30.01.2013 Views

Stadskrant april 2011 - Stad Kortrijk

Stadskrant april 2011 - Stad Kortrijk

Stadskrant april 2011 - Stad Kortrijk

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

A a l b e k e<br />

B e l l e g e m<br />

B i s s e g e m<br />

H e u l e<br />

K o o i g e m<br />

K o r t r i j k<br />

M a r k e<br />

R o l l e g e m<br />

kortrijk ooSt<br />

Resultaten wijkbevraging<br />

arCheologie<br />

Middeleeuwse stadspoort<br />

Cultuur<br />

5 jaar Buda<br />

<strong>Stad</strong>Skrant<br />

KortrijK<br />

<strong>april</strong> <strong>2011</strong> • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in <strong>Kortrijk</strong><br />

expo<br />

savery stelt<br />

tentoon


w w w . k o r t r i j k . b e<br />

In deze <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>:<br />

en verder:<br />

• Project Creatieve Starters > 3<br />

• Middeleeuwse poort ontdekt > 6<br />

• Draaiboek voor vrijwilligers > 7<br />

• <strong>Stad</strong>swoning zoekt bewon(d)er(aar)s > 8<br />

• Stop hondenpoep > 11<br />

• Achter deze gevel schuilt > 15<br />

• Vroeger en nu > 16<br />

• <strong>Kortrijk</strong> Kort > 17<br />

• De Mensen > 19<br />

• <strong>Stad</strong>skiekjes > 27<br />

2 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

Het is geleden van 1976 dat zoveel kunstwerken<br />

van Roelandt Savery deel uitmaken<br />

van een expo. De tentoonstelling in het<br />

Broelmuseum is dan ook een uitzonderlijke<br />

kans om het fantastische werk van deze<br />

17de eeuwse kunstenaar te bekijken. Je<br />

leest meer op p. 4-5.<br />

Van alle mensen die in het gebied <strong>Kortrijk</strong>-<br />

Oost wonen, woont 82 procent er graag. Dat<br />

komt door de rustige, aangename woonomgeving,<br />

de contacten met buurtbewoners, de<br />

goede ligging en de nabijheid van diensten,<br />

scholen en winkels. Benieuwd naar de andere<br />

resultaten? Neem een kijkje op p. 9.<br />

Een namiddagje shoppen in <strong>Kortrijk</strong> hoeft<br />

niet per se een financiële aderlating te betekenen,<br />

althans niet wat het parkeergeld<br />

betreft. Wie geregeld in andere steden parkeert,<br />

zal merken dat <strong>Kortrijk</strong> democratische<br />

prijzen hanteert. Je leest er alles over<br />

op p. 10.<br />

Kunstencentrum Buda bestaat deze maand<br />

vijf jaar en dat laten de medewerkers niet<br />

onopgemerkt voorbij gaan. Om hun verjaardag<br />

in stijl te vieren, pakt Buda uit met<br />

een feestprogramma vol films, podiumactiviteiten,<br />

debatten én een bijzondere wereldpremière.<br />

Blader snel naar p. 13.<br />

Voor sommige inwoners is het een fluitje<br />

van een cent, anderen vinden het dan weer<br />

een uiterst vervelende bezigheid. Maar willen<br />

of niet, je belastingaangifte moet je ten<br />

laatste op 30 juni indienen bij de Federale<br />

Overheidsdienst Financiën. Een antwoord<br />

op je vragen, krijg je op p. 14.<br />

Draaimolens, viskramen, roetsjbanen, griezelhuizen,<br />

over-de-kop zwiermachines....<br />

Ze krijgen allemaal een plek in het centrum<br />

van de stad. Van 21 <strong>april</strong> tot 8 mei is <strong>Kortrijk</strong><br />

opnieuw twee weken lang in de ban van de<br />

jaarlijkse Paasfoor. Lees meer op p. 20.<br />

<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> <strong>Kortrijk</strong> is het officiële stadsmagazine van de stad <strong>Kortrijk</strong>, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan<br />

huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, <strong>Kortrijk</strong> | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie,<br />

Grote Markt 54, 8500 <strong>Kortrijk</strong> | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling? Neem contact op<br />

met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.<br />

Vrijwilliger Van de maand<br />

Bernadette<br />

Vandeputte<br />

In ons land leven ongeveer 10.000 personen met Multiple<br />

Sclerose, een aandoening van het centrale zenuwstelsel<br />

die meestal op jonge leeftijd wordt vastgesteld.<br />

Om patiënten zoveel als mogelijk een normaal leven te<br />

geven, staan in onze regio meer dan dertig vrijwilligers<br />

paraat. Bernadette Vandeputte is daar één van.<br />

“Toen iemand uit mijn omgeving de diagnose kreeg, werd ik<br />

geconfronteerd met verschillende symptomen van de aandoening:<br />

gezicht- en gevoelsstoornissen, spraakproblemen, verminderde<br />

kracht in de ledematen, blaasstoornissen, …. Wat de<br />

ziekte precies veroorzaakt, is nog steeds niet ontdekt, waardoor<br />

genezing voorlopig onmogelijk is. De toekomstplannen van de<br />

patiënten vallen hierdoor volledig in duigen. Dat was voor mij<br />

de drijfveer om me als vrijwilliger in te zetten bij de MS Liga”,<br />

begint Bernadette. “Ondertussen help ik al meer dan 20 jaar mee<br />

om activiteiten te organiseren en neem ik ook de taak van voorzitter<br />

op mij. Als vrijwilliger zijn we actief op alle denkbare terreinen.<br />

Zo trekken wij geregeld op pad om patiënten te bezoeken,<br />

organiseren we culturele en maatschappelijke activiteiten, staan<br />

we in voor vervoer, helpen we bij de revalidatie of steken we<br />

een handje toe bij de jaarlijkse chocoladeverkoop. Alle beetjes<br />

helpen om hen het leven aangenamer te maken.”<br />

Voel je je geroepen om als vrijwilliger mee te helpen? Kan je<br />

bovendien goed overweg met de computer? Dan ontvangt<br />

de Liga jou met open armen. Neem contact op met Bernadette<br />

via jo.vandeputte@skynet.be.<br />

, www.ms-vlaanderen.be/help-mee/vrijwilligers<br />

1777<br />

1777<br />

vrijwilligers<br />

Verdraaid<br />

goed


Het Ondernemerscentrum <strong>Kortrijk</strong><br />

begon in maart 2009 met het<br />

project Creatieve Starters binnen<br />

de overkoepelende structuur van<br />

Actie voor Starters. Met dit project<br />

wil het centrum de vooruitstrevende<br />

ideeën van beginnende ondernemers<br />

vertalen in succesvolle, groeiende<br />

bedrijven. Met de steun van Europa,<br />

Vlaanderen en de Provincie West-<br />

Vlaanderen konden ondertussen al<br />

160 creatieve starters instappen in<br />

het project.<br />

Matthijs Stichelbaut vatte eind vorig jaar een<br />

individueel begeleidingstraject aan.<br />

“Starters krijgen bij ons een unieke kans<br />

om samen met een individueel toegewezen<br />

specialist te werken aan de versterking<br />

van de commerciële, organisatorische, financiële,<br />

vaktechnische, juridische of innovatieve<br />

aspecten van hun onderneming.<br />

Dankzij de samenwerking met Syntra West,<br />

het Innovatiecentrum West-Vlaanderen,<br />

het Agentschap Ondernemen, de Provinciale<br />

Ontwikkelingsmaatschappij (POM)<br />

en Unizo kunnen we hen experts en een<br />

vaktechnische begeleiding aanbieden”,<br />

steekt coördinator Pieter Jacques van wal.<br />

“Daarnaast kunnen deelnemende starters<br />

gedurende één jaar gebruik maken van<br />

een kantoor- of atelierruimte in één van<br />

de West-Vlaamse bedrijvencentra. Als beginnend<br />

ondernemer krijgen ze het eerste<br />

jaar 50% korting op het normale huurtarief.”<br />

steun en begeleiding<br />

De 23-jarige Matthijs Stichelbaut uit Menen<br />

startte eind vorig jaar met zo’n individueel<br />

begeleidingstraject. Hij is zaakvoerder van<br />

float:left, een bedrijf dat gespecialiseerd is<br />

in webontwikkeling. “Het kriebelde al lan-<br />

ger om op zelfstandige basis te werken.<br />

Acht maanden geleden waagde ik uiteindelijk<br />

de sprong om in bijberoep van<br />

start te gaan. Sinds kort ben ik voltijds als<br />

zelfstandige aan het werk”, aldus Matthijs.<br />

“Ik kan alle beginnende ondernemers<br />

aanraden om in te stappen in het project<br />

Creatieve Starters. Als je een zaak wil opstarten,<br />

komt enorm veel informatie op je<br />

af. Je weet vaak niet waar eerst te beginnen.<br />

Bovendien kan je vooraf maar moeilijk<br />

inschatten of jouw idee klanten zal aanspreken.<br />

Dankzij de begeleidingssessies in<br />

het Ondernemerscentrum <strong>Kortrijk</strong> kreeg ik<br />

een antwoord op al mijn vragen en twijfels.<br />

Enkele experts hielpen me elk vanuit hun<br />

eigen vakgebied op weg om mijn plan uit<br />

te voeren. Het voelt heel goed om te weten<br />

dat er mensen achter je idee staan en<br />

je daar ten volle in steunen. Ik heb heel veel<br />

aan hen te danken.”<br />

, Geïnteresseerde kandidaten kunnen nog steeds<br />

instappen in het project. Neem contact op met<br />

pieter.jacques@ondernemerscentrumkortrijk.be,<br />

056 28 09 25 of kijk op www.creatievestarters.be<br />

o n d e r n e m e n<br />

Creatieve Starters palmen<br />

Ondernemerscentrum in<br />

Pimp Your Bike<br />

Jong geleerd is oud gedaan, moeten<br />

deze leerlingen van het Sint-Amandscollege<br />

gedacht hebben. Begin februari<br />

kaapten ze de hoofdprijs weg bij de<br />

wedstrijd voor mini-ondernemers in<br />

het Ring Shopping <strong>Kortrijk</strong> Noord. In<br />

hun onderneming ‘Pimp Your Bike’ verkochten<br />

ze hippe fietsaccessoires en<br />

gadgets aan de aanwezige shoppers.<br />

In totaal namen achtenveertig West-<br />

Vlaamse mini-ondernemingen aan de<br />

verkoopdag deel.<br />

© Foto Hol<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 3


Expo over<br />

17 e eeuwse<br />

Magritte<br />

“De 17 e eeuwse schilder Roelandt Savery was een Magritte<br />

avant la lettre. De taferelen lijken echt, maar zijn het niet. Het<br />

is bijna surrealistisch”, aldus Isabelle De Jaegere, conservator<br />

van het Broelmuseum en curator van de prestigieuze<br />

tentoonstelling Roelandt Savery die van 21 <strong>april</strong> tot 11<br />

september in het Broelmuseum loopt.<br />

4 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

“Roelandt Savery ontpopte zich als één van de baanbrekers van de Europese schilderkunst”<br />

Roelandt Savery is in 1576<br />

geboren in <strong>Kortrijk</strong>.<br />

© Broelmuseum <strong>Kortrijk</strong><br />

© Foto Hol


“Hij was een visionair en<br />

een illusionist. Roelandt<br />

Savery voert je mee naar<br />

een andere wereld”<br />

Het is al van 1976 geleden dat het Broelmuseum<br />

een expo aan deze intrigerende<br />

schilder wijdde. Voor de editie <strong>2011</strong> werkt<br />

het museum samen met de Národní Galerie<br />

in Praag. Dat is geen toeval: de artistieke<br />

<strong>Kortrijk</strong>zaan was een tijdlang actief als<br />

kunstenaar aan het hof van de Habsburgse<br />

keizer Rudolf II in Praag.<br />

navolger Pieter bruegel de oude<br />

“Roelandt Savery is in 1576 geboren in<br />

<strong>Kortrijk</strong>. De godsdienstoorlogen verdreven<br />

zijn familie naar het Nederlandse Haarlem.<br />

Roelandt ging als schilder in de leer bij zijn<br />

oudere broer Jacob. Hij schilderde aanvankelijk<br />

in de stijl van Pieter Bruegel de Oude.<br />

Het schilderij ‘Plundering van een dorp’ is<br />

daar een treffend voorbeeld van. Savery’s<br />

werk als navolger van de Bruegeliaanse<br />

traditie moet in de smaak gevallen zijn van<br />

de excentrieke Habsburgse keizer en mecenas<br />

Rudolf II. De kunstenaars aan zijn hof<br />

kregen geregeld de opdracht op zoek te<br />

gaan naar mogelijke aankopen om de verzameling<br />

van de keizer aan te vullen. Sommigen<br />

deden zelfs aanbevelingen over aan<br />

te werven kunstenaars. Wij vermoeden dat<br />

ene Bartholomeus Spranger Savery in 1604<br />

geïntroduceerd heeft aan het hof van Rudolf<br />

II”, vertelt Isabelle De Jaegere.<br />

oPwindende smeltKroes<br />

De hofhouding van Rudolf II was een opwindende<br />

smeltkroes van kunstenaars,<br />

astronomen, humanisten en alchemisten.<br />

De keizer beschikte daarenboven over een<br />

rariteitenkabinet, een plantentuin en een<br />

collectie van talrijke levende en opgezette<br />

exotische dieren. Dankzij deze inspirerende<br />

omgeving ontpopte Roelandt Savery zich<br />

als een baanbreker binnen de Europese<br />

schilderkunst. “Rudolf II stuurde Savery op<br />

studiereis naar Tirol waar hij rotsen, waterpartijen<br />

en bergen tekende. Hij gebruikte<br />

deze elementen in zijn landschapsschilderijen<br />

die hij bevolkte met dieren die hij in<br />

de keizerlijke dierentuin had gezien. Het<br />

landschap dat hij schildert lijkt echt, maar is<br />

het niet. Hij maakte composities. Je kan dit<br />

vergelijken met hedendaagse fotocollages.<br />

Hij was een visionair en een illusionist. Roelandt<br />

Savery voert je mee naar een andere<br />

wereld”, aldus Isabelle De Jaegere.<br />

voorliefde voor vogels<br />

Savery profileerde zich vooral als een dierenschilder<br />

met een uitgesproken voorkeur<br />

voor groepen vogels of andere dieren. Bijbelse<br />

en mythologische onderwerpen zoals<br />

Het Aards Paradijs, de zondvloed, De ark van<br />

Noah en Orpheus zijn voorwendsels om<br />

tal van diersoorten af te beelden. “Op die<br />

schilderijen krioelt het van verschillende dierensoorten<br />

die je in de werkelijkheid onmogelijk<br />

samen kan zien. Ook duiken vaak dezelfde<br />

dieren op, zoals de papegaai en twee<br />

zwanen. Hij beeldt ook vaak de meikever en<br />

de vlinder af, symbolen van vergankelijkheid.<br />

De mens krijgt meestal een ondergeschikte<br />

rol toebedeeld ”, aldus de conservator.<br />

dodo<br />

“Op zijn schilderijen tref je vaak de dodo<br />

aan. De Oost-Indische Compagnie had deze<br />

loopvogel vanuit Mauritius meegebracht<br />

naar Nederland. Dit dier, dat niet meteen de<br />

reputatie had intelligent te zijn, was tegen<br />

het einde van de 17 e eeuw uitgestorven. Wij<br />

weten niet of Savery een levend of opgezet<br />

exemplaar heeft gezien. In de tentoonstelling<br />

tonen wij een opgezette dodo, een<br />

mooie reconstructie van dit mysterieuze<br />

dier”, vervolgt de curator. De vooruitstrevende<br />

<strong>Kortrijk</strong>zaan was waarschijnlijk ook de<br />

maker van het eerste gedateerde stilleven<br />

met bloemen. “Zijn bloemstukken bevatten<br />

altijd tulpen. In die tijd heerste er een echte<br />

tulpomanie. Ook hier is er sprake van samengestelde<br />

stukken: hij bracht bloemen samen<br />

die niet op hetzelfde ogenblik bloeien”.<br />

40 toPstuKKen<br />

De tentoonstelling bestaat uit een 40-tal<br />

topstukken uit Europese collecties, privéverzamelingen<br />

en de collectie van het<br />

Broelmuseum. Je krijgt de evolutie te zien<br />

van de vroege werken in de stijl van Pieter<br />

Bruegel, de unieke landschappen gemaakt<br />

in opdracht van Rudolf II tot de zorgvuldig<br />

gecomponeerde bloemenstillevens en dierenstukken<br />

vol sprekende details.<br />

, 056 27 77 80 of broelmuseum@kortrijk.be<br />

www.broelmuseum.be of www.savery.eu<br />

a a n H e t w o o r d<br />

Kinderen<br />

VerKennen<br />

wereld SaVery<br />

Het Broelmuseum bedacht een educatief<br />

spel voor families met kinderen<br />

van 6 tot 12 jaar. Ook de 1 e , 2 e , en 3 e<br />

graad van het basisonderwijs kunnen<br />

inpikken op het kinderparcours.<br />

Een gekke wetenschapper die een<br />

geheim onderzoek voert, heeft de<br />

hulp van de kinderen nodig. Zij zijn<br />

de wetenschappers-schilders die het<br />

mysterie van de dodo moeten ontrafelen.<br />

Deze vogel is lang geleden uitgestorven.<br />

Gehuld in een schilderskiel<br />

onderzoeken zij de schilderijen van<br />

Roelandt Savery.<br />

, 056 27 77 80 of broelmuseum@kortrijk.be<br />

win een ontbijt<br />

met SaVery<br />

© Broelmuseum <strong>Kortrijk</strong><br />

Het Broelmuseum geeft 2 gratis ontbijten<br />

weg voor telkens 2 personen.<br />

De winnaars schuiven op 1 mei van 9<br />

tot 11 uur aan de ontbijttafel aan in de<br />

oranjerie van het Broelmuseum. Daarna<br />

kunnen ze de tentoonstelling gratis<br />

bezoeken. Geïnteresseerd? Mail dan<br />

het antwoord op de volgende vraag<br />

‘Welk uitgestorven dier beeldde<br />

Savery op zijn schilderijen af?’ naar<br />

stadskrant@kortrijk.be. Wij<br />

verwachten jouw antwoord<br />

tegen 11 <strong>april</strong>.<br />

De winnaars krijgen<br />

een berichtje. WIN<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 5


a r c H e o l o g i e<br />

Resten middeleeuwse<br />

poort ontdekt<br />

“De ontdekking van de Leiepoort is geen verrassing. Wij hadden de NV Waterwegen en Zeekanaal<br />

vooraf op de hoogte gebracht dat men er de restanten van de middeleeuwse poort zou aantreffen”,<br />

reageert Philippe Despriet van de vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen op de vondst van de<br />

overblijfselen van een stadspoort tijdens graafwerken voor de nieuwe Budabrug over de Leie.<br />

“Wij wisten van het bestaan af omdat wij<br />

de stadsrekeningen van 1400-1402 ingekeken<br />

hebben. Onze vrijwilligers hebben<br />

70.000 bladzijden stadsarchief uitgeplozen.<br />

Dit huzarenstukje nam 11 jaar in beslag en<br />

leverde waardevolle info op, die gebundeld<br />

is in thematische publicaties. Het resultaat<br />

van dit formidabel, onbezoldigd en<br />

onbetaalbaar werk - zowel in tijd als in centen<br />

- is dat wij met grote zekerheid kunnen<br />

voorspellen wat men zal vinden bij grote<br />

bouwwerven”, aldus de werkleider.<br />

6 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

31 torens en Poorten<br />

“De Leiepoort is één van de 31 torens en<br />

poorten die <strong>Kortrijk</strong> ooit telde. Samen met<br />

het Vlaams Instituut voor het Onroerend<br />

Erfgoed legden wij de resten bloot. In<br />

1400 gaf de stad opdracht aan Hendrik<br />

Heubins om de stadspoort te bouwen.<br />

Hij was de hofarchitect van hertog Filips<br />

de Stoute. Deze Brabander had net de<br />

werken afgerond van het Bourgondisch<br />

Kasteel dat zich ter hoogte van de hoek<br />

Kasteelkaai en de Kasteelstraat bevond.<br />

Heubins bouwde later nog de Inghelborgtorre,<br />

de Broeltoren aan de noordkant.<br />

De poort bestond uit een centraal<br />

gebouw met twee aanpalende torens en<br />

een watermolen op de kleine Leie. Het<br />

pand was een bakstenen metselwerk, opgetrokken<br />

uit Brabantse kalkzandsteen,<br />

materiaal waarvan de architect veel gebruik<br />

maakte voor zijn andere realisaties.<br />

De poort maakte deel uit van de 2,3 km<br />

lange <strong>Kortrijk</strong>se stadsmuur.”<br />

© Foto Hol


“Slagkracht van<br />

vrijwilligers is niet te<br />

onderschatten”<br />

vrijwilligers<br />

Werkleider Despriet onderkent als geen<br />

ander het belang van het werk dat vrijwilligers<br />

verzetten. “Onze vereniging telt een<br />

200-tal leden. Sommigen onder hen staan<br />

in voor onderzoek en studie, anderen behartigen<br />

de boekhouding en een 10-tal<br />

zijn actief betrokken bij de opgravingen en<br />

het voorbereidend werk. Hun slagkracht is<br />

niet te onderschatten. Je kan deze gemotiveerde<br />

medewerkers inzetten wanneer de<br />

nood het hoogst is, zelfs op feestdagen. De<br />

ontdekking van de beroemde goudschat<br />

van 1382 in het Begijnhof op paasmaandag<br />

1999 is daar een voorbeeld van.”<br />

vrijwilligers<br />

Verdraaid<br />

goed<br />

“iK Vond de<br />

pelgrimSinSigne<br />

Van thomaS becKet”<br />

Gudrun Martens is sinds 1995 als<br />

vrijwilliger aan de slag bij de vzw<br />

Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. “Ik<br />

beschouw het eerder als een hobby.<br />

Geschiedenis heeft altijd mijn interesse<br />

gewekt én door de vzw leer ik nieuwe<br />

mensen kennen die mijn passie delen”.<br />

De gedreven amateurarcheologe<br />

steekt heel wat op tijdens haar vrijwilligerswerk.<br />

“Ik leer hoe een opgraving<br />

in haar werk gaat en waarop je moet<br />

letten, je krijgt aan de hand van diverse<br />

materialen een beeld van hoe de mensen<br />

vroeger leefden en hoe de stad<br />

eruit zag: het gravenkasteel, de stadsmuur,<br />

de pottenbakkerswijk, …”<br />

Gudrun was een bevoorrechte getuige<br />

bij een aantal belangwekkende<br />

opgravingen: “Ik bewaar goede herinneringen<br />

aan de ontdekking van de<br />

gouden muntschat van 1382 in huisje<br />

nummer 35 in het Begijnhof. En ik heb<br />

een pelgrimsinsigne van Thomas Becket<br />

gevonden in de citerne van de Artillerietoren”.<br />

Voel je je schuldig omdat je tijdens<br />

de koude wintermaanden amper tijd<br />

maakte voor een babbel met je buren?<br />

Dan moet je binnenkort beslist<br />

werk maken van een buurt –of straatfeest.<br />

Om je te helpen bij de organisatie<br />

publiceerde de stad onlangs een<br />

handig ‘Draaiboek voor vrijwilligers’.<br />

In de publicatie vind je een volledige leidraad<br />

om allerlei activiteiten in <strong>Kortrijk</strong><br />

zo vlot mogelijk te laten verlopen. Bovendien<br />

krijg je de nodige informatie om<br />

alles op een veilige manier uit te werken.<br />

En alsof dat nog niet genoeg is, bundelt<br />

de brochure ook een aantal bruikbare<br />

tips om van jouw activiteit of bijeenkomst<br />

een geslaagd feest te maken.<br />

bruiKbare tiPs<br />

Wist je bijvoorbeeld dat je gratis afvalbakken<br />

en herbruikbare bekers kan ontlenen<br />

bij de directie Leefmilieu van de<br />

stad? Onder bepaalde voorwaarden kan<br />

je zelfs een subsidie ontvangen voor de<br />

organisatie van je buurtfeest of verenigingsactiviteit.<br />

In een laatste deel geeft<br />

v r i j w i l l l i g e r s<br />

draaiboeK Voor VrijwilligerS<br />

de brochure een overzicht van alle zaken<br />

waar je rekening mee moet houden als<br />

je een activiteit wil organiseren. Zo moet<br />

je steeds een aanvraag indienen bij de<br />

dienst Evenementen van de stad, moet<br />

je een elektriciteit- en wateraansluiting<br />

aanvragen, kan je maar beter voorzien<br />

zijn van een drankvergunning en klop je<br />

ook best eens aan bij de politiezone Vlas.<br />

Op die manier kan je samen met je vrienden<br />

en familie zorgeloos genieten van<br />

een buurtontbijt, straatbarbecue, kerstmarkt<br />

of Halloweenwandeltocht.<br />

infoavond<br />

Wil je de brochure op de kop tikken?<br />

Haal dan een gratis exemplaar af aan de<br />

snelbalie van het stadhuis, Grote Markt<br />

54 in <strong>Kortrijk</strong> of kom op 6 <strong>april</strong> naar de<br />

infoavond voor vrijwilligers in het dakcafé.<br />

Van 19.15 uur tot 21.30 uur kom<br />

je er alles te weten over subsidies, verplichtingen,<br />

uit te lenen materiaal, ….<br />

Inschrijven kan via vrijwilligers@kortrijk.<br />

be. De toegang is gratis.<br />

, www.kortrijk.be/vrijwilligers<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 7


w o n e n<br />

<strong>Stad</strong>swoning zoekt gedreven BEWONderaarS<br />

<strong>Kortrijk</strong> onderging een ware metamorfose met onder andere de bouw van zeven bruggen, de<br />

realisatie van het nieuwe ziekenhuis, de opening van het winkelcentrum ‘K in <strong>Kortrijk</strong>’, … .<br />

Andere projecten staan in de steigers, zoals de aanpak van de stationsomgeving met de bouw van<br />

een nieuwe bibliotheek, de ontwikkeling van ‘Weide-Blekerij’ met het nieuwe politiekantoor, ….<br />

Kortom, de verdere uitbouw van <strong>Kortrijk</strong> als centrumstad is een feit. Een dergelijke stad heeft<br />

echter bewoners en bezoekers nodig om volop tot haar recht te komen.<br />

Probleem is dat <strong>Kortrijk</strong>, net als andere<br />

steden, af te rekenen heeft met een stadsvlucht<br />

van jonge gezinnen die hun toevlucht<br />

zoeken in de verkavelingen in de<br />

rand. Vandaar dat <strong>Kortrijk</strong> investeert in de<br />

creatie van een aangenaam woonklimaat<br />

in het centrum. Het <strong>Kortrijk</strong>se <strong>Stad</strong>sontwikkelingsbedrijf<br />

(SOK) lanceerde een project<br />

dat een antwoord biedt op de vraag van<br />

jonge gedreven mensen, die in het hart<br />

van de stad ruimte zoeken om eigentijdse<br />

betaalbare stadswoningen te realiseren.<br />

Het project ‘stedelijke woonkavels’ in Gent<br />

diende als inspiratiebron.<br />

Krotten oPKoPen en sloPen<br />

Het werkingsgebied bestaat uit het stads-<br />

Het SOK lanceerde een project om betaalbare stadswoningen te realiseren.<br />

8 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

deel Zwevegemsestraat - Pluimstraat -<br />

Slachthuisstraat (omgeving Veemarkt) in<br />

<strong>Kortrijk</strong>, een buurt met heel wat potentieel<br />

op wandelafstand van het station, het winkelcentrum,<br />

…. Het initiatief van het SOK<br />

kadert in een totaalaanpak van bouwblokrenovatie.<br />

<strong>Stad</strong> <strong>Kortrijk</strong>, OCMW en andere<br />

partners werken samen aan de opwaardering<br />

van de buurt. Het SOK kocht 10 verouderde<br />

huizen en verkoopt die op zijn beurt<br />

tegen financieel interessante voorwaarden.<br />

De kopers moeten zich engageren om het<br />

pand te slopen en op deze nieuw gecreëerde<br />

bouwkavel een aantrekkelijke gezinswoning<br />

te bouwen, die ze ook zullen bewonen.<br />

Daarnaast verkoopt het SOK drie beluikhuisjes<br />

om ze grondig te renoveren.<br />

soK KijKt toe<br />

Voor het ontwerp kunnen gezinnen een<br />

beroep doen op de architecten die het<br />

SOK selecteerde: Ampe.Trybou-Architecten,<br />

Arch-ID, ADVK-architecten en Pascal<br />

Schneider Architectuur. Het SOK koos<br />

hen voor hun vernieuwende visie, esthetiek,<br />

architecturale kwaliteit, duurzaamheid,<br />

functionaliteit en flexibiliteit inzake<br />

de ‘nieuwe stadswoning’. De gemiddelde<br />

kostprijs van een nieuwe woning (all in)<br />

bedraagt ongeveer 175.000 euro. De kopers<br />

kunnen genieten van de nu nog interessante<br />

btw-tarieven in het kader van<br />

sloop en nieuwbouw. Eenmaal de verkoop<br />

rond is, is het aan de kopers om in<br />

overleg met hun architect contact op te<br />

nemen met aannemers en de werken uit<br />

te voeren. Het SOK volgt de werkzaamheden<br />

op afstand en bewaakt via een begeleidingscommissie<br />

de planfase, de kwaliteit<br />

en uitstraling van het initiatief. Het<br />

resultaat zal bestaan uit 13 nieuw gerealiseerde<br />

rijwoningen. Leuk daarbij is dat het<br />

niet gaat om geprefabriceerde woningen,<br />

maar om huizen waar de gezinnen zelf in<br />

overleg met de architect hun ziel en creativiteit<br />

in kwijt kunnen om er een eigen<br />

stads-‘thuis’ van te maken.<br />

, AGB <strong>Stad</strong>sontwikkelingsbedrijf <strong>Kortrijk</strong>,<br />

Grote Markt 54 in <strong>Kortrijk</strong>, 056 20 64 96 of<br />

stadsontwikkeling@kortrijk.be


82% van de mensen<br />

woont hier graag !<br />

Van alle mensen die in het gebied <strong>Kortrijk</strong> Oost wonen, woont 82 procent er graag. Dat komt<br />

door de rustige, aangename woonomgeving, de contacten met buurtbewoners, de goede ligging<br />

en de nabijheid van diensten, scholen en winkels.<br />

Als minder positieve punten schuiven de<br />

bewoners de verkeersdrukte, het onderhoud<br />

van het openbaar domein en diverse<br />

soorten overlast naar voor. De antwoorden<br />

op de vraag wat de mensen het belangrijkst<br />

vinden, leidt tot een opmerkelijke top drie:<br />

1. mijn woning; 2. groen en 3. overlast aanpakken.<br />

Dit alles en nog veel meer blijkt uit<br />

de resultaten van de wijkbevraging in <strong>Kortrijk</strong><br />

Oost. Het gebied loopt ten noorden van<br />

het Kanaal <strong>Kortrijk</strong>-Bossuit en reikt tot de<br />

ring rond <strong>Kortrijk</strong>. Het stadsdeel bestrijkt de<br />

wijk Venning, de omgeving rond de Gentsesteenweg<br />

en de buurt rond het open zwembad<br />

aan de Abdijkaai. 198 gezinnen vulden<br />

het enquêteformulier in. Zij vertegenwoordigen<br />

478 personen, of ongeveer 40% van<br />

het totaal aantal bewoners in deze wijk. De<br />

resultaten geven het stadsbestuur een schat<br />

aan informatie over hoe de bewoners naar<br />

hun buurt en omgeving kijken. De <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong><br />

licht alvast een tipje van de sluier op.<br />

woning<br />

Meer dan 80% is tevreden over hun woning<br />

en het comfort. Ruim 24% geeft echter aan<br />

dat hun woning inzake energiezuinigheid<br />

slecht tot heel slecht scoort. De sociale<br />

woonwijk en de Vennestraat zijn hierbij de<br />

zwarte vlekken. Niettemin heerst een hoge<br />

interesse tot deelname aan acties om het<br />

energieverbruik en de duurzaamheid van<br />

de woning te verbeteren.<br />

groen<br />

Hoewel meer dan de helft van de inwoners<br />

tevreden is met de groene ontmoetingsruimtes,<br />

blijkt dat heel wat mensen zelden of nooit<br />

gebruik maken van deze groene ruimtes.<br />

overlast<br />

Via de enquêteresultaten kwamen diverse<br />

soorten van overlast naar boven. Het betreft<br />

vooral verkeersoverlast, lawaai en vandalisme.<br />

verKeersdruKte<br />

De meeste bewoners zijn ontevreden over<br />

de hoge verkeersdrukte. Dit is vooral van<br />

toepassing voor de Deerlijksestraat en de<br />

Gentsesteenweg. Sommige straten maken<br />

melding van parkeerproblemen en slordigheid<br />

in de wijk.<br />

voorzieningen<br />

Van alle ondervraagden vindt 90% het belangrijk<br />

dat er op de wijk een aanspreekpunt<br />

voor de politie uitgebouwd is. 67% meent<br />

dat er voldoende winkels in de buurt zijn.<br />

In de Vennestraat, de sociale woonwijk, de<br />

omgeving Stasegemsesteenweg en de Verversstraat/Schildersstraat<br />

vindt men echter<br />

dat de buurt onvoldoende winkels telt.<br />

o n d e r z o e k<br />

mijn buur(t)<br />

Bijna 30 procent van de bevraagden is van<br />

mening dat er in de nieuwe wijk een gemeenschapsruimte<br />

moet komen. Ongeveer<br />

17 procent is bereid om mee te werken aan<br />

acties in de Venningbuurt. Heel wat gezinnen<br />

vinden overigens dat er meer initiatieven<br />

mogen komen voor kinderen en jongeren.<br />

, Alle enquêteresultaten kan je nalezen op<br />

www.kortrijk.be/goedidee.<br />

Goed idee!<br />

De enquêteresultaten vormen de basis<br />

voor de campagne ‘Goed Idee’. Alle<br />

bewoners van de wijk <strong>Kortrijk</strong> Oost<br />

krijgen hierbij de kans om een goed<br />

idee of een originele oplossing voor<br />

te stellen om hun buurt verder te verbeteren.<br />

De enquêteresultaten en de<br />

goede ideeën zullen vervolgens de<br />

basis vormen om stap voor stap te<br />

werken aan een betere leefomgeving.<br />

Heb je zelf een goed idee? Laat het<br />

weten via goedidee@kortrijk.be of bel<br />

gebiedswerker Tim Hautekeete op het<br />

nummer 056 27 72 24.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 9


p a r k e r e n<br />

P Broeltorens is comfortparking<br />

Een namiddagje shoppen in <strong>Kortrijk</strong> hoeft niet per se een financiële aderlating te betekenen,<br />

althans niet wat het parkeergeld betreft. Wie geregeld in andere steden parkeert, zal merken dat<br />

<strong>Kortrijk</strong> democratische prijzen hanteert. Parko agb, parkeerbedrijf van de stad, hertekende het<br />

parkeerbeleid waardoor de automobilist het aantal beschikbare parkeerplaatsen maximaal kan<br />

benutten. Sinds kort is P Broeltorens een volwaardige comfortparking.<br />

Het parkeerbeleid voorziet in de binnenstad<br />

een betalend regime met speciale faciliteiten<br />

voor de bewoners. P Broeltorens<br />

heeft nu ook het rijtje van betalende parkeerterreinen<br />

vervoegd. Voortaan moet je<br />

overal in de binnenstad de portemonnee<br />

bovenhalen voor een parkeerplaats.<br />

veiligheid<br />

Doordat P Broeltorens de status van ‘comfortparking’<br />

verworven heeft, is de veiligheid<br />

erop vooruit gegaan. Je kan rekenen<br />

op permanent cameratoezicht. Daarenboven<br />

slingert er geen rommel rond en is<br />

10 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

het terrein steeds opgeruimd en proper.<br />

P Broeltorens beschikt over slagbomen die<br />

de toegangscontrole mogelijk maken. De<br />

inritten bevinden zich aan de IJzerkaai en<br />

Dam, de uitritten aan de Damkaai en Dam.<br />

Je hebt de keuze uit verschillende betaalmogelijkheden:<br />

cash, voordelige abonnementensystemen<br />

en Visa of Mastercard.<br />

Gebruik je kredietkaart aan de slagboom<br />

bij de in- en uitrit en je vermijdt wachttijden<br />

aan de betaalautomaat of de zoektocht<br />

naar gepast geld. Het parkeerterrein<br />

is 7 dagen op 7 en de klok rond open. Je<br />

kan dus steeds je wagen ophalen.<br />

ParKeergeleidingssysteem<br />

P Broeltorens is opgenomen in het dynamisch<br />

parkeergeleidingssysteem op de<br />

stadsring. Dat betekent dat je geen stresserende<br />

rit door de binnenstad moet maken<br />

om een geschikte parkeerplaats te vinden.<br />

Zodra je <strong>Kortrijk</strong> binnenrijdt, weet je perfect<br />

op welk boven- of ondergronds parkeerterrein<br />

je de wagen kan achterlaten. De parkeerwijzers<br />

leiden je vlot naar één van de<br />

beschikbare parkeerplaatsen. Dankzij het<br />

telsysteem weet je altijd hoeveel plaatsen er<br />

op elk parkeerterrein nog vrij zijn.<br />

democratische Prijzen<br />

Als je overdag (8 tot 20 uur) méér dan 2 uur<br />

wil parkeren op P Broeltorens, moet je 2<br />

euro ophoesten. Vanaf 20 tot 8 uur bedraagt<br />

het parkeergeld 1,50 euro. Deze bijdrage<br />

is democratisch. Het eerste uur parkeren<br />

is steeds gratis. Ook de prijzen van andere<br />

comfortparkings vallen mee. In P Schouwburg/Veemarkt<br />

in het centrum betaal je<br />

voor een parkeertijd van 5 uur 5 euro. Ter<br />

vergelijking: in P Zeeparking/Kursaal/Visserskaai<br />

in Oostende tel je voor dezelfde<br />

parkeertijd 8,50 euro neer. P Meir in Antwerpen<br />

kost voor dezelfde parkeerduur 10 euro.<br />

, Een brochure met een volledig overzicht van<br />

alle beschikbare parkings in de stad kan je gratis<br />

afhalen bij Parko, Grote Markt 54 in <strong>Kortrijk</strong>, 056<br />

27 83 83 of www.parko.be.


Geen hondenpoep<br />

in het straatbeeld<br />

Een frisse neus halen tijdens de dagelijkse wandeling met de hond<br />

is een ontspannende bezigheid. Jammer genoeg springen niet alle<br />

baasjes plichtbewust om met de ontlasting van hun viervoeter.<br />

Hondenpoep scoort hoog in het lijstje van ergernissen.<br />

Ruim 10 jaar geleden verschenen de eerste<br />

hondentoiletten in de parken en het wijkgroen<br />

in <strong>Kortrijk</strong>. Zowat 25 % maakt op een<br />

correcte manier gebruik van die toiletten.<br />

Ruim 40 % gooit de gebruikte hondenpoepzakjes<br />

in de toiletten. 35 % beschouwt het<br />

hondentoilet als de ideale plaats voor sluikstorten<br />

en kattenbakvulling. Deze cijfers gaven<br />

stof tot nadenken en een nieuwe aanpak.<br />

De hondentoiletten die de beste resultaten<br />

voorlegden, kregen een grondige opknapbeurt.<br />

De hondentoiletten waar de baasjes<br />

gebruikte ‘hondenpoepzakjes’ achterlieten,<br />

ruimden plaats voor speciale afvalbakken.<br />

15 ervan zijn uitgerust met een verdeler<br />

van hondenpoepzakjes. Daar kan je gratis<br />

een nieuwe voorraad zakjes inslaan voor<br />

het geval jouw viervoeter over iets te dynamische<br />

darmen beschikt.<br />

boete voor hardleerse baasjes<br />

Hardleerse hondenbezitters die het vertikken<br />

de zakjes te gebruiken en hun hond<br />

zijn gang laten gaan, krijgen een gemeen-<br />

telijke administratieve sanctie. Het politiereglement<br />

windt er geen doekjes om: het<br />

achterlaten van hondenpoep staat gelijk<br />

met sluikstorten. Sinds 1 januari 2009<br />

geldt een politieverordening die paal en<br />

perk stelt aan feiten die voor overlast en<br />

irritatie zorgen. Hondenpoep op de stoep<br />

behoort tot de overtredingen waarvoor je<br />

een administratieve boete riskeert die kan<br />

oplopen tot 250 euro. Het politiereglement<br />

stelt duidelijk dat je op de openbare weg<br />

en openbare plaatsen je hond aan de leiband<br />

moet houden. Wie graag zijn hond<br />

los laat lopen, kan terecht op de hondenloopweide<br />

aan de Kransvijver in Heule. De<br />

stad legde er een dergelijke weide aan op<br />

vraag van de bewoners. Bij de heraanleg<br />

van het wijkgroen en parken zal de stad<br />

nagaan of de inplanting van nieuwe loopweiden<br />

gewenst en mogelijk is.<br />

, Gratis Meldpunt 1777<br />

Directie Leefmilieu, Rekkemsestraat 54, <strong>Kortrijk</strong><br />

, De folder ‘Geen poep op de stoep’ kan je<br />

downloaden op www.kortrijk.be/hondenpoep<br />

l e e F m i l i e u<br />

KortrijK<br />

tot uw dienst<br />

<strong>Kortrijk</strong> staat voor kwalitatieve<br />

dienstverle ning. Op<br />

veel verschillende manieren<br />

zorgen we dat elke klant bij<br />

ons bestuur terecht kan !<br />

onze telefoonnummers<br />

• <strong>Stad</strong>sbestuur <strong>Kortrijk</strong><br />

1777 ( gratis)<br />

Fax 056 27 70 09<br />

Vanuit het buitenland:<br />

00 32 56 27 70 00<br />

(ma tot vrij van 9 -17 uur)<br />

• Bibliotheek | 056 27 75 00<br />

• Sportdienst | 056 27 80 00<br />

• Toerisme | 056 27 78 40<br />

• UiT in <strong>Kortrijk</strong> | 056 23 98 55<br />

• OCMW | 056 24 48 00<br />

• Parko | 056 27 83 83<br />

• Politie | 056 23 96 11<br />

stad KortrijK - stadhuis<br />

Grote Markt 54, 8500 <strong>Kortrijk</strong><br />

info@kortrijk.be | www.kortrijk.be<br />

e-loKet<br />

www.kortrijk.be/eloket (24u op 24u)<br />

1777<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 11


v r i j e t i j d<br />

baliediensten stadhuis (loKetten)<br />

• maandag 9-12.30 uur / 14-19 uur<br />

• dinsdag 9-12.30 uur<br />

• woensdag 9-12.30 uur / 14-16 uur<br />

• donderdag 9-12.30 uur<br />

• vrijdag 9-12.30 uur<br />

• zaterdag 9-11.30 uur<br />

(enkel baliedienst burgerzaken)<br />

De stad probeert je zo goed mogelijk te<br />

helpen tijdens de openingsuren. Mocht je<br />

om een of andere reden niet bij ons kunnen<br />

langskomen tijdens deze uren, dan<br />

maken wij graag een afspraak.<br />

Verlofregeling<br />

Tijdens juli en augustus zijn de baliediensten<br />

na 21 juli enkel open op weekdagen<br />

en in de voormiddag. Vanaf de<br />

laatste volledige week van augustus<br />

geldt opnieuw de normale openingsregeling.<br />

Raadpleeg www.kortrijk.be<br />

voor de openingsregeling tijdens de<br />

eindejaarsperiode.<br />

centrale bibliotheeK<br />

• maandag tem vrijdag 10-18.30 uur<br />

• zaterdag 10-16 uur<br />

meldPunt 1777<br />

Je kan voor al je vragen, suggesties,<br />

meldingen en klachten over de stadswerking<br />

(voetpad, wegdek, zwerfvuil,<br />

groenonderhoud,...) terecht op het<br />

gratis meldpunt. Binnen het meldpunt<br />

behandelen de medewerkers ook meldingen<br />

over elke vorm van discriminatie<br />

(vb: discriminatie op grond van<br />

geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid,<br />

burgerlijke staat, huidskleur,...).<br />

Dit meldpunt bereik je als volgt:<br />

• Telefonisch op het nummer 1777<br />

(gratis nummer) en dit elke werkdag<br />

van 9 tot 17 uur<br />

• Op www.kortrijk.be/meldpunt is<br />

een meldingsformulier te vinden<br />

dat je online kan invullen.<br />

• E-mail: meldpunt@kortrijk.be<br />

• Schriftelijk: Meldpunt <strong>Kortrijk</strong>, Grote<br />

Markt 54, 8500 <strong>Kortrijk</strong><br />

• Kom langs tijdens de openingsuren.<br />

Meldingen over discriminatie graag<br />

na afspraak.<br />

Je melding of klacht wordt steeds in<br />

alle vertrouwen behandeld.<br />

12 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

Track* lanceert<br />

cadeaucheque<br />

Ben je op zoek naar een origineel cadeau voor een bevriend<br />

muzikant of zanger? Dan is de cadeaucheque van Muziekcentrum<br />

Track* het ideale geschenk! De bon geeft je recht op repetitie- of<br />

opnametijd in het muziekcentrum voor een bedrag naar keuze.<br />

Het muziekcentrum aan het Conservatoriumplein<br />

lokt al enkele jaren grote artiesten<br />

naar zijn studio’s. Niemand minder dan<br />

Steak Number Eight en Balthazar maakten al<br />

gebruik van de ruimtes om muziek te maken.<br />

De vroegere Radio2-studio’s beschikken<br />

dan ook over een grote en kleine opnamestudio<br />

van uitstekende kwaliteit. Beide<br />

studio’s hebben een afzonderlijke controlekamer<br />

en hebben elk een eigen akoestiek<br />

en sfeer. De grote studio is volledig in vast<br />

tapijt en heeft zelfs een apart inzinglokaal.<br />

Wil je de ruimte gebruiken om een opname<br />

te maken, dan betaal je als <strong>Kortrijk</strong>se<br />

band 30 euro per dag of 150 euro per week.<br />

Niet-<strong>Kortrijk</strong>se artiesten betalen het dubbel.<br />

<strong>Kortrijk</strong>se muziekgroepen die repetitietijd<br />

willen kopen, betalen 10 euro per repetitie.<br />

Niet-<strong>Kortrijk</strong>se bands betalen 15 euro.<br />

, Je kan de cadeaucheque kopen aan het<br />

onthaal van Muziekcentrum Track*,<br />

www.muziekcentrumtrack.be<br />

gratiS repetitie-<br />

of opnametijd!<br />

De <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> mag alvast<br />

drie muzikanten of<br />

bands gelukkig maken<br />

met een gratis cadeaucheque<br />

ter waarde van<br />

30 euro. Interesse? Stuur<br />

dan een e-mail met als onderwerp<br />

‘<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> wedstrijd’<br />

naar info@muziekcentrumtrack.be.<br />

De winnaars krijgen een bericht.<br />

Biodivers hoekje<br />

WIN<br />

Klein Hoefblad is een echte voorjaarsbode. Dit jaar<br />

staken de gele bloemhoofdjes al eind februari boven<br />

de grond. Deze bloempjes lijken enigszins op deze<br />

van de paardenbloem. Enkele weken later komen ook<br />

de blaadjes boven de grond en in <strong>april</strong> zijn enkel de<br />

blaadjes nog zichtbaar. Zij hebben een hoefachtige<br />

vorm en verklaren meteen ook de naam. De wetenschappelijke<br />

naam, Tussilago farfara, verwijst dan weer<br />

naar de medicinale werking als anti-hoestmiddel.


Kunstencentrum Buda bestaat deze maand vijf jaar en dat laten de medewerkers niet<br />

onopgemerkt voorbij gaan. Om hun verjaardag in stijl te vieren, pakt Buda uit met een<br />

feestprogramma vol films, podiumactiviteiten, debatten én een bijzondere wereldpremière.<br />

Het kunstencentrum ontstond eigenlijk al<br />

in 2004 toen drie <strong>Kortrijk</strong>se vzw’s met elkaar<br />

in zee gingen. Beeldenstorm, Dans in<br />

<strong>Kortrijk</strong> en de toenmalige Limelight bundelden<br />

hun krachten en stichtten samen<br />

een bioscoop voor het alternatieve filmgenre,<br />

een werkplek voor artiesten en een<br />

creatieve plek voor de organisatie van festivals.<br />

Na amper vijf jaar werking is duidelijk<br />

dat het concept een schot in de roos is.<br />

iedereen welKom<br />

Jaarlijks pikken zo’n 30.000 kijklustigen een<br />

film mee in Budascoop, dagen 20.000 personen<br />

op tijdens de festivals Buda Libre of<br />

Fresh en ondersteunt Buda zo’n 200 nationale<br />

en internationale artiesten bij de creatie<br />

van nieuwe theater –en dansvoorstellingen.<br />

Leeftijd, ervaring of nationaliteit is<br />

hierbij niet van belang. Iedereen die een<br />

voorstelling in elkaar wil boksen, is welkom<br />

in het kunstencentrum. Artiesten als<br />

Kris Verdonck en Charlotte Vanden Eynde<br />

zijn ondertussen internationaal bekend,<br />

maar zakken nog geregeld af naar Buda<br />

om een nieuwe productie te starten. In het<br />

centrum krijgen ze de kans om drie weken<br />

lang voltijds op een podium te repeteren.<br />

Dit is een uitzondering in de theaterwereld.<br />

Bovendien kunnen ze steeds een<br />

beroep doen op de aanwezige technici<br />

en artistieke begeleiders. Buda fungeert<br />

als het ware als een soort dienstencentrum<br />

voor individuele kunstenaars. Dit is<br />

vrij uniek in West-Europa. Om de artiesten<br />

de kans te geven hun voorstelling in een<br />

beschermde omgeving uit te testen, riep<br />

men onlangs de groep ‘Companieros’ in<br />

het leven. Het gezelschap bestaat uit een<br />

aantal vrijwilligers die op geregelde tijdstippen<br />

feedback geven over de voorstelling.<br />

Speciaal voor zijn vijfde verjaardag<br />

pakt Buda daarom uit met een ‘Best Of’ van<br />

voorstellingen die in hun huis gemaakt zijn<br />

en ondertussen hoge ogen gooiden in andere<br />

theaterzalen.<br />

toeKomstPlan<br />

Met drie filmvertoningen per dag verblijdt<br />

Budascoop jaarlijks vele duizenden filmliefhebbers.<br />

Om op ditzelfde elan verder<br />

te gaan, wil het kunstencentrum de komende<br />

jaren nog meer alternatieve films<br />

naar zijn zalen halen. Daarenboven maken<br />

de medewerkers plannen om enkele inhoudelijke<br />

lijnen van het centrum verder<br />

uit te stippelen. Dit doen ze door publieke<br />

debatten te voeren over kunst en ecologie,<br />

kunst en economie, kunst in publieke<br />

ruimte of kunst en (inter)nationaal werk.<br />

Zo moet het binnen enkele jaren mogelijk<br />

zijn om jonge amateur-skaters te laten<br />

samenwerken met een professionele choreograaf,<br />

begeleid door muziek van een internationale<br />

gitaarband. Het kunstencentrum<br />

kreeg alvast goed nieuws vanuit de<br />

Europese Unie. Het Advanced Performing<br />

Arts Project, een Europees netwerk van<br />

kunstencentra waarvan Buda aan de basis<br />

lag, krijgt de komende jaren maar liefst 2.5<br />

miljoen euro subsidie!<br />

feestProgramma<br />

Op zaterdag 16 <strong>april</strong> geeft Buda de aftrap<br />

voor zijn feestprogramma met een wereldpremière<br />

van formaat. Tijdens een zeven<br />

uren durende marathon kan je als eerste<br />

kennismaken met de Britse serie Psychoville,<br />

een zwarte komedie bedacht door de makers<br />

van The league of gentlemen.<br />

, Benieuwd naar de andere activiteiten?<br />

Neem een kijkje in de Uit-kalender of<br />

surf naar www.budakortrijk.be.<br />

c u l t u u r<br />

Kunstencentrum Buda<br />

viert vijfde verjaardag<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 13


F i n a n c i e n<br />

Tax-on-web is kinderspel !<br />

Voor sommige inwoners is het een fluitje van een cent, anderen vinden het dan weer een uiterst<br />

vervelende bezigheid. Maar willen of niet, je moet je belastingaangifte ten laatste op 30 juni<br />

indienen bij de Federale Overheidsdienst Financiën.<br />

Net als vorig jaar kan je je belastingbrief op<br />

papier invullen of kiezen voor Tax-on-web.<br />

Hoewel deze digitale manier heel wat voordelen<br />

biedt, is het voor veel inwoners nog<br />

niet helemaal duidelijk hoe het systeem precies<br />

werkt. De <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> verzamelde daarom<br />

enkele veelgestelde vragen en klopte aan bij<br />

Gino Baert, medewerker bij de FOD Financiën.<br />

Kan iedereen tax-on-web gebruiKen?<br />

In principe kan iedereen zijn inkomsten in<br />

de personenbelasting aangeven via het internet.<br />

Het enige wat je nodig hebt, is een<br />

computer met internetaansluiting. Op dit<br />

moment zijn er nog drie uitzonderingen<br />

waarbij je geen gebruik kunt maken van<br />

de digitale dienst: de aangifte van een persoon<br />

die in 2010 overleden is, de belasting-<br />

TUSSEN ONS GEZEGD...<br />

14 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

plichtige die in 2010 weduwnaar of weduwe<br />

is geworden en de belastingplichtigen<br />

die op 1 januari <strong>2011</strong> minder dan één jaar<br />

feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk<br />

een aangifte willen indienen.<br />

hoe dien je bijlagen, bewijsstuKKen<br />

of toelichtingen in?<br />

Het is wettelijk niet verplicht om bijlagen<br />

aan je aangifte toe te voegen. Je moet de<br />

bewijsstukken wel minstens zeven jaar<br />

bewaren voor het geval de administratie<br />

erom vraagt. Als je bepaalde zaken toch wil<br />

verduidelijken, kan je word of excel-documenten<br />

omzetten naar pdf en die alsnog<br />

bij de digitale aangifte voegen. Wil je daarenboven<br />

een extra woordje uitleg geven,<br />

dan kan je het tabblad nota’s gebruiken.<br />

wat is het verschil met een<br />

PaPieren aangifte?<br />

De inhoud is vanzelfsprekend identiek aan<br />

de papieren aangifte. Toch biedt Tax-onweb<br />

heel wat voordelen: het invullen gaat<br />

merkelijk sneller, je kunt de aangifte 24/24u<br />

invullen en doorzenden, je hebt minder<br />

kans om fouten te maken, je krijgt automatisch<br />

een eerste raming van het bedrag dat<br />

je moet betalen of terugvordert, ….<br />

waarom zijn bePaalde gegevens<br />

vooraf al ingevuld?<br />

Alle informatie waarover de administratieve<br />

diensten beschikken, zal inderdaad al<br />

zichtbaar zijn op je digitale belastingbrief.<br />

Zo zal je zien dat persoonlijke informatie,<br />

gegevens van eventuele voorafbetalingen,<br />

data over loon-of pensioenfiches, een vervangingsinkomen,<br />

giften, betalingen voor<br />

pensioensparen of prestaties met dienstencheques<br />

al ingevuld zijn. Dit is vooral<br />

met de bedoeling om het jou gemakkelijker<br />

te maken. Bovendien beperk je zo de<br />

kans op eventuele fouten.<br />

, www.taxonweb.be<br />

meer weten?<br />

Wil je de stap zetten om dit jaar je belastingaangifte<br />

digitaal in te dienen?<br />

Kom dan zeker langs op de gratis<br />

infoavond die de stad organiseert.<br />

Gino Baert geeft er een antwoord op al<br />

je vragen over Tax-on-web. Bovendien<br />

ga je naar huis met een volledig promopakket.<br />

Je kan de sessies volgen op<br />

10 mei om 19.30 uur in het stadhuis,<br />

Grote Markt 54 in <strong>Kortrijk</strong> of op 18 en<br />

23 mei om 19.30 uur in het buurthuis<br />

Molenheem, Izegemsestraat 205 in<br />

Heule. Inschrijven kan via stadskrant@<br />

kortrijk.be of 056 27 87 96.


Achter deze gevel schuilt…<br />

In de Pluimstraat 5-7 vinden we één van <strong>Kortrijk</strong>s best bewaarde geheimen: Feestzaal Scala. De<br />

plaats heeft een rijke geschiedenis, die de Unie der Zorgelozen mondjesmaat in kaart brengt. In<br />

2009 kocht de Unie het gebouw met borgstelling van OCMW <strong>Kortrijk</strong> en financiële steun van de<br />

Nationale Loterij.<br />

Het sociaal-artistieke gezelschap van de<br />

Unie wil er zijn vaste theaterstek annex ontmoetingsplaats<br />

van maken. In afwachting<br />

leggen medewerkers hun oor te luisteren<br />

bij de omwonenden. Hun verhalen verschijnen<br />

in De Gazet van de Unie en krijgen<br />

ook hun plaats in andere projecten.<br />

van feestzaal tot veldhosPitaal<br />

De oudste herinneringen aan zaal Scala<br />

gaan terug tot begin 20ste eeuw. Het pand<br />

was toen eigendom van een treinbestuurder<br />

die bij een arbeidsongeval beide benen<br />

verloor. Enkele jaren later vermeldt het<br />

bevolkingsregister een nieuw beroep voor<br />

de man: cabaretier. Vermoedelijk trad hij als<br />

‘man zonder benen’ op als een soort van<br />

kermisattractie in zijn eigen feestzaal. De<br />

wijk is in die tijd een uitgaansbuurt bij uitstek.<br />

In 1898 telde de Pluimstraat alleen al<br />

liefst 24 cafés. Ook in de omliggende straten<br />

tierde het nachtleven welig met bordelen,<br />

feestzalen en estaminets van soms<br />

bedenkelijk allooi. Tijdens Wereldoorlog I<br />

fungeerde de Scala wellicht als veldhospitaal<br />

voor de Duitsers, misschien ook voor<br />

de Engelsen. Na de Grote Oorlog kon men<br />

De oude feestzaal Scala.<br />

De Unie der Zorgelozen wil het pand in haar oorspronkelijke staat herstellen.<br />

er opnieuw feesten. De Scala werd een bekende<br />

dancing, met bovengalerij en orgel.<br />

Toen om elf uur ’s avonds de orgelmuziek<br />

op politiebevel moest stoppen, floten handige<br />

muzikanten enthousiast de walsen<br />

van Johann Strauss op hun vingers en de<br />

mensen dansten vrolijk voort. Er vonden<br />

ook Oberbayern-avonden plaats, met berglandschappen<br />

op de muren geschilderd,<br />

stenen potten bier en Tiroler outfits. Tegen<br />

die tijd was de Pluimstraat een bloeiende<br />

winkelstraat. Buurtbewoners herinneren<br />

zich dat ze voor alles in de eigen straat terecht<br />

konden: een bakker, een slager, een<br />

apotheker,…. Dat bleef zo tot eind jaren<br />

zestig, toen de buurt begon te tanen.<br />

Kermisattractie<br />

Tijdens Wereldoorlog II bood zaal Scala<br />

onderdak aan de richting houtbewerking<br />

van het VTI. De school zelf was opgeëist<br />

k n a p p l e k j e<br />

door de Duitsers. Later tijdens de oorlog<br />

stond er een tijdlang een kermisattractie<br />

in de Scala: de botsauto’s. Na de Tweede<br />

Wereldoorlog werd de dancing in ere hersteld.<br />

Toch was het liedje bijna uit. Aan<br />

de straatzijde kwam er een fietswinkel<br />

en de achterliggende zaal werd ingericht<br />

als garage. Met steeds meer auto’s in het<br />

straatbeeld bleek een overdekte parking<br />

lucratiever dan een feestzaal. De parketvloer<br />

van de Scala maakte plaats voor<br />

straattegels. Maar er is hoop. De Unie der<br />

Zorgelozen wil de zaal zoveel mogelijk in<br />

haar oorspronkelijke staat herstellen. Als<br />

alles goed gaat verrijst de Scala binnen<br />

afzienbare tijd uit haar as.<br />

, Wie de Unie kan helpen in haar zoektocht naar<br />

de geschiedenis van de Scala en haar buurt kan<br />

hen contacteren via 056 22 04 00 of<br />

www.uniederzorgelozen.be.<br />

KortrijKs dialectwoord van de maand: fouteren<br />

Werkwoord. Fr. foutre. 1. vlotten, opschieten. ’t En foutert nie: het schiet niet op, het wil niet lukken; ’t en ga nie fouteren: het zal niet lukken;<br />

k’ en ben nie gefouterd van voort te doen: ik kan niet voortwerken, ik word voortdurend onderbroken; zijnen harink foutert nie: zijn<br />

haring braadt niet – 2. mopperen, knorren, foeteren. Je stond ip mij te fouteren: hij was op mij aan het mopperen.<br />

[Bron] <strong>Kortrijk</strong>s Woordenboek, Dr. Frans Debrabandere<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 15


v r o e g e r e n n u<br />

oproep<br />

De rubriek ‘Vroeger en nu’ is een vertrouw item in deze <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong>. Voor deze<br />

rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig. Heb jij nog foto’s<br />

uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek? Stuur ze dan in<br />

hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be.<br />

16 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

en toen<br />

was er...<br />

begin jaren zestig<br />

De linkerkant van deze foto toont het <strong>Kortrijk</strong>s<br />

slachthuis op de Veemarkt in het begin<br />

van de jaren zestig. Vroeger vonden de slachtingen<br />

van het vee plaats in het Vleeshuis in<br />

de Leiestraat-Papenstraat, ter hoogte van<br />

het nieuw stadhuis. Dit veroorzaakte zoveel<br />

overlast en geurhinder dat de stad een nieuw<br />

slachthuis bouwde buiten het centrum, op<br />

een terrein net buiten de stadswallen tussen<br />

de Gent- en de Sint-Janspoort. Om de<br />

toegang tot het slachthuis te verbeteren, bestraatte<br />

men in 1859 de wandelweg aan de<br />

noordkant van de stadsgracht. Door het dempen<br />

van de wallen en het plaveien van de vrijgekomen<br />

ruimte, ontstond de Veemarkt. De<br />

wat oudere stadsgenoten noemen dit plein<br />

‘Koeiemarkt’ omdat de veehandelaars daar<br />

hun koeien en paarden verhandelden. De<br />

bombardementen van 21 juli 1944 verwoestten<br />

nagenoeg het hele slachthuis. Op 4 <strong>april</strong><br />

1955 wijdde men het nieuwe slachthuis in. Op<br />

3 mei 1989 vonden daar de drie laatste paarden<br />

hun einde. In het voorjaar van 1993 ging<br />

het pand tegen de vlakte. Aan de rechterkant<br />

van de foto vang je een glimp op van de hal<br />

waar hoofdzakelijk groenten- en fruitmarkten<br />

plaatsvonden. De <strong>Kortrijk</strong>se Kunstwerkstede<br />

De Coene maakte het houten geraamte van<br />

de hal die 133 meter lang, 20 meter breed en<br />

13,5 meter hoog was. De hal stond aan vier<br />

zijden open voor weer en wind.<br />

tweeduizend en elf<br />

De Veemarkt heeft een totale metamorfose<br />

ondergaan. Het slachthuis werd in het<br />

voorjaar van 1993 gesloopt. In de plaats<br />

verrees het flatgebouw Langhemeere. De<br />

befaamde hal van de Gebroeders De Coene<br />

verdween in 1986 na de verhuis van de <strong>Kortrijk</strong>se<br />

Groothandelsmarkt. Om tegemoet<br />

te komen aan het nijpend tekort aan parkeerplaatsen<br />

in het <strong>Kortrijk</strong>se centrum, ging<br />

de stad in 1999 over tot de bouw van een<br />

ondergrondse parkeergarage met zes verdiepingen.<br />

De Veemarkt is autovrij en telt<br />

talrijke cafés met terrassen. Op het plein tref<br />

je standbeelden aan van volkse figuren.


NIEUWSGIERIG NAAR<br />

‘DE PLUIM’?<br />

De Pluim-Opvoedingswinkel <strong>Kortrijk</strong> heeft<br />

niet alleen een vernieuwde website maar<br />

lanceert in mei ook zijn eerste nieuwsbrief!<br />

Daarin vind je onder meer het boeiende<br />

programma van de officiële openingsweek.<br />

Die vindt plaats van 14 tot 22 mei.<br />

Wil je op de hoogte blijven van de laatste<br />

nieuwtjes rond opvoedingsondersteuning<br />

in de regio <strong>Kortrijk</strong>, schrijf je dan nu in voor<br />

de nieuwsbrief via www.kortrijk.be/opvoedingswinkel!<br />

WERKEN TOT JE 65 BENT,<br />

een muSt Voor een<br />

DEFTIG PENSIOEN?<br />

Kijk jij ook zo uit naar je pensioen, naar die<br />

extra vrije tijd om te genieten? Of worstel je<br />

vooral met heel wat vragen rond je pensionering?<br />

Heeft werken tot je 65 ste zin en hoe<br />

© tiny bogaerts<br />

zit het met ziekteperiodes of een halftijdse<br />

job? Kan je je pensioen berekenen en wat<br />

gebeurt er bij een scheiding of overlijden?<br />

Op donderdag 7 <strong>april</strong> ben je met al je vragen<br />

welkom in het dienstencentrum De<br />

Condé voor een infonamiddag. Theo Baeke,<br />

lesgever en consulent van de Federatie<br />

van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden<br />

informeert je op een bevattelijke<br />

manier. Ook op persoonlijke vragen mag je,<br />

desnoods onder vier ogen, een antwoord<br />

verwachten.<br />

, De infonamiddag begint om 14 uur en is<br />

toegankelijk voor iedereen. Deelnemen kost € 2.<br />

Inschrijven kan via 056 24 48 71, dienstencentrum<br />

De Condé, Condédreef 16, <strong>Kortrijk</strong>.<br />

aanVraag<br />

elektroniSChe<br />

identiteitSkaart<br />

in rollegem<br />

Wegens een technisch probleem is het tot<br />

midden <strong>april</strong> niet mogelijk om een elektronische<br />

identiteitskaart aan te vragen bij<br />

de dienst Burgerzaken in Rollegem. Heb<br />

je je nieuwe identiteitskaart in het verleden<br />

aangevraagd bij deze dienst, dan<br />

kan je je kaart wel nog ter plaatse afhalen.<br />

De loketbediende zal afspreken hoe<br />

je je nieuwe identiteitskaart kan activeren.<br />

Heb je een uitnodiging gekregen om een<br />

nieuwe elektronische identiteitskaart aan<br />

te vragen, dan kan dit momenteel enkel in<br />

de gemeenten Aalbeke, Kooigem, Heule,<br />

Marke, Bissegem, Bellegem en in <strong>Kortrijk</strong><br />

centrum. De Dienst Burgerzaken verontschuldigt<br />

zich voor het ongemak.<br />

, Gratis nummer 1777<br />

OPROEP: INVENTARISATIE<br />

TRAGE WEGEN<br />

Sinds 2008 inventariseert het stadsbestuur<br />

de trage wegen op zijn grondgebied. Tot<br />

slot zijn Heule en <strong>Kortrijk</strong>-centrum aan de<br />

beurt. Voor dit participatieve project doet<br />

de stad graag een beroep op gemotiveerde<br />

vrijwilligers die op pad gaan om de<br />

wegjes ter plekke te bekijken en te foto-<br />

graferen. Interesse? Kom dan naar het vormingsmoment<br />

op woensdag 27 <strong>april</strong> om<br />

19 uur in het dakcafé (4de verdieping van<br />

het stadhuis, ingang via Papenstraat).<br />

, Liesbeth.Vanderschaeve@kortrijk.be<br />

of 056 27 82 42<br />

k o r t r i j k k o r t<br />

THUISZORG ORIGINEEL<br />

beliCht<br />

Wil je op een ludieke wijze kennismaken met<br />

de thuiszorgdiensten? Dan mag je de voorstelling<br />

van de toneelcrew van de Zonnewijzer<br />

beslist niet missen. In het kader van 25 jaar<br />

lokale dienstencentra brengen de acteurs enkele<br />

herkenbare situaties, misverstanden én<br />

discussies over thuiszorg naar voor.<br />

, De voorstelling vindt plaats op donderdag<br />

7 <strong>april</strong> vanaf 14.30 uur in het dienstencentrum<br />

De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6.<br />

Deelname: € 2, koffie inbegrepen.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 17


k o r t r i j k k o r t<br />

tijd om de <strong>Stad</strong>Smonitor<br />

TE LEREN KENNEN !<br />

De <strong>Stad</strong>smonitor is een tweejaarlijkse uitgave<br />

van de Vlaamse Gemeenschap die<br />

gegevens over 13 centrumsteden in Vlaanderen<br />

bundelt. <strong>Kortrijk</strong> is één van die 13<br />

steden naast Brugge, Oostende, Roeselare,<br />

Gent, St.-Niklaas, Aalst, Leuven, Hasselt,<br />

Genk, Mechelen,Turnhout en Antwerpen.<br />

In de <strong>Stad</strong>smonitor zijn 190 meetpunten<br />

opgenomen die de leefbaarheid en duurzaamheid<br />

van de Vlaamse steden in kaart<br />

brengt. De uitgave is dan ook een uitermate<br />

geschikte basis voor elke Vlaamse<br />

centrumstad om de juiste beleidskeuzes<br />

te maken. De <strong>Stad</strong>smonitor geeft een antwoord<br />

op allerhande vragen over wat leeft<br />

in de stad, de mening van haar inwoners en<br />

hoe een stad zich ontwikkelt: Zijn de inwoners<br />

tevreden over hun stad? Waar neemt<br />

het aandeel langdurig werklozen af? Hoe<br />

Plan je een bezoek aan de <strong>Kortrijk</strong>se<br />

Paasfoor? Dan vind je hier alvast wat<br />

praktische informatie. De foorkramen<br />

zijn open op maandag, dinsdag<br />

en donderdag van 15 tot 23 uur, op<br />

woensdag van 14 tot 23 uur en op vrijdag<br />

van 15 tot 24 uur (Goede Vrijdag<br />

vanaf 18 uur). Op zaterdag kan je er<br />

terecht van 14 tot 1 uur en op zondag<br />

van 14 tot 24 uur.<br />

met de fiets of bus<br />

Op 24 en 25 <strong>april</strong> en 1 en 8 mei brengen<br />

de bussen van De Lijn je gratis vanuit de<br />

deelgemeenten én het <strong>Kortrijk</strong>se grondgebied<br />

tot aan de Paasfoor. Je fiets kan je<br />

kwijt in de vaste fietsstallingen waarlangs<br />

stadswachten op regelmatige basis patrouilleren.<br />

Fietsers vanuit het zuiden en<br />

het Guldenspoorpad vinden een stalling<br />

in de Doorniksestraat (vlakbij het Schouwburgplein).<br />

Fiets je vanuit het noorden en<br />

de Leie het centrum binnen, dan vind je<br />

een extra stalling in de Reepkaai (vlakbij<br />

de Leiebrug). Ook de fietsstalling aan het<br />

Stationsplein is beschikbaar.<br />

18 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

verplaatsen inwoners zich in hun vrije tijd?<br />

Zijn er voldoende sociale woningen?<br />

Een aantal gegevens worden verzameld<br />

door het bevragen van mensen in de steden.<br />

In de loop van <strong>april</strong> en mei zullen zo’n 1.500<br />

inwoners van <strong>Kortrijk</strong> een vragenlijst ontvangen.<br />

Vind jij een dergelijke bevraging<br />

in je brievenbus? Dan stelt het stadsbestuur<br />

jouw medewerking op prijs. Alleen<br />

op basis van deze antwoorden kan de stad<br />

opmaken hoe tevreden of ontevreden de<br />

inwoners van <strong>Kortrijk</strong> zijn over een reeks<br />

onderwerpen.<br />

De resultaten zie je vanaf eind <strong>2011</strong> in een<br />

nieuwe editie van de <strong>Stad</strong>smonitor.<br />

, Wil je meer wil weten over de stadsmonitor of de<br />

resultaten van de vorige keer bekijken, ga dan<br />

naar www.thuisindestad.be en klik door op ‘lees<br />

meer’ (bij stadsmonitor, rechts op het scherm)<br />

De Paasfoor, praktisch gezien<br />

met de wagen<br />

Het parkeergeleidingssysteem helpt je vlot<br />

een parkeerplaats te vinden in de binnenstad.<br />

De grote borden wijzen je de weg<br />

naar de vier dichtstbijzijnde parkeerterreinen.<br />

Ook in de ondergrondse parkeergarage<br />

P Schouwburg en P Veemarkt is<br />

er plaats voor een duizendtal wagens. Wil<br />

je gratis parkeren? Dan biedt P Appel een<br />

uitkomst. Op de P + R parking op Hoog<br />

<strong>Kortrijk</strong> parkeer je zonder moeite. Een bus<br />

van De Lijn brengt je gratis naar de Paasfoor<br />

en terug.<br />

maandagmarKt<br />

De wekelijkse marktkramers vinden gedurende<br />

de Paasfoor (25 <strong>april</strong>, 2 en 9 mei) een<br />

stek op de Veemarkt en de Groeningelaan.<br />

, www.kortrijk.be/paasfoor of www.parko.be


WILD CLASSIC MUSIC<br />

enSemble<br />

trok onlangs op tournee door België, Frankrijk<br />

en Zwitserland. Niets bijzonder, ware het niet<br />

dat vier van de vijf muzikanten een verstandelijke<br />

beperking hebben. Lynh Pham, Johan<br />

Geenens, Rudy Callant en Kim Verbeke concentreerden<br />

zich samen met artistiek mentor<br />

Damien Magnette aanvankelijk enkel op vrije<br />

improvisatie. Een tijdje geleden begonnen ze<br />

evenwel meer en meer rockriffs in hun werk<br />

te introduceren, waardoor ze een heel eigen<br />

geluid creëerden. “Alle nummers hebben een<br />

vaste melodie en een basisstructuur waarop<br />

ze live improviseren. Dit zorgt voor een heel<br />

eerlijk en instinctief geluid”, aldus coördinator<br />

Luc Vandierendonck. “Dat ze op tournee<br />

trokken, is overigens uniek voor mensen met<br />

een beperking. Zij zijn structuur gewoon en<br />

waren dus niet opgewassen tegen de onvoorspelbaarheid<br />

van het leven ‘on the road’.<br />

Gelukkig konden we rekenen op twee vrijwilligers<br />

en een opvoeder die alles in goede<br />

banen hebben geleid.”<br />

, www.myspace.com/wildclassical<br />

paSCal ChriStiaenS<br />

is uitgeroepen tot ‘Schoonmaker van het<br />

Jaar <strong>2011</strong>’. Hij volgt hiermee zijn collega<br />

Pascal Van Der Rasieren op die vorig jaar<br />

met de titel ging lopen. De 35-jarige Bissegemnaar<br />

werkt via het schoonmaakbedrijf<br />

Cleaningboy voor <strong>Kortrijk</strong> Xpo. Hij leidt er<br />

het team dat instaat voor de schoonmaak<br />

tijdens beurzen en tentoonstellingen. “De<br />

omstandigheden op de werkvloer zijn vaak<br />

hectisch. Vooral op de laatste opbouwdag<br />

kan dat nogal wat stress met zich meebrengen.<br />

Het opbouwen en gereedmaken<br />

van een beurshal is nu eenmaal geen werk<br />

dat via een vast programma verloopt. Het<br />

is mijn taak om alles vlot te laten verlopen”,<br />

vertelt Pascal. Volgens de jury onderscheidt<br />

Pascal zich door zijn gedrevenheid en veelzijdigheid.<br />

Hij genoot immers ook een opleiding<br />

tot preventieadviseur. Opdrachtgevers<br />

kunnen hierdoor op hun beide oren<br />

slapen: Pascal zorgt er steevast voor dat<br />

alles volgens de regels van de kunst verloopt.<br />

Het leverde hem zelfs de bijnaam<br />

‘Safety Pa’ op.<br />

© Foto Hol<br />

niCo deCoCk<br />

d e m e n s e n<br />

runt al enkele jaren een bedrijf in textielbedrukking.<br />

Samen met zijn vrouw legt hij<br />

zich sinds kort vooral toe op retro T-shirts.<br />

Hoewel er al een hele scene bestaat rond<br />

dit soort T-shirts, maakt Nico het verschil<br />

door met totaal andere kleuren en tekeningen<br />

uit te pakken. Dat het ontwerp van<br />

zijn ‘Rawk-A-Hula’-shirts in de smaak valt bij<br />

rockliefhebbers, staat buiten kijf. De T-shirts<br />

verkopen als zoete broodjes op de festivals.<br />

Onlangs is zelfs niemand minder dan<br />

zangeres Amy Winehouse gespot met een<br />

T-shirt van Nico Decock. Alles begon toen<br />

hij een ontwerp mocht maken voor een<br />

Londense motorgarage. Die garage heeft<br />

contacten tot bij de zangeres en heeft haar<br />

het T-shirt cadeau gedaan. De 45-jarige<br />

<strong>Kortrijk</strong>zaan zet nu alles op alles om zijn<br />

T-shirts aan te prijzen bij andere rockers,<br />

zoals de Oasis-broertjes en Pete Doherty.<br />

Inmiddels blijft hij ook onderhandelen met<br />

een grote speler in de muziekwereld die<br />

met Rawk-A-Hula in zee wil gaan.<br />

Ken je stad! WIN<br />

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar:<br />

<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> Wedstrijd, Grote Markt 54 in <strong>Kortrijk</strong> of mail naar stadskrant@kortrijk.be. De<br />

redactie mag tien lezers gelukkig maken met een vroeg paasgeschenk.<br />

De winnaars van de vorige editie herkenden de poort van het klooster in de Lange Brugstraat: Albert Verhamme, <strong>Kortrijk</strong> – Ingrid<br />

Vanderheeren, Marke – Ann Vanneste, <strong>Kortrijk</strong> – Eduard Nuyts, <strong>Kortrijk</strong> – Paulette De Backere, Bissegem – Ludo Engels, <strong>Kortrijk</strong> –<br />

Dree Wellens, <strong>Kortrijk</strong> – Annie De Coninck, <strong>Kortrijk</strong> – Jacques Benoit, <strong>Kortrijk</strong> – Romain Maes, Heule<br />

© Foto Hol<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 19


1 <strong>april</strong> tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

DoNDerDag 21 aPrIl t/m zoNDag 8 meI, Paasfoor<br />

Kermis in <strong>Kortrijk</strong><br />

Draaimolens, viskramen, roetsjbanen, griezelhuizen,<br />

over-de-kop zwiermachines… ze krijgen<br />

allemaal weer een plek in het centrum van de<br />

stad. twee weken lang is kortrijk in de ban van<br />

de jaarlijkse Paasfoor, haar heerlijke bakgeuren,<br />

20 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

20 | UiT IN kortrIjk<br />

haar uitgelaten geschreeuw van kinderen en grote<br />

mensen en haar ‘altijd prijs, altijd gewonnen’.<br />

Wie zou nog durven beweren dat de Paasfoor<br />

niet de mooiste kermis van het land is?<br />

zoals elk jaar krijgt zij een feestelijke opening<br />

met agenda<br />

van 1 <strong>april</strong><br />

tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

© Griet Goossens<br />

op de pui van het stadhuis. op Witte Donderdag 21<br />

<strong>april</strong> om 16 uur wordt de Paasfoor letterlijk op gang<br />

geschoten en dan kan jij je als eerste door elkaar laten<br />

schudden op één van de tientallen attracties.<br />

R Meer info op www.kortrijk.be/paasfoor


‘goestINg’ – festIval vaN De amateurkuNsteN, 22 aPrIl t/m 1meI<br />

Kunst uit het hart<br />

‘Goesting’ is niet alleen één van de mooiste<br />

woorden in onze taal, maar er is ook geen betere<br />

term om te beschrijven wat niet-professionele<br />

kunstenaars drijft: de ‘goesting’ om te creëren. De<br />

kortrijkse amateurkunstenaars reageerden weer<br />

massaal op de oproep om deel te nemen aan de<br />

Week van de amateurkunsten, die in onze stad de<br />

allure krijgt van een heus festival, met schilders,<br />

fotografen, beeldhouwers, muzikanten, striptekenaars,<br />

noem maar op… op het programma.<br />

zowat 80 beeldende kunstenaars tonen hun<br />

werk in verschillende tentoonstellingen in de<br />

binnenstad en de deelgemeenten. Het arenatheater<br />

van de schouwburg is dé place to be om jong<br />

dans- en theatertalent te ontdekken. muziekliefhebbers<br />

mogen hun tent opslaan op het plein<br />

voor k in kortrijk, vlakbij de veemarkt.<br />

ook de Broeltorens ontsnappen niet aan jong<br />

kunstig geweld. De statige dames worden ingepalmd<br />

door jongeren uit het kunstonderwijs<br />

die er het project ‘earthqWake’ voorstellen: een<br />

eigenzinnige mengeling van muziek, theater en<br />

kortfilm.<br />

1 meI, erfgoeDDag<br />

artistieke surprises troef dus tijdens de Week<br />

van de amateurkunsten. aan jou om je te laten<br />

verrassen.<br />

Het volledige programma vind je in de program-<br />

mabrochure of op www.kortrijk.be/wak.<br />

R Info: Cel Socio-Cultureel Verenigingswerk en<br />

Amateurkunsten | Grote Markt 54 |<br />

056 27 74 41 | amateurkunsten@kortrijk.be<br />

Armoe (is) troef<br />

erfgoeddag focust dit jaar op armoede en rijkdom.<br />

Na de tweede Wereldoorlog werd onze<br />

streek snel welstellend. Het begrip ‘het texas<br />

van vlaanderen’ kwam niet uit de lucht vallen.<br />

maar volgens een recente studie was de spectaculaire<br />

groei van ondernemingen in onze contreien<br />

net te danken aan de heersende armoede<br />

en de werkloosheid. Door de crisis moesten de<br />

mensen hun plan trekken, flexibel zijn en ‘naarstig<br />

voortdoen’.<br />

over hoe mensen hun ellende vermommen<br />

en door hun aanpassingsvermogen hun lot<br />

trachten te verbeteren, gaat de tentoonstelling<br />

‘Carmoeflage troef’.<br />

De rode draad door het programma van deze<br />

erfgoeddag is het wandelparcours ‘kort-rijk<br />

kort-arm’. samen met de erfgoedsector kijken<br />

welzijnsinstellingen naar het verleden, maar belichten<br />

ze ook de huidige situatie.<br />

je kan het allemaal ontdekken in de kortrijkse<br />

musea, het erfgoedhuis, het rijksarchief, het<br />

Baggaertshof en het Begijnhof. tijdens je bezoek<br />

kan je stempels op een kaart verzamelen en<br />

zo letterlijk je boterham verdienen.<br />

R Gratis | Erfgoedhuis, Rijksarchief, verschillende<br />

musea, Begijnhof, Baggaertshof | 056 27 74 24 |<br />

www.erfgoedcelkortrijk.be<br />

1 <strong>april</strong> tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

zoNDag 3 aPrIl<br />

HeUle verwelKomT<br />

de ronde vAn<br />

vlAAnderen<br />

De passage van de 95 ste ronde van vlaanderen<br />

door Heule, op zondag 3 <strong>april</strong> omstreeks 10u55,<br />

is geen alledaagse gebeurtenis. Die wordt door<br />

Heule rondt de weken daarvoor al aardig opgewarmd.<br />

op vrijdag 18 maart vond er een wieleravond<br />

plaats met drievoudig rondewinnaar eric leman.<br />

twee dagen later, op zondag, was Heule<br />

het toneel van de 4 de grote Prijs tineke van Heule<br />

voor nationale dames en jeugd. voor de recreatieve<br />

fietsers waren leuke routes uitgetekend,<br />

zoals de 10 de Watermolentocht voor mountainbikers,<br />

er is de doortocht van de ronde van<br />

vlaanderen voor wielertoeristen en je kan ook<br />

met het hele gezin op fietstocht trekken.<br />

Heule rondt stelt trouwens alles in het werk om van<br />

Heule in 2014 het ‘Dorp van de ronde’ te maken.<br />

R Info: www.heulerondt.be<br />

taPIjtCoNCert, 7 aPrIl<br />

op scHooT bij THe<br />

bAllroomqUArTeT<br />

The Ballroomquartet staat al van bij zijn ontstaan<br />

in ons land, maar ook in frankrijk en Nederland,<br />

bekend als één van de meest vernieuwende<br />

bands van de laatste jaren. Het Belgische<br />

viertal brengt zijn nummers in een unieke combinatie<br />

van akoestische instrumenten met elektronica,<br />

en liet zich voor de opnames van zijn<br />

jongste album bijstaan door de legendarische<br />

Blixa Bargeld (einstürzende Neubauten, The<br />

Black seeds).<br />

In de Concertstudio spelen ze in een unieke<br />

vorm. samen met de band zit je op warmkleurige<br />

tapijten en zachte kussens op het podium,<br />

in een ongedwongen, gezellige sfeer, subtiel verlicht<br />

door poëtische lichtkunstwerken. voor één<br />

keer mag je zelfs eten tijdens een concert.<br />

R € 15/6 (-26/CJP) | 20u15 | Concertstudio,<br />

Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 21<br />

UiT IN kortrIjk | 21


1 <strong>april</strong> tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

1 meI, mayDay mayDay<br />

elektrobeats in iglo’s<br />

op 1 mei-festival<br />

Jack Parrow<br />

stuDeNteN sCHlager ParaDe, 28 aPrIl<br />

meebrullen met ‘de marie-louise’<br />

De ‘studentParade’ is niet meer, leve de eerste<br />

‘studentschlagerParade’. eén van de laatste<br />

explosies van fun, voor de studenten toch weleens<br />

dringend aan blokken mogen beginnen<br />

denken. voor ze zelf aan het zingen gaan tijdens<br />

de massakaraoke, start de avond op de sintrochusparking<br />

om 19u30 met een aantal muzikale<br />

opwarmers. Bart kaëll jaagt vanaf 20u30<br />

de marie-louise opnieuw het water op, terwijl<br />

Willy sommers om 22 uur de leeuw en de ambiance<br />

uit hun kooien haalt. tussenin voeren de<br />

studenten zelf een verbeten strijd voor de beste<br />

karaokeprestatie.<br />

R Info: cel Onderwijs | Van Belleghemdreef 6, Marke |<br />

gratis | 056 23 41 70 | onderwijs@kortrijk.be<br />

22 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

22 | UiT IN kortrIjk<br />

al sinds 1993 geeft het stadsfestival ‘mayday<br />

mayday’ het 1 mei-feest extra schwung. Inmiddels<br />

is het een begrip geworden in de ruime<br />

omgeving en vinden zowat 5000 mensen elk<br />

jaar de weg naar het festival. Dat vindt opnieuw<br />

plaats in het Begijnhofpark en is als vanouds<br />

helemaal gratis.<br />

‘mayday mayday’ wordt geopend door de mg<br />

Company. We seem to Have misplaced our<br />

Igloo is talent van kortrijkse bodem en brengt<br />

dansbare postpunk met wortels in de eighties.<br />

jack Parow is het zuid-afrikaanse antwoord op<br />

De jeugd van tegenwoordig en trapt in kortrijk<br />

zijn tournee af. tom Helsen brengt in het Begijnhofpark<br />

een exclusief zomerconcert. en het<br />

doek valt pas als samteX is opgeweest: een<br />

elektrotrio rond stuBru-presentator sam De<br />

Bruyn, met live remixen, dreunende elektronica<br />

en visuele waanzin.<br />

R Gratis | Begijnhofpark | 0497 53 48 77 |<br />

www.maydaymayday.be<br />

win !<br />

10 tickets voor ‘10 jaar moiano’<br />

in de Kreun op 28 <strong>april</strong>!<br />

De band – het geesteskind van zanger,<br />

pianist, songwriter en producer Peter Lesage<br />

– speelt er één van zijn laatste shows.<br />

Voor de gelegenheid brengt Moiano<br />

een pak gasten mee.<br />

Wie komt er helemaal uit Izegem?<br />

mail je antwoord naar<br />

frank@dekreun.be, of bel 056 37 06 44<br />

op 31 maart om 10u.<br />

‘kassaNDra’ DoortoCHt,<br />

28 eN 29 aPrIl<br />

Theater<br />

over een<br />

uitzichtloze<br />

toekomst<br />

‘tocht’ is een jong Brussels theatercollectief dat<br />

wil inspelen op toevallige en onvoorspelbare gebeurtenissen.<br />

terugkerende elementen in hun<br />

werk zijn de media en de vervagende grenzen<br />

tussen realiteit en fictie.<br />

voor ‘kassandra’ vertrok tocht vanuit de mythische<br />

figuur Cassandra, die van de griekse goden<br />

de gave kreeg om in te toekomst te kijken, met<br />

één addertje onder het gras: niemand zou haar<br />

ooit geloven. een jonge journaliste wordt in een<br />

niet nader genoemd land geconfronteerd met<br />

maatschappelijke problemen, een politieke impasse<br />

en mensonterende situaties. als het land<br />

helemaal lam komt te liggen, belandt ze in een<br />

hotellobby in een uitzichtloze situatie.<br />

Deze voorstelling maakt deel uit van ‘eerstelingen’,<br />

een samenwerking rond jong podiumwerk<br />

tussen Theater antigone, Buda kunstencentrum<br />

en Ck*.<br />

R € 7 | 20u15 (inl. 19u45) | Theater Antigone,<br />

Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 |<br />

www.antigone.be – www.tocht.org<br />

zaterDag 9 aPrIl<br />

drive-in<br />

cinema!<br />

kunstencentrum Buda organiseert op zaterdag<br />

9 <strong>april</strong> vanaf 20 uur een heuse Drive-in Cinema<br />

op de parking van het ring shopping Noord.<br />

In samenwerking met Can’art brengt Buda die<br />

avond twee cultfilms uit ver vervlogen tijden:<br />

‘Hairspray’ van john Waters uit 1988 en ‘faster<br />

Pussycat kill kill’ van russ meyer uit 1965.<br />

je bekijkt de film vanuit je eigen auto op een<br />

scherm van 6 op 10 meter. Het geluid bekom<br />

je door je autoradio af te stemmen op de aangeduide<br />

frequentie. Heb je honger of dorst tijdens<br />

de film? Dan knipper je even met je lichten om<br />

de aandacht te trekken van een rolschaatsende<br />

dienster. Wie de film meepikt vanuit een oldtimer<br />

uit de jaren 60, maakt bovendien kans op<br />

een leuke verrassing!<br />

R Info: www.budakortrijk.be


vrijdAG 1 April<br />

klassIeke muzIek | André devAere |<br />

voorstelling biografie en CD van een jonge<br />

kortrijkse pianist en componist uit begin 20 ste<br />

eeuw | 20u15 | € 11 | Concertstudio kortrijk |<br />

056 23 98 55 | www.muziekcentrumtrack.be<br />

muzIek | jAGA jAzzisT | unieke mix van<br />

jazz en electronica | 20u | € 15 | De kreun |<br />

056 37 06 44 | www.dekreun.be<br />

zATerdAG 2 April<br />

sPort | HAndbAl: Apolloon vs lebbeKe-<br />

sUperliGA Heren | 19u | s.C. lange<br />

munte | 0476 96 32 23 | klaverge@yahoo.com<br />

tHeater | wAnnes cApelle, FrAns<br />

GrApperHAUs, woUTer deprez |<br />

maanziek | 20u15 | € 15 | De kortrijkse<br />

schouwburg | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

WaNDelINg | AmFibieen - GezinsAc-<br />

TiviTeiT | yves Baptiste | 14u30 | Hof te<br />

Coucx via Cannaertstraat | 056 20 05 10 |<br />

natuurpuntkortrijk@telenet.be<br />

CoNCert | THe lUmbers | 21u | gratis |<br />

café Den trap, Burg. reynaertstraat |<br />

www.myspace.com/dentrap<br />

muzIek | mieK & roel | uniek kleinkunstduo<br />

dat 45 jaar samen musiceert | 20u15 | € 13 |<br />

oC De Neerbeek Bissegem | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

zondAG 3 April<br />

© Jonas Lampers<br />

CoNCert | jeUGd & mUzieK presen-<br />

TeerT ‘clAssics meeTs jAzz’ | Peter<br />

verhoyen, marc matthys, marc roosendans,<br />

tony gyselinck | suite voor fluit – jazztrio -<br />

echoes voor piccolo en piano van marc matthys,<br />

werk van toots Thielemans, Claude Bolling,<br />

j.s. Bach. | 11u | € 11/10(gezinsticket)/6/5<br />

(-26, +55) | Concertstudio | 056 23 98 55 |<br />

www.kortrijk.be/conservatorium.be<br />

muzIek | vlAAmse FinAle imAGine |<br />

ontdek het betere muzikaal talent van nu! |<br />

12u30 | gratis | De kreun | 056 37 06 44 |<br />

www.dekreun.be<br />

oNtBIjtfIlm | de KroKodillenbende<br />

& desmond en HeT moerAsmonsTer |<br />

voor kleuters, tieners en hun ouders | 9u |<br />

€ 7,5/6 (film) + € 5/2 (ontbijt) | Budascoop |<br />

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

dinsdAG 5 April<br />

CoNCert | op de KoFFie meT…:<br />

eddy & de scHelleKens | 14u30 |<br />

€ 8 | o.C. De vonke Heule | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

woensdAG 6 April<br />

lezINg | jeAnne devos | 75 en nog<br />

steeds een werkkracht en doorzettingsvermogen<br />

die benijdenswaardig is. Haar beweging<br />

'National Domestic Workers movement' wil<br />

vrouwen en kinderen die werken in de huizen<br />

van anderen uit de armoede halen | 20u |<br />

€ 5/4 | oC marke | 056 24 08 22 |<br />

www.noordzuidkortrijk.be<br />

CoNCert | cold cAve | € 12 (add)/10<br />

(vvk)/7 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 |<br />

www.dekreun.be<br />

DIvers | bUiTenspeeldAG | voor kleuters<br />

en kinderen tot 6 de ljr | 14u | gratis | veemarkt |<br />

www.kortrijk.be/sport<br />

donderdAG 7 April<br />

CoNCert | cAFé-cHAnTAnT: AdyssA +<br />

THe proGrAmme | aanstekelijke mix van<br />

landscape, rock en popmuziek | 20u15 + 21u15 |<br />

o.C. De vonke Heule | 056 24 06 20 |<br />

www.devonke.be<br />

CoNCert | THe bAllroomqUArTeT |<br />

tapijtconcert zie p. 21 | 20u15 | € 15/6 (-26/<br />

CjP) | Concertstudio kortrijk | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

1 <strong>april</strong> tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

vrijdAG 8 April<br />

tHeater | pieT ArFeUille/THeA-<br />

Ter mAlperTUis | De zaak | 20u15 (inl.<br />

19u30) | € 11 | Budascoop 1 | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

PoDIum/voorDraCHt | jos verbisT,<br />

KrisToF joncKHeere en woUTer<br />

HillAerT | aan de hand van historisch filmmateriaal<br />

geven ze een gemoedelijke ‘inleiding<br />

op het vlaamse (en internationale) theaterlandschap’<br />

| 18u | gratis | Budascoop | 056 22 10 01 |<br />

www.budakortrijk.be<br />

zATerdAG 9 April<br />

fIlm | drive in cinemA: HAirsprAy<br />

en FAsTer pUssycAT<br />

Kill Kill |zie p. 22 | 20u30 |<br />

€ 15/auto | Parking Quick ring shopping kortrijk<br />

Noord | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

sPort | HAndbAl: Apolloon vs desselGem<br />

sUperliGA Heren | 18u45 |<br />

s.C. lange munte | 0476 96 32 23 |<br />

klaverge@yahoo.com<br />

famIlIeteatHer:DaNs (4+) | TApe voor<br />

KleUTers | fabuleus & tuning People | 15u |<br />

€ 20(gezinsticket)/6 | De kortrijkse schouwburg |<br />

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

CoNCert | joHAnnespAssie j.s. bAcH |<br />

Hilde Coppé, jonathan De Ceuster, Ivan goossens,<br />

Benoit giaux, lieven termont, sabine<br />

Haenebalcke, flandern Baroque Players, altra<br />

voce kortrijk, kalliope gent | 20u15 |<br />

€ 25/20/15 | Pius X kerk | 0479 76 10 86 |<br />

www.altravoce.be<br />

tHeater | ToUreTTe | ook op 10 <strong>april</strong> om<br />

18u | monoloog over een man met tourette<br />

door martin van maris | 20u | o.C. marke |<br />

0492 73 27 84 | www.theater-maretak.be<br />

muzIek | bib UnplUGGed <strong>2011</strong>: de<br />

drilpAAnders | rasechte muzikanten brengen<br />

zeemansliedjes en andere volksliederen van<br />

bij ons | 11u | openbare Bibliotheek kortrijk |<br />

056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek<br />

DIvers | personen GezocHT | tem 24<br />

<strong>april</strong> | met behulp van hints, foto's of een persoonsbeschrijving<br />

proberen kinderen uit te vissen<br />

wie die personen zijn, wat ze doen, ... en<br />

maken kennis met de kledij van vlassers en de<br />

oude mode. | vlasmuseum | 056 21 01 38 |<br />

www.vlasmuseum.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 23<br />

UiT IN kortrIjk | 23


1 <strong>april</strong> tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

sPort | HAndbAl: Apolloon vs Hc ATomix<br />

2 e nAT.dAmes - plAy-oFFs | 20u30 |<br />

s.C. lange munte | secretariaat@apolloon.be<br />

CoNCert | THe mojo FilTers | finalisten<br />

Humo's rock rally | 21u | gratis |<br />

café Den trap, Burg. reynaertstraat |<br />

www.myspace.com/dentrap<br />

muzIek | KinG KonG, clUb in Kor-<br />

TrijK | met o.a. loulou Players, fred Hush,… |<br />

22u | € 10 (na middernacht)/8 (voor middernacht)<br />

| De kreun | 056 37 06 44 |<br />

www.kingkongclub.be<br />

zondAG 10 April<br />

sPort | volleybAl: vbc mArKe-webis<br />

vs HUmbeeK liGA b Heren | 17u | s.C.<br />

olympiade | 056 27 80 35<br />

famIlIetHeater (7+) | lUlU AerTGeer-<br />

Ts, mArc de bel en HAns vAn cAUwenberGHe<br />

| Het boek van troet | € 20(gezinsticket)/6<br />

| 15u | oC rollegem | 056 23 98<br />

55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

donderdAG 14 April<br />

DIvers | on sTAGe wiTH… mArio<br />

Goossens | Intieme setting met de drummer<br />

van triggerfinger, Hooverphonic… producer/<br />

muzikant | 20u | gratis, vooraf reserven! | De<br />

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be<br />

24 | | <strong>Stad</strong>Skrant UiT IN kortrIjk kortrijk<br />

vrijdAG 15 April<br />

DIvers | 5 jAAr KUnsTencenTrUm<br />

bUdA | tem 5 mei | terugkijken en vooruitgaan.<br />

| kunstencentrum BuDa | 056 22 10 01 |<br />

www.budakortrijk.be<br />

tHeater | ToneelGroep Triene wUp |<br />

orphee | ook op 16,22 en 23 <strong>april</strong> | 20u |<br />

€ 7/ 5 | oC De vonke Heule | 0488 38 33 73 |<br />

reservaties.trienewup@gmail.com<br />

zATerdAG 16 April<br />

fIlm | psycHovillemArATHon | geheel<br />

in de traditie van Britse black comedy à la<br />

Blackadder | 17u | € 25 | Budascoop | 056 22<br />

10 01 | www.budakortrijk.be<br />

sPort | bAsKeTbAl: K.K.s.cb vs oUdenAArde<br />

3 e nAT. Heren A | 20u30 | s.C.<br />

lange munte | sportdienst@kortrijk.be<br />

CoNCert | HoT in Town ii (jAzz en<br />

blUes) | vibronics, Dub fi youth, saimn I I<br />

22u | € 10 (add)/8 (vvk)/ 5 (kreuncard) | De<br />

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be<br />

zondAG 17 April<br />

lezINg | HeT penHUis: cHrisTiAAn<br />

weijTs | jonge prozaschrijvers uit ons taalgebied.<br />

| 10u30 | € 5 | oranjerie Broelmuseum |<br />

056 23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek<br />

CoNCert | mAsTer mUsiciAns oF bUK-<br />

KAKe | 20u | € 12(add)/10(vvk)/7(kreuncard) |<br />

De kreun | 056 37 06 44 | | www.dekreun.be<br />

donderdAG 21 April<br />

DIvers | pAAsFoor | tem 8 mei zie p. 20|<br />

diverse pleinen binnenstad | 056 27 74 00 |<br />

www.kortrijk.be/paasfoor<br />

muzIek | 'wiTTe donderdAGconcerT'<br />

| rasechte New orleansmuziek van de<br />

superior Dance Band, op warmer voor de Paasdagen.<br />

| 19u | gratis(leden jazzclub)/ € 5 | v.C.<br />

mozaïek | www.superiordanceband.be<br />

vrijdAG 22 April<br />

Humor/ComeDy | zwijG Kleine! |<br />

ook op 23, 29 en 30 <strong>april</strong> | toneelvereniging<br />

De gebroken spiegel | 20u | € 8 |<br />

o.C. De Wervel Bellegem | 056 20 15 09 |<br />

www.degebrokenspiegel.be<br />

CoNCert | THe ex, jAcKdAw<br />

wiTH crowbAr | 20u | € 15 (add)/13<br />

(vvk)/10(kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 |<br />

www.dekreun.be<br />

DaNs | mylène benoiT & olivier<br />

normAnd: ici + pAsserelle: ici’ |<br />

20u15 | € 10 | Budascoop | 056 22 10 01 |<br />

www.budakortrijk.be<br />

zATerdAG 23 April<br />

DIvers | pAAseierenrAAp | 15u | € 1,<br />

vooraf reserveren | minigolf astridpark | 056<br />

27 73 80 | centrum.overleie@kortrijk.be<br />

CoNCert | lovely GAzbAby, sHiKo<br />

sHiKo, perils oF penelope | 19u | € 5/gratis<br />

(kreuncard + CjP) | De kreun | 056 37 06 44 |<br />

www.dekreun.be<br />

fIlm | jAcK sTevenson: scAndinAviAn<br />

blUe (18+) | filmhistoricus en – verzamelaar<br />

struint met ons een avond lang doorheen<br />

de zweedse en Deense erotische cinema |<br />

20u15 | € 7,5/6 (-26)/5 (CjP) | Budascoop |<br />

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

CoNCert | wAK: HArmonie eendrAcHT<br />

AAlbeKe, jeUGdHArmonie<br />

jonG eendrAcHT AAlbeKe, GbK-bAnd,<br />

xAmen |14u30 – 15u45 - 17u – 18u30 |<br />

gratis | veemarkt<br />

DemoNstratIe | wAK: KAlliGrA-<br />

Fie en AirbrUsH | ook op 30 <strong>april</strong> |<br />

Christiaan vanneste, romain Carrette |14-17u |<br />

gratis | erfgoedhuis | 056 27 74 41|<br />

amateurkunsten@kotrijk.be<br />

zondAG 24 April<br />

WaNDelINg | voorjAArsbloeiers en<br />

Andere FlorA in belleGembos | trees<br />

De Prest | 14u30 | Doornikse rijksweg Bellegem<br />

- infobordje argendaelwandeling | 056 20<br />

05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be<br />

mAAndAG 25 April<br />

CoNCert | besT coAsT | 20u | € 15<br />

(add)/13 (vvk)/10(kreuncard) | De kreun | 056<br />

37 06 44 | www.dekreun.be<br />

WaNDelINg | dAG vAn de AArde | 14u30 |<br />

gratis | parking Don Boscocollege, Don Boscolaan<br />

30 | 056 75 63 78 | www.natuurkoepel.be<br />

dinsdAG 26 April<br />

CoNCert | deerHooF + HonG KonG<br />

donG + AnAbel's poppy dAy | 20u |<br />

€ 14 | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be<br />

Deerhoof


muzIek | wAK: KorTrijKs symFoniscH<br />

orKesT | open repetitie voor alle geinteresseerde<br />

amateur-musici | 20u | gratis |<br />

Conservatorium | 0479 98 05 33 |<br />

erik.dejaegher@skynet.be<br />

woensdAG 27 April<br />

tHeater | 'T ArsenAAl | Drie zusters |<br />

20u15 | € 15 | De kortrijkse schouwburg |<br />

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

DIvers | level Up GAme nAmiddAG |<br />

ps3, xbox 360, kinect, wii… met rockband setup |<br />

13u30 | gratis | j.H. skut aalbeke | 0473 86 28<br />

42 | www.kortrijk.be/levelup<br />

CoNCert | jAmsessie | rock, pop, soul,<br />

blues, jazz ... | 21u | muziekcafé track* | 056<br />

27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be<br />

DemoNstratIe | wAK: sTripTeKenen |<br />

ook op 29 <strong>april</strong> | Dominique Dewulf | gratis |<br />

ring shopping kortrijk Noord | 056 27 74 41|<br />

amateurkunsten@kortrijk.be<br />

donderdAG 28 April<br />

© Stef Depover<br />

fIlm/tHeater | Kris verdoncK: Frieze<br />

+ Gossip + presyncope (pArTs<br />

oF K, A socieTy) | ook op 29 en 30 <strong>april</strong> |<br />

3 installaties uit k, a society | 19u | € 3 | Budascoop<br />

| 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

DaNs | cHArloTTe vAnden eynde: i’m<br />

sorry iT’s (noT) A sTory | 20u15 | € 10 |<br />

Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

muzIek | moiAno | 10 man 10 jaar on stage:<br />

soul, funk, jazz en pop. | 20u | € 10 | De kreun |<br />

056 37 06 44 | www.dekreun.be<br />

tHeater | KAssAndrA | zie p. 22 | ook op<br />

29 <strong>april</strong> | Theater tocht | 20u15 | € 7 | Theater<br />

antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be<br />

muzIek | sTUdenTen scHlAGer pArAde |<br />

zie p. 22 | 19u30 | gratis | sint-rochusparking |<br />

056 23 41 70 | www.kortrijkstudentenstad.be<br />

muzIek | wAK: Koor AlFAbeT | open<br />

repetitie voor alle geïnteresseerde amateur-zangers<br />

| 20u | gratis | muziekcentrum traCk* |<br />

0486 92 07 51| johan.mayeur@skynet.be<br />

vrijdAG 29 April<br />

DIvers | onGelooFlijK - de dvd! |<br />

première DvD-voorstelling | gratis |<br />

19u, moskee attakwa, stasegemsestraat<br />

136 - 20u, Poortgebouw v-tex |<br />

056 27 74 13 | erfgoedcel@kortrijk.be<br />

tHeater/DaNs | benjAmin vAndewAlle:<br />

birdwATcHinG | ook op 30 <strong>april</strong> | 19u, 20u,<br />

22u | € 4 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.<br />

budakortrijk.be<br />

tHeater/DaNs | GAeTAn bUloUrde:<br />

AlreAdy mAde | 21u | € 10 | Budascoop |<br />

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be<br />

DaNs | wAK: 'een wereld vol connecTies'<br />

en 'jAzzlesqUe' | Dansarte<br />

i.s.m. f.C.D.C. | 20u15 | gratis | arenatheater |<br />

0494 59 98 32| dance-control@telenet.be<br />

festIval | wAK: KUnsTenFesTivAl<br />

eArTHqwAKe, (mUzieK)THeATer, KorT-<br />

Filmpjes, Toneel leerlinGen con-<br />

servAToriUm | ook op 30 <strong>april</strong> vanaf 15u |<br />

18u | gratis | linker Broeltoren |<br />

056 27 74 41| amateurkunsten@kortrijk.be<br />

zATerdAG 30 April<br />

DaNs | dAniel lineHAn: zombie AporiAs<br />

| 21u | € 10 | Budascoop | 056 22 10 01 |<br />

www.budakortrijk.be<br />

CoNCert | THATs All pUnx 10 yeArs |<br />

14u30 | € 10 (add)/8(vvk)/5(kreuncard) | De<br />

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be<br />

sPort | HAndbAl: Apolloon vs dHc<br />

overpelT 2 e nAT.dAmes - plAy-oFFs |<br />

19u | s.C. lange munte | secretariaat@apolloon.be<br />

tHeater| wAK: THeATer mAreTAK |<br />

tourette, monoloog over syndroom van gilles<br />

de la tourette | 20u15 | € 5 | arenatheater |<br />

056 42 11 80 | maretak.wevelgem@telenet.be<br />

zondAG 1 mei<br />

Moiano<br />

DIvers | erFGoeddAG | zie p. 21| 10u |<br />

gratis | erfgoedhuis, rijksarchief, musea,<br />

Begijnhof, Baggaertshof | 056 27 74 24 |<br />

www.erfgoedcelkortrijk.be<br />

1 <strong>april</strong> tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

eXPo<br />

Tem 3 April<br />

eXPo | Fien mUller | met videocamera legt<br />

ze haar eigen filmische realiteit vast | vrij, za, zo<br />

14-17u | gratis | Benedengalerie | 056 23 98 55 |<br />

www.cultuurcentrumkortrijk.be<br />

Tem 8 April<br />

eXPo | H-ArT <strong>2011</strong> | geert Devos,mie<br />

Bogaerts, kathleen Claerhout en ann<br />

speybrouck schenken en deel van de opbrengsten<br />

uit de verkoop van hun werken<br />

aan ‘een Hart voor West-vlaanderen’.|<br />

showroom meuleman multidecor |<br />

056 20 20 73 | www.eenhartvoorwestvlaanderen.be<br />

vAnAF 21 April<br />

BeelDeNDe kuNst | roelAndT sAvery |<br />

meer dan 40 topstukken uit europese collecties |<br />

€ 8/5/1/gratis | di-vrij 10-12u en 14-17u, zazo<br />

11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 |<br />

www.savery.eu<br />

vAnAF 26 April Tem 21 jUni<br />

eXPo | wAK: scHilderKUnsT en Fo-<br />

ToGrAFie | markse kijkmomenten | mavrij<br />

9-16u, ma tot 19u | gratis | o.C. marke |<br />

056 24 08 28 | wouter.dursin@kortrijk.be<br />

vAnAF 22 April<br />

eXPo | wAK: KUnsTATelier vAn den<br />

AcHTKAnTer | ook op 23 <strong>april</strong> | workshop<br />

voor kinderen 6-12j |13u30-16u, 14-17u | € 5 |<br />

kunstatelier De loods, Beeklaan 79 a | 056 23<br />

98 96 | kunstatelier@achtkanter.be<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 25<br />

UiT IN kortrIjk | 25


1 <strong>april</strong> tot 1 mei <strong>2011</strong><br />

eXPo | wAK: GinA vAn den Heede<br />

en dominiqUe dewUlF | Diverse materialen<br />

met airbrush afgewerkt en strips |<br />

tem 30 <strong>april</strong> | | ma-za 10-19u | gratis | ring<br />

shopping kortrijk Noord | 056 27 74 41 |<br />

amateurkunsten@kortrijk.be<br />

eXPo| wAK: sTrip in de bib | tem 30 <strong>april</strong> |<br />

selectie beste werken academie | ma-vrij 10-<br />

18u30, za 10-16u | bibliotheek |0494 19 22 36 |<br />

peter.thanghe@telenet.be<br />

sCHIlDerkuNst | wAK: sTeFAAn nUiT-<br />

Ten | tem 1 mei | multimedia, abstract | 14-<br />

18u | gratis | middeleeuwse kelder, grote markt<br />

( ingang via Doorniksestraat)| 0499 43 86 93|<br />

nuittenmores@hotmail.com<br />

eXPo| wAK: HAns oosTerlincK | tem 1<br />

mei | my Narnia: digitale kunst aan het venster |<br />

gratis | stadhuis kant leiestraat | 056 22 90 70 |<br />

onlineweb@netscape.net<br />

eXPo | wAK: KUnsTATelier vAn den<br />

AcHTKAnTer | tem 1 mei | open atelier |<br />

di tem vrij 10-12u, wo en do 13u30-17u30,<br />

vrij 13u30-16u, za-zo 14-17u | gratis | kunstatelier<br />

De loods, Beeklaan 79 a |056 23 98 96|<br />

kunstatelier@achtkanter.be<br />

eXPo| wAK: KUnsTpArcoUrs ieder<br />

een | tem 16 mei | leerlingen kta Drie Hofsteden<br />

| gratis| diverse openbare plaatsen | 056<br />

22 34 81 | marianne.de.vos@pandora.be<br />

sCHIlDerIjeN | wAK: mArTine vAn<br />

TonGel | tem 31 augustus | ma-vrij 10-15u |<br />

gratis | Het trefpunt, ondernemerscentrum,<br />

leiestraat 21 | 056 35 12 04 |<br />

martine_vantongel@hotmail.com<br />

vAnAF 23 April<br />

fotografIe| wAK: KorTrijKse brUG-<br />

Gen in beeld (joHn verbiesT) + wysiwym<br />

| tem 30 <strong>april</strong> | ma-vrij 9-12u30; ma<br />

14-19u, wo 14-16u; za: 9-11u30 | gratis | Hal<br />

stadhuis | 0474 87 64 33 + 0478 83 00 84 |<br />

info@compu-repair.be + tackvalerie@gmail.com<br />

joUw AcTiviTeiT ooK in de nieUwe UiT in KorTrijK ? slecHTs één mAnier !!!! meer UiT-Tips KAn je vinden op:<br />

uit is overal en dé informatiebron voor je<br />

vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd<br />

zien in heel wat vrijetijdskalenders en<br />

websites?<br />

26 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

26 | UiT IN kortrIjk<br />

eXPo| wAK: KUnsT in cinépAlAce |<br />

tem 24 <strong>april</strong>| 14u-22u | gratis |cinéPalace,<br />

zwevegemstraat 13 | 0497 40 37 41 |<br />

sebastiendemeulenaere@hotmail.com<br />

eXPo | wAK: renée GerArd | tem 1<br />

mei| di-za 14-18u, vrij gesloten, zo 10-18u|<br />

gratis | Begijnhofhuisje 39 | 056 27 74 41 |<br />

amateurkunsten@kortrijk.be<br />

eXPo | wAK: FoToGrAFie, beeld-<br />

HoUwwerK en KerAmieK | tem 8 mei |<br />

14-17u | gratis | sint-annazaal Begijnhof | 056<br />

27 74 41 |amateurkunsten@kortrijk.be<br />

eXPo| wAK: KUnsT… meT Goes-<br />

TinG GemAAKT | tem 8 mei | groepstentoonstelling,<br />

diverse disciplines | 14-17u |<br />

gratis | erfgoedhuis | 056 27 74 41 |<br />

amateurkunsten@kortrijk.be<br />

eXPo| wAK: sinT-lUcAsGilde Kor-<br />

TrijK i.s.m. windsor mAidenHeAd,<br />

sAinT-cloUd en bAd GodesberG | tem<br />

8 mei | werk van eigen leden en gastkunstenaars<br />

|14-17u | gratis | erfgoedhuis | 056 35 37 86 |<br />

andrewiels@telenet.be<br />

woensdAG 27 April en<br />

vrijdAG 29 April<br />

eXPo| wAK: KUnsTKijK | groepstentoonstelling,<br />

vernissage 23 <strong>april</strong>, 11u |<br />

woe 9-12u en 14-16u, vrij 9-12u | gratis |<br />

o.C. aalbeke | 0498 90 91 35 |<br />

nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be<br />

vAn 30 April Tem 2 mei<br />

eXPo | wAK: HeUls-pAleT | Heulse<br />

kunstenaars| 9-18u30 | gratis | Buurthuis<br />

molenheem Heule | 0498 90 91 35 |<br />

nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be<br />

Martine Van Tongel<br />

ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login<br />

en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig<br />

in! Deadline invoer: editie juni: 5 mei; editie<br />

juli/aug.: 1 juni<br />

1 mei<br />

BeelDeNDe kuNst | wAndelvoordrAcHT<br />

voor individUele bezoe-<br />

Kers in roelAndT sAvery | Het fantastische<br />

leven en werk van savery is een bron van<br />

boeiende verhalen en verrassende anekdotes.<br />

onze gidsen nemen u graag op sleeptouw eke<br />

1 ste zondag van de maand, reservatie noodzakelijk!<br />

| 11u15 | € 2 (excl. toegangsticket | Broelmuseum<br />

| 056 27 77 80 | www.savery.eu<br />

BeelDeNDe kuNst | AAn de onTbijT-<br />

TAFel meT roelAndT sAvery | voor alle<br />

vroege vogels die meteen ook de tentoonstelling<br />

roelandt savery willen bezoeken serveren we<br />

een authentiek ontbijt in de gezellige oranjerie.<br />

families kunnen nadien gratis deelnemen aan<br />

het kinderparcours. | 9u | € 5 (ontbijt incl. expo<br />

en familieparcours), reservatie noodzakelijk! |<br />

Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.savery.eu<br />

XPo | erFGoeddAG: volKscinemA | Het<br />

vlasmuseum en de Bibliotheek kortrijk staan<br />

stil bij het werk van één van de iconen uit de<br />

vlaamse literatuur: Cyriel Buysse. als naturalist<br />

had hij oog voor de rauwe leefomstandigheden<br />

van de arbeidersfamilies. | 10u | vlasmuseum |<br />

056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be<br />

eXPoProjeCt ‘IeDer eeN’ | kta DrIe<br />

HofsteDeN | 22 aPrIl t/m 16 meI<br />

omgaan met<br />

tegenstellingen<br />

‘De leerlingen en leerkrachten van het kta Drie<br />

Hofsteden volgen elk jaar een ‘wereldburgertraject’.<br />

Dit jaar is gekozen voor het thema ‘tegenstellingen<br />

in ons leven’. tijdens het schooljaar<br />

organiseerde de school een aantal activiteiten in<br />

het kader van dit traject, dat van de leerlingen<br />

de naam ‘Ieder een’ meekreeg: een wandeldag,<br />

een quizdag, een toneelvoorstelling en creatieve<br />

workshops. Daarin ontwierpen de leerlingen, in<br />

samenwerking met kunstenaars, ‘mannetjes met<br />

tegenstellingen’ die ze creatief bewerkten. De resultaten<br />

worden tussen 22 <strong>april</strong> en 16 mei geëxposeerd<br />

op een aantal openbare plaatsen in de stad.<br />

een wandelroute laat je toe om geen enkele locatie<br />

te missen, en ter plekke liggen infobrochures.<br />

R Info: KTA Drie Hofsteden | 056 22 34 81 |<br />

marianne.de.vos@pandora.be | www.kortrijk.<br />

be/tentoonstellingen<br />

R www.kortrijk.be<br />

R www.uitinregiokortrijk.be<br />

R www.uitinvlaanderen.be


© Foto Hol © Foto Hol © Foto Hol<br />

’STRIP BATTLE’ IN ACADEMIE<br />

s t a d s k i e k j e s<br />

Er heerste een drukte van jewelste in de Koninklijke<br />

Academie voor Schone Kunsten<br />

tijdens de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs.<br />

De bezoekers haalden tekenpotloden<br />

en papier boven om heelhuids de<br />

‘Strip Battle’ te doorstaan. Zij kregen welgeteld<br />

één minuut om een striptekening over<br />

een opgegeven opdracht te maken. Anderen<br />

vierden hun creatieve lusten bot op de<br />

reuzenstrip ‘Lof der zotheid’. Dit mondde<br />

uit in een lofzang op de tekenkunst en creativiteit,<br />

wat uiteindelijk de bedoeling was<br />

van de artistieke dag.<br />

driedaagSe maakt<br />

BELLEGEM WIELERGEK<br />

Bellegem was op zaterdag 5 maart in de<br />

ban van de koers. De passage van de driedaagse<br />

van West-Vlaanderen maakte de<br />

<strong>Kortrijk</strong>se deelgemeente wielergek. De<br />

sportliefhebbers waren die zaterdag massaal<br />

aanwezig om de renners de ziel uit<br />

hun lijf te zien spurten. Zelfs wie niet tot<br />

het kransje wielerfanaten behoorde, kon<br />

het wielerspektakel appreciëren. Een koers<br />

is een sociaal gebeuren waarbij je commentaar<br />

geeft op de prestaties van de renners,<br />

een fris pintje drinkt (al is het koud) en<br />

keuvelt met vrienden en kennissen. Jammer<br />

dat Jan Eelen van ‘De Ronde’ niet present<br />

was om alles op film vast te leggen… .<br />

Spinrag begeeStert jong en oud<br />

Spinrag, het ‘kindermuzefestival <strong>2011</strong>’, was<br />

andermaal een schot in de roos. Zowel<br />

jong als oud genoten met volle teugen<br />

van mooie podiumcreaties, tentoonstellingen,<br />

originele ateliers, films en bijzondere<br />

voorstellingen, zoals ‘Muurtje Muurtje’ van<br />

Nat Gras. Deze interactieve dansvoorstelling<br />

introduceerde 2- tot 4-jarigen in de<br />

intrigerende wereld van de hedendaagse<br />

dans. Zij mochten uiteindelijk spelen met<br />

de materialen die de dansers/acteurs zelf<br />

gebruikten. Jong geleerd is oud gedaan.<br />

<strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> zoekt leuke foto’s<br />

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aanslag?<br />

Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen<br />

de <strong><strong>Stad</strong>skrant</strong> maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.<br />

<strong>Stad</strong>Skrant kortrijk | 27


s t a d s k i e k j e s<br />

Werknemers verkennen<br />

nieuwe werkstek<br />

Zowat 80 werknemers waren aanwezig bij het heien van de eerste paal van een nieuwe technische werkplaats op de site Callens in Heule.<br />

Op dit oude bedrijfsterrein verrijst binnenkort een prefabconstructie met zonnepanelen. Deze nieuwbouw geeft onderdak aan een logistiek<br />

centrum voor de stedelijke technische diensten. Deze ingreep past in de strategie van de stad om alle technische infrastructuur te<br />

centraliseren en beter te beheren. De 80 stadsmedewerkers verkenden de plek, zagen dat het goed was en poseerden bijgevolg fier als<br />

een gieter voor de foto.<br />

28 | <strong>Stad</strong>Skrant kortrijk<br />

© Foto Hol

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!