01.08.2014 Views

bydelsavisen_september 09 - Stavanger kommune

bydelsavisen_september 09 - Stavanger kommune

bydelsavisen_september 09 - Stavanger kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bydelsavisen

INFORMASJON

Handler om

fulldistribusjon

Hillevåg | Tjensvoll | Bekkefaret | Åsen | Mariero | Ullandhaug

September 2009 | Årgang 11

Vi besøker Ullandhaug

skole Side 2

Spisested gjenåpnes

Side 5

Dyrker

Side 4

vindruer på Ullandhaug

Essotomta ny

Hillevågsperle? Side 7

Kom og se vårt store utvalg av salongtepper!

MARIERO

Marieroveien 7, 4017 Stavanger.

Telefon 51 58 92 47 - Telefaks 51 58 19 84

SALG AV

GULVBELEGG

OG TEPPER

TIL KONTOR

OG BOLIG.

Vi utfører maler arbeid/

tapetsering, gulvbelegg

og parkettlegging.

Åpningstider:

Man.-ons.-fre. 09.00-16.00.

Tir.-tor. 09.00-18.00

Lørdag 10.00-14.00

Når fikk din hund eller

katt en helsekontroll?

Ett år for oss mennesker tilsvarer syv år

for hunden og katten

Årlig helsekontroll og vaksine er en god

investering i din firbeinte venns helse

Mange helseproblemer kan da forebygges

eller oppdages på et tidlig tidspunkt

VI HAR ÅPENT HELE SOMMEREN!

Tlf. 51 51 00 60

sykehuset for dyr

SMÅDYRKLINIKK

GODKJENT AV

DEN NORSKE

VETERINÆRFORENING

Torgveien 15C –

like v/Kilden

Mandag – torsdag

08.00 – 18.00

Fredag 08.00 - 16.30

Timebestilling

www.smaadyrklinikken.no

EGEN SALGSAVDELING

Vi strekker oss hele

tiden mot vårt mål:

DEN BESTE SERVICE

O G D E N H ØY E S T E

FAGLIGE KOMPETANSE


2

Skolene våre

Ullandhaug skole

I FULL VIGØR: Disse ungdomsskoleelevene ser ikke ut til å bry seg om at sommeren er over og at skolen er i gang. Full rulle i friminuttet.

Godt miljø

og variert opplæring

– Jo flere læringsstiler, jo bedre for elevene, sier rektor Tora Bjordal. Ullandhaug skole skal være

en skole for alle, og tar høyde for at barn lærer på ulike måter.

Tekst og foto: Øystein Bjørheim

– Elevene våre er høyst forskjellige, og

de har ulike strategier for å lære. Noen

tar regnestykket lett, og ser gjerne

løsningen for seg i sitt indre blikk.

Andre lærer best gjennom å lytte, mens

andre igjen må sette seg ned å kjenne på

stoffet. For enkelte er det lettere å regne

med konkreter enn med penn og papir.

Derfor er det viktig at vi legger dette

til grunn i undervisningen, slår rektor

Tora Bjordal fast.

Liv og leven

Vi treffer en travel men kontrollert

rektor med senkede skuldre. Skolegård

og klasserom har stått tomme i to

måneder. Det har vært minus 345

elever i korridorene. Nå myldrer det

igjen, spente gutter og jenter tangerer

skolehverdagen mellom friminutt

og timer. For noen er det ekstra

spennende. “Ferskingene”, de nye

elevene, åttende-klassingene, de som

kanskje har brukt sommerferien til å

bli ungdommer. Nå er de her.

Fra barn til ungdom

– Det er klart at det er en stor overgang

for mange å gå fra barneskole til

ungdomskole. Da er det vår oppgave

å gjøre overgangen så behagelig som

mulig, sier Bjordal.

Hun viser til at det er mange rare

historier ute og går. Elever blir matet

med skremselspropaganda

om å bli kastet i vannfontener og

stikkels bærbusker når de skal gjøre sitt

inntog i ungdomskolen.

Ufarliggjøre

– Vi prøver å ufarliggjøre overgangen,

og vi har også elever med oss på dette.

En annen ting som kan være utfordrende

for de nye, er økt arbeids mengde

og at de får faglærere. Fleksitid er

også et nytt fenomen som åttendeklassingene

må forholde seg til. Det

betyr at de kan komme klokken

åtte om morgenen, en halvtime før

undervisningen begynner, og sitte

og jobbe. Denne halvtimen kan de i

prinsippet avspasere når som helst de

måtte ønske det, forteller Bjordal.

Ungdomsforum

Et tiltak for å lage en så myk start som

mulig, har vært skoletur til Alsvik,

en “bli kjent-tur” der foreldrene blir

invitert ut den ene ettermiddagen.

– Det handler om å skape trygge

rammer rundt elevene. Vi oppfordrer

også foreldrene til å lage nettverksgrupper,

som består av interesserte

foresatte i hver klasse. På den måten

kan terskelen for å ta kontakt og

sam arbeide med hverandre bli lavere.

Det som også er spesielt ved skolen,

er at vi har eget ungdomsforum,

hvor representanter fra skolen, helsetjenesten,

Barn og fritid, kirke, uteseksjonen

og politi har samhandling

rundt ungdommen.


3

BALLBINGEN: Ballbingen er en skikkelig slager og en veldig viktig innslag i elevenes skolehverdag.

– Representantene samles og tar opp

anonyme saker, og drøfter utfordringer

og spesielle tendenser.

Rehabilitering

Ullandhaug skole ble bygd i 1955 og

var opprinnelig en barneskole. Da

Auklend skole stod ferdig midt på

1960-tallet ble Ullandhaug omgjort

til ungdomsskole. Elevene kommer i

hovedsak fra Auglend og Tjensvoll,

men fritt skolevalg gjør at det også er

noen fra de andre bydelene. Med sine

13 klasser, 345 elever og 41 ansatte er

Ullandhaug en middels stor skole.

Skolen startet rehabiliteringen i 2002,

og er akkurat nå i gang med siste

rehabiliteringstrinn.

– Siste paviljong og gymsal er under

bygging. Vi bor litt trangt nå, det blir

mye utegym og vi har fått låne SIF sine

garderober. I det hele tatt har både

elever og ansatte taklet dette veldig bra.

Digital klasse

"En skole for alle" er skolens motto,

og fokusområder som får særlig

oppmerksomhet er tilpasset opplæring

og digital kompetanse. En av skolens

niendeklasser er i så måte en dedikert

Digital klasse.

– Dette er et prosjekt der seks klasser

fra seks ulike skoler i Stavanger er

med. Elevene har hver sin bærbare pc,

mens lærerne forplikter seg til å bruke

pc og internett i undervisningen.

Det skal ikke stikkes under en stol at

enkelte andre elever har sett dette som

forskjellsbehandling, sier rektoren og

legger til:

– Det er selvfølgelig ikke bare for

denne klassen at det digitale er viktig.

Alle skal bruke pc, elevene leverer

eksamensoppgaver på pc og vi har

projektorer i alle rom. Det er samtidig

viktig ikke å glemme diskusjonene,

samtalene og den fortellende lærerens

viktige rolle i undervisningen.

Godt miljø

Rektoren trekker fram det gode

miljøet som et kjennetegn ved skolen

og forteller om høy trivselsfaktor blant

både elever og lærere.

– På undersøkelser får vi gjentatte

ganger høy score hva gjelder trivsel, og

vi har så godt som ingen mobbing, sier

hun.

Ifølge Bjordal har Ullandhaug skole

et godt samarbeid med FAU. Hun

viser til at foreldrearbeidsutvalget har

gjennomslagskraft og forteller at det

faktisk var FAU ved Ullandhaug skole

som i sin tid begynte diskusjonen rundt

gratisprinsippet, som gikk på at det var

urettferdig at foreldre måtte betale for

pålagte skoleturer.

TRIVSEL: Ullandhaug skole har høy trivselsfaktor blant elever og ansatte, og scorer

høyt på undersøkelser om miljø.


4

Aktuelt

Drømmen om Hillevåg som

eget vindistrikt

– Det hadde vært utrolig

kjekt å få til et eget

vindruedyrkermiljø her i

Hillevåg, sier daglig leder

Jostein Hertwig ved

Ullandhaug økologiske

gård. På gården dyrkes

det nå vindruer, og

planen er å sette i gang

med produksjon av både

rødvin og hvitvin.

Dyrker vindruer: Daglig leder Jostein Hertwig ved Ullandhaug økologiske gård er fornøyd med hvordan vindrueplantene trives

på Ullandhaug.

Tekst og foto: Bente Henriksen

Ullandhaug økologiske gård brer seg

utover et stort område på oppsiden

av Universitet i Stavanger. Jostein

Hertwig viser vei til et eget inngjerdet

område på gården, og peker fornøyd

utover det beplantede feltet som

strekker seg nedover en liten bakke.

– Her har vi cirka 200 vinstokker. Er

ikke plantene flotte, spør han mens han

løfter på noen blader for å vise årets

frukter.

– Det er ikke store avlingen i år, men

det går framover, og vi regner med at vi

til neste sommer eller sommeren etter

får mange nok druer til å starte med

selve vinproduksjonen, forteller han.

Sterke røtter

Plasseringen av vindruerankene er

nøye gjennomtenkt, for at druene skal

få best mulig vekstforhold. De første

plantene ble satt i jorda for fire år siden.

– Det som er viktig når det gjelder

å lykkes med vindruedyrking, er at

plantene ikke skal bære frukter for

tidlig. De første årene nå har vi skåret

plantene mye ned, for at de skal få

sterke røtter, forteller han. Han

studerer noen planter nøye, og legger til

at de har valgt ut druesorter som skal

passe det norske klimaet best mulig.

Det vil si at de ikke trenger så mye sol

og varme for å modnes. Plantene er

av typen Hasansky Sladki og Solaris,

og som ferdig produkt vil de gi både

rødvin og hvitvin.

– I år har vi faktisk fått fram litt druer.

Men det meste har fuglene spist, ler

Lerwig.

Vellykket prosjekt

Prosjektet med å dyrke vindruer

på Ullandhaug, kom i gang etter at

førstelektor Helge Jørgensen ved

Hotellhøyskolen, lanserte ideen om en

økologisk vingård for Jostein Hertwig

for fire år siden.

– Jeg er et ja-menneske, og så lenge

det handler om økologi så syntes jeg

at dette var et interessant prosjekt,

forteller Hertwig. Vingården er

et samarbeidsprosjekt mellom

Ullandhaug økologiske gård, Bioforsk

og Fylkesmannen i Rogaland.

– Ideen er at vi skal ha et forsøksfelt

for dyrking av vindruer her på gården,

for å demonstrere selve prinsippet , og

for å vise at det går an å dyrke druer i

Rogaland, forteller Hertwig. Han ser

for seg vindruedyrking som en mulig

næring her i distriktet i framtiden.

– Selv om vi ennå ikke har produsert

noe vin, så vil jeg allerede nå

karakterisere prosjektet som vellykket.

Vi har vist at dette går an, slår han fast.

Vil bistå andre

Jostein Hertwig understreker at selv

om vinproduksjonen på Ullandhaug

blir i liten skala, så skal det gjøres

profesjonelt.

– Vi er veldig nøye på at alt vi gjør,

skal gjøres skikkelig. Vi har flinke

folk med oss, så det blir en liten men

god vinproduksjon, slår han fast.

Han stiller seg også åpen til å bistå

bønder i distriktet som kan tenke seg

å starte med vindruedyrking som en

attåtnæring.

– Jeg ser for meg at Ullandhaug

økologiske gård kan fungere som et

kompetansesenter, som kan gi råd

og tips til de som trenger det, sier

han. Ifølge ham har prosjektet på

Ullandhaug vist at vindruedyrking

i Rogaland er fullt mulig, og at det

egentlig bare er å gå i gang.

– Og dersom det er bønder der ute som

ønsker å dyrke druer, så kan vi lage en

ordning der de kan komme hit til oss

på gården, og få laget vinen her. På den

måten kan vi også få til et eget miljø for

vindruedyrkere her i Hillevåg, sier han

forhåpningsfullt.

Mange jern i ilden

Ullandhaug økologiske gård er

et sted med mye aktivitet, og

hvor vindruedyrking kun er et av

prosjektene. Økologisk dyrket mat er

hovedideen bak gården, som et innspill

i debatten om bærekraftig utvikling.

– Spørsmålet er hva vi skal gjøre i

framtiden, for å ikke ødelegge naturen.

En kan vel si at vi er en gjeng med

idealister her oppe, som ønsker å

delta med det vi kan for å få en positiv

samfunnsutvikling, gjennom praktiske

tiltak, forklarer Hertwig som selv

er utdannet advokat og agronom.

På gården drives det med økologisk

dyrking av blant annet poteter,

korn, løk, rødbeter og epler, de har

eget bakeri, egen saftpresse, samt en

mangfoldig butikk som selger mer

enn 2000 ulike økologisk produserte

varegrupper.

Arbeidsplass for mange

– Vi er blitt en ganske stor arbeidsplass

i Hillevåg, med 12 ansatte. I tillegg

driver vi med sosial arbeidstrening for

personer med spesielle behov, og har

15 plasser tilgjengelig gjennom NAV,

forteller den daglige lederen. Han er

tydelig stolt av det de har fått til på

gården, som i tidligere tider var en

kommunal arbeidsgård som drev med

melkeproduksjon og arbeidstrening.

– Det er menneskene som kommer hit

som skaper aktiviteten. Vi har en egen

vingårdsmester som styrer med druene,

vi har en bonde som kommer og tar seg

av mye av det praktiske jordbruket, vi

har en som driver med bier og en annen

som har høner her. Hemmeligheten

bak suksessen på Ullandhaug, er at

folk som interesserer seg for noe, kan

komme hit og gjøre det, slår han fast.


Aktuelt

5

Matentusiast

med mange baller i luften

Heldigvis for cateringfirmaet Onkel Klaus må folk ha mat også i finanskrisen, og etter påtrykk fra

sultne gjester gjenåpnes nå spisestedet i Hillevåg. Men Onkel Klaus har enda flere baller i luften.

Tekst og foto: Øystein Bjørheim

Kreativiteten er det ingenting å si

på. Catering, bistro, vinklubb, egen

Onkel Klaus-vin, forsøksprosjekt med

butikkjede og kantinedrift, er bare

noen av prosjektene som Onkel Klaus

engasjerer seg i om dagen. Men først

til hvordan det er å drive forretninger

under finanskrisen.

Mer måtehold

– Vi merker så visst at det er finanskrise.

For enkelte i bransjen er situasjonen

svært dramatisk, men det er nok

de mest eksklusive stedene som merker

det mest. Folk spiser mindre ute, og

når de først gjør det så betaler de ikke

lenger en tusenlapp for en flaske vin.

Det er blitt mer måtehold som følge av

den økonomiske nedgangen, sier daglig

leder Bernt Olav Posch.

Selv sier han at Onkel Klaus selger

kvalitetsmat til riktig pris.

– Hos oss får du kvalitet, og du får mye

god mat for pengene.

Navnet Onkel Claus

Onkel Klaus startet opp for 2 1/2 år

siden. Posch har over 20 års erfaring

som kokk, og navnet er en slags

“hyllest” til faren Klaus, som i mange

år var kjøkkensjef på hotell Atlantic.

– Han har betydd mye og lært meg mye

om kokkeyrket, og han er med som

ansatt her. Blir ikke kvitt ham vet du,

humrer den daglige lederen.

– I fjor jobbet også sønnen min, Olav

André på 21 år her hos oss. Da var vi

tre generasjoner som jobbet sammen,

det var litt spesielt, legger han til.

Catering er kjerneproduktet

Onkel Klaus sitt kjerneprodukt er

catering, men da flere av kundene

trodde at venterommet i Hillevågsveien

var restaurant og ønsket å spise maten

der, startet han opp bistro i tillegg.

Sånn gikk det til at Hillevåg fikk enda

et spisested.

- Bistroen er tilbake! Daglig leder på "Onkel Klaus", Bernt Olav Posch, ønsker velkommen til et hyggelig og velsmakende måltid.

– Etter en stund måtte vi imidlertid ta

et strategisk valg om hva vi skulle satse

på. Begge deler var kjekt, men begge

deler tok mye tid. Derfor bestemte vi

oss for å stenge bistroen til fordel for

cateringen, sier Posch.

Gode middager

Produktspekteret hos Onkel Klaus er

stort.

– Vi leverer alt fra tapas til avanserte

syvrettere, for de som måtte ønske det.

Spesialiteten vår er nok imidlertid god

tradisjonsrik kost, som fiskegrateng,

kjøttkaker og lammefrikasse. Disse

gode, gamle middagsrettene har

virkelig slått til, og vi ser oss selv som

en motpol til mye av det andre som

serveres i bransjen, og en bevarer av

tradisjonsrik mat.

Bistro-comeback

og satsing på vin

Etter et halvt års tid pause er det

nå altså duket for gjenåpning. Nytt

møblement er kjøpt inn og lokalene er

pusset noe opp.

– Vi har gjort det relativt enkelt, men

det ser likevel mye bedre ut her enn det

gjorde tidligere. I forrige runde hadde

vi jo egentlig ikke tenkt å ha spisested

her. Vi er selvfølgelig spente på hvordan

det går. Selv om vi flere ganger hadde

stinn brakke sist, er det en tøff bransje

med små marginer, slår Posch fast.

Men Onkel Klaus ser positivt på

fram tiden, og flere prosjekter er under

utvikling.

Med seg på laget har han Roar Hasle

som kan skilte med utdanning som

vinkelner ved Gastronomisk Institutt.

Vinklubb er på trappene, og ikke nok

med det: Bedriften har planer om å

lansere sin egen vin.

Lammefrikasse i dagligvare

I tillegg til dette driver Onkel Klaus

kantine for Johs LundeGruppens

hoved kontor, og har et prosjekt på gang

sammen med et oljeselskap. Spennende

blir det også å se om det forsøksvise

samarbeidet med en butikkjede slår

an, der Onkel Klaus skal levere fersk

lammefrikassé.

– Vi har mange idéer, og det er helt

nødvendig: For skal man overleve og

gjøre det bra i denne bransjen, krever

det kreativitet og nytenkning, slår matentusiasten

fast.


6

Aktuelt

NY HOLDEPLASS PÅ MARIERO: Mariero holdeplass er flyttet cirka 150 meter sørover i forhold til sin tidligere beliggenhet. (Foto: Jernbaneverket)

Dobbeltsporet åpnes i oktober

Etter en lang byggeperiode, går nå arbeidene med det nye dobbeltsporet mellom Stavanger

og Sandnes mot slutten. De nye sporene åpner for togtrafikk den 19. oktober.

Tekst: Bente Henriksen

– Prosjektet “Dobbeltspor Stavanger-

Sandnes” er i sluttfasen. Utbyggingen

følger en stram framdriftsplan, men alt

er i rute, opplyser informasjonsrådgiver

Miguel Carazo i Jernbaneverket. Ifølge

ham åpner det nye dobbeltsporet som

planlagt den 19. oktober.

– Denne dagen begynner togene å kjøre

på begge sporene, og holdeplassene

Paradis, Mariero og Jåttåvågen skal tas

i bruk. Fra og med 13. desember vil

togene kjøre hvert kvarter, i henhold

til den nye ruteplanen fra NSB, legger

han til.

En del jobb gjenstår

På strekningen som går fra Sandnes

sentrum til Jåttåvågen, er de fleste

arbeidene ferdige. På dette strekket har

Jernbaneverket bygget nye jernbanespor,

fornyet flere under ganger, bygget

ny bru på Somaneset på Sandnes og

etablert to nye holdeplasser på Gausel

og i Jåttåvågen.

– På strekningen mellom Hinna og

Stavanger pågår det fortsatt grunn-

og jernbanetekniske arbeider, sier

Miguel Carazo. Blant annet så bygges

ny Mariero holdeplass etter at den

ble flyttet sørover cirka 150 meter fra

sin tidligere beliggenhet. I tillegg er

Hillevåg holdeplass lagt ned, og den

gamle infrastrukturen revet.

– Det jobbes for tiden for fullt med å

ferdig stille holdeplassene på Mariero

og i Paradis, legger informasjonsrådgiveren

til.

Støyskjerming

I den siste fasen av arbeidet med

dobbelt sporet, skal også planlagte

støytiltak på plass.

– Vi setter opp lave og høye støyskjermer

langs jernbanelinjen, for å

begrense støy fra forbipasserende tog. I

tillegg vil mange boliger få fasadetiltak,

i form av nye vinduer, dører, ventiler

og støy skjermer rundt hagen, forteller

Carazo. Noe av det siste som skal gjøres

før dobbeltsporet åpnes, er å ferdigstille

og teste signalanlegget.

Prislappen på det nye dobbeltsporet

er på 2,3 milliarder kroner.

Norsk Showskole starter opp i Hillevågsveien 31

Bente Harestad Haukaas og Ole

Petter Haukaas (Bente & Oli) starter

opp Norsk Showskole i Stavanger.

Det er ansatt 12 instruktører utenom

Bente og Ole Petter, mange med bred

erfaring og høy utdannelse.

Det blir rik anledning til å lære å spille

gitar, scene og filmsminke, spille teater

og danse. Har noen en drøm om å lage

cd/dvd blir det anledning til det og.

Michael Jackson-fans får anledning

til å lære hans kule trics og moves. Og

drømmer noen om å lære å lage film?

Da er Norsk Showskole noe for dem.

Norsk Showskole har tilbud for både

barn, ungdommer og voksne.

Her ønsker vi å lage et miljø hvor

alle fra hele distriktet med samme

interesser kan møtes og utveksle

erfaringer og utvikle hverandre. Et

sted du kan være og gjøre noe kreativt

med andre også etter kurset du har

meldt deg på er ferdig for dagen.

Se nettsiden www.norskshowskole.no

for mer informasjon.

Kontakt:

Bente Harestad Haukaas

tlf. 412 81 441

Ole Petter Haukaas tlf. 916 76 563


Aktuelt

7

Esso-tomt kan bli

Hillevågsperle

– ønsker innspill fra publikum

Grønne planer i plaskende regn: Landskapsarkitekt Ingvild Hovind og leder i Hillevåg bydelsutvalg, Elisabeth Schanche, ser frem til et grønt løft ved Hillevågsvannet.

– Esso-tomten i Hillevåg skal regu leres til friområde ifølge gjeldende kom mune plan,

sier Ingvild Hovind, land skapsarkitekt i Stavanger kommune.

Tekst og foto: Øystein Bjørheim

Esso-tomten ligger mellom Hillevåg

båthavn og Fellskjøpet (FKRA).

– En regulering til friområde vil være

en positiv utvikling av grønnstrukturen

i en bydel som i utgangspunktet har få

parker og grønne areal. Det er viktig

at området blir offentlig tilgjengelig

for bruk og aktivitet som gagner

fellesskapet, og virker inkluderende for

ulike brukere, sier Ingvild Hovind.

Sentralt, men i bakevja

Esso-tomten vil inngå som en del av

et planlagt grøntdrag mellom Paradis

og Hillevåg, og et planlagt spaserdrag

sydover mot Sommerro og Vaulen.

– Selv om stedet er sentralt i Hillevåg,

så er det likevel litt i bakevja, klemt

mellom jernbanen, Felleskjøpet og de

planlagte boligene på “Kullimporttomta”

(naboeiendommen nord for

området), sier Hovind.

Fjordbuss?

Ifølge Hovind ligger det en utfordring i

å gjøre området tilgjengelig.

– I dag er det adkomst fra Hamneveien

og Consul Sigvald Bergesensgate, i

tillegg til at området er tilgjengelig

fra sjøen. En ide kunne kanskje

være en “fjordbuss” mellom øyene,

Vågen og Hillevåg, men dette blir

rent tankespinn fra min side, sier

landskapsarkitekten.

Hillevåg-strand

Det ble varslet oppstart av planarbeidet

for Esso-tomten i 2008. Da kom

det blant annet inn merknader med

forslag om sandstrand og helårsbadeanlegg

oppvarmet med spillvarme

fra Felleskjøpet. Dette er interessante

tanker, men ifølge Hovind ikke helt

uproblematisk.

– Det har vært mye industriell virksomhet

her tidligere, og vi antar at det

kan være noe forurensing i grunnen

her. Dessuten så kan det være litt

værhardt her, sier hun.

Basseng og kanoutleie

– Esso-tomten kan bli et fantastisk

flott område. Dersom forurensing

umuliggjør et sjøbadeanlegg, kan

det være en tanke å opparbeide et

basseng eller lagune, omgitt av grønne

plener, sitteplasser og lekeapparater.

Her kan folk bade, grille og kose seg.

I tilegg kan det kanskje komme på

plass kanoutleie, og hva med et stort

akvarium? I tillegg kunne man hatt

uteservering og kanskje en bade båt

som drar ut til holmer og øyer utenfor?

Essotomten kan bli et trekkplaster og

et utfartsmål for folk både i og utenfor

bydelen. Men det krever at vi tenker

nytt og offensivt, og gjerne skaper et

unikt rekreasjonsområde, sier Elisabeth

Schanche, leder i Hillevåg bydelsutvalg.

Industrielt preg

På bakgrunn av innspillene som har

kommet om badeplass, sier Hovind

at hun har lekt litt med tanken på å

foreslå et annerledes badeanlegg, et

røffere friområde med industrielt preg,

med jernbanen og Felleskjøpet som

nærmeste kulisser. Industrien er en del

av Hillevågs identitet og historie, og

kan ligge til grunn som et potensial for

utviklingen av friområdet.

Helårsbasseng på lektere

– Hvis vi kaster et blikk til andre

land, så finnes det badeanlegg som har

oppvarmet helårsbasseng på lektere.

Et eksempel på dette er “Badeschiff” i

Berlin. Det er imidlertid ikke vurdert

om Esso-tomten er egnet for slike

anlegg, sier Hovind og legger til:

– Det finnes et utall av muligheter for

bruk av området, og vi mottar gjerne

innspill og ideer til hvordan dette kan

bli et godt friområde for “Hillevågere”,

så det er bare til å ta kontakt på e-post:

elisabeth.schanche@hotmail.com eller

ingvild.hovind@stavanger.kommune.no.

FAKTA:

Esso-tomten i Hillevåg, hvor det

tidligere tankanlegget til Esso lå,

ligger på strekket mellom Hillevåg

båthavn og Felleskjøpet (FKRA).

Planområdet er ca 65800 m2, av

dette er ca 32000m2 landarealer.

Tomten eies delvis av Stavanger

kommune og av Esso. Det er

politisk vedtatt at området skal

omgjøres til friareal.


8

Aktuelt

Bydelsavisen:

Redaktør: Elisabeth Schanche. Redaksjon: Impress Media.

Kontakt: post@impressmedia.no / tlf 965 18 000

Stemmelokaler

i Stavanger

Åpningstid:

Søndag 13. september 2009 kl 1400–2100

Mandag 14. september 2009 kl 0900–2100

Arbeidsplassen

min

Hvem? Martha Johanna

Christiernin, 19 år.

Hvor? Videoverden, Mariero

Hva? – Vi driver med utleie og salg

av film og-kioskvarer. I tillegg har vi

posttjenester.

Så folk leier fremdeles filmer?

– Utleiedelen går bra, og det overrasker

jo litt i disse tider med så

mange muligheter. Men jeg tror nok

at mange setter pris på å komme inn

og kikke på utvalget og se seg ut en

film. Det er jo sikkert også mange

som ikke orker å sette seg inn i de

tekniske mulighetene som finnes.

Hvor mange er dere?

– Vi er cirka tolv stykker som jobber

her.

Hva gjør du når du ikke jobber?

– Egentlig så bruker jeg så mye tid

som mulig på jobbe for å spare opp

penger. Jeg skal nemlig til India

neste år.

Det hørtes eksotisk ut!

– Jeg gleder meg veldig. Det blir helt

motsatt av hva vi er vant med her,

det blir kjempespennende å møte en

helt ny kultur.

Planer framover?

– Jeg vil ikke virke pretensiøs, men

kunne gjerne tenke meg å bli AD

(art director) i et reklamebyrå.

Hvilken film vil du anbefale?

– “The Elephant man”

av David Lynch.

Kretsnavn Stemmelokale Merknad

Buøy/Hundvåg Hundvåghallen, Austbøsvingene 54

Varden Varden kirke, Egersundsgt. 11

Storhaug Bergeland v.g.skole, Vaisenhusgt. 50

Våland Menighetshuset Våland, Rektor Steens g 7

Ullandhaug Bekkefaret bydelshus, Fridt. Nansens vei 50 Nytt sted!

Eiganes Kommunens admin bygg, Olav Kyrres g 23 Nytt sted!

Kampen Kampen skole, Kampensgt. 33

Austre Åmøy Åmøy skole

Roaldsøy Strandheim ungdomshus, Roaldsøyv. 65 Nytt sted!

Vassøy

Bedehuset på Vassøy

Gausel Gautesetehallen, Heddev. 145

Hinna Hinna skole, Ordfører Tveteraas g 11 Nytt sted!

Vaulen Kristianslyst skole, Skolevollen 17

Kvaleberg Hillevåg kirke, Veumv. 55

Tjensvoll Tjensvoll kirke, Tellusv. 43

Stokka Stokka kirke, Chr. Skredsvigsv. 23

Madlamark Madlamark kirke, Madlamarkv. 135

Hafrsfjord Revheim skole, Revheimsveien 128 Nytt sted!

Kvernevik Kvernevik bydelshus, Mjughøyden 11

Sunde Sunde skole, Sundev. 10

Indre Tasta Tastahallen, Fredtunv. 10

Ytre Tasta Tasta bydelshus, Gjerdev 94 (Eldfiskbk. 7) Nytt sted!

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort fra sin kommune. På valgkortet finner du

informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme

dersom du tar det med. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om

valgkortet.

Husk legitimasjon når du skal stemme!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere

seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn

og fødselsdato.


Åpen gård på ullandhaug

Søndag 23. august var det åpen gård på Ullandhaug. Opplevelsen startet på naturstien gjennom botanisk hage

og den økologiske gården. Videre gikk besøket til gården til Mari Mæland og Karl Anders Nilsen. Der kunne de

besøkende se kalvemønstring, kanin unger og kyllinger. Man kunne også ta traktorer og høy i nærmere øyensyn,

og lage egen iskrem! Til slutt gikk turen gjennom kulturlandskapet i Sørmarka, med beitende sauer, gjess, kyr

og kviger. Stavanger Bondelag var vertskap. Bildet er fra besøk fra Havhesten barnehage tidligere i august.

Ønsker du

et nutreco-selskap

å annonsere?

NOE NYTT TIL BÅTEN???

- STORT UTVALG!

- LAVE PRISER!

JAMA MARINA AS

«Båt-utstyreren»

Ring 920 36 010

SJEKK TILBUDENE HOS

www.jamamarina.no

Sandviksvn. 8 (tidl. Racine), Stavanger • Tlf. 51 90 55 70

Breidablikkv. 3B

4017 Stavanger

FRA

HILLEVÅG

Alt i bakerog

konditorivarer.

Det er vi som har

originalreseptene

på de kjente

Bostonog

Slottskakene.

Kjent for kvalitet

i 100 år.

Tlf. 51 58 91 20

Torgveien 2

Tlf.: 51 90 58 87

Åpningstider:

man/ons/fre 08.30–16.00

tir/tor 08.30–20.00

lør 10.00–14.00

Verksted:

man–fre 07.00–16.00

Tlf 51 82 70 00

TIL HELE

VERDEN

Ingen lager mer fiskefôr enn

oss! Vi har produksjon og

salg i mer enn 25 land

– og hovedkontor i Hillevåg.

www.skretting.no


10

Bydelsavisens

Aktivitets kalender

BEKKEFARET MENIGHET

Søn 13/9 kl 11.00 Høymesse med dåp ved Cecilie Bakkene

Pedersen

Tir 15/9 kl 11.00 Formiddagstreff

kl 17.00 Supersamling med middag for familier

Ons 16/9 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage (0–6 år)

Tor 16/9 kl 11.00 Babysang (0–1 år)

kl 19.30 Menighetskveld:

“Hva er en menighet kalt til å være og gjøre?”

Søn 20/9 kl 11.00 Høsttakkefest ved Cecilie Bakkene Pedersen

og Rivo

Ons 23/9 kl 10.30 Blåklokken

Tor 24/9 kl 11.00 Babysang

kl 17.30 Oppstart for dåpsskole for 4-åringer

Søn 27/9 kl 11.00 Høymesse ved Arne Sørås og Rivo

Tir 29/9 kl 11.00 Formiddagstreff

kl 20.00 Foreldreseminar: “Å gå på tur med barn”.

Besøk av Den norske turistforening

Ons 30/9 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage

kl 19.30 Ys Mens Club.

Besøk av Liv Kyllingstad Godin

Tor 1/10 kl 11.00 Babysang

kl 19.30 Torsdagskveld i kirken

Søn 4/10 kl 11.00 Høymesse ved Arnes Sørås

kl 12.30 Konsert. Klaver og bratsj

kl 18.00 Haydom kveld

Søn 11/10 kl 11.00 Høymesse ved Arne Sørås: Skaperverkets dag

Tir 13/10 kl 11.00 Formiddagstreff

Ons 14/10 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage

Tor 15/10 kl 11.00 Babysang

kl 19.30 Torsdagskveld i kirken

Søn 18/10 kl 11.00 Familiegudstjeneste med utdeling av

barnebibel til alle 4-åringer.

Cecilie Bakkene Pedersen

Ons 21/10 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage

Tor 22/10 kl 11.00 Babysang

Søn 25/10 kl 11.00 Bots- og bededagsgudstjeneste

Tir 27/10 kl 11.00 Formiddagstreff

Ons 28/10 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage

kl 19.30 Ys Mens Club

Tor 29/10 kl 11.00 Babysang

Søn 1/11 kl 11.00 Allehelgensdagsgudstjeneste ved Arne Sørås

Ons 4/11 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage

Tor 5/11 kl 11.00 Babysang

kl 19.30 Torsdagskveld i kirken

Søn 8/11 kl 11.00 Vandremesse for hele familien Cecilie

Bakkene Pedersen

Tir 10/11 kl 11.00 Formiddagstreff

kl 20.00 Foreldreseminar:

Matlagingskurs på Tjensvoll skole

Ons 11/11 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage

Tor 12/11 kl 11.00 Babysang

Søn 15/11 kl 11.00 Gudstjeneste med Sjømannskirken.

Fest på kjerka! Arne Sørås

Ons 18/11 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage

Tor 19/11 kl 11.00 Babysang (avslutning)

kl 19.30 Torsdagskveld i kirken

Søn 22/11 kl 11.00 Høymesse ved Arne Sørås

Tir 24/11 kl 11.00 Formiddagstreff

Ons 25/11 kl 10.30 Blåklokken åpen barnehage

kl 19.30 Ys Mens Club

Lør 28/11 kl 10-13 Julemesse

kl 19.00 Lys Våken: Adventsnatt i kirken

for alle 5.klassinger

Søn 29/11 kl 11.00 Speidergudstjeneste for hele familien ved

Bekkefaretspeiderne og Arne Sørås

Blidensol sykehjem

Man 07.09 Kl.11.45 Allsang på Blidensol ved Gunnar Barstad.

Tir 08.09 Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.45 Dagsentertrim.

Tor 10.09 Kl.11.00 Kafe og dans i peisestuen. Musikk: Astrid og Bjørn Sunde.

Tir 15.09 Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.15 Dagsentertrim

Tor 17.09 Kl.11.00 Andakt i peisestuen.

Fre 18.09 Kl.11.30 Ukeslutt. Musikk: Kjell Harlow og Lauritz Engelsvoll.

Man 21.09. Kl.11.45 Allsang på Blidensol ved Gunnar Barstad.

Tir 22.09 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Ons 23.09 Kl.11.00 Røde Kors trallen.

Fre 25.09 Kl.19.00 Fredagsdansen. Musikk: Reidar Jonassen.

Man 28.09 Kl.11.30 Konsert i peisestuen ved Gro Bratsberg.

Tir 29.09 Kl.11.30 Konsert i peisestuen ved Sveinung Bendiksen.

Ons 30.09 Kl.11.30 Konsert i peisestuen ved Espen Samuelsen?

Tor 01.10 Kl.11.30 Høstfest. Musikk: Øyvind Vatland.

Man 05.10 Kl.11.30 Dans på Blidensol. Musikk: Kjell Harlow og Lauritz Engelsvoll.

Tir 06.10 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Tor 08.10 Kl.11.00 Kafé og dans. Salg av kaffe og vafler. Musikk: Astrid og Bjørn Sunde.

Man 12.10 Kl.11.45 Allsang på Blidensol ved Gunnar Barstad.

Tir 13.10 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Tor 15.10 Kl.11.00 Andakt i peisestuen.

Fre 16.10 Kl.11.30 Ukeslutt med dans. Musikk: Kjell Harlow og Lauritz Engelsvoll.

Man 19.10 Kl.11.30 Konsert i peisestuen ved Sveinung Bendiksen.

Tir 20.10 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Ons 21.10 Kl.11.00 Røde Kors trallen.

Tor 22.10 Kl.11.00 Kafe og dans. Musikk: Astrid og Bjørn Sunde.

Man 26.10 Kl.11.45 Allsang på Blidensol ved Gunnar Barstad.

Tir 27.10 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Tor 29.10 Kl.11.00 Andaktstund i peisestuen.

Fre 30.10 Kl.11.30 Ukeslutt med dans. Musikk: Kjell Harlow og Lauritz Engelsvoll.

Man 02.11 Kl.11.45 Allsang på Blidensol ved Gunnar Barstad.

Tir 03.10 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Tor 05.10 Kl.11.00 Kafe og dans. Musikk: Astrid og Bjørn Sunde.

Man 09.11 Kl.11.00 Skipper Worse dansegruppe i peisestuen.

Tir 10.11 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Tor 12.11 Kl.11.00 Andakt i peisestuen.

Fre 13.11 Kl.11.30 Ukeslutt med dans. Musikk: Kjell Harlow og Lauritz Engelsvoll.

Tir 17.11 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe.

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Ons 18.11 Kl.11.00 Røde Kors trallen.

Kl.11.45 Allsang på Blidensol ved Gunnar Barstad.

Fre 20.11 Kl.19.00 Fredagsdans. Musikk: Reidar Jonassen.

Tir 24.11 Kl.10.00 Velvære på hjul

Kl.10.30 Trimgruppe i peisestuen.

Kl.11.15 Dagsentertrim.

Tor 26.11 Kl.11.00 Andakt i peisestuen.

Lør 28.11 Kl.15.30 Frelsesarmeen kommer 1. søndag i advent i peisestuen og avd. D

Man 30.11 Kl.11.45 Allsang på Blidensol ved Gunnar Barstad.


11

Velkommen til konserter i Tjensvoll kirke

Søndag 4.oktober får vi høre et variert program med klassisk

musikk og folketoner. Disse musikerne medvirker: Rønnaug

Bakke, sang, Knut Magnus Bøen, fløyte, Hallgeir Fiskaaen, gitar

og Bodil Fagerheim, orgel.

Søndag 8.november får vi besøk av den kjente organisten

Mons Leidvin Takle (bildet). Mons har turnert som solist på

orgel/piano i Norden, Europa og i USA. Om CDen “Våg å

leve” skriver Arne Solhaug i Vårt Land: “Mons Leidvin Takle

er en mangfoldig musiker. Han er ukonvensjonell, og sprenger

grenser med kreative krumspring. Inne i all aktiviteten finnes

kirkeorgelet som hans hovedinstrument. Dette behersker han så

suverent at han kan utfolde seg på orgel i absolutt fri dressur.” Vi

har mye å glede oss til denne søndagskvelden i Tjensvoll kirke.

Begge konsertene begynner kl.19.00, inngangsbillet kr.100.-,

og barn går gratis.

Aktiviteter for barn i Tjensvoll kirke:

• LysVåken, 29.–30. november.

Overnatting i kirka for alle 11-åringer.

Påmelding til sven.skjold@stavanger.kommune.no

• Søndagsskole eller familiegudstjeneste hver søndag kl 11.00,

fram til 6. desember.

• Utdeling av 4-årsbok. Søndag 27. september.

Påmelding til sven.skjold@stavanger.kommune.no

• Barnekor for alle barn fra 3 år og oppover. Hver 2. tirsdag

kl 17.30–18.30. Oppstart 1. sept.

• Speider. For alle barn fra 2. klasse og oppover. Hver onsdag.

• Club Vision. For alle barn fra 4.–7. klasse.

Torsdager fra kl 18–20

Ingen aktiviteter i høstferien.

I tillegg er det familiegudstjenester:

27. september (4 årsbok)

25. oktober

30. november

Haugåstunet sykehjem

Arrangement m/stjerne KUN for bebuerar/dagsenterbrukerar på Haugåstunet.

SEPTEMBER

15/9 kl.12.00 Andakt

*17/9 kl.16.00 Festmiddag,underholdning og dans. Arr. GE Money Bank

21/9 kl.17.00 Salg av kler v/Hestnes

22/9 kl.12.00 Andakt

23/9 kl.11.00 Syng med oss! Musikk v/Gunnar Barstad

29/9 kl.11.00 Festgudstjeneste i Bekkefaret kirke

OKTOBER

03/10 kl.11.00 Lørdagskafe m/utlodning.

*05/10 kl.17.45 “Felles kveldsmat”

06/10 kl.12.00 Andakt

07/10 kl.11.00 Sang og musikk v/Gro Bratsberg

12/10 kl.17.30 Dans,sang og musikk v/Astrid og Bjørn Sunde

13/10 kl.12.00 Andakt

*15/10 kl.18.00 Haustfest

19/10 kl.12.00 Andakt

20/10 kl.11.00 Kafe

27/10 kl.12.00 Andakt

30/10 kl.12.00 Sang og musikk v/Blix og Nygaard

31/10 kl.11.00 Lørdagskafé m/utlodning

NOVEMBER

*02/11 kl.17.45 “Felles kveldsmat”

03/11 kl.12.00 Nattverdgudstjeneste

04/11 kl.11.00 Kafe

09/11 kl.11.00 Syng m/oss. Musikk v/Jan Knutsen

10/11 kl.12.00 Andakt

17/11 kl.12.00 Andakt

18/11 kl.16.00 Komlesalg, salgsboder kl.18.00 Utlodning

19/11 kl.10.30 Salg av kler v/seniorshop

21/11 kl.11.00 Lørdagskafe m/utlodning

24/11 kl.12.00 Andakt

30/11 kl.11.00 Dans v/Skipper Worse dansegr.

Faste aktiviteter: avislesing, trim, bingo, boccia ,bowling, biltur, baking

og formingsaktiviteter.

Arrangement/aktivitetar på Bergåstjern sjukeheim,

omsorgsbustadar og dagsenter

September:

Fredag 11.09 Underholdning v/Bjørn og Astrid Sunde

Måndag 21.09 Åresal m/underholdning v/Jan Knutsen

Onsdag 23.09 50 års jubileum for sjukeheimen

Måndag 28.09 Underholdning v/Odd Fellow-koret

Oktober:

Torsdag 01.10 Markering av eldredagen Blandt anna med underholdning

v/Sangbrødrene

Måndag 12.10 Underholdning v/Randi Nesvik m/lirekasse

Fredag 16.10 Klesal v/Seniorshop

Laurdag 24.10 Markering av FN-dagen

Måndag 26.10 Åresal m/underholdning v/Jan Knutsen

Tysdag 27.10 Underholdning v/Den gode melodi, Leif Blix og Jan Nygaard

November:

Måndag 02.11 Bilder og ord v/Axel Leversen

Onsdag 11.11 Underholdninng v/Gunnar Roalkvam

Måndag 23.11 Åresal og allsong

Torsdag 26.11 Underholdning v/Bjørn Sunde

“Jeg er verken optimist eller pessimist. Jeg ser mulighetene.” (Max Lerner)

Trenger du en forandring i tilværelsen?

Er du nysgjerrig på hva som skjer innenfor veggene på den flotta kjerkå

midt i bydelen Tjensvoll?

Noe av det som skjer:

• Formiddagstreff, bl.a. med et kåseri-/tema, god mat, andakt og utlodning.

2. og siste tirsdagen i måneden kl 11–13 (29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11)

• Diskusjonsgruppe for kvinner og menn. Tirsdagene 15.9, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11

fra kl 12–12.30 i kirkestua i under-etasjen. (Vi spiser lunsj sammen) Bare møt opp!

• Åpen kirke – hver onsdag kl 19–20.30. Samtale-/prat, kaffe-/te og vafler serveres!

Tid til stillhet i kirkerommet, kveldsbønn kl 20.15. Stikk innom!

• Julemesse lørdag 13.11 kl 10.30! Stort vareutvalg, loddsalg, åresalg, god kafeteria

og aktiviteter for barna, bl.a. klovnen “Tulliball” kommer på besøk! Alle er

velkomne til en hyggelig formiddag i Tjensvoll Kirke.

TA GJERNE KONTAKT! Torill Falch, diakoniarbeider: tlf 51 59 96 60-/66,

e-post: torill.falch@stavanger.kommune.no

send inn ditt bidrag til

Bydelsavisens

Aktivitetskalender

Klubber, foreninger, menigheter, sykehjem

og andre tilhørende Hillevåg bydel

kan formidle sine aktiviteter gjennom

Bydelsavisen.

Send en oversikt med hva/hvor/når til:

post@impressmedia.no

Deadline for julenummeret av avisen

er 27. november.


Fra Torsdag

kl. 10.00

fra fra kl.

-

kl. 10.00

15.30

10.00 - 17.30 - 17.30

Torsdag fra kl. 10.00 - 17.30

Toyota Stavangerog

og

Toyota Toyta Stavanger Hegre og

Toyta er er blitt Hegre ett ett firma!

er blitt ett firma!

Toyota Stavanger

Kari Nord-Varhaug

Fagansvarlig

Toyota Stavanger

Eiendomsmegler MNEF

Toyota Hegre

Toyota Hegre

Åpent:

Hverd. 08.30-16.00

Åpent: Tirsd. Tirsd. 08.30-20.00

Hverd. Lø. Lø. 10.00-14.00 08.30-16.00

Tirsd. 08.30-20.00

Lø. 10.00-14.00

www.toyota-stavanger.no

Langflåtv. 35, 35, Mariero

4095 Michael R. Myhre

www.toyota-stavanger.no

4095 Stavanger

Daglig leder

Langflåtv.

Tlf. Tlf. 51 51 82 82 81

35,

81 00

Mariero

00

4095 hegre.toyota.no

Stavanger

Tlf. Gamleveien 51 82 8183

0083

hegre.toyota.no

4315 4315 Sandnes

Tlf. Tlf. 51 51 60 60 75 75 00 00

EXACT Stavanger, Tlf: 51 90 Gamleveien 57 00, Hillevågsvn. 83 101

4315 Sandnes

Tlf. 51 60 75 00

51 90 90 90

Selge 51 90 bolig? 90 90

Distriktets Ring oss når største du du har

Ta kontakt forallerede

transport behov

idag for for en gratis transport og

uforpliktende verdivurdering

av din bolig.

Randi Kvisti

Eiendomsmegler MNEF

Automatbanken har har åpent åpent i i senterets åpningstid.

Automatbanken har åpent i senterets åpningstid.

Parkett

Ring oss utvalg

behov når du har

De beste for transport prisene

Mer enn 200 taxier

Busser Mer fra fra enn 16 16- 200 -80 80 taxier passasjerer

Besøk oss på: www.Bygg50.no

Busser Rullestortransport

fra 16 - 80 passasjerer

Sandvikveien 9 v/Rimi i Hillevåg - Tlf. 51 58 22 85

Rullestortransport

www.bygg50.no

Åpent: Hverdager 8.30, Torsdag 8.30-18. Lørdag 10-13

Oddmund Kalleberg

Eiendomsmegler MNEF

meglerhuset for alle

Langflåtveien 29, 4017 Stavanger. Tlf: 4000 1951

Mester

Ditt bilverksted

i Hillevåg

Reparasjon og

servicearbeide på

person/varebiler/lette

lastebiler.

KUNSTNERMATERIELL - INNRAMMING

Hillevågsveien 67 - 4016 Stavanger

Telefon 51 58 01 76

www.rammeservice.no

EU-kontroll, service

på A/C klimaanlegg,

forstillingskontroll

VELKOMMEN TIL

AutoMester Allservice as

Hillevågsveien 101

Tlf. 51 82 82 70 Faks 51 82 82 71

e-mail: bil@allservice.no www.allservice.no

Auglendsmyra 9 - 4016 Stavanger

Tlf.+47 51 82 66 60 - Faks +47 1 82 66 61

www.tsstorkjokken.no


Vi forsterker

budskapet!

www.impressmedia.no

• Prosjektledelse

• Grafisk design

• Nettsider

• Alle typer trykksaker

• Redaksjonelt arbeid fra A til Å

1

2

3

Nytt servicesenter

JAN-GEORG

IVERSEN

for Volkswagen

på Mariero

idémyldring – journalist – fotograf – annonsesalg

Impress Media AS • Sjøhagen 11 • 4016 Stavanger

Tlf 965 18 000 • E-post post@impressmedia.no

PensjonistPartiet

Sandnes

Vårt verksted er nå fullt sertifisert som servicesenter

Nytt servicesenter for Volkswagen

JAN

LØNDALEN

Stavanger

INGER MARIE

ÅSBØ

Haugesund

for Volkswagen personbiler. Du finner oss

på Mariero

kollektive transporttilbud.

Vårt verksted er nå fullt sertifisert som servicesenter

sentralt på Mariero og vi har gode

God og rask service

Nytt servicesenter

Nytt for Volkswagen

servicesenter

for påVolkswagen

Mariero

Vårt verksted er nå fullt sertifisert som servicesenter

er en selvfølge!

på Mariero

for Volkswagen personbiler. Du finner oss

for Volkswagen sentralt påpersonbiler. Mariero ogDuvifinner har gode oss

Vårt verksted er nå fullt sertifisert

som servicesenter for Volkswagen

personbiler. Du finner oss sentralt

på Mariero og vi har gode kollektive

transporttilbud. God og rask service

er en selvfølge!

sentralt påkollektive Mariero og transporttilbud.

vi har gode

kollektive God transporttilbud.

og rask service

God og er en raskselvfølge!

service

er en selvfølge!

RJ RJ 20706 20706

www.pensjonistpartiet.no

STORTINGSVALGET 2009

PENSJONISTPARTIET VIL

• Arbeide for flere

heldøgns sykehjemsplasser

i alle kommuner

• At pensjonen ikke skal

samordnes eller avkortes

for pensjonistektepar eller

samboende pensjonister,

men være individuell.

• Ta i bruk Stavanger gamle

sykehus som rehabiliteringssenter

for hele fylket

• Styrke kollektivtilbudet

på buss, båt og jernbane.

• Bedre vedlikehold og bedre

rassikring av utsatte veier

• Utvidelse av E39 med

midtskille

STEM PÅ

PensjonistPartiet

PARTIET SOM SETTER MENNESKET I SENTRUM

Helse - Velferd - Omsorg

RJ 20706

SERVICE

Møller verkstedkonto

SERVICE

Møller verkstedkonto

Langflåtveien 37, 4017 Stavanger

Langflåtveien 37, 4017 Stavanger

Tlf. 24 03 19 50 Fax 24 03 19 51

Tlf. 24 03

mollerbil.no/mariero

19 50 Fax 24 03 19 51

mollerbil.no/mariero


Stavanger skoglag

selger nå sekker med tørr ved kr 35 pr sekk.

Kontaktperson Ingvar Omdal

mobil 481 85 158 eller tlf 51 58 77 61.

Velkommen til til oss!

Selskapslokaler til leie

Selskapslokaler Cateringtil leie

Be Catering om pristilbud!

Åpen Be om cafe pristilbud! hver dag

Åpen cafe hver dag

Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger

Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger

Telefon: 51 58 20 20 • Telefaks: 51 58 06 69 • www.patrioten.no

Telefon: 51 58 20 20 • Telefaks: 51 58 06 69 • www.patrioten.no

RAMMEVERKSTED

RAMMEVERKSTED

GLASSMESTER

SUZUKI

SUZUKI

•SPRINKLER

•SPRINKLER

•KJØLING

•KJØLING

•VARME

•VARME

•SANITÆR

•SANITÆR

•SERVICEBILER

•SERVICEBILER

FAX 51 88 06 75 - Mob 900 57 419

FAX 51 88 06 75 - Mob 900 57 419

TLF. TLF. 51 5190 9050 5090

90

Langflåtveien 28 - 4017 Stavanger

Langflåtveien 28 - 4017 Stavanger

Bilsenteret

Stavanger SUZUKI

SUZUKI

as

TLF.

TLF.

51 51 88 8839 3900

Fax.

Fax.

51

51

58

58

83

83

44

44

Mobil:

Mobil:

924

924

81

81

555

555

Vierveien

Vierveien

2,

2,

Hillevåg

Hillevåg

4016

4016

Stavanger

Stavanger

www.stavanger-auto.no

www.stavanger-auto.no

Ditt

Ditt

lokale

lokale

bilverksted.

bilverksted.

Vi

Vi

reparerer

reparerer

alle

alle

bilmerker

bilmerker

til

til

gunstige

gunstige

priser.

priser.

EU-kontroll

EU-kontroll

utføres

utføres

mens

mens

du

du

venter.

venter.

Eget

Eget

karosseriverksted.

karosseriverksted.

Telefon:

Telefon:

51 90 64 07

Telefax:

Telefax:

51 90 64 01

51 90 64 07

51 90 64 01

Systemvegger - Systemhimlinger

Glassvegger - Tømring - Rehabilitering

Skifting av av vinduer // dører

Påbygg - Oppussing

TS BYGGTJENESTER AS

Nesflåtveien 14 14 -- Postboks Postboks 1117, 1117, Hillevåg Hillevåg -- 4095 4095 Stavanger Stavanger

Telefon 51 5158 5855 5595 -- Telefaks 51 5158 5855 5553

53

51 90 90 90

Ring oss når du har

behov

for transport

DIN LOKALE

DEKKBUTIKK!

Her skal det lønne seg å handle dekk!

Sandvigveien7, 7, 4016 Stavanger

Telefon 51 5158 5888 8894 94-- Faks51 5158 5888 8895

95

Mobil 92860 079

Mer enn 200 taxier

Busser fra 16 - 80 passasjerer

Rullestortransport

Din lokale optiker!

BRILLER & KONTAKTLINSER

Haugåsveien 8 - 4016 Stavanger -- Tel 51 58 92 29 -- www.hillevagoptikk.no


Vi utfører alle

typer

tømmerarbeider

Bilkilden

annonse inn her

• Containere i alle størrelser

• Komprimatorer

• Kildesorteringsløsninger

• Beholdere

• Ballepresser

Sjøhagen 2, 4016 Stavanger

Telefon 51 82 33 00

Telefaks 5182 33 01

www.sagen.no - Epost: sagen@sagen.no

Auglendsdalen 89,

4017 Stavanger

Telefon 51 88 56 80

Telefaks 51 88 56 90

post@seilmaker-mathiesen.no

www.seilmaker-mathiesen.no

www.eiendomsmegler1.no

BEGRAVELSEBYRÅ AS

TLF. 51 82 00 50

Til tjeneste hele døgnet

WWW.HVIDING.NO

litografen

Vi

Microsoft Office 2007

Home & Student

Kr. 799,-

eks.mva

Norton Antivirus

2009 Norsk

Kr. 399,-

eks.mva

Tlf. 51 58 75 65

Torgveien 2

4016 Stavanger

Tlf. 51 82 88 88

Faks 51 82 88 89

E-post: hillevåg@apotek.no

www.allianceapotekene,no


Hillevågsveien 23

har alt til kontor, data, renhold, kantine,

tørk, emballasje og formingsartikler.

Hillevåg

– for hele deg!

Boligsalgsrapport og salgsgaranti inkludert

Skolemodell

i normal markedsføringspakke!

Acer Extensa 5235 CMT 3000 1 x 2GB

-15,6" LED, Salgsgaranti 320GB, Vista betyr Home at det Premium ikke belastes noen kostnader

før boligen er solgt. Tilbudet gjelder for alle som

Extensa 5235 er laget med tanke for deg inngår som avtale ønsker innen høy31.12.08.

maskin kvalitet til en rimelig penge. Extensa 5235 har

ett chassis laget av en legering mellom magnesium og

aluminium - noe som gir en Ring svært EiendomsMegler solid maskin. Med 1 Mariero på 51 82 57 43

Extensa 5235 får du full ytelse med godt internminne

og stor disk.

Kr. 3650,-

eks.mva

OKTAN APROPOS

Alliance apotek

Åpningstider: Man-Fre kl. 08 - 17, Lør kl. 10-14 Alle prisene er eksl.mva og gjelder perioden 1.sept t.o.m 30.sept 2009


60 butikker,

tusenvis av

60 butikker,

muligheter!

tusenvis av

muligheter!

A l l t i d n o e n y t t !

A l l t i d n o e n y t t !

ent: 10-20 (18) • ICA SUpeRMARKeD 9-21 (18) • vInMonopol 10-18 (15) • poStKontoR 10-20 (18) • 60 BUtIKKeR oG SpISeSteDeR • BAnK • ApoteK • 350 GRAtIS p-plASSeR

åpent: 10-20 (18) • ICA SUpeRMARKeD 9-21 (18) • vInMonopol 10-18 (15) • poStKontoR 10-20 (18) • 60 BUtIKKeR oG SpISeSteDeR • BAnK • ApoteK • 350 GRAtIS p-plASSeR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!