28.12.2023 Views

6 | 2023 Massage Magazine

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Massage bij herstel - Ton Beljon draagt Chi Natural Life volgend jaar over aan zijn zoons - Massage beïnvloedt het immuunsysteem en meer.

Magazine voor wellness & therapie. In deze editie: Massage bij herstel - Ton Beljon draagt Chi Natural Life volgend jaar over aan zijn zoons - Massage beïnvloedt het immuunsysteem en meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gebruik strijkende en<br />

zachte TCM-technieken<br />

bij een verminderde<br />

immuniteit<br />

magazine voor wellness & therapie<br />

Prof. Frank Backs:<br />

‘De masseur heeft<br />

een belangrijke<br />

signaalfunctie’<br />

Het immuunsysteem<br />

een boost geven?<br />

Adviseer een massage!<br />

december <strong>2023</strong>


Nano<br />

CellCare<br />

therapie<br />

Een andere benadering<br />

Mogelijke effecten van<br />

Nano verneveling<br />

in de praktijk:<br />

- Herstellen activiteit van het Lymfatisch systeem<br />

- Boost immuunsysteem met hyaluronzuur,<br />

mineralen uit het zout van de Dode Zee + vitamine C<br />

- Directe ontspanning en opname complete Fascia<br />

& Endocriene systeem<br />

Voordelen voor de<br />

therapeut & cliënt:<br />

- Comfortabele behandeling voor beiden<br />

- 100% natuurlijke ingrediënten<br />

- Unieke resultaten met slechts enkele<br />

behandelingen<br />

Persoonlijke<br />

ervaringen:<br />

Kijk voor persoonlijke ervaringen van partners en<br />

eindgebruikers op ons YouTube Kanaal. Volg ons op:<br />

Benieuwd of dit concept in jouw regio nog beschikbaar is? Neem dan snel contact op en laat je uitgebreid en<br />

persoonlijk informeren!<br />

Nano Healthcare - Engellaan 1A - 1427 AK Amstelhoek - 0031297743572<br />

info@nanohealthcare.nl - www.nanohealthcare.nl


EDITORIAL<br />

Nieuwe Horizon in <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

“Time flies when you’re having fun”, een<br />

spreekwoord dat perfect past bij onze reis<br />

met <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> sinds de overname in<br />

januari 2021 van BDU Vakmedia. Achttien edities, drie jaar vol<br />

kennis en passie voor de massagewereld later, sluiten we dit<br />

hoofdstuk met een gevoel van voldoening. Samen met een<br />

fantastisch team van redacteuren en columnisten hebben we<br />

elke editie met veel plezier samengesteld, steeds met jullie,<br />

onze gewaardeerde abonnees en relaties, in gedachten.<br />

Verandering is echter onvermijdelijk. Dit jaar nemen we<br />

afscheid van enkele gewaardeerde teamleden. Gonny van<br />

der Lang, een gerespecteerd lid van onze redactieraad en<br />

expert op het gebied van yoga en Traditionele Chinese<br />

Geneeskunde, keert terug naar haar praktijk en werkt<br />

mogelijk aan een vervolg op haar succesvolle boek “Helpmijn-mestcellen-zijn-van-slag”.<br />

Tirza Bottema, onze<br />

steunpilaar voor Thaise massages, neemt ook afscheid. Hun<br />

bijdragen waren onmisbaar en we zullen hun passie en<br />

expertise missen.<br />

Maar zoals elk einde een nieuw begin markeert,<br />

verwelkomen we volgend jaar nieuwe columnisten die hun<br />

kennis en inzichten zullen delen. Het belooft een frisse en<br />

opwindende fase te worden voor ons magazine.<br />

In deze editie richten we ons op het immuunsysteem.<br />

Professor Frank Backx deelt in een interview met Lizet<br />

van Triet zijn visie op de rol van de sportmasseur bij het<br />

monitoren van het afweersysteem van de sporter. Saskia<br />

Petit praat met triggerpointspecialist Hanneke Heij over<br />

het oplossen van chronische klachten. En mis vooral<br />

de columns van Pim en Stefan niet, die zoals altijd zeer<br />

lezenswaardig zijn.<br />

Terwijl we dit jaar afsluiten, wil ik iedereen bedanken<br />

voor hun toewijding en harde werk, in het bijzonder Tirza<br />

Bottema, Pim Vree, Stefan van Rossum en last but non least<br />

Gonny van de Lang. Hun bijdragen hebben ons magazine<br />

gevormd en ze laten een nalatenschap achter die moeilijk te<br />

evenaren zal zijn.<br />

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig<br />

nieuwjaar. Geniet van deze editie en tot in 2024!<br />

Milan Potuznik, Uitgever <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!<br />

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons<br />

magazine of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail<br />

sturen naar: massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

3


COLOFON<br />

Uitgever<br />

Business Content Media b.v.<br />

Richard van der Hak, Milan Potuznik<br />

Bink 36, Unit C1-19<br />

Binckhorstlaan 36<br />

2516 BE Den Haag<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

www.businesscontentmedia.nl<br />

info@businesscontentmedia.nl<br />

Redactie<br />

Saskia Petit en Lizet van Triet<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Wendy Rijke, Studio 3017<br />

Adverteren<br />

Danijela Pantelic<br />

T. +31(0) 628422526<br />

danijela@businesscontentmedia.nl<br />

Traffic<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

traffic@businesscontentmedia.nl<br />

Abonnement<br />

Abonneren en vragen over<br />

abonnementen:<br />

Abonnementenland<br />

Postbus 20<br />

1910AA UITGEEST<br />

Tel: +31(0)251-257924<br />

Site: www.aboland.nl voor abonneren,<br />

adreswijzigingen en opzeggingen.<br />

Financial Controller<br />

Linda van den Brink<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

linda@businesscontentmedia.nl<br />

Drukwerk<br />

Damen Drukkers<br />

Abonneren<br />

Verschijnt 6 keer per jaar<br />

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:<br />

www.massage-magazine.nl/<br />

abonnementen<br />

Opzeggen van het abonnement:<br />

Abonnementen worden na afloop<br />

van de abonnementstermijn telkens<br />

stilzwijgend verlengd met een<br />

periode van twaalf maanden tenzij de<br />

afnemer het abonnement tenminste<br />

twee maanden vóór het einde van<br />

de lopende abonnementstermijn<br />

schriftelijk heeft opgezegd.<br />

Persoonsgegevens<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> legt persoonsgegevens<br />

vast van lezers ten behoeve<br />

van de abonnementsovereenkomst.<br />

Die gegevens kunnen worden gebruikt<br />

om je te informeren over andere<br />

producten of diensten. Liever niet?<br />

Geen probleem. Laat het weten via<br />

info@businesscontentmedia.nl.<br />

ISSN-1877-4423<br />

Copyright<br />

Niets uit dit vakblad mag worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of openbaar gemaakt worden in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch of door<br />

fotokopieën, opname, of op enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever.<br />

WIE WERKTEN MEE<br />

Lizet van Triet<br />

Freelance journalist drs.<br />

Lizet van Triet studeerde af als<br />

bewegingswetenschapper en<br />

als fysiotherapeut. Voor <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> interviewt zij met veel<br />

passie deskundigen uit binnenen<br />

buitenland voor de rubrieken<br />

Sportmassage, Medisch en Step-bystep.<br />

Dit om je te inspireren met de<br />

laatste (wetenschappelijke) inzichten<br />

over jouw vak. Daarnaast ontwikkelde<br />

en schreef zij samen met Stefan van<br />

Rossum Mindfulness <strong>Massage</strong> en met<br />

Lorraine Vesterink Charismatische<br />

Vrouw, hoe haal je het maximale<br />

uit jezelf.<br />

Stefan van Rossum<br />

Stefan van Rossum is oprichter<br />

van Esoterra, een opleidingsinstituut<br />

voor massage-, lichaamsgerichteen<br />

energetische therapie. Stefan is<br />

in de jaren ’90 begonnen als een<br />

van de eerste stoelmasseurs in<br />

Nederland en heeft zich daarna<br />

verder ontwikkeld als docent,<br />

hypnotherapeut en lichaamswerker.<br />

Hij is host van de Esoterra podcast<br />

waarin hij interessante gasten uit de<br />

complementaire zorg interviewt en<br />

samen met Lizet van Triet schreef hij<br />

de bestseller ‘Mindfulness <strong>Massage</strong>’.<br />

Stefan is ook voorzitter van het<br />

CGO (Collectief Geaccrediteerde<br />

Opleidingen).<br />

Pim Vree<br />

Pim Vree is de bewogen eigenaar<br />

van de opleiding Vreeling Deep<br />

Tissue <strong>Massage</strong>; hij schreef het<br />

lesboek ‘Vreeling deep tissue<br />

massage’ (lesboek). Hij is tevens<br />

eigenaar van Centrum te vree, een<br />

spirituele beweging en schreef van<br />

daaruit drie boeken in twee jaar: Zijn<br />

in vree, Zin in vree, Zon in vree.<br />

Saskia Petit<br />

Saskia Petit is freelance journalist<br />

en eigenaar van Petit Media. Zij<br />

schrijft voor verschillende vakbladen<br />

en organisaties in onder meer de<br />

branches huidverzorging en de<br />

massagebranche. Saskia werkte voor<br />

verschillende uitgeverijen en heeft<br />

jarenlange ervaring als redacteur,<br />

eindredacteur en hoofdredacteur.<br />

In 2021 richtte zij haar eigen tekstbureau<br />

op. Voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

schrijft zij reportages, interviews en<br />

achtergrondartikelen.<br />

Drs. Harmen Rijpkema<br />

Drs. Harmen Rijpkema is medisch<br />

antropoloog, aromatherapeut en<br />

auteur van vele artikelen en diverse<br />

boeken over aromatherapie. In<br />

2019 is de 9e druk van zijn werk het<br />

Aromecum verschenen met meer<br />

dan 600 pagina’s aan informatie<br />

over aromatherapie. Met meer dan<br />

40 jaar ervaring geeft hij diverse<br />

cursussen, lezingen en opleidingen<br />

over aromatherapeutische onderwerpen.<br />

Harmen is ook adviseur in<br />

aromatherapie op het gebied van<br />

wetenschappelijk literatuuronderzoek<br />

en productontwikkeling.<br />

4 6-<strong>2023</strong>


Inhoud: editie 6/<strong>2023</strong><br />

21<br />

11<br />

Step-by-step.............................................. 8<br />

<strong>Massage</strong> beïnvloedt het<br />

immuunsysteem<br />

“Wil jij het immuunsysteem van je<br />

cliënt een boost geven? Adviseer<br />

een massage.” Aan het woord is Elja<br />

van Heteren, directeur Sonnevelt<br />

opleidingen. Zij geeft aan dat beide<br />

onlosmakelijk aan elkaar verbonden<br />

zijn: “<strong>Massage</strong> en aanraking zijn een<br />

essentieel onderdeel van alle zes de<br />

delen van de vitaliteitspiramide.” In deze<br />

step-by-step vertelt zij daar meer over.<br />

Interview....................................................11<br />

“De nieuwe generatie ziet<br />

andere dingen dan ik”<br />

Ton Beljon draagt Chi Natural Life<br />

volgend jaar over aan zijn zoons<br />

Stabiliteit is het woord dat Chi Natural<br />

Life kenmerkt in het 45-jarige bestaan.<br />

Stabiliteit in kwaliteit, pure ingrediënten<br />

en hun visie op kracht van de natuur.<br />

Sinds eind jaren negentig leidde Ton<br />

Beljon als pater familias het bedrijf<br />

op een sociale en betrokken manier.<br />

Volgend jaar treedt hij officieel af als<br />

directeur en nemen zijn twee zoons het<br />

over. De Beauty Professional vertrok<br />

daarom naar Breda voor een gesprek<br />

met de drie heren.<br />

18<br />

TCM..................................................................18<br />

<strong>Massage</strong> bij herstel<br />

“De Traditionele Chinese Geneeswijze<br />

(TCM) heeft een eigen visievisie op<br />

de werking en het herstel van het<br />

immuunsysteem en de rol van massage<br />

daarbij”, aldus docent en therapeut Els<br />

Matthijssen: “Volgens deze traditie is<br />

het innerlijke klimaat van de menswat<br />

staat voor lichaam, ziel en geest -<br />

verbonden met en wordt het beïnvloed<br />

door het klimaat waarin we leven. Door<br />

onder meer kleding en voeding kunnen<br />

we ons daarop aanpassen, zoals met<br />

warme kleding in de winter.”<br />

Triggerpoints.........................................21<br />

Triggerpointspecialist Hanneke Heij<br />

‘Veel onbegrepen klachten<br />

komen voort uit triggerpoints’<br />

Hanneke Heij is eigenaar van<br />

massagepraktijk Triggertouch in<br />

Bussum en van het opleidingsinstituut<br />

Triggerpointcoach. Ze belandde in de<br />

massagebranche omdat ze al zeven jaar<br />

last had van onbegrepen chronische<br />

pijnklachten. Uiteindelijk lukte het haar<br />

om pijnvrij te worden door middel van<br />

triggerpointtherapie. Ze verdiepte zich<br />

in deze techniek en groeide uit tot dé<br />

triggerpointspecialist van Nederland.<br />

We spreken Hanneke over haar werk<br />

en gaan ook in op het thema ‘het<br />

immuunsysteem’ van deze editie van<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong>.<br />

25<br />

Sportmassage.......................................25<br />

Sport, massage en het belang<br />

voor het immuunsysteem<br />

Sporten en bewegen heeft twee kanten,<br />

aldus sportarts professor Frank Backx:<br />

“Het kan zowel een positief áls een<br />

negatief effect hebben. Als de conditie<br />

van jouw cliënt in balans is, dan versterkt<br />

beweging het immuunsysteem. Het<br />

tegenoverstelde is het geval bij een<br />

overbelast lichaam, zoals bij koorts.” De<br />

hoogleraar geeft uitleg en deelt zijn visie<br />

over de rol van de sportmasseur en –<br />

verzorger.<br />

Oliën...............................................................29<br />

De voordelen van massage<br />

met Lavendel essentiële olie<br />

De essentiële olie van lavendel wordt<br />

al eeuwenlang gebruikt vanwege<br />

haar kalmerende en geneeskrachtige<br />

eigenschappen. Wanneer het wordt<br />

toegepast tijdens massages, biedt het<br />

verschillende voordelen voor zowel het<br />

lichaam als de geest. Zo kan het helpen<br />

bij het verminderen van stress, angst en<br />

spanning.<br />

En nog meer:<br />

Boekennieuws.............................................. 6<br />

<strong>Massage</strong> beurs.............................................. 7<br />

Aanstormend talent.................................. 14<br />

Opleiding in beeld...................................... 16<br />

Column Stefan van Rossum.................. 24<br />

Column Linda Dool.................................... 30<br />

Column Pim Vree........................................ 32<br />

Agenda............................................................. 34<br />

Abo-aanbieding........................................... 35<br />

6-<strong>2023</strong><br />

5


FASCIA<br />

HET BINDWEEFSELNETWERK<br />

Auteur: Peter Schwind<br />

Fascia is het bindweefselnetwerk dat de spieren, botten,<br />

gewrichten en organen in ons lichaam omgeeft en dat ons in<br />

de kern bijeen houdt. Het loopt door het hele lichaam: van top<br />

tot teen, van huid tot bot. Dit complexe systeem heeft invloed<br />

op onze houding, flexibiliteit, ons immuunsysteem en op onze<br />

emotionele gesteldheid.<br />

IEDERE HERINNERING VERDIENT RESPECT<br />

OVER TRAUMATISCHE ERVARINGEN EN DE<br />

HELENDE KRACHT VAN EMDR<br />

Auteurs: Deborah L. Korn, Michael Baldwin<br />

Door terug te denken aan een nare of traumatische<br />

gebeurtenis uit het verleden en tegelijkertijd afgeleid te<br />

worden, verliest de herinnering aan kracht en emotionele<br />

lading. Dit afleiden gebeurt door middel van bijvoorbeeld<br />

een bewegend voorwerp dat met de ogen gevolgd moet<br />

worden of geluiden die afwisselend links en rechts te horen<br />

zijn. Het klinkt bijna als magie, maar EMDR is een bewezen<br />

effectieve therapievorm die al ruim 25 jaar zeer succesvol<br />

wordt toegepast.<br />

In Iedere herinnering verdient respect geven ervaringsdeskundige<br />

Michael Baldwin en wetenschapper Deborah<br />

Korn een heldere introductie tot een ingewikkeld<br />

onderwerp. Aan de hand van persoonlijke verhalen en<br />

wetenschappelijk onderbouwde uitleg leer je hoe trauma<br />

wordt opgeslagen in hersenen en lichaam en daar pijn<br />

en lijden blijft veroorzaken, en hoe EMDR de kracht heeft<br />

om het denken en emotionele reacties te veranderen om<br />

lichter verder te kunnen. EMDR is een krachtige methode<br />

om de impact van nare gebeurtenissen uit het verleden te<br />

verminderen. Het zorgt ervoor dat je minder last hebt van<br />

angst, verdriet, schaamte of schuld. Je kunt je weer vrijer<br />

voelen en meer genieten van het leven. — Francine Shapiro,<br />

grondlegger van EMDR.<br />

Uitgeverij AnkhHermes, www.ankh-hermes.nl<br />

Prijs paperback: 23,50 euro (ook verkrijgbaar als e-book)<br />

BOEKENNIEUWS<br />

Hoewel fascia zeer belangrijk is voor een gezond en<br />

soepel lichaam en een belangrijke rol speelt in het<br />

verlichten van bijvoorbeeld nek- en rugpijn, spannings- en<br />

gewrichtsklachten, wordt het in de traditionele geneeskunde<br />

nog vaak over het hoofd gezien. Dit boek biedt een diepgaand<br />

inzicht in fascia en biedt vele praktische tips en oefeningen<br />

om het gezond te houden. Ben jij klaar om je lichaam te<br />

transformeren en een nieuwe dimensie van welzijn te<br />

ervaren?<br />

Uitgeverij AnkhHermes, www.ankh-hermes.nl<br />

Prijs paperback: 23,50 euro (ook verkrijgbaar als e-book)<br />

OP 10 JANUARI VERSCHIJNT MERIDIANEN VAN MIKE MANDL BIJ UITGEVERIJ ANKHHERMES.<br />

DE 12 LEVENSLIJNEN VAN DE ZIEL EN HUN INVLOED<br />

OP JE GEZONDHEID<br />

Auteur: Mike Mandl<br />

Wanneer lichaam en geest in balans zijn, voelen we ons gezond en gelukkig. Vaak<br />

is deze balans echter verstoord, waardoor we allerlei lichamelijke en geestelijke<br />

klachten ervaren. De traditionele Chinese geneeskunde (TCG) beschouwt pijn en<br />

ziekte als signalen dat we uit balans zijn. Een manier waarop vanuit de TCG naar<br />

die balans wordt gekeken, is vanuit het meridiaanprincipe. We hebben twaalf<br />

meridianen. Deze energiebanen staan ieder voor een fundamenteel levensprincipe.<br />

Zo staat de longmeridiaan voor een standvastig ‘ja’ tegen je leven en tegen jezelf, en<br />

de dikkedarmmeridiaan juist voor een krachtig ‘nee’ en voor grenzen leren stellen.<br />

Daarnaast ondersteunen de meridianen onze organen, en zorgen ze ervoor dat de<br />

levensenergie (qi) vrij kan stromen. Zo vormt dit meridiaansysteem een bijzondere<br />

brug tussen lichaam en geest.<br />

Mike Mandl geeft je alle tools in handen om deze principes te onderzoeken, jezelf<br />

beter te leren begrijpen en om met je gezondheid aan de slag te gaan. Je komt steeds<br />

meer in balans, voelt je sterker en kunt deze harmonie moeiteloos vasthouden in je<br />

dagelijks leven.<br />

Mike Mandl beoefent al 30 jaar TCG en Shiatsu en is een van de belangrijkste<br />

drijvende krachten achter Shiatsu in Europa.<br />

Uitgeverij AnkhHermes, www.ankh-hermes.nl<br />

Prijs paperback: 25,- euro (ook verkrijgbaar als e-book)<br />

6 6-<strong>2023</strong>


BEURS<br />

<strong>Massage</strong> en Complementair Vakbeurs<br />

Inspiratie, Kennis &<br />

Netwerkkansen<br />

Deze beurs is er voor masseurs, therapeuten, en andere zorgprofessionals in de<br />

natuurlijke gezondheidsbranche. Het focuspunt? De holistische benadering om<br />

gezondheid en welzijn te bevorderen, waarbij complementaire behandelingen<br />

de sleutel vormen tot een algeheel gezonde mind, spirit & body.<br />

Jouw holistisch maatwerk,<br />

een unieke aanpak<br />

De wereld van de natuurlijke<br />

gezondheid is groot en het aanbod<br />

en de mogelijkheden kunnen<br />

best overweldigend zijn! Welke<br />

behandelingen biedt jij aan? Welke<br />

producten zet je in? Hoe ver kun<br />

je gaan en wat is echt van waarde?<br />

Hoe vind je wat het best bij jou past,<br />

zowel als behandelaar als persoon?<br />

Misschien ben je zoekende en wil je je<br />

graag oriënteren of misschien heb je<br />

helemaal gevonden wat voor jou werkt,<br />

maar wil je je expertise vergroten of je<br />

bedrijf naar een nieuwe level tillen. Wat<br />

het ook mag zijn, de beurs is een bron<br />

voor inspiratie en concrete ideeën!<br />

Beleef en oriënteer:<br />

120 deelnemende bedrijven en<br />

diverse lezingen en workshops!<br />

De beurs biedt een ideaal platform<br />

om verschillende methoden en<br />

producten direct te ervaren. Leer<br />

hoe je hydrolaten kunt inzetten bij<br />

FytArom, maak kennis met de Pijn<br />

Reset Methode, experimenteer met<br />

BamboeSage, of ervaar de nieuwste<br />

ASMR hoofdmassage<br />

methode. Zo krijg je een breed scala aan<br />

behandelingen en producten binnen<br />

handbereik.<br />

Profiteer van de vele<br />

beursacties<br />

Ook heerlijk om lekker te shoppen<br />

met aantrekkelijke kortingen op je<br />

favoriete massageproducten en -tools!<br />

Zoals Ingrid verwoordt, 'het is net een<br />

snoepwinkel voor mij!' Van diffusers tot<br />

massagetafels, je vindt het op de beurs.<br />

Speciale aanbieding voor<br />

onze lezers<br />

Mis dit evenement niet en blijf<br />

jezelf ontwikkelen! Onze lezers krijgen<br />

een exclusieve korting van €10 op de<br />

entreeprijs. Gebruik hiervoor de code<br />

MM bij het bestellen van je ticket op<br />

soonerevents.nl. Entreetickets kun je al<br />

bestellen, en vanaf medio januari is<br />

het ook mogelijk om je in te schrijven<br />

voor uiteenlopende workshops en<br />

lezingen. ✤<br />

Deelnemen als bezoeker of<br />

exposant? Bezoek onze website<br />

www.soonerevents.nl voor meer<br />

informatie! Op de hoogte blijven van<br />

het laatste nieuws? Volg dan onze<br />

<strong>Massage</strong> en Complementair Vakbeurs<br />

Facebook pagina.<br />

6-<strong>2023</strong><br />

7


STEP BY STEP<br />

Tekst Lizet van Triet<br />

‘Tijdens een massage worden meer witte bloedcellen<br />

aangemaakt. Die helpen ziekteverwekkers in<br />

je lichaam te bestrijden en zo je immuunsysteem<br />

versterken.’<br />

8 6-<strong>2023</strong>


Neem nu een abonnement<br />

en krijg toegang tot<br />

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!