22.01.2024 Views

Training NL-NL

Meer efficiëntie in spuitgieten. Ga aan de slag met ENGEL training!

Meer efficiëntie in spuitgieten.
Ga aan de slag met ENGEL training!

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Training</strong> Benelux 2024<br />

Meer efficiëntie in spuitgieten.<br />

Ga aan de slag met ENGEL training!<br />

ENGELglobal.com/training


Be the first ...<br />

Kom in contact –<br />

met onze trainers<br />

Vier van de vijf<br />

cursisten bevestigen<br />

dat ze functies<br />

hebben geleerd, die<br />

ze voorheen niet<br />

kenden.<br />

Terwijl deze functies<br />

cyclustijd en uitval<br />

kunnen besparen.<br />

Martin Ruemer,<br />

trainer bij ENGEL,<br />

Oostenrijk<br />

... om uw productie te<br />

verbeteren met<br />

getrainde medewerkers.<br />

Technologie evolueert voortdurend. Zo ook de mogelijkheden van onze<br />

machines. Haal het maximale uit uw machinepark door uw medewerkers up-todate<br />

te houden. Verhoog het potentieel van uw machines op het vlak van energieefficiëntie<br />

en productkwaliteit. Neem contact op - maak meteen een afspraak<br />

met onze experts.<br />

ENGELglobal.com/training<br />

2_<strong>Training</strong>


<strong>Training</strong>soverzicht<br />

Een gedetailleerd overzicht van het aanbod in het door jou gewenste land vind je in het trainingsoverzicht aan het einde van de brochure of online.<br />

1 Algemeen ........................................ 04<br />

Meer kennis. Meer productiviteit ............................. 04<br />

Waarom ENGEL training? .................................. 08<br />

Onze leervormen ........................................ 09<br />

Seminars met visie ...................................... 28<br />

Webinars .............................................. 29<br />

e-learning pakketten ...................................... 30<br />

ENGEL training - Een prijswinnend concept ..................... 31<br />

2 Bediening ....................................... 10<br />

Machine operation level 1 (MO-L1) ........................... 11<br />

Machine operation level 2 (MO-L2) ........................... 11<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper) ..................... 12<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper) ..................... 12<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix) ..................... 13<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix) ..................... 13<br />

3 Technologie ..................................... 14<br />

Machine technical operation (MTO) ........................... 15<br />

Machine technical hydraulic level 1 (MTH-L1) .................... 15<br />

Machine technical hydraulic level 2 victory (MTH-L2-victory) ......... 16<br />

Machine technical hydraulic level 2 duo (MTH-L2-duo) ............. 16<br />

Machine technical electrical level 1 (MTE-L1) .................... 17<br />

Machine technical electrical level 2 victory (MTE-L2-victory) .......... 17<br />

Machine technical electrical level 2 duo (MTE-L2-duo) ............. 19<br />

Machine technical electrical level 2 em (MTE-L2-em) .............. 19<br />

Machine technical maintenance (MTM) ........................ 19<br />

Robot technical maintenance viper (RTM-viper) .................. 19<br />

4 Procestechniek ................................. 20<br />

Process injection moulding (PIM) ............................. 21<br />

Process mould change (PMC) ............................... 21<br />

Process plastic surface (PPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Process iQ programs (PIQ) ................................. 22<br />

Process plasticizing competence (PPC) ........................ 23<br />

Process mould sampling (PMS) .............................. 24<br />

Process quality control (PQC) ............................... 24<br />

5 Inject 4.0 & energie efficiëntie ................. 26<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM) ....................... 27<br />

e-connect service operator (ESO) ............................ 27<br />

MES authentig user (MAU) ................................. 27<br />

MES authentig key user (MAK) .............................. 27<br />

<strong>Training</strong>_3


Meer kennis. Meer productiviteit.<br />

Met ENGEL training<br />

Hogere productkwaliteit, stabielere processen en<br />

een verhoogde output met een maximum van producten<br />

van goede kwaliteit. Als uw medewerkers<br />

een grondige kennis hebben van uw spuitgietmachines<br />

en robots en de processen, haalt u meer<br />

uit uw spuitgietproductie. ENGEL training helpt u in<br />

het bereiken van dit doel met ons uitgebreide en<br />

interactieve trainingsaanbod. Ter plaatse of online,<br />

in een van onze lokale trainingscentra of aan uw<br />

machine. Op verzoek kunnen we ook training geven<br />

op basis van uw specifieke vereisten. Of het<br />

nu voor nieuwkomers of gevorderde gebruikers is<br />

- ENGEL-training maakt u en uw medewerkers klaar<br />

voor de toekomst van spuitgieten.<br />

4_<strong>Training</strong>


<strong>Training</strong>_5


6_<strong>Training</strong>


Maak contact - met<br />

onze trainers<br />

Nieuwe oplossingen<br />

vereisen kennis<br />

en oefening.<br />

Ik raad een ENGELtraining<br />

aan om het<br />

maximale uit uw<br />

machine te halen.<br />

Flavio Venzon,<br />

Productie- en<br />

Kwaliteitsdirecteur<br />

bij Sulbras,<br />

Brazilië<br />

<strong>Training</strong>_7


Waarom ENGEL training?<br />

Wij zijn altijd bij u in de buurt -<br />

training beschikbaar in uw taal<br />

In onze wereldwijde trainingscentra kunt u trainingen volgen over spuitgieten - lokaal en in<br />

uw taal. Ervaren trainers bieden u een divers portfolio van klassikale trainingen in spuitgieten.<br />

Door demografische veranderingen is er een tekort aan gekwalificeerde specialisten op<br />

de arbeidsmarkt. Met doelgerichte trainingen kunnen uw medewerkers zich voorbereiden<br />

op de uitdagingen in de productie - met de nodige knowhow over functies, bediening en<br />

onderhoud van spuitgietmachines en robots en optimalisatiemogelijkheden.<br />

Onze spuitgiettrainingen zijn modulair en daardoor geschikt voor zowel beginners, gevorderden<br />

als experts. Indien gewenst nemen wij na de training een test af, en bij goed gevolg<br />

ontvangt de deelnemer een erkend certificaat.<br />

Naast onze standaard trainingen krijg u de kans om samen met gerenommeerde experts<br />

te werken aan geselecteerde onderwerpen en uitdagingen in het spuitgieten. Samen kijken<br />

we verder dan de horizon van uw respectievelijke vakgebieden.<br />

8_<strong>Training</strong>


C TRAINING<br />

CERTIFIED<br />

CENTER<br />

Onze leervormen<br />

Wij gaan graag<br />

met u in overleg!<br />

Neem contact op met onze<br />

lokale trainings- adviseurs voor<br />

meer informatie!<br />

Wij voorzien u graag van<br />

een opleidingsplan voor uw<br />

medewerkers.<br />

Klassikale training<br />

Spuitgiettraining bij u op locatie of in onze trainingscentra.<br />

Dicht bij u en in uw taal. In een modulair<br />

formaat met een grote hoeveelheid praktische<br />

inhoud, informatief geoptimaliseerd en in kleine<br />

groepen.<br />

Webinars & e-learning<br />

Flexibel leren in een virtuele trainingsruimte met<br />

gekwalificeerde trainers of met interactieve leermodules<br />

die op elk moment online toegankelijk<br />

zijn en in zelfstudie kunnen worden voltooid.<br />

Hybride training<br />

Spuitgiettheorie online en praktische elementen<br />

op de machine als klassikale training. In het hybride<br />

trainingsformat vullen online en offline elementen<br />

elkaar aan voor meer individualiteit.<br />

<strong>Training</strong>_9


Bediening<br />

Overzicht<br />

ENGEL Bediening<br />

ENGEL Bediening<br />

Machine operation level 1 (MO-L1)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines niveau 1<br />

Machine operation level 2 (MO-L2)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines niveau 2<br />

Pagina 11<br />

Pagina 11<br />

ENGEL Bediening<br />

ENGEL Bediening<br />

Robot operation level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Bediening van ENGEL viper robots niveau 1<br />

Robot operation level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Bediening van ENGEL viper-robots niveau 2<br />

Pagina 12<br />

Pagina 12<br />

ENGEL Bediening<br />

ENGEL Bediening<br />

Robot operation level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Bediening van ENGEL easix-robots niveau 1<br />

Robot operation level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Bediening van ENGEL easix-robots niveau 2<br />

Pagina 13<br />

Pagina 13<br />

10_<strong>Training</strong>


Onze trainingen in detail<br />

ENGEL Bediening<br />

Technologie<br />

Bediening<br />

Machine operation level 1<br />

(MO-L1)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines<br />

niveau 1<br />

Machine operation level 2<br />

(MO-L2)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines<br />

niveau 2<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer beheerst de basisbediening en -instelling<br />

van de sluit- en injectie-eenheid van ENGEL<br />

spuitgietmachines. Hij is in staat eenvoudige processen<br />

in te stellen en productie-aanpassingen zelfstandig<br />

en effectief uit te voeren, rekening houdend met<br />

de ENGEL-specifieke machinebesturing.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Instellen en bedienen van het<br />

machinebesturingssysteem<br />

• De sluiteenheid instellen en afstellen<br />

• Instelling en afstelling van de injectie-eenheid<br />

• Alarmen en herkennen van storingen<br />

• De machine-afloop lezen<br />

• Basisinformatie iQ-programma's<br />

(geautomatiseerde procesbewaking)<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

Machinestellers en -operators<br />

Voorwaarden:<br />

fundamentele kennis van het spuitgietproces,<br />

training PIM<br />

Doel van de training:<br />

In deze training wordt de bediening van ENGEL<br />

spuitgietmachines geperfectioneerd. De deelnemer<br />

kan daarnaast ook complexere processen<br />

snel en effectief aanpassen en de productie en<br />

kwaliteit optimaliseren.<br />

Inhoud van de training:<br />

• ENGEL micrograph en microplast<br />

• ENGEL autoprotect<br />

• Vrij programmeerbare machine-afloop<br />

• Aanpassen van schermpagina's en<br />

geavanceerde configuraties<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

gevorderd bedieningspersoneel: machinestellers<br />

en -operators, proefspuiters, procestechnici<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van het spuitgietproces en<br />

machinebediening, training MO-L1<br />

<strong>Training</strong>_11<br />

Procestechniek<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


Robot operation<br />

level 1 viper (RO-L1-viper)<br />

Bediening van ENGEL viper robots niveau 1<br />

Doel van de training:<br />

Basisbediening van de ENGEL viper-robotsystemen.<br />

Na de training begrijpt de deelnemer de<br />

mechanische opbouw, de bedieningselementen<br />

en beheerst hij de instelling en toepassing van de<br />

standaardprogramma's.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Opbouw van het robotsysteem<br />

• Werkgebieden instellen<br />

• Functie, bediening, standaardprogramma's<br />

• Interpretatie van alarmmeldingen<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

Machinestellers, machineoperators<br />

Voorwaarden:<br />

Basis kennis machine bediening, training MO-L1<br />

Robot operation<br />

level 2 viper (RO-L2-viper)<br />

Bediening van ENGEL viper-robots niveau 2<br />

Doel van de training:<br />

Bediening van ENGEL viper-robotsystemen voor<br />

gevorderden. Na deze training beheerst de deelnemer<br />

het bewerken van afloopprogramma’s van<br />

ENGEL viper-robotsystemen en kan daarnaast<br />

diverse processen snel en effectief wijzigen en<br />

aanpassen.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Werkgebieden instellen<br />

• Basisprincipes van de afloop-editor<br />

• Uitleg van ENGEL-standaardprogramma’s<br />

• Uitleg van ENGEL-afloopcommando's<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 3 dagen<br />

Doelgroep:<br />

gevorderd bedieningspersoneel: machinestellers<br />

en -operators, proefspuiters, procestechnici<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van ENGEL viper-robots,<br />

training RO-L1-viper<br />

12_<strong>Training</strong>


Robot operation<br />

level 1 easix (RO-L1-easix)<br />

Bediening van ENGEL easix-robots niveau 1<br />

Robot operation<br />

level 2 easix (RO-L2-easix)<br />

Bediening van ENGEL easix-robots niveau 2<br />

Doel van de training:<br />

Na deze training begrijpt de deelnemer de opbouw,<br />

de individuele coördinatensystemen en de<br />

bediening van de zesassige robot. Positie correctie<br />

en het uitwisselen van standaardprogramma’s<br />

worden ook in de training behandeld. Na het instellen<br />

van het afloopprogramma van de robot,<br />

wordt dit in stepbedrijf doorlopen. Tenslotte krijgt<br />

de deelnemer een overzicht van de veiligheidstechniek<br />

van de easix KR.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Structuur van het afloopprogramma<br />

• Bewerken van standaardprogramma's<br />

• Maken van nieuwe gebruikerspecifieke<br />

afloopprogramma's<br />

• Maken van circulaire bewegingen<br />

• Veiligheidstechniek<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

gevorderd bedieningspersoneel:<br />

machinestellers en -operators, proefspuiters,<br />

procestechnici<br />

Voorwaarden: basiskennis machine-bediening<br />

training MO-L1<br />

Doel van de training:<br />

Na deze training begrijpt de deelnemer de structuur<br />

van het afloopprogramma en het gebruik van<br />

de individuele afloopcommando’s. Daarnaast<br />

wordt ingegaan op de veiligheidstechniek van de<br />

easix. Ook het configureren van werk- en spergebieden<br />

komen aan bod. Met behulp van deze<br />

kennis kunnen complexere afloopprogramma’s<br />

worden gewijzigd en geoptimaliseerd.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Structuur van het afloopprogramma<br />

• Bewerken van standaardprogramma's<br />

• Maken van nieuwe gebruikerspecifieke<br />

afloopprogramma's<br />

• Maken van circulaire bewegingen<br />

• Veiligheidstechniek<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

gevorderd bedieningspersoneel:<br />

machinestellers en -operators, proefspuiters,<br />

procestechnici<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van ENGEL easix robots, training<br />

RO-L1-easix<br />

Procestechniek<br />

Bediening<br />

Technologie<br />

<strong>Training</strong>_13<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


Technologie<br />

Overzicht<br />

ENGEL Technologie<br />

Machine technical operation (MTO)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines voor onderhoudspersoneel<br />

Pagina 15<br />

ENGEL Technologie<br />

ENGEL Technologie<br />

ENGEL Technologie<br />

Machine technical<br />

level 1 (MTH-L1)<br />

Hydraulische componenten van ENGEL<br />

spuitgietmachines niveau 1<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Hydraulische systemen van ENGEL<br />

victory spuitgietmachines niveau 2<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Hydraulische systemen van ENGEL duo<br />

Pagina 15<br />

Pagina 16<br />

Pagina 16<br />

ENGEL Technologie<br />

ENGEL Technologie<br />

ENGEL Technologie<br />

Machine technical electrical<br />

level 1 (MTE-L1)<br />

Elektrisch en regeltechniek van ENGEL<br />

spuitgietmachines niveau 1<br />

Machine technical electrical level 2<br />

victory (MTE-L2-victory)<br />

Elektrische en besturingstechniek van<br />

ENGEL spuitgietmachines niveau 2<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Elektrische en besturingstechniek van<br />

ENGEL duo spuitgietmachines niveau 2<br />

Pagina 17<br />

Pagina 17<br />

Pagina 19<br />

ENGEL Technologie<br />

ENGEL Technologie<br />

ENGEL Technologie<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Elektrische en besturingstechniek van<br />

ENGEL vol elektrische<br />

spuitgietmachines niveau 2<br />

Machine technical maintenance<br />

(MTM)<br />

Onderhoud van ENGEL<br />

spuitgietmachines<br />

Robot technical maintenance viper<br />

(RTM-viper)<br />

Besturingstechniek en onderhoud van<br />

ENGEL viper-robots<br />

Pagina 19<br />

Pagina 19<br />

Pagina 19<br />

14_<strong>Training</strong>


Onze trainingen in detail<br />

ENGEL Technologie<br />

Machine technical operation<br />

(MTO)<br />

Bediening van ENGEL spuitgietmachines voor<br />

onderhoudspersoneel<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer begrijpt de basisprocedures van<br />

het spuitgietproces. Hij leert en begrijpt het vakjargon<br />

van kunststoftechniek (matrijsbeveiliging,<br />

nadruk, stuwdruk enz.). Hij kan de gevolgen van<br />

zijn handelingen beter inschatten. Ingestelde en<br />

werkelijke waarden kunnen worden gewijzigd en<br />

gecontroleerd voor probleemoplossing. De deelnemer<br />

kan, na overleg met de machinesteller,<br />

zelfstandig handmatige functies en een droogloop<br />

uitvoeren.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Basisprincipes van de spuitgiettechniek<br />

• Opbouw en functies van een spuitgietmachine<br />

• Spuitgietproces en vakjargon (matrijsbeveiliging,<br />

omschakelpunt, enz.)<br />

• Opbouw, bediening en instelling van de ENGEL<br />

besturing<br />

• Werken met de omvangrijke helpfuncties van<br />

een spuitgietmachine<br />

• Praktische oefeningen<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 1 (MTH-L1)<br />

Hydraulische componenten van ENGEL<br />

spuitgietmachines niveau 1<br />

Doel van de training:<br />

Verwerven basiskennis van de hydrauliek van een<br />

ENGEL spuitgietmachine. De deelnemer kent na<br />

de training de functies van de afzonderlijke hydraulische<br />

componenten.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Basisprincipes van hydrauliek<br />

• Functie van de afzonderlijke hydraulische<br />

componenten<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

beginners, onderhouds- en servicepersoneel<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van het spuitgietproces en<br />

basiskennis van machinebediening, training MTO<br />

Bediening<br />

Technologie<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

Onderhouds- en servicepersoneel -<br />

Elektrisch/mechanisch<br />

Voorwaarden:<br />

geen<br />

Procestechniek<br />

<strong>Training</strong>_15<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


Machine technical hydraulic<br />

level 2 victory (MTH-L2-victory)<br />

Hydraulische systemen van ENGEL victory<br />

spuitgietmachines niveau 2<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer kent de opbouw van de hydrauliek<br />

van de victory spuitgietmachines. Hij begrijpt na<br />

de training de functionele afloop en kan hydraulische<br />

problemen herkennen en snel en effectief<br />

verhelpen.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Opbouw van het hydraulisch systeem van een<br />

victory<br />

• Functies van de hydraulische componenten<br />

• Lezen van hydraulische schema's<br />

• Herkennen van mogelijke storingen in<br />

het hydraulische systeem en hoe deze te<br />

verhelpen<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

onderhouds- en servicepersoneel<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van hydraulische componenten<br />

en bediening van een victory machine, training<br />

MTH-L1<br />

Machine technical hydraulic<br />

level 2 duo (MTH-L2-duo)<br />

Hydraulische systemen van ENGEL duo<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer kent de opbouw van de hydrauliek<br />

van duo spuitgietmachines. Hij begrijpt na de training<br />

de functionele afloop en kan hydraulische problemen<br />

snel en effectief herkennen en verhelpen.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Opbouw van het hydraulisch systeem van een<br />

duo-machine<br />

• Functie van de hydraulische componenten<br />

• Lezen van hydraulische schema's<br />

• Herkennen van mogelijke storingen in<br />

het hydraulische systeem en hoe deze te<br />

verhelpen<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

onderhouds- en servicepersoneel<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van de hydraulische componenten<br />

en bediening van een duo machine, training<br />

MTH-L1<br />

16_<strong>Training</strong>


Machine technical electrical<br />

level 1 (MTE-L1)<br />

Elektrisch en regeltechniek van ENGEL<br />

spuitgietmachines niveau 1<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 victory (MTE-L2-victory)<br />

Elektrische en besturingstechniek van ENGEL<br />

spuitgietmachines niveau 2<br />

Doel van de training:<br />

Doel van de training is het snel herkennen & oplossen<br />

van electrische fouten aan spuitgietmachines.<br />

De deelnemer begrijpt na de training het<br />

besturingssysteem en zijn functies & beheerst<br />

foutzoeken in het elektrisch systeem.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Lezen van elektrische schema‘s<br />

• Uitleg van elektrische veiligheidscircuits<br />

• Systeemopbouw van de besturing<br />

• Elektronicamodules & foutzoekprogramma’s<br />

• Alarmmeldingen & hoe deze te verhelpen<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

onderhouds- en servicepersoneel elektrisch &<br />

elektronisch<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van elektrotechniek &<br />

machinebediening, training MTO<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer kent na de training de besturingssystemen<br />

en beheerst het kalibreren en afstellen van<br />

regelingen van ENGEL victory spuitgietmachines.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Functie van de ventielen en pompen<br />

• Opbouw van de servohydrauliek<br />

• Verwarmingsregeling<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

onderhouds- en servicepersoneel -<br />

elektrisch/elektronisch<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van elektrotechniek en bediening<br />

van een victory machine, training MTE-L1<br />

Procestechniek<br />

Bediening<br />

Technologie<br />

<strong>Training</strong>_17<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


18_<strong>Training</strong>


Machine technical electrical<br />

level 2 duo (MTE-L2-duo)<br />

Elektrische en besturingstechniek van<br />

ENGEL duo spuitgietmachines niveau 2<br />

Machine technical electrical<br />

level 2 em (MTE-L2-em)<br />

Elektrische en besturingstechniek van<br />

ENGEL vol elektrische spuitgietmachines niveau 2<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer kent na de training de besturingssystemen<br />

en beheerst het kalibreren en afstellen<br />

van regelingen van ENGEL duo spuitgietmachines.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Functie van ventielen en pompen<br />

• Structuur van de servohydraulica<br />

• Verwarmingsregeling<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

onderhouds- en servicepersoneel -<br />

elektrisch/elektronica<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van elektrotechniek en<br />

machinebediening, training MTE-L1<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer kent de structuur van de volledig<br />

elektrische spuitgietmachine en leert de werking van<br />

de aandrijvingen, sensoren en elektronica kennen.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Systeemopbouw van de machine en<br />

aandrijvingen<br />

• Functie van de aandrijfcomponenten<br />

• Kalibratie van motoren en sensoren<br />

• Controleren van de veiligheidsvoorzieningen<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

onderhouds- en servicepersoneel -<br />

elektrisch/elektronica<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van elektrotechniek en<br />

machinebediening, training MTE-L1<br />

Bediening<br />

Technologie<br />

Machine technical<br />

maintenance (MTM)<br />

Onderhoud van ENGEL spuitgietmachines<br />

Robot technical maintenance<br />

viper (RTM-viper)<br />

Besturingstechniek en onderhoud<br />

van ENGEL viper-robots<br />

Doel van de training:<br />

Preventieve werkzaamheden uitvoeren ter verhoging<br />

van de machine-beschikbaarheid. De deelnemer<br />

beheerst na de training de mechanische<br />

opbouw van de spuitgietmachine, maar ook het<br />

regelmatige onderhoud en de veiligheidsvoorzieningen<br />

van de machine.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Mechanisch en hydraulisch onderhoud<br />

• Foutmeldingen in samenhang met onderhoud<br />

• De veiligheidsvoorzieningen controleren<br />

• Verwarming optimaliseren<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

onderhouds- en servicepersoneel<br />

Voorwaarden:<br />

Basiskennis machinebediening, training MTO<br />

Doel van de training:<br />

Het doel van deze training is het effectief uitvoeren<br />

van onderhoudswerkzaamheden aan ENGEL<br />

viper-robotsystemen & het snel herkennen en<br />

verhelpen van storingen. De deelnemer leert de<br />

robotbesturing en de functies ervan kennen en<br />

beheerst de procedure voor het verhelpen van<br />

storingen.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Systeemopbouw<br />

• Besturingsmodules, aandrijvingen kalibreren<br />

• Robot setup<br />

• Foutmeldingen herkennen en verhelpen<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

onderhouds- en servicepersoneel<br />

Voorwaarden:<br />

Goede kennis van elektrotechniek en<br />

machinebediening, training MTE-L1<br />

<strong>Training</strong>_19<br />

Procestechniek<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


Procestechniek<br />

Overzicht<br />

ENGEL Procestechniek<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Basiskennis spuitgieten voor beginners<br />

Pagina 21<br />

ENGEL Procestechniek<br />

ENGEL Procestechniek<br />

Process mould change (PMC)<br />

Matrijswissel<br />

Process plastic surface (PPS)<br />

Detectie en correctie van oppervlakte- en spuitgietfouten<br />

Pagina 21<br />

Pagina 22<br />

ENGEL Procestechniek<br />

ENGEL Procestechniek<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Toepassing van de ENGEL iQ programma's<br />

Process plasticising competence (PPC)<br />

Plastificeer competentie<br />

Pagina 22<br />

Pagina 23<br />

ENGEL Procestechniek<br />

ENGEL Procestechniek<br />

Process mould sampling (PMS)<br />

Systematisch testen en bemonsteren van matrijzen<br />

Process quality control (PQC)<br />

Kwaliteitsbewaking tijdens spuitgieten<br />

Pagina 24<br />

Pagina 24<br />

20_<strong>Training</strong>


Onze trainingen in detail<br />

ENGEL Procestechniek<br />

Process injection moulding (PIM)<br />

Basiskennis spuitgieten voor beginners<br />

Doel van de training:<br />

Deze training biedt beginners en zij-instromers in<br />

de branche de nodige kennis over spuitgieten.<br />

Naast theoretische uitleg worden de deelnemers,<br />

door middel van uitgebreide praktijkoefeningen,<br />

wegwijs gemaakt in de wereld van de kunststof en<br />

spuitgiettechniek & klaargestoomd voor het verwerken<br />

van kunststoffen.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Basisprincipes van kunststoffen: productie,<br />

chemische opbouw, eigenschappen en<br />

toepassingen<br />

• Opbouw en werking van een spuitgietmachine<br />

• Het procesverloop - spuitcyclus en zijn fasen<br />

• Grondbeginselen van matrijstechnologie<br />

• Inzicht in speciale technologieën<br />

• Basisinformatie over iQ-programma's<br />

(geautomatiseerde procesbewaking)<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

beginners en zij-instromers in de<br />

kunststofbranche<br />

Voorwaarden:<br />

geen<br />

Process Mould<br />

Change (PMC)<br />

Matrijswissel<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer kent de noodzakelijke procedure<br />

en beheerst het opspannen van matrijzen, rekening<br />

houdend met het gebruikte matrijssysteem<br />

en het machinetype.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Voorbereiden van de benodigde matrijzen en<br />

hulpmiddelen<br />

• Opspannen van verschillende<br />

matrijsconcepten<br />

• Aandacht voor verschillende machinetypen<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

Machinestellers, machinebedieners<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van machinebediening,<br />

training MO-L1<br />

NIEUW<br />

Procestechniek Technologie<br />

Bediening<br />

<strong>Training</strong>_21<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


Process plastic surface (PPS)<br />

Detectie en correctie van oppervlakteen<br />

spuitgietfouten<br />

Process iQ programs (PIQ)<br />

Toepassing van de ENGEL iQ programma's<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer herkent fouten op spuitgietproducten<br />

en kan deze classificeren. Hij bezit de benodigde<br />

kennis om deze fouten te verhelpen en daardoor<br />

de kwaliteit van de producten te verbeteren. De<br />

deelnemer leert de juiste procedure en werkwijze<br />

voor het verhelpen van spuitgietfouten.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Herkennen van oppervlakte- en spuitgietfouten<br />

• Classificatie van fouten<br />

• Fysieke oorzaken en oplossingen<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

gevorderde operators, kwaliteitsmedewerkers,<br />

proefspuiters, productieleiders<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van kunststof- en<br />

spuitgiettechniek, training MO-L1<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer leert de ENGEL iQ-programma's te<br />

begrijpen, in te stellen en in de praktijk te gebruiken.<br />

Hiervoor leert hij de noodzakelijke basiskennis<br />

over het functionele principe en de werking van<br />

deze programma's.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Werkingsprincipe van iQ weight,<br />

iQ clamp, iQ flow, iQ hold, iQ melt en<br />

iQ procesobserver<br />

• Juist instellen van de programma's<br />

• Productie bewaken met de iQ-programma's<br />

• Foutmeldingen in samenhang met deze<br />

programma's<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

Machinestellers en -operators, proefspuiters<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van kunststof- en<br />

spuitgiettechniek, training MO-L1<br />

22_<strong>Training</strong>


Process plasticising competence<br />

(PPC)<br />

Plastificeer competentie<br />

Doel van de training:<br />

Na afloop van de training is de deelnemer bekend<br />

met alle aspecten van het plastificeren van thermoplasten.<br />

De training richt zich op de mogelijkheden<br />

van een optimaal ingestelde plastificeerunit,<br />

rekening houdend met productierelevante eigenschappen.<br />

Daarnaast komen ook de nieuwste<br />

technologieën en adviezen aan bod. Net als het<br />

voorkomen van onnodige kosten en slijtage. De<br />

deelnemer krijgt in deze training waardevolle insteltips,<br />

die leiden tot een optimaal gebruik van uw<br />

plastificeereenheid.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Algemene informatie over het plastificeren<br />

van thermoplasten<br />

• Juiste afstelling en optimalisatie van de<br />

plastificeereenheid.<br />

• Schroefgeometrieën, sperringen,<br />

spuitneuzen en het juiste gebruik ervan<br />

• Waardevolle tips en aanpassingsrichtlijnen<br />

• Slijtage en het vermijden van buitensporige<br />

onderhoudskosten<br />

• Onderhoud en reiniging van onderdelen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

Machinebedieners, instelpersoneel,<br />

proefspuiters, applicatie-ingenieurs, optimalisatie<br />

personeel, productieleiders, technisch inkoop-,<br />

onderhouds- en servicepersoneel<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van het spuitgietproces,<br />

basiskennis van het besturingssysteem en<br />

technisch inzicht in spuitgietmachines<br />

Procestechniek Technologie<br />

Bediening<br />

<strong>Training</strong>_23<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


24_<strong>Training</strong>


Process mould sampling (PMS)<br />

Systematisch testen en bemonsteren van<br />

matrijzen<br />

Process quality control (PQC)<br />

Kwaliteitsbewaking tijdens spuitgieten<br />

Doel van de training:<br />

De deelnemer leert het proces van matrijs bemonsteren.<br />

Hij beheerst de voorbereiding van de<br />

matrijs & machine en het opspannen van nieuwe<br />

matrijzen. De inbedrijfname en optimalisatie van<br />

productvulling vormen een belangrijk onderdeel<br />

van de training. Net als de productkwaliteit en de<br />

cyclustijd op basis van de kwaliteitsbewakingspecificaties.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Proces en voor-informatie voor<br />

matrijsbemonstering<br />

• Voorbereiding van materiaal, matrijs en<br />

machine<br />

• Optimaal opspannen van matrijzen<br />

• Vaststellen van spuitgietparameters en<br />

basisinstellingen<br />

• Optimaliseren van cyclus- en<br />

productoptimalisatie, rekening houdend<br />

met de invloeden van parameters op de<br />

productkwaliteit<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

gevorderd bedieningspersoneel: optimalisatie<br />

personeel, applicatie-engineers, matrijsmakers<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van de kunststof- en<br />

spuitgiettechniek, training MO-L1,<br />

MO-L2 en PPS<br />

Doel van de training:<br />

Uitleg over de vereiste basisvoorwaarden voor<br />

een optimale kwaliteitsbewaking tijdens het spuitgieten.<br />

Na afloop van de training kan de deelnemer<br />

de opgegeven specificatiegrenzen bepalen,<br />

met behulp van de bijbehorende procesparameters,<br />

die van invloed zijn op de productkwaliteit.<br />

Hij beheerst de daarvoor benodigde vastlegging<br />

met behulp van kwaliteitsborgingsprogramma's.<br />

Tevens is de deelnemer in staat om optredende<br />

storingen te herkennen en te verhelpen.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Strategieën om het spuitgietproces te<br />

optimaliseren<br />

• Producteigenschappen, machineoptimalisatie<br />

met behulp van procesparameters<br />

• Instellen van de specifieke grenzen<br />

met behulp van ENGEL Micrograph en<br />

procesdatagrafieken<br />

• Viscositeitscontrole met ENGEL Microplast<br />

• Documentatie van de productie met behulp<br />

van het ENGEL- procesdata-protocol<br />

• Praktische oefeningen<br />

Duur van de training: 2 dagen<br />

Doelgroep:<br />

productieleiders, optimalisatie personeel,<br />

proefspuiters en kwaliteitsmedewerkers<br />

Voorwaarden:<br />

goede kennis van de kunststof- en<br />

spuitgiettechniek, training MO-L1,<br />

MO-L2 en PPS<br />

Procestechniek Technologie<br />

Bediening<br />

<strong>Training</strong>_25<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


Inject 4.0 & energie-efficiëntie<br />

Overzicht<br />

Inject 4.0 & energie-efficiëntie<br />

Inject 4.0 & energie-efficiëntie<br />

Energy efficiency injection moulding (EIM)<br />

Energie-efficiëntie en energiebesparing bij spuitgieten<br />

e-connect service operator (ESO)<br />

Introductie e-connect en e-connect.24<br />

Pagina 27<br />

Pagina 27<br />

Inject 4.0 & energie-efficiëntie<br />

Inject 4.0 & energie-efficiëntie<br />

MES authentig user (MAU)<br />

Basiskennis voor MES<br />

toepassing authentig<br />

NIEUW<br />

MES authentig key user (MAK)<br />

Gevorderde training voor de uitgebreide<br />

werking van de MES toepassing authentig<br />

NIEUW<br />

Pagina 27<br />

Pagina 27<br />

26_<strong>Training</strong>


Onze trainingen in detail<br />

Energy efficiency injection<br />

moulding (EIM)<br />

Energie-efficiëntie en energiebesparing<br />

bij spuitgieten<br />

Doel van de training:<br />

Basiskennis van energie-efficiëntie en -besparing<br />

bij het spuitgieten. Herkennen van besparingsmogelijkheden<br />

met behulp van ENGEL-standaardprogramma’s<br />

van de besturingseenheid. Presentatie<br />

van optionele software/producten.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Introductie energieverbruik in de injectiecyclus<br />

• Introductie "ENGEL Ecograph”<br />

• Bepalen van potentiële cyclusoptimalisatie<br />

• Gebruik van schakelbare apparatuur om<br />

"inschakelpieken" te voorkomen<br />

• Presentatie van optionele ENGEL-producten<br />

voor energie-efficiëntie<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

Machinestellers, proefspuiters, applicatieengineers,<br />

optimalisatie personeel, technisch<br />

personeel en iedereen die een beeld wil krijgen<br />

van de genoemde onderwerpen.<br />

Voorwaarden: kennis van spuitgietprocessen<br />

en machinebediening (ENGEL CC300/CC200)<br />

MES authentig user (MAU)<br />

Basiskennis voor MES<br />

toepassing authentig<br />

Doel van de training:<br />

Basiskennis voor het bedienen van de MES oplossing<br />

authentig. Deze training is de ideale basis als<br />

trainingsprogramma voor nieuwe medewerkers.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Overzicht van het MES-systeem authentig<br />

• Je leert het toepassingsbereik van de<br />

afzonderlijke modules kennen<br />

• Je krijgt tips & trucs voor je dagelijkse werk<br />

• Je richt je op de administratie en voorbereiding<br />

van gegevens<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

machinestellers en -bedieners,<br />

onderhoudspersoneel, productieleiders,<br />

productiemedewerkers en iedereen die een beeld<br />

wil krijgen van de genoemde onderwerpen<br />

Voorwaarden: geen voorkennis vereist,<br />

IT-affiniteit vergemakkelijkt de toegang<br />

Talen: ENGELs, Duits, Chinees<br />

NIEUW<br />

e-connect service<br />

operator (ESO)<br />

Introductie e-connect en e-connect.24<br />

Doel van de training:<br />

Leer e-connect, e-connect.24, e-connect.monitor<br />

kennen en gebruiken om de beschikbaarheid<br />

van installaties te maximaliseren en zowel onderhoud<br />

als uitvaltijd te verminderen.<br />

Inhoud van de training:<br />

• Introductie e-connect klantportaal<br />

• Introductie e-connect.24 Remote Service<br />

• Bewaken van machineonderdelen met behulp<br />

van e-connect.monitor<br />

• Functies en bediening e-connect.24 clientsoftware<br />

• EDGE-device in bedrijf stellen<br />

Duur van de training: 1 dag<br />

Doelgroep:<br />

machinebedieners, applicatietechnici,<br />

onderhoudspersoneel, technisch en<br />

leidinggevend personeel en iedereen die<br />

een beeld wil krijgen van de genoemde<br />

onderwerpen.<br />

Voorwaarden: geen voorkennis vereist, ITaffiniteit<br />

vergemakkelijkt de toegang<br />

MES authentig key user (MAK)<br />

Gevorderde training voor de uitgebreide<br />

werking van de MES toepassing authentig<br />

Doel van de training:<br />

een diepgaander inzicht krijgen in de functionaliteit<br />

van de afzonderlijke modules van "authentig".<br />

Inhoud van de training:<br />

• In overleg met jou wordt de training speciaal<br />

afgestemd op jouw behoeften<br />

• Verdere inhoud (wijzigingen in het bedrijf<br />

"Wijzigingen", dagelijkse verwerking van<br />

rapporten, parameterevaluaties, maken van<br />

analyserapporten, ...)<br />

Duur van de training: afhankelijk van klantwens<br />

Doelgroep: Key users, IT-managers,<br />

planningsmanagers, kwaliteitsmanagers, en<br />

iedereen die een beeld wil krijgen van de<br />

genoemde onderwerpen.<br />

Voorwaarden:<br />

basiskennis voor het bedienen van de MESoplossing<br />

"authentig" (MES authentig gebruiker)<br />

Talen: ENGELs, Duits, Chinees<br />

<strong>Training</strong>_27<br />

NIEUW<br />

Procestechniek Technologie<br />

Bediening<br />

inject 4.0 & energie-efficiëntie


<strong>Training</strong>en met een bredere blik<br />

Naast onze standaard trainingen heeft u de mogelijkheid om met gerenommeerde experts<br />

te werken aan geselecteerde onderwerpen en uitdagingen in het spuitgieten - zoals het<br />

verminderen van afval in spuitgieten, optimalisatie van de cyclustijd, procesoptimalisatie en<br />

nog veel meer. Samen kijken we met u verder voor mogelijkheden in uw vakgebied. Ons<br />

doel is om uw experts te voorzien van impulsen op het hoogste niveau voor nieuwe ideeën<br />

en visies in kunststofverwerking.<br />

Wij bieden seminars, workshops en specialistische evenementen over alle aspecten van<br />

spuitgieten.<br />

Een gedetailleerd overzicht van het actuele aanbod vindt u op onze website.<br />

28_<strong>Training</strong>


Webinars<br />

Nodig uw ENGEL trainer op elk gewenst moment "live" uit op uw locatie.<br />

Perfect op maat gemaakte training als "thuiswedstrijd" voor u: met ENGEL webinars. Hiermee<br />

kunt u seminars en trainingssessies gemakkelijk bijwonen vanuit uw locatie via internet.<br />

Uw medewerker op locatie is live verbonden met de ENGEL trainer in het trainingscentrum<br />

via pc en headset en kan zo individueel in zijn eigen tempo getraind worden op de spuitgietmachine<br />

en/of de robot.<br />

Investeer in een hoogopgeleid team via ENGEL webinars en bespaar veel tijd en reiskosten.<br />

Gedetailleerde beschrijving en registratie bij www.engelglobal.com/training<br />

<strong>Training</strong>_29


e-learning pakketten<br />

Zelfstandigheid in leren en trainen<br />

Onze e-learning cursussen geven uw medewerkers de mogelijkheid om flexibel en in hun<br />

eigen tempo te leren. Zo biedt onze basismodule "First Steps" een optimale introductie in<br />

de wereld van spuitgieten voor cursisten. Kenniscontroles met analyses van leervoortgang<br />

zijn ook inbegrepen.<br />

Voor meer informatie, bezoek onze website of ga direct naar<br />

e-learning-support@engelglobal.com<br />

Uw voordelen:<br />

Maximale flexibiliteit<br />

Gebruiksvriendelijk<br />

Bespaar reiskosten<br />

Perfect kennismanagement<br />

Beknopte ENGEL-expertise op elk moment toegankelijk<br />

Gedetailleerde beschrijving en registratie bij www.engelglobal.com/training<br />

Hybride spuitgiettrainingen<br />

Met onze hybride trainingen vult u de theorie online in en doet u praktische ervaring op in<br />

onze trainingscentra of aan uw machine. Dit betekent dat u geen waardevolle hands-on machinetraining<br />

hoeft te missen, maar u kunt uw leervoortgang meer fundamenteel aanpassen<br />

dankzij de online component. Het hybride trainingsformat biedt meer flexibiliteit en ondersteunt<br />

u in termen van tijd in uw professionele ontwikkeling.<br />

30_<strong>Training</strong>


ENGEL opleiding<br />

Een prijswinnend concept<br />

Initiatiefprijs 2005 voor beroepsopleiding.<br />

ENGEL's e-trainer werd erkend als een van de zeven meest innovatieve trainingsconcepten<br />

door de Otto-Wolff Foundation en DIHK, de Duitse Assemblee van Kamers van Koophandel<br />

en Industrie .<br />

Internationale Duitse opleidingsprijs 2007.<br />

Gouden prijs voor engel's trainingsfilosofie van de BDVT (Berufsverband Deutscher Verkaufsförderer<br />

und Trainer e.V. - Beroepsvereniging van verkooppromotors en trainers in<br />

Duitsland) in het licht van de concurrentie van vele andere internationale trainingsconcepten.<br />

2009 en 2010: ENGEL biedt gecertificeerde trainingen aan.<br />

De hoge standaard van opleiding en kwaliteit die gedurende vele jaren is vastgesteld, werd<br />

onderzocht door externe auditors en certificeringsorganisaties voor volwasseneneducatie.<br />

De positieve resultaten: IBE- en CERT-certificering in Oostenrijk (2009/10) AZWV-certificering<br />

in Duitsland (2009).<br />

Vanaf 2011: Wereldwijde uitrol van de ENGEL <strong>Training</strong> Centre certificering.<br />

Alle ENGEL-opleidingscentra worden regelmatig gecontroleerd volgens uniforme kwaliteitsnormen.<br />

>20 gecertificeerd<br />

<strong>Training</strong>scentra<br />

over de hele wereld<br />

Lokaal<br />

beschikbaar in<br />

uw taal<br />

<strong>Training</strong>_31


<strong>NL</strong> 2023-12<br />

ENGEL Benelux B.V. | Peppelkade 25 | 3992 AL Houten | Netherlands<br />

Tel. +31 (0) 30 63 80 194 | training.nl@engel.at | www.engelglobal.com<br />

De informatie, producteigenschappen en afbeeldingen in deze brochure doen uitsluitend dienst als niet-bindende en technische begeleiding.<br />

Technische wijzigingen alsook druk- en zetfouten voorbehouden. Herdruk, ook van delen, uitsluitend met expliciete toestemming van ENGEL AUSTRIA GmbH.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!