Program konferanse bekkenbunn.pdf

fysio.no

Program konferanse bekkenbunn.pdf

Kurs: Den kompliserte bekkenbunnen21-22 septemberKompetansesenter forinkontinens ogbekkenbunnsykdomLæringsmål:Økt kjennskap til smertetilstander ibekkenbunn/underliv,årsakssammenhenger, utredningog behandlingsmetoder.Økt kjennskap til årsaker vedsfinkterrupturer, behandlingsmetoder og oppfølging.Forståelse av kriterier for valg avkonservativ Vs kirurgisk behandlingav urin og analinkontines.Økt kjennskap til retningslinjer forutredning og behandling avurin/analinkontinens.Program Dag 10830-0900: Registrering/ kaffe0900-0945: Pasienter med smerter i bekkenbunn/underliv. Den utfordrendetilstand/pasient.Unni Kirste, Overlege, Haukeland Universitetssykehus0945-1015: Mulige årsaker til smertetilstanden/difrensialdiagnoser: Hvamed pas hvor vi ikke finner årsak til smertene.Unni Kirste, Overlege Haukeland Universitetssykehus1015-1030 Kaffe/muffins/frukt1030-1100: Kroniske bekkenbunnsmerter. Utredning og behandling.Rolv-Ole Lindsetmo PhD, Overlege, spesialist i gastrikirurgi UNN1100-1145: Sfinkter rupturer. Behandling og oppfølgingsrutiner.Stig Norderval PhD, Overlege, spesialist i gastrokirurgi, UNN.1145-1230: Konservativ Vs kirurgisk behandling v/analinkontinensStig Nordervald PhD spesialist i gastrikirurgi, UNN /TineVoldSpesial fysioterapeut, UNN1230-1330: LunsjMålgruppe:Leger under spesialisering innengynekologi, urologi, gastrokirurgiog almennmedisin. Fysioterapeutersom får henvist pasienter ettersfinkter rupturer, medbekkenbunnsmerter, urin oganalinkontinens.Kursavgift : koster 1400,- pr persog inkluderer lunch.Sted: Aud. UNN. Deltagerne måselv dekke reise og evt. opphold.Påmelding innen 10.september.Kan gjøres på e-post:kib@unn.no , eller på telefon 77 6691 441330-1345: Konservativ Vs kirurgisk behandling ved urininkontinens:avgjørende faktorer for valg av behandling.Margareta Verelst PhD, Spesialist i Obstetrikk og Gynekologi, UNN1345-1415: Tverrfaglig tilnærming og samhandling. Hvordan få tilpasientflyt i primærnivå/sekundærnivå.Spesialfysioterapeut Tine Vold, UNN1415-1500: Erfaringer fra pasienter med dysparenui og kroniskeunderlivssmerter. Casustikk.Kjersti Hatlebrekke, fysioterapeut, spesialist i gynekologi ogobstetrikk fysioterepi1500: Kaffe1515-1600: Bekkenbunnstrening for kvinner med ruptur av endetarmenslukkemuskel og problemer med analinkontinens etter fødsel.Kjersti Hatlebrekke, fysioterapeut, spesialist i gynekologi ogobstetrikk fysioterepi1600-1645: Bruk av elektrostimulering og biofeedback vedsmertetilstander og urin/analinkontinens.Quintet


Kompetansesenter forinkontinens ogbekkenbunnsykdomLæringsmål:Økt kjennskap til smertetilstander ibekkenbunn/underliv,årsakssammenhenger, utredningog behandlingsmetoder.Økt kjennskap til årsaker vedsfinkterrupturer, behandlingsmetoder og oppfølging.Forståelse av kriterier for valg avkonservativ Vs kirurgisk behandlingav urin og analinkontines.Økt kjennskap til retningslinjer forutredning og behandling avurin/analinkontinens.Program Dag 20900-0945: Somatokognitiv terapi/ Mensendieck:behandling av kroniskeunderlivssmerter hos kvinner.Gro Killi,PhD, 1. amanensis, Fysiotereapi utdanningnen retn.mensendieck0945:1030: Multidisiplinær intervention for pasienter med Chronic PelvicPain Sys Loving, fysioterapeut MSc, GynObs klinikken København,Danmark Herelv University Hospital of Copenhagen.1030-1045: Kaffe1045-1130: Undersøkelse og behandling av bekkenbunn/underliv. Etiskeaspekter.Margareta Verelst PhD, Spesialist i Obstetrikk og Gynekologi, UNN1130-1215: Amnese, scoring, kvalitetssikring:Spesialfysioterapeut Tine Vold, UNN1215-1300: LunsjWorkshop fra 13:00- 15:00Målgruppe:Leger under spesialisering innengynekologi, urologi gastrokirurgiog almennmedisin. Fysioterapeutersom får henvist pasienter ettersfinkter rupturer, medbekkenbunnsmerter, urin oganalinkontinens.Kursavgift : koster 1400,- pr persog inkluderer lunch.1300-1400: Somatokognitiv terapi: praktisk tilnærming: Gro Killi1400-1415: Kaffe/frukt1415-1600: Utganstillinger for undersøkelse og intrapelvisk behandling.Praktisk tilnærming. Hva palperer vi, hva kjenner vi etter oghvordan behandle funn? (Deltagere må være innstilt på å jobbemed hverandre)Tine Vold/ Sys LovingSted: Aud. UNN. Deltagerne måselv dekke reise og evt. opphold.Påmelding innen 10.september.Kan gjøres på e-post:kib@unn.no , eller på telefon 77 6691 44

More magazines by this user
Similar magazines