Stadskrant mei 2012 - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Stadskrant mei 2012 - Stad Kortrijk

StadSkrant

kortrIjk

fEEst in DE staD

SInkSen12

1 | StadSkrant kortrijk

mei 2012

wordt maandelijks gratis verspreid

+ uit in kortrijk

A a l b e k e • B e l l e g e m • B i s s e g e m • H e u l e • K o o i g e m • K o r t r i j k • M a r k e • r o l l e g e m


www.KOrtrIJK.Be

In deze Stadskrant:

en verder:

• Sinksen12 > 6-7

• Multimedia in Howest> 9

• Passantenhaven> 19

• Achter deze gevel> 20

Kortrijk Kort > 22-23

• Uit in Kortrijk > 27-30

Stadskiekjes >31

2 | StadSkrant kortrijk

“De ambitie is om met Kortrijk op termijn

de World Capital of Design te worden,”

klonk het bij de voorstelling van 5x5. Dit

project koppelt vijf bedrijven aan vijf designers.

Wij spraken met Carine Esprit en

Eric Dumortier. p. 4

Frank Holvoet staat straks met Definitivos

op het Mayday-festival. Deze eerste

mei wordt een feestdag voor de man die

ooit het festival uit de grond stampte en

ook de geestelijke vader is van het Zomercarnaval

in Kortrijk. p. 8

Peter Dedrij wordt de operationeel directeur

van het nieuwe Microsoft Innovation

Center (MIC) Vlaanderen dat zopas

gelijktijdig in Kortrijk en in Genk werd

voorgesteld. p. 10

Drie Kortrijkse auteurs presenteren

nieuw werk: Angelo Dorny (Angelo’s

groentetuin), Christophe Declercq (Basic

ijs) en Achilles Surinx (Wie nooit begint).

Win een exemplaar! p. 14

Ex-Olympiër Delphine Vandevenne had

tijdens de carrière als kajakster weinig

tijd voor kunst en museumbezoek. In het

Broelmuseum vond zij nochtans snel de

keuze van haar hart. Lees meer in ons

Olympisch katern. p. 15-18

Kunstenaar Thomas Huyghe presenteert

in de Benedengalerij 'Acropolis adieu'. De

voormalige laureaat van Stimulans, tevens

leraar aan de Kortrijkse academie,

laat zich inspireren door de beelden die

de media ons opdringen. p.26

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan

huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Stefaan De Clerck, Damkaai 7, 8500 Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie,

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 40.000 exemplaren | Foto cover: BOA | Klachten over de bedeling? Neem contact op met het Team

Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

BOeIenDe, VerrASSenDe JOBS BIJ StAD KOrtrIJK

“Ik kan goed multitasken”

Veerle de Zegher (32) is sinds 2007 de protocoldeskundige

van de stad, en zij krijgt daarmee een hele boterham

op haar bord.

“Met het team Protocol, die naast mij nog bestaat uit mijn

rechterhand Anneke Dezuttere en een chauffeur, regelen wij

de ontvangsten op het stadhuis en organiseren wij alle openingen

van straten, pleinen en gebouwen. Daarnaast zijn

er nog de huldigingen van verenigingen die een veelvoud

van 25 jaar vieren, en ook onze ‘toppers’: de ontvangsten

van leden van het koningshuis, ministers, ambassadeurs en

prominenten.” Alsof het lijstje nog niet lang genoeg is, komt

daar ook de organisatie bij van plechtigheden en feestdagen,

zoals 1 en 15 november, de nationale en Vlaamse feestdag

en nieuwjaarsrecepties.

“Vaak zijn wij ook ondersteunend aan andere diensten, zoals

bij evenementen als Sinxen, waar we bijvoorbeeld de catering

van artiesten helpen verzorgen, of bij de opening van de Paasfoor”,

zegt Veerle de Zegher. “Jaarlijks onthaalt de stad officieel

zowat 37.000 mensen en zijn er 300 tot 400 ontvangsten.”

In zo’n job moet je goed zijn in multitasken, en dat is Veerle

ook. “Ik ben een vrouw, hè”, lacht ze. “Al van toen ik nog bij de

scouts zat, organiseerde ik graag. Dat was een prima voorbereiding

op deze job. Je moet ook oog hebben voor detail.

Voor grote evenementen kunnen we terugvallen op draaiboeken,

die we nauwgezet in elkaar steken.” Het meest indrukwekkende

blijft voor Veerle de Zegher toch het bezoek

van mensen met koninklijke bloede. “Vorig jaar hebben we

prins Laurent en prinses Claire, prinses Astrid en koningin

Paola mogen verwelkomen. Dat blijft speciaal. Maar ik werk

met evenveel plezier aan bijvoorbeeld de officiële opening

van Kooigemplaats. Op het feestje toen kijk ik nog altijd met

veel plezier terug.”

© Foto Johan Depaepe


Gilles had wat moeite met structuur en studiemethode. Dat loopt nu beter, dank zij de hulp van zijn buddy

Anissa. Dit project van Stad Kortrijk werpt meteen vruchten af.

Het Buddyproject verkeert nog in een testfase,

voorlopig in Sint-theresia Instituut en

Middenschool Drie Hofsteden. Het gaat om

naschoolse studie- en huiswerkbegeleiding

bij leerlingen uit de eerste en tweede

graad van het secundair onderwijs. Zij worden

bijgestaan door studenten hoger onderwijs,

om hun slaagkansen te optimaliseren.

Het lijkt er sterk op dat dit een schot in

de roos wordt. Merkwaardige vaststelling:

de meeste buddy’s zijn meisjes, de meeste

leerlingen jongens. wij vonden Gilles Fonteyne

en Anissa el Attar bereid voor een

getuigenis.

Anissa el Attar studeert toegepaste psychologie

aan de Katho en zag het Buddyproject

helemaal zitten.

Anissa: “Het project werd op school voor-

gesteld. Ik was samen met drie vriendinnen

meteen overtuigd om daarin mee te stappen.

Ondertussen kwam er nog een vijfde

vriendin bij. Ik vind het een interessant en

tof project en het ligt ook in de lijn van wat

ik nu studeer. Van kleins af aan wou ik leerkracht

worden. Ik volg nu weliswaar toegepaste

psychologie, maar helpen en begeleiden

hoort daar toch bij. Ik mik op een job

als bedrijfspsychologe, bijvoorbeeld op de

afdeling human resources van een bedrijf.

Dit buddyproject zie ik als een eerste stap

in het werkveld. en het valt te combineren

met mijn eigen studies. Ik moet enkel

op maandag een uurtje uittrekken en het

vergt ook niet super veel voorbereiding.”

Gilles Fonteyne volgt het vierde jaar sportwetenschappen

aan Sint-theresia. Hij kon

Anissa is al enkele weken de buddy van Gilles en dat resulteert meteen in betere punten op school.

vooral inzake structuur en studiemethode

een duwtje in de rug gebruiken.

Gilles: “Ik hoorde voor het eerst van het project

in de klas en op het laatste oudercontact

kregen wij een brief mee naar huis. Het

is niet dat ik worstel met een bepaald vak.

Ik heb eerder nood aan wat algemene hulp,

bijvoorbeeld wat studiemethode betreft.

Er volgde een algemene voorstelling van

buddies en dan konden wij meteen van wal

steken. Het was een beetje wennen eerst,

maar na twee weken kenden wij elkaar al

iets beter en nu loopt het vlot. wij treffen

elkaar elke maandag van 17 tot 18 uur op

school. wij werken al zes weken samen en

ik merk aan mijn toetsen dat het de goeie

richting uitgaat.”

, Info: Britt Bekaert, 056 23 41 70

OnDerwIJS

Studeer beter met een buddy

StadSkrant kortrijk | 3


OnDerneMen

Designers versterken

regionale bedrijven

Voor de derde keer pakt Designregio Kortrijk uit met 5x5, dat vijf

regionale bedrijven koppelt aan vijf topdesigners. De resultaten van die

samenwerking worden in oktober gepresenteerd op de Biënnale Interieur.

De vijf tandems worden gevormd door LS

Bedding en Alain Gilles, De witte Lietaer en

Stefan Schöning, Group De Keyzer en Alain

Berteau, Outdoor wood Concepts en roel

Vandebeek en ten slotte Bminus en eric Dumortier

(Gbo Design).

Bminus vind je aan de Doenaertstraat 8 in

Marke. In de vrij toegankelijke showroom zie

je meteen het handelsmerk van de firma die

Carine esprit in 2000 uit de grond stampte:

plafondhoge deuren en verschuifbare wanden.

Het productieproces daarvoor werd

door Bminus ontwikkeld. Het bedrijf gaat in

zee met eric Dumortier, directeur van Gbo

Design in België. Gbo Design bestaat sinds

1989 en heeft 20 designers in dienst in nederland,

België en Hong Kong. Leuk toeval:

zowel Carine als eric zijn afkomstig van Marke,

zonder dat zij elkaar kenden.

Carine Esprit: “tot nu toe heb ik altijd alles

alleen gedaan, van A tot Z. Ik geef grif toe:

4 | StadSkrant kortrijk

de creativiteit gaat soms verloren in het management.

Ik heb nog geen ervaring in het

werken met een designer maar ik hoop dat

het een stimulans zal zijn en een nieuwe visie

zal opleveren. Ik heb wel veel contacten

met architecten en voeling met de vraag van

de markt. Maar ik hoop dat de methodologische

aanpak van een topontwerper een

nieuw product oplevert."

Eric Dumortier: “een troef is al dat ik dit niet

alleen doe. Gbo werkt met verschillende designers.

een succesvol ontwerp ontstaat altijd

vanuit een team. Paf is het sleutelwoord.

Dat staat voor produceerbaarheid, aantrekkelijkheid

en functionaliteit. Bminus is bereid

om verder te denken en wij werken graag

mee om het hoogwaardig maatwerk van het

bedrijf een nieuwe impuls te geven. nu moet

overleg uitmonden in een concreet plan. en

het resultaat moet zichtbaar zijn op Interieur.”

, www.designregio-kortrijk.be

V.l.n.r. Kris Dekeyzer (Designregio Kortrijk), Carine Esprit (Bminus) en Eric Dumortier (Gbo Design).

Stijn Stragier

Jonge Ondernemer

van het Jaar

De West-Vlaamse afdelingen van de

Junior Chambre International hebben

Stijn Stragier van GeoDynamics

nv uitgeroepen tot West-Vlaamse

Jonge Ondernemer van het jaar. Een

opsteker voor deze bedrijfsleider

die in 2004 op 24-jarige leeftijd zonder

enige werkervaring zijn onderneming

uit de grond stapte.

“GeoDynamics ontwikkelt innovatieve

softwareproducten waardoor bedrijven

hun mobiele medewerkers efficiënter

kunnen inzetten en de bijhorende administratie

vereenvoudigen. wij installeren

een toestel in de wagen dat geregeld

de bewegingen van het voertuig

doorstuurt naar een centrale server. De

werkgever kan via het internet de huidige

positie, de afgelegde routes, kilometerafstand,

snelheid en richting van

de wagen volgen. De bestuurder kan

aangeven wanneer hij het werk aanvat

of stopt via een persoonlijke badge. Dit

levert een sluitende tijd- en kilometerregistratie

op voor zowel werknemer als

werkgever”, aldus Stijn Stragier.

“Volgens de jury getuigde ons product/service

van visie en motivatie en

ik weet duidelijk waar wij als onderneming

naartoe willen. Het bedrijf heeft

een mooie groei neergezet met een

mooie klantenportefeuille en goede

rendabiliteit’”, motiveert Stijn Stragier

zijn overwinning. Precies omdat het

bedrijf in volle expansie is, is het op

zoek naar nieuwe medewerkers.

, www.geodynamics.be


Ondernemers zien

Kortrijk in 2022

“Wat wenst u als ondernemer de regio Kortrijk toe in 2022?” vroeg Voka

West-Vlaanderen aan de bedrijfsleiders. Met het project Visie Regio

Kortrijk 2022 wil Voka mee bouwen aan een toekomstvisie voor de regio.

Voka - Kamer van Koophandel is een netwerk

van ondernemingen dat ondernemers

met elkaar in contact brengt en

ondernemerschap wil bevorderen. Om beleidsmakers

en politici een aanzet te geven

voor een ambitieus en toekomstgericht

plan voor Kortrijk, laat Voka west-Vlaanderen

zich inspireren door de ideeën van de

ondernemers. na enkele ‘creatieve middagen’

organiseerde Voka daarom op dinsdag

3 april een debatavond.

er kwamen heel wat creatieve ideeën naar

voor. een greep uit het lijstje voorstellen,

het ene al realistischer dan het andere:

een tGV-verbinding Lille-Oostende-Brugge-Kortrijk,

het kanaal Bossuit-Kortrijk als

bypass tussen Leie en Schelde, een verregaande

samenwerking tussen onderwijs

en bedrijfswereld in Kortrijk,…

Het bleef uiteraard niet zomaar bij losse

ideeën, heel wat ondernemers kwamen

met een doordachte visie op stad en

streek. Voka zal zijn ideeën nog voor de

zomer bundelen zodat ze kunnen meegenomen

worden naar de voorbereiding

van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar

men weze er van overtuigd: de west-

Vlaamse ondernemers staan klaar voor

een boeiende toekomst.

, www.voka.be/west-vlaanderen

Iedereen welkom

www.vouseteslesbienvenus.eu is

het opmerkelijke initiatief dat de

werkgeversorganisaties Voka en

Unizo, de arbeidsbemiddelingsdienst

VDAB en het streekeconomieplatform

Resoc onlangs lanceerden.

een website nodigt werkzoekenden uit

wallonië en noord-Frankrijk om in onze

streek te komen werken. In Zuid-west-

Vlaanderen raken immers heel wat vacatures

niet ingevuld. Door het verzamelen

van een lijst bedrijven die mensen

zoeken, geeft de site een handig overzicht

voor wie op zoek is naar een job in

onze streek. De site beantwoordt aan

een reële nood. De eerste twee weken

was ze al goed voor 12.500 bezoekers!

, www.vouseteslesbienvenus.eu

© Foto HOL

Bezoek de markt

en win een fiets!

OnDerneMen

Gratis krasloten, dat schenken de

marktkramers bij elke aankoop in de

maand mei. Bij elke marktdag kan je

daarmee een fiets winnen. Op elk van

de vier Maandagmarkten in Kortrijk

krijgen twee bezoekers een fiets cadeau.

Ook de Vrijdagmarkt op Overleie

en de Dinsdagmarkt in Bissegem moet

een eigenaar van een rijwiel Marcel

Kint opleveren. Het gaat in totaal om

tien gepersonaliseerde fietsen, die geleverd

worden door fietsenhandelaars

uit Bellegem, Marke en Heule.

Stadsinfo in de bus

De kersverse Stadsinfo 2012-2013 belandde

hoogstwaarschijnlijk al in je

brievenbus. Deze handige gids boordevol

nuttige adressen, telefoonnummers

en websites verdient een plaatsje

bij je telefoon. Mocht je de gids tegen

15 mei nog niet ontvangen hebben,

dan kan je dat melden op communicatie@kortrijk.be

of 056 27 87 98. Je kan

vanaf die datum ook een exemplaar

ophalen aan de balie van het stadhuis,

Grote Markt 54 in Kortrijk.

StadSkrant kortrijk | 5


SInKSen12

Beleef Sinksen 12

Sinksen staat synoniem met feest en avontuur in Kortrijk. Verken tussen

26 en 28 mei de binnenstad langs bekende en minder bekende plekken.

neem het Schouwburgplein als uitvalsbasis

en ga mee in de ambiance van concerten

allerhande. Swingende bigband, warme wereldmuziek,

gekke fanfares, stomende dj’s,

onstuimige rock en pop van bekende en

minder bekende bands mag je verwachten

op het Schouwburgplein, aan Muziekcentrum

traCK*, De Kreun, op ’t Plein, op de

Vlasmarkt en in de Burgemeester reynaertstraat.

Scherp je danstalent aan in de openlucht

tango-milonga. we verwachten jou

met de kids voor een reuzenpicknick en

een reeks kleine en grote familievoorstellingen

in de unieke sfeer van het Begijnhofpark.

Je kan er meedoen aan workshops

circustechnieken, ukulele spelen en zeep-

6 | StadSkrant kortrijk

bellen blazen. In de avonduren kan je er

terecht voor authentieke jazz en zelfs een

heuse freakshow.

Voor internationaal straattheater en circus

moet je naar de Grote Markt. Verpoos even

op het Vandaleplein, in de lommer van de

Sint-Maartenskerk voor intieme concerten,

beeldende installaties en kleine performances.

De Houtmarkt wordt weer het kleurrijkste

plein van de hele stad met Kortrijk aan

Culturen. Haal je zolder leeg voor de grootste

rommelmarkt van Vlaanderen…

Kortom… Sinksen 12 daar moet je bij zijn!

, www.sinksen.be

© David Samyn

Niet te missen

ouverture 2012!

Scala dI FIammIghI met

de koren altra voce en

kallIope en kortrIjkS

SymFonISch orkeSt

za 26 mei | 21u15 | Schouwburgplein

Verwacht je aan een selectie uit de

meest bekende opera’s. echte meezingers

met werken van Verdi, Smetana,

Borodin, Mascagni, Gounod en Puccini.

glISSSSSSSSSendo

FanFare le SnoB (Fr)

zo 27 mei | 22u30 | Grote Markt

Le SnOB is de afkorting van Service

de nettoyage des Oreilles Bouchees

en dat betekent: schoonmaakdienst

voor geblokkeerde oren. Deze innovatieve

brassband glijdt in lange zwarte

gewaden op meeslepende muziek de

duisternis in met brandende hoeden

en verrassende instrumenten. een magisch

spektakel.

leS dragonauteS (Fr)

zo 27 en ma 28 mei | centrumstraten

twee dagen lang word je vergezeld

door een draak, een indrukwekkende

verschijning die soms brult en vuur

spuwt maar bij momenten ook ongelooflijk

lief kan zijn. Laat die draak jouw

gids zijn door Sinksen 12.


een streep muziek

Muziekliefhebbers krijgen geen fijn streepje muziek, maar een dikke vette

streep muziek tijdens Sinksen 12. Melomaan, kies tussen twee festivals!

De site rond het Conservatorium, Muziekcentrum

track* en De Kreun wordt dit jaar

voor het eerst geprofileerd als dé muzieksite

van Sinksen 12. Op de site vinden immers

twee muziekfestivals plaats tijdens

Sinksen 12: Sinken track* (Muziekcentrum

& Muziekcafé track*) en Sinxen (De Kreun).

Voor elk wat wils op deze site.

Het handelsmerk van Sinksen track* is een

mix van jong talent uit eigen streek en

gevestigde waarden. Zo kan je hier gratis

kleppers als de mens, james taylor Quartet

(uk), the rhythm junks, vaganée – del

Ferro group en BrZZvll aan het werk

zien. Onder de noemer beloftevolle bands

van eigen bodem, bestijgen ook the Lumbers

en n-trek het podium. Op zaterdag

start Sinksen track*, dat overigens aan

zijn derde editie toe is, met een funk/soul/

hiphop-party onder de deskundige leiding

van het Brusselse On-Point label.

In en rond De Kreun kan je ook dit jaar terecht

voor Sinxen, het meest avontuurlijke

muziekfestival van Kortrijk en ver daarbuiten.

Ook Sinxen biedt een uitgelezen mix

van bands die vers uit de underground komen

(en waar je de komende jaren nog van

zult horen) evenals dj’s die alles wat muziek

zo mooi maakt, draaien. Het rock’n’roll gehalte

ligt hoog, de toegang is nog altijd

helemaal gratis. Geniet van meer dan 14

groepen, waaronder het Kortrijkse Ansatz

Der Maschine, de ongebreidelde energie

van Iceage, de donkere beats van Forest

Swords, de dansbare pop van Bear in heaven

of de door warriorz gepresenteerde

drum’n’bass en dubstep openingsnacht op

zaterdag 26 mei.

© titus Simoens

, Voor het volledige programma van

Sinksen Track* kan je terecht op

www.muziekcentrumtrack.be,

info@muziekcentrumtrack.be of 056 27 79 00.

SINXEN

SInKSen12

Sinds mensenheugenis wordt Kortrijk

tijdens het Sinksenweekend

getrakteerd op het meest ongedwongen

rock’n’roll festival van

het land (en daarbuiten): Sinxen.

En de vele geruchten ten spijt: dat

blijft zo! Ook in 2012 is Sinxen helemaal

gratis, voor iedereen. Een

geruststelling in deze anders onzekere

tijden.

Vlak naast het station, in en rond de

zaal De Kreun ben je ook dit jaar welkom

voor alles wat muziek zo mooi

maakt. Meer dan 14 groepen uit binnen-

en buitenland die aan alle kwaliteitsnormen

voldoen. Van opening

tot sluiting zorgen tientallen dj’s voor

de juiste ambiance in alle genre’s en

op zaterdag en zondag blijf je feesten

tot in de vroege uurtjes. Sinxen blijft

synoniem voor fun, gezellig, druk,

dansen, sfeer, zon, cocktails en muziek,

heel veel muziek

, Alle info over Sinxen en muziek van alle

groepen vind je op www.dekreun.be en via

www.facebook.com/dekreunmusic

© Lightfreezer

© Stephan Vanfleteren

StadSkrant kortrijk | 7


MuZIeK

De Definitivos, of de peetvaders van de Kortrijkse punk met v.l.n.r.

Dee (Dominique Decandt), Lucien (Lucien Callewaert), Frank Holvoet en Rik Masselis.

‘Kotjesmuziek’ op

Mayday Mayday

Op de Dag van de Arbeid moet je voor een teug rauwe punk naar het Mayday Maydayfestival. Het kan niet

punker en niet Kortrijkser dan met de Definitivos.

Voor wat toelichting moeten wij bij Frank

Holvoet zijn, peetvader van vele mezikskes

in Kortrijk, van jazz over punk tot Braziliaanse

samba. 1 mei 2012 staat met stip

in zijn agenda. Dan speelt hij met de band

die hij zelf oprichtte, Definitivos – zeg maar

de peetvaders van de Kortrijkse punk – op

Mayday Mayday, het festival dat hij nota

bene 20 jaar geleden ook zelf uit de grond

stampte. Meer dan 5.000 muziekliefhebbers

vinden daarvoor de weg naar het gezellige,

groene Begijnhofpark.

Frank Holvoet: “En dan te weten dat sommige

socialistische afdelingen verkondigden:

‘Ga niet naar Mayday, blijf in uw lokaal!’

Ik mag rustig zeggen dat het bloed, zweet

en tranen gekost heeft om aan dat 1 meifeest

een nieuw elan te geven. want tot

dan was het de geijkte formule: een accordeonist

en een pistolee mee gekap. en met

8 | StadSkrant kortrijk

raymond en Khadja nin was het meteen er

op of er onder. Slecht weer betekende dat

het de eerste en de laatste editie zou zijn.

Gelukkig liep het goed af. en na vele vergaderingen,

ruzie soms ook en nadat wij ons

dikwijls mochten driedubbel leggen, geeft

het zeker een apart gevoel om daar nu met

Definitivos te spelen.”

Frank Holvoet speelt al vanaf zijn 16de. “en

ik ken nog altijd geen noot muziek. Ik kocht

toen een basgitaar en een oud versterkerke

met 500 fr. voorschot die ik kreeg van mijn

lief. Van dan af was het alle vrije namiddagen

en avonden repeteren in achterafzaaltjes

en met veel wisselende bezettingen.

Omstreeks de jaren ’80 werd Definitivos

opgericht. wij kenden elkaar toen van de

Shake (kroeg Shakespeare n.v.d.r.) naast

het politiecommissariaat. en wij spelen nog

altijd kotjesmuziek. wij spreken immers niet

over noten maar over ‘het derde kotje op

de zesde snaar’. en wij moesten wel eigen

nummers spelen. wij konden immers niet

herkenbaar coveren. De tijd bracht echter

beterschap, wij zijn nu beter dan ooit. Maar

het blijft kotjesmuziek!”

more mayday mayday

naast de Definitivos hoor je op Mayday

Mayday ook nog the Lumbers,

Customs, the Hickey underworld en

trash radio ft. Gunther D.

Voor luisterfragmenten en timing:

raadpleeg www.maydaymayday.be

, Voor een uitgebreid interview met Frank

Holvoet: www.kortrijk.be/portretten


Angry Birds op Multi Mania

Misschien rijzen je haren al meteen ten berge als je de naam Angry Birds leest. Misschien zorgde het immens

populaire computergame al voor een aantal twisten in het gezin. Feit is dat Angry Birds een naam als een klok is in

het spelmilieu. De programmator ervan is straks maar een van de vele topsprekers op Multi Mania in Kortrijk Xpo.

Multi-Mania wordt georganiseerd door Howest

en brengt elk jaar 1.500 professionals,

studenten en ondernemers samen om hun

kennis te delen en inspiratie op te doen.

Designers, ontwikkelaars, ondernemers en

creatieve multimediastudenten uit België

en de buurlanden vinden mekaar tijdens

de tweedaagse in Kortrijk Xpo, die dit jaar

plaatsvindt op 21 en 22 mei.

Multi Mania geldt als het grootste gratis mul-

Koen Victor

Is een tevreden ondernemer. Volgens

het economisch weekblad

Trends verdient zijn bedrijf Smart

Sunday de titel Starter van het Jaar.

“Smart Sunday ontwikkelt sinds 2008

toepassingen voor efficiënte communicatie

en trainingen binnen bedrijven

en organisaties. Met Start2Learn kan

men vlot digitale trainingen, seminaries

en ondersteuningsmodules aanmaken,

die snel en duidelijk informatie

overbrengen. Zo kan bijvoorbeeld een

nieuwe medewerker of iemand die

een zieke collega vervangt, zich moeiteloos

zelfstandig inwerken. Onze

doelgroep bestaat uit KMO’s, multinationals,

opleidingscentra, … heel verscheiden

eigenlijk”, aldus Koen Victor.

“De overwinning was een complete

verrassing. waarschijnlijk hield de jury

rekening met de groei van de voorbije

jaren, het potentieel en innovatie”.

timedia-event van europa. Het kan bogen op

een indrukwekkende sprekerslijst. Ontwikkelaars

van Adobe komen naar Kortrijk afgezakt

om hun nieuwste ontwikkelingen toe te

lichten, Vrt-manager Jean Philip De tender

spreekt er of onderzoekers uit roemenië maken

de oversteek naar Multi Mania.

De organisatie kon nu ook Ville Koskela

strikken. niet meteen een ronkende naam,

maar de man in kwestie is wel hoofdpro-

tuSSen onS geZegd...

grammator van rovio entertainment Ltd,

het Finse bedrijf dat aan de wieg stond van

Angry Birds.

Je merkt het, stof genoeg voor wie zich wil

laten inspireren op deze beurs in Kortrijk

Xpo. Je kan er gratis bij zijn, maar dan moet

je je wel registreren via www.multi-mania.be

waar je ook alle andere praktische info vindt.

, www.multi-mania.be

OnDerneMen

StadSkrant kortrijk | 9


OnDerneMen

Kortrijk verwelkomt het

Microsoft Innovation Center

Op maandag 19 maart mocht Kortrijk samen met Genk uitpakken met een primeur. Toen lanceerde Microsoft

immers haar eerste Vlaamse Innovation Center (MIC). Bedoeling is om vanuit Kortrijk ict-toepassingen voor de

welzijnssector te ontwikkelen die voor extra bedrijven en dus banen zorgen.

wereldwijd heeft Microsoft al ruim negentig

van dergelijke innovatiecentra opgericht.

In die centra werkt het softwarebedrijf

samen met overheden en academici.

Lokale bedrijven kunnen er nieuwe producten

ontwikkelen en starters krijgen er

de kans verder te bouwen op nieuwe ontwikkelingen.

na wallonië (Bergen) en Brussel (etterbeek)

is er nu dus ook in Vlaanderen een MIC, een

publiek-private samenwerking rond innovatie

en technologie. Het nieuwe innova-

10 | StadSkrant kortrijk

tiecentrum wordt verdeeld over Kortrijk en

Genk en zal focussen op technologie voor de

gezondheidszorg en e-health-toepassingen.

Onze regio beschikt immers over een rijk

netwerk aan bedrijven (zoals onder meer

Barco), onderwijsinstellingen (Katho, Howest

en Kulak) en verzorgingscentra die

veel kennis en ervaring kunnen inbrengen

bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.

Voor het MIC Kortrijk is intercommunale

Leiedal de vaste partner naast de

stad Kortrijk.

De voorstelling van het Microsoft Innovation Center vond tegelijkertijd plaats in Kortrijk (Xpo) en in Genk.

Het Microsoft Innovation Center Kortrijk

neemt zijn intrek in de kantoren van het

Innovatiecentrum west-Vlaanderen op de

campus van de Kulak.

De komst van het Microsoft Innovatiecentrum

Vlaanderen moet op drie jaar tijd drie-

à vierhonderd nieuwe jobs opleveren.

ter vergelijking: op twee jaar tijd steunde

het MIC in Bergen 50 projecten die alles samen

150 jobs opleverden.

, Meer info: www.micvlaanderen.be


Groentjes uit Leilekkerland

Ooit gehoord over nomadentuinieren? Zowat 40 stadsgenoten tuinieren tijdelijk op Leilekkerland, een lapje van

2.500m² op de westelijke tip van het Buda-eiland, naast het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal.

De Vereniging voor ecologisch Leven en

tuineren (Velt) kreeg van de nv waterwegen

en Zeekanaal, eigenaar van de site,

een vergunning van één jaar om daar een

buurttuin uit te baten.

“wij gebruiken tijdelijk de tip van het Buda-eiland

van waterwegen en Zeekanaal

zolang er geen andere plannen worden uitgewerkt.

wij slaan daarmee enkele vliegen

tegelijk. wij komen tegemoet aan de nood

van stadsbewoners zonder tuin om hun eigen

groenten te kunnen telen”, aldus Frank

Petit-Jean van Velt Kortrijk.

“Daarenboven onderhouden en herwaarderen

wij een stuk braakliggend terrein in

het midden van de stad. De percelen zijn

heel wat kleiner (10m²) dan die in een volkstuin.

Maar niet getreurd, ook voor deze

stukjes grond is er een publiek. Gebruikers

van individuele percelen engageren zich

ook in het beheer van de collectieve tuin.

Voor het ogenblik tellen wij zo’n 40 tuiniers,

van wie de helft een individueel perceeltje

bewerkt”, vervolgt de Velt-medewerker. De

tuiniers passen de principes van het ecologisch

en kringlooptuinieren toe.”

een buurttuin is echter meer dan een

moestuin op locatie, het is ook een plaats

voor duurzame stadslandbouw waar lokale

verenigingen hun evenement organiseren

in een groen kader.

“wij realiseren zo een buurttuin in het centrum

van de stad, waar mensen kunnen

wandelen, vertoeven, elkaar ontmoeten en

feesten,” legt Frank Petit-Jean uit.

, www.velt.be/eetbaarkortrijk

Vers van de pers

WIN

De stad Kortrijk stelt met gepaste trots de volledige vernieuwde uitgave

van Kortrijk in ’t groen voor. Deze lijvige publicatie geeft je een

mooi beeld van de parken en groengebieden die Kortrijk rijk is.

, Nieuwsgierig? Stuur snel een mailtje naar stadskrant@kortrijk.be. De eerste 50

inwoners die hun adres doormailen, krijgen binnenkort het groene boekje in de bus.

GrOene StAD

StadSkrant kortrijk | 11


fiEtsEn En wanDElEn

Met zijn allen op de fiets

De stad Kortrijk gooit met Iedereen Fietst een nieuw wapen in de strijd om het gebruik van de fiets te

stimuleren. Deze handige fietskaart vult de lijst aan van andere maatregelen zoals een comfortabele en veilige

fietsinfrastructuur. Deze uitgestippelde fietsroute kadert in de campagne Iedereen Olympiër.

De kaart bevat drie uitgestippelde routes

van 12, 28 en 40 km. De trajecten beslaan

het Kortrijkse grondgebied, uitgezonderd

het wat verder afgelegen Kooigem. De

routes loodsen je langs opmerkelijke fietsrealisaties:

de elegante Collegebrug over

de Leie, de groene verbinding naar Hoog

Kortrijk via het Bruyningpad, de verrassende

landelijke Trage Wegen in het zuiden

van Kortrijk, de fietssnelwegen zoals het

Guldenspoorpad en het Monseigneur waffelartpad

en de fietsdoorsteken zoals de

wolvenstraat-Loofstraat.

In mei en juni worden de trajecten bewegwijzerd

met pijltjes en grondmarkeringen.

De rode route via Heule en Bissegem is 12

km lang en zal vooral in de smaak vallen

12 | StadSkrant kortrijk

van gezinnen met jonge kinderen. De blauwe

fietsroute via Marke, Aalbeke, rollegem

en Bellegem bestrijkt 28 km en doet enkele

heuvels aan. een matige fietser of het hele

gezin kunnen zeker dit traject aan.

Als je de rode en blauwe route samenvoegt,

kan je als geoefende fietser een traject van

40 km afleggen. Het Begijnfhofpark staat

aangeduid als startpunt. Maar je hoeft de

tocht niet per se aan dit park aan te vatten.

Je kan overal op de tocht inpikken, maar

hou er wel rekening mee dat je de route enkel

in één richting kan afrijden.

De kaart Iedereen Fietst kan je afhalen aan

de balies van de directie Mobiliteit en Infrastructuur,

Sport, toerisme Kortrijk of bij het

Meldpunt.

wIn een FIetS

WIN

Aan de fietstochten is een

wedstrijd gekoppeld waarbij

3 fietsen in de prijzenpot steken.

Je hoeft tijdens de tocht enkel 3, 6 of

9 vragen – afhankelijk van de gekozen

route – te beantwoorden. De vragen en

de antwoorden vind je op de fietskaart.

Kortrijk genomineerd

voor het Gouden Spoor

Naar aanleiding van haar 10-jarig

bestaan reikt de vzw Trage Wegen

prijzen uit waaronder het Gouden

Spoor. Deze onderscheiding gaat

naar een gemeente of stad die de

voorbije 10 jaar baanbrekend werk

heeft verricht voor zijn trage wegen.

De vzw trage wegen nomineerde

Kortrijk, samen met Schoten, neerpelt,

temse en Asse. Kortrijk was de eerste

stad in Vlaanderen die zijn volledige

trage wegennet in kaart bracht en

door de inwoners liet evalueren. Dit

huzarenstukje nam meer dan 4 jaar in

beslag. De stad nam ook elk jaar deel

aan de Dag van de trage weg om het

publiek vertrouwd te maken met de

trage wegen. In oktober 2011 verkenden

zowat 500 Kortrijkzanen op één

namiddag een uitgestippeld parcours

langs trage wegen.

wil jij dat Kortrijk het Gouden Spoor

behaalt? Breng dan jouw stem uit op

www.tragewegen.be/genomineerden.

De stad of gemeente met de meeste

stemmen mag op 12 juni de prijs in ontvangst

nemen in het Vlaams Parlement.


Drie stadsfotografen

Alle drie namen zij deel aan de fotowedstrijd

op Open Bedrijvendag. Hun beelden

leverden een workshop op bij beroepsfotograaf

Carl Lapeirre. en ondertussen kregen

zij de opdracht om, onder begeleiding van

de beroepsfotograaf, tegen 15 mei elk vijf

foto’s te schieten die een specifiek Kortrijks

thema in beeld brengen.

De foto’s worden tentoongesteld in het

stadhuis van 15 mei tot 15 juni. De beelden

kunnen ook gebruikt worden voor de

stadscommunicatie. een overzicht van alle

ingediende foto’s kan je trouwens online

bekijken.

Jean-Claude Staels uit Kortrijk nam zijn winnende

foto op het terrein van Quinze & Milan.

“Misschien werd mijn foto geselecteerd

omdat hij, naast het esthetisch aspect, ook

verwijst naar het conceptueel werk van

Arne Quinze. De strakzwarte lattenstructuur

van het kunstwerk staat in schril contrast

met de ronde, natuurlijke vormen van

bamboestengels en het grillige spel van

licht en schaduw. De uitzonderlijk blauwe

lucht op die dag, 2 oktober 2011, versterkt

het kleurenspel. Zoals ijzersterke bamboestengels

de zwaartekracht tarten, tasten

mensen de grenzen af van hun kunnen, onder

meer ook met kunst.”

“Of de opdracht haalbaar is in de tijd? wij

doen ons best en zien dan wel. Ik denk dat de

beperkte tijd zowel in het voor- als in het nadeel

kan spelen. Afwachten dus. Ik denk dat

de thema's in de eerste plaats bedoeld zijn

om variatie in de foto's te brengen en ook om

De winnaars van de fotowedstrijd v.l.n.r. Ilse Samyn (Menen), Geert Casier (Moorsele) en Jean-Claude Staels (Kortrijk). (Foto Carl Lapeirre)

FOtOGrAFIe

Open Bedrijvendag leverde niet alleen een interessante dag op, maar ook een workshop en een heuse opdracht

voor Stad Kortrijk voor Ilse Samyn, Geert Casier en Jean-Claude Staels.

alle aspecten van de stad Kortrijk aan bod te

laten komen. Bij mijn zoektocht zal ik waarschijnlijk

eerst de foto nemen en daarna het

thema zoeken dat bij de foto past.”

De fotografen kijken nu al met andere ogen

naar Kortrijk.

“Zeker, ook omdat ik een amateurfotograaf

ben en vroeger slechts af en toe met foto's

bezig was. Ik betrap er mijzelf op dat ik de

stad en de mensen nu veel meer en beter

observeer. Meedoen is op zichzelf dus al

een verrijking. Het wordt in elk geval een

leerrijke ervaring, zeker met de steun en

tips van een professioneel kunstfotograaf.

Bij de kennismaking ontving hij ons al op

een positieve en ontspannen sfeer.”

, www.kortrijk.be/bedrijvendagfotos (na 15 mei)

StadSkrant kortrijk | 13


LIterAtuur

Groenten, ijs en poëzie

Drie auteurs van Kortrijkse bodem zorgen voor divers leesvoer voor lente en zomer. Angelo Dorny, Christophe Declercq en

Achilles Surinx schenken ook elk een gratis exemplaar weg. Stuur jouw antwoord op de vraag “Wat is de latijnse naam van

aubergine?” vóór 15 mei naar stadskrant@kortrijk.be. Vermeld welk boek je kiest.

chrIStophe declercQ

BaSIc IjS

Christophe Declercq woont in Marke en is

vakleraar banket en ijs in ter Groene Poorte

in Brugge. Deze toppatissier leert je het lekkerste

ijs en de heerlijkste sorbets maken

in zijn nieuwste boek. Hij verzamelde daarvoor

ruim zestig haalbare ijs- en sorbetrecepten,

eenvoudig klaar te maken met of

zonder ijsmachine.

“In 2007 verscheen IJs verfrissend lekker

voor de professionele markt. Sedert 2009

schrijf ik ook voor de gepassioneerde

huiskok. Basic gebak en taarten werd zopas

voor de vijfde keer herdrukt. In 2011

liep Basic Patisserie van de pers en ook dat

werk werd al herdrukt. In Basic IJs leg ik,

na een inleiding met de basisregels over

ijs, stap voor stap uit hoe je de desserts

bereidt – niet alleen klassiekers als vanillleroomijs,

granité en ijssoufflé, maar ook

vernieuwende recepten als basilicumsorbet

of kaneelroomijs. Bij alle recepten horen

duidelijke stappenfoto’s.”

, ISBN: 978 90 2091 875 5 4 - Lannoo

144 pagina’s, paperback met flappen, € 19,99

14 | StadSkrant kortrijk

achIlleS m. SurInx

wIe nooIt BegInt

Wie nooit begint is de zevende dichtbundel

van Kortrijkzaan Achilles M. Surinx. Deze

stadsgenoot debuteerde in 1980 met Het

Vredelievend Bedrog. Sindsdien passeerden

ondermeer Overgaan, Overvloed en onbehagen

en De Voortgang de revue. De dichter

voelt zich nauw betrokken bij het Kortrijks

stads- en buurtgebeuren wat duidelijk tot

uiting komt in zijn werk.

“Het thema is de ontluikende liefde: de

eerste verliefdheden en de uiteindelijke

keuze die je maakt. Dit alles speelt zich af

tegen de achtergrond van de geschiedenis

en Kortrijk”, aldus de auteur. Volgens

collega-dichters is de poëzie van Achilles

Surinx afgemeten, zacht, pretentieloos en

romantisch. Gedienstig aan de taal, niet ingewikkeld

(Alain Delmotte) en kenmerkt

zich door een mooie taal, vloeiende stijl en

verrassende beelden (Koen D’haene).

, Benieuwd? Haal deze uitgave van Aleph

Press in huis. De bundel kost 14 euro en is

verkrijgbaar in de Kortrijkse boekhandels

Theoria en Standaard Boekhandel.

angelo dorny

angelo’S groentetuIn

Koken met groenten uit eigen tuin is gezond,

budgetvriendelijk en hip. Maar hoe

begin je met zo’n moestuin? wanneer moet

je tomaten zaaien, hoe weet je of jouw radijsjes

oogstklaar zijn en hoe bestrijd je

ziektes op je jonge plantjes?

Groenjournalist, fotograaf en foodie Angelo

Dorny, afkomstig uit Heule, toont stap voor

stap hoe je een moestuin opstart en onderhoudt.

Hij gaat dieper in op de teelt en de

verzorging van maar liefst 25 groenten en

verklapt bij elke groente ook meteen een

heerlijk recept. “Ik geef ook een handige

zaai- en oogstkalender mee en een helder

overzicht van de maandelijkse noodzakelijke

klusjes.”

Angelo volgde de opleiding Agrarische

tuinbouw. Hij is de man achter de website

www.vergetengroenten.be en verzorgt

tal van tuin- en kookrubrieken. In dit boek

toont hij dat tuinieren niet moeilijk of stresserend

is.

, ISBN: 978 90 5826 846 4 - Davidsfonds

144 pagina’s, hardcover, € 24,95


Onbeperkt sporten

met een beperking

Op woensdag 16 mei 2012 organiseert de sportdienst de jaarlijkse Time

Out-debatavond. De Iedereen Olympische-editie van deze gespreksavond,

de vierde in de rij, staat in het teken van sporten met een beperking.

naast de Kortrijkse paralympische topsporter,

wim Decleir, en de delegatieleider van

de Paralympische selectie, ellen Volckaert,

maken ook de directeur van de Vlaamse

Liga voor Gehandicaptensporten, Jessica

De Smet, en professor Yves Vanlandewijck,

professor in de revalidatiewetenschappen

aan de Ku Leuven, deel uit van het panel.

Deze verscheidene ervaringsdeskundigen

gaan in debat over verschillende subthema’s:

van revalidatie naar integratie, isolatie

of communicatie en het ‘dromen’ over

Paralympics… De avond is toegankelijk

voor alle geïnteresseerden: specifi ek jeugd-

sportbegeleiders, maar ook atleten, ouders,

mensen uit de zorgsector, …

Deze boeiende panelavond wordt getolkt

naar Vlaamse Gebarentaal.

Afspraak op 16 mei 2012, in het auditorium

van Katho, Doorniksesteenweg 145. De debatavond

begint om 19.30 uur.

, Schrijf vooraf in en maak kans op een duoticket

naar de Paralympics in Londen (mailen naar

sportdienst@kortrijk.be). Nadien kan u nog

even nakaarten met de sprekers en andere

aanwezigen bij een gratis receptie.

IEDEREEN OLYMPIËR

puZZel je naar

paralympIcS londen

Verzamel 6 puzzelstukken (stickers)

door deelname/bezoek aan de verschillende

activiteiten. Deponeer je

deelnameformulier, te downloaden

via de website, in de verzamelboxen

in ontmoetingscentra, sportcentra

en het stadhuis. Maandelijks prijzen

te winnen. Iedereen blijft meedingen

naar de hoofdprijzen. Deze worden

uitgereikt op de slotceremonie op zaterdag

7 juli 2012.

, www.iedereenolympier.be

ronde van de weISter

Op zaterdag 5 mei, tussen 16 en 20

uur kunnen wielerliefhebbers en mensen

met een hart voor de ouderen van

het woonzorgcentrum kunnen hun

fi etspassie kwijt via de ploegentijdrit

op rollen. neem deel of supporter, iedereen

welkom in woonzorgcentrum

De weister in Aalbeke.

, Tel. 056 24 43 50

StadSkrant kortrijk | 15


IEDEREEN OLYMPIËR

“Ik ben liever sportief

dan artistiek bezig”

Kajakster Delphine Vandevenne pikte A social game van Olivier Deprez

(38) uit als keuze van haar hart in het Broelmuseum. Zelf is zij niet

artistiek bezig. Alles week voor de sport en dat leverde een ticket naar

Atlanta op in 1996 voor de K1.

Delphine Vandevenne: “wij woonden langs

het kanaal, ik zag elke dag de bootjes passeren

en wilde dat ook doen. Het clubhuis van

sobeka lag op amper twee kilometer van

bij ons thuis. Ik heb nooit een andere sport

gedaan. eventjes speelde ik klarinet, maar

ik vond het helemaal niet erg om dat op te

geven voor de sport. wanneer er sprake was

van enig talent? Ik begon pas op mijn dertiende,

mijn leeftijdsgenoten waren toen al

langer bezig. Pas toen ik als aspirant-junior

twee keer per dag peddelde, omstreeks mijn

18de, ging de evolutie snel.”

“Ook ik heb veel gereisd en weinig gezien,

behalve dan op stage in Mexico en Brazilië.

en neen, lucratieve aanbiedingen volgden

niet na de sportcarrière. watersporten lonen

hier zelden. Zelfs iemand als Fred Deburghgraeve,

die nochtans olympisch goud haal-

16 | StadSkrant kortrijk

de, beloonde men niet met een mooie job.

Maar je moet dat ook niet doen voor de centen.

nu begint mijn oudste dochter te varen

en ik ben zelf ook weer in het bootje gestapt.

Ik wilde geen competitie meer doen, maar

ja, voordat je het weet rol je daar weer in. Bij

de veteranen won ik verleden jaar alles. Ik

stap straks over naar de senioren en op zondag

geef ik training aan de jongeren.”

“Hoewel mijn vader robert - Bob Venne is

zijn kunstenaarsnaam - een verdienstelijk

schilder is, erfde ik die microbe niet. Maar

ik hou wel van moderne kunst. Het doek

dat ik hier koos, zou de voorlopig kale witte

muren thuis in elk geval mooi sieren.”

, De filmopname met de keuze van de Kortrijkse

Olympiërs kan je bekijken in het Broelmuseum

en op www.youtube.com/stadkortrijk.

Dirk Demol op

Integral Koerse

Neem deel aan de Integral Koerse op

vrijdag 25 mei - SC Lange Munte - inschrijven

gratis -vanaf 17 u

een heuse wielerwedstrijd, met animatie,

soigneurs, dopingcontrole, mecanicien,…

voor enthousiaste wielrenners

met en zonder beperking. Dirk Demol,

voormalig winnaar van Paris-roubaix

neemt het peterschap op zich.

, Info: 056224312

integral@stellamaris-Kortrijk.be

Kortrijk Loopt

en Ladies run

Pinkstermaandag 28 mei 2012 staat

helemaal in het teken van Kortrijk

Loopt en de Ladies run. Schrijf tot 15

mei in tegen de voordeelprijs van 15

euro (5 km) of 16 euro (11km) en krijg

een origineel t-shirt cadeau.

Startschot om 11 uur aan de Sportcampus

Lange Munte.

, http://sport.be.msn.com/runningtour/

kortrijkloopt/2012/nl/

tIen Iedereen

olympIërhanddoeken

De stadskrant maakt tien mensen

gelukkig met een Iedereen

Olympiërhanddoek. Stuur vóór

15 mei een mailtje naar

stadskrant@kortrijk.be met

vermelding handdoek.

De winnaars worden per

e-mail verwittigd. WIN


Heel de stad

in Olympische

beweging

Op zaterdagnamiddag 5 mei nodigt Stad Kortrijk en Bloso jou uit op de 2de

editie van Sport@Kortrijk, om van 13 tot 18 uur meer dan vijftig sporten te

beoefenen op acht locaties: pleinen, perken, parken en de Grote Markt.

Je kan er de sportkick van jouw leven beleven

en proeven van het ruime sportaanbod

en spectaculaire attracties zoals de Big

Air-mat en de death ride. niet minder dan

30 lokale sportclubs laten je kennismaken

met het specifieke karakter van hun sport.

Deelnemen is gratis en voor iedereen! Als

je deelneemt aan minstens vijf sporten

ontvang je een leuk aandenken. Bovendien

kleurt Kortrijk dit jaar Olympisch en kan je

bij het slagen van drie Olympische testen

een Olympische medaille in de wacht slepen.

en dat is nog niet alles: op het einde

van de dag wordt onder alle deelnemers

een duoticket verloot voor de Paralympics

in Londen!

Als afsluiter is er om 18.15 uur op de Grote

Markt een apotheose met prijsuitreiking.

Deze sportnamiddag is de beste tip voor

een uitstapje met het hele gezin!

vIrtueel olympIër

IEDEREEN OLYMPIËR

In het kader van Iedereen olympiër kan

je in de bib ook virtueel sporten. Veel

sports games vonden al hun weg naar

een groot publiek. Denk maar aan Fifa

2012, NBA Live 2K12, Fight Night Champion,

Pro Cycling Manager of zelfs aan

bewegingsgevoelige games voor de

wII, Xbox of PS3. Je kan het zo gek niet

bedenken of je kan virtueel in de voetsporen

treden van jouw sportheld(en).

In mei kan je in de bib testen of virtueel

sporten iets voor jou is. een selectie

van sports games wacht tussen 3 en 24

mei op jou.

, www.kortrijk.be/bibliotheek

Bouw uw ZeepkISt en

trotSeer de golven

Ben jij een wetenschapper die fysieke

wetten wil tarten? Of misschien die creatieve

geest op zoek naar een unieke uitlaatklep?

Op dan naar de opening van

de dolle waterspelen Te land, te water en

in de lucht in het zwembad aan de Abdijkaai,

op zaterdag 12 mei om 14 uur.

, www.iedereen.olympier.be

kIdSrun

Kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar,

uit 17 verschillende scholen, geven

het goede en sportieve voorbeeld en

lopen samen de stad Kortrijk binnen!

Op maandag 28 mei 2012 om 10.30 uur,

van walle naar de Grote Markt

StadSkrant kortrijk | 17


IEDEREEN OLYMPIËR

Het betere breakdancewerk

Voor een aardig staaltje breakdance moet je op zaterdag 19 mei in het

JOC aan de Filip van de Elzaslaan 35 zijn. Op een stevige deun vindt daar

de eerste editie van The Belgian Bboyranking plaats.

Dansliga vzw en de Kortrijkse breakdanceformatie

root Division (in nauwe samenwerking

met het team Jeugd) presenteren

trots de eerste editie van The Belgian Bboyranking

in Kortrijk, op zaterdagnamiddag

19 mei. Dit omvat een tornooi waarin de

betere bboys/bgirls zich kunnen tonen in

een offi ciële ‘one-on-one’-competitie op

nationaal niveau. Het tornooi vindt plaats

in Kortrijk, Mechelen, Leuven, Brugge en

Antwerpen. In die vijf battles zoekt men

naar de beste Belgische Bboy in zijn leeftijdscategorie.

Deze wedstrijden voor -18-jarigen omvatten

twee categorieën. The Next Gen richt

zich op -14-jarigen; the up & Coming mikt

op dansers tussen 14 en 18 jaar.

De top vier selecteert zich onmiddellijk

voor de kidzbattle van het breakdancekampioenschap

Unbreakable in 2013 in

Antwerpen. uniek in Kortrijk is dat er, door

18 | StadSkrant kortrijk

de samenwerking met de Kortrijkse breakdancecrew

root Division, ook een crewbattle

voor +18-jarigen bij komt.

Met de Bbroyranking wil Dansliga vzw

meer kansen bieden aan de breakdancecultuur.

Ze wil de underground vibe van

de breakdancebattles behouden en tonen

aan de buitenwereld. De doelstelling is om

samen met de Belgische bboys het niveau

naar een hoger niveau te tillen.

Bij de crewbattles verwacht men de deelnames

van de Kortrijkse crews root Division

zelf en exception. Maar iedereen kan

zich inschrijven. De toegang is gratis, deelnemen

vergt een nog te bepalen kleine inschrijvingsprijs.

Alle inschrijvingen gebeuren

de dag zelf, vanaf 13uur.

er zijn prijzen voorzien in het kader van

de campagne Iedereen Olympiër. Voor de

crewbattle lokt verder een geldprijs, die

eveneens nog moet vastgesteld worden.

Wegen Kortrijkse

inwoners 1 ton minder

tegen deze zomer?

Ben jij een van die 500 Kortrijkzanen

die zich engageert om 2 kilo af te vallen

tussen nu en de Olympische Spelen?

Schrijf je in en ga in de 2e week van mei

naar AZ Groeninge. Op 4 momenten

voeren specialisten de startweging uit

en geven zij wat voedings- en bewegingsadvies.

Deelnemers ontvangen

tips per mail.

, www.iedereenolympier.be

Goesting in leute?

Een namiddag leute met vijf maten?

Dat kan op zaterdag 12 mei.

Jullie zijn vijf soulmates, een close familie,

vijf hechte collega’s? Jullie overwinnen

hoogtes, begrijpen elkaar met

een half woord, houden van een natje

en een droogje? test die banden, ervaar

die spankracht en doe mee aan

de Lowlandgames. teamspirit, communicatie

en doorzetting staan centraal

in het knappe, geestig en uitdagende

parcours winnen jullie, dan kan je samen

naar de Paralympics in Londen op

8 en 9 september. Inschrijven vooraf,

€ 5 per team. Meer info : 056 27 73 00.

, www.iedereenolympier.be


Servicezuilen voor

de passantenhaven

De Passantenhaven bestaat uit twee aanlegsteigers,

een steiger van 120 m langs het Guido

Gezellepad en een steiger van 70 m ter

hoogte van de Handelskaai. Deze haven is er

voor de toeristische pleziervaarder die voor

een bepaalde tijd in het centrum wil aanmeren.

Het europese project De Leie van bron

tot monding stimuleert de recreatieve ontwikkeling

van de Passantenhaven. Kortrijk

wil ook de mogelijkheden voor enerzijds de

woonboten en anderzijds het riviertoerisme

optimaliseren. nieuwe uitrustingen op de

aanlegsteigers betekenen een verbeterende

dienstverlening voor de havenrecreant.

De nieuwe uitrusting omvat duurzame en

praktische aansluitzuilen voor de distributie

van water en elektriciteit. Zij zijn strategisch

op de twee steigers ingeplant voor

een goede verdeling in functie van de lig-

plaatsen. Voor de veiligheid op de pontons

en de privacy van de pleziervaarder kwam

ter hoogte van het Guido Gezellepad een

afrasteringssysteem, voorzien van vier

toegangspoortjes ter hoogte van elke trap

naar de aanlegsteiger.

Alle aansluitzuilen en de toegangspoorten

worden bediend via een elektronisch

betaal- en toegangscontrolesysteem met

voorhoudkaarten. Dit laat toe om drinkwater

of elektriciteit af te nemen en direct te

verrekenen aan de gebruikers. Met dezelfde

voorhoudkaart kan de havengebruiker op

de aanlegsteiger. De kaarten worden opgeladen

met behulp van de betaalautomaten.

Dit betaal- en toegangscontrolesysteem

werkt gebruiksvriendelijk voor de havenbezoeker,

die bovendien de havenexploitatie

ontheft van de inzet van eigen personeel.

tOerISMe

Kortrijk is voor de toeristische pleziervaarder een gegeerde trekpleister. Tusssen 1 april en 31 oktober meren veel

passantenboten aan ter hoogte van de haven, op een boogscheut van de Broeltorens. Nieuwe aansluitzuilen

betekenen een nog betere service voor de schippers.

Het garandeert ook een gecontroleerde afname

van elektriciteit en drinkwater, die correct

aan de havengebruiker aangerekend

wordt. De havenbezoeker reserveert er ook

meteen de ligplaats en verkrijgt een vignet.

De toename van het binnenvaarttoerisme

opent perspectieven voor een verdere

uitbreiding van de haven, met steigers en

voorzieningen, langs het Guido Gezellepad.

cIjFerS

Hierbij de cijfers van het gebruik van de

passantenhaven (= aantal dagen dat er

betaald werd om aan te meren aan de

aanlegsteigers) vóór de grondige werken.

MAAnD 2009 2010 2011

januari 124 65 187

februari 114 91 196

maart 9 117 221

april 32 69 115

mei 99 178 159

juni 200 187 264

juli 266 260 375

augustus 239 217 193

september 126 118 144

oktober 51 85 146

november 186 151 121

december 186 157 157

totaal 1632 1695 2278

StadSkrant kortrijk | 19


KnAP PLeKJe

Achter deze gevel schuilt…

In Bissegem vind je dit oud stationnetje, dat in 2001 beschermd werd, samen met de betonnen afsluiting ernaast.

Het Bissegemse station blijft een stille getuige

van het vlasverleden. In 1853 begon

de Société des Chemins de Fer de la Flandre

Occidentale met de aanleg van de spoorlijn

Kortrijk-wervick. De stoomlocomotief trok in

1854 al zijn vracht en passagiers tot in Ieper.

Deze ijzeren ader snijdt het dorp wel doormidden,

maar zorgde ook voor een belangrijke

economische vooruitgang. Vanuit het

station transporteerden de handelaars aardappelen

en suikerbieten, maar vooral vlas.

Leuk detail: enkele straten ontstonden pas

na de aanleg van de ijzeren weg. Zo bij-

20 | StadSkrant kortrijk

voorbeeld de Gullegemsesteenweg, die nu

leidt van de Meensesteenweg tot de Bissegemstraat

in Gullegem. In het landboek

van 1740 was het de Straete leedende naer

Gulleghemplaetse en in de Atlas der Buurtwegen

(1843) buurtweg 4, Gulleghemstraet

autrefois dit Plas. Vanaf 1901 wordt het Gulleghemsteenweg

en in 1920 Gulleghemstraat.

Sinds 1930 heet het deel ten zuiden

van de spoorweg statiestraat en later stationstraat.

Pas vanaf 1981 is het hele traject

de Gullegemsesteenweg.

In het boek Bissegem, mijn postkaartenverzameling

van Philippe Verschaete vinden wij

Kortrijks dialectwoord van de maand: tinzen

Mensen tegen elkaar opzetten, ruzie stoken, leertje steken, laaien, strootje steken, rekesteken,

stoken, luizepoken, vunzen, veuzen, titsen, ritsepreeuwen, kritsen, kwaad vier

stoken, aanvunzen, aanveuzen, opvunzen, opveuzen.

dit schepenraadverslag uit 1909: “Tullieu-De

Graeve Adolf verzette zich tegen de oprichting

van de statie uit rede dat hij ene herberg heeft

op plan n 136 f die moet verdwijnen en winstgevend

is, daar hij geen andere grond bezit. *

Ik ben vader van vier kinderen beneden de 15

jaar die elke dag moeten eten en geleerdheid

bezitten * Geen andere reklamen”.

Maar het station kwam er toch. De Minister

van IJzeren Wegen verkondigde dat de stopplaats

Bisseghem op 1 mei 1912 verheven

werd tot halte voor reizigers en reisgoed.

Op die datum kreeg Bissegem zijn veel

besproken goederenstation. De loskaaien

daarvan bevonden zich waar nu de parking

van het ontmoetingscentrum ligt.

In het station van Bissegem verkocht Annie

Vanackere, echtgenote van een treinbestuurder,

na de bescherming geen tickets

meer maar groenten en fruit. nu staat het

stationsgebouw te koop.


en toen was er...

VrOeGer en nu

omstreeks 1938

Op de Grote Markt bemerk je centraal de

Halletoren, of het belfort, met het monument

voor de gesneuvelden van wO I. Het

belfort dateert van de 15de eeuw. Vroeger

stonden er huizen rond, maar die gingen in

1899 tegen de vlakte om plaats te maken

voor een groot driehoekig parkeerplein,

aangelegd met grint. Prins Leopold onthulde

het monument voor de gesneuvelden

op 15 juli 1923. Later kwam er een gedenkplaat

voor de gesneuvelden van wO II bij.

Onderaan bemerk je de sporen van de tram

naar Menen. Die kwam van de Graanmarkt,

draaide voor de Patria, stopte voor de apotheek

de Crocodile en vervolgde zijn weg

via de Leiestraat.

rechts van de Halletoren staat de bank etablissement

Americain Gratry. Dit gebouw

in Vlaamse neorenaissancestijl verving in

1906 het hotel Den Gouden Leeuw. Het indrukwekkende

gebouw overleefde echter

de bombardementen van 1944 niet. tussen

1946 en 1948 kwam er een nieuwbouw

van de Banque Centrale de la Lys, de voorganger

van de Bank van Brussel, waarbij

ook het buurhuis werd ingenomen.

Post en White residence

Links zie je gevel en toren van het oude neogotische

post- en telefoongebouw, dat op 5

augustus 1906 feestelijk geopend werd. De

slanke toren deed dienst als centrale mast

voor de telefoonkabels. na het bombardement

van 21 juli 1944 stonden enkel nog

de puntgevel in de Doorniksestraat en de

toren overeind. Lang twijfelde men om het

gebouw te renoveren. Jarenlang getuigden

de kapotte gevel en toren nog van het oorlogsgeweld

. een noodpostkantoor werd

opgetrokken op het Schouwburgplein.

Pas in 1960 werd het nieuwe postkantoor

ingewijd. recent werd dit trouwens omgebouwd

tot flats en winkelruimte. Ook de

meeste andere gebouwen van de westzijde

bleven niet gespaard van de bombardementen.

Het belfort en het stadhuis liepen

echter weinig schade op.

Achter het stadhuis zie je het dak en de

twee torens van de Sint-Michielskerk. tussen

die torens en de Halletoren zie je de

white residence. De naam is afkomstig van

de bouwheer, de familie De witte uit Lauwe.

Het gebouw werd opgetrokken in 1938

op het President rooseveltplein.

StadSkrant kortrijk | 21


KOrtrIJK KOrt

modern StadSarchIeF

toegankelIjk

Het overbrengen van het Modern Stadsarchief

vanuit het rijksarchief in de Guido

Gezellestraat naar het Stadsarchief in de

Kortrijksestraat is voltooid. Inmiddels is dit

Stadsarchief zo’n 12.000 archiefdozen rijker

en kan je er terecht voor raadpleging van

historische stukken, zowel van Kortrijk als

van de randgemeenten. Je kan er het bouwdossier

van jouw eigen huis inkijken, jouw

familiegeschiedenis in kaart brengen, wetenschappelijk

onderzoek voeren,... In de nabije

toekomst maken de medewerkers de archiefinventaris

via het internet toegankelijk. Dat

bied je de mogelijkheid om van thuis uit al

even te snuff elen naar wat je interesseert.

De archiefstukken die dateren van voor

1796, blijven bewaard in het rijksarchief.

Daar kan je vanaf eind 2012 terecht in een

totaal vernieuwde site om de oude Kortrijkse

archieven en andere oude en hedendaagse

archieven van de streek in te kijken.

De medewerkers van het Stadsarchief staan

je graag bij. Vragen die zij niet kunnen beantwoorden,

bezorgen ze rechtstreeks aan

de collega's van het rijksarchief.

, www.kortrijk.be/stadsarchief,

stadsarchief@kortrijk.be, 056 27 88 00

SlechtS aF en toe een

wagen nodIg?

Dan kan je maar beter kiezen voor Cambio

autodelen. een tachtigtal stadsgenoten

doen het je reeds voor. even reserveren via

de telefoon of internet en je bent weg. Zonder

zorgen over verzekering, onderhoud

of dure brandstof, want die zijn in de prijs

inbegrepen.

Kortrijk heeft momenteel twee standplaatsen

waar je een auto kan ophalen, één aan

het Station en een gloednieuwe standplaats

op de Graanmarkt. De cambio-wagens

staan er 7 dagen op 7 en 24 uur op 24

voor je klaar. Vind je dat er in jouw wijk nog

behoefte is aan een (extra) standplaats?

Dan krijg je tot 30 juni 2012 de kans om

er een aan te vragen via de autodeelwedstrijd.

Surf naar www.cambio.be en vul het

formulier in via de nieuwsrubriek. Op basis

van de reacties kijkt Cambio samen met het

stadsbestuur uit naar een nieuwe locatie

voor een volgende uitbreiding. Onder de

deelnemers worden bovendien drie gratis

jaarabonnementen verloot.

22 | StadSkrant kortrijk

Ben je benieuwd naar de abonnementsformules

of heb je nog andere dringende vragen?

neem dan deel aan de vrijblijvende

infovergadering op maandag 14 mei om 17

uur in de Oude raadszaal van het stadhuis.

, Info en inschrijvingen infosessie:

Cambio Vlaanderen, tel. 09 242 32 17,

vlaanderen@cambio.be, www.cambio.be

werFweekend voor

BegeleIderS van

kInderactIvIteIten

wil je deze zomer graag als begeleider aan

de slag op Speelpleinwerking wasper of

Grabbelpas, maar heb je weinig ervaring in

het werken met kinderen? Dan is het gratis

vormingsweekend van 12 en 13 mei een ideale

starter. Je krijgt een basis rond het omgaan

met kinderen en groepen en tips hoe

je een leuke activiteit in elkaar steekt. Alle

geïnteresseerde 16- en 17-jarigen zijn welkom.

Het weekend is gratis (inclusief overnachting)

maar de plaatsen zijn beperkt.

Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk.

Het werfweekend vindt plaats op het speeldomein

De warande, Heirweg 132, van zaterdagmorgen

12 mei om 9 uur tot zondagmiddag

13 mei om 13 uur.

, Info: Team Jeugd

tel. 056 27 73 76, wasper@kortrijk.be

Flaneren op de

ZondagSmatInee

wil je zeven zondagen lang genieten van

een gezellige drukte in het centrum van

jouw stad? een streep muziek en animatie

meepikken en talrijke activiteiten waaronder

een rommelmarkt? Dan moet je present

tekenen vanaf zondag 13 mei voor de

Zondagsmatinee op het Sint-Amandsplein.

Gedurende de maand juni loopt er eveneens

een handelsactie bij de talrijke zelfstandige

ondernemers op Pius X en Overleie waarbij

schitterende prijzen te winnen zijn. Inschrijven

voor deelname aan de rommelmarkt

kan elke werkdag (behalve op woensdag)

vanaf 16.30 uur en tijdens het weekend van

11 tot 13 uur in taverne Schinckel, rekollettenstraat

27 a. Deelnemen kost je € 5.

, Enkel op Pinksterzondag vindt er geen

Zondagsmatinee plaats.

kortrIjkSe tuInmarkt, een

BeZoek waard!

Het park van kasteel Blommeghem in Marke

vormt op zondag 6 mei het prachtig decor

voor de tweede Kortrijkse tuinmarkt. De cel

economie, de volkstuinen en tal van handelaars

slaan hiervoor de handen in elkaar.

naast planten en bloemen, perkplanten

en groenten kan je op deze markt ook op

zoek gaan naar tuindecoratie, tuinmeubilair,

tuinkunst, grasmaaiers, tuinverlichting,

afsluitingen, terrassen, opritten, jacuzzi’s,

boomverzorging en nog zoveel meer.

Het historische, groene kader, het goede

weer en de sfeervolle markt maken van

deze Kortrijkse tuinmarkt een absolute

zondagse aanrader.

, Zondag 6 mei van 10.30 en 17.30 uur in het

park van kasteel Blommeghem,

Van Belleghemdreef 6.

Meer info: Cel economie. 056 23 41 70


de wooncluB Zoekt extra

vrIjwIllIgerS

De woonclub is een samenwerkingsverband

tussen Samenlevingsopbouw west-

Vlaanderen, CAw Stimulans en stad Kortrijk

en helpt personen, die in een sociaal zwakkere

positie verkeren, bij hun zoektocht naar

een betaalbare huurwoning. De woonclub

telt momenteel twee personeelsleden en

zeven vrijwilligers, waarvan vier enkel mee-

draaien buiten de permanentie-uren. twee

keer per week biedt dit team maatgerichte

en persoonlijke begeleiding aan zijn klanten.

Ze voorzien info, gaan mee op stap,

helpen bij het invullen van inschrijvingspapieren

voor sociale huisvesting, helpen bij

de verhuis, enz. In 2011 ontving de woonclub

ongeveer 1000 bezoekers. Om deze

klanten zo goed mogelijk te ondersteunen,

zoekt de woonclub extra vrijwilligers om

het team te versterken. De kandidaten krij-

KOrtrIJK KOrt

gen een basisvorming en kunnen rekenen

op beroepskrachten voor ondersteuning

en begeleiding.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen op

maandag 14 mei om 17.30 uur deelnemen

aan een vrijblijvende informatievergadering

in het Dakcafé van het stadhuis (ingang

Papenstraat).

, Voor info stuur je een mailtje naar

woonclub@cawstimulans.be

wat je echt moet weten

vóór je SInKSen12 bezoekt!

De Sinksenfolder die je binnenkort aangeboden krijgt, gidst je door alle activiteiten die SINKSEN12

te bieden heeft. Maar er is meer dat je moet weten voor je Sinksen bezoekt!

kompaSBandjeS voor

ukkepukken

Vergezellen jouw ukkepukken je naar het

Sinksenspektakel? Start jouw tocht dan bij

het infopunt op het Schouwburgplein of in

het Begijnhofpark. Je krijgt er een armbandje

van de politiezone Vlas voor jouw kleine

meid of stoere rakker. noteer er jouw naam,

telefoonnummer en eventuele extra info op.

openBare toIletten

Openbare toiletten vind je in het historisch

stadhuis, te bereiken via het binnenplein, in

toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark of op

het Schouwburgplein aan de bar. Ook op

de parking aan Sint-rochuskerk vind je een

openbaar toilet.

perSonen met

een BeperkIng

rolstoeltoiletten zijn voorzien op het

Schouwburgplein, in het stadhuis en in toerisme

Kortrijk in het Begijnhofpark. Vzw De

Stroom voorziet assistentie (stewards) Op

het Schouwburgplein zal een ringleiding

voorzien zijn waar mogelijk zodat iedereen

ten volle kan meegenieten van de optredens.

Personen met een beperking betalen in Kortrijk

geen parkeergeld. Mensen met een fysieke

beperking kunnen gebruik maken van

voorbehouden parkeerplaatsen. een overzicht

van deze plaatsen vind je op www.parko.be.

Vergeet bij het innemen van een gratis

of voorbehouden parkeerplaats niet om

jouw gepersonaliseerde parkeerkaart achter

de voorruit van jouw voertuig te leggen.

, Info: info@destroom.be

SInkSen12 op de FIetS

Bezoek je Sinksen 12 met de fi ets, dan kan

je jouw stalen ros kwijt in de vaste fi etsstallingen

of op volgende bijkomende locaties:

• aan de tunnel Doorniksestraat 1 (op de

parking aan Park St-Georges)

• aan de reepkaai (vlakbij de Leiebrug)

voor fi etsers met herkomst noorden en

fi etsweg langs de Leie

• aan het Stationsplein op een herschikte

fi etsstalling

Stadswachten patrouilleren op regelmatige

tijdstippen langs deze fi etsstallingen.

op Zoek naar een vrIje

parkeerplaatS?

Het parkeergeleidingssysteem helpt je vlot

een parkeerplaats te vinden in de binnenstad.

De grote borden wijzen je de weg

naar de vier dichtstbijzijnde parkings. In de

ondergrondse parkings P Schouwburg en

P Veemarkt is er plaats voor een duizendtal

wagens. Op parking Broeltorens (320 ppl.)

parkeer je een hele dag voor slechts 2 euro.

wil je gratis parkeren? Dan biedt P Appel

een uitkomst. Op de P + r parking op Hoog

Kortrijk parkeer je zonder moeite.

, www.parko.be

StadSkrant kortrijk | 23


De MenSen

cathérIne de Zegher

Cathérine de Zegher kreeg op 2 april een

award van de Amerikaanse afdeling van

de International Association of Art Critics.

De vereniging erkent daarmeee jaarlijks

kunstenaars, curatoren, musea, galeries en

culturele instellingen voor hun uitmuntendheid

in het concept en de realisatie

van tentoonstellingen.In de categorie Best

thematic museum show in new York ging

de award naar de tentoonstelling On Line:

Drawing Through the Twentieth Century in

het Museum of Modern Art (MoMA), die

liep van 21 november tot 7 februari 2011,

gecureerd door Connie Butler en de Kortrijkse

Cathérine de Zegher. Het gelijknamige

boek is ondertussen een standaardwerk

geworden over de tekenkunst in de twintigste

eeuw. Cathérine de Zegher staat momenteel,

samen met co-directeur Gerald

McMaster, aan het roer van de Sydney Biennale

in Australië. eerder stond zij aan het

hoofd van de Drawing Center in new York.

Zij was ook curator van het Belgisch paviljoen

op de Biënnale van Venetië in 1997.

24 | StadSkrant kortrijk

julIe verFaIlle

Julie is de nieuwe Leie Ambassadrice. “Drie

jaar geleden durfde ik niet deelnemen aan

de verkiezing van tineke van Heule. Het volgende

jaar besefte ik dat ik een mooie kans

liet liggen. toen schreef ik mij wel in voor

tineke van Heule 2010. Het was echt een

superweekend. nu ga ik elke uitdaging aan

in die zin. Leie Ambassadrice leek mij wel

iets. Voor tineke van Heule moet je geen

ideale maten hebben of paraderen in bikini.

Ik leerde er wel spreken voor een groot

publiek. Mijn vrienden en familie vonden

het super dat ik deelnam. Alleen jammer

dat KVK die dag de bekerfinale speelde.

Veel van mijn vrienden zijn immers KVKfan.

Gelukkig kon ik toch rekenen op mijn

familie en mijn vriendinnen van de Chiro.

nu wil ik eerst mijn studies afronden. Ik zit

in mijn tweede bachelor Maatschappelijke

Veiligheid. Dit jaar vertegenwoordig ik de

Leiestreek door zoveel mogelijk aanwezig

te zijn op evenementen. Dat moet de organisatoren

van de verkiezing tevens de nodige

media-aandacht bezorgen.”

alexandra gjurova

weet jij waar deze foto genomen is? Stuur voor 15 mei een kaartje

naar: Stadskrant, Ken je stad, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk of

mail naar stadskrant@kortrijk.be en win een leuk prijsje.

Deze winnaars herkenden vorige maand het spaarbekken van de Pietje Patersbeek aan

de Kulak. Er wacht hen een ticket voor een gebakje en voor een gerecht op Kort-Rijk aan

Culturen: Nathalie Gerniers - Delphine Ronse - Merijn Veelaert – Ellen Veelaert - Katrien

Beele – Marie-Rose Dénoël - Chris Vandenberghe - Anne-Mie Lefebvre - Nelly Degroote

Alexandra Gjurova nam samen met Mattijs

Vanmarcke, Matteo van Dijl, Lysanne Vanpoucke,

Loes reynaert, Freek Depraetere,

Louis wouters, nils Coolsaet, allen van de

Pleinschool Leiekant, en Brent van Beethoven,

deel aan de 69ste Internationale sessie

van het european Youth Parliament (eYP).

“De sessie liep over 10 dagen in Istanbul.

Meer dan 250 europese jongeren schreven

in gemengde werkgroepen een resolutie.

Het thema van mijn werkgroep was het bestrijden

van jongerenwerkloosheid. Als Belgische

afgevaardigde stelde ik het principe

van onze Belbus voor, Oscar (organisatie die

competenties erkent) en zowel kangoeroewonen,

als co-housing. Onze resolutie haalde

meer dan voldoende pro’s en werd door dit

europese Parlement weerhouden. Het is al

voor de vijfde keer dat onze school naar de

nationale sessie doorstoot. Het leverde een

pak internationale ervaring op

en nieuwe vrienden, met

wie wij via Facebook

contact houden.”

Ken jouw stad! WIN


en wij zijn weg…

Tijs Ceulemans, Leentje Vandenbussche en Peter Aers legden een merkwaardig menselijk en artistiek parcours

af rond verdwijnen. Zij gaan ook het finale verdwijnen, de dood, niet uit de weg. In Budascoop zie je de première

van Medium, het tweede van een funerair drieluik.

Light, Medium en Strong zijn drie aanvullende

maar ook op zichzelf staande producties

rond verdwijnen en de dood. Ze zijn een resultaat

van X / Een oefening in verdwijnen, een

intensief onderzoek omtrent het sterven, zowel

in literatuur als in wetenschap maar ook

door een lang ervaringsproces in verschillende

continenten. Het gaat om drie voorstellingen

die respectievelijk de concepten

tijd, kennis en het definitieve aangrijpen in

verband met de dood.

Light is een confrontatie met het onvermogen

om een intens moment te delen, waar

het publiek stille getuige van is. Strong

daarentegen is een veilige maar beklijvende

ervaring. tot slot balanceert Medium

tussen beide, met zijn nuchtere en speelse

kijk op de biologie van het lichaam.

Het trio verwerkte de ervaring en de studie

voor Medium in maart en april in het kunstencentrum

Buda.

“Hoe we ontstaan, wordt beschouwd als

basiskennis. Hoe we doodgaan is dat helemaal

niet. wij presenteren vijf monologen

en evenveel doodsoorzaken. Medium

probeert op een wetenschappelijke manier

het sterven te leren kennen. want kennis is

macht. Of net niet.”

Leentje Vandenbussche: “in oktober verschijnt

er ook nog een boek. wij organiseerden

een project dat tot september 2011

liep in, onder meer, verschillende bibliotheken.

Het is een studie over hoe schrijvers

afscheid nemen van hun personages. Dit

wordt nog aangevuld met eigen materiaal

en ervaringen.”

CuLtuur

Not to be, that’s the question voor Tijs

Ceulemans, Leentje Vandenbussche en Peter

Aers in ‘Light, Medium, Strong’.

Strong gaat in première in Vrijstaat Oostende,

van 17 tot 19 mei. Om het half uur

is er een voorstelling voor slechts twee toeschouwers.

Light en Medium spelen in kunstencentra

De werf (Brugge van 3 tot 5 mei)

en Buda (Kortrijk van 10 tot 12 mei).

, www.oefeninginverdwijnen.be

Première van Medium op 10, 11 en 12 mei in

Budascoop, telkens om 20.15 uur.

Vijf lezers kunnen gratis

naar Medium op 11 mei.

Mail vóór 5 mei naar

stadskrant@kortrijk.be met

vermelding Medium. De winnaars

worden per mail verwittigd.

WIN

StadSkrant kortrijk | 25


CuLtuur

Acropolis adieu!

Nog tot 28 mei loopt in de Benedengalerie in de Hazelaarstraat de

tentoonstelling Acropolis Adieu, een statement over de actuele toestand

in Griekenland van Thomas Huyghe (40)

De kunstenaar volgde een opleiding grafische

vormgeving en schilderkunst aan het

Sint-Lukascollege in Gent. Aan de Gentse

academie studeerde hij nog mixed media.

thomas Huyghe geeft les aan de Academie

in Kortrijk en was hier in 1977 laureaat schilderen

van Stimulans.

Zijn inspiratie put hij vooral uit beelden die

ons door de media worden opgedrongen

en die hij vaak een manipulatie van de werkelijkheid

vindt.

“Ik wil op mijn beurt die geconstrueerde

voorstelling manipuleren. Ik doe dat door

die beelden of foto’s te bewerken met de

computer en die dan nog eens op doek te

26 | StadSkrant kortrijk

zetten. Ook reclame is voor mij een inspiratiebron.

Mijn werk is altijd maatschappelijk

geëngageerd en bevat zowel humor als sérieux.

De titel kwam uit de lucht gevallen,

pas daarna vernam ik dat Mireille Mathieu

daar ooit een hit mee had. De tentoonstelling

in Kortrijk is in die zin uniek dat zij gedicteerd

wordt door de ruimte. De ruimte

stuurt de combinatie van de werken. er was

eerst sprake van een lichtsculptuur, maar

dat transformeert naar een ander werk voor

een andere tentoonstelling. er komen wel

twee werken uit mijn serie Military Gear. De

werken zijn ook apart te koop, zodat nooit

meer diezelfde combinatie te zien valt.”

, www.cultuurcentrumkortrijk.be

© Mous Lamrabat

Dez Mona

speelt Sága

Sága is de godin van de geschiedenis

die zingt en verhalen vertelt over de

wereld rondom haar. Dez Mona vertelt

verhalen over de ziel en gaat op

zoek naar haar liefde voor de wereld

waarin ze leeft. Hopen we op beterschap

of blijft dit een utopie?

Voor deze voorstelling schreven Gregory

Frateur en nicolas rombouts een

volledig nieuw repertoire dat voornamelijk

bestaat uit intense ballades

die gespeeld worden op typische barokinstrumenten.

Saga is een uniek

concept dat je onderdompelt in een

feeëriek en intimistisch universum.

, Klassieke muziek i.s.m. Festival van

Vlaanderen Kortrijk, op woensdag 9 mei

om 20.15 uur in de Schouwburg - € 18/ 15

WIN

De Stadskrant schenkt vijf

duotickets weg voor deze

voorstelling. Mail zeker vóór

5 mei het antwoord op de

vraag “Gregory Frateur (Dez

Mona) kwam in april al met een

ander project naar het CK. Welk project

was dat?” naar jolle.desloover@kortrijk.

be met de vermelding Sága. De winnaars

worden per mail verwittigd.


Uit in KOrtrIJK

dInSdag 1 meI

WANDELEN EN FIETSEN | Iedereen olympIër:

Iedereen wandelt – jIj ook ? | tem 7 juli |

10.000 stappenwandeling, zie folder Kortrijk verrast. Van 0 tot

10.000 stappen | € 1,5 per folder + puzzelstuk | Toerisme Kortrijk

| 056 27 78 40 | www.toerismekortrijk.be

DIVERSE | Iedereen olympIer: olympIc

gameS | tem 30 mei | Speel Olympic Games en krijg een

puzzelstuk (6=tombolatickets Paralympics Londen) | gratis |

Bibliotheek | 056 27 75 00

FIETSEN | Iedereen olympIër: mountaIn-

BIke claSSIc | 30 of 50km vanuit hartje Kortrijk door

de deelgemeenten | start 7.30-10u30 | € 4/2 (+puzzelstuk) |

Begijnhofpark | Curieustrappers | www.maydaymayday.be

FESTIVAL | 1 meI FeStIval met cuStomS,

the hIckey underworld, traSh

radIo Ft. gunther d., deFInItIvoS,

the lumBerS | zie p. 8 | 12u | gratis | Begijnhofpark |

0497 53 48 77 | www.maydaymayday.be

woenSdag 2 meI

THEATER | enkele reIS - theater antIgone

& BronkS | ook op 3 mei | Een reisverhaal met een

hoog schelmengehalte | 20u15 | € 10/8/5(CJP) | Theater Antigone

| 056 24 08 87 | www.antigone.be

CONCERT | wIld claSSIcal muSIc enSem-

Ble - the paSta jungle varIatIonS | In

Wit.h, sociaal-artistieke werkplaats voor mensen met beperkingen,

ontstond het Wild Classical Music Ensemble. Sinds 2010

werken ze met Spectra ensemble. | 19u | gratis | Concertstudio |

056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

CONCERT | daan vandewalle - Bokkepoten,

SulFer & Zwaveldamp | pianorecital

met muziek van György Ligeti, Bach-Busoni, KarlHeinz Stockhausen,

Alexander Skriabin, Regards des Anges van Olivier Messiaen

| 20u15 | € 15/12(-26) | Concertstudio | 056 23 98 55 |

www.festivalkortrijk.be

WORKSHOP | daan vandewalle - hedendaagSe

pIanomuZIek | werkt met leerlingen van

het Conservatorium rond de uitvoering van hedendaagse en

twintigste-eeuwse muziek | 15u30 | Concertstudio | 056 23 98 55

| www.festivalkortrijk.be

WORKSHOP | kunStatelIer van den achtkanter

| volwassenen met een verstandelijke beperking

drukken hun leefwereld op een artistieke manier uit. Kinderen

tussen 6 en 12 jaar kunnen samen met hen een workshop volgen,

nadien krijgen ze hun werkstukje mee | 13u30 | € 6 | Kunstatelier

De loods | 056 23 98 96 | www.kortrijk.be/wak

agenda van 1 meI tot 1 junI 2012

donderdag 3 meI

THEATER | de ultIeme gevoelenS van lucaS

cranach de oude - compagnIe

moSSoux-Bonté | De Brusselse kunstenaars Nicole

Mossoux en Patrick Bonté zochten hun inspiratie in de schilderijen

van Lucas Cranach de Oude. | 20u15 | € 15/12(-26) | Budascoop

| 056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

CONCERT | ruSSIan cIrcleS + deaFheaven

| 20u | € 15(add)/12(vvk)/9(Kreuncard/4x4/CJP) |

De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

VOORDRACHT | de konIngSgraven van

vergIna (grIekenland) - katelIjn

vandorpe | In 1977 werden nog drie monumentale

graven van het oude Macedonische koningshuis ontdekt.

| 20u | € 3/2(-25) | Muziekcentrum Track* | 051 69 91 28 |

www.nkvwestvlaanderen.tk

VOORDRACHT | SagalaSSoS, cIty oF

dreamS - jeroen poBlome | De afgelegen

locatie hoog in de bergen en een meter dikke erosielaag

beschermden de resten van de stad, na haar ondergang

in de 13de eeuw, en is daardoor uitzonderlijk goed

bewaard. | Inschrijven nodig | 19u30 | KULAK | 056 27 74 24 |

www.musea.weebly.com

VOORDRACHT | StadSvernIeuwIng en leIe-

Boorden kortrIjk - Schepen wout

maddenS | aansluitend rondleiding in de bib (met

uitleg over oa. oude boeken, conservering, behandeling van

nieuwe boeken) | gratis | 14u | Bibliotheek | 056 21 49 38 |

www.kortrijk.be/bibliotheek

vrIjdag 4 meI

THEATER| InternatIonaal relatIedeSkundIge

- arnout van den BoSSche | Hoe

gaan mannen en vrouwen met hun relatie om? Net als een echte

consultant gebruikt hij een flipover met bevattelijke tekeningen,

die vooral hilarisch werken | 20u15 | € 11 | OC De Wervel Bellegem |

056 23 98 55

CONCERT | muSIcBanda FranuI en BarI-

ton lukaS kargl - mahlerlIeder | vertolking

van pareltjes van Mahlerliedern, na de Wiener Festwochen

voor de eerste keer in België! | 20u15 | € 18/15(-26) | Club

Klassiek | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

CONCERT | concert hoBotrIo aSterIa

- yF Bourry, dImItrI meStdagh, erIc

Speller | De leerlingen hobo en Engelse hoorn van de Conservatoria

Kortrijk en Harelbeke kunnen gratis deelnemen aan

deze masterclass. | 20u | € 8 | Concertstudio | 0477 28 44 80 |

www.kortrijk.be/conservatorium

THEATER | mojIto - teater kotee koer | ook op

5 mei | Een eigentijdse thriller naar Irish Coffee van Fons Vinck | 20u

| € 8(add)/7(vvk) | O.C. De Vonke Heule | reservaties@koteekoer.be

Zaterdag 5 meI

uIt In KOrtrIJK

SPORT | Iedereen olympIër: Sport@

kortrIjk | De sportclubs dagen de inwoners uit om hun

sporten te proeven | 13u | gratis | binnenpleinen stad Kortrijk |

056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

SPORT | Iedereen olympIër: tInekeScroSS

| de Tinekes nodigen iedereen uit om het op een

lopen te zetten, iedere deelnemer krijgt een goodybag |

kidsrun, 5 en 10 km | € 11/5/3 | Heuleplaats | 0477 84 10 88 |

www.tinekesfeesten.be

DIVERS | Iedereen olympIër: ronde van

de weISter | Wielerliefhebbers en mensen met een hart

voor het ouderenzorgcentrum. Waag uw kans in de ploegentijdritten

op rollen (2-4 p.) | 16u | € 10 | De Weister, Lijsterstraat 2

Aalbeke | 056 24 43 50

CONCERT | a place to Bury StrangerS |

20u | € 18 (add)/15(vvk)/12(Kreuncard/4x4/CJP) | De Kreun |

056 37 06 44 | www.dekreun.be

CONCERT | phIlIppe thurIot -goldBergvarIatIeS

| De Goldbergvariaties van J.S. Bach in een vertolking

van accordeonist Philippe Thuriot | 18u | € 15/12 (-26) |

Concertstudio | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

CONCERT | Quator Zaïde - haydn, xenakIS,

weBern, deBuSSy | Dit Franse strijkkwartet

staat voor een internationale doorbraak. | 20u15 | € 15/12 (-26)

| Club Klassiek | 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

FILM | crIme tIme: the BrIdge | marathonvertoning

van de Scandinavische crimireeks, met pauzes | 12u15

– 00u00 – ook mogelijk per 2 afleveringen | € 23(vvk,10 afleveringen

incl avondsnack)/18 (vvk CJP)/25(add)/5(per 2 afleveringen)

| Budascoop | 056 22.10.01 | www.budakortrijk.be

HUMOR | gunter lamoot/ Steven mahIeu/jeSuZ

– chI-hI-jo-hIro | 19u30 | €

14(add)/12(vvk) | Buurthuis ’t Senter, Sint-Katrienplein | chirokiekeboesente@gmail.com

StadSkrant kortrijk | 27


uIt In KOrtrIJK

Zondag 6 meI

CONCERT | arte lIBre deluxe – redcoat,

QuInn, janne vanneSte, julIette travIS

en hannelore Bedert | 17u30 | € 11/6

(-26) | Muziekcafé Track* en Concertstudio | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

CONCERT | FrançoISe vanhecke/ arco

Baleno - pIerrot lunaIre opuS 21 |

Dit werk van Arnold Schönberg beschouwt sopraan Françoise

Vanhecke als haar lijflied. Zij dirigeert voor de gelegenheid ook

Arco Baleno | 11u | € 6/5 (-26) | Club Klassiek | 056 23 98 55 |

www.festivalkortrijk.be

DIVERS | kortrIjkSe tuInmarkt | zie p.19

| park kasteel Blommeghem Marke |10u30 | 056 23 41 70 |

www.kortrijk.be

maandag 7 meI

WORKSHOP | FaceBook voor je verenIgIng

- tack yourI, prov. Steunpunt

vrIjwIllIgerSwerk | Maakt gebruik van Facebook

als extra communicatiemiddel, maar ook als platform | ook op

14 mei | 19u | € 10 | Vormingplus MZW | 050 33 01 12 | www.

vormingplus.be/brugge

WORKSHOP | pop up academy: InItIatIe

homerecordIng | Inleiding in de wereld van geluiden

opnemen en de kwaliteit van een opname verbeteren | ook op 8

mei | 19u | € 50 | 056 23 98 55 | www.muziekcentrumtrack.be

dInSdag 8 meI

(MUZIEK)THEATER | de BlInden | LOD/Patrick Corillon

& Daan Janssens | 20u15 | € 15/12 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg

| 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

VOORDRACHT | vlIerBloeSem, heerlIjke

Bloem - vlIerBeS, kleIne BeS, grote

tovereS - annIck mahIeu | 20u | € 2 (incl.

drankje) | O.C. Marke | 056 22 55 41 | www.devolkstuinmarke.be

woenSdag 9 meI

CONCERT | deZ mona Feat. Box - Sága | zie

p. 26 | 20u15 | € 18/15 en €15/12 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg

| 056 23 98 55 | www.festivalkortrijk.be

CONCERT | cd-voorStellIng hIt oF the

century - kaat hellIngS | Deze singer/songwriter

exploreert nieuw materiaal | 21u | gratis | Muziekcafé

Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

donderdag 10 meI

THEATER | premIère: medIum (x/een oeFenIng

In verdwIjnen) - peter aerS, tIjS

ceulemanS en leentje vandenBuS-

Sche | zie p. 25 | ook op 11 en 12 mei | 20u15 | Budascoop |

€10/7(-26) | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

MUZIEK| Folkjam | 20u30 | gratis | Muziekcafé Track* |

056 27 79 00 | www.muziekcentrumkortrijk.be

DIVERS | BeZoek aan den achtkanter |

Ondersteunt volwassenen met verstandelijke beperkingen of

28 | StadSkrant kortrijk

een niet-aangeboren hersenletsel. Na introductie, een kijkje in 9

ateliers. Volksspelen en drankje in De hond in 't Kegelspel, proevertjes

in de winkel Het Andere Geschenk | 13u30 | € 6/3 | Het

Boerhof | 056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

DIVERS | wetenSchapScaFé kortrIjk

- verhaeghe kIm | Over politiek en verkiezingen,

vragen van de geïnteresseerde leek en antwoorden

van de wetenschapper(s) | 19u45 | Mozaiek | 056 26 06 00 |

www.vormingplusmzw.be

vrIjdag 11 meI

CONCERT | IctuS / tIm marIën / thomaS

SmetrynS / mIke SchmId - the wayward

| 20u15 | € 18/15 (-26) | Concertstudio | 056 23 98 55 |

www.festivalkortrijk.be

Zaterdag 12 meI

DIVERS | SnorkelS en luchtBellen -

elS verhaeSt | Gezinsactiviteit rond waterdieren

(> 6 jr) | 14u30 | Hof te Coucx, Cannaertstraat | 056 20 05 10 |

www.natuurpuntkortrijk.be

StadSmuziek - Femina

Op Moederdag zet Stadsmuziek muziek van en door

vrouwen centraal. Zeven verrassende miniconcerten

en een slotconcert op verschillende locaties in de

binnenstad. Kies uit Amandine Beyer , Anne Niepold,

Annelies van Parys, Els Viaene, Inge Spinette, Lavinia

Meijer, Psallentes Femina & Trio Mediaeval. Een muzikaal

verrassingspakket voor de hele familie!

, € 18 (alle concerten) | De Kortrijkse

Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.festivalkortrijk.be

WIN

Vijf lezers kunnen met hun

partner gratis naar Stadsmuziek.

Haal jouw affiche bij uit

in kortrijk (Schouwburgplein 14)

of bij F-café, muziekcafé track (Conservatoriumplein

2) en bevestig die vanaf 1 mei

aan jouw raam. neem hiervan een foto en

mail die samen met jouw gegevens (naam,

adres, tel.) naar info@festivalkortrijk.be

DIVERS | Iedereen olympIër: te land,te

water en In de lucht | Bouw uw originele/snelle

zeekist en trotseer de golven. | 14u | € 5 | Zwembad Abdijkaai |

056 27 80 00 | www.iedereenolympier.be

SPORT | Iedereen olympIër: pIuS x run |

Stratenloop doorheen de Pius X wijk, kinderloop en volwassenen

| 14u | € 12/5 (kind) en € 7/3 (vvk) | Pius X wijk Kortrijk |

www.piusxrun.be

SPORT | Iedereen olympIër: kuBBtornooI

kuBBIto ergo Sum | Open Kubbtornooi

voor beginnende tot ervaren kubbteams van min. 6 p.| 9u | € 20

| Park rond O.C. Marke | www.kubbitoergosum.tk

DIVERS | lowlandgameS FInale - Stad

kortrIjk | 11u | Streef met uw gemeente naar de overwinning.

Uw team maakt kans op tickets naar de Paralympics

Londen | Abdijkaai en Albertpark | € 5 | www.kortrijk.be/iedereenolympier

Zondag 13 meI

THEATER | de reuZekrokodIl van roald

dahl (4+) - de leeSBeeSten | 15u | € 6 |

OC Bellegem | 056 23 98 55

DIVERS | elke vogel ZIngt ZoalS hIj ge-

Bekt IS... - yveS BaptISte | 6u | Hof te Coucx,

Cannaertstraat | 056 20 05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be

VOORDRACHT | klInkende Stad: leZIng

chrIStophe de Boeck + wandelIng |

focust dit jaar met het werk Hortus op het verborgen leven van

planten en bomen. Zoekt inspiratie bij oosterse zen- en geluidstuinen.

Daarna geleid bezoek door het geluidsparcours | 14u | € 8

| Budascoop | 056 26 06 00 | www.festivalkortrijk.be

trappenlopen op zondag

13 mei en zondag 3 juni.

iedereen olympiër: Wandeling

erop oF eronder!

Beklim met een gids de Sint-Maartenstoren tot aan

de torentrans en geniet van een prachtig vergezicht.

De Belforttoren, Unesco-werelderfgoed, zie je ook

vanbinnen tot in de nok. We dalen eveneens enkele

trappen af en brengen een bezoek aan een ondergrondse

middeleeuwse kelder. Achteraf volgt een

Omer of frisdrank. Maximum 20 personen per sessie!

Hou ook rekening met de inspanning die van iedere

deelnemer gevraagd wordt. Mensen met hoogtevrees

blijven beter op begane grond. Afspraak om

10u aan Toerisme Kortrijk.

, ma-vrij: 10-18u, za-zo-feestdagen:

10- 17u | € 3 p.p.(met puzzelstuk),

inschrijven verplicht | 056 27 78 40 |

toerisme@kortrijk.be


maandag 14 meI

CONCERT | SIr rIchard BIShop + SIx organS

oF admIttance + jameS Black-

Shaw | 20u | € 13(add)/10(vvk)/7(Kreuncard/4x4/CJP) | De

Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

dInSdag 15 meI

VOORDRACHT | geruchtmakende romanceS

- marc gevaert | 14u30 | V.C. Mozaïek |

02 629 27 50 | upv@vub.ac.be

woenSdag 16 meI

DIVERS | Iedereen olympIer: tIme out –

onBeperkt Sporten met een BeperkIng

| Ellen Volckaert (delegatieleider Paralympics), Yves

Vanlandewijck (prof KUL), Jessica Desmet (voorzitter VLG),

Wim Decleir (topsporter Paralympiër), moderator Stefaan Lammens,

gebarentaal voorzien. Schrijf vooraf in en win tickets

naar Paralympics Londen| 19u30 | gratis | Auditorium Katho |

056 27 80 00 | www.kortrijk.be/sport

DIVERS | mIcroScopIe van paddenStoelen

- chrIStIne hanSSenS | 13u30 | gratis |

N.E.C. De Steenoven | 056 21 23 13 | www.mycologia.tk

VOORDRACHT | on Stage wIth ...wIm reygaert

| Gekend als frontman van Drums Are For Parades,

regisseerde ook het mini horror epos voor The Calling van Steak

Number Eight, clips voor Hitch, Part Chimp, …| 20u | gratis | De

Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

CONCERT | BeuZak (lIve) | 21u | gratis | Muziekcafé

Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

WORKSHOP | 'danZaS latInaS' - artForum

| Latijns-Amerikaanse dans, salsa en merengue voor

kleuters van 4 tot 6 jaar | 14u | € 4 (incl. drankje) | O.C. De Vonke

Heule | 056 24 06 20 | oc.devonke@kortrijk.be

CONCERT | errorS + kISS the anuS oF a

Black cat | 20u | € 13(add)/10(vvk)/7(Kreuncard/4x4/

CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

Zaterdag 19 meI

CONCERT | QuantIc and alIce ruSSel Feat

the comBo BarBaro | 20u | € 19(add)/16(vvk)/13

(Kreuncard/4x4/CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

THEATERVOORSTELLING | Breken - kommIl

Foo | 20u15 | ook op 20 mei om 17u | € 25/21/18 en

€ 22/18/15 (-26) | De Kortrijkse Schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

VOORDRACHT| dIgIdokter: pc-BeveIlIgIng

en onderhoud - ducaStel chrIStophe

| Hoe maak je grote schoonmaak, neem je de controle over

je pc weer over, vermijd je problemen? (anti-virus, anti-malware)?

Daarna 'spreekuur' | 10u | Bibliotheek | 056 26 06 00 |

www.vormingplusmzw.be

DIVERS | Iedereen olympIër: BBop Breakdance

Battle | 14u (individuelen -14 en +14) - 18u

(crew) | gratis | J.O.C. Filips van de Elzaslaan

Zondag 20 meI

VOORDRACHT | BloeIende vaSte planten –

dhr. thIenpondt | 10u | gratis | LDC De Zonnewijzer

| 056 21 99 04 | pmsenate@skynet.be

woenSdag 23 meI

DIVERS | BeZoek aan crematorIum uIt-

ZIcht - harInck elSje | Aula en salon, familiekamers,

condoleanceruimte, technische ruimtes, met o.m.

donatorium en crematieoven | 15u | € 2 | Crematorium Uitzicht |

056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

THEATER | a l'attente du lIvre d'or - kvS

& campo, johan dehollander, geert

opSomer | ook op 24 mei | 20u15 | € 10/8/5 (CJP) | Theater

Antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

WORKSHOP | creatIeF Bakken met kInderen

- deBraBandere lIeve | Samen met je

kind in de keuken werken. Elke ouder kan één kind meebrengen

tussen 8 en 14 jaar | 13u30 | € 25/17,5 | Stella Marisinstituut |

056 26 06 00 | www.vormingplusmzw.be

vrIjdag 25 meI

CONCERT | Beach houSe | 20u | € 23(add)/20(vvk)/17(

Kreuncard/4x4/CJP) | De Kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

DANS | compagnIe pal Frenak – In tIme

| 20u15 | € 15/12/(-26) | De Kortrijkse Schouwburg | www.cultuurcentrumkortrijk.be

SPORT | Iedereen olympIër: Integral

koerSe | Vlaams Koersfestijn voor wielrenners met of zonder

beperking (rondjes van ong. 500m), peterschap Dirk Demol|

inschrijven 17u - wedstrijden 18u | gratis | SC De Lange Munte |

integral@stellamaris-kortrijk.be

Zaterdag 26 meI

CONCERT | openIng SInkSen 12 | 21u15 |

Schouwburgplein | 056 27 74 00 | www.kortrijk.be/sinksen

CONCERT | SInkSen track*: on poInt

nIght | De On – Point dj’s hosten de avond, party en enkele

opmerkelijke ‘special guests’ | 21u | gratis | Muziekcafé Track* |

056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

CONCERT | SInxen hoSted By warrIorZ

FeaterIng : dynooo, nInjato, SQueaky

loBSter, cupp cave , leFto, noSedrIp

en de warrIorZ dj’S | 19u | gratis |

De Kreun | 056 370 644 | www.dekreun.be

Zondag 27 meI

FESTIVAL | SInkSen12 | zie pag. 6 en 7 | ook op 28 mei

| gratis | binnenstad |056 27 74 00 | www.kortrijk.be/sinksen

CONCERT | SInkSen track* - jameS taylor

Quartet, BrZZvll, n-trek & aFterparty

met dj long tall p | 15u | gratis | Site Muziekcentrum

Track* | 056 27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

CONCERT | SInxen Iceage, Bear In heaven,

Spencer krug'S "moonFace", hong

kong dong, Speed dIal 7 & nomad en

de Fenomenale SInxen party! | 15u | gratis

| De Kreun | 056 370 644 | www.dekreun.be

maandag 28 meI

SPORT | Iedereen olympIër: kIdSrun |

Kinderen van het 4de t.e.m. 6de leerjaar uit 17 Kortrijkse scholen

lopen de stad Kortrijk binnen | 10u30 | Walle

SPORT | Iedereen olympIër: kortrIjk

loopt - ladIeSrun | 11u - 11u30 | SC De Lange

Munte | € 20/15(vvk) met T-shirt | http://sport.be.msn.com/

runningtour/kortrijkloopt/2012/nl/

CONCERT | SInkSen track* - de menS, the

rhythm junkS, vaganée-del Ferro

gr. & the lumBerS, aFterparty met dj

dIck | 11u | gratis | Site Muziekcentrum Track* | 056 27 79 00 |

www.muziekcentrumtrack.be

CONCERT | SInxen the SoFt moon, ForeSt

SwordS, lIturgy, BaSS drum oF

death, anSatZ der maSchIne en charalamBIdeS|

15u | gratis | De Kreun | 056 370 644 |

www.dekreun.be

donderdag 31 meI

CONCERT | mathIeu en guIllaume engelS

| Twee broers, Mathieu en Guillaume brengen een mix van folk,

kleinkunst, pop en chanson | 20u | € 15 | De Kortrijkse Schouwburg

| www.rotaractkortrijk.be

vrIjdag 1 junI

uIt In KOrtrIJK

THEATER | de kortrIjkSe revue - amaI

mIn doaZe | tem 9 juni | De Kortrijkse Schouwburg |

056 22 99 99 | www.dekortrijkserevue.be

DIVERS | acamoda | ook op 2 juni | 20u30 | € 10 |

Academie | 056 27 78 60 | www.kortrijk.be/academie

SPORT | Iedereen olympIer: Iedereen

FIetSt | Fiets 12, 28, 40 km door de deelgemeenten, beantwoord

3, 6of 9 vragen en win een fiets | Kaartjes te verkrijgen/indienen

antwoorden en puzzelstuk in ruil bij de directie Mobiliteit

en Infrastructuur | 056 27 83 00 | www.kortrijk.be/iedereenfietst

StadSkrant kortrijk | 29


uIt In KOrtrIJK

EXPO 6 meI

muzeum zondag in Het

EXPO | FluISterende wolken | Nieuwe presentatie

van de collectie met accent op de ontdekking van

verbanden tussen kunstwerken + kortfilms Het Kunsthart van

de Kampioen ikv Iedereen Olympiër. Kortrijkse atleten die ooit

deelnamen aan de Olympische Spelen motiveren hun keuze van

hun favoriete werk uit de museumcollectie | di-vrij 10-12u en

14-17u, za-zo 11-17u | € 3/2/1/gratis (-12) | Broelmuseum |

056 27 77 80 | www.broelmuseum.be

1 meI

EXPO | heulS palet | teken- en schilderkunst vanLucille

Belin, Florent Deschuymere, Lieve D’hondt, Christiane Ledure en

Joris Vanhecke. | 10-18u | gratis | Buurthuis Molenheem | 056 40

18 92 | www.kortrijk.be/wak

2 , 3 en 4 meI

KALLIGRAFIE | homemade kallI-art | Schoonschrift

kent vele toepassingen: glas, textiel, steen, doek en muur.

Cursisten van de kalligrafiegroepen van de dienstencentra stellen

hun Homemade-werken tentoon. | 10u | € 2 | LDC De Zonnewijzer

| 0473 86 24 81 | www.kortrijk.be/wak

tem 5 meI

EXPO | kunSt In de rIng | Het Ring Shopping Kortrijk

Noord verwelkomt, ikv de WAK, Sonja Hantson (schilderkunst)

en Dominique Dewulf (striptekenen). | 10-19u | gratis | Ring

Shopping Kortrijk Noord | 056 27 74 41 | www.kortrijk.be/wak

(STRIP)TEKENINGEN | peter thanghe | Oxfam

Bookshop | 056 27 74 41 | www.kortrijk.be/wak

5 en 6 meI

EXPO | Iconen In het BegIjnhoF – lucIenne

lIpkenS-janSSen | geeft uitleg over het ‘schrijven’

van iconen, muzikale intermezzo’s van Sigiswald Kuijken en Marleen

Thiers | 15-17u | gratis | Sint-Matheuskapel Begijnhof

tem 6 meI

EXPO | kunSt In de Budatoren | Koninklijke

Kortrijkse Fotoclub, Mattijs Vanmarcke, Thierry Vanhuyse,

Carine Houtekier, Guy Horré, Alma Jamaers, Brenda Van Herzeele,

Filip Loosvelt, Veroniek Dobbels, Isabel Vanrysselberghe,

Anne Vandendaelel | 14-17u | Budatoren | 056 27 74 41 |

www.kortrijk.be/wak

EXPO | royal talen[t]S | schilderwedstrijd voor nietprofessionele

kunstenaars. De stad Kortrijk organiseert tijdens de

WAK één van de voorrondes. | zo 14-17u | gratis | Paardenstallen

Broelmuseum | 056 27 74 41 | www.kortrijk.be/wak

EXPO | atelIer dee-atelIerShop | vervaardigt

meubelen, verlichting en decoratie uit tweedehands en gerecycleerd

materiaal. | vrij-za-zo 10-18u | Atelier dee | www.kortrijk.be/wak

30 | StadSkrant kortrijk

BroelmuSeum, pure Ver-

Wennerij!

De individuele bezoeker krijgt een gratis wandelvoordracht

door Fluisterende Wolken met gids om 11u,

12u, 15u en 16u. Gezinnen met kinderen kunnen het

WAAROMkoffertje eens uitproberen of meewandelen

met de citytrip Groeten uit Kortrijk. Start om 14 uur in het

Broelmuseum, langs verkeersvrije straatjes op zoek naar

mooie kunstwerken. Met spelletjes onderweg. Duur ca

2u. In de Oranjerie kan je genieten van een drankje.

, Inschrijven voor de citytrip: 056 27 77 80

broelmuseum@kortrijk.be, ten laatste 4 mei.

tem 13 meI

GELUIDSKUNST | klInkende Stad: puBlIek

geluId | Chris Watson, Jana Winderen, Leif Brush, Guy de

Bièvre, Sofia von Bustorff, Erik Nerinckx, Alvin Curran, Dawn

Scarfe, David Helbich, Evelina Deicmane, Patricia Portela,S tefan

Rummel, Bent SØrensen | Za 14-19u, zo 14-18u | gratis | Budalounge

| www.festivalkortrijk.be

tem 16 meI

EXPO | de helden van de guldenSporenSlag

| N.a.v. Erfgoeddag draait alles rond Helden, ook

in Kortrijk 1302. Interactief maak je kennis met de helden van

1302. Met een touchscreen test je jouw kennis over één held,

één symbool en één gebouw in verband met de Guldensporenslag.

| € 6/4/1/gratis(-12) | Kortrijk 1302 | 056 27 78 50 |

kortrijk1302@kortrijk.be

tem 20 meI

EXPO | erFgoeddag: glaSheldere helden

| ontwerpen van de heiligenvoorstelllingen in de glasramen

van Jean-Baptise Bethune, uit het archief van de Stichting

de Bethune. Ook een luik over de hedendaagse restauratie van

glasramen | Erfgoedhuis | 056 21 66 57

24 meI tem 10 junI

SCHILDERIJEN | hIlaIre vanBIervlIet - retroSpectIeve

| Kortrijkse kunstschilder (1890-1981),

intimistische mystieke landschappen, figuren en stillevens, religieuze

en genretaferelen | di tem zo 14-18u | Erfgoedhuis |

056 27 74 24 | www.erfgoedcelkortrijk.be

26 meI tem 24 junI

BEELDENDE KUNST | StImulanS 12 – BIënnale

voor jonge Beeldende kunStenaarS

uIt weSt-vlaanderen | Geselecteerd

joUW activiteit ook in de nieUWe Uit in kortrijk ? slechts één manier !

UiT is overal en dé informatiebron voor je vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd zien in heel wat vrijetijdskalenders

en websites? Ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig in!

Deadline invoer: editie juli-augustus: 30 mei, editie september: 10 juli, editie oktober: 29 augustus

werk van deze wedstrijd | di-vr 14-17u, za-zo- feestdagen

11-17u | gratis | Paardenstallen Broelmuseum | 056 27 77 82 |

www.stimulanskortrijk.be

tem 27 meI

SCHILDERIJEN | paul van BIervlIet - het

lIcht van de StIlte | realistich kunstenaar met

vooral architecturale beelden. | vrij-za-zo 10-18u | Galerie Cellaar

| 056 32 90 88 | cellaar@pandora.be

tem 28 meI

EXPO | thomaS huyghe | Inspiratie voor zijn werken

vindt Huyghe vooral in de media | vrij-za-zo 14-17u | Benedengalerie

| 056 23 98 50 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

tem 15 junI

iedereen olympiër: moBiele

tentoonStelling geSpierde

Herinneringen. kortrijk

en de olympiSCHe Spelen

In het Olympisch jaar 2012 grasduinen we in ons

eigen sportverleden. 28 stadsgenoten namen ooit

deel, geboren of wonend in Kortrijk of leden van

Kortrijkse sportclubs. Tussen 1924 en 2012 was Kortrijk

op bijna alle zomerspelen vertegenwoordigd. In

1948 trokken maar vier Kortrijkse kanovaarders naar

Londen. Recent herinneren we ons de exploten van

Brigitte Becue, Petra Santy en Gella Vandecaveye.

Maar wist je dat ook Xavier Malisse en Laurence Courtois

in Kortrijk geboren zijn? Ontdek de exploten van

Heulenaar Lucien De Muynck, die de eerste Gouden

Spike kreeg. Of maak kennis met een Kortrijkzaan die

voor Oekraïne naar de Spelen mocht.

, Gratis en vaak gekoppeld aan een sportief

evenement | tem 3 mei Kortrijk 1302 |5-6

mei De Weister, Lijsterstraat Aalbeke | 11-

12 mei Zwembad Abdijkaai | 23 juni tem

9 juli S.C. Lange Munte | 25 sept tem 2

okt Buurtcentrum Overleie | Verder nog op

tournee op diverse plaatsen | 056 27 74 24

www.erfgoedcelkortrijk.be, i.k.v. Iedereen

Olympiër. Breng Kortrijk in beweging

meer Uit-tiPs kan je vinden oP:

www.kortrijk.be

www.uitinregiokortrijk.be

www.uitinvlaanderen.be


kvk-SupporterS

Beleven een topSeIZoen

Met duizenden trokken de supporters van

KVK naar het Koning Boudewijnstadion

voor de bekerfinale tegen Lokeren. Die eerste

finale leverde, na 0-1 verlies, voorlopig

nog geen beker op. Maar KVK mocht daarna

meteen aantreden in play off 1. Sommige

media gewaagden van het kneusje in

de poule, maar KVK begon toch aardig met

1-1 in Anderlecht en versloeg in eigen huis

Club Brugge met 3-1.

woeSh cIrcuSFeStIval

verwent puBlIek

Circusatelier woesh palmde op zaterdag

31 maart het poortgebouw V-tex in voor

een heus circusfestival. Klein én groot

wisten de optredens, workshops begeleid

door woeshers en de wedstrijd eenwielerbasket

te appreciëren. Het woeshfestival

sloot af met een wervelende Circus Cabaret

avond, een geslaagde opeenvolging

van korte circusacts op hoog niveau.

Buda lIBre toont

mogelIjkheden

van leylaB

Stadskrant zoekt leuke foto’s

StADSKIeKJeS

De laatste Buda Libre stond helemaal in het

teken van LeyLab. Multimediaspecialisten

ontmoetten er de mensen van Overleie

die als eindgebruiker de mogelijkheden

van LeyLab uittesten. Zij kregen op de traditionele

creatieve donderdagavond een

demonstratie van nieuwe digitale mogelijkheden

en staken heel wat ideeën op. De

grenzen van het interactief digitaal communiceren

zijn nog lang niet bereikt.

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de

aanslag? Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je je kiekjes wel op deze pagina. niet alleen de

Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

© Foto HOL © Foto HOL © Foto HOL

StadSkrant kortrijk | 31


32 | StadSkrant kortrijk

KORTRIJK

Kortrijk houdt van Sinksen12'

De afgelopen jaren kreeg onze stad een nieuw gezicht. een gezicht dat we best met enige trots mogen laten zien aan de rest van

Vlaanderen. De komende weken start Kortrijk dan ook met een campagne die onze stad prominenter op de kaart moet zetten.

De campagne is een gemeenschappelijk initiatief van de stad, het handelsdistrict en de belangrijkste commerciële partners van de stad.

Je leest er volgende maand meer over in jouw Stadskrant.

we hopen dat ook jij vrienden, familie en kennissen wil overtuigen van het nieuwe Kortrijk.

nodig hen uit om Kortrijk te leren kennen en leid hen rond langs verborgen pareltjes in onze stad.

More magazines by this user
Similar magazines