Norsk Svømming nr 3 - Norges Svømmeforbund

svomming.no

Norsk Svømming nr 3 - Norges Svømmeforbund

God sommer!

Foto: Øyvind Thorsen


[Innhold]

4-7 Perser i hopetall over hele landet i LÅMØ

Det ble satt personlige rekorder på i alt 75% av alle startene i

Landsdels-ÅMØ - her en blid og glad gjeng fra LÅMØ Nord i Andenes

hvor Andøya SLK stod som regions-arrangør. Foto: Lasse Hoel

6-9 Timo Klami med internasjonalt ”come back”

Stuperen Timo Klami er

tilbake i verdenseliten

og klar for Roma-VM

etter en knallsterk norsk

rekordforbedring på 3m

svikt i FINA Grand Prix i

Fort Lauderdale.

Foto: Dag Bergslien

Norges Svømmeforbund

Tlf. 21 02 90 00 - Fax 21 02 96 71

post@svomming.no

www.svomming.no

Generalsekretær

Bjørn Soleng

tlf. 21 02 96 75

bjorn@svomming.no

Systemutvikler

John Erlend Christiansen, tlf. 909 73 709

jech@medley.no

Idrettskonsulent

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73

kristin@svomming.no

Idrettskonsulent

Brit Wormdal, tlf. 21 02 96 79

brit@svomming.no

Idrettskonsulent

Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72

ingrid@svomming.no

Idrettskonsulent

Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70

tore@svomming.no

Idrettskonsulent

Lasse Hoel, tlf. 45 88 54 01

lasse@medley.no

3

20-21 Husk å melde

deg på til

T/L-konferansen

Årets Trener- og Leder-konferanse

går av stabelen på Hamar

helgen 11.-13. september. Husk

å melde deg på! Foto: Trond Tandberg

24-25 Norges eldste

svømmer

90 år gamle Sverre Bryne er klar

for Masters-EM.

26-27 Synkronjentene

i Sør-Afrika

En rekke av våre beste synkronjenter

har vært i Sør-Afrika hvor

de fikk viktig konkurransetrening

og masse inspirasjon.

Administrasjonskonsulent

Tor Arne Volden, tlf. 21 02 96 74

tor.arne@svomming.no

Sekretær

Joacim Lilleåsen, tlf. 21 02 96 78

joacim@svomming.no

Økonomikonsulent

Leif Håvard Bakken

tlf. 21 02 96 77

haavard@svomming.no

Landslagssjef svømming

Petter Løvberg, tlf. 97 06 07 95

petter@medley.no


Postboks 153 - 2302 Hamar

Nr. 3, 2009 - 61. årgang

Offisielt organ for

Norges Svømmeforbund

Serviceboks 1

Ullevål Stadion (US)

Sognsveien 75, 0840 OSLO

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71

www.svomming.no

Official Magazine for

The Norwegian Swimming

Federation (NSF)

Redaktør

Bo Norseng

Mobil 950 68 540

Telefax 62 53 53 94

Epost bnorseng@online.no

Redaksjon

Bjørn Soleng

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799

Epost bjorn@svomming.no

Tore de Faveri

Tlf. 21 02 96 70/480 62 662

Epost tore@svomming.no

Utgivelse og abonnement

Foto-, Presse- & PR-service

Postboks 153, 2302 Hamar

Mobil 950 68 540

Telefax 62 53 53 94

Epost pressepr@online.no

Abonnement

Kr. 415,- pr. år

Abonnementet løper til det

blir skriftlig oppsagt.

Lagspliktig abonnement

5 eks. av hvert nr. kr. 500,-

6 utgaver pr. år.

Bladet selges ikke i løssalg.

Bankgirokontonr.

6161.05.34707

Opplag 6.300 eks.

Redaksjonen avsluttet

15. juni 2009

Utgivelsesdato

29. juni 2009

Grafisk produksjon

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar

Epost pressepr@online.no

Trykk DMT® • 62 35 18 30

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt

under forutsetning av kildeangivelse.

Signerte artikler er nødvendigvis ikke

Norges Svømmeforbunds offisielle eller

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens

egen regning. For signerte

artikler står forfatteren selv ansvarlig.

Norsk Svømming gjør oppmerksom på at

alt innhold i dette bladet også publiseres

på NSFs internettsider.

Forsidebildet

Ingvild Snildal med rekordløp bl.a. i Frognerbadet

i Oslo, hvor dette bildet er tatt

av Øyvind Thorsen. Senere har Ingvild forbedret

sin egen norske rekord på den korteste

butterfly-distansen ytterligere to

ganger, senest i Mare Nostrum med tiden

26,31.

Glad i vann

Blir Roma-VM rettferdig?

Det er ingen tvil om at de siste års

utvikling av svømmedrakter har skapt

en idrett med mye oppmerksomhet.

Rekordene har rast, og interessen for

PRESIDENT svømming har vært formidabel.

I England er svømming for tiden den

mest populære individuelle idretten publikum ønsker å

se på fjernsyn.

Nå vil nok heldigvis mange også hevde at draktene ikke har betydd alt for utviklingen av

rekordene, og vi har jo også selv utøvere som har hatt en fantastisk utvikling på grunn av

andre forhold enn drakter. Allikevel er det dessverre slik at drakt-fokuset i løpet av 2008-

2009 har tatt mer eller mindre av, og da man i Rijeka-EM før jul oppdaget at de fleste som

satte rekorder brukte både to og tre drakter utenpå hverandre for å få mer oppdrift, var det

mange som syntes at nok var nok.

For til tross for at mange allerede på kortbane-VM i Manchester våren 2008 utfordret FINA

om å ta tak i spørsmålet, så skjedde det ikke noe før i januar i år. Da hadde trenere og utøvere

laget så mye bråk om dette i media, og de nye rekordene ble satt av stadig nye og

ukjente svømmere. Dette gjorde at svømming var og er i ferd med å bli latterliggjort, og det

skjønte herrene i det internasjonale forbundet (det er bare èn dame i FINA-styret) til slutt.

Det ble laget regler om at man bare kunne bruke èn drakt, og at disse skulle være maks

en millimeter tykk. Reglene sa imidlertid ingen ting om luftgjennomstrømning som er en

viktig del av det som skaper oppdrift. Dette skal være en midlertidig ordning frem til januar

2010, fordi man etter sigende trenger denne tiden for å finne ut hva de endelige reglene

skal bli.

19. mai kom det så endelig en liste over godkjente drakter, samtidig som det ble sagt at

de som ikke ble godkjent kunne med på en ny liste som kom i disse dager. Imidlertid ble

det åpnet for at man kunne svømme i de draktene som ikke stod på listen dersom de var

inne til ny vurdering.

Det kan derfor godt være at de mest utskjelte draktene da blir godkjent igjen fordi de holder

seg innenfor FINAs regler, etter en ny vurdering. FINA burde imidlertid allerede før OL i

fjor ha tatt et klart grep om denne saken.

La oss håpe at man i VM gjør det samme som man gjorde i Mare Nostrum, nemlig at kun

godkjente drakter kan brukes. Vi trenger en ærlig idrett. Lykke til i sommer!

Per Rune Eknes

Svømmehallskampen

Arbeiderpartiets store kampsak ved

siste Stortingsvalg, var å ruste opp

svømmehaller over hele landet og fylle

tomme basseng under parolen ”Vi skal

REDAKTØR

fylle opp”. Dette løftet kan vi vel med

rimelig grad av sikkerhet dessverre fastslå

at på langt nær er oppfylt.

– Dessverre er de fleste av svømmehallene våre på vei ut. De er så gamle at de er vanskelig

å drifte videre, sier man i Svømmeforbundet. Videre sier riksrevisor Jørgen Kosmo;

– Vi konstaterer at Stortingets mål om at folk skal ha en forholdsmessig lik tilgang til

idrettsanlegg uavhengig av bosted ikke er nådd.

– Vi har lovet å fylle opp bassenger, men vi har ikke lovet at vi skal fylle opp hvert eneste

ett av dem, men vi er veldig godt i gang. Omtrent 70 nye bassenger har fått vann og

er pusset opp, og det er fordi vi har bevilget mer penger til kommunene og etablert en

låneordning til rehabilitering av svømmebasseng, sier Jens Stoltenberg.

Statsministeren må selvsagt gjerne forsvare sin politikk, men det er definitivt langt frem

til mål. Et aktuelt spørsmål er også om de ulike ”krisepakke”-bidragene til kommunene

faktisk kommer svømmehallene tilgode, og om statens låneordning fungerer etter intensjonene.

Det gjenstår også å se om dette er valgflesk, eller om velgerne går på limpinnen

nok en gang når vi møtes ved stemmeurnene til høsten…

Bo Norseng

President

Per Rune Eknes

Lambertseter SK

Visepresident

Trude Halvorsen

Tønsberg SK

Styremedlem

Tor Aage Dæhli

Hamar IL svømming

Styremedlem

Dag Bergslien

Stavanger Stupe Club

Styremedlem

Marit Pedersen

Bergens Svømme Club

Varamedlem

Brita Blenne Lien

Lørenskog/Rælingen KK

Varamedlem

Eivind Kjerstad

Bærumsvømmerne

«Utstyrsleverandør til

landslagene

i svømming»

«Samarbeidspartner

til NSF»

Har du tilbakemeldinger

å komme med, eller

ønske om innlegg,

send oss en epost på

pressepr@online.no

(alle manus må

sendes elektronisk).


[LÅMØ 2009]

– Perser i hopetall

over det ganske svømme-Norge

Det andre Landsdels-ÅMØ

ble arrangert i slutten av

mai, og fra stevnene i

både nord, øst, vest, sør

og midt-Norge blir det

rapportert om høy stemning

og masse god svømming.

Antallet personlige

rekorder har vi for lengst

mistet oversikten over…

LASSE HOEL [NORD], TRYGVE RAVN [MIDT-NORGE], MARIT

PEDERSEN [VEST], TORSTEIN MICHAELSEN/TROND EIVIND LARSEN

[SØR], ALICE BOYD [ØST] OG BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

[Lise Sand Syversen]

Navn Lise Sand Syversen

Årsklasse 1995

Klubb Delfana

Trener Morten Urdal

Hvor lenge har du svømt? 8 år

Hvorfor svømmer du? Fordi det er gøy

Hvor mye/ofte trener du? 7-8 ganger

i uken

Hva synes du om å delta i LÅMØ?

Veldig gøy

Resultater i LÅMØ? Jeg er fornøyd…

Hva liker du best å svømme?

400m fri og 1500m fri

Hvilken pers har du på denne distansen?

400m fri 4.25 og 1500m fri

17.15

Hvilke ambisjoner og mål har du for

sesongen? EYOF (ungdoms-OL)

Hvem er dine svømmeforbilder?

Irene Dalby

Andre hobbyer og interesser?

Ingen spesiell

4 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Sammenlagtvinnere nord f.v. Johannes Danielsen Setermoen SK (96), Marcus Boyne

Lamo Vadsø SK (94), Maria Altmann, Harstad SK (97), Karoline Steffensen, Harstad

SK (96), Oda Bygdnes, Harstad SK (98), Maren Elise Joten Bakke, Setermoen SK (94),

Eskil Olaussen, Lakselv SK (98), Einar Klæboe Nordgård, Tromsø SK (95), Ragnar

Daldorff, Kirkenes SK (97) og Ina Kvenshagen Gimse, Tromsø SK (95).

Årets landsdels årsklassemønstring ble

arrangert for utøvere født 1994 til 1998.

Mer enn 600 svømmere var med på

stevnene som ble avholdt i de fem regi-

[Vetle Henriksen]

Navn Vetle Henriksen

Årsklasse 1995

Klubb TSLK

Trener Per Osland

Svømmehall og avstand hjemmefra?

15 minuter å sykle.

Hvor lenge har du svømt? 4 år

Hvorfor svømmer du? Fordi det var

artig til å begynne med. Jeg er mer

onene. NSF takker Andøya SLK, Aalesunds

SLK, Bergens SLK, Vågsbygd SLK

og Kolbotn IL for alle å ha gjennomført

flotte stevner hvor svømmerne i de 5

målbevisst nå og ønsker å bli toppidrettsutøver.

Hvor mye/ofte trener du?

8 ganger pr. uke/ca. 20 timer.

Hva synes du om å delta i LÅMØ?

Veldig artig, men det er litt lite konkurranse

for meg. Jeg er best i årsklassen

i alle øvelser.

Resultater i LÅMØ? 400m fri - gikk 4

sekunder over pers (4.46). 200m rygg

perset på 2,36!

Hva liker du best å svømme?

400m medley og 400m fri. Crawl er

den av svømmeartene jeg like best.

Hvilken pers har du på 400m medley?

5.23

Hvilke ambisjoner og mål har du for

sesongen? Ønsker å ta krav på 400m

medley til UM og deretter NM!

Hvem er dine svømmeforbilder?

Henriette Martinsen fra min egen klubb,

TSLK, og Michael Phelps selvfølgelig.

Andre hobbyer og interesser? Niks,

svømmingen tar all tiden min.


Sammenlagtvinnere øst Stående f.v. Oscar Slaatmo, Hamar IL (94), Jarl André

Bergsvenkerud, Lørenskog/Rælingen (95), Grunde Myhrer, Oslo IL (96), Fredrik

Løvberg, Lambertseter SK (97) og Njål K. Olsen, Kongstensvømmerne (98). Sittende

f.v. Luna Elisabeth Søgaard, Bærumsvømmerne (94), Emilie N. Løvberg,

Bærumsvømmerne (95), Stina Victoria Nordberg, Oslo IL (96), Elise Næss Olsen,

Asker SK (97) og Emilie Olsen Bakke, Asker SK (98).

årsklassene fikk sjansen til å kjempe om

å bli regionens mest allsidige svømmer.

På landsbasis ble det satt personlig

rekord på ikke mindre enn 74,95% av

startene.

Studerer vi resultatene nærmere, ser vi

[Sina Aronsen]

Navn Sina Aronsen

Årsklasse 1997

Klubb Kirkenes SK

Trener Cate Elin Haga og Roger

Daldorff

Svømmehall og avstand hjemmefra

Den nye svømmehallen i Kirkenes ligger

10 minutter hjemmefra med bil.

Hvor lenge har du svømt? 6 eller 7 år.

Hvorfor svømmer du? Svømming er

artig, og gir god trening. Jeg har

at samtlige høyeste oppnådde poengsummer

i de enkelte årsklasser, kommer

enten fra øst eller vest. Nasjonal Årsklassemønstring

går av stabelen i Stavanger

Svømmehall 16.-18. oktober i regi av

Stavanger Svømme Club.

mange venner i svømmegruppa slik

at det er artig å gå på treningene.

Hvor mye/ofte trener du?

Minst 4, men ofte 4-5 ganger i uka.

Hva synes du om å delta i LÅMØ?

Artig å delta. Det er flere som konkurrerer

i min klasse her slik at jeg ser

hvordan jeg ligger an i forhold til

andre. Klubben bodde på små hytter

ved brygga, og det har vært moro.

Resultater i LÅMØ? Mest fornøyd med

200m rygg hvor jeg perset masse.

Hva liker du best å svømme?

Liker best rygg og bryst.

Hvilken pers har du på disse distansene?

På 50m rygg har jeg 39, og på

50m bryst har jeg 45, men det er det

en stund siden jeg har svømt dette.

Hvilke ambisjoner og mål har du for

sesongen? Jeg skal satse mot ÅM

neste år, og så skal jeg perse på

Mjøssvøm.

Hvem er dine svømmeforbilder?

Sara Nordenstam. Hun er god, og så

svømmer hun bryst.

Andre hobbyer og interesser? Er mye

på trening. Ellers liker jeg å se på TV,

men jeg ser ikke på Paradise Hotell.

[Norbert Prokopiak]

Navn Norbert Prokopiak

Årsklasse 1994

Klubb Gol IL

Svømmehall/avstand hjemmefra

25 km

Hvor lenge har du svømt? 3-4 år

Hvem er treneren din? Jan Kattenberg

Hvor ofte trener du? 3-4 ganger pr uke

Hvorfor svømmer du? Kjempegøy å

svømme, også min storebror drev

med svømming.

Resultater i ÅMØ? 400m fri 4.38,83,

200m rygg 2.25,26, 100m butterfly

1.03,20. Medley var jeg spesielt godt

fornøyd med.

Hvilke ambisjoner og mål har du

fremover? Fortsette trening og få bra

resultater.

Har du noen andre hobbyer?

Nei, driver bare med svømming…

[Rebecca Sundtjønn]

Navn Rebecca Sundtjønn

Årsklasse 1998

Klubb VSLK

Svømmehall/avstand hjemmefra

1 km

Hvor lenge har du svømt? I snart 2 år

Hvor ofte trene du? 4 ganger pr. uke

Hvorfor svømmer du? Det er gøy,

også treffe andre samt å konkurrere

Hva synes du om å delta i ÅMØ?

Stort stevne og gøy å være med

Har du noen svømmeforbilder?

Alexander Dale Oen

Har du noen andre hobbyer?

Nei, driver bare med svømming…

[NORSK SVØMMING 3/2009] 5


Sammenlagtvinnerene sør Bak f.v. Maren Gullvåg Aasen (KSA), Ane Lee Johansen (KSA), Stine Lise Grønvold Stenseth (Øvre Eiker

SK), Patricib Baay, Eirik Nielsen (Poseidon) og Sander Andersen (Poseidon). Foran f.v. Amalie Thorstensen (VSLK), Rebecca Grindland

Ege (VSLK), Gustav Mathingsdal Pedersen (Farsund SK) og Eirik Frestad (KSA).

[Henriette Øien Mikalsen]

[Jonatan Sjøvold Henning]

6 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Navn Henriette Øien Mikalsen

Årsklasse 1996

Klubb Aalesund SLK

Trener Mohammed Belmaachi

Svømmehall og avstand hjemmefra?

10 minutter å kjøre.

Hvor lenge har du svømt?

To og et halvt år.

Hvorfor svømmer du? Jeg elsker vann.

Svømming er gøy, og det er et veldig

godt miljø i klubben.

Hvor mye/ofte trener du?

6 ganger pr. uke.

Hva synes du om å delta i LÅMØ?

Kjempefin konkurranseform. Beste opplevelsen

jeg har hatt.

Navn Jonatan Sjøvold Henning

Årsklasse 1996

Klubb Bodø SK

Trener Lene Jensen

Svømmehall og avstand hjemmefra?

Bodin svømmehall, tar et kvarter på

sykkelen

Hvor lenge har du svømt? 2 år

Hvorfor svømmer du? Jeg begynte fordi

det var noen i klassen som svømte, og

så hørtes det veldig artig ut.

Hvor mye/ofte trener du? Svømmer 5

ganger i uka, og èn gang på land.

Hva synes du om å delta i LÅMØ? Artig.

Bra å få konkurranse i klassen og treffe

andre svømmere.

Resultater i LÅMØ? Kom på 3. plass, og

så persa jeg på 3 av 5 øvelser.

Resultater i LÅMØ? 400m fri vant på

ny pers. 200m rygg forbedret persen

fra 3.11 til 2.59.

Hva liker du best å svømme? 50m fri.

Hvilken pers har du på denne distansen?

32 lav.

Hvilke ambisjoner og mål har du for

sesongen? Å bli bedre og å ha det

morsomt på treningene. Jobbe med

teknikk og særlig brystbensparkene.

Hvem er dine svømmeforbilder?

Alexander Dale Oen, Victoria Løken

og Veronica Bjørnlykke.

Andre hobbyer og interesser? Jeg

synger og tegner, men svømming er

viktigst!

Hva liker du best å svømme? Butterfly

er morsomst. Og Crawl.

Hvilken pers har du på denne

øvelsene? 38 på 50m butterfly. På

400m fri persa jeg med 25 sekunder

på LÅMØ!

Hvilke ambisjoner og mål har du for

sesongen? Det kuleste er å perse. Jeg

har ikke noen store mål i år, men

neste sesong vil jeg under 35 på 50m

butterfly.

Hvem er dine svømmeforbilder?

Micheal Phelps. Han er god i butterfly,

og det synes jeg også er artigst å

svømme.

Andre hobbyer og interesser? Driver

mest med svømming. Ellers liker jeg å

være med venner og spille spill.


Sammenlagtvinnerene midt-Norge Bak f.v. Birgit Kvisvik (97) IL Norodd, Christian Tang Christiansen (94) Kristiansund SLK, Veronica

O. Bjørlykke (94) Aalesunds SLK, Caroline Ruud Helgesen (95) Aalesunds SLK og Dag Vetle Henriksen (95) Trondheim SLK. Foran f.v.

Ole Martin O. Bjørlykke (96) Aalesund SLK, Elise Nygård (98) Namsos, Ole Tobias Weiseth (98) Kristiansund SLK, Victoria Juel (96)

Trondheim SLK, og Erlend Søderland (97) Trondheim SLK.

[Henrik Winther Pedersen]

[Pernille Mørch]

Navn Henrik Winther Pedersen

Årsklasse 1998

Klubb Kolbotn IL

Trener Alf Almberg og Erlend Rismyhr

Svømmehall og avstand hjemmefra?

Sofiemyrhallen, ca. 15 min. med bil.

Hvor lenge har du svømt? Til sammen 6

år, 2 år i klubben og 4 år med kurs.

Hvorfor svømmer du?

Fordi det er kjempegøy!

Hvor mye/ofte trener du?

5 ganger i uken, 2 timer hver gang.

Hva synes du om å delta i LÅMØ?

Kjempebra!

Resultater i LÅMØ? 400m fri 6.17,66,

Navn Pernille Mørch

Årsklasse 1994

Klubb Skjetten Svømming

Trener Jon Marius Rønning

Svømmehall og avstand hjemmefra?

Skjetten Svømmehall, 7 km til trening.

Hvor lenge har du svømt? 6 år

Hvorfor svømmer du? Jeg synes det er

gøy, og liker å bli best.

Hvor mye/ofte trener du? 6 svømmetreninger,

med basistrening. Har starta

litt med styrketrening.

Hva synes du om å delta i LÅMØ? Det

er gøy å være blant de beste, og konkurrere

med de beste.

Resultater i LÅMØ? 400m fri 5.05,44,

200m rygg 2.41,33, 200m bryst

2.49,97, 100m butterfly 1.20,47 og

100m rygg 1.44,72, 100m bryst

2.03,48, 50m butterfly 48,58 og 200m

medley 3.37,30

Hva liker du best å svømme?

200m fri - liker mellomdistanse best.

Hvilken pers har du på denne distansen?

2.58,17

Hvilke ambisjoner og mål har du for

sesongen? Jeg vil bli bedre på alle

øvelsene.

Hvem er dine svømmeforbilder?

Gamletreneren - Jørgen (Tadvin red.

anm). Han har vært med i

Paralympics!

Andre hobbyer og interesser? Fotball!

200m medley 2.36,28.

Hva liker du best å svømme?

200 meter bryst.

Hvilken pers har du på denne distansen?

2.54.35

Hvilke ambisjoner og mål har du for

sesongen? Ta NM-krav på 50, 100 og

200m bryst.

Hvem er dine svømmeforbilder?

Alexander Dale Oen og Sara

Nordenstam.

Andre hobbyer og interesser?

Flere timer i døgnet!

[NORSK SVØMMING 3/2009] 7


– Alle tisser

i bassenget!

– 1 av 5 gjør det med

vilje, resten uten å vite

om det, sier Truls Krogh i

Folkehelseinstituttet. Hver

sommer kommer det rapporter

om feriegjester

som har blitt syke av

badevann med helsefarlig

vannkvalitet i feriebassenget

- spesielt i utlandet.

Ifølge Truls Krogh er det ikke bare 1 av 5

som tisser i vannet. Alle gjør det.

– Kanskje er det ikke så mange som gjør

det med viten og vilje, men samtlige

som bader og svømmer tisser samtidig.

Kroppen vår reagerer slik når vi kommer

under vann. Vi lekker rett og slett. Du

gjør det, og jeg gjør det - uten at vi merker

det, sier direktøren i Folkehelsa.

Krogh anbefaler derfor en tur på toalettet

før svømming, slik at lekkasjemengden

minsker. Dessuten bør du også

dusje skikkelig før du hopper i vannet.

Urin er riktignok ikke helsefarlig i seg

selv, men i og med at den ødelegger

klorstoffene som renser vannet, er det

fritt fram for andre bakterier.

– Disse bakteriene kan gi deg sår- og

slimhinneinfeksjoner, forteller Krogh.


Lotte

Friis

ble første

nordiske kvinne under 16 minutter på

1500m fri i langbane da hun svømte

inn til 15.58,44 og nordisk rekord

under det danske mesterskapet nylig.

8 [NORSK SVØMMING 3/2009]

– Rekordbeløp

til idrettsanlegg

– Regjeringen har fordelt

1.558,4 millioner kroner i

spillemidler til idrettsformål

for 2009. Dette er en

økning på 140,4 millioner

kroner i forhold til 2008.

Halvparten av beløpet,

779 millioner kroner, tildeles

idrettsanlegg. Fordelingen

innebærer en solid

styrking av regjeringens

satsing på idrett for barn

og ungdom, sier kultur- og

kirkeminister Trond Giske.

Det er avsatt 676,6 millioner kroner til

idrettsanlegg i kommunene. Dette er en

økning på 51,6 millioner kroner i forhold

til 2008.

– En styrking av tilskuddet til idrettsanlegg

er avgjørende for å kunne nå målet

om idrett og fysisk aktivitet for alle. Aldri

før har vi bevilget så mye til idrettsanlegg,

sier statsråd Trond Giske. Regjer-

Svømmehallene dårligere

i dag enn for 10 år siden

Det slår riksrevisor Jørgen

Kosmo fast. Før valget i

2005 lovet Jens Stoltenberg

å fylle svømmebassengene

i Norge. Men tallenes

tale er klar, slår riks-

revisor Jørgen Kosmo fast:

– Fakta er at situasjonen i 2009 ikke er

blitt noe bedre enn i 1999 når det gjelder

svømmehaller, sier Kosmo. I tillegg

til ujevn dekning viser undersøkelsen at

det på landsbasis har vært en nedgang i

antall svømmebassenger i forhold til

befolkningsmengden fra 1999 til 2009.

Dette medfører blant annet at

mange kommuner ikke kan tilby barn

fullgod svømmeopplæring som forutsatt.

Undersøkelsen viser også at forskjellen

ingen legger også til rette for særskilte

satsinger gjennom et anleggspolitisk program

for perioden 2007-2010. Det er

avsatt 65 millioner kroner i 2009. Norges

Idrettsforbund inviteres til å komme med

innspill til dette.

– Gjennom det anleggspolitiske programmet

tilfører vi ekstra ressurser til

anlegg i pressområdene og til kostnadskrevende

anlegg, sier statsråd Giske.

I tillegg til den ordinære tildelingen på

779 millioner kroner, tildeles 250 millioner

kroner til bygging og rehabilitering

av idrettsanlegg i 2009 gjennom regjeringens

tiltakspakke. Dette gir en samlet

tildeling på over 1 milliard kroner til

idrettsanlegg i 2009.

– 1 milliard kroner til idrettsanlegg gir en

kraftig satsing på nødvendig infrastruktur

for idrettsaktivitet. Investeringer i idrettsanlegg

er det viktigste virkemiddelet vi

har for å tilrettelegge for idrettsaktivitet

og gode oppvekstvilkår. Når vi i tillegg

gjennom regjeringens tiltakspakke oppnår

en vesentlig sysselsettingseffekt, er

dette svært god bruk av tilskuddsmidler,

sier statsråd Giske.

på fattige og rike kommuner stadig

vokser, fordi de statlige tilskuddene

avhenger av at kommunene har egenfinansiering,

og i for liten grad tildeles

etter behov. Ironisk nok er det finanskrisen

som kan komme til å rydde opp:

– Nå har kommunene sammen med

krisepakken fått ekstra midler som de

kan legge oppå de statlige tilskuddene,

og da burde man ha større muligheter

til å realisere målsettingene man har

satt seg, mener Kosmo.


www.swimshop.no :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: info@swimshop.no

På swimshop.no finner du de store nyhetene

SWIMSHOP Tlf: 62 95 06 20 E-pos: info@swimshop.no

www.spire.as


[Stup]

10 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Timo Klami i rute til VM med

fenomenalt ”come-back”

Timo Klami kan koste på seg et skikkelig

glis etter ny norsk rekord på 3 meteren

i Grand Prix, Florida.

FINA Grand Prix i Fort

Lauderdale er et av de

tøffeste av alle Grand

Prix-stevnene, og der

gjenerobret Timo Klami

sin posisjon som en av

verdens beste stupere

med en flott 5.-plass på 3

meter svikt. Kristiansandstuperen

som nå bor

på Hamar, er dermed godt

i rute foran sommerens

VM i Roma med sin

rykende ferske og sterke

norske rekordnotering.

PAUL JOACHIM THORSEN [TEKST]

DAG BERGSLIEN [FOTO]

Timo Klami har tidligere vist at han kan

stupe veldig bra i Europa, som hans to 5.

plasser fra Budapest 2006 og Eindhoven

2008 er gode bevis på. Nå er han igjen i

det gode selskap med sitt resultat fra

USA i begynnelsen av mai.

Semifinalen

Etter en litt skuffende Fina Grand Prix i

Montreal bare uken i forveien der han

var uheldig å treffe brettet på sitt 5.

stup, 2,5 baklengs, noe som gjorde at

semifinalen glapp, kvalifiserte han seg

som 9. beste stuper til semifinalen i

Florida. Det var to semifinaler med 6 stupere

i hver, og Timo stupte i den beste,

der han hevet seg ytterligere, og ble en

av de tre som gikk videre og fikk stupe

finalen.

Poengsummene 400 (i forsøkene) og

409 (i semifinalen), er begge betryggende

over VM-kravet på 380 poeng, og

med Timo Klamis kvalifisering og en

plass blant topp 6, har han også klart

plasseringskravet til VM i Roma.

Finale og norsk rekord

Dette var en gedigen opptur for Timo og

norsk stup, og det ble ikke mindre oppsiktsvekkende

da han i finalen perset til

438 poeng og satte ny norsk rekord. Han

hadde fra tidligere den forrige rekorden

på 432 som han satte i EM i Eindhoven

2008.

Timo ledet etter første runde, og fortsatte

med solid stuping. De andre tok ham

igjen når han hadde sine letteste stup,

men han endte på en 5. plass. Dette er

det beste norske resultatet for norsk

stup i en verdenskonkurranse på 16 år!

Best i Europa?

Med dette ligger Timo flott i rute foran

VM i Roma senere i sommer. Får han rettet

litt på avslutningene, sine vil han

klare å heve seg opp mot 480 poeng

som vil kunne gjøre ham til en mulig

medaljekandidat.

Timo er med dette stevnet også rangert

som den beste europeiske stuperen i

skrivende stund! Vi gleder oss til VM i

Roma senere i sommer.

Resultater

fra FINA Grand Prix i Fort Lauderdale,

USA, 3m herrer finale:

1) 512.00 Troy DUMAIS (USA)

2) 483.75 Reuben ROSS (CAN)

3) 473.45 Christopher COLWILL (USA)

4) 450.70 Cesar CASTRO (BRA)

5) 438.95 Timo KLAMI (NOR)

6) 427.60 Eric SEHN (CAN)

Timo Klami er tilbake i verdens-eliten

og klar Roma-VM.


Sterk juniorstuping og norsk rekord

Sisteårs-juniorene

Espen og Eirik

Valheim og

Amund Gismervik

fortsetter sin

internasjonale

fremmarsj med

solide resultater.

Både under tyske

Printerspringen

og British Junior

Elite Nationals i

mai, viste

Rogalands-trioen

solide takter.

DAG BERGSLIEN [TEKST OG FOTO]

Printerspringen i tyske Aacen arrangeres

årlig, og det har nå i en liten årrekke

vært norsk deltagelse i konkurransen

som trekker unge utøvere fra hele verden.

De tre sisteårs-juniorene var årets

norske kontingent. Konkuransen var viktig

med tanke på kvalifisering EM junior

og uttak.

Individuelt var Espen Valheim best av de

norske med finaleplass på tårnet, og til

da årsbeste med 467,25 poeng i finalen.

Gullet i tårnfinalen gikk på 560,3 og bronsen

på 494,65. Espen tok seg også til

finale på 1m, og ble til slutt nr. 11 med

Solide juniorstupere F.v. Espen Valheim, Eirik Valheim og Amund Gismervik.

sterke 431,4 poeng. Finalen her ble vunnet

av en polakk med 500,3. Videre ble

Espen nr. 13 med 465,25 på 3m - snaue

4 poeng fra finaleplass. 3m ble vunnet av

en tysker på 534,85 og det ble delt sølv

med 527,8 til en ukrainer og en russer.

Amund Gismervik kom også til finale i

tårnet, og stupte der sitt årsbeste til da

med 438,30 som ga 8. plass. Amund fikk

399,3 og ble nr. 28 på 3m og nr. 36 med

378,65 på 1m. Eirik Valheim hadde sin

beste øvelse på 3m med 450,2 som ga

18. plass. På 1m ble det 392,25 og 22.

plass. I synkronkonkuransen ble det 7.

Det norske stuplandslaget samlet på et brett under UK Nationals i Sheffield.

plass på Valheim-tvillingene med 267,3.

Her deltok det 14 par, seieren gikk til

Tyskland på 302,55, mens bronsen gikk

på 283,2.

British Elite Junior

Deretter sto British Elite Junior Diving på

programmet. Amund Gismervik fra

Pingvin Stupklubb ble nr. 2 etter finalen

i klasse A 3m med 487,2 etter en fin

serie uten vesentlige feil. Espen Valheim

ledet etter to finalestup, klikket i sitt tredje

- fikk 3’ere men stupte ellers sterkt

igjen og tok 3. plassen med hele 484,6.

Briten Dingley gjorde få feil, og avsluttet

meget sterkt med et stup som ga 75,25

og vant på 515,65. Pingvinguttenes

poengsummer i dag, Espen i forsøket og

Amund etter finaleomgangen, er bedre

enn noen norsk stuper har gjort internasjonalt

i klasse A med 10 stup serie.

Norsk rekord

Kronen på verket kom da Espen Valheim

fra Pingvin Stupklubb satte ny norsk

rekord med 485,55 i forsøket på 10m

tårn junior klasse A. På tross av en skikkelig

miss på 3,5 forlengs salto i knekk,

vant han finalen med 461,15 - nesten 20

poeng foran sølvet. Resten av finalestupene

til Espen var av høy standard som

i forsøket, med et snitt rundt 7,5. Med

dette har Espen samtlige junior A-rekorder.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 11


[Bergen Swim Festival]

Stjernene blendet oss!

Bergen Swim Festival Her er det mange solide kort samlet på et brett, blant andre Henriette Brekke (bak f.v.), Sander Smørdal,

Stefan Nystrand, Peter Stymne, Josefin Lillhage, Cameron van den Burgh, Magdalena Kuraas og Alexender Dale Oen. Videre Petra

Granlund (foran f.v.), Ingvild Snildal, Gard Kvale, Simon Sjødin, Jeanette Ottesen, Mads Glæsner og Aschwin Wildeboer.

For et stjerne-galleri. For

en oppvisning. For noen

arrangører. Vi har aldri sett

maken i Norge. Aldri! Det

var imponerende sist år,

men dette overgikk alt.

PER IRGENS [TEKST]

KRISTIAN ARNESEN [FOTO]

– Verdensmester og rekordholder Stefan

Nystrand tilbake for tredje gang. Det var

ikke samme schwungen over cash-utbetalingene

som i BSC-jubileet sist år som

fristet. Men Nystrand kommer alltid tilbake

til Festivalen. Stadig i toppen med

sine 46,86 på 100m fri. Og vi glemmer

ikke så lett hans uttalelser på hjemmesiden

etter sist års Festival - roste den

opp i skyene!

– Alle kom sportslig litt i skyggen av

Spanias verdensrekordholder Aschwin

Faber Wildeboer. Han demonstrerte en

ryggsvømmingsteknikk samtlige norske

12 [NORSK SVØMMING 3/2009]

trenere og utøvere burde studert på

nært hold. Spanjolen tok nærmest pusten

fra oss alle. Det så lekende lett ut,

og var alene verdt turen til vestlandets

hovedstad.

– Publikums yndling av de gjestende verdensstjernene

var likevel Pretorias og

Sør-Afrikas Cameron van der Burgh. Den

slentrende, coole trenings-buddy’n til

Festivalens hovedplaster og superhelt,

vår egen Alexander Dale Oen. Etter en

uke sammen foran 2008-Festivalen var

sørafrikaneren nesten stum. – No one, I

say no one, works as hard as Alex! Vel,

Cameron brukte åpenbart uken godt. Så,

lærte, prøvde - og satt tre verdensrekorder

innen de møttes igjen i Sentralbadet.

Van der Burgh var best denne gangen,

men for en opphenting på 100 meteren

av Alexander. Akkurat da det så ut til å bli

en parademarsj for Cameron, hentet Alex

frem sin velkjente finish. I mål skilte fattige

24/100 sekund. At Alex nesten tangerte

sin egen vinnertid fra sist år, er mer

enn lovende. Etter Beijing har Øygardenkjendisen

hatt en lang, nødvendig

pause. Det koster å vinne OL-sølv. Og det

koster å få maskineriet i gang igjen. Ikke

minst det som romsterer over skuldrene.

Bergen Swim Festival er et samarbeidsprosjekt

mellom alle Bergensklubbene.


I Bergen viste Alex at han er klar til å ta

alle veier som fører til Rom. Der skal det

bli gøy å sitte ringside….

Bak de fire store

krydde det av stjerner. Vi bare venter på

at Sara Nordenstam igjen skal finne

frem seiersresepten. Det var på denne

tiden sist år det løsnet - jeg sier ikke

mer…

Flerfoldige verdens- og Europamester

Josefin Lillhage har prioritert vekk 200m,

skade har tvunget henne. Men blir

hyperfarlig på den halve distansen. Petra

Granlund overrasket de fleste da hun

vant 200m butterfly i Rijeka på råsterke

2.04, men ble knapt slått i Bergen på

200m fri av danskenes langdistansestjerne,

800m-Europamesterinne Lotte

Friis. 1.58 på begge. Jo, vi som var i

Sentralbadet denne mai-helgen nærmest

vasset i internasjonale topptider.

Svenskenes stafettmestre fra tidligere

Europamesterskap, Peter Stymne og

Magdalena Kuras, bet som vanlig godt

fra seg.

Suverent sterkest av alle på spinnesiden

var danskenes sølvvinner fra EM, Jeanette

Ottosen, da hun fosset inn til 57,39 på

100m butterfly og tok med seg premiesjekken

på 10.000 spenn. Landsmannen

Mads Glæsner vant 200m og 400m fri i

oppvisningsstil, men Gard Kvale kjempet

så godt bak Glæsner, at det ble ny norsk

rekord på den lengste distansen. Ny

andreplass på 200m IM på Gard, da han

Roma-VM

på Eurosport

i sommer

Stup

17.07 10.00 - 12.45 17.30 - 20.00

18.07 10.00 - 11.30 17.30 - 20.00

19.07 10.00 - 12.45 17.45 - 20.00

20.07 10.00 - 13.15 14.15 - 19.30

21.07 10.00 - 11.30 17.30 - 19.30

22.07 18.00 - 19.45

23.07 13.00 - 14.15 17.45 - 19.30

24.07 19.00 - 20.00

Svømming

26.07 09.30 - 12.00 18.00 - 20.00

27.07 09.00 - 11.30 18.00 - 20.00

28.07 09.00 - 11.30 18.00 - 20.00

29.07 09.00 - 11.30 18.00 - 20.00

30.07 09.30 - 11.30 18.00 - 20.00

31.07 09.00 - 11.30 18.00 - 20.00

01.08 09.30 - 12.30 18.00 - 20.00

02.08 09.30 - 11.30 18.00 - 20.00

Verdensstjerner Cameron

van den Burgh og Alexander

Dale Oen er gode kompiser!

måtte se den svenske mesteren

Simon Sjødin knapt foran

seg i innslaget.

Nok et blendende

arrangement, hvor de blender

av hele glassveggen i Sentralbadet.

Lyset kan slås på og av

på et øyeblikk, og med solid

presisjon under Rolf Godøs ledelse kan

de samarbeidende Bergens-klubbene

igjen sole seg i suksessen. Alle gode ting

er tre - tre braksuksesser fra 2007 til i

dag. Det kan bli nye tre år i Sentralbadet

før storstuen kan åpnes i 2012 (?).

Spennende hva de trekker opp av ermet

for den kommende perioden. Ja, for jeg

blir forbauset om de ikke pønsker ut ny

trøkk i sitt allerede flotte arrangement,

da forhåpentligvis med hele svømme-

Norge på startpallen.

Oversikt over norske og nordiske

rekorder satt under Masters-NM 2009

Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid

1 50 Fri D 40-44 Merete Løvberg Lambertseter SK 27,96

2 100 Fri D 40-44 Merete Løvberg Lambertseter SK 1.00,59

3 200 Fri B 30-34 Marianne Fuglestveit Lambertseter SK 2.11,50 Nordisk

4 200 Fri D 40-44 Merete Løvberg Lambertseter SK 2.12,85 Nordisk

5 200 Fri F 50-54 Torill Bergesen BOM 2.36,01

6 800 Fri B 30-34 Marianne Fuglestveit Lambertseter SK 9.37,01

7 50 Rygg E 45-49 Beda Leirvaag Eidsvoll SK 33,13

8 100 Rygg E 45-49 Beda Leirvaag Eidsvoll SK 1.12,51

9 200 Rygg D 40-44 Anne B Hegvold TS&LK 2.38,13 Nordisk

10 200 Rygg E 45-49 Beda Leirvaag Eidsvoll SK 2.39,09

11 50 Bryst F 50-54 Elin Knag BSC 39,65 Nordisk

12 100 Bryst F 50-54 Elin Knag BSC 1.29,07

13 100 Bryst G 55-59 Eva Bruusgaard O. I. 1.33,10

14 100 Butterfly F 50-54 Torill Bergesen BOM 1.19,00 Nordisk

15 100 Medley F 50-54 Torill Bergesen BOM 1.15,81 Nordisk

16 400 Medley B 30-34 Marianne Fuglestveit Lambertseter SK 5.19,31 Nordisk

17 400 Medley D 40-44 Merete Løvberg Lambertseter SK 5.29,20 Nordisk

18 400 Medley F 50-54 Torill Bergesen BOM 6.01,47 Nordisk

Damer: 18 norske og 9 nordiske

1 50 Fri D 40-44 Rune Christensen IL Varg 24,65

2 100 Fri D 40-44 Rune Christensen IL Varg 54,17

3 100 Fri F 50-54 Rune Sjøblom Kongstensvømmerne 59,64

4 200 Fri E 45-49 Øyvind Thorsen Lambertseter SK 2.06,86

5 200 Fri F 50-54 Rune Sjøblom Kongstensvømmerne 2.11,61

6 400 Fri F 50-54 Rune Sjøblom Kongstensvømmerne 4.54,75

7 800 Fri E 45-49 Dag A. Sande ROMA 9.51,41

8 800 Fri F 50-54 Rune Sjøblom Kongstensvømmerne 10.01,22

9 50 Rygg D 40-44 Rune Christensen IL Varg 29,02

10 50 Rygg I 65-69 Rolf Bagle O.I. 40,17

11 50 Rygg N 90-94 Sverre Bryne O.I. 1.12,59

12 100 Rygg E 45-49 Bjørn Sigmund Andersen Larvik SK 1.07,92

13 100 Rygg I 65-69 John Inge Eklund Eidsvoll SK 1.42,90

14 200 Rygg G 55-59 Morten Schanke MASØR 2.55,52

15 50 Bryst D 40-44 Øyvind Nyhus Molde SK 30,97

16 50 Bryst G 55-59 Ove Wisløff Alta 35,84

17 100 Bryst D 40-44 Øyvind Nyhus Molde SK 1.08,92

18 100 Bryst G 55-59 Ove Wisløff Alta 1.18,50 Nordisk

19 50 Butterfly I 65-69 John Inge Eklund Eidsvoll SK 37,31

20 100 Butterfly D 40-44 Øyvind Nyhus Molde SK 59,89

21 100 Butterfly E 45-49 Haakon Schram Stokke IL Varg 59,53 Nordisk

22 100 Butterfly F 50-54 Roar Pedersen Ålesud 1.10,17

23 100 Medley D 40-44 Rune Christensen IL Varg 1.02,28

24 100 Medley E 45-49 Haakon Schram Stokke IL Varg 1.03,26

25 100 Medley F 50-54 Roar Pedersen Ålesund SK 1.09,99

26 100 Medley G 55-59 Ove Wisløff Alta 1.15,32

27 400 Medley D 40-44 Øyvind Nyhus Molde SK 5.01,49 Nordisk

28 400 Medley E 45-49 Svein Åge Dybvik Lambertseter SK 5.20,97

29 400 Medley F 50-54 Tor Morten Wist Bryne SK 5.36,83

Herrer: 29 norske og 3 nordiske

4x50 Butterfly C 160-199 TS&LK TS&LK 2.03,77

4x50 Butterfly E 240-279 O.I. O.I. 2.53,67

Totalt: 49 norske og 12 nordiske

[NORSK SVØMMING 3/2009] 13


[Sesongstart langbane]

10 norske rekorder

i Trøndersvøm og Swim Shop Cup

Swim Shop Cup i Frognerbadet

ga, som vanlig, et

skred av rekorder, totalt

syv, mens Trøndersvøm i

ny drakt på langbane sto

for tre forbedringer.

PER IRGENS [TEKST]

METTE BUGGE/ØYVIND THORSEN/BO NORSENG [FOTO]

VM-kvalifiserte Cecilie W. Johannessen

gratuleres av mamma.

IL Varg

har lagt seg til noen særdeles gode

vaner når de står som vertskap for sitt

langbanestevne siste helgen i mai.

Strålende sol, stor deltakelse ispedd

gode utlendinger, og alltid norske rekorder.

Swim Shop Cup pinsehelgen var så

visst ikke noe unntak.

VM-klare Ingvild Snildal,

Asker, liker seg åpenbart i gamle,

hederskronede Frognerbadet. Da prikker

hun inn en liten semi-topp, og gleder

arrangørene, landslagssjef Petter Løvberg

og seg selv med rekordfart. Denne

gangen på de to korteste butterflyøvelsene.

Det kunne fort ha blitt flere.

Hamar IL-jenta

Karoline Brudvik Sanderud gleder nok

også sin kommende trener på UCLA-universitetet

i Los Angles med sin 200m

butterfly-rekord. Greit å ha med i bagasjen

over til Vestkysten. Bærums og

14 [NORSK SVØMMING 3/2009]

NTGs sisteårs-junior, Christer Koch Kvam,

sto for to junior-rekorder på butterflysprinten,

og da var det vel bare en tilsvarende

for Ingvild i finalen vi hadde

forventning til. Men vi regnet ikke med

nok en sisteårs-junior, denne gangen

Cecilie Waage Johannessen. På 200m fri

åpnet hun relativt kontrollert på 28,61,

hadde 59,80 halvveis, og en flott ny

langbane-pers lå i luften. Men Karmøyjenta

hadde høyere mål, gikk splitten

ned til 30,82 på den vanskelige tredjelengden,

og plutselig var Irene Dalbys

mosegrodde rekord i faresonen. Mer enn

det, for Cecilie knuste rekorden, fra

2.02,35 til 2.01,68. Det tok 21 år å slette

rekorden! (Se egen sak neste side.)

TS&LK

hadde valgt å flytte sitt tradisjonelle

Trøndersvøm fra januar til april, og fra

kort- til langbane. På tide, når de altså

har flotte Pirbadet som sin hovedarena.

Bjerviks Katharina Stiberg hadde tatt

turen ned fra Tromsø temmelig rett fra

landslagsleiren på Kypros, og viste at

hun har potensiale til å bli like (eller vel

så?!) god på langbane. Hun satte rekord

på 50m bryst, men det var 100-meteren

som imponerte mest - 1.09,36 og 3.

plass på Norges-rankingen. I tillegg

bunnsolide rygg- og butterfly-øvelser.

Gard Kvale, BSC gjorde en av sine bedre

1500m fri, langdistanse-Elin (Slaatmo),

Bra sesongåpning på langbane for

Sverre Næss.

To jr.-rekorder på Christer Koch Kvam.

Hamar IL, satt junior-rekord i samme

øvelsen, Sarpsborgs Sverre Næss samme

på 50m rygg pluss en meget god 100m

bryst, og jevngamle Jørn Nygård, SSC en

solid 200m fri.

Men altfor få gjestet Trondhjem denne

helgen. Knappe 4 uker etter kortbane-

NM burde hele svømme-Norge ha fullt

fokus på langbanesesongen. De utvalgte

starter allerede i Berlin første helgen i

mars, og deretter bør det gå slag i slag

med Trøndersvøm, (Bergen når den blir

langbane), Swim Shop Cup og Mjøssvøm.

Men slikt koster penger. Så her

kommer utfordringen til arrangørene:

Tilby skoleovernatting i gangavstand og

bespisningspakker. Der har Hamar vært

et godt eksempel.

UCLA neste for rekordsetter Karoline

Brudvik Sanderud.


– Ikke til

å tro!

METTE BUGGE [TEKST OG FOTO]

ØYVIND THORSEN [FOTO]

Da topptiden (2.01,68) kom på tavlen,

holdt hun seg for ansiktet. Hun kunne

knapt forstå at det var sant. En personlig

forbedring på omtrent fire sekunder. Og

ikke nok med det; hun slettet den nesten

20 år gamle rekorden til Irene Dalby

(2.02,35).

Jenta som står utenfor landslaget, og

som var borte mesteparten av forrige

sesong på grunn av skulderproblemer,

fikk kort tid etterpå beskjed om at hun

får VM-billett.

Kjemperesultatet kom så fort at hun

Cecilie Johannessen hadde ikke

drømt om å få en plass på VMlaget

i svømming. – Jeg visste

ikke engang hva kravet var, sier

19-åringen, som overrasket seg

Rekordløp på butterfly av Ingvild Snildal i Frognerbadet i Oslo.

måtte takke nei da hun ble spurt om å

være med på storstevnene i Barcelona,

Canét og Monaco de nærmeste ukene. Dit

dro flere av de aktive rett fra konkurransene

i Oslo hvor landslagssjef Petter Løvberg

ga 14 svømmere sjansen til å møte

den internasjonale eliten. For Karmøyjenta

var det imidlertid viktigst å få tatt

eksamen og fullført videregående skole.

Fra høsten begynner hun å studere i

Bergen. Der er det et sterkt svømmemiljø.

Løvberg innrømmer at han ikke hadde

regnet med at Johannessen skulle

komme så sterkt. Hun har jo slitt med

betennelse i en leddkapsel i skulderen.

– Jeg fikk kortison og sjokkbehandling,

selv og landslagstrener Petter

Løvberg da hun i pinsen svømte

under VM-kravet på 200 meter

fri under Swim Shop Cup på

Frognerbadet.

Tok VM-kravet Nesten i sjokk etter rekordløpet ble Cecilie W. Johannessen den største overraskelsen i Frognerbadet i pinsen.

og benyttet naprapat for å bli helt bra,

forklarer Cecilie.

Ingvild Snildal leverte for øvrig de aller

største prestasjonene, målt internasjonalt.

Hun vant tre løp og satte to norske

rekorder.

– Jeg er spesielt godt fornøyd med rekorden

på 100 meter butterfly (59,04). En

forbedring på fire tiendedeler er mye,

sier Ingvild.

På 50 meter butterfly (26,51) svømte

hun det forteste som er gjort av en norsk

utøver noen gang, og hadde det ikke

vært for at stevnet på langbane gikk

utendørs, hadde det blitt norsk rekord på

50m rygg også.

VM-laget

Hittil er seks

svømmere klare

for VM i Roma i slutten av juli: Sara

Nordenstam, Ingvild Snildal, Katharina

Stiberg, Cecilie Johannessen, Alexander

Dale Oen og Gard Kvale.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 15


[NM/VM svømming]

Kan svømmerne forsvare skansene?

Spennende norsk svømmesommer med bl.a. Ingvild Snildal og Gard Kvale, her fotografert på Frognerbadet under Swim Shop Cup.

De internasjonale øynene

ser nysgjerrig på Norge

etter brak-suksessen i

Beijing-OL, og forventningene

er store foran

sommerens mesterskap.

Pr. 31. mai var det satt

hele 18 senior- og juniorrekorder

på langbane. Er

det opptakten til nye

jubel-mesterskap?

PER IRGENS [TEKST]

METTE BUGGE [FOTO]


NM Masters 2011

Mastersutvalget har enstemming

innstilt Kristiansund

Svømme- og Livredningsklubb

til å være teknisk arrangør av NM

Masters svømming 2011 (åpent

norsk mastersmesterskap).

16 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Klart vi skal ha beina på jorda og is i

magen i forhold til fjorårets drømmeresultater.

Nye suksesser kommer sjelden

på bestilling. Kan Alexander Dale

Oen ta en ny internasjonal medalje, og

kan Sara Nordenstam kapre en finaleplass

i Roma, vil det være nye bragder

av duoen. Enn så lenge er det nok de to

vi må håpe på helt der oppe; les i finaler.

Men særlig Ingvild Snildal og

Katharina Stiberg har tatt nye, store steg

oppover rankingene med sine langbaneresultater

denne pre-VM-sesongen, og

bør ha store muligheter for et par semifinaler

hver seg - minst?! Og kanskje er

Gard Kvale klar for sitt første internasjonale

avansement fra forsøkene?

Med Cecilie W. Johannessens nesten

sensasjonelle 200m fri-rekord i Frognerbadet

den siste maidagen, er hele 6

svømmere i skrivende stund (pr. 5. juni)

individuelt klare for VM. Flere enn noen

gang i norsk svømme-VMs historie. Sist

vi hadde en like stor tropp var i 1994,

også det i Roma.

Foran 94-VM gikk også NM på Tøyenbadet.

Da uttalte vår landslagstrener

den gangen, nylig tiltrådte Lambertseter-sjef

Frank Pedersen, at VM-svømmerne

deltok i NM med fullt fokus og

satsing. Slik blir det neppe på Tøyenbadet

i sommer. Uten at jeg har tittet

landslagssjef Petter Løvberg i kortene,

ser jeg for meg et opplegg mer lik 2005,

hvor VM-deltakerne kun stilte på pallen

torsdagen og søndagen på Hamar. I tilfellet

det skjer, vil det bli mange åpne

øvelser på nyoppussede Tøyenbadet.

Spennende blir det også å se om utviklingen

bak våre internasjonale svømmere

skjer i samme takt som for elitegruppa.

Dessuten, om juniorene klarer å

beholde det gode nivået de i flere år har

vist i sitt kortbanemesterskap i november.

De siste årene har nemlig det vært

mangelvare.

Så det er med spenning vi ser frem til

årets viktigste mesterskap både internasjonalt

og på hjemmebane. Vel møtt

i Oslo 11.-14. juli!


Fire jenter til EYOF i Finland

Olympiatoppen imøtekom

Svømmeforbundets innstilling

av utøvere til European

Youth Olympic

Festival (EYOF). Vi kan

derfor gratulere Aslaug

Marie Hjelmaas (BSLK),

Emilie Nyenget Løvberg

(Bærumsvømmerne),

Ingalill Urrang Naustvik

(Karmøy SK) og Lise Sand

Syversen (Delfana) med

uttak til sommerens

EYOF i Tampere i Finland

18.-25. juli.

Uttaket av de fire 95-modell jentene er

basert på at de ved sammenlagte tider

har vært under A-finaletider fra EYOF

2007 på 4x100 medley. To av svømmerne

har også vært under A-finaletid på

individuelle øvelser, mens de to øvrige

har vært under B-finaletider fra sist EYOF

ble arrangert.

Trenere vil være Per Osland og Joacim

Klar for ”ungdoms-OL”

Lise Sand Syversen fra Delfana.

Klar for ”ungdoms-OL” Emilie Nyenget

Løvberg fra Bærumsvømmerne.

Lilleåsen. Laget vil ligge på samling

sammen med VM-laget i Oslo etter NM

langbane og frem til avreise Tampere

Phelps klar for ”come-back”

Michael Phelps er klar for

å konkurrere igjen. OL-kongens

tre måneders utelukkelse

var ferdig sonet i

begynnelsen av mai.

Superstjernen med åtte gull i et og

samme OL falt i unåde og ble utestengt

etter hasj-røyking. Nå er han klar for

comeback!

Rekordsvømmeren Michael Phelps (23)

lot ikke den tre måneder lange narkotikautstengelsen

stoppe ham fra å vise

gryende storform i svømmecomebacket.

Han viste ingen tegn på at han manglet

svømmetrening da han var tilbake i bassenget

i Charlotte UltraSwim i North

Carolina i begynnelsen av forrige

måned.

23-åringen vant både finalen på 200

meter fri og 100 meter butterfly med

bare en times mellomrom - på tidene

1.46,02 og 51,72.

Micahel Phelps er klar for come-back i

bassenget.

Foto: Scanpix.

Klar for ”ungdoms-OL”

Aslaug Marie Hjelmaas fra BS&LK.

Klar for ”ungdoms-OL” Ingalill Urrang

Naustvik fra Karmøy SK.

18. juli. Norge deltar med utøvere i friidrett,

turn, tennis, judo, svømming og

håndball.

Det klarte han selv om han stilte ubarbert,

og i en svømmebukse fra 2004 - en

antikvitet å regne i den utstyrsjagende

svømmesporten.

Phelps’ trener, Bob Bowman, er vanligvis

23-åringens tøffeste kritiker, men

denne gangen måtte han bare ta av seg

badehetta for eleven. Phelps var adskillig

raskere enn hva Bowman hadde turt

å håpe på før konkurransen.

– Mentalt er han bedre enn noensinne.

Det er mye fokus på fysikken hans, og

den er der. Men det er måten hjernen

hans forbereder seg til konkurranse som

utgjør forskjellen, sier Bowman.

Phelps selv er også overrasket over at

han allerede er foran skjema til London-

OL i 2012.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 17

Alle Fotos: Bo Norseng


[Aktuell]

”Evighetsmaskinen” Elin Slaatmo

håper på nytt løft

Florida neste

for svømmefamilien

Slaatmo

fra Hamar.

Etter langbane-NM i Oslo i

midten av juli setter Elin

Slaatmo (17) kursen mot

USA og et år i Florida.

Hamar-jenta hadde et

middels kortbane-NM,

men etter mesterskapet i

Kristiansund satte hun

norsk rekord på 1500

meter fri langbane både

i København og på

Trøndersvøm.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

– NM var ikke mer enn middels, sier Elin.

Evighetsmaskinen fra Hamar Idrettslag

understreker at det var en god følelse og

sette to rekorder etter et NM der gullmedaljene

i Atlanterhavsbadet gledet

langt mer enn tidene i bassenget.

– I påsken var jeg og hele familien i

Florida for å se på forholdene i min nye

klubb. Det virket kjempebra, og jeg ser

18 [NORSK SVØMMING 3/2009]

veldig frem til et år i Statene. Etter

mange NM-gull, norske rekorder og jevn

og fin fremgang de siste sesongene, har

ikke det siste kalenderåret helt blitt som

jeg hadde håpet. Rekordene etter NM

redder selvsagt noe, men jeg håper på

et nytt løft når jeg kommer til USA og får

etablert meg der borte, sier Elin.

Hele familien til Florida

– Far har en ettårskontrakt med jobben i

Forsvaret, så alle blir med bortover. Jeg

skal avslutte min eksamen artium på

Hamar, så i denne omgang blir det med

èn sesong i Statene uansett hvordan det

måtte gå, sier Elin, som holder alle

muligheter åpne for sin videre svømmefremtid.

Fem i EM

Elin sin beste internasjonale plassering

er femteplassen på 1500 meter under

junior-EM i 2007. Hamar-jenta har også

svømt internasjonale seniormesterskap

uten å hevde seg i toppen. Hun er et

stykke bak sommerens VM-krav.

– Jeg har blitt vesentlig mye raskere, og

nå håper jeg det skal gi seg utslag også

på 1500 meter, presiserer hun. Elin

understreker at nivået på langdistansesvømmingen

for kvinner i Norge ikke er

høyere enn det må være.

– Derfor både håper og tror jeg at et skifte

både av treningsmiljø og ikke minst

tøffere konkurranse på stevner og mesterskap

skal heve meg året som kommer,

avslutter hun. Elin regner ikke med

å komme hjem til NM. Hun vil trolig konsentrere

seg om universitetsmesterskapene

i Florida.

Med på lasset

Oscar Slaatmo (15) tok tre sølv i UM i

Bergen like før jul.

– Jeg gleder meg veldig til et år i

Statene. Den siste sesongen har vært

mitt klart beste svømmemessig, så jeg

reiser bortover for å prøve å fortsette

den fine fremgangen, sier Oscar, som

virkelig ser frem til et år i Tampa.

Karoline Brudvik Sanderud forlater også

Hamar til fordel for studier og trening på

et University of California (UCLA).


Sikter mot junior-EM

Jørn Nygård tok sine første NM-medaljer for senior da han ble nr. to på 800m og nr. tre 1500m fri i Kristiansund. SSC-gutten

presiserer at han satser mest på 200m og 400m fri, der han håper å kvalifisere seg for årets junior-EM.

Jørn Nygård (16) fikk sølv

på 800m fri (8.17,26) og

bronse på 1500 meter fri

(15.58,26) under årets

kortbane-NM. Han var

også i finalen på 200m og

400m fri. Sesongens klare

mål er Europamesterskapet

for juniorer.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– Jeg perset solid på de to lengste friøvelsene

(13 sekunder på 800m og 12

sekunder på 1500m). Det er jeg tilfreds

med. Jeg er imidlertid ikke like fornøyd

med 200m og 400m fri som egentlig er

øvelsene jeg prioriterer for tiden, sier

Jørn til Norsk Svømming. SSC-gutten vant

200m og 400m fri i junior-NM i Bergen i

fjor høst. Det var ungguttens første NMmedaljer.

– Sesongens store mål er å kvalifisere

meg for junior-EM, sier Jørgen. Han har

pers på 400m fri på langbane på 4.07.

På den halve distansen har han 1.55,40.

– Jeg er to sekunder bak kravet på 400m,

og bare syv hundredeler på den halve

distansen, sier unggutten. I Kristiansund

ble han nr. 5 på 200m fri med 1.54,77

(pers 1.53,01), og nr. 4 på 400m med

4.02,05 (pers 3.58,60). Med 4.00,20 var

han best i forsøket på 400m fri.

– Her i Norge hevder jeg meg best på de

to lengste friøvelsene. Internasjonalt er

jeg en bedre mellomdistansesvømmer,

presiserer Jørn, som understreker at han


Tips om paddles

Når du skal kjøpe padles er

det viktig å tenke på størrelse. Er du

for svak i forhold til paddles-størrelsen

kan både skuldre og teknikk

lide. Kjøp heller større etter hvert

som du blir

sterkere i

stedet for å

gå for de

største med

en gang.

er litt bak kravene på 800 og 1500

meter til junior-EM.

SSC-gutten som bor på Hundvåg like

utenfor sentrum i Stavanger, blir

værende i oljebyen.

– Vi har et godt miljø og en dyktig trener

i klubben, sier Jørn, som er vel tilfreds

med den nytilkomne dansken Kasper

Mikkelsen sin innsats på bassengkanten.

– Det blir ikke aktuelt å flytte før jeg er

ferdig på videregående, avslutter han.


Katharina Stiberg

får flott økonomisk støtte fra

Lillehammer-bandet Shit

City. De vil gi hele overskuddet fra en

konsert i Bjerkvik til svømmejentas

satsing mot OL i London 2012.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 19


[Utdanning]

Trener-/lederkonferansen 2009

Hvor skal svømme-Norge

være i årene framover - på

lokalt, regionalt og nasjonalt

plan? Hvordan skal vi

ta vare på og utvikle aktive,

trenere og ledere - og

hvordan utvikle organisasjonen

vår? Dette vil være

fokus på årets konferanse

og NSF vil ufordre deltakerne

til å være med på

diskusjonene.

KRISTIN HOMB [TEKST]

SOMMERSETH DESIGN [FOTO]

TROND TANDBERG, AFTENPOSTEN [FOTO]

11.-13. september er det på nytt klart for

Trener-/lederkonferanse og Nettverkssamling.

Konferansen er lagt til Scandic

hotell på Hamar. I 2008 var det 280 deltakere

på konferansen og vi satser på

minst like mange i år, men hotellet har

ikke kapasitet til flere enn 300 - så det er

førstemannn til mølla som gjelder ved

påmelding. Frist for påmeldingen er 18.

august.

20 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Som tidligere år vil det være både felles

foredrag, og separate foredrag for trenere

og ledere. Det vil også være egne

samlinger for stup, og for klubber med

landslagsutøvere. Programmet er satt

sammen ut fra både tilbakemeldinger

NSF fikk etter fjorårets konferanse og

aktuelle tema Svømmeforbundet ønsker

å ha fokus på. Når vi går i gang med

årets konferanse er det litt over et år

siden Sara Nordenstam overrasket alle

med sin OL-bronse - og det er kun få

uker etter VM i Roma og kanskje en ny

medalje. Sara blir med oss på åpningen

fredag kveld, og da får vi blant annet

vite hvordan året etter Beijing-OL har

vært.

Hvordan endre fokus fra resultatorientering

til mestrings- og prestasjonsfokus?

Dette er et tema som er like aktuelt for

både trenere og ledere. Nicolas Lemyre,

idrettspsykolog ved Olympiatoppen, jobber

med mye med slike problemstillinger

og vil gi gode råd å ta med tilbake i

klubben.

Anders Krystad har vært primus motor


for inkluderingsarbeidet i Fotballforbundet

(NFF). Inkluderingen i NFF

omhandler både innvandrere og funksjonshemmede

og foredraget ”Fotball

for alle, men du får ikke være med” er

vel verdt å få med seg.

På Lederkonferansen i år vil deltakerne

bli utfordret til aktivt å bidra gjennom

gruppearbeid og diskusjoner. Et av

temaene som blir tatt opp til drøfting er

svømmekretsenes rolle. Trenger vi

svømmekretsen? Er svaret ja - hvilken

rolle skal den ha - og hvordan vil klubbene

bruke den? Klubbenes tilbakemeldinger

her er viktige for den videre diskusjonen.

Hvordan kan vi ta vare på og utvikle våre

unge utøvere? Dette vil være hovedfokus

for trenere på årets konferanse.

Johan Setterberg, engasjert av NSF for å

jobbe med utviklingsorientert ungdomsidrett,

tar for seg NSFs utviklingstrapp;

en generell gjennomgang av utviklingstrappen,

samt kort om arbeidskrav og

testbatteri for kapasitetsprofil. Per

Irgens, mangeårig aktiv veileder i NSF,

tar oss med på overgangen fra kurs til

trening; hva gjør jeg i praksis hvis jeg

følger NSFs utviklingstrapp? Et forslag til

årsplan for de første treningsårene, med

eksempler på programmer og øvelser

for barn i alderen 8-12 år. Reidun

Redfern er coachingansvarlig i NSF og tar

for seg kommunikasjon og coaching;

hvilke coachingverktøy kan jeg bruke på

yngre utøvere, og hvordan bør jeg gjøre

dette sammen med mine andre trenerkollegaer

i klubben? Disse tre sekvensene

avsluttes med en paneldebatt/

diskusjon hvor det er mulig å stille

spørsmål til foreleserne.

Johan Setterberg møter vi også i en

sekvens om teknikktrening, der han ser

nærmere på hva som kreves for å utvikle

undervannskicket.

På konferansen i 2008 stod Basistrening

på programmet. Da ble del 1 av

Basistreningsprosjektet presentert. I år

presenteres del 2 av prosjektet, både

med teori og praksis. Ansvarlige for

Basistreningen er Sondre Solberg fra

Bærumssvømmerne og Claude Lebreux

fra Olympiatoppen.

Invitasjonen er i år sendt ut elektronisk

til alle klubber, samt at den er lagt ut på

konferansens hjemmeside på

www.svomming.no. Her vil dere også

finne siden for elektronisk påmelding.

Og - det er samme priser i år som de

foregående år!

Velkommen til Hamar

11.-13. september.


Husk å melde deg på til årets

Trener- og lederkonferanse via

www.svomming.no innen 18. august

[NORSK SVØMMING 3/2009] 21


Perfekt kombinasjon

Heidi Vainio Gjøen tok sine første NM-gull i Kristiansund. På 200m rygg har hun

perset med 10 sekunder det siste året.

I august i fjor flyttet Heidi

Vainio Gjøen (20) til USA

for å studere. Under kortbane-NM

i Kristiansund

tok Lambertseter-jenta

sine første NM-gull da

hun vant 100m (1.03,23)

og 200m (2.15,14) meter

rygg. Hun var selvsagt

også med på rekordlaget

til LSK på 4x100m medley.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– I fjor hadde jeg 2.25 og 1.06 som personlige

rekorder, sier Heidi, som tillegger

det gode miljøet ved universitetet i

California mye av æren for fremgangen.

– Jeg var godt i gang da jeg reiste til USA.

Under oppholdet i Statene har jeg blitt

22 [NORSK SVØMMING 3/2009]

vesentlig mye bedre. For meg en

kombinasjonen trening, konkurranser,

eksamen og skole blitt

mye lettere nå når alt foregår i

én og samme institusjon. God

koordinering gjør at jeg får mer

tid, noe som igjen fører til mer

overskudd, sier Heidi, som regner

med å fullføre sine fire planlagte år i

California. Pr. i dag er hun den beste

ryggsvømmeren ved universitetet.

– Det sportslige nivået i treningsgruppen

er i gjennomsnitt høyt. Neste sesong får

vi en veldig god canadisk jente, og da

blir det svært vanskelig å holde på min

posisjon, sier ryggspesialisten med finsk

mor.

Hjem til sommeren

Heidi svømmer ganske sikkert langbane-NM

til sommeren.

– Det blir trolig årvisst. At jeg kunne reise

hjem til kortbane-NM var imidlertid mer

tilfeldig, og det kan nok bli en stund til

neste gang det er mulig. Om sommeren

har vi imidlertid fri, og jeg regner med å

svømme det meste av mesterskap på

langbane i årene som kommer, sier

Heidi, som presiserer at de hverken trener

så mye hardere eller annerledes ved

hennes universitet enn hjemme på

Lambertseter i Oslo.

– Jeg har alltid likt å trene. Det at alle ledd

i hverdagen er organisert gjennom

samme opplegg er en stor fordel for meg.

Jeg har nok trent litt mer enn hjemme

etter at jeg flyttet, men noen revolusjonerende

forskjell er det ikke, avslutter

hun.


Populær pinsesamling i Ankern

Bærumsvømmerne har

som tradisjon å ha en pinsesamling

for de yngste

svømmerne på Hamar, så

også i år.

20 svømmere i alderen 9-16 år samt 2

trenere var i år samlet fra fredag ettermiddag

til mandag formiddag. At foreldre

var kokker og laget all maten til

svømmerne, bidro til at denne samlingen

ble like vellykket som tidligere år.

Som alltid er det mye trening under pinsesamlingene,

jogging, svømming,

basistrening og fotball. Ingen av svømmerne

klagde over mye trening og alle

gjennomførte alle øktene, - imponerende!

To av de yngste svømmerne, Frida og

Maria, var denne pinsen på sin første

samling med klubben. De var nok litt

ekstra spente på forhånd, men som alle

de andre klarte de å gjennomføre

denne samlingen på en strålende måte,

- bra gjort! Frida feiret i tillegg sin

Finnmark Svømmekrets

Finnmark Svømmekrets

fikk sin første kvinnelige

leder på sitt 13. ordinære

kretsting i Kirkenes tidligere

i år med en fantastisk

velværekveld som

avslutning. 5 av 7 styremedlemmer

er kvinner.

Kretsen startet fredagskveld med orienteringsmøter

og fortsatte lørdags formiddag

med tema om klubbutvikling

som var helt fantastisk.

Halle Mikkelborg gikk av som leder etter


Monica

Finnøy

har kommet

inn på University of

California Santa Barbara.

Der skal hun svømme med skolelaget

som har et meget godt jentelag.

Bærumsvømmerne på samling Foran f.v. Vilma Hoffart, Mari Solemslie Sæther, Simen

Jensen, Olivia Essebo, Erling Syversveen Lie, Madeleine Nesteby og Aleksandre Røys

Stranden. Midtre rad f.v. Amanda Essebo, Henrik Syversveen Lie, Anna Bølgen, Frida

Otnes, Alba Arnesen, Maria Nygaard-Østby og Kine Hvidsten. Bakre rad f.v. Åsa Essebo,

Anna Maria Røys Stranden, Lars Hvidsten, Iver Hvidsten, Henriette Steinbakken,

Rebekka Wiik Eckhoff, Truls Petter Müller og Ole Fjørtoft.

10års-dag under leiren med kake, sang

og presanger.

Ole Fjørtoft, som har vært i klubben i

mange år, gjorde sin siste samling med

mange års gjerning i kretsen, og

Finnmark Svømmekrets fikk sin første

kvinnelige leder, Solgunn Wagelid fra

Lakselv Svømmeklubb.

Velværekvelden var i bassenget i Kirkenes

med god mat og massasje- og akupunktur-behandling

samt en øst- mot vestkamp

i bassenget hvor alle var vinnere.

Bærumsvømmerne for denne gang. Ole

har bestemt seg for å bytte karriere og

flytte nordpå fra høsten av. Ole er en

glimrende trener, kollega og venn, og det

er mange som kommer til å savne ham.

Det nye kretstyret i Finnmark Svømmekrets

består av Solgunn Wagelid, Lakselv

Svømmeklubb (leder), Ragnhild Tapio,

Berlevåg Svømmeklubb (nestleder), Ellen

Hansen, Hammerfest Svømme- og Livredningsklubb,

Anders Kleppe, Karasjok

Svømmeklubb og Svein Midtli, Kirkenes

Svømmeklubb (styremedlemmer), samt

Gunnhild Grande Pedersen, Lakselv

Svømmeklubb Kari Krogh, Kjøllefjord

Svømmeklubb (varamedlemmer).

Finnmark Svømmekrets Det nye styret for perioden 2009-2011 består av Gunnhild,

Ellen, Solgunn, Anders, Raghild og Kari. Svein Midtli var ikke tilstede da bildet ble tatt.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 23

Foto: Bo Norseng.


[Sverre Bryne, 90 år]

24 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Norges eldste konkurransesvømmer

klar for Masters-EM

Beret Bryne klar til veksling med mannen Sverre på Oslo Idrettslags medleylag under Masters-NM i Kirkenes.

Sverre Bryne ble tidenes

første Norgesmester i klassen

90-94 år, da han under

NM for Masters i Kirkenes

noterte rekorder på 50m

rygg og 50m fri. Oslo ILsvømmeren,

som er født i

1919, startet sin karriere i

Stavanger på 1930-tallet

og trente i smug under krigen.

Norsk Svømming var

også med da paret Bryne

nylig arrangerte sitt årlige

«Mini-VM» i 12,5m-basseng

i egen hage.

LINN KROGH HANSEN [TEKST OG FOTO]

ØRJAN KROGH HANSEN [FOTO]

Sverre Bryne og kona Beret (80) har

vært trofaste deltakere i Masters-NM de

siste årene. Nå som Sverre har fylt 90 år

er det første gang arrangøren har måttet

åpne klassen 90-94 år, som i Norge hittil

kun har eksistert på papiret.

Som svømme-Norges desidert eldste

konkurrerende utøvere, har paret Bryne

reist land og strand rundt for å svømme.

Paret har stått på startpallen i både verdens-

og Europamesterskap, sist i

Slovenia-EM i 2007. Sverre ble dessuten

verdensmester på 50m fri i Masters-VM i

München i 2000. I etterkant av NM

Masters har Sverre gjennomgått en hof-

teoperasjon, men det hindrer ham ikke i

å stille til start i Masters-EM i Cadiz om

tre måneder.

Smugtrente under krigen

Den spreke Norgesmesteren startet sin

svømmekarriere i 1930-årene i Stavanger.

– Jeg svømte for Stavanger Vannpoloklubb,

og trente én gang i uken på St.

Svithun skole. Her hadde vi en 16 2 /3

meters basseng, forteller Bryne, som nå

har adresse på Halsum i Bærum.

Nøyaktig hvor mange de var i klubben

husker han ikke, men tipper det var

mellom 20-25 som møtte på treningene.


Sverre Bryne – Jeg er er imponert over

prestasjonene til de yngre masterssvømmerne.

– Så kom krigen, og da ble vi nektet å

konkurrere. Med mindre vi meldte oss

inn i NS da. Men det var jo ikke noe

alternativ for noen av oss.

At Bryne og klubbkameratene ikke fikk

konkurrere stoppet dem allikevel ikke

fra å svømme.

– Vi fant frem til de hallene som holdt

åpne og trente på egenhånd. Men den

aktive konkurransekarrieren tok han

aldri opp igjen. Før han så dukket opp i

masterssammenheng mer enn femti år

senere.

Butterflydebuterte

som 80-åring

Sverre Bryne gir kona Beret mye av

æren for at han fortsatt kan reise land

og strand rundt for å svømme. Samtidig

understreker begge at svømmingen er

grunnen til at de holder seg i såpass god

form.

Og det er heller ikke bare Sverre som

Masters-NM

Stevneleder Halle

Mikkelborg sammen med

Sverre og Beret Bryne i det

nye Barentsbadet.

imponerer i vannet. Beret,

som først begynte å svømme

da hun nærmet seg

pensjonistalder, stilte under

Masters-NM på stafettlaget

til Oslo IL på 4x50m butterfly.

– Det er første gang jeg noensinne har

svømt 50 meter butterfly, ler hun etter

vel endt løp, og påstår at hun ble overtalt

av klubbkamerat Øyvind Arentz.

Berømmer klubbene

At Sverre og kona får så mye oppmerksomhet

rundt sine prestasjoner synes

90-åringen er hyggelig. Men han synes

ikke at hans egne prestasjoner er så altfor

oppsiktvekkende. Dessuten irriterer

han seg over at han ikke svømte to hundredelssekunder

raskere på 50m fri. Da

ville han nemlig gått under minuttet.

– Når man ser på de mange gode prestasjonen

i masters-NM er ikke mine mye å

være stolt av. Se på 40-åringene som

svømmer 50m fri på 24 og 25 sekunder.

Det synes jeg er fantastisk, understreker

den beskjende svømmeren, som selv

hadde en pers på 31 sekunder før krigen.

I sin aktive karriere var Bryne brystspesialist,

men nå er det fri- og ryggøvelsene

han liker best.

– Det kan forresten hende at kona ville

slått meg på 50m bryst nå, og det vil jeg

jo ikke ha noe av, fleiper han.

90-åringen Sverre Bryne invitererer hvert år til mini-VM i eget basseng.

På spørsmål om hva som har endret seg

mest innen svømmeidretten i løpet av

de siste 80 årene, svarer Bryne at det

først og fremst er treningsmengden.

– Svømmerne trener mye oftere og mye

mer nå enn da jeg svømte. Dessuten har

draktene forandret seg veldig siden jeg

var ung. Jeg synes også klubbene i dag

er veldig flinke til å ta vare på sine unge

svømmere. Det skal de ha all ære for.

Mini-VM i hagen

At ekteparet Bryne har eget svømmebasseng

i hagen hjemme på Haslum

gjør det naturligvis enklere for dem å

trene sammen i sommerhalvåret. Men

det er ikke bare i vannet paret utmerker

seg. Den sosiale omgangen med andre

svømmere er en like viktig del av svømmelivet,

og et av høydepunktene for

masterssvømmerne i Oslo Idrettslag er

«Mini-VM», også kalt «Bryne-medley’n»

hjemme i hagen til Sverre og Beret.

Konkurransedelen går ut på at alle

svømmer fire lengder medley, som tilsammen

utgjør 50m meter i det 12,5

meter lange utendørsbassenget.

Det er ifølge reglene ikke lov å varme

opp først, og man svømmer én og én av

gangen. Det å treffe med ryggvendingene

uten ryggflagg er en prøvelse selv

for tidligere landslagsutøvere.

Når bassengøkten er over disker ekteparet

opp med grillmat, kaker og et glass

kirsebærvin til gjestene. Denne tradisjonen

har de tenkt til å fortsette med så

lenge de orker.

– Jeg ønsker å holde meg i trim så lenge

jeg kan, og liker å være et eksempel for

sønnene våre. De synes nok det er hyggelig

at jeg holder meg så aktiv, humrer

Norges eldste svømme-mester gjennom

tidene.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 25


Synkronjentene i

Sør-Afrika!

Synkronjentene i Sør-Afrika Bak f.v. Sara Skaslien Paulsen, Cathrine Bartnes og Caroline Graasten Holt. Foran f.v. Jeanette Eliesen,

Sofie Thorleifsson, Kristin Aas Sviland og Ingeborg Ljødal.

– Er det noen som har lyst

til å være med til Sør-

Afrika...?

Det hele begynte med et

forsiktig spørsmål og en

åpen invitasjon på en

vanlig trening en dag i

januar. Umiddelbart

begynte ballen å rulle...

TONJE BRAATEN KOGSTAD

TRENER OSLO SYNKRON [TEKST OG FOTO]

Siden september 2008 har Oslo Synkron

hatt besøk av den canadiske treneren

Heather Ames. Hun kom til Norge for å

studere, og tok kontakt med klubben for

å stille seg til disposisjon som trener.

Sammen med undertegnede har hun

vært trener for klubbens mest erfarne

jenter. Heather har mye erfaring med å

koreografere musikkprogrammer, og det

har blitt hennes hovedoppgave i klubben

dette året. Hun har hjulpet jentene

med å lage soloer, duetter og lag. Våren

2008 var Heather en periode i Sør-Afrika

for å trene synkronjentene der. Hun ble

spurt om hun ville komme igjen i år for

å trene dem frem mot South African

National Open Championship. Det var i

denne anledning at hun inviterte oss til

å bli med – for å trene og for å delta i

26 [NORSK SVØMMING 3/2009]

konkurransen. Og slik ble det! Mandag

6. april stod vi på Gardermoen; syv

synkronsvømmere, gruppens trener,

samt styrets leder. Flyturen gikk via

München og Johannesburg til Durban.

Treningen

Etter en kveld og en natt med reising,

var vi klare for den første bassengtreningen

tirsdag formiddag. Og det ble

mange timer i og ved bassenget i løpet

av de to ukene! Jentene trente ca. 5

timer hver dag den første uka. De trente

sammen med 13 jenter fra svømmeklubben

Cygnus fra Durban. Det var

harde utholdenhetstreninger for hele

gruppa, individuell trening i figurer og

musikkprogrammer, samt styrketrening

og bevegelighetstrening. Og for å si det

som det er; de norske jentene var svært

slitne da den første uka var over. De sørafrikanske

jentene hadde mye å gi, og

tempoet var konstant høyt. Jentene våre

fikk mye å strekke seg etter, både når

det gjaldt tempo og teknikk. Og sannelig

benyttet de anledningen til å strekke

seg! De gjorde store fremskritt, både i

individuelle øvelser og i lag.

Konkurransen

Selve konkurransen begynte 16. april. Det

vil si, vannpolomesterskapet var avholdt

uka før vi kom, og stupmesterskapet ble

avholdt den uka vi trente. Men mester-

skapet i svømming og synkron foregikk

16.-19. april. Torsdag konkurrerte jentene

i figurer. Fem av våre jenter stilte i klassen

16-18 år. Det var 19 deltakere i denne

klassen, og vår beste ble Jeanette Eliesen

på en flott 12 plass. Ingeborg Ljødal,

Kristin Aas Sviland, Caroline Graasten Holt

og Sara Skaslien Paulsen havnet på plassene

16, 17, 18 og 19.

De to siste jentene våre stilte i 13-15års-klassen.

Her var det 13 deltakere. Vår

beste her ble Sofie Thorleifsson på 9.

plass. Stevnets yngste deltaker, Cathrine

Bartnes, kom på 13. plass. Hun har bare

drevet med synkron i litt over to år, og

hun viste frem imponerende flotte figurer

til å ha trent i så kort tid.

Fredag var det konkurranse i solo. Her

gjorde Ingeborg, Sofie og Cathrine fantastisk

innsats!! Dessverre ble det ingen

medaljer på noen av dem, men alle tre

viste seg fra sin aller beste side, og de

tok innpå konkurrentenes forsprang fra

figurkonkurransen. Sofie overgikk seg

selv, og klarte til og med å ta igjen

svømmeren foran seg på resultatlista fra

figurkonkurransen.

Lørdag var det konkurranse i duett. Her

stilte Kristin & Jeanette og Sara &

Caroline. Begge duettene hadde gjort

store fremskritt i løpet av uka, og de


svømte bra i konkurransen, dog dessverre

uten at de klarte å ta igjen noen.

Søndag var det lagkonkurranse. Jentene

var kjempeflinke! Laget inneholder blant

annet fire høyrisiko-løft hvor Sofie blir løftet

og/eller kastet høyt opp i lufta, noen

ganger med hodet først, andre ganger

med bena først. Disse løftene er fantastiske

når de er vellykkede. Og ganske labre

når de er mislykkede... Og på en del av

treningene var løftene ikke særlig gode.

Men i konkurransen ga jentene alt de

hadde, og løftene var imponerende!

Lagets koreografi forøvrig krever et høyt

tempo og intens telling og presisjon. Her

er det fortsatt en del å pirke på, men jentene

har hatt en flott utvikling de siste

ukene, og prestasjonen i konkurransen

var en av de absolutt beste til nå.

Selv om jentene våre ikke havnet øverst

på listene, er det all grunn til å være fornøyde

med resultatene deres. De konkurrerte

mot jenter som trener 20 timer

i bassenget hver uke i konkurransesesongen.

Selv har vi maks 8 timer bassengtid.

Og denne gangen reiste vi ikke

først og fremst for å vinne, men for å

lære mest mulig og få mest mulig ut av

både konkurranse og trening.

Vi voksne lærte også mye. Undertegnede

fikk delta på en dommerklinikk og var

med som prøvedommer, kontrollør og

observatør under hele konkurransen.

Nina Aas og Lotte Bartnes (leder og nest-

leder i styret) fikk se på nært hold hvordan

klubben der takler tilsvarende gleder

og utfordringer som vi opplever i vår

egen klubb. Vi knyttet også gode og viktige

kontakter for fremtidig samarbeid.

Minner for livet

I tillegg til all trening og konkurranse,

rakk vi blant annet også å oppleve både

natur og kultur. Vi fikk en fantastisk

rundtur i en nasjonalpark, hvor vi blant

annet fikk se sjiraffer, strutser, zebraer,

impalaer, vortesvin og toppen av

hodene på mange flodhester. Den mest

magiske stunden var da vi satt 6-7

meter fra en flodhestmamma med barn

som lå og koste seg under et tre. Da var

det ganske stille i gjengen vår.

Vi har med oss så mange erfaringer og

minner hjem fra denne turen. Når vi

spør jentene hva de husker best, svarer

de fleste dette: Da vi fikk trene barna fra

township! Hver onsdag kveld betaler

nemlig myndighetene for at barn fra

noen av township-ene kan komme til

byen og trene synkronsvømming (blant

annet). Ca. 25 barn ble fordelt på grupper

med våre jenter som trenere. På en

time øvde de inn et lite program til

musikk. Treningen ble avsluttet med en

intern oppvisning, akkompagnert av

musikk og vill jubel! Barna snakket bare

zulu. Men det var tydeligvis ingen hindring

for kommunikasjonen mellom

dem og jentene våre. De pratet og lo og

lekte og lærte. Og det gjorde et dypt

Høyrisikoløft i lagkonkurransen Sofie

blir løftet og kastet høyt opp i lufta,

noen ganger med hodet først, andre

ganger med bena først.

inntrykk på oss alle at de hadde så lite

materielt sett, men likevel utstrålte de

en så intens glede og iver og et så sterkt

samhold i gruppa si.

Kanskje var nettopp dette til inspirasjon

for våre jenter? For maken til flott jentegjeng

å dra på tur med skal man lete

lenge etter!! Vi bodde trangt, spiste

fremmed mat, trente hardt, konkurrerte

tøft og var sammen døgnet rundt. Og

like blide var de! En fantastisk gjeng! Og

et minne for livet. Takk for turen!

Synkronsvømmerne fra Oslo Synkron Bak f.v. Caroline Graasten Holt, Heather Ames (trener), Kristin Aas Sviland og Jeanette

Eliesen. Foran f.v. Cathrine Bartnes, Sofie Thorleifsson, Ingeborg Ljødal, Sara Skaslien Paulsen.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 27


– Skolebarn lærer ikke å svømme

Nå kommer følgene av de

tomme svømmebassengene:

30.000 barn lærer

ikke å svømme skikkelig

hvert skoleår, og det vil si

at 150.000 elever ikke har

lært å svømme siden forrige

stortingsvalg da

Stoltenberg & Co. gikk til

valg på nettopp bassengsaken.

BO NORSENG (TEKST)

VIDAR ALFARNES (FOTO)

– Dette er katastrofale tall, sier president

i Norges Svømmeforbund, Per

Rune Eknes til Norsk Svømming.

– Det er brudd på kravene i læreplanen.

Både skoleledere og politikere må gå

alvorlig i seg selv. Svømmeopplæring

krever ikke bare fagre ord. Det krever

faktisk ressurser, poengterer Eknes.

Langt frem

Den ferske undersøkelsen om norske

skoleelevers (manglende) svømmedyktighet

viser at under halvparten av

elevene på femte trinn kan svømme

200 meter. I de nye kompetansemålene

for svømming anbefales det at

elever allerede på fjerde trinnet skal

kunne svømme minst 200 meter for å

defineres som svømmedyktig.

78 prosent av femteklassingene sier de

gjerne skulle hatt flere svømmetimer på

skolen. Mange skoler har fortsatt ingen

svømmeopplæring i det hele tatt hverken

på fjerde- eller femtetrinnet.

Ønsker mer svømming

Det paradoksale er at selv om skolen

ifølge undersøkelsen synes å bli en viktigere

arena for å lære seg å svømme,

Svømmerne har brukt

flere lag med badedrakter

utenpå hverandre for å få

bedre oppdrift i vannet,

men nå er det slutt.

28 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Manglende svømmeopplæring 150.000 elever har ikke lært å svømme siden forrige

stortingsvalg.

synes de fleste av både elever og

lærere at det er for lite svømming:

Hele 82 prosent av lærerne skulle

ønske det hadde fått satt av mer tid til

svømmeopplæring.

– Nå er svømmeopplæring og basseng-

Svømmerne strippes

Regelendringen medfører imidlertid

ikke det helt store problemet for norske

utøvere, fordi denne tvilsomme praksisen

ikke har vært spesielt utbredt.

Flere av verdens ledende utøvere har

imidlertid testet ut metoden, og sist ut

tilgang blitt et luksusgode for skolene.

Mange klarer ikke å svømme ordentlig.

Slik burde det ikke være i et rikt land

med en lang kystlinje og et stort antall

drukningsulykker årlig i forhold til folketallet,

sier Eknes.

var svenske Therese Alshammar som i

midten av mars satte verdensrekord på

50m butterfly. Rekorden og seieren ble

imidlertid annulert på grunn av bruk av

to badedrakter.

Det internasjonale svømmeforbundet

(FINA) har definitivt satt foten ned, og

tillatter nå kun èn drakt med maksimal

tykkelse på èn millimeter.


Skolesvømmen er en

uhøytidlig konkurranse

mellom skolene om hvem

som har de beste svømmeferdighetene.

I år deltok

det 18.117 elever fra

223 skoler. Dette er litt

færre skoler enn i fjor,

men antallet elever holder

seg. I alt var det i år

15.057 som greide ett

eller flere merkekrav.

Dette skoleåret fikk

Skolesvømmen sin egen

hjemmeside,

www.skolesvommen.no

og all informasjon til skolene

og lærerne ble gitt

via web eller mail. NSF var

spente på hvordan dette

skulle fungere, men har

fått mye positive tilbakemeldinger

og når antallet

elever som er med holder

seg tyder det på at informasjonen

når frem.

INGRID HASLEV ANMARKRUD [TEKST]

SOMMERSETH DESIGN [FOTO]

Svømming er en ferdighet alle elever

skal lære og formålet med Skolesvømmen

er å øke elevenes ferdigheter i

vann. Ved å delta på Skolesvømmen får

elevene prøvd seg på ulike tester i

svømming, som er knyttet opp mot

kompetansemålene i Læreplanen. Alle

testene er knyttet opp mot svømmeforbundets

svømmemerker. Ved å trene til,

og delta i, Skolesvømmen vil elevene bli

tryggere i vann og lære ferdigheter de

vil få bruk for resten av livet.

Beste skoler

I Skolesvømmen blir skolene delt inn i

kategorier etter antall elever og det

kåres en vinner i hver kategori. Det blir

Over 18.000 elever

deltok i Skolesvømmen

delt ut pokaler til de beste skolene i sin

kategori. Kriteriet for å bli beste skole er

at man har flest deltakere i forhold til

antall elever, flest beståtte tester og

flest antall svømmedyktige ifht deltakere.

Disse vinnerne får pokal og badehetter

til elevene;

Kategori A (1-49 elever);

Kvam skole, Kvam

Kategori B (50-199 elever);

Kyrkjebø skule, Kyrkjebø

Kategori C (200 eller flere elever);

Dokka Barneskole, Dokka

Vinner av opphold

Norske Vandrerhjem

Norges Svømmeforbunds samarbeidspartner

for Skolesvømmen, Norske

Vandrerhjem, har i tillegg en flott premie

til en skole som har deltatt i årets

Skolesvømmen. Premien er et opphold

på et av Norske Vandrerhjem sine overnattingssteder

til en verdi inntil kr

10.000,-. Blant alle skoler som har sendt

inn resultat, er det trukket ut en vinner

av denne premien. Den heldige vinneren

ble Odda Barneskole, Odda.

Vinnere av gavekort

fra Klubben AS

Blant alle skoler som sendte inn resultater

er det trukket ut 3 skoler som hver vil

få et gavekort på kr. 5.000,- hos Klubben

AS. Gavekortet skal brukes til innkjøp av

utstyr til svømmeundervisningen. De heldige

vinnerne av gavekort ble:

*Svelvik Ungdomsskole, Svelvik

*Jønsrud Oppvekstsenter, Løten

*Kvarv skole, Straumen

Vinnere av litteraturpakker

fra NSF

Det er også trukket ut 5 tilfeldig skoler

som vil få en pakke hver bestående av

Svømmeforbundets litteratur, musikk og

film til en verdi av kr 1 300,-. De heldige

vinnere av disse pakkene er:

* Høknes skole, Namsos

* Alstad barneskole, Bodø

* Fagernes skole, Finsnes

* Førde skole, Førde

* Sørvær skole, Sørvær

I tillegg vil det sendes ut diplomer til alle

de 18.117 elevene som deltok i årets

kampanje.

Fullstendig resultatliste kan man finne

på www.skolesvommen.no

Norges Svømmeforbund gratulerer til

alle vinnere og takker alle for flott innstats

i årets Skolesvømmen. Informasjon

om neste års Skolesvømmen vil bli

sendt ut på mail til skolene i september/oktober

2009. Følg med på

www.skolesvommen.no for siste nytt!

[NORSK SVØMMING 3/2009] 29


Landsstevnet i svømming 2009

for utviklingshemmede til Gjøvik

Gjøvik Svømmeklubb er klare for Landsstevnet i oktober.

Gjøvik Svømmeklubb er

av Norges Svømmeforbund

tildelt Landsstevnet

i svømming for utviklingshemmede

2009. Stevnet

arrangeres på Gjøvik 2.-4.

oktober. Klubben samarbeider

nært med Gjøvik


Raskest over

Drammenselva!

Drammen Svømmeklubb

arrangerer sammen med Byen Vår

Drammen, konkurransen "Raskest

over Drammenselva" under elvefestivalen

søndag 23. august

kl. 13.00. Les mer under

www.drammenelvefestival.no

Konkurransen går under den nye

gangbroen "Ypsilon" - Drammens nye

stolthet! Lengden er drøyt 100 meter.

I tillegg er det er noe strøm i elva.

Informasjon på DSKs hjemmeside

www.svomming.tk

30 [NORSK SVØMMING 3/2009]

kommune for gjennomføring

av Landsstevnet, og

de er allerede godt i gang

med planleggingen.

GJØVIK SVØMMEKLUBB [TEKST OG FOTO]

En av ildsjelene i svømmeklubben, Rune

Aamodt, forteller at hele klubben ser

fram til arrangementet. – Siden Gjøvik

Svømmeklubb er 75 år i år, er det ekstra

flott at vi får arrangere Landsstevnet, og

stevnet vil være en av våre jubileumsaktiviteter.

I år, som de to foregående årene, blir det

en faglig samling fredagen før stevnet.

Vi satser på et kurs med hovedfokus på

gruppearbeid, uten å være i bassenget.

Og det legges vekt på oppgaver som

skal løses i fellesskap, slik at svømmere/ledsagere,

lagledere m.fl. kan

være aktive. Det legges også stor vekt

på det sosiale og gode underholdningsbidrag

under hele arrangementet.

Gjøvik Svømmeklubb jobber aktivt for

integrering i klubben. Edny Blokkum

Kjelstad har vært en pådriver for integrering

i mange år, og er veldig fornøyd med

at klubben nå har fått forankret integreringsarbeidet

i styret. Klubbens motto er

Svømming er gøy for alle!”

– Vi har i dag 2 grupper integrert med

øvrig svømmetrening, sier Edny. Hun

håper også at Landsstevnet kan bidra til

økt rekruttering, både i Gjøvik og i andre

svømmeklubber.

Invitasjon til Landsstevnet sendes ut i

månedsskifte juli/august. Den blir også

lagt ut på www.svomming.no og

www.gjoviksvommeklubb.no Er det

noen spørsmål om Landsstevnet, ta kontakt

med Rune Aamodt i Gjøvik

Svømmeklubb, rune@laser-support..no

eller Kristin Homb i Svømmeforbundet,

kristin@svomming.no

Velkommen til Gjøvik og landsstevnet

2009! Vi lover å gjøre vårt beste for at

alle tilreisende får fine dager både

sportslig og sosialt.


Integrering i Gjøvik Svømmeklubb

Gjøvik Svømmeklubb (GSK)

har 412 medlemmer, og driver

svømmetrening og konkurransesvømming

på alle

nivåer fra rekrutt til elite for

utøvere i alderen 8 år og

oppover. De fleste utøvere

deltar på svømmestevner

lokalt og regionalt. Flere

utøvere deltar også på

nasjonale og internasjonale

stevner.

GJØVIK SVØMMEKLUBB [TEKST OG FOTO]

I tillegg omfatter også virksomheten

• Babysvømming

• Svømmeskoler

• Livredningskurs

Klubben jobber aktivt med integrering

av funksjonshemmede, og helt fra vi

startet med integreringsarbeidet, har vi

hatt et tett og godt samarbeid med

Gjøvik kommune gjennom fritidskonsulent

Siri Syvrud.

Integreringsprosessen

Integrering av funksjonshemmede i

svømmeklubber er en stor og spennende

oppgave! Det er en ny tradisjon som skal

etableres. Det er vanskelig å favne alle

nivåer og aldre. GSK valgte å gi et tilbud

til barn i grunnskolealder. Etter et vedtak

på årsmøtet i 2006, sa klubben seg villig

til å ta integrering på alvor.

GSK arrangerte i samarbeid med idrettskretsen,

Svømmeforbundet og Gjøvik

kommune, Kultur og fritid, en framtidskveld.

Denne kvelden bidro til kartlegging,

motivasjon, mål og tiltak for videre

fremdrift. Dette kan være avgjørende for

et godt samarbeid både for klubben,

kommunen og Svømmeforbundet. Det

ble videre arrangert trenerkurs ”Med

funksjonshemmede i basseng” i regi av

Svømmeforbundet og Trude Halvorsen.

Det var med stor spenning vi annonserte

tilbudet i lokalavisen og hos Kultur og

fritid. Invitasjonen gikk til funksjonshemmede/utviklingshemmede

barn i

grunnskolealder for å gi et åpent tilbud.

Det viser seg imidlertid at utviklingshemmede

barn, og barn med behov for

tilrettelagt trening, er representert i

svømmeklubben i dag. Fordi vi valgte

parallelle treninger med funksjonsfriske

barn, er vanntemperaturen 28 grader.

Dette fører til at funksjonshemmede

med muskelplager får et dårlig tilbud

fordi vannet er for kaldt. Det er ikke lett

å favne alle.

Responsen var ikke stor i starten! Fra 3

barn i 2006 har vi nå i 2009, 7 svømmere.

Parallelle treninger funksjonsfriske/funksjonshemmede

gir muligheter!

Se og bli sett!

De funksjonsfriske barna får erfaringer

som kan gjøre dem i stand til å forstå

barn med funksjonshemninger på en mer

inkluderende måte. De funksjonshemmede

barna utvider sitt sosiale nettverket.

De kan oppnå bedre svømmeferdigheter.

Det sosiale og idrettslige går hånd i hånd!

Det knyttes bånd på stevner, dugnader og

sosiale arrangementer.

Selv om mange uttrykte begeistring for

tilbudet, var oppslutningen relativt liten.

Det kan være ulike årsaker til dette.

Noen foreldre til funksjonshemmede

barn kan være slitne. De mangler overskudd

til å delta sammen med barnet på

trening. Støttekontakter kan være

mangelvare. Svømmeklubben stiller

med trenere, men vi er avhengige av

ledsagere både i garderobe og basseng.

På mange måter er det en ny treningsarena

som skal etableres. Dette er en ny

tradisjon, og det trengs holdningsskapende

arbeid over tid.

Vi ønsker at det skal bli selvsagt og

naturlig å følge sitt funksjonshemmede

barn på trening.

Det er viktig å skape tillit til foreldrene.

Kontinuitet og regelmessighet på tross

av dårlig respons i starten er avgjørende

for om tilbudet skal bli levedyktig. GSK

sine retningslinjer for integrering setter

fokus på samhandling og samvær

mellom funksjonsfriske og funksjonshemmede.

Dette mener vi kan bidra til

en god inkludering. Svømmerne deltar

naturligvis på klubbstevner, sosiale

arrangement og foreldrene bidrar selvsagt

på dugnader på lik linje med andre

foreldre.

GSK sine retningslinjer for integrering

www.gjoviksvommeklubb.no


Masters-EM

3 stupere og 33 svømmere

fra norske klubber skal delta

i EM Masters som arrangeres i Cadiz i

Spania, i perioden 14.-20. september.

De eldste norske deltagerne er

Monica Ullmann (Lillehammer SK) og

Beret Bryne (Oslo IL) som begge

nylig har fylt 81 år, og Beret sin

mann, Sverre, som fylte 90 år i april

måned (se egen omtale side 24-25)!

[NORSK SVØMMING 3/2009] 31


[Klubbutvikling]

Hva kan vi lære av hverandre?

Sande svømmeklubb

hadde klubbesøk i

begynnelsen av mai.

En av tingene de

kom frem til var at

det sosiale i klubben

var viktig a ta med

seg videre, og at det

også kan kombineres

med positiv markering

av klubben som

for eksempel ifm.

17. mai-toget.

Det er sol og sommer og

samtidig kommer vi stadig

nærmere en ny høst

med nye muligheter. For

oss alle.

LASSE HOEL, NSF

Norges Svømmeforbunds visjon er at vi

skal være den mest fremgangsrike idretten

i Norge, og et viktig strategisk virkemiddel

er å bistå klubbene på forskjellige

områder. Men klubbene har også et

ansvar for å bistå hverandre. Ved å dele

av den erfaring og kunnskap vi sitter

med kan vi støtte hverandre slik at vi

sammen kan ta snarveier, unngå feil

som er blitt gjort i andre klubber, og

gjøre hverandre bedre. For det er spennende

å se hva forskjellige svømmeklubber

gjør, og det er spennende å se

hva din klubb gjør. Her er en liste over

hva noen andre svømmeklubber arbeider

med, og kanskje du finner noe som

er relevant for din klubb.

Vestkantsvømmerne

har et prosjektbasert styre, med mange

32 [NORSK SVØMMING 3/2009]

personer involvert men hvor oppgavene

er relativt konkrete og klart definerte.

Det vil si at klubben har mange ressurspersoner

å spille på som vet hva de

påtar seg. Hvordan er oppgavene i din

klubb organisert?

Hamars ILs Lille Røde og Blå

Klubben er en av flere som har utviklet

retningslinjer for utøvere, foreldre og

trenere. Klubben er i gang med å implementere

retningslinjene som klubbens

kulturelle grunnstein. Hvilke verdier og

holdninger står din klubb for?

Os svømmeklubb

Jobber med en visjonsplan, hvor fokuset

er på et område; svømmeopplæring.

Visjonen er å lære mennesker å svømme.

Hva er visjonen til din klubb?

Buskerud svømmekrets

har utviklet konseptet Morgendagens

Svømmere hvor man organiserer treningssamlinger

for utøvere i spesifikke

aldersgrupper fra kretsens forskjellige

klubber. Dette kan også organiseres på

klubbnivå. Hvordan samarbeider klub-

bene i ditt område i forhold til samlinger

og stevner?

Sande svømmeklubb

Kombinerer sosial moro for store og små

med promotering av klubbens aktiviteter

i 17. mai-toget (se bilde). Hvordan er

din klubb synlig i nærområdet?

Sjøstjerna

Det å verdsette instruktørene i klubben

er viktig, for de er de mest sentrale i

klubbens aktiviteter. Sjøstjerna på

Nesodden tok i vinter blant annet en skihelg

til Hemsedal for klubbens trenere

og instruktører. Hvordan legger din

klubb til rette for at instruktørene i klubben

trives?

Lambertseter Svømmeklubb

arrangerer svømmekurs for barn i SFOtiden.

Klubben samarbeider i dag med

fem lokale Skolefritidsordninger, og barna

blir transportert til og fra SFO/svømmehallen.

Dette tilbudet er svært populært

fordi det frigjør barnas ettermiddag

til andre aktiviteter. Hvordan samarbeider

klubben din med SFO?


Stange Sportsklubb

Hvor treffes alle barn? På skolen! Hvor

kan svømmeklubber rekruttere medlemmer?

Skolen. En av trenerne i Stange

er også svømmelærer for skolen. På

denne måten markedsføres svømmegruppa

aktivt til alle skolens barn.

Hvordan samarbeider din klubb med de

lokale skolene?

Narvik SK

Foreldreengasjement er viktig. Narvik

svømmeklubb har et oppegående foreldreutvalg

-”Apollokomiteen”. Komiteen

har som oppgave å arrangere fire sosiale

”happenings” i løpet av hver sesong.

Oppgaven er fullt overkommelig for de

voksne, og veldig gøy for barna.

Hvordan kan klubben legge til rette for

at foreldre synes det er gøy å være

delaktig i klubbens aktiviteter?

Lørenskog-Rælingen

har det siste året arbeidet med en virksomhetsplan.

Utfordringen ligger i

å implementere visjonen i hele klubben.

Hva er din klubbs planer for fremtiden?

Halsnøy

Har klart å skape en kultur i nærområdet

hvor en meget stor prosentandel av

barna går på svømming. Det er rett og

slett helt naturlig at barna her begynner

på svømming. Hvordan rekrutterer din

klubb nye medlemmer?

Hva kan din klubb gjøre bedre? Hva kan

andre klubber lære av din klubb? Hva

kan dere lære av deres naboklubber?

Hvordan kan dere samarbeide bedre

klubbene i mellom? Ha en fin svømmesommer!

Klubbveiledning og Norges Svømmeskole

I kjølvannet av de formidable

resultatene til

landslagssjef Petter

Løvbergs enere, skjer

det en voldsom utvikling

også på grasrotplan.

Aldri har det vært så

mye dynamikk, med

utvikling, prosjekter og

tiltak innen så mange

felt fra NSFs side.

PER IRGENS

Rekrutteringen bak våre internasjonale

svømmere er imidlertid betenkelig

liten. Statistikkene jeg utarbeider etter

hvert mesterskap viser at det er særdeles

få i årsklassesammenheng som

følger opp nivået til de beste. Den

delen har derfor fått høy prioritet fra

forbundets side. Dessverre har vi i dag

ingen statistikk over hvor mange utøvere

som tar steget videre fra Norges

Svømmeskole og inn i klubbene, enn si

Klubbesøk En engasjert og glad tropp fra IL Trio og Halsnøy IL. Halsnøy er for øvrig

uoffisielle Norgesmestre i svømmeopplæring, for ikke færre enn ca 70 av barneskolens

elever er med i svømmegruppa.

hvilket faglig nivå kurselevene våre har

når de slutter på svømmeskolen. Tilfeldig

observasjon tyder imidlertid på at

vi har masse å hente i den sammenheng.

Derfor er det med stor spenning, glede

og ydmykhet jeg har fått i oppdrag å

fronte nettopp den siden av forbundets

klubbveiledning som en del av et sterkt

NSF-korps av veiledere. Uten unntak har

erfaringene fra de snaut 15 klubbene

jeg har besøkt vært svært positive, ja, i

enkelte sammenheng nesten overveldende.

Det lover godt!

Men, ett 4-timers besøk er ikke annet

enn til å pirke i overflaten, starte en prosess,

og - forhåpentligvis - skape entusiasme.

Det er oppfølgingene som er viktig.

Fra klubben, i forhold til straks å ta

fatt i de oppgavene de selv formulerer

og prioriterer. Fra forbundet, i forhold til

å ha tid og ressurser til å følge opp

de tiltak som gjøres i besøksklubbene.

Både gjennom hyppige kontakter på

telefon og epost, samt å fysisk komme

tilbake når de prioriterte tiltakene er vel

i gjenge.

At NSF ønsker å komme ut til flest

mulig klubber må derfor ikke gå på

bekostning av å følge opp de prosessene

som allerede er startet.

Målene for mine besøk? En faglig forbedring

av kursene klubbene allerede

gjennomfører. En strammere organisering,

og fokusering på de økonomiske

mulighetene. Mange klubber jeg besøker

har allerede et bra nivå på ett eller

flere av disse punktene. Men de ser at

det alltid er rom for forbedringer, og er

åpne for innspill utenfra. Da har både

klubben og NSF et optimalt utgangspunkt.

Hva har dette med innledningen min å

gjøre? En masse! For jo høyere faglig

nivå vi har på våre svømmekurs, desto

flere kurs går elevene på, desto høyere

nivå får de som følge av det igjen, og

når det faglige grunnlaget er solid lagt;

like trygge under som over vann, mestre

optimale flyte- og gli-øvelser, lære

holdninger og egen-ansvar i undervisningen,

jo flere konkurranseutøvere får

vi med flere og bedre ferdigheter.

Enkelt!

[NORSK SVØMMING 3/2009] 33


Fra lek i vann til svømming

Instruktørkurs om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser

Svømming er en aktivitet

og en idrett alle skal få

mulighet til å være med

på. For å gi et godt tilbud

er det behov for kompetanse

og Svømmeforbundet

er nå i gang med

å skolere de som er

begynnerinstruktører i

svømmeopplæring for

funksjonshemmede.

Første kurs ble arrangert

på Skedsmokorset 9. mai.

KRISTIN HOMB [TEKST OG FOTO]

I desember 2008 kom boken ”Fra lek i

vann til svømming. Om svømmeopplæring

og funksjonsnedsettelser” ut og det

er denne boken som er grunnlaget for

kurset som ble arrangert 9. mai og kommende

kurs. For Svømmeforbundet var

det godt å endelig komme i gang med

kurs. Ut fra antall henvendelser om både

kurs og trening for funksjonshemmede

og kurs for instruktører, er det helt klart

et behov for både flere og bedre tilbud

ute i svømmeklubbene.

Kurset som ble arrangert på Skedsmokorset

var beregnet på de som allerede

er begynnerinstruktører. Disse instruktørene

sitter inne med en grunnleggende

kompetanse om vanntilvenning og

svømmeopplæring. Trude Halvorsen, en

av forfatterne av boken og ansvarlig for

34 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Eksempel på hvordan en kan transportere bevegelseshemmede ut i vann.

utarbeidelsen av kurset har jobbet med

funksjonshemmede i vann i en årrekke.

Hun fremhever at det er de samme prinsippene

for tilvenning og opplæring som

gjelder for funksjonshemmede. ”Mange

instruktører er redde for å ha med funksjonshemmede

i vann fordi de føler de

ikke kan så mye om de ulike funksjonshemninger.

For instruktørene er det da

viktig å huske på at den funksjonshemmede

selv er eksperten på sin funksjonshemning,

mens de som instruktører er

ekspert på svømmeopplæring. Sammen

kan de bli gode! Integrering er ofte ikke

vanskeligere enn hva en gjør det til selv.

Gjennom kurset på Skedsmo og kommende

kurs håper vi å øke kompetansen

ute i klubbene så de kan ta i mot og gi

tilbud om kurs og trening til flere funksjonshemmede.”

Kursinstruktørene Audhild Tho Køhl og Hamid Reza Zarei viser hvordan en kan hjelpe

bevegelseshemmede ut i vann.

Hovedinnhold i dagskurset er hvilke hensyn

en må ta og hva en må tenke på når

en har funksjonshemmede i vann. Det

blir spesielt lagt vekt på hvordan en tilrettelegger

kjerneøvelsene (flyte, dykke, gli

og framdrift), hvordan en kommer ut i og

opp av vannet, gode arbeidsstillinger og

holdemåter, organisering av svømmeundervisningen

og bruk av hjelpemidler.

Kurset på Skedsmo hadde 14 deltakere.

De var gjennom 5 timer med teori og 2

timer i basseng og det har kommet

mange positive tilbakemeldinger på innhold

i og gjennomføring av kurset. Kurslærer

og ansvarlig for kurset, Audhild

Tho Køhl var også godt fornøyd med innsatsen

til deltakerne. ”Det var en ivrig

og aktiv gruppe og de var like engasjerte

hele dagen! Den kompetansen disse

instruktørene nå tar med tilbake til klubben

sin, bør motivere klubben til å ta i

mot flere funksjonshemmede – og

kunne gi et bedre tilbud til de som allerede

er i klubben.”

Til høsten planlegges det flere tilsvarende

kurs. Siste helgen i oktober blir det kurs i

Vadsø, i tillegg står Troms, Nord-

Vestlandet, Ullensaker på programmet. Er

det behov for kurs andre steder vil vi også

prøve å få til dette. Om det klubber eller

kretser som ønsker å være med som

arrangør eller instruktører som ønsker å

gå på kurs på, kan de ta kontakt med

undertegnede i Svømmeforbundet

(kristin@svomming.no).


En fantastisk uke i april

”…the most important person in all of swimming,

is the learn to swim teacher…” John Leonard, ASCA

Executive Director. Og det var akkurat disse menneskene

som var i fokus denne fantastiske uken i

april. Mer enn 200 svømmeinstruktører fra Norges

Svømmeskole-klubbene, hadde tatt seg tid til å

lytte til en av de dyktigste personene i verden

innenfor svømmeopplæring.

TORE DE FAVERI [TEKST]

KRISTIN HOMB [FOTO]

John Leonard, Executive Director for The

American Swimming Coaches Association

og grunnlegger av SwimAmerica, USAs

største svømmeopplæringsprogram, takket

ja til å tilbringe en hel uke i Norge.

Mandagen arrangerte NSF et eget seminar

for våre kurslærere, som forhåpentligvis

ga nye impulser som de kan ta

med seg videre i utdanning av nye

svømmeinstruktører.

Tirsdagen hadde vi impulsseminar i Oslo

med rundt 90 deltakere, onsdagen i

Bergen med 40 deltakere, torsdagen i

Tromsø med 25 deltakere og avslutning

fredagen i Trondheim med 30 deltakere.

Seminaret var likt i alle fire byene, og

noe av det John delte med oss var:

• Bygg ut verktøykassen din. Bruk de

riktige verktøyene.

• Lær av alle! Hva gjør man i gode norske

klubber, i andre nordiske land, i de

store svømmenasjonene?

• Hvorfor drive svømmeopplæring?

• Ha høy aktivitet!

• Klare delmål for å måle barnas progresjon

John Leonard fenget forsamlingen

med sin engasjerende

måte å formidle kunnskap om

svømmeopplæring.

• Utføre ferdighetene korrekt, helt fra

første stund

• Demonstrer visuelt, minst mulig prating

• Utdann instruktørene dine!

• Mål kvaliteten på svømmeopplæringen.

Film, følg med, vær tilstede.

• En rekke gode prinsipper for undervisning

av barn

• En rekke gode tips for å kommunisere

med foreldre

I tillegg fokuserte John Leonard veldig

mye på hvordan klubbene kan utvikle

sine instruktører. Han pekte blant annet

på at instruktører med høy kvalitet er

klubbens beste investering. At man hele

tiden må sørge for å oppdatere instruktørene

faglig og pedagogisk. Instruktørene

må lære seg rytmen i en 30 minutters

leksjon, dele opp i fem 6-minutters

bolker. Man kan filme instruktørene for å

gi de tilbakemelding på hvordan de

underviser og tar seg av barna. Man bør

kreve skrevne timeplaner fra instruktørene

inntil man ikke kan stille spørsmål

Rundt 90 interesserte svømmeinstruktører fikk med seg 4 timer med faglig påfyll.

til deres kompetanse. Erfaring gjør at

man lettere kan ”legge merke til” fremgang.

Man bør ha en egen kursansvarlig

som tar seg av kommunikasjon med foreldrene,

slik at instruktøren kan bruke

sin tid i bassenget.

John Leonard avsluttet foredraget med å

vise modeller for hvordan man underviser

i grupper. Som de fleste sikkert har

erfart, er det vanskelig å organisere

svømmetimen på en slik måte at alle

barna blir aktivisert hele tiden. En bra

måte å organisere på er å dele inn i 1 og

2, slik at halvparten ser på øvelsen mens

den andre gruppen utfører. Stort sett

ikke mer enn 15 sekunder før man bytter

roller. Dette gir høy aktivitet, og man

reduserer risikoen for at barna blir ukonsentrert.

En viktig forskjell mellom SwimAmerica

og Norges Svømmeskole, er at i

SwimAmerica har man alltid en ”Site

Supervisor” på land. Det er denne personen

som er ansvarlig for at kvaliteten er

høy, og som sjekker ut at barna lærer

det de skal. Dette er en stor trygghet for

instruktørene, og gjør at instruktøren

kan konsentrere seg om sin lille gruppe

med barn.

Norges Svømmeforbund har fått veldig

mange positive tilbakemeldinger på

dette tiltaket, og deltakerne var veldig

fornøyd med John Leonard som foreleser.

Vi håper dette har gitt god inspirasjon

og en rekke nye ideer man kan

legge i sin egen verktøykasse.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 35


UNICEF-stafetten ruller vestover…

I forrige utgave av Norsk

Svømming ble fire nye

klubber utfordret til å bli

med i 1000,- stafetten.

Tre klubber har tatt ufordringen

og ønsker nå å

sende stafettpinnen

videre til en annen svømmeklubb,

og nå inntar

stafetten Bergen!

INGRID HASLEV ANMARKRUD [TEKST]

UNICEF/GIACOMO PIROZZI [FOTO]


Klassifisering av

funsjonshemmede

Funksjonshemmede utøvere

må være klassifisert for å kunne være

med på stevner. Har klubben din èn

eller flere utøvere som trenger klassifisering?

Første mulighet for klassifisering

er i Mandal 5.-6.mars. Ta

kontakt med Kristin i NSF

(kristin@svomming.no).

36 [NORSK SVØMMING 3/2009]

Følgende klubber har bidratt med 1000,og

utfordrer nå en ny klubb;

* Asker SK – de vil utfordre Delfana til

å bidra

* Vestkantsvømmerne – de vil utfordre

BSC til å bidra

* SK Poseidon – de vil utfordre Fyresdal

SK til å bidra

Tar de utfordringen?? Vi følger opp utviklingen

i stafetten i Norsk Svømming utover

i 2009, og håper mange fler henger

seg på!

Boring etter vann og installering av én

håndpumpe vil i Malawi koste ca.

27.500 NOK, mens konstruksjon av latriner

og håndvasksystem til én skole vil

koste 21.000 NOK. Det skal altså ikke så

mye til for å skape store forbedringer for

veldig mange mennesker.

Vi utfordrer derfor alle klubbene til å ha

kreative innsamlinger under stevner, foreldremøter

og ellers i sitt nærmiljø.

Send oss gjerne bilder så vi kan bruke

det som inspirasjon for andre.

Givernummeret til UNICEF er;

1644.04.09400, merk bidraget med

Norges Svømmeforbund”.

UNICEFs vannprosjekt

Gjennom aksjonen skal

det samles inn penger

til et spesifikt vannprosjekt

i det afrikanske

landet Malawi.

Malawi er ett av de tettest befolkede

landene i Afrika og har høy barnedødelighet.

700.000 barn er foreldreløse

mye grunnet at over 14% av

befolkningen er smittet av HIV.

En tredjedel av innbygerne mangler

også rent drikkevann og gode sanitærforhold,

og det er dette prosjektet

skal bidra til å bedre. Målet for UNICEF

og myndighetene i Malawi er at innen

2011 skal minst 80% av befolkningen

ha tilgang til rent vann innenfor en

avstand på 500 meter og minst 70%

av befolkningen på landsbygda skal

ha tilfredsstillende sanitærforhold.

For å oppnå dette vil man borre 50

nye brønner med håndpumpe og

lage sanitæranlegg.


SVØMME

merkene

har til alle tider inspirert både små og store til svømmeglede og aktivitet!

Les mer om vårt nye “Svømmedyktighetsmerke” og om kravene til alle de andre

spennende merkene i brosjyren «Svømmemerkene» fra Norges Svømmeforbund

og på www.svomming.no

FERDIGHET DISTANSE MOSJON

NYBEGYNNERE VIDEREKOMMENDE

SELUNGEN

PINGVIN

SKILPADDE

HVAL

VANN

HAI

DELFIN

SJØLØVE

SEL

Nyhet!

SVØMMEDYKTIGHETS-

MERKE

1000 M

500 M

200 M

SVØMMEKNAPPEN

100 M

25 M

10 MIL

5 MIL

4 MIL

3 MIL

2 MIL

1 MIL

HAVHESTEN

HAVHESTPLAKETT

HAVHEST STATUETT

STORE HAVHESTEN

GULL

STORE HAVHESTEN

SØLV

STORE HAVHESTEN

BRONSE

LILLE HAVHESTEN

Bestilling av merker gjøres via www.idrettsbutikken.no, telefon 62 95 06 30,

faks 62 95 06 11 eller på e-post: idrettsbutikken@klubben.no

Infoserv@online.no - Foto: Vidar Alfarnes


– Ser nye utfordringer

Etter tre nasjonale mesterskap

på like mange år

ser ledelsen i Norodd og

Kristiansund SLK fremover.

Samarbeidsklubbene vil i

årene som kommer ha

mer fokus på å få frem

nasjonale toppsvømmere i

ungdoms- og juniorklassen.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– De tre mesterskapene (junior-NM

2006, ÅM 2007 og senior-NM kortbane

2009) har gitt oss en bred og god erfaring.

Det ligger imidlertid veldig mye

arbeid bak slike arrangement, og det blir

nok trolig noen år til vi igjen søker et

mesterskap, sier Ronny Myrset, som er

nestleder i Norodd. Sammen med KS&LK

har de søkt Trener- og lederkonferansen

i 2010. De første mesterskapene i

Atlanterhavsbadet har alle gått med et

solid overskudd.

– Tallene fra årets NM er ikke klare.

Tidligere har vi landet på mellom 50 og

70.000 kroner i overskudd. Når en ser på

hva en legger ned av arbeid i slike arrangementer,

er det imidlertid ikke rare

timelønnen, presiserer Myrset.

Arrangørklubbene var tilfreds både med

38 [NORSK SVØMMING 3/2009]

det sportslige nivået (12 norske rekorder)

og måten de gjennomførte mesterskapet

på.

Mye på gang

Norodd og KSLK har i dag fellestreninger

på alle nivåer, og de har også felles

hovedtrener. Hans Hougard styrer det

meste på bassengkanten.

– Inklusiv medlemmene i Føniks (ny

klubb i byen) er det opp i mot 800 som

svømmer i Kristiansund. På bakgrunn av

det vil jeg si at svømmingen er en av de

største idrettene i byen, presiserer

Årets NM-funksjonærer kan koste på seg et velfortjent godt glis etter innsatsen.

NM-dommerne var storfornøyd med svømmernes opptreden i Atlanterhavsbadet og

arrangørklubben i Kristiansund.

Ronny Myrset holdt et våkent øye med

årets NM fra speakertribunen.

Myrset. Arrangørene hadde ingen svømmere

som konkurrerte individuelt i årets

senior-NM. Myrset understreker imidlertid

at det forhåpentligvis ikke vil gå lang

tid før de to klubbene har utøvere kvalifisert.

– Sofie Sagli (17) har vært utenlands, og

hennes krav var utgått. Ellers har vi

lovende Berend de Wal (14) som er en

av landets klart beste svømmere i sin

årsklasse. Under Berend har vi i begge

klubber veldig mange lovende rekrutter,

understreker Myrset, som håper klubbene

i løpet av kort tid er tilbake på

nivået KS&LK holdt for ikke så veldig

mange årene siden.


Er du svømmedyktig?

Norges

Svømmeforbund

lanserer svømmedyktighetsmerket

”Jeg

kan svømme”. For å

kunne bære merket stolt

på brystet, må man først

vise at man er svømmedyktig.

TORE DE FAVERI [TEKST]

SOMMERSETH DESIGN [ILLUSTRASJON]

Den norske svømmedyktighetsdefinisjonen

er utviklet av fagmiljøene i Norges Svømmeforbund,

Norges Livredningsselskap og

Norges idrettshøgskole, og den er slik:

Rull uti på dypt vann. Svøm 100 meter på

magen. Stopp og hvil (flyt på mage, rull

over, flyt på rygg) samlet i tre minutter.

Svøm deretter 100 m på ryggen.

Ta en tur i svømmehallen og sjekk ut om

du er svømmedyktig! Husk: ikke svøm

alene!

Merket kan kjøpes i Idrettsbutikken

www.idrettsbutikken.no tlf. 629 50 630.

Innmelding av stevner

til terminlisten 2010

Innmeldingen av stevner vil foregå på

samme måte som til terminlisten for de tre

foregående, det vil si at klubbene melder

inn stevnene via www.medley.no - velg

”Annet” i toppmenyen. Unntaket er Rogaland

Svømmekrets som koordinerer sine

stevner internt først. Klubbene kan nå

melde inn stevner - siste frist er 1. september

2009.

Kretsene skal fortsatt ha oppgaven med å

koordinere stevnene innad i sin krets, og

vil kontakte klubber som eventuelt har

stevner som kolliderer, og gjør eventuelle

andre nødvendige endringer.

Viktige punkter

• Innmelding skjer via medley.no

• Før du kan starte registreringen av stevnet

må du taste inn mailadresse og et

selvvalgt passord

• Ved hjelp av epostadressen og passordet

Stoff og bilder til

NORSK SVØMMING

Stadig flere utøvere og klubber har tilgang

på epost og digitalt kamera, og

stadig flere sender noen tekstlinjer og

et bilde inn til Norsk Svømming.

Redaksjonen i bladet tar gjerne imot

slikt stoff, og spesielt interessert er vi i

bilder av aktive utøvere i klubbene, - jo

flere på et og samme bilde - jo bedre.

Send tekst og bilde(r) direkte til redaktør

Bo Norseng på epost-adressen;

bnorseng@online.no

kan du senere endre opplysningene om

stevnet, men dette må skje før behandlingen

av terminlisten oversendes kretsene

den 1. september.

• For de klubber som skal registrere flere

stevner, så slipper man å skrive inn opplysninger

om stevneleder og påmeldingsansvarlig

flere ganger.

• Man må registrere en dato for påmeldingsfrist.

Husk å bruke denne når innbydelsen

til stevnet lages. I de fleste tilfeller

anbefaler vi å benytte onsdag som

påmeldingsfrist; dette gir oppmenn tid til

å registrere tider fra stevner helgen før.

NB!

Det er viktig at man er sikker på at epostadressen

ved innlogging er riktig skrevet,

ettersom man får tilsendt en automatisk

epost til denne adressen. I denne eposten

er det en link som man må trykke på for å

få stevnet registrert.

Antidoping

Vi minner om at sidene om antidoping

oppdateres jevnlig. Her blir oppdateringer

av dopinglista samt annen informasjon fra

Antidoping Norge publisert. Se

www.svomming.no - For klubber -

Antidoping.

NSFs Ting i jubileumsåret

holdes i Molde

Molde Svømme- og Livredningsklubb har

blitt tildelt Svømmetinget 2010, og i NSFs

jubileumsår vil arrangementet avholdes på

Rica Seilet i Molde.

Svømmetinget arrangeres fredag 9. til søndag

11. april. Til informasjon er påsken i

2010 i uke 13 og 14 og 2. påskedag er mandag

5. april. Den nye svømmehallen i Molde,

Moldebadet, skal for øvrig etter planen

åpnes i tilknytning til hotellet i mars 2010.

Tilskudd til integreringsarbeid

2009

Norges Svømmeforbund oppfordrer svømmeklubber

og -kretser til å søke om tilskudd

til tiltak for økt rekruttering av svømmere

med funksjonsnedsettelser. Tiltakene skal i

hovedsak rette seg mot aldergruppen 6-19

år og målet er økt aktivitet.

NSF ønsker at svømmeidretten skal være

åpen og tilgjengelig for alle. For å stimulere

og hjelpe til med å starte opp eller

videreutvikle tilbud, er det satt av midler

både svømmeklubber og -kretser kan søke

om. Hva tilbudet består i kan variere fra

klubb til klubb, men formålet og intensjonen

er at det skal bidra til økt aktivitet

og bedre tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser.

Det er satt opp noen overordnede retningslinjer

for søknad om tilskudd i 2009:

• Tiltakene skal i hovedsak være rettet

mot barn og ungdom mellom 6 og 19 år.

• Det kan gis tilskudd til både nye og

eksisterende tilbud/tiltak - når formålet

er å øke eller opprettholde eksisterende

aktivitet.

• Det er ingen søknadsfrist. Søknader

behandles etter hvert som de kommer

inn.

• For nye tiltak må det søkes i forkant av

gjennomføring.

Alle søknader må inneholde:

Informasjon om klubbens tilbud til funksjonshemmede

i dag

Presentasjon av tiltaket det søkes

om tilskudd til

• Budsjett og søknadssum

• Klubbens kontaktperson og kontonummer

Eksempler på hva det kan søkes om

tilskudd til

Oppstart av nye tiltak/

tilbud for økt aktivitet

Deltakelse på kurs (f.eks. temakurs, tolkekurs,

trener eller instruktørkurs)

Temakveld i klubben eller i kretsen

Har dere noen spørsmål, ta kontakt med

Kristin Homb I NSF på

kristin@svomming.no eller

telefon 21 02 96 73.

[NORSK SVØMMING 3/2009] 39


Returadresse:

Postboks 153,

2302 Hamar

More magazines by this user
Similar magazines