27.12.2023 Views

6 | 2023 Massage Magazine

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Massage bij herstel - Ton Beljon draagt Chi Natural Life volgend jaar over aan zijn zoons - Massage beïnvloedt het immuunsysteem en meer.

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Massage bij herstel - Ton Beljon draagt Chi Natural Life volgend jaar over aan zijn zoons - Massage beïnvloedt het immuunsysteem en meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gebruik strijkende en<br />

zachte TCM-technieken<br />

bij een verminderde<br />

immuniteit<br />

magazine voor wellness & therapie<br />

Prof. Frank Backs:<br />

‘De masseur heeft<br />

een belangrijke<br />

signaalfunctie’<br />

Het immuunsysteem<br />

een boost geven?<br />

Adviseer een massage!<br />

december <strong>2023</strong>


Nano<br />

CellCare<br />

therapie<br />

Een andere benadering<br />

Mogelijke effecten van<br />

Nano verneveling<br />

in de praktijk:<br />

- Herstellen activiteit van het Lymfatisch systeem<br />

- Boost immuunsysteem met hyaluronzuur,<br />

mineralen uit het zout van de Dode Zee + vitamine C<br />

- Directe ontspanning en opname complete Fascia<br />

& Endocriene systeem<br />

Voordelen voor de<br />

therapeut & cliënt:<br />

- Comfortabele behandeling voor beiden<br />

- 100% natuurlijke ingrediënten<br />

- Unieke resultaten met slechts enkele<br />

behandelingen<br />

Persoonlijke<br />

ervaringen:<br />

Kijk voor persoonlijke ervaringen van partners en<br />

eindgebruikers op ons YouTube Kanaal. Volg ons op:<br />

Benieuwd of dit concept in jouw regio nog beschikbaar is? Neem dan snel contact op en laat je uitgebreid en<br />

persoonlijk informeren!<br />

Nano Healthcare - Engellaan 1A - 1427 AK Amstelhoek - 0031297743572<br />

info@nanohealthcare.nl - www.nanohealthcare.nl


EDITORIAL<br />

Nieuwe Horizon in <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

“Time flies when you’re having fun”, een<br />

spreekwoord dat perfect past bij onze reis<br />

met <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> sinds de overname in<br />

januari 2021 van BDU Vakmedia. Achttien edities, drie jaar vol<br />

kennis en passie voor de massagewereld later, sluiten we dit<br />

hoofdstuk met een gevoel van voldoening. Samen met een<br />

fantastisch team van redacteuren en columnisten hebben we<br />

elke editie met veel plezier samengesteld, steeds met jullie,<br />

onze gewaardeerde abonnees en relaties, in gedachten.<br />

Verandering is echter onvermijdelijk. Dit jaar nemen we<br />

afscheid van enkele gewaardeerde teamleden. Gonny van<br />

der Lang, een gerespecteerd lid van onze redactieraad en<br />

expert op het gebied van yoga en Traditionele Chinese<br />

Geneeskunde, keert terug naar haar praktijk en werkt<br />

mogelijk aan een vervolg op haar succesvolle boek “Helpmijn-mestcellen-zijn-van-slag”.<br />

Tirza Bottema, onze<br />

steunpilaar voor Thaise massages, neemt ook afscheid. Hun<br />

bijdragen waren onmisbaar en we zullen hun passie en<br />

expertise missen.<br />

Maar zoals elk einde een nieuw begin markeert,<br />

verwelkomen we volgend jaar nieuwe columnisten die hun<br />

kennis en inzichten zullen delen. Het belooft een frisse en<br />

opwindende fase te worden voor ons magazine.<br />

In deze editie richten we ons op het immuunsysteem.<br />

Professor Frank Backx deelt in een interview met Lizet<br />

van Triet zijn visie op de rol van de sportmasseur bij het<br />

monitoren van het afweersysteem van de sporter. Saskia<br />

Petit praat met triggerpointspecialist Hanneke Heij over<br />

het oplossen van chronische klachten. En mis vooral<br />

de columns van Pim en Stefan niet, die zoals altijd zeer<br />

lezenswaardig zijn.<br />

Terwijl we dit jaar afsluiten, wil ik iedereen bedanken<br />

voor hun toewijding en harde werk, in het bijzonder Tirza<br />

Bottema, Pim Vree, Stefan van Rossum en last but non least<br />

Gonny van de Lang. Hun bijdragen hebben ons magazine<br />

gevormd en ze laten een nalatenschap achter die moeilijk te<br />

evenaren zal zijn.<br />

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig<br />

nieuwjaar. Geniet van deze editie en tot in 2024!<br />

Milan Potuznik, Uitgever <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!<br />

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons<br />

magazine of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail<br />

sturen naar: massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

3


COLOFON<br />

Uitgever<br />

Business Content Media b.v.<br />

Richard van der Hak, Milan Potuznik<br />

Bink 36, Unit C1-19<br />

Binckhorstlaan 36<br />

2516 BE Den Haag<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

www.businesscontentmedia.nl<br />

info@businesscontentmedia.nl<br />

Redactie<br />

Saskia Petit en Lizet van Triet<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Wendy Rijke, Studio 3017<br />

Adverteren<br />

Danijela Pantelic<br />

T. +31(0) 628422526<br />

danijela@businesscontentmedia.nl<br />

Traffic<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

traffic@businesscontentmedia.nl<br />

Abonnement<br />

Abonneren en vragen over<br />

abonnementen:<br />

Abonnementenland<br />

Postbus 20<br />

1910AA UITGEEST<br />

Tel: +31(0)251-257924<br />

Site: www.aboland.nl voor abonneren,<br />

adreswijzigingen en opzeggingen.<br />

Financial Controller<br />

Linda van den Brink<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

linda@businesscontentmedia.nl<br />

Drukwerk<br />

Damen Drukkers<br />

Abonneren<br />

Verschijnt 6 keer per jaar<br />

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:<br />

www.massage-magazine.nl/<br />

abonnementen<br />

Opzeggen van het abonnement:<br />

Abonnementen worden na afloop<br />

van de abonnementstermijn telkens<br />

stilzwijgend verlengd met een<br />

periode van twaalf maanden tenzij de<br />

afnemer het abonnement tenminste<br />

twee maanden vóór het einde van<br />

de lopende abonnementstermijn<br />

schriftelijk heeft opgezegd.<br />

Persoonsgegevens<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> legt persoonsgegevens<br />

vast van lezers ten behoeve<br />

van de abonnementsovereenkomst.<br />

Die gegevens kunnen worden gebruikt<br />

om je te informeren over andere<br />

producten of diensten. Liever niet?<br />

Geen probleem. Laat het weten via<br />

info@businesscontentmedia.nl.<br />

ISSN-1877-4423<br />

Copyright<br />

Niets uit dit vakblad mag worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of openbaar gemaakt worden in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch of door<br />

fotokopieën, opname, of op enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever.<br />

WIE WERKTEN MEE<br />

Lizet van Triet<br />

Freelance journalist drs.<br />

Lizet van Triet studeerde af als<br />

bewegingswetenschapper en<br />

als fysiotherapeut. Voor <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> interviewt zij met veel<br />

passie deskundigen uit binnenen<br />

buitenland voor de rubrieken<br />

Sportmassage, Medisch en Step-bystep.<br />

Dit om je te inspireren met de<br />

laatste (wetenschappelijke) inzichten<br />

over jouw vak. Daarnaast ontwikkelde<br />

en schreef zij samen met Stefan van<br />

Rossum Mindfulness <strong>Massage</strong> en met<br />

Lorraine Vesterink Charismatische<br />

Vrouw, hoe haal je het maximale<br />

uit jezelf.<br />

Stefan van Rossum<br />

Stefan van Rossum is oprichter<br />

van Esoterra, een opleidingsinstituut<br />

voor massage-, lichaamsgerichteen<br />

energetische therapie. Stefan is<br />

in de jaren ’90 begonnen als een<br />

van de eerste stoelmasseurs in<br />

Nederland en heeft zich daarna<br />

verder ontwikkeld als docent,<br />

hypnotherapeut en lichaamswerker.<br />

Hij is host van de Esoterra podcast<br />

waarin hij interessante gasten uit de<br />

complementaire zorg interviewt en<br />

samen met Lizet van Triet schreef hij<br />

de bestseller ‘Mindfulness <strong>Massage</strong>’.<br />

Stefan is ook voorzitter van het<br />

CGO (Collectief Geaccrediteerde<br />

Opleidingen).<br />

Pim Vree<br />

Pim Vree is de bewogen eigenaar<br />

van de opleiding Vreeling Deep<br />

Tissue <strong>Massage</strong>; hij schreef het<br />

lesboek ‘Vreeling deep tissue<br />

massage’ (lesboek). Hij is tevens<br />

eigenaar van Centrum te vree, een<br />

spirituele beweging en schreef van<br />

daaruit drie boeken in twee jaar: Zijn<br />

in vree, Zin in vree, Zon in vree.<br />

Saskia Petit<br />

Saskia Petit is freelance journalist<br />

en eigenaar van Petit Media. Zij<br />

schrijft voor verschillende vakbladen<br />

en organisaties in onder meer de<br />

branches huidverzorging en de<br />

massagebranche. Saskia werkte voor<br />

verschillende uitgeverijen en heeft<br />

jarenlange ervaring als redacteur,<br />

eindredacteur en hoofdredacteur.<br />

In 2021 richtte zij haar eigen tekstbureau<br />

op. Voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

schrijft zij reportages, interviews en<br />

achtergrondartikelen.<br />

Drs. Harmen Rijpkema<br />

Drs. Harmen Rijpkema is medisch<br />

antropoloog, aromatherapeut en<br />

auteur van vele artikelen en diverse<br />

boeken over aromatherapie. In<br />

2019 is de 9e druk van zijn werk het<br />

Aromecum verschenen met meer<br />

dan 600 pagina’s aan informatie<br />

over aromatherapie. Met meer dan<br />

40 jaar ervaring geeft hij diverse<br />

cursussen, lezingen en opleidingen<br />

over aromatherapeutische onderwerpen.<br />

Harmen is ook adviseur in<br />

aromatherapie op het gebied van<br />

wetenschappelijk literatuuronderzoek<br />

en productontwikkeling.<br />

4 6-<strong>2023</strong>


Inhoud: editie 6/<strong>2023</strong><br />

21<br />

11<br />

Step-by-step.............................................. 8<br />

<strong>Massage</strong> beïnvloedt het<br />

immuunsysteem<br />

“Wil jij het immuunsysteem van je<br />

cliënt een boost geven? Adviseer<br />

een massage.” Aan het woord is Elja<br />

van Heteren, directeur Sonnevelt<br />

opleidingen. Zij geeft aan dat beide<br />

onlosmakelijk aan elkaar verbonden<br />

zijn: “<strong>Massage</strong> en aanraking zijn een<br />

essentieel onderdeel van alle zes de<br />

delen van de vitaliteitspiramide.” In deze<br />

step-by-step vertelt zij daar meer over.<br />

Interview....................................................11<br />

“De nieuwe generatie ziet<br />

andere dingen dan ik”<br />

Ton Beljon draagt Chi Natural Life<br />

volgend jaar over aan zijn zoons<br />

Stabiliteit is het woord dat Chi Natural<br />

Life kenmerkt in het 45-jarige bestaan.<br />

Stabiliteit in kwaliteit, pure ingrediënten<br />

en hun visie op kracht van de natuur.<br />

Sinds eind jaren negentig leidde Ton<br />

Beljon als pater familias het bedrijf<br />

op een sociale en betrokken manier.<br />

Volgend jaar treedt hij officieel af als<br />

directeur en nemen zijn twee zoons het<br />

over. De Beauty Professional vertrok<br />

daarom naar Breda voor een gesprek<br />

met de drie heren.<br />

18<br />

TCM..................................................................18<br />

<strong>Massage</strong> bij herstel<br />

“De Traditionele Chinese Geneeswijze<br />

(TCM) heeft een eigen visievisie op<br />

de werking en het herstel van het<br />

immuunsysteem en de rol van massage<br />

daarbij”, aldus docent en therapeut Els<br />

Matthijssen: “Volgens deze traditie is<br />

het innerlijke klimaat van de menswat<br />

staat voor lichaam, ziel en geest -<br />

verbonden met en wordt het beïnvloed<br />

door het klimaat waarin we leven. Door<br />

onder meer kleding en voeding kunnen<br />

we ons daarop aanpassen, zoals met<br />

warme kleding in de winter.”<br />

Triggerpoints.........................................21<br />

Triggerpointspecialist Hanneke Heij<br />

‘Veel onbegrepen klachten<br />

komen voort uit triggerpoints’<br />

Hanneke Heij is eigenaar van<br />

massagepraktijk Triggertouch in<br />

Bussum en van het opleidingsinstituut<br />

Triggerpointcoach. Ze belandde in de<br />

massagebranche omdat ze al zeven jaar<br />

last had van onbegrepen chronische<br />

pijnklachten. Uiteindelijk lukte het haar<br />

om pijnvrij te worden door middel van<br />

triggerpointtherapie. Ze verdiepte zich<br />

in deze techniek en groeide uit tot dé<br />

triggerpointspecialist van Nederland.<br />

We spreken Hanneke over haar werk<br />

en gaan ook in op het thema ‘het<br />

immuunsysteem’ van deze editie van<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong>.<br />

25<br />

Sportmassage.......................................25<br />

Sport, massage en het belang<br />

voor het immuunsysteem<br />

Sporten en bewegen heeft twee kanten,<br />

aldus sportarts professor Frank Backx:<br />

“Het kan zowel een positief áls een<br />

negatief effect hebben. Als de conditie<br />

van jouw cliënt in balans is, dan versterkt<br />

beweging het immuunsysteem. Het<br />

tegenoverstelde is het geval bij een<br />

overbelast lichaam, zoals bij koorts.” De<br />

hoogleraar geeft uitleg en deelt zijn visie<br />

over de rol van de sportmasseur en –<br />

verzorger.<br />

Oliën...............................................................29<br />

De voordelen van massage<br />

met Lavendel essentiële olie<br />

De essentiële olie van lavendel wordt<br />

al eeuwenlang gebruikt vanwege<br />

haar kalmerende en geneeskrachtige<br />

eigenschappen. Wanneer het wordt<br />

toegepast tijdens massages, biedt het<br />

verschillende voordelen voor zowel het<br />

lichaam als de geest. Zo kan het helpen<br />

bij het verminderen van stress, angst en<br />

spanning.<br />

En nog meer:<br />

Boekennieuws.............................................. 6<br />

<strong>Massage</strong> beurs.............................................. 7<br />

Aanstormend talent.................................. 14<br />

Opleiding in beeld...................................... 16<br />

Column Stefan van Rossum.................. 24<br />

Column Linda Dool.................................... 30<br />

Column Pim Vree........................................ 32<br />

Agenda............................................................. 34<br />

Abo-aanbieding........................................... 35<br />

6-<strong>2023</strong><br />

5


FASCIA<br />

HET BINDWEEFSELNETWERK<br />

Auteur: Peter Schwind<br />

Fascia is het bindweefselnetwerk dat de spieren, botten,<br />

gewrichten en organen in ons lichaam omgeeft en dat ons in<br />

de kern bijeen houdt. Het loopt door het hele lichaam: van top<br />

tot teen, van huid tot bot. Dit complexe systeem heeft invloed<br />

op onze houding, flexibiliteit, ons immuunsysteem en op onze<br />

emotionele gesteldheid.<br />

IEDERE HERINNERING VERDIENT RESPECT<br />

OVER TRAUMATISCHE ERVARINGEN EN DE<br />

HELENDE KRACHT VAN EMDR<br />

Auteurs: Deborah L. Korn, Michael Baldwin<br />

Door terug te denken aan een nare of traumatische<br />

gebeurtenis uit het verleden en tegelijkertijd afgeleid te<br />

worden, verliest de herinnering aan kracht en emotionele<br />

lading. Dit afleiden gebeurt door middel van bijvoorbeeld<br />

een bewegend voorwerp dat met de ogen gevolgd moet<br />

worden of geluiden die afwisselend links en rechts te horen<br />

zijn. Het klinkt bijna als magie, maar EMDR is een bewezen<br />

effectieve therapievorm die al ruim 25 jaar zeer succesvol<br />

wordt toegepast.<br />

In Iedere herinnering verdient respect geven ervaringsdeskundige<br />

Michael Baldwin en wetenschapper Deborah<br />

Korn een heldere introductie tot een ingewikkeld<br />

onderwerp. Aan de hand van persoonlijke verhalen en<br />

wetenschappelijk onderbouwde uitleg leer je hoe trauma<br />

wordt opgeslagen in hersenen en lichaam en daar pijn<br />

en lijden blijft veroorzaken, en hoe EMDR de kracht heeft<br />

om het denken en emotionele reacties te veranderen om<br />

lichter verder te kunnen. EMDR is een krachtige methode<br />

om de impact van nare gebeurtenissen uit het verleden te<br />

verminderen. Het zorgt ervoor dat je minder last hebt van<br />

angst, verdriet, schaamte of schuld. Je kunt je weer vrijer<br />

voelen en meer genieten van het leven. — Francine Shapiro,<br />

grondlegger van EMDR.<br />

Uitgeverij AnkhHermes, www.ankh-hermes.nl<br />

Prijs paperback: 23,50 euro (ook verkrijgbaar als e-book)<br />

BOEKENNIEUWS<br />

Hoewel fascia zeer belangrijk is voor een gezond en<br />

soepel lichaam en een belangrijke rol speelt in het<br />

verlichten van bijvoorbeeld nek- en rugpijn, spannings- en<br />

gewrichtsklachten, wordt het in de traditionele geneeskunde<br />

nog vaak over het hoofd gezien. Dit boek biedt een diepgaand<br />

inzicht in fascia en biedt vele praktische tips en oefeningen<br />

om het gezond te houden. Ben jij klaar om je lichaam te<br />

transformeren en een nieuwe dimensie van welzijn te<br />

ervaren?<br />

Uitgeverij AnkhHermes, www.ankh-hermes.nl<br />

Prijs paperback: 23,50 euro (ook verkrijgbaar als e-book)<br />

OP 10 JANUARI VERSCHIJNT MERIDIANEN VAN MIKE MANDL BIJ UITGEVERIJ ANKHHERMES.<br />

DE 12 LEVENSLIJNEN VAN DE ZIEL EN HUN INVLOED<br />

OP JE GEZONDHEID<br />

Auteur: Mike Mandl<br />

Wanneer lichaam en geest in balans zijn, voelen we ons gezond en gelukkig. Vaak<br />

is deze balans echter verstoord, waardoor we allerlei lichamelijke en geestelijke<br />

klachten ervaren. De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) beschouwt pijn en<br />

ziekte als signalen dat we uit balans zijn. Een manier waarop vanuit de TCG naar<br />

die balans wordt gekeken, is vanuit het meridiaanprincipe. We hebben twaalf<br />

meridianen. Deze energiebanen staan ieder voor een fundamenteel levensprincipe.<br />

Zo staat de longmeridiaan voor een standvastig ‘ja’ tegen je leven en tegen jezelf, en<br />

de dikkedarmmeridiaan juist voor een krachtig ‘nee’ en voor grenzen leren stellen.<br />

Daarnaast ondersteunen de meridianen onze organen, en zorgen ze ervoor dat de<br />

levensenergie (qi) vrij kan stromen. Zo vormt dit meridiaansysteem een bijzondere<br />

brug tussen lichaam en geest.<br />

Mike Mandl geeft je alle tools in handen om deze principes te onderzoeken, jezelf<br />

beter te leren begrijpen en om met je gezondheid aan de slag te gaan. Je komt steeds<br />

meer in balans, voelt je sterker en kunt deze harmonie moeiteloos vasthouden in je<br />

dagelijks leven.<br />

Mike Mandl beoefent al 30 jaar TCG en Shiatsu en is een van de belangrijkste<br />

drijvende krachten achter Shiatsu in Europa.<br />

Uitgeverij AnkhHermes, www.ankh-hermes.nl<br />

Prijs paperback: 25,- euro (ook verkrijgbaar als e-book)<br />

6 6-<strong>2023</strong>


BEURS<br />

<strong>Massage</strong> en Complementair Vakbeurs<br />

Inspiratie, Kennis &<br />

Netwerkkansen<br />

Deze beurs is er voor masseurs, therapeuten, en andere zorgprofessionals in de<br />

natuurlijke gezondheidsbranche. Het focuspunt? De holistische benadering om<br />

gezondheid en welzijn te bevorderen, waarbij complementaire behandelingen<br />

de sleutel vormen tot een algeheel gezonde mind, spirit & body.<br />

Jouw holistisch maatwerk,<br />

een unieke aanpak<br />

De wereld van de natuurlijke<br />

gezondheid is groot en het aanbod<br />

en de mogelijkheden kunnen<br />

best overweldigend zijn! Welke<br />

behandelingen biedt jij aan? Welke<br />

producten zet je in? Hoe ver kun<br />

je gaan en wat is echt van waarde?<br />

Hoe vind je wat het best bij jou past,<br />

zowel als behandelaar als persoon?<br />

Misschien ben je zoekende en wil je je<br />

graag oriënteren of misschien heb je<br />

helemaal gevonden wat voor jou werkt,<br />

maar wil je je expertise vergroten of je<br />

bedrijf naar een nieuwe level tillen. Wat<br />

het ook mag zijn, de beurs is een bron<br />

voor inspiratie en concrete ideeën!<br />

Beleef en oriënteer:<br />

120 deelnemende bedrijven en<br />

diverse lezingen en workshops!<br />

De beurs biedt een ideaal platform<br />

om verschillende methoden en<br />

producten direct te ervaren. Leer<br />

hoe je hydrolaten kunt inzetten bij<br />

FytArom, maak kennis met de Pijn<br />

Reset Methode, experimenteer met<br />

BamboeSage, of ervaar de nieuwste<br />

ASMR hoofdmassage<br />

methode. Zo krijg je een breed scala aan<br />

behandelingen en producten binnen<br />

handbereik.<br />

Profiteer van de vele<br />

beursacties<br />

Ook heerlijk om lekker te shoppen<br />

met aantrekkelijke kortingen op je<br />

favoriete massageproducten en -tools!<br />

Zoals Ingrid verwoordt, 'het is net een<br />

snoepwinkel voor mij!' Van diffusers tot<br />

massagetafels, je vindt het op de beurs.<br />

Speciale aanbieding voor<br />

onze lezers<br />

Mis dit evenement niet en blijf<br />

jezelf ontwikkelen! Onze lezers krijgen<br />

een exclusieve korting van €10 op de<br />

entreeprijs. Gebruik hiervoor de code<br />

MM bij het bestellen van je ticket op<br />

soonerevents.nl. Entreetickets kun je al<br />

bestellen, en vanaf medio januari is<br />

het ook mogelijk om je in te schrijven<br />

voor uiteenlopende workshops en<br />

lezingen. ✤<br />

Deelnemen als bezoeker of<br />

exposant? Bezoek onze website<br />

www.soonerevents.nl voor meer<br />

informatie! Op de hoogte blijven van<br />

het laatste nieuws? Volg dan onze<br />

<strong>Massage</strong> en Complementair Vakbeurs<br />

Facebook pagina.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

7


STEP BY STEP<br />

Tekst Lizet van Triet<br />

‘Tijdens een massage worden meer witte bloedcellen<br />

aangemaakt. Die helpen ziekteverwekkers in<br />

je lichaam te bestrijden en zo je immuunsysteem<br />

versterken.’<br />

8 6-<strong>2023</strong>


<strong>Massage</strong><br />

beïnvloedt<br />

het immuunsysteem<br />

“Wil jij het immuunsysteem van je cliënt een boost geven? Adviseer een massage.”<br />

Aan het woord is Elja van Heteren, directeur Sonnevelt opleidingen. Zij geeft aan<br />

dat beide onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn: “<strong>Massage</strong> en aanraking zijn<br />

een essentieel onderdeel van alle zes de delen van de vitaliteitspiramide (zie<br />

plaatje).” In deze step-by-step vertelt zij daar meer over.<br />

Als brede basis staat<br />

zinvol leven onderaan de<br />

piramide: “Het is voor je<br />

gezondheid belangrijk om<br />

zin te geven aan je leven.<br />

Hoe je dat doet? Bedenk wat je zou doen<br />

als geld en tijd geen rol zouden spelen.<br />

Wat zou jou dan voldoening, energie en<br />

blijdschap geven?” Alle vijf de vakken<br />

erboven zijn van invloed op een zinvol<br />

leven, te weten voeding, beweging,<br />

herstel, positief denken en het sociale<br />

netwerk.<br />

<strong>Massage</strong> ontspant<br />

Hoe past massage in de bovenste<br />

schijf? Elja: “Eet gezond. Dat is in<br />

deze haastige maatschappij niet<br />

altijd makkelijk. Na een massage is<br />

het eenvoudiger om ontspannen<br />

een maaltijd te verorberen, wat je<br />

gezondheid ten goede komt. Het<br />

is daarnaast helemaal mooi als je<br />

regelmatig met anderen aan tafel zit.<br />

Dan werk je gelijktijdig aan je sociale<br />

netwerk, de vijfde schijf. Eenzaamheid<br />

blijkt net zo schadelijk te zijn als<br />

bijvoorbeeld roken. Wees dat voor<br />

en besteed tijd en energie aan het<br />

opbouwen en bijhouden van een<br />

vriendenkring.”<br />

Beweging<br />

Een ander aspect dat zorgt voor een<br />

gezond immuunsysteem is voldoende<br />

beweging. Tweeënhalf uur matig<br />

intensief bewegen per week zou al<br />

voldoende zijn om hart en bloedvaten<br />

in conditie te houden. Elja: “Ook een<br />

massage activeert de bloedcirculatie en<br />

verbetert de stofwisseling. Vooral door<br />

de combinatie bewegen en masseren<br />

kan het lichaam zich beter ontspannen<br />

en voel je je fitter en energieker.<br />

Daarnaast worden door een massage<br />

meer witte bloedcellen aangemaakt. Zo<br />

help je eveneens het immuunsysteem<br />

te versterken.”<br />

Microbreak<br />

Nederlanders en Belgen bewegen te<br />

weinig. De kwalijke effecten daarvan<br />

zijn regelmatig in het nieuws. Elja: “Je<br />

kunt de schouders van je cliënt die te<br />

lang achter een computer zit masseren<br />

om zo diens pijn te verlichten en<br />

gespannen spieren te ontspannen.<br />

Bewustwording is bovendien van<br />

belang: dat het tijd is voor afwisseling,<br />

een microbreak zoals de oprichter van<br />

de opleiding – de psycholoog Albert<br />

Sonnevelt - in zijn boeken doceert:<br />

even anders zitten, opstaan of ademen<br />

kan daar ook aan bijdragen. Net als<br />

zelfmassage.”<br />

Oxytocine<br />

Zowel massage als beweging helpt<br />

om spanningen los te laten. Hoe dat<br />

werkt? Elja: “Door beide worden onder<br />

De vitaliteitspiramide.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

9


andere endorfines aangemaakt die de<br />

stresshormonen bestrijden. Daarbij<br />

maakt je lichaam eveneens feelgood<br />

hormonen aan die je vrolijk stemmen.<br />

Uit onderzoek blijkt dat door massage<br />

eveneens het knuffelhormoon<br />

oxytocine wordt aangemaakt wat stress<br />

vermindert en je afweer verbetert.”<br />

Vandaar het advies om regelmatig<br />

grotere of kleinere herstelmomenten in<br />

te plannen.<br />

Positief denken<br />

De bovenste drie schijven van<br />

de vitaliteitspiramide zijn de meer<br />

praktische, maar net als de onderste<br />

drie beïnvloeden ze wel de vitaliteit en<br />

het immuunsysteem. Elja: “Hoe je over<br />

je gezondheid denkt, heeft daar invloed<br />

op. Zo kunnen negatieve gedachten je<br />

zieker maken en positieve denkbeelden<br />

doen het tegenovergestelde.<br />

Een relatief nieuw terrein, de<br />

Focus op de ademhaling ontspant<br />

psychoneuroimmunologie, doet daar<br />

onderzoek naar.” En wat is de relatie<br />

met massage? “Troost en geborgenheid,<br />

door ofwel een behandeling in een<br />

massagepraktijk of door aanraking van<br />

dierbaren, versterkt de gezondheid.”<br />

Ondersteunende relaties<br />

Elja geeft aan dat het voor je<br />

gezondheid van groot belang is om<br />

in verbinding te blijven: “Investeer<br />

dagelijks in de meest favoriete mensen<br />

om je heen. Daarnaast kun je om hulp<br />

vragen, want je moet wel alles zelf<br />

doen maar dat hoeft niet alleen. En<br />

maak een praatje met een collega van<br />

je, net als dat je contact houdt met je<br />

cliënten. Op die manier blijf je zowel<br />

mentaal als sociaal actief.” Stel dat je<br />

bijvoorbeeld wel gezond eet, maar geen<br />

ondersteunende relaties hebt, dan is<br />

het positieve effect van die voedzame<br />

maaltijd minder. ✤<br />

Elja van Heteren,<br />

directeur Sonnevelt<br />

opleidingen<br />

Aanraking en de vijf elementen<br />

In alle zes de stappen van de<br />

vitaliteitspiramide kan massage effect<br />

hebben. Elja: “Afhankelijk van het doel<br />

dat je nastreeft, zijn verschillende<br />

grepen effectief. Het uitgangspunt<br />

van de aanrakingen is dat je door<br />

de manier ervan ruimte maakt voor<br />

de emotie die er op dat moment bij<br />

je cliënt is. Want dan kan die emotie<br />

zich omzetten tot een onderliggende<br />

kwaliteit. Zo kan woede veranderen<br />

in flexibiliteit, verdriet in loslaten,<br />

angst in moed, piekeren in begrip<br />

en schrik in kwetsbaarheid.” Hoe zit<br />

het met de vijf elementen uit de<br />

Traditionele Chinese Geneeswijze die<br />

erbij horen? “Het blijkt dat alles in deze<br />

vijf elementen verdeeld kan worden,<br />

ook een massage-aanraking. Zo<br />

gaat het bij het element aarde om<br />

stevigheid, bij metaal om helderheid,<br />

bij water om stabiliteit bij hout om<br />

dynamiek en bij vuur om sensitiviteit.<br />

In een behandeling leg je, afhankelijk<br />

van de situatie, extra nadruk op een<br />

daarvan. Als je bijvoorbeeld merkt<br />

dat de ademhaling extra aandacht<br />

nodig heeft, dan focus jij je meer<br />

daarop en beweeg je als masserend<br />

met de ademhaling mee. En als je<br />

het element aarde wilt benadrukken,<br />

dan zullen jouw handgrepen vooral<br />

ritmisch en stevig zijn.” Naast dat<br />

de technieken verschillen, kun je<br />

vervolgens kiezen of je ook de bij dat<br />

element behorende meridianen<br />

meeneemt. Of je kunt buikzones<br />

volgens de vijf elementenleer<br />

behandelen. Elja: “Uiteraard richt jij<br />

je op die gebieden waar je cliënt<br />

last van heeft. Op die manier kun je<br />

bijdragen aan het herstel van het<br />

immuunsysteem en de vitaliteit.”<br />

Lezersactie<br />

Sonnevelt heeft een ruim studieaanbod<br />

van opleidingen en trainingen<br />

op het gebied van vitaliteit en<br />

gezonde leefstijl en is al tien keer op<br />

rij verkozen tot de beste opleider<br />

op het gebied van vitaliteit en een<br />

gezonde leefstijl. Speciaal voor de<br />

abonnees van <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

biedt Sonnevelt een korting aan van €<br />

250,- voor een opleiding of incompany<br />

traject. Vul daarvoor de code<br />

<strong>Massage</strong>magazine2024 in bij het<br />

inschrijven op: sonneveltopleidingen.<br />

nl/lezersaanbieding-massagemagazine.<br />

Eenzaamheid is schadelijk voor je gezondheid.<br />

Wees dat voor en besteed tijd en energie aan het opbouwen en<br />

bijhouden van een vriendenkring.<br />

Zowel door massage als door beweging kan<br />

het lichaam zich beter ontspannen.<br />

10 6-<strong>2023</strong>


INTERVIEW<br />

“De nieuwe generatie ziet<br />

andere dingen dan ik”<br />

Ton Beljon draagt Chi Natural Life volgend jaar over aan zijn zoons<br />

Stabiliteit is het woord dat Chi Natural Life kenmerkt in het 45-jarige bestaan. Stabiliteit in kwaliteit, pure<br />

ingrediënten en hun visie op kracht van de natuur. Sinds eind jaren negentig leidde Ton Beljon als pater familias<br />

het bedrijf op een sociale en betrokken manier. Volgend jaar treedt hij officieel af als directeur en nemen zijn<br />

twee zoons het over. De Beauty Professional vertrok daarom naar Breda voor een gesprek met de drie heren.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

11


Chi Essential Cosmetics<br />

Naast de aromatherapie lanceerde het bedrijf ruim<br />

15 jaar geleden een eigen lijn voor professionals:<br />

Chi Essential Cosmetics. Waar de aromatische<br />

producten ook in de bredere markt van drogisten,<br />

reformhuizen en apothekers te koop zijn, worden<br />

deze producten en behandelingen exclusief<br />

geleverd aan beauty professionals. “Deze lijn is<br />

ook niet online te verkrijgen of via onze site. Wij<br />

kiezen bewust voor het traditionele model van<br />

professionals opleiden en enkel hen onze producten<br />

laten toepassen in behandelingen en verkopen,<br />

opdat het beste uit de prWWoducten wordt<br />

gehaald”, leggen de heren uit. Het sluit perfect<br />

aan bij de sterke loyaliteit en partnerschap die ze<br />

aangaan met de professionals in de beautymarkt.<br />

Er is geen beauty professional<br />

die ze niet kent. Of je nu in<br />

je salon de etherische oliën<br />

van Chi Natural Life ergens<br />

hebt staan en gebruikt of<br />

niet - je herkent zeker de heerlijke<br />

geuren die je tijdens de beautybeurzen<br />

altijd even naar de stand lokken.<br />

Wanden vol met de lekkerste aroma's,<br />

de tools om deze te verspreiden en een<br />

duurzame ingrediëntenlijst die al sinds<br />

de oprichting in 1979 pure kwaliteit<br />

toont. Ton Beljon zwaaide er de<br />

afgelopen 25 jaar de scepter en breidde<br />

het bedrijf uit naar de diverse Chi<br />

Natural Life lijnen van aromatherapie,<br />

natural cosmetics en supplementen.<br />

In 2024 zal hij zoals hij zelf schetst<br />

’directeurtje af’ zijn en draagt hij het<br />

directeurschap over aan zijn twee<br />

zoons: Kai en Sico.<br />

Ton: ‘Je moet die nieuwe<br />

generatie ook dingen op<br />

hun manier laten doen’<br />

De zoons werden al respectievelijk<br />

Director Operations en Director<br />

Commerce om gedrieën de koers uit<br />

te zetten voor de komende jaren. “Je<br />

moet die nieuwe generatie ook dingen<br />

op hun manier laten doen. Zij zien<br />

andere dingen dan ik, dingen die nu<br />

nodig zijn in de markt”, beseft Ton in<br />

vol vertrouwen. Tegelijkertijd zien Kai<br />

en Sico dat de ervaring van hun vader<br />

onveranderd waardevol is voor het<br />

bedrijf. Dat klinkt als heel goede balans.<br />

“Klopt, dat is het ook. Natuurlijk zijn<br />

we het onderling soms niet met elkaar<br />

eens. En juist omdat je familie bent,<br />

kan het er ook dan best hard aan toe<br />

gaan. We durven elkaar de waarheid te<br />

zeggen, maar we komen er ook altijd<br />

samen weer uit”, beaamt Sico.<br />

Opgegroeid tussen de geuren<br />

Het ‘zoontje van de baas’ zijn, heeft<br />

voor de zoons ook nooit betekent dat ze<br />

de kantjes er wel vanaf konden lopen.<br />

“Het is eerder andersom. Net als bij het<br />

voetballen vroeger (waar vader Beljon<br />

jarenlang bevlogen trainer was, red.)<br />

waar hij nog strenger was voor ons dan<br />

12<br />

6-<strong>2023</strong>


Kai: ‘Wanneer een boer zich<br />

geen Bio certificering kan<br />

permitteren door hoge<br />

kosten, maar wel volledig<br />

natuurlijk werkt en de beste<br />

kwaliteit heeft, kiezen<br />

we daarvoor’<br />

voor de rest”, lachen de broers. “Het is<br />

ook leuker om gewoon gewaardeerd<br />

te worden voor wie je zelf bent en wat<br />

je kan, dan omdat je ‘zoon van’ bent”.<br />

Toen ik na mijn studie Commerciële<br />

Economie startte in de buitendienst<br />

van het bedrijf, stelde ik mezelf gewoon<br />

voor als Sico, zonder de - van ons merk<br />

- welbekende achternaam. Veel klanten<br />

begrepen pas veel later dat ik de zoon<br />

van Ton ben”, herinnert Sico zich.<br />

De twee zoons zijn van jongs af aan<br />

opgegroeid in het Bredase bedrijf,<br />

zeker omdat moeder er in de afgelopen<br />

25 jaar eveneens werkte. “In de<br />

schoolvakanties gingen we gewoon<br />

mee naar het werk. Dan kregen we<br />

klusjes van prullenbakken legen tot<br />

helpen in het magazijn”, vertelt Kai.<br />

Toch was het geen uitgestippeld pad dat<br />

ze beiden in het bedrijf zouden stappen.<br />

Maar na hun studies - beiden kozen ze<br />

voor Commerciële Economie - kwamen<br />

ze beiden toch naar volle tevredenheid<br />

in het familiebedrijf terecht.<br />

Ruim veertig jaar voor<br />

de troepen uit<br />

Voor de komende 25 jaar met<br />

de twee zoons aan het roer, hoeft<br />

de beauty branche geen grote<br />

veranderingen te verwachten. “We<br />

zitten op een zorgvuldig uitgekozen<br />

pad, waar we allemaal achter staan.<br />

Dat pad blijven we volgen. Natuurlijk<br />

kijken we naar ontwikkelingen in de<br />

markt, technologieën en wetenschap.<br />

Wanneer die ontwikkelingen aansluiten<br />

op onze eigen waarden en visies, dan<br />

kijken we wat we er mee kunnen. Maar<br />

we hoeven niet mee in een trend,<br />

omdat het een trend is”, schetst Sico.<br />

De trotse blik van zijn vader is niet<br />

te ontkennen en tegelijkertijd haalt<br />

het ook een verschil in visie aan dat<br />

er eerder ontstond tussen de heren.<br />

Ton: “Vroeger keken we helemaal niet<br />

zo fanatiek naar de andere merken<br />

in de markt en trends. Gewoon het<br />

allerbeste product maken, dat verhaal<br />

goed uitleggen en daar vertrouwen<br />

in hebben. Je eigen waarden volgen,<br />

ook wanneer dat je product duurder<br />

maakt dan een ander. De beste kwaliteit<br />

en een beter resultaat zijn altijd de<br />

uitgangspunten”.<br />

De nieuwe generatie heeft echter veel<br />

meer te maken met ‘copy cats’, juist<br />

omdat het bedrijf ver voor de troepen<br />

uitliep. De producten van Chi Natural<br />

Life sluiten vanuit hun essentie aan<br />

op huidige trends en marktwensen<br />

als groen, bio, vegan, volledig vrij van<br />

micro plastics en het gebruik van<br />

natuurlijke ingrediënten. “Ons merk<br />

bestaat sinds 1979 en heeft nog nooit<br />

iets anders gebruikt dan natuurlijke<br />

producten. Wij werken al jaren met de<br />

beste argan olie die we zelf selecteren.<br />

Wanneer er nu op de synthetische<br />

shampoo in de supermarkt ook heel<br />

groot ‘met arganolie’ op staat, zul je<br />

toch méér moeten uitleggen wat het<br />

verschil is in kwaliteit en samenstelling,<br />

in plaats van alleen het effect van het<br />

ingrediënt”, zien de zonen. “Merken<br />

mogen claimen: met 100% natuurlijke<br />

ingrediënten! Terwijl er in de formule<br />

bijvoorbeeld maar 2 ingredienten zitten<br />

die natuurlijk zijn en dat maar 1% van<br />

de totaalformule is.”<br />

Merkwaarden vs. marketing<br />

Er is en komt dan ook meer aandacht<br />

voor het marketingverhaal achter<br />

de producten, de ingrediënten en<br />

het bedrijf. Waarom Chi juist kiest<br />

voor die ene lavendelsoort uit een<br />

bepaalde streek. “En ook daarbij<br />

gaat kwaliteit en een goede omgang<br />

met de natuur boven alles. Wanneer<br />

een boer zich geen Bio certificering<br />

kan permitteren door hoge kosten,<br />

maar wel volledig natuurlijk werkt<br />

en de beste kwaliteit heeft, kiezen<br />

we daarvoor”, benadrukt Kai. Zo is<br />

marketing een onderdeel van het<br />

merk, maar niet leidend. “Wij kunnen<br />

van een deel van onze producten<br />

bijvoorbeeld niet zeggen dat het vegan<br />

is, omdat er bijenwas in verwerkt<br />

is. Maar wel op een verantwoorde<br />

manier verkregen en van de beste<br />

kwaliteit. Wij vinden dat de voordelen<br />

van het ingrediënt dan groter zijn dan<br />

de marketingwaarde om het vegan<br />

predicaat erop te kunnen plakken”, legt<br />

Ton uit. Zeker in het beseft dat veel<br />

vegan verzorgingsproducten juist veel<br />

synthetische alternatieven gebruiken,<br />

is dat de logische keuze voor het bedrijf.<br />

De belangrijkste claim is en blijft de<br />

100% natuurlijke grondstoffen voor de<br />

producten die ze ontwikkelen. Het geeft<br />

het stabiele vertrouwen dat Chi ook in<br />

de volgende 25 jaar verbonden blijft<br />

met de natuur. ✤<br />

Sico: ‘Juist omdat je<br />

familie bent, kan<br />

het er ook dan best<br />

hard aan toe gaan.<br />

We durven elkaar de<br />

waarheid te zeggen,<br />

maar we komen er<br />

ook altijd samen<br />

weer uit’<br />

6-<strong>2023</strong><br />

13


Babette Melsen-Zijlmans:<br />

‘Het is mijn missie<br />

anderen te inspireren’<br />

Ondanks corona zijn er mensen die er de afgelopen periode bewust voor kozen<br />

om masseur te worden. Ze zijn gegrepen door het vak en vast van plan om een<br />

succesvolle massagepraktijk op te zetten. In <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> iedere editie een<br />

portret van een ambitieuze, startende masseur. Deze maand Babette<br />

Melsen-Zijlmans, eigenaar van <strong>Massage</strong>praktijk Pure Bliss in Waspik.<br />

TALENT<br />

Tekst Saskia Petit<br />

Foto’s: Babette Melsen-Zijlmans,<br />

Wanneer ben<br />

je gestart en<br />

wat voor soort<br />

praktijk heb je?<br />

“Begin 2022 ben ik<br />

gestart met de opleiding Masseur<br />

bij Esoterra. Gedurende deze<br />

opleiding ben ik begonnen met<br />

het masseren van familieleden en<br />

vrienden. Perfectionistisch als ik<br />

ben, wilde ik graag alles op orde<br />

hebben voordat ik mijn bedrijf echt<br />

zou gaan inschrijven bij de Kamer<br />

van Koophandel. Dat is niet te doen,<br />

want altijd is een nieuwe ‘beer op de<br />

weg’ te vinden om de inschrijving<br />

vooruit te schuiven. In november<br />

vorig jaar heb ik eindelijk de knoop<br />

doorgehakt en ben ik naar de Kamer<br />

van Koophandel gegaan met een naam<br />

en logo. Op 22 november 2022 ben ik<br />

officieel gestart met <strong>Massage</strong>praktijk<br />

Pure Bliss. Het is een praktijk waar<br />

mensen terecht kunnen voor een<br />

heerlijke ontspanningsmassage<br />

(inclusief zwangeren), maar ook<br />

voor een klachtgerichte massage.<br />

Daarnaast verzorg ik stoelmassages bij<br />

bedrijven en masseer ik meervoudig<br />

gehandicapte kinderen op locatie.<br />

Bij deze massages bied ik goede<br />

service: mijn cliënten krijgen altijd een<br />

bloemetje, flesje water en ik gebruik<br />

zachte handdoeken, waarmee ik een<br />

luxueuze uitstraling creëer. Ik sta<br />

bekend om mijn onvervalste aandacht,<br />

verbinding, rust, nét dat beetje extra.”<br />

Wanneer wist je dat je masseur<br />

wilden worden? “Daar is stiekem een<br />

heel proces aan vooraf gegaan. Ik heb<br />

jarenlang een baan gehad als jurist.<br />

In het begin van mijn carrière stond<br />

ik werknemers bij, later werden dat<br />

werkgevers. Als bedrijfsjurist bij een<br />

<strong>Massage</strong>praktijk Pure Bliss bestaat sinds november vorig jaar.<br />

advocatenkantoor had ik een geweldige<br />

baan, leuke collega’s en ik verdiende<br />

goed. Ook thuis alles goed op orde.<br />

Een hele lieve, leuke man, schatten<br />

van dochters, mooi huis. Wat kun je je<br />

nog meer wensen? Nou… een goede<br />

gezondheid. Ik werd helaas twee keer<br />

erg ziek. Van een burn-out naar een<br />

depressie. Met als gevolg een opname<br />

bij de ggz en vervolgens een lange weg<br />

van herstel met vele therapieën. Mijn<br />

tweede ziekteperiode was mijn wakeup<br />

call. Het moest anders. Ik wilde echt<br />

niet nog een keer zo ziek worden. Ik<br />

moest de leiding weer terugpakken<br />

over mijn eigen leven. Ik bleek een<br />

hoogsensitief persoon te zijn en heb<br />

met de hulp van een coach daar een<br />

positieve draai aan gegeven. Ik kreeg<br />

de kracht om het roer om te gooien<br />

en juist gebruik te maken van mijn<br />

hoogsensitiviteit. Een mooie kans om<br />

anderen meer met mijn handen en<br />

minder met mijn hoofd te gaan helpen.<br />

Na zelf een massage te hebben gehad,<br />

viel alles opeens op zijn plek; dit is wat<br />

ik ook wil doen! Heerlijke vibe en blije<br />

mensen ‘maken’. Tijdens de studie bleek<br />

inderdaad dat dit de juiste keuze is. Ik<br />

Babette behandelt zowel voor<br />

de ontspanning als klachtgericht.<br />

vind het leuk om te doen en er is zoveel<br />

aandacht voor ‘het goed in je vel zitten’.”<br />

Welke massageopleiding(en) heb je<br />

gevolgd? “Toen ik besloot opnieuw<br />

te beginnen, wilde ik dat wel meteen<br />

goed doen. Ik wilde mensen masseren<br />

en ben daarom de opleiding tot<br />

<strong>Massage</strong>therapeut gaan volgen bij<br />

Esoterra, met daarin onder andere<br />

Aromatherapie, Holistic Pulsing, Deep<br />

Tissue-, Chakra-, Mindfulnessmassage,<br />

Fascia release en massage bij kanker.<br />

Volgend jaar start ik met het laatste<br />

jaar van deze driejarige opleiding<br />

en hoop ik mijn diploma te behalen.<br />

Inmiddels heb ik wel de opleiding<br />

Medische Basiskennis en de cursussen<br />

voor Zwangerschapsmassage en<br />

Stoelmassage practitioner behaald.”<br />

Wat vind je het leukste aan dit<br />

vak? “Het is mijn missie anderen te<br />

inspireren. Dat andere mensen mogen<br />

14 6-<strong>2023</strong>


ervaren dat ook zij meer ontspannen<br />

en gelukkiger door het leven kunnen<br />

gaan. Dat het leven moeitelozer kan<br />

zijn. Ben je zelf relaxter en vrolijker, dan<br />

straal je dat uit naar anderen. Kijk maar<br />

eens wat een simpele glimlach naar<br />

een ander doet; voor de ander én voor<br />

jezelf. En die glimlach zie ik heel vaak<br />

als cliënten bij mij de praktijk verlaten.”<br />

‘Ik probeer meer met de dag en<br />

in het moment te leven’<br />

Hoe werk jij met cliënten op hun<br />

immuunsysteem? “Cliënten vullen als<br />

ze voor de eerste keer bij mij komen,<br />

vooraf een intakeformulier in. Ook als<br />

ze voor een ontspanningsmassage<br />

komen. Tijdens het bespreken van<br />

dit intakeformulier komt naar voren<br />

in hoeverre iemand zelf, bewust of<br />

onbewust, bezig is met zijn of haar<br />

immuunsysteem. Het gegeven dat<br />

iemand een massage ondergaat levert<br />

overigens al een goede bijdrage aan<br />

het immuunsysteem. De massage kan<br />

namelijk bijdragen aan onder andere<br />

het verlagen van het stresshormoon<br />

cortisol en het verhogen van de aanmaak<br />

van witte bloedcellen. Hierdoor kan het<br />

immuunsysteem z’n werk blijven doen<br />

en wordt de kans om ziek te worden<br />

verkleind. Komt een cliënt bij mij met<br />

een klachtgerichte vraag of heeft diegene<br />

een auto-immuunziekte, dan informeer<br />

ik ze daarnaast over de impact die de<br />

gezondheid of juist ongezondheid<br />

van de darmen op het hele gestel kan<br />

hebben. In ons gezin hebben wij dat<br />

aan den lijve ondervonden en zorgen<br />

voor je immuunsysteem is dan ook iets<br />

waar wij dagelijks mee bezig zijn. Als<br />

cliënten ervoor openstaan probeer ik ze<br />

te inspireren aan de hand van onze eigen<br />

ervaringen.”<br />

Wat zijn je ambities? Ik ben altijd<br />

iemand geweest die boordevol<br />

ambities zat, maar ben daar heel hard<br />

van terug gekomen. Ik ging over mijn<br />

eigen grenzen en dat heeft mij heel<br />

wat kruim gekost. Het is goed om een<br />

doel voor ogen te houden, maar ik<br />

probeer nu wel meer met de dag en in<br />

het moment te leven. Doen wat goed<br />

voelt. Natuurlijk wil ik heel graag mijn<br />

goed lopende bedrijf laten groeien en<br />

probeer ik geregeld wat nieuws. Zo<br />

ben ik nu aan het onderzoeken hoe ik<br />

meer mensen kan helpen, maar toch de<br />

persoonlijke aandacht en mijn kracht<br />

kan waarborgen naar mijn cliënten toe<br />

én mijn eigen grenzen kan bewaken. Ik<br />

zie stilstand als achteruitgang. Maar vele<br />

jaren vooruitplannen doe ik niet meer.”<br />

Babette Melsen-Zijlmans, eigenaar van <strong>Massage</strong>praktijk Pure Bliss in Waspik.<br />

Wat is je beste tip voor aanstormend<br />

talent? “Blijf bij jezelf. Doe wat je leuk<br />

vindt, wat je intrinsiek drijft en heb<br />

vertrouwen in jezelf, dan komt het wel<br />

goed!” ✤<br />

6-<strong>2023</strong><br />

15


Opleiding in beeld<br />

Adem massage<br />

De meeste mensen gebruiken maar een gedeelte van hun longcapaciteit omdat zij de ademhaling<br />

hoog in de borst hebben vastgezet. De organen en spieren krijgen daardoor onvoldoende zuurstof om<br />

hun werk goed te kunnen doen. Aanhoudend oppervlakkig ademen kan zich uiten in allerlei klachten.<br />

Sanne Theben-Terville is docent van de opleiding Adem <strong>Massage</strong> bij MOOD <strong>Massage</strong>.<br />

16 6-<strong>2023</strong>


OPLEIDING<br />

Tekst Saskia Petit<br />

Waarom is<br />

ademhaling<br />

zo belangrijk<br />

en wat kan de<br />

masseur ermee?<br />

“Adem is leven! Iedere keer als we<br />

inademen wordt ons lichaam voorzien<br />

van zuurstofrijke lucht, dit zet ons<br />

systeem aan. Maar het uitademen<br />

van koolzuurgas is net zo belangrijk.<br />

Door bewust te ademen, ademen we<br />

levensenergie en levenskracht<br />

in. Inademen is levenskracht.<br />

Uitademen is loslaten. In een massage<br />

gaan masseur en cliënt altijd een<br />

uitwisseling met elkaar aan. Voor de<br />

masseur is de ademhaling een bron<br />

van informatie, zowel op fysiek, als<br />

op holistisch en energetisch vlak. Een<br />

hoge ademhaling geeft aan ons lichaam<br />

het signaal dat we niet veilig zijn, wat<br />

onmiddellijk leidt tot een verhoogde<br />

spierspanning in het lichaam. Dit komt<br />

door een verstoorde gaswisseling<br />

van zuurstof en koolzuurgas en<br />

met de adem (in balans) kunnen<br />

we dit herstellen - zelfs op langere<br />

termijn. De ademhaling is dan dus<br />

het eerste waar je aandacht aan kan<br />

besteden tijdens een behandeling<br />

ter ontspanning, omdat deze direct<br />

verbonden is met het zenuwstelsel en<br />

wanneer iemand ontspannen op de<br />

tafel ligt, is het halve werk al gedaan.<br />

Een ontspannen persoon kan ook veel<br />

beter ontvangen.”<br />

Wat is het doel van een Adem<br />

massage? “Het doel van een massage<br />

is om het lichaam tot ontspanning<br />

en bewustzijn te brengen. Door het<br />

aspect van beleving weer terug te<br />

brengen, maken we een verbinding<br />

tussen ons mentale, emotionele en<br />

fysieke systeem. Deze verbinding helpt<br />

spanningen te integreren en zorgt<br />

daarmee voor diepe ontspanning<br />

en nieuwe vitaliteit. Door in<br />

de massage bewust te blijven<br />

ademen en uit te nodigen tot een<br />

diepe lichaamsademhaling kunnen<br />

stagnaties en blokkades door de cliënt<br />

opgemerkt, erkend en losgelaten<br />

worden. De ademhaling is de bedding<br />

waarin emoties en opgeslagen trauma’s<br />

kunnen stromen en transformeren.<br />

Tijdens deze cursus leer je meer over<br />

het ademhalingsproces, over de invloed<br />

en de kracht van de adem en de balans<br />

van de adem door alles vooral zelf te<br />

doen en te ervaren. Begin bij jezelf om<br />

te ervaren dat de adem als medicijn<br />

werkt, want pas dan kun je het<br />

doorgeven!<br />

Het is daarna aan de deelnemer hoe<br />

hij/zij deze kennis toe wil passen en<br />

wil laten integreren in de praktijk of<br />

in het werk.”<br />

Wat doet deze massage voor het<br />

immuunsysteem? “Adem je naar<br />

de buik, dan duwt je middenrif, de<br />

parachutevormige spier die de buiken<br />

borstholte scheidt, naar beneden.<br />

Daardoor bewegen de buikorganen<br />

bij voorkeur naar buiten en is er dus<br />

beweging in het buikgebied. Dat is<br />

wenselijk, want dit is simpelweg een<br />

massage voor je buikorganen die<br />

daardoor beter doorbloed raken en<br />

dus beter functioneren. Tegelijkertijd<br />

is de beweging van het middenrif de<br />

pomp van het lymfevatenstelsel, het<br />

reinigingssysteem van het lichaam.<br />

Deze pomp werkt het beste in een<br />

zachte, ontspannen buik waarbij de<br />

adem langzaam gaat en vertraagt.” ✤<br />

‘De ademhaling is de bedding waarin<br />

emoties en opgeslagen trauma’s<br />

kunnen stromen en transformeren’<br />

Sanne Theben<br />

Terville is tijdens<br />

het masseren heel<br />

bewust bezig met<br />

haar ademhaling en<br />

die van haar cliënt.<br />

(Foto: Isla Grossi)<br />

Andel Schoof, eigenaar van<br />

praktijk ANSLESS Moments<br />

in Apeldoorn:<br />

Waarom heb je voor deze opleiding<br />

gekozen? “De bewustwording van<br />

de ademhaling en vooral wat je kunt<br />

bereiken door een goede ademhaling<br />

wordt steeds bekender. Ik wil tijdens<br />

de behandelingen die ik geef hier meer<br />

focus op leggen. Ik koos ervoor om zelf<br />

in de praktijk te ervaren welke soorten<br />

ademhalingen er zijn, en vooral zelf te<br />

kunnen voelen wat dat deed met mijn<br />

lichaam. Om vervolgens in de praktijk<br />

meer onderbouwing te hebben uit<br />

eigen ervaring.”<br />

Wat vond je van de opleiding? “Ik<br />

ben heel enthousiast over de opleiding.<br />

Het biedt zowel theorie als praktijk en<br />

Sanne kan dat vol passie overbrengen.<br />

Voor mij was de praktijk extra bijzonder<br />

door de fases van ademhaling waar<br />

we doorheen zijn gelopen. Ook<br />

werd er goed verteld wat we konden<br />

verwachten, de begeleiding hiervan<br />

was heel prettig. Sanne geeft tijdens de<br />

opleiding veel ruimte en tijd om echt te<br />

doorvoelen wat ademhaling doet.<br />

Op mijn terugweg naar huis zat<br />

ik meteen vol nieuwe ideeën hoe<br />

ik dit zelf zowel privé als in mijn<br />

behandelingen kon gaan toepassen.”<br />

Wat is de meerwaarde van deze<br />

massage voor jouw massagepraktijk?<br />

“Mijn behandelingen<br />

zullen beter worden ontvangen in<br />

een ontspannen staat, dit kan ik nu<br />

door middel van ademhaling sneller<br />

bereiken. Door de theorie geef ik nu<br />

meer druk op de uitademing van mijn<br />

klant, hierdoor kom ik dieper in de<br />

spieren en voelt mijn klant minder<br />

weerstand. Ook start en eindig ik nu<br />

met een ontspannende of activerende<br />

ademhaling. Sanne heeft me bewuster<br />

gemaakt van mijn ademhaling en wat<br />

ik zelf kan doen om mijn werk nog<br />

ontspannender te maken.”<br />

6-<strong>2023</strong><br />

17


‘Vooral in de winter zijn gekookte<br />

wintergroenten goed voor je, net als<br />

dat verwarmende kruiden de afweer<br />

kunnen versterken’<br />

18<br />

6-<strong>2023</strong>


TCM<br />

Tekst Lizet van Triet<br />

<strong>Massage</strong> bij herstel<br />

“De Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM) heeft een eigen visie op de werking<br />

en het herstel van het immuunsysteem en de rol van massage daarbij”, aldus docent en<br />

therapeut Els Matthijssen: “Volgens deze traditie is het innerlijke klimaat van de mens- wat<br />

staat voor lichaam, ziel en geest - verbonden met en wordt het beïnvloed door het<br />

klimaat waarin we leven. Door onder meer kleding en voeding kunnen we ons<br />

daarop aanpassen, zoals met warme kleding in de winter.”<br />

Centraal in de TCM staat<br />

de balans in energieën.<br />

De belangrijkste energie<br />

is Qi, de levensenergie.<br />

Els: “Als die niet verstoord<br />

is, zorgt dat ervoor dat we gezond<br />

en vitaal zijn. Als de stroom van Qi<br />

wél verstoord is, kan dat leiden tot<br />

gezondheidsproblemen. Om dan weer<br />

in evenwicht te komen, werkt de TCM<br />

met vijf pijlers voor gezondheid, te<br />

weten massage, acupunctuur, voeding,<br />

kruidengeneeskunde en beweging.”<br />

Vatbaar?<br />

Hoe komt het dat volgens de TCM<br />

de een vatbaarder is voor ziekte dan<br />

een ander? Els: “Als je geboren wordt<br />

heb je een soort basisenergie – Jing<br />

- die je van je ouders meekrijgt. Die<br />

kun je slechts tot op zekere hoogte<br />

beïnvloeden. Er is nog een vorm van<br />

energie waar je wel invloed op hebt. De<br />

sterkte daarvan vormt het fundament<br />

voor de kracht van het immuunsysteem<br />

en dat is afhankelijk van de<br />

spijsvertering, de voeding, de kracht<br />

van ademhaling en de kwaliteit van<br />

de lucht die je inademt. Door dagelijks<br />

goed te eten wordt deze energie als<br />

het ware gevoed. Daar draagt het goed<br />

functioneren van de maag en milt<br />

aan bij.” Het is gebruikelijk wanneer<br />

je het vanuit de TCM over de organen<br />

hebt om daar een hoofdletter voor<br />

te gebruiken. Dit omdat ze meer, en<br />

een aantal andere, functies hebben<br />

dan wanneer dit beschreven wordt<br />

vanuit een westers regulier perspectief.<br />

Els vervolgt: “Zo zorgt de Maag voor de<br />

eerste vertering en transformeert de<br />

Milt de voeding in bruikbare energie.<br />

Als deze energie stagneert, zal de<br />

afweer minder goed functioneren en<br />

kunnen ziekteverschijnselen optreden.”<br />

Aanval<br />

In de TCM wordt volgens Els niet<br />

gesproken over een virus: “Men<br />

beschouwt wat wij een infectie noemen<br />

als een ‘aanval’ door de elementen wind,<br />

kou, warmte of vocht of droogte. Dat zijn<br />

de externe ziekmakers. Wanneer er een<br />

‘aanval’ van deze ziekteverwekkers is<br />

geweest en deze is afgeslagen, dan zie<br />

je wel dat je cliënt moe is en zijn diens<br />

stem en adem vaak wat zwakker. Dat<br />

laatste komt doordat de aangevallen<br />

longen eveneens essentieel zijn voor de<br />

afweer. Els: “De TCM gaat ervan uit dat<br />

ingeademde lucht ook de Qi voedt. Een<br />

zwakke Longenergie uit zich in een zwak<br />

immuunsysteem. En vice versa.” De TCM<br />

ziet, net als de westerse geneeskunde,<br />

een sterke wisselwerking tussen het<br />

fysieke en het emotionele. Els:<br />

“Wanneer emoties het lichaam<br />

verzwakken, kun je door je lichaam<br />

6-<strong>2023</strong><br />

19


‘Met massage kun je vermoeidheid bij<br />

een verminderd immuunsysteem aan pakken’<br />

Voeding<br />

Een van de belangrijkste zaken waarmee<br />

je volgens de TCM de afweer kunt<br />

versterken, is juiste voeding. Els: “Waar die<br />

uit bestaat? Neem een warm gerecht<br />

als ontbijt: sla koude yoghurt over en<br />

kies voor bijvoorbeeld havermout. ”<br />

Een andere optie, waar veel westerse<br />

mensen aan moeten wennen, is het eten<br />

van een warm soepje als ontbijt: “Als je<br />

immuunsysteem ondersteuning nodig<br />

heeft, eet dan minstens twee keer per week<br />

een krachtsoep. Die kan onder andere<br />

gemaakt worden door kippen(botten)<br />

langdurig te koken.” Een andere tip die zij<br />

heeft, is het drinken van warm water - ook<br />

in de zomer. “En zeker in de winter is dat<br />

belangrijk. Neem daarnaast zoveel mogelijk<br />

seizoensgebonden producten, liefst uit<br />

jouw regio. Vooral in de winter zijn gekookte<br />

wintergroenten goed voor je, net als dat<br />

verwarmende kruiden de afweer kunnen<br />

versterken.”<br />

te versterken beter omgaan met die<br />

emoties. Een van de manieren om te<br />

werken aan of de emoties of de afweer,<br />

is het aanbieden van massage en<br />

acupunctuur.”<br />

<strong>Massage</strong><br />

Els raadt aan om te starten met<br />

massage om vermoeidheid bij een<br />

verminderd immuunsysteem aan te<br />

pakken: “Dat kan goed helpen, vooral<br />

als de cliënt daarnaast de aangepakte<br />

punten zelf nog dagelijks masseert.”<br />

Tijdens de behandeling gebruikt Els<br />

strijkende en zachte technieken: “Het<br />

is belangrijk om de druk goed af te<br />

stemmen op de energie van de cliënt.<br />

Vaak is de basisenergie verzwakt en je<br />

wilt geen verergering van de klachten.<br />

Dan helpt het als je eerst alleen<br />

ontspannende grepen toepast.” Zij start<br />

met een zachte druk met vlakke handen<br />

op de longmeridiaan (zie foto). Op het<br />

lichaam zitten meerdere punten en<br />

reflexzones waar massage kan helpen<br />

bij het herstel van het immuunsysteem.<br />

Els: “Zo is een belangrijk punt op de<br />

voet de reflexzone van de ring van<br />

Waldeyer (de ringvormige positie<br />

van het lymfeweefsel in de neus- en<br />

keelholte dat betrokken is bij de<br />

afweer van het menselijk lichaam;<br />

red).” Zij pakt dat al drukkend en<br />

draaiend aan. “Ook massage van het<br />

acupunctuurpunt Maag 36, boven aan<br />

de laterale zijde van het onderbeen,<br />

helpt hierbij, net als behandeling van<br />

andere reflexzones op de voet die met<br />

de weerstand te maken hebben. Dat<br />

zijn onder meer die van de thymus,<br />

de bovenste lymfewegen en de dunne<br />

darm.” Tijdens een sessie concentreert<br />

zij zich op het weer laten stromen van<br />

de energie. Met de wiegengreep in een<br />

lemniscaatbeweging en het tenenkapje<br />

sluit zij de massage af. ✤<br />

‘Het doel van je behandeling is om<br />

het immuunsysteem weer gezond en<br />

sterk te maken’<br />

Els Matthijssen heeft meer dan dertig jaar ervaring en zij werkt in haar praktijk Terra Ming<br />

met behulp van klassieke acupunctuur en Chinese voetreflextherapie. Ook geeft ze onder<br />

deze naam diverse trainingen en nascholingen. En daarnaast geeft zij yogalessen. Voor<br />

meer info: www.terraming.nl.<br />

Els is eveneens als docent verbonden aan opleidingsinstituut Total Health. Op de site van<br />

deze opleider vind je een webinar over het immuunsysteem waarin oosterse en westerse<br />

theorie gecombineerd wordt om zo de afweer een boost te geven. Zie: https://www.<br />

totalhealth.eu/index.php?structure_id=a0f765843aca7c83e04d16b6778206ad<br />

20<br />

6-<strong>2023</strong>


TRIGGERPOINTS<br />

Tekst Saskia Petit<br />

Hanneke is ook docent Triggerpointtherapie.<br />

Triggerpointspecialist Hanneke Heij:<br />

‘Veel onbegrepen klachten<br />

komen voort uit triggerpoints’<br />

Hanneke Heij is eigenaar van massagepraktijk Triggertouch in Bussum en van het<br />

opleidingsinstituut Triggerpointcoach. Ze belandde in de massagebranche omdat<br />

ze al zeven jaar last had van onbegrepen chronische pijnklachten. Uiteindelijk<br />

lukte het haar om pijnvrij te worden door middel van triggerpointtherapie. Ze<br />

verdiepte zich in deze techniek en groeide uit tot dé triggerpointspecialist van<br />

Nederland. We spreken Hanneke over haar werk en gaan ook in op het thema<br />

‘het immuunsysteem’ van deze editie van <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong>.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

21


Armtechniek triggerpointtherapie.<br />

Oorzaken<br />

Triggerpoints kunnen door verschillende factoren<br />

ontstaan. Hanneke: “Vaak heeft het te maken met<br />

langdurige stress of overbelasting van het lichaam,<br />

bijvoorbeeld door een verkeerde (werk)houding,<br />

herhaaldelijke bewegingen of zware inspanning. Maar<br />

ook te weinig beweging kan leiden tot het ontstaan<br />

van spierknopen. Triggerpoints kunnen voorts het<br />

gevolg zijn van trauma, littekens, vallen, schokken,<br />

botsingen of medische ingrepen. Triggerpoints<br />

spelen bijna altijd ook een rol bij de meer ‘chronische’<br />

aandoeningen zoals bijvoorbeeld RSI/ KANS,<br />

migraine en een whiplash. Heb je veel triggerpoints<br />

in het lichaam, dan heet dat een myofasciaal<br />

pijnsyndroom (MPS). Dit wordt vaak aangezien voor<br />

fibromyalgie.”<br />

Bij Hanneke duurde het een jaar voordat haar<br />

pijnklachten waren verdwenen. Haar lichaam moest<br />

langzaam herstellen en spieren moesten weer<br />

geactiveerd worden. “Als je pijn hebt, ga je je anders<br />

bewegen. Je wordt voorzichtiger, je probeert de<br />

pijn te vermijden waardoor je lichaam verkrampt.<br />

Dit zorgt weer voor klachten en zo beland je in een<br />

vicieuze cirkel. Het kost tijd om daaruit te breken en te<br />

leren hoe je lichaam weer ‘normaal’ moet gebruiken.”<br />

Hanneke Heij is<br />

Psychomotorisch<br />

Therapeut (PMT) en<br />

Integraal Myofasciaal<br />

Therapeut (IMT). Ze<br />

werkte vroeger als accountmanager<br />

bij de gemeente op de afdeling<br />

Economische Zaken toen ze last kreeg<br />

van onverklaarbare pijnklachten.<br />

“Uiteindelijk kon ik daardoor niet meer<br />

werken en zat ik onder de pijnstillers.<br />

Na een jarenlange zoektocht kwam<br />

ik toevallig een boek tegen over<br />

triggerpoints, dat ik ben gaan lezen.<br />

Dit leek zo op mijn eigen verhaal! Na<br />

acht triggerpointbehandelingen en<br />

adviezen over stress, spieren en de<br />

werking van het lichaam heb ik mijn<br />

leefstijl aangepast. Ik wist zo weinig<br />

over de werking van de lichamelijke<br />

systemen en die bewustwording is<br />

mijn redding geweest. Op die manier<br />

ben ik uiteindelijk helemaal pijnvrij<br />

geworden. Vervolgens ben ik zelf alle<br />

triggerpoint-opleidingen gaan volgen<br />

die er maar waren in binnen- en<br />

buitenland. Het fascineerde me zo<br />

enorm, dat ik er alles over wilde weten.<br />

In 2013 werd in mede-eigenaar en<br />

sinds 2016 ben ik volledig eigenaar van<br />

opleidingsinstituut Triggerpointcoach.”<br />

Verkrampte spiervezels<br />

Triggerpointtherapie, ook wel<br />

myofaciale therapie genoemd, is een<br />

manuele behandeltechniek, waarbij<br />

spierknoopjes (triggerpoints) en fascia<br />

in het lichaam worden losgemaakt.<br />

Hanneke: “Een triggerpoint is een<br />

plek in een spier waarvan de vezels<br />

chronisch verkrampt zijn. Druk je op<br />

dit punt, dan voelt de client pijn of een<br />

tintelende sensatie. De pijn of tinteling<br />

kan ook op een andere plek worden<br />

ervaren dan waar de triggerpoint<br />

zit. Dit noemen we afgeleide pijn.<br />

Afgeleide pijn komt bij triggerpoints<br />

veel voor. De kramptoestand in de spier<br />

heeft ook gevolgen in andere delen<br />

van het lichaam. Dit komt doordat<br />

triggerpoints de spier verkorten,<br />

waardoor er meer spanning komt<br />

te staan op de spier zelf en de<br />

naastgelegen gewrichten, zenuwen<br />

en bloedvaten. De kramptoestand<br />

kan pijn, stijfheid, tintelingen, koude<br />

lichaamsdelen, uitstralende pijn<br />

veroorzaken. Helaas kennen veel (para)<br />

medici het belang van triggerpoints<br />

niet.”<br />

Diagnostisch<br />

Om te beoordelen of klachten<br />

veroorzaakt worden door triggerpoints,<br />

is het belangrijk een goede anamnese<br />

af te nemen. Hanneke: “Triggerpoint<br />

is een diagnostische therapie. Bij<br />

langdurige klachten die niet verklaard<br />

kunnen worden, ga je kijken of de<br />

spieren of de fascie mogelijk de<br />

oorzaak kunnen zijn. Je kijkt waardoor<br />

de klacht mogelijk ontstaan is, welke<br />

Behandeling van triggerpoints in de buik.<br />

‘Een triggerpoint is een plek in<br />

een spier waarvan de vezels<br />

verkrampt zijn’<br />

spieren daar verantwoordelijk voor<br />

kunnen zijn en welke rol de fascia<br />

(het communicatienetwerk van<br />

bindweefsel) speelt in het geheel. En<br />

je kijkt naar wat er al eerder gedaan is<br />

en of er mogelijk in standhoudende<br />

factoren zijn.<br />

Dit wordt vaak vergeten, daarom is het<br />

belangrijk dat triggerpointtherapie<br />

bekender raakt bij huisartsen en<br />

andere therapeuten. Veel klachten,<br />

zoals hernia-achtige klachten,<br />

schouderklachten of hielspoor kunnen<br />

22 6-<strong>2023</strong>


door triggerpoints worden veroorzaakt.<br />

Spieren en fascia geven dan een<br />

pijnsensatie af die lijkt op de klacht.<br />

Als je niet weet dat de myofascia deze<br />

uitstralende sensaties kan geven,<br />

dan wordt een goede diagnose lastig.<br />

Zeker als het gaat om langdurige en<br />

onbegrepen klachten. Wil je de klachten<br />

die deze myofasciale triggerpoints<br />

kunnen veroorzaken herkennen<br />

en deactiveren, dan heb je goede<br />

scholing nodig. Daar zet ik me met<br />

mijn opleidingsinstituut voor in. Hoe<br />

meer mensen bekend zijn met deze<br />

kennis, hoe meer mensen geholpen<br />

kunnen worden. Ik weet hoe het is om<br />

chronische pijn te hebben en geen<br />

goede behandeling te kunnen vinden.<br />

Mensen lopen jaren met klachten rond<br />

terwijl ze, als het gaat om triggerpoints,<br />

goed te behandelen zijn. Als ik toen<br />

geweten had wat ik nu weet, dan<br />

hadden mijn pijnklachten nooit zeven<br />

jaar geduurd.”<br />

<strong>Massage</strong><br />

Triggerpointtherapie is zoals gezegd<br />

een manuele therapie, waarbij je<br />

primair zoekt naar de oorzaak van de<br />

klacht door onderzoek en testen en<br />

vervolgens op een langzame manier<br />

de myofascia met verschillende<br />

technieken te masseren en te<br />

behandelen. Hanneke: “Triggerpoints<br />

zijn een soort verstoppingen in de<br />

spiervezels waardoor er plaatselijk<br />

kramp ontstaat. Specifieke triggerpoint-massage<br />

is nodig om ‘afval’ uit<br />

het triggerpoints te masseren en de<br />

vezels te ‘ontspannen’, denk maar<br />

aan een spons die je leeg knijpt. De<br />

massage dient langzaam te gebeuren,<br />

want de spons moet ook de tijd<br />

krijgen om zich weer vol te zuigen met<br />

goede stoffen en zuurstof. Langzame<br />

massage stimuleert het beste de<br />

plaatselijke bloedcirculatie. Zuurstof en<br />

voedingsstoffen kunnen zo weer goed<br />

in de hele spier komen en afvalstoffen<br />

Behandeling van de rug.<br />

worden beter afgevoerd. De spieren<br />

kunnen zich zo herstellen en weer goed<br />

ontspannen. Vervolgens is het dagelijks<br />

stretchen van de spiergroep belangrijk<br />

om de spiervezels weer te laten wennen<br />

aan hun nieuwe rol.”<br />

Ook de fascie heeft een belangrijke<br />

taak. “Onderzoek heeft aangetoond dat<br />

de fascia zelfstandig, net als een spier,<br />

kan ontspannen en samentrekken”,<br />

legt Hanneke uit. “De myofascia speelt<br />

een belangrijke rol in de mobiliteit en<br />

stabiliteit van gewrichten. Als gevolg<br />

van lichamelijk trauma, een slechte<br />

houding of psychische stress kan dit<br />

bindweefsel plaatselijk verstarren,<br />

waardoor de natuurlijke bufferwerking<br />

ervan wordt verstoord. Myofascial<br />

release is erop gericht om met behulp<br />

van verschillende technieken deze<br />

myofascia te laten ontspannen en<br />

in zijn normale structuur terug te<br />

brengen.”<br />

Immuunsysteem<br />

Triggerpoints zijn vaak het gevolg<br />

van langdurige overbelasting en<br />

die overbelasting heeft weer een<br />

grote impact op ons hormonale- en<br />

immuunsysteem. Hanneke: “Wanneer<br />

het immuunsysteem constant onder<br />

druk staat, bijvoorbeeld als gevolg<br />

van veel stress, veel pijn, steeds maar<br />

doorgaan, jezelf geen rust gunnen,<br />

een ongezonde leefstijl (te weinig<br />

beweging, slecht slapen, ongezond<br />

voedingspatroon), word je vatbaarder<br />

voor infecties en ontstekingen. Dat kan<br />

leiden tot het ontstaan van laaggradige<br />

ontstekingen in het lichaam. En we<br />

weten inmiddels dat dit heel slecht is<br />

voor onze gezondheid. Laaggradige<br />

ontstekingen hebben namelijk de<br />

vervelende eigenschap dat je niet direct<br />

in de gaten hebt dat ze er zijn, maar<br />

als het te lang duurt dan steken ze ook<br />

gezond weefsel aan. Deze laaggradige<br />

ontstekingen zitten vooral in je darmen.<br />

Daarom is goede voeding, minder<br />

stress en pijn dus essentieel. Zo zie<br />

je het verband tussen pijnklachten<br />

en lifestyle in jouw praktijk. Gaat een<br />

klacht niet over, kijk dan verder. Als<br />

behandelaar moet je daar dus altijd<br />

alert op zijn en adviezen meegegeven<br />

die een gezonde leefstijl bevorderen.<br />

Dit is een wezenlijk onderdeel van<br />

de behandeling. Je kunt nog zoveel<br />

(triggerpoint)behandelingen geven, de<br />

cliënt zal uiteindelijk zelf aanpassingen<br />

in zijn leven aan moeten brengen. Maar<br />

dan moet hij zich daarvan wel eerst<br />

bewust zijn. Dat is onze taak!” ✤<br />

Hanneke Heij: “Adviezen die een gezonde leefstijl bevorderen zijn<br />

een wezenlijk onderdeel van de massagebehandeling.”<br />

6-<strong>2023</strong><br />

23


“Ik heb het nog nooit<br />

gedaan, dus ik denk<br />

dat ik het wel kan”<br />

je door vlieguren en ervaring beter en<br />

beter. Als iemand op je tafel ligt is dat<br />

een kwetsbare situatie en heb je een<br />

grote verantwoordelijkheid. Je moet<br />

weten waar je grenzen liggen en hoe je<br />

dient te handelen in moeilijke situaties.<br />

Ook qua grenzen van je vakgebied.<br />

<strong>Massage</strong>(therapie) is helend maar je<br />

kunt er niet alles mee oplossen.<br />

Een bekende quote van Pippi<br />

Langkous die het ook weer<br />

goed doet op de socials; “ik<br />

heb het nog nooit gedaan,<br />

dus ik denk dat ik het wel<br />

kan’. Het is natuurlijk een bevrijdende<br />

opmerking voor perfectionisten die<br />

100% zeker willen zijn dat ze iets<br />

compleet beheersen voordat ze het<br />

kunnen. “Gewoon doen en kijken<br />

waar het schip strandt (of niet).” Een<br />

heerlijke onbevangen manier om in<br />

het leven te staan maar het heeft ook<br />

zijn nadelen.<br />

Zo gaat een kennis van mij al meer<br />

dan 20 jaar van de ene cursus naar de<br />

andere opleiding en heeft ze inmiddels<br />

meer diploma’s en certificaten dan<br />

je kunt ophangen. Toch durft ze de<br />

stap naar een echte eigen praktijk<br />

te starten niet te maken. Terwijl ze<br />

wel (ongevraagd) op elk feestje of<br />

bezoek iedereen adviseert, healed en<br />

therapeutisch bijstaat.<br />

Sommige mensen gun je wat meer<br />

luchtigheid. In dit vak zul je naast de<br />

vakinhoudelijke kwaliteiten toch ook<br />

vaak als zelfstandige ondernemer aan<br />

de slag moeten. “Jezelf verkopen” is<br />

voor velen een ware nachtmerrie. Dit<br />

kan ook een groot obstakel zijn bij het<br />

uitbouwen van je praktijk.<br />

Eerst springen…<br />

Mijn adagium was; eerst in het diepe<br />

springen en dan kijken of je weer<br />

boven komt drijven. Later ontdekte<br />

ik dat ik mezelf wel elke keer in<br />

stressvolle situaties bracht met dat in<br />

het diepe springen en dat een beetje<br />

meer mildheid naar mezelf toe ook<br />

prettig is. Want stel je voor dat je zoals<br />

Pippi voor een volle zaal ontdekt of je<br />

wel of niet trompet kan spelen. Wat<br />

als tientallen mensen naar je kijken<br />

en je gaat af? Voor veel mensen is het<br />

tegenover andere mensen blunderen<br />

of afgaan de grootst denkbare<br />

nachtmerrie. Pippi heeft het overigens<br />

nooit zo expliciet gezegd en daar ben ik<br />

blij mee want Pippi is al een heel leven<br />

mijn held en ik heb grootste moeite<br />

met deze uitspraak.<br />

Hoewel deze quote aan de ene kant<br />

uitnodigt om wat losser en minder<br />

perfectionistisch te zijn kan het dus<br />

ook de nodige stress opleveren en in<br />

ons vak voor gevaren zorgen.<br />

Het is maar een papiertje<br />

Iedereen kan op zijn huis het<br />

bordje masseur of massagetherapeut<br />

plaatsen. Het is een vrij beroep, dus het<br />

maakt nogal een verschil of je nu een<br />

2-daagse cursus hebt gevolgd of een<br />

geaccrediteerde meerjarige opleiding.<br />

Nog even los van bij welke opleider<br />

kun je ervan uitgaan dat je met zijn<br />

opleiding veel meer ontwikkeling<br />

en verdieping aangaat. Met een<br />

opleiding duik je een langdurig traject<br />

in met een team van docenten en<br />

medestudenten waar je gedurende<br />

een bepaalde periode je herhaaldelijk<br />

in een proces moet verdiepen. Ik heb<br />

zelf talloze cursussen gevolgd waar ik<br />

aanvankelijk heel enthousiast over was<br />

maar waarvan na enkele dagen niet zo<br />

heel veel meer was blijven hangen.<br />

Sommige mensen vinden behalen<br />

van een diploma slechts ‘een papiertje<br />

halen’ en zien niet waar dat papiertje<br />

voor staat: een onderzoek, leren,<br />

oefenen, mijmeren, verdiepen en je<br />

ontwikkelen.<br />

Vakmanschap is meesterschap<br />

<strong>Massage</strong>(therapie) is een ambacht<br />

en als cliënt hoop je dat je bij iemand<br />

op de tafel komt die zo’n “papiertje”<br />

heeft en het liefst nog een berg aan<br />

ervaring. Net als bij elk ambacht word<br />

COLUMN<br />

Tekst Stefan<br />

van Rossum<br />

De vraag achter de vraag<br />

Ik zat laatst een podcastserie<br />

te luisteren en merkte dat in elke<br />

uitzending dezelfde vragen werden<br />

gesteld. Dat zou iedereen kunnen<br />

doen, dacht ik, maar de kracht van<br />

de interviewer kwam tevoorschijn bij<br />

de antwoorden die werden gegeven.<br />

Daar hoorde je dat de interviewer<br />

wist waar het over ging en de materie<br />

beheerste en door kon vragen naar<br />

de vraag achter de vraag. In dit vak<br />

komt iedereen met dezelfde spieren<br />

en botten op je tafel liggen. Zelfs<br />

de problematiek kun je denk ik wel<br />

verdelen over een aantal specifieke<br />

levensthema’s. Problemen gaan<br />

meestal over acceptatie, loslaten of<br />

vertrouwen. Toch is het leuke van<br />

dit vak dat elk mens, elk lijf weer zijn<br />

eigen manier van doen heeft en op<br />

zijn/haar/ het eigen manier in het<br />

leven staat.<br />

Just do it<br />

Pippi Langkous kan ons leren<br />

om onbevangen en met een beetje<br />

bravoure jezelf in beweging te brengen<br />

en om niet naast de zijlijn te blijven<br />

staan. “Just do it” zou Nike zeggen of<br />

om met een andere quote te eindigen:<br />

“Het leven is een pittige leraar. Eerst de<br />

toets, dan pas de les!”<br />

In dit vak leer je het vooral door het<br />

te doen. En als je een beetje zelf<br />

evaluerend vermogen hebt kun je<br />

een topper worden en enorm blijven<br />

genieten van je ontwikkeling. En dan<br />

kun je na een tijdje zeggen en voelen:<br />

“Ik doe het, dus ik weet dat ik het kan!” ✤<br />

‘Hoewel deze quote aan de ene kant uitnodigt<br />

om wat losser en minder perfectionistisch te zijn<br />

kan het dus ook de nodige stress opleveren en<br />

in ons vak voor gevaren zorgen’<br />

24 6-<strong>2023</strong>


SPORTMASSAGE<br />

Tekst Lizet van Triet<br />

Sport, massage en<br />

het belang voor het<br />

immuunsysteem<br />

Sporten en bewegen heeft twee kanten, aldus sportarts professor Frank Backx: “Het kan zowel een positief<br />

áls een negatief effect hebben. Als de conditie van jouw cliënt in balans is, dan versterkt beweging<br />

het immuunsysteem. Het tegenoverstelde is het geval bij een overbelast lichaam, zoals bij koorts.”<br />

De hoogleraar geeft uitleg en deelt zijn visie over de rol van de sportmasseur en – verzorger.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

25


Ee masseur heeft een<br />

belangrijke signalerende<br />

functie, aldus Frank Backx:<br />

“Zo krijgt de sportverzorger<br />

door gesprekken met de<br />

sporter inzicht in het functioneren van<br />

diens afweer. Ook kan deze deskundige<br />

adviezen geven over hoe de client zelf<br />

kan werken aan een betere weerstand.”<br />

<strong>Massage</strong> kan daarbij een rol spelen<br />

door ofwel de spieren te ontspannen<br />

ofwel de klant in zijn totaal.<br />

Hockeystick<br />

In zijn lezingen over het effect<br />

van bewegen op het afweersysteem<br />

geeft Frank vaak het voorbeeld van<br />

de hockeystick (zie plaatje): “Op de<br />

verticale as staat de vatbaarheid voor<br />

virussen en op de horizontale as de<br />

hoeveelheid en de intensiteit van<br />

oefening. Je ziet dat hoe harder je<br />

traint, hoe vatbaarder je wordt voor<br />

ziekteverwekkers.” Volgens de sportarts<br />

verschilt dat wel per individu: “Zo zullen<br />

vooral topsporters eerder moeite<br />

hebben om minder te bewegen. Zij<br />

moeten hun prestatievermogen op<br />

peil houden, maar gaan soms daarin<br />

te ver: overprikkeling door te intensief<br />

bewegen vermindert de gunstige<br />

werking die sporten heeft op het<br />

immuunsysteem, zoals bij koorts of<br />

een andere disbalans in het lichaam.<br />

Gelukkig kennen trainers tegenwoordig<br />

beter het belang van voldoende rust na<br />

inspanning.”<br />

Hoeveel inspanning is gezond?<br />

Volgens Frank verhogen reguliere,<br />

middelzware oefeningen de<br />

afweer. Maar hoe ziet dat eruit, dat<br />

middelzware? “Slechts driemaal per<br />

week een half uurtje flink doorfietsen,<br />

bijvoorbeeld, dat stimuleert je<br />

immuunsysteem al, maar dagelijks<br />

matige activiteiten helpen nog<br />

beter daarvoor.” Als je niet of te<br />

weinig beweegt, en de helft van de<br />

Nederlanders zit in die verkeerde<br />

groep, dan vergroot je de kans op<br />

ontstekingen door een verminderde<br />

weerstand. “Maar ook bevorder je<br />

die kans als je te veel doet, zoals bij<br />

topsporters die zich niet helemaal fit<br />

voelen en toch doorgaan omdat ze<br />

‘Trek aan de bel en voorkom<br />

chronische overbelasting<br />

omdat die leidt tot<br />

verminderde immuniteit’<br />

26 6-<strong>2023</strong>


willen presteren. Het is niet altijd even<br />

makkelijk een juiste balans te vinden.”<br />

Frank vervolgt: “Wist je dat uitputtende<br />

inspanningen een onderdrukking<br />

van het afweersysteem veroorzaken?<br />

Topsporters leren in de loop van de tijd<br />

hun eigen lijf goed kennen en weten<br />

meestal wel hoe zij weer in balans<br />

kunnen komen, hoe ze voldoende rust<br />

en herstel kunnen inbouwen.” Een<br />

massage helpt bij vermoeide spieren,<br />

net als dat het algehele ontspanning<br />

teweeg kan brengen. Daarnaast – en dat<br />

geldt niet alleen voor topsporters – is<br />

een gezonde leefstijl essentieel. Frank:<br />

“Daarin zijn verschillende aspecten<br />

van belang, zoals voldoende slaap. Een<br />

powernap kan uitkomst bieden als<br />

je nachtrust tekortkomt. Net als dat<br />

gezonde voeding van belang is, evenals<br />

niet (of heel weinig) alcohol en genoeg<br />

beweging.”<br />

Ziekteverwekkers<br />

Frank geeft aan dat er drie barrières<br />

zijn voor een ziekteverwekker:<br />

“Allereerst is daar de huid: zijn er<br />

wondjes dan krijgen bacteriën,<br />

schimmels en virussen eerder kans<br />

om naar binnen te gaan. Vandaar<br />

dat hygiëne en een intacte huid<br />

noodzakelijk zijn om te mogen<br />

masseren. Naast de huid maken<br />

de slijmvliezen in je luchtwegen<br />

en darmen deel uit van de fysieke<br />

barrière. De derde belemmering voor<br />

ziekteverwekkers is het maagzuur. Als<br />

deze drie barrières niet goed genoeg<br />

functioneren, gaat je immuunsysteem<br />

aan de slag.” Frank geeft aan dat jij als<br />

behandelaar meerdere signalen in<br />

ogenschouw kunt nemen: “Als je van<br />

jouw cliënt hoort dat deze regelmatig<br />

een blaasontsteking heeft of ontstoken<br />

tandvlees, dan wil dat ook zeggen dat<br />

de afweer verminderd is, net als bij<br />

chronische verkoudheid. Je kunt dan<br />

adviseren rustiger aan te doen, acht<br />

te slaan op een gezonde leefstijl en/of<br />

Prof. dr. Frank Backx is als sportartsmedisch<br />

specialist verbonden<br />

geweest aan het UMC Utrecht,<br />

waar hij werkte als hoogleraar<br />

Klinische Sportgeneeskunde<br />

binnen de afdeling Revalidatie,<br />

Fysiotherapiewetenschap en<br />

Sport en waar hij wetenschappelijk<br />

sportonderzoek uitvoerde. En hij is als<br />

initiatiefnemer, sportarts en medisch<br />

directeur betrokken bij het Artrose<br />

Instituut Nederland.<br />

‘Lachen werkt positief op het immuunsysteem:<br />

het ontspant en je wordt er blijer en gelukkiger van’<br />

voor een nader bloedonderzoek naar<br />

de huisarts te gaan.”<br />

Chronische overbelasting<br />

Frank geeft aan dat bestudering<br />

van de werking en de aanpak van<br />

immuniteit een ingewikkeld proces<br />

is waar gelukkig wel steeds meer<br />

over bekend wordt: “Een chronische<br />

overbelasting kan ontstaan doordat je<br />

cliënt meer van diens lichaam vraagt<br />

dan het aankan.” En slaapgebrek kan,<br />

zeker bij gezinnen met jonge kinderen,<br />

te veel van het afweersysteem vergen<br />

en blijven familieleden elkaar vaak<br />

aansteken.” Daarbij doelt de hoogleraar<br />

op een gezinsinfectie, die meerdere<br />

keren rond kan gaan. Hij ziet dat autoimmuunziekten<br />

tegenwoordig vaker<br />

gediagnostiseerd worden: “De ziekte<br />

van Crohn, een schildklierafwijking,<br />

reuma en psoriasis onderdrukken de<br />

afweer. Dan wordt een gezonde leefstijl<br />

nóg belangrijker. Geef als masseur<br />

advies om te blijven bewegen, want<br />

dat stimuleert de aanmaak van witte<br />

bloedcellen en brengt de antistoffen<br />

op peil. En je cliënt kan meer leren<br />

over het belang van zorg voor het<br />

immuunsysteem door een informatief<br />

filmpje van NPO Kennis (zie Hoe<br />

versterk je je immuunsysteem? | NPO<br />

Kennis).”<br />

Balans<br />

Sporten helpt om te ontspannen.<br />

Dat is belangrijk omdat er balans<br />

nodig is om gezond te blijven. Dan<br />

gaat het om zowel een lichamelijk als<br />

psychisch evenwicht: “En die hebben<br />

ook nog eens invloed op elkaar. Zo zal<br />

iemand die langdurige stress op het<br />

werk ervaart, eerder door die spanning<br />

een verminderde weerstand vertonen<br />

en ziek worden. Daarbij kunnen<br />

lichamelijke klachten ontstaan als<br />

hartkloppingen, een gejaagd gevoel<br />

of een hoge bloeddruk. En piekeren<br />

en slaapproblemen kunnen leiden tot<br />

vermoeidheid en somberheid. Dit kun<br />

jij als masseur signaleren en adviseren<br />

daar wat aan te doen.” Frank benadrukt<br />

het belang van deze signaalfunctie: “De<br />

beroepsgroep heeft een belangrijke<br />

rol in het signaleren van problemen<br />

en kan zo aan de bel trekken, vóórdat<br />

de afweer afbrokkelt en iemand ziek<br />

wordt.”<br />

Heb je nog een laatste tip, Frank?<br />

“Jazeker en dit krijgt eigenlijk te weinig<br />

aandacht. Wist je dat lachen gezond<br />

is? Want het werkt positief op het<br />

immuunsysteem doordat het ontspant<br />

en je wordt er blijer en gelukkiger van.<br />

Een leuke grap en vrolijke momenten<br />

tijdens je behandeling zijn daarom een<br />

mooie aanvulling.”<br />

6-<strong>2023</strong><br />

27


De voordelen van<br />

massage met Lavendel<br />

essentiële olie<br />

OLIËN<br />

Tekst Harmen Rijpkema<br />

De essentiële olie van lavendel wordt al eeuwenlang gebruikt<br />

vanwege haar kalmerende en geneeskrachtige eigenschappen.<br />

Wanneer het wordt toegepast tijdens massages, biedt het<br />

verschillende voordelen voor zowel het lichaam als de geest.<br />

Zo kan het helpen bij het<br />

verminderen van stress,<br />

angst en spanning. Studies,<br />

zoals een onderzoek uit 2012<br />

gepubliceerd in het Journal<br />

of Alternative and Complementary<br />

Medicine, tonen aan dat het inhaleren<br />

van lavendelolie tijdens een massage<br />

leidt tot verlaagde stressniveaus en een<br />

verbeterde gemoedstoestand.<br />

Een ander voordeel van lavendelolie<br />

bij massages is de potentiële<br />

verlichting van spierpijn en spanning.<br />

Onderzoek, zoals een studie uit<br />

2015 gepubliceerd in het tijdschrift<br />

Evidence-Based Complementary and<br />

Alternative Medicine, ontdekte dat het<br />

topisch aanbrengen van lavendelolie<br />

tijdens massage kan helpen bij het<br />

verminderen van spierpijn en het<br />

verbeteren van de flexibiliteit. De<br />

ontspannende eigenschappen van<br />

de olie kunnen bijdragen aan het<br />

verminderen van ontstekingen en het<br />

losser maken van gespannen spieren.<br />

Bovendien staat lavendelolie bekend<br />

om zijn vermogen om de slaapkwaliteit<br />

te verbeteren en te helpen bij<br />

slapeloosheid. Een onderzoek uit 2015,<br />

gepubliceerd in het International<br />

Journal of Nursing Practice, toonde aan<br />

dat het gebruik van lavendelolie tijdens<br />

massage resulteerde in een verbeterde<br />

slaapkwaliteit en verhoogde slaapduur<br />

bij deelnemers met slaapproblemen.<br />

Een ander opmerkelijk voordeel<br />

van lavendelolie bij massages<br />

is de mogelijke verlichting van<br />

hoofdpijn en migraine. Studies,<br />

zoals een onderzoek uit 2012 in<br />

European Neurology, suggereren<br />

dat het inhaleren van lavendelolie<br />

tijdens massage kan helpen bij het<br />

verminderen van de frequentie en<br />

intensiteit van hoofdpijn bij patiënten<br />

met migraine. Naast deze voordelen<br />

tonen verschillende onderzoeken aan<br />

dat lavendelolie ook antibacteriële en<br />

ontstekingsremmende eigenschappen<br />

heeft. Het kan worden gebruikt<br />

om de huid te kalmeren, irritatie te<br />

verminderen en zelfs de genezing van<br />

kleine wondjes te bevorderen.<br />

Concluderend biedt lavendel<br />

essentiële olie diverse voordelen bij<br />

gebruik tijdens massages. Wel is het<br />

belangrijk dat de masseur zich goed<br />

laat informeren over de dosering van<br />

de lavendel-olie bij een massageolie. In<br />

het algemeen kiest met bij een full body<br />

massage voor een 1% verdunning (d.w.z.<br />

1 ml Lavendelolie op 100 ml dragerolie,<br />

bijvoorbeeld een mix van jojoba en<br />

amandelolie) aan te raden. Bij een<br />

lokale, deelmassage is het soms zinvol<br />

de dosering iets te verhogen. Of ga voor<br />

een kant en klare massageolie met<br />

échte lavendelolie geproduceerd en<br />

aangeboden door een gerenommeerde<br />

partij. ✤<br />

Ga voor de literatuurlijst naar:<br />

stichtingaromatherapie.nl<br />

‘Wanneer het wordt toegepast tijdens<br />

massages, biedt het verschillende voordelen voor<br />

zowel het lichaam als de geest’<br />

‘Het kan worden gebruikt om de huid te kalmeren, irritatie te verminderen<br />

en zelfs de genezing van kleine wondjes te bevorderen’<br />

6-<strong>2023</strong><br />

29


Effectief nee<br />

zeggen voor een<br />

goede balans<br />

In ons vak komen wij het regelmatig tegen. De klant gaat jouw grenzen<br />

opzoeken. Voor sommige klanten kan je een beetje je grenzen opschuiven<br />

en bij anderen moet je heel duidelijk zijn. Het stellen van grenzen en deze<br />

bewaken is van essentieel belang voor je gezondheid en welzijn. Je kan leren<br />

om effectief nee te zeggen en je eigen behoeften op nummer één te zetten.<br />

Door deze vaardigheid te oefenen creëer je een goede balans voor jezelf en<br />

bescherm je je tegen overbelasting.<br />

Frustraties<br />

Veel ondernemers worstelen met<br />

het stellen van grenzen. Vaak zetten<br />

wij liever de klant voorop en komen<br />

onze eigen behoeften als laatste<br />

aan de beurt. Op lange termijn kan<br />

je je hierdoor gefrustreerd voelen,<br />

vermoeid of ervaar je minder<br />

werkplezier. Het is belangrijk om deze<br />

vaardigheid onder de knie te krijgen<br />

en dit probleem te tackelen. Dit kan op<br />

een assertieve en respectvolle manier.<br />

Het zal je meer zelfvertrouwen geven.<br />

Het is begrijpelijk<br />

Het is nog niet zo makkelijk om<br />

tegen iemand nee te zeggen. Het is<br />

dan ook belangrijk om te achterhalen<br />

waarom je ja zegt terwijl je nee voelt.<br />

Vaak komt dit voort uit de angst om<br />

klanten te verliezen, negatieve reacties<br />

te ontvangen of als onprofessioneel<br />

te worden gezien. Daarnaast hebben<br />

we vaak de neiging om onze eigen<br />

behoeften te negeren omdat we<br />

gefocust zijn op het tevreden houden<br />

van anderen. Vaak komt hier je<br />

opvoeding ook om de hoek kijken.<br />

Misschien ben je conflictvermijdend<br />

of ben je niet gewend om je uit te<br />

spreken. Het kan verhelderend werken<br />

als je weet waar je gedrag vandaan<br />

komt. Kijk of dit gedrag je nu nog dient.<br />

Zo niet, bedank dan je oude opvoeding<br />

en ga kijken naar hoe jij sterker zou<br />

willen overkomen.<br />

Nieuwe communicatie<br />

Het ontwikkelen van effectieve<br />

grensstellende vaardigheden begint<br />

met bewustwording en zelfreflectie.<br />

Je mag je eigen behoeften ontdekken<br />

en ze erkennen. Jouw grens aanvoelen<br />

is belangrijk. Dit kan je letterlijk<br />

voelen in je lijf. Als ik mijn cliënten<br />

vraag waar in het lichaam zij een ‘nee’<br />

voelen wordt er vaak het middenrif<br />

aangewezen. Je kan het voelen als<br />

iemand je grens overgaat door<br />

bijvoorbeeld een verkramping in je<br />

maag. Het kan helpen om een hand op<br />

‘Misschien ben je conflictvermijdend of ben je niet gewend<br />

om je uit te spreken. Het kan verhelderend werken als je weet<br />

waar je gedrag vandaan komt’<br />

30 6-<strong>2023</strong>


COLUMN<br />

Tekst Linda Dool<br />

die plek te leggen terwijl je duidelijk<br />

nee zegt. Oefen het eerst voor de<br />

spiegel, desnoods met je ogen dicht.<br />

Voorbeeld uit de praktijk<br />

Stel je voor dat een klant vraagt om<br />

buiten de reguliere openingstijden<br />

een behandeling te boeken. En je hebt<br />

je net voorgenomen om echt niet<br />

meer in de avonden te gaan werken.<br />

Haal diep adem en maak contact met<br />

jouw ‘nee’. Je kan zelf je hand leggen<br />

op je middenrif. Zo kun je je klant<br />

vriendelijk maar duidelijk uitleggen<br />

dat je je houdt aan de openingstijden<br />

om zelf voldoende rust en herstel te<br />

kunnen krijgen. Bied ze vervolgens een<br />

alternatief aan binnen de beschikbare<br />

‘Als je merkt dat je moeite hebt<br />

met het stellen van grenzen en het<br />

prioriteren van je eigen behoeften,<br />

kan het waardevol zijn om contact<br />

op te nemen met iemand die<br />

je kan begeleiden’<br />

tijden. Er zit dan een kans in dat de<br />

klant gaat sputteren en dreigt om<br />

naar een ander te gaan. Dan kan je je<br />

afvragen of deze klant wel bij jou past<br />

aangezien zij geen respect heeft voor<br />

jouw grenzen. Laat dan de klant los,<br />

zo maak je weer ruimte voor nieuwe<br />

klanten.<br />

De truc<br />

Dat het van belang is om voor jezelf<br />

op te komen, kan je nog wel bedenken.<br />

De truc zit hem in hoe je je behoeften<br />

uit. Als je je grens kan aanvoelen is<br />

het fijn om dit op een krachtige en<br />

respectvolle manier over te brengen.<br />

Op het moment dat je stevig staat kan<br />

je zelfs met kracht een nee fluisteren.<br />

Het gaat erom dat jij in jouw grens<br />

gelooft. Dan wordt het ook eerder door<br />

de ander gevoeld en serieus genomen.<br />

Beetje hulp<br />

Als je merkt dat je moeite hebt<br />

met het stellen van grenzen en het<br />

prioriteren van je eigen behoeften,<br />

kan het waardevol zijn om contact<br />

op te nemen met iemand die je kan<br />

begeleiden. Diegene kan je helpen<br />

bij het ontwikkelen van effectieve<br />

grenzenstellende vaardigheden en<br />

je stap voor stap kan ondersteunen.<br />

Neem vandaag nog de stap om voor<br />

jezelf te zorgen en te leren hoe je je<br />

eigen behoeften op een gezonde en<br />

respectvolle manier kunt uiten. ✤<br />

Warme groet,<br />

Linda Dool<br />

www.lindadool.nl<br />

begeleid HSP met burn-out klachten<br />

Groene Beauty expert<br />

6-<strong>2023</strong><br />

31


Gender,<br />

nature of<br />

nurture<br />

Nog niet eens zo heel lang geleden werd ons land geconfronteerd met een<br />

voor de meeste mensen totaal nieuw fenomeen: genderdysfory. Het begrip<br />

gender was voor de meesten al volkomen nieuw, laat staan genderdysforie.<br />

Nu hebben we wel vaker te maken met plotseling opkomende nieuwe golven<br />

in onze maatschappij.<br />

Denk bijvoorbeeld<br />

aan ADHD, daar had<br />

voorheen ook vrijwel<br />

niemand van gehoord<br />

en plotseling werd je<br />

er mee overspoeld. Geldt net zo<br />

voor de plotselinge en onverklaarde<br />

toename van dyslexie en wat te<br />

denken van bekkeninstabiliteit?<br />

Ook andersoortige grillen kwamen<br />

ongevraagd aan ons voorbij. Zo moest<br />

de vrouw bijvoorbeeld en masse plots<br />

haar schaamhaar verwijderen en op<br />

zijn minst kunnen squirten. Nu is<br />

het dan de beurt aan genderdisfory.<br />

Een verschijnsel waar ook masseurs<br />

en massagetherapeuten zich tot te<br />

verhouden hebben.<br />

Nature of nurture<br />

Laten we eens specifieker naar dit<br />

onderwerp kijken door ons gezonde<br />

verstand te gebruiken. De hamvraag in<br />

dit soort kwesties luidt: is het nature<br />

of nurture? Het nurture kamp zegt dat<br />

het ons allemaal aangepraat wordt.<br />

Dat leerkrachten al op basisscholen<br />

onze kinderen hier mee indoctrineren.<br />

(Als dat zo is vind ik dat overigens<br />

verwerpelijk). Het andere kamp zegt<br />

dat het van nature aanwezig is maar<br />

dat het altijd taboe was (net zoals het<br />

met homoseksualiteit is gegaan).<br />

Laten we naar de kern gaan. Ben jij een<br />

vrouw? Kun je je dan voorstellen hoe<br />

het is om man te zijn? Kun je weten<br />

hoe het voelt om een erectie te krijgen?<br />

Kun je weten hoe het is de baard in<br />

de keel te krijgen? Het antwoord luidt:<br />

nee, en dat zul je ook nooit te weten<br />

komen.<br />

Ben jij een man? Kun je je dan<br />

voorstellen hoe het is om vrouw te<br />

zijn? Kun je weten hoe het voelt om te<br />

menstrueren, om in verwachting te<br />

zijn, in de overgang te komen en ga zo<br />

maar door? Zelfde antwoord.<br />

Ik ben een mens<br />

Maar het wordt nog ingewikkelder.<br />

Want wat is eigenlijk ‘jezelf een vrouw<br />

(of een man) voelen’. Mijn dochter<br />

(19) zei: ‘papa ik ben een vrouw maar<br />

hoe weet ik eigenlijk wat en hoe<br />

het is om vrouw te zijn? Het enige<br />

wat ik kan voelen en weten is dat<br />

ik een mens ben, een mens in een<br />

vrouwenlichaam.’ Hier was mijn<br />

dochter mijn leraar. Want naast dat<br />

je niet kunt weten hoe het is om van<br />

een ander geslacht te zijn, hoe kun je<br />

eigenlijk weten wat het is om van je<br />

eigen geslacht te zijn? Wie kan dat je<br />

vertellen? En ervaart niet iedereen dat<br />

anders? Of voelen vier miljard vrouw/<br />

manmensen precies hetzelfde als ze<br />

zeggen: ik voel me een echte vrouw/<br />

man? Lijkt me van niet. Toch?<br />

Ik ging eens om me heen vragen en<br />

kreeg van mannen antwoorden als: ik<br />

voel me man als ik gearmd met mijn<br />

vrouw over straat loop, dan ben ik trots.<br />

Of: mijn vrouw is een stuk kleiner dan<br />

32 6-<strong>2023</strong>


COLUMN<br />

Tekst Pim Vree<br />

ik, als ik mijn armen om haar heen<br />

sla dan krijg ik het gevoel dat ik haar<br />

bescherm, dat voelt heel mannelijk. Of:<br />

ik voel me man als ik voor een vrouw<br />

de deur open houd. (Vrouwen gaven<br />

soortgelijke antwoorden maar dan<br />

andersom natuurlijk). Deze antwoorden<br />

gaan van nurture uit. Immers,<br />

wat benoemd wordt zijn culturele<br />

eigenschappen die in andere culturen<br />

volstrekt niet als mannelijk dan wel<br />

vrouwelijk ervaren worden. Gezien<br />

deze antwoorden, neig ik nu naar de<br />

kant van het nurture kamp.<br />

2000 jaar polarisatie van man<br />

versus vrouw<br />

We leven in tijden van polarisatie:<br />

links tegen rechts, pro- vaxxers<br />

tegen anti-vaxxers, klimaatontkenners<br />

tegen klimaat-erkenners<br />

en ga zo maar door. In dat licht en<br />

tegen die achtergrond dien je m.i.<br />

genderdysforie te zien. De grootste en<br />

langste polarisatie aller tijden - die<br />

maar niet in haar volle omgang gezien<br />

wil worden - is namelijk met stip die<br />

tussen man en vrouw. Geïnitieerd<br />

door het christendom waarbij Eva uit<br />

de rib van Adam ontstond, waarbij<br />

Eva als het kwaad gezien werd en als<br />

bezit van de man. Hier werden man<br />

en vrouw keihard uit elkaar gedreven.<br />

Een tegennatuurlijk proces dat nu<br />

haar catharsis tegemoet gaat. De wet<br />

van de homeostase laat zich gelden.<br />

Het kantelpunt is bereikt. Want in<br />

dat licht bezien is het niet gek dat<br />

na millennia polarisatie van het<br />

mannelijke en het vrouwelijke, het<br />

resultaat nu is dat er totale verwarring<br />

over ontstaat. Immers, steeds meer<br />

jonge mensen raken in de war over<br />

hun seksuele identiteit. Ik kan me heel<br />

goed voorstellen dat je als jongetje<br />

ter wereld komt met een zachtaardig<br />

niet competitief karakter het vreselijk<br />

vindt, om aan al die regels die manzijn<br />

in de huidige cultuur inhoudt te<br />

moeten voldoen. (Neem bijvoorbeeld<br />

dat akelige trio Genee, van der Gijp en<br />

Derksen, het product van 2000 jaar<br />

polarisatie). Ik kan me voorstellen dat<br />

je dan geen man wil zijn, maar dat<br />

betekent niet dat je dan een vrouw wil<br />

zijn. Simpelweg omdat dat nu eenmaal<br />

niet voor te stellen is. Want je zult nooit<br />

een echt meisje kunnen worden. Je zult<br />

nooit kunnen menstrueren, bevallen<br />

van een kind of een clitoraal orgasme<br />

beleven. En dat geldt omgekeerd ook:<br />

een vrouw zal nooit 100% man worden.<br />

Het laatste woord hierover is nog niet<br />

gezegd. Voordat ik me werkelijk een<br />

mening kan vormen heb ik nog veel uit<br />

te zoeken. Zo stel ik mezelf de vraag:<br />

wanneer voel ik me nu ‘een echte<br />

man’? Ik heb daar nog geen eenduidig<br />

antwoord op. Ik stel de vraag ook<br />

aan jou: wanneer voel jij je een echte<br />

man of vrouw. Graag hoor ik jullie<br />

antwoorden! (antwoord naar Pim,<br />

info@centrumtevree.nl) ✤<br />

Note 1. Interessant? Kijk dan naar<br />

de aflevering op 22 december<br />

jongsleden van De Nieuwe Wereld<br />

waar ik te gast ben en hierover (en<br />

nog veel meer) wordt geïnterviewd.<br />

Note 2. Dit was voor nu mijn laatste<br />

column voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong>. Het<br />

is tijd voor vers bloed. Ik heb met veel<br />

plezier voor dit mooie blad columns<br />

geschreven. Ik wens <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> en haar lezers dan ook een<br />

mooie toekomst en natuurlijk volle lok<br />

en Seine in 2024!<br />

Pim Vree is al 25 jaar lichaamsgericht<br />

psychotherapeut en is<br />

de ontwikkelaar en eigenaar van<br />

massageopleiding Vreeling deep<br />

tissue. Hij is tevens auteur van drie<br />

boeken: ‘Vreeling, een bijzondere<br />

vorm van deep tissue’, ‘Zijn in Vree’en<br />

‘Zin in Vree’. Vragen en reacties over<br />

deze column kun je mailen naar:<br />

info@centrumtevree.nl.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

33


Agenda opleidingen 2024:<br />

Cursussen, congressen en<br />

evenementen<br />

Januari<br />

20-Jan Introcursus massage (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

Februari<br />

2-Feb Holistic <strong>Massage</strong> Course English (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

3-Feb Cursus Stoelmassage Practitioner (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

8-Feb Cursus Energetisch Lichaamswerk (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

9-Feb Cursus Psoas Release II (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

12-Feb Cursus Zwangerschapsmassage (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

14-Feb Cursus Hoofdmassage (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

17-Feb Introcursus <strong>Massage</strong> (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

19-Feb Cursus Zwangerschapsmassage (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

Maart<br />

1-Mar 3D Fascia Stretching (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

9-Mar Introcursus massage (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

13-Mar Cursus Polyvagaaltheorie (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

16-Mar Cursus Handmassage (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

25-Mar Cursus Indiase Hoofdmassage (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

April<br />

8-Apr Cursus Hoofdmassage (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

13-Apr Cursus Stoelmassage Practioner (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

15-Apr Cursus Hoofdmassage (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

Mei<br />

2-Mei Cursus Psoas Release (Bilthoven) https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

22-Mei Cursus Indiase Hoofdmassage (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

Juni<br />

5-Jun Cursus Zwangerschapsmassage (Bilthoven) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

19-Jun Cursus Handmassage (Amsterdam) Esoterra https://www.esoterra.nl/agenda/<br />

<strong>Massage</strong>olie van de maand<br />

Abrikozenpit<br />

olie<br />

Iedere maand ontwikkelt De<strong>Massage</strong>Winkel massageoliën<br />

die ze in de spotlight zetten. Enkel tijdens de uitgelichte<br />

maand kun je deze oliën éénmalig verkrijgen tegen een<br />

voordeligere prijs! Maak gebruik van de kortingscode<br />

MAG-NOVEMBER voor €5 korting vanaf €25 bestelwaarde<br />

Demassage<br />

winkel.com<br />

Zoete<br />

amandelolie<br />

Druivenpit<br />

olie<br />

34 6-<strong>2023</strong>


Haal alles uit je wellnessen<br />

massagevak<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> is hét meest gelezen<br />

vakblad voor massagetherapeuten en<br />

wellness-professionals. Met ons team van<br />

onafhankelijke redacteuren haal je alles uit<br />

je vak. Praktisch én verdiepend.<br />

✤ verbeter je skills met praktische<br />

step by steps<br />

✤ verbreed je kennis over gezondheid<br />

en massages<br />

✤ ontdek de laatste producten en<br />

behandelingen<br />

✤ meer over slim ondernemen<br />

Profiteer nu van 25% korting<br />

Word nu abonnee en profiteer van<br />

maar liefst 25% korting. Ontvang zes<br />

keer per jaar <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> (en de<br />

online editie) en betaal slechts €59,-<br />

(excl. btw).<br />

AANBIEDING<br />

Deze aanbieding bedraagt in België<br />

€ 69,-(excl. btw, incl. portokosten).<br />

Wilt u graag abonnee worden?<br />

Ga dan snel naar onze website<br />

www.beauty-pro.nl/abonneren<br />

Vul uw gegevens in en u bent direct<br />

abonnee.<br />

P.s. Alle abonnees ontvangen<br />

inloggegevens om ons magazine<br />

ook online te kunnen lezen.<br />

Ik wens u veel leesplezier.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

35


Extra beleving<br />

tijdens de<br />

massage<br />

Leuk om<br />

cadeau te geven!<br />

De beste selectie uit de natuur! Sinds 1979 chi.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!