veldbusmodule MVK Fusion brengen we de<br />

standaardisering van modulaire processen voor de gebruikers<br />

naar een nieuw niveau’<br />

industrialautomation.be | 23


Tekst Valérie Couplez | Beeld Inimco<br />

KICKSTART VOOR JOUW<br />

IIOT- EN CLOUDPROJECTEN<br />

Voor veel industriële bedrijven is de toepassing van het <strong>Industrial</strong> Internet of<br />

Things (IIoT) en de cloud nog onontgonnen terrein. De voordelen zijn wel<br />

duidelijk, maar hoe begin je eraan, wat is de juiste timing en welke keuzes<br />

moet je maken? Inimco organiseerde een rondetafelgesprek met zijn klanten<br />

AkzoNobel, AquaSecurity, Henkel, Picanol en Tomra Sorting. De inzichten<br />

werden gedestilleerd in zeven tips om van jouw IIoT-project een succes te<br />

maken. Mede-oprichter Erik De Nert legt uit hoe Inimco hierbij kan helpen.<br />

Een van de grootste hordes om over<br />

te geraken is de juiste technologie<br />

kiezen in het enorme aanbod<br />

van vandaag.<br />

“Het aantal mogelijkheden kan inderdaad<br />

verlammend werken. Samen met onze collega’s<br />

van PA Solutions kunnen we klanten echter<br />

ondersteunen met kennis op alle niveaus; van<br />

de sensoren en PLC’s tot de communicatieprotocollen.<br />

Ook onze sterke partnerschappen<br />

met leveranciers helpen om de juiste combinatie<br />

van tools te maken voor klanten. Om<br />

dat samen te brengen in de praktijk rekenen<br />

we dan op Inimco.FACTS om machines te koppelen<br />

en data te capteren, zodat we snel tot<br />

resultaten komen. Ervaring en knowhow zijn<br />

de sleutel om zulke projecten, op welke schaal<br />

dan ook, tot een goed einde te brengen. We<br />

Inimco kent zowel de wereld van OT als van IT. Zo kan het klanten op de juiste manier adviseren over het<br />

capteren, visualiseren en analyseren van data.<br />

kennen zowel de wereld van OT als van IT.<br />

We weten wat er werkt in een bepaalde omgeving,<br />

omdat we geleerd hebben uit eerdere<br />

implementaties. Zo kunnen we klanten op de<br />

juiste manier adviseren over het capteren, visualiseren<br />

en analyseren van data.”<br />

Start elk project vanuit een proof<br />

of concept?<br />

“Het is een goede manier om knopen door te<br />

hakken. Na een analyse, stelt Inimco een laagdrempelige<br />

implementatie tegen beperkte<br />

kosten voor, zodat je conclusies kan trekken<br />

in verband met connectiviteit, welke data te<br />

gebruiken en hoe ze toe te passen. Bepaal<br />

wel op voorhand wat je wil bereiken en hoelang<br />

die laagdrempelige implementatie duurt.<br />

Al uit twee maanden kan je heel veel leren over<br />

wat er bruikbaar is en voor welke aspecten je<br />

nog even terug naar de tekentafel moet. Vergelijk<br />

ook steeds verschillende oplossingen. De<br />

meeste leveranciers beschikken over proefpakketten,<br />

zodat je de investeringskost kunt beperken.<br />

Ook het gebruik van Inimco.FACTS helpt:<br />

je hebt maar één dashboard nodig, gevoed<br />

door data uit verschillende bronnen. Een proof<br />

of concept is interessant om te testen wat IIoT<br />

jou kan opleveren. Maar waak over een goed<br />

evenwicht tussen de voordelen en de kosten.”<br />

24 | industrialautomation.be


Inimco organiseerde een rondetafelgesprek met zijn klanten AkzoNobel, AquaSecurity, Henkel, Picanol en<br />

Tomra Sorting over hoe je IIoT-projecten tot een succes kunt maken.<br />

‘We weten waarvan onze klanten wakker liggen, wat de<br />

uitdagingen zijn. Daardoor kunnen we net technische<br />

oplossingen vertalen in bedrijfsvoordelen en de waarde<br />

die ze brengen’<br />

Hoe makkelijk is het om een<br />

business case op te bouwen<br />

rond IIoT?<br />

“In een productieomgeving kun je relatief<br />

makkelijk de financiële voordelen voorspellen.<br />

Onze ervaring leert ons dat er al makkelijk een<br />

efficiëntieverhoging van 5 tot 15% mogelijk<br />

is en we hebben zelfs verbeteringen vastgesteld<br />

van 30 tot 50%. Voor machinebouwers<br />

is het minder evident, omdat er ook heel wat<br />

indirecte voordelen bij komen kijken. Hoeveel<br />

concurrentiekracht verlies je bijvoorbeeld als je<br />

niet investeert in IIoT? Maar door onze ervaring<br />

kunnen we altijd wel met cijfers hardmaken<br />

wat er mogelijk is.”<br />

Een van de manieren om kosten te<br />

beperken is standaarden gebruiken.<br />

“Daarom maken standaarden het hart van onze<br />

oplossing uit. Als de data al op een gestandaardiseerde<br />

manier uit een lokale omgeving<br />

vertrekken, is het veel makkelijker om ze te verwerken.<br />

We passen daarenboven het principe<br />

van digital twins toe in ons platform, wat neerkomt<br />

op een gestandaardiseerd datamodel en<br />

-structuur. Dat maakt het eenvoudig om nieuwe<br />

toepassingen te simuleren en componenten te<br />

bouwen. Inimco beschikt over een diepgaande<br />

kennis van standaarden. We weten wat we<br />

in welke regio moeten toepassen. Bovendien<br />

kunnen we rekenen op de ondersteuning van<br />

onze collega’s van PA Solutions voor wereldwijde<br />

dekking.<br />

Inimco focust uitsluitend op de<br />

industriële wereld. Zorgt dat voor<br />

een gemeenschappelijke taal?<br />

“Zeker. We weten waarvan onze klanten en ook<br />

hun klanten wakker liggen, wat de uitdagingen<br />

zijn. Daardoor kunnen we net technische<br />

oplossingen vertalen in bedrijfsvoordelen en<br />

de waarde die ze brengen. Cyberveiligheid is<br />

bijvoorbeeld een bezorgdheid die vaak naar<br />

bovenkomt. We beschikken over de juiste<br />

kennis om met de CISO aan tafel te zitten en<br />

de architectuur te bespreken die nodig is om<br />

tot een veilige oplossing te komen. Dat we dat<br />

vanuit gekende standaarden doen, helpt om<br />

eindklanten te overtuigen dat ze kunnen vertrouwen<br />

op wat we afleveren. Maar we raden<br />

aan ook een noodplan te voorzien. Er kan altijd<br />

iets gebeuren waardoor je een IIoT-project moet<br />

staken. Geopolitieke veranderingen bijvoorbeeld,<br />

of een klant die zijn factuur niet betaalt,<br />

of een cyberaanval… Dan moet je apparaten<br />

die data capteren en uitsturen kunnen stilleggen.<br />

Alle communicatie voor Inimco. FACTS<br />

gebeurt bijvoorbeeld over één uitgaande<br />

netwerkpoort, zodat we alle data-uitwisseling<br />

makkelijk kunnen stoppen. We staan dus<br />

de hele tijd achter onze klant, gedurende de<br />

volledige levenscyclus van zijn oplossing.<br />

Daarom hebben we ook langdurige relaties met<br />

onze klanten.” ■<br />

Erik De Nert (Inimco): “Onze ervaring leert ons dat<br />

er al makkelijk een efficiëntieverhoging van 5 tot<br />

15% mogelijk is en we hebben zelfs verbeteringen<br />

vastgesteld van 30 tot 50%.”<br />

industrialautomation.be | 25


Tekst Marjolein de Wit-Blok | Beeld TR-Electronic<br />

VEILIGE SAMENWERKING<br />

TUSSEN MENS EN MACHINE<br />

Veilig kunnen werken – in welke sector dan ook – is altijd een combinatie van de juiste hard- en software,<br />

gecombineerd met de juiste bedrijfscultuur. Het aantal technische veiligheidsoplossingen neemt nog altijd toe.<br />

TR-Electronic ontwikkelde bijvoorbeeld een veiligheidsencoder die uitsluitend door het meten van snelheid en<br />

positie in staat is om een groot aantal veiligheidsproblemen op te lossen. Zodat mens en machine optimaal veilig<br />

met elkaar kunnen samenwerken.<br />

In praktisch alle sectoren werken mensen samen<br />

met machines en installaties. Een van de voornaamste<br />

risico’s is dat er botsingen kunnen<br />

ontstaan, die hun impact hebben op mens,<br />

machine en de omgeving. Voorbeelden genoeg.<br />

Denk aan wat er kan gebeuren als de gieken<br />

van twee hijskranen botsen, of een mens en<br />

een robot, of een container en een vrachtwagen,<br />

of een brugdek en een oplegpunt.<br />

‘Op basis van de eisen van de toepassing ondersteunt TR-<br />

Electronic met advies over de juiste encoder: meetbereik,<br />

nauwkeurigheid, beschermingsklasse, materiaal...’<br />

Pioneering Spirit (het grootste werkschip ter wereld),<br />

waarop 183 veiligheidsencoders van TR-Electronic zijn toegepast.<br />

26 | industrialautomation.be


Veiligheidsencoders:<br />

betrouwbaarheid verzekerd<br />

Deze risicovolle situaties zijn te beveiligen door<br />

toepassing van zogenaamde veiligheidsencoders.<br />

Deze encoders zijn in staat om snelheid<br />

of positie met hoge nauwkeurigheid te bepalen.<br />

Veiligheidsencoders die uitsluitend snelheid<br />

meten, behoren tot de incrementele encoders.<br />

Bij de absolute encoders is het ook mogelijk om<br />

de positie vast te stellen.<br />

Afhankelijk van de vraag, worden ze bij<br />

TR-Electronic volledig klantspecifiek ontwikkeld<br />

en vooraf grondig getest. Bij de uiteindelijke<br />

productie en assemblage van de encoders wordt<br />

na iedere processtap de functionaliteit getest<br />

om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen.<br />

Voor zowel de roterende als lineaire encoders<br />

zijn hiervoor verschillende assemblage- en<br />

testopstellingen beschikbaar. De betrouwbaarheid<br />

van de veiligheidsencoders is onder meer<br />

geborgd door het feit dat in iedere behuizing<br />

twee encoders zijn opgenomen waarvan intern<br />

de waarde voortdurend wordt vergeleken.<br />

Kleine meetverschillen zijn toegestaan, maar<br />

wanneer de afwijking te groot wordt, gaat de<br />

encoder in ‘error’, wat zal worden opgemerkt<br />

door de veiligheids-PLC. Afhankelijk van de<br />

situatie zal de machine al dan niet gecontroleerd<br />

worden gestopt.<br />

Toepassingen<br />

De toepassingen van de TR-Electronic veiligheidsencoders<br />

zijn zeer divers. Tijdens de<br />

renovatie van zeven bruggen in Rotterdam<br />

zijn bijvoorbeeld de hydraulische cilinders die<br />

het brugdek van de Erasmusbrug bewegen,<br />

voorzien van zogenaamde trekdraad encoders.<br />

Hiermee wordt nauwkeurig de stand van de<br />

cilinders gemeten, zodat exact bekend is waar<br />

het brugdek zich bevindt. De encoderdata<br />

vormen onder andere de benodigde input<br />

voor de besturing om de snelheid van openen<br />

en sluiten te regelen. Zo kunnen de laatste<br />

centimeters van het sluitproces langzaam<br />

en beheerst verlopen. Daarnaast geven de<br />

encoder data betrouwbaar aan dat het brugdek<br />

helemaal gesloten is.<br />

Een andere toepassing, waar de vereiste nauwkeurigheid<br />

nog hoger ligt, is in een medisch<br />

apparaat waarmee tumoren worden bestraald.<br />

Om de energie – in de vorm van een protonenstraal<br />

– met hoge nauwkeurigheid exact<br />

ín de tumor te brengen, bewaken veiligheidsencoders<br />

de bewegingen van het apparaat.<br />

Deze havenkranen op de tweede Maasvlakte zijn beveiligd met veiligheidsencoders.<br />

Tot slot een voorbeeld van de toepassing van<br />

veiligheidsencoders in de haven. In Rotterdam<br />

bewaken ze de snelheid en positie van de containers<br />

die door grote havenkranen op AVG’s<br />

en later op vrachtwagens worden geplaatst. Bij<br />

het overschrijden van vooraf ingestelde waarden<br />

zorgt de veiligheids-PLC ervoor dat de toepassing<br />

tijdig vaart mindert of (beheerst) stopt.<br />

Service<br />

Welk veiligheidsniveau een specifieke applicatie<br />

vereist, bepaalt de klant; meestal de machine-<br />

Veiligheidsencoder.<br />

Veiligheidsencoder op cilinder Erasmusbrug.<br />

of installatiebouwer. Op basis van deze eisen<br />

ondersteunt TR-Electronic vervolgens met<br />

advies over de juiste encoder. Niet alleen met<br />

betrekking tot meetbereik en nauwkeurigheid,<br />

maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld<br />

de beschermingsklasse en het materiaal van<br />

de behuizing. Zodanig dat de encoder de<br />

metingen optimaal kan uitvoeren onder<br />

de gegeven omstandigheden. ■<br />

industrialautomation.be | 27


CAN. Simply<br />

Integrated.<br />

Ultrasonic Sensors<br />

with Integrated<br />

CAN Interface<br />

Mobile automation without<br />

compromises—consistent, robust,<br />

and reliable.<br />

For more information, visit<br />

pepperl-fuchs.com/pr-L2-CAN<br />

Naamloos-6 1 31-05-<strong>2023</strong> 12:24<br />

YOUR PROCESS INTEGRATOR FOR<br />

AUTOMATION AND PIPING<br />

Naamloos-4 1 16-05-<strong>2023</strong> 13:47


NEW <strong>Industrial</strong> Unmanaged Switches<br />

EDS-2000-EL<br />

EDS-G2000-EL<br />

Full Gigabit options for the EDS-G2000-ELSeries<br />

Ultra-compact size for easy deployment into cabinets<br />

Flexible DIN-rail kit to simplify installation<br />

Reliable unmanaged switch with a rugged design<br />

www.moxa.com<br />

Technolec bvba, Hoogkamerstraat 337-2, 9140 Temse, <strong>03</strong> 710 69 69, sales@technolec.be, www.technolec.be


Tekst Piet Debisschop | Beeld PILZ<br />

VEILIGHEID EN BEVEILIGING<br />

GAAN STRAKS HAND IN HAND<br />

Veiligheid bij de digitale transformatie. Met deze krachtige slagzin opende Pilz op 25 mei dit jaar zijn online<br />

persevenement. Het bedrijf belichtte er onder meer de harmoniseringen van het communicatieprotocol en het<br />

aspect dynamische veiligheid als toekomstige standaard. Maar bovenal stond voor sprekers Suzanne Kunschert en<br />

Thomas Pilz de onvermijdelijke verstrengeling van veiligheid en beveiliging op de agenda.<br />

De hoofdsite van Pilz in Ostfildern.<br />

Suzanne Kunschert en Thomas Pilz.<br />

Pilz en Kunschert leiden het Duitse Pilz al sinds 2017, en vormen zo de<br />

derde generatie van een bedrijf dat dit jaar zijn 75-jarig bestaan mag<br />

vieren. Dit maakte deze internationaal bijgewoonde online persconferentie<br />

meteen tot een bijzondere editie. Een die bovendien heel wat actuele<br />

thema’s aankaartte. Een overzicht.<br />

30 | industrialautomation.be


In cijfers<br />

Pilz is toonaangevend fabrikant van componenten<br />

en veiligheidssystemen in de automatiseringsbranche,<br />

en dankt zijn succes in<br />

hoge mate aan de bestendige leveringspolitiek.<br />

In het moeilijke jaar 2022 haalde het bedrijf zo<br />

nog een omzet van 4<strong>03</strong>,3 miljoen euro, wat<br />

een omzetgroei van toch 15,8 procent vertegenwoordigt.<br />

Het exportaandeel steeg met<br />

1,1 procentpunt naar 76,3 procent. Duitsland<br />

blijft hierbij de grootste markt voor Pilz, hoewel<br />

er zich in Azië intussen een mooie groei begint<br />

af te tekenen. Wereldwijd is het bedrijf actief<br />

in 42 landen, en had het op 31/12/2022 maar<br />

liefst 2.399 werknemers in dienst. Om deze<br />

wereldwijde groei te blijven voeden, heeft Pilz<br />

tot 2025 alvast een investeringsbudget van<br />

38 miljoen euro voorzien.<br />

Duurzaamheid is kwaliteit<br />

Pilz zet al geruime tijd in op de tandem kwaliteit<br />

én duurzaamheid. Een hoge productkwaliteit<br />

betekent immers ook minder retourproducten<br />

en, in verhouding, daarom minder afval. Voor<br />

de retourproducten zorgt het eigen Repair<br />

Center dan weer voor een maximaal hergebruik.<br />

Door deze maatregelen slaagde Pilz er<br />

bijvoorbeeld in om het recyclingpercentage<br />

van afval tot 95% op te drijven. Intussen werd<br />

ook een case-analyse van de CO 2<br />

-footprint voor<br />

één product uitgevoerd. Hieruit bleek dat de<br />

behuizing van polycarbonaat verantwoordelijk<br />

is voor het grootste aandeel in de CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Daarom werkt de R&D-afdeling van Pilz samen<br />

met de Linz University of Applied Sciences<br />

intensief aan de omschakeling naar milieuvriendelijke<br />

materialen.<br />

Beveiliging en veiligheidsaspecten<br />

De normen en wetten met betrekking tot de<br />

veiligheid in een industriële omgeving bevinden<br />

zich duidelijk op een kantelpunt. Dit heeft<br />

zowel met het aspect beveiliging als met de<br />

aankomende AI-realiteit te maken. Drie nieuwe<br />

wetmatigheden worden hierdoor binnenkort<br />

relevant in de machinebouw: de EU NIS 2-richtlijn,<br />

de nieuwe machineverordening van de EU,<br />

en de Cyber Resilience Act.<br />

NIS (Network and Information Security) is<br />

een richtlijn van de Europese Unie om de<br />

cyberveilig heid te versterken. Ze breidt de verplichtingen<br />

uit en voorziet in strengere sancties.<br />

De Cyber Resilience Act is dan weer gericht<br />

op fabrikanten van producten die digitale e<br />

lementen bevatten. Dit betekent onder meer dat<br />

fabrikanten na de gebruikelijke garantieperiode<br />

software-updates moeten aanbieden om ook<br />

toekomstige cyberbedreigingen af te weren.<br />

Een productieafdeling van Pilz.<br />

‘Op sensorniveau is de automatisering al enkele stappen<br />

verder wat harmonisering betreft’<br />

De derde nieuwe wettelijke security-eis is de<br />

EU-machineverordening die cybersecurity verplicht<br />

maakt. Met deze nieuwe machineverordening<br />

moeten machinebouwers nu bewijzen dat hun<br />

machines ook beveiligd zijn tegen manipulatie.<br />

De open communicatie als<br />

standaard<br />

Als medeoprichter van de OPC Foundation,<br />

stuurde Pilz mee de introductie van veilige,<br />

fabrikant-overstijgende netwerken voor communicatie<br />

aan. Intussen heeft de industrie<br />

effectief een akkoord bereikt rond de Open<br />

Platform Communications Unified Architecture,<br />

die in een gestandaardiseerde (IEC 62541) communicatiepoort<br />

voor de communicatie tussen<br />

verschillende gegevensbronnen in de industrie<br />

voorziet. Belangrijk is hier de knowhow over<br />

het gebruik van publisher/subscriber-technologie<br />

(pub/sub) in combinatie met de eisen voor<br />

functioneel veilige veldbusprotocollen. Anders<br />

dan bij de klassieke master/slave-architectuur<br />

kunnen met pub/sub gegevens rechtstreeks<br />

tussen deelnemers worden uitgewisseld. Het<br />

veilige SafetyNET p van Pilz is ethernet-gebaseerd<br />

en ondersteunt pub/sub.<br />

IO-Link Safety<br />

Op sensorniveau is de automatisering al enkele<br />

stappen verder wat harmonisering betreft. Het<br />

communicatieprotocol IO-Link Safety wordt<br />

binnenkort bijvoorbeeld commercieel beschikbaar.<br />

En die point-to-point communicatie biedt<br />

tal van voordelen. Denken we maar aan de<br />

vereenvoudiging van de installatie door gestandaardiseerde<br />

bekabeling en het wegvallen van<br />

parallelle bedradingen, een geautomatiseerde<br />

en door tools ondersteunde parametrering, en<br />

vooral de uitgebreide diagnosemogelijkheden.<br />

Om IO-Link ook voor veiligheidsrelevante automatiseringstaken<br />

te kunnen gebruiken, heeft Pilz<br />

in het kader van de IO-Link Community intensief<br />

gewerkt aan de betreffende uitbreiding met de<br />

bijbehorende tests en certificeringen. ■<br />

Veiligheid en beveiliging raken steeds meer verweven.<br />

industrialautomation.be | 31


Bij VEGA staat het Product Security Incident Response Team altijd paraat. Deze experten zoeken continu naar kwetsbaarheden, zorgen voor assistentie met updates en<br />

patches, en beantwoorden klantenvragen om meteen actie te kunnen ondernemen in kritieke situaties.<br />

Tekst en beeld VEGA<br />

Niveaumeting, goed beschermd<br />

tegen cyberaanvallen<br />

De universele VEGAPULS 6X meet betrouwbaar het niveau van vloeistoffen en bulkgoederen, zelfs onder<br />

de moeilijkste procesomstandigheden. Ook als het op IT aankomt, kunnen gebruikers op beide oren slapen.<br />

Deze radarsensor werd als een van de eerste niveaumeters ontworpen met de IEC 62443-4-2 standaard voor ogen.<br />

Moderne, geïntegreerde automatiseringsoplossingen<br />

vereenvoudigen de verwerking en<br />

maken processen flexibeler en efficiënter. Maar<br />

door de openheid van deze systemen moeten<br />

automatiseringsingenieurs zich ook meer toeleggen<br />

op cyberveiligheid. Volgens Bitkom e.V.<br />

ziet de Duits economie jaarlijks 2<strong>03</strong> miljard euro<br />

verloren gaan door de diefstal van IT-apparaten<br />

en bedrijfsdata, maar ook door e-spionage en<br />

sabotage. Ook in de procesindustrie beginnen<br />

bedrijven zich bewust te worden van de<br />

gevaren: elke aanval op de IT-infrastructuur kan<br />

immers gevolgen hebben op de OT-processen.<br />

Toch houdt die openheid net talrijke voordelen<br />

voor gebruikers in. Niveausensoren leveren<br />

bijvoorbeeld belangrijke data over heel wat<br />

industriële activiteiten en maken procesdata<br />

van overal toegankelijk, zodat systemen voor<br />

wereldwijd voorraadbeheer mogelijk worden.<br />

De ontwikkeling van draadloze communicatie<br />

via Bluetooth heeft het gebruik van dergelijke<br />

toepassingen nog verhoogd. Hiermee kan<br />

men immers sensoren en controllers in gebruik<br />

nemen of parametriseren, wat overigens helpt<br />

om de veiligheid te verbeteren. Waar de data<br />

ook vandaan komen, VEGA-sensoren maken ze<br />

beschikbaar waar ze nodig zijn.<br />

IEC 62443-4-2 veiligheidscertificatie<br />

voor VEGAPULS 6X<br />

Maar ook dat werpt uiteraard weer vragen op<br />

in verband met cyberveiligheid. Daarom heeft<br />

VEGA veel tijd en moeite gestoken om een IEC<br />

62443-4-2 certificatie te verkrijgen voor zijn<br />

nieuw paradepaardje, de radarniveaumeter<br />

VEGAPULS 6X. Deze reeks internationale standaarden<br />

voorziet in een flexibel kader om veilig-<br />

‘Ook op vlak van cyberveiligheid maakt VEGA<br />

het gebruikers zo eenvoudig mogelijk’<br />

32 | industrialautomation.be


heidsstandaarden systematisch te beoordelen,<br />

te evalueren en toe te passen. Veiligheidsvereisten<br />

voor hardware en software worden in<br />

deze richtlijnen gedefinieerd. Het volledige<br />

ontwikkelingsproces achter de VEGAPULS 6X<br />

werd aangedreven door de IEC 62443-4-2 veiligheidsstandaard.<br />

Dat omvatte onder andere<br />

al van bij de start de analyse van potentiële<br />

bedreigingen om zodoende zwakke plekken<br />

vroeg te identificeren en tegenmaatregelen te<br />

nemen. Dit had niet alleen te maken met de<br />

beveiliging van de component, maar ook van<br />

het volledige productieproces van het bedrijf,<br />

overzien door het onafhankelijk instituut TÜV<br />

NORD, dat elke maatregel aan de nodige<br />

testen heeft onderworpen.<br />

Welke veiligheidsmaatregelen?<br />

De veiligheidsmaatregelen beginnen met<br />

de inkapseling van de elektronica van de<br />

VEGAPULS 6X om manipulatie tegen te gaan.<br />

Ook een zogenaamde ‘Defense-in-Depth’ strategie<br />

is geïntegreerd, een concept opgebouwd<br />

uit verschillende IT-beveiligingslagen. Voor de<br />

VEGAPULS 6X komt dat neer op bescherming<br />

tegen potentiële bedreigingen zoals:<br />

- Datamanipulatie (schending van de integriteit)<br />

- Denial of Service (DoS, schending van de<br />

beschikbaarheid)<br />

- Spionage (schending van de vertrouwelijkheid)<br />

Verder werden ook bijkomende veiligheidsfeatures<br />

voorzien:<br />

- Gebruikersauthenticatie: elke VEGAPULS 6X<br />

wordt geleverd met een unieke apparaatcode<br />

en Bluetooth toegangscode. De Bluetooth<br />

verbindingen zijn geëncrypteerd met<br />

gestandaardiseerde cryptografiemethodes<br />

die de gebruiker ook kan deactiveren nadat<br />

hij zijn toestel geconfigureerd heeft;<br />

VEGA heeft er veel tijd en moeite in gestoken om een IEC 62443-4-2 certificatie te verkrijgen voor zijn nieuw<br />

paradepaardje, de radarniveaumeter VEGAPULS 6X.<br />

- Event geheugen (logging): de VEGAPULS 6X<br />

registreert vergrendelings- en ontgrendelingsprocessen;<br />

zowel de geslaagde als<br />

de gefaalde. Deze veiligheidsfunctie kan<br />

gecontroleerd worden door de sensor met<br />

een verkeerde code te proberen te ontgrendelen.<br />

Deze verkeerde authenticatie moet<br />

dan opgeslagen worden in het ‘IT VEILIG-<br />

HEID’ event geheugen. Door dit regelmatig<br />

te controleren, kun je aanvallen of manipulatie<br />

opsporen;<br />

- Firmware veiligheidscontroles: het softwareupdatepakket<br />

is geëncrypteerd en getekend,<br />

zodat er geen niet-geautoriseerde software<br />

kan ingeladen worden;<br />

- Data back-up herstel: de parameters van de<br />

VEGAPULS 6X kunnen opgeslagen worden<br />

met behulp van de ‘Create backup’ functie.<br />

Dat kan ook via controle systemen die HART<br />

ondersteund zijn.<br />

Worst case scenario<br />

Wanneer er een cyberaanval gebeurt, is tijd<br />

essentieel. Elk bedrijf moet zich voorbereiden en<br />

een noodplan uittekenen, zodat er geen kostbare<br />

tijd verloren gaat als het ergste gebeurt.<br />

Daarbij moet ook nagedacht worden over hoe<br />

men het veiligheidssysteem wil heropbouwen<br />

als het ernstig beschadigd geraakt is. Bij VEGA<br />

staat het PSIRT (Product Security Response<br />

Team) altijd paraat om klanten te ondersteunen.<br />

Deze experten zoeken continu naar kwetsbaarheden,<br />

zorgen voor assistentie met updates en<br />

patches, en beantwoorden klantenvragen om<br />

meteen actie te kunnen ondernemen in kritieke<br />

situaties, bijvoorbeeld wanneer er een zwakke<br />

plek in de verdediging ontdekt wordt. Tegelijk<br />

werkt VEGA nauw samen met CERT@VDE, een<br />

IT-veiligheidsplatform voor industriële bedrijven<br />

om kwetsbaarheden te rapporteren en<br />

te onderzoeken.<br />

De ontwikkeling van draadloze communicatie via Bluetooth helpt de veiligheid te verbeteren.<br />

Aan uw zijde<br />

VEGA niveausensoren maken het al decennia<br />

gemakkelijker voor gebruikers om hun industriële<br />

processen te monitoren. Ook op vlak van<br />

cyberveiligheid maakt VEGA het zo eenvoudig<br />

mogelijk. Uiteraard zal een deel van de verantwoordelijkheid<br />

altijd bij de fabrieksuitbater<br />

blijven liggen. Cyberveiligheid is immers een<br />

continu, dynamisch proces dat voortdurend<br />

voldoende aandacht nodig heeft. VEGA zorgt<br />

echter wel voor de juiste ondersteuning. Door<br />

gebruikers aan te moedigen om de maatregelen<br />

in de richtlijnen te volgen, zodat de sensor correct<br />

en veilig toegepast wordt. Daarin staan ook<br />

bijkomende tips over hoe een volledig productiesysteem<br />

cyberveilig kan worden. Gebruikers<br />

kunnen zich dus optimaal voorbereiden. ■<br />

industrialautomation.be | 33


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

HET ZENUWSTELSEL<br />

VAN IOT-TOEPASSINGEN<br />

Standaardsensoren detecteren in industriële omgevingen allerhande waarden zoals temperatuur, druk,<br />

maar ook aanwezigheid of afwezigheid van bijvoorbeeld objecten of mensen. Ze reageren bovendien<br />

op veranderingen in die waarden. Wat een IoT sensor dan meer kan? Hij kan niet alleen die gecapteerde<br />

data digitaal doorsturen naar een controller of ander apparaat, maar zelfs rechtstreeks naar de cloud<br />

voor toepassingen zoals remote monitoring.<br />

Wat een IoT-sensor dan meer kan? Hij kan niet alleen die gecapteerde data digitaal doorsturen<br />

naar een controller, maar zelfs rechtstreeks naar de cloud voor toepassingen zoals remote<br />

monitoring. Zo worden ze het zenuwstelsel van uw fabriek.<br />

34 | industrialautomation.be


Een temperatuursensor in een diepvriescel<br />

detecteert elke verandering in temperatuur en<br />

stuurt een signaal naar de compressor. Hij zal<br />

aanslaan wanneer de temperatuur boven een<br />

bepaalde waarde dreigt te gaan en uitschakelen<br />

wanneer hij onder een bepaalde waarde<br />

zakt. Alles gebeurt zonder dat er een verbinding<br />

met de wereld daarbuiten nodig is. Het<br />

verschil met een slimme diepvriescel is dat deze<br />

IoT-sensoren zal gebruiken die op een gelijkaardige<br />

manier opereren. Maar ze kunnen die<br />

temperatuurwaardes of andere pertinente data<br />

ook via het internet doorsturen. Al wie een<br />

smartphone, tablet of computer ter beschikking<br />

heeft en de juiste toegangsrechten, kan<br />

dan ook deze gegevens monitoren en mogelijk<br />

ook de toepassing van op afstand controleren.<br />

IoT of IoT-enabled?<br />

Algemeen worden IoT-sensoren in twee<br />

categorieën opgedeeld: echte IoT-sensoren en<br />

sensoren die IoT-enabled zijn. De laatste categorie<br />

beschikt over een geïntegreerd protocol<br />

om het uitwisselen van gegevens via het internet<br />

mogelijk te maken. Een verschil met de<br />

klassieke sensoren, die doorgaans zijn aangesloten<br />

op lokale I/O die een PLC voeden voor<br />

besturing en controle.<br />

Laten we even terugkeren naar het voorbeeld<br />

van onze diepvriescel. In dat geval zal het<br />

meestal de cel zelf zijn die IoT-enabled is, in<br />

plaats van de individuele sensoren. Deze staan<br />

dan in verbinding met een controller die via het<br />

internet toegankelijk is, zodat alle aanwezige<br />

data vanop afstand beschikbaar zijn. Een echte<br />

IoT-sensor, daarentegen, zal zijn informatie<br />

rechtstreeks naar de cloud sturen voor verdere<br />

opvolging. Denk bijvoorbeeld aan een vochtigheidssensor<br />

in een landbouwapplicatie, waarin<br />

vaak geen controller aanwezig is.<br />

Samenbrengen in IoT-platform<br />

Wie een toepassing voor remote monitoring<br />

heeft, kiest vaak voor ondersteuning van een<br />

systeemintegrator om de juiste hardware- en<br />

softwarekeuzes te maken en welke assets er<br />

nog nodig zijn om een IoT-platform te bouwen.<br />

En dat biedt verschillende voordelen, bijvoorbeeld<br />

dat IoT-sensoren zo kunnen helpen om<br />

mechanische en elektronische problemen<br />

op het spoor te komen. Bovendien kunnen<br />

IoT-sensoren die door medewerkers gedragen<br />

worden hen in contact stellen met het management,<br />

via mobiele communicatie, om tot efficiënte<br />

en veilige workflows te komen. Daarnaast<br />

zijn lagere kosten, mogelijkheden voor het<br />

personaliseren van massaproductie, langere<br />

uptime en minder afval belangrijke drivers om<br />

IoT-platformen te integreren.<br />

Juiste sensor kiezen voor<br />

uw toepassing<br />

Maar welke sensoren dan te kiezen om die<br />

uit te bouwen? Deze vragen kunnen daar een<br />

antwoord op helpen formuleren:<br />

- Moet het een sensor op batterijen zijn of<br />

wordt hij aangesloten via een stroompunt?<br />

- Hoeveel data moet de sensor capteren en<br />

hoe vaak moet hij die doorsturen?<br />

- Staat de sensor via een kabel of draadloos in<br />

verbinding met I/O’s?<br />

- Moeten de data eerst in een lokale controller<br />

verwerkt worden met andere gegevens, zodat<br />

er enkel inzichten worden doorgestuurd?<br />

- Hoe zullen de data voorgesteld worden?<br />

- Wat zijn de investerings- en installatiekosten?<br />

- Met welke onderhoudskosten moet men<br />

rekening houden?<br />

Veelbelovend<br />

Vooruitgang in IoT-sensortechnologie maakt<br />

dat ze een stuk compacter en energie-efficiënter<br />

zijn geworden met nog meer mogelijkheden<br />

voor connecteren, zodat ze meer data dan ooit<br />

kunnen capteren. Data die dan geanalyseerd<br />

kunnen worden in real-time, voor waardevolle<br />

inzichten en geïnformeerde beslissingen. Hou<br />

wel ook rekening met voldoende (cyber)beveiliging,<br />

zodat IoT-sensoren betrouwbaar kunnen<br />

werken. Ook de toekomst ziet er veelbelovend<br />

uit. Er wordt vooral veel verwacht van 5G en<br />

artificiële intelligentie om weer nieuwe toepassingen<br />

en use case mogelijk te maken, in combinatie<br />

met meer rekenkracht. ■<br />

‘Vooruitgang in IoT-sensortechnologie maakt dat ze een<br />

stuk compacter en energie-efficiënter zijn geworden met<br />

nog meer mogelijkheden voor connecteren’<br />

industrialautomation.be | 35


Tekst Piet Debisschop | Beeld GEFRAN<br />

Lineaire sensortechnologie<br />

tast nieuwe horizon af<br />

IO-Link gebaseerde lineaire positiesensoren behoeven al geruime tijd geen introductie meer. Temeer omdat zonder<br />

deze componenten de accurate meting in real-time van basisvariabelen als snelheid, plaats en versnelling in een<br />

geautomatiseerde omgeving simpelweg onbestaande zou zijn. De huidige technologie kan bovendien veel meer<br />

aan dan dat. We namen de veelzijdige Twiist van GEFRAN onder de loep: een multivariabele, lineaire positiesensor,<br />

uitgerust met een 3D Hall-element.<br />

36 | industrialautomation.be


De zelf uitlijnende constructie en diverse mechanische koppelstukken maken de installatie van de Twiist zeer eenvoudig.<br />

GEFRAN is ruim vijftig jaar actief in het ontwerpen<br />

en produceren van elektronische<br />

componenten en sensoren voor de industriële<br />

automatisatie. Met de Twiist sensortechnologie<br />

voegt het bedrijf een belangrijke nieuwe IO-<br />

Link toepassing toe aan zijn gamma.<br />

Hall of innovations<br />

Op 22 en 23 maart dit jaar vond in de Antwerp<br />

Expo de gerenommeerde M+R beurs plaats.<br />

Dé hoogmis voor al wie iet of wat met meeten<br />

regelinstrumentatie of analytische instrumentatie<br />

voor de procesindustrie te maken<br />

heeft. Ook GEFRAN tekende present, en zag<br />

zich bekroond voor een jarenlange, doorgedreven<br />

R&D-politiek: zijn multifunctionele Twiist<br />

positiesensor kreeg er een plaats in de Hall Of<br />

Innovations toebedeeld. Een erkenning die de<br />

sensor vooral aan zijn revolutionaire performantie<br />

te danken heeft.<br />

Compact , krachtig en contactloos<br />

Het hart van de veelzijdige positiesensor wordt<br />

gevormd door een 3D Hall-sensor, die zijn<br />

afstand- en hoekbepalingen typisch doet door<br />

veranderingen in magnetische velden te detecteren.<br />

Hierdoor kunnen de metingen perfect<br />

contactloos gebeuren en treedt er bijgevolg<br />

veel langzamer sleet op. De levensduur van<br />

deze sensor, die met een slaglengte variërend<br />

tussen de 100 en 900mm wordt aangeboden,<br />

is dan ook een van zijn vele troeven.<br />

Bovendien mag de uitgesproken robuustheid<br />

van bijvoorbeeld de LM-L-versie blijken uit<br />

enkele andere karakteristieken: een operationele<br />

temperatuurrange gelegen tussen de -40<br />

en +85°C, gecombineerd met een standaard<br />

IP67 bescherming, wat de toepassing in zowel<br />

hydraulische als industriële omgevingen mogelijk<br />

maakt.<br />

Een horizon van veelzijdigheid<br />

Dankzij de zelf uitlijnende constructie en diverse<br />

mechanische koppelstukken, is de installatie van<br />

de Twiist bovendien zeer eenvoudig. Tegelijkertijd<br />

kan de sensor enkele prima meetprestaties<br />

voorleggen: de sample tijd ligt nominaal bij 1<br />

milliseconde, terwijl de resolutie dan weer 14<br />

bit bedraagt. De échte slagkracht van de Twiist<br />

zit hem echter binnen in de behuizing. Dit is<br />

duidelijk veel meer dan een IO-Link gebaseerde<br />

sensortoepassing. Niet alleen wordt voorzien in<br />

twee communicatiemogelijkheden – er is naast<br />

IO-Link ook CANopen communicatie mogelijk<br />

– de sensor is bovenal ‘multivariabel’, en geeft<br />

naast de klassieke positie-uitlezing nog tal van<br />

andere procesvariabelen weer. Om te beginnen<br />

kun je in real-time de absolute positie, de versnelling<br />

en maximumsnelheid uitlezen. De Twiist<br />

levert je daarbovenop echter nog de hellingshoek,<br />

de actieve werktijd, en zelfs het door de<br />

cursor totaal aantal afgelegde kilometers. Indien<br />

een eenvoudige positiemeting volstaat, zijn er<br />

vanzelfsprekend ook uitvoeringen met analoge<br />

uitgang beschikbaar, en dit zowel in enkelvoudige<br />

als redundante versies.<br />

IN-FIELD FW<br />

Het potentieel om binnen eenzelfde, gemeenschappelijk<br />

tijdsvenster dit soort multi data sampling<br />

uit te voeren, opent uiteraard een horizon<br />

aan mogelijkheden. Die veelzijdigheid beperkt<br />

zich overigens niet enkel tot het combineren<br />

van meerdere sensorfuncties binnen eenzelfde<br />

behuizing. GEFRAN voorziet voor elk type unit<br />

immers in een doorgedreven configureerbaarheid,<br />

wat de inzetbaarheid ervan alleen maar<br />

groter maakt. Ten slotte maakte GEFRAN zijn<br />

nieuwe technologische hoogstand helemaal all<br />

round en Industry 4.0 proof door ook nog eens<br />

aan een In-Field Firmware upgrade te denken.<br />

Want ook dat bezit de Twiist. ■<br />

industrialautomation.be | 37


Tekst Valérie Couplez | Beeld HUPICO<br />

Aanbod toevoersystemen:<br />

waaier aan mogelijkheden<br />

voor elke sector<br />

Begin juni toonde de beurs Vision, Robotics & Motion de weg naar slimme productieautomatisering. Ook HUPICO<br />

heeft hiervan zijn handelsmerk gemaakt. De voorbije jaren bewees het bedrijf uit Eke meer te zijn dan zomaar een<br />

distributeur van automatisatiecomponenten. Het team zet al zijn ervaring en expertise in om tot de best werkende<br />

automatiseringsoplossingen voor zijn klanten te komen. Tijdens Vision, Robotics & Motion zette het ter illustratie<br />

zijn recent uitgebreid gamma aan toevoersystemen én het EPSON robot-gamma in de kijker.<br />

Met flexibele toevoersystemen kunnen binnen bepaalde parameters verschillende producten verwerkt worden.<br />

38 | industrialautomation.be


Begin juni toonde de beurs Vision, Robotics & Motion de weg naar slimme productieautomatisering. Ook HUPICO heeft hiervan zijn handelsmerk gemaakt.<br />

Het bedrijf uit Eke tekende dan ook graag present.<br />

HUPICO is actief in industriële automatisering<br />

in de Benelux en Frankrijk. Het deelt daarbij<br />

dezelfde focus als de Vision, Robotics & Motion<br />

beurs en congres. “Daarom willen we hier<br />

aanwezig zijn”, vertelt Johan Paul op de drukbezochte<br />

stand. “Om contacten te onderhouden<br />

en om ons en onze oplossingen te tonen aan<br />

de markt.” Daarbij ook een pak nieuwigheden.<br />

De voorbije jaren heeft HUPICO immers zijn<br />

aanbod gevoelig uitgebreid. “De rode draad in de<br />

keuzes die we maken is te komen tot een complementair<br />

gamma, om niet zomaar een robot<br />

of toevoersysteem te leveren aan onze klanten,<br />

maar een volledige, goed werkende oplossing.”<br />

‘We leveren niet zomaar<br />

producten, maar echt<br />

werkende oplossingen die<br />

naadloos geïntegreerd<br />

zijn met de aanwezige<br />

hardware en software’<br />

Toevoersystemen in functie van<br />

vereiste flexibiliteit<br />

Opvallende nieuwigheden in het portfolio zijn<br />

onder andere enkele toevoersystemen. “Grosso<br />

modo kan je die markt opdelen in drie categorieën<br />

om producten op een gecontroleerde<br />

manier tot aan de robot te brengen”, legt<br />

Johan Paul uit. “Trilkuipen hebben het voordeel<br />

van snelheid, maar de kuipen worden zeer vaak<br />

op maat van het product in kwestie ontwikkeld.<br />

Dit laat dus weinig flexibiliteit toe.”<br />

Flexibele toevoersystemen – categorie twee –<br />

kunnen hierin, zoals de naam aangeeft, verder<br />

gaan. Binnen bepaalde parameters inzake<br />

afmetingen, gewicht en vereiste snelheid,<br />

kunnen met dezelfde oplossing verschillende<br />

producten verwerkt worden.<br />

Voor wie nog dat stapje extra wil zetten, zijn er<br />

ten slotte bin picking oplossingen. “De flexibiliteit<br />

gaat dan verder dan de producten alleen,<br />

maar zit ook in de manier van toevoeren. De producten<br />

kunnen willekeurig aangeboden worden,<br />

en met 3D-visie technologie worden ze vervolgens<br />

automatisch opgenomen en aangeleverd.”<br />

Preferred suppliers:<br />

voor de juiste ondersteuning<br />

Die stijgende graad van flexibiliteit weerspiegelt<br />

zich ook in de vragen van klanten. Vandaar<br />

dat HUPICO op zoek ging naar leveranciers<br />

die een aanvulling konden bieden op wat er<br />

reeds beschikbaar was. In totaal werkt het nu<br />

met vier preferred suppliers: ARS <strong>Automation</strong>,<br />

FlexFactory, ISRA en OKU <strong>Automation</strong>.<br />

Johan Paul: “Door geen wildgroei in het<br />

aanbod te hebben, kunnen we ook de ondersteuning<br />

en service bieden die onze klanten<br />

zoeken. Een nieuwe naam in het gamma komt<br />

er niet zomaar. Daar zit een jaar van grondige<br />

voorbereiding en opleiding achter, waarin<br />

onze medewerkers de soft- en hardware leren<br />

kennen en testopstellingen bouwen om de<br />

technologie helemaal in de vingers te krijgen.<br />

Daarom kiezen we bewust voor strategische<br />

partnerschappen op lange termijn. Dat komt<br />

de eindklant alleen maar ten goede.”<br />

Trilkuipen hebben het voordeel van snelheid, maar<br />

de kuipen worden zeer vaak op maat van het product<br />

in kwestie ontwikkeld.<br />

Eigen testlabo voor opstellingen<br />

Tegelijk zoekt HUPICO voor zijn klanten altijd<br />

naar oplossingen die alle verwachtingen inlossen.<br />

“Ook als dat met een ander merk van robot,<br />

visietechnologie of toevoersystemen is. We<br />

leveren niet zomaar producten, maar echt werkende<br />

oplossingen die naadloos geïntegreerd<br />

zijn met de aanwezige hardware en software<br />

bij klanten”, beklemtoont Johan Paul.<br />

HUPICO beschikt daarvoor over een eigen labo.<br />

“Hier tonen we wat we kunnen en tegen welke<br />

snelheid. We gaan geen volledige productielijn<br />

nabouwen, maar wel een opstelling die toont<br />

dat de kritische stappen werken volgens de<br />

specificaties die de klant naar voren schuift.<br />

We zijn overtuigd dat onze aanpak en expertise<br />

zowel machinebouwers als eindklanten<br />

vooruithelpen en resulteren in automatiseringsprojecten<br />

met een kortere doorlooptijd.<br />

We willen onze klanten op alle vlakken ontzorgen”,<br />

besluit Johan Paul. ■<br />

industrialautomation.be | 39


<strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong> opvuller NL.indd 1 11-11-2022 10:14<br />

WIJ MAKEN<br />

UW MACHINE VEILIG<br />

De EX-I-ZQ900<br />

noodstop-trekkoordschakelaar<br />

NIEUW<br />

■ Explosieveilig: geschikt voor zones 1 en 21<br />

■ Soorten bescherming Ex tb en Ex ib<br />

■ NOODSTOP kan op elk punt van het touwtraject<br />

worden geactiveerd<br />

■ Touwtrek- en touwbreekfunctie<br />

■ Touwlengte tot 75 m<br />

■ Eenvoudige en snelle diagnose<br />

www.schmersal.be<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

SURF NAAR DE MEEST COMPLETE START-<br />

PAGINA VOOR PROFESSIONALS IN DE<br />

FACTORY- & PROCESS<br />

AUTOMATION BRANCHE.<br />

Bezoek onze vernieuwde website www.industrialautomation.be !<br />

Voor meer informatie, kan u ons telefonisch +32 477 22 41 29 of<br />

via e-mail a.dewaele@louwersmediagroep.be contacteren.


© Numina Group<br />

| IL11-01BE |<br />

Flexibele automatiseringstechnologie<br />

voor magazijn- en distributielogistiek<br />

PC-gebaseerde besturingstechnologie: de automatiseringsoplossing voor intralogistieke toepassingen van iedere omvang<br />

integratie en synchronisatie van alle besturingsfuncties op één hardware- en softwareplatform<br />

open interfaces voor maximale flexibiliteit in systeemontwerp en gemakkelijke upstream/downstream connectiviteit<br />

flexibele besturingssysteemkeuzes met schaalbare functies op multicoreprocessoren<br />

systeemarchitectuur die beschermt tegen overbodigheid en re-engineering<br />

EtherCAT real-time veldbus voor ultrasnelle procescommunicatie<br />

geïntegreerde analytics en real-time scope tool bieden voorspellende onderhoudsopties voor maximale uptime<br />

IPC I/O Motion Automatisering<br />

Scan en ontdek alles<br />

over PC-gebaseerde<br />

besturingstechnologie<br />

voor interne logistieke<br />

processen


Tekst Piet Debisschop | Beeld Vintiv NV<br />

Aseptische vulunit vraagt<br />

specifieke benadering<br />

De automatisatie van een vulproces binnen een compleet aseptische omgeving. Dat was het opzet waarmee<br />

machinebouwer Vintiv voor een klant uit de farmaceutische industrie te maken kreeg. Om te voldoen aan de<br />

strenge wetgeving vroeg dit project een minimale inzet van onderdelen, terwijl aan de sensor- en visiesystemen<br />

heel specifieke eisen werden gesteld. Deze combinatie van minimalistisch denken, functionaliteit en hoogwaardige<br />

afwerkingsgraad confronteerde de machinebouwer met een cascade van technische horden.<br />

‘We kregen in dit geval te<br />

maken met veel striktere<br />

randvoorwaarden dan<br />

courant is binnen de<br />

industriële automatisatie’<br />

De fotocel werd in een roestvrijstalen behuizing opgenomen.<br />

42 | industrialautomation.be


Dat klanten uit de farmawereld voor de<br />

constructie van dit soort units een beroep<br />

doen op Vintiv, hoeft op zich niet te verbazen.<br />

De Beringse machinebouwer kan inmiddels<br />

een mooie portfolio met gerealiseerde, nietalledaagse<br />

projecten voorleggen. Toch bleek<br />

deze installatie een uitzondering onder de<br />

uitzonderingen, zo leggen Joris Ceyssens en<br />

Jan Boonen van Vintiv uit.<br />

Ceyssens: “We kregen in dit geval te maken<br />

met veel striktere randvoorwaarden dan<br />

courant is binnen de industriële automatisatie.<br />

Dat omvatte onder andere hoge eisen aan<br />

bewegende delen en hun afdichting, maar ook<br />

een 100% chemische bestendigheid tegen de<br />

gebruikte reinigings-en ontsmettingsmiddelen.”<br />

De vulunit<br />

De externe aanblik van de machine stelt in feite<br />

heel weinig voor: een transportband, een manipulator,<br />

een weegschaal, enkele schroef- en<br />

vulfuncties, een eindcontrole en dan de uitvoer.<br />

Niets hieraan verraadt de lastige denkoefening<br />

die aan dit concept eigenlijk voorafging. Het<br />

betreft een vulinstallatie van plastic flessen met<br />

een actief bestanddeel van een geneesmiddel.<br />

Dit product is zeer kostbaar, wat elke fase in<br />

zowel zijn productie, verpakking als logistiek<br />

meteen kritisch maakt. Zo ook het vulproces<br />

dat Vintiv uitwerkte.<br />

De functie<br />

Dat speelt zich volledig binnen een cleanroom af,<br />

en herbergt een hele reeks controlemechanismen,<br />

sensoren, beveiligingen en inspecties. Om dit<br />

alles gecontroleerd te laten verlopen, werd<br />

binnen de installatie in een aantal zones voorzien.<br />

Er is om te beginnen de locatie waar de operator<br />

de fles via een transportband in de installatie<br />

introduceert. De fles beweegt vervolgens naar<br />

achter, waar een sensor de fles detecteert.<br />

Een volgend station is een schroefstation dat<br />

de stop van de fles verwijdert. Hierna volgt<br />

de camera-inspectie van de flesopening, die<br />

nagaat of er geen bramen, beschadigingen of<br />

onzuiverheden op de flesopening aanwezig<br />

zijn. Daarna wordt de fles naar een vulstation<br />

verplaatst. Deze positie bevat meteen ook een<br />

weegschaal die de correcte vulling vaststelt.<br />

Wanneer de fles met het ingestelde gewicht<br />

gevuld is, vordert ze verder naar de positie<br />

waar de dop er opnieuw wordt opgeschroefd<br />

en aangedraaid wordt aan een vooraf ingesteld<br />

koppel. Hierna wordt de fles uitgevoerd. Om<br />

ondubbelzinnig de machinestatus in elke fase<br />

van het proces weer te geven, werd gekozen<br />

voor een ledstrips-binnenverlichting die in<br />

functie van de processtatus van kleur verandert.<br />

Bijzondere aandacht voor afwerking<br />

Het sanitaire design en de afwerkingsgraad<br />

van de installatie moesten aan een bijzonder<br />

hoge standaard voldoen: zo werd een fotocel,<br />

origineel rechthoekig van vorm, volledig ingekapseld<br />

in een roestvrij stalen, gefreesde behuizing<br />

op een pyloon, die bovendien volledig<br />

afgerond moest worden afgewerkt. Het venster<br />

van de sensor werd voorzien van transparant<br />

PMMA, zodat de signalisatie zichtbaar bleef<br />

en de sensor ook optimaal kon werken. Om<br />

het geheel onderhoudsvriendelijk te houden,<br />

werden alle lasnaden bijgeslepen en afgerond<br />

tot cleanroom niveau. Ook moest komaf<br />

worden gemaakt met dode hoeken, kieren en<br />

spleten in de constructie. Aan de oppervlakteruwheid<br />

stelde men specifieke eisen: de delen<br />

die met het product in aanraking komen, moesten<br />

bijvoorbeeld onder de 0.5 blijven. Voor de<br />

rest van de installatie waren dan weer waarden<br />

tussen de 1.2 en de 0.8 toegestaan. Het aantal<br />

onderdelen binnen de installatie werd opzettelijk<br />

beperkt gehouden, terwijl voor elke component<br />

de lat inzake afwerking bijzonder hoog<br />

lag: een mooi voorbeeld was de aandrijf motor,<br />

met reductor, van een transportband. Het<br />

geheel werd in een naadvrije, gesealde behuizing<br />

van rvs ondergebracht. De volledige unit<br />

werd uitgevoerd om te weerstaan aan reiniging<br />

-en ontsmetting door middel van waterstofperoxide.<br />

Alle stukken werden nadien ook nog<br />

oppervlakte-behandeld via droog parelstralen.<br />

Zonering van a tot z<br />

De machine is uitgesproken gezoneerd uitgevoerd<br />

door de toepassing van gescheiden,<br />

geforceerde air flows. Bovenaan de installatie<br />

ziet men daartoe twee zogenaamde LAF-units<br />

(LAF= Laminaire Air Flow), een eerste voor de<br />

Grade C zone, en de achterste voor de Grade A<br />

zone. De regeling van de luchtstromen is cruciaal<br />

voor de goede werking van de unit, omdat men<br />

binnen eenzelfde installatie evolueert van een<br />

zone Grade D naar C, en vervolgens naar Grade<br />

A. De meest extreme zones bevinden zich zo op<br />

elk ogenblik het verst van elkaar. Om de luchtstromen<br />

niet met elkaar te laten interfereren,<br />

bracht Vintiv perforaties in de bodemplaat aan.<br />

Oplevering<br />

De oplevering van deze vulunit nam meerdere<br />

dagen in beslag, doordat er een hele reeks<br />

protocollen doorlopen moesten worden. Dit<br />

betrof dan niet enkel de praktische testen,<br />

maar ook het doorgedreven uittesten van de<br />

software (auditrail). Elke handeling van de operator<br />

waarbij hij aan de machine een setting<br />

wijzigt, of een bepaalde toegang vraagt, of een<br />

actie uitvoert, wordt door de machine immers<br />

ook gelogd, bijgehouden, en veilig op een<br />

server opgeslagen. Dit garandeert de volledige<br />

wie-doet wat-en wanneer traceerbaarheid. ■<br />

De volledige installatie met gekleurde ledbinnenverlichting.<br />

De geperforeerde bodemplaat voorkomt interferentie<br />

tussen de luchtstromen<br />

industrialautomation.be | 43


Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

MACHINEVISIE INTEGREERT<br />

STEEDS MEER TECHNOLOGIE<br />

Industriële automatisering gaat met rasse schreden vooruit. Een van de technologieën die daarin een cruciale rol spelen<br />

de laatste jaren zijn systemen voor machinevisie. Zij maken gebruik van camera’s, sensoren en gesofisticeerde algoritmes<br />

om beelden uit industriële omgevingen te capteren, analyseren en beoordelen, wat de eindgebruiker bijzondere<br />

voordelen oplevert op het vlak van een verbeterde nauwkeurigheid, efficiëntie en output. Dat de technologie een stuk<br />

performanter en tegelijk betaalbaarder geworden is, heeft alles te maken met doorbraken in andere technologieën.<br />

Een van de gebieden waarin artificiële intelligentie zich vandaag al echt bewijst als een gamechanger is machinevisie.<br />

44 | industrialautomation.be


epaalde toepassingen en meer uitgebreide<br />

analyse voor kwaliteitscontrole, validatie van<br />

assemblages en objectidentificatie. Weer in de<br />

automobielindustrie legt het nu al de vorm en<br />

afmetingen van componenten tegen de vooropgestelde<br />

specificaties.<br />

Machinevisie in de cloud<br />

Machinevisie speelt zich steeds meer af in de<br />

cloud. Door de data daar op te slaan en te<br />

verwerken, kunnen gebruikers wereldwijd toegang<br />

krijgen tot de informatie. Wie beelden<br />

vanuit verschillende sites wereldwijd kan<br />

samenbrengen en benchmarken, kan hieruit<br />

enorme voordelen halen. Tegelijkertijd drukt<br />

het de kosten, aangezien er geen dure on-site<br />

hardware meer nodig is.<br />

De combinatie van 5G en machinevisie evolutie is al realiteit in bijvoorbeeld de automobielindustrie. Hogeresolutiebeelden<br />

waken daar over kwaliteitscontrole in real-time.<br />

Een van de gebieden waarin artificiële<br />

intelligentie zich vandaag al echt bewijst als<br />

een gamechanger is machinevisie. Samen met<br />

deep learning methodologieën stelt artificiële<br />

intelligentie machines in staat om kennis te<br />

vergaren uit data en de prestaties autonoom<br />

bij te schaven, zonder de nood aan menselijke<br />

ondersteuning. Dat heeft geleid tot de<br />

ontwikkeling van meer geavanceerde oplossingen<br />

in machinevisie, met de capaciteit om<br />

beelden met meer nauwkeurigheid en aan een<br />

hoger tempo te identificeren en te beoordelen.<br />

Zo helpen ze machines om beter productdefecten<br />

op te sporen, voorraden te beheren en<br />

kwaliteitsprocedures te overzien.<br />

Integratie van 5G technologie<br />

5G staat voor de vijfde iteratie in draadloze<br />

communicatietechnologie en zorgt voor snellere<br />

datatransfers, lagere latency en verhoogde<br />

capaciteit. De combinatie van machinevisie<br />

met 5G maakt de directe uitwisseling mogelijk<br />

van substantiële volumes aan data, waardoor<br />

snellere beslissingen en reactietijden mogelijk<br />

worden. Een cruciale evolutie in industriële<br />

automatisering, waarmee de basis gelegd<br />

wordt voor efficiëntere productie. Een evolutie<br />

die geen toekomstmuziek meer is, maar al<br />

realiteit in bijvoorbeeld de automobielindustrie.<br />

Hogeresolutiebeelden waken daar over<br />

kwaliteitscontrole in real-time.<br />

Naar hyperspectrale en 3D-beelden<br />

Ook het soort beelden dat machinevisie kan<br />

verwerken verandert. Hyperspectrale beeldvorming,<br />

bijvoorbeeld, capteert beelden bij<br />

verschillende golflengtes, voor een uitgebreide<br />

spectrale evaluatie. Een methode die aan<br />

belang wint in industriële automatisering om<br />

productdefecten en -anomalieën met meer<br />

nauwkeurigheid te detecteren. De beeldvorming<br />

evolueert tevens richting 3D voor<br />

Een aandachtspunt wordt dan wel de cyberveiligheid<br />

van machinevisiesystemen. Door de<br />

steeds uitgebreidere interconnectiviteit en integratie<br />

in industriële automatisering, groeit ook<br />

de kans op cyberaanvallen die de betrouwbaarheid<br />

en nauwkeurigheid van de toepassing in<br />

het gedrang kunnen brengen. Klassieke beveiligingslagen,<br />

zoals encryptie en firewalls, kunnen<br />

ook rond deze systemen geplaatst worden<br />

ter bescherming.<br />

Remote monitoring<br />

Door de Covid19-pandemie wordt er in industriële<br />

automatisering meer gekeken naar monitoring<br />

en controle vanop afstand. Systemen<br />

voor machinevisie spelen daarin een cruciale<br />

rol. Ze maken het immers mogelijk om zonder<br />

menselijke tussenkomst productieprocessen<br />

te overzien en de operationele efficiëntie<br />

te verhogen.<br />

Conclusie<br />

De combinatie van al deze technologieën in<br />

nieuwe oplossingen voor machinevisie maakt dit<br />

tot een bijzonder interessant domein in industriële<br />

automatisering. Naarmate bedrijven de lat<br />

steeds hoger leggen op vlak van efficiëntie, kostbeheersing<br />

en productkwaliteit, zal machinevisie<br />

naar boven komen als een essentieel instrument<br />

om deze ambities waar te maken. ■<br />

‘Naarmate bedrijven de lat steeds hoger leggen op het vlak van efficiëntie,<br />

kostbeheersing en productkwaliteit, zal machinevisie naar boven komen<br />

als een essentieel instrument om deze ambities waar te maken’<br />

industrialautomation.be | 45


‘Visiesystemen zijn steeds<br />

prominenter aanwezig<br />

in bedrijven. Vooral in<br />

kwaliteitscontrole kunnen<br />

ze van meerwaarde zijn’<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Cognex, Innomatic en Isotron<br />

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet<br />

Visietechnologie is aan een opmars bezig. Dat heeft alles te maken met de sprongen voorwaarts die de camera’s<br />

gezet hebben, waardoor ze meer kunnen en een stuk betaalbaarder geworden zijn. Maar er komt wel wat bij<br />

kijken om van slimme camera’s echte game changers te maken in kwaliteitscontrole. Zodat ze niet alleen defecten<br />

opmerken, maar ook het proces automatisch bijsturen wanneer nodig, bijvoorbeeld. Dat vraagt om een integrator<br />

met kennis van zaken. Een rol die Innomatic op het lijf geschreven is. Zij leggen hun proceskennis samen met de<br />

productkennis van leverancier Isotron die de Cognex camera’s verdeelt, om het productieproces van eindgebruikers<br />

naar een niveau hoger te brengen.<br />

De toevoeging van intelligentie en artificiële intelligentie in de camera maakt het<br />

mogelijk om ook zaken die vroeger onmogelijk te detecteren waren, vandaag op een<br />

betaalbare manier te controleren.<br />

46 | industrialautomation.be


Steeds slimmer<br />

Lesage stipt hierbij graag de evolutie aan die<br />

camera’s de laatste jaren ondergaan hebben.<br />

Tom Piette en Gauthier Lesage<br />

Innomatic is misschien een relatief nieuwe naam<br />

in procesautomatisering, maar de lijst van referenties<br />

die het sinds 2015 opgebouwd heeft,<br />

verraadt over hoeveel ervaring en proceskennis<br />

zaakvoerder Tom Piette en zijn team beschikken.<br />

“Onze achtergrond ligt in de procesindustrie.<br />

Elk bedrijf beschikt over zijn eigen unieke<br />

combinatie van processen om tot kwalitatieve<br />

eindproducten te komen. Wij ondersteunen ze<br />

met automatiserings- en digitaliseringsprojecten<br />

op maat om hun productiviteit en kwaliteit<br />

te helpen verhogen. Het zijn vaak die laatste<br />

twee à drie procentjes extra efficiëntie die de<br />

moeilijkste zijn, maar waarin de meeste waarde<br />

zit. Wij helpen dat potentieel ontgrendelen en<br />

processen doordacht bijsturen en optimaliseren.”<br />

Verschil maken met algoritmes<br />

Visiesystemen zijn steeds prominenter aanwezig<br />

in bedrijven. Vooral in kwaliteitscontrole<br />

kunnen ze van meerwaarde zijn. Innomatic<br />

heeft ze zich de voorbije jaren de technologie<br />

dan ook eigen gemaakt om bedrijven weer<br />

verder te helpen met hun OEE.<br />

kunnen we ook die stap verder gaan om perfectie<br />

te benaderen.”<br />

Van product naar oplossing<br />

Ook als leverancier is Gauthier Lesage van<br />

Isotron blij om met Innomatic te mogen samenwerken.<br />

Al sinds 2017.<br />

“Wij kennen onze producten van naaldje tot<br />

draadje. We weten wat ze kunnen en welke<br />

meerwaarde ze brengen, maar het is aan de<br />

integrator om daarvan een installatie te maken<br />

die goed werkt. Innomatic weet wat er speelt<br />

bij zijn klanten, waar de pijnpunten zitten en<br />

welke vragen het moet stellen om het maximale<br />

uit processen te halen. Door onze kennis<br />

samen te leggen kunnen we tot uiterst performante<br />

oplossingen komen.”<br />

“De toevoeging van artificiële Intelligentie en<br />

deep learning in de camera maakt het mogelijk<br />

om ook zaken die vroeger onmogelijk te<br />

detecteren waren, vandaag op een betaalbare<br />

manier te controleren. Data lezen op een wisselende<br />

achtergrond, bijvoorbeeld. Vroeger kon<br />

dat enkel door speciale inkt te gebruiken of een<br />

achtergrondvlak toe te voegen. Nu gebeurt dat<br />

zonder dat er vervolginvesteringen nodig zijn.<br />

Zo kunnen we antwoorden bieden op zelfs de<br />

meest complexe vraagstukken van klanten.”<br />

Interessant voor voedingsbedrijven<br />

van elke schaalgrootte<br />

Dat maakt dat visieprojecten voor maakbedrijven,<br />

klein en groot, een bijzonder interessante optie<br />

geworden zijn, zeker nu het steeds moeilijker<br />

wordt om personeel te vinden.<br />

“Het draait dan eigenlijk niet om hoeveel de<br />

camera kost, maar hoeveel defecte producten<br />

hij er kan uithalen zonder false rejects. Omdat<br />

we de ROI ermee omlaag kunnen krijgen,<br />

betalen zulke projecten zich relatief snel terug.<br />

Eens maakbedrijven geproefd hebben van de<br />

meerwaarde die dat kan opleveren, volgen er<br />

vaak nieuwe investeringen”, besluit Piette. ■<br />

De keuze voor Cognex lag voor Piette voor de<br />

hand. “Omdat ze reeds van in de beginjaren<br />

van industriële visie hun werkterrein gemaakt<br />

hebben. Ze zijn pionier in de toepassing van<br />

algoritmes om tot betere resultaten te komen.<br />

Een voorsprong in ervaring die maakt dat ze<br />

ook vandaag nog steeds het verschil maken<br />

in beeldverwerking in kracht en snelheid. In<br />

voedingsproductie is een rapport van 95%<br />

gewoonweg niet voldoende. Met Cognex<br />

Investeringen in visietechnologie betalen zichzelf<br />

relatief snel terug.<br />

Innomatic weet wat er speelt bij zijn klanten, waar de pijnpunten zitten en welke vragen het moet stellen om<br />

het maximale uit processen te halen.<br />

Slimme cameratechnologie ook bij<br />

Beaulieu International Group’ (BIG)<br />

Ook Beaulieu International Group (BIG) mocht de kracht van de tandem Innomatic en Isotron<br />

ondervinden. Samen werkten ze een oplossing uit om de kwaliteitscontrole aan te scherpen bij de<br />

divisie Flooring Solutions, meer bepaald bij de productie van vinylrollen. BIG productiemanager<br />

Thomas Savaete: “BIG zet op zijn productielijn op verscheidene kritische plaatsen camerasystemen<br />

in voor kwaliteitscontrole en om de operatoren te helpen bepaalde defecten snel te detecteren.<br />

Een karwei dat zeer moeilijk door menselijke ogen op te volgen was, maar een kolfje naar de hand<br />

van de Cognex camera’s. Wat we appreciëren aan de samenwerking, is de snelle en open aanpak die<br />

Innomatic hanteert. Ze scheppen altijd duidelijkheid over de (technische) haalbaarheid van ideeën,<br />

zowel met betrekking tot de eigen installaties als die van externe. Er wordt informatie gedeeld om<br />

systemen nog beter te laten werken.”<br />

industrialautomation.be<br />

| 47


Het volgende niveau van modulaire<br />

industriële connectoren.<br />

Han-Modular ® Domino Modules - Basistechnologie<br />

voor de industriële transformatie.<br />

Het volgende niveau van modulaire industriële connectoren<br />

■ Kleinere en lichtere connectoren bieden ruimtebesparingen tot 50 %<br />

■ Maximale flexibiliteit als schaalbaar voor de desbetreffende behoefte<br />

■ Duurzaamheid door consistente modularisering<br />

■ Verlaging van de installatietijden door diverse individuele verbindingen te combineren<br />

■ Compatibel met de componenten van de Han-Modular ® -series, de marktstandaard voor modulaire,<br />

industriële connectoren<br />

One Range. No Limits:<br />

www.HARTING.com/domino<br />

©kras99, ©ag visuell - Fotolia<br />

Wij kunnen er voor zorgen dat mens en machine<br />

veilig samen kunnen werken!<br />

_ Safety in 58mm behuizing<br />

_ SIL 3 gecertificeerd.<br />

_ Beschikbaar in Profinet/Profisafe, Ethernet IP/CIP Safety, Powerlink/Open Safety<br />

en binnenkort ook in CANopen Safety!<br />

www.tr-electronic.nl


trouble with<br />

material<br />

handling?<br />

Optimale efficiëntie voor je<br />

productieproces? Met automatisering<br />

en interne transportsystemen op maat<br />

stroomlijnt RDL Engineering je dagelijkse<br />

bedrijfsvoering. We bieden een antwoord<br />

op praktische uitdagingen, van kleinste<br />

schakel tot de ganse ketting van (re)acties.<br />

Zo werk je zekerder, sneller en veiliger.<br />

Ga voor een vlottere productie.<br />

Contacteer RDL Engineering via<br />

info@rdl-engineering.com of op 051 31 35 24.<br />

RDL Engineering nv<br />

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België<br />

T. +32 (0)51 31 35 24 - info@rdl-engineering.com - www.rdl-engineering.com


Tekst Pepperl+Fuchs, Evi Husson| Beeld Pepperl+Fuchs<br />

Een flexibel visualiseringshulpmiddel,<br />

verpakt in één camera<br />

Industriële toepassingen vereisen maximale flexibiliteit en tegelijkertijd minimale foutgevoeligheid. Of het nu gaat<br />

om machine- en fabrieksengineering, transporttechniek of de verpakkingsindustrie, de industrie vraagt om snelle<br />

en betrouwbare meetresultaten voor een accurate kwaliteitscontrole. Pepperl+Fuchs biedt hierop een antwoord<br />

met de universeel inzetbare VOS 2D-vision sensoren.<br />

Pepperl+Fuchs biedt drie verschillende behuizingsontwerpen in haar VOS-serie om aan de uitdagingen van verschillende toepassingen te voldoen: de VOS1000,<br />

de VOS2000 en de VOS5000.<br />

Het beeldsensorportfolio van Pepperl+Fuchs,<br />

specialist in sensortechnologie, biedt op maat<br />

gemaakte oplossingen met standaardverbindingen,<br />

bestaande uit sensoren, verlichting en<br />

lenzen. Combinaties zijn mogelijk om aan de<br />

uitdagingen van een uitgebreide waaier van<br />

toepassingen te voldoen.<br />

VOS1000 2D-vision sensor.<br />

Flexibiliteit<br />

Verschillende tools van de 2D-vision sensors zijn<br />

te combineren of configureren in één oplossing.<br />

De VOS-serie biedt gebruikers de mogelijkheid<br />

om verschillende taken in te stellen in de<br />

camera. Hij kan ze daarna eenvoudig verwisselen,<br />

kopiëren of overzetten van de ene naar<br />

de andere camera. Eén sensor kan dus worden<br />

ingezet voor verschillende toepassingen binnen<br />

de productieomgeving.<br />

Gebruiksgemak<br />

Door metingen vooraf, rechtstreeks op de<br />

sensor of in de camera te verwerken, zorgt<br />

de VOS steeds voor gebruiksgemak, zelfs in<br />

complexe toepassingen. De camera’s beschikken<br />

over een geïntegreerde evaluatiefunctionaliteit<br />

zodat, in tegenstelling tot traditionele<br />

visualiseringssystemen op basis van pc’s, geen<br />

verdere goedkeuring op externe computersystemen<br />

is vereist voor gegevensverwerking. De<br />

grafische gebruikersinterface zorgt voor een<br />

eenvoudige ingebruikname en configuratie<br />

van de sensoren.<br />

Diagnosestelling en optimalisering<br />

Naast het configuratiescherm is ook een toepassingsscherm<br />

op afstand mogelijk. Het laat<br />

toe meetwaarden naast beelden weer te geven.<br />

Proces- en storingsbeelden kunnen tijdelijk in<br />

de camera worden opgeslagen of automatisch<br />

overgedragen, wat een diagnosestelling en<br />

optimalisering vanop afstand bevordert.<br />

Bij het automatisch etiketteren, vullen en<br />

afsluiten van flessen komt het bijvoorbeeld<br />

wel eens voor dat etiketten niet goed worden<br />

bevestigd of dat doppen niet correct worden<br />

vastgemaakt. In deze toepassing wordt een<br />

beroep gedaan op vision sensors. Met behulp<br />

van beeldverwerkingsapparatuur controleert<br />

de sensor de positie van het etiket in de afbeelding<br />

en de montage van de dop in één enkele<br />

processtap.<br />

Global Shutter<br />

VOS biedt gebruikers een Global Shutter beeldsensor<br />

met geïntegreerde optica, verlichting en<br />

elektronische verwerkingscapaciteit, een combinatie<br />

die alle vereiste componenten van een<br />

visualiseringssysteem in één behuizing verenigt.<br />

De camerasensoren zijn hierdoor geschikt voor<br />

toepassingen op het gebied van positionering<br />

en begeleiding, detectie en uitlijning, en<br />

voor optische meettaken of identificatie- en<br />

tekstherkenningstaken (OCR).<br />

50 | industrialautomation.be


‘Verschillende tools van de 2D-vision sensors zijn te<br />

combineren of configureren in één oplossing’<br />

VOS 2D-vision sensors zijn geschikt voor tal van automatiseringstoepassingen<br />

Configuratie<br />

Gebruikers kunnen de vision sensors samenstellen<br />

op basis van specifieke toepassingsvereisten,<br />

zoals het gezichtsveld of de meettaak.<br />

De sensors kunnen individueel worden geconfigureerd<br />

voor de toepassing met behulp van<br />

de licentievrije software die deel uitmaakt van<br />

het pakket. Alle sensoren beschikken over<br />

standaardverbindingen voor een eventuele<br />

uitbreiding met externe componenten. Denk<br />

bijvoorbeeld aan aparte verlichting, lenzen<br />

(C-bevestiging) met verschillende brandpuntafstanden<br />

of waterdichte lenskappen met<br />

IP67-beschermingsgraad. Pepperl+Fuchs biedt<br />

drie verschillende behuizingsontwerpen in haar<br />

VOS-serie om aan de uitdagingen van verschillende<br />

toepassingen te voldoen: de VOS1000,<br />

de VOS2000 en de VOS5000.<br />

Invallend licht<br />

Naast een ingebouwde verlichting, beschikken<br />

de VOS1000 en VOS2000 vision sensors<br />

over een mechanisch instelbare focus,<br />

die meetafstanden van 0 tot 1000 mm<br />

bestrijkt. De compacte camera's beheersen<br />

alle standaardtoepassingen wat invallend<br />

licht betreft. De VOS2000 en VOS5000<br />

sensormodellen met C-bevestiging zijn<br />

geschikt voor meettaken met moeilijkere<br />

verlichtingsscenario’s ten gevolge van hun<br />

externe verlichting, en voor toepassingen<br />

met langere meetafstanden die meer licht<br />

vereisen. Het meetbereik van de modellen<br />

met C-bevestiging kan met behulp van verwisselbare<br />

lenzen worden aangepast aan<br />

de gekozen meetafstand. ■<br />

industrialautomation.be | 51


Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze<br />

Datapomp rechtstreeks van<br />

de aandrijving naar de cloud<br />

Iedereen kijkt naar digitalisering om zijn machines naar het volgende niveau te brengen. Om ongeplande<br />

machinestilstanden te vermijden, bijvoorbeeld, of om nieuwe businessmodellen te introduceren. Maar dat hoeft<br />

niet te betekenen dat je een reeks extra sensoren aan de machine moet toevoegen. Toch niet als je over voldoende<br />

diepgaande kennis van de aandrijving beschikt. Bij Lenze gebruiken ze de data die al in de aandrijving en de sturing<br />

aanwezig zijn om aan conditiebewaking, assetmanagement en data-analyse te doen. De Drives DataHub doet<br />

dienst als de gateway tussen beide werelden en werd uitgebreid in de kijker gezet tijdens de afgelopen editie van<br />

de Hannover Messe.<br />

Machinebouwers krijgen via de Drives DataHub betrouwbare, relevante data uit hun aandrijving ter beschikking, zonder dat ze extra componenten in de machine moeten installeren.<br />

52 | industrialautomation.be


Om digitale diensten af te leveren, heb je data<br />

van machinecomponenten nodig. Veel data.<br />

Lenze gaat daarnaar op zoek in het hart van<br />

de machine zelf. Peter Blatter, hoofd productmanagement<br />

Inverters bij Lenze: “Digitalisering<br />

opent de deur naar nieuwe mogelijkheden om<br />

duurzaam te innoveren in aandrijftechnologie.<br />

In de nieuwe i750 servoregelaar gebruiken we<br />

bijvoorbeeld intelligente technologie en uitgebreide<br />

connectiviteit om nieuwe standaarden<br />

te zetten in efficiënte, dynamische productieprocessen<br />

in multi-assige systemen.” Met<br />

zijn digitale functies neemt de servoregelaar<br />

verschillende taken tegelijk op. Zo fungeert hij<br />

als een efficiënte sensor in het systeem, capteert<br />

data en stuurt die op een betrouwbare en<br />

gestandaardiseerde manier door naar IIoTplatformen<br />

en hoger gelegen edge systemen.<br />

‘In combinatie met de data-analysemogelijkheden van<br />

Lenze, draagt de Drives DataHub bij tot het verbeteren<br />

van de beschikbaarheid en prestaties van machines’<br />

Rechtstreekse verbinding naar<br />

alle Lenze omvormers<br />

Een sleutelrol in dit proces is weggelegd voor<br />

het Drives DataHub softwarepakket van Lenze.<br />

Dat zorgt immers voor een eenvoudige, efficiënte<br />

verbinding tussen de regelaars en de IIoT<br />

interface en/of cloud. Met andere woorden,<br />

de rechtstreekse toegang tot belangrijke drive<br />

data via verschillende communicatieprotocollen,<br />

volledig onafhankelijk van de bestaande<br />

processturing. Deze ondervindt dus geen<br />

impact, terwijl de sensordata in real-time<br />

verwerkt kunnen worden. De Drives Data-<br />

Hub is overigens compatibel met alle Lenze<br />

omvormers en kan op die manier heel specifieke<br />

data vanuit de aandrijving aanleveren om<br />

Lenze diensten zoals Condition Monitoring,<br />

Asset Management en Predictive Maintenance<br />

mogelijk te maken. Voor southbound communicatie<br />

wordt gebruikgemaakt van GCI, terwijl<br />

voor de northbound communicatie MQTT en<br />

OPC UA beschikbaar zijn.<br />

Betrouwbare, relevante data zonder<br />

extra componenten<br />

Maar wat levert dat nu allemaal op voor machinebouwers?<br />

Ten eerste krijgen ze betrouwbare,<br />

relevante data uit hun aandrijving ter<br />

beschikking, zonder dat ze extra componenten<br />

in de machine moeten installeren. Gegevens<br />

die een betrouwbare basis vormen om verder<br />

data-analyse op uit te voeren. Een extra puzzelstukje<br />

dus om de machines van de toekomst<br />

te bouwen. Zo zit in de Drives DataHub<br />

software ook een oscilloscoopfunctie geïntegreerd<br />

met sampling rates tot 0,125 ms.<br />

In combinatie met data-analysemogelijkheden<br />

van Lenze, draagt de Drives DataHub dus bij<br />

tot het verbeteren van de beschikbaarheid en<br />

prestaties van machines, zowel in nieuwe als in<br />

bestaande projecten. ■<br />

De Drives DataHub doet dienst als de gateway en werd uitgebreid in de kijker gezet tijdens de afgelopen editie<br />

van de Hannover Messe.<br />

industrialautomation.be | 53


Tekst Johan Debaere | Beeld Cadcamatic/Keyence<br />

Nauwe samenwerking tussen specialisten<br />

opent nieuwe opportuniteiten<br />

Cadcamatic en Keyence realiseren geautomatiseerde machines en productielijnen met integratie van onder meer vision systemen en sensoren.<br />

Als firma’s hun knowhow willen uitbreiden, kunnen ze nieuwe medewerkers aanwerven. Maar dat is vandaag<br />

nog steeds een hele onderneming. Meestal is het doeltreffender om met een andere firma de krachten te<br />

bundelen. Zo werken Cadcamatic en Keyence nauw samen om voor klanten in de meest uiteenlopende sectoren<br />

geautomatiseerde machines en productielijnen met integratie van vision systemen, sensoren en andere hightech<br />

meet- en veiligheidssystemen te ontwikkelen en te realiseren. Telkens weer ontstaat een automatiseringsoplossing<br />

die gebaseerd is op de nieuwste technologieën en volledig afgestemd op de wensen en behoeften van elk<br />

individueel project.<br />

Bij de start, zowat een kwarteeuw geleden,<br />

lag de focus bij Cadcamatic quasi uitsluitend<br />

op de ontwikkeling en productie van matrijzen<br />

en precisie-onderdelen. Vandaag ontwikkelt<br />

en produceert de afdeling matrijzenbouw nog<br />

steeds hoogwaardige snij- en plooimatrijzen,<br />

volgwerktuigen, extrusiematrijzen en werktuigonderdelen<br />

voor de meest veeleisende<br />

industriële klanten overal in Europa, terwijl<br />

een tweede divisie de meest complexe precisiecomponenten<br />

voor gebruik in de eigen installaties<br />

en in projecten van derden vervaardigt.<br />

Thomas van der Stockt van Keyence (links) en Wim de Coene van Cadcamatic (rechts).<br />

De competenties en ambities bleven echter niet<br />

stilstaan en daaruit kwam de evolutie naar een<br />

toonaangevende specialist in machinebouw en<br />

automatisering. Daarbij ligt de klemtoon op<br />

het ontwerp, de productie en de montage van<br />

54 | industrialautomation.be


De combinatie van superieure technologie met een ongekende ondersteuning zorgt voor<br />

toegevoegde waarde bij elk project.<br />

‘Net zoals wij gaan ook zij geen enkele<br />

uitdaging uit de weg’<br />

Specialisten van Keyence en Cadcamatic zitten vaak<br />

samen met de klant om een geschikte totaaloplossing<br />

op maat te ontwikkelen.<br />

innovatieve custom-made totaaloplossingen, die<br />

robotics, vision en fijnmechaniek combineren.<br />

Prima combinatie<br />

“Bij deze geautomatiseerde machines en productielijnen<br />

werken we nauw samen met de<br />

specialisten van Keyence, opgericht in 1974<br />

en vandaag wereldwijd een van de toonaangevende<br />

producenten en leveranciers van sensoren,<br />

meetsystemen, laser markers, microscopen<br />

en vision systemen”, vertelt Wim de Coene,<br />

verantwoordelijk voor business development &<br />

sales bij Cadcamatic. “Net zoals wij gaan ook<br />

zij geen enkele uitdaging uit de weg en schrikken<br />

niet terug om projecten aan te nemen die<br />

anderen omwille van omvang of complexiteit<br />

niet aandurven. De combinatie van superieure<br />

technologie met een ongekende ondersteuning<br />

zorgt voor toegevoegde waarde bij elk<br />

project. Intussen hebben we een ruim portfolio<br />

aan referenties in onder meer metaalbouw,<br />

automobielsector, voedingsindustrie, farmaceutische<br />

nijverheid en medische sector.”<br />

“Bovendien worden de innovatieve oplossingen<br />

ook steeds vaker ingezet in productieomgevingen<br />

voor elektrische voertuigen.<br />

Elke sector en toepassing heeft een eigen<br />

specifieke insteek, wat ieder project uniek<br />

maakt. Bovendien kan de kennis uit gerealiseerde<br />

projecten ook bij andere opdrachten<br />

gebruikt worden. Nieuwe klanten kunnen<br />

in een zogenaamde ‘virtual factory’ met<br />

reeds gerealiseerde producten en applicaties<br />

inspiratie voor hun eigen project opdoen.”<br />

Custom-made, met nieuwste<br />

technologie<br />

Klanten die op zoek zijn naar systemen voor<br />

industriële automatisering en inspectie, contacteren<br />

Keyence om voor hun toepassing innovatieve<br />

systemen voor te stellen. De specialisten<br />

ontwikkelen producten op maat, die tot in de<br />

kleinste details in het labo getest worden. Zodra<br />

deze hardware op punt staat, gaat het team van<br />

Cadcamatic aan de slag om elk project naar een<br />

geslaagd machineconcept te vertalen.<br />

“Onze vision systemen, sensoren, meetsystemen<br />

en andere producten zijn belangrijke schakels<br />

in de intelligente en innovatieve totaaloplossingen,<br />

die volledig geautomatiseerd produceren,<br />

controleren en/of transporteren. Zo kunnen<br />

met behulp van cameratechnologie cosmetische<br />

fouten zoals krassen, vlekken en dieptefouten<br />

op werkstukken gedetecteerd worden”,<br />

zegt Thomas van der Stockt, regional sales<br />

manager bij Keyence. “We zorgen er steeds<br />

voor dat klanten de nieuwste technologie<br />

kunnen gebruiken. Ook het team van Cadcamatic<br />

wordt continu geïnformeerd over nieuwe<br />

ontwikkelingen. Zij werken immers dagelijks<br />

met onze producten en moeten die dan ook<br />

door en door kennen. In het begin integreerden<br />

ze vooral camerasystemen, maar intussen gaat<br />

onze samenwerking een stuk verder en worden<br />

heel wat meer producten geïntegreerd. Cellen<br />

met meerdere camera’s, sensoren en meetsystemen<br />

zijn nu eerder regel dan uitzondering.”<br />

Partnership<br />

Wim De Coene sluit af: “Onze samenwerking<br />

gaat heel ver en lijkt steeds meer op een<br />

echt partnership. Specialisten van Keyence en<br />

Cadcamatic zitten vaak met de klant rond<br />

de tafel om een geschikte totaaloplossing op<br />

maat te ontwikkelen. We zijn heel tevreden<br />

over de kwaliteit van de vision en andere systemen,<br />

en kunnen steeds rekenen op zeer korte<br />

én betrouwbare levertijden, waardoor onze<br />

productie volgens planning kan verlopen. En<br />

dat is geen sinecure, in tijden waarin het vaak<br />

moeilijk is om tijdig de geschikte onderdelen<br />

te verkrijgen.” ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 55


Tekst Johan Debaere | Beeld Technolec/Moxa<br />

Real-time data van machinestatus<br />

helpen productiviteit te optimaliseren<br />

Als een machine niet draait, heeft dat gevolgen voor de productiviteit én de winstmarge. De efficiëntie van de<br />

machines is cruciaal in geautomatiseerde productieomgevingen. Om de productiviteit te optimaliseren, moeten<br />

productiemanagers over real-time informatie met betrekking tot de status van hun machines beschikken. Moxa<br />

heeft de expertise om systeemintegratoren en machinebouwers betrouwbare en eenvoudig te implementeren<br />

connectiviteitsoplossingen te leveren, geschikt voor hun installaties om machinedata te verzamelen. Dat blijkt uit de<br />

talrijke voorbeelden, waarvan we er samen met Karel Mus van verdeler Technolec een drietal uitlichten.<br />

Automatic Transfer Systems (ATS)<br />

vanop afstand monitoren<br />

Zo ontwikkelt een systeemintegrator ATS<br />

switches, waarmee klanten vanop afstand<br />

de stroomstabiliteit kunnen monitoren. Om<br />

toegang te krijgen tot de data, verzameld in<br />

de switchgears, moet men een betrouwbare<br />

communicatie realiseren tussen de apparaten<br />

die daarin geïntegreerd zijn. Het volledige systeem<br />

moet ook voldoen aan de voorschriften<br />

van de klant op het vlak van cyberbeveiliging.<br />

De oplossing vereist dus een veilige overdracht<br />

van gegevens, ook vanop afstand.<br />

Moxa bood een oplossing met de industriële<br />

protocol gateways type MGate MB3170/<br />

MB3270. Die staan garant voor een transparante<br />

protocolconversie van Modbus RTU naar<br />

Modbus TCP. Ze hebben een gebruiksvriendelijke<br />

interface voor de configuratie en zijn,<br />

indien nodig, een tool voor diagnose bij problemen.<br />

Remote I/O’s, type ioLogik E1210, worden<br />

gebruikt voor de verzameling van de digitale<br />

inputs. Al deze producten van Moxa worden<br />

gekenmerkt door een hoge betrouwbaarheid,<br />

zelfs in ruwe omgevingen en zware omstandigheden.<br />

Moxa leverde bovendien onder meer<br />

vragenlijsten en begeleidingsdiensten in het<br />

kader van de beveiliging, om te voldoen aan<br />

de vereisten op het vlak van cyberbeveiliging.<br />

Snelle dataoverdracht bij<br />

halfgeleidersystemen<br />

Een fabrikant van halfgeleidersystemen<br />

was op zoek naar een ‘serial-to-ethernet’<br />

oplossing waarmee operatoren de parameters<br />

met betrekking tot de werking van de<br />

ingebouwde seriële apparatuur in het systeem<br />

op de werkvloer kunnen verzamelen.<br />

Elk systeem omvat verschillende hoogvacuüm-<br />

56 | industrialautomation.be


De industriële protocol gateways MGate MB3170/<br />

MB3270 en de ioLogik E1210 remote I/O’s worden<br />

ingezet bij de monitoring van stroomstabiliteit<br />

vanop afstand.<br />

Een producent van halfgeleidersystemen gebruikt de<br />

NPort seriële device servers voor de koppeling van<br />

kritische componenten in verwerkings- en transferinstallaties.<br />

‘Elke seconde stilstand<br />

op de werkvloer kost een<br />

ondernemer veel geld’<br />

De oplossingen van Moxa worden gebruikt om real-time<br />

data over de status van machines te verzamelen.<br />

kamers voor het aanmaken van het halfgeleidermateriaal<br />

(wafer proces). De NPort<br />

5650-8-DT en NPort 5650-8 van Moxa werden<br />

ingezet om de kritische componenten in de verwerkings-<br />

en transferinstallaties van de halfgeleidersystemen<br />

te koppelen met de computers op<br />

locatie. Deze seriële device servers kunnen immers<br />

acht seriële poorten op Ethernet brengen en efficiënt<br />

ingezet worden door gebruik te maken van<br />

de Real COM mode. Ze worden bovendien gekenmerkt<br />

door een lage latentie en dus snelle dataoverdracht<br />

én een hoge betrouwbaarheid, zelfs in<br />

ruwe omgevingen.<br />

Monitoren van medische<br />

verwerkingsapparatuur<br />

Een fabrikant in de medische sector ontwikkelde<br />

verwerkingsapparatuur, gekenmerkt door<br />

een hoge snelheid en ultrahoge datadoorvoer.<br />

Hij ging daarbij op zoek naar connectiviteitsoplossingen<br />

die flexibel genoeg waren om probleemloos<br />

te kunnen inspelen op de behoefte<br />

aan regelmatige updates voor zijn apparatuur.<br />

Zo kwam hij uit bij de geavanceerde modulaire<br />

remote I/O-producten van Moxa’s ioThinx<br />

4510-serie. Hiermee kan de klant immers de<br />

Dankzij de geavanceerde modulaire remote I/O-producten<br />

van Moxa’s ioThinx 4510-serie kan men de I/O-combinatie<br />

kiezen die het best bij de toepassing past.<br />

I/O-combinatie kiezen die het best bij zijn of haar<br />

toepassing past – om bijvoorbeeld temperatuursensoren<br />

en debietmeters of veiligheidsrelais en<br />

resetknoppen te koppelen. Deze ioThinx 4510<br />

beschikt over meerdere modules met DI/Os, AI’s,<br />

relais, RTD’s en andere I/O-types. Het unieke<br />

mechanische design laat toe om hardware te<br />

installeren en te verwijderen zonder gebruik van<br />

gereedschappen. Dankzij de Moxa Utility kan<br />

deze oplossing gemakkelijk en snel geconfigureerd<br />

worden. De ioThinx 4510 serie beschikt<br />

ook over een automatische herconfiguratietool.<br />

Deze is handig bij onderhoud. ■<br />

industrialautomation.be | 57


Tekst en beeld Schmersal<br />

3D-DIEPTEBEELDEN TOT OP<br />

DE MILLIMETER PRECIES<br />

De hoge beeldsnelheid van maximaal 60 fps waarborgt een efficiënt gebruik van de AM-T100 in industriële productieprocessen.<br />

Op de Hannover Messe <strong>2023</strong> presenteerde de Schmersal Groep voor het eerst een 3D-camera voor de<br />

geautomatiseerde registratie van digitale procesgegevens in real-time. De AM-T100 is een Time-of-Flight camera<br />

(ToF camera) die met behulp van een Sony DepthSense sensor tot op de millimeter precies 3D-dieptebeelden<br />

maakt. De camera gebruikt de ToF techniek, dat wil zeggen de looptijdmeting van uitgestraalde lichtimpulsen op<br />

infraroodniveau (850 Nm), die naar de te registreren objecten worden gereflecteerd. Op deze manier wordt met een<br />

hoge snelheid een tot op de millimeter precies 3D-beeld van de scène gemaakt en als puntenwolk weergegeven.<br />

58 | industrialautomation.be


De hoge beeldsnelheid van maximaal 60 fps<br />

waarborgt een efficiënt gebruik van de<br />

AM-T100 in industriële productieprocessen<br />

zoals in de logistiek en de robotica. In de logistiek<br />

en verpakkingstechniek kan de camera<br />

bijvoorbeeld worden gebruikt voor de verpakkingsondersteuning,<br />

het vullen van dozen,<br />

stapelen, volumeregistratie of etikettering om<br />

de efficiëntie en nauwkeurigheid van de processen<br />

te verhogen.<br />

‘Met behulp van de software kan de camera zodanig<br />

geconfigureerd worden, dat ze complexe en individueel<br />

gedefinieerde 3D-zones bewaakt’<br />

Maar de camera kan ook in bakken of containers<br />

‘kijken’ en het vulniveau registreren. Bovendien<br />

is het mogelijk om het volume van stukgoederen<br />

te bepalen en bijvoorbeeld oppervlakken<br />

in de productie, montage, opslag en indienststelling<br />

vanuit vogelperspectief te bewaken.<br />

Andere taken zijn het bepalen van afmetingen<br />

en de kwaliteit van oppervlakken. Door een<br />

krachtige IR-lamp en een beeldresolutie van<br />

640 x 480 pixels bereikt de AM-T100 daarbij<br />

een gezichtsveld van 67° x 51° en een bereik<br />

tot 6 m.<br />

Snelle en complete<br />

gegevensoverdracht<br />

De beeldgegevens van de AM-T100 worden<br />

via de gestandaardiseerde interface GenICam<br />

beschikbaar gesteld en kunnen verwerkt<br />

worden met gangbare beeldverwerkingssoftware.<br />

Een Ethernet interface zorgt daarbij voor<br />

een snelle en complete gegevensoverdracht<br />

en indien nodig ook de 24 V-energietoevoer<br />

(Power over Ethernet).<br />

Vooraf geïnstalleerde<br />

configuratiesoftware<br />

Op de AM-T100 is de configuratiesoftware<br />

CONSAM-T al geïnstalleerd. Met behulp<br />

van deze software kan de camera zodanig<br />

geconfigureerd worden, dat ze complexe en<br />

individueel gedefinieerde 3D-zones bewaakt.<br />

Als ze binnen deze zones een object detecteert,<br />

worden digitale uitgangen geschakeld.<br />

Daarnaast kan via digitale ingangen tussen<br />

verschillende 3D-zones heen en weer worden<br />

geschakeld. Een geïntegreerde SDK (Software<br />

Development Kit) ondersteunt softwareontwikkelaars<br />

en systeemintegratoren bij het<br />

configureren van de camera en bij het maken<br />

van softwareapplicaties.<br />

Andere nieuwkomers in het gamma<br />

Dat was niet te enige opvallende nieuwigheid<br />

op de stand van Schmersal. Daarnaast presenteerde<br />

het de sensorbox SSB-R, een oplossing<br />

die kostenbesparend en onderhoudsvrij<br />

trajectgedeeltes definieert voor de snelheidsregeling<br />

van elektrische hangbanen. Daarmee<br />

kunnen parkeerposities ook exact worden<br />

De sensorbox SSB-R definieert kostenbesparend en onderhoudsvrij trajectgedeeltes voor de snelheidsregeling<br />

van elektrische hangbanen.<br />

aangereden. Ook nieuw: de H serie, een compleet<br />

programma aan nieuwe commandoen<br />

meldapparaten voor hygiënegevoelige<br />

toepassingsgebieden – in het bijzonder voor<br />

de voedingsindustrie.<br />

Uitblinken in veiligheidstechniek<br />

En uiteraard kon ook een van de bestaande<br />

toppers in het gamma niet ontbreken. De vei-<br />

ligheidsvergrendeling AZM 2 01 met geïntegreerde<br />

AS-i SaW interface demonstreerde op<br />

een robottoepassing voor palletiseren hoe de<br />

veiligheidsdeuren dicht blijven tot de gevaarlijke<br />

beweging tot stilstand is gekomen.<br />

Intelligente veiligheidstechniek met uitgebreide<br />

diagnosefuncties waarmee Schmersal<br />

zijn klanten helpt om stilstandtijden<br />

te verminderen. ■<br />

industrialautomation.be | 59


De TwinCAT Chat Client opent een hele<br />

nieuwe wereld van chatbot-mogelijkheden voor<br />

de besturingstechniek.<br />

Tekst en beeld Beckhoff <strong>Automation</strong><br />

De kracht van artificiële<br />

intelligentie in engineering<br />

ChatGPT, doet het een belletje rinkelen? De app van OpenAI is dit jaar nog niet uit de media geweest en brengt de<br />

kracht van artificiële intelligentie binnen handbereik. Ook voor engineers. Want Beckhoff heeft de TwinCAT Chat<br />

Client ontwikkeld. Daarmee kunnen Large Language Models (LLM’s), zoals het befaamde ChatGPT, gemakkelijk<br />

gebruikt worden bij de ontwikkeling van een TwinCAT project. Het resulteert in een hogere productiviteit bij het<br />

programmeren van de besturing. Het opent ook optimalisatiemogelijkheden voor directe ondersteuning. Dit was<br />

maar één van de nieuwigheden waarmee Beckhoff op de Hannover Messe bewees weer helemaal vooraan te lopen<br />

met slim automatiseren en digitaliseren.<br />

Large Language Models worden gecreëerd<br />

op basis van een neuraal netwerk en worden<br />

getraind met een groot aantal teksten. LLM's<br />

worden de laatste jaren op grote schaal<br />

gebruikt voor een hele reeks taken, onder meer<br />

als basis voor chatbots of vertaaltools. Met<br />

de TwinCAT Chat Client kan AI-ondersteunde<br />

engineering taken automatiseren, zoals het<br />

maken of toevoegen van functieblokcode, en<br />

zelfs codeoptimalisatie, documentatie en herstructurering<br />

(refacturing). Deze in TwinCAT<br />

XAE geïmplementeerde client maakt verbinding<br />

met de hostcloud van de desbetreffende<br />

LLM (bijvoorbeeld Microsoft AzureTM in het<br />

geval van ChatGPT), biedt een gebruikersinterface,<br />

en verzorgt de communicatie met de<br />

PLC-ontwikkelingsomgeving via de <strong>Automation</strong><br />

Interface.<br />

Het door Beckhoff ontwikkelde ultrasnelle EtherCAT wordt al 20 jaar met succes gebruikt en heeft zich al<br />

geruime tijd gevestigd als een open, wereldwijde standaard voor real-time Ethernet-communicatie.<br />

60 | industrialautomation.be


Robotstructuur op maat<br />

De innovatiekracht van Beckhoff ontging ook<br />

het kennerspubliek op de Hannover Messe<br />

niet. Het nieuwe ATRO systeem (automation<br />

technology for robotics) scoorde een nominatie<br />

voor de Hermes Award <strong>2023</strong>. Het is immers<br />

een op en top flexibel, modulair systeem<br />

waarmee voor iedere toepassing de ideale<br />

robotstructuur op maat kan worden samengesteld.<br />

Gedefinieerde mechanische en elektrische<br />

interfaces maken snelle, nauwkeurige en<br />

gereedschapsloze assemblage van alle robotkinematica<br />

mogelijk. De modulaire mechanica<br />

wordt ondersteund door modulaire software<br />

die, naast de robotbeweging, functies biedt<br />

zoals beeldverwerking, artificiële intelligentie<br />

of wetenschappelijke automatisering.<br />

Het Beckhoff team van ATRO – met specialisten van Verl en Beckhoff Austria – is verheugd over de nominatie<br />

voor de Hermes Award als waardering voor het innovatieve modulaire industriële robotsysteem.<br />

“Ook dit jaar was de hoge kwaliteit van de<br />

inzendingen zeer indrukwekkend. De genomineerden<br />

gaven op indrukwekkende wijze<br />

blijk van hun innovatiekracht en toonden<br />

efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit. Alle<br />

drie de oplossingen hebben het potentieel om<br />

op hun respectievelijke gebieden een grote<br />

dynamiek te ontwikkelen en een blijvende<br />

verandering teweeg te brengen in hun toepassingsgebieden”,<br />

aldus juryvoorzitter prof.<br />

Reimund Neugebauer.<br />

gebruikers nu in staat om efficiënt Ethernet-APL,<br />

HART of eenvoudige digitale signalen in hetzelfde<br />

terminalsegment te integreren. Vooral<br />

Ethernet-APL bleek de voorbije jaren bijzonder<br />

populair in de procesindustrie, met zijn transmissiesnelheid<br />

van 10 Mbit/s en kabellengtes tot<br />

1.000 m. Om nu de corresponderende veldapparaten<br />

te verbinden, past de ELX6233 EtherCAT<br />

Terminal een modulaire aanpak toe die in een<br />

resem voordelen resulteert:<br />

- Compacte installatie en een hoge densiteit<br />

aan kanalen<br />

- Makkelijk uitbreidbaar en aantal kanalen<br />

makkelijk aan te passen aan elke toepassing<br />

- Vereenvoudigde integratie, zelfs in bestaande<br />

fabrieken<br />

- Verbeterde cyclustijden in vergelijking met<br />

veldschakelaars<br />

- Compatibel met alle EtherCAT Terminals en<br />

Couplers ■<br />

Twintig jaar EtherCAT<br />

De stand van Beckhoff bood dus een blik op<br />

wat de toekomst van automatiseren en digitaliseren<br />

kan zijn. Maar deze Hannover Messe<br />

was tevens een mooi moment om terug te<br />

blikken: EtherCAT technologie viert in <strong>2023</strong><br />

immers haar twintigste verjaardag. En kreeg<br />

haar vuurdoop op, jawel, de Hannover Messe.<br />

Ze heeft zich in die twintig jaar bewezen als<br />

krachtige real-time Ethernet technologie en<br />

dankzij haar continuïteit en technische ontwikkeling<br />

een vaste plek op de markt veroverd.<br />

EtherCAT werd ontwikkeld om de hoge prestaties<br />

van Ethernet pc-interfaces optimaal te<br />

laten doorwerken in de machineautomatisering.<br />

Een boodschap die twintig jaar later<br />

nog altijd opgaat, want het basisprotocol in<br />

de chip is altijd hetzelfde kunnen blijven. Over<br />

future proof gesproken.<br />

Eenvoudige integratie van Ethernet-<br />

APL in systeemarchitectuur<br />

Ook vandaag biedt EtherCAT technologie<br />

het prestatie- en innovatiepotentieel om de<br />

komende twintig jaar complexe automatiseringsprojecten<br />

mogelijk te maken. Een mooi<br />

voorbeeld daarvan is de nieuwe ELX6233<br />

EtherCAT terminal die werd voorgesteld. De<br />

combinatie van de flexibele EtherCAT systeemarchitectuur<br />

en het uitgebreide ELX portfolio stelt<br />

‘Ook vandaag biedt EtherCAT technologie het prestatieen<br />

innovatiepotentieel om de komende twintig jaar<br />

complexe automatiseringsprojecten mogelijk te maken’<br />

Met de ELX6233 communicatie-interface met twee kanalen kunnen Ethernet-APL veldapparaten op een<br />

compacte, modulaire manier geïntegreerd worden in de systeemarchitectuur.<br />

industrialautomation.be | 61


M E E T I N S T R U M E N T A T I E<br />

Miniatuur Dauwpunt transmittter, type EE355<br />

De EE355 is ontwikkeld voor het meten van dauwpunten tot<br />

-60°C Td. De opnemer heeft een meetnauwkeurigheid van


Complete oplossing<br />

toevoersystemen<br />

Ongeacht de fabrikant<br />

Zijn de producten geordend of worden ze random in<br />

bulk aangeleverd? Werkt u met kleine, lichte of eerder<br />

met grote, zware producten? Wij zoeken telkens naar<br />

een oplossing die alle verwachtingen inlost.<br />

Bin picking<br />

Triltoevoersystemen<br />

Opvoerbunkers<br />

Flexibele toevoersystemen<br />

Tulpenstraat 17, 9810 Eke<br />

1 Rue Youri Gagarine, 38420 Le Versoud<br />

+32 9 210 40 60 | info@hupico.be


Tekst Valérie Couplez | Beeld IFR<br />

Vijf belangrijkste robottrends<br />

Er waren wereldwijd nog nooit zoveel robots aan het werk. Uit een rapport van IFR, de Internationale Federatie van<br />

Robotica, bleek dat begin dit jaar de kaap van 3,5 miljoen eenheden gerond werd. De organisatie blikte ook vooruit<br />

naar wat de toptrends zijn die robotica en automatisering in <strong>2023</strong> vormgeven.<br />

Autofabrikanten investeren zwaar in korte aanvoerlijnen om processen dichter bij hun klanten te brengen.<br />

Het hoeft niet te verwonderen dat energieefficiëntie<br />

helemaal bovenaan het lijstje staat.<br />

Veel bedrijven zien er een manier in om hun<br />

concurrentievermogen te verhogen tegen<br />

de achtergrond van stijgende energiekosten.<br />

Ook robots dragen daartoe hun steentje bij.<br />

In vergelijking met traditionele assemblagelijnen<br />

is er een pak minder verwarming nodig.<br />

Tegelijkertijd werken ze met een hoge snelheid,<br />

wat de productiviteit een boost geeft en<br />

zorgt dat de productie minder tijd en energie<br />

kost. Fabrikanten werken daaraan mee door<br />

energie-efficiëntie voor ogen te houden bij het<br />

ontwerp van nieuwe robots. Daarnaast helpen<br />

technologische features energie te besparen.<br />

Robotbesturingen kunnen bijvoorbeeld kinetische<br />

energie omzetten in elektriciteit en deze<br />

terug injecteren op het elektriciteitsnet. Maar<br />

ze worden tegenwoordig ook uitgerust met<br />

slimme energiebesparingsmodi die enkel energie<br />

voorzien wanneer de robot daar om vraagt.<br />

Zo is er dus minder energie nodig om robots te<br />

laten werken. En voor wie dat zwart-op-wit wil<br />

bewezen zien, wordt de integratie van energiesensoren<br />

stilaan de standaard.<br />

‘De technologische ontwikkelingen maken het<br />

interessanter dan ooit om oude robots een<br />

‘tweede leven’ te geven’<br />

64 | industrialautomation.be


Re-, near- en friendshoring<br />

Productie keert steeds vaker terug uit lageloonlanden.<br />

Autofabrikanten investeren bijvoorbeeld<br />

zwaar in korte aanvoerlijnen om<br />

processen dichter bij hun klanten te brengen.<br />

Robotautomatisering maakt het voor hen<br />

mogelijk om krachtige batterijen rendabel en<br />

in grote hoeveelheden te produceren, zonder<br />

nog te moeten investeren in de verzending van<br />

die zware componenten. Iets waar steeds meer<br />

logistieke bedrijven overigens om veiligheidsredenen<br />

halsstarrig tegenover staan.<br />

Een gelijkaardig verhaal voor de productie van<br />

microchips, waarin de Verenigde Staten en<br />

Europa nu volop investeren. Om tegemoet te<br />

komen aan de extreme eisen rond precisie die<br />

halfgeleiderchips stellen, zijn robots essentieel. Zij<br />

staan in voor de fabricage, nemen schoonmaaktaken<br />

over of testen geïntegreerde schakelingen.<br />

De belangrijkste trends in robotica voor <strong>2023</strong>.<br />

Makkelijker te gebruiken<br />

Je hoeft geen raketgeleerde meer te zijn om<br />

robots te programmeren. Door de opkomst<br />

van automatiseringsplatformen, aangedreven<br />

door software, kunnen gebruikers industriële<br />

robots gebruiken zonder voorafgaande<br />

programmeerervaring. Een evolutie waaraan<br />

ook de robotfabrikanten gretig bijdragen.<br />

Zij werken samen met technologiepartners<br />

die sterk staan in low-code of zelfs no-code<br />

applicaties om gebruikers van alle vaardigheidsniveaus<br />

met een robot te leren werken.<br />

Gebruiksvriendelijke software in combinatie<br />

met een intuïtieve gebruikservaring vervangt<br />

de uitgebreide robotprogrammering van<br />

weleer en opent nieuwe mogelijkheden voor<br />

robotica-automatisering. Zo kan een traditionele<br />

robot voor zware industriële toepassingen<br />

nu worden uitgerust met sensoren en<br />

nieuwe software, zodat hij ook in een collaboratieve<br />

modus kan werken. Zo kunnen werknemers<br />

zware machines makkelijk aanpassen<br />

aan verschillende taken. Gebruiksvriendelijke<br />

programmeerinterfaces, waarmee klanten de<br />

robots zelf kunnen instellen, zijn ook de motor<br />

achter het opkomende nieuwe segment van<br />

goedkope robotica.<br />

Artificiële intelligentie en<br />

digitalisering<br />

Vooruit gestuwd door de vooruitgang in digitale<br />

technologie, komen er steeds nieuwe<br />

toepassingen bij of worden bestaande verbeterd<br />

op vlak van snelheid en kwaliteit. Robots<br />

zullen steeds vaker deel gaan uitmaken van<br />

een geconnecteerd digitaal ecosysteem. Cloud<br />

computing, big data analyses en 5G-netwerken<br />

leggen de technologische basis voor geoptimaliseerde<br />

prestaties. De 5G-standaard zal zelfs<br />

een volledig gedigitaliseerde productie mogelijk<br />

maken, waardoor kabels op de werkvloer<br />

overbodig worden.<br />

Ook het potentieel van artificiële intelligentie is<br />

groot. Door dit te integreren zal men er immers<br />

in slagen om de variabiliteit en onvoorspelbaarheid<br />

waarmee de robot in zijn omgeving<br />

geconfronteerd wordt, beter te beheren, hetzij<br />

in real-time, hetzij offline. Artificiële intelligentie<br />

en machine learning maken nu al vaak<br />

deel uit van de software die bij robots hoort,<br />

vooral in visietoepassingen en toepassingen<br />

rond predictief onderhoud. Hoe groter de variabiliteit<br />

en onvoorspelbaarheid van de omgeving,<br />

hoe groter de kans dat algoritmes voor<br />

artificiële intelligentie een kosteneffectieve en<br />

snelle oplossing bieden. Artificiële intelligentie<br />

is ook interessant in omgevingen waar mobiele<br />

robots het onderscheid moeten maken tussen<br />

voorwerpen en mensen, en hun reactie daaraan<br />

aanpassen.<br />

Vooruit gestuwd door de vooruitgang in digitale technologie, komen er steeds nieuwe toepassingen bij of<br />

worden bestaande verbeterd op vlak van snelheid en kwaliteit.<br />

Tweede leven voor robots<br />

De levensduur van een industriële robot kan<br />

oplopen tot dertig jaar. De technologische<br />

ontwikkelingen maken het interessanter dan<br />

ooit om oude robots een ‘tweede leven’ te<br />

geven. Fabrikanten zoals ABB, FANUC, KUKAn<br />

Stäubli en Yaskawa beschikken over gespecialiseerde<br />

reparatiecentra in de buurt van klanten<br />

om gebruikte eenheden op te knappen of te<br />

upgraden. Op die manier wordt er efficiënter<br />

omgesprongen met grondstoffen. Deze prepare-to-repair<br />

strategie van robotfabrikanten<br />

bespaart ook hun klanten kosten en kan een<br />

belangrijke bijdrage betekenen aan de circulaire<br />

economie. ■<br />

industrialautomation.be | 65


Tekst en beeld: Valérie Couplez<br />

ROADSHOW TOONT HOE<br />

NIEUWE GRIJPERS<br />

HET VERSCHIL MAKEN<br />

Robotiseren is voor elk maakbedrijf een interessante en vandaag zeker ook betaalbare optie. Zelfs als er alleen<br />

maar kleine series op de planning staan. Een evolutie die deels te danken is aan de steeds groeiende flexibiliteit<br />

van grijpers. Met zijn EGU en EGK grijpers zet SCHUNK wat dat betreft weer de standaard. Tijdens een roadshow<br />

langs zes robotleveranciers kwamen ze die graag uitgebreid voorstellen aan integratoren en eindgebruikers.<br />

De voorlaatste halte op de tournee was Stäubli in Kortrijk. <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong> was erbij.<br />

Belangrijk om aan te stippen is ook de ‘SoftGrip’ modus, waarbij geen impulskrachten<br />

optreden. Op die manier kan de EGK grijper fragiele stukken met de grootste<br />

gevoeligheid klemmen.<br />

66 | industrialautomation.be


Stäubli begon veertig jaar geleden al met de productie<br />

van robots. Eerst met de focus op SCARA,<br />

maar intussen kan eenieder met (mobiele)<br />

robot- of cobotwensen zijn hartje ophalen<br />

in het gamma van de Zwitserse specialist.<br />

“De sterkste troef van onze robot is de gesloten<br />

structuur. Alles zit intern weggewerkt, de<br />

motor, de bekabeling…, waardoor ze ook in<br />

moeilijke omgevingen, zoals food en farma,<br />

aan de slag kunnen”, stipt Benjamin Parent aan.<br />

Maar een robot is uiteraard slechts één<br />

schakel in de ketting van een automatiseringsproject.<br />

“We zorgen er dan ook voor dat een<br />

flexibele, eenvoudige integratie van onze robot<br />

mogelijk is. De klant kan binnen ons gamma<br />

de juiste robot in functie van zijn toepassing<br />

en de omgeving kiezen, wij zorgen dan voor<br />

de juiste programmeertaal dankzij de kant-enklare<br />

communicatiemogelijkheden die we ter<br />

beschikking hebben.”<br />

Juiste elektrische grijper voor<br />

elke toepassing<br />

En dan nog de juiste grijper, want al die toprobots<br />

verdienen uiteraard niks minder dan<br />

topgrijptechnologie. Daarom waren we hier.<br />

Mike Mayer, global key accountmanager bij de<br />

Business Unit Gripping Systems van SCHUNK,<br />

legde uit waarom de nieuwe EGU en EGK dit<br />

label verdienen. “Ze maken deel uit van een<br />

breder platform waartoe ook de EGP en ELG<br />

grijpers behoren. Elektrische grijpers die telkens<br />

vanuit dezelfde elektronica- en softwarebasis vertrekken,<br />

maar afgewerkt zijn om voor elke taak<br />

en elke toepassing de juiste keuze te vormen.”<br />

Gemaakt voor gevoelige<br />

toepassingen<br />

Dat Stäubli en zijn gesloten robots een goede<br />

match vormden, heeft ook alles te maken met<br />

Frank Mayer (SCHUNK): “De EGK grijper is<br />

gecertificeerd voor cleanrooms.”<br />

de focus die de ontwerpers van de EGK grijper<br />

voor ogen hadden. Ze mikken hiermee immers<br />

op de markt van life science en elektronica,<br />

waar vaak in cleanroom omgevingen gewerkt<br />

wordt. De grijper is afgestemd om zelfs de<br />

meest delicate kleine onderdelen met een maximale<br />

procesbetrouwbaarheid te grijpen. “De<br />

grijper is gecertificeerd voor cleanrooms. Eerst<br />

en vooral omdat het om een volledig gesloten<br />

ontwerp gaat met een drietrapsafdichtingsconcept.<br />

Ook de besturing en vermogenselektronica<br />

zijn volledig geïntegreerd en afgedicht<br />

volgens IP67.<br />

Benjamin Parent (Stäubli): “De sterkste troef van<br />

onze robot is de gesloten structuur. Alles zit intern<br />

weggewerkt, de motor, de bekabeling…”<br />

‘Met zijn lange, vrij programmeerbare klemslag en de<br />

traploze instelbare grijpkracht van 20 tot 300 N, kan<br />

deze grijper een brede waaier van stukken behandelen’<br />

Brede waaier aan stukken met één grijper<br />

Daarnaast valt de EGK op door zijn veelzijdigheid<br />

en flexibiliteit. En dan hebben we het<br />

niet alleen over alle mogelijkheden die hij<br />

biedt op vlak van connectiviteit, interface en<br />

robot plug-ins. Mayer: “Met zijn lange, vrij<br />

programmeerbare klemslag en de traploze<br />

instelbare grijpkracht van 20 tot 300 N, kan<br />

deze grijper een brede waaier van stukken<br />

behandelen. Belangrijk om aan te stippen<br />

is ook de ‘SoftGrip’ modus, waarbij geen<br />

impulskrachten optreden. Op die manier kan<br />

de grijper fragiele stukken met de grootste<br />

gevoeligheid grijpen.”<br />

Veelzijdigheid troef<br />

Maar daarna was het vooral tijd voor de praktijk.<br />

De bezoekers van de roadshow konden<br />

zelf uitgebreid de EGK aan het werk zien in een<br />

demotoepassing.<br />

De bezoekers van de roadshow konden zelf uitgebreid de EGK aan het werk zien in een demotoepassing.<br />

“We geloven dat we met deze introducties onze<br />

klanten een nieuwe stap helpen zetten in elektrificeren<br />

en digitaliseren. Hun flexibiliteit sluit<br />

perfect aan bij de behoeftes van metaalbewerkers<br />

vandaag, die steeds vaker moeten wisselen<br />

tussen series. De veelzijdigheid van de EGK,<br />

en bij uitbreiding ook EGU grijper zorgt voor<br />

efficiëntiewinst. We zijn bijzonder trots dat we<br />

dat met onze roadshow al aan heel wat integratoren<br />

en eindgebruikers hebben kunnen<br />

tonen”, besluit een tevreden Werner De Ridder,<br />

general manager bij SCHUNK Belgium. ■<br />

industrialautomation.be | 67


advertorial<br />

Tekst en beeld <strong>Automation</strong>24<br />

Servicegerichte veiligheidsoplossingen<br />

Configureerbare veiligheidsschakellijsten en veiligheidsbumpers vullen het assortiment veiligheidstechnologie van<br />

<strong>Automation</strong>24 aan. Van de juiste afmetingen tot aan verschillende diensten: automation24.be heeft het.<br />

Met de individueel configureerbare veiligheidsschakellijsten en veiligheidsbumpers van ASO Safety Solutions kunnen materiaal en mensen worden beschermd.<br />

Om te voldoen aan de voortdurend groeiende<br />

en veranderende veiligheidseisen voor moderne<br />

productie-installaties, breidt <strong>Automation</strong>24<br />

zijn assortiment veiligheidstechnologie steeds<br />

verder uit. Zo zorgen veiligheidsschakellijsten<br />

en veiligheidsbumpers van de fabrikant ASO<br />

Safety Solutions ervoor dat systemen veilig<br />

kunnen worden stilgezet en knel- en schuifranden<br />

worden beschermd. Beide componenten<br />

zijn configureerbaar in de onlineshop<br />

en kunnen perfect worden aangepast aan de<br />

eigen omstandigheden van de fabriek. Naast<br />

deze service kunnen klanten nuttige informatie<br />

vinden in de kennishoek op automation24.be.<br />

Veiligheidsvoorzieningen<br />

voor werk en medewerkers<br />

De veiligheidscontactlijsten van de serie SENTIR<br />

edge zijn bedoeld voor beveiliging van personen<br />

en materiaal op mogelijke knel- en schuifpunten.<br />

De lijsten zijn verkrijgbaar in verschillende<br />

uitvoeringen en bevatten weerstandslussen die<br />

bij aanraking worden overbrugd, waardoor<br />

automatische deuren en machines in het te<br />

beveiligen werkgebied stoppen. Bij automation24.be<br />

kunnen de veiligheidsschakellijsten<br />

tot op de millimeter nauwkeurig worden<br />

geconfigureerd en besteld. De schakellijsten<br />

worden bij <strong>Automation</strong>24 inhouse gefabriceerd<br />

Over <strong>Automation</strong>24<br />

<strong>Automation</strong>24 is een e-commerce-onderneming met eigen online-shop voor automatiseringstechniek.<br />

Het complete assortiment voor automatiseringstechniek omvat meer dan 7.000 merkartikelen<br />

van meer dan 60 merkfabrikanten op het gebied van sensor systemen, procestechniek, besturingsen<br />

aandrijftechniek, veiligheidstechnologie, industriële communicatie techniek, meet- en regel<br />

techniek, industrieverlichting, schakel- en beschermingstechnologie, procesweergaven/tellers,<br />

stroomvoorziening, behuizingen/schakelkasten, gereedschappen en verbindingstechniek. Alle<br />

producten zijn bij <strong>Automation</strong>24 al verkrijgbaar bij een minimale afnamehoeveelheid vanaf het<br />

eerste exemplaar tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.<br />

en kunnen zodoende snel worden geleverd.<br />

Een soortgelijk principe ligt ook ten grondslag<br />

aan de veiligheidsbumpers van de SENTIRserie<br />

van ASO Safety Solutions. De bumpers<br />

bestaan uit een schuimstofkern met een<br />

vochtbestendige hoes en kunnen worden<br />

losgemaakt door ze eenvoudig samen te<br />

drukken. <strong>Automation</strong>24 biedt daarmee een<br />

eenvoudige oplossing om alle bewegingen<br />

van een systeem onmiddellijk stop te zetten.<br />

De bumpers kunnen worden ontworpen in<br />

verschillende afmetingen en uitvoeringen, en<br />

zijn zo individueel configureerbaar volgens de<br />

eigen voorwaarden van de fabriek.<br />

"Met een divers, voortdurend groeiend aanbod<br />

van sterke en innovatieve merkfabrikanten<br />

bieden wij onze klanten oplossingen voor<br />

bijna elke standaard veiligheidstoepassing.<br />

De functies van de veiligheidsschakellijsten en<br />

veiligheidsbumpers van ASO Safety Solutions<br />

moeten specifieke gebieden afdekken. Daarom<br />

hebben we in de shop de mogelijkheid gecreëerd<br />

om ze direct in de juiste maat te bestellen",<br />

legt Adrian Gniwotta, portfoliomanager Veiligheidstechnologie<br />

bij <strong>Automation</strong>24, uit.<br />

Van veiligheid tot service<br />

Daarnaast kunnen klanten op automation24.<br />

be in de kennishoek ook grondige vakkennis<br />

vinden om na te lezen. Informatie over producthighlights<br />

uit het assortiment, branche-inzichten<br />

en de verschillende themawerelden bieden<br />

inzicht in werkingswijzen en nieuwe technologieën,<br />

en geven, last but not least, nuttige tips<br />

bij de implementatie in uw eigen bedrijf. ■<br />

68 | industrialautomation.be


Procestechniek<br />

Stromingsmeettechniek<br />

Drukmeettechniek<br />

Niveaumeettechniek<br />

Temperatuurmeettechniek Procesanalyse Procesbewaking<br />

Uitgebreid assortiment aan sterke merken voor proces- en meettechniek op automation24.be<br />

<br />

<br />

Alle producten<br />

automation24.be/nl/procestechniek<br />

Bent u op zoek naar technisch advies?<br />

Onze klantenservice helpt u graag!<br />

<strong>Automation</strong>24<br />

Uw partner voor<br />

automatiseringstechniek<br />

+32 (0) 2 786 1928<br />

00 800 24 2011 24 (free)<br />

info@automation24.be<br />

automation24.be


Tekst Valérie Couplez | Beeld Rittal<br />

De kracht van automatisering en<br />

digitalisering in bordenbouw benutten<br />

Rittal opende begin juni officieel de deuren van het Rittal Application Center in Lokeren. Een nieuw sluitstuk op<br />

de filosofie die het samen met zusterbedrijf Eplan nastreeft, maar zeker geen eindpunt. Samen willen ze blijven<br />

verdergaan in het digitale verhaal en met gecombineerde oplossingen de volledige waardeketen in bordenbouw,<br />

van engineering tot onderhoud, automatiseren. Klanten kunnen in het Rittal Application Center niet alleen de<br />

technologie aan het werk zien, maar ook proeven van wat dat allemaal concreet oplevert in de praktijk aan kwaliteit,<br />

productiviteit en efficiëntie.<br />

70 | industrialautomation.be


Koen Wolfcarius: “Op die manier willen we het werk<br />

van de bordenbouwer eenvoudiger maken, zodat een<br />

kortere opleiding volstaat. Enkel nog klikken, lezen<br />

en vastschroeven.”<br />

Rittal opende begin juni officieel de deuren van<br />

het Rittal Application Center in Lokeren.<br />

Toen Rittal in 1961 zijn eerste gestandaardiseerde<br />

kast op de markt bracht, had het bedrijf<br />

met hoofdzetel in het Duitse Herborn nog<br />

geen idee welke revolutie dit zou ontketenen.<br />

Het team van ontwikkelaars had gewoon goed<br />

geluisterd naar wat bordenbouwers nodig<br />

hadden. Het zou de rode draad doorheen de<br />

geschiedenis blijven. Koen Wolfcarius, managing<br />

director Rittal Belgium: “We hebben niet<br />

alleen het gamma uitgebreid – drie standaardafmetingen<br />

werden er intussen meer dan dertig<br />

– maar ook nagedacht over hoe we de job van<br />

onze klanten eenvoudiger kunnen maken.”<br />

Tekort aan technisch<br />

personeel opvangen<br />

Het begin van een verhaal van automatisering<br />

en digitalisering. “Al sinds 1989 trekken we<br />

met zusterbedrijf Eplan de kaart van digitalisering<br />

in elektrisch engineeren”, geeft Wolfcarius<br />

aan. “De software van toen is niet meer te<br />

vergelijken met wat hij vandaag is. En ook de<br />

maatschappij niet meer. Een digitale golf heeft<br />

ons overspoeld en wijst ook de weg vooruit.<br />

Het biedt immers een antwoord op het tekort<br />

aan technisch geschoold personeel waarmee<br />

maakbedrijven kampen. We horen van onze<br />

klanten dat het vinden van de juiste mensen<br />

vaak de grootste belemmering voor verdere<br />

groei is.”<br />

Diensten met toegevoegde waarde<br />

Daarom bood Rittal in zijn Modification Center<br />

al verschillende diensten aan ter ondersteuning<br />

van zijn klanten. “In ons atelier freesden we<br />

voor klanten de uitsparingen uit die ze nodig<br />

hadden. Als dienst, maar intussen staan er in<br />

België ook al veertig van onze Perforex machines<br />

bij klanten. Het beste bewijs dat onze<br />

oplossingen klanten echt vooruithelpen.” Zo<br />

evolueerde het tot een plek voor demo’s, training<br />

en zelfs tot een plek voor het bouwen van<br />

prototypes waar physical twins als het ware tot<br />

leven komen.<br />

Met de opening van het Rittal Application<br />

Center wordt daaraan nu een vervolg gebreid.<br />

“Omdat we nog meer toegevoegde waarde<br />

willen brengen voor onze klanten”, vertelt Wolfcarius.<br />

“Hoe dan? Door de volledige waardeketen<br />

te gaan integreren. Van engineering, over<br />

sourcing en manufacturing tot aan operations.”<br />

Geïntegreerde waardeketen<br />

voor meer efficiëntie<br />

Een verhaal van synergie, want samen met de<br />

eenvoud en gebruiksvriendelijkheid van de engineeringsoftware<br />

van zusterbedrijf Eplan ondersteunt<br />

Rittal zijn klanten in bordenbouw in elk<br />

van bovengenoemde fases. Wolfcarius: “Willen<br />

we de volgende stappen zetten in tijdswinst en<br />

efficiëntie, dan moeten we teruggaan naar de<br />

engineering. Door te vertrekken vanuit een<br />

digitaal ontwerp, creëren we een digital twin<br />

en kunnen we alle volgende stappen optimaal<br />

laten renderen. Vanuit de engineering kunnen<br />

we dan immers ook alle machines rechtstreeks<br />

aansturen en zonder kans op fouten voorzien<br />

van wat er nodig is aan producten, bewerkingen<br />

en bekabeling. Op die manier willen we<br />

het werk van de bordenbouwer eenvoudiger<br />

maken, zodat een kortere opleiding volstaat.<br />

Enkel nog klikken, lezen en vastschroeven.”<br />

Perforex en Secarex: winnen in tijd,<br />

besparen op fouten<br />

Hoe die theorie zich nu concreet in de praktijk<br />

vertaalt, dat werd duidelijk bij de wandeling<br />

doorheen het Rittal Application Center. Danny<br />

Forré fungeerde als kundige gids langs de<br />

Perforex, Secarex en Wire Terminal technologie.<br />

“Zelfs een eenvoudige kast heeft al snel<br />

drie à vier openingen nodig. Een manueel<br />

karweitje dat gauw twee uur tijd kost. De<br />

Perforex machine klaart die klus in ongeveer<br />

vijftien minuten. Tijd die de operator overigens<br />

ook nog nuttig kan invullen, want hij hoeft niet<br />

bij de machine te blijven staan.”<br />

De volgende stap is het op maat snijden van<br />

kabelgoten en DIN-rails. Rittal schuift daarvoor<br />

zijn Secarex machine naar voren. “Een<br />

halfauto matische oplossing. Je hoeft de kabelgoot<br />

enkel tegen de aanslag te plaatsen, de rest<br />

doet de machine. Met twee uitgangspunten:<br />

nauwkeurigheid, zodat de bevestigingsgaten<br />

perfect gepositioneerd zijn, en zo weinig<br />

mogelijk materiaalverlies.”<br />

Wereldprimeur met Wire Terminal<br />

In diezelfde kleine kast die als voorbeeld diende<br />

voor de Perforex horen uiteraard de nodige<br />

draden. 84, om precies te zijn. De Wire Terminal<br />

haalt alle informatie daarover eveneens uit<br />

de Eplan Pro Panel software, zodat ze perfect<br />

op maat gesneden worden, geïdentificeerd<br />

en afgewerkt zoals de klant het wenst. “De<br />

bundels worden in de juiste volgorde geleverd.<br />

Waar de operator vroeger alles nog zelf moest<br />

uitmeten, hoeft hij nu enkel nog digitaal het<br />

plan te volgen en de juiste verbinding te maken.<br />

Assembleren dus, in plaats van kableren.<br />

Kinderspel”, aldus Forré.<br />

Met de toevoeging van de Wire Terminal aan zijn<br />

Application Center tekent Rittal Belgium overigens<br />

voor een wereldprimeur. De collega’s van<br />

het hoofdkantoor in Duitsland waren daarom<br />

present op de opening en kijken benieuwd uit<br />

naar hoe deze toevoeging in de smaak valt. ❯<br />

industrialautomation.be | 71


2D-grijpkit - Vision gebaseerd grijpen<br />

De slimme manier van handling<br />

De perfect afgestemde toepassingsset voor het grijpen en<br />

plaatsen van niet-positiegerichte werkstukken.<br />

Meer info<br />

schunk.com<br />

Hand in hand for tomorrow


Door de volledige waardeketen van bordenbouw te gaan integreren, wil Rittal nog meer toegevoegde waarde brengen.<br />

Ook voor kleine series en enkelstuks<br />

Met deze opening wil Rittal tonen dat automatisering<br />

en digitalisering zelfs voor kleinere<br />

series of enkelstuks renderen. Forré: “De tijd<br />

die je in de digitale engineering van je kast<br />

steekt, is nooit verloren. Het gedetailleerde<br />

3D-beeld dat eruit voortkomt maakt het<br />

samenstellen van kasten veel intuïtiever en<br />

verlaagt de kans op fouten al van in het begin.<br />

Er valt ook tijd te winnen, omdat de verschillende<br />

stappen elkaar niet hoeven op te volgen,<br />

alles kan in parallel gebeuren. Wanneer je maar<br />

één kast te bouwen hebt, is het net zo belangrijk<br />

dat het in één keer juist gebeurt in een zo<br />

kort mogelijke tijd. Klanten kunnen dus door<br />

gebruik te maken van het Rittal Application<br />

Center hun efficiëntie verhogen, zonder<br />

zelf te hoeven investeren in deze machines.<br />

Want dit atelier blijft in de eerste plaats<br />

een productieruimte.”<br />

Attent blijven voor noden<br />

En hoewel de cirkel met al deze machines rond<br />

lijkt, blijft Rittal toch vooruit kijken. “Niet elke<br />

klant staat al even ver in dit verhaal van integratie.<br />

Het zal ook niet van toepassing zijn voor<br />

elke klant. Daarom kan al deze technologie<br />

evengoed perfect stand-alone dienen. We<br />

hebben dus nog een lange weg te gaan om<br />

tot een geïntegreerde waardeketen te komen.<br />

75% van dat werk ligt nog voor ons. Maar<br />

tegelijk houden we onze ogen en oren open<br />

voor nieuwe technologische ontwikkelingen.<br />

Rittal vierde de opening van zijn Rittal Application<br />

Center verspreid over drie dagen. In totaal kwamen<br />

bijna 200 genodigden mee vieren.<br />

Apple lanceerde net zijn VR-bril. Liggen daar<br />

mogelijkheden om bordenbouwers verder te<br />

helpen? Tijd zal het uitwijzen, maar wij blijven<br />

attent en alert voor de noden en de vragen<br />

van onze klanten. Zoals we altijd al gedaan<br />

hebben”, besluit Wolfcarius. ■<br />

Met de toevoeging van de Wire Terminal aan zijn<br />

Application Center tekent Rittal Belgium overigens<br />

voor een wereldprimeur.<br />

‘Een digitale golf heeft ons overspoeld en wijst ook de weg vooruit.<br />

Ze biedt een antwoord op het tekort aan technisch geschoold personeel<br />

waarmee maakbedrijven kampen’<br />

industrialautomation.be<br />

| 73


Tekst Brian Thompson | Beeld PTC<br />

5 CAD-TRENDS IN <strong>2023</strong><br />

In <strong>2023</strong> blijft de CAD-markt gedreven door de behoeften van fabrikanten die inspelen op unieke macro-economische<br />

trends. Deze trends zagen we tijdens de COVID-19-pandemie versnellen, maar ze treffen grote ondernemingen en<br />

kleine bedrijven op verschillende manieren.<br />

De inflatie swingt momenteel de pan uit. Grondstoffen en onderdelen<br />

zijn duurder dan ooit en er wordt uitvoerig bericht over tekorten in de<br />

toeleveringsketen die de fabrikanten parten blijven spelen. Een andere<br />

belangrijke macrotrend is de sterkte van de dollar ten opzichte van de<br />

euro. Naarmate de euro wegzakt, voelen fabrikanten die grondstoffen<br />

in euro's inkopen aanzienlijke margedruk. Fabrikanten die producten<br />

verkopen in Europa maar zaken doen in US dollars, zien hun omzet<br />

afkalven. Dit heeft allemaal gevolgen voor de winstgevendheid en zet<br />

druk op de investeringsplannen van fabrikanten die hun bedrijf willen<br />

laten groeien.<br />

In combinatie met andere macropolitieke uitdagingen zorgen deze twee<br />

trends voor onzekerheid over de economische vooruitzichten voor <strong>2023</strong>.<br />

Hoewel deze golf van onzekerheid de hele markt zal beïnvloeden, zijn<br />

grote en middelgrote bedrijven beter gewapend om deze risico's het<br />

hoofd te bieden. Zij weten immers dat je tijdens een recessie moeten<br />

blijven investeren om te kunnen profiteren van de onvermijdelijke opleving.<br />

Grote en de middelgrote ondernemingen hebben hun uitgaven<br />

voor productontwikkeling tijdens de COVID-19-pandemie zelfs grotendeels<br />

gehandhaafd of zelfs verhoogd. Kleinere ondernemingen hadden<br />

doorgaans lagere marges, een kleinere financiële buffer en minder<br />

mogelijkheden om de kosten door te berekenen. In deze periode hielden<br />

ze de hand dan ook vaker op de knip. Als deze macrotrends aanhouden,<br />

verwachten wij in <strong>2023</strong> minder uitgaven van kleinere bedrijven.<br />

Voor <strong>2023</strong> verwachten we vijf megatrends voor<br />

productontwikkeling:<br />

1. Ontwerpprocessen worden aangedreven door simulatie<br />

2. Innovatie ondersteunen met opkomende technologieën<br />

3. De digitale thread door het hele ontwerpproces toepassen<br />

4. Voordelen benutten van Cloud Computing en SaaS<br />

5. Investeringen in opleiding<br />

Trend 1: Ontwerpprocessen worden aangedreven door<br />

simulatie<br />

In <strong>2023</strong> verwachten we een aanhoudende impuls voor Simulation Driven<br />

Design (SDD) in de markt. In plaats van simulatietechnologie hoofdzakelijk<br />

aan het einde van het ontwerpproces toe te passen, verwachten wij<br />

dat ontwerpers en ingenieurs deze technologie gedurende het gehele<br />

ontwerpproces zullen gaan gebruiken. Door deze verschuiving worden<br />

simulatietoepassingen nu zo vroeg als haalbaar in het productontwikkelingsproces<br />

gebruikt. Organisaties kunnen ontwerpen van hogere<br />

kwaliteit ontwikkelen en de kosten beter in de hand houden. En dit<br />

dankzij weloverwogen beslissingen eerder in het ontwerpproces. Bovendien<br />

maakt dit meer innovatie mogelijk: bedrijven kunnen immers veel<br />

meer potentiële ontwerpen onderwerpen aan digitale tests. Dankzij deze<br />

verleidelijke cocktail van hogere kwaliteit, meer innovatieve en kosteneffectieve<br />

ontwerpen, gekoppeld aan nieuwere en gebruiksvriendelijke<br />

technologieën zoals real-time simulatie, zal SDD sneller ingang vinden.<br />

Simulatievoorbeeld één: structurele spanningsanalyse van een onderdeel voor<br />

sneeuwscooters met behulp van Creo Simulation Live voor ontwerpbegeleiding in<br />

real-time.<br />

Bedrijven zijn al jaren voorstander van SDD, maar de instrumenten hiervoor<br />

waren niet op elkaar afgestemd en de processen onvolledig, waardoor<br />

deze inspanningen werden afgeremd. Meer inzetten op simulatie<br />

blijft echter een procesverandering die werk en inzet vergt, zoals bij alle<br />

veranderprocessen het geval is. Door simulatietechnologie rechtstreeks<br />

te integreren in de bestaande CAD-tools van ontwerpers en ingenieurs<br />

wordt het grootste obstakel aangepakt. Ontwerpers en ingenieurs<br />

kunnen nu simulatiehulpmiddelen gebruiken, zowel met het native CADmodel<br />

als binnen hun huidige ontwerpprocessen.<br />

Deze diepgaande integratie maakt de digital thread mogelijk.<br />

Dankzij deze integratie worden wijzigingen en updates die tijdens<br />

de SDD worden aangebracht, onmiddellijk opgenomen<br />

in de digital thread. Het belang hiervan valt niet te onderschatten.<br />

De waarde van de "enige bron van de waarheid" in de hele<br />

waardeketen wordt zo versterkt. Het zorgt voor consistentie door<br />

fouten te voorkomen en zorgt voor efficiëntie door de procescycli<br />

te verkorten.<br />

We zien dan ook een gestage groei van nieuwe accounts die investeren<br />

in deze technologieën. En, nog belangrijker, een bredere toepassing en<br />

uitbreiding binnen bestaande accounts. Bedrijven profiteren van een grotere<br />

wendbaarheid omdat zij ontwerpen snel kunnen valideren en vorderingen<br />

boeken, de kwaliteit kunnen verbeteren, de markt sneller kunnen<br />

74 | industrialautomation.be


edienen en met meer vertrouwen kunnen ontwerpen. Ook klanten verkennen<br />

een breder gamma aan ontwerpconcepten dankzij simulatietechnologie<br />

die dure prototypes vervangt. Dit vergroot de kans om optimale<br />

producten te krijgen.<br />

Trend 2: Innovatie ondersteunen met opkomende<br />

technologieën<br />

Nieuwe ontwerptechnologieën zoals generatief ontwerp en additive<br />

manufacturing stimuleren innovatie op het vlak van productontwikkeling.<br />

Dankzij deze technologieën ontstaat er veel meer ruimte om bepaalde<br />

ontwerpdoelstellingen te behalen. Kortom, de mogelijkheden zijn ruimer<br />

en worden naar een hoger niveau getild. Veel grotere bedrijven zijn weliswaar<br />

bezig met experimenten en trachten deze nieuwe technologieën<br />

in hun werkstromen te integreren, maar het zijn de kleinere, wendbare<br />

bedrijven die het voortouw nemen.<br />

Generatieve ontwerpalgoritmen hebben een open geest. Ze worden niet<br />

gehinderd door het menselijk denkproces. Gebruikers definiëren het ontwerpprobleem,<br />

en de engine genereert een reeks optimale oplossingen<br />

die vaak ondenkbaar zijn voor een mens. In een tijdsbestek van een paar<br />

uren of dagen kan deze technologie iets bereiken wat ontwerpers weken<br />

of maanden zou kosten, mochten ze de tijd en het budget krijgen om<br />

zoveel mogelijkheden te onderzoeken. Omdat de generatieve technologie<br />

de focus verlegt van het creëren van geometrie naar een betere<br />

definitie van het probleem, kunnen ingenieurs zich richten op wat zij<br />

het beste kunnen: engineering. Door deze technologie in de CAD-taal te<br />

verankeren, dankzij het native CAD-model, kunnen ingenieurs generatief<br />

ontwikkelde ontwerpen opnemen in hun bestaande ontwerpen. Dit<br />

Een stochastische roosterstructuur, ontworpen met de additive manufacturing<br />

roostermogelijkheden in Creo, biedt een schuimachtig materiaal dat ideaal is voor<br />

lichtgewicht schok- en geluidsabsorptie.<br />

levert een wendbaar proces op, dat de voordelen van parametrische CAD<br />

ten volle benut. Hierdoor wordt generatief ontwerp een drijvende kracht<br />

achter echte innovatie en geen semi-nutteloze, tijdelijke oplossing die<br />

losstaat van de rest van het proces.<br />

Via additive manufacturing kunnen bedrijven unieke ontwerpen ontwikkelen<br />

die met geen enkele andere fabricagetechnologie haalbaar zijn. Deze<br />

mogelijkheid heeft vele bedrijven er het afgelopen decennium toe gebracht<br />

te experimenteren met additive manufacturing en dit heeft verbazingwekkende<br />

resultaten opgeleverd.<br />

Zo ook bij Advanced Engineering Solutions. Het bedrijf heeft het<br />

ontwerp voor een nieuw type warmtewisselaar van een helikopter<br />

helemaal geoptimaliseerd. ❯<br />

Brian Thomson, General Manager en Divisional Vice President CAD van PTC<br />

Zijn er regionale<br />

verschillen tussen<br />

bijvoorbeeld de VS<br />

en Europa?<br />

Kleinere bedrijven over de hele wereld<br />

zetten agressiever in op de nieuwe mogelijkheden<br />

van opkomende technologieën dan<br />

hun grotere concurrenten. Grotere Europese<br />

bedrijven blijven eerder terughoudend bij<br />

de invoering van nieuwe technologieën in de<br />

kern van ontwerp en engineering. Daarentegen<br />

zoeken ze nog steeds de grenzen op<br />

van geavanceerde fabricagemethoden. In<br />

Noord-Amerika is er wat meer evenwicht.<br />

Sommige bedrijven trachten de geavanceerde<br />

fabricageprocessen weer in eigen<br />

land door te voeren, en sommige markten,<br />

zoals lucht- en ruimtevaart en defensie,<br />

zullen agressief op zoek gaan naar nieuwe<br />

technologieën voor ontwerp en engineering.<br />

industrialautomation.be<br />

| 75


Met behulp van rasterstructuren die enkel<br />

met behulp van additieve technologie konden<br />

worden geproduceerd, werd een warmtewisselaar<br />

ontworpen en vervaardigd die half zo<br />

groot was als het origineel en toch vier keer<br />

zoveel koelvermogen leverde.<br />

Deze use case is het soort innovatie dat steeds<br />

meer klanten ertoe aanzet tools voor additive<br />

manufacturing rechtstreeks in hun ontwerpproces<br />

te integreren. Net als bij generatief<br />

ontwerpen doorbreekt een op zichzelf staande<br />

oplossing de digital thread, waardoor ontwerpers<br />

geen baat hebben bij het native<br />

CAD-model en er veel dubbel werk ontstaat.<br />

Om echt innovatief te zijn, moeten<br />

gebruikers werken in het native<br />

CAD-model, aan de hand van technologieën<br />

die volledig zijn geïntegreerd<br />

in hun bestaande workflows.<br />

Ontwerpers willen keer op keer<br />

uiterst nauwkeurige resultaten en<br />

uitgekiende verbanden kunnen<br />

leggen tussen alle aspecten van hun<br />

ontwerp, ongeacht de oorsprong<br />

van de geometrie of de beoogde<br />

fabricagetechniek. Zonder integratie<br />

zitten ontwerpers vast aan een<br />

onderbroken keten van tools en<br />

kunnen zij niet ten volle profiteren<br />

van de voordelen en de kracht van<br />

parametrische CAD. Innovatie wordt<br />

mogelijk gemaakt door integratie.<br />

Bij echte innovatie maakt men optimaal<br />

gebruik van de beste technologie<br />

voor elke ontwerptaak, voor alle<br />

onderdelen van het ontwerp, zonder<br />

de functionele interactie tussen die<br />

verschillende onderdelen uit het oog<br />

te verliezen.<br />

Trend 3: De digital thread<br />

door het hele ontwerpproces<br />

toepassen<br />

Bedrijven zijn zich al jaren bewust van de<br />

waarde van de modelgebaseerde organisatie,<br />

waarbij het gebruik van het CAD-model<br />

in de hele organisatie wordt opgeschaald. Het<br />

doel is de efficiëntie te verhogen en de foutenlast<br />

te verlagen door een digital thread te spannen<br />

tussen functies en door de hele organisatie.<br />

deze consistentie creëren en samenwerking<br />

bevorderen door verschillende functies af te<br />

stemmen op een robuuste reeks gegevens. De<br />

dataset beschikt over real-time datasynchronisatie,<br />

zodat informatie beschikbaar is voor alle<br />

gebruikers upstream en downstream.<br />

De meeste bedrijven blijven nog steeds vasthouden<br />

aan meerdere, los van elkaar staande<br />

tools bij het ontwerpproces. Hierdoor wordt<br />

de keten van digitale tools doorbroken, hetgeen<br />

de flexibiliteit en de efficiëntie ondermijnt<br />

en de foutenlast verhoogt. Naarmate de<br />

concurrentie toeneemt en de leveringsproblemen<br />

aanhouden, moeten bedrijven manieren<br />

vinden om betere producten sneller en tegen<br />

lagere kosten op de markt te brengen. Deze<br />

bedrijven zijn zich bewust van de voordelen<br />

van een digital thread door het productontwikkelingsproces<br />

om de volledige waarde van het<br />

3D CAD-model te benutten. Door een digital<br />

thread voor het productontwikkelingsproces<br />

te gebruiken, hoeven er geen gevens meer uitgewisseld<br />

te worden tussen de verschillende<br />

tools. Deze gegevensoverdracht kost immers<br />

tijd, energie en verhoogt de kans op fouten.<br />

Gebruikers moeten de hele tijd van systeem<br />

veranderen. En hierdoor wordt de digital<br />

thread doorgeknipt, waardoor handmatig<br />

en gefragmenteerd werk nodig is.<br />

Meer dan ooit zien we dat klanten<br />

volledig associatieve deliverables<br />

bouwen die herbruikbaar zijn en<br />

ook gemakkelijk kunnen worden<br />

bijgewerkt wanneer ontwerpen<br />

evolueren.<br />

Een uitstekend voorbeeld van<br />

deze groeiende trend is het<br />

aansturen van productieresultaten<br />

vanuit het CADsysteem,<br />

waarbij losstaande<br />

oplossingen voor het bepalen<br />

van freesbanen worden<br />

geëlimineerd. Net als zoals<br />

het gebruik van niet-geïntegreerde<br />

ontwerptools<br />

problemen oplevert, leidt<br />

deze loskoppeling tot<br />

onnodige wrijving, vooral<br />

naarmate ontwerpen<br />

evolueren. Door deze<br />

deliverables uit de CADtool<br />

te halen, nemen<br />

bedrijven een wrijvingspunt<br />

weg, blijven associ-<br />

Wat is de digital thread? Een digital thread<br />

creëert een gesloten lus tussen de digitale en<br />

fysieke wereld om producten, mensen, processen<br />

en plaatsen te optimaliseren. Het is een<br />

manier om gegevens te ontsluiten – een enkele<br />

bron van waarheid. Wanneer deze thread in de<br />

volledige waardeketen wordt toegepast, kan<br />

Een avionica warmtewisselaar<br />

geproduceerd uit 3D-geprint metaal<br />

en zelfdragende gyroïde roosters. Dit<br />

innovatief ontwerp biedt een hogere<br />

structurele sterkte, viermaal betere<br />

prestaties en slechts half het volume van het<br />

oorspronkelijke ontwerp.<br />

76 | industrialautomation.be


atieve koppelingen bestaan en worden onnodige gegevensoverdrachten<br />

vermeden. Zo zijn onderdelen sneller klaar voor productie in de fabriek<br />

en daalt de kans op fouten.<br />

Trend 4: Voordelen benutten van Cloud<br />

Computing en SaaS<br />

In <strong>2023</strong> zal naar schatting 50% van alle uitgaven voor bedrijfsapplicaties<br />

naar SaaS-toepassingen gaan. Bedrijven blijven dus investeren in SaaS<br />

en de cloud, en zij verwachten dan ook van softwareleveranciers dat zij<br />

op hun beurt investeren in functionaliteiten die gebruikmaken van wat<br />

SaaS en de cloud kunnen bieden. Ontwerpsoftware vormt hierop geen<br />

uitzondering en de eerste plaats waar veranderingen te verwachten zijn,<br />

is in de licenties en het gebruik. Beeld je in dat je alle gebruikersrechten<br />

kunt beheren en alle software voor het volledige bedrijf kunt inzetten,<br />

ongeacht de locatie, aan je eigen bureau met behulp van een lichtgewicht<br />

webportaal. Voor grote ondernemingen betekent dit een aanzienlijke<br />

tijdsbesparing en vermindering van de complexiteit, terwijl er meer<br />

controle mogelijk is.<br />

Wat zijn de verschillen tussen de<br />

vooruitzichten<br />

van vorig jaar en die voor dit jaar?<br />

Dit jaar staat de transformatie van het productontwikkelingsproces<br />

op de voorgrond. Dit blijkt uit de toenemende belangstelling voor<br />

opleidingen over nieuwe en efficiëntere ontwerpprocessen die worden<br />

ondersteund door nieuwe technologieën. Bovendien zien we bij engineering<br />

meer interesse in een versnelde invoering van SaaS. Bedrijven<br />

die al lang geïnteresseerd zijn in SaaS, onderzoeken nu de mogelijkheid<br />

om dit concept in hun productontwikkelingsprocessen op te nemen voor<br />

meer flexibiliteit, samenwerking en toegang tot rekenkracht in de cloud.<br />

Een ander vlak waarop we aanzienlijke verbeteringen verwachten, is<br />

samenwerking. Door ontwerpsoftware te combineren met de kracht<br />

van de cloud kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde<br />

ontwerp werken in een gedeelde omgeving. Dit maakt het ook veel<br />

gemakkelijker om teams uit te breiden met mensen van buiten het bedrijf<br />

(verkopers, partners, enzovoort) en om de intellectuele eigendomsrechten<br />

te beschermen.<br />

Toegang tot flexibele rekenkracht zal ook een belangrijk voordeel bieden<br />

aan engineering-ontwerptools. Dankzij cloud computing kan de kracht<br />

van technologieën zoals generatief ontwerp drastisch opgeschaald<br />

worden. We zien nu al dat bedrijven gebruikmaken van elastische computertechnologie<br />

om de ontwerpruimte te vergroten met behulp van<br />

generatieve technologie. Hierbij worden honderden mogelijke oplossingen<br />

onderzocht in de tijdspanne die men vroeger nodig had om er één<br />

te onderzoeken.<br />

Ten slotte krijgen klanten die overstappen op SaaS automatisch en regelmatig<br />

toegang tot nieuwe mogelijkheden en hoeven ze zich nooit meer<br />

zorgen te maken over het plannen van een upgrade naar een nieuwere<br />

versie.<br />

Trend 5: Investeringen in opleiding<br />

De laatste trend die we zien aankomen in <strong>2023</strong> bestaat al lang: opleiding.<br />

We zien een heropleving in het belang van opleidingen. Meer bedrijven<br />

richten zich immers op de digital thread die door de waardeketen loopt.<br />

Bedrijven worden gedwongen om goede modelleerpraktijken te hanteren,<br />

omdat ze 3D-modellen moeten kunnen afleveren van hoge kwaliteit<br />

die onmiddellijk klaar zijn voor productie.<br />

Door best practices in teams te bepalen en te benutten, door middel<br />

van effectieve training, worden het hergebruik van ontwerpen en de<br />

samenwerking ook doeltreffender. Ontwerpers willen bestaande ontwerpen<br />

kunnen hergebruiken omdat dit tijd en energie bespaart. Maar<br />

als de modelleerpraktijken die zijn gebruikt om die ontwerpen<br />

te maken gebreken vertonen of onbegrijpelijk zijn voor de<br />

volgende ontwerper, dan is het hergebruik ervan aanzienlijk<br />

minder waardevol.<br />

De andere uitdaging die meer bedrijven ertoe aanzet in opleiding<br />

te investeren, is het groeiende tekort aan technisch talent. Volgens<br />

sommige voorspellingen zullen er tegen 2<strong>03</strong>0 zelfs miljoenen technici te<br />

Simulatievoorbeeld twee: structurele spanningsanalyse van een wiel met ophanging<br />

en drijfstangen. Crea Simulation Live zorgde voor ontwerpbegeleiding in<br />

real-time.<br />

weinig zijn. Alle bedrijven, ongeacht hun omvang, voelen het tekort nu al en<br />

hebben ingezien dat zij hun ontwerpers zo effectief mogelijk moeten inzetten.<br />

Deze concurrentie om technisch talent benadrukt ook het belang om<br />

dit talent te behouden. Ontwerpers die hun marktwaarde willen verhogen,<br />

zullen een andere baan zoeken om toegang te krijgen tot opleidingen en<br />

kwalificaties. Omgekeerd vereisen sommige bedrijven bepaalde kwalificaties<br />

om hun geloofwaardigheid te bewaken en hun betrouwbaarheid aan<br />

klanten te tonen.<br />

Conclusie<br />

Al deze factoren maken opleiding in <strong>2023</strong> dubbel zo belangrijk. Goed opgeleide<br />

ontwerpers die gedeelde processen gebruiken zullen duidelijkheid<br />

brengen, het ontwerpproces versnellen, de kwaliteit verbeteren en meer<br />

samenwerking en innovatie stimuleren. Uiteindelijk willen bedrijven kunnen<br />

beschikken over efficiëntere, productievere technici die hoogwaardige,<br />

direct produceerbare ontwerpen afleveren die herbruikbaar en nuttig zijn in<br />

de hele waardeketen. Zij willen dat die ontwerpen tijdens het hele productontwikkelingsproces<br />

digitaal worden getest aan de hand van geïntegreerde<br />

simulatietechnologie. Natuurlijk willen ze voor deze ontwerpen gebruikmaken<br />

van de allernieuwste technieken voor additieve en generatieve productie.<br />

Zelfs met deze geavanceerde technologieën die diep in de CAD-omgeving<br />

zijn geïntegreerd, is een basisopleiding over de toepassing ervan verreweg<br />

de meest efficiënte weg naar volledige productiviteit. Zo beschikken technici<br />

en ontwerpers over de nodige kennis en middelen om de digitale thread<br />

intact te houden. ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 77


PARTNER WORDEN<br />

VAN INDUSTRIAL<br />

AUTOMATION?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op industrialautomation.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op industrialautomation.be<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar industrialautomation.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

industrialautomation.be


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.industrialautomation.be/bedrijven/<br />

ACE STOSSDÄMPFER GMBH<br />

Albert-Einstein-Str. 15<br />

40764 LANGENFELD<br />

T +32 11 96 07 36<br />

E benelux@ace-int.eu<br />

W www.ace-ace.nl<br />

APEX DYNAMICS BV<br />

Churchillaan 101<br />

5705 BK HELMOND<br />

T +32 3 808 15 62<br />

T +31 492 509 995<br />

E sales@apexdyna.be<br />

W www.apexdyna.be<br />

BAUMER NV<br />

Ringlaan 17 A<br />

2960 BRECHT<br />

T +32 3 376 64 25<br />

E Sales.be@baumer.com<br />

W www.baumer.com<br />

B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING<br />

Guldensporenpark 28<br />

9820 MERELBEKE<br />

T +32 92 32 50 01<br />

F +32 92 32 40 07<br />

E office.be@br-automation.com<br />

W www.br-automation.com<br />

ACTEMIUM / PROMATIC - B<br />

Leon Bekaertlaan 24<br />

9880 AALTER<br />

T + 32 9 325 75 50<br />

W www.actemium.be<br />

AGIDENS<br />

ARCADEL BVBA<br />

Vierwegstraat 186<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 24 42 83<br />

E info@arcadel.be<br />

W www.arcadel.be<br />

BECKHOFF AUTOMATION BVBA<br />

Klaverbladstraat 11.2/2<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 25 22 00<br />

F +32 13 25 22 01<br />

E info@beckhoff.be<br />

W www.beckhoff.be<br />

CADCAMATIC NV<br />

Ringaertstraat 5<br />

8820 TORHOUT<br />

T +32 50 28 86 85<br />

E info@cadcamatic.be<br />

W www.cadcamatic.be<br />

Baarbeek 1<br />

2070 ZWIJNDRECHT<br />

T +32 3 641 17 70<br />

E info@agidens.com<br />

W www.agidens.com<br />

ARCSOM<br />

Meanderveld 05-0401<br />

1651 BEERSEL<br />

T +32 2 311 88 77<br />

E info@arcsom.com<br />

W www.arcsom.com<br />

BELMATIC BV<br />

Poelvoordestraat 1A<br />

8760 MEULEBEKE<br />

CATEC BV<br />

Turfschipper 114<br />

2292 JB WATERINGEN<br />

T +32 51 79 27 17<br />

T +31 174 272 330<br />

E<br />

info@belmatic.be<br />

E<br />

info@catec.nl<br />

AMR SERVICE<br />

Industrieterrein Kolmen 1138<br />

3570 ALKEN<br />

T +32 11 31 19 88<br />

F +32 11 31 48 97<br />

Vaartstraat 17 Bus2<br />

2240 ZANDHOVEN<br />

T +32 3 320 99 10<br />

F +32 3 321 00 73<br />

E info@amrservice.be<br />

W www.amrservice.be<br />

AUTOMATION24<br />

Wolstraat 70<br />

1000 BRUSSEL<br />

T 00800 24 2011 24<br />

E info@automation24.be<br />

W www.automation24.be<br />

B & A | RENTAL<br />

T +32 491 88 51 00<br />

W www.b-arental.be<br />

W www.belmatic.be<br />

BIHL+WIEDEMANN GMBH<br />

Floßwörthstraße 41<br />

68199 MANNHEIM<br />

T +49 6 21 33 99 60<br />

E mail@bihl-wiedemann.de<br />

W www.bihl-wiedemann.de/nl<br />

W www.catec.be<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

APEM BENELUX<br />

Belgicastraat 7/1<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 725 05 00<br />

E sales@apem.be<br />

W www.apem.com<br />

W www.idec-emea.com<br />

B & A | TECHNICS<br />

T +32 495 29 57 19<br />

W www.b-abvba.be<br />

BATENBURG<br />

Leuvensesteenweg 613<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 22 53 31 20<br />

E info@batenburgbelgie.be<br />

W www.batenburg-mechatronica.be<br />

BINTZ TECHNICS<br />

Brixtonlaan 23<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 20 49 16<br />

F +32 27 20 37 50<br />

E info@bintz.be<br />

W www.bintz.be<br />

COOLWORLD RENTALS BVBA<br />

Adequat NV Business Center<br />

Brusselsesteenweg 159<br />

9090 MELLE<br />

T +32 93 35 26 90<br />

T. 0800 88900 (gratis)<br />

E sales@coolworld-rentals.be<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

industrialautomation.be<br />

| 79


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.industrialautomation.be/bedrijven/<br />

W www.heidenhain.be<br />

DDD TECHNICS<br />

EPLAN SOFTWARE & SERVICES<br />

EWELLIX BENELUX B.V.<br />

HELMHOLZ BENELUX B.V.<br />

Bettestraat 25<br />

9190 STEKENE<br />

T +32 32 83 83 11<br />

Bosstraat 54<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 53 96 96<br />

Papendorpsesweg 83<br />

3528 BJ UTRECHT<br />

T +31 30 79 20 222<br />

E sales.benelux@ewellix.com<br />

Elektraweg 5<br />

3144 CB MAASSLUIS<br />

T +31 85 401 07 10<br />

E<br />

info@dddtechnics.be<br />

E<br />

sales@eplan.be<br />

W www.ewellix.com<br />

E<br />

info@helmholz-benelux.eu<br />

W www.dddtechnics.be<br />

W www.eplan.be<br />

W www.helmholz-benelux.eu<br />

FESTO BELGIUM NV<br />

Kolonel Bourgstraat 101<br />

DELTA-TEMP<br />

Lange Ambachtstraat 13<br />

9860 Oosterzele<br />

T +32 80 02 52 56<br />

E info@delta-temp.com<br />

W www.delta-temp.be<br />

E-T-A BENELUX S.A./N.V.<br />

Guillaume Stassartlaan 109<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 25 23 30 97<br />

E info@e-t-a.be<br />

1<strong>03</strong>0 SCHAARBEEK<br />

T +32 27 02 32 11<br />

F +32 27 02 32 09<br />

E sales_be@festo.com<br />

W www.festo.com<br />

HYLINE N.V.<br />

Booiebos 27<br />

9<strong>03</strong>1 DRONGEN<br />

T +32 92 44 78 18<br />

E info@hyline.be<br />

W www.hyline.be<br />

W www.e-t-a.be<br />

FORTOP BELGIË<br />

Guido Gezellestraat 126<br />

1654 HUIZINGEN<br />

DOBIT PRODUCTS<br />

Industrielaan 6<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 28 57 85<br />

E info@dobit.com<br />

W www.products.dobit.com<br />

EQUANS<br />

Simón Bolívarlaan 34<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 23 70 31 11<br />

W www.equans.be<br />

T +32 2 331 41 16<br />

E info@fortop.be<br />

W www.fortop.be<br />

GEFRAN BENELUX<br />

ENA 23 zone 3, nr 3910<br />

Lammerdries-Zuid 14A<br />

IFM ELECTRONIC<br />

Zuiderlaan 91<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 24 81 02 20<br />

E info.be@ifm.com<br />

W www.ifm.com/be/nl<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 24 81 81<br />

F +32 14 24 81 80<br />

ECI SOFTWARE SOLUTIONS<br />

Drukkerijstraat 11<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 57 88 44<br />

E belgium-info@ecisolutions.com<br />

W www.ecisolutions.com<br />

EUCHNER<br />

Visschersbuurt 23<br />

3356 AE PAPENDRECHT<br />

T +31 78 615 47 66<br />

E info@euchner.be<br />

W www.euchner.be<br />

E info@gefran.be<br />

W www.gefran.be<br />

HARTING NV<br />

Z3 Doornveld 23<br />

1731 ZELLIK<br />

IGE+XAO BELGIUM<br />

Terhulpsesteenweg 181 bus 21<br />

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE<br />

T +32 22 19 09 59<br />

E info-benelux@ige-xao.com<br />

W www.ige-xao.com<br />

T +32 2 466 01 90<br />

E<br />

be@harting.com<br />

ELSTO BOEKHOLT DRIVES & CONTROL<br />

EURONORM DRIVES SYSTEMS BV<br />

W www.harting.com/BE/nl<br />

IGUS BVBA<br />

Antwerpsesteenweg 144<br />

Hub van doorneweg 8<br />

Jagersdreef 4A<br />

2950 KAPELLEN<br />

T +32 33 55 10 10<br />

E belgium@elsto.eu<br />

W www.boekholt.be<br />

2171 KZ SASSENHEIM<br />

T +31 25 22 28 850<br />

E info@euronorm.nl<br />

W www.euronormdrives.nl<br />

HEIDENHAIN<br />

Pamelse Klei 47<br />

1760 ROOSDAAL<br />

T +32 54 34 31 58<br />

E sales@heidenhain.be<br />

2900 SCHOTEN<br />

T +32 33 30 13 60<br />

E info@igus.be<br />

W www.igus.be<br />

80 | industrialautomation.be


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.industrialautomation.be/bedrijven/<br />

INDUVIDO<br />

KLINGER BELGIUM NV<br />

LEUZE ELECTRONIC<br />

MURRELEKTRONIK BV<br />

François Beuckelaersstraat 27<br />

1785 MERCHTEM<br />

T +32 49 93 01 906<br />

E info@induvido.be<br />

W www.induvido.be<br />

Everest Office Park,<br />

Leuvensesteenweg 250A<br />

1800 VILVOORDE<br />

T +32 22 47 16 11<br />

E info@klinger.be<br />

W www.klinger.be<br />

De Regenboog 11<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 22 53 16 00<br />

F +32 22 53 15 36<br />

E info.BE@leuze.com<br />

W www.leuze.be<br />

Noorderlaan 147-b9<br />

2<strong>03</strong>0 ANTWERPEN<br />

T +32 38 08 68 81<br />

E sales@murrelektronik.be<br />

W www.murrelektronik.be<br />

IKOLOGIC NV<br />

Baron Ruzettelaan 5/1.1<br />

8310 ASSEBROEK (BRUGGE)<br />

T +32 50 73 13 30<br />

E info@ikologik.com<br />

W www.ikologik.com<br />

KNF Verder N.V.<br />

Kontichsesteenweg 17<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 38 71 96 24<br />

E info@knf.be<br />

W www.knf.be<br />

MA-IT MY AUTOMATION<br />

Keulenstraat 21<br />

7418 ET DEVENTER<br />

T +31 85 130 25 26<br />

E contact@my-automation.nl<br />

W www.my-automation.nl<br />

NORD AANDRIJVINGEN<br />

Boutersemdreef 24<br />

2240 ZANDHOVEN<br />

T + 32 34 84 59 21<br />

F + 32 34 84 59 24<br />

E belgium@nord.com<br />

W www.nord.be<br />

INIMCO<br />

Frankrijkstraat 11 K5<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 78 35 35 51<br />

E we@inimco.com<br />

W inimco.com<br />

KROHNE BELGIUM NV<br />

Noordkustlaan 16<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 24 66 00 10<br />

F +32 24 66 08 00<br />

E krohnebelgium@krohne.com<br />

W www.krohne.be<br />

MASTERCHIPS<br />

Industrielaan 4<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 56 22 36 73<br />

E info@masterchips.eu<br />

W www.masterchips.eu<br />

PARKER HANNIFIN BENELUX<br />

Nijverheidsweg 3<br />

3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT<br />

T +31 54 15 85 000<br />

E parker.benelux@parker.com<br />

W www.parker.com<br />

INNOMATIC<br />

MEZ MOTOREN<br />

Vlamingstraat 4<br />

8560 WEVELGEM<br />

T +32 56 31 12 06<br />

E info@innomatic.be<br />

W www.innomatic.be<br />

LAPP BENELUX<br />

Van Dijklaan 16<br />

5581 WG WAARLE<br />

T +31 40 228 50 00<br />

F +31 40 228 50 10<br />

E sales.lappbenelux@lappgroup.com<br />

W www.lappbenelux.lappgroup.com<br />

Vlamingveld 32<br />

8490 JABBEKE<br />

T +32 50 25 04 90<br />

F +32 50 25 04 99<br />

E mez@vanhoucke.be<br />

W mezmotorenbelgium.be<br />

PEPPERL+FUCHS NV<br />

Metropoolstraat 11<br />

2900 SCHOTEN<br />

T +32 36 44 25 00<br />

E info@be.pepperl-fuchs.com<br />

W www.pepperl-fuchs.be<br />

IXON<br />

Zuster Bloemstraat 20<br />

5835 DW BEUGEN<br />

T +31 85 744 1105<br />

E info@ixon.cloud<br />

W www.ixon.cloud<br />

LENZE BVBA<br />

Rijksweg 10c<br />

2880 BORNEM<br />

T +32 35 42 62 00<br />

E sales.be@lenze.com<br />

MGH MAINTENANCE & GEARS<br />

HEYVAERT<br />

Rittwegerlaan 2B<br />

1830 MACHELEN<br />

T +32 27 53 00 40<br />

F +32 27 53 00 49<br />

E info@MGH.be<br />

PHOENIX MECANO NV<br />

Karrewegstraat 124<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 92 20 70 50<br />

F +32 92 20 72 50<br />

E info.pmb@pmk.be<br />

W<br />

www.inrato.com<br />

W www.lenze.com<br />

W www.mgh.be<br />

W<br />

www.phoenix-mecano.be<br />

industrialautomation.be<br />

| 81


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.industrialautomation.be/bedrijven/<br />

PILZ BELGIUM CVBA<br />

ROUTECO B.V.<br />

SIGMATEK<br />

VINTIV<br />

Poortakkerstraat 37/0201<br />

9051 SINT-DENIJS-WESTREM<br />

T +32 93 21 75 70<br />

E info@pilz.be<br />

W www.pilz.com<br />

Everdongenlaan 23<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 39 43 40<br />

E info-be@routeco.com<br />

W www.routeco.com<br />

POWERED BY SIGMACONTROL<br />

Bijdorp West 24<br />

2992 LC BARENDRECHT<br />

T +32 32 97 70 07<br />

E office@sigmacontrol.eu<br />

W www.sigmacontrol.eu<br />

Neusenberg 1A<br />

3583 BERINGEN<br />

T +32 11 52 53 70<br />

E info@vintiv.be<br />

W www.vintiv.be<br />

W www.vintiv.be<br />

PROFIT PLUS<br />

Beneluxlaan 1a<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 96 02 00<br />

E hello@profitplus.be<br />

W www.profitplus.be<br />

SCHMERSAL BELGIUM NV/SA<br />

Nieuwlandlaan 73,<br />

Industriezone B413<br />

3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 57 16 18<br />

F +32 16 57 16 20<br />

E info@schmersal.be<br />

W www.schmersal.be<br />

TECHNOLEC BVBA<br />

Hoogkamerstraat 337 bus 2<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 37 10 69 69<br />

F +32 37 10 69 70<br />

E info@technolec.be<br />

W www.technolec.be<br />

WAGO BeLux NV<br />

Excelsiorlaan 11<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 17 90 90<br />

F +32 27 17 90 99<br />

E info-be@wago.com<br />

W www.wago.be<br />

WEG Benelux S.A.<br />

RDL ENGINEERING<br />

Ambachtenstraat 46<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 51 31 35 24<br />

E info@rdl-engineering.com<br />

W www.rdl-engineering.com<br />

SCHNEIDER ELECTRIC NV/SA<br />

Dieweg 3<br />

1180 BRUSSEL<br />

T +32 23 73 75 02<br />

E customer-service.be@<br />

schneider-electric.com<br />

W www.se.com<br />

TR-ELECTRONIC BENELUX<br />

Dorpstraat 18C<br />

5386 AM Geffen<br />

T +31 73 844 96 00<br />

E Rene.Verbruggen@tr-electronic.nl<br />

W www.tr-electronic.nl<br />

Rue de l’Industrie 30 D<br />

1400 NIVELLES<br />

T +32 67 88 84 20<br />

F +32 67 84 17 48<br />

E info-be@weg.net<br />

W www.weg.net<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

SCHUNK INTEC N.V.<br />

Industrielaan 4, Zuid III<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 53 85 35 04<br />

F +32 53 83 63 51<br />

E info@be.schunk.com<br />

W www.be.schunk.com<br />

TURCK MULTIPROX nv<br />

Lion d’Orweg 12<br />

9300 AALST<br />

T +32 53 76 65 66<br />

E mail@multiprox.be<br />

W www.multiprox.be<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 WILLEBROEK<br />

T +32 38 66 18 00<br />

F +32 38 66 18 28<br />

E info@atem.be<br />

W www.atem.be<br />

ROTERO BELGIUM<br />

Wayenborgstraat 10<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 45 18 40<br />

E info@rotero.be<br />

SIEMENS<br />

Guido Gezellestraat 123<br />

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)<br />

T +32 25 36 21 11<br />

F +32 25 36 24 92<br />

E industrie.be@siemens.com<br />

VEGA<br />

J. Tieboutstraat 67<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 466 05 05<br />

F +32 2 466 88 91<br />

E info.be@vega.com<br />

Hier uw logo?<br />

Bel of mail voor alle informatie over<br />

een vermelding in <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

met Alexander Dewaele<br />

T +32 50 36 81 70<br />

W www.rotero.com<br />

W www.siemens.com<br />

W www.vega.be<br />

E<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

82 | industrialautomation.be


Safety deur<br />

systemen<br />

IO-Link<br />

drukknopsystemen<br />

Veilige<br />

ventielen<br />

IO-Link<br />

hubs<br />

IO-Link grippers<br />

IO-Link<br />

ventieleilanden<br />

Sleutel en keuze<br />

schakelaars<br />

Noodstop<br />

Veilige<br />

dubbelventielen<br />

IO-Link analoge<br />

converters<br />

Voetschakelaars<br />

Smart<br />

IO-Link<br />

sensoren<br />

Veiligheidsvergrendelingen<br />

Veiligheids-|vergrendelingen<br />

GO!<br />

IO-Link inductieve sensoren<br />

DC motoren<br />

IO-Link temperatuur sensoren<br />

Deurschakelaars<br />

Ventielen<br />

IO-Link afstandssensor<br />

IO-Link<br />

druksensoren<br />

Digitale<br />

sensoren<br />

IO-Link<br />

transponder<br />

systemen<br />

Tweehand<br />

bedieningsapparatuur<br />

Lichtschermen<br />

Laserscanners<br />

IO-Link inductieve<br />

couplers<br />

MVK FUSION<br />

REVOLUTIONAIR: 3 MODULES IN 1<br />

Drie basisfuncties in één module<br />

01/ digitale standaard sensoren en -actoren<br />

02/ digitale Safety sensoren en-actoren<br />

<strong>03</strong>/ IO-Link<br />

De PROFINET/PROFIsafe MVK Fusion standaardiseert<br />

drie functies en maakt een één-module strategie mogelijk.<br />

Safety<br />

02<br />

01<br />

Standaard IO<br />

IO-Link<br />

<strong>03</strong><br />

murrelektronik.be


100% Connectivity<br />

Festo AP Technologie CPX-AP<br />

Dankzij deze nieuwe communicatietechnologie linkt u<br />

met een PLC naar keuze en kan u met slechts één<br />

veldbusknoop tot 79 devices aansturen. De voordelen<br />

van een gedecentraliseerde en modulaire architectuur<br />

worden zo flexibel gecombineerd zonder bijkomende<br />

dure interfacemodules.<br />

Multiprotocol Servodrive CMMT-AS-MP<br />

Overstappen naar de nieuwste generatie<br />

servoaandrijvingen zonder risico of complexiteit.<br />

Deze Multiprotocol servodrive kan zowel via Profinet,<br />

Ethercat, EthernetIP en Modbus met uw PLC<br />

communiceren, en ondersteunt de motionen<br />

driveprofielen Profidrive & CiA402.<br />

Allin-one<br />

Servodrive<br />

Multiprotocol<br />

CMMT-AS-MP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!