Stadskrant april 2011 - Stad Kortrijk

kortrijk.be

Stadskrant april 2011 - Stad Kortrijk

A a l b e k e

B e l l e g e m

B i s s e g e m

H e u l e

K o o i g e m

K o r t r i j k

M a r k e

R o l l e g e m

kortrijk ooSt

Resultaten wijkbevraging

arCheologie

Middeleeuwse stadspoort

Cultuur

5 jaar Buda

StadSkrant

KortrijK

april 2011 • wordt maandelijks gratis verspreid • met 7 bladzijden UiT in Kortrijk

expo

savery stelt

tentoon


w w w . k o r t r i j k . b e

In deze Stadskrant:

en verder:

• Project Creatieve Starters > 3

• Middeleeuwse poort ontdekt > 6

• Draaiboek voor vrijwilligers > 7

Stadswoning zoekt bewon(d)er(aar)s > 8

• Stop hondenpoep > 11

• Achter deze gevel schuilt > 15

• Vroeger en nu > 16

Kortrijk Kort > 17

• De Mensen > 19

Stadskiekjes > 27

2 | StadSkrant kortrijk

Het is geleden van 1976 dat zoveel kunstwerken

van Roelandt Savery deel uitmaken

van een expo. De tentoonstelling in het

Broelmuseum is dan ook een uitzonderlijke

kans om het fantastische werk van deze

17de eeuwse kunstenaar te bekijken. Je

leest meer op p. 4-5.

Van alle mensen die in het gebied Kortrijk-

Oost wonen, woont 82 procent er graag. Dat

komt door de rustige, aangename woonomgeving,

de contacten met buurtbewoners, de

goede ligging en de nabijheid van diensten,

scholen en winkels. Benieuwd naar de andere

resultaten? Neem een kijkje op p. 9.

Een namiddagje shoppen in Kortrijk hoeft

niet per se een financiële aderlating te betekenen,

althans niet wat het parkeergeld

betreft. Wie geregeld in andere steden parkeert,

zal merken dat Kortrijk democratische

prijzen hanteert. Je leest er alles over

op p. 10.

Kunstencentrum Buda bestaat deze maand

vijf jaar en dat laten de medewerkers niet

onopgemerkt voorbij gaan. Om hun verjaardag

in stijl te vieren, pakt Buda uit met

een feestprogramma vol films, podiumactiviteiten,

debatten én een bijzondere wereldpremière.

Blader snel naar p. 13.

Voor sommige inwoners is het een fluitje

van een cent, anderen vinden het dan weer

een uiterst vervelende bezigheid. Maar willen

of niet, je belastingaangifte moet je ten

laatste op 30 juni indienen bij de Federale

Overheidsdienst Financiën. Een antwoord

op je vragen, krijg je op p. 14.

Draaimolens, viskramen, roetsjbanen, griezelhuizen,

over-de-kop zwiermachines....

Ze krijgen allemaal een plek in het centrum

van de stad. Van 21 april tot 8 mei is Kortrijk

opnieuw twee weken lang in de ban van de

jaarlijkse Paasfoor. Lees meer op p. 20.

Stadskrant Kortrijk is het officiële stadsmagazine van de stad Kortrijk, verschijnt maandelijks (behalve in augustus) en wordt gratis huis aan

huis bedeeld | Verantwoordelijke uitgever: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, Kortrijk | Samenstelling en eindredactie: Team Communicatie,

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Oplage: 39.500 exemplaren | Foto cover: Patrick Holderbeke | Klachten over de bedeling? Neem contact op

met het Team Communicatie, 056 27 87 90 | Heb je zelf nieuws? De redactie verneemt het graag via stadskrant@kortrijk.be.

Vrijwilliger Van de maand

Bernadette

Vandeputte

In ons land leven ongeveer 10.000 personen met Multiple

Sclerose, een aandoening van het centrale zenuwstelsel

die meestal op jonge leeftijd wordt vastgesteld.

Om patiënten zoveel als mogelijk een normaal leven te

geven, staan in onze regio meer dan dertig vrijwilligers

paraat. Bernadette Vandeputte is daar één van.

“Toen iemand uit mijn omgeving de diagnose kreeg, werd ik

geconfronteerd met verschillende symptomen van de aandoening:

gezicht- en gevoelsstoornissen, spraakproblemen, verminderde

kracht in de ledematen, blaasstoornissen, …. Wat de

ziekte precies veroorzaakt, is nog steeds niet ontdekt, waardoor

genezing voorlopig onmogelijk is. De toekomstplannen van de

patiënten vallen hierdoor volledig in duigen. Dat was voor mij

de drijfveer om me als vrijwilliger in te zetten bij de MS Liga”,

begint Bernadette. “Ondertussen help ik al meer dan 20 jaar mee

om activiteiten te organiseren en neem ik ook de taak van voorzitter

op mij. Als vrijwilliger zijn we actief op alle denkbare terreinen.

Zo trekken wij geregeld op pad om patiënten te bezoeken,

organiseren we culturele en maatschappelijke activiteiten, staan

we in voor vervoer, helpen we bij de revalidatie of steken we

een handje toe bij de jaarlijkse chocoladeverkoop. Alle beetjes

helpen om hen het leven aangenamer te maken.”

Voel je je geroepen om als vrijwilliger mee te helpen? Kan je

bovendien goed overweg met de computer? Dan ontvangt

de Liga jou met open armen. Neem contact op met Bernadette

via jo.vandeputte@skynet.be.

, www.ms-vlaanderen.be/help-mee/vrijwilligers

1777

1777

vrijwilligers

Verdraaid

goed


Het Ondernemerscentrum Kortrijk

begon in maart 2009 met het

project Creatieve Starters binnen

de overkoepelende structuur van

Actie voor Starters. Met dit project

wil het centrum de vooruitstrevende

ideeën van beginnende ondernemers

vertalen in succesvolle, groeiende

bedrijven. Met de steun van Europa,

Vlaanderen en de Provincie West-

Vlaanderen konden ondertussen al

160 creatieve starters instappen in

het project.

Matthijs Stichelbaut vatte eind vorig jaar een

individueel begeleidingstraject aan.

“Starters krijgen bij ons een unieke kans

om samen met een individueel toegewezen

specialist te werken aan de versterking

van de commerciële, organisatorische, financiële,

vaktechnische, juridische of innovatieve

aspecten van hun onderneming.

Dankzij de samenwerking met Syntra West,

het Innovatiecentrum West-Vlaanderen,

het Agentschap Ondernemen, de Provinciale

Ontwikkelingsmaatschappij (POM)

en Unizo kunnen we hen experts en een

vaktechnische begeleiding aanbieden”,

steekt coördinator Pieter Jacques van wal.

“Daarnaast kunnen deelnemende starters

gedurende één jaar gebruik maken van

een kantoor- of atelierruimte in één van

de West-Vlaamse bedrijvencentra. Als beginnend

ondernemer krijgen ze het eerste

jaar 50% korting op het normale huurtarief.”

steun en begeleiding

De 23-jarige Matthijs Stichelbaut uit Menen

startte eind vorig jaar met zo’n individueel

begeleidingstraject. Hij is zaakvoerder van

float:left, een bedrijf dat gespecialiseerd is

in webontwikkeling. “Het kriebelde al lan-

ger om op zelfstandige basis te werken.

Acht maanden geleden waagde ik uiteindelijk

de sprong om in bijberoep van

start te gaan. Sinds kort ben ik voltijds als

zelfstandige aan het werk”, aldus Matthijs.

“Ik kan alle beginnende ondernemers

aanraden om in te stappen in het project

Creatieve Starters. Als je een zaak wil opstarten,

komt enorm veel informatie op je

af. Je weet vaak niet waar eerst te beginnen.

Bovendien kan je vooraf maar moeilijk

inschatten of jouw idee klanten zal aanspreken.

Dankzij de begeleidingssessies in

het Ondernemerscentrum Kortrijk kreeg ik

een antwoord op al mijn vragen en twijfels.

Enkele experts hielpen me elk vanuit hun

eigen vakgebied op weg om mijn plan uit

te voeren. Het voelt heel goed om te weten

dat er mensen achter je idee staan en

je daar ten volle in steunen. Ik heb heel veel

aan hen te danken.”

, Geïnteresseerde kandidaten kunnen nog steeds

instappen in het project. Neem contact op met

pieter.jacques@ondernemerscentrumkortrijk.be,

056 28 09 25 of kijk op www.creatievestarters.be

o n d e r n e m e n

Creatieve Starters palmen

Ondernemerscentrum in

Pimp Your Bike

Jong geleerd is oud gedaan, moeten

deze leerlingen van het Sint-Amandscollege

gedacht hebben. Begin februari

kaapten ze de hoofdprijs weg bij de

wedstrijd voor mini-ondernemers in

het Ring Shopping Kortrijk Noord. In

hun onderneming ‘Pimp Your Bike’ verkochten

ze hippe fietsaccessoires en

gadgets aan de aanwezige shoppers.

In totaal namen achtenveertig West-

Vlaamse mini-ondernemingen aan de

verkoopdag deel.

© Foto Hol

StadSkrant kortrijk | 3


Expo over

17 e eeuwse

Magritte

“De 17 e eeuwse schilder Roelandt Savery was een Magritte

avant la lettre. De taferelen lijken echt, maar zijn het niet. Het

is bijna surrealistisch”, aldus Isabelle De Jaegere, conservator

van het Broelmuseum en curator van de prestigieuze

tentoonstelling Roelandt Savery die van 21 april tot 11

september in het Broelmuseum loopt.

4 | StadSkrant kortrijk

“Roelandt Savery ontpopte zich als één van de baanbrekers van de Europese schilderkunst”

Roelandt Savery is in 1576

geboren in Kortrijk.

© Broelmuseum Kortrijk

© Foto Hol


“Hij was een visionair en

een illusionist. Roelandt

Savery voert je mee naar

een andere wereld”

Het is al van 1976 geleden dat het Broelmuseum

een expo aan deze intrigerende

schilder wijdde. Voor de editie 2011 werkt

het museum samen met de Národní Galerie

in Praag. Dat is geen toeval: de artistieke

Kortrijkzaan was een tijdlang actief als

kunstenaar aan het hof van de Habsburgse

keizer Rudolf II in Praag.

navolger Pieter bruegel de oude

“Roelandt Savery is in 1576 geboren in

Kortrijk. De godsdienstoorlogen verdreven

zijn familie naar het Nederlandse Haarlem.

Roelandt ging als schilder in de leer bij zijn

oudere broer Jacob. Hij schilderde aanvankelijk

in de stijl van Pieter Bruegel de Oude.

Het schilderij ‘Plundering van een dorp’ is

daar een treffend voorbeeld van. Savery’s

werk als navolger van de Bruegeliaanse

traditie moet in de smaak gevallen zijn van

de excentrieke Habsburgse keizer en mecenas

Rudolf II. De kunstenaars aan zijn hof

kregen geregeld de opdracht op zoek te

gaan naar mogelijke aankopen om de verzameling

van de keizer aan te vullen. Sommigen

deden zelfs aanbevelingen over aan

te werven kunstenaars. Wij vermoeden dat

ene Bartholomeus Spranger Savery in 1604

geïntroduceerd heeft aan het hof van Rudolf

II”, vertelt Isabelle De Jaegere.

oPwindende smeltKroes

De hofhouding van Rudolf II was een opwindende

smeltkroes van kunstenaars,

astronomen, humanisten en alchemisten.

De keizer beschikte daarenboven over een

rariteitenkabinet, een plantentuin en een

collectie van talrijke levende en opgezette

exotische dieren. Dankzij deze inspirerende

omgeving ontpopte Roelandt Savery zich

als een baanbreker binnen de Europese

schilderkunst. “Rudolf II stuurde Savery op

studiereis naar Tirol waar hij rotsen, waterpartijen

en bergen tekende. Hij gebruikte

deze elementen in zijn landschapsschilderijen

die hij bevolkte met dieren die hij in

de keizerlijke dierentuin had gezien. Het

landschap dat hij schildert lijkt echt, maar is

het niet. Hij maakte composities. Je kan dit

vergelijken met hedendaagse fotocollages.

Hij was een visionair en een illusionist. Roelandt

Savery voert je mee naar een andere

wereld”, aldus Isabelle De Jaegere.

voorliefde voor vogels

Savery profileerde zich vooral als een dierenschilder

met een uitgesproken voorkeur

voor groepen vogels of andere dieren. Bijbelse

en mythologische onderwerpen zoals

Het Aards Paradijs, de zondvloed, De ark van

Noah en Orpheus zijn voorwendsels om

tal van diersoorten af te beelden. “Op die

schilderijen krioelt het van verschillende dierensoorten

die je in de werkelijkheid onmogelijk

samen kan zien. Ook duiken vaak dezelfde

dieren op, zoals de papegaai en twee

zwanen. Hij beeldt ook vaak de meikever en

de vlinder af, symbolen van vergankelijkheid.

De mens krijgt meestal een ondergeschikte

rol toebedeeld ”, aldus de conservator.

dodo

“Op zijn schilderijen tref je vaak de dodo

aan. De Oost-Indische Compagnie had deze

loopvogel vanuit Mauritius meegebracht

naar Nederland. Dit dier, dat niet meteen de

reputatie had intelligent te zijn, was tegen

het einde van de 17 e eeuw uitgestorven. Wij

weten niet of Savery een levend of opgezet

exemplaar heeft gezien. In de tentoonstelling

tonen wij een opgezette dodo, een

mooie reconstructie van dit mysterieuze

dier”, vervolgt de curator. De vooruitstrevende

Kortrijkzaan was waarschijnlijk ook de

maker van het eerste gedateerde stilleven

met bloemen. “Zijn bloemstukken bevatten

altijd tulpen. In die tijd heerste er een echte

tulpomanie. Ook hier is er sprake van samengestelde

stukken: hij bracht bloemen samen

die niet op hetzelfde ogenblik bloeien”.

40 toPstuKKen

De tentoonstelling bestaat uit een 40-tal

topstukken uit Europese collecties, privéverzamelingen

en de collectie van het

Broelmuseum. Je krijgt de evolutie te zien

van de vroege werken in de stijl van Pieter

Bruegel, de unieke landschappen gemaakt

in opdracht van Rudolf II tot de zorgvuldig

gecomponeerde bloemenstillevens en dierenstukken

vol sprekende details.

, 056 27 77 80 of broelmuseum@kortrijk.be

www.broelmuseum.be of www.savery.eu

a a n H e t w o o r d

Kinderen

VerKennen

wereld SaVery

Het Broelmuseum bedacht een educatief

spel voor families met kinderen

van 6 tot 12 jaar. Ook de 1 e , 2 e , en 3 e

graad van het basisonderwijs kunnen

inpikken op het kinderparcours.

Een gekke wetenschapper die een

geheim onderzoek voert, heeft de

hulp van de kinderen nodig. Zij zijn

de wetenschappers-schilders die het

mysterie van de dodo moeten ontrafelen.

Deze vogel is lang geleden uitgestorven.

Gehuld in een schilderskiel

onderzoeken zij de schilderijen van

Roelandt Savery.

, 056 27 77 80 of broelmuseum@kortrijk.be

win een ontbijt

met SaVery

© Broelmuseum Kortrijk

Het Broelmuseum geeft 2 gratis ontbijten

weg voor telkens 2 personen.

De winnaars schuiven op 1 mei van 9

tot 11 uur aan de ontbijttafel aan in de

oranjerie van het Broelmuseum. Daarna

kunnen ze de tentoonstelling gratis

bezoeken. Geïnteresseerd? Mail dan

het antwoord op de volgende vraag

‘Welk uitgestorven dier beeldde

Savery op zijn schilderijen af?’ naar

stadskrant@kortrijk.be. Wij

verwachten jouw antwoord

tegen 11 april.

De winnaars krijgen

een berichtje. WIN

StadSkrant kortrijk | 5


a r c H e o l o g i e

Resten middeleeuwse

poort ontdekt

“De ontdekking van de Leiepoort is geen verrassing. Wij hadden de NV Waterwegen en Zeekanaal

vooraf op de hoogte gebracht dat men er de restanten van de middeleeuwse poort zou aantreffen”,

reageert Philippe Despriet van de vzw Archeologie Zuid-West-Vlaanderen op de vondst van de

overblijfselen van een stadspoort tijdens graafwerken voor de nieuwe Budabrug over de Leie.

“Wij wisten van het bestaan af omdat wij

de stadsrekeningen van 1400-1402 ingekeken

hebben. Onze vrijwilligers hebben

70.000 bladzijden stadsarchief uitgeplozen.

Dit huzarenstukje nam 11 jaar in beslag en

leverde waardevolle info op, die gebundeld

is in thematische publicaties. Het resultaat

van dit formidabel, onbezoldigd en

onbetaalbaar werk - zowel in tijd als in centen

- is dat wij met grote zekerheid kunnen

voorspellen wat men zal vinden bij grote

bouwwerven”, aldus de werkleider.

6 | StadSkrant kortrijk

31 torens en Poorten

“De Leiepoort is één van de 31 torens en

poorten die Kortrijk ooit telde. Samen met

het Vlaams Instituut voor het Onroerend

Erfgoed legden wij de resten bloot. In

1400 gaf de stad opdracht aan Hendrik

Heubins om de stadspoort te bouwen.

Hij was de hofarchitect van hertog Filips

de Stoute. Deze Brabander had net de

werken afgerond van het Bourgondisch

Kasteel dat zich ter hoogte van de hoek

Kasteelkaai en de Kasteelstraat bevond.

Heubins bouwde later nog de Inghelborgtorre,

de Broeltoren aan de noordkant.

De poort bestond uit een centraal

gebouw met twee aanpalende torens en

een watermolen op de kleine Leie. Het

pand was een bakstenen metselwerk, opgetrokken

uit Brabantse kalkzandsteen,

materiaal waarvan de architect veel gebruik

maakte voor zijn andere realisaties.

De poort maakte deel uit van de 2,3 km

lange Kortrijkse stadsmuur.”

© Foto Hol


“Slagkracht van

vrijwilligers is niet te

onderschatten”

vrijwilligers

Werkleider Despriet onderkent als geen

ander het belang van het werk dat vrijwilligers

verzetten. “Onze vereniging telt een

200-tal leden. Sommigen onder hen staan

in voor onderzoek en studie, anderen behartigen

de boekhouding en een 10-tal

zijn actief betrokken bij de opgravingen en

het voorbereidend werk. Hun slagkracht is

niet te onderschatten. Je kan deze gemotiveerde

medewerkers inzetten wanneer de

nood het hoogst is, zelfs op feestdagen. De

ontdekking van de beroemde goudschat

van 1382 in het Begijnhof op paasmaandag

1999 is daar een voorbeeld van.”

vrijwilligers

Verdraaid

goed

“iK Vond de

pelgrimSinSigne

Van thomaS becKet”

Gudrun Martens is sinds 1995 als

vrijwilliger aan de slag bij de vzw

Archeologie Zuid-West-Vlaanderen. “Ik

beschouw het eerder als een hobby.

Geschiedenis heeft altijd mijn interesse

gewekt én door de vzw leer ik nieuwe

mensen kennen die mijn passie delen”.

De gedreven amateurarcheologe

steekt heel wat op tijdens haar vrijwilligerswerk.

“Ik leer hoe een opgraving

in haar werk gaat en waarop je moet

letten, je krijgt aan de hand van diverse

materialen een beeld van hoe de mensen

vroeger leefden en hoe de stad

eruit zag: het gravenkasteel, de stadsmuur,

de pottenbakkerswijk, …”

Gudrun was een bevoorrechte getuige

bij een aantal belangwekkende

opgravingen: “Ik bewaar goede herinneringen

aan de ontdekking van de

gouden muntschat van 1382 in huisje

nummer 35 in het Begijnhof. En ik heb

een pelgrimsinsigne van Thomas Becket

gevonden in de citerne van de Artillerietoren”.

Voel je je schuldig omdat je tijdens

de koude wintermaanden amper tijd

maakte voor een babbel met je buren?

Dan moet je binnenkort beslist

werk maken van een buurt –of straatfeest.

Om je te helpen bij de organisatie

publiceerde de stad onlangs een

handig ‘Draaiboek voor vrijwilligers’.

In de publicatie vind je een volledige leidraad

om allerlei activiteiten in Kortrijk

zo vlot mogelijk te laten verlopen. Bovendien

krijg je de nodige informatie om

alles op een veilige manier uit te werken.

En alsof dat nog niet genoeg is, bundelt

de brochure ook een aantal bruikbare

tips om van jouw activiteit of bijeenkomst

een geslaagd feest te maken.

bruiKbare tiPs

Wist je bijvoorbeeld dat je gratis afvalbakken

en herbruikbare bekers kan ontlenen

bij de directie Leefmilieu van de

stad? Onder bepaalde voorwaarden kan

je zelfs een subsidie ontvangen voor de

organisatie van je buurtfeest of verenigingsactiviteit.

In een laatste deel geeft

v r i j w i l l l i g e r s

draaiboeK Voor VrijwilligerS

de brochure een overzicht van alle zaken

waar je rekening mee moet houden als

je een activiteit wil organiseren. Zo moet

je steeds een aanvraag indienen bij de

dienst Evenementen van de stad, moet

je een elektriciteit- en wateraansluiting

aanvragen, kan je maar beter voorzien

zijn van een drankvergunning en klop je

ook best eens aan bij de politiezone Vlas.

Op die manier kan je samen met je vrienden

en familie zorgeloos genieten van

een buurtontbijt, straatbarbecue, kerstmarkt

of Halloweenwandeltocht.

infoavond

Wil je de brochure op de kop tikken?

Haal dan een gratis exemplaar af aan de

snelbalie van het stadhuis, Grote Markt

54 in Kortrijk of kom op 6 april naar de

infoavond voor vrijwilligers in het dakcafé.

Van 19.15 uur tot 21.30 uur kom

je er alles te weten over subsidies, verplichtingen,

uit te lenen materiaal, ….

Inschrijven kan via vrijwilligers@kortrijk.

be. De toegang is gratis.

, www.kortrijk.be/vrijwilligers

StadSkrant kortrijk | 7


w o n e n

Stadswoning zoekt gedreven BEWONderaarS

Kortrijk onderging een ware metamorfose met onder andere de bouw van zeven bruggen, de

realisatie van het nieuwe ziekenhuis, de opening van het winkelcentrum ‘K in Kortrijk’, … .

Andere projecten staan in de steigers, zoals de aanpak van de stationsomgeving met de bouw van

een nieuwe bibliotheek, de ontwikkeling van ‘Weide-Blekerij’ met het nieuwe politiekantoor, ….

Kortom, de verdere uitbouw van Kortrijk als centrumstad is een feit. Een dergelijke stad heeft

echter bewoners en bezoekers nodig om volop tot haar recht te komen.

Probleem is dat Kortrijk, net als andere

steden, af te rekenen heeft met een stadsvlucht

van jonge gezinnen die hun toevlucht

zoeken in de verkavelingen in de

rand. Vandaar dat Kortrijk investeert in de

creatie van een aangenaam woonklimaat

in het centrum. Het Kortrijkse Stadsontwikkelingsbedrijf

(SOK) lanceerde een project

dat een antwoord biedt op de vraag van

jonge gedreven mensen, die in het hart

van de stad ruimte zoeken om eigentijdse

betaalbare stadswoningen te realiseren.

Het project ‘stedelijke woonkavels’ in Gent

diende als inspiratiebron.

Krotten oPKoPen en sloPen

Het werkingsgebied bestaat uit het stads-

Het SOK lanceerde een project om betaalbare stadswoningen te realiseren.

8 | StadSkrant kortrijk

deel Zwevegemsestraat - Pluimstraat -

Slachthuisstraat (omgeving Veemarkt) in

Kortrijk, een buurt met heel wat potentieel

op wandelafstand van het station, het winkelcentrum,

…. Het initiatief van het SOK

kadert in een totaalaanpak van bouwblokrenovatie.

Stad Kortrijk, OCMW en andere

partners werken samen aan de opwaardering

van de buurt. Het SOK kocht 10 verouderde

huizen en verkoopt die op zijn beurt

tegen financieel interessante voorwaarden.

De kopers moeten zich engageren om het

pand te slopen en op deze nieuw gecreëerde

bouwkavel een aantrekkelijke gezinswoning

te bouwen, die ze ook zullen bewonen.

Daarnaast verkoopt het SOK drie beluikhuisjes

om ze grondig te renoveren.

soK KijKt toe

Voor het ontwerp kunnen gezinnen een

beroep doen op de architecten die het

SOK selecteerde: Ampe.Trybou-Architecten,

Arch-ID, ADVK-architecten en Pascal

Schneider Architectuur. Het SOK koos

hen voor hun vernieuwende visie, esthetiek,

architecturale kwaliteit, duurzaamheid,

functionaliteit en flexibiliteit inzake

de ‘nieuwe stadswoning’. De gemiddelde

kostprijs van een nieuwe woning (all in)

bedraagt ongeveer 175.000 euro. De kopers

kunnen genieten van de nu nog interessante

btw-tarieven in het kader van

sloop en nieuwbouw. Eenmaal de verkoop

rond is, is het aan de kopers om in

overleg met hun architect contact op te

nemen met aannemers en de werken uit

te voeren. Het SOK volgt de werkzaamheden

op afstand en bewaakt via een begeleidingscommissie

de planfase, de kwaliteit

en uitstraling van het initiatief. Het

resultaat zal bestaan uit 13 nieuw gerealiseerde

rijwoningen. Leuk daarbij is dat het

niet gaat om geprefabriceerde woningen,

maar om huizen waar de gezinnen zelf in

overleg met de architect hun ziel en creativiteit

in kwijt kunnen om er een eigen

stads-‘thuis’ van te maken.

, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk,

Grote Markt 54 in Kortrijk, 056 20 64 96 of

stadsontwikkeling@kortrijk.be


82% van de mensen

woont hier graag !

Van alle mensen die in het gebied Kortrijk Oost wonen, woont 82 procent er graag. Dat komt

door de rustige, aangename woonomgeving, de contacten met buurtbewoners, de goede ligging

en de nabijheid van diensten, scholen en winkels.

Als minder positieve punten schuiven de

bewoners de verkeersdrukte, het onderhoud

van het openbaar domein en diverse

soorten overlast naar voor. De antwoorden

op de vraag wat de mensen het belangrijkst

vinden, leidt tot een opmerkelijke top drie:

1. mijn woning; 2. groen en 3. overlast aanpakken.

Dit alles en nog veel meer blijkt uit

de resultaten van de wijkbevraging in Kortrijk

Oost. Het gebied loopt ten noorden van

het Kanaal Kortrijk-Bossuit en reikt tot de

ring rond Kortrijk. Het stadsdeel bestrijkt de

wijk Venning, de omgeving rond de Gentsesteenweg

en de buurt rond het open zwembad

aan de Abdijkaai. 198 gezinnen vulden

het enquêteformulier in. Zij vertegenwoordigen

478 personen, of ongeveer 40% van

het totaal aantal bewoners in deze wijk. De

resultaten geven het stadsbestuur een schat

aan informatie over hoe de bewoners naar

hun buurt en omgeving kijken. De Stadskrant

licht alvast een tipje van de sluier op.

woning

Meer dan 80% is tevreden over hun woning

en het comfort. Ruim 24% geeft echter aan

dat hun woning inzake energiezuinigheid

slecht tot heel slecht scoort. De sociale

woonwijk en de Vennestraat zijn hierbij de

zwarte vlekken. Niettemin heerst een hoge

interesse tot deelname aan acties om het

energieverbruik en de duurzaamheid van

de woning te verbeteren.

groen

Hoewel meer dan de helft van de inwoners

tevreden is met de groene ontmoetingsruimtes,

blijkt dat heel wat mensen zelden of nooit

gebruik maken van deze groene ruimtes.

overlast

Via de enquêteresultaten kwamen diverse

soorten van overlast naar boven. Het betreft

vooral verkeersoverlast, lawaai en vandalisme.

verKeersdruKte

De meeste bewoners zijn ontevreden over

de hoge verkeersdrukte. Dit is vooral van

toepassing voor de Deerlijksestraat en de

Gentsesteenweg. Sommige straten maken

melding van parkeerproblemen en slordigheid

in de wijk.

voorzieningen

Van alle ondervraagden vindt 90% het belangrijk

dat er op de wijk een aanspreekpunt

voor de politie uitgebouwd is. 67% meent

dat er voldoende winkels in de buurt zijn.

In de Vennestraat, de sociale woonwijk, de

omgeving Stasegemsesteenweg en de Verversstraat/Schildersstraat

vindt men echter

dat de buurt onvoldoende winkels telt.

o n d e r z o e k

mijn buur(t)

Bijna 30 procent van de bevraagden is van

mening dat er in de nieuwe wijk een gemeenschapsruimte

moet komen. Ongeveer

17 procent is bereid om mee te werken aan

acties in de Venningbuurt. Heel wat gezinnen

vinden overigens dat er meer initiatieven

mogen komen voor kinderen en jongeren.

, Alle enquêteresultaten kan je nalezen op

www.kortrijk.be/goedidee.

Goed idee!

De enquêteresultaten vormen de basis

voor de campagne ‘Goed Idee’. Alle

bewoners van de wijk Kortrijk Oost

krijgen hierbij de kans om een goed

idee of een originele oplossing voor

te stellen om hun buurt verder te verbeteren.

De enquêteresultaten en de

goede ideeën zullen vervolgens de

basis vormen om stap voor stap te

werken aan een betere leefomgeving.

Heb je zelf een goed idee? Laat het

weten via goedidee@kortrijk.be of bel

gebiedswerker Tim Hautekeete op het

nummer 056 27 72 24.

StadSkrant kortrijk | 9


p a r k e r e n

P Broeltorens is comfortparking

Een namiddagje shoppen in Kortrijk hoeft niet per se een financiële aderlating te betekenen,

althans niet wat het parkeergeld betreft. Wie geregeld in andere steden parkeert, zal merken dat

Kortrijk democratische prijzen hanteert. Parko agb, parkeerbedrijf van de stad, hertekende het

parkeerbeleid waardoor de automobilist het aantal beschikbare parkeerplaatsen maximaal kan

benutten. Sinds kort is P Broeltorens een volwaardige comfortparking.

Het parkeerbeleid voorziet in de binnenstad

een betalend regime met speciale faciliteiten

voor de bewoners. P Broeltorens

heeft nu ook het rijtje van betalende parkeerterreinen

vervoegd. Voortaan moet je

overal in de binnenstad de portemonnee

bovenhalen voor een parkeerplaats.

veiligheid

Doordat P Broeltorens de status van ‘comfortparking’

verworven heeft, is de veiligheid

erop vooruit gegaan. Je kan rekenen

op permanent cameratoezicht. Daarenboven

slingert er geen rommel rond en is

10 | StadSkrant kortrijk

het terrein steeds opgeruimd en proper.

P Broeltorens beschikt over slagbomen die

de toegangscontrole mogelijk maken. De

inritten bevinden zich aan de IJzerkaai en

Dam, de uitritten aan de Damkaai en Dam.

Je hebt de keuze uit verschillende betaalmogelijkheden:

cash, voordelige abonnementensystemen

en Visa of Mastercard.

Gebruik je kredietkaart aan de slagboom

bij de in- en uitrit en je vermijdt wachttijden

aan de betaalautomaat of de zoektocht

naar gepast geld. Het parkeerterrein

is 7 dagen op 7 en de klok rond open. Je

kan dus steeds je wagen ophalen.

ParKeergeleidingssysteem

P Broeltorens is opgenomen in het dynamisch

parkeergeleidingssysteem op de

stadsring. Dat betekent dat je geen stresserende

rit door de binnenstad moet maken

om een geschikte parkeerplaats te vinden.

Zodra je Kortrijk binnenrijdt, weet je perfect

op welk boven- of ondergronds parkeerterrein

je de wagen kan achterlaten. De parkeerwijzers

leiden je vlot naar één van de

beschikbare parkeerplaatsen. Dankzij het

telsysteem weet je altijd hoeveel plaatsen er

op elk parkeerterrein nog vrij zijn.

democratische Prijzen

Als je overdag (8 tot 20 uur) méér dan 2 uur

wil parkeren op P Broeltorens, moet je 2

euro ophoesten. Vanaf 20 tot 8 uur bedraagt

het parkeergeld 1,50 euro. Deze bijdrage

is democratisch. Het eerste uur parkeren

is steeds gratis. Ook de prijzen van andere

comfortparkings vallen mee. In P Schouwburg/Veemarkt

in het centrum betaal je

voor een parkeertijd van 5 uur 5 euro. Ter

vergelijking: in P Zeeparking/Kursaal/Visserskaai

in Oostende tel je voor dezelfde

parkeertijd 8,50 euro neer. P Meir in Antwerpen

kost voor dezelfde parkeerduur 10 euro.

, Een brochure met een volledig overzicht van

alle beschikbare parkings in de stad kan je gratis

afhalen bij Parko, Grote Markt 54 in Kortrijk, 056

27 83 83 of www.parko.be.


Geen hondenpoep

in het straatbeeld

Een frisse neus halen tijdens de dagelijkse wandeling met de hond

is een ontspannende bezigheid. Jammer genoeg springen niet alle

baasjes plichtbewust om met de ontlasting van hun viervoeter.

Hondenpoep scoort hoog in het lijstje van ergernissen.

Ruim 10 jaar geleden verschenen de eerste

hondentoiletten in de parken en het wijkgroen

in Kortrijk. Zowat 25 % maakt op een

correcte manier gebruik van die toiletten.

Ruim 40 % gooit de gebruikte hondenpoepzakjes

in de toiletten. 35 % beschouwt het

hondentoilet als de ideale plaats voor sluikstorten

en kattenbakvulling. Deze cijfers gaven

stof tot nadenken en een nieuwe aanpak.

De hondentoiletten die de beste resultaten

voorlegden, kregen een grondige opknapbeurt.

De hondentoiletten waar de baasjes

gebruikte ‘hondenpoepzakjes’ achterlieten,

ruimden plaats voor speciale afvalbakken.

15 ervan zijn uitgerust met een verdeler

van hondenpoepzakjes. Daar kan je gratis

een nieuwe voorraad zakjes inslaan voor

het geval jouw viervoeter over iets te dynamische

darmen beschikt.

boete voor hardleerse baasjes

Hardleerse hondenbezitters die het vertikken

de zakjes te gebruiken en hun hond

zijn gang laten gaan, krijgen een gemeen-

telijke administratieve sanctie. Het politiereglement

windt er geen doekjes om: het

achterlaten van hondenpoep staat gelijk

met sluikstorten. Sinds 1 januari 2009

geldt een politieverordening die paal en

perk stelt aan feiten die voor overlast en

irritatie zorgen. Hondenpoep op de stoep

behoort tot de overtredingen waarvoor je

een administratieve boete riskeert die kan

oplopen tot 250 euro. Het politiereglement

stelt duidelijk dat je op de openbare weg

en openbare plaatsen je hond aan de leiband

moet houden. Wie graag zijn hond

los laat lopen, kan terecht op de hondenloopweide

aan de Kransvijver in Heule. De

stad legde er een dergelijke weide aan op

vraag van de bewoners. Bij de heraanleg

van het wijkgroen en parken zal de stad

nagaan of de inplanting van nieuwe loopweiden

gewenst en mogelijk is.

, Gratis Meldpunt 1777

Directie Leefmilieu, Rekkemsestraat 54, Kortrijk

, De folder ‘Geen poep op de stoep’ kan je

downloaden op www.kortrijk.be/hondenpoep

l e e F m i l i e u

KortrijK

tot uw dienst

Kortrijk staat voor kwalitatieve

dienstverle ning. Op

veel verschillende manieren

zorgen we dat elke klant bij

ons bestuur terecht kan !

onze telefoonnummers

Stadsbestuur Kortrijk

1777 ( gratis)

Fax 056 27 70 09

Vanuit het buitenland:

00 32 56 27 70 00

(ma tot vrij van 9 -17 uur)

• Bibliotheek | 056 27 75 00

• Sportdienst | 056 27 80 00

• Toerisme | 056 27 78 40

• UiT in Kortrijk | 056 23 98 55

• OCMW | 056 24 48 00

• Parko | 056 27 83 83

• Politie | 056 23 96 11

stad KortrijK - stadhuis

Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

info@kortrijk.be | www.kortrijk.be

e-loKet

www.kortrijk.be/eloket (24u op 24u)

1777

StadSkrant kortrijk | 11


v r i j e t i j d

baliediensten stadhuis (loKetten)

• maandag 9-12.30 uur / 14-19 uur

• dinsdag 9-12.30 uur

• woensdag 9-12.30 uur / 14-16 uur

• donderdag 9-12.30 uur

• vrijdag 9-12.30 uur

• zaterdag 9-11.30 uur

(enkel baliedienst burgerzaken)

De stad probeert je zo goed mogelijk te

helpen tijdens de openingsuren. Mocht je

om een of andere reden niet bij ons kunnen

langskomen tijdens deze uren, dan

maken wij graag een afspraak.

Verlofregeling

Tijdens juli en augustus zijn de baliediensten

na 21 juli enkel open op weekdagen

en in de voormiddag. Vanaf de

laatste volledige week van augustus

geldt opnieuw de normale openingsregeling.

Raadpleeg www.kortrijk.be

voor de openingsregeling tijdens de

eindejaarsperiode.

centrale bibliotheeK

• maandag tem vrijdag 10-18.30 uur

• zaterdag 10-16 uur

meldPunt 1777

Je kan voor al je vragen, suggesties,

meldingen en klachten over de stadswerking

(voetpad, wegdek, zwerfvuil,

groenonderhoud,...) terecht op het

gratis meldpunt. Binnen het meldpunt

behandelen de medewerkers ook meldingen

over elke vorm van discriminatie

(vb: discriminatie op grond van

geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid,

burgerlijke staat, huidskleur,...).

Dit meldpunt bereik je als volgt:

• Telefonisch op het nummer 1777

(gratis nummer) en dit elke werkdag

van 9 tot 17 uur

• Op www.kortrijk.be/meldpunt is

een meldingsformulier te vinden

dat je online kan invullen.

• E-mail: meldpunt@kortrijk.be

• Schriftelijk: Meldpunt Kortrijk, Grote

Markt 54, 8500 Kortrijk

• Kom langs tijdens de openingsuren.

Meldingen over discriminatie graag

na afspraak.

Je melding of klacht wordt steeds in

alle vertrouwen behandeld.

12 | StadSkrant kortrijk

Track* lanceert

cadeaucheque

Ben je op zoek naar een origineel cadeau voor een bevriend

muzikant of zanger? Dan is de cadeaucheque van Muziekcentrum

Track* het ideale geschenk! De bon geeft je recht op repetitie- of

opnametijd in het muziekcentrum voor een bedrag naar keuze.

Het muziekcentrum aan het Conservatoriumplein

lokt al enkele jaren grote artiesten

naar zijn studio’s. Niemand minder dan

Steak Number Eight en Balthazar maakten al

gebruik van de ruimtes om muziek te maken.

De vroegere Radio2-studio’s beschikken

dan ook over een grote en kleine opnamestudio

van uitstekende kwaliteit. Beide

studio’s hebben een afzonderlijke controlekamer

en hebben elk een eigen akoestiek

en sfeer. De grote studio is volledig in vast

tapijt en heeft zelfs een apart inzinglokaal.

Wil je de ruimte gebruiken om een opname

te maken, dan betaal je als Kortrijkse

band 30 euro per dag of 150 euro per week.

Niet-Kortrijkse artiesten betalen het dubbel.

Kortrijkse muziekgroepen die repetitietijd

willen kopen, betalen 10 euro per repetitie.

Niet-Kortrijkse bands betalen 15 euro.

, Je kan de cadeaucheque kopen aan het

onthaal van Muziekcentrum Track*,

www.muziekcentrumtrack.be

gratiS repetitie-

of opnametijd!

De Stadskrant mag alvast

drie muzikanten of

bands gelukkig maken

met een gratis cadeaucheque

ter waarde van

30 euro. Interesse? Stuur

dan een e-mail met als onderwerp

Stadskrant wedstrijd’

naar info@muziekcentrumtrack.be.

De winnaars krijgen een bericht.

Biodivers hoekje

WIN

Klein Hoefblad is een echte voorjaarsbode. Dit jaar

staken de gele bloemhoofdjes al eind februari boven

de grond. Deze bloempjes lijken enigszins op deze

van de paardenbloem. Enkele weken later komen ook

de blaadjes boven de grond en in april zijn enkel de

blaadjes nog zichtbaar. Zij hebben een hoefachtige

vorm en verklaren meteen ook de naam. De wetenschappelijke

naam, Tussilago farfara, verwijst dan weer

naar de medicinale werking als anti-hoestmiddel.


Kunstencentrum Buda bestaat deze maand vijf jaar en dat laten de medewerkers niet

onopgemerkt voorbij gaan. Om hun verjaardag in stijl te vieren, pakt Buda uit met een

feestprogramma vol films, podiumactiviteiten, debatten én een bijzondere wereldpremière.

Het kunstencentrum ontstond eigenlijk al

in 2004 toen drie Kortrijkse vzw’s met elkaar

in zee gingen. Beeldenstorm, Dans in

Kortrijk en de toenmalige Limelight bundelden

hun krachten en stichtten samen

een bioscoop voor het alternatieve filmgenre,

een werkplek voor artiesten en een

creatieve plek voor de organisatie van festivals.

Na amper vijf jaar werking is duidelijk

dat het concept een schot in de roos is.

iedereen welKom

Jaarlijks pikken zo’n 30.000 kijklustigen een

film mee in Budascoop, dagen 20.000 personen

op tijdens de festivals Buda Libre of

Fresh en ondersteunt Buda zo’n 200 nationale

en internationale artiesten bij de creatie

van nieuwe theater –en dansvoorstellingen.

Leeftijd, ervaring of nationaliteit is

hierbij niet van belang. Iedereen die een

voorstelling in elkaar wil boksen, is welkom

in het kunstencentrum. Artiesten als

Kris Verdonck en Charlotte Vanden Eynde

zijn ondertussen internationaal bekend,

maar zakken nog geregeld af naar Buda

om een nieuwe productie te starten. In het

centrum krijgen ze de kans om drie weken

lang voltijds op een podium te repeteren.

Dit is een uitzondering in de theaterwereld.

Bovendien kunnen ze steeds een

beroep doen op de aanwezige technici

en artistieke begeleiders. Buda fungeert

als het ware als een soort dienstencentrum

voor individuele kunstenaars. Dit is

vrij uniek in West-Europa. Om de artiesten

de kans te geven hun voorstelling in een

beschermde omgeving uit te testen, riep

men onlangs de groep ‘Companieros’ in

het leven. Het gezelschap bestaat uit een

aantal vrijwilligers die op geregelde tijdstippen

feedback geven over de voorstelling.

Speciaal voor zijn vijfde verjaardag

pakt Buda daarom uit met een ‘Best Of’ van

voorstellingen die in hun huis gemaakt zijn

en ondertussen hoge ogen gooiden in andere

theaterzalen.

toeKomstPlan

Met drie filmvertoningen per dag verblijdt

Budascoop jaarlijks vele duizenden filmliefhebbers.

Om op ditzelfde elan verder

te gaan, wil het kunstencentrum de komende

jaren nog meer alternatieve films

naar zijn zalen halen. Daarenboven maken

de medewerkers plannen om enkele inhoudelijke

lijnen van het centrum verder

uit te stippelen. Dit doen ze door publieke

debatten te voeren over kunst en ecologie,

kunst en economie, kunst in publieke

ruimte of kunst en (inter)nationaal werk.

Zo moet het binnen enkele jaren mogelijk

zijn om jonge amateur-skaters te laten

samenwerken met een professionele choreograaf,

begeleid door muziek van een internationale

gitaarband. Het kunstencentrum

kreeg alvast goed nieuws vanuit de

Europese Unie. Het Advanced Performing

Arts Project, een Europees netwerk van

kunstencentra waarvan Buda aan de basis

lag, krijgt de komende jaren maar liefst 2.5

miljoen euro subsidie!

feestProgramma

Op zaterdag 16 april geeft Buda de aftrap

voor zijn feestprogramma met een wereldpremière

van formaat. Tijdens een zeven

uren durende marathon kan je als eerste

kennismaken met de Britse serie Psychoville,

een zwarte komedie bedacht door de makers

van The league of gentlemen.

, Benieuwd naar de andere activiteiten?

Neem een kijkje in de Uit-kalender of

surf naar www.budakortrijk.be.

c u l t u u r

Kunstencentrum Buda

viert vijfde verjaardag

StadSkrant kortrijk | 13


F i n a n c i e n

Tax-on-web is kinderspel !

Voor sommige inwoners is het een fluitje van een cent, anderen vinden het dan weer een uiterst

vervelende bezigheid. Maar willen of niet, je moet je belastingaangifte ten laatste op 30 juni

indienen bij de Federale Overheidsdienst Financiën.

Net als vorig jaar kan je je belastingbrief op

papier invullen of kiezen voor Tax-on-web.

Hoewel deze digitale manier heel wat voordelen

biedt, is het voor veel inwoners nog

niet helemaal duidelijk hoe het systeem precies

werkt. De Stadskrant verzamelde daarom

enkele veelgestelde vragen en klopte aan bij

Gino Baert, medewerker bij de FOD Financiën.

Kan iedereen tax-on-web gebruiKen?

In principe kan iedereen zijn inkomsten in

de personenbelasting aangeven via het internet.

Het enige wat je nodig hebt, is een

computer met internetaansluiting. Op dit

moment zijn er nog drie uitzonderingen

waarbij je geen gebruik kunt maken van

de digitale dienst: de aangifte van een persoon

die in 2010 overleden is, de belasting-

TUSSEN ONS GEZEGD...

14 | StadSkrant kortrijk

plichtige die in 2010 weduwnaar of weduwe

is geworden en de belastingplichtigen

die op 1 januari 2011 minder dan één jaar

feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk

een aangifte willen indienen.

hoe dien je bijlagen, bewijsstuKKen

of toelichtingen in?

Het is wettelijk niet verplicht om bijlagen

aan je aangifte toe te voegen. Je moet de

bewijsstukken wel minstens zeven jaar

bewaren voor het geval de administratie

erom vraagt. Als je bepaalde zaken toch wil

verduidelijken, kan je word of excel-documenten

omzetten naar pdf en die alsnog

bij de digitale aangifte voegen. Wil je daarenboven

een extra woordje uitleg geven,

dan kan je het tabblad nota’s gebruiken.

wat is het verschil met een

PaPieren aangifte?

De inhoud is vanzelfsprekend identiek aan

de papieren aangifte. Toch biedt Tax-onweb

heel wat voordelen: het invullen gaat

merkelijk sneller, je kunt de aangifte 24/24u

invullen en doorzenden, je hebt minder

kans om fouten te maken, je krijgt automatisch

een eerste raming van het bedrag dat

je moet betalen of terugvordert, ….

waarom zijn bePaalde gegevens

vooraf al ingevuld?

Alle informatie waarover de administratieve

diensten beschikken, zal inderdaad al

zichtbaar zijn op je digitale belastingbrief.

Zo zal je zien dat persoonlijke informatie,

gegevens van eventuele voorafbetalingen,

data over loon-of pensioenfiches, een vervangingsinkomen,

giften, betalingen voor

pensioensparen of prestaties met dienstencheques

al ingevuld zijn. Dit is vooral

met de bedoeling om het jou gemakkelijker

te maken. Bovendien beperk je zo de

kans op eventuele fouten.

, www.taxonweb.be

meer weten?

Wil je de stap zetten om dit jaar je belastingaangifte

digitaal in te dienen?

Kom dan zeker langs op de gratis

infoavond die de stad organiseert.

Gino Baert geeft er een antwoord op al

je vragen over Tax-on-web. Bovendien

ga je naar huis met een volledig promopakket.

Je kan de sessies volgen op

10 mei om 19.30 uur in het stadhuis,

Grote Markt 54 in Kortrijk of op 18 en

23 mei om 19.30 uur in het buurthuis

Molenheem, Izegemsestraat 205 in

Heule. Inschrijven kan via stadskrant@

kortrijk.be of 056 27 87 96.


Achter deze gevel schuilt…

In de Pluimstraat 5-7 vinden we één van Kortrijks best bewaarde geheimen: Feestzaal Scala. De

plaats heeft een rijke geschiedenis, die de Unie der Zorgelozen mondjesmaat in kaart brengt. In

2009 kocht de Unie het gebouw met borgstelling van OCMW Kortrijk en financiële steun van de

Nationale Loterij.

Het sociaal-artistieke gezelschap van de

Unie wil er zijn vaste theaterstek annex ontmoetingsplaats

van maken. In afwachting

leggen medewerkers hun oor te luisteren

bij de omwonenden. Hun verhalen verschijnen

in De Gazet van de Unie en krijgen

ook hun plaats in andere projecten.

van feestzaal tot veldhosPitaal

De oudste herinneringen aan zaal Scala

gaan terug tot begin 20ste eeuw. Het pand

was toen eigendom van een treinbestuurder

die bij een arbeidsongeval beide benen

verloor. Enkele jaren later vermeldt het

bevolkingsregister een nieuw beroep voor

de man: cabaretier. Vermoedelijk trad hij als

‘man zonder benen’ op als een soort van

kermisattractie in zijn eigen feestzaal. De

wijk is in die tijd een uitgaansbuurt bij uitstek.

In 1898 telde de Pluimstraat alleen al

liefst 24 cafés. Ook in de omliggende straten

tierde het nachtleven welig met bordelen,

feestzalen en estaminets van soms

bedenkelijk allooi. Tijdens Wereldoorlog I

fungeerde de Scala wellicht als veldhospitaal

voor de Duitsers, misschien ook voor

de Engelsen. Na de Grote Oorlog kon men

De oude feestzaal Scala.

De Unie der Zorgelozen wil het pand in haar oorspronkelijke staat herstellen.

er opnieuw feesten. De Scala werd een bekende

dancing, met bovengalerij en orgel.

Toen om elf uur ’s avonds de orgelmuziek

op politiebevel moest stoppen, floten handige

muzikanten enthousiast de walsen

van Johann Strauss op hun vingers en de

mensen dansten vrolijk voort. Er vonden

ook Oberbayern-avonden plaats, met berglandschappen

op de muren geschilderd,

stenen potten bier en Tiroler outfits. Tegen

die tijd was de Pluimstraat een bloeiende

winkelstraat. Buurtbewoners herinneren

zich dat ze voor alles in de eigen straat terecht

konden: een bakker, een slager, een

apotheker,…. Dat bleef zo tot eind jaren

zestig, toen de buurt begon te tanen.

Kermisattractie

Tijdens Wereldoorlog II bood zaal Scala

onderdak aan de richting houtbewerking

van het VTI. De school zelf was opgeëist

k n a p p l e k j e

door de Duitsers. Later tijdens de oorlog

stond er een tijdlang een kermisattractie

in de Scala: de botsauto’s. Na de Tweede

Wereldoorlog werd de dancing in ere hersteld.

Toch was het liedje bijna uit. Aan

de straatzijde kwam er een fietswinkel

en de achterliggende zaal werd ingericht

als garage. Met steeds meer auto’s in het

straatbeeld bleek een overdekte parking

lucratiever dan een feestzaal. De parketvloer

van de Scala maakte plaats voor

straattegels. Maar er is hoop. De Unie der

Zorgelozen wil de zaal zoveel mogelijk in

haar oorspronkelijke staat herstellen. Als

alles goed gaat verrijst de Scala binnen

afzienbare tijd uit haar as.

, Wie de Unie kan helpen in haar zoektocht naar

de geschiedenis van de Scala en haar buurt kan

hen contacteren via 056 22 04 00 of

www.uniederzorgelozen.be.

KortrijKs dialectwoord van de maand: fouteren

Werkwoord. Fr. foutre. 1. vlotten, opschieten. ’t En foutert nie: het schiet niet op, het wil niet lukken; ’t en ga nie fouteren: het zal niet lukken;

k’ en ben nie gefouterd van voort te doen: ik kan niet voortwerken, ik word voortdurend onderbroken; zijnen harink foutert nie: zijn

haring braadt niet – 2. mopperen, knorren, foeteren. Je stond ip mij te fouteren: hij was op mij aan het mopperen.

[Bron] Kortrijks Woordenboek, Dr. Frans Debrabandere

StadSkrant kortrijk | 15


v r o e g e r e n n u

oproep

De rubriek ‘Vroeger en nu’ is een vertrouw item in deze Stadskrant. Voor deze

rubriek hebben wij uiteraard leuke kiekjes van weleer nodig. Heb jij nog foto’s

uit de oude doos die een plaats verdienen in deze rubriek? Stuur ze dan in

hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be.

16 | StadSkrant kortrijk

en toen

was er...

begin jaren zestig

De linkerkant van deze foto toont het Kortrijks

slachthuis op de Veemarkt in het begin

van de jaren zestig. Vroeger vonden de slachtingen

van het vee plaats in het Vleeshuis in

de Leiestraat-Papenstraat, ter hoogte van

het nieuw stadhuis. Dit veroorzaakte zoveel

overlast en geurhinder dat de stad een nieuw

slachthuis bouwde buiten het centrum, op

een terrein net buiten de stadswallen tussen

de Gent- en de Sint-Janspoort. Om de

toegang tot het slachthuis te verbeteren, bestraatte

men in 1859 de wandelweg aan de

noordkant van de stadsgracht. Door het dempen

van de wallen en het plaveien van de vrijgekomen

ruimte, ontstond de Veemarkt. De

wat oudere stadsgenoten noemen dit plein

‘Koeiemarkt’ omdat de veehandelaars daar

hun koeien en paarden verhandelden. De

bombardementen van 21 juli 1944 verwoestten

nagenoeg het hele slachthuis. Op 4 april

1955 wijdde men het nieuwe slachthuis in. Op

3 mei 1989 vonden daar de drie laatste paarden

hun einde. In het voorjaar van 1993 ging

het pand tegen de vlakte. Aan de rechterkant

van de foto vang je een glimp op van de hal

waar hoofdzakelijk groenten- en fruitmarkten

plaatsvonden. De Kortrijkse Kunstwerkstede

De Coene maakte het houten geraamte van

de hal die 133 meter lang, 20 meter breed en

13,5 meter hoog was. De hal stond aan vier

zijden open voor weer en wind.

tweeduizend en elf

De Veemarkt heeft een totale metamorfose

ondergaan. Het slachthuis werd in het

voorjaar van 1993 gesloopt. In de plaats

verrees het flatgebouw Langhemeere. De

befaamde hal van de Gebroeders De Coene

verdween in 1986 na de verhuis van de Kortrijkse

Groothandelsmarkt. Om tegemoet

te komen aan het nijpend tekort aan parkeerplaatsen

in het Kortrijkse centrum, ging

de stad in 1999 over tot de bouw van een

ondergrondse parkeergarage met zes verdiepingen.

De Veemarkt is autovrij en telt

talrijke cafés met terrassen. Op het plein tref

je standbeelden aan van volkse figuren.


NIEUWSGIERIG NAAR

‘DE PLUIM’?

De Pluim-Opvoedingswinkel Kortrijk heeft

niet alleen een vernieuwde website maar

lanceert in mei ook zijn eerste nieuwsbrief!

Daarin vind je onder meer het boeiende

programma van de officiële openingsweek.

Die vindt plaats van 14 tot 22 mei.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste

nieuwtjes rond opvoedingsondersteuning

in de regio Kortrijk, schrijf je dan nu in voor

de nieuwsbrief via www.kortrijk.be/opvoedingswinkel!

WERKEN TOT JE 65 BENT,

een muSt Voor een

DEFTIG PENSIOEN?

Kijk jij ook zo uit naar je pensioen, naar die

extra vrije tijd om te genieten? Of worstel je

vooral met heel wat vragen rond je pensionering?

Heeft werken tot je 65 ste zin en hoe

© tiny bogaerts

zit het met ziekteperiodes of een halftijdse

job? Kan je je pensioen berekenen en wat

gebeurt er bij een scheiding of overlijden?

Op donderdag 7 april ben je met al je vragen

welkom in het dienstencentrum De

Condé voor een infonamiddag. Theo Baeke,

lesgever en consulent van de Federatie

van Bruggepensioneerden en Gepensioneerden

informeert je op een bevattelijke

manier. Ook op persoonlijke vragen mag je,

desnoods onder vier ogen, een antwoord

verwachten.

, De infonamiddag begint om 14 uur en is

toegankelijk voor iedereen. Deelnemen kost € 2.

Inschrijven kan via 056 24 48 71, dienstencentrum

De Condé, Condédreef 16, Kortrijk.

aanVraag

elektroniSChe

identiteitSkaart

in rollegem

Wegens een technisch probleem is het tot

midden april niet mogelijk om een elektronische

identiteitskaart aan te vragen bij

de dienst Burgerzaken in Rollegem. Heb

je je nieuwe identiteitskaart in het verleden

aangevraagd bij deze dienst, dan

kan je je kaart wel nog ter plaatse afhalen.

De loketbediende zal afspreken hoe

je je nieuwe identiteitskaart kan activeren.

Heb je een uitnodiging gekregen om een

nieuwe elektronische identiteitskaart aan

te vragen, dan kan dit momenteel enkel in

de gemeenten Aalbeke, Kooigem, Heule,

Marke, Bissegem, Bellegem en in Kortrijk

centrum. De Dienst Burgerzaken verontschuldigt

zich voor het ongemak.

, Gratis nummer 1777

OPROEP: INVENTARISATIE

TRAGE WEGEN

Sinds 2008 inventariseert het stadsbestuur

de trage wegen op zijn grondgebied. Tot

slot zijn Heule en Kortrijk-centrum aan de

beurt. Voor dit participatieve project doet

de stad graag een beroep op gemotiveerde

vrijwilligers die op pad gaan om de

wegjes ter plekke te bekijken en te foto-

graferen. Interesse? Kom dan naar het vormingsmoment

op woensdag 27 april om

19 uur in het dakcafé (4de verdieping van

het stadhuis, ingang via Papenstraat).

, Liesbeth.Vanderschaeve@kortrijk.be

of 056 27 82 42

k o r t r i j k k o r t

THUISZORG ORIGINEEL

beliCht

Wil je op een ludieke wijze kennismaken met

de thuiszorgdiensten? Dan mag je de voorstelling

van de toneelcrew van de Zonnewijzer

beslist niet missen. In het kader van 25 jaar

lokale dienstencentra brengen de acteurs enkele

herkenbare situaties, misverstanden én

discussies over thuiszorg naar voor.

, De voorstelling vindt plaats op donderdag

7 april vanaf 14.30 uur in het dienstencentrum

De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6.

Deelname: € 2, koffie inbegrepen.

StadSkrant kortrijk | 17


k o r t r i j k k o r t

tijd om de StadSmonitor

TE LEREN KENNEN !

De Stadsmonitor is een tweejaarlijkse uitgave

van de Vlaamse Gemeenschap die

gegevens over 13 centrumsteden in Vlaanderen

bundelt. Kortrijk is één van die 13

steden naast Brugge, Oostende, Roeselare,

Gent, St.-Niklaas, Aalst, Leuven, Hasselt,

Genk, Mechelen,Turnhout en Antwerpen.

In de Stadsmonitor zijn 190 meetpunten

opgenomen die de leefbaarheid en duurzaamheid

van de Vlaamse steden in kaart

brengt. De uitgave is dan ook een uitermate

geschikte basis voor elke Vlaamse

centrumstad om de juiste beleidskeuzes

te maken. De Stadsmonitor geeft een antwoord

op allerhande vragen over wat leeft

in de stad, de mening van haar inwoners en

hoe een stad zich ontwikkelt: Zijn de inwoners

tevreden over hun stad? Waar neemt

het aandeel langdurig werklozen af? Hoe

Plan je een bezoek aan de Kortrijkse

Paasfoor? Dan vind je hier alvast wat

praktische informatie. De foorkramen

zijn open op maandag, dinsdag

en donderdag van 15 tot 23 uur, op

woensdag van 14 tot 23 uur en op vrijdag

van 15 tot 24 uur (Goede Vrijdag

vanaf 18 uur). Op zaterdag kan je er

terecht van 14 tot 1 uur en op zondag

van 14 tot 24 uur.

met de fiets of bus

Op 24 en 25 april en 1 en 8 mei brengen

de bussen van De Lijn je gratis vanuit de

deelgemeenten én het Kortrijkse grondgebied

tot aan de Paasfoor. Je fiets kan je

kwijt in de vaste fietsstallingen waarlangs

stadswachten op regelmatige basis patrouilleren.

Fietsers vanuit het zuiden en

het Guldenspoorpad vinden een stalling

in de Doorniksestraat (vlakbij het Schouwburgplein).

Fiets je vanuit het noorden en

de Leie het centrum binnen, dan vind je

een extra stalling in de Reepkaai (vlakbij

de Leiebrug). Ook de fietsstalling aan het

Stationsplein is beschikbaar.

18 | StadSkrant kortrijk

verplaatsen inwoners zich in hun vrije tijd?

Zijn er voldoende sociale woningen?

Een aantal gegevens worden verzameld

door het bevragen van mensen in de steden.

In de loop van april en mei zullen zo’n 1.500

inwoners van Kortrijk een vragenlijst ontvangen.

Vind jij een dergelijke bevraging

in je brievenbus? Dan stelt het stadsbestuur

jouw medewerking op prijs. Alleen

op basis van deze antwoorden kan de stad

opmaken hoe tevreden of ontevreden de

inwoners van Kortrijk zijn over een reeks

onderwerpen.

De resultaten zie je vanaf eind 2011 in een

nieuwe editie van de Stadsmonitor.

, Wil je meer wil weten over de stadsmonitor of de

resultaten van de vorige keer bekijken, ga dan

naar www.thuisindestad.be en klik door op ‘lees

meer’ (bij stadsmonitor, rechts op het scherm)

De Paasfoor, praktisch gezien

met de wagen

Het parkeergeleidingssysteem helpt je vlot

een parkeerplaats te vinden in de binnenstad.

De grote borden wijzen je de weg

naar de vier dichtstbijzijnde parkeerterreinen.

Ook in de ondergrondse parkeergarage

P Schouwburg en P Veemarkt is

er plaats voor een duizendtal wagens. Wil

je gratis parkeren? Dan biedt P Appel een

uitkomst. Op de P + R parking op Hoog

Kortrijk parkeer je zonder moeite. Een bus

van De Lijn brengt je gratis naar de Paasfoor

en terug.

maandagmarKt

De wekelijkse marktkramers vinden gedurende

de Paasfoor (25 april, 2 en 9 mei) een

stek op de Veemarkt en de Groeningelaan.

, www.kortrijk.be/paasfoor of www.parko.be


WILD CLASSIC MUSIC

enSemble

trok onlangs op tournee door België, Frankrijk

en Zwitserland. Niets bijzonder, ware het niet

dat vier van de vijf muzikanten een verstandelijke

beperking hebben. Lynh Pham, Johan

Geenens, Rudy Callant en Kim Verbeke concentreerden

zich samen met artistiek mentor

Damien Magnette aanvankelijk enkel op vrije

improvisatie. Een tijdje geleden begonnen ze

evenwel meer en meer rockriffs in hun werk

te introduceren, waardoor ze een heel eigen

geluid creëerden. “Alle nummers hebben een

vaste melodie en een basisstructuur waarop

ze live improviseren. Dit zorgt voor een heel

eerlijk en instinctief geluid”, aldus coördinator

Luc Vandierendonck. “Dat ze op tournee

trokken, is overigens uniek voor mensen met

een beperking. Zij zijn structuur gewoon en

waren dus niet opgewassen tegen de onvoorspelbaarheid

van het leven ‘on the road’.

Gelukkig konden we rekenen op twee vrijwilligers

en een opvoeder die alles in goede

banen hebben geleid.”

, www.myspace.com/wildclassical

paSCal ChriStiaenS

is uitgeroepen tot ‘Schoonmaker van het

Jaar 2011’. Hij volgt hiermee zijn collega

Pascal Van Der Rasieren op die vorig jaar

met de titel ging lopen. De 35-jarige Bissegemnaar

werkt via het schoonmaakbedrijf

Cleaningboy voor Kortrijk Xpo. Hij leidt er

het team dat instaat voor de schoonmaak

tijdens beurzen en tentoonstellingen. “De

omstandigheden op de werkvloer zijn vaak

hectisch. Vooral op de laatste opbouwdag

kan dat nogal wat stress met zich meebrengen.

Het opbouwen en gereedmaken

van een beurshal is nu eenmaal geen werk

dat via een vast programma verloopt. Het

is mijn taak om alles vlot te laten verlopen”,

vertelt Pascal. Volgens de jury onderscheidt

Pascal zich door zijn gedrevenheid en veelzijdigheid.

Hij genoot immers ook een opleiding

tot preventieadviseur. Opdrachtgevers

kunnen hierdoor op hun beide oren

slapen: Pascal zorgt er steevast voor dat

alles volgens de regels van de kunst verloopt.

Het leverde hem zelfs de bijnaam

‘Safety Pa’ op.

© Foto Hol

niCo deCoCk

d e m e n s e n

runt al enkele jaren een bedrijf in textielbedrukking.

Samen met zijn vrouw legt hij

zich sinds kort vooral toe op retro T-shirts.

Hoewel er al een hele scene bestaat rond

dit soort T-shirts, maakt Nico het verschil

door met totaal andere kleuren en tekeningen

uit te pakken. Dat het ontwerp van

zijn ‘Rawk-A-Hula’-shirts in de smaak valt bij

rockliefhebbers, staat buiten kijf. De T-shirts

verkopen als zoete broodjes op de festivals.

Onlangs is zelfs niemand minder dan

zangeres Amy Winehouse gespot met een

T-shirt van Nico Decock. Alles begon toen

hij een ontwerp mocht maken voor een

Londense motorgarage. Die garage heeft

contacten tot bij de zangeres en heeft haar

het T-shirt cadeau gedaan. De 45-jarige

Kortrijkzaan zet nu alles op alles om zijn

T-shirts aan te prijzen bij andere rockers,

zoals de Oasis-broertjes en Pete Doherty.

Inmiddels blijft hij ook onderhandelen met

een grote speler in de muziekwereld die

met Rawk-A-Hula in zee wil gaan.

Ken je stad! WIN

Weet jij waar deze foto genomen is? Stuur dan een kaartje met de oplossing naar:

Stadskrant Wedstrijd, Grote Markt 54 in Kortrijk of mail naar stadskrant@kortrijk.be. De

redactie mag tien lezers gelukkig maken met een vroeg paasgeschenk.

De winnaars van de vorige editie herkenden de poort van het klooster in de Lange Brugstraat: Albert Verhamme, Kortrijk – Ingrid

Vanderheeren, Marke – Ann Vanneste, Kortrijk – Eduard Nuyts, Kortrijk – Paulette De Backere, Bissegem – Ludo Engels, Kortrijk

Dree Wellens, Kortrijk – Annie De Coninck, Kortrijk – Jacques Benoit, Kortrijk – Romain Maes, Heule

© Foto Hol

StadSkrant kortrijk | 19


1 april tot 1 mei 2011

DoNDerDag 21 aPrIl t/m zoNDag 8 meI, Paasfoor

Kermis in Kortrijk

Draaimolens, viskramen, roetsjbanen, griezelhuizen,

over-de-kop zwiermachines… ze krijgen

allemaal weer een plek in het centrum van de

stad. twee weken lang is kortrijk in de ban van

de jaarlijkse Paasfoor, haar heerlijke bakgeuren,

20 | StadSkrant kortrijk

20 | UiT IN kortrIjk

haar uitgelaten geschreeuw van kinderen en grote

mensen en haar ‘altijd prijs, altijd gewonnen’.

Wie zou nog durven beweren dat de Paasfoor

niet de mooiste kermis van het land is?

zoals elk jaar krijgt zij een feestelijke opening

met agenda

van 1 april

tot 1 mei 2011

© Griet Goossens

op de pui van het stadhuis. op Witte Donderdag 21

april om 16 uur wordt de Paasfoor letterlijk op gang

geschoten en dan kan jij je als eerste door elkaar laten

schudden op één van de tientallen attracties.

R Meer info op www.kortrijk.be/paasfoor


‘goestINg’ – festIval vaN De amateurkuNsteN, 22 aPrIl t/m 1meI

Kunst uit het hart

‘Goesting’ is niet alleen één van de mooiste

woorden in onze taal, maar er is ook geen betere

term om te beschrijven wat niet-professionele

kunstenaars drijft: de ‘goesting’ om te creëren. De

kortrijkse amateurkunstenaars reageerden weer

massaal op de oproep om deel te nemen aan de

Week van de amateurkunsten, die in onze stad de

allure krijgt van een heus festival, met schilders,

fotografen, beeldhouwers, muzikanten, striptekenaars,

noem maar op… op het programma.

zowat 80 beeldende kunstenaars tonen hun

werk in verschillende tentoonstellingen in de

binnenstad en de deelgemeenten. Het arenatheater

van de schouwburg is dé place to be om jong

dans- en theatertalent te ontdekken. muziekliefhebbers

mogen hun tent opslaan op het plein

voor k in kortrijk, vlakbij de veemarkt.

ook de Broeltorens ontsnappen niet aan jong

kunstig geweld. De statige dames worden ingepalmd

door jongeren uit het kunstonderwijs

die er het project ‘earthqWake’ voorstellen: een

eigenzinnige mengeling van muziek, theater en

kortfilm.

1 meI, erfgoeDDag

artistieke surprises troef dus tijdens de Week

van de amateurkunsten. aan jou om je te laten

verrassen.

Het volledige programma vind je in de program-

mabrochure of op www.kortrijk.be/wak.

R Info: Cel Socio-Cultureel Verenigingswerk en

Amateurkunsten | Grote Markt 54 |

056 27 74 41 | amateurkunsten@kortrijk.be

Armoe (is) troef

erfgoeddag focust dit jaar op armoede en rijkdom.

Na de tweede Wereldoorlog werd onze

streek snel welstellend. Het begrip ‘het texas

van vlaanderen’ kwam niet uit de lucht vallen.

maar volgens een recente studie was de spectaculaire

groei van ondernemingen in onze contreien

net te danken aan de heersende armoede

en de werkloosheid. Door de crisis moesten de

mensen hun plan trekken, flexibel zijn en ‘naarstig

voortdoen’.

over hoe mensen hun ellende vermommen

en door hun aanpassingsvermogen hun lot

trachten te verbeteren, gaat de tentoonstelling

‘Carmoeflage troef’.

De rode draad door het programma van deze

erfgoeddag is het wandelparcours ‘kort-rijk

kort-arm’. samen met de erfgoedsector kijken

welzijnsinstellingen naar het verleden, maar belichten

ze ook de huidige situatie.

je kan het allemaal ontdekken in de kortrijkse

musea, het erfgoedhuis, het rijksarchief, het

Baggaertshof en het Begijnhof. tijdens je bezoek

kan je stempels op een kaart verzamelen en

zo letterlijk je boterham verdienen.

R Gratis | Erfgoedhuis, Rijksarchief, verschillende

musea, Begijnhof, Baggaertshof | 056 27 74 24 |

www.erfgoedcelkortrijk.be

1 april tot 1 mei 2011

zoNDag 3 aPrIl

HeUle verwelKomT

de ronde vAn

vlAAnderen

De passage van de 95 ste ronde van vlaanderen

door Heule, op zondag 3 april omstreeks 10u55,

is geen alledaagse gebeurtenis. Die wordt door

Heule rondt de weken daarvoor al aardig opgewarmd.

op vrijdag 18 maart vond er een wieleravond

plaats met drievoudig rondewinnaar eric leman.

twee dagen later, op zondag, was Heule

het toneel van de 4 de grote Prijs tineke van Heule

voor nationale dames en jeugd. voor de recreatieve

fietsers waren leuke routes uitgetekend,

zoals de 10 de Watermolentocht voor mountainbikers,

er is de doortocht van de ronde van

vlaanderen voor wielertoeristen en je kan ook

met het hele gezin op fietstocht trekken.

Heule rondt stelt trouwens alles in het werk om van

Heule in 2014 het ‘Dorp van de ronde’ te maken.

R Info: www.heulerondt.be

taPIjtCoNCert, 7 aPrIl

op scHooT bij THe

bAllroomqUArTeT

The Ballroomquartet staat al van bij zijn ontstaan

in ons land, maar ook in frankrijk en Nederland,

bekend als één van de meest vernieuwende

bands van de laatste jaren. Het Belgische

viertal brengt zijn nummers in een unieke combinatie

van akoestische instrumenten met elektronica,

en liet zich voor de opnames van zijn

jongste album bijstaan door de legendarische

Blixa Bargeld (einstürzende Neubauten, The

Black seeds).

In de Concertstudio spelen ze in een unieke

vorm. samen met de band zit je op warmkleurige

tapijten en zachte kussens op het podium,

in een ongedwongen, gezellige sfeer, subtiel verlicht

door poëtische lichtkunstwerken. voor één

keer mag je zelfs eten tijdens een concert.

R € 15/6 (-26/CJP) | 20u15 | Concertstudio,

Conservatoriumplein 1 | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

StadSkrant kortrijk | 21

UiT IN kortrIjk | 21


1 april tot 1 mei 2011

1 meI, mayDay mayDay

elektrobeats in iglo’s

op 1 mei-festival

Jack Parrow

stuDeNteN sCHlager ParaDe, 28 aPrIl

meebrullen met ‘de marie-louise’

De ‘studentParade’ is niet meer, leve de eerste

‘studentschlagerParade’. eén van de laatste

explosies van fun, voor de studenten toch weleens

dringend aan blokken mogen beginnen

denken. voor ze zelf aan het zingen gaan tijdens

de massakaraoke, start de avond op de sintrochusparking

om 19u30 met een aantal muzikale

opwarmers. Bart kaëll jaagt vanaf 20u30

de marie-louise opnieuw het water op, terwijl

Willy sommers om 22 uur de leeuw en de ambiance

uit hun kooien haalt. tussenin voeren de

studenten zelf een verbeten strijd voor de beste

karaokeprestatie.

R Info: cel Onderwijs | Van Belleghemdreef 6, Marke |

gratis | 056 23 41 70 | onderwijs@kortrijk.be

22 | StadSkrant kortrijk

22 | UiT IN kortrIjk

al sinds 1993 geeft het stadsfestival ‘mayday

mayday’ het 1 mei-feest extra schwung. Inmiddels

is het een begrip geworden in de ruime

omgeving en vinden zowat 5000 mensen elk

jaar de weg naar het festival. Dat vindt opnieuw

plaats in het Begijnhofpark en is als vanouds

helemaal gratis.

‘mayday mayday’ wordt geopend door de mg

Company. We seem to Have misplaced our

Igloo is talent van kortrijkse bodem en brengt

dansbare postpunk met wortels in de eighties.

jack Parow is het zuid-afrikaanse antwoord op

De jeugd van tegenwoordig en trapt in kortrijk

zijn tournee af. tom Helsen brengt in het Begijnhofpark

een exclusief zomerconcert. en het

doek valt pas als samteX is opgeweest: een

elektrotrio rond stuBru-presentator sam De

Bruyn, met live remixen, dreunende elektronica

en visuele waanzin.

R Gratis | Begijnhofpark | 0497 53 48 77 |

www.maydaymayday.be

win !

10 tickets voor ‘10 jaar moiano’

in de Kreun op 28 april!

De band – het geesteskind van zanger,

pianist, songwriter en producer Peter Lesage

– speelt er één van zijn laatste shows.

Voor de gelegenheid brengt Moiano

een pak gasten mee.

Wie komt er helemaal uit Izegem?

mail je antwoord naar

frank@dekreun.be, of bel 056 37 06 44

op 31 maart om 10u.

‘kassaNDra’ DoortoCHt,

28 eN 29 aPrIl

Theater

over een

uitzichtloze

toekomst

‘tocht’ is een jong Brussels theatercollectief dat

wil inspelen op toevallige en onvoorspelbare gebeurtenissen.

terugkerende elementen in hun

werk zijn de media en de vervagende grenzen

tussen realiteit en fictie.

voor ‘kassandra’ vertrok tocht vanuit de mythische

figuur Cassandra, die van de griekse goden

de gave kreeg om in te toekomst te kijken, met

één addertje onder het gras: niemand zou haar

ooit geloven. een jonge journaliste wordt in een

niet nader genoemd land geconfronteerd met

maatschappelijke problemen, een politieke impasse

en mensonterende situaties. als het land

helemaal lam komt te liggen, belandt ze in een

hotellobby in een uitzichtloze situatie.

Deze voorstelling maakt deel uit van ‘eerstelingen’,

een samenwerking rond jong podiumwerk

tussen Theater antigone, Buda kunstencentrum

en Ck*.

R € 7 | 20u15 (inl. 19u45) | Theater Antigone,

Overleiestraat 47 | 056 24 08 87 |

www.antigone.be – www.tocht.org

zaterDag 9 aPrIl

drive-in

cinema!

kunstencentrum Buda organiseert op zaterdag

9 april vanaf 20 uur een heuse Drive-in Cinema

op de parking van het ring shopping Noord.

In samenwerking met Can’art brengt Buda die

avond twee cultfilms uit ver vervlogen tijden:

‘Hairspray’ van john Waters uit 1988 en ‘faster

Pussycat kill kill’ van russ meyer uit 1965.

je bekijkt de film vanuit je eigen auto op een

scherm van 6 op 10 meter. Het geluid bekom

je door je autoradio af te stemmen op de aangeduide

frequentie. Heb je honger of dorst tijdens

de film? Dan knipper je even met je lichten om

de aandacht te trekken van een rolschaatsende

dienster. Wie de film meepikt vanuit een oldtimer

uit de jaren 60, maakt bovendien kans op

een leuke verrassing!

R Info: www.budakortrijk.be


vrijdAG 1 April

klassIeke muzIek | André devAere |

voorstelling biografie en CD van een jonge

kortrijkse pianist en componist uit begin 20 ste

eeuw | 20u15 | € 11 | Concertstudio kortrijk |

056 23 98 55 | www.muziekcentrumtrack.be

muzIek | jAGA jAzzisT | unieke mix van

jazz en electronica | 20u | € 15 | De kreun |

056 37 06 44 | www.dekreun.be

zATerdAG 2 April

sPort | HAndbAl: Apolloon vs lebbeKe-

sUperliGA Heren | 19u | s.C. lange

munte | 0476 96 32 23 | klaverge@yahoo.com

tHeater | wAnnes cApelle, FrAns

GrApperHAUs, woUTer deprez |

maanziek | 20u15 | € 15 | De kortrijkse

schouwburg | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

WaNDelINg | AmFibieen - GezinsAc-

TiviTeiT | yves Baptiste | 14u30 | Hof te

Coucx via Cannaertstraat | 056 20 05 10 |

natuurpuntkortrijk@telenet.be

CoNCert | THe lUmbers | 21u | gratis |

café Den trap, Burg. reynaertstraat |

www.myspace.com/dentrap

muzIek | mieK & roel | uniek kleinkunstduo

dat 45 jaar samen musiceert | 20u15 | € 13 |

oC De Neerbeek Bissegem | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

zondAG 3 April

© Jonas Lampers

CoNCert | jeUGd & mUzieK presen-

TeerT ‘clAssics meeTs jAzz’ | Peter

verhoyen, marc matthys, marc roosendans,

tony gyselinck | suite voor fluit – jazztrio -

echoes voor piccolo en piano van marc matthys,

werk van toots Thielemans, Claude Bolling,

j.s. Bach. | 11u | € 11/10(gezinsticket)/6/5

(-26, +55) | Concertstudio | 056 23 98 55 |

www.kortrijk.be/conservatorium.be

muzIek | vlAAmse FinAle imAGine |

ontdek het betere muzikaal talent van nu! |

12u30 | gratis | De kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

oNtBIjtfIlm | de KroKodillenbende

& desmond en HeT moerAsmonsTer |

voor kleuters, tieners en hun ouders | 9u |

€ 7,5/6 (film) + € 5/2 (ontbijt) | Budascoop |

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

dinsdAG 5 April

CoNCert | op de KoFFie meT…:

eddy & de scHelleKens | 14u30 |

€ 8 | o.C. De vonke Heule | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

woensdAG 6 April

lezINg | jeAnne devos | 75 en nog

steeds een werkkracht en doorzettingsvermogen

die benijdenswaardig is. Haar beweging

'National Domestic Workers movement' wil

vrouwen en kinderen die werken in de huizen

van anderen uit de armoede halen | 20u |

€ 5/4 | oC marke | 056 24 08 22 |

www.noordzuidkortrijk.be

CoNCert | cold cAve | € 12 (add)/10

(vvk)/7 (kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

DIvers | bUiTenspeeldAG | voor kleuters

en kinderen tot 6 de ljr | 14u | gratis | veemarkt |

www.kortrijk.be/sport

donderdAG 7 April

CoNCert | cAFé-cHAnTAnT: AdyssA +

THe proGrAmme | aanstekelijke mix van

landscape, rock en popmuziek | 20u15 + 21u15 |

o.C. De vonke Heule | 056 24 06 20 |

www.devonke.be

CoNCert | THe bAllroomqUArTeT |

tapijtconcert zie p. 21 | 20u15 | € 15/6 (-26/

CjP) | Concertstudio kortrijk | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

1 april tot 1 mei 2011

vrijdAG 8 April

tHeater | pieT ArFeUille/THeA-

Ter mAlperTUis | De zaak | 20u15 (inl.

19u30) | € 11 | Budascoop 1 | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

PoDIum/voorDraCHt | jos verbisT,

KrisToF joncKHeere en woUTer

HillAerT | aan de hand van historisch filmmateriaal

geven ze een gemoedelijke ‘inleiding

op het vlaamse (en internationale) theaterlandschap’

| 18u | gratis | Budascoop | 056 22 10 01 |

www.budakortrijk.be

zATerdAG 9 April

fIlm | drive in cinemA: HAirsprAy

en FAsTer pUssycAT

Kill Kill |zie p. 22 | 20u30 |

€ 15/auto | Parking Quick ring shopping kortrijk

Noord | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

sPort | HAndbAl: Apolloon vs desselGem

sUperliGA Heren | 18u45 |

s.C. lange munte | 0476 96 32 23 |

klaverge@yahoo.com

famIlIeteatHer:DaNs (4+) | TApe voor

KleUTers | fabuleus & tuning People | 15u |

€ 20(gezinsticket)/6 | De kortrijkse schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

CoNCert | joHAnnespAssie j.s. bAcH |

Hilde Coppé, jonathan De Ceuster, Ivan goossens,

Benoit giaux, lieven termont, sabine

Haenebalcke, flandern Baroque Players, altra

voce kortrijk, kalliope gent | 20u15 |

€ 25/20/15 | Pius X kerk | 0479 76 10 86 |

www.altravoce.be

tHeater | ToUreTTe | ook op 10 april om

18u | monoloog over een man met tourette

door martin van maris | 20u | o.C. marke |

0492 73 27 84 | www.theater-maretak.be

muzIek | bib UnplUGGed 2011: de

drilpAAnders | rasechte muzikanten brengen

zeemansliedjes en andere volksliederen van

bij ons | 11u | openbare Bibliotheek kortrijk |

056 27 75 00 | www.kortrijk.be/bibliotheek

DIvers | personen GezocHT | tem 24

april | met behulp van hints, foto's of een persoonsbeschrijving

proberen kinderen uit te vissen

wie die personen zijn, wat ze doen, ... en

maken kennis met de kledij van vlassers en de

oude mode. | vlasmuseum | 056 21 01 38 |

www.vlasmuseum.be

StadSkrant kortrijk | 23

UiT IN kortrIjk | 23


1 april tot 1 mei 2011

sPort | HAndbAl: Apolloon vs Hc ATomix

2 e nAT.dAmes - plAy-oFFs | 20u30 |

s.C. lange munte | secretariaat@apolloon.be

CoNCert | THe mojo FilTers | finalisten

Humo's rock rally | 21u | gratis |

café Den trap, Burg. reynaertstraat |

www.myspace.com/dentrap

muzIek | KinG KonG, clUb in Kor-

TrijK | met o.a. loulou Players, fred Hush,… |

22u | € 10 (na middernacht)/8 (voor middernacht)

| De kreun | 056 37 06 44 |

www.kingkongclub.be

zondAG 10 April

sPort | volleybAl: vbc mArKe-webis

vs HUmbeeK liGA b Heren | 17u | s.C.

olympiade | 056 27 80 35

famIlIetHeater (7+) | lUlU AerTGeer-

Ts, mArc de bel en HAns vAn cAUwenberGHe

| Het boek van troet | € 20(gezinsticket)/6

| 15u | oC rollegem | 056 23 98

55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

donderdAG 14 April

DIvers | on sTAGe wiTH… mArio

Goossens | Intieme setting met de drummer

van triggerfinger, Hooverphonic… producer/

muzikant | 20u | gratis, vooraf reserven! | De

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

24 | | StadSkrant UiT IN kortrIjk kortrijk

vrijdAG 15 April

DIvers | 5 jAAr KUnsTencenTrUm

bUdA | tem 5 mei | terugkijken en vooruitgaan.

| kunstencentrum BuDa | 056 22 10 01 |

www.budakortrijk.be

tHeater | ToneelGroep Triene wUp |

orphee | ook op 16,22 en 23 april | 20u |

€ 7/ 5 | oC De vonke Heule | 0488 38 33 73 |

reservaties.trienewup@gmail.com

zATerdAG 16 April

fIlm | psycHovillemArATHon | geheel

in de traditie van Britse black comedy à la

Blackadder | 17u | € 25 | Budascoop | 056 22

10 01 | www.budakortrijk.be

sPort | bAsKeTbAl: K.K.s.cb vs oUdenAArde

3 e nAT. Heren A | 20u30 | s.C.

lange munte | sportdienst@kortrijk.be

CoNCert | HoT in Town ii (jAzz en

blUes) | vibronics, Dub fi youth, saimn I I

22u | € 10 (add)/8 (vvk)/ 5 (kreuncard) | De

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

zondAG 17 April

lezINg | HeT penHUis: cHrisTiAAn

weijTs | jonge prozaschrijvers uit ons taalgebied.

| 10u30 | € 5 | oranjerie Broelmuseum |

056 23 98 55 | www.kortrijk.be/bibliotheek

CoNCert | mAsTer mUsiciAns oF bUK-

KAKe | 20u | € 12(add)/10(vvk)/7(kreuncard) |

De kreun | 056 37 06 44 | | www.dekreun.be

donderdAG 21 April

DIvers | pAAsFoor | tem 8 mei zie p. 20|

diverse pleinen binnenstad | 056 27 74 00 |

www.kortrijk.be/paasfoor

muzIek | 'wiTTe donderdAGconcerT'

| rasechte New orleansmuziek van de

superior Dance Band, op warmer voor de Paasdagen.

| 19u | gratis(leden jazzclub)/ € 5 | v.C.

mozaïek | www.superiordanceband.be

vrijdAG 22 April

Humor/ComeDy | zwijG Kleine! |

ook op 23, 29 en 30 april | toneelvereniging

De gebroken spiegel | 20u | € 8 |

o.C. De Wervel Bellegem | 056 20 15 09 |

www.degebrokenspiegel.be

CoNCert | THe ex, jAcKdAw

wiTH crowbAr | 20u | € 15 (add)/13

(vvk)/10(kreuncard) | De kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

DaNs | mylène benoiT & olivier

normAnd: ici + pAsserelle: ici’ |

20u15 | € 10 | Budascoop | 056 22 10 01 |

www.budakortrijk.be

zATerdAG 23 April

DIvers | pAAseierenrAAp | 15u | € 1,

vooraf reserveren | minigolf astridpark | 056

27 73 80 | centrum.overleie@kortrijk.be

CoNCert | lovely GAzbAby, sHiKo

sHiKo, perils oF penelope | 19u | € 5/gratis

(kreuncard + CjP) | De kreun | 056 37 06 44 |

www.dekreun.be

fIlm | jAcK sTevenson: scAndinAviAn

blUe (18+) | filmhistoricus en – verzamelaar

struint met ons een avond lang doorheen

de zweedse en Deense erotische cinema |

20u15 | € 7,5/6 (-26)/5 (CjP) | Budascoop |

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

CoNCert | wAK: HArmonie eendrAcHT

AAlbeKe, jeUGdHArmonie

jonG eendrAcHT AAlbeKe, GbK-bAnd,

xAmen |14u30 – 15u45 - 17u – 18u30 |

gratis | veemarkt

DemoNstratIe | wAK: KAlliGrA-

Fie en AirbrUsH | ook op 30 april |

Christiaan vanneste, romain Carrette |14-17u |

gratis | erfgoedhuis | 056 27 74 41|

amateurkunsten@kotrijk.be

zondAG 24 April

WaNDelINg | voorjAArsbloeiers en

Andere FlorA in belleGembos | trees

De Prest | 14u30 | Doornikse rijksweg Bellegem

- infobordje argendaelwandeling | 056 20

05 10 | www.natuurpuntkortrijk.be

mAAndAG 25 April

CoNCert | besT coAsT | 20u | € 15

(add)/13 (vvk)/10(kreuncard) | De kreun | 056

37 06 44 | www.dekreun.be

WaNDelINg | dAG vAn de AArde | 14u30 |

gratis | parking Don Boscocollege, Don Boscolaan

30 | 056 75 63 78 | www.natuurkoepel.be

dinsdAG 26 April

CoNCert | deerHooF + HonG KonG

donG + AnAbel's poppy dAy | 20u |

€ 14 | De kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

Deerhoof


muzIek | wAK: KorTrijKs symFoniscH

orKesT | open repetitie voor alle geinteresseerde

amateur-musici | 20u | gratis |

Conservatorium | 0479 98 05 33 |

erik.dejaegher@skynet.be

woensdAG 27 April

tHeater | 'T ArsenAAl | Drie zusters |

20u15 | € 15 | De kortrijkse schouwburg |

056 23 98 55 | www.cultuurcentrumkortrijk.be

DIvers | level Up GAme nAmiddAG |

ps3, xbox 360, kinect, wii… met rockband setup |

13u30 | gratis | j.H. skut aalbeke | 0473 86 28

42 | www.kortrijk.be/levelup

CoNCert | jAmsessie | rock, pop, soul,

blues, jazz ... | 21u | muziekcafé track* | 056

27 79 00 | www.muziekcentrumtrack.be

DemoNstratIe | wAK: sTripTeKenen |

ook op 29 april | Dominique Dewulf | gratis |

ring shopping kortrijk Noord | 056 27 74 41|

amateurkunsten@kortrijk.be

donderdAG 28 April

© Stef Depover

fIlm/tHeater | Kris verdoncK: Frieze

+ Gossip + presyncope (pArTs

oF K, A socieTy) | ook op 29 en 30 april |

3 installaties uit k, a society | 19u | € 3 | Budascoop

| 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DaNs | cHArloTTe vAnden eynde: i’m

sorry iT’s (noT) A sTory | 20u15 | € 10 |

Budascoop | 056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

muzIek | moiAno | 10 man 10 jaar on stage:

soul, funk, jazz en pop. | 20u | € 10 | De kreun |

056 37 06 44 | www.dekreun.be

tHeater | KAssAndrA | zie p. 22 | ook op

29 april | Theater tocht | 20u15 | € 7 | Theater

antigone | 056 24 08 87 | www.antigone.be

muzIek | sTUdenTen scHlAGer pArAde |

zie p. 22 | 19u30 | gratis | sint-rochusparking |

056 23 41 70 | www.kortrijkstudentenstad.be

muzIek | wAK: Koor AlFAbeT | open

repetitie voor alle geïnteresseerde amateur-zangers

| 20u | gratis | muziekcentrum traCk* |

0486 92 07 51| johan.mayeur@skynet.be

vrijdAG 29 April

DIvers | onGelooFlijK - de dvd! |

première DvD-voorstelling | gratis |

19u, moskee attakwa, stasegemsestraat

136 - 20u, Poortgebouw v-tex |

056 27 74 13 | erfgoedcel@kortrijk.be

tHeater/DaNs | benjAmin vAndewAlle:

birdwATcHinG | ook op 30 april | 19u, 20u,

22u | € 4 | Budascoop | 056 22 10 01 | www.

budakortrijk.be

tHeater/DaNs | GAeTAn bUloUrde:

AlreAdy mAde | 21u | € 10 | Budascoop |

056 22 10 01 | www.budakortrijk.be

DaNs | wAK: 'een wereld vol connecTies'

en 'jAzzlesqUe' | Dansarte

i.s.m. f.C.D.C. | 20u15 | gratis | arenatheater |

0494 59 98 32| dance-control@telenet.be

festIval | wAK: KUnsTenFesTivAl

eArTHqwAKe, (mUzieK)THeATer, KorT-

Filmpjes, Toneel leerlinGen con-

servAToriUm | ook op 30 april vanaf 15u |

18u | gratis | linker Broeltoren |

056 27 74 41| amateurkunsten@kortrijk.be

zATerdAG 30 April

DaNs | dAniel lineHAn: zombie AporiAs

| 21u | € 10 | Budascoop | 056 22 10 01 |

www.budakortrijk.be

CoNCert | THATs All pUnx 10 yeArs |

14u30 | € 10 (add)/8(vvk)/5(kreuncard) | De

kreun | 056 37 06 44 | www.dekreun.be

sPort | HAndbAl: Apolloon vs dHc

overpelT 2 e nAT.dAmes - plAy-oFFs |

19u | s.C. lange munte | secretariaat@apolloon.be

tHeater| wAK: THeATer mAreTAK |

tourette, monoloog over syndroom van gilles

de la tourette | 20u15 | € 5 | arenatheater |

056 42 11 80 | maretak.wevelgem@telenet.be

zondAG 1 mei

Moiano

DIvers | erFGoeddAG | zie p. 21| 10u |

gratis | erfgoedhuis, rijksarchief, musea,

Begijnhof, Baggaertshof | 056 27 74 24 |

www.erfgoedcelkortrijk.be

1 april tot 1 mei 2011

eXPo

Tem 3 April

eXPo | Fien mUller | met videocamera legt

ze haar eigen filmische realiteit vast | vrij, za, zo

14-17u | gratis | Benedengalerie | 056 23 98 55 |

www.cultuurcentrumkortrijk.be

Tem 8 April

eXPo | H-ArT 2011 | geert Devos,mie

Bogaerts, kathleen Claerhout en ann

speybrouck schenken en deel van de opbrengsten

uit de verkoop van hun werken

aan ‘een Hart voor West-vlaanderen’.|

showroom meuleman multidecor |

056 20 20 73 | www.eenhartvoorwestvlaanderen.be

vAnAF 21 April

BeelDeNDe kuNst | roelAndT sAvery |

meer dan 40 topstukken uit europese collecties |

€ 8/5/1/gratis | di-vrij 10-12u en 14-17u, zazo

11-17u | Broelmuseum | 056 27 77 80 |

www.savery.eu

vAnAF 26 April Tem 21 jUni

eXPo | wAK: scHilderKUnsT en Fo-

ToGrAFie | markse kijkmomenten | mavrij

9-16u, ma tot 19u | gratis | o.C. marke |

056 24 08 28 | wouter.dursin@kortrijk.be

vAnAF 22 April

eXPo | wAK: KUnsTATelier vAn den

AcHTKAnTer | ook op 23 april | workshop

voor kinderen 6-12j |13u30-16u, 14-17u | € 5 |

kunstatelier De loods, Beeklaan 79 a | 056 23

98 96 | kunstatelier@achtkanter.be

StadSkrant kortrijk | 25

UiT IN kortrIjk | 25


1 april tot 1 mei 2011

eXPo | wAK: GinA vAn den Heede

en dominiqUe dewUlF | Diverse materialen

met airbrush afgewerkt en strips |

tem 30 april | | ma-za 10-19u | gratis | ring

shopping kortrijk Noord | 056 27 74 41 |

amateurkunsten@kortrijk.be

eXPo| wAK: sTrip in de bib | tem 30 april |

selectie beste werken academie | ma-vrij 10-

18u30, za 10-16u | bibliotheek |0494 19 22 36 |

peter.thanghe@telenet.be

sCHIlDerkuNst | wAK: sTeFAAn nUiT-

Ten | tem 1 mei | multimedia, abstract | 14-

18u | gratis | middeleeuwse kelder, grote markt

( ingang via Doorniksestraat)| 0499 43 86 93|

nuittenmores@hotmail.com

eXPo| wAK: HAns oosTerlincK | tem 1

mei | my Narnia: digitale kunst aan het venster |

gratis | stadhuis kant leiestraat | 056 22 90 70 |

onlineweb@netscape.net

eXPo | wAK: KUnsTATelier vAn den

AcHTKAnTer | tem 1 mei | open atelier |

di tem vrij 10-12u, wo en do 13u30-17u30,

vrij 13u30-16u, za-zo 14-17u | gratis | kunstatelier

De loods, Beeklaan 79 a |056 23 98 96|

kunstatelier@achtkanter.be

eXPo| wAK: KUnsTpArcoUrs ieder

een | tem 16 mei | leerlingen kta Drie Hofsteden

| gratis| diverse openbare plaatsen | 056

22 34 81 | marianne.de.vos@pandora.be

sCHIlDerIjeN | wAK: mArTine vAn

TonGel | tem 31 augustus | ma-vrij 10-15u |

gratis | Het trefpunt, ondernemerscentrum,

leiestraat 21 | 056 35 12 04 |

martine_vantongel@hotmail.com

vAnAF 23 April

fotografIe| wAK: KorTrijKse brUG-

Gen in beeld (joHn verbiesT) + wysiwym

| tem 30 april | ma-vrij 9-12u30; ma

14-19u, wo 14-16u; za: 9-11u30 | gratis | Hal

stadhuis | 0474 87 64 33 + 0478 83 00 84 |

info@compu-repair.be + tackvalerie@gmail.com

joUw AcTiviTeiT ooK in de nieUwe UiT in KorTrijK ? slecHTs één mAnier !!!! meer UiT-Tips KAn je vinden op:

uit is overal en dé informatiebron voor je

vrije tijd. Wil je jouw evenement gepubliceerd

zien in heel wat vrijetijdskalenders en

websites?

26 | StadSkrant kortrijk

26 | UiT IN kortrIjk

eXPo| wAK: KUnsT in cinépAlAce |

tem 24 april| 14u-22u | gratis |cinéPalace,

zwevegemstraat 13 | 0497 40 37 41 |

sebastiendemeulenaere@hotmail.com

eXPo | wAK: renée GerArd | tem 1

mei| di-za 14-18u, vrij gesloten, zo 10-18u|

gratis | Begijnhofhuisje 39 | 056 27 74 41 |

amateurkunsten@kortrijk.be

eXPo | wAK: FoToGrAFie, beeld-

HoUwwerK en KerAmieK | tem 8 mei |

14-17u | gratis | sint-annazaal Begijnhof | 056

27 74 41 |amateurkunsten@kortrijk.be

eXPo| wAK: KUnsT… meT Goes-

TinG GemAAKT | tem 8 mei | groepstentoonstelling,

diverse disciplines | 14-17u |

gratis | erfgoedhuis | 056 27 74 41 |

amateurkunsten@kortrijk.be

eXPo| wAK: sinT-lUcAsGilde Kor-

TrijK i.s.m. windsor mAidenHeAd,

sAinT-cloUd en bAd GodesberG | tem

8 mei | werk van eigen leden en gastkunstenaars

|14-17u | gratis | erfgoedhuis | 056 35 37 86 |

andrewiels@telenet.be

woensdAG 27 April en

vrijdAG 29 April

eXPo| wAK: KUnsTKijK | groepstentoonstelling,

vernissage 23 april, 11u |

woe 9-12u en 14-16u, vrij 9-12u | gratis |

o.C. aalbeke | 0498 90 91 35 |

nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be

vAn 30 April Tem 2 mei

eXPo | wAK: HeUls-pAleT | Heulse

kunstenaars| 9-18u30 | gratis | Buurthuis

molenheem Heule | 0498 90 91 35 |

nicolas.vanlerberghe@kortrijk.be

Martine Van Tongel

ga naar www.uitdatabank.be, vraag een login

en paswoord aan en voer je activiteiten tijdig

in! Deadline invoer: editie juni: 5 mei; editie

juli/aug.: 1 juni

1 mei

BeelDeNDe kuNst | wAndelvoordrAcHT

voor individUele bezoe-

Kers in roelAndT sAvery | Het fantastische

leven en werk van savery is een bron van

boeiende verhalen en verrassende anekdotes.

onze gidsen nemen u graag op sleeptouw eke

1 ste zondag van de maand, reservatie noodzakelijk!

| 11u15 | € 2 (excl. toegangsticket | Broelmuseum

| 056 27 77 80 | www.savery.eu

BeelDeNDe kuNst | AAn de onTbijT-

TAFel meT roelAndT sAvery | voor alle

vroege vogels die meteen ook de tentoonstelling

roelandt savery willen bezoeken serveren we

een authentiek ontbijt in de gezellige oranjerie.

families kunnen nadien gratis deelnemen aan

het kinderparcours. | 9u | € 5 (ontbijt incl. expo

en familieparcours), reservatie noodzakelijk! |

Broelmuseum | 056 27 77 80 | www.savery.eu

XPo | erFGoeddAG: volKscinemA | Het

vlasmuseum en de Bibliotheek kortrijk staan

stil bij het werk van één van de iconen uit de

vlaamse literatuur: Cyriel Buysse. als naturalist

had hij oog voor de rauwe leefomstandigheden

van de arbeidersfamilies. | 10u | vlasmuseum |

056 21 01 38 | www.vlasmuseum.be

eXPoProjeCt ‘IeDer eeN’ | kta DrIe

HofsteDeN | 22 aPrIl t/m 16 meI

omgaan met

tegenstellingen

‘De leerlingen en leerkrachten van het kta Drie

Hofsteden volgen elk jaar een ‘wereldburgertraject’.

Dit jaar is gekozen voor het thema ‘tegenstellingen

in ons leven’. tijdens het schooljaar

organiseerde de school een aantal activiteiten in

het kader van dit traject, dat van de leerlingen

de naam ‘Ieder een’ meekreeg: een wandeldag,

een quizdag, een toneelvoorstelling en creatieve

workshops. Daarin ontwierpen de leerlingen, in

samenwerking met kunstenaars, ‘mannetjes met

tegenstellingen’ die ze creatief bewerkten. De resultaten

worden tussen 22 april en 16 mei geëxposeerd

op een aantal openbare plaatsen in de stad.

een wandelroute laat je toe om geen enkele locatie

te missen, en ter plekke liggen infobrochures.

R Info: KTA Drie Hofsteden | 056 22 34 81 |

marianne.de.vos@pandora.be | www.kortrijk.

be/tentoonstellingen

R www.kortrijk.be

R www.uitinregiokortrijk.be

R www.uitinvlaanderen.be


© Foto Hol © Foto Hol © Foto Hol

’STRIP BATTLE’ IN ACADEMIE

s t a d s k i e k j e s

Er heerste een drukte van jewelste in de Koninklijke

Academie voor Schone Kunsten

tijdens de Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs.

De bezoekers haalden tekenpotloden

en papier boven om heelhuids de

‘Strip Battle’ te doorstaan. Zij kregen welgeteld

één minuut om een striptekening over

een opgegeven opdracht te maken. Anderen

vierden hun creatieve lusten bot op de

reuzenstrip ‘Lof der zotheid’. Dit mondde

uit in een lofzang op de tekenkunst en creativiteit,

wat uiteindelijk de bedoeling was

van de artistieke dag.

driedaagSe maakt

BELLEGEM WIELERGEK

Bellegem was op zaterdag 5 maart in de

ban van de koers. De passage van de driedaagse

van West-Vlaanderen maakte de

Kortrijkse deelgemeente wielergek. De

sportliefhebbers waren die zaterdag massaal

aanwezig om de renners de ziel uit

hun lijf te zien spurten. Zelfs wie niet tot

het kransje wielerfanaten behoorde, kon

het wielerspektakel appreciëren. Een koers

is een sociaal gebeuren waarbij je commentaar

geeft op de prestaties van de renners,

een fris pintje drinkt (al is het koud) en

keuvelt met vrienden en kennissen. Jammer

dat Jan Eelen van ‘De Ronde’ niet present

was om alles op film vast te leggen… .

Spinrag begeeStert jong en oud

Spinrag, het ‘kindermuzefestival 2011’, was

andermaal een schot in de roos. Zowel

jong als oud genoten met volle teugen

van mooie podiumcreaties, tentoonstellingen,

originele ateliers, films en bijzondere

voorstellingen, zoals ‘Muurtje Muurtje’ van

Nat Gras. Deze interactieve dansvoorstelling

introduceerde 2- tot 4-jarigen in de

intrigerende wereld van de hedendaagse

dans. Zij mochten uiteindelijk spelen met

de materialen die de dansers/acteurs zelf

gebruikten. Jong geleerd is oud gedaan.

Stadskrant zoekt leuke foto’s

Ben jij één van de stadsgenoten die veel aanwezig is op stedelijke activiteiten of evenementen én hou jij daarbij jouw fototoestel in de aanslag?

Stuur dan je foto’s in hoge resolutie naar stadskrant@kortrijk.be. Misschien ontdek je de kiekjes wel op deze pagina. Maar niet alleen

de Stadskrant maakt dankbaar gebruik van jouw foto’s. Ook de website en het stadsarchief kunnen originele en leuke snapshots gebruiken.

StadSkrant kortrijk | 27


s t a d s k i e k j e s

Werknemers verkennen

nieuwe werkstek

Zowat 80 werknemers waren aanwezig bij het heien van de eerste paal van een nieuwe technische werkplaats op de site Callens in Heule.

Op dit oude bedrijfsterrein verrijst binnenkort een prefabconstructie met zonnepanelen. Deze nieuwbouw geeft onderdak aan een logistiek

centrum voor de stedelijke technische diensten. Deze ingreep past in de strategie van de stad om alle technische infrastructuur te

centraliseren en beter te beheren. De 80 stadsmedewerkers verkenden de plek, zagen dat het goed was en poseerden bijgevolg fier als

een gieter voor de foto.

28 | StadSkrant kortrijk

© Foto Hol

More magazines by this user
Similar magazines