Sagaen om Ragnarok_leseprøve

forlagshusetvest

Midgard er i uro. Det siste slaget, Ragnarok, nærmer seg. Femten vintre gamle Sigrid må flykte fra alt hun har kjært når hjemstedet hennes angripes. Flukten blir en skremmende reise hvor hun må ta vanskelige valg for å redde seg selv og sine nærmeste.

LINE MØLLEROP

© Publica Bok AS 2017

Publica Bok AS

Gamleveien 87

4315 SANDNES

www.publicabok.no

ISBN: 9788282515535

Omslag: Andrej Misina

Sats: CF Media

Materialet i denne publikasjon er omfattet av

åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

avtale med Publica Bok er enhver

eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring

bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i

lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan

medføre erstatningsansvar.

- 2 -

More magazines by this user