Nr 1 februar 2008 - Den norske kirke i Drammen

drammen.kirken.no

Nr 1 februar 2008 - Den norske kirke i Drammen

trømsgodset

enighetsblad

#1/2008, årgang 66

Nytt Ungdomsarbeid

Endelig ungdoms klubb

s. 4–5 Ungdomsklubben startet med konsert av to band, masse taco og 50 ungdommer

tilstede. Framover blir det spillekvelder, åpen scene, bandøvelser og tur til Tverken.

s. 3 Ledige plasser på baby- og barnesang s. 6 Støtte fra Strømsgodset stopper omskjæring


ANDAKT

Av Dag Arne Roum

Påsken er over oss igjen

Skal vi tro TV, radio og aviser skal hele folket igjen ut på

pilegrimsreise til påskefjellet og hylle påskesolen. Nå vet

de fleste av oss at slik er det ikke. De aller fleste er faktisk

hjemme i påsken. Det er til og med en god del som

oppsøker kirkene!

Ja, kirkebesøket i påsken er ikke gått

ned de siste årene, snarere det motsatte.

Fremdeles er det mange som ikke

har glemt at vi har påske fordi det er

en religiøs høytid, den største i kristenheten.

Jula har blitt den kristne festen

de fleste slutter opp om, men uten

påsken hadde vi heller ikke hatt jul. For

påske gir mening til jula og mer enn

som så: hele den kristne tro er avhengig

av påskebudskapets troverdighet.

Uten 1. påskedag var troen uten mening

Hvis ikke Kristus har stått opp da er

deres tro uten mening... Hvis vårt håp

til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi

de ynkeligste av alle mennesker , skrev

Paulus (1. Kor. 15 17+19)

Uten troen på Jesu oppstandelse fra

de døde er kristentroen lite verdt. Da

hadde vi sittet igjen med en merkverdig

profet som kanskje hadde blitt husket

for sine gode gjerninger, høyverdige

moral og en del fine ord. Kanskje.

Sannsynligvis var han blitt glemt. Det

har vært mange mennesker gjennom

historien som har gjort gode ting, sagt

fine ting og blitt drept for sine meninger

uten at historien har husket dem.

Skulle Jesu budskap bare ha dreiet seg

om moral og livsførsel kan vi fint greie

oss med andre livssyn. Muslimer, buddhister

og humanetikere har hver på

sin måte mer enn nok moral og etikk å

bidra med. Det er ikke mangel på gode

råd og gode regler i denne verden.

Alt på ett kort

Derfor er det ikke noe poeng, sier

Paulus, at Kristus hadde levd og dødd,

hvis han ikke hadde stått opp igjen.

Oppstandelsen er den viktigste forskjellen

på vår tro og all annen slags

tro. Han satser alt på et kort, Paulus,

når han skriver slik. Hele hans tro og

alt han bygger sitt liv på er avhengig

av denne umulige tanken: Jesus lever.

Uten Jesus som overvant døden kan

vi glemme hele kristengreia. Uten Jesu

oppstandelse er vi ynkelige mennesker

med en tro uten mening. Så enkelt og så

vanskelig er det.

Derfor er det ingen grunn til å være

overrasket eller føle seg såret om enkelte

fra tid til annen håner vår tro. Det er

den enkleste sak av verden å gjøre det.

For vår kristne tro er en sårbar tro, en

tro som er lett å angripe. Det underlige

er at denne troen fremdeles lever i blant

oss og vokser i styrke mange steder i

verden. Det er et mysterium - et mysterium

som ikke er lett å forklare. Like

lite som det er mulig å forklare Jesu

oppstandelse. Så er det heller ikke det

vi skal gjøre. I stedet for å forklare skal

vi peke. Peke mot et nakent kors. Peke

mot en åpen grav. Peke på Ham som

møtte sine venner og gav dem løftet:

- Se jeg er med dere alle dager inntil

verdens ende.

Da peker vi ikke på vår egen sterke

eller svake

tro, men

på Ham vi

tror på: Den

oppstandene

Jesus Kristus.

En god og

meningsfull

påske ønskes

deg.

Strømsgodset

menighet

Grønland 101, 3045 Drammen

www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Menighetskontoret

Tlf: 32 25 44 70 Fax: 32 25 44 71

Telefonen kan automatisk bli overført til

Drammen Kirkelige Fellesråd, som vil svare

med “Kirken i Drammen”. Her kan også tas

i mot avtale om dåp, brylluper etc.

Ansatte

Sokneprest: Dag Arne Roum

roum@drammen.kirken.no

Kapellan: Vigdis Moen Storhaug

storhaug@drammen.kirken.no

Diakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsen

thorsen@drammen.kirken.no

Kirketjener: Olav Leikanger

Kantor: John Legget

leggett@drammen.kirken.no

Barne- og ungdomsarb.: Linda Kjeksrud

vkjeksrud@drammen.kirken.no

Kirken

Tlf: 32 83 39 77

Felleskontor for kirkegårdene

Tlf. 32 21 12 20, 07.00 – 15.00

Menighetsråd

Leder: Thor Carlsen Tlf: 32 83 67 86

E-post: tcarlsen@norsonic.com

Strømsgodset menighets aktivitetssenter

Tlf: 32 83 79 69

Vertskap: Sven og Sonja Jorfald

Diakonat

Leder: Tove Baune

Mini/barnegospel

Kristian Evenshaug Tlf: 32 83 13 83

Tirsdagstreff

Linda Kjeksrud

E-post: kjeksrud@drammen.kirken.no

Menighetsbladets redaksjon

Dag Arne Roum

Nils Nilsen

Kjell-Morten Bratsberg Thorsen

Trykk

Prinfo Unique

Kontonummer hvis du ønsker å gi

Givertjenesten: Konto 2310.09.60109

Kirkeforeningen: Konto 2310.20.20162

Menighetsbladet: Konto 2310.09.65836

Diakonatet: Konto 2310.09.65771

foto: John Legget

Iselin, Emilie, Oskar og Oskar løper i ring mens mødrene synger. foto: Kjell-Morten Bratsberg Thorsen

Ledige plasser på

baby- og barnesang

Gruppen er ofte fulltegnet, men nå er det noen få ledige

plasser igjen, så det lønner seg å gripe sjansen!

Annenhver torsdag fra kl 12-13.30

samles mødre og babyer til

sangstund og god lunsj i den gamle

barneparkens lokaler på Grønland 101.

Her er det kjente og ukjente barnesanger,

rim og regler, babysamba, enkle

rytmeinstrumenter, sjal i regnbuens

farger og hyggelig samvær. God lunsj

blir servert. Her kan du bli kjent med

andre mødre (fedre har vært mangelvare,

men er hjertelig velkomne), og gruppen

har også av og til treffes utenom.

Barnesang er annenhver onsdag fra kl

17–18.30 og er for barn i alderen 1–4

år. Dette er en fortsettelse av babysangen,

men du trenger ikke ha vært med

på babysang. Her er barna aktive og

deltar mer selv. Reportoaret består av

Ny vokalkvartett

Hørte du disse unge sangerne på NRK P1 søndag 13. januar? Da hadde de sitt først oppdrag i

vår menighet – radiooverført til hele Norge.

Menigheten samarbeider med St Hallvard videregående skoles musikkavdeling for å

lære unge musikere klassisk kirkemusikk. Kvartetten fungere både som forsangere og kor.

Opplæringsprosjektet er finansiert av en testamentarisk gave til minne om Eva og Reidar

Strømdahl.

Ønsker du å bli inspirert av disse unge musikerne? Besøke gudstjenesten kl. 11 27. april,

18.mai, 25.mai og 1.juni.

kjente og ukjente barnesanger, sangleker,

ringdanser, rim og regler og vi

spiller rytmeinstrumenter. Terskelen er

lav og alle kan være med. Vi starter med

å spise pølser og drikke saft, slik at man

kan komme rett fra jobben og barnehagen

uten å spise middag hjemme først.

Dette er kjempegøy for barna, og en

flott mulighet for hele familien til å

finne på noe sammen. Eldre søsken har

også glede av å være med på barnesang,

selv om de er i skolealder.

Tekst: Anne-Linda Bratsberg Thorsen

Nærmere informasjon finnes på hjemmesiden

vår. Kontakt diakon Anne-

Linda Bratsberg Thorsen for påmelding

eller spørsmål.

Mindreårige flyktninger

ønsker besteforeldre og

besøksfamilier

I samarbeid med blant annet flyktninghelsetjenesten

i Drammen

ønsker vi å gi mindreårige flyktninger

muligheten til å få et par «reservebesteforeldre»

eller en besøksfamilie

som kan invitere dem på middag/besøk

til iblant.

Mange flyktninger som kommer til

Norge er under 18 år, og mange kommer

alene uten familie. De får et sted å bo av

kommunen, men mange er ensomme

og savner familiene sine. Det er også

andre flyktningebarn og ungdom som

kunne ha glede av en slik ordning selv

om de bor hos foreldrene sine.

Man bestemmer selv hvor ofte man

har kapasitet og lyst til å ta i mot

besøk. Ordningen kan være alt fra en

søndagsmiddag en gang i måneden til

mer regelmessige besøk. Vil man finne

på noe sammen utenfor huset, som

for eksempel kino, tur til badeland, tur

i skogen eller andre aktiviteter er det

også en mulighet. Dette er en flott måte

å bli kjent med barn og ungdom fra

andre kulturer og hjelpe dem til å få et

bedre liv her i Norge. Det er ikke så mye

som skal til for å gjøre livet litt mindre

ensomt for en annen, men det betyr

all verden for den som får komme på

besøk.

Dersom du synes dette høres interessant

ut eller har spørsmål kan du

kontakte diakon Anne-Linda Bratsberg

Thorsen.

2 Strømsgodset Menighetsblad #1/08 Strømsgodset Menighetsblad #1/08 3


Påskemusikk og påskefortelling

1. påskedag blir feiret med festlig solosang på høytidsgudstjenesten kl. 11.

2. påskedag kl. 18 blir det påske i ord og toner med en ny fortelling om Jesu

oppstandelse – «I et øyeblikk». Gjennom et utvalg av bibelske historier, både

før, etter og på selve oppstandelsens dag, får vi høre hva Jesus og hans oppstandelse

betydde for folk som fikk møte Jesus personlig. Benytt denne anledning

til å høre påskehistorien i en litt mer oppfattende sammenheng, og til å synge

et godt utvalg påskesalmer.

Treenighetssøndag

Vår nye vokalkvartett (se side 3) synger på gudstjenesten

treenighetssøndag 18. mai. Det blir

spesiell musikk som understreker dagens tema,

blant annet en motett fra det 16. århundre. Gudstjenesten

slutter med Bach sitt berømte orgelfuga i

Ess-dur – tre fuger i ett som symboliserer den hellige

treenigheten.

Kurs for nye sorggruppeledere

Sorg og omsorg i Drammen trenger flere ledere til sorggruppene

og arrangerer kurs seks torsdagskvelder fra

3. april til 15. mai kl. 18–21 på Strømsgodset menighetssenter.

Kurset er gratis, og det blir svært enkel

servering. For påmelding kontakt Kirsti Henriksen på

e-post ehenri@online.no eller telefon 32 26 70 50.

Søknadsfristen er fredag 14. mars.

Årsmøte i Diakonatet

Søndag 6. april holdes det årsmøte i menighetens Diakonat, i kirken umiddelbart

etter gudstjenesten. Årsrapporter og regnskap blir behandlet, men i tillegg skal

årsmøtet behandle spørsmålet om hvordan den diakonale virksomheten skal

organi seres i framtida. Styret i Diakonatet har behandlet saken og ønsker å erstatte

Diakonatet med et diakoniutvalg under menighetsrådet.

Årsrapporter og regnskap vil være tilgjengelig ca. 1 uke før årsmøtet, og interesserte

kan henvende seg til menighetskontoret.

«Muff» spilte på åpningskvelden og blir

fast husband på Åpen scene.

foto: Laila Johansen

6. februar stod aketur på programmet.

foto: Linda Kjeksrud

Tage bak trommene. Det blir bandøvelser

annenhver onsdag for erfarne og uerfarne.

foto: Kjell-Morten Bratsberg Thorsen

Ungdom og ledere presser seg sammen i sofaen for å få plass på bildet. foto: Kjell-Morten Bratsberg Thorsen

«The Myth of Astrology» var et bandene

som spilte for 50 ungdommer på åpningskvelden.

De kommer ig jen som fast husband

på Åpen scene–kvelder utover våren.

foto: Laila Johansen

Endelig

ungdomsklubb

Med to band, gratis taco og 50 besøkende åpnet

ungdoms klubben vår 16. januar.

En ungdomsklubb har vært planlagt

og ventet på lenge. Det var

derfor mange spente ungdomsledere

som tok imot gjestene på åpningsfest

for den nye ungdoms klubben. Det

ble en kjempe kveld med levende

musikk fra to band, masse ungdommer

som koste seg, både i hverandres

selskap og ikke minst med den gode

maten som ble servert.

Bandøvelse og gode venner

Ungdomsklubben er et tilbud til alle

mellom 13–18 år. Vi har base på loftet

i menighetssenteret. Der møtes vi hver

onsdag fra 19.30 til 21, til ulike aktiviteter

eller bare for å slappe av sammen

med gode venner.

Det er salg av mat

og drikke (og litt

godis) fra kiosken

hver gang.

Annenhver onsdag

blir det bandøvelse

i barneparken.

Her har du mulighet til å være med og

starte band sammen med de andre i

ungdoms klubben eller du kan øve sammen

med ditt eget band hvis du har et

fra før.

Vi har allerede kost oss med filmkveld,

diskokveld, bandøvelse, aketur

og spillekveld. Dette er noen av aktivitetene

som kommer til å bli gjennomført

flere ganger. I tillegg blir det åpen

scene – dette er en kveld der alle kan

underholde med det de ønsker og der

bandene kan holde konserter. Her får

du høre mer fra bandene som spilte på

«En ungdomsklubb

har vært planlagt

og ventet på lenge.»

åpningskvelden. Åpen scene og diskokveldene

kommer til å være i storstua

på menighetssenteret.

Overnattingstur til Tverken

Fredag 28.–søndag 30. mars er alle

medlemmene

invitert med på

over nattingstur til

Tverken sportskapell.

Dette gleder vi oss

veldig til og tror vi

skal få en kjempefin

tur som blir avsluttet

med at vi deltar på gudstjeneste der

oppe på søndag. Vi håper vi skal få til

en sommertur også, men denne er ikke

helt i boks ennå.

Det koster kr. 100 å være medlem

i ungdomsklubben pr. halvår. Som

medlem får du gratis inngang på klubbkveldene,

reduserte priser i kiosken og

tilbud om å være med på turer. Turene

er forbeholdt medlemmer.

Vi ønsker alle velkommen til neste

klubbkveld og håper dere kommer til å

trives sammen med oss.

Tekst: Linda Kjeksrud

Dette skjer framover

12. mars: Åpen scene

«Muff» og «The Myth of Astrology»

kommer. Scenen er åpen for alle som vil

opptre med noe. Kom uansett og vær

publikum. Salg av kioskvarer.

26. mars: Spillekveld

Bordtennis, fotballspill, ishockeyspill,

ulike brettspill og kortspill. Kiosken er

åpen.

28.–30. mars: Overnattingstur

Turen går til Tverken sportskapell.

Påmelding til Linda innen 26. mars. Mer

informasjon kommer på klubbkvelder

eller ring eller send e-post til Linda.

Se også programmet på side 8

Spørsmål?

Har du spørsmål angående klubben så

ta kontakt med meg på telefon 996 18

815 eller e-post kjeksrud @drammen.

kirken.no

Hilsen Linda

4 Strømsgodset Menighetsblad #1/08 Strømsgodset Menighetsblad #1/08 5


Avskjed og velkomst

Etter lysmessen 2. desember ble det holdt et skikkelig avskjeds lag for

det populære vaktmesterparet Harieth og Tormod Larsen, som nå gir

seg etter 10 års nitid tjeneste. De har vært helt utrolig, med en intens

innsats som må ha kostet krefter.

16. desember ble vårt nye vaktmesterpar Sonja og Sven Jordfald

presentert og ønsket velkommen. Vi må sørge for at de trives hos oss.

Kvinnedrakt fra Mali

Reidun Andersen Weberg fra Det Norske Misjonsselskap

besøkte Tirsdagstreff 22. januar.

Hun fortalte og viste bilder fra utgravingen av

en dyp brønn på Mali, som skulle gi vann til

både mennesker og dyr. Til slutt tok hun på

seg en fargerik kvinnedrakt fra Mali.

foto: Nils NIlsen

Referater fra Tirsdagtreff ?

Vår trofaste medarbeider Nils Nilsen skriver

referater fra gudstjenester og Tirsdagstreff.

Disse vil jevnlig bli lagt ut på nettstedet

vårt, men i tillegg vil de bli de trykt i vår nye

publikasjon «Tirsdagstidende». Den blir å

finne på Tirsdagstreff første tirsdag hver

måneden.

Prestens hjørne

Kunsten

å gå i kirken

Av VIGDIS Moen Storhaug

Radiogudstjeneste

Søndag 13. januar ble gudstjenesten

vår kringkastet ut på riksnettet. Vi som

kom tidlig til kirken fikk være med på å

øve inn salmene, og barnegospelkoret

trente også. Alt måtte stemme etter

klokka. Mange steder i kirken var plassert

mikrofoner.

Da kirkeklokkene kalte til messe følte

vi oss litt høytidlige og spente. Tenk at

vårt orgel og vår stemme skulle kunne

strømme ut av radioapparatene over

hele Norge.

Fire unge forsangere stod ved siden

av kantor John Leggett for å hjelpe oss

med intonasjon og tempo. Kapellan

Vigdis innledet med sin nådehilsen og

inngangsord etter første salme, og så

var vi i gang.

Det var jo vingårdssøndag, og diakon

Anne-Linda leste bibelteksten som var

ment å sanke alle mennesker inn til

Gud. Barnegospel framførte sin sang så

fint at vi følte oss litt stolte. Så sang vi

salmen «La din vingård bære frukt»,

før prest Dag Arne holdt sin preken. Han

fortalte om hvor viktige våre misjonsprosjekter

var for landene vi støtter

– for tiden Mali.

Det Norske Misjonsselskaps Pål Nag

Aas bragte fram en hjertelig takk til

Strømsgodset menighet for innsamlede

midler.

Barnegospel avsluttet det hele.

Etter gudstjenesten koste vi oss med

kirkekaffe og kjeks, og følte at vi hadde

vært med på noe stort denne søndagen.

Tekst: Nils E. Nilsen

Misjonsselskapet g jør et viktig arbeid på Mali, og Strømsgodset menighet samler inn

penger for å støtte dette arbeidet. foto: Stina Neergård

Støtte fra Strømsgodset

stopper omskjæring

Takk til Strømsgodset menighet for på 50.000 til det

Norske Misjonsselskap og Tibetmisjon.

Det Norske Misjonsselskap har et

todelt bistandsarbeid i Mali. Den

ene delen består av et stort Norad-finansiert

landsbyutviklingsprosjekt. Den

andre delen består av små prosjekter

finansi ert av Det Norske Misjonsselskap.

Småprosjektstøtten gis til små

lokale aktører som har gode ideer, men

dårlig med midler.

Slutt på kvinnelig omskjæring

Det største «småprosjektet» som

har fått støtte fra oss det siste året er

en organisasjon som heter APECEF.

Denne organisasjonen har oppnådd

helt forbløffende resultater i arbeidet

mot kvinnelig omskjæring i Mali. I

kommunen Fatoma er det nå slutt på

omskjæring av kvinner takket være

APECEFs innsats. Alle de 55 omskjærerne

i området har nå sluttet med

praksisen og har gjennom prosjektet

kommet i gang med annet arbeid.

Umar Maiga er primus motor i APE-

CEF. Han har nå også begynt å lage

radioinnslag om omskjæring og andre

helsespørsmål. Informasjonen skal

sendes på 30 forskjellige lokal radioer

i Mali. Håpet er at det vellykkede

prosjektet mot omskjæring i Fatoma,

kan bidra til at flere lokalsamfunn i

Mali stanser denne umenneskelige

praksisen.

Budsjettposten «småprosjekter» gir

bistandsarbeidet i Mali muligheten til å

hjelpe ildsjeler som Umar Maiga til å nå

ut med sitt budskap. Det er spennende

å se hvor fruktbart slikt samarbeid kan

være og hvor mye som kan utrettes når

man har de rette kontaktene lokalt. Vi

ønsker å videreføre dette samarbeidet

og er takknemlige for all støtte både

til «småprosjektene» og til det andre

bistandsarbeidet vi driver i Mali.

Helse og grendeskoler

Det Norad-finansierte bistandsprosjektet

driver med brønngraving,

alfabetisering, kornbanker, opplæring

av tradisjonelle jordmødre, vaksinering

og HIV-AIDS forebyggende arbeid.

I neste prosjektperiode som starter i

april 2009 kommer det til å bli lagt

mest vekt på helse, så som arbeid mot

kvinnelig omskjæring og HIV-AIDS

forebygging, i tillegg til utdanning

og skolegang. Blant annet skal det

etableres grendeskoler i landsbyer og

leirer som ikke har skole. Alt arbeidet

skjer i nært samarbeid med maliske

myndigheter.

Nok en gang en takk til dere i

Strømsgodset som er med på støtte

Det Norske Misjonsselskaps viktige

arbeidet i Mali.

TEKST: Pål Nag Aas

Karsten Isachsen forteller om en klokker som ble

intervjuet i lokalvisen. Han hadde arbeidet mer enn

40 år i samme kirke. I løpet av disse årene hadde

menigheten hatt tre prester.

Journalisten spurte om han ikke var blitt lei av å høre på disse tre år

ut og år inn. Jo, svarte klokkeren, etter et par-tre år ble jeg veldig lei

av den første presten. Jeg visste hva han ville si fra gang til gang. Jeg

begynte å kjede meg. Men så kom jeg til å tenke på at hvis Gud virkelig

lever, og hvis han ønsker å møte oss gjennom gudstjenesten, så har han

noe å si meg hver eneste gang.

Klokkeren ba journalisten bli med ut i sakristiet. Bak døra hadde han

en liten bokhylle, full av små, gule notisbøker. Klokkeren tok ned en

bok, og bladde opp. Den var tettskrevet. Hver søndag i mer enn 35

år hadde han skrevet ned det som var spesielt til ham. Den samlingen

notisbøker er kanskje en av de beste prekensamlinger som ikke er utgitt,

sier Karsten Isachsen.

Det kan være mye å sette fingeren på i gudstjenestefeiringen rundt i

kirkene våre. Noen synes det blir for mye nytt og ukjent. Andre synes

det meste burde fornyes.

Noen føler seg fremmede. Andre vil helst komme og gå uten å bli sett,

eller huket tak i.

Vi som arbeider i kirken har ansvar for å forberede og gjennomføre

gudstjenester slik at folk kjenner seg igjen. Slik at folk kjenner seg sett

av både Gud og mennesker. Gjennom det som blir sunget, sagt og bedt.

Vi kan alltid arbeide mer med dette. Og vi kan strekke oss i forhold til

tilbakemeldingene vi får.

Samtidig er det noe verken prest eller andre kan ta ansvaret for. Det er

den holdningen du har når du kommer til kirken. Det er det avgjørende

punktet. Å lære seg kunsten å gå i kirken koster noe, men det er verdt

prisen, sier Isachsen.

Og jeg sier velkommen til kirken! Med eller uten notisbok!

6 Strømsgodset Menighetsblad #1/08

Strømsgodset Menighetsblad #1/08 7


Det skjer

I strømsgodset menighet

Slekters gang

Gudstjenester

Lovsangsgudstjeneste med

ungdommelig innslag

9. mars. Maria budskapsdag kl 18.

NB! Merk tiden. Kapellan Moen Storhaug,

kantor Leggett. Offer til diakonalt arbeid på

Madagaskar.

Påskens gudstjenester

Palmesøndag

16. mars kl 11. Gudstjeneste med dåp og

nattverd. Sokneprest Roum, kantor Leggett.

Offer til menighetens arbeid.

Skjærtorsdag

20. mars kl 12, på Gulskogen Bo & Servicesenter.

Gudstjeneste med nattverd.

Sokneprest Roum, kantor Leggett.

20. mars kl 19, Strømsgodset kirke. Gudstjeneste

med nattverd. Sokneprest Roum,

kantor Leggett.

Langfredag

21. mars kl 11. Langfredagsgudstjeneste.

Kapellan Moen Storhaug, kantor Leggett.

Offer til menighetens arbeid.

1. påskedag

23. mars kl 11. Høytidsgudstjeneste med

nattverd. Kapellan Moen Storhaug, kantor

Leggett. Offer til Sjømannskirken.

2. påskedag

24. mars kl 18. «I et øyeblikk». En fortelling

om menneskers møte med Jesus ved Kantor

John Leggett.

Tverken sportskapell

30. mars. 1. søndag etter påske kl 12.

Sokneprest Roum og ungdom fra menigheten.

Lovsangsgudstjeneste med

ungdommelig innslag

30. mars. 1. søndag etter påske kl 18. NB!

Merk tiden. Kapellan Moen Storhaug, kantor

Leggett. Offer til Menighetens arbeid.

Høymesse

6. april. 2. søndag etter påske kl 11. Nattverd.

Sokneprest Roum, kantor Leggett.

Offer til menighetens arbeid. Ekstraordinært

årsmøte i Diakonatet etter gudstjenesten.

Gudstjeneste med dåp

13.april. 3.søndag etter påske kl 11. Kapellan

Moen Storhaug, kantor Leggett. Offer til

Kirkens SOS.

Tegnspråktolket

gudstjeneste

20. april. 4. søndag etter påske kl 11. I

samarbeid med Døvekirken i Oslo. Offer til

døvekirken på Madagaskar.

Samtalegudstjeneste med konfirmanter

23. april kl 20. Kapellan Moen Storhaug, diakon

Bratsberg Thorsen, konfirmantarbeider

Nelson, kantor Leggett.

Gudstjeneste med dåp

27. april. 5. søndag etter påske kl 11.

Deltagelse av speidere og konfirmanter.

Sokneprest Roum, kantor Leggett. Offer til

speiderarbeidet.

“ De eldres kirkedag”

1. mai. Kristi himmelfartsdag kl 11. I samarbeid

med Gulskogen bo & servicesenter.

Gudstjeneste med nattverd. Sokneprest

Roum, kantor Leggett. Offer til KABB, arbeid

for blinde og svaksynte.

Konfirmasjonsgudstjeneste

4. mai. 6. søndag etter påske kl 11.

Kapellan Moen Storhaug, diakon Bratsberg

Thorsen, konfirmantarbeider Nelson, kantor

Leggett. Offer til barne- og ungdomsarbeidet.

Konfirmasjonsgudstjeneste

11. mai. 1. pinsedag kl 11. Kapellan Moen

Storhaug, diakon Bratsberg Thorsen, konfirmantarbeider

Nelson, kantor Leggett. Offer

til barne- og ungdomsarbeidet.

Gudstjeneste med dåp

18. mai. Treenighetssøndag kl 11.

Sokneprest Roum, kantor Leggett. Korinnslag.

Offer til menighetens arbeid.

Misjonsgudstjeneste

25. mai. 2. søndag etter pinse kl 11. Nattverd

og minnemarkering. Kapellan Moen

Storhaug, misjonær i Mali Neergård, kantor

Legg. Offer til misjonsprosjektet i Mali.

Gudstjeneste med dåp

1. juni. 3.søndag etter påske kl 11.

Sokneprest Roum, kantor Leggett. Besøk av

representant for Kirkens Nødhjelp. Offer til

Kirkens Nødhjelp.

Friluftsgudstjeneste

8. juni. 4.søndag etter påske kl 11. I

forbindelse med Gulskogedagene, parken,

Gulskogen gård. Dåp. Barne- og minigospel.

Kapellan Moen Storhaug, kantor Leggett.

Offer til Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

BaBYsang

Torsdager kl. 12–13.30. For 0–1 åringer.

3. april.

17. april.

15. mai.

29. mai.

Barnesang

Onsdager kl 17–18.30. For 1–4 åringer.

2. april.

16. april.

30. april.

14. mai.

28. mai.

Minigospel

Torsdager kl 17.30–18.30. For 4–8 åringer.

Barnegospel

Torsdager kl 18.45–20. For 8–12 åringer.

Lørdagsklubben

Lørdager kl 11–13. For 6–12 åringer.

29. mars.

11. april.

26. april.

25. mai.

7. juni.

Speidermøter

Onsdager kl 18–19.30. For 10–18 åringer.

Ungdomsklubb

Onsdager kl 18.30–21. For 13–18 åringer.

Åpen scene

12. mars. Storstua.

Spillekveld

26. mars. Bandøvelse.

Overnattingstur til Tverken

28. – 30. mars.

Hengekveld

2. april.

Flaskeinnsamling

9. april.

Åpen scene

16. april. Storstua.

Samtalegudstjeneste

23. april. Forestilling i kirken.

Spillekveld

30. april.

Hengekveld

7. mai. Bandøvelse.

Åpen scene

14. mai. Storstua.

Hobbykveld

21. mai. Bandøvelse.

Grillfest og Disko

28. mai.

Spillekveld

4. juni. Bandøvelse.

Åpen scene

11. juni.

Avslutning

18. juni.

Tirsdagstreff

Tirsdager kl 11–14.

Påskesamling

11. mars. Jan Kristian Hverven synger

påskesanger.

Program ved sogneprest Dag

Arne Roum

25. mars.

Treffmusikken fra Frelsesarmeen

1. april.

Foredrag og lysbilder

fra Madagaskar

8. april. Ved diakon Anne-Linda Bratsberg

Thorsen.

Tur til Landfallhytta

22. april. Med Tangen menighet.

Vanlig Tirsdagstreff

29. april.

Morten Kravik

fra Israelsmisjonen

6. mai. Salg av ulike varer fra Israel.

Åmot mannskor

13. mai.

Tur til Solsetra misjonssenter

27. mai.

Vanlig Tirsdagstreff

3. juni. Eller tur til SIF-hytta.

Sommertur

10. juni. Busstur til Holmsbo. Omvisning i

Holmsbo kirke.

Semesteravslutning

17. juni.

Sommersamling

22. juli kl 16. NB! Merk tiden.

TVERKEN SPORTSKAPELL

Gudstjenester kl. 12.

Peisestuen er åpen fra kl. 11.

9. mars.

16. mars.

30. mars.

6. april.

13. april.

20. april.

27. april.

4. mai.

18. mai.

25. mai.

1. juni.

8. juni.

15. juni.

Landfalløya kapell

Torsdagsfest kl. 19.

27. mars. Andakt ved kapellan Stig Kaarstad.

Sang ved koret OMNIBUS.

17. april. Andakt ved sokneprest Dag Arne

Roum. Sang ved Drammens Sangforening.

15. mai. Andakt ved Torstein Lalim. Sang ved

Rolf Paulsen. Ved piano, Olav Soltun.

Misjonsbasar

Vårens store begivenhet åpner med Misjonsgudstjeneste

i Bragernes kirke, søndag 30.

mars kl. 11. Basaren er åpen hver dag hele

uken, 31. mars – 5. april, fra kl. 11 til 17.30.

Torsdag er det langdag til kl. 19.

Du kan ta lodd på flotte gevinster, kjøpe

varer fra misjonsland og innta lunsjen i kafeteriaen.

I tillegg kan du få med deg sang og

andakt på ettermiddagen.

Døpte

02.12.07: Emilie Rath

16.12.07: Tias Marsteen Gran

16.12.07: Nora Emilie Holm

30.12.07: Andrea Nyhus Breunig

Eirik Siljan Tharaldsen

06.01.08: Simon Steinbakk Hovde

13.01.08: Peder Storevold-Sola

20.01.08: Sarah Johansen Kvam

03.02.08: Emilie Brevik Grimnes

Ingrid Røste Evensen

Johan Herlofsen-Næss

Mia Michelle Kjær

Hansen

17.02.08: Pernille Nilsen

Vigde

02.12.07: Sissel-Anita Nicolaysen

& Erlend Rath

22.12.07: Elisabeth Østensen &

Dag Erlend Olberg

Begravelser

21.11.07: Bjørg Ellen Knudsen

23.11.07: Inger Torunn Burvang

04.12.07: Rolf Martin Steinseth

14.12.07: Gunhild Asbjørnsen

20.12.07: Gerd Pettersen

21.12.07: Sander Warloff Cronblad

27.12.07: Torunn Kjeksrud

03.01.08: Gunvor Markhus Hervig

04.01.08: Olaug Solberg

10.01.08: Christen Nagløren

11.01.08: Hjørdis Moen

24.01.08: Gro Martinsen

25.01.08: Kåre Harberg

01.02.08: Edith Rigmor Bøns næs

19.02.08: Synnøve Lund

Takk for minnegave

Strømsgodset menighet har

mottatt kr 2.100,- og takker

familien for gaven.

Dag Arne Roum, sokneprest

Se vårt nettsted for

oppdatert informasjon

drammen.kirken.no/stromsgodset

8 Strømsgodset Menighetsblad #1/08 Strømsgodset Menighetsblad #1/08 9


Palmesøndag

HERRENS LILLE ESEL

Herre,

du sendte disipler

av sted

for å finne

en eselfole

som aldri noe menneske

hadde sittet på

som ingen vanlig konge

ville valgt til sitt inntog

- Herren har bruk for det,

skulle de si

Påsketanker

Av Marie Wiland

foto: Anne-Linda Bratsberg Thorsen

Julefest for flyktninger

3. desember arrangerte vi fest for flyktninger på menighetshuset, med pølser, grøt og gode kaker. Vi hadde

straffekonkurranse i fotball der de ulike nasjonalitetene konkurrerte mot hverandre – Afghanistan vant en

overlegen seier. Som vanlig ble stolleken en stor suksess blant både barn og voksne. Det var ikke lett å se hvem

som jukset mest her, men de voksne jukset i hvert fall minst like mye som barna... Vi satte ut grøt til nissen i håp

om at han skulle finne den og komme på besøk til oss. Og ganske riktig; da festen var nesten over, kom nissen

og delte ut godteposer. Alle barna hadde visst vært snille i 2007, så alle fikk med seg en godtepose av nissen før

de gikk hjem.

Herre,

du sender din Ånd

av sted

for å finne

mennesker

små og sårbare

med mangelfull innsikt

og erfaring

som ingen store ledere

ville gjort seg avhengig av

- Herren har bruk for deg,

sier Ånden

ViMS

Skjærtorsdag

MÅLTID MED HERREN

Du rekker meg vinen, Herre

vinen som er ditt blod

jeg setter begeret til munnen

og tømmer det

drikker dråpene

som fyller mine årer med ditt liv

Jeg speiler meg i begeret

en dråpe skinner mot meg

i glansen av gull og rødt

den bærer bud om

at jeg ikke har tømt begeret

at jeg aldri kan tømme begeret

som er fylt av

Guds kjærlighet

ViMS

Zombijesus – påske

blant smågutter

Jeg ber ofte aftenbønn med småguttene mine. Det er

nokså interessant. Jeg har vært med å be for dinosaurer,

vanskelige bokstaver og mye annet rart.

fjor før påske var de svært ivrige. De

I hadde begge vært på besøk i kirka

med barnehage og skolen. Det hadde

gjort inntrykk. Lillebror på snart 6 la

ut om Jesus som hang på et kors og ble

lagt i en hule der han døde og så sto han

opp den tredje dag. «Ja, der ser du,» sa

storebror. «Det er sant at Jesus lever.»

«Er det ikke så,» sa lillebror. «Han

har bare stått opp, men han er død.»

Det er her jeg må trekke pusten dypt

og tenke meg om. Lillebror har nemlig

ofte rett, også når han tar feil. Hva er

det min logiske guttunge sier? Vi har

en tenåringsdatter. Hun liker ikke å

stå opp. Men hun gjør det når hun

må. Ofte blir hun møtt med en ironisk

kommentar fra sine foresatte: «Er du i

live eller?» I lillebrors verden kan man

altså stå opp uten å være levende.

Vi fortsetter. Storebror har behov

for at lillebror skal gripe dette store

underet. Han forklarer om engelen og

at Jesus ikke er usynlig – han bare synes

ikke alltid. Lillebror er ikke lett å overbevise

og han blir også litt lei av tema.

«Ja, ja jeg skjønner! Jesus er akkurat

som en zombie. Zombijesus!»

Jeg skjønner jo guttungene. Lidelseshistorien

ligner mer på noe fra

Cartoon Network–kanalen enn deres

normale liv.

Men jeg merker at historien om Jesu

liv og død berører både dem og meg. Jeg

har opplevd at historiens helt, den oppstandne

Kristus, har vært like synlig for

meg som heltene på Cartoon Network

er for guttene. Sånn er det ikke alltid.

Det handler litt om hvilket blikk jeg ser

med og hva jeg lar meg berøre av.

Storebror og Lillebror skal få siste

ordet. Storebror opplevde ikke at

lillebroren i tilstrekkelig grad tok til seg

det gode budskap. Han foldet derfor

hendene meget andektig, på skikkelig

Tom og Jerry vis og sa: «Kjære Gud, la

Lillebror få oppleve din gode kraft og

at han høster det han sår.» Da kom

det bastant fra lillebror: «JEG VIL

IKKE!»

Gleden er orange

Helgen 18.–20. februar ble det arrangert Acta-leir på

menighets senteret. 18 barn hadde meldt seg på til en

morsom helg med mange inntrykk og mye fart.

Dette var et tilbud til de mellom 6

og 12 år, i samarbeid med Nordmisjonen.

Et kjempefint team med ungdommer

fra Nordmisjonen og vår egen

menighet skapte mye moro med sang,

musikk og ulike aktiviteter hele helgen.

Vi ble kjent med Kåre Klekkert og

hans venninne Hermeline, og lærte

mange nye fine sanger. Mange av

sangene ble brukt under Gudstjenesten

søndag 20. februar.

Det var mange slitne, men fornøyde

barn, som dro hjem etter en lang helg

med spennende aktiviteter sammen

med gamle og nye venner.

TEKST og foto: Linda Kjeksrud

Glimt fra gudstjenestene

2. desember skulle det være barnedåp,

men vi visste ikke at foreldrene skulle

vies først. De ble høytidelig erklært for

«rette ektefolk å være,» og like etterpå

ble barnet deres, Emilie, døpt.

Den som ikke hadde anledning til å

komme til lovsangsgudstjenesten 16.

desember gikk glipp av noe som var

virkelig festlig. Konfirmantene innledet

kvelden på en fin måte med lystenning.

Konfirmantenes orkester vartet opp

med frisk musikk, og det ble vakkert

fremført sang av Hilde Hartz. Et mektig

postludium spilt av vikarorganist Ole

Andreas Fevang, satt et skikkelig punktum

for denne fine lovsangskvelden.

Det ble en fin gudstjeneste på fastelavenssøndag

3. februar. En fullsatt

kirke tok i mot tre barn som ble båret

til dåpen, og gospelkoret vårt satt som

vanlig en spiss på gudstjenesten.

Tekst: Nils Nilsen

10 Strømsgodset Menighetsblad #1/08

Strømsgodset Menighetsblad #1/08 11


B-POSTABONNEMENT

Avs: Strømsgodset menighet

Grønland 101

3045 Drammen

Vi henter flaskene dine

Flaskeinnsamling

onsdag 9. april

Onsdag 9. april har vi vårens flaskeinnsamling fra

kl. 18.00 til 21.00. Konfirmantene og frivillige

fra menigheten tar imot dine tomme bokser og

flasker. Og vi trenger flere innsamlere ...

Flaskeinnsamlingen i høst ble avlyst på

grunn av mangel på innsamlere, men

vi kommer sterkere

tilbake nå.

Vi håper at en

del nye personer vil

melde seg og være

med på innsamlingen.

Vi trenger både

de som kan stille med bil og evt. henger

og de som ikke har bil, men som kan

være med som «hjelpemenn».

Pengene går til

ungdomS arbeid i

menigheten.

Vi har også behov for personer som

kan være med på å sortere i kasser og

stable på bilen fra Aass bryggeri.

Dersom du har

lyst til å bruke inntil

3 timer sammen

med mange trivelige

personer fra ditt

nærmiljø, kan du ta

kontakt med Strømsgodset menighet

på telefon 32 25 44 70 eller pr. e-post

stromsgodset@drammen.kirken.no. Vi

vil da ta nærmere kontakt med deg før

innsamlingen.

Etter innsamlingen blir det servert

kaffe og vafler i Aktivitetssenteret.

Pengene vi får inn går til menighetens

nystartede ungdomsarbeid.

Det er også mulig å gi en pengegave i

stedet for flasker og bokser.

Takk for at du vil støtte oss!

Hilsen Strømsgodset menighet

ÅRETS FASTEAKSJON

Ta godt imot

bøssebærerne 11. mars!

Støtt Kirkens Nødhjelps arbeid for å gjøre

drøm til virkelighet for mennesker i skyggen

av krig og terror.

Er du med?

Bruk eventuelt givertelefon 820 44 088

(175,-) eller send en SMS med

KN DRØM til 1980 (100,-).

Krig og terror stjeler menneskers drømmer.

Sammen kan vi ta drømmene tilbake.

På nett

drammen.kirken.no/stromsgodset

More magazines by this user
Similar magazines