Fra analyse til beslutning - samfunnsøkonomisk ... - Concept - NTNU

Fra analyse til beslutning - samfunnsøkonomisk ... - Concept - NTNU

Verktøykasse for analyse i prosjekters tidligfase - Concept - NTNU
Kvalitetssikring av informasjon i praksis - Concept - NTNU
Bedre utforming av store offentlige investerings ... - Concept - NTNU
Tiltak for å bedre kvaliteten på kvalitativ informasjon - Concept - NTNU
Hvilke muligheter har vi til å forutsi i en tidlig fase? - Concept - NTNU
Mulighetsrommet. En studie om ... - Concept - NTNU
Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring til ... - Kystverket
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter - Concept - NTNU
Fuzzy logikk i tidligfasevurderinger - Concept - NTNU
Tverrfaglighet og fagkompetanse i tidligfasen - Concept - NTNU
State of the art - Tidligfasevurdering av prosjekter - Concept - NTNU
Prosjektledelse, Nr. 1 - 2007 - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Miljøøkonomi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet - Concept - NTNU
Kostnadsutvikling i vegprosjekter - Analyse av ... - Concept - NTNU
Regime for planlegging og beslutning i sykehus ... - Concept - NTNU
Systematisk usikkerhet i praktiske ... - Concept - NTNU
Styring av statlige prosjektporteføljer i staten - Concept - NTNU
Endringer etter prosjektslutt - Concept - NTNU
Metoder for usikkerhetsanalyse.book - Concept - NTNU
Levedyktighet og investeringstiltak. Erfaringer fra ... - Concept - NTNU
Fleksibilitet i prosjekter – et tveegget sverd - Concept - NTNU
Rapport Nr 10 Usikkerhetsanalyse - Kontekst og ... - Concept - NTNU
Statens prosjektmodell. Bedre kostnadsstyring ... - Concept - NTNU
Sykehus, fregatter og skipstunnel: Logisk ... - Concept - NTNU
Kontrahering i prosjektets tidligfase; Forsvarets ... - Concept - NTNU
Concept Nyhetsbrev 2013-1.pdf - Concept - NTNU
13 Verdi og konsekvenser av ny informasjon - Concept - NTNU
Kostnadsstyring nytt operahus - Concept - NTNU