Views
3 years ago

Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO

Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo -

 • Page 2: Byen bytter byggeskikkChristiania 1
 • Page 6 and 7: Lars RoedeA city changes its buildi
 • Page 8 and 9: kollegiet av doktorgradskandidater
 • Page 10 and 11: 3.2.3 Tollbodgaten 14: Det siste bi
 • Page 12: yggemåter, og boskikkene som både
 • Page 15 and 16: Fig 1.1 TankemodellerTil venstre de
 • Page 17 and 18: Byene må alltid ha vært ”varme
 • Page 19 and 20: av det, eller av flere rektangulær
 • Page 21 and 22: 1.3 Grenseoppganger1.3.1 Avgrensnin
 • Page 23 and 24: 1.3.2 Avgrensning i rom”Kvartaler
 • Page 25 and 26: spørsmål og ny hypotesedannelse.
 • Page 27 and 28: teoridannelse, skjønt det kan komm
 • Page 29 and 30: Ifølge Kathy Charmaz og medforfatt
 • Page 31 and 32: ygningstyper som ikke tilhører sel
 • Page 33 and 34: skyld overså slike avvik. Men den
 • Page 35 and 36: tolkningen at må ha hoppet over le
 • Page 37 and 38: TingbøkerTingbøkene er ikke under
 • Page 39 and 40: 1.5.4 Karter og billedmaterialeSom
 • Page 41 and 42: knowledge, to be swallowed and regu
 • Page 43 and 44: huset har tjent. Den tyske distinks
 • Page 45 and 46: Antatte sammenhenger mellom typer i
 • Page 47 and 48: idéer om å gjenreise den tapte by
 • Page 49 and 50: nyere tid har Erik Werne skrevet go
 • Page 51 and 52: Del 2Byen2.1 Christiania blir til2.
 • Page 53 and 54:

  For å vite hvordan byen så ut, ha

 • Page 55 and 56:

  1968:76]. 2 Dette var det ideelle k

 • Page 57 and 58:

  utenlandske bakgrunn og fordi hande

 • Page 59 and 60:

  Fig. 2.6Kart over Christiania med o

 • Page 61 and 62:

  BymarkenInnbyggerne i middelalderen

 • Page 63 and 64:

  innenfor egne snevre grenser, og de

 • Page 65 and 66:

  eller korporasjoner for å fremme s

 • Page 67 and 68:

  I perioden mellom 1745 og 1791 økt

 • Page 69 and 70:

  2.1.5 Christiania blir tilEn beleil

 • Page 71 and 72:

  som et påbud om å samle dem i en

 • Page 73 and 74:

  ham fikk ingen et like omfattende a

 • Page 75 and 76:

  størrelse, eller i det minste med

 • Page 77 and 78:

  ekkefølge borgerne meldte seg, og

 • Page 79 and 80:

  Tidlig i byens historie begynte man

 • Page 81 and 82:

  utleieboliger for håndverksfolk, o

 • Page 83 and 84:

  gamle Oslo. Også i kongens bestemm

 • Page 85 and 86:

  unnlot å gjennomføre noen formell

 • Page 87 and 88:

  henholdsvis 1830 og 1841-42 (Larsen

 • Page 89 and 90:

  Mot slutten av 1700-tallet ble det

 • Page 91 and 92:

  arkiver, og når de dertil var hån

 • Page 93 and 94:

  - Litterære kilder og andre typer

 • Page 95 and 96:

  3.2 Utvalgsgårdene3.2.1 Fred. Olse

 • Page 97 and 98:

  å ha vært tjærebredd. Et iøynef

 • Page 99 and 100:

  Oppmålingen for ”ildstedsskatten

 • Page 101 and 102:

  Som nevnt foran må bygningen ha ov

 • Page 103 and 104:

  Bak det vidløftige inngrepet må h

 • Page 105 and 106:

  lokale treromsplanen i enkel bredde

 • Page 107 and 108:

  3.2.2 Kirkegaten 18, mnr. 170Et gå

 • Page 109 and 110:

  Noe lignende finnes i nabokvartalet

 • Page 111 and 112:

  oppgitte 16 alen. Noe av forklaring

 • Page 113 and 114:

  Situasjonen ser ut til å ha vært

 • Page 115 and 116:

  tverrvegger. Dessuten er det en vis

 • Page 117 and 118:

  gården. Deres bo gikk til auksjon

 • Page 119 and 120:

  Caspary kjøpte senere også løkke

 • Page 121 and 122:

  1958, og derfra hentet Norbert Scho

 • Page 123 and 124:

  formue skyldtes neppe medgiften. 73

 • Page 125 and 126:

  Noen av rommene i beskrivelsen må

 • Page 127 and 128:

  hjørnene mellom karnappet og selve

 • Page 129 and 130:

  Siden utførelsen i etasjeskillet e

 • Page 131 and 132:

  hvis seksjonen var delt i to med le

 • Page 133 and 134:

  (Elias 1989). Hus ble til ”hjem

 • Page 135 and 136:

  - Bryggerhuset (som ligger i kjelle

 • Page 137 and 138:

  Endringen som Myhrvold gjorde, mark

 • Page 139 and 140:

  historisk prosess. Underveis ble de

 • Page 141 and 142:

  Fig. 3.27Forsøk på rekonstruksjon

 • Page 143 and 144:

  seg tydelig på østgavlen, litt uv

 • Page 145 and 146:

  1700-årenes interiørerRestene av

 • Page 147 and 148:

  Planløsningen besto i hovedsak som

 • Page 149 and 150:

  Fig. 3.33 Etasjeplaner etter ombygg

 • Page 151 and 152:

  Bebyggelsen som den fremsto i 1829

 • Page 153 and 154:

  over tid. Sosial nivåheving kan fo

 • Page 155 and 156:

  Dronningens gate 10 er tatt med bla

 • Page 157 and 158:

  en klarere forankring i Christiania

 • Page 159 and 160:

  På tomtens kortside mot øst lå i

 • Page 161 and 162:

  Når 1807-taksten bare opererer med

 • Page 163 and 164:

  hjemme hos Schibsted, mens trykning

 • Page 165 and 166:

  Fig. 3.44Plan, snitt og fasade fra

 • Page 167 and 168:

  3.2.6 Akersgaten 17, mnr. 265Et tø

 • Page 169 and 170:

  arbeider finnes bl.a. i Fet, Skedsm

 • Page 171 and 172:

  kommet ganske raskt etter 1710, for

 • Page 173 and 174:

  Rommene i første etasje var i 1812

 • Page 175:

  Murtvangen var nå fast etablert, o

 • Page 178 and 179:

  det murte utbygget i første etasje

 • Page 180 and 181:

  nabo. Christen Jørgensen kan ha v

 • Page 182 and 183:

  BakgårdsbebyggelsenBranntaksten fr

 • Page 184 and 185:

  separat leilighet, ettersom brannta

 • Page 186 and 187:

  husrekken er nr. 5, med en økning

 • Page 188 and 189:

  I motsetning til de fleste av tomte

 • Page 190 and 191:

  med rullebod og lokum. Situasjonen

 • Page 192 and 193:

  PlanenHuset hørte til i kategorien

 • Page 194 and 195:

  Den betrukne og malte entréen må

 • Page 196 and 197:

  tverr-retning fremgår av snittet p

 • Page 198 and 199:

  Fig. 3.64Bakgården i Øvre Vollgat

 • Page 200 and 201:

  4.1.2 LaftingDen norske byggemåten

 • Page 202 and 203:

  Trehusene, som fantes i stort antal

 • Page 204 and 205:

  sin region, og at byen hadde en ann

 • Page 206 and 207:

  mange at de dannet forbilder for fo

 • Page 208 and 209:

  forsvarlig opføre bygninger af laf

 • Page 210 and 211:

  Norsk tegl får på grunn av det na

 • Page 212 and 213:

  • Materialmangel. I byen eller om

 • Page 214 and 215:

  Det kan ha vært de vanskelige grun

 • Page 216 and 217:

  klassebestemt valg. Det var noe for

 • Page 218 and 219:

  Murverket seiret som vi har sett

 • Page 220 and 221:

  I forstedene ble bindingsverket en

 • Page 222 and 223:

  indingsverk utført på samme måte

 • Page 224 and 225:

  tilhørende sperrebind. Svensk fags

 • Page 226 and 227:

  Fig. 4.19Ringsted under gjenreisnin

 • Page 228 and 229:

  frekvens enn danskene brukte; deres

 • Page 230 and 231:

  alltid ett eller flere tette fag ti

 • Page 232 and 233:

  indingsverkshus fra 1662, 56 og ved

 • Page 234 and 235:

  tilsynelatende solid mur kan ha vil

 • Page 236 and 237:

  Fig. 4.26Til venstre et gløtt inn

 • Page 238 and 239:

  Fundamentering i norsk byggetradisj

 • Page 240 and 241:

  Fundamentering på fast grunnVi kje

 • Page 242 and 243:

  HvelvkjellereAlle de åtte utvalgsg

 • Page 244 and 245:

  le trolig også utbredt allerede p

 • Page 246 and 247:

  Fig. 4.31Dronningens gate 11. Parti

 • Page 248 and 249:

  fargerike bybildet bekreftes av eie

 • Page 250 and 251:

  svungne gavler i nederlandsk reness

 • Page 252 and 253:

  I sin enkleste form er ankerjernet

 • Page 254 and 255:

  herskapelige Dronningens gate 11, o

 • Page 256 and 257:

  ygårder med forhus i to etasjer ha

 • Page 258 and 259:

  Fig. 4.38Til venstre Møntmestergå

 • Page 260 and 261:

  Fig. 4.40Typiske vinduer fra tre ep

 • Page 262 and 263:

  tak. Fagene i dansk bybindingsverk

 • Page 264 and 265:

  høydeformatet blitt idealet også

 • Page 266 and 267:

  ygget inntil senere på 1600-tallet

 • Page 268 and 269:

  som kjerneelementer. Etter at Chris

 • Page 270 and 271:

  hus i flatbygdene på Østlandet, o

 • Page 272 and 273:

  med stor bæreevne og fikk derfor s

 • Page 274 and 275:

  Fig. 4.47”Kehlbalkendach mit lieg

 • Page 276 and 277:

  Danmark er bokstavelig talt et nær

 • Page 278 and 279:

  lå godt under ”tagremmen”, og

 • Page 280 and 281:

  ut til Østlandsbygdene, hvor den g

 • Page 282 and 283:

  inntil moderne tid - gatesiden av t

 • Page 284 and 285:

  4.3 Bebyggelsen4.3.1 BygårdenEie e

 • Page 286 and 287:

  tilhørte rådmann Christen Eskilds

 • Page 288 and 289:

  Meget få skattytere med egen husho

 • Page 290 and 291:

  ildhus innerst i hver gård, var op

 • Page 292 and 293:

  Byggemåter i bakgårdenEn systemat

 • Page 294 and 295:

  Tordenskjolds gate 57 på Strømsø

 • Page 296 and 297:

  ”to-romsplanen” og mente at den

 • Page 298 and 299:

  Blant de 141 gatehusene var det 50

 • Page 300 and 301:

  av Kristian Bjerknes kalt ”den as

 • Page 302 and 303:

  Avvik og nye planformerDe foregåen

 • Page 304 and 305:

  forankret i bygdenes byggeskikk. Et

 • Page 306 and 307:

  står i noe rimelig forhold til nyt

 • Page 308 and 309:

  ”rødstuen”. Det kan derfor rei

 • Page 310 and 311:

  kjøkkenet i en tilstøtende sidefl

 • Page 312 and 313:

  kjøkkenet. Veggfast inventar med t

 • Page 314 and 315:

  En tid fortsatte man å bruke en re

 • Page 316 and 317:

  trekkes av denne kilden, når den s

 • Page 318 and 319:

  Noen hadde flere titalls forskjelli

 • Page 320 and 321:

  ”Kjellerskapene” som fantes i m

 • Page 322 and 323:

  I samme hus, 1756Bestemoren til Chr

 • Page 324 and 325:

  Hos Maren Ole Gundersens i Kirkegat

 • Page 326 and 327:

  4.4.5 Endringer i boskikkeneDe før

 • Page 328 and 329:

  1700-årene: Modernisering, privati

 • Page 330 and 331:

  og respektabel. 1600-årenes ostent

 • Page 332 and 333:

  forstand brukte samme språk - de s

 • Page 334 and 335:

  ”input” (DeGraff 1999:53-56).

 • Page 336 and 337:

  åde fysisk og språklig programmer

 • Page 338 and 339:

  ”pre-literate ”, ”vernacular

 • Page 340 and 341:

  takbærende ledd heller ikke korres

 • Page 342 and 343:

  Også i ”frankisk” og ”aleman

 • Page 344 and 345:

  etning’. 11 I denne betydningen e

 • Page 346 and 347:

  en begrenset kreativ frihet. Brudd

 • Page 348 and 349:

  mange slike hus også må ha blitt

 • Page 350 and 351:

  istedenfor leirklining av bindingsv

 • Page 352 and 353:

  fullstendig frikobling mellom veggf

 • Page 354 and 355:

  Utbredelsen av alle slags menneskel

 • Page 356 and 357:

  og uvanlig tettstilte stolper med s

 • Page 358 and 359:

  utenlandske tømrere som var tilkal

 • Page 360 and 361:

  tilegnet seg lafting som ”første

 • Page 362 and 363:

  Fig. 5.13 Hus i landsbyen Muffendor

 • Page 364 and 365:

  markante skråbånd, og lange horis

 • Page 366 and 367:

  Kreoliseringshypotesen står styrke

 • Page 368 and 369:

  den borgerlige almuen endret daglig

 • Page 370 and 371:

  Bickerton, Derek. 1990. Language &

 • Page 372 and 373:

  Fox, James A. 1983. Simplified Inpu

 • Page 374 and 375:

  Krogstad, Morten, red. 1996. Kristi

 • Page 376 and 377:

  Roede, Lars. 1999. Grindbygg og bin

 • Page 378 and 379:

  StedsregisterAAker; 58f, 61; 204; 2

 • Page 380 and 381:

  Rheinland-Pfalz; 340; 361Ringerike;

 • Page 382 and 383:

  Haagen Nielsen; 116Inger Hellesdatt

 • Page 384 and 385:

  GGamrath; 52f; 66; 69f; 73f; 79Gans

Forskningskatalog 2010 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
AHO Opptaksrapport 2009 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ...
Vi arbeider med byen din - Dansens hus
Tidsskrift for Oslo Guideforening vårnummer 2009 Innhold Som en ...
Minneboken «En bygd i byen - Bergen kommune
Opptaksrapport 2010 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Et hefte som tar for seg byens historie. - Sarpsborg kommune
Byens skjulte årer (utdrag). - Bergen kommune
Oslo Høyres Program 201...
Oslo B - Helge Hiram Jensen
opptaksrapport 2011 - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Oslo, byen med det store hjertet - vår vertsby National H.O.G. Rally
Icons - DUO - Universitetet i Oslo
Veileder - Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ... - UHF-Oslo
Oslos vektere står ofte overfor dilemmaer mellom ... - Kirkens Bymisjon
4/2011 - DIS-Oslo/Akershus - DIS-Norge
Mer gammelt enn nytt 4/2012 - Vålerenga Historielag
filosofisk supplement - Universitetet i Oslo
View/Open - DUO - Universitetet i Oslo
“OSLO ER EN BY” M. M. MALVIN - Galleri Pingvin
1/2013 - DIS-Oslo/Akershus - DIS-Norge
Byposten nr. 3-2012 - Filadelfia Oslo
View/Open - DUO - Universitetet i Oslo
Byen bytter byggeskikk - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo