Views
3 years ago

Sture Nome - Lesesenteret

Sture Nome - Lesesenteret

Beste praksis:

Beste praksis: Transaksjonell leseopplæring Undervisning i strategier for å forstå tekster Strategier modelleres Strategiene øves på av elevene med mye støtte fra lærer underveis Elevene oppfordres gradvis til å bruke strategiene uavhengig av lærerens støtte Arbeid med innlæring av nye lesestrategier tar tid I grupper i form av veiledet lesing Veiledet lesing i grupper utgjør en ramme for måten man styrker opplæringen for lesesvake.

Hva gjør man når man driver veiledet lesing? Man gjør alt man trenger for å styrke leseopplæringen gjennom en transaksjonell leseopplæring med mye støtte fra lærer Man har maksimalt med aktivitet og elevinteraksjon underveis i leseprosessen Som lærer kan man bistå, overvåke og hjelpe elevene når de tar i bruk ulike lesestrategier og kan hjelpe dem med avkoding og leseforståelse

Fagbok i bruk - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Leselos - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Bok i bruk på åttende til tiande trinn - Lesesenteret - Universitetet i ...
Klasserommets lesedidaktikk – i skjæringspunktet ... - Lesesenteret
Lesestrategier på ungdomstrinnet - Lesesenteret
Praktiske undervisningsopplegg i norsk - Lesesenteret
Skrivetrappa - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!” - Lesesenteret - Universitetet i ...
Studieverksted - presentasjon - Lesesenteret
Kva skrivekompetanse er det rimeleg å forvente hos ... - Lesesenteret
Hvis jobben krever det - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Kan arbeidslivet satse på seniorene? - Lesesenteret - Universitetet i ...
PÃ¥ lik linje? - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Basisferdigheter i voksenbefolkningen - Lesesenteret - Universitetet ...
Elever på nett - Pisa
Digitale leseferdigheter - Udir.no
Å delta eller ikke delta - Lesesenteret - Universitetet i Stavanger
Lærerens autonomi vs skolens felles praksis - Lesesenteret